Ale nie wolno nam forsować subiektywnych opinii innym.