Go down
thewordwatcher
thewordwatcher
Admin
Liczba postów : 4550
Join date : 18/03/2015
Skąd : Perth, Australia
http://zbawienie.com

Fałszywy prorok z księgi Apokalipsy Empty Fałszywy prorok z księgi Apokalipsy

on 24th Listopad 2018, 03:57
Istnieje jeden arcyważny temat, jeszcze przez nikogo z nas nie poruszany.

Poniższe wersety podają nam jego dokładne cechy, które wskazują na olbrzymią władzę, jaką ów prorok będzie posiadał.

Objawienie 13:(11) I widziałem inne zwierzę, wychodzące z ziemi, które miało dwa rogi podobne do baranich, i mówiło jak smok.
(12) A wykonuje ono wszelką władzę pierwszego zwierzęcia na jego oczach. Ono to sprawia, że ziemia i jej mieszkańcy oddają pokłon pierwszemu zwierzęciu, którego śmiertelna rana była wygojona. (13) I czyni wielkie cuda, tak że i ogień z nieba spuszcza na ziemię na oczach ludzi. (14) I zwodzi mieszkańców ziemi przez cuda, jakie dano mu czynić na oczach zwierzęcia, namawiając mieszkańców ziemi, by postawili posąg zwierzęciu, które ma ranę od miecza, a jednak zostało przy życiu. (15) I dano mu tchnąć ducha w posąg zwierzęcia, aby posąg zwierzęcia przemówił i sprawił, że wszyscy, którzy nie oddali pokłonu posągowi zwierzęcia, zostaną zabici. (16) On też sprawia, że wszyscy, mali i wielcy, bogaci i ubodzy, wolni i niewolnicy otrzymują znamię na swojej prawej ręce albo na swoim czole, (17) I że nikt nie może kupować ani sprzedawać, jeżeli nie ma znamienia, to jest imienia zwierzęcia lub liczby jego imienia. (18) Tu potrzebna jest mądrość. Kto ma rozum, niech obliczy liczbę zwierzęcia; jest to bowiem liczba człowieka. A liczba jego jest sześćset sześćdziesiąt sześć.

Ten fałszywy prorok będzie posiadał olbrzymią władzę nad całą ziemię i to z jego rozkazu przeciwnicy Boga będą otrzymywali 666 i on także sprawi, że posąg zwierzęcia przemówi, a nie uznający zwierzęcia (Bestii) zostaną z jego rozkazu zabici.


Objawienie 16:(13) I widziałem trzy duchy nieczyste jakby żaby wychodzące z paszczy smoka i z paszczy zwierzęcia, i z ust fałszywego proroka;(14) A są to czyniące cuda duchy demonów, które idą do królów całego świata, aby ich zgromadzić na wojnę w ów wielki dzień Boga Wszechmogącego. 


Z tych wersetów wyraźnie wynika, że ów prorok będzie miał władzę i wpływy bliskie władzy szatana oraz Bestii!
A taki go czeka koniec.

Objawienie 20:(10) A diabeł, który ich zwodził, został wrzucony do jeziora z ognia i siarki, gdzie znajduje się też zwierzę i fałszywy prorok, i będą dręczeni dniem i nocą na wieki wieków.

I potwierdzenie w tych wersetach, tuż po Armagedonie.


Objawienie 19:(19) I widziałem zwierzę i królów ziemi, i wojska ich, zebrane, by stoczyć bój z tym, który siedział na koniu. oraz z jego wojskiem.

(20) I pojmane zostało zwierzę, a wraz z nim fałszywy prorok, który przed nim czynił cuda, jakimi zwiódł tych, którzy przyjęli znamię zwierzęcia i oddawali pokłon posągowi jego. Zostali oni obaj wrzuceni żywcem do jeziora ognistego, gorejącego siarką.


Jeżeli to połączymy z moim poprzednim postem - https://zbawienie.forumotion.com/t320p300-czasy-konca#15903

to okazuje się, ponownie, że cała polityka światowa obserwowana przez wielu z nas, czasami widzimy przyczyny lub pewne przesłanki, to nie ma ABSOLUTNIE żadnego znaczenia.

Jedyne znaczenie mają BIBLIJNE proroctwa i biblijna narracja szatana i upadłych aniołów, ponieważ oni realizują od wielu lat czysto biblijny scenariusz, który doprowadzi nas do finałowej bitwy armii szatana z armią Boga pod dowództwem Syna Bożego.


O to toczy się cała światowa walka.

Zwróćmy uwagę na znany nam plan 3 wojen światowych. 

To nie był plan ludzki ale plan szatański, opublikowany w 1871 roku i żadnemu władcy na ziemi nie śniło się, w jaki sposób to ma być realizowane. Ponieważ był to plan szatana i upadłych aniołów.

Bardzo podobnie było i jest z utworzeniem fałszywego Izraela w Ziemi Obiecanej. Wykonano szatański plan, fałszywe wypełnienie się proroctw przez siły szatana i Trump wyciągnął swą rękę przeciwko Jerozolimie, świętemu miastu Boga. To automatycznie dyskwalifikuje go jako Chrześcijanina i sługę Boga.

W połączeniu z postem poprzednim mamy wyraźny kurs w kierunku owego fałszywego proroka i znając narrację mediów zachodnich, będzie to największe zwiedzenie z użyciem sił nadprzyrodzonych i przy pomocy armii demonów, aby zwieść jak najwięcej Chrześcijan i oszkalować Boga. Bestia będzie bluźnić Bogu!

Dlatego warto przyjrzeć się bliżej owej postaci, której Trump NAJPRAWDOPODOBNIEJ służy, albo... ryzykowna hipoteza - Trump może być owym prorokiem lub jego zięć, Kushner!


Imię - Trump oznacza trąbę obwieszczającą, proklamującą coś czy kogoś. Oznacza także - tryumf!

_________________
Ojcze nasz, któryś jest w niebie, Święć się imię twoje, przyjdź Królestwo twoje, bądź wola twoja, jak w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj, i odpuść nam nasze winy, jak i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Albowiem twoje jest Królestwo i moc, i chwała na wieki wieków. Niech się stanie.
----------------------------------------------------------------------------------------------
huberkinky@protonmail.com
http://www.zbawienie.com http://www.proroctwa.com
https://www.youtube.com/thewordwatcher
https://www.youtube.com/HenryKubik
avatar
Cyryl
Liczba postów : 1422
Join date : 21/03/2015
https://cyryl27.wordpress.com/

Fałszywy prorok z księgi Apokalipsy Empty Re: Fałszywy prorok z księgi Apokalipsy

on 24th Listopad 2018, 22:22
Message reputation : 100% (2 votes)
Henryku mi się zdaje, że prawda jest jeszcze bardziej nieprawdopodobna. 

Zobaczmy ten wers:


Ap 13 napisał:(3) A jedna z głów jego była śmiertelnie raniona, lecz śmiertelna rana jego była wygojona. I cała ziemia szła w podziwie za tym zwierzęciem.

A oto ciekawe info:


wikipedia napisał:W wyniku drugiej rozprawy Paweł został skazany na śmierć i ścięty (taki rodzaj egzekucji przysługiwał mu ze względu na rzymskie obywatelstwo). Data i miejsce śmierci Pawła nie są pewne.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Paweł_z_Tarsu#Męczeńska_śmierć

Zauważmy jedno, wbrew pozorom ani Trump ani Kusher nie są najbardziej wpływowymi osobami w polityce na przestrzeni dziejów. Ponieważ, Apokalipsa mówi o znacznie większym okresie dziejów. Najbardziej wpływową postacią w polityce, która kreuje obecne wydarzenia polityczne jest Apostoł Paweł.

To jest najbardziej wpływa postać w historii polityki świata czy dziejach świata. 

Zobaczmy "proroctwa Pawła" determinują żydów aby powstała w Jerozolimie 3 świątynia a także te "proroctwa" spowodowały powstanie fałszywego państwa Izrael. 

Syjonistyczne chrześcijaństwo bazuje na naukach Pawła z Tarsu. 

Wreszcie to pod wpływem Pawła z Tarsu powstał protestantyzm, zdolny do splądrowania Rzymu a który to ruch stworzył państwo USA. 

Zobaczmy jaką ofertę dla żydów ma Paweł:


Rzym 11 napisał:(25) A żebyście nie mieli zbyt wysokiego o sobie mniemania, chcę wam, bracia, odsłonić tę tajemnicę: zatwardziałość przyszła na część Izraela aż do czasu, gdy poganie w pełni wejdą,
(26) I w ten sposób będzie zbawiony cały Izrael, jak napisano: Przyjdzie z Syjonu wybawiciel I odwróci bezbożność od Jakuba.
(27) A to będzie przymierze moje z nimi, Gdy zgładzę grzechy ich.
(28) Co do ewangelii, są oni nieprzyjaciółmi Bożymi dla waszego dobra, lecz co do wybrania, są umiłowanymi ze względu na praojców.
(29) Nieodwołalne są bowiem dary i powołanie Boże.
(30) Bo jak i wy byliście niegdyś nieposłuszni Bogu, a teraz dostąpiliście miłosierdzia z powodu ich nieposłuszeństwa
(31) Tak i oni teraz, gdy wy dostępujecie miłosierdzia, stali się nieposłuszni, ażeby i oni teraz miłosierdzia dostąpili.
(32) Albowiem Bóg poddał wszystkich w niewolę nieposłuszeństwa, aby się nad wszystkimi zmiłować.
(33) O głębokości bogactwa i mądrości, i poznania Boga! Jakże niezbadane są wyroki jego i nie wyśledzone drogi jego!


Zobaczmy plan Pawła jest prosty. Żydzi nawrócą się na chrześcijaństwo Pawłowe gdy te pod znakiem krzyża (najprawdopodobniej jest to znak Bestii) zwycięży. 

Tak naprawdę prawda jest porażająca, Bestia ma na celu zwieść nawet wybranych. Czyli Bestia przyjdzie pod płaszczykiem chrześcijaństwa Pawłowego. Islam i syjonizm zostaną zniszczone przez kult krzyża. Tutaj być może, głowa zraniona to właśnie Paweł który był ścięty wszak Templariusze kogo czcili???


http://www.katolicki.net napisał:Templariuszom zarzucono bałwochwalstwo, oddawanie boskiej czci głowie lub głowom. Być może zresztą chodziło tu o jakąś jedną szczególnie czczoną „głowę” i jej liczne, znajdujące się w komandoriach kopie? lnkwizytorzy odnotowali nazwę rzeczonego bożka: Baphomet, po polsku zwany częściej Bahometem.

Zeznania braci są zbieżne, gdy chodzi o sam fakt czczenia głowy, jednak już opisy jak ona miała wyglądać takiej zbieżności nie wykazują. Ówczesne metody śledcze odbiegały, delikatnie rzec ujmując, od współczesnych standardów organów ścigania świata zachodniego, stąd też wielu współczesnych historyków neguje ich wartość faktograficzną. Dla poszukującego tajemniczej prawdy gnostyka nie jest to jednak argument. Przedstawiam więc kilka teorii na temat; czym lub kim mógł być Bahomet.

Szatan
Przedstawiony w postaci starożytnego bóstwa - kozła z Mendes. Kilku braci zeznało, że była to rogata postać, mająca kozią brodę i pęknięte podkowy na nogach. W trakcie nabożeństw wykorzystywano także inny satanistyczny symbol, czyli kota (choć akurat tu niekoniecznie czarnego).

Mahomet
Faktycznie to imię pada kilkukrotnie zamiast imienia Bahomet w aktach procesowych. Mielibyśmy więc tu do czynienia z wpływami Islamu na zakon, który przecież z religią tą wielokrotnie się stykał wojując na Bliskim Wschodzie i w Hiszpanii. Teoria jednak wątpliwa o tyle, że nie stwierdzono w owym czasie istnienia grup islamskich, nawet heterodoksyjnych, faktycznie oddających boską cześć Mahometowi, którego traktowano jedynie jako najwyższego proroka Allacha.

Bufihimat
To druga teoria islamska, nieco bardziej prawdopodobna. Islamscy sufi używają terminu abufihamet (wymowa mauretańska: bufihimat) oznaczającego „ojca zrozumienia” lub „źródło zrozumienia”. Swoiste gnosis w wersji muzułmańskiej. Jaki ma to związek z głową? Otóż na przełomie IX i X w. żył jeden z męczenników i ideologów sufizmu Husain ibn Mansur al.-Hallaj. Jego nauka posiadała znamiona panteizmu. Muzułmanie oskarżyli go więc o bluźnierstwo, ukrzyżowali, odcięli głowę a ciało spalili. 

Według legendy głowy al.-Hallaja nie pochowano, lecz przechowywano jako relikwie. Różne grupy sufickie praktykowały liturgię upamiętniającą śmierć swego męczennika, która zdaniem niektórych badaczy jest do dziś odnajdywalna w masońskich rytach przy nadawaniu tytułu mistrza. Pojawia się tam tajemnicza postać Hiram Abiff, której Hallaj miałby być archetypem. 

Średniowieczny poeta i historyk islamski Farid al.-Din Attar, twierdził, że Hallaj znany był także pod kilkoma tytułami zaczynającymi się od abu-. Czy więc abufihamet, bufihimat i bahomet to to samo? Głowa sufickiego mistyka, traktowana przez grupy ezoteryczne jako symbol wiedzy i zrozumienia?

Tajemna wiedza
Gdyby przyjąć, że słowo Bahomet (Baphomet) jest zbitką dwóch greckich rdzeni: bap (chrzcić) i metis (mądrość), ów „chrzest mądrości” może oznaczać, że templariusze oddawali cześć czemuś będącemu symbolem tajemnej wiedzy i byli faktycznie gnostykami.

Głowa Jana Chrzciciela, jako egregora
Templariusze brali udział w IV krucjacie (1203 - 1204), która złupiła Konstantynopol. Jeden ze świadków ówczesnych wydarzeń, Robert de Clari, opisał, że w mieście tym, w kaplicy Pałacu Boucoleon, przechowywano relikwie z głową świętego Jana Chrzciciela. Głowa świętego miałaby, po zabraniu jej z Bizancjum, służyć templariuszom jako tzw. egregora, czyli widzialna manifestacja jakiejś nadnaturalnej siły, bóstwa bądź demona, która zdaniem ezoteryków, pozwala osobom o zdolnościach mediumicznych, przejąć część lub całość mocy bytu, który wizualizuje.

Tarcza Hugo de Payena
Ponoć założyciel zakonu nosił tarczę, na której widniały 3 czarne głowy na złotym tle. Tarcza ta miałaby następnie być traktowana, jako relikwie w zakonie. Nadal jednak pozostaje nic rozstrzygnięte pytanie o sens znaku na samej tarczy.

Całun Turyński
Tezę, że templariusze go przechowywali, podtrzymuje znany także w Polsce Ian Wilson. Wówczas zrozumiały byłby fakt, dlaczego żołnierze królewscy nie znaleźli owych domniemanych głów przy okazji dokonywania aresztowań braci zakonnych. Po prostu, gdyby założyć że w komandoriach istniały malowane kopie głowy Jezusa z Całunu, żołnierze by nie zauważyli w nich nic zdrożnego, traktując je jako ikonę. Dlaczego jednak nie ma nic na ten temat w aktach procesowych? Czy rycerze nie przyznaliby się, że czcili po prostu Jezusa?

Asmodeusz
Z akt Inkwizycji:

„Inkwizytor: Teraz powiedz nam o głowie. 

Brat Raoul: Widziałem ją siedmiokrotnie na kapitułach zwoływanych przez brata Hugona de Peraud i innych.

Inkwizytor: Jak ja czciliście?

Brat Raoul: Wystawiano ją, każdy padał na podłogę, odsłaniał kaptur i wielbił ją. 

Inkwizytor: Jak wyglądała jej twarz.

Brat Raoul: Okropnie. Wydawało mi się, że to twarz demona lub maufe [rodzaj złego ducha]. Za każdym razem, gdy ją widziałem ogarniało mnie tak wielkie przerażenie, że ledwie ją dostrzegałem, drżąc we wszystkich swych członkach.”

Niektórzy masoni podtrzymują tezę, że Bahomet, to Asmodeusz - opiekuńczy (sic) demon, który miał pomagać królowi Salomonowi w budowie świątyni Jerozolimskiej. Jego wyobrażenie do dziś można oglądać w kościele parafialnym Rennes-le-Chateau we Francji. 

W jednej z kronik muzułmańskich można wyczytać, że w roku 1274 odkryto w jednym z zamków zdobytych na templariuszach w Palestynie wyobrażenie demona, dlatego sułtan Bajbars po zniszczeniu go, nakazał w tym miejscu postawienie mihrabu, czyli muzułmańskiej kapliczki modlitewnej.

Moim zdaniem Templariusze mogli czcić ściętą głowę Pawła z Tarsu. Ta głowa jako jedna z głów Bestii, miała zostać w czasach końca ożywiona. Dlatego z różnych relacji ta głowa raz wygląda jak głowa człowieka a innym razem jak głowa Bestii. Dlatego Templariusze mieli różne relacje, gdyż upadli przedstawiali im głowę Pawła z Tarsu pod różnymi postaciami, człowieka, zwierzęcia.

Pomyślmy tak naprawdę możliwe, że Trump należy do zakonu Templariuszy i czci ową głowę Bestii, śmiertelnie zranioną.

Bushi kiedyś podał, ze sekta Chabad Lubawicz rozpadła się ponieważ jedni z członków oczekiwali na mesjasza ale ponad naturalnego nie będącego człowiekiem a dano im owego mesjasza ale będącego człowiekiem. Wynika z tego, że świat szatańskich sług oczekuje nadejścia owej Bestii.

Dlatego moim zdaniem fałszywy prorok to będzie najprawdopodobniej Paweł z Tarsu. Gdyż on jedyny wypowiedział proroctwa które wszelkimi siłami chce zrealizować cały szatański świat łącznie z upadłymi.
thewordwatcher
thewordwatcher
Admin
Liczba postów : 4550
Join date : 18/03/2015
Skąd : Perth, Australia
http://zbawienie.com

Fałszywy prorok z księgi Apokalipsy Empty Re: Fałszywy prorok z księgi Apokalipsy

on 25th Listopad 2018, 01:19
Message reputation : 100% (1 vote)
Hmmm... rzeczywiście odrodzony Paweł byłby wielbiony przez całe chrześcijaństwo. Trump na 100% maczałby w tym palce.

Jeden element jest bardzo istotny w tym proroctwie. Ów fałszywy prorok będzie posiadał olbrzymi wpływ i chyba władzę nad całą ziemią i będzie pracował dla Bestii.

Mamy wiele opcji. Moim zdaniem Paweł założył fundament pod fałszywego proroka w postaci swoich listów. Być może ów  posąg, który ożyje będzie to głowa Pawła, ale prorok to będzie inna osoba.

Paweł podał nam grunt pod wielkiego proroka i jego słowa będą cytowane na poparcie wielkiego proroka czy mesjasza.

Zwróćmy także uwagę, że Biblia nie nazywa go mesjaszem ale fałszywym prorokiem. Paweł definitywnie był fałszywym prorokiem, czyli nie można go także wykluczyć.

Całun turyński mógłby być obrzydliwością czyniąca spustoszenie, która ożyje i będzie wymagana cześć oddawana zrekonstruowanemu posągowi według tego całunu. Niedawno czytałem, że już się przymierzają do wydrukowania tej postaci 3d drukarką, podobnie jak wydrukowali bramę dla Baala.

Dlatego mamy ostrzeżenia w Biblii żeby nie wychodzić ponieważ tu lub tam jest Mesjasz.

_________________
Ojcze nasz, któryś jest w niebie, Święć się imię twoje, przyjdź Królestwo twoje, bądź wola twoja, jak w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj, i odpuść nam nasze winy, jak i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Albowiem twoje jest Królestwo i moc, i chwała na wieki wieków. Niech się stanie.
----------------------------------------------------------------------------------------------
huberkinky@protonmail.com
http://www.zbawienie.com http://www.proroctwa.com
https://www.youtube.com/thewordwatcher
https://www.youtube.com/HenryKubik
lusia
lusia
Liczba postów : 1388
Join date : 18/03/2015
Skąd : wawa
http://mojaopoka.blogspot.com/

Fałszywy prorok z księgi Apokalipsy Empty Re: Fałszywy prorok z księgi Apokalipsy

on 25th Listopad 2018, 12:20
Message reputation : 100% (1 vote)
Bracia i Siostry całun jest juz skonstruowany w technologii druku 3d. ( wczesnuej gdzies to tu dawalam)
Ma zabarwione rany sztuczną krwią i " naturalne wymiary"
TYLKO CZYJE???
Z opisu Izajasza wiemy że Isus nie był ani wysoki, ani "piękny". Duszę mial (MA) piekną nie ciało.Dlatego zdrajca judasz musiał Go pocałować aby Go zidentyfikować strażnikom- pozwolę sobie tak napisać ...

https://dorzeczy.pl/swiat/60438/Rekonstrukcja-postaci-Chrystusa-z-Calunu-Turynskiego-w-3D-wideo.html


Teraz niech "TO" zacznie gadać to mamy niezły bigos i zwiedzenie...znane sa płaczące krwią, mrugające figurki...nawet jednej rosnie broda. Oczwiscie to sprawa demoniczna

_________________
"Jak łania tęskni do wód strumieni, tak dusza moja tęskni do Ciebie, Boże! "
Psalm 42    Nie pamiętaj nam win naszych przodków, niech rychło przyjdzie ku nam miłosierdzie Twoje: bo bardzo jesteśmy słabi. Wspomóż nas Boże zbawienia naszego, przez wzgląd na chwałę Twojego Imienia i wyzwól nas i odpuść nasze grzechy przez wzgląd na Twoje Imię. (Psalm 79:8-9 .
___________________________________________________________________________________________________________

http://mojaopoka.blogspot.com/
lusia
lusia
Liczba postów : 1388
Join date : 18/03/2015
Skąd : wawa
http://mojaopoka.blogspot.com/

Fałszywy prorok z księgi Apokalipsy Empty Re: Fałszywy prorok z księgi Apokalipsy

on 25th Listopad 2018, 18:22
Message reputation : 100% (1 vote)
Jeszcze lepsze info:

Oblicze maryji na całunie. Czyli 2 w 1 jeszcze lepiej :/

https://logoschrist.wordpress.com/2017/11/11/oblicze-matki-bozej-na-calunie-turynskim/


Majstersztyk affraid

_________________
"Jak łania tęskni do wód strumieni, tak dusza moja tęskni do Ciebie, Boże! "
Psalm 42    Nie pamiętaj nam win naszych przodków, niech rychło przyjdzie ku nam miłosierdzie Twoje: bo bardzo jesteśmy słabi. Wspomóż nas Boże zbawienia naszego, przez wzgląd na chwałę Twojego Imienia i wyzwól nas i odpuść nasze grzechy przez wzgląd na Twoje Imię. (Psalm 79:8-9 .
___________________________________________________________________________________________________________

http://mojaopoka.blogspot.com/
avatar
Cyryl
Liczba postów : 1422
Join date : 21/03/2015
https://cyryl27.wordpress.com/

Fałszywy prorok z księgi Apokalipsy Empty Re: Fałszywy prorok z księgi Apokalipsy

on 25th Listopad 2018, 22:34
Message reputation : 100% (1 vote)
Chciałbym coś wam pokazać:

Ks. Psalmów 90 napisał:(4) Albowiem tysiąc lat w oczach twoich Jest jak dzień wczorajszy, który przeminął, I jak straż nocna.

Zobaczmy, analizując proroctwa czy Apokalipsę musimy sobie zadać pytanie.

Kto nieprzerwanie na przestrzeni setek lat miał największy wpływ na politykę????

Twórcy religii. Czyli np w islamie Mahomet zaś w chrześcijaństwie Paweł z Tarsu.

A kto z tych dwóch wygrał na terenie przeciwnika???

Odpowiedz jest jedna, wygrał Paweł z Tarsu:

https://wpolityce.pl/polityka/152753-co-roku-w-afryce-ok-6-mln-muzulmanow-przechodzi-na-chrzescijanstwo-radykalny-islam-moze-unieszkodliwic-wylacznie-religia-monoteistyczna

A teraz zobaczmy, kabaliści mają świadomość, że Paweł z Tarsu wygra w konfrontacji z islamem i syjonizmem oto kolejny dowód:

www.wieczernik napisał:Jeden z najbardziej szanowanych rabinów napisał przed śmiercią list, w którym ujawnił imię Mesjasza. Według niego brzmi ono Jeszua – Jezus. Żydzi są w szoku…


Rabbi

W pogrzebie zmarłego w zeszłym roku rabina Icchaka Kaduriego wzięło udział 300 tysięcy ludzi. Gigantyczny kondukt żałobny przeszedł ulicami starej Jerozolimy. Mówiono wówczas, że odszedł jeden z najważniejszych żydowskich duchownych XX wieku. Miał -według różnych źródeł – od 106 do 118 lat.

Jego współpracownicy od dawna mówili, że Kaduri miał wizję, podczas której rozmawiał z Mesjaszem. Na krótko przed śmiercią rabin postanowił ujawnić jego imię. Zapisał je w liście, który kazał otworzyć rok po swojej śmierci. Wierni z niecierpliwością czekali na wyznaczony dzień.

W pogrzebie zmarłego w zeszłym roku rabina Icchaka Kaduriego wzięło udział 300 tysięcy ludzi. Gigantyczny kondukt żałobny przeszedł ulicami starej Jerozolimy. Mówiono wówczas, że odszedł jeden z najważniejszych żydowskich duchownych XX wieku. Miał -według różnych źródeł – od 106 do 118 lat.

Jego współpracownicy od dawna mówili, że Kaduri miał wizję, podczas której rozmawiał z Mesjaszem. Na krótko przed śmiercią rabin postanowił ujawnić jego imię. Zapisał je w liście, który kazał otworzyć rok po swojej śmierci. Wierni z niecierpliwością czekali na wyznaczony dzień.
To nie musiał być Chrystus

Gdy wreszcie list został otwarty, nie mogli uwierzyć własnym oczom. Według Kaduriego imię Mesjasza brzmi Jeszua – Jezus. Izraelska prasa, która rok wcześniej szeroko rozpisywała się o pogrzebie rabina, teraz nabrała wody w usta. Sprawę opisało tylko kilka hebrajskojęzycznych gazet i portal „Israel Today”.

-Nie chcę oczywiście podważać autorytetu zmarłego rabina, ale sprawa budzi wiele wątpliwości – powiedział „Rz” rabin Jaakow Mosze Poupko z Jerozolimy. – Jeszua to popularne imię wśród Żydów. Nie wiadomo, o którego Jeszuę chodziło rabinowi. Niekoniecznie musiał to być Jezus -dodał.
Od dawna znacie to imię

Część zwolenników rabina sugeruje, że list mógł zostać sfałszowany. Według 80-letniego syna zmarłego Dawida Kaduriego, jego ojciec pod koniec życia był w tak złym stanie, że nie mógł go samodzielnie napisać.

Dwóch współpracowników rabina, do których dotarł „Israel Today”, potwierdziło jednak autentyczność dokumentu. Przypominają, że Kaduri zapowiadał rychłe przyjście Mesjasza.

„Ludzie się zastanawiają, jak brzmi Jego imię? Wielu je zna, ale nie wierzy, że to jest Mesjasz” -mówił rabin.

Sensacyjna informacja o liście rabina wywołała w Izraelu szok. „Czy to oznacza, że rabin Kaduri przeszedł na chrześcijaństwo?”, „Chrześcijanie pewnie teraz tańczą i świętują” – pisali zaskoczeni internauci.

– To faktycznie dobra wiadomość – powiedział „Rz” John Vennari, redaktor naczelny amerykańskiego konserwatywnego magazynu „Catholic Family News”.

– Ale nie oszukujmy się, jeśli Żydzi nie rozpoznali Mesjasza, gdy był wśród nich, tym bardziej teraz w niego nie uwierzą – dodał.

Choć Kaduri był jednym z najbardziej szanowanych rabinów, prowadził niezwykle barwne życie. Rozdawał tysiące specjalnych amuletów (według niektórych miały one właściwości lecznicze), aw1996 roku zaangażował się w politykę i latał helikopterem na wiece wyborcze jednej z partii religijnych. Mając już ponad 90 lat, ożenił się z młodszą o połowę kobietą.
Ten list niczego nie zmieni

Największą niespodziankę sprawił po śmierci.

– To rzeczywiście zadziwiające. Może rabin się nawrócił, a może rzeczywiście chodziło mu o jakiegoś innego Jeszuę -powiedział „Rzeczpospolitej” profesor teologii Seth D. Kunin z brytyjskiego Uniwersytetu Durham.

-Bez względu na to, co miał na myśli, nie sądzę, żeby miało to poważne konsekwencje. Żydzi spierają się z chrześcijanami oto, czy Jezus był Mesjaszem, od2000 lat, i żaden list rabina, nawet najbardziej znanego, tego nie zmieni – mówi prof. Kunin.
http://www.wieczernik.pl/rabin-jezus-to-mesjasz

A kim był ten rabin???
wikipedia napisał:Jicchak Kaduri (ur. ok. 1900 w Iraku, zm. 28 stycznia 2006 w Jerozolimie) – rabin ortodoksyjny, kabalista.
https://pl.wikipedia.org/wiki/Jicchak_Kaduri

Zobaczmy wysokiej rangą kabaliści informowani przez demony czują intuicyjnie, że zapewne upadli szykują Pawła z Tarsu i jego Jezusa jako zwiedzenie.

Zobaczmy Paweł stworzył pojęcie Antychrysta. A taki Dugin, mówi pojęciami które stworzył dla swoich proroctw Paweł:Fronda napisał:„Globalizm i liberalizm to cywilizacja Antychrysta. Zwróćmy się ku naszym tradycjom i zapytajmy Boga: „Co robić po pokonaniu cywilizacji Antychrysta?” Zbawiciel to rozstrzygnie, bo jeśli rozstrzygniemy naszą przyszłość sami, w kluczu egoistycznym, poniesiemy klęskę”- mówi Aleksander Dugin w rozmowie z Maciejem Pieczyńskim.
http://www.fronda.pl/a/ideolog-putina-o-pokonaniu-cywilizacji-antychrysta,115654.html

Zobaczmy skoro najbardziej wpływowy polityk i ideolog w Rosji czyli Dugin mówi i operuje terminami jakie w swoich proroctwach wymyślił Paweł z Tarsu.

A zatem kto ma największy wpływ nawet na dzisiejszą politykę jak nie Paweł z Tarsu!!!!

Kto jest największym zwodzicielem w historii i nadal ma największą siłę zwodzenia jak nie Paweł z Tarsu!!!!

Dla Boga tysiąc lat jest jak dzień miniony czyli w proroctwach czy Apokalipsie jest mowa o sile oddziaływającej na politykę przez setki lat.

Upadli działają w myśl zasady :"najciemniej pod latarnią" a przecież w Biblii obok słów Boga i Pomazańca czyli latarni jest największa ciemność czyli słowa Pawła z Tarsu.

thewordwatcher
thewordwatcher
Admin
Liczba postów : 4550
Join date : 18/03/2015
Skąd : Perth, Australia
http://zbawienie.com

Fałszywy prorok z księgi Apokalipsy Empty Re: Fałszywy prorok z księgi Apokalipsy

on 26th Listopad 2018, 02:48
Tak wyczuwałem, że założenie tego tematu da jakieś pozytywne owoce.

Zwróćmy uwagę na jeden ważny szczegół. Chrześcijańskie Pisma Greckie. Czyli tzw. Nowy Testament był pisany tylko i wyłącznie po grecku i cytaty w nim były tylko i wyłącznie z Septuaginty, która była także w języku greckim.

Tymczasem pro izraelskie Chrześcijaństwo nazywa Isusa Jashua, Jeszua, Jeszu czyli w aramejski sposób i tego imienia nikt nigdy w czasach apostolskich nie wymawiał. Podobnie jest z Yahwe, Jahwe czy Jehową.

Natomiast wszyscy Żydzi używają tego fałszywego imienia i skoro zapowiadają przyjście mesjasza, jedne nurty mówią o powrocie Yashua czy Jaszua, ale inne mówią o przyjściu rzeczywistego mesjasza.

Czy te rozbieżności jakoś połączą. Niemal pewne jak w banku.

I teraz zwróćmy uwagę na dotychczasowe działania szatana i upadłych. Specjalnie utworzono państwo Izrael w celu masowego zwiedzenia i to im się już w dużej mierze udało. Połowa Chrześcijaństwa wierzy w ten fałszywy Izrael. Poświęcono na to masę czasu i pieniędzy.

Jeżeli powstanie Izraela jest aż takim ważnym dla nich wydarzeniem, które ma nas wprowadzić w błąd, bądźmy pewni następnego ich ruchu.

Wprowadzenie ICH mesjasza na ziemię i odbudowanie świątyni to najwyraźniej ich kluczowy cel zwiedzenia maksymalnego Chrześcijaństwa.

Wydaje się bardzo prawdopodobne, że fałszywym prorokiem będzie szatański fałszywy mesjasz.

Zwróćmy uwagę na cechę Isusa. On jest królem Narodu Wybranego.

Fałszywy mesjasz będzie królem fałszywego narodu wybranego.

Wersety z Pawła to wszystko potwierdzą, potwierdzą chyba także fałszywe porwanie.

Czyli zanosi się na ostrą jazdę.

W ten sposób 'poświęcony' fałszywy mesjasz będzie miał ogromną władzę nad całym światem, ponieważ wszystko jest przygotowane ze strony nasienia węża na fałszywego mesjasza i wszystkie gałęzie nasienia węża będą go wielbić oficjalnie. Za odmowę ukorzenia się przed nim będą ścinać głowy.

Według fałszywie interpretowanych proroctw Ezechiela 38 i 39 rozdział Izrael ma być zaatakowany przez kraje arabskie i być może Rosję i Turcję, a tak to wynika z Ezechiela. Właśnie Trump ma wyzwolić Izrael na wzór króla Cyrusa z owej wojny.

Kto wie, czy właśnie wtedy nie pojawi się jednak fałszywy mesjasz i nie spowoduje... wyzwolenia Izraela, lub... zapowie swoje rządy a Trump dokona wyzwolenia.

Spójrzmy jeszcze raz na te wersety.

Objawienie 13:(11) I widziałem inne zwierzę, wychodzące z ziemi, które miało dwa rogi podobne do baranich, i mówiło jak smok.(12) A wykonuje ono wszelką władzę pierwszego zwierzęcia na jego oczach. Ono to sprawia, że ziemia i jej mieszkańcy oddają pokłon pierwszemu zwierzęciu, którego śmiertelna rana była wygojona.

Zwróćmy uwagę na zwierzę mające dwa rogi, podobne do baranich. Wyraźna sugestia do Baranka Bożego! Ale mówiło jak smok, czyli najwyraźniej szatański mesjasz, pozornie wyglądający na Isusa! Nawet imię podobne, jak te rogi ale niezupełnie, jedynie z pozoru.

I co jest najważniejsze, ów prorok będzie miał władzę od samej Bestii i będzie wykonywał jej wolę.

_________________
Ojcze nasz, któryś jest w niebie, Święć się imię twoje, przyjdź Królestwo twoje, bądź wola twoja, jak w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj, i odpuść nam nasze winy, jak i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Albowiem twoje jest Królestwo i moc, i chwała na wieki wieków. Niech się stanie.
----------------------------------------------------------------------------------------------
huberkinky@protonmail.com
http://www.zbawienie.com http://www.proroctwa.com
https://www.youtube.com/thewordwatcher
https://www.youtube.com/HenryKubik
thewordwatcher
thewordwatcher
Admin
Liczba postów : 4550
Join date : 18/03/2015
Skąd : Perth, Australia
http://zbawienie.com

Fałszywy prorok z księgi Apokalipsy Empty Re: Fałszywy prorok z księgi Apokalipsy

on 27th Listopad 2018, 04:04
Message reputation : 100% (1 vote)
Sytuacja się nieco przejaśnia. We Francji, resztki Rothschild family biznesu, czyli Makron pod olbrzymią presją Francuzów, masywne starcia z policją.

Dzieje się tak dlatego, że rodzona Rothschild ustąpiła z kontroli światowych banków!

Jest to informacja znana mi od 2 dni i ponownie potwierdzona przez Fulforda, który okazuje się jak do tej pory w miarę wiarygodnym źródłem informacji od co najmniej 2 lat.To oznacza, ze Deep State otrzymał śmiertelny cios, ale walka z globalizmem trwa nada.

Kolejne cele to oczywiście Francja, uwolnienie USA i większości państw z Izraelem włącznie ze szponów chazarskiej mafii, jak to obecna narracja nazywa, oczywiście poza chazarskimi mediami.

Nie będę wchodził w wiele szczegółów, ale obraz zaczyna się, przynajmniej w moich oczach krystalizować.

Siły szatana rzeczywiście dążą do usunięcia chazarskiej mafii i ta walka już jest niemal wygrana. Kolejny celem będzie Soros, ONZ jako organizatorzy obecnego ataku imigrantów na USA.

Moim zdaniem owa walka zostanie wygrana i sataniści chazarskiej mafii zostaną pokonani.

A to najprawdopodobniej to początek wielkiego zwiedzenia.

Nowa fala z Trumpem na czele będzie miała OLBRZYMIĄ dozę zaufania w całym chrześcijańskim świecie z Izraelem włącznie.

Być może wtedy nastąpi na atak na Izrael, z którego Trump wyzwoli Izrael i wtedy wszystko zacznie się ujawniać.

Czy mesjasz pojawi się z Antarktydy, czy jako alien czy jako zawsze mieszkający w Izraelu, trudno przewidzieć ale plany najwyraźniej idą w tej linii, mesjasz, który najprawdopodobniej będzie fałszywym prorokiem.

Zwróćmy uwagę, że biblijny Mesjasz, Isus to Król Królestwa Bożego i Prorok.


Fałszywy będzie propagowany w identyczny sposób - już jest w taki sposób przedstawiany przez organizacje Chrześcijaństwa.

Jak to się dalej rozwinie, czas pokaże ale najważniejsze jest to, że wszystko najwyraźniej idzie w kierunku walki z chazarską mafią (Deep State) i główna siła - rodzina Rothschild już została pokonana.

Nie zapominajmy, że Watykan to głowa chazarskiej mafii, która wydawała rozkazy rodzinie Rothschild, która z kolei założyła współczesny Izrael i dała mu heksagram jako godło.

W Styczniu papież Franciszek ma podobno zrezygnować z papiestwa.


Zwróćmy także uwagę na to, że rządy są głównie sprawowane przez pieniądze czyli system bankowy.

Do tej właśnie pory owe rządy sprawował Watykan wraz z rodziną Rothschild.


Czyli zanosi się na olbrzymie zmiany na świecie, i kto wie, czy nie nastąpi jednak III Wojna Światowa.

Pamiętajmy, że to jest wszystko dokładnie reżyserowane przez szatana i upadłych aniołów, którzy kontrolują dokładnie wszystko i wszystkich u władzy. Władze nie wiedzą, co nastąpi jutro, ale szatańska klika doskonale wie i ziemscy słudzy są przez nich na 100% kontrolowani.

Poniższe proroctwo to wyjaśnia.

Dan 2:40  Czwarte królestwo będzie mocne jak żelazo, bo żelazo wszystko kruszy i łamie; i jak żelazo, które kruszy, tak i ono wszystko skruszy i zdruzgocze.
Dan 2:41  A że widziałeś nogi i palce po części z gliny, a po części z żelaza, znaczy, że królestwo będzie rozdzielone, lecz będzie miało coś z trwałości żelaza, jak widziałeś żelazo zmieszane z ziemią gliniastą.
Dan 2:42  A to, że palce u nóg były po części z żelaza, a po części z gliny, znaczy, że królestwo będzie po części mocne, a po części kruche.
Dan 2:43  A że widziałeś żelazo zmieszane z gliniastą ziemią, znaczy: zmieszają się z sobą, lecz jeden nie będzie się trzymał drugiego, tak jak żelazo nie może się zmieszać z gliną.

Dan 2:44  Za dni tych królów Bóg niebios stworzy królestwo, które na wieki nie będzie zniszczone, a królestwo to nie przejdzie na inny lud; zniszczy i usunie wszystkie owe królestwa, lecz samo ostoi się na wieki,

Żelazo z gliną symbolizuje upadłych aniołów z władcami ziemi. Związanych ale nie ufających sobie i najwyraźniej widzimy właśnie taką sytuację. To upadli aniołowie z szatanem zorganizowali fałszywy Izrael. Czy go zechcą teraz zniszczyć zgodnie z planem III wojny? Czy raczej zmienią jego oblicze z chazarskiego królestwa na rzekome królestwo boże.

Co się wkrótce wydarzy, nikt z nas nie wie na 100 ale wyraźnie widać ruch w określonym kierunku. Upadli zwalczają chazarską mafię, czyli nastąpi  10 nowych królów, którzy także będą wielbili szatana.

Biblia jest jasna w tej kwestii w Objawieniu.

_________________
Ojcze nasz, któryś jest w niebie, Święć się imię twoje, przyjdź Królestwo twoje, bądź wola twoja, jak w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj, i odpuść nam nasze winy, jak i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Albowiem twoje jest Królestwo i moc, i chwała na wieki wieków. Niech się stanie.
----------------------------------------------------------------------------------------------
huberkinky@protonmail.com
http://www.zbawienie.com http://www.proroctwa.com
https://www.youtube.com/thewordwatcher
https://www.youtube.com/HenryKubik
avatar
Odrodzony
Liczba postów : 332
Join date : 11/06/2016

Fałszywy prorok z księgi Apokalipsy Empty Re: Fałszywy prorok z księgi Apokalipsy

on 27th Listopad 2018, 13:05
Ja z kolei myślę sobie, że fałszywy, żydowski mesjasz (tj. wg. Objawienia Jana - Bestia z otchłani, która stanie się potem Bestią z morza) nie może być jednocześnie Fałszywym prorokiem z Objawienia Jana (czyli Bestią drugą z ziemi o dwóch rogach) na wzór Isusa, który jest zarówno Mesjaszem (Królem) rzeczywistego ludu Izraela, jak i prorokiem.

I to z jednego prostego powodu, który wprost wynika z Apokalipsy Jana.

Pomijając już fakt, że Objawienie wyraźnie rozgranicza Bestię pierwszą od drugiej poprzez to, że obie Bestie mają inną budowę, że tylko w przypadku Bestii pierwszej, a nie Bestii drugiej, jest ściśle określony czas jej trwania przez 42 miesiące po otrzymaniu przez nią władzy od Smoka (czyli już po paruzji i po dotarciu Niewiasty Izrael na pustynię na sąd), to kluczowa jest tutaj informacja, że Fałszywego proroka, czyli Bestię drugą łączy stosunek podrzędności z Bestią pierwszą, który z logicznego punktu widzenia zupełnie wyklucza możliwość, że Bestia pierwsza = Bestia druga:

Ap 13:
(1) I ujrzałem Bestię wychodzącą z morza, mającą dziesięć rogów i siedem głów, a na rogach jej dziesięć diademów, a na jej głowach imiona bluźniercze. (2) Bestia, którą widziałem, podobna była do pantery, łapy jej - jakby niedźwiedzia, paszcza jej - jakby paszcza lwa. A Smok dał jej swą moc, swój tron i wielką władzę. (3) I ujrzałem jedną z jej głów jakby śmiertelnie zranioną, a rana jej śmiertelna została uleczona. A cała ziemia w podziwie powiodła wzrokiem za Bestią; (4) i pokłon oddali Smokowi, bo władzę dał Bestii. I Bestii pokłon oddali, mówiąc: Któż jest podobny do Bestii i któż potrafi rozpocząć z nią walkę? (5) A dano jej usta mówiące wielkie rzeczy i bluźnierstwa, i dano jej możność przetrwania czterdziestu dwu miesięcy. (6) Zatem otworzyła swe usta dla bluźnierstw przeciwko Bogu, by bluźnić Jego imieniu i Jego przybytkowi, i mieszkańcom nieba. (7) Potem dano jej wszcząć walkę ze świętymi i zwyciężyć ich, i dano jej władzę nad każdym szczepem, ludem, językiem i narodem. (Cool Wszyscy mieszkańcy ziemi będą oddawać pokłon władcy, każdy, którego imię nie jest zapisane od założenia świata w księdze życia zabitego Baranka. (9) Jeśli kto ma uszy, niechaj posłyszy! (10) Jeśli kto do niewoli jest przeznaczony, idzie do niewoli, jeśli kto na zabicie mieczem - musi być mieczem zabity. Tu się okazuje wytrwałość i wiara świętych. (11) Potem ujrzałem inną Bestię, wychodzącą z ziemi: miała dwa rogi podobne do rogów Baranka, a mówiła jak Smok. (12) I całą władzę pierwszej Bestii przed nią wykonuje, i sprawia, że ziemia i jej mieszkańcy oddają pokłon pierwszej Bestii, której rana śmiertelna została uleczona. (13) I czyni wielkie znaki, tak iż nawet każe ogniowi zstępować z nieba na ziemię na oczach ludzi. (14) I zwodzi mieszkańców ziemi znakami, które jej dano uczynić przed Bestią, mówiąc mieszkańcom ziemi, by wykonali obraz Bestii, która otrzymała cios mieczem, a ożyła. (15) I dano jej, by duchem obdarzyła obraz Bestii, tak iż nawet przemówił obraz Bestii, i by sprawił, że wszyscy zostaną zabici, którzy nie oddadzą pokłonu obrazowi Bestii. (16) I sprawia, że wszyscy: mali i wielcy, bogaci i biedni, wolni i niewolnicy otrzymują znamię na prawą rękę lub na czoło (17) i że nikt nie może kupić ni sprzedać, kto nie ma znamienia - imienia Bestii lub liczby jej imienia. (18) Tu jest [potrzebna] mądrość. Kto ma rozum, niech liczbę Bestii przeliczy: liczba ta bowiem człowieka. A liczba jego: sześćset sześćdziesiąt sześć.

I wprawdzie Isus w Mt 24 powiedział, że:

(21) Będzie bowiem wówczas wielki ucisk, jakiego nie było od początku świata aż dotąd i nigdy nie będzie. (22) Gdyby ów czas nie został skrócony, nikt by nie ocalał. Lecz z powodu wybranych ów czas zostanie skrócony. (23) Wtedy jeśliby wam kto powiedział: Oto tu jest Mesjasz albo: Tam, nie wierzcie! (24) Powstaną bowiem fałszywi mesjasze i fałszywi prorocy i działać będą wielkie znaki i cuda, by w błąd wprowadzić, jeśli to możliwe, także wybranych.
co mogłoby sugerować, że Fałszywy mesjasz z Objawienia Jana (oraz zapewne jego zwodnicze kopie, o których powiedział Isus w Mt 24 mówiąc w liczbie mnogiej o fałszywych mesjaszach działających w czasie WU) może być jednocześnie Fałszywym prorokiem z Objawienia, to jednak samo Objawienie Jana taką sugestię całkowicie wyklucza.

Dlatego moim zdaniem Bestia pierwsza będzie złożona tylko z jednej wypuszczonej z otchłani (czeluści) jej głowy - i to tej, która otrzymała cios śmiertelny mieczem, a ożyła - w postaci upadłego archanioła Apollo + 10 jej rogów w postaci 10-ciu ostatnich królów na ziemi, ale ona nie może być jednocześnie Fałszywym prorokiem.

Bowiem patrząc logicznie skoro Fałszywy prorok ma wykonywać władzę Bestii pierwszej przed nią samą (a w innych przekładach: na oczach pierwszego zwierzęcia), czyli będzie on podporządkowany Bestii pierwszej i będzie wykonywał jej rozkazy, to nie może być on jednocześnie głową Bestii pierwszej, która otrzymała cios śmiertelny mieczem, a ożyła - i to również wtedy, jeżeli Fałszywym prorokiem byłby ożywiony Paweł z Tarsu, któremu ścięto głowę - bo wtedy Bestia sama sobie wydawałaby rozkazy i sama przed sobą wykonywałaby swoją władzę, co byłoby oczywistym nonsensem.

Do tego wg tej teorii gdyby Paweł z Tarsu - który jak najbardziej może być tym Fałszywym prorokiem - byłby jednocześnie fałszywym mesjaszem, to wówczas Paweł byłby jednocześnie tym jego Chrystusem, o którym pisał on w swoich listach…

A jeżeli to Apollo ma być tym fałszywym mesjaszem, a tym samym pawłowym Chrystusem, to wtedy oznaczyłoby to, że to Paweł byłby Apollem…

A to jest niemożliwe.

Dlaczego?

Bowiem w Objawieniu jest napisane, czym jest siedem głów Bestii pierwszej (tj. Bestii z otchłani, która potem stanie się Bestią z morza) - to m.in. jest siedmiu królów na ziemi (ale nie ludzi, bo otchłań nie jest więzieniem dla ludzi, tylko dla zastępów niebieskich wg Henocha), o których Jan pisze:

Ap 17:
(7) I rzekł do mnie anioł: Czemu się zdumiałeś? Ja ci wyjaśnię tajemnicę Niewiasty i Bestii, która ją nosi, a ma siedem głów i dziesięć rogów. (Cool Bestia, którą widziałeś, była i nie ma jej, ma wyjść z Czeluści, i zdąża na zagładę. A zdumieją się mieszkańcy ziemi, ci, których imię nie jest zapisane w księdze życia od założenia świata - spoglądając na Bestię, iż była i nie ma jej, a ma przybyć. (9) Tu trzeba zrozumienia, o mający mądrość! Siedem głów to jest siedem gór tam, gdzie siedzi na nich Niewiasta. (10) I siedmiu jest królów: pięciu upadło, jeden istnieje, inny jeszcze nie przyszedł, a kiedy przyjdzie, ma na krótko pozostać. (11) A Bestia, która była i nie ma jej, i ona jest ósmym, a jest spośród siedmiu i zdąża na zagładę. (12) A dziesięć rogów, które widziałeś, to dziesięciu jest królów, którzy władzy królewskiej jeszcze nie objęli, lecz wezmą władzę jakby królowie na jedną godzinę wraz z Bestią.

Spójrzcie teraz na poniższe słowa i zestawcie je ze sobą:

Ap 17:
(Cool Bestia, którą widziałeś, była i nie ma jej, ma wyjść z Czeluści, i zdąża na zagładę.
(10) I siedmiu jest królów: pięciu upadło, jeden istnieje, inny jeszcze nie przyszedł, a kiedy przyjdzie, ma na krótko pozostać.
(11) A Bestia, która była i nie ma jej, i ona jest ósmym, a jest spośród siedmiu i zdąża na zagładę.


Ap 13:
(3) I ujrzałem jedną z jej głów jakby śmiertelnie zranioną, a rana jej śmiertelna została uleczona.
(Cool Wszyscy mieszkańcy ziemi będą oddawać pokłon władcy, każdy, którego imię nie jest zapisane od założenia świata w księdze życia zabitego Baranka.
(12) I całą władzę pierwszej Bestii przed nią wykonuje, i sprawia, że ziemia i jej mieszkańcy oddają pokłon pierwszej Bestii, której rana śmiertelna została uleczona.
(14) I zwodzi mieszkańców ziemi znakami, które jej dano uczynić przed Bestią, mówiąc mieszkańcom ziemi, by wykonali obraz Bestii, która otrzymała cios mieczem, a ożyła.

Ap 9:
(1) I piąty anioł zatrąbił: i ujrzałem gwiazdę, która z nieba spadła na ziemię, i dano jej klucz od studni Czeluści. (2) I otworzyła studnię Czeluści, a dym się uniósł ze studni jak dym z wielkiego pieca, i od dymu studni zaćmiło się słońce i powietrze. (3) A z dymu wyszła szarańcza na ziemię, i dano jej moc, jaką mają ziemskie skorpiony.
(11) Mają nad sobą króla - anioła Czeluści; imię jego po hebrajsku: Abaddon, a w greckim języku ma imię Apollyon.

Z tego płynie wniosek, że tym, co zdąża na zagładę po wypuszczeniu z otchłani, jest tylko jedna z głów Bestii pierwszej – i to ta, która otrzymała cios śmiertelny, a ożyła - i to ona zdążą na zagładę.

I sama ta głowa jest nazwana w Objawieniu Bestią, która była i nie ma jej…, czyli nie ma jej na powierzchni ziemi w czasie, kiedy Jan spisuje Objawienie.

Ta głowa jest zatem jednym z pięciu królów, którzy już upadli przed spisaniem Objawienia przez Jana, bo tych pięciu głów Bestii z otchłani już nie było w tym czasie na powierzchni ziemi.

A skoro to Apollo jest tym, który jako jedyny upadły ma zostać uwolniony z otchłani przez anioła Pańskiego w czasach końca, czyli ma być tą:

- Bestią, która była i nie ma jej, ma wyjść z Czeluści, i zdąża na zagładę,

- tym ósmym władcą z siedmiu, któremu pokłon będą oddawać wszyscy mieszkańcy ziemi, których imię nie jest zapisane w księdze życia zabitego Baranka,

- tą głową, która otrzymała cios śmiertelny mieczem, a ożyła,

to znaczy, że to Apollo jest jednym z tych pięciu królów, którzy upadli jeszcze zanim Jan spisał Objawienie.


Natomiast, jak już kiedyś pisałem o tym na forum, fałszywi prorocy to byli, są i będą upadli aniołowie.

A skoro fałszywym prorokiem jest Paweł, to i on był de facto upadłym aniołem, który grał rolę Pawła w ludzkim ciele.

I ten upadły anioł grający Pawła żył przecież w tym ludzkim ciele w czasie życia Jana, a nie był on w tym czasie żadnym królem na ziemi.

Zaś Apollo był tym jednym z tych pięciu królów na ziemi, który w czasie życia Jana siedział już zamknięty w otchłani.

Do tego kwestia, że Apollo został zamknięty w otchłani jest pewna na 100%, skoro ma być z niej wypuszczony. Zaś co do upadłego grającego Pawła to nie wiadomo, czy on też został zamknięty w otchłani, czy może nadal do dziś przebywa na ziemi, choć w ukryciu.

Z tego wniosek, że upadły grający Pawła z Tarsu nie może być Apollem, czyli tą głową Bestii, która jako jedyna z siedmiu jej głów zostanie wypuszczona z otchłani, a która ma być fałszywym, żydowskim mesjaszem, bo Apolla nie było na ziemi w czasie życia Jana, w przeciwieństwie do upadłego grającego Pawła, który był wówczas na ziemi i pisał te swoje listy…

Tak więc nawet przy takim założeniu, że Fałszywy prorok to byłby Paweł z Tarsu nie może być on jednocześnie fałszywym mesjaszem.


Zatem jak dla mnie to właśnie Apollo, który dopiero będzie uwolniony z otchłani będzie tym żydowskim, fałszywym Mesjaszem, podczas gdy część z upadłych będzie jego kopiami, aby nas zwodzić w czasie WU.

Zaś Fałszywym prorokiem będzie jakiś inny upadły (np. ten sam, który wcześniej grał rolę Pawła z Tarsu, ale ludzkie ciało, które zajmował, zostało pozbawione głowy, przez co zostało zabite, choć ten upadły żyje nadal) albo raczej cała ich grupa, ale nie Apollo.


A jeżeli tak to Henryku przestawiają już organizacje chrześcijaństwa, to myślę sobie, że one wielu rzeczy nie rozumieją kompletnie albo celowo rozumieją je źle, bo liczą na to, że i tak nikt nie będzie takich rzeczy analizował…

I ta kwestia jest tego dowodem.

My zaś, w przeciwieństwie do nich, kierujemy się tylko słowami Boga i Jego Syna.

A słowa te moim skromnym zdaniem wskazują na to, że Bestia pierwsza i Bestia druga to są dwie różne Bestie i że jedna Bestia nie może być jednocześnie drugą i na odwrót.
thewordwatcher
thewordwatcher
Admin
Liczba postów : 4550
Join date : 18/03/2015
Skąd : Perth, Australia
http://zbawienie.com

Fałszywy prorok z księgi Apokalipsy Empty Re: Fałszywy prorok z księgi Apokalipsy

on 27th Listopad 2018, 15:30
A słowa te moim skromnym zdaniem wskazują na to, że Bestia pierwsza i Bestia druga to są dwie różne Bestie i że jedna Bestia nie może być jednocześnie drugą i na odwrót.

Nie wiem,gdzie wyczytałeś, że druga bestia to także pierwsza. Very Happy

Objawienie 13:(11) Potem ujrzałem inną Bestię, wychodzącą z ziemi: miała dwa rogi podobne do rogów Baranka, a mówiła jak Smok. (12) I całą władzę pierwszej Bestii przed nią wykonuje, i sprawia, że ziemia i jej mieszkańcy oddają pokłon pierwszej Bestii, której rana śmiertelna została uleczona. (13) I czyni wielkie znaki, tak iż nawet każe ogniowi zstępować z nieba na ziemię na oczach ludzi. (14) I zwodzi mieszkańców ziemi znakami, które jej dano uczynić przed Bestią, mówiąc mieszkańcom ziemi, by wykonali obraz Bestii, która otrzymała cios mieczem, a ożyła.

Drugi problem to przeświadczenie że Paweł to upadły anioł. Nie ma absolutnie żadnej pewności ani sugestii, że Paweł to upadły anioł. Oczywiście nie można tego wykluczyć ale nie mamy żadnych nawet poszlak.

Wracając do Fałszywego Proroka, bestii dwu rożnej - będzie on posiadał olbrzymią władzę, być może władze nad całym światem z ramienia pierwszej Bestii.

Omówiłem wersety dokładnie w poprzednim poście.

Z tego wynika, że może to być... Trump, Kushner albo ktoś taki jak bezpośredni syn szatana, posiadający olbrzymią moc.

I on będzie rządził światem w imieniu pierwszej Bestii. Jest wiele wskaźników, że chodzi właśnie o zapowiadanego fałszywego mesjasza.

Przypomnę Shnerssona, wielkiego Rabiego Chabadu, już nie żyjącego, który był uważany przez wielu za... mesjasza. Wielu z Chabad także oczekuje jego zmartwychwstania jako mesjasza.

Oczywiście to, ze jest on uważany za mesjasza nie jest tak istotne, jako to, że oni mogą kogoś innego przedstawić jako Shnerssona.

Opcji jest sporo. Paweł nie był żadnym mężem stanu nie widzę w jego kandydaturze zbyt wielu szans. Ale musimy pamietać o jednym i Objawienie mówi wyraźnie, że wyroki śmierci ścięcia głowy za odmowę wzięcia 666 będą wydawane przez fałszywego proroka.

Patrząc na to trzeźwo, widać fałszywego proroka jako władcę świata, działającego w imieniu Bestii, której swoją władzę przekazał sam szatan.

Preczytajmy uważnie ten tekst.

Objawienie 13:(11) I widziałem inne zwierzę, wychodzące z ziemi, które miało dwa rogi podobne do baranich, i mówiło jak smok.(12) A wykonuje ono wszelką władzę pierwszego zwierzęcia na jego oczach. Ono to sprawia, że ziemia i jej mieszkańcy oddają pokłon pierwszemu zwierzęciu, którego śmiertelna rana była wygojona. (13) I czyni wielkie cuda, tak że i ogień z nieba spuszcza na ziemię na oczach ludzi. (14) I zwodzi mieszkańców ziemi przez cuda, jakie dano mu czynić na oczach zwierzęcia, namawiając mieszkańców ziemi, by postawili posąg zwierzęciu, które ma ranę od miecza, a jednak zostało przy życiu. (15) I dano mu tchnąć ducha w posąg zwierzęcia, aby posąg zwierzęcia przemówił i sprawił, że wszyscy, którzy nie oddali pokłonu posągowi zwierzęcia, zostaną zabici. (16) On też sprawia, że wszyscy, mali i wielcy, bogaci i ubodzy, wolni i niewolnicy otrzymują znamię na swojej prawej ręce albo na swoim czole, (17) I że nikt nie może kupować ani sprzedawać, jeżeli nie ma znamienia, to jest imienia zwierzęcia lub liczby jego imienia. (18) Tu potrzebna jest mądrość. Kto ma rozum, niech obliczy liczbę zwierzęcia; jest to bowiem liczba człowieka. A liczba jego jest sześćset sześćdziesiąt sześć.

To jest władza nad całym światem, w rękach fałszywego proroka!!!

Dalej Objawienie mówi, że jest to liczba człowieka co nie wyklucza syna szatana a nawet upadłego anioła.

Właśnie dlatego założyłem ten temat ponieważ zorientowałem się jaką olbrzymią władzę nad CAŁYM światem będzie miał ten fałszywy prorok. I wiele wskazuje na to, ze on będzie fałszywym mesjaszem.

_________________
Ojcze nasz, któryś jest w niebie, Święć się imię twoje, przyjdź Królestwo twoje, bądź wola twoja, jak w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj, i odpuść nam nasze winy, jak i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Albowiem twoje jest Królestwo i moc, i chwała na wieki wieków. Niech się stanie.
----------------------------------------------------------------------------------------------
huberkinky@protonmail.com
http://www.zbawienie.com http://www.proroctwa.com
https://www.youtube.com/thewordwatcher
https://www.youtube.com/HenryKubik
Lotion
Lotion
Liczba postów : 215
Join date : 16/12/2015
Skąd : Warszawa

Fałszywy prorok z księgi Apokalipsy Empty Re: Fałszywy prorok z księgi Apokalipsy

on 27th Listopad 2018, 18:56
Message reputation : 100% (2 votes)
od dłuższego czasu przyglądam się różnym dyskusjom na forum na temat Bestii jednej i drugiej.

W jednym przypadku nie mogę się zupełnie zgodzić,  jakoby Apollo (Abaddon) był bestią.

A dlaczego?

wyjaśniałem to dość dokładnie tutaj: https://zbawienie.forumotion.com/t309-apollo-bestia-czy-na-pewno

nie mówię tego bynajmniej w celu prowadzenia sporu, lecz jedynie gwoli przypomnienia czytelnikom tego forum, że istnieje inna wersja spojrzenia na to zagadnienie Smile

_________________
Mateusza 10:22 Kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony.
Psalm 139:23 Zbadaj mnie, Boże, i poznaj me serce; doświadcz i poznaj moje troski, i zobacz, czy jestem na drodze nieprawej, a skieruj mnie na drogę odwieczną!
avatar
Obserwator
Liczba postów : 1311
Join date : 18/03/2015
http://www.obserwatorczasowkonca.wordpress.com

Fałszywy prorok z księgi Apokalipsy Empty Re: Fałszywy prorok z księgi Apokalipsy

on 27th Listopad 2018, 22:15
Message reputation : 100% (1 vote)
Racja Lotion. Anioł otchłani to najprawdopodobniej ten sam Niszczyciel, którego Bóg zesłał na Egipt w celu wygubienia pierworodnych Egipcjan.

Objawienie Jana nie utożsamia go z kimś służącym szatanowi czy upadłym, ale z postacią wypuszczoną wraz z szarańczą na świat w celu przyniesienia na ludzkość swego rodzaju plagi.

Objawienie 9

(1) I zatrąbił piąty anioł; i widziałem gwiazdę, która spadła z nieba na ziemię; i dano jej klucz od studni otchłani.

(2) I otwarła studnię otchłani. I wzbił się ze studni dym jakby dym z wielkiego pieca, a słońce i powietrze zaćmiły się od dymu ze studni.

(3) A z tego dymu wyszły na ziemię szarańcze, którym dana została moc jaką jest moc skorpionów na ziemi.

(4) I powiedziano im, aby nie wyrządzały szkody trawie, ziemi ani żadnym ziołom, ani żadnemu drzewu, a tylko ludziom, którzy nie mają pieczęci Bożej na czołach.

(5) I nakazano im, aby nie zabijały ich, lecz dręczyły przez pięć miesięcy; a ból przez nie wywołany był jak ból od ukłucia skorpiona, gdy ukłuje człowieka.

(6) A w owe dni będą ludzie szukać śmierci, lecz jej nie znajdą, i będą chcieli umrzeć, ale śmierć omijać ich będzie.

(11) I miały nad sobą jako króla anioła otchłani, którego imię brzmi po hebrajsku Abaddon, po grecku zaś imię jego brzmi Apollyon (Niszczyciel).

Zobaczmy, że szarańcza dostaje wyraźne polecenia, co czynić i nic nie wskazuje, by działała w imieniu smoka czy bestii.

Szarańcza działa z polecania Boga i wykonującego Jego wolę niszczyciela Abaddona, wszak co jest nakazane?

By nie czynić krzywdy chłopczykowi, czyli 144000, co przecież nie leży w interesie bestii walczącej z Bogiem i Barankiem oraz smoka, który chłopczyka chce pożreć.


Natomiast król otchłani zdaje się być jakby zarządca miejsca jakim jest otchłań czy po prostu tzw. Hades.

Czym innym musi być jednak bestia wychodzącą z...otchłani, ziemi, czeluści w zależności od przekałdu i tłumaczenia, choć greckie pewnie byłoby wiarygodne.

Mowa jest w każdym razie o fałszywym proroku działającym na warunkach dyktowanych przez bestię z morza, mającą 7 głów i jedną ranioną od miecza, ale uleczoną.

Ta właśnie bestia z morza to najprawdopodobniej banda upadłych aniołów kontrolująca główne światowe mocarstwa od wieków, która pozostaje ukryta, a reprezentuje je nasienie węża, czyli pewien procent populacji zarządzający masami - "wodami".

Ta bestia istnieje już od czasów starożytnego Babilonu i jest skrywana przed światem, ale na 42 miesiące ma ujawnić się w pełni swej władzy, jak tylko wyrwie się spod kontroli Wielkiej Nierządnicy.

Wtedy ujawni się fałszywy prorok, o którym jest napisane między innymi, że ma wyjść z ziemi...

Objawianie 13

(11) I widziałem inne zwierzę, wychodzące z ziemi, które miało dwa rogi podobne do baranich, i mówiło jak smok.

Jest także taka wzmianka...

Objawienie 12

(15) I wyrzucił wąż z paszczy swojej za niewiastą strumień wody, aby ją strumień porwał.

(16) Lecz ziemia przyszła niewieście z pomocą i otworzyła swoją gardziel, i wchłonęła strumień, który smok wyrzucił z swojej paszczy.

Skoro wody, to narody, plemiona i języki, nad którymi będzie dana władza bestii z morza...

...czym jest ziemia, z której ma wyjść bestia z rogami baranka zwana fałszywym prorokiem sprawująca władzę z jej ramienia i która ma przyjść niewieście z pomocą??

Chyba, że to również kwestia tłumaczeń?

Jednakże mamy rzecz jasną, jeśli chodzi o nauki Pawła.

Cyryl dobitnie wykazał, że są one mową smoka i jego planami umieszczonymi zaraz obok słów i planów Boga.

Paweł jako osoba i jego imię czy wykreowana postać nie jest ważny.

Istoty jest przekaz jaki ze sobą niesie, ponieważ są to uniwersalne nauki gnostyckie mające wspólne źródło w wielu religiach, tyle że sposób w jaki fałszywy prorok to przekazał poprzez postać Pawła, pokazuje z jaką desperacją musiały zadziałać siły zła by te nauki tak mocno wdrożyć, wypychając Słowo Boże na dalszy plan i ujawniając w księdzą, jaką jest Biblia.

Paweł sam pisał, że JEST WSZYSTKIM DLA WSZYSTKICH.

Czyli nie ważne komu i w jakiej postaci się pokaże fałszywy prorok, czy fałszywi mesjasze. Istotne jest, czy wszyscy będą posługiwali się podobną śpiewką i narracją, jaką zaprezentował rzekomy apostoł Paweł.
thewordwatcher
thewordwatcher
Admin
Liczba postów : 4550
Join date : 18/03/2015
Skąd : Perth, Australia
http://zbawienie.com

Fałszywy prorok z księgi Apokalipsy Empty Re: Fałszywy prorok z księgi Apokalipsy

on 27th Listopad 2018, 23:55
Message reputation : 100% (1 vote)
Nauki Pawła to nauki samego szatana. Co do tego nie ma żadnych wątpliwości i osobiście nie mam wątpliwości, co do nauk fałszywego proroka oraz nauk syjonistów, które są właśnie oparte na Pawle.

Naszła mnie właśnie inna myśl odnośnie fałszywego proroka i Bestii.

2 świadków z Objawienia, którzy będą odwracali całą narrację Bestii i fałszywego proroka.

Zwróćmy uwagę na... wagę tych wydarzeń. Przeciwko Bogu będzie występowała Bestia i fałszywy prorok, oboje posiadający władzę nad całym światem. A dwóch świadków będzie stawiało im czoła przez pełne 3.5 roku i głosząc PRAWDĘ Bożą praktycznie zamkną oni usta Bestii i Proroka do tego stopnia, ze Bestia po kilku próbach zdoła ich zabić.

A to pokazuje nam zwycięstwo 2 świadków, których Bestia nie jest w stanie zanegować, cenzury już nie można zastosować i jedynym rozwiązaniem, ale na jedynie 3 dni jest zamordowanie tych świadków.

Zaczyna się więc powoli wielka jazda i z czasem poznamy wiele, znacznie więcej detali. I tak już wiemy bardzo wiele, tak wiele, że niewielu ludzi na świecie to wie, co my wiemy.

Na Zachodzie nie ma ludzi, którzy by wiedzieli to wszystko, oprócz... nasienia węża, które dokładnie studiuje to, co przeczytają na forum i na naszych blogach.

Nie dlatego, że oni chcą się uczyć, ale oni najwyraźniej śledzą, ile my już wiemy. Podejrzewam, że oni wiedzą znacznie więcej niż my a swoje informacje posiadają wprost od swego ojca, szatana i upadłych aniołów.

Najważniejsze w tym wszystkim jest odkrywanie coraz większych części Prawdy o czasach końca, które do tej pory były zapieczętowane, podobnie jak plan Boga wyzwolenia Narodu Wybranego.

Obserwator
Czyli nie ważne komu i w jakiej postaci się pokaże fałszywy prorok, czy fałszywi mesjasze. Istotne jest, czy wszyscy będą posługiwali się podobną śpiewką i narracją, jaką zaprezentował rzekomy apostoł Paweł.

Oczywiście że tak. Wiedzmy także, ich narracja jest budowana od chyba setek czy tysięcy lat i najwyraźniej ona nie ulega zmianom.

To my poznaliśmy ich narrację i wiemy, jakie możemy dawać riposty i odpowiedzi na ich fałszywe oskarżenia Boga, Syna i Narodu Wybranego.

Od ogrodu Eden Lud Boży jest pod stałym atakiem szatan i nasienia węża - dokładnie, jako to zapowiedział Bóg w Rodzaju 3:15.

Oznacza to, ze narracja się nie zmieni i ludzkość mająca wyprane mózgi ich propagandą będzie po nich nadal częściowo ich bzdury powtarzać.

Co jest w tym wszystkim niezwykle budujące, to powszechna akceptacja Boga w krajach Słowian, którzy nie ulegają narracji szatańskiej zbyt wiele i ostatni marsz Niepodległości, czy raczej marsz - My Chcemy Boga ukazuje Bogu, ze jego Naród zaczyna się budzić.

Czas żniwa bardzo się przybliżył.

_________________
Ojcze nasz, któryś jest w niebie, Święć się imię twoje, przyjdź Królestwo twoje, bądź wola twoja, jak w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj, i odpuść nam nasze winy, jak i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Albowiem twoje jest Królestwo i moc, i chwała na wieki wieków. Niech się stanie.
----------------------------------------------------------------------------------------------
huberkinky@protonmail.com
http://www.zbawienie.com http://www.proroctwa.com
https://www.youtube.com/thewordwatcher
https://www.youtube.com/HenryKubik
thewordwatcher
thewordwatcher
Admin
Liczba postów : 4550
Join date : 18/03/2015
Skąd : Perth, Australia
http://zbawienie.com

Fałszywy prorok z księgi Apokalipsy Empty Re: Fałszywy prorok z księgi Apokalipsy

on 28th Listopad 2018, 07:26
Są jeszcze elementy warte omówienia w tym temacie.

Rev 13:(1) I widziałem wychodzące z morza zwierzę, które miało dziesięć rogów i siedem głów, a na rogach jego dziesięć diademów, a na głowach jego bluźniercze imiona.

Z jednej strony mamy zwierzę wychodzące z morza ma 7 głów ale 10 rogów a na rogach 10 diademów jako symboli władzy czyli 10 władców.

7 głów to 7 królestw a 10 rogów to 10 władców. Czyżby aluzja do nowych 10-ciu króli?

I werset:

Objawienie 13:(11) I widziałem inne zwierzę, wychodzące z ziemi, które miało dwa rogi podobne do baranich, i mówiło jak smok.

Tutaj nie ma mowy o jakiekolwiek głowie czyli o jakimś królestwie. Ale opis 2 rogów podobnych do baranich sugeruje duże podobieństwo do Baranka. Reszta wersetu mówi - i mówiło jak smok.

Ale w innych przekładach mamy:

(NT-Wp v.1.1) Zobaczyłem też, że z ziemi wypełza inna bestia, z dwoma rogami, jak u baranka, ale jej słowa brzmiały tak, jak słowa smoka.

(PBG) Zatem widziałem drugą bestyję występującą z ziemi, a miała dwa rogi podobne Barankowym; ale mówiła jako smok,

(NW-P) I ujrzałem inną bestię, która wychodziła z ziemi i miała dwa rogi jak baranek, ale zaczęła mówić jak smok.

(PUBG) Potem zobaczyłem inną bestię wychodzącą z ziemi, a miała dwa rogi podobne do Baranka, ale mówiła jak smok.

Proroctwa te więc bardzo się różnią od siebie. Pierwsza Bestia wyszła z morza ale druga z ziemi.

Najważniejszą różnicą w drugiej bestii jest wygląd przypominający Baranka. Dalej wersety przetłumaczone przez innych tłumaczy mówią... ale mówiła jak smok.


No i nie ma mowy o głowie. Zatem sens tego wersetu wydaje się prosty.

Ze względu na baranie rogi czy rogi Baranka - oznaczałoby to jej pozorne podobieństwo do Chrystusa ale jej mowa będzie mową smoka.

Niestety nie można tego sprawdzić w słowniku, ponieważ wychodzą nonsensy, niemniej niektóre polskie tłumaczenia traktują to w taki sposób, ze...

bestia ma dwa rogi baranie

dalsza część stwierdza, że pomimo takiego wyglądu mówi jak smok.

Ten werset wydaje się najbardziej bliski zrozumienia tego tekstu.

(PUBG) Potem zobaczyłem inną bestię wychodzącą z ziemi, a miała dwa rogi podobne do Baranka, ale mówiła jak smok.

To jest przekład Nowej Biblii Gdańskiej.

Owe tłumaczenia wyraźnie sugerują podobieństwo do Baranka ale zdradza ją jej mowa, która jest mową szatana.

W sumie chodzi o fałszywego mesjasza.

Niemniej bez dokładnego tłumaczenia z greki nie możemy mieć 100% pewności, ale są poważne wskazówki, że kilku tłumaczy tak to własnie rozumie.

Niekoniecznie rozumieją to proroctwo ale rozumieją w ten sposób tekst tego wersetu.

_________________
Ojcze nasz, któryś jest w niebie, Święć się imię twoje, przyjdź Królestwo twoje, bądź wola twoja, jak w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj, i odpuść nam nasze winy, jak i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Albowiem twoje jest Królestwo i moc, i chwała na wieki wieków. Niech się stanie.
----------------------------------------------------------------------------------------------
huberkinky@protonmail.com
http://www.zbawienie.com http://www.proroctwa.com
https://www.youtube.com/thewordwatcher
https://www.youtube.com/HenryKubik
avatar
Odrodzony
Liczba postów : 332
Join date : 11/06/2016

Fałszywy prorok z księgi Apokalipsy Empty Re: Fałszywy prorok z księgi Apokalipsy

on 28th Listopad 2018, 10:20
Lotion

dzięki za przypomnienie o tej dyskusji Very Happy

I Obserwatorowi za powyższe przemyślenia.

Wróciłem do tej dyskusji wczoraj i myślę, że…. rzeczywiście jest tak, jak piszesz Lotion.

Do wszystkiego człowiek musi jak widać dojrzeć…

Dzisiaj rano dopiero, po przespaniu się z tematem, dotarło do mnie, że Apollyon nie będzie jednak Bestią wychodzącą z otchłani, tylko będzie nią jakiś inny upadły anioł wypuszczony wraz z szarańczą z otchłani (czeluści), którego rzeczywistego imienia nie znamy, ale który poda się za Jezusa, Jeszu, czy inną wersję Isusa, a potem sam przemianuje się na mesjasza, stając się przez to fałszywym mesjaszem.

Bowiem przecież z Objawienia Jana w żaden sposób nie wynika, że to właśnie Apollyon będzie wypuszczony z otchłani wraz z szarańczą:

Ap 9:
(1) I piąty anioł zatrąbił: i ujrzałem gwiazdę, która z nieba spadła na ziemię, i dano jej klucz od studni Czeluści. (2) I otworzyła studnię Czeluści, a dym się uniósł ze studni jak dym z wielkiego pieca, i od dymu studni zaćmiło się słońce i powietrze. (3) A z dymu wyszła szarańcza na ziemię, i dano jej moc, jaką mają ziemskie skorpiony.

Tak więc wyżej jest mowa tylko o wypuszczeniu szarańczy ze studni czeluści (otchłani) na powierzchnię ziemi.

A teraz najważniejsze:

Ap 9:
(11) Mają nad sobą króla - anioła Czeluści; imię jego po hebrajsku: Abaddon, a w greckim języku ma imię Apollyon.

Rzeczywiście – tu nie ma ani słowa o tym, ani nawet nie ma takiej sugestii, że Abaddon (Apollyon – gdzie w innych przekładach mamy jeszcze dodane: Niszczyciel) został wypuszczony ze studni czeluści wraz z szarańczą.

A jedynie jest mowa o tym, że on jest dla niej królem i że jest aniołem Czeluści.

Teraz dopiero zrobiło się to dla mnie całkowicie jasne.

Zatem to właśnie Abaddon jest również tym aniołem Pańskim (Niszczycielem), który otrzymał klucz do otwarcia studni czeluści, aby najpierw wypuścić z niej szarańczę oraz – jak wynika już z Ap 13 i 17 - jedną z głów Bestii z czeluści, która otrzymała cios śmiertelny mieczem, a ożyła, czyli jakiegoś jednego tylko upadłego anioła o nieznanym nam jego prawdziwym imieniu, a potem – aby zamknąć w niej Smoka na 1000 lat.

Tak więc wychodzi na to, że Abaddon (Apollyon) jest aniołem – Niszczycielem służącym Bogu, a nie szatanowi, jak sam do dziś błędnie myślałem.

Zresztą wielu dzisiaj uważa, że Abaddon to jeden z upadłych.

Co ciekawe, podobne wątpliwości co do natury Abbadona zostały wyrażone także i tym artykule o nim na Wikipedii, w którym najpierw jest mylnie napisane, że:

Wikipedia napisał:

Abaddon (od hebr. אֲבַדּוֹן awadon – niszczyciel, gr.: Apollyon, łac.: Exterminans) – pierwotnie inna nazwa szeolu, następnie anioł zagłady opisany w Apokalipsie św. Jana (9,11), który jako anioł przepaści wyłania się z otchłani i niesie cierpienie tym, którzy nie mają pieczęci Boga na czołach. Także anioł czeluści (otchłani) w ogóle.

podczas gdy nic nie wskazuje na to, że to właśnie Abaddon wychodzi ze studni otchłani wraz z szarańczą - a za chwilę jest napisane:

Wikipedia napisał:

W Objawieniu 9:11 „Abaddon” to imię „anioła otchłani”. Odpowiadające mu greckie imię Apollion znaczy „niszczyciel”. W XIX w. uznawano ów werset za proroctwo odnoszące się do określonej osoby, np. do cesarza Wespazjana, Mahometa, a nawet Napoleona, przy czym aniołowi temu na ogół przypisywano szatańskie pochodzenie. Warto jednak zauważyć, że w Objawieniu 20:1-3 anioł posiadający „klucz od otchłani” zstępuje z nieba jako przedstawiciel Boga. Nie popiera Szatana – wiąże go i wtrąca do otchłani. W komentarzu do Objawienia 9:11 The Interpreter’s Bible zaznacza: „Abaddon nie jest aniołem szatańskim, lecz Bożym, i dokonuje dzieła zagłady na polecenie Boże”.
link: https://pl.wikipedia.org/wiki/Abaddon_(posta%C4%87_biblijna)


Niemniej jednak sens mojego powyższego posta nie zmienia się, a wyrażone w nim wątpliwości nadal pozostają pomimo tego, że w miejsce słowa „Apollo” należałoby prawidłowo napisać „anioł o nieznanym imieniu, wypuszczony z czeluści (otchłani) przez Apollyona”.


Henryku

tak po prostu rozumiem twoje słowa:

Wydaje się bardzo prawdopodobne, że fałszywym prorokiem będzie szatański fałszywy mesjasz.

Ponieważ ja to widzę w ten sposób:


Pan Isus w Mt 24 powiedział, że w czasie WU będą na ziemi działać dwie grupy upadłych aniołów: 1) fałszywi mesjasze i 2) fałszywi prorocy.

Więc teraz przekładając te Jego słowa na Objawienie Jana otrzymuję takie zestawienie:


Skoro fałszywi prorocy z Mt 24 =

inna Bestia wychodząca z ziemi, która miała dwa rogi podobne do rogów Baranka, a mówiła jak Smok (Ap 13:11) =

Bestia, która całą władzę pierwszej Bestii przed nią wykonuje, i sprawia, że ziemia i jej mieszkańcy oddają pokłon pierwszej Bestii, której rana śmiertelna została uleczona (Ap 13:12) =

Fałszywy prorok (Ap 16:13, 19:20 i 20:10),


to znaczy, że fałszywi mesjasze z Mt 24 =

Bestia, która była i nie ma jej, ma wyjść z Czeluści, i zdąża na zagładę (Ap 17: 8 ) =

Bestia, która była i nie ma jej, i ona jest ósmym, a jest spośród siedmiu i zdąża na zagładę (Ap 17:11) =

Bestia wychodząca z morza, mająca dziesięć rogów i siedem głów, a na rogach jej dziesięć diademów, a na jej głowach imiona bluźniercze (Ap 13:1) =

władca, któremu pokłon będą oddawać wszyscy mieszkańcy ziemi, których imię nie jest zapisane w księdze życia zabitego Baranka (Ap 13: 8 ) =

jedna z głów Bestii z morza jakby śmiertelnie zraniona, a rana jej śmiertelna została uleczona (Ap 13:3) =

pierwsza Bestia, której rana śmiertelna została uleczona (Ap 13:12) =

Bestia, która otrzymała cios mieczem, a ożyła (Ap 13:14) =

Bestia szkarłatna, pełna imion bluźnierczych, mająca siedem głów i dziesięć rogów, na której siedzi Wielka Nierządnica (Ap 17:3) =

Bestia (m.in. Ap 16:13, 19:20 i 20:10) =

fałszywy, żydowski mesjasz, którym będzie jakiś upadły anioł o nieznanym prawdziwym jego imieniu (ale nie Apollyon), wypuszczony przez Apollyona ze studni czeluści (otchłani) wraz z szarańczą, a który pojawi się na ziemi pod nie swoim imieniem, tylko pod imieniem Jezus, i będzie mówił, że on jest mesjaszem – zgodnie z Mt 24.


Więc skoro Fałszywy prorok (Bestia druga z Ap) może być jak piszesz fałszywym, żydowskim mesjaszem (Bestia pierwsza z Ap), to dla mnie oznacza tym samym, że Bestia druga może być Bestią pierwszą.

A to jak myślę – przede wszystkim ze względu na stosunek podrzędności Bestii drugiej względem Bestii pierwszej - jest niemożliwe.

Dlatego też napisałem, że Fałszywy Prorok moim zdaniem nie może być jednocześnie fałszywym, żydowski mesjaszem na wzór Isusa


Zaś co do Pawła, który bez wątpienia jest fałszywym prorokiem i mówiącym jak Smok, to pomysł, ze jest on przez to upadłym aniołem (choć równie dobrze mógł być on człowiekiem, którym kierował szatan poprzez demony), jest tylko taką teoretyczną możliwością, opartą na moich przemyśleniach dotyczących fałszywych proroków, o których pisałem tutaj:

https://zbawienie.forumotion.com/t82p25-zwierze-drugie-wychodzace-z-ziemi


Ostatnio zmieniony przez Odrodzony dnia 28th Listopad 2018, 11:22, w całości zmieniany 1 raz
avatar
Odrodzony
Liczba postów : 332
Join date : 11/06/2016

Fałszywy prorok z księgi Apokalipsy Empty Re: Fałszywy prorok z księgi Apokalipsy

on 28th Listopad 2018, 10:38
Ciekawe spostrzeżenie z tymi rogami.

Z tym jednak, że Bestia druga ma mieć jedynie rogi podobne do baranich (albo: podobne do rogów Baranka, w zależności od przekładu), a nie jest napisane, że ta Bestia ma być podobna do Baranka, czyli do Isusa.

Więc pytanie raczej, czym mogą być dwa rogi Baranka, jeżeli już przyjąć taki przekład za prawidłowy?

I myślę sobie, że tymi rogami Baranka mogą być albo dwaj Jego zmartwychwstali apostołowie – Mateusz i Jan, których Ewangelie to jedyne zawierajcie słowo Boże, chociaż… ci raczej odpadają, bo przecież oni będą zajęci sądzeniem Izraela na pustyni – każdy przecież z 12 apostołów Isusa będzie sądził po jednym z 12 pokoleń.

Albo już bardziej mogą być nimi… dwaj świadkowie Boga, którzy będą świadczyć na rzecz Boga i Jego Syna, prorokując w Jerozolimie przez okres 1260 dni, który nakłada się na odpowiadający mu swoją długością okres 42 miesięcy działania Bestii z morza po przekazaniu jej władzy przez Smoka, czyli już po powrocie Isusa na ziemię.

Wtedy dwa rogi Bestii podobne do rogów Baranka to byłoby dwóch świadków Bestii drugiej – być może byliby to dwaj upadli udający Marka i Łukasza???
thewordwatcher
thewordwatcher
Admin
Liczba postów : 4550
Join date : 18/03/2015
Skąd : Perth, Australia
http://zbawienie.com

Fałszywy prorok z księgi Apokalipsy Empty Re: Fałszywy prorok z księgi Apokalipsy

on 28th Listopad 2018, 13:49
Według tego przekładu i kilku innych zdanie to absolutnie nie sugeruje innego znaczenia niż podałem wcześniej.

(PUBG) Potem zobaczyłem inną bestię wychodzącą z ziemi, a miała dwa rogi podobne do Baranka, ale mówiła jak smok.

Podejrzewam, że w Objawieniu mamy specjalną protekcję Boga i nie mamy skażeń tekstu. Może być skażone tłumaczenie, ale jeżeli Bóg aż tak zadbał o Objawienie, że nie widać żadnych większych problemów, można na tym tłumaczeniu polegać.

W sumie obie wersje tłumaczenia mają identyczne znaczenie.

(PUBG) Potem zobaczyłem inną bestię wychodzącą z ziemi, a miała dwa rogi podobne do Baranka, ale mówiła jak smok.

I z Biblii warszawskiej mamy praktycznie to samo znaczenie.

Objawienie 13:(11) I widziałem inne zwierzę, wychodzące z ziemi, które miało dwa rogi podobne do baranich, i mówiło jak smok.

Opis mówiący o rogach podobnych do Baranka i natychmiastowe wyjaśnienie łączy w obu tłumaczeniach jedyną możliwą opcję.

Aby to napisać dosadniej, bestia miała rogi jakby Baranka, ale mówiła jak smok.

Nie ma mowy o głowie, o kimkolwiek, kto mógłby być jednym z rogów. Ja widzę w tych zdaniach tylko jedno znaczenie.

Miała rogi podobne do barana (baranka) ale mówiła jak smok.

Czyli chciała być odbierana przez innych jako Baranek i wizja przedstawia ją z rogami PODOBNYMI do baranich ale jej mowa to mowa szatana.

Być może za wcześnie na jednoznaczne określenie, że chodzi i fałszywego mesjasza, ale jest to niezwykle mocna wskazówka Boża.

Reszta wersetów o drugiej Bestii, nie mylić z pierwszą, mówi o jej olbrzymiej władzy z rąk Bestii pierwszej.

Wiele wskazuje na fałszywego mesjasza, którym może być syn samego Lucypera. W kręgach Iluminatów takie pogłoski krążą od lat.

Z czasem na pewno się dowiemy.

bounce bounce bounce

Pan Isus w Mt 24 powiedział, że w czasie WU będą na ziemi działać dwie grupy upadłych aniołów: 1) fałszywi mesjasze i 2) fałszywi prorocy.


Takich było mnóstwo. Jeden miał stacje TV i mnóstwo kasy i dla niego tatuowano się z 666.

Ale żaden z nich nie miał olbrzymiej światowej władzy, a taką będzie miała owa druga Bestia mówiąca jak smok.

_________________
Ojcze nasz, któryś jest w niebie, Święć się imię twoje, przyjdź Królestwo twoje, bądź wola twoja, jak w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj, i odpuść nam nasze winy, jak i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Albowiem twoje jest Królestwo i moc, i chwała na wieki wieków. Niech się stanie.
----------------------------------------------------------------------------------------------
huberkinky@protonmail.com
http://www.zbawienie.com http://www.proroctwa.com
https://www.youtube.com/thewordwatcher
https://www.youtube.com/HenryKubik
Sponsored content

Fałszywy prorok z księgi Apokalipsy Empty Re: Fałszywy prorok z księgi Apokalipsy

Powrót do góry
Permissions in this forum:
Nie możesz odpowiadać w tematach