Go down
thewordwatcher
thewordwatcher
Admin
Liczba postów : 4550
Join date : 18/03/2015
Skąd : Perth, Australia
http://zbawienie.com

Fałszywy apostoł Paweł - szatański koń trojański. - Page 7 Empty Re: Fałszywy apostoł Paweł - szatański koń trojański.

on 4th Czerwiec 2018, 06:05
Znalazłem ciekawe dokumenty na Wikipedii. Oto jedna zrzuta, przetłumaczona w Google tłumaczu.

Źródło: https://en.wikipedia.org/wiki/Authorship_of_the_Pauline_epistles

Fałszywy apostoł Paweł - szatański koń trojański. - Page 7 Pawel10

Proszę zwrócić uwagę na podkreślone teksty.

Najbardziej 'pewne' testy maja także krytyków. Byłoby to raczej naturalne, ale dalsze części tego artykułu ukazują nam inne oblicze owej krytyki, która posiada poważne uzasadnienie.

Najciekawsze są twierdzenia, ze że należałoby uznać, że listy Pawła zostały napisane w jego imieniu przez członków Kościoła Marcionitów a następnie były redagowane, czyli poprawiane przez Kościół Katolicki.

Ostatnie zdanie podaje nam wyraźnie, że listy zebrano tematycznie pod katem wspólnych tematów a zwłaszcza...


jednolitością doktryny dotyczącej Prawa Mojżeszowego.


Z tego linku tłumaczenie na temat listów Pawła.

https://en.wikipedia.org/wiki/Pauline_epistles

"We wszystkich tych listach, z wyjątkiem Listu do Hebrajczyków, Paweł twierdzi, że jest autorem i pisarzem. Jednakże zakwestionowane listy mogły być fałszerstwami, ponieważ wydawało się, że były problemem wśród wczesnego Kościoła jako całości. "


A niemal wszystkie religie nazywają listy "Pawła" Słowem Bożym, bardziej ważnym niż słowa Boga i Syna, ponieważ cytują głównie Pawła.


Co jest najbardziej istotne...

Wyraźnie widać w tych komentarzach zaciekłą walkę o prawdę Chrystusa przeciwko siłom szatana, które zaciekle usiłowały wstawić do Biblii jako Słowa Boże listy satanisty - 'apostoła Pawła. Niestety, szatan ową walkę wygrał i bezbożne Chrześcijaństwo wielbi Pawła i Jezusa jako Boga odrzucając tym samy Tego, który uczynił wszystko.

_________________
Ojcze nasz, któryś jest w niebie, Święć się imię twoje, przyjdź Królestwo twoje, bądź wola twoja, jak w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj, i odpuść nam nasze winy, jak i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Albowiem twoje jest Królestwo i moc, i chwała na wieki wieków. Niech się stanie.
----------------------------------------------------------------------------------------------
huberkinky@protonmail.com
http://www.zbawienie.com http://www.proroctwa.com
https://www.youtube.com/thewordwatcher
https://www.youtube.com/HenryKubik
thewordwatcher
thewordwatcher
Admin
Liczba postów : 4550
Join date : 18/03/2015
Skąd : Perth, Australia
http://zbawienie.com

Fałszywy apostoł Paweł - szatański koń trojański. - Page 7 Empty Re: Fałszywy apostoł Paweł - szatański koń trojański.

on 14th Lipiec 2018, 09:14
Message reputation : 100% (1 vote)
Dodając do powyższego postu - porównywanie 'mądrości' Pawła do mądrości Boga i stawianie na 'mądrość' Pawła w obecności Boga - jest policzkiem wymierzonym Bogu oraz Synowi.

Miałem własnie krótką wymianę opinii na temat Pawła i znalazłem takie kwiatki.

Najpierw słowa Isusa.

Mat 23:8  Ale wy nie pozwalajcie się nazywać Rabbi, bo jeden tylko jest - Nauczyciel wasz, Chrystus, a wy wszyscy jesteście braćmi.

Powyższy werset wyklucza nam jakiegokolwiek innego nauczyciela, poza Isusem oraz jego Ojcem, którego On cytował, czyli Boga Ojca.

To jest jedna ważna kwestia moim zdaniem.

Zwrócono mnie uwagę, że mogę ja i inni błądzić w kwestii Pawła. W sumie grzeszymy nienawidząc Pawła, ponieważ go ciągle atakujemy.

I w tym przypadku sam Paweł zapewnia nas o naszym zbawieniu.

Rzymian 10:9-13 „Jeżeli więc ustami swoimi wyznasz, że JEZUS JEST PANEM, i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg Go wskrzesił z martwych – osiągniesz zbawienie. Bo sercem przyjęta wiara prowadzi do usprawiedliwienia, a wyznawanie jej ustami – do zbawienia. Wszak mówi Pismo: Żaden, kto wierzy w Niego, nie będzie zawstydzony.” 13 Każdy bowiem; kto wzywa imienia Pańskiego, zbawiony będzie.

Czyli nawet negują Pawła jesteśmy i tak zbawieni, ponieważ wyznajemy Jezusa!

Rzymian 8:31 Cóż tedy na to powiemy? Jeśli Bóg za nami, któż przeciwko nam? 32 On, który nawet własnego Syna nie oszczędził, ale go za nas wszystkich wydał, jakżeby nie miał z nim darować nam wszystkiego?

Jest jeszcze lepiej.

Poniżej teoria konspiracyjna Pawła.

Rzymian 11:25 A żebyście nie mieli zbyt wysokiego o sobie mniemania, chcę wam, bracia, odsłonić tę tajemnicę: zatwardziałość przyszła na część Izraela aż do czasu, gdy poganie w pełni wejdą, 26 I w ten sposób będzie zbawiony cały Izrael, jak napisano: Przyjdzie z Syjonu wybawiciel I odwróci bezbożność od Jakuba. 27 A to będzie przymierze moje z nimi, Gdy zgładzę grzechy ich. 28 Co do ewangelii, są oni nieprzyjaciółmi Bożymi dla waszego dobra, lecz co do wybrania, są umiłowanymi ze względu na praojców. 29 Nieodwołalne są bowiem dary i powołanie Boże. 30 Bo jak i wy byliście niegdyś nieposłuszni Bogu, a teraz dostąpiliście miłosierdzia z powodu ich nieposłuszeństwa 31 Tak i oni teraz, gdy wy dostępujecie miłosierdzia, stali się nieposłuszni, ażeby i oni teraz miłosierdzia dostąpili. 32 Albowiem Bóg poddał wszystkich w niewolę nieposłuszeństwa, aby się nad wszystkimi zmiłować. 33 O głębokości bogactwa i mądrości, i poznania Boga! Jakże niezbadane są wyroki jego i nie wyśledzone drogi jego!

W tym świetle nie jest ważne w co wierzymy i w jakim zakresie grzeszymy, według Pawła zbawienie mamy w kieszeni!


Nawet w przypadku... odrzucenia Pawła. Przecież wyznajemy Mesjasza! A to wybacza nam łaską Bóg!

To jest zielone światło dla wszelkiego grzechu i Paweł wręcz nawołuje do grzeszenia pocieszając nas, że i tak Bóg się nad nami zmiłuje, ponieważ wydal za WSZYSTKICH Syna więc musi za taką cenę WSZYSTKO KAŻDEMU wybaczyć.


Jeżeli to nie jest herezją, to co herezją jest!?


_________________
Ojcze nasz, któryś jest w niebie, Święć się imię twoje, przyjdź Królestwo twoje, bądź wola twoja, jak w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj, i odpuść nam nasze winy, jak i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Albowiem twoje jest Królestwo i moc, i chwała na wieki wieków. Niech się stanie.
----------------------------------------------------------------------------------------------
huberkinky@protonmail.com
http://www.zbawienie.com http://www.proroctwa.com
https://www.youtube.com/thewordwatcher
https://www.youtube.com/HenryKubik
thewordwatcher
thewordwatcher
Admin
Liczba postów : 4550
Join date : 18/03/2015
Skąd : Perth, Australia
http://zbawienie.com

Fałszywy apostoł Paweł - szatański koń trojański. - Page 7 Empty Re: Fałszywy apostoł Paweł - szatański koń trojański.

on 6th Grudzień 2018, 11:46
Message reputation : 100% (2 votes)
Fałszywe nauki Chrześcijaństwa oparte na Pawle.

Fałszywa nauka Pawła w 1 Liście do Koryntian 15:50-56

Oto herezje Pawła - podkreślone!

1Co 15:50 A powiadam, bracia, że ciało i krew nie mogą odziedziczyć Królestwa Bożego ani to, co skażone, nie odziedziczy tego, co nieskażone.
1Co 15:51 Oto tajemnicę wam objawiam: Nie wszyscy zaśniemy, ale wszyscy będziemy przemienieni
1Co 15:52 W jednej chwili, w oka mgnieniu, na odgłos trąby ostatecznej; bo trąba zabrzmi i umarli wzbudzeni zostaną jako nie skażeni, a my zostaniemy przemienieni.
1Co 15:53 Albowiem to, co skażone, musi przyoblec się w to, co nieskażone, a to, co śmiertelne, musi przyoblec się w nieśmiertelność.
1Co 15:54 A gdy to, co skażone, przyoblecze się w to, co nieskażone, i to, co śmiertelne, przyoblecze się w nieśmiertelność, wtedy wypełni się słowo napisane: Pochłonięta jest śmierć w zwycięstwie!
1Co 15:55 Gdzież jest, o śmierci, zwycięstwo twoje? Gdzież jest, o śmierci, żądło twoje?
1Co 15:56 A żądłem śmierci jest grzech, a mocą grzechu jest zakon;


Werset 50 -Na ziemi? Królestwo Boże będzie na ziemi a porwanie ma być do nieba!

Werset 51. Paweł twierdzi, że wszyscy ludzie żyjący będą przemienieni w ciała duchowe w drodze do nieba.

Werset 52. na odgłos trąby ostatecznej, wiele innych przekładów mówi o ostatniej trąbie a Chrześcijaństwo mów, że chodzi o siedem trąb Objawienia. O owych trąbach mamy w Objawieniu 8 rozdziale. Paweł nie wiedział, że będzie księga Objawienia - szatan także!

Werset 53. śmiertelne ciała muszą stać się nieśmiertelne. Paweł nie wiedział nic o Sądzie Ostatecznym?

Werset 54. Śmierć nigdy nie będzie pochłonięta, ponieważ nawet w Królestwie Bożym za poważne grzechy będą kary śmierci. W niebie był szatan i upadli - żyjący wiecznie ale zgrzeszyli i śmierć ich pochłonie, tak, jak pochłonęła Adama i Ewę.

Werset 55. Kontynuacja bzdury z poprzedniego wersetu

Werset 56. Według Pawła Bóg popełnił olbrzymi błąd dając nam Prawo, które jest mocą... grzechu.

Z innego przekładu BT. Ościeniem zaś śmierci jest grzech, a mocą grzechu Prawo.


Zgroza, ze Chrześcijaństwo to czytuje i jakoś nikomu nie przychodzi na myśl to, że Paweł w taki oczywisty sposób zniesławia Boga!

_________________
Ojcze nasz, któryś jest w niebie, Święć się imię twoje, przyjdź Królestwo twoje, bądź wola twoja, jak w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj, i odpuść nam nasze winy, jak i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Albowiem twoje jest Królestwo i moc, i chwała na wieki wieków. Niech się stanie.
----------------------------------------------------------------------------------------------
huberkinky@protonmail.com
http://www.zbawienie.com http://www.proroctwa.com
https://www.youtube.com/thewordwatcher
https://www.youtube.com/HenryKubik
thewordwatcher
thewordwatcher
Admin
Liczba postów : 4550
Join date : 18/03/2015
Skąd : Perth, Australia
http://zbawienie.com

Fałszywy apostoł Paweł - szatański koń trojański. - Page 7 Empty Re: Fałszywy apostoł Paweł - szatański koń trojański.

on 9th Grudzień 2018, 16:35
Message reputation : 100% (3 votes)
Perełki z 'ewangelii' Łukasza.

Luk 22:35 I rzekł do nich: Gdy was posłałem bez trzosa, bez torby, bez sandałów, czy brakowało wam czegoś? A oni na to: Niczego.
Luk 22:36 On zaś rzekł do nich: Lecz teraz, kto ma trzos, niech go weźmie, podobnie i torbę, a kto nie ma miecza, niech sprzeda suknię swoją i kupi.
Luk 22:37 Albowiem mówię wam, iż musi się wypełnić na mnie to, co napisano: Do przestępców był zaliczony; to bowiem, co o mnie napisano, spełnia się.
Luk 22:38 Oni zaś rzekli: Panie, oto tutaj dwa miecze. A On na to: Wystarczy.

Luk 22:49 A ci, którzy byli przy nim, widząc, na co się zanosi, rzekli: Panie, czy mamy bić mieczem?
Luk 22:50 I uderzył jeden z nich sługę arcykapłana, i odciął mu prawe ucho.

Tych wersetów nie popiera ani Mateusz ani Jan. Isus nie nakazywał apostołom kupować miecza!

_________________
Ojcze nasz, któryś jest w niebie, Święć się imię twoje, przyjdź Królestwo twoje, bądź wola twoja, jak w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj, i odpuść nam nasze winy, jak i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Albowiem twoje jest Królestwo i moc, i chwała na wieki wieków. Niech się stanie.
----------------------------------------------------------------------------------------------
huberkinky@protonmail.com
http://www.zbawienie.com http://www.proroctwa.com
https://www.youtube.com/thewordwatcher
https://www.youtube.com/HenryKubik
thewordwatcher
thewordwatcher
Admin
Liczba postów : 4550
Join date : 18/03/2015
Skąd : Perth, Australia
http://zbawienie.com

Fałszywy apostoł Paweł - szatański koń trojański. - Page 7 Empty Re: Fałszywy apostoł Paweł - szatański koń trojański.

on 3rd Sierpień 2019, 15:47
Message reputation : 100% (2 votes)
Oglądałem przed chwilą program jednej znanej agencji informacyjnej polityczno religijnej i trzy razy ludzie miłujący Chrystusa cytowali apostoła Pawła.

I taka myśl mnie nagle naszła.

Jak można mówić publicznie, że się kocha Isusa Chrystusa, a za chwilę odrzuca się całkowicie Jego nauki i cytuje się apostoła Pawła\ o zbawieniu z łaski.

Znalazłem ciekawą myśl.

Kim był Paweł?

Faryzeuszem, czyli członkiem plemienia wężowego, jak ich podsumował właśnie Chrystus.

Ale to nie wszystko, co pomyślałem.


Mat 23:33  Węże! Plemię żmijowe! Jakże będziecie mogli ujść przed sądem ognia Gehenny? 

To jest sąd na faryzeuszami, sąd ognia Gehenny czyli wieczne potępienie i śmierć!

Ktoś może zauważyć, że przecież Paweł faryzeusz - Paweł był dumny ze swego faryzejstwa - zrozumiał, że źle głosił i był winny śmierci Szczepana.

Gdyby Paweł się nawrócił, głosiłby Chrystusa jako Króla Królestwa Bożego i głosiłby wszystkie Jego nauki.


A Żyd, faryzeusz Paweł nigdy nie nie zacytował słów Chrystusa!!!

Nie było więc absolutnie żadnego nawrócenia się. Po za tym faryzeusze to byli Edomici, czyli... Żydzi.

A o Żydach Chrystus zawsze mówił negatywnie a 12 apostołów nazywał nie inaczej jak Izraelitami, a nigdy Żydami. Żydami byli właśnie faryzeusze.

Wynika z tego wniosek, ze Paweł faryzeusz był Żydem Edomitą, jak wszyscy faryzeusze i skłamał, że był z rodu Benjamitów.

W tym świetle jest oczywiste, ze cytowanie nauk zupełnie sprzecznych z naukami Isusa, a zwłaszcza cytowanie Żyda faryzeusza z sekty skazanej przez Syna Bożego na sąd Gehenny to zupełny nonsens i obłęd.

Oto dlaczego Chrześcijaństwo nie wie niemal nic o Narodzie Wybranym, który był negowany własnie przez Pawła, który pisał: nie masz Żyda ani Greka itd.


Gal 3:28  Nie masz Żyda ani Greka, nie masz niewolnika ani wolnego, nie masz mężczyzny ani kobiety; albowiem wy wszyscy jedno jesteście w Jezusie Chrystusie.


NO NIEEEEEEEE!!!!!!! Paweł ojcem... genderyzmu!?

Nie masz mężczyzny ani kobiety??????

A co ze 144 tysiącami po 12000 z każdego plemienia Izraela czyli nie Żydów ale Izraelitów?

_________________
Ojcze nasz, któryś jest w niebie, Święć się imię twoje, przyjdź Królestwo twoje, bądź wola twoja, jak w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj, i odpuść nam nasze winy, jak i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Albowiem twoje jest Królestwo i moc, i chwała na wieki wieków. Niech się stanie.
----------------------------------------------------------------------------------------------
huberkinky@protonmail.com
http://www.zbawienie.com http://www.proroctwa.com
https://www.youtube.com/thewordwatcher
https://www.youtube.com/HenryKubik
avatar
BartekBartosz
Liczba postów : 990
Join date : 01/08/2019
Skąd : Arzareth/Ziemia Lubuska
https://arzareth.home.blog/

Fałszywy apostoł Paweł - szatański koń trojański. - Page 7 Empty Re: Fałszywy apostoł Paweł - szatański koń trojański.

on 3rd Sierpień 2019, 21:08
Message reputation : 100% (3 votes)
Bluźnierstwa Saula faryzeusza nie mają granic .
Z tego samego rozdziału .
Galacjan 3:
1) O nierozumni Galacjanie! Któż was omamił, was, przed których oczami został wymalowany obraz Isusa Chrystusa ukrzyżowanego?

Już mamy złamanie przykazania zakazu bałwochwalstwa poprzez uczynienie OBRAZU Chrystusa pawłowego ukrzyżowanego.

Galacjan 2 :
(15) My jesteśmy Żydami z urodzenia, a nie grzesznikami z pogan,

(16) Wiedząc wszakże, że człowiek zostaje usprawiedliwiony nie z uczynków zakonu, a tylko przez wiarę w Chrystusa Isusa, i myśmy w Chrystusa Isusa uwierzyli, abyśmy zostali usprawiedliwieni z wiary w Chrystusa, a nie z uczynków zakonu, ponieważ z uczynków zakonu nie będzie usprawiedliwiony żaden człowiek.

(17) A jeśli szukając usprawiedliwienia w Chrystusie i my sami okazaliśmy się grzesznikami, to czy Chrystus jest sługą grzechu? Z pewnością nie.

(18) Bo jeśli znowu odbudowuję to, co zburzyłem, samego siebie czynię przestępcą.

(19) Albowiem ja przez zakon umarłem zakonowi, abym żył Bogu.

(20) Z Chrystusem jestem ukrzyżowany; żyję więc już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus; a obecne życie moje w ciele jest życiem w wierze w Syna Bożego, który mnie umiłował i wydał samego siebie za mnie.

(21) Nie odrzucam łaski Bożej; bo jeśli przez zakon jest sprawiedliwość, tedy Chrystus daremnie umarł.

Paweł przyznaje się do wszystkich zarzutów wobec niego w tych tekstach które wygłasza.

A zobaczmy co na ten temat mówi prawdziwy apostoł Króla Isusa Chrystusa.
Oto kontra Jakuba :

Jakuba2:
(20) Chcesz przeto poznać, nędzny człowieku, że wiara bez uczynków jest martwa?

(21) Czyż Abraham, praojciec nasz nie został usprawiedliwiony z uczynków, gdy ofiarował na ołtarzu Izaaka, syna swego?

(22) Widzisz, że wiara współdziałała z uczynkami jego i że przez uczynki stała się doskonała.

(23) I wypełniło się Pismo, które mówi: I uwierzył Abraham Bogu i poczytane mu to zostało ku usprawiedliwieniu, i nazwany został przyjacielem Boga.

(24) Widzicie, że człowiek bywa usprawiedliwiony z uczynków, a nie jedynie z wiary.

(25) W podobny sposób i Rahab, nierządnica, czyż nie z uczynków została usprawiedliwiona, gdy przyjęła posłów i wypuściła ich inną drogą?

(26) Bo jak ciało bez ducha jest martwe, tak i wiara bez uczynków jest martwa.

Prawdziwy apostoł Isusa nazwał samozwańczego Pawła-„NĘDZNYM CZŁOWIEKIEM” za to że głosił usprawiedliwienie z wiary .
Liczą się uczynki połączone z wiarą i posluszenstwem wobec Boga kto to podważa zagłusza własne sumienie i podąża szeroką drogą wiodącą na zatracenie.
Co za problem wyznać wiarę? Żaden.
A walka ze słabościami i posłuszeństwo wobec przykazań? To już wymaga pracy nad sobą.
PROSTE .

Henryk napisał:
"A co ze 144 tysiącami po 12000 z każdego plemienia Izraela czyli nie Żydów ale Izraelitów?"

Oczywiście Pablo Diablo  Laughing (ksywkę wymyślił Nataniel) jak zawsze ma już gotową odpowiedź:

Tytusa 3:
(9) A głupich rozpraw i rodowodów, i sporów, i kłótni o zakon unikaj; są bowiem nieużyteczne i próżne.

Paweł odradza dociekań o genealogie i rodowody nazywając je nieużetycznymi i próżnymi. Ciekawe dlaczego?
Nie masz Żyda ni Greka... no właśnie (ponadnarodowość -UE - ONZ- NWO)
Edomita Saul z Tarsu sam się demaskuje ukrywając Królestwo Boże i zaprzeczając 12 pokolenią Izraela .

Warto przypomnieć listę bluźnierczych wersetów Pawła:
https://www.zbawienie.com/Pawel-zakon.htm
avatar
BartekBartosz
Liczba postów : 990
Join date : 01/08/2019
Skąd : Arzareth/Ziemia Lubuska
https://arzareth.home.blog/

Fałszywy apostoł Paweł - szatański koń trojański. - Page 7 Empty Re: Fałszywy apostoł Paweł - szatański koń trojański.

on 5th Październik 2020, 19:43
Message reputation : 100% (2 votes)
Filipian 1:
(18) Lecz o co chodzi? Byle tylko wszelkimi sposobami Chrystus był zwiastowany, czy obłudnie, czy szczerze, z tego się raduję i radować się będę;

Fałszywy apostoł Paweł - szatański koń trojański.


_________________
Ojcze nasz, który jesteś w niebie, Święć się imię twoje,
Przyjdź Królestwo twoje, Bądź wola twoja, jak w niebie, tak i na ziemi.
Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj,
I odpuść nam nasze winy, jak i my odpuszczamy naszym winowajcom;
i nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie, ale nas zachowaj od złego.;
Albowiem twoje jest Królestwo i moc, i chwała na wieki wieków. Niech się tak stanie!  


(13) Proście, a weźmiecie. módlcie się aby dni było niewiele i aby były skrócone. Królestwo jest już przygotowane dla was, czuwajcie!(2 Ezdrasza)

(20) Mówi TEN, który świadczy o tym: Tak, przyjdę wkrótce. Niech się tak stanie, przyjdź , Panie Isusie!(Objawienie Isusa Chrystusa)https://arzareth.home.blog
Sponsored content

Fałszywy apostoł Paweł - szatański koń trojański. - Page 7 Empty Re: Fałszywy apostoł Paweł - szatański koń trojański.

Powrót do góry
Permissions in this forum:
Nie możesz odpowiadać w tematach