A ten werset zupełnie wyklucza nauki jakiegokolwiek człowieka poza Bogiem i Synem.