Dwanaście dowodów na to, że odrzucenie apostolstwa Pawła jest błędną decyzją.