Go down
avatar
Cyryl
Liczba postów : 1422
Join date : 21/03/2015
https://cyryl27.wordpress.com/

Konflikt pomiędzy smokiem a Bestią o władzę... - Page 2 Empty Re: Konflikt pomiędzy smokiem a Bestią o władzę...

on 24th Listopad 2016, 21:15
Zauważmy co mówi Apokalipsa o jakim znaku kiedy to Bestia zacznie rządzić???


Ap 6 napisał:(12) I widziałem, gdy zdjął szóstą pieczęć, że powstało trzęsienie ziemi i słońce pociemniało jak czarny wór, a cały księżyc poczerwieniał jak krew,
(13) I gwiazdy spadły z nieba na ziemię, podobnie jak drzewo figowe zrzuca figi swoje, gdy wiatr gwałtowny nim potrząśnie;
(14) I niebo znikło, jak niknie zwój, który się zwija, a wszystkie góry i wyspy ruszone zostały z miejsc swoich.
(15) I wszyscy królowie ziemi i możnowładcy, i wodzowie, i bogacze, i mocarze, i wszyscy niewolnicy, i wolni ukryli się w jaskiniach i w skałach górskich,
(16) I mówili do gór i skał: Padnijcie na nas i zakryjcie nas przed obliczem tego, który siedzi na tronie,
(17) I przed gniewem Baranka, albowiem nastał ów wielki dzień ich gniewu, i któż się może ostać?


Słońce ma stać się czarne!!!!

Czarne słońce to symbol powrotu Isusa a także faktu, że Bestia obejmie władzę w celu walki z powracającym Isusem!!!

Zobaczmy gwiazdy mają spadać niczym figi. Otóż są to smok i jego upadli aniołowie którzy ostatecznie zostaną wyparci z nieba:


Ap 12 napisał:(7) I wybuchła walka w niebie: Michał i aniołowie jego stoczyli bój ze smokiem. I walczył smok i aniołowie jego,
(Cool Lecz nie przemógł i nie było już dla nich miejsca w niebie.
(9) I zrzucony został ogromny smok, wąż starodawny, zwany diabłem i szatanem, który zwodzi cały świat; zrzucony został na ziemię, zrzuceni też zostali z nim jego aniołowie.

Po tym wydarzeniu smok nieudanie zaatakuje uciekającą niewiastę (zaginiony Izrael) i będzie zmuszony oddać władzę nad ziemią Bestii.

Dlaczego???

Ponieważ nasienie węża sprawujące władzę nad światem z ramienia smoka zauważy, że zbliża się czas kiedy Isus powróci na ziemię i z rozkazu Ojca odbierze im władzę i życie!!!!

Dlatego będą się oni panicznie bali, szczególnie widząc jak smok bez powodzenia zaatakuje niewiastę i przegra.

Dlatego, nasienie węża będzie uradowane gdy Bestia otrzyma władzę od smoka:


Ap 13 napisał:(1) I widziałem wychodzące z morza zwierzę, które miało dziesięć rogów i siedem głów, a na rogach jego dziesięć diademów, a na głowach jego bluźniercze imiona.
(2) A zwierzę, które widziałem, było podobne do pantery, a nogi jego jak u niedźwiedzia, a paszcza jego jak paszcza lwa. I przekazał mu smok siłę swoją i tron swój, i wielką moc.
(3) A jedna z głów jego była śmiertelnie raniona, lecz śmiertelna rana jego była wygojona. I cała ziemia szła w podziwie za tym zwierzęciem.
(4) I oddali pokłon smokowi za to, że dał zwierzęciu moc, a także zwierzęciu oddali pokłon, mówiąc: Któż jest podobny do zwierzęcia i któż może z nim walczyć?


Zauważmy jeszcze jeden fragment Apokalipsy mówiący o tym, że słońce ma stać się czarne:


Ap 9 napisał:(1) I zatrąbił piąty anioł; i widziałem gwiazdę, która spadła z nieba na ziemię; i dano jej klucz od studni otchłani.
(2) I otwarła studnię otchłani. I wzbił się ze studni dym jakby dym z wielkiego pieca, a słońce i powietrze zaćmiły się od dymu ze studni.
(3) A z tego dymu wyszły na ziemię szarańcze, którym dana została moc jaką jest moc skorpionów na ziemi.
(4) I powiedziano im, aby nie wyrządzały szkody trawie, ziemi ani żadnym ziołom, ani żadnemu drzewu, a tylko ludziom, którzy nie mają pieczęci Bożej na czołach.
(5) I nakazano im, aby nie zabijały ich, lecz dręczyły przez pięć miesięcy; a ból przez nie wywołany był jak ból od ukłucia skorpiona, gdy ukłuje człowieka.
(6) A w owe dni będą ludzie szukać śmierci, lecz jej nie znajdą, i będą chcieli umrzeć, ale śmierć omijać ich będzie
(7) Z wyglądu szarańcze te podobne były do koni gotowych do boju, a na głowach ich coś jakby złote korony. a twarze ich jakby twarze ludzkie.
(Cool A włosy miały jak włosy kobiece, a zęby ich były jak u lwów.
(9) Miały też pancerze niby pancerze żelazne, a szum ich skrzydeł jak turkot wozów wojennych i wielu koni pędzących do boju.
(10) Miały też ogony podobne do skorpionowych oraz żądła, a w ogonach ich moc wyrządzania ludziom szkody przez pięć miesięcy.
(11) I miały nad sobą jako króla anioła otchłani, którego imię brzmi po hebrajsku Abaddon, po grecku zaś imię jego brzmi Apollyon (Niszczyciel).


Zobaczmy mamy drugi fragment Apokalipsy mówiący o tym, że kiedy słońce stanie się czarne to wtedy Bestia objawi się światu!!!!
avatar
Cyryl
Liczba postów : 1422
Join date : 21/03/2015
https://cyryl27.wordpress.com/

Konflikt pomiędzy smokiem a Bestią o władzę... - Page 2 Empty Re: Konflikt pomiędzy smokiem a Bestią o władzę...

on 30th Listopad 2016, 22:09
Message reputation : 100% (1 vote)
Co jeszcze oznacza symbol czarnego słońca???

Słońce jest dawcą światła zaś czarne słońce jest dawcą ciemności.

Otóż światłością jest wypełnianie prawa Bożego:


Jana 3 napisał:(19) A na tym polega sąd, że światłość przyszła na świat, lecz ludzie bardziej umiłowali ciemność, bo ich uczynki były złe.
(20) Każdy bowiem, kto źle czyni, nienawidzi światłości i nie zbliża się do światłości, aby nie ujawniono jego uczynków.
(21) Lecz kto postępuje zgodnie z prawdą, dąży do światłości, aby wyszło na jaw, że uczynki jego są dokonane w Bogu.


Natomiast ciemnością jak zauważył Isus jest łamanie prawa Bożego.

Skoro słońce jest dawca światła, to słońce jest symbolem tych ksiąg Biblii w których są słowa Boga.

Wiadomo, że nasz świat potrzebuje światła aby funkcjonować. Rośliny czerpią energie z promieni Słonecznych i to rośliny wytwarzają tlen którym oddychają wszelkie istoty żywe na ziemi. 

A zatem wszelkie Słowa Boga i jego syna Isusa w Biblii są źródłem życia dla człowieka:


Mat 4 napisał:(4) A On odpowiadając, rzekł: Napisano: Nie samym chlebem żyje człowiek, ale każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych.

Zobaczmy Bóg jest dawcą światłości i nowa ziemia może obyć się bez Słońca:


Ap 21 napisał:(23) A miasto nie potrzebuje ani słońca ani księżyca, aby mu świeciły; oświetla je bowiem chwała Boża, a lampą jego jest Baranek.

Czyli ostatecznie Słowa Boga są światłem zaś chwała Boga jest najpotężniejszym źródłem światła!!!

W tym układzie czym jest czarne słońce, dawca ciemności????

Naukami Pawła z Tarsu i jego uczniów Łukasza i Marka, które znalazły się w Biblii obok światła czyli słów Boga i baranka. 


Jana 3 napisał:(19) A na tym polega sąd, że światłość przyszła na świat, lecz ludzie bardziej umiłowali ciemność, bo ich uczynki były złe.

Sąd czyli Biblia w której jest światłość czyli słowa Boga i baranka oraz ciemność czyli słowa Pawła i jego uczniów.

Ludzie zatem mają wybór co miłują bardziej światłość czy ciemność.

Skoro nauki Pawła są promieniami ciemności czyli czarnego Słońca. Skoro Czarne Słońce to symbol Bestii uwięzionej w otchłani to kim jest Paweł z Tarsu???

Paweł z Tarsu to Apostoł z Bestii z otchłani!!!
avatar
Cyryl
Liczba postów : 1422
Join date : 21/03/2015
https://cyryl27.wordpress.com/

Konflikt pomiędzy smokiem a Bestią o władzę... - Page 2 Empty Re: Konflikt pomiędzy smokiem a Bestią o władzę...

on 2nd Grudzień 2016, 22:54
Message reputation : 100% (1 vote)
Otóż zauważmy coś ciekawego. Porównajmy proroctwo Isusa o czasach końca z proroctwami z ewangelii Łukasza i Marka:

Mat 24 napisał:(4) A Isus odpowiadając, rzekł im: Baczcie, żeby was kto nie zwiódł.
(5) Albowiem wielu przyjdzie w imieniu moim, mówiąc: Jam jest Chrystus, i wielu zwiodą.
(6) Potem usłyszycie o wojnach i wieści wojenne. Baczcie, abyście się nie trwożyli, bo musi się to stać, ale to jeszcze nie koniec.
(7) Powstanie bowiem naród przeciwko narodowi i królestwo przeciwko królestwu, i będzie głód, i mór, a miejscami trzęsienia ziemi.
(Cool Ale to wszystko dopiero początek boleści.
(9) Wtedy wydawać was będą na udrękę i zabijać was będą, i wszystkie narody pałać będą nienawiścią do was dla imienia mego.
(10) I wówczas wielu się zgorszy i nawzajem wydawać się będą, i nawzajem nienawidzić.
(11) I powstanie wielu fałszywych proroków, i zwiodą wielu.
(12) A ponieważ bezprawie się rozmnoży, przeto miłość wielu oziębnie.
(13) A kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony.
(14) I będzie głoszona ta ewangelia o Królestwie po całej ziemi na świadectwo wszystkim narodom, i wtedy nadejdzie koniec.
(15) Gdy więc ujrzycie na miejscu świętym ohydę spustoszenia, którą przepowiedział prorok Daniel - kto czyta, niech uważa -
(16) Wtedy ci, co są w Judei, niech uciekają w góry;
(17) Kto jest na dachu, niech nie schodzi, aby co wziąć z domu swego;
(18) A kto jest na roli, niech nie wraca, by zabrać swój płaszcz.
(19) Biada też kobietom brzemiennym i karmiącym w owych dniach.
(20) Módlcie się tylko, aby ucieczka wasza nie wypadła zimą albo w sabat.
(21) Wtedy bowiem nastanie wielki ucisk, jakiego nie było od początku świata aż dotąd, i nie będzie.
(22) A gdyby nie były skrócone owe dni, nie ocalałaby żadna istota, lecz ze względu na wybranych będą skrócone owe dni.
(23) Gdyby wam wtedy kto powiedział: Oto tu jest Chrystus albo tam, nie wierzcie.
(24) Powstaną bowiem fałszywi prorocy i czynić będą wielkie znaki i cuda, aby, o ile można, zwieść i wybranych.
(25) Oto powiedziałem wam.
(26) Gdyby więc wam powiedzieli: Oto jest na pustyni - nie wychodźcie; oto jest w kryjówce - nie wierzcie.
(27) Gdyż jak błyskawica pojawia się od wschodu i jaśnieje aż na zachód, tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego,
(28) Bo gdzie jest padlina, tam zlatują się sępy.
(29) A zaraz po udręce owych dni słońce się zaćmi i księżyc nie zajaśnieje swoim blaskiem, i gwiazdy spadać będą z nieba, i moce niebios zostaną wstrząśnięte.
(30) I wtedy ukaże się na niebie znak Syna Człowieczego, i wtedy będą rozpaczać wszystkie narody ziemi. I ujrzą Syna Człowieczego przychodzącego na obłokach nieba z wielką mocą i chwałą.
(31) I pośle aniołów swoich z wielką trąbą, i zgromadzą wybranych jego z czterech stron świata z jednego krańca nieba aż po drugi.
(32) A od figowego drzewa uczcie się podobieństwa: Gdy gałąź jego już mięknie i wypuszcza liście, poznajecie, że blisko jest lato.
(33) Tak i wy, gdy ujrzycie to wszystko, wiedzcie, że blisko jest, tuż u drzwi.
(34) Zaprawdę, powiadam wam. Nie przeminie to pokolenie, aż się to wszystko stanie.
(35) Niebo i ziemia przeminą, ale słowa moje nie przeminą.
(36) A o tym dniu i godzinie nikt nie wie; ani aniołowie w niebie, ani Syn, tylko sam Ojciec.
(37) Albowiem jak było za dni Noego, takie będzie przyjście Syna Człowieczego.
(38) Bo jak w dniach owych przed potopem jedli i pili, żenili się i za mąż wydawali, aż do tego dnia, gdy Noe wszedł do arki,
(39) I nie spostrzegli się, że nastał potop i zmiótł wszystkich, tak będzie i z przyjściem Syna Człowieczego.
(40) Wtedy dwóch będzie na roli, jeden będzie wzięty, a drugi zostawiony.
(41) Dwie mleć będą na żarnach, jedna będzie wzięta, a druga zostawiona.
(42) Czuwajcie więc, bo nie wiecie, którego dnia Pan wasz przyjdzie.
(43) A to zważcie, że gdyby gospodarz wiedział, o której porze złodziej przyjdzie, czuwałby i nie pozwoliłby podkopać domu swego.
(44) Dlatego i wy bądźcie gotowi, gdyż Syn Człowieczy przyjdzie o godzinie, której się nie domyślacie.
(45) Kto więc jest tym sługą wiernym i roztropnym, którego pan postawił nad czeladzią swoją, aby im dawał pokarm o właściwej porze?
(46) Szczęśliwy ów sługa, którego pan jego, gdy przyjdzie, zastanie tak czyniącego.
(47) Zaprawdę powiadam wam, że postawi go nad całym mieniem swoim.
(48) Jeśliby zaś ów zły sługa rzekł w sercu swoim: Pan mój zwleka z przyjściem,
(49) I zacząłby bić współsługi swoje, jeść i pić z pijakami,
(50) Przyjdzie pan sługi owego w dniu, w którym tego nie oczekuje, i o godzinie, której nie zna.
(51) I usunie go, i wyznaczy mu los z obłudnikami; tam będzie płacz i zgrzytanie zębów.


W tym proroctwie kluczowe są takie elementy jak:

1. Ostrzeżenie przed fałszywymi prorokami, którzy mają zwodzić. Mają oni także podawać gdzie może być Chrystus.  

2. Jest wreszcie wspomnienie o tym, że ohyda spustoszenia - o której mówił Daniel - ma powstać na wzgórzu Syjon.

Dan 9 napisał:
(27) W jednym tygodniu ustanowi przymierze z wieloma: a w środku tygodnia moja ofiara  i ofiara z płynów będzie zniesiona: świątynia stanie się obrzydliwością spustoszenia, i w czasie końca oraz końca będzie przeznaczona na spustoszenie.

3. jest mowa o bezprawiu, które sprawi, ze miłość wielu wybranych oziębnie.

W ewangelii Marka proroctwo jest bardzo podobne do tego z Mateusza:


Marka 13 napisał:(5) Wtedy Isus zaczął do nich mówić: Baczcie, żeby was ktoś nie zwiódł.
(6) Wielu przyjdzie w imieniu moim, mówiąc: Jam jest, i wielu zwiodą.
(7) A gdy usłyszycie o wojnach oraz wieści wojenne, nie trwóżcie się; musi się to stać, ale to jeszcze nie koniec.
(Cool Powstanie bowiem naród przeciwko narodowi i królestwo przeciwko królestwu i będą miejscami trzęsienia ziemi, będzie głód. To jest początek boleści.
(9) Ale wy sami miejcie się na baczności: Będą was wydawać sądom, a w synagogach będziecie bici; postawią was taż przed namiestnikami i królami z mego powodu, abyście złożyli świadectwo przed nimi.
(10) Lecz najpierw musi być zwiastowana ewangelia wszystkim narodom.
(11) A gdy was poprowadzą, żeby was wydać, nie troszczcie się naprzód o to, co macie mówić, ale mówcie to, co wam będzie dane w owej godzinie, albowiem nie wy jesteście tymi, którzy mówią, lecz Duch Święty.
(12) I wyda na śmierć brat brata, a ojciec syna, i powstaną dzieci przeciwko rodzicom, i przyprawią ich o śmierć.
(13) I będziecie w nienawiści u wszystkich dla imienia mego; ale kto wytrwa do końca, będzie zbawiony.
(14) Gdy tedy ujrzycie ohydę spustoszenia, stojącą tam, gdzie stać nie powinna - kto czyta, niech uważa - wtedy ci, co są w Judei, niech uciekają w góry.
(15) A kto jest na dachu, niech nie zstępuje na dół i nie wchodzi do środka, aby coś wziąć z domu swego.
(16) A kto jest na roli, niech nie wraca, by zabrać swój płaszcz.
(17) Biada też kobietom brzemiennym i karmiącym w owych dniach.
(18) Módlcie się tylko, aby to nie wypadło zimą.
(19) Albowiem dni owe będą taką udręką, jakiej nie było aż dotąd od początku stworzenia, którego dokonał Bóg, i jakiej już nie będzie.
(20) A jeśliby Pan nie skrócił tych dni, nie ocalałaby żadna istota, ale ze względu na wybranych, których wybrał, skrócił te dni.
(21) I gdyby wam wtedy kto powiedział: Oto tu jest Chrystus, oto tam, nie wierzcie;
(22) Powstaną bowiem fałszywi mesjasze i fałszywi prorocy i czynić będą znaki i cuda, aby o ile można, zwieść wybranych.
(23) Wy tedy baczcie: Przepowiedziałem wam wszystko.
(24) Ale w owe dni, które nastaną po tej udręce, zaćmi się słońce i księżyc nie zajaśnieje swoim blaskiem,
(25) I gwiazdy spadać będą z nieba, i moce niebios będą poruszone.
(26) A wtedy ujrzą Syna Człowieczego, przychodzącego na obłokach z wielką mocą i chwałą.
(27) I wówczas pośle aniołów, i zgromadzi wybranych swoich z czterech stron świata, od krańca ziemi aż po kraniec nieba.
(28) A od figowego drzewa uczcie się podobieństwa: Gdy gałąź jego już mięknie i wypuszcza liście, poznajecie, że blisko jest lato.
(29) Tak i wy, gdy ujrzycie, że to się dzieje, wiedzcie, że blisko jest, tuż u drzwi.
(30) Zaprawdę powiadam wam, że nie przeminie to pokolenie, aż się to wszystko stanie.
(31) Niebo i ziemia przeminą, ale słowa moje nie przeminą.
(32) Ale o tym dniu i godzinie nikt nie wie: ani aniołowie w niebie, ani Syn, tylko Ojciec.
(33) Baczcie, czuwajcie; nie wiecie bowiem, kiedy ten czas nastanie.
(34) Jest to tak, jak u człowieka, który odjechał, zostawił dom swój, dał władzę sługom swoim, każdemu wyznaczył jego zadanie, a odźwiernemu nakazał, aby czuwał.
(35) Czuwajcie więc, bo nie wiecie, kiedy pan domu przyjdzie: czy wieczorem, czy o północy, czy gdy kur zapieje, czy rankiem.
(36) Aby gdy przyjdzie, nie zastał was śpiącymi.
(37) To, co wam mówię, mówię wszystkim: Czuwajcie!


Ta ewangelia jest w tej kwestii bardziej podobna do Mateusza niż Łukasza, ponieważ ją uczniowie Pawła wpierw forsowali. 

Tutaj jest mowa o fałszywych prorokach, którzy głoszą gdzie Isus jest. Jest mowa, o próbie zwiedzenia wybranych, jest mowa o wielkim ucisku.

Ale nie ma mowy o dwóch kluczowych problemach które Isus poruszył u Mateusza.. jakich???

1. Bezprawiu:

Mat 24 napisał:(12) A ponieważ bezprawie się rozmnoży, przeto miłość wielu oziębnie.

Tak Marek pomija kwestię pojawienia się bezprawia, czyli nakazu łamania wszelkich praw Boga w czasach końca.

2. Kwestia, to ohyda spustoszenia. Otóż Marek zamiast powiedzieć, że owa ohyda ma powstać na wzgórzu Syjon, czyli miejscu świętym, wspomina o tym, że ma się ona pojawić tam gdzie nie powinna... czyli gdzie???

Nie wiadomo. Czytelnicy samej tylko ewangelii Marka czy jej słuchacze nie mogą wiedzieć gdzie ma się pojawić.

Natomiast u Mateusza wiadomo jest gdzie i dodatkowo wiadomo jest, że owa ohyda ma powstać w miejscu świętym ale nie w świątyni, która została drugi raz zburzona.

U Łukasza natomiast owe proroctwo mamy w dwóch rozdziałach:


Łuk 17 napisał:(20) Zapytany zaś przez faryzeuszów, kiedy przyjdzie Królestwo Boże, odpowiedział im i rzekł: Królestwo Boże nie przychodzi dostrzegalnie,
(21) Ani nie będą mówić: Oto tutaj jest, albo: Tam; oto bowiem Królestwo Boże jest pośród was.
(22) Rzekł też do uczniów: Przyjdą czasy, kiedy będziecie pragnęli widzieć jeden z dni Syna Człowieczego, a nie ujrzycie.
(23) I będą mówić do was: Oto tam, oto tu. Nie chodźcie, ani się tam nie udawajcie.
(24) Bo jak błyskawica, gdy zabłyśnie, świeci od jednego krańca nieba aż po drugi, tak będzie i Syn Człowieczy w dniu swoim.
(25) Lecz przedtem musi wiele cierpieć i być odrzucony przez to pokolenie.
(26) A jak było za dni Noego, tak będzie i za dni Syna Człowieczego.
(27) Jedli, pili, żenili się i za mąż wychodzili aż do dnia, kiedy Noe wszedł do arki i nastał potop, i wytracił wszystkich.
(28) Podobnie też było za dni Lota: Jedli, pili, kupowali, sprzedawali, szczepili, budowali;
(29) A w dniu kiedy Lot wyszedł z Sodomy, spadł z nieba ogień z siarką i wytracił wszystkich.
(30) Tak też będzie w dniu, kiedy Syn Człowieczy się objawi.
(31) Jeśli kto w owym dniu będzie na dachu, a rzeczy jego w mieszkaniu, niechaj nie schodzi na dół, aby je zabrać; a kto będzie na polu, podobnie, niechaj nie wraca.
(32) Wspomnijcie żonę Lota.
(33) Ten, który zabiegać będzie o życie swoje, by je zachować, utraci je, a kto je utraci, odzyska je.
(34) Powiadam wam: Tej nocy dwaj będą na jednym łożu, jeden będzie zabrany, a drugi pozostawiony.
(35) Dwie mleć będą na jednym miejscu, jedna będzie zabrana, a druga pozostawiona.
(36) Dwóch będzie na roli; jeden będzie zabrany, a drugi pozostawiony.
(37) A odpowiadając, mówią do niego: Gdzie, Panie? On zaś rzekł do nich: Gdzie jest padlina, tam zlatują się i sępy.Łuk 21 napisał:(Cool On zaś rzekł: Baczcie, by nie dać się zmylić. Wielu bowiem przyjdzie w imieniu moim, mówiąc: Ja jestem, i: Czas się przybliżył. Nie idźcie za nimi!
(9) Gdy zaś usłyszycie o wojnach i rozruchach, nie lękajcie się; to bowiem musi stać się najpierw, lecz nie zaraz potem będzie koniec.
(10) Wtedy rzekł do nich: Powstanie naród przeciw narodowi i królestwo przeciw królestwu,
(11) I będą wielkie trzęsienia ziemi i miejscami zarazy, i głód, i straszne widoki, i znaki ogromne z nieba.
(12) Lecz zanim się to wszystko stanie, podniosą na was swe ręce i prześladować was będą i wydawać do synagog i więzień, i wodzić przed królów i namiestników dla imienia mego.
(13) To da wam sposobność do złożenia świadectwa.
(14) Weźcie więc to sobie do serca, by nie przygotowywać sobie naprzód obrony.
(15) Ja bowiem dam wam usta i mądrość, której nie będą mogli się oprzeć, ani jej odeprzeć wszyscy wasi przeciwnicy.
(16) A będą was wydawać i rodzice, i bracia, i krewni, i przyjaciele, i zabijać niektórych z was,
(17) I będziecie znienawidzeni przez wszystkich dla imienia mego,
(18) Lecz i włos z głowy waszej nie zginie.
(19) Przez wytrwałość swoją zyskacie dusze wasze.
(20) Gdy zaś ujrzycie Jerozolimę otoczoną przez wojska, wówczas wiedzcie, że przybliżyło się jej zburzenie.
(21) Wtedy mieszkańcy Judei niech uciekają w góry, a ci, którzy są w obrębie miasta, niech wyjdą z niego, a mieszkańcy wsi niech nie wchodzą do niego.
(22) Gdyż dni te, to dni odpłaty, aby się wypełniło wszystko, co jest napisane.
(23) Biada brzemiennym i karmiącym w owe dni; będzie bowiem wielka niedola na ziemi i gniew nad tym ludem,
(24) I padną od ostrza miecza, i zostaną uprowadzeni do niewoli u wszystkich narodów, a Jerozolima będzie zdeptana przez pogan, aż się dopełnią czasy pogan.
(25) I będą znaki na słońcu, księżycu i na gwiazdach, a na ziemi lęk bezradnych narodów, gdy zahuczy morze i fale.
(26) Ludzie omdlewać będą z trwogi w oczekiwaniu tych rzeczy, które przyjdą na świat, bo moce niebios poruszą się.
(27) I wówczas ujrzą Syna Człowieczego, przychodzącego w obłoku z mocą i wielką chwałą.
(28) A gdy się to zacznie dziać, wyprostujcie się i podnieście głowy swoje, gdyż zbliża się odkupienie wasze.
(29) I powiedział im podobieństwo: Spójrzcie na drzewo figowe i na wszystkie drzewa;
(30) Gdy widzicie, że już puszczają pąki, sami poznajecie, iż lato już blisko.
(31) Tak i wy, gdy ujrzycie, że to się dzieje, wiedzcie, iż blisko jest Królestwo Boże.
(32) Zaprawdę powiadam wam: Nie przeminie to pokolenie, a wszystko to się stanie.
(33) Niebo i ziemia przeminą, ale słowa moje nie przeminą.
(34) Baczcie na siebie, aby serca wasze nie były ociężałe wskutek obżarstwa i opilstwa oraz troski o byt i aby ów dzień was nie zaskoczył
(35) Niby sidło; przyjdzie bowiem znienacka na wszystkich, którzy mieszkają na całej ziemi.
(36) Czuwajcie więc, modląc się cały czas, abyście mogli ujść przed tym wszystkim, co nastanie, i stanąć przed Synem Człowieczym.
(37) I nauczał we dnie w świątyni, na noc zaś wychodził, by ją spędzić na Górze zwanej Oliwną.
(38) A cały lud wczesnym rankiem podążał do niego, by go słuchać w świątyni.


U Łukasza nie ma przestrogi przed fałszywymi prorokami.
U Łukasza nie ma już wcale wzmianki o ohydzie spustoszenia, któa ma powstać na wzgórzu Syjon.
U Łukasza podobnie jak u Marka nie ma wspomnienia o tym, że w czasach końca zapanuje bezprawie. Dlaczego???

Ponieważ Paweł nauczyciel Łukasza i Marka głosił bezprawie!!!!

U Łukasza mamy wspomnienie o tym, że wrogie wojska mają oblegać Jerozolimę a potem przez chwilę przestać ją oblegać aby potem ją z powrotem oblegać i zniszczyć.

Chodzi tutaj o oblężenie Jerozolimy w roku 70:
https://pl.wikipedia.org/wiki/Oblężenie_Jerozolimy_(70)

Tutaj ciekawa sprawa jest data powstania ewangelii Łukasza:


wikipedia napisał:Ponieważ wedle wszelkiego prawdopodobieństwa Ewangelia Łukasza i Dzieje Apostolskie  powstały w tym samym czasie, w datowaniu Ewangelii Łukasza wykorzystuje się argumenty zaczerpnięte z tekstu Dziejów i odwrotnie.
W kwestii datowania istnieją rozbieżne opinie uczonych, wśród których można wyróżnić trzy główne stanowiska

  • data wczesna - przed rokiem 70:


Za wczesną datą powstania Ewangelii Łukasza optowała większość dawniejszych uczonych katolickich i protestanckich. Narracja Dziejów Apostolskich urywa się na opisie pobytu św. Pawła w Rzymie w oczekiwaniu na proces przed sądem cesarskim, a jego późniejsze losy są przez autora przemilczane. Zdaniem m.in. A. Harnacka i E. Jacquiera ma to świadczyć, że Dzieje powstały jeszcze przed męczeńską śmiercią św. Pawła , który zginął około 64-67 r. Krytycy wskazują jednak, że zakończenie opowieści na pobycie i nauczaniu Pawła w Rzymie  wynika z założeń redaktorskich i nie oznacza bynajmniej, że księga powstała przed śmiercią Pawła; T. Zahn i W. Ramsay w oparciu o analizę filologiczną wstępu wysunęli teorię, że Dzieje są drugą, po Ewangelii, częścią dzieła w zamierzeniu Łukasza trójczłonowego[4] . Biskup i uczony John A. T. Robinson uważa, iż Dzieje i Ewangelia Łukasza powstały między 57 a 62 rokiem naszej ery. Jako dowód podaje brak jednoznacznego odniesienia w Ewangelii Łukasza do zburzenia świątyni w Jerozolimie  w roku 70.

  • data środkowa - około 80 - 85:


Uczeni optujący za późniejszą datą wskazują, że fragmenty Łk 19,41-44 i 21,20-24 są nawiązaniem do zburzenia Świątyni Jerozolimskiej w roku 70 n.e. wobec czego samą Ewangelię należy datować po roku 70. Ponadto, wedle teorii dwóch źródeł , autor Ewangelii Łukasza korzystał z Ewangelii Marka, którą datuje się na koniec lat 60. I wieku, wobec czego Ewangelię Łukasza należy datować o kilka - kilkanaście lat później.

  • data późna - po 125:


W XIX wieku niemiecki uczony, założyciel tzw. szkoły w Tübingen, Ferdinand Christian Baur , wysunął hipotezę, wedle której obie księgi przypisywane św. Łukaszowi powstały blisko połowy II wieku. Argument swój oparł na wskazaniu, iż poglądy teologiczne zawarte w księdze Dziejów Apostolskich są próbą pogodzenia dwóch rywalizujących nurtów w chrześcijaństwie - judeochrześcijan i chrześcijan nawróconych z pogaństwa. Baur i jego uczniowie argumentowali, że w Dziejach apostołowie Paweł i Piotr przedstawieni są niemal jako zgodni orędownicy tej samej postawy teologicznej, co jest zniekształceniem obrazu historycznego. Zdaniem Baura, dokonano tego w II stuleciu w celu zatarcia różnic między dwoma nurtami chrystianizmu, z których jeden odwoływał się do nauczania Piotra, a drugi do nauki Pawła.
Uczony Richard I. Pervo twierdził, że Ewangelia Łk wydaje się nosić ślady wpływu pism Józefa Flawiusza. Wedle tej teorii, pogląd Józefa Flawiusza uznający spis ludności z roku 6 (tzw. spis Kwiryniusza ) za znaczący fakt w historii Palestyny miał wpływ na autora Ewangelii Łukasza, który - jako jedyny spośród Ewangelistów - podaje opowieść o powszechnym spisie, w czasie którego miał na świat przyjść Jezus. Gdyby więc autor Ewangelii Łukasza istotnie korzystał z pism Flawiusza, jego dzieło mogło powstać nie wcześniej niż pisma Józefa.
Nowe studium teologii Ewangelii Łukasza i Dziejów Apostolskich pióra J. B. Tysona wskazuje, iż ostateczna redakcja pism mogła mieć miejsce dopiero w połowie II wieku w epoce sporu chrześcijańskiej z Marcjonem  i jego zwolennikami.
Obecnie wśród uczonych - zwłaszcza akceptujących teorię dwóch źródeł  - panuje dość powszechna zgoda, że omawiane utwory powstały około 80 -85  roku.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Ewangelia_Łukasza

Otóż dwie wersje mówią, że owa ewangelia została napisana najwcześniej po roku 80 n.e. Wtedy by wychodziło na to, że owo proroctwo zostało dopasowane pod historie oblężenia Jerozolimy przez Rzymian.

Jednak jeśli data przed 70 rokiem jest prawdziwa co to może oznaczać???

Otóż władająca Rzymem Bestia, wcześniej puściła proroctwo z ewangelii Łukasza do obiegu. 

A potem Rzymianie oblegając Jerozolimę wykonali na rozkaz to proroctwo z Łukasza. Po co???

Aby uwiarygodnić ewangelie Łukasza która konkurowała z ewangelią Mateusza!!! 

To tłumaczyło by dlaczego w pewnym momencie Rzymianie przerwali oblężenie!!!

Zamiast dobić wroga - co jest rozsądne z militarnego punktu widzenia - wykonali oni wyrafinowaną intrygę smoka lub Bestii.

To by tłumaczyło dlaczego w tamtych czasach ewangelia Łukasza dostała się do kanonu Biblijnego wielu kościołów i zborów, aby potem zostać ogłoszona jako jedna z ewangelii w Biblii na soborze w Nicei.

Dlaczego tak by uczyniono???

Ponieważ Paweł jest Apostołem Bestii z otchłani i jego celem jest namówienie mieszkańców ziemi na akceptacje ohydy na Syjonie:


Rzym 11 napisał:(25) A żebyście nie mieli zbyt wysokiego o sobie mniemania, chcę wam, bracia, odsłonić tę tajemnicę: zatwardziałość przyszła na część Izraela aż do czasu, gdy poganie w pełni wejdą,
(26) I w ten sposób będzie zbawiony cały Izrael, jak napisano: Przyjdzie z Syjonu wybawiciel I odwróci bezbożność od Jakuba.
(27) A to będzie przymierze moje z nimi, Gdy zgładzę grzechy ich.
Pisałem tutaj jak Paweł manipulował słowem Boga:

https://cyryl27.wordpress.com/2016/06/27/klamstwo-pawla-nr-7-pawel-apostol-synagogi-szatana/

Paweł tutaj pisze coś ciekawego:


2 Tes 2 napisał:(1) Co się zaś tyczy przyjścia Pana naszego Isusa Chrystusa i spotkania naszego z nim, prosimy was, bracia,
(2) Abyście nie tak szybko dali się zbałamucić i nastraszyć, czy to przez jakieś wyrocznie, czy przez mowę, czy przez list, rzekomo przez nas pisany, jakoby już nastał dzień Pański.
(3) Niechaj was nikt w żaden sposób nie zwodzi; bo nie nastanie pierwej, zanim nie przyjdzie odstępstwo i nie objawi się człowiek niegodziwości, syn zatracenia,
(4) Przeciwnik, który wynosi się ponad wszystko, co się zwie Bogiem lub jest przedmiotem boskiej czci, a nawet zasiądzie w świątyni Bożej, podając się za Boga.
(5) Czy nie pamiętacie, że jeszcze będąc u was, o tym wam mówiłem?
(6) A wiecie, co go teraz powstrzymuje, tak iż się objawi dopiero we właściwym czasie.
(7) Albowiem tajemna moc nieprawości już działa, tajemna dopóty, dopóki ten, który teraz powstrzymuje, nie zejdzie z pola.
(Cool A wtedy objawi się ów niegodziwiec, którego Pan Isus zabije tchnieniem ust swoich i zniweczy blaskiem przyjścia swego.
(9) A ów niegodziwiec przyjdzie za sprawą szatana z wszelką mocą, wśród znaków i rzekomych cudów,
(10) I wśród wszelkich podstępnych oszustw wobec tych, którzy mają zginąć, ponieważ nie przyjęli miłości prawdy, która mogła ich zbawić.
(11) I dlatego zsyła Bóg na nich ostry obłęd, tak iż wierzą kłamstwu,
(12) Aby zostali osądzeni wszyscy, którzy nie uwierzyli prawdzie, lecz znaleźli upodobanie w nieprawości.


Zauważmy coś ciekawego.

Paweł mówi o tym, ze w świątyni ma zasiądź niegodziwiec który ma się podać za Boga. Ma powstać wśród fałszywych cudów. Jego to ma zabić jednym tchnieniem ust Chrystus Pawła.

Tymczasem Isus u Mateusza nie wspomina o świątyni, gdyż ta ma zostać zniszczona. 

Oznacza to, że trzecia świątynia w Jerozolimie ma powstać z inicjatywy Bestii Drugiej i ma być wybudowana przez zwiedzionych ludzi.

To trzecia świątynia ma być ohydą spustoszenia. Dlaczego???

Ponieważ na wzgórzu Syjon do wybudowania świątyni Bogu, mogą dokonać ludzie z zaginionego Izraela czy Judy z rozkazu samego Boga nikt inny. 

Tymczasem wg nauk Pawła nie ma żadnego Izraela jest tylko Izrael duchowy oraz Edomici, czyli synagoga szatana.

Zobaczmy te słowa:


Ap 13 napisał:(11) I widziałem inne zwierzę, wychodzące z ziemi, które miało dwa rogi podobne do baranich, i mówiło jak smok.
(12) A wykonuje ono wszelką władzę pierwszego zwierzęcia na jego oczach. Ono to sprawia, że ziemia i jej mieszkańcy oddają pokłon pierwszemu zwierzęciu, którego śmiertelna rana była wygojona.
(13) I czyni wielkie cuda, tak że i ogień z nieba spuszcza na ziemię na oczach ludzi.
(14) I zwodzi mieszkańców ziemi przez cuda, jakie dano mu czynić na oczach zwierzęcia, namawiając mieszkańców ziemi, by postawili posąg zwierzęciu, które ma ranę od miecza, a jednak zostało przy życiu.
(15) I dano mu tchnąć ducha w posąg zwierzęcia, aby posąg zwierzęcia przemówił i sprawił, że wszyscy, którzy nie oddali pokłonu posągowi zwierzęcia, zostaną zabici.


Zobaczmy czy Paweł nie namawia w swoich naukach do postawienia trzeciej świątyni na wzgórzu Syjon???

Przecież tylko wtedy może się wypełnić proroctwo Pawła!!!!

W to wierzą syjonistyczni chrześcijanie i wierzyli to przez wieki.

Kogo ma zabić Chrystus Pawła jednym tchnieniem ust swoich???


Ap 11 napisał:(1) I dano mi trzcinę podobną do laski mierniczej i powiedziano: Wstań i zmierz świątynię Bożą i ołtarz, i tych, którzy się w niej modlą.
(2) Lecz zewnętrzny przedsionek świątyni wyłącz i nie mierz go, gdyż oddany został poganom, którzy tratować będą święte miasto przez czterdzieści dwa miesiące.
(3) I dam dwom moim świadkom moc, i będą, odziani w wory, prorokowali przez tysiąc dwieście sześćdziesiąt dni.
(4) Oni to są dwoma drzewami oliwnymi i dwoma świecznikami, które stoją przed Panem ziemi.
(5) A jeżeli ktoś chce im wyrządzić szkodę, ogień bucha z ich ust i pożera ich wrogów; tak musi zginąć każdy, kto by chciał im wyrządzić szkodę.
(6) Oni mają moc zamknąć niebiosa, aby nie padał deszcz za dni ich prorokowania; mają też moc nad wodami, by je zamieniać w krew i dotknąć ziemię wszelką plagą, ilekroć zechcą.
(7) A gdy już złożą swoje świadectwo, zwierzę wychodzące z otchłani stoczy z nimi bój i zwycięży, i zabije ich.
(Cool A ich trupy leżeć będą na ulicy wielkiego miasta, które w przenośni nazywa się Sodomą i Egiptem, gdzie też Pan ich został ukrzyżowany.
(9) I patrzeć będą ludzie ze wszystkich ludów i plemion, i języków, i narodów na ich trupy przez trzy i pół dnia, i nie pozwolą złożyć ich trupów w grobie.
(10) A mieszkańcy ziemi radować się będą nimi i weselić się, i podarunki sobie nawzajem posyłać, dlatego że ci dwaj prorocy udręczyli mieszkańców ziemi.
(11) Lecz po upływie trzech i pół dnia wstąpił w nich duch żywota z Boga i stanęli na nogi swoje, i strach wielki padł na tych, którzy na nich patrzyli.
(12) I usłyszeli głos donośny z nieba, mówiący do nich: Wstąpcie tutaj! I wstąpili do nieba w obłoku, nieprzyjaciele zaś ich patrzyli na nich.
(13) I w tejże godzinie powstało wielkie trzęsienie ziemi, i dziesiąta część miasta zawaliła się, i zginęło w tym trzęsieniu ziemi siedem tysięcy ludzi, pozostali zaś przerazili się i oddali cześć Bogu nieba.


Zobaczmy :


2 Tes 2 napisał:(4) Przeciwnik, który wynosi się ponad wszystko, co się zwie Bogiem lub jest przedmiotem boskiej czci, a nawet zasiądzie w świątyni Bożej, podając się za Boga.

Otóż dwaj świadkowie będą sprawiać wrażenie, że są istotami boskimi, podobnie jak Bóg dał moc Mojżeszowi który być dla Araaona jakby bogiem:


Wyjść 4 napisał:(14) Wtedy rozgniewał się Pan na Mojżesza i rzekł: Czy nie ma Aarona, brata twego, Lewity? Wiem, że on umie mówić; a nawet jest już w drodze i idzie na spotkanie twoje, a gdy cię zobaczy, uraduje się w sercu swoim.
(15) Ty będziesz mówił do niego i włożysz słowa w usta jego, a Ja będę z ustami twoimi i z ustami jego i pouczę was, co macie czynić.
(16) On będzie mówił za ciebie do ludu, on będzie ustami twoimi, a ty będziesz dla niego jakby Bogiem.
(17) A laskę tę weź do ręki swojej, bo nią będziesz dokonywał znaków.Zobaczmy wystarczy na wszystko spojrzeć pod innym kontem i wszystko powoli się staje jasne.
avatar
Cyryl
Liczba postów : 1422
Join date : 21/03/2015
https://cyryl27.wordpress.com/

Konflikt pomiędzy smokiem a Bestią o władzę... - Page 2 Empty Re: Konflikt pomiędzy smokiem a Bestią o władzę...

on 3rd Grudzień 2016, 22:32
Message reputation : 100% (1 vote)
W moim artykule na temat Wielkiego Babilonu postawiłem ciekawą tezę:


blog cyryla napisał:Czym jest Babilon??? Próbą wskrzeszenia miasta i wieży Babel przez diabła!!!
Czym było miasto i wieża Babel???
Drogą do nieba!!!!
Rodz. 11 napisał:(1) Cała ziemia miała jeden język i jednakowe słowa.
(2) Podczas swojej wędrówki ze wschodu znaleźli równinę w kraju Synear i tam się osiedlili.
(3) I mówili jeden do drugiego: Nuże, wyrabiajmy cegłę i wypalajmy ją w ogniu! I używali cegły zamiast kamienia, a smoły zamiast zaprawy.
(4) Potem rzekli: Nuże, zbudujmy sobie miasto i wieżę, której szczyt sięgałby aż do nieba, i uczyńmy sobie imię, abyśmy nie rozproszyli się po całej ziemi!
(5) Wtedy zstąpił Pan, aby zobaczyć miasto i wieżę, które budowali ludzie.
(6) I rzekł Pan: Oto jeden lud i wszyscy mają jeden język, a to dopiero początek ich dzieła. Teraz już dla nich nic nie będzie niemożliwe, cokolwiek zamierzą uczynić.
(7) Przeto zstąpmy tam i pomieszajmy ich język, aby nikt nie rozumiał języka drugiego!
(Konflikt pomiędzy smokiem a Bestią o władzę... - Page 2 Icon_cool  I rozproszył ich Pan stamtąd po całej ziemi, i przestali budować miasto.

Otóż na czele budowniczych stał Nimrod nefilim potomek upadłych aniołów.
W jakim celu Nimrod chciał zbudować wieżę do nieba???
Moim zdaniem Nimrod chciał zbudować drogę powrotną do nieba dla upadłych aniołów którzy spłodzili jego i jemu podobnych nefilimów!!!!
Najprawdopodobniej uczynił to według poleceń szatana.
Otóż jaki jest inny cel Babilonu???
Wybudowanie drogi do nieba dla upadłych aniołów.
Tak szatan jako wąż obiecał ludzkiej parze, że jak zjedzą owoc poznania dobra i zła to staną się jak Bóg i na pewno nie umrą. Oczywiście ludzie pomarli.
Co obiecuje upadłym aniołom którzy spłodzili – za namową smoka – potomstwo z kobietami???
Że, jak będą pracowali na rzecz jego królestwa Wielkiego Babilonu, czyli obudują wieżę Babel to wybudują sobie drogę do nieba!!!!
Tym samym smok mami upadłych aniołów z otchłani i tych aniołów którzy są na ziemi ale nie mogą dojść do nieba.
Dlaczego aniołowie mu wierzą???
Ponieważ jak wspomina Apokalipsa smok ma (lub miał) dostęp do nieba aby oskarżać ludzkość przed Bogiem.
Aniołowie pokładają nadzieję w istocie – która z jakiś powodów – ma dostęp do nieba i do Boga.
Ta wiara spowodowała, że jak opisywał to prorok Daniel, Cztery Bestie budowały potęgę Babilonu – czyli posągu ze snu Nabuchudonazora – przez wieki.
Tak Babilon Wielki i Bestie to dwa żyjące ze sobą w symbiozie królestwa czy systemy władzy.
Dlatego Apokalipsa mówi nam, że Wielka Nierządnica, Babilon Wielki ujeżdżała Bestie.
Natomiast zauważmy jedno. Kiedy owa nadzieja upadłych aniołów czy to będących w otchłani czy też na ziemi – że powrócą do nieba przy pomocy smoka – pryśnie???
Kiedy smok zostanie strącony na ziemię i sam straci ostatecznie dostęp do nieba!!!
To wtedy owa symbioza Bestii i Wielkiego Babilonu straci sens!!!
To wtedy owa Bestia zniszczy Wielką Nierządnicę, Babilon Wielki, ponieważ jej król smok, nie będzie wstanie spełnić swojej obietnicy powrotu upadłych aniołów do nieba!!!
Obrazu upokorzenia smoka dopełni uratowanie niewiasty przez Boga!!!
Wtedy rozczarowani upadli aniołowie uwolnienie z otchłani zniszczą Babilon Wielki.
Bóg w ten sposób natchnie serce Bestii poprzez pokazanie im prawdy, że droga do nieba dla upadłych aniołów jest raz na zawsze zamknięta zaś kara śmierci jest dla nich pewna!!!

Bóg jasno powiedział prorokom, że złapie Babilon i jego króla w jego własne sidła.
https://cyryl27.wordpress.com/2016/05/19/krolem-babilonu-wielkiego-jest-szatan/


Zauważmy coś ciekawego.

Upadli aniołowie jak wiadomo z księgi Henocha, kiedy zstąpili na ziemię, spłodzili potomstwo, gigantów, kiedy oni nauczyli ludzi czynić zło. Kiedy ich potomstwo zaczęło niszczyć ziemię i ją deprawować. 

To wtedy aniołowie jednak spostrzegli się, że jednak czeka ich sroga kara z rąk wszechmocnego Boga. Spostrzegli się ponieważ Henoch ich poinformował o tym wyroku.

Co wtedy aniołowie uczynili??? Poprosili Henocha - który żył w wielkiej przyjaźni z Bogiem - aby ten wstawił się za nimi u Boga aby w ten sposób uniknąć kary.

Henoch przesłał ich prośbę ale Bóg ją odrzucił i nakazał ich zamknąć w otchłani oraz skazał na śmierć.


Hen napisał:3 Ja Henoch błogosławiłem Wielkiego Pana i Króla Wieczności i oto Czuwający przemówili do mnie, Henocha pisarza, i powiedzieli mi:
4 "Henochu, pisarzu sprawiedliwości! Idź, powiedz Czuwającym nieba, którzy opuścili wyżyny niebieskie i odwieczne święte miejsce i skalali się kobietami i postąpili tak, jak czynią synowie ludzcy, wzięli sobie żony i zupełnie się zepsuli na ziemi.
5 Nie będą oni mieli na ziemi ani pokoju, ani przebaczenia grzechu,
6 albowiem nie nacieszą się swymi synami. Zobaczą, jak ginąć będą ich umiłowani, i opłakiwać będą zniszczenie swoich synów i będą za nich się wstawiać przez wieki. Ale nie Zaznają ani miłosierdzia, ani pokoju".

13.
1 Henoch poszedł i powiedział Azazelowi: "Nie zaznasz pokoju. Wydano na ciebie surowy wyrok, aby cię związać.
2 Nie zaznasz ani spoczynku, ani zmiłowania, ani [wysłuchania jakiejkolwiek] prośby, z powodu zła, którego nauczałeś, i z powodu wszystkich bluźnierstw, zła i grzechów, które pokazałeś synom ludzkim".
3 Wówczas poszedłem i im wszystkim powiedziałem to. Bardzo się zmartwili. Ogarnął ich strach i drżenie.
4 Poprosili mnie, abym wystosował za nich pisemną prośbę, aby mogli otrzymać przebaczenie i żebym zabrał ich pisemną prośbę do Pan w niebie.
5 Albowiem odtąd oni sami nie byli zdolni mówić i nie podnosili swoich oczu do nieba z powodu wstydu za grzechy, za które zostali skazani.
6 I wówczas napisałem ich pisemną prośbę i ich błagania odnośnie ich duchów i czynów każdego z nich, i odnośnie tego, o co prosili, [mianowicie] żeby otrzymali odpuszczenie i przebaczenie.
7 I poszedłem i usiadłem nad wodami Dana w Dan, które znajdują się na południowy zachód od Hermonu. Zanim zasnąłem, odczytałem ich pisemną prośbę.
8 I oto ogarnął mnie sen i doznałem widzeń. Ujrzałem wizję gniewu, [mianowicie] że mam mówić do synów nieba i mam ich zganić.
9 I obudziłem się i poszedłem do nich, a oni wszyscy siedzieli z zakrytymi twarzami pogrążeni w smutku, zgromadzeni razem w Ubelsejael, które jest pomiędzy Libanem a Senir.
10 Opowiedziałem im wszystkie wizje, których doznałem w moim śnie, i zacząłem mówić te słowa sprawiedliwości i ganić Czuwających nieba.
14.
1 Księga sprawiedliwości i nagany dla odwiecznych Czuwających (spisana) zgodnie z nakazem Świętego i Wielkiego (wypowiedzianym) w wizji, którą widziałem.
2 Ujrzałem w moim śnie to, co teraz powiem językiem ciała i moim tchnieniem, które Wielki dał ludziom w usta, żeby mogli nimi mówić i rozumieć sercem.
3 Tak jak [Bóg] stworzył i wyznaczył ludzi do rozumienia słowa nauki, tak stworzył i wyznaczył mnie do tego, abym ganił Czuwających, synów nieba.
4 Spisałem waszą prośbę, ale w mojej wizji oznajmiono mi, że wasza prośba nie zostanie [spełniona] po wszystkie dni wieczności. Pełny sąd [zadekretowano] przeciw wam i nie zaznacie pokoju.
5 Odtąd nie wstąpicie do nieba przez całą wieczność. Postanowiono, że macie być związani na ziemi po wszystkie dni wieczności.
6 Przedtem ujrzycie zniszczenie waszych umiłowanych synów i nie będziecie mogli nacieszyć się nimi, ale padną oni przed wami od miecza.
7 Wasza prośba nie zostanie [spełniona] ani w odniesieniu do nich, ani w odniesieniu do was. I gdy płaczecie i błagacie, nie wypowiadacie ani jednego słowa z prośby, którą wystosowałem.


http://www.bibliamesjanska.com/Hen/1.html

A teraz się zastanówmy, skoro aniołowie mieli nadzieję na ułaskawienie, skoro wstawiennictwo Henocha im nie pomogło.... to jak mawiają "nadzieja matką głupich".

Kto zatem mógł skorzystać i ponownie oszukać upadłe anioły zamknięte w otchłani???

Smok, szatan.

W jaki sposób???

Szatan jako cherub może przebywać w niebie jak i na ziemi.

Ma zatem dostęp do Boga aby oskarżać ludzkość:

Ap 12 napisał:(9) I zrzucony został ogromny smok, wąż starodawny, zwany diabłem i szatanem, który zwodzi cały świat; zrzucony został na ziemię, zrzuceni też zostali z nim jego aniołowie.
(10) I usłyszałem donośny głos w niebie, mówiący: Teraz nastało zbawienie i moc, i panowanie Boga naszego, i władztwo Pomazańca jego, gdyż zrzucony został oskarżyciel braci naszych, który dniem i nocą oskarżał ich przed naszym Bogiem.

A zatem szatan poprzez oskarżenia, dopóki siedzi w niebie może przekonać Boga, ze ludzkość to była pomyłka i w ten sposób ułaskawić może upadłe anioły!!!!

Zobaczmy ten zapis z księgi Henocha:


Hen 54 napisał:5 Odpowiedział mi: "Są one przygotowane dla zastępów Azazela, aby je wziąć i wrzucić do głębin piekła. Zgodnie z poleceniem Pana Duchów czeluść ich zostanie przykryta chropowatymi kamieniami.
6 W owym wielkim dniu Michał, Gabriel, Rafał i Panuel (Fanuel) pochwycą ich i wrzucą do płonącego pieca, aby Pan Duchów mógł wziąć pomstę na nich za ich niegodziwość, za to, że ulegli Szatanowi i sprowadzili na manowce mieszkańców ziemi.
7 W owych dniach nastanie kara Pana Duchów. Wszystkie spichlerze wody, które są nad niebem i pod ziemią, zostaną otwarte 

Ulegli szatanowi czyli dali się namówić szatanowi aby z otchłani pomagali Wielkiej Nierządnicy zdobyć władzę, odbudować Babilon Wielki - czyli powrotną drogę do nieba dla upadłych aniołów - i przy okazji zwodzić mieszkańców ziemi ich demoralizując. 

Gdyby udało się przekonać Boga, że ludzkość to zły pomysł to upadli aniołowie mogli by powrócić do nieba. Taki plan prawdopodobnie przedstawił upadłym aniołów w otchłani smok, wąż, Lucyfer, szatan. 

W ten sposób upadli aniołowie po raz kolejny ulegli szatanowi.

Ten plan ponownego wzięcia do nieba upadłych aniołów przedstawił przecież Pawł Apostoł Bestii:


1 Tes 4 napisał:(16) Gdyż sam Pan na dany rozkaz, na głos archanioła i trąby Bożej zstąpi z nieba; wtedy najpierw powstaną ci, którzy umarli w Chrystusie,
(17) Potem my, którzy pozostaniemy przy życiu, razem z nimi porwani będziemy w obłokach w powietrze, na spotkanie Pana; i tak zawsze będziemy z Panem.
(18) Przeto pocieszajcie się nawzajem tymi słowy.

Otóż na głos jakiego "archanioła" mają zostać wzięci upadli aniołowie???

Na głos Lucyfera, smoka, węża.

Tymczasem jak wiadomo:


Ap 12 napisał:(9) I zrzucony został ogromny smok, wąż starodawny, zwany diabłem i szatanem, który zwodzi cały świat; zrzucony został na ziemię, zrzuceni też zostali z nim jego aniołowie.
(10) I usłyszałem donośny głos w niebie, mówiący: Teraz nastało zbawienie i moc, i panowanie Boga naszego, i władztwo Pomazańca jego, gdyż zrzucony został oskarżyciel braci naszych, który dniem i nocą oskarżał ich przed naszym Bogiem.
(11) A oni zwyciężyli go przez krew Baranka i przez słowo świadectwa swojego, i nie umiłowali życia swojego tak, by raczej je obrać niż śmierć.
(12) Dlatego weselcie się, niebiosa, i wy, którzy w nich mieszkacie: Lecz biada ziemi i morzu, gdyż zstąpił do was diabeł pałający wielkim gniewem, bo wie, iż czasu ma niewiele.


Otóż jak smok sam zostanie wyrzucony z nieba definitywnie z powodu przegranej wojny w niebie to no cóż....

Bestia zorientuje się, jego szansa na ułaskawienie zostanie zaprzepaszczona.

Dlatego demonstracyjnie zniszczy Wielką Nierządnicę i spowoduje upadek Wielkiego Babilonu. Dodatkowo smok zostanie zmuszony oddać władzę Bestii, która będzie świadoma, że jest przeznaczona na zagładę, z powodu jej pomocy dla Wielkiej Nierządnicy i smoka. 


Ap 17 napisał:(16) A dziesięć rogów, które widziałeś, i zwierzę, ci znienawidzą wszetecznicę i spustoszą ją, i ogołocą, i ciało jej jeść będą, i spalą ją w ogniu.
(17) Bóg bowiem natchnął serca ich, by wykonali jego postanowienie i by działali jednomyślnie, i oddali swoją władzę królewską zwierzęciu, aż wypełnią się wyroki Boże.

Zobaczmy, poprzez wyrzucenie smoka z nieba nadzieja Bestii zginie.


Ap 12 napisał:(5) I porodziła syna, chłopczyka, który rządzić będzie wszystkimi narodami laską żelazną; dziecię jej zostało porwane do Boga i do jego tronu.
(6) I uciekła niewiasta na pustynię, gdzie ma miejsce przygotowane przez Boga, aby ją tam żywiono przez tysiąc dwieście sześćdziesiąt dni.
(7) I wybuchła walka w niebie: Michał i aniołowie jego stoczyli bój ze smokiem. I walczył smok i aniołowie jego,
(Cool Lecz nie przemógł i nie było już dla nich miejsca w niebie.
(9) I zrzucony został ogromny smok, wąż starodawny, zwany diabłem i szatanem, który zwodzi cały świat; zrzucony został na ziemię, zrzuceni też zostali z nim jego aniołowie.


Pomyślmy dlaczego smok zaryzykował wojnę kiedy książę Michał miał dwukrotna przewagę a poza tym Bóg mógłby sam szybko zlikwidować ten bunt aniołów i smoka???

Smok miał świadomość, że walka z Michałem nie ma szans. Jednak wie on, że jak zostanie wyrzucony z nieba definitywnie to straci on nie tylko wpływy w niebie ale całą władzę na ziemi na rzecz Bestii. 

Zobaczmy Paweł w swoich listach pokazuje nam czym smok może zwodzić Bestie i czym tak naprawdę jest Wielki Babilon.
avatar
Cyryl
Liczba postów : 1422
Join date : 21/03/2015
https://cyryl27.wordpress.com/

Konflikt pomiędzy smokiem a Bestią o władzę... - Page 2 Empty Re: Konflikt pomiędzy smokiem a Bestią o władzę...

on 4th Grudzień 2016, 22:00
Message reputation : 100% (1 vote)
Porównajmy jeszcze raz proroctwo z Łukasza i Mateusza:

Łuk 21 napisał:(5) A gdy niektórzy mówili o świątyni, iż jest przyozdobiona pięknymi kamieniami i klejnotami, rzekł:
(6) Przyjdą dni, kiedy z tego, co widzicie, nie pozostanie kamień na kamieniu, którego by nie rozwalono.
(7) Zapytali go, mówiąc: Nauczycielu! Kiedy więc to będzie i jaki będzie znak, gdy to nastąpi?
(Cool On zaś rzekł: Baczcie, by nie dać się zmylić. Wielu bowiem przyjdzie w imieniu moim, mówiąc: Ja jestem, i: Czas się przybliżył. Nie idźcie za nimi!
(9) Gdy zaś usłyszycie o wojnach i rozruchach, nie lękajcie się; to bowiem musi stać się najpierw, lecz nie zaraz potem będzie koniec.
(10) Wtedy rzekł do nich: Powstanie naród przeciw narodowi i królestwo przeciw królestwu,
(11) I będą wielkie trzęsienia ziemi i miejscami zarazy, i głód, i straszne widoki, i znaki ogromne z nieba.
(12) Lecz zanim się to wszystko stanie, podniosą na was swe ręce i prześladować was będą i wydawać do synagog i więzień, i wodzić przed królów i namiestników dla imienia mego.
(13) To da wam sposobność do złożenia świadectwa.
(14) Weźcie więc to sobie do serca, by nie przygotowywać sobie naprzód obrony.
(15) Ja bowiem dam wam usta i mądrość, której nie będą mogli się oprzeć, ani jej odeprzeć wszyscy wasi przeciwnicy.
(16) A będą was wydawać i rodzice, i bracia, i krewni, i przyjaciele, i zabijać niektórych z was,
(17) I będziecie znienawidzeni przez wszystkich dla imienia mego,
(18) Lecz i włos z głowy waszej nie zginie.
(19) Przez wytrwałość swoją zyskacie dusze wasze.
(20) Gdy zaś ujrzycie Jerozolimę otoczoną przez wojska, wówczas wiedzcie, że przybliżyło się jej zburzenie.
(21) Wtedy mieszkańcy Judei niech uciekają w góry, a ci, którzy są w obrębie miasta, niech wyjdą z niego, a mieszkańcy wsi niech nie wchodzą do niego.
(22) Gdyż dni te, to dni odpłaty, aby się wypełniło wszystko, co jest napisane.
(23) Biada brzemiennym i karmiącym w owe dni; będzie bowiem wielka niedola na ziemi i gniew nad tym ludem,
(24) I padną od ostrza miecza, i zostaną uprowadzeni do niewoli u wszystkich narodów, a Jerozolima będzie zdeptana przez pogan, aż się dopełnią czasy pogan.
(25) I będą znaki na słońcu, księżycu i na gwiazdach, a na ziemi lęk bezradnych narodów, gdy zahuczy morze i fale.
(26) Ludzie omdlewać będą z trwogi w oczekiwaniu tych rzeczy, które przyjdą na świat, bo moce niebios poruszą się.
(27) I wówczas ujrzą Syna Człowieczego, przychodzącego w obłoku z mocą i wielką chwałą.
(28) A gdy się to zacznie dziać, wyprostujcie się i podnieście głowy swoje, gdyż zbliża się odkupienie wasze.
(29) I powiedział im podobieństwo: Spójrzcie na drzewo figowe i na wszystkie drzewa;
(30) Gdy widzicie, że już puszczają pąki, sami poznajecie, iż lato już blisko.
(31) Tak i wy, gdy ujrzycie, że to się dzieje, wiedzcie, iż blisko jest Królestwo Boże.
(32) Zaprawdę powiadam wam: Nie przeminie to pokolenie, a wszystko to się stanie.
(33) Niebo i ziemia przeminą, ale słowa moje nie przeminą.
(34) Baczcie na siebie, aby serca wasze nie były ociężałe wskutek obżarstwa i opilstwa oraz troski o byt i aby ów dzień was nie zaskoczył
(35) Niby sidło; przyjdzie bowiem znienacka na wszystkich, którzy mieszkają na całej ziemi.
(36) Czuwajcie więc, modląc się cały czas, abyście mogli ujść przed tym wszystkim, co nastanie, i stanąć przed Synem Człowieczym.
(37) I nauczał we dnie w świątyni, na noc zaś wychodził, by ją spędzić na Górze zwanej Oliwną.
(38) A cały lud wczesnym rankiem podążał do niego, by go słuchać w świątyni.
Zobaczmy teraz proroctwo z Mateusza:Mat 24 napisał:(1) A gdy Isus opuszczał świątynię i odchodził, przystąpili uczniowie jego, aby mu pokazać zabudowania świątyni.
(2) A On, odpowiadając, rzekł do nich: Czy nie widzicie tego wszystkiego? Zaprawdę powiadam wam, nie pozostanie tutaj kamień na kamieniu, który by nie został rozwalony.
(3) A gdy siedział na Górze Oliwnej, przystąpili do niego uczniowie na osobności, mówiąc: Powiedz nam, kiedy się to stanie i jaki będzie znak twego przyjścia i końca świata?
(4) A Isus odpowiadając, rzekł im: Baczcie, żeby was kto nie zwiódł.
(5) Albowiem wielu przyjdzie w imieniu moim, mówiąc: Jam jest Chrystus, i wielu zwiodą.
(6) Potem usłyszycie o wojnach i wieści wojenne. Baczcie, abyście się nie trwożyli, bo musi się to stać, ale to jeszcze nie koniec.
(7) Powstanie bowiem naród przeciwko narodowi i królestwo przeciwko królestwu, i będzie głód, i mór, a miejscami trzęsienia ziemi.
(Cool Ale to wszystko dopiero początek boleści.
(9) Wtedy wydawać was będą na udrękę i zabijać was będą, i wszystkie narody pałać będą nienawiścią do was dla imienia mego.
(10) I wówczas wielu się zgorszy i nawzajem wydawać się będą, i nawzajem nienawidzić.
(11) I powstanie wielu fałszywych proroków, i zwiodą wielu.
(12) A ponieważ bezprawie się rozmnoży, przeto miłość wielu oziębnie.
(13) A kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony.
(14) I będzie głoszona ta ewangelia o Królestwie po całej ziemi na świadectwo wszystkim narodom, i wtedy nadejdzie koniec.
(15) Gdy więc ujrzycie na miejscu świętym ohydę spustoszenia, którą przepowiedział prorok Daniel - kto czyta, niech uważa -
(16) Wtedy ci, co są w Judei, niech uciekają w góry;
(17) Kto jest na dachu, niech nie schodzi, aby co wziąć z domu swego;
(18) A kto jest na roli, niech nie wraca, by zabrać swój płaszcz.
(19) Biada też kobietom brzemiennym i karmiącym w owych dniach.
(20) Módlcie się tylko, aby ucieczka wasza nie wypadła zimą albo w sabat.
(21) Wtedy bowiem nastanie wielki ucisk, jakiego nie było od początku świata aż dotąd, i nie będzie.
(22) A gdyby nie były skrócone owe dni, nie ocalałaby żadna istota, lecz ze względu na wybranych będą skrócone owe dni.
(23) Gdyby wam wtedy kto powiedział: Oto tu jest Chrystus albo tam, nie wierzcie.
(24) Powstaną bowiem fałszywi prorocy i czynić będą wielkie znaki i cuda, aby, o ile można, zwieść i wybranych.
(25) Oto powiedziałem wam.
(26) Gdyby więc wam powiedzieli: Oto jest na pustyni - nie wychodźcie; oto jest w kryjówce - nie wierzcie.
(27) Gdyż jak błyskawica pojawia się od wschodu i jaśnieje aż na zachód, tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego,
(28) Bo gdzie jest padlina, tam zlatują się sępy.
(29) A zaraz po udręce owych dni słońce się zaćmi i księżyc nie zajaśnieje swoim blaskiem, i gwiazdy spadać będą z nieba, i moce niebios zostaną wstrząśnięte.
(30) I wtedy ukaże się na niebie znak Syna Człowieczego, i wtedy będą rozpaczać wszystkie narody ziemi. I ujrzą Syna Człowieczego przychodzącego na obłokach nieba z wielką mocą i chwałą.
(31) I pośle aniołów swoich z wielką trąbą, i zgromadzą wybranych jego z czterech stron świata z jednego krańca nieba aż po drugi.
(32) A od figowego drzewa uczcie się podobieństwa: Gdy gałąź jego już mięknie i wypuszcza liście, poznajecie, że blisko jest lato.
(33) Tak i wy, gdy ujrzycie to wszystko, wiedzcie, że blisko jest, tuż u drzwi.
(34) Zaprawdę, powiadam wam. Nie przeminie to pokolenie, aż się to wszystko stanie.
(35) Niebo i ziemia przeminą, ale słowa moje nie przeminą.
(36) A o tym dniu i godzinie nikt nie wie; ani aniołowie w niebie, ani Syn, tylko sam Ojciec.
(37) Albowiem jak było za dni Noego, takie będzie przyjście Syna Człowieczego.
(38) Bo jak w dniach owych przed potopem jedli i pili, żenili się i za mąż wydawali, aż do tego dnia, gdy Noe wszedł do arki,
(39) I nie spostrzegli się, że nastał potop i zmiótł wszystkich, tak będzie i z przyjściem Syna Człowieczego.
(40) Wtedy dwóch będzie na roli, jeden będzie wzięty, a drugi zostawiony.
(41) Dwie mleć będą na żarnach, jedna będzie wzięta, a druga zostawiona.
(42) Czuwajcie więc, bo nie wiecie, którego dnia Pan wasz przyjdzie.
(43) A to zważcie, że gdyby gospodarz wiedział, o której porze złodziej przyjdzie, czuwałby i nie pozwoliłby podkopać domu swego.
(44) Dlatego i wy bądźcie gotowi, gdyż Syn Człowieczy przyjdzie o godzinie, której się nie domyślacie.
(45) Kto więc jest tym sługą wiernym i roztropnym, którego pan postawił nad czeladzią swoją, aby im dawał pokarm o właściwej porze?
(46) Szczęśliwy ów sługa, którego pan jego, gdy przyjdzie, zastanie tak czyniącego.
(47) Zaprawdę powiadam wam, że postawi go nad całym mieniem swoim.
(48) Jeśliby zaś ów zły sługa rzekł w sercu swoim: Pan mój zwleka z przyjściem,
(49) I zacząłby bić współsługi swoje, jeść i pić z pijakami,
(50) Przyjdzie pan sługi owego w dniu, w którym tego nie oczekuje, i o godzinie, której nie zna.
(51) I usunie go, i wyznaczy mu los z obłudnikami; tam będzie płacz i zgrzytanie zębów.


O co tutaj chodzi???

Otóż Isus w ewangelii Mateusza poruszył dwie kwestie.
1. Druga świątynia w Jerozolimie ma zostać zniszczona
2. Poruszył proroctwa odnoszące się do powtórnego przyjścia.

Te dwie kwestie odnoszą się do przyszłości jednak nie są to te same wydarzenia mające dziać się w tym samym czasie.

W rozdziale 24 pisze dość jasno, że wpierw Isus odpowiedział uczniom aby nie przejmowali się świątynią która ma być zburzona doszczętnie. 

Potem odpowiada uczniom dokładnie jakie mają znaki towarzyszyć powtórnemu jemu przyjściu.

I co ciekawe, Isus mówiąc, że w miejscu świętym czyli na wzgórzu Syjon ma powstać ohyda siejąca spustoszenie, sugeruje nam, że druga świątynia już dawno nie będzie istnieć.

Tymczasem u Łukasza złączono w jedno, proroctwo o zniszczeniu świątyni wraz z proroctwami o powtórnym przyjściu Isusa. 

Przez co u Łukasza mamy jedno proroctwo zaś u Mateusza nadal mamy dwa osobne proroctwa które mogą dziać się od siebie w różnych przedziałach czasowych.

Isus u Mateusza powiedział jasno, że tylko Ojciec wie kiedy ma Syn Człowieczy przyjść powtórnie. 

U Łukasza nie ma wzmianki o tym, że Isus mówi, że nie zna kiedy godziny swego przyjścia tylko Ojciec. Czyli u Łukasza Isus sugeruje nam, że zna czas swojego proroctwo.

Pokazuje nam to, że proroctwo u Łukasza jest fałszywe. Ponieważ skoro Rzymianie zniszczyli Jerozolimę to Isus powinien w tym pokoleniu przyjść:


Łuk 21 napisał:(32) Zaprawdę powiadam wam: Nie przeminie to pokolenie, a wszystko to się stanie. 


Tak wynika z kontekstu wypowiedzi Isusa u Łukasza.

Pokazuje to, że Bestia czy smok, władający Rzymem mogli spowodować aby wojska Rzymu zachowały się zgodnie z tym proroctwem Smok w tym celu wybił większość synagogi Szatana, Edomitów, aby ewangelia Łukasza się wypełniła. 

Upadli kalkulowali, że Isus u Mateusza wypowiadał jedno proroctwo z zniszczeniu świątyni i swoim powtórnym przyjściu.

Tymczasem, u Mateusza były i są to dwa proroctwa.  

Dlatego proroctwo u Łukasza to typowa kula w płot.

Natomiast pokazuje to jak mocno smok i Bestia są zdeterminowani aby poznać plany Boga.

Zauważmy inny element różniący obydwa proroctwa. 
U Mateusza mamy kwestię tego, że podczas powtórnego przyjścia Isusa ma być głoszona ewangelia o Królestwie czyli jest to potwierdzenie Apokalipsy:


Ap 14 napisał:(6) I widziałem innego anioła, lecącego przez środek nieba, który miał ewangelię wieczną, aby ją zwiastować mieszkańcom ziemi i wszystkim narodom, i plemionom, i językom, i ludom, który mówił donośnym głosem:
(7) Bójcie się Boga i oddajcie mu chwałę, gdyż nadeszła godzina sądu jego, i oddajcie pokłon temu, który stworzył niebo i ziemię, i morze, i źródła wód.

Mat 24 napisał:(14) I będzie głoszona ta ewangelia o Królestwie po całej ziemi na świadectwo wszystkim narodom, i wtedy nadejdzie koniec.

Tymczasem u Łukasza nie ma o tym wzmianki.

Co za tym idzie jeśli Isus u Matuesza wypowiedział dwa proroctwa których wypełnienie może oddzielać setki czy dwa tysiące lat to te słowa:

Mat 24 napisał:(34) Zaprawdę, powiadam wam. Nie przeminie to pokolenie, aż się to wszystko stanie.
(35) Niebo i ziemia przeminą, ale słowa moje nie przeminą.
(36) A o tym dniu i godzinie nikt nie wie; ani aniołowie w niebie, ani Syn, tylko sam Ojciec.


Mówią nie o pokoleniu które, żyło w czasach kiedy Isus wygłaszał te słowa ale chodzi o pokolenie żyjące w czasach kiedy Syn Człowieczy ma przyjść powtórnie.

Tymczasem u Łukasza w słowach o tym pokoleniu wychodzi, na to, że proroctwo miało się odnosić do pokolenia słuchaczy słów Isusa!!!

Tymczasem przez dodanie ewangelii Łukasza i Marka mamy inne zrozumienie proroctwa.

Co jeszcze ciekawsze, upadli wymordowali pond 1,5 miliona członków synagogi szatana, rękoma Rzymian, aby uwiarygodnić ewangelie Łukasza.

To pokazuje jednak, że upadli nie połapali się w proroctwie jakie wypowiedział Isus. 

Inny wniosek jest bardziej przerażający.

Skoro upadli zrobili wszystko aby choć trochę uwiarygodnić ewangelie Łukasza, przez dawanie rozkazów Rzymianom aby w pewnym momencie przerwali oblężenie Jerozolimy, tylko po to aby zgromadzić więcej Edmoitów i członków nasienia węża...

to czy przypadkiem - obok planu 3 wojny światowej - nie trwają przygotowania do tego aby jednak zrealizować proroctwa Pawła o przyjściu Pawłowego Chrytusa???


Ap 13 napisał:(11) I widziałem inne zwierzę, wychodzące z ziemi, które miało dwa rogi podobne do baranich, i mówiło jak smok.
(12) A wykonuje ono wszelką władzę pierwszego zwierzęcia na jego oczach. Ono to sprawia, że ziemia i jej mieszkańcy oddają pokłon pierwszemu zwierzęciu, którego śmiertelna rana była wygojona.
(13) I czyni wielkie cuda, tak że i ogień z nieba spuszcza na ziemię na oczach ludzi.
(14) I zwodzi mieszkańców ziemi przez cuda, jakie dano mu czynić na oczach zwierzęcia, namawiając mieszkańców ziemi, by postawili posąg zwierzęciu, które ma ranę od miecza, a jednak zostało przy życiu.
(15) I dano mu tchnąć ducha w posąg zwierzęcia, aby posąg zwierzęcia przemówił i sprawił, że wszyscy, którzy nie oddali pokłonu posągowi zwierzęcia, zostaną zabici.
(16) On też sprawia, że wszyscy, mali i wielcy, bogaci i ubodzy, wolni i niewolnicy otrzymują znamię na swojej prawej ręce albo na swoim czole,
(17) I że nikt nie może kupować ani sprzedawać, jeżeli nie ma znamienia, to jest imienia zwierzęcia lub liczby jego imienia.
(18) Tu potrzebna jest mądrość. Kto ma rozum, niech obliczy liczbę zwierzęcia; jest to bowiem liczba człowieka. A liczba jego jest sześćset sześćdziesiąt sześć.


Zastanówmy się, obecnie to chrześcijaństwo Pawła ma największe zdolności do zwodzenia i okłamywania ludzi.
avatar
Cyryl
Liczba postów : 1422
Join date : 21/03/2015
https://cyryl27.wordpress.com/

Konflikt pomiędzy smokiem a Bestią o władzę... - Page 2 Empty Re: Konflikt pomiędzy smokiem a Bestią o władzę...

on 5th Grudzień 2016, 22:56
Zauważyliście coś ciekawego???

Fakt, że upadli stali za tym, że podczas oblężenia Jerozolimy nagle armia Rzymu odeszła, aby w ten sposób dać wiarygodność ewangelii Łukasza, może wielu zdziwić czy takie coś jest możliwe.

Tylko, że moim zdaniem oczywiście, ze takie coś jest możliwe.

Nie zapominajmy, że Rzym był czwartą Bestią z księgi Daniela.
Nie zapominajmy, że synagoga szatana  - czyli Edomici - byli poddanymi tejże Bestii czyli Rzymowi. Zresztą sami Edomici i arcykapłani zadeklarowali, ze zamiast króla Isusa wolą cesarza Rzymu:


Jan 19 napisał:(14) A był to dzień Przygotowania Paschy, około szóstej godziny; i rzekł do Żydów: Oto król wasz!
(15) A oni zawołali: Precz, precz, ukrzyżuj go! Rzekł do nich Piłat: Króla waszego mam ukrzyżować? Odpowiedzieli arcykapłani: Nie mamy króla, tylko cesarza.


Czyli wydali na siebie wyrok śmierci. 

Dla upadłych każdy człowiek to przedmiot, który w imię realizacji ich celów można zniszczyć.
Każdy, łącznie z hybrydami, nefilimami i gigantami. 

Dla smoka zaś nie tylko ludzie ale inne upadłe anioły są przedmiotami, które można zniszczyć aby wygrać batalię z Bogiem.

Każdy zbuntowany  - czyli podważający prawo Boże - anioł czy człowiek nienawidzi tak naprawdę Boga i każdy z nich co miłuje???


Przys 8 napisał:(35) Bo kto mnie znalazł, znalazł życie i zyskał łaskę u Pana.
(36) Lecz kto mnie pomija, zadaje gwałt własnej duszy: Wszyscy, którzy mnie nienawidzą, miłują śmierć.


Dokładnie. Oni upadli kochają śmierć, ich naprawdę bawił fakt, jak Rzymianie mordowali półtora miliona Edomitów - którzy im przecież przez wieki wiernie służyli. 

Rozumiecie głupotę ludzi - nieważne czy są oni czyści genetycznie czy skażeni - którzy służą upadłym lub smokowi?? Oni sami tak naprawdę chcą dla siebie śmierci. 

Czy żydzi - czczący od wieków Lucyfera:
http://www.proroctwa.com/lucyfer-bogiem-judaizmu.htm

nic się nie nauczyli, jak Rzym - z rozkazu smoka - wybił ich przodków, tylko po to aby uwiarygodnić ewangelie Łukasza i Marka.

Ponadto innym dowodem na to, że upadli wieloma konfliktami zbrojnymi sterują jak chcą, świadczy plan 3 wojen światowych:


zbawienie.com napisał:I Wojna Światowa musi był wywołana w celu umożliwienia Iluminatom zdetronizowania mocy Carów w Rosji oraz uczynienia z tego państwa fortecy ateistycznego komunizmu. 

Różnice pomiędzy agenturami Iluminatów pośród brytyjskimi oraz niemieckimi imperiami  będą użyte z celu wywołania tej wojny. Na koniec tej wojny wykreowany będzie komunizm. 

Zostanie on użyty do zniszczenia innych rządów w celach osłabienia religii.
"Druga Wojna Światowa zostanie podsycona różnicami pomiędzy faszystami i syjonistami politycznymi. 

Celem wojny jest zniszczenie nazizmu a polityczny syjonizm musi się wzmocnić na tyle, aby był w stanie ustanowić suwerenne państwo Izrael w Palestynie. 

W czasie II WŚ międzynarodowy komunizm musi się na tyle wzmocnić, aby zrównoważyć chrześcijaństwo, które będzie ograniczone i zachowane w tym stanie, do momentu. w którym będziemy je potrzebować do wywołania finałowego socjalnego kataklizmu." (link III WŚ )

"Trzecia Wojna Światowa musi się rozpocząć od przewagi różnic spowodowanych przez agentury Illuminati pomiędzy politycznymi Syjonistami oraz liderami Świata Islamu. Owa wojna musi być prowadzona w taki sposób, ze Islam (Islamski Świat Arabski) oraz polityczny Syjonizm (Państwo Izrael) wzajemnie się zniszczą.
W tym samym czasie inne państwa, ponownie podzielone w tej kwestii będą powstrzymywane do punktu kompletnego wyczerpania fizycznego, moralnego, duchowego oraz ekonomicznego.
Wypuścimy Nihilistów oraz ateistów oraz sprowokujemy niezwykły socjalny kataklizm, który w całym tym horrorze wykaże jasno i dobitnie narodom efekty absolutnego ateizmu, pochodzenie zdziczenia i najbardziej krwawe orgie.
Wtedy na każdym miejscu, wszędzie, obywatele, zmuszeni do własnej obrony przed mniejszościami etnicznymi i rewolucjonistami, będą eksterminować owych niszczycieli cywilizacji a masy pozbawione iluzji wobec chrześcijaństwa, którego boskie duchy, formujące chrześcijaństwo bez kompasu oraz kierunku, pożądających ideałów ale bez wiedzy, gdzie umieścić swoje oddanie i adorację, otrzymają rzeczywiste światło poprzez uniwersalną manifestację czystej doktryny Lucyfera, wystawionej w końcu na publiczny widok.
To wyjawienie spowoduje w rezultacie generalny reakcyjny ruch, po którym nastąpi zniszczenie chrześcijaństwa oraz ateizmuobydwu zwyciężonych oraz zniszczonych w tym samym czasie."(http://www.threeworldwars.com/albert-pike2.htm  EN)

Zobaczmy skoro upadli wywołali trzy wojny i ich przebiegiem sterowali jak chcieli to naprawdę oblężenie Jerozolimy w celu uwiarygodnienia to była pestka.


Zobaczmy, jest jeszcze inna wersja co do proroctwa ewangelii Łukasza. Czyli, że te wydarzenia z oblężenia Jerozolimy zostały opisane w ewangelii Łukasza po ich zajściu.

Jednak nie zapominajmy o jednym, jaką odbył pierwszą podróż misyjną kiedy???

wikipedia napisał:
Pierwszą podróż misyjną Pawła z Tarsu datuje się na lata 45 -48 [4] [12] .

https://pl.wikipedia.org/wiki/Paweł_z_Tarsu#Pocz.C4.85tek_dzia.C5.82alno.C5.9Bci

I Paweł musiał głosić swoja ewangelię. A jaką musiał głosić ewangelie jak nie te które głosili jego uczniowie Marek i Łukasz.

Łukasz dołączył do Pawła wg Wikipedii:

wikipedia napisał:

Druga podróż misyjna (50-52)[edytuj ]

Drugą podróż misyjną Pawła z Tarsu datuje się na lata 50 -52 [4] [12] ,.
Paweł zamierzał wraz z Barnabą  odwiedzić chrześcijańskie gminy, w których działali w czasie pierwszej podróży misyjnej. Barnaba chciał zabrać ze sobą Jana Marka , czemu sprzeciwiał się Paweł, mając w pamięci, że ten opuścił ich w Pamfilii . W efekcie Barnaba zabrał Marka i udał się z nim na Cypr , z kolei Paweł w drugą podróż misyjną wyruszył w towarzystwie Sylasa .
Przez Syrię  i Cylicję  dotarli do Derbe . Następnie odwiedzili Listrę , gdzie dołączył do nich Tymoteusz . Później przeszli Frygię , Galację  i Myzję . Zrezygnowawszy z planów odwiedzenia Bitynii , zjawili się w porcie w Troadzie . Przypuszcza się, że tam dołączył do nich Łukasz , gdyż od tego momentu relacja w Dziejach Apostolskich utrzymana jest w pierwszej osobie liczby mnogiej. 

Czyli owe proroctwo było głoszone przed zniszczeniem Jerozolimy!!!!

Paweł został "zabity" w 64 roku n.e. czyli przed oblężeniem Jerozolimy. Co jest ciekawe, jego śmierć była w interesie Pawła, który został odrzucony przez wszystkie zbory nawet te które on sam założył.


zbawienie napisał:
Dlaczego Chrześcijaństwo uważa teksty pisane przez tego złego człowieka za ważniejsze niż słowa Isusa Chrystusa?
Dwa fakty zupełnie wystarczą nam, aby się nad tym bardzo poważnie zastanowić. Słowa samego Pawła.
2Tymoteusza 1:15 Wiesz o tym, że odwrócili się ode mnie wszyscy, którzy są w Azji.
Wszystkie zbory w Azji Mniejszej, w tym także w Efezie odrzuciły apostoła, który je założył. Dlaczego?
Zbory opuszczały go w momencie, w którym zapoznawały się z Ewangelią głoszoną im przez rzeczywistych świadków i apostołów Baranka.
http://www.zbawienie.com/apostol-Pawel.htm


Zobaczmy Paweł traci zwolenników po konfrontacji z rzeczywistymi Apostołami. 

Apostołowie giną męczeńska śmiercią (oprócz Jana, który swoimi listami, ewangelią Jana i ujawnieniem mu przez Boga Apokalipsy, jest ostatnią zaporą przed naukami Pawła).

Co w takim razie mógł zrobić Paweł???

Umrzeć męczeńską śmiercią.

Zadajmy sobie pytanie jakim cudem obywatel Rzymu, mógł zostać zabitym przez poglądy religijne???

Szczególnie gdy listy Pawła były na rękę władzy Rzymu, każdej władzy:
https://cyryl27.wordpress.com/2016/06/19/klamstwo-pawla-nr-6-czyli-bog-nakazuje-nam-posluszenstwo-wobec-wladz/

Otóż żaden. Śmierć Pawła została sfałszowana. Paweł to najprawdopodobniej upadły anioł.

Potem potajemnie sterował on tym aby proroctwo z ewangelii Łukasza się wypełniło. 

Macie jakiś dowód na śmierć Pawła z rąk Rzymu????

Ja nie mam żadnych. Szczególnie, że Rzym od wieków słynął z intryg. 

Paweł to zapewne jest ludzka tożsamość jakiegoś upadłego anioła. 

Tylko tak moim zdaniem można wytłumaczyć jak powoli do Biblii upadli wprowadzili kąkol czyli listy Pawła, ewangelie Łukasza i Marka czy Dzieje Apostolskie.

Po śmierci Apostołów, sfingowanej śmierci Pawła i częściowej realizacji fałszywego proroctwa z ewangelii Łukasza opór był coraz słabszy.

Dlaczego w ewangelii Łukasza pomijane jest w proroctwie o czasach końca kwestia fałszywych proroków, którzy zwiastują fałszywego Chrystusa - chociaż tą kwestie wielokrotnie porusza Isus w ewangelii Mateusza???

Ponieważ Paweł to:


Ap 19 napisał:(20) I pojmane zostało zwierzę, a wraz z nim fałszywy prorok, który przed nim czynił cuda, jakimi zwiódł tych, którzy przyjęli znamię zwierzęcia i oddawali pokłon posągowi jego. Zostali oni obaj wrzuceni żywcem do jeziora ognistego, gorejącego siarką.
(21) A pozostali byli pobici mieczem wychodzącym z ust jeźdźca na koniu, i wszystkie ptaki nasyciły się ich ciałami.

Bushi
Bushi
Liczba postów : 532
Join date : 21/03/2015
http://arkabushiego.blox.pl/html

Konflikt pomiędzy smokiem a Bestią o władzę... - Page 2 Empty Re: Konflikt pomiędzy smokiem a Bestią o władzę...

on 6th Grudzień 2016, 00:35
Message reputation : 100% (2 votes)
To o czym tu piszesz pasuje do moich tez, zapoznaj się  jeszcze raz z tym postem w którym analizowałem "DziejePiotra" pod kontem ewentualności tego, że Szymon Mag to  Paweł z Tarsu.

Analiza tekstu pod tytułem "Dzieje Piotra"

Jeśli chodzi o Pawła oraz Szymona Maga sprawa wygląda tak, że Szymon wygląda na  bardziej skrajną wersję Pawła. Kiedy się czyta Dzieje Piotra od razu uderza ten sam Duch Pawła co w dziejach Apostolskich. Cały tekst nastawiony jest na ugruntowanie Pawła w całych wydarzeniach, jednak sam a osoba Pawła jest dziwnym zbiegiem okoliczności nieobecna w Rzymie kiedy zaczyna działać tam Szymon Mag. Wszyscy badacze Nowego testamentu są zgodni że Dzieje Piotra są sporo okrojone a nawet pewne wersety dodane. Samo Dzieło zachowało się tylko w dwóch ostatnich rozdziałach :
- walka Piotra z Magiem
- Męczeństwo Piotra

Dodatkowo wersja łacińska którą jedynie czytałem powstała na przełomie IV wieku i była spisywana z pierwowzoru greckiego który do dziś zachował się jedynie z rozdziałem Męczeństwo Piotra.
To oznacza że ktoś w IV w postarał się "uzupełnić" brakujący element czyli : rozdział opisujący , przybycie Piotra do Rzymu, oraz walkę z Szymonem Magiem.

- Dlaczego nie zachował się pierwowzór grecki z IIw z rozdziałem walki Piotra?
- Na jakiej podstawie odtwórcy łacińskiej wersji opisywali przebieg i okoliczności pojedynku Apostoła?

Teraz najciekawsze:

Według łacińskiej wersji  Paweł nagle pouczony przez DS. wyjeżdża w misję do Hiszpanii. I zaraz po jego odjeździe nagle pojawia się Szymon Mag i zwodzi Rzymian do tego stopnia że praktycznie cały zbór zaczyna mu oddawać cześć niczym Bogu.

Kilka osób zaczyna biadać z tego powodu i wypatruje by Paweł wrócił , na szczęście Piotr zostaje powiadomiony i przybywa do Rzymu stoczyć walkę z oponentem. Między czasie są wstawki gdzie Piotr rzekomo powołuje się na Pawła. Po drodze Piotr robi szereg cudów, i naucza  dokładnie słowami i w stylu tego jaki znamy z dziejów Apostolskich ciekawe nie ?

Okazuje się że Piotr nawija bez ustanku o łasce  zbawiennej, co ciekawe dokonuje Eucharystii co wskazuje że wszystkie te wydarzenia zostały tam dodane w IV wieku czyli 200 lat po spisaniu oryginalnego tekstu opisującego to wydarzenie.

- dlaczego z Dziejów Apostolskich nic nie wiemy o podróży Pawła do Hiszpanii ?
- dlaczego Piotr naucza i używa tych słów jakimi naucza Paweł dosłownie wklejane cytaty z listów Pawła ?

- Dlaczego Pawlo jest nie obecny w tak ważnym pojedynku?
- Dlaczego w rozdziale o męczeństwie tym pozostałym po oryginalnej greckiej wersji nie ma nawet wzmianki o Pawle?


I teraz ciekawostka najpierw wkleję fragment najciekawszy kiedy Szymon spada z ogromnej wysokości za sprawą Piotra:

I oto [Szymon] uniósł się w powietrze i wszyscy widzieli go ponad całym Rzymem,
wznoszącego się ponad jego świątyniami i wzgórzami. I wierni zwrócili swoje oczy na
Piotra. A Piotr patrząc na to niewiarygodne widowisko zawołał do Pana Jezusa Chrystusa:
- Jeśli pozwolisz temu człowiekowi dokonać tego, co przedsięwziął, wszyscy którzy w
ciebie uwierzyli, zostaną zgorszeni, a znaki i cuda, które im przeze mnie dałeś, przestaną
być wiarygodne. Pospiesz, o Panie, okaŜ swą łaskę; niechaj [Szymon] spadając z wysokości,
całkowicie opadnie z sił, lecz nie tak aby się zabił; niech stanie się bezwładny i niech
złamie nogę w trzech miejscach.


Ciekawe jest to że Szymon spadając się nie ginie tylko łamie sobie nogę, by potem umrzeć w skutek nie udanej amputacji??

To wysoce podejrzane, czyżby ta część modlitwy Piotra gdzie prosi Boga by ten się nie zabił została wymyślona i dodana?.
Czy komuś zależało by ukryć fakt kim mógł być Szymon Mag ?, ukryć fakt że była to nieludzka ponad naturalna postać?


Moje  rozmyślania:

Cały pojedynek  Piotra opisany w Dziejach Piotra wygląda na wiarygodny i najprawdopodobniej możemy zaufać kolejności wydarzeń i cudów jakie Piotr wykonywał w tym czasie. Co do wypowiedzi Piotra widać ewidentnie że posługuje się tam przepisywanymi cytatami wprost z nauk Pawła, w jednym celu, by wepchnąć postać Pawła oraz jego nauki w te wydarzenia, powiązać go z "apostolstwem" Pawła tak by przyszłe pokolenia odniosły wrażenie jedności i zgodności.

Oczywiście Paweł jest nieobecny w tych wydarzeniach bo albo Paweł i Mag to te same istoty, albo Paweł współpracował z Szymonem i razem strali się wciągnąć Piotra w śmiertelną pułapkę która miała uśmiercić prawdziwego apostoła z rąk władzy Rzymu.

Możliwe że Szymon mag umarł po pojedynku z Piotrem albo Bóg go związał i wywalił do otchłani, dlatego Pawło nigdy nie wrócił z Hiszpanii Smile

Potem musiano jakoś spreparować męczeńską śmierć Pawła by zatuszowań prawdziwą Historię.


Jest jeszcze inna możliwość, Pawła z Tarsu nigdy nie było, był za to Szymon Mag za którym chodził Marek, Łukasz, i inni. Zapewne Szymon Mag miał wielu wyznawców, którzy po zabiciu Piotra wykorzystali sytuację i zaczęli fałszować życiorys Szymona maga i tworząc jego alternatywną wersję apostolską o nazwie :"Paweł Apostoł".
Mieli bardzo sporo czasu na to, w dodatku wspierani siłami magicznymi. Faktem ważnym jest to , że Dzieje Piotra były spisane wcześniej, zaraz po tym pojawiły się dzieje Pawła, Dzieje Apostolskie.

Ciekawe że dzieje Apostolskie pojawiają się najwcześniej  też w IV wieku, co mówi Wiki ?

Wiki podaje napisał:W tekście Dziejów Apostolskich nie znajdziemy imienia autora. Według chrześcijańskiej tradycji (min. Ireneusz z Lyonu, Tertulian, Klemens Aleksandryjski, Euzebiusz z Cezarei, Orygenes) księgę tę napisał Łukasz Ewangelista, towarzysz podróży Pawła z Tarsu

Czyli tak naprawdę autor Dziejów Apostolskich jest też brany "na mordę", musimy wierzyć że "tradycja" chrześcijańska chciała nam podać prawdę!.

Tak więc wszystko co wiadomo nam o Pawle jest wysoce podejrzane, osobiście skłaniam się ku tezie że Paweł nigdy nie istniał, był za to Szymon Mag.

Mniej realna teza: Szymon Mag i Paweł współpracowali jako "ojcowie nowego ruchu Gnostycyzmu" z tym że Pawlo grał tego dobrego, a Szymon miał być tym złym przegranym. Oczywiście dowodów nie ma na to i chyba się nie znajdą!

Najprawdopodobniej Piotr został wciągnięty w pułapkę która doprowadziła go do męczeńskiej śmierci.
avatar
Obserwator
Liczba postów : 1311
Join date : 18/03/2015
http://www.obserwatorczasowkonca.wordpress.com

Konflikt pomiędzy smokiem a Bestią o władzę... - Page 2 Empty Re: Konflikt pomiędzy smokiem a Bestią o władzę...

on 6th Grudzień 2016, 12:51
Message reputation : 100% (2 votes)
Dorzucam tutaj ciekawe znaleziska od Artura Damiana...


Bardzo ważna informacja z Drugiego Listu do Tymoteusza.

https://pl.wikipedia.org/wiki/2._List_do_Tymoteusza

Autorstwo Listu jest niepewne. Tradycyjnie za autora uznawany jest Apostoł Paweł, który miał napisać 2 List do Tymoteusza w Rzymie jako więzień tuż przed swoją męczeńską śmiercią ok. 64-67 roku po Chrystusie.

Data listu jest ważna w kwestii Łukasza i Marka, którzy są tutaj również wymienieni.

Jeszcze jeden cytat z wikipedii

"apostoł przewidywał, że już zbliża się chwila jego śmierci, o czym świadczy 2 Tm 4:6"

2Tym4

(6) Albowiem już niebawem będę złożony w ofierze, a czas rozstania mego z życiem nadszedł.


Jak widać wikipedia nie podała jednego bardzo ważnego szczegółu, że Paweł ma zostać złożony w ofierze, w Rzymie. Warto tutaj zwrócić uwagę, że werset 4;6 został całkowicie zamieciony pod dywan by zastąpić go męczeńską śmiercią Pawła.

Pozostaje pytanie, jaką ofiarą miał być Paweł?

Jeżeli był nieudacznikiem i ciamajdą, to nowo narodzeni na pewno temu zaprzeczą, więc pozostanie ofiara typu baranek za grzechy pogan lub coś podobnego.

Isus nie powiedział, że któryś z Jego uczniów będzie złożony w ofierze, a co dopiero samozwańczy apostoł.

Myślę, że Szatan chciał wymienić Isusa na Pawła.

https://cyryl27.wordpress.com/2016/07/02/klamstwo-pawla-nr-9-czyli-moja-analiza-rozdz-13-listu-do-hebrajczykow/

Cyryl napisał:

"Ale inne słowa Pawła to już kompletna masakra:

(11) Albowiem ciała tych zwierząt, których krew arcykapłan wnosi do świątyni za grzech, spala się poza obozem.

(12) Dlatego i Isus, aby uświęcić lud własną krwią, cierpiał poza bramą.

(13) Wyjdźmy więc do niego poza obóz, znosząc pohańbienie jego."

"Otóż dla Pawła Isus był nie barankiem ale kozłem przeznaczonym na ofiarę za grzech… tymczasem Isus jest Barankiem Bożym. Wg prawa Bożego kozła tego wypędzano poza obóz. Wg Pawła Isus był kozłem wypędzonym poza obóz i jego wyznawcy mieli się tam udać do Isusa!!! Widzicie to ukryte bluźnierstwo wobec Isusa!!! Isus wg słów Pawła był kozłem wypędzonym poza obóz i pohańbionym. Paweł jako faryzeusz doskonale znał prawo Boga i wiedział co pisze!!!"


Paweł jako ofiara przebłagalna za grzechy pogan, czy to w ogóle możliwe?

Mateusza 10

23) A gdy was prześladować będą w jednym mieście, uciekajcie do drugiego; zaprawdę powiadam wam: Zanim zdążycie obejść miasta Izraela, Syn Człowieczy przyjdzie.

Jeżeli Szatan był przekonany, że apostołowie Baranka będą nauczać tylko w Ziemi Obiecanej, to po za jej granicami można by przepchnąć "Pawła jako baranka bożego"

Nic innego, ciekawego nie przychodzi do głowy odnośnie tego, za co Paweł mógłby zostać złożony w ofierze, by ułatwić nam zbawienie.Ten pomysł jednak odrzucono i postanowiono zamienić go na męczennika duchowego Chrystusa omijając szerokim łukiem  2Tm4,6.

Zatem plan musiał ulec zmianie w ostatniej chwili skoro zachowała się treść mówiąca o Pawle jako ofierze.

Wyjaśnie to poniżej pisząc o Tymoteuszu.

Kolejna ważna informacja, o której warto tu wspomnieć.

Paweł drugi list do Tymoteusza pisze z Rzymu, gdzie przebywa jako więzień.

(11) Tylko Łukasz jest ze mną. Weź Marka i przyprowadź z sobą, bo mi jest bardzo potrzebny do posługiwania.

Inny elitarny satanista - Łukasz, również przebywa z Pawłem, a także Paweł wzywa do siebie zaufanego Tymoteusza i równie niebezpiecznego co Łukasz, Marka.


Wątpie, żeby Pawłowi była teraz potrzebna obecność braci w wierze, kiedy rzekomo miał ze sobą Ducha Świętego.

Spójrzmy jeszcze na te wersety :

2 Tm 4

(9) Staraj się przyjść do mnie rychło;

(21) Staraj się przyjść przed zimą. Pozdrawiają cię Eubulos i Pudens, i Linus, i Klaudia, i wszyscy bracia.

Dlaczego Paweł ponagla Tymoteusza, by szybko zjawił się w Rzymie wraz z Markiem? Co jest ważniejszego od głoszenia Ewangelii o Królestwie Bożym?

Mi to wygląda na zjazd kąkolu do Rzymu, by zdać raport i podjąć dalsze kroki odnośnie zakrywania nauk Boga.


Zobaczmy :

Paweł ma zostać złożony w ofierze jako baranek boży.

Łukasz i Marek - Ich ewangelie datuje się najwcześniej przed rokiem 70 tak samo jak  listy do Tymoteusza. Mogło by to oznaczać, że  zasiedli razem [Łukasz i Marek] do konstruowania swoich ewangelii, uzgadniając tym samym, które wersety z ewangelii Mateusza przestawimy,usuniemy, i co dodamy od siebie.

Łukasz w tym czasie mógł dostać pierwsze instrukcje o tym jak ma napisać proroctwo o oblężeniu Jerozolimy.

Linus został biskupem Rzymu.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Linus_(papie%C5%BC)

Pontyfikat od około 64 roku n.e. To mnie też przekonuje, o szatańskiej naradzie na przełomie lat 64-70,i że w tych latach rozpoczęto pracę nad ewangeliami Łukasza i Marka.

Tymoteusz chociaż mało znany, otrzymał ważne zadanie od Pawła. Jak się okazuje również będące przeciwieństwem poleceń Syna Człowieczego.

1 List do Tymoteusza 1

(3) Gdy wybierałem się do Macedonii, prosiłem cię, żebyś pozostał w Efezie i żebyś pewnym ludziom przykazał, aby nie nauczali inaczej niż my.

Tymoteusz otrzymał za zadanie nauczenia ewangelii Pawła pewnych ludzi w Efezie. Przypuszczam, że może chodzić o kilku mądrych braci, a nie cały zbór. Coś jak tutaj na forum. Kilka osób posiada ogromną wiedzę, i dla szatana dobrze by było by się "przeuczyli".

(4) I nie zajmowali się baśniami i nie kończącymi się rodowodami, które przeważnie wywołują spory, a nie służą dziełu zbawienia Bożego, które jest z wiary.

Baśnie i rodowy mogły być niewygodnymi pytaniami do fałszywych apostołów. Na przykład pochodzenie Izraela, pytania o księgę Rodzaju ogólnie mówiąc, także dokładny przekaz Dobrej Nowiny.

Zwróćmy też uwagę, że Paweł tutaj nabija się z Efezjan, że zajmują się głupotami, sprawami nic nie znaczącymi. W Pierwszym Liście do Tymoteusza jest tego więcej.

Objawienie 2

(2) Znam uczynki twoje i trud, i wytrwałość twoją, i wiem, że nie możesz ścierpieć złych, i że doświadczyłeś tych, którzy podają się za apostołów, a nimi nie są, i stwierdziłeś, że są kłamcami.

(3) Masz też wytrwałość i cierpiałeś dla imienia mego, a nie ustałeś.

Dalej z 2 listu  do Tymoteusza

(5) A celem tego, co przykazałem, jest miłość płynąca z czystego serca i z dobrego sumienia, i z wiary nieobłudnej,

Pierwsze co przychodzi na myśl : Thelema!


I teraz pojawia się kolejny poważny problem Pawła i Tymoteusza. Jeżeli byli oni prawdziwymi apostołami, a Efezjanie poganami,którzy nie chcieli słuchać to [aposotołowie] powinni opuścić Efez i podążać dalej do ziemi północnej głosząc po drodze Dobrą Nowinę o Królestwie Bożym.

Zgodnie z tym co przekazał Baranek swoim uczniom :

(5) Tych dwunastu posłał Isus, rozkazując im i mówiąc: Na drogę pogan nie wkraczajcie i do miasta Samarytan nie wchodźcie.

(6) Ale raczej idźcie do owiec, które zginęły z domu Izraela.

(7) A idąc, głoście wieść: Przybliżyło się Królestwo Niebios.

(14) I gdyby kto was nie przyjął i nie słuchał słów waszych, wychodząc z domu lub z miasta onego, strząśnijcie proch z nóg swoich.

(15) Zaprawdę powiadam wam: Lżej będzie w dzień sądu ziemi sodomskiej i gomorskiej niż temu miastu.

Isus  nie powiedział, by Jego apostołowie wymieniali się gdzieś informacjami o poziomie nawrócenia pogan.

Data śmierci apostoła Tymoteusza wg wikipedii to rok 80 lub 97 w Efezie, natomiast Paweł zostawił go tam na wiele lat przed jego śmiercią, czyli ten apostoł nigdy nie zamierzał stosować się do mowy misyjnej Isusa.

Henryk napisał, że świat szatana również czyta to forum i przygląda się tutejszym odkryciom, przekazując wszystko dalej.

Tymoteusz robił zapewne to samo w swoim czasie. Po przybyciu do Rzymu z Efezu wyłożył cała sytuację  i szatan mógł dojść do wniosku, że w Azji nie dadzą się nabrać na "Pawła baranka bożego", więc natychmiast wymyślono "Pawła męczennika".Wyłania nam się obraz Tymoteusza jako agenta Hasbary, szpiega oraz infiltratora szatana  - czytając 1 list do Tymoteusza łatwo wywnioskować, że Paweł podaje mu dokładne instrukcje jak ma założyć pawłowy kościół obok Efezjan.

Zaś w drugim jest nagłe wezwanie do Rzymu, co oznacza że musi zdać natychmiastowy raport z sytuacji w Efezie.

Oczywiście nie mogło zabraknąć zmiennika, który miałby oko na Efezjan.

2Tm4

(12) A Tychikusa posłałem do Efezu.

Inwigilacja - Inwigilacja (od łac. invigilare – czuwać nad czymś) – ogólnie: określenie zespołu czynności stosowanych do śledzenia (monitorowania) zachowań ludzi.

(13) Płaszcz, który zostawiłem w Troadzie u Karposa, przynieś, gdy przyjdziesz, i księgi, zwłaszcza pergaminy.

Księgi i pergaminy być może są gdzieś w Watykanie, aczkolwiek po co apostołowi natchnionemu Duchem Świętym jakieś zapiski?


(17) Ale Pan stał przy mnie i dodał mi sił, aby przeze mnie dopełnione było zwiastowanie ewangelii, i aby je słyszeli wszyscy poganie; i zostałem wyrwany z paszczy lwiej.

"z paszczy lwiej"

Moje dwie sugestie :

Objawienie 5

(5) A jeden ze starców rzecze do mnie: Nie płacz! Zwyciężył lew z pokolenia Judy, korzeń Dawidowy, i może otworzyć księgę, i zerwać siedem jej pieczęci.

Czyżby nauki Pawła w tamtych dniach już zmagały się z naukami Boga by w końcu zwyciężył Isus?

Objawienie 13

(2) A zwierzę, które widziałem, było podobne do pantery, a nogi jego jak u niedźwiedzia, a paszcza jego jak paszcza lwa. I przekazał mu smok siłę swoją i tron swój, i wielką moc.

Albo Pawła kłopoty z Bestią?
thewordwatcher
thewordwatcher
Admin
Liczba postów : 4550
Join date : 18/03/2015
Skąd : Perth, Australia
http://zbawienie.com

Konflikt pomiędzy smokiem a Bestią o władzę... - Page 2 Empty Re: Konflikt pomiędzy smokiem a Bestią o władzę...

on 6th Grudzień 2016, 14:00
Paweł najprawdopodobniej nie był autorem listu do Hebrajczyków. Wielu biblistów ma z tym problemy a także jest to zupełnie inny styl pisania niż Pawła.

Kończę drugą część artykułu Paweł czy Chrystus i będzie jeszcze ciekawszy niż pierwszy!

:-)

_________________
Ojcze nasz, któryś jest w niebie, Święć się imię twoje, przyjdź Królestwo twoje, bądź wola twoja, jak w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj, i odpuść nam nasze winy, jak i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Albowiem twoje jest Królestwo i moc, i chwała na wieki wieków. Niech się stanie.
----------------------------------------------------------------------------------------------
huberkinky@protonmail.com
http://www.zbawienie.com http://www.proroctwa.com
https://www.youtube.com/thewordwatcher
https://www.youtube.com/HenryKubik
avatar
Cyryl
Liczba postów : 1422
Join date : 21/03/2015
https://cyryl27.wordpress.com/

Konflikt pomiędzy smokiem a Bestią o władzę... - Page 2 Empty Re: Konflikt pomiędzy smokiem a Bestią o władzę...

on 6th Grudzień 2016, 21:45
Message reputation : 100% (1 vote)
thewordwatcher napisał:Paweł najprawdopodobniej nie był autorem listu do Hebrajczyków.

Otóż sam Isus udziela nam odpowiedzi, kto jest autorem listów Pawła, Dziejów Apostolskich i ewangelii Marka i Mateusza:


Mat 13 napisał:(24) Inne podobieństwo podał im, mówiąc: Podobne jest Królestwo Niebios do człowieka, który posiał dobre nasienie na swojej roli.
(25) A kiedy ludzie spali, przyszedł jego nieprzyjaciel i nasiał kąkolu między pszenicę, i odszedł.
(26) A gdy zboże podrosło i wydało owoc, wtedy się pokazał i kąkol.
(27) Przyszli więc słudzy gospodarza i powiedzieli mu: Panie, czy nie posiałeś dobrego nasienia na swojej roli? Skąd więc ma ona kąkol?
(28) A on im rzekł: To nieprzyjaciel uczynił. A słudzy mówią do niego: Czy chcesz więc, abyśmy poszli i wybrali go?
(29) A on odpowiada: Nie! Abyście czasem wybierając kąkol, nie powyrywali wraz z nim i pszenicy.
(30) Pozwólcie obydwom róść razem aż do żniwa. A w czasie żniwa powiem żeńcom: Zbierzcie najpierw kąkol i powiążcie go w snopki na spalenie, a pszenicę zwieźcie do mojej stodoły.
(...)
(36) Wtedy rozpuścił lud i poszedł do domu. I przystąpili do niego uczniowie jego, mówiąc: Wyłóż nam podobieństwo o kąkolu na roli.
(37) A On odpowiadając, rzekł: Ten, który sieje dobre nasienie, to Syn Człowieczy.
(38) Rola zaś, to, to świat, a dobre nasienie, to synowie Królestwa, kąkol zaś, to synowie Złego.
(39) A nieprzyjaciel, który go posiał, to diabeł, a żniwo, to koniec świata, żeńcy zaś, to aniołowie.
(40) Jak tedy zbiera się kąkol i pali w ogniu, tak będzie przy końcu świata.
(41) Syn Człowieczy pośle swoich aniołów i zbiorą z Królestwa jego wszystkie zgorszenia, i tych, którzy popełniają nieprawość,
(42) I wrzucą ich do pieca ognistego; tam będzie płacz i zgrzytanie zębów.
(43) Wtedy sprawiedliwi zajaśnieją jak słońce w Królestwie Ojca swego. Kto ma uszy, niechaj słucha!


No właśnie, autorem listów Pawła, Dziejów Apostolskich czy ewangelii Łukasza czy Marka jest diabeł. 

Skoro dobre nasienie to nauki Isusa - które ten naucza -, to złe nasienie to nauki diabła, które ten naucza. 

Pod pojęciem diabła, możemy rozumieć smoka lub też każdego innego upadłego anioła. 

Najprawdopodobniej wielu upadłych aniołów pisało różne listy przypisane Pawłowi, czy pisało dzieje Apostolskie oraz ewangelie Marka i Łukasza.

Zauważmy jedno, ludzie nie mogli brać się za walkę z ewangelią Mateusza, Jana czy Apokalipsą z jednego powodu. Otóż autorem słów w ewangelii Mateusza i Jana oraz Apokalipsy był Isus, Syn Boga - który wypowiadał swoje słowa jakie nakazał mu Bóg. 

Dlatego za naukami Pawła i jego uczniów stał zapewne sam szatan z całym sztabem upadłych aniołów.

Ludzie nie posiadają, aż takiego intelektu, doświadczenia i wiedzy aby powierzyć im rolę tworzenia nauk Pawła czy jego ewangelii Marka czy Łukasza. Ludzie to jedynie przykrywki, które te nauki i ewangelie mieli głosić i propagować. 

W tym artykule:
https://cyryl27.wordpress.com/2016/07/02/klamstwo-pawla-nr-9-czyli-moja-analiza-rozdz-13-listu-do-hebrajczykow/

Opisałem jak Paweł chwali się czym jak nie tym, że wszelkie nauki nasienie węża czyli hybrydy i nefilimy pobierali od upadłych aniołów. 

blog cyryla napisał:No tak zatem tutaj można dojść do ciekawych wniosków…. ale ten rozdział zawiera też inne wnioski….
(2) Gościnności nie zapominajcie; przez nią bowiem niektórzy, nie wiedząc o tym, aniołów gościli.
Zauważmy coś ciekawego, do kogo adresuje te słowa Paweł??? Do Hebrajczyków, kim oni są???
„Hebrajczycy – plemię, o którym informacje pochodzą z zapisów w Biblii , potomkowie Izraela (Jakuba) , zwani także „Ludem Bożym”.
Był to lud semicki  złożony z 12 plemion . Hebrajczycy nazywali siebie Izraelitami, tj. potomkami Izraela (Jakuba) , jednego z trzech patriarchów , czyli założycieli. Posługiwali sięjęzykiem hebrajskim .”
https://pl.wikipedia.org/wiki/Hebrajczycy
czyżby??? Oto wg Wikipedii coś o języku Hebrajskim:
https://pl.wikipedia.org/wiki/Język_hebrajski
Otóż poczytajcie tutaj:
http://www.proroctwa.com/hebraizacja.htm
http://www.zbawienie.com/hebraizacja.htm
Otóż Hebrajczycy to tak naprawdę Edomici, plus podlegli im Chazarzy. Paweł zatem pisał ten list i kierował te słowa do Edomitów!!! Językiem Edomitów jest język Babilonu – aramejski – zwany Hebrajskim. Natomiast skoro Izraelici to Słowianie to językiem paleohebrajkim są języki słowiańskie. Szczególnie język Polski należy do jednych z najbardziej złożonych i pięknych języków świata. Septuaginta była zatem tłumaczona z jakiegoś wspólnego języka Słowian, dlatego spalono Bibliotekę w Aleksandrii aby zakryć te dowody.
 
Co ciekawe to:
„Nowoczesny hebrajski to język judeo-aramejski . W tym przypadku Wikipedia kłamie i jest to łatwe do udowodnienia.
Z Wikipedii:
Język judeo-aramejski był dialektem języka aramejskiego, którym Żydzi posługiwali się w okresie Drugiej Świątyni Jerozolimskiej, czyli w latach 587 p.n.e.-70 n.e. Był najprawdopodobniej językiem ojczystym Jezusa. Był to język aramejski z wpływami języka hebrajskiego. Napisano nim Talmud.”
Co ciekawe Edomici – czyli Hebrajczycy – są nie tylko wyznawcami Talmudu ale także Kabały:
Kolebką okultyzmu jest Kabała . Uważana za żydowski wynalazek, aczkolwiek jej rzeczywiste pochodzenie nie jest nam dokładnie znane. Jest wiadome, że Żydzi posiedli tę wiedzę podczas pobytu w niewoli babilońskiej po pierwszym zburzeniu Jerozolimy, które to było karą Boga Yahweh za czary, okultyzm oraz za wielbienie Baala, Marduka, Dagona, Astarte i wielu innych. Daje to nam dalszy element pochodzenia Kabały, czyli Babilon.
Kabała jest więc głównym elementem tajemnej wiedzy, strzeżonej przez Iluminatów. Wiedza ta jest zawarta w geometrii, wymiarach geometrycznych figur oraz numerologii (Przykładem jest liczba 13 oraz piątek). Najprawdopodobniej  wiele ważnych jej zasad nigdy nie zostało spisanych i nadal są nam nieznane. Owa najskrytsza tajemna wiedza jest powielana ustnie podczas bezpośrednich kontaktów z Lucyferem czy demonami.
http://www.zbawienie.com/satanizm.htm
Co ciekawe co za czasów Isusa i Pawła czynili Edomici:
Nie ulega wątpliwości, że tak jak faryzeusze z czasów Isusa, dzisiejsi faryzeusze (przywódcy duchowi) stosują magię, czyli są satanistami. Dlatego właśnie Isus nazwał ich – plemię żmijowe, nasienie węża, czyli szatana, ponieważ ludzie ci słynęli z babilońskiej magii Kabały oraz nauk bluźnierczego babilońskiego Talmudu. Z tych przyczyn faryzeusze i cała żydowska arystokracja znała język Babilonu – aramejski i nawet dzisiaj istnieje taka sama arystokracja, posługująca się także ową magią kabały, czyli satanizmem/lucyferianizmem, oraz używa tego samego języka – aramejskiego nazywając go kłamliwienowoczesnym językiem hebrajskim.
http://www.zbawienie.com/apostol-Pawel-6.htm
A zatem Paweł adresował te słowa do wyznawców Talmudu i Kabały. Kabała umożliwia kontakt z demonami i upadłymi aniołami…. a zatem słowa Pawła aby:
(2) Gościnności nie zapominajcie; przez nią bowiem niektórzy, nie wiedząc o tym, aniołów gościli.
Mówią nam coś ciekawego….
Zauważmy jedno, owszem Abraham, Lot gościli aniołów ale oni wiedzieli, że są to posłańcy Boga. Aniołowie którzy odwiedzali ludzi wybranych przez Boga nie kryli się kim są.
Natomiast kto Edomitów nauczać mógł Kabały i Talmudu jak nie sami upadli aniołowie. Edomici gościli w swoich domach na tajnych spotkaniach różne osoby parające się magią. A wsród tych osób byli upadli aniołowie.
Upadli aniołowie chętnie nauczali ludzi czarów. Mówi o tym nam księga Henocha:
1 Wzięli sobie żony, każdy po jednej. Zaczęli do nich chodzić i przestawać z nimi. Nauczyli je czarów i zaklęć i pokazali im, jak wycinać korzenie i drzewa. – Hen 7
Ale są też inne dowody, na to, że rozdz. 13 listu do Hebrajczyków to może być jakiegoś rodzaju sekretny rozkaz od Pawła dla Edomitów:
(21) Niech was wyposaży we wszystko dobre, abyście spełnili wolę jego, sprawując w nas to, co miłe jest w oczach jego, przez Isusa Chrystusa, któremu niech będzie chwała na wieki wieków. Amen.
(25) Łaska niech będzie z wami wszystkimi. Niech się tak stanie.
Co ciekawe jest tutaj??? Otóż raz Paweł używa słowa „Amen” a drugi raz słowa „Niech tak się stanie”. Z pozoru niby są takie same pojęcia:
Amen (z hebr.  אמן amen – „niech się stanie”, „wierność”, od rdzenia amint – był mocny) – judaistyczna  i chrześcijańska  uroczysta formuła kończąca i zarazem potwierdzającamodlitwę  lub hymn , także w tekstach biblijnych . Słowo „amen” jest także używane jako zwrot w rodzaju „niech tak będzie”.
https://pl.wikipedia.org/wiki/Amen
Jednak czym tak naprawdę jest słowo Amen:
„Kilka dowodów na szatańskie pochodzenie słowa – amen.
Niewielu zdaje sobie sprawę, że Amen jest jednym z wielu imion szatana. Źródło informacji – Biblia szatana . Cytat z linku…

[size=32]PIEKIELNE IMIONA[/size]


  • Abaddon – (hebrajskie) niszczyciel

  • Adramelech – diabeł samaryjski

  • Ahpuch – diabeł Majów

  • Amen – egipski bóg życia i płodności, z głową barana

  • Apollyon – grecki synonim Szatana, złośliwy chochlik


 
W magii Kabały określona jest procedura wywoływania demonów – być może również upadłych aniołów i wymawianie ich imion służy właśnie temu celowi. Po to nosimy imiona, aby nas imiennie wzywano. I ten proceder jest przyczyną tak kategorycznego zakazu Boga – zakazu wymawiania owych imion – zwłaszcza w Jego obecności.”
http://www.zbawienie.com/amen-ra.htm
http://www.zbawienie.com/amen-ra2.htm

[size=32]TAK PAWEŁ UŻYWA KABAŁY POZDRAWIAJĄC INNYCH KABALISTÓW(KTÓRZY POSIADLI WIEDZĘ OD SAMYCH UPADŁYCH ANIOŁÓW), NATOMIAST „GOJOM” NAKAZUJE ON POSŁUSZEŃSTWO WOBEC „PRZEWODNIKÓW DUCHOWYCH” CZYLI WYZNAWCÓW TALMUDU I KABAŁY!!![/size]

https://cyryl27.wordpress.com/2016/07/02/klamstwo-pawla-nr-9-czyli-moja-analiza-rozdz-13-listu-do-hebrajczykow/list do Hebr 13 napisał:(2) Gościnności nie zapominajcie; przez nią bowiem niektórzy, nie wiedząc o tym, aniołów gościli.

Zobaczmy Paweł tutaj się wygadał kim on może być.

Ten list jest napomnieniem do Edomitów z sekty faryzeuszy, którzy możliwe, że nie udzielili Pawłowi należytej gościny. Wtedy Paweł przypomniał im kogo oni ugościli.

Pamiętajmy upadli aniołowie są pełni pychy i zapewne zauważają jak jakaś satanistyczna rodzina nie ugości ich należycie.

Zauważmy, że tylko w ewangelii Mateusza jest przypowieść o kąkolu i siewcy.

Co mamy w ewangeliach Łukasza i Marka???


Mar 4 napisał:(3) Słuchajcie! Oto wyszedł siewca, aby siać.
(4) A gdy siał, padło jedno na drogę i przyleciało ptactwo, i zjadło je.
(5) Inne zaś padło na grunt skalisty gdzie nie miało wiele ziemi i szybko wzeszło, gdyż gleba nie była głęboka.
(6) A gdy wzeszło słońce, zostało spieczone, a że nie miało korzenia, uschło.
(7) Inne znów padło między ciernie, a ciernie wyrosły i zadusiły je, i owocu nie wydało.
(Cool A inne padło na ziemię dobrą, wzeszło, wyrosło i wydało owoc trzydziestokrotny i sześćdziesięciokrotny, i stokrotny.
(9) I mówił: Kto ma uszy ku słuchaniu, niechaj słucha.
(10) A gdy był na osobności, pytali go ci, którzy z nim byli razem z dwunastoma, o te podobieństwa.
(11) I odpowiedział im: Powierzono wam tajemnicę Królestwa Bożego; tym zaś, którzy są zewnątrz, wszystko podaje się w podobieństwach,
(12) Aby patrząc, widzieli, a nie ujrzeli; i słuchając słyszeli, a nie rozumieli, żeby się czasem nie nawrócili i nie dostąpili odpuszczenia.
(13) I rzekł im: Nie rozumiecie tego podobieństwa? Jakże więc zrozumiecie wszystkie inne podobieństwa?
(14) Siewca rozsiewa słowo.
(15) Tymi na drodze, gdzie jest rozsiane słowo, są ci, do których, gdy je usłyszeli, zaraz przychodzi szatan i wybiera słowo, zasiane w nich.
(16) Podobnie, zasianymi na gruncie skalistym są ci, którzy, skoro usłyszą słowo, zaraz je przyjmują z radością,
(17) Ale nie mają w sobie korzenia, lecz są niestali i gdy przychodzi ucisk lub prześladowanie dla słowa, wnet się gorszą.
(18) A innymi, zasianymi między ciernie, są ci, którzy usłyszeli słowo,
(19) Ale troski tego wieku i ułuda bogactw i pożądanie innych rzeczy owładają nimi i zaduszają słowo, tak iż plonu nie wydaje.
(20) Owymi zaś, którzy są zasiani na dobrej ziemi, są ci, którzy słuchają słowa, przyjmują je i wydają owoc trzydziestokrotny i sześćdziesięciokrotny, i stokrotny.(21) I mówił im: Czyż przynoszą światło po to, aby je postawić pod korcem albo pod łóżkiem? Czyż nie po to, aby je postawić na świeczniku?

(22) Nie ma bowiem nic ukrytego, co by nie miało być ujawnione i nic nie pozostało utajone, co by nie wyszło na jaw.Łuk 8 napisał:(5) Wyszedł siewca rozsiewać ziarno swoje. A gdy siał, jedno padło na drogę i zostało zdeptane, a ptaki latające po niebie zjadły je.
(6) A drugie padło na opokę, a gdy wzeszło, uschło, bo nie miało wilgoci.
(7) A inne padło między ciernie, a ciernie razem z nim wzrosły i zadusiły je.
(Cool A jeszcze inne padło na ziemię dobrą i, gdy wzrosło, wydało plon stokrotny. To mówiąc, wołał: Kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha.
(9) I pytali go jego uczniowie, co znaczy to podobieństwo.
(10) A On im rzekł: Wam dane jest poznać tajemnice Królestwa Bożego, ale innym podaje się je w podobieństwach, aby patrząc nie widzieli, a słuchając nie rozumieli.
(11) A podobieństwo to znaczy: Ziarnem jest Słowo Boże.
(12) A tymi na drodze są ci, którzy wysłuchali, potem przychodzi diabeł i wybiera słowo z serca ich, aby nie uwierzyli i nie byli zbawieni.
(13) A tymi na opoce są ci, którzy, gdy usłyszą, z radością przyjmują słowo, ale korzenia nie mają, do czasu wierzą, a w chwili pokusy odstępują.
(14) A to, które padło między ciernie, oznacza tych, którzy usłyszeli, ale idąc drogą wśród trosk, bogactw i rozkoszy życia, ulegają przyduszeniu i nie dochodzą do dojrzałości.
(15) A to, które padło na dobrą ziemię, oznacza tych, którzy szczerym i dobrym sercem usłyszawszy słowo, zachowują je i w wytrwałości wydają owoc.
(16) Nikt też nie zapala świecy i nie nakrywa jej naczyniem ani nie stawia pod łóżkiem, ale stawia ją na świeczniku, ażeby widzieli światło ci, którzy wchodzą.
(17) Nie ma bowiem nic ukrytego, co by nie miało być ujawnione, ani nic tajemnego, co by nie miało być poznane i nie miało wyjść na jaw.


Otóż ewangelie Marka i Łukasza pomijają kluczową przypowieść o zbożu i kąkolu zamieniając ją na przypowieść o ziarnu rzuconym raz na drogę, innym razem na opokę ale suchą innym razem na ciernie a na końcu na dobrą role.

Obydwie ewangelie fałszują prawdziwą przypowieść o siewcach.  Dlaczego???

Otóż w przypowieściach Łukasza i Marka siewca jest tylko Isus, który niczym nieudolny rolnik zrzuca swoje ziarno - czyli słowo - na różne grunty. 

W tych przypowieściach, rola diabła zostaje pomniejszona, on tylko zabiera z jednego gruntu słowo Boga.

Natomiast u Mateusza diabeł to także siewca zaś u Łukasza i Marka diabeł nie jest siewcą. 


Co to oznacza???


Ewangelie Marka i Łukasza kryją nauki fałszywych nauczycieli jakim był Paweł!!!

Zobaczmy, wg przypowieści o siewcy u Łukasza i Marka, każde słowo w Biblii pochodzi od Boga. Winowajcami są tylko ludzie, którzy nie przyjęli nauk z Biblii w tym nauk Pawła i ewangelii Łukasza i Marka. Obydwie ewangelie realizują tę naukę Pawła:

2 tym 3 napisał:
(16) Całe Pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości,

Obydwie sfałszowane przypowieści o siewcy u Marka i Łukasza mają na celu otworzyć nas na nauki Pawła.

W tych przypowieściach ganieni są ludzie, którzy strzegą się fałszywych proroków i wypełniają ewangelie Mateusza:


Mat 7 napisał:(15) Strzeżcie się fałszywych proroków, którzy przychodzą do was w odzieniu owczym, wewnątrz zaś są wilkami drapieżnymi!
(16) Po ich owocach poznacie ich. Czyż zbierają winogrona z cierni albo z ostu figi?
(17) Tak każde dobre drzewo wydaje dobre owoce, ale złe drzewo wydaje złe owoce.
(18) Nie może dobre drzewo rodzić złych owoców, ani złe drzewo rodzić dobrych owoców.
(19) Każde drzewo, które nie wydaje dobrego owocu, wycina się i rzuca w ogień
(20) Tak więc po owocach poznacie ich.
(21) Nie każdy, kto do mnie mówi: Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebios; lecz tylko ten, kto pełni wolę Ojca mego, który jest w niebie.
(22) W owym dniu wielu mi powie: Panie, Panie, czyż nie prorokowaliśmy w imieniu twoim i w imieniu twoim nie wypędzaliśmy demonów, i w imieniu twoim nie czyniliśmy wielu cudów?
(23) A wtedy im powiem: Nigdy was nie znałem. Idźcie precz ode mnie wy, którzy czynicie bezprawie.Mat 24 napisał:(4) A Isus odpowiadając, rzekł im: Baczcie, żeby was kto nie zwiódł.
(5) Albowiem wielu przyjdzie w imieniu moim, mówiąc: Jam jest Chrystus, i wielu zwiodą.
(11) I powstanie wielu fałszywych proroków, i zwiodą wielu.
(12) A ponieważ bezprawie się rozmnoży, przeto miłość wielu oziębnie.
(13) A kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony.


Zobaczmy w przypowieści o siewcach u Mateusza mamy poważne ostrzeżenie przed naukami diabła.

W przypowieściach o siewcy u Łukasza i Marka mamy zachętę aby wierzyć każdemu kto powołuje się na Isusa.
avatar
Cyryl
Liczba postów : 1422
Join date : 21/03/2015
https://cyryl27.wordpress.com/

Konflikt pomiędzy smokiem a Bestią o władzę... - Page 2 Empty Re: Konflikt pomiędzy smokiem a Bestią o władzę...

on 7th Grudzień 2016, 22:20
Message reputation : 100% (1 vote)
Zobaczmy listo do Galacjan rozdz. 3:


Gal 3 napisał:(1) O nierozumni Galacjanie! Któż was omamił, was, przed których oczami został wymalowany obraz Isusa Chrystusa ukrzyżowanego?
(2) Chcę dowiedzieć się od was tego jednego: Czy przez uczynki zakonu otrzymaliście Ducha, czy przez słuchanie z wiarą?
(3) Czy aż tak nierozumni jesteście? Rozpoczęliście w duchu, a teraz na ciele kończycie?
(4) Czy daremne były tak liczne wasze doznania? Rzeczywiście, byłyby daremne.
(5) Czy ten, który daje wam Ducha i dokonuje wśród was cudów, czyni to na podstawie uczynków zakonu, czy na podstawie słuchania z wiarą?
(6) Tak Abraham uwierzył Bogu i poczytano mu to ku usprawiedliwieniu.
(7) Z tego możecie poznać, że ci, którzy są z wiary, są synami Abrahama.
(Cool A Pismo, które przewidziało, że Bóg z wiary usprawiedliwia pogan, uprzednio zapowiedziało Abrahamowi: W tobie będą błogosławione wszystkie narody.
(9) Tak więc ci, którzy są ludźmi wiary, dostępują błogosławieństwa z wierzącym Abrahamem.
(10) Bo wszyscy, którzy polegają na uczynkach zakonu są pod przekleństwem; napisano bowiem: Przeklęty każdy, kto nie wytrwa w pełnieniu wszystkiego, co jest napisane w księdze zakonu.
(11) A że przez zakon nikt nie zostaje usprawiedliwiony przed Bogiem, to rzecz oczywista, bo: Sprawiedliwy z wiary żyć będzie.
(12) Zakon zaś nie jest z wiary, ale: Kto go wypełni, przezeń żyć będzie.
(13) Chrystus wykupił nas od przekleństwa zakonu, stawszy się za nas przekleństwem, gdyż napisano: Przeklęty każdy, który zawisł na drzewie,
(14) Aby błogosławieństwo Abrahamowe przeszło na pogan w Isusie Chrystusie, my zaś, abyśmy obiecanego Ducha otrzymali przez wiarę.
(15) Bracia, przytoczę przykład ze stosunków ludzkich: Nawet uprawomocnionego testamentu jakiegoś człowieka nikt nie obala ani do niego nic nie dodaje.
(16) Otóż, obietnice dane były Abrahamowi i potomkowi jego. Pismo nie mówi: I potomkom - jako o wielu, lecz jako o jednym: I potomkowi twemu, a tym jest Chrystus.
(17) Powiadam więc to: Testamentu uprzednio przez Boga uprawomocnionego nie unieważnia zakon, który został nadany czterysta trzydzieści lat później, tak żeby obietnica była unicestwiona.
(18) Jeśli bowiem dziedzictwo wywodzi się z zakonu, to już nie z obietnicy. Bóg zaś obdarzył nim łaskawie Abrahama przez obietnicę.
(19) Czymże więc jest zakon? Został on dodany z powodu przestępstw, aż do przyjścia potomka, którego dotyczy obietnica; a został on dany przez aniołów do rąk pośrednika.
(20) Pośrednika zaś nie ma tam, gdzie chodzi o jednego, a Bóg jest jeden.
(21) Czy więc zakon jest przeciw obietnicom Bożym? Bynajmniej! Gdyby bowiem został nadany zakon, który może ożywić, usprawiedliwienie byłoby istotnie z zakonu.
(22) Lecz Pismo głosi, że wszystko poddane jest grzechowi, aby to, co było obiecane, dane było na podstawie wiary w Isusa Chrystusa tym, którzy wierzą.
(23) Zanim zaś przyszła wiara, byliśmy wspólnie zamknięci i trzymani pod strażą zakonu, dopóki wiara nie została objawiona.
(24) Tak więc zakon był naszym przewodnikiem do Chrystusa, abyśmy z wiary zostali usprawiedliwieni.
(25) A gdy przyszła wiara, już nie jesteśmy pod opieką przewodnika.
(26) Albowiem wszyscy jesteście synami Bożymi przez wiarę w Isusa Chrystusa.
(27) Bo wszyscy, którzy zostaliście w Chrystusie ochrzczeni, przyoblekliście się w Chrystusa.
(28) Nie masz Żyda ani Greka, nie masz niewolnika ani wolnego, nie masz mężczyzny ani kobiety; albowiem wy wszyscy jedno jesteście w Isusie Chrystusie.
(29) A jeśli jesteście Chrystusowi, tedy jesteście potomkami Abrahama, dziedzicami według obietnicy.


Zobaczmy Paweł w tych słowach nazywa Zakon, czyli prawo Boga przekleństwem. 

Wg Pawła prawo Boga powstało z powodu powstania grzechu. Co jest wierutną bzdurą gdyż prawo istniało przed grzechem, dzięki prawu Boga powstał nasz świat i wszystkie istoty.

Paweł głosi, że przez zakon nikt nie został usprawiedliwiony, tylko przez wiarę. I to z powodu wypełniania prawa Boga ale z powodu wiary otrzyma się życie wieczne wg Pawła.

Paweł w tym liście gani Galacjan, którzy zaczęli przestrzegać Tory. Dosłownie Paweł gani Galacjan za ich powrót do wypełniania Tory kiedy oni przyjęli ewangelie od Pawła. 

Paweł w tym rozdziale mówi, że to przez samą wiarę w jego Chrystusa dostąpi się usprawiedliwienia i zbawienia a nie przez zakon - który wg Pawła jest przeklęty. 

Te słowa Pawła o roli zakonu są sprzeczne ze słowami samego Boga:


Ez 18 napisał:(4) Oto wszyscy ludzie są moi, zarówno ojciec, jak syn - są moimi. Każdy, kto grzeszy, umrze.
(5) Lecz jeżeli kto jest sprawiedliwy i wykonuje prawo i sprawiedliwość,
(6) Nie je mięsa ofiarnego na górach i nie podnosi oczu ku bałwanom domu izraelskiego, nie hańbi żony swojego bliźniego, nie obcuje z żoną podczas jej nieczystości,
(7) Nie uciska nikogo i dłużnikowi zwraca jego zastaw, nie dopuszcza się gwałtu, udziela chleba głodnemu, a nagiego przyobleka w szatę,
(Cool Nie pożycza na lichwę i nie bierze odsetek, powstrzymuje swoją rękę od złego, w sporach między ludźmi rozsądza zgodnie ze słusznością,
(9) Postępuje według moich przykazań i przestrzega wiernie moich praw: ten jest sprawiedliwy, on też na pewno będzie żył - mówi Wszechmocny Pan.


Zobaczmy to wg zakonu jesteśmy usprawiedliwieni a nie z powodu wiary. Abraham - którym posługuje się Paweł do swoich celów - wypełniał zakon czyli był posłuszny każdemu słowu Boga!!!!

Ale co ciekawsze kim jest Chrystus Pawła???

Chrystus Pawła znosi prawo Boga, unieważnia je. 

Zobaczmy te proroctwo:


Dan 7 napisał:(7) Potem spojrzałem i w widzeniu nocnym pojawiło się czwarte zwierzę, straszne i groźne, i nadzwyczaj silne; miało ono potężne żelazne zęby: pożerało i miażdżyło, a co pozostało, deptało swoimi nogami, było ono inne aniżeli wszystkie poprzednie zwierzęta, a miało dziesięć rogów.
(Cool Gdy uważnie przypatrywałem się rogom, zaczął wyrastać między nimi inny, mały róg, i trzy spośród poprzednich rogów zostały wyrwane. Na tym rogu były oczy jakby oczy ludzkie i usta, które mówiły zuchwałe słowa.
(9) A gdy patrzałem, postawiono trony i usiadł Sędziwy. Jego szata była biała jak śnieg, a włosy na głowie czyste jak wełna. Jego tron jak płomienie ogniste, a jego koła jak ogień płonący.
(10) Ognista rzeka wypływała i wychodziła sprzed niego. Tysiąc tysięcy służyło mu, a dziesięć tysięcy razy dziesięć tysięcy stało przed nim; zasiadł sąd i otworzono księgi.
(11) Potem, na dźwięk zuchwałych słów, które wypowiadał róg, spojrzałem i widziałem, jak zwierzę zostało zabite, jego ciało zniszczone i wrzucone do ognia na spalenie.
(12) Również pozostałym zwierzętom odebrano ich władzę, a długość ich życia była ograniczona do pewnego okresu i czasu.
(13) I widziałem w widzeniach nocnych: Oto na obłokach niebiańskich przyszedł ktoś, podobny do Syna Człowieczego; doszedł do Sędziwego i stawiono go przed nim.
(14) I dano mu władzę i chwałę, i królestwo, aby mu służyły wszystkie ludy, narody i języki, Jego władza - władzą wieczną, niezmienną, jego królestwo - niezniszczalne.
(15) Ja. Daniel, byłem zaniepokojony w duchu z tego powodu, a to co widziałem, przestraszyło mnie.
(16) Przystąpiłem do jednego z tych, którzy tam stali, i prosiłem go o wiarygodne wyjaśnienie tego wszystkiego. I odpowiedział, i dał mi wykład wydarzeń.
(17) Owe wielkie cztery zwierzęta, to czterej królowie, którzy powstaną na ziemi.
(18) Lecz potem Święci Najwyższego otrzymają królestwo i posiądą królestwo na wieki, na wieki wieczne.
(19) Wtedy zapragnąłem dowiedzieć się prawdy o czwartym zwierzęciu, które było inne niż wszystkie inne, straszne nad miarę, z żelaznymi zębami i miedzianymi pazurami, pożerało i miażdżyło, a to co pozostało, deptało nogami,
(20) I o dziesięciu rogach na jego głowie, i o innym rogu, który wyszedł i przed którym trzy z nich wypadły, o rogu, który miał oczy i usta, które mówiły zuchwale, i który wyglądał na większy niż inne.
(21) A gdy patrzyłem, wtedy ów róg prowadził wojnę ze Świętymi i przemógł ich,
(22) Aż przyszedł Sędziwy i odbył się sąd i prawo zostało przyznane Świętym Najwyższego, i nadszedł czas, że Święci otrzymali królestwo.
(23) I tak rzekł: Czwarte zwierzę oznacza czwarte królestwo na ziemi, które jest inne niż wszystkie królestwa; ono pochłonie całą ziemię, podepcze i zmiażdży ją.
(24) A dziesięć rogów znaczy, że z tego królestwa powstanie dziesięciu królów, a po nich powstanie inny; też będzie inny niż poprzedni i obali trzech królów.
(25) I będzie mówił zuchwałe słowa przeciwko Najwyższemu, będzie męczył świętych Najwyższego, będzie zamyślał odmienić czasy i zakon; i będą wydani w jego moc aż do czasu i dwóch czasów i pół czasu.
(26) Potem odbędzie się sąd i pozbawią go władzy, aby ją ostatecznie zniszczyć i obalić.
(27) Królestwo, władza i moc nad wszystkimi królestwami pod całym niebem będą przekazane ludowi Świętych Najwyższego. Jego królestwo jest królestwem wiecznym, a wszystkie moce jemu będą służyć i jemu będą poddane.

Zobaczmy z Bestii powstanie mały róg, który będzie zamyślał odmienić czasy i prawo Boga.


Ap 13 napisał:(11) I widziałem inne zwierzę, wychodzące z ziemi, które miało dwa rogi podobne do baranich, i mówiło jak smok.
(12) A wykonuje ono wszelką władzę pierwszego zwierzęcia na jego oczach. Ono to sprawia, że ziemia i jej mieszkańcy oddają pokłon pierwszemu zwierzęciu, którego śmiertelna rana była wygojona.


Zobaczmy mamy mały róg u Daniela a w Apokalipsie mamy drugie zwierzę, którego celem jest wypełnianie władzy pierwszej Bestii o siedmiu głowach.

A co ma czynić Bestia pierwsza???

Ap 13 napisał:(5) I dano mu paszczę mówiącą rzeczy wyniosłe i bluźniercze, dano mu też moc działania przez czterdzieści i dwa miesiące.
(6) I otworzyło paszczę swoją, by bluźnić przeciwko Bogu, bluźnić przeciwko imieniu jego i przybytkowi jego, przeciwko tym, którzy mieszkają w niebie.
(7) I dozwolono mu wszcząć walkę ze świętymi i zwyciężać ich; dano mu też władzę nad wszystkimi plemionami i ludami, i językami, i narodami. 

Bluźnić przeciwko Bogu czyli zwalczać jego prawo i zakon oraz wymagać od ludzi ślepej wiary  w siebie.

Czy Paweł swoimi naukami nie wypełnia władzy Bestii na jej oczach???

Czy Paweł nie jest Apostołem Bestii??? Jej prorokiem???

Przecież Chrystus Pawła, znosi zakon Boży!!!!!

Chrystus Pawła to może być owa Bestia!!!!

(7) I rzekł do mnie anioł: Dlaczego zdumiałeś się? Wyjaśnię ci tajemnicę kobiety i zwierzęcia, które ją nosi i ma siedem głów i dziesięć rogów.

Ap 17 napisał:(Cool Zwierzę, które widziałeś, było i już go nie ma, i znowu wyjdzie z otchłani, i pójdzie na zatracenie. I zdumieją się mieszkańcy ziemi, których imiona nie są zapisane w księdze żywota od założenia świata, gdy ujrzą, że zwierzę to było i że go nie ma, i że znowu będzie.
(9) Tu trzeba umysłu obdarzonego mądrością. Siedem głów, to siedem pagórków, na których rozsiadła się kobieta, i siedmiu jest królów;
(10) Pięciu upadło, jeden jest, inny jeszcze nie przyszedł, a gdy przyjdzie, będzie mógł krótko tylko pozostać.
(11) A zwierzę, które było, a już go nie ma, jest ósmym, i jest z owych siedmiu, idzie na zatracenie. 

Zastanówmy się, za co aniołowie w Otchłani zostali przed potopem uwięzieni???

Za to, że podważyli zakon Boga, przez swoje nieposłuszeństwo czyli zejście na ziemię i spłodzenie potomstwa oraz nauczanie ludzi bezprawia - czyli łamania prawa Bożego.

Czyli Paweł w swoich naukach usprawiedliwia owe upadłe anioły.
avatar
Cyryl
Liczba postów : 1422
Join date : 21/03/2015
https://cyryl27.wordpress.com/

Konflikt pomiędzy smokiem a Bestią o władzę... - Page 2 Empty Re: Konflikt pomiędzy smokiem a Bestią o władzę...

on 9th Grudzień 2016, 11:24
Message reputation : 100% (1 vote)
Zobaczmy ciekawe wersety Pawła w liście do Galacjan:

Galacjan 6 napisał:(12) Ci wszyscy, którzy chcą się podobać od strony cielesnej, zmuszają was do obrzezania, byle tylko nie cierpieć prześladowania dla krzyża Chrystusowego.
(14) Co zaś do mnie, niech mnie Bóg uchowa, abym miał się chlubić z czego innego, jak tylko z krzyża Pana naszego Isusa Chrystusa, przez którego dla mnie świat jest ukrzyżowany, a ja dla świata.

Odrodzony podał inny ciekawy wers:

Galacjan 3 napisał:(1) O nierozumni Galacjanie! Któż was omamił, was, przed których oczami został wymalowany obraz Isusa Chrystusa ukrzyżowanego?
(2) Chcę dowiedzieć się od was tego jednego: Czy przez uczynki zakonu otrzymaliście Ducha, czy przez słuchanie z wiarą?
https://zbawienie.forumotion.com/t230-zwiedzenie-czasy-ostateczne


Zauważyliście coś ciekawego????

Paweł wprowadza kult krzyża, czyli kult symbolu śmierci Mesjasza. Co ciekawe kult krzyża był znany w Babilonie:

owocewiary napisał:Tammuz i historia krzyża (tau)


Na całym świecie, ludzie powszechnie uważają krzyż jako symbol chrześcijaństwa. Kościoły mają krzyże na szczycie ich wież, na  ścianach, oknach i drzwiach. Katolicy i protestanci noszą krzyże jako naszyjniki, bransoletki, pierścionki, wisiorki, breloki i inne elementy ubioru.
Ludzie w niektórych kościołach znak krzyża wykonują na  czole piersi, a następnie na każde ramię w formie symbolicznej,(no chodzi o znak krzyża) wykonywania niektórych rytuałów religijnych lub w błogosławienia siebie lub innych . Niektórzy uważają, że znak krzyża jest skuteczny w odpierania złych duchów i ogólnie ochronia wiernych przed uszkodzeniem.


Wszystko to wydaje się zupełnie naturalne dla większości ludzi. Przecież Jezus został ukrzyżowany na krzyżu, czyż nie ?Chrześcijanie używali znak krzyża, 
przez wszystkie wieki, aby pokazać światu wiarę w Zbawiciela ludzkości. Biblia wspomina o krzyżu wiele razy, zarówno w sensie dosłownym i przenośnym, jako symbolizujące znaczenie prawdziwego chrześcijaństwa, a także ofiary i próby, które muszą znosić prawdziwi chrześcijanie w życiu, być wiernym wierze. Co więc można znaleźć złego w znaku krzyża?

Większość ludzi nie w pełni zdaje sobie sprawy, że to szatan oszukał cały świat (Objawienie 12: 9). Wiele z komfortowych, znanych zwyczajów i tradycji tego świata, rzeczywiście, została zapożyczona z  pogaństwa i   nie ma do czynienia z prawdziwym chrześcijaństwem.
Bóg mówi do nas by nam udowodnić wszystko (I Tesaloniczan 5:21). Przed przyjęciem jakiejkolwiek praktyki, powinniśmy zawsze dociekać jej początków. Musimy zapewnić sobie, że nie łamią żadnego z praw Bożych i że wynikają z tradycji i praktyki wczesnego Kościoła Nowego Testamentu. Tak więc czy znak krzyża naprawdę  jest symbolem prawdziwego chrześcijaństwa, czy jest to coś zupełnie innego?


Przedchrześcijańskich Krzyży

     Czy korzystanie z krzyża jako symbolu religijnego zaczeło się wraz z chrześcijaństwem? Spójrz na niniejszy wpis  od Encyclopedia Britannica:

   Przez jego prostote formy, krzyż był używany zarówno jako symbol religijny i jako ozdoba, od zarania cywilizacji człowieka. Różne przedmioty, pochodzące z okresów p.n.e.  oznaczone  były krzyżami różnych wzorów, w prawie każdej części starego świata. Indii, Syrii, Persji i Egiptu uzyskano na to niezliczone przykłady, a liczne przykłady, pochodzące z późniejszej epoki kamienia do czasów chrześcijańskich, zostały znalezione w prawie każdej części Europy.Korzystanie z krzyża jako symbolu religijnego w czasach przedchrześcijańskich, a wśród ludów niechrześcijańskich, mogą prawdopodobnie być traktowane jako niemal powszechne, w bardzo wielu przypadkach było to związane z jakąś formą kultu natury. (Encyclopedia Britannica, 11th ed., 1910, t. 7, str. 506. Nacisk nasza).

Oczywiście, na długo przed przyjściem Chrystusa, poganie używali krzyża jako symbolu religijnego.Świat starożytny używał wielu odmian krzyża. Czy starożytni używali rodzaju krzyża, który jest teraz powszechnie używany jako symbol chrześcijaństwa?

     Dwie z form krzyża przedchrześcijańskich, które są być może najczęściej spotykane to krzyże tau, tak nazwane od jego podobieństwo do greckiej litery T i swastyka lub "fyflot" zwany także "gammadion"  ze względu połączenia 4 wielkich greckich liter G razem. Krzyż tau jest pochodzenia egipskiego i rzeczywiśćie często nazywa się go "krzyżem egipskim".

[size]

                                                                    (rys Fyflot)

Odmiany krzyża tau były szeroko stosowane przez nominalnych chrześcijan w Egipcie.
Antyczny hieroglif - symbol życia- ankh, czyli krzyż tau zwięńczony pętlą znany jako  crux Anshata. (http://pl.wikipedia.org/wiki/Anch ) został przyjęty i szeroko stosowany na koptyjskich zabytkach chrześcijańskich. (Encyklopedia Britannica Nowy, wyd. 15, 1995, t. 3, s. 753) Forma krzyża tau została wykorzystana jako pogański symbol egipski i zaadoptowana przez "chrześcijan"  zwanych Kopt  w Egipcie. ( Kopt jest członkiem tradycyjnej Monophysite Christian Church pochodzących z Egiptu. "Monophysite" jest ten, kto przestrzega odmiany gnostycyzmu, która uczy, że Chrystus jest całkowicie boski i nie ma w nim elementu ludzkiego, choć przyjął ziemskie ciało.)

[/size][size]

                                                         (rys Anch, znany jako krzyż życia/egipski)

Koptowie (arab. أقباط Akbat) – ogólne określenie wiernych kościołów koptyjskich: ortodoksyjnego kościoła koptyjskiego i kościoła katolickiego obrządku koptyjskiego. Obecnie grupa liczy około 11,2 mln wiernych kościoła ortodoksyjnego (głównie w Egipcie, duża część w diasporze w Europie Zachodniej i w Ameryce Północnej, niewielka liczba w pozostałych krajach Lewantu) i około 210 tys. wiernych kościoła koptyjsko-katolickiego (wyłącznie w Egipcie).
http://pl.wikipedia.org/wiki/Koptowie

Skąd pochodzi krzyż tau ? . W księdze Ezechiela, Bóg w ponad naturalny sposób objawił autorowi grzechy Izraela  Jednym z tych grzechów była rozpacz po pogańskim boga o imieniu Tammuz. 
13) I rzekł do mnie: Zobaczysz jeszcze większe obrzydliwości, które oni popełniają. (14) I zaprowadził mnie do wejścia północnej bramy świątyni Pana; a oto siedziały tam kobiety, które opłakiwały Tammuza. (15) Wtedy rzekł do mnie: Czy widziałeś to, synu człowieczy? Ujrzysz jeszcze większe obrzydliwości niż te. (16) I zaprowadził mnie na wewnętrzny dziedziniec świątyni Pana. A oto u wejścia do przybytku Pana, między przedsionkiem a ołtarzem, było około dwudziestu pięciu mężów; ci, tyłem zwróceni do przybytku Pana, a twarzą ku wschodowi, zwróceni ku wschodowi oddawali pokłon słońcu. (17) Wtedy rzekł do mnie: Synu człowieczy! Czy widziałeś to! Czy to nie dosyć dla domu judzkiego popełniać obrzydliwości, które tu popełniają, napełniając kraj bezprawiem i ustawicznie pobudzając mnie do gniewu? A oto patrz, winną latorośl przykładają do nosa! (18) Dlatego i Ja postąpię z nimi w gniewie: Ani nie drgnie moje oko i nie zlituję się! A gdy będą głośno wołać do moich uszu, nie wysłucham ich. 

Kim był Tammuz i dlaczego kobiety po nim płakały ?  Encyklopedia Britannica New pisze w artykule "Tamuz":

W Mezopotamskiej religii, bóg płodności,dający nową moc, nowe życie w przyrodzie wiosną
Ten "charakter boga" wiązało się z dwóch corocznych festiwali, jeden odbywał się późną zimą,a inne wczesną wiosną (bóstwo przyrody, wegetacji i plonów )

Kult Tammuza skupiał się wokół dwóch corocznych festiwali, jedno święto ku czci małżeństwa z boginią Inanna. inne ku lamentowaniu jego śmierci z rąk demonów w otchłani.Podczas III dynastii z Ur (ok. 2112-ok. 2004 pne) w mieście Umma (nowoczesne Tell Jokha), małżeństwo boga było dramatycznie obchodzone w lutym-marcu,  Miesiąc Umma jako święto Tammuza.Wiele z tych lamentów na tę okazję, mają za zadane przygotowanie  procesji na pustynię do owczarni zabitego boga. (ibid. nasza Nacisk.)

Co kult Tammuza może mieć wspólnego z znakiem krzyża ? Według historyka Aleksandra Hislop, Tammuz
był ściśle związany z religią babilońską tajemniczo rozpoczętą przez kult Nimroda Semiramidy i jej nieślubnego syna, Horusa. Oryginalną formą babilońskiej literę T był †, identyczne z krzyży używanych dzisiaj w  świecie chrześcijaństwa. To był początkowo Tamuz. Odnosząc się do tego znaku Tamuz, Hislop pisze:


  To mistyczne Tau(krzyż) było naznaczane  w chrzcie na czołach tych, wtajemniczony w misteria.
Dziewica Vestal z pogańskiego Rzymu nosiła zwieszony naszyjnik tak samo jak robią to teraz zakonnice.
Nie ma prawie plemienia pogan gdzie krzyż nie został znaleziony. , , , [P] x co samo w sobie nie było nienaturalnymsymbolem Chrystusa, prawdziwego Mesjasza, a które kiedyś były uważane za takie, pozwolono wyjść całkowicie z użycia i Tau, "†", znak krzyża , niepodważalny znak Tamuz, fałszywy Mesjasz, był wszędzie podstawiony w jego miejsce. (Dwa Babilony, 1959, s. 198-199, 204-205)
Przyjęty przez chrześcijan


Można potwierdzić z historii, że chrześcijanie zaadoptowali ten pogański symbol
 i przyjęli jako znak swojej religii mimo, że nie miał on nic wspólnego z prawdziwymi chrześcijanami.
    Śmierć Chrystusa na krzyżu musi przybrać nowe znaczenie na rysunku [krzyża], które do tej pory było związane zkoncepcją religii nie tylko nie-chrześcijańskiej, ale w swej istocie często bezpośrednio sprzeczne.


Chrześcijanie z pierwszych wieków chcieli dowieść, że w rzeczach otaczajaćych nas, ukrytych proroctwach, znajdują się aluzje prawdziwej wiary
[...] wydaje się, że łatwo rozpoznać użycie krzyża jako religijnego godła ...
Przyjęcie przez nich form tj krzyża tau, swastyki czy fylfot było bez wątpienia pod wpływem idei chrześcijańskiego znaczenia okultystycznego
a które mogły korzystać ze specjalnego znaczenia , a które mogą korzystać ze specjalnego znaczenia wśród samych "chrześcijan/pogan", bez jednocześnie wzbudzając złego uczucia lub szokujące uczucia tych, wśród których żyli. (Encyclopedia Britannica, 11th ed., 1910, t. 7, str. 506. Nacisk nasza).


Kiedy chrześcijanie użyli pierwszy raz znaku krzyża jako ich religii
Czy apostołowie go używali ?

Dopiero za czasów Konstantyna, krzyż został publicznie
ustanowiony jako symbol religii chrześcijańskiej[...]
Pod panowaniem Konstantyna stał się oficjalnie symbolem chrześcijaństwa
Konstantyn wierzył, że był pod wpływem wizji, w której widział krzyż
na niebie.(znana historia)

a także historią odkrycia prawdziwego krzyża przez jego matkę Helena w roku 326..Jak widzieliśmy, ogromny materiał dowodowy potwierdza, że krzyż nie jest symbolem chrześcijańskim, ale ma swoje korzenie w wierzeniach pogaństwa. Niektórzy twierdzą jednak, że możemy użyć znaku krzyża, ponieważ 1) stanowi sposób, w jaki Jezus Chrystus umarł i 2) nie jest używany dzisiaj by czcić bóstwo pogańskie. Jednak jego użycie jako symbol chrześcijaństwa było by produktem synkretyzmu, czyli mieszanie tradycji pogańskich i metod kultu z prawdziwego wielbienia Boga, coś Bóg zdecydowanie potępia.

Przed wejściem do ziemi Kanaan, Bóg kazał Izraelitom,

 Gdy Pan, Bóg twój, wytępi przed tobą narody, które ty idziesz wydziedziczyć, gdy je wydziedziczysz i zamieszkasz w ich ziemi, 30 strzeż się, byś nie dał się skusić do pójścia w ich ślady. A po ich wytępieniu - byś nie szukał ich bogów, mówiąc: "Jak to narody służyły swym bogom, tak też i ja będą postępował". 31 Nie uczynisz tak wobec Pana, Boga swego, bo to wszystko, czym brzydzi się Pan i czego nienawidzi, oni swym bogom czynili, nawet swych synów i córki na ogniu palili dla swych bogów. 


Ukrzyżowanie i Krzyż

     Czy krzyż, znak Tamuz, naprawdę reprezentują sposób, w jaki Jezus Chrystus umarł?Słowo "krzyż" pojawia się 28 razy w Nowym Testamencie i we wszystkich przypadkach, jest przetłumaczone z greckiego słowa stauros.Pierwotne znaczenie tego słowa nie było "krzyż", ale "w pozycji pionowej ."


  Pierwotnie Gk. stauros wyznaczał ostry, pionowy drewniany pal mocno osadzony w ziemi. Te słupki/pale są powszechnie stosowane na dwa sposoby. Zostały one umieszczone obok siebie w rzędach tworząc ogrodzenia lub palisady osiedli obronnych, lub pojedynczo były skonfigurowane jako narzędzia tortur, w którym poważni przestępcy prawa zostawali publicznie skazywani na śmierć

 
2 metody ukrzyżowania (nie tłumaczę tego )
1 chodzi o krzyż 
2 pal  


Biblia nie wskazuje wyraźnie, która metoda Rzymianie była zastosowana w ukrzyżowaniu Chrystusa.(nawiązanie do metod, których nie tłumaczyłem) Większość innych źródeł przypuszcza, że wykorzystywane są w poprzeczkę, ponieważ przybili nad głową napis Jezusa i że oba Jego ręce były przebite gwoździami (Jana 20: 25-27). Jest to jednak dowód mało przekonujący; to nie może być udowodnione, jak Chrystus został ukrzyżowany, ponieważ biblijnydaje wystarczających dowodów. Tak więc, nie wiemy, jak tłumaczyć odpowiednio pal, na którym umarł Jezus.

Czy to ważne? Musimy także zastanowić się, czy jest to nawet wskazane stosować bardzo narzędzie, które zostało użyte do zabicia naszego Zbawiciela jako symbol naszej wiary. Jeśli Jezus Chrystus został zabity przez powieszenie, użylibyśmy szubienicę lub pętlę jako symbol naszej wiary? Jeśliby Został ścięty, użylibyśmy gilotynę? Czy powinniśypokazywać instrument wstydu i śmierci przed światem i być z tego dumni?Nowy Testament pokazuje, że fakt, że Chrystus został zabity przez ukrzyżowanie było zgorszeniem niektórych. "Ale my głosimy Chrystusa ukrzyżowanego, dla Żydów zgorszeniem i głupstwem dla Greków" (I List do Koryntian 01:23). 

[/size]

Co do mnie, nie daj Boże, bym się miał chlubić z czego innego, jak tylko z krzyża Pana naszego Jezusa Chrystusa, dzięki któremu świat stał się ukrzyżowany dla mnie, a ja dla świata.  
[size]

Galaci zostali odprowadzeni od wiary w Chrystusa i zaczął pokładać nadzieje w uczynkach , takich jak obrzezanie, dlausprawiedliwienia. Paweł podkreśla swój punkt widzenia, że nie możemy pochwalić wszelkich uczynków ciała. Możemypochwalić się tylko w Chrystusie płacąc karę za nasze grzechy, dając siebie na ukrzyżowanie. Dzięki Jego dobrowolnej ofierze, Bóg przypisuje sprawiedliwość Jezusa do tych, którzy wierzą tę ofiarę. Paweł w żaden sposób nie chwalisymbolu pogan, ale raczej to, co śmierć Chrystusa wykonana!

Szatan Diabeł wiedział, na długo zanim Jezus urodził się, że umrze na krzyżu (Liczb 21: 4-9; Jana 3:14; Psalm 22:16). Próbuje oszukać świat i prowadzić ludzi do wielbienia fałszywego Chrystusa, Diabeł uczynił krzyż popularnym symbolem kultu.

Bóg nakazuje Jego prawdziwym naśladowcom by czcić Go w Duchu i prawdzie (Jana 4:23). Gdy On wezwał nas Bógpowiedział nam aby porzucić te wszystkie fałszywe religie, rytuały i symbole pogan , kultu, w tym krzyża.[...] Bóg pragnie,aby  Oblubienica Chrystusa, Jego prawdziwy Kościół, był "nie mając skazy czy zmarszczki, czy czegoś podobnego, lecz aby był święty i nieskalany" (Ef 5:27) na Jego przyjście.
  

Artykuł tłumaczony z http://www.cgg.org/index.cfm/fuseaction/Library.sr/CT/ARTB/k/471/Cross-Christian-Banner-Pagan-Relic.htm 

Podsumowując:
Jezus wcale nie musiał umrzeć na krzyżu w takiej formie w jakiej nam go wpojono, a mianowicie mogło to wyglądać mniej więcej tak;

[/size][size]
 (świadkowie Jehowy mają to za jedną z doktryn iż, Jezus umarł na palu męki)

W biblii występuje greckie słowo stauros na określenie owego krzyża.
 Krzyż istniał już w kulturach przedchrześcijańskich, był znanym symbolem od zarania dziejów, a w chrześcijaństwie zaczęto go stosować dopiero w IV wieku za sprawą  Konstantyna.
Krzyż Tau jest utożsamiany z babilońskim bóstwem Tammuza.
Zastanawiającym jest, że wszystkie kultury wykorzystywały znak krzyża (pod różnymi formami) Od Summerów, przez babilon, azteków itd. Nawet Hitler wykorzystywał swastykę. 


[/size]

Zobaczmy krzyż to wg nauk buddyzmu - jak podałem wcześniej - inny symbol czarnego słońca. 

Krzyż, swastyka, mandale i czarne słońce to symbole Bestii.

Paweł podał nam wyraźnie, że jest Apostołem Bestii w liście do Galacjan.

Dlaczego dla Rzymian ukrzyżowanie było najokrutniejszą karą śmierci???

Ponieważ Rzym to była czwarta Bestia. Isus został skazany na śmierć i zabity przez ową Bestię a krzyż to jej symbol.

Paweł czci symbol mordu na mesjaszu czyli krzyż.

Zobaczmy dowody są na wierzchu tylko trzeba je przeanalizować. 
avatar
Cyryl
Liczba postów : 1422
Join date : 21/03/2015
https://cyryl27.wordpress.com/

Konflikt pomiędzy smokiem a Bestią o władzę... - Page 2 Empty Re: Konflikt pomiędzy smokiem a Bestią o władzę...

on 9th Grudzień 2016, 22:41
Message reputation : 100% (1 vote)
Zobaczmy cały list do Galacjan pokazuje nam ciekawe oblicze Pawła i jego cele:

Gal 1 napisał:(6) Dziwię się, że tak prędko dajecie się odwieść od tego, który was powołał w łasce Chrystusowej do innej ewangelii,
(7) Chociaż innej nie ma; są tylko pewni ludzie, którzy was niepokoją i chcą przekręcić ewangelię Chrystusową.
(Cool Ale choćbyśmy nawet my albo anioł z nieba zwiastował wam ewangelię odmienną od tej, którą myśmy wam zwiastowali, niech będzie przeklęty!
(9) Jak powiedzieliśmy przedtem, tak i teraz znowu mówię: Jeśli wam ktoś zwiastuje ewangelię odmienną od tej, którą przyjęliście, niech będzie przeklęty!
Kto głosił inną ewangelię od Pawła jak nie Apostołowie Baranka.

Kto ma głosić ewangelię o Królestwie na koniec świata jak nie anioł:

Mat 24 napisał:(14) I będzie głoszona ta ewangelia o Królestwie po całej ziemi na świadectwo wszystkim narodom, i wtedy nadejdzie koniec.Ap 14 napisał:(6) I widziałem innego anioła, lecącego przez środek nieba, który miał ewangelię wieczną, aby ją zwiastować mieszkańcom ziemi i wszystkim narodom, i plemionom, i językom, i ludom, który mówił donośnym głosem:
(7) Bójcie się Boga i oddajcie mu chwałę, gdyż nadeszła godzina sądu jego, i oddajcie pokłon temu, który stworzył niebo i ziemię, i morze, i źródła wód.


Zauważmy jedno ewangelia o królestwie ma być głoszona wszystkim narodom.

Ewangelia o jakim Królestwie???

O Królestwie Bożym, w którym Bóg zjednoczy swój naród wybrany Izrael i będzie nim rządził. I poprzez naród Izrael inne narody uzyskają zbawienie. Gdyż posłuszny Izrael wobec Boga, będzie wzorcem do naśladowania dla innych narodów. 

Otóż ewangelia Isusa jest skierowana do zaginionych pośród innych narodów Izraelitów:

Mat 15 napisał:(24) A On odpowiadając, rzekł: Jestem posłany tylko do owiec zaginionych z domu Izraela.Mat 10 napisał:(5) Tych dwunastu posłał Isus, rozkazując im i mówiąc: Na drogę pogan nie wkraczajcie i do miasta Samarytan nie wchodźcie.
(6) Ale raczej idźcie do owiec, które zginęły z domu Izraela.

Zobaczmy ewangelia miała być głoszona każdym narodom, ponieważ wśród tych narodów byli zaginieni Izraelici.


Mat 28 napisał:(19) Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię moje,
(20) Ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami po wszystkie dni aż do skończenia świata.


Otóż Isus co nakazał przestrzegać Apostołom??? Aby ci głosili ewangelie wszystkim narodom, ponieważ wśród tych narodów byli zaginieni Izraelici.

Jakuba 1 napisał:
(1) Jakub, sługa Boga i Pana Isusa Chrystusa, pozdrawia dwanaście pokoleń, które żyją w rozproszeniu.

Dokładnie.

Apostołowie Baranka głosząc ewangelie głosili też narodom konieczność wypełniania Tory.

Jednak jak wiadomo Bóg dał określonym narodom określone przymierza.

I tak obrzezanie Bóg nakazał mężczyznom z narodów jakim dał początek Abraham.

Natomiast Torę- jaką Bóg dał Mojżeszowi, Apostołowie Baranka nakazywali czynić tylko Izraelitom, którym ujawnili ich pochodzenie.

Apostołowie doskonale wiedzieli, że Tora jest skierowana do określonego narodu. 

Co uczynił Paweł???


Gal 3 napisał:(26) Albowiem wszyscy jesteście synami Bożymi przez wiarę w Isusa Chrystusa.
(27) Bo wszyscy, którzy zostaliście w Chrystusie ochrzczeni, przyoblekliście się w Chrystusa.
(28) Nie masz Żyda ani Greka, nie masz niewolnika ani wolnego, nie masz mężczyzny ani kobiety; albowiem wy wszyscy jedno jesteście w Isusie Chrystusie.
(29) A jeśli jesteście Chrystusowi, tedy jesteście potomkami Abrahama, dziedzicami według obietnicy.


Zlikwidował wszelkie pojęcie narodów. Dlaczego???

Ponieważ wśród tych narodów jest zaginiony naród Izrael, przez który to naród Bóg chce zbawić całą ludzkość.
thewordwatcher
thewordwatcher
Admin
Liczba postów : 4550
Join date : 18/03/2015
Skąd : Perth, Australia
http://zbawienie.com

Konflikt pomiędzy smokiem a Bestią o władzę... - Page 2 Empty Re: Konflikt pomiędzy smokiem a Bestią o władzę...

on 10th Grudzień 2016, 01:17
Cyryl


Zlikwidował wszelkie pojęcie narodów. Dlaczego???

Ponieważ wśród tych narodów jest zaginiony naród Izrael, przez który to naród Bóg chce zbawić całą ludzkość.

Aby papież i inni sataniści mieli 'biblijne' powody do 'wymieszania' rasy z białej z innymi narodami oraz w celu zniszczenia Narodu Wybranego. I papież działa dokładnie w taki sposób i jeszcze ze 25 lat i nie będzie ani białej rasy ani Narodu Wybranego.

Ale mogą nas zniszczyć jeszcze szybciej, jak tylko będą mieli decydującą przewagę, co wskazuje na czasy dzisiejsze.

_________________
Ojcze nasz, któryś jest w niebie, Święć się imię twoje, przyjdź Królestwo twoje, bądź wola twoja, jak w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj, i odpuść nam nasze winy, jak i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Albowiem twoje jest Królestwo i moc, i chwała na wieki wieków. Niech się stanie.
----------------------------------------------------------------------------------------------
huberkinky@protonmail.com
http://www.zbawienie.com http://www.proroctwa.com
https://www.youtube.com/thewordwatcher
https://www.youtube.com/HenryKubik
thewordwatcher
thewordwatcher
Admin
Liczba postów : 4550
Join date : 18/03/2015
Skąd : Perth, Australia
http://zbawienie.com

Konflikt pomiędzy smokiem a Bestią o władzę... - Page 2 Empty Re: Konflikt pomiędzy smokiem a Bestią o władzę...

on 10th Grudzień 2016, 10:44
Ponownie przeczytałem kilka waszych postów w tym temacie. Byłem wcześniej zbyt zajęty swoim artykułem.

Początkowo podejrzewałem, że Cyryl nieco przesadza, ale dalsza analiza wskazuje na to, ze rzeczywiście Paweł to jakiś upadły anioł, być może prawa ręka szatana.

Co jest szczególnie ciekawe, Chrystus polecił rozgłaszanie Ewangelii o królestwie głownie do Narodu Wybranego a poganie nie byli celem głoszenia Ewangelii.

Chrześcijaństwo powstało na naukach Pawła i na nich trwa do dzisiaj i nie ma zielonego pojęcia o Królestwie Bożym.

Odrzucając Prawo i Boga jako Boga, pozornie miłując Chrystusa jako Boga ale nie będąc Mu posłuszni Chrześcijanie to zupełnie fałszywa religia oparta tylko i wyłącznie na naukach Pawła.

Obserwator...


On go zupełnie wymienił na Pawła i jedynie Paweł jest dla Chrześcijan autorytetem.

Plan trzech wojen mówi o Chrześcijaństwie prowadzonym na bezdroża przez duchy... demoniczne, bez wiedzy i kompasu.


Pamiętam jak zachwycałem się niezwykłą precyzją Ew. Łukasza czarownika, który z taką precyzją zapowiedział odstąpienie wojsk Rzymu od Jerozolimy. Na początkach witryny zbawienie.com pisałem o tym

Teraz wiemy, że pisał on to już po wydarzeniach.

Ponownie jestem w szoku, ponieważ nie tylko ja ale całe nasze małe grono ujawnia Prawdę, o jakiej nikomu się na świecie nie śniło!


O tym nikt nie uczy w dwóch językach, polskim i angielskim czyli ponad miliarda ludzi.


Zapytajcie tych braci i sióstr, którzy znają inne języki to wam to potwierdzą!

_________________
Ojcze nasz, któryś jest w niebie, Święć się imię twoje, przyjdź Królestwo twoje, bądź wola twoja, jak w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj, i odpuść nam nasze winy, jak i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Albowiem twoje jest Królestwo i moc, i chwała na wieki wieków. Niech się stanie.
----------------------------------------------------------------------------------------------
huberkinky@protonmail.com
http://www.zbawienie.com http://www.proroctwa.com
https://www.youtube.com/thewordwatcher
https://www.youtube.com/HenryKubik
avatar
Cyryl
Liczba postów : 1422
Join date : 21/03/2015
https://cyryl27.wordpress.com/

Konflikt pomiędzy smokiem a Bestią o władzę... - Page 2 Empty Re: Konflikt pomiędzy smokiem a Bestią o władzę...

on 10th Grudzień 2016, 14:20
Message reputation : 100% (2 votes)
Zauważmy jedno.

Szatan przy pomocy Edomitów sprawił, że w czasach Isusa naczelne stanowiska jako uczonych w piśmie i kapłanów oraz całej administracji Judei nie sprawowali Lewici ani inne pokolenia Izraela ale Edomici, którzy byli skupieni w organizacjach faryzeuszy i saduceuszy.

Edomici dodatkowo czynili każdego członka obcego narodu Izraelitą.

Isus ten proceder opisywał:
Mat 23 napisał:(15) Biada wam, uczeni w Piśmie i faryzeusze, obłudnicy, że obchodzicie morze i ląd, aby pozyskać jednego współwyznawcę, a gdy nim zostanie, czynicie go synem Gehenny dwakroć gorszym niż wy sami.

Zauważmy już w czasach Isusa poprzez Edomitów mieszano czystych genetycznie Judejczyków, Lewitów i Beniamitów z innymi narodami.

Edomici tak manipulowali Torą, że każdy kto się obrzezał i spełniał wymogi formalne które oni uznawali stawał się Judejczykiem.
Mat 23 napisał:(23) Biada wam, uczeni w Piśmie i faryzeusze, obłudnicy, że dajecie dziesięcinę z mięty i z kopru, i z kminku, a zaniedbaliście tego, co ważniejsze w zakonie: sprawiedliwości, miłosierdzia i wierności; te rzeczy należało czynić, a tamtych nie zaniedbywać.

(24) Ślepi przewodnicy! Przecedzacie komara, a połykacie wielbłąda.

W ten sposób w czasach Isusa czystych genetycznie Judejczyków było niewielu, ponadto byli oni najniżej w hierarchii państwa Judei, którą rządził Edomita Herod oraz jego koledzy Edomici Faryzeusze i Saduceusze.

Szatan sadził, że jak zniszczy genetycznie Judejczyków i pozbawi ich władzy to zapobiegnie pojawieniu się Mesjasza, zapowiedzianego przez proroków.

Jednak Mesjasz się pojawił i dodatkowo zmartwychwstał.

Okazuje się, że jak w czasach Noego - wystarczyła jedna sprawiedliwa i czysta genetycznie rodzina aby ludzkość ocalić - tak nawet niewielu sprawiedliwych Judejczyków wystarczyło aby pojawił się Mesjasz.

Zobaczmy szatan powtórzył swoją przedpotopową strategię wymieszania genetycznego ludzkości. Tym razem w stosunku do Judejczyków. Zresztą tą metodą szatan cały czas stosował.

Dlaczego Mesjasz się pomimo zabiegów szatana pojawił???

Ponieważ byli tam sprawiedliwi i czyści genetycznie Judejczycy. Ponownie jak Bóg ocalił sprawiedliwego i czystego genetycznie Noego.

Zobaczmy Bóg powiedział jasno, Abrahamowi, że nie zniszczy Sodomy i Gormory jeśli w nich będzie chociaż 10 sprawiedliwych.

A aby byli sprawiedliwi oraz aby zachować czystość genetyczną danego narodu - szczególnie wybranego - to wśród danego narodu czy narodów musi funkcjonować prawo Boże czyli Tora.

Co zatem uczynił Paweł, aby zachęcić narody do bezprawia i mieszania się między sobą???

Zaatakował otwarcie prawo Boga jako przekleństwo ludzkości:

Gal 3 napisał:(5) Czy ten, który daje wam Ducha i dokonuje wśród was cudów, czyni to na podstawie uczynków zakonu, czy na podstawie słuchania z wiarą?

(6) Tak Abraham uwierzył Bogu i poczytano mu to ku usprawiedliwieniu.

(7) Z tego możecie poznać, że ci, którzy są z wiary, są synami Abrahama.

(Cool A Pismo, które przewidziało, że Bóg z wiary usprawiedliwia pogan, uprzednio zapowiedziało Abrahamowi: W tobie będą błogosławione wszystkie narody.

(9) Tak więc ci, którzy są ludźmi wiary, dostępują błogosławieństwa z wierzącym Abrahamem.

(10) Bo wszyscy, którzy polegają na uczynkach zakonu są pod przekleństwem; napisano bowiem: Przeklęty każdy, kto nie wytrwa w pełnieniu wszystkiego, co jest napisane w księdze zakonu.

(11) A że przez zakon nikt nie zostaje usprawiedliwiony przed Bogiem, to rzecz oczywista, bo: Sprawiedliwy z wiary żyć będzie.

(12) Zakon zaś nie jest z wiary, ale: Kto go wypełni, przezeń żyć będzie.

(13) Chrystus wykupił nas od przekleństwa zakonu, stawszy się za nas przekleństwem, gdyż napisano: Przeklęty każdy, który zawisł na drzewie,

(14) Aby błogosławieństwo Abrahamowe przeszło na pogan w Isusie Chrystusie, my zaś, abyśmy obiecanego Ducha otrzymali przez wiarę.

(15) Bracia, przytoczę przykład ze stosunków ludzkich: Nawet uprawomocnionego testamentu jakiegoś człowieka nikt nie obala ani do niego nic nie dodaje.

(16) Otóż, obietnice dane były Abrahamowi i potomkowi jego. Pismo nie mówi: I potomkom - jako o wielu, lecz jako o jednym: I potomkowi twemu, a tym jest Chrystus.

(17) Powiadam więc to: Testamentu uprzednio przez Boga uprawomocnionego nie unieważnia zakon, który został nadany czterysta trzydzieści lat później, tak żeby obietnica była unicestwiona.

(18) Jeśli bowiem dziedzictwo wywodzi się z zakonu, to już nie z obietnicy. Bóg zaś obdarzył nim łaskawie Abrahama przez obietnicę.

(19) Czymże więc jest zakon? Został on dodany z powodu przestępstw, aż do przyjścia potomka, którego dotyczy obietnica; a został on dany przez aniołów do rąk pośrednika.

(20) Pośrednika zaś nie ma tam, gdzie chodzi o jednego, a Bóg jest jeden.

(21) Czy więc zakon jest przeciw obietnicom Bożym? Bynajmniej! Gdyby bowiem został nadany zakon, który może ożywić, usprawiedliwienie byłoby istotnie z zakonu.

(22) Lecz Pismo głosi, że wszystko poddane jest grzechowi, aby to, co było obiecane, dane było na podstawie wiary w Isusa Chrystusa tym, którzy wierzą.

(23) Zanim zaś przyszła wiara, byliśmy wspólnie zamknięci i trzymani pod strażą zakonu, dopóki wiara nie została objawiona.

(24) Tak więc zakon był naszym przewodnikiem do Chrystusa, abyśmy z wiary zostali usprawiedliwieni.

(25) A gdy przyszła wiara, już nie jesteśmy pod opieką przewodnika.

Zauważmy Paweł atakując prawo Boga - które tworzy narody - niszczy owe narody w tym naród wybrany.

Paweł zatem stosuje tą samą przedpotopową strategię wobec ludzkości jaką zastosował szatan i upadli aniołowie.


Gal 5 napisał:(1) Chrystus wyzwolił nas, abyśmy w tej wolności żyli. Stójcie więc niezachwianie i nie poddawajcie się znowu pod jarzmo niewoli.
(2) Oto ja, Paweł, powiadam wam: jeśli się dacie obrzezać, Chrystus wam nic nie pomoże.
(3) A oświadczam raz jeszcze każdemu człowiekowi, który daje się obrzezać, że powinien cały zakon wypełnić.
(4) Odłączyliście się od Chrystusa wy, którzy w zakonie szukacie usprawiedliwienia; wypadliście z łaski.
(5) Albowiem my w Duchu oczekujemy spełnienia się nadziei usprawiedliwienia z wiary,
(6) Bo w Chrystusie Isusie ani obrzezanie, ani nieobrzezanie nic nie znaczy, lecz wiara, która jest czynna w miłości.
(7) Biegliście dobrze; któż wam przeszkodził być posłusznymi prawdzie?
(Cool Namawianie takie nie pochodzi od tego, który was powołuje.
Zobaczmy Paweł apeluje do Galacjan aby się nie obrzezali, powołująć się na przykład Abrahama.


Kim byli Galacjanie???

https://pl.wikipedia.org/wiki/Galatowie

Byli to Celtowie, czyli - jak każdy biały naród - pochodził on od Abrahama.

Jak wiadomo Bóg nakazał każdemu narodowi Abrahama obrzezanie. Czyli Apostołowie Baranka nakazali Galatom obrzezanie, jako symbol tego, że są oni jednym z narodów Abrahama.

Paweł atakuje z całą wściekłością Torę jaką Bóg dał narodom Abrahama czyli nakaz obrzezania. 

Paweł atakuje całą Torę ale w liście do Galatów atakuje zwyczaj obrzezania. Dlaczego???

Ponieważ jak Bóg zbierze Izraelitów na pustynię to nakaże im się obrzezać, każdemu mężczyźnie. 

Tutaj mamy ciekawy dowód na to, że Galatowie byli narodem Abrahama. 

Ponadto wśród narodów Abrahama byli ukryci Izraelici czyli Słowianie. 


thewordwatcher napisał:Początkowo podejrzewałem, że Cyryl nieco przesadza, ale dalsza analiza wskazuje na to, ze rzeczywiście Paweł to jakiś upadły anioł, być może prawa ręka szatana.

Tutaj mamy ciekawe słowa Pawła:

Gal 4 napisał:(14) I chociaż stan mój cielesny wystawił was na próbę, to jednak nie wzgardziliście mną ani nie plunęliście na mnie, ale mnie przyjęliście jak anioła Bożego, jak Chrystusa Isusa.

Otóż jak mogli Galaci przyjąć Pawła jak anioła???

Czy Paweł protestował gdy Galatowie obwołali go aniołem lub Chrytusem???

Raczej nie. Paweł podawał się jako anioł lub Chrytus aby pozyskać Galatów dla swojej ewangelii:


1 Kor 9 napisał:(18) Jakąż tedy mam zapłatę? Tę, że zwiastując ewangelię czynię to darmo, aby nie korzystać z prawa, jakie mi daje zwiastowanie ewangelii.
(19) Będąc wolnym wobec wszystkich, oddałem się w niewolę wszystkim, abym jak najwięcej ludzi pozyskał.
(20) I stałem się dla Żydów jako Żyd, aby Żydów pozyskać; dla tych, którzy są pod zakonem, jakobym był pod zakonem, chociaż sam pod zakonem nie jestem, aby tych, którzy są pod zakonem, pozyskać.
(21) Dla tych, którzy są bez zakonu jakobym był bez zakonu, chociaż nie jestem bez zakonu Bożego, lecz pod zakonem Chrystusowym, aby pozyskać tych, którzy są bez zakonu.
(22) Dla słabych stałem się słabym, aby słabych pozyskać; dla wszystkich stałem się wszystkim, żeby tak czy owak niektórych zbawić.
(23) A czynię to wszystko dla ewangelii, aby uczestniczyć w jej zwiastowaniu.Zobaczmy Paweł jasno, mówi, że poda się za każdą istotę aby osiągnąć swój cel.
Czy szatan - ojciec kłamstwa - nie stosuje takiej strategii aby zwodzić innych???

Zauważmy Paweł w liście do Galatów mógł się wygadać kim jest. Ponadto żyda czy innego człowieka łatwo udawać, natomiast udawać anioła lub Chrystusa, przez zwykłego człowieka, jest to raczej trudne jeśli nie wykonalne.

Paweł zapewne widząc, ze nie przekona Galatów podając się za żyda, Greka pokazał swoje prawdziwe oblicze anioła. Czyli dał pokaz mocy i cudów jakie upadli aniołowie czynili wobec ludzi aby ci ich czcili jak bóstwa. 

Dopiera Apostołowie Baranka wyjaśnili kim był tak naprawdę Paweł.

Dlaczego Paweł w liście do Galatów:

Gal 1 napisał:(Cool Ale choćbyśmy nawet my albo anioł z nieba zwiastował wam ewangelię odmienną od tej, którą myśmy wam zwiastowali, niech będzie przeklęty!
(9) Jak powiedzieliśmy przedtem, tak i teraz znowu mówię: Jeśli wam ktoś zwiastuje ewangelię odmienną od tej, którą przyjęliście, niech będzie przeklęty!


Przeklina każdego nawet anioła?? Ponieważ sam najprawdopodobniej był aniołem więc nie czuł tak wielkiej obawy przed aniołem. Czy zwykły człowiek, faryzeusz - który znjąć kabałę od aniołów - odważyłby się przekląć anioła Bożego???

Wątpliwe. Natomiast upadły anioł by to uczynił, ponieważ wie on, że i tak czeka go śmierć. Zresztą upadli aniołówie tworzący Bestie - jak podaje Apokalipsa - co będą robić???


Ap 13 napisał:(6) I otworzyło paszczę swoją, by bluźnić przeciwko Bogu, bluźnić przeciwko imieniu jego i przybytkowi jego, przeciwko tym, którzy mieszkają w niebie.

Będą przeklinać nie tylko aniołów ale i Boga!!!!

Czy Paweł nie bluźnie przeciwko mieszkańcom nieba czyli posłusznym wobec Boga aniołom???
avatar
Aleksander
Liczba postów : 60
Join date : 07/10/2016

Konflikt pomiędzy smokiem a Bestią o władzę... - Page 2 Empty Re: Konflikt pomiędzy smokiem a Bestią o władzę...

on 11th Grudzień 2016, 09:55
Message reputation : 100% (3 votes)
Taki można wysnuć wniosek że jezuici uczyli się od pawła

1 Kor 9 napisał:
(18) Jakąż tedy mam zapłatę? Tę, że zwiastując ewangelię czynię to darmo, aby nie korzystać z prawa, jakie mi daje zwiastowanie ewangelii.
(19) Będąc wolnym wobec wszystkich, oddałem się w niewolę wszystkim, abym jak najwięcej ludzi pozyskał.
(20) I stałem się dla Żydów jako Żyd, aby Żydów pozyskać; dla tych, którzy są pod zakonem, jakobym był pod zakonem, chociaż sam pod zakonem nie jestem, aby tych, którzy są pod zakonem, pozyskać.
(21) Dla tych, którzy są bez zakonu jakobym był bez zakonu, chociaż nie jestem bez zakonu Bożego, lecz pod zakonem Chrystusowym, aby pozyskać tych, którzy są bez zakonu.
(22) Dla słabych stałem się słabym, aby słabych pozyskać; dla wszystkich stałem się wszystkim, żeby tak czy owak niektórych zbawić.
(23) A czynię to wszystko dla ewangelii, aby uczestniczyć w jej zwiastowaniu."wśród katolików bądź katolikiem , wśród protestantów protestantem..." Skoro jedna z najbardziej złowrogich organizacji na świecie uczy się od pawła tak też kolejny wniosek komu paweł służy i kim jest.

Niedawno przeczytałem jakiś wpis "nowonawiedzonego" w dośc mało istotnej sprawie i było to tak : "Bóg mówi: (i odnośnik do slów pawła)" .

"Bóg mówi" i cytat z pawłowych wymiocin tragedia ...
avatar
Cyryl
Liczba postów : 1422
Join date : 21/03/2015
https://cyryl27.wordpress.com/

Konflikt pomiędzy smokiem a Bestią o władzę... - Page 2 Empty Re: Konflikt pomiędzy smokiem a Bestią o władzę...

on 12th Grudzień 2016, 22:39
thewordwatcher napisał:Pamiętam jak zachwycałem się niezwykłą precyzją Ew. Łukasza czarownika, który z taką precyzją zapowiedział odstąpienie wojsk Rzymu od Jerozolimy. Na początkach witryny zbawienie.com pisałem o tym

Teraz wiemy, że pisał on to już po wydarzeniach.

Dodałeś Henryku ciekawy argument na fakt, że Łukasz opisywał te wydarzenia jednak przed oblężeniem Jerozolimy.

Otóż jak sam przyznałeś zachwycałeś się niezwykłą precyzją proroctwa z ewangelii Łukasza.

Tak samo ewangelia Łukasza zyskała spore poparcie ponieważ wielu ludzi zachwycało się także precyzją tego proroctwa.

Jednak nie zapominajmy, że Rzym jako głowa Bestii była wtedy rządzona przez smoka i jego upadłych aniołów.

Czyli oni zaplanowali, że wojska Rzymu mają oblegać Jerozolimę a potem na jakiś czas mają przestać ją oblegać aby potem powrócić i ją zniszczyć.

Oczywiście Paweł dał te plany Łukaszowi w formie proroctwa.

Smok aby uwiarygodnić te proroctwo wymordował 1,5 milionów Edomitów czyli członków synagogi szatana.

Dlaczego smok zdecydował się na ten krok???

Ponieważ mylnie zrozumiał proroctwo Isusa o czasach końca:Mat 24 napisał:(1) A gdy Isus opuszczał świątynię i odchodził, przystąpili uczniowie jego, aby mu pokazać zabudowania świątyni.
(2) A On, odpowiadając, rzekł do nich: Czy nie widzicie tego wszystkiego? Zaprawdę powiadam wam, nie pozostanie tutaj kamień na kamieniu, który by nie został rozwalony.
(3) A gdy siedział na Górze Oliwnej, przystąpili do niego uczniowie na osobności, mówiąc: Powiedz nam, kiedy się to stanie i jaki będzie znak twego przyjścia i końca świata?
(14) I będzie głoszona ta ewangelia o Królestwie po całej ziemi na świadectwo wszystkim narodom, i wtedy nadejdzie koniec.
(15) Gdy więc ujrzycie na miejscu świętym ohydę spustoszenia, którą przepowiedział prorok Daniel - kto czyta, niech uważa -
(16) Wtedy ci, co są w Judei, niech uciekają w góry;
(17) Kto jest na dachu, niech nie schodzi, aby co wziąć z domu swego;
(18) A kto jest na roli, niech nie wraca, by zabrać swój płaszcz.
(19) Biada też kobietom brzemiennym i karmiącym w owych dniach.
(20) Módlcie się tylko, aby ucieczka wasza nie wypadła zimą albo w sabat.
(21) Wtedy bowiem nastanie wielki ucisk, jakiego nie było od początku świata aż dotąd, i nie będzie.
(22) A gdyby nie były skrócone owe dni, nie ocalałaby żadna istota, lecz ze względu na wybranych będą skrócone owe dni.

Zobaczmy w tym proroctwie Isus powiedział o dwóch wydarzeniach czyli zniszczeniu świątyni oraz czasach końca, jego powtórnym przyjściu i powstaniu ohydy spustoszenia. 

Obydwa wydarzenia nastąpić miały po sobie setki lat.

Tymczasem smok potraktował zniszczenie świątyni i pojawienie się powtórne Isusa jako jedno proroctwo.

Czyli smok pomyślał, że zniszczenie świątyni jest ową ohydą siejącą spustoszenie.

To właśnie taka interpretacja proroctwa Isusa przez smoka, mogła spowodować powstanie owego "precyzyjniejszego" proroctwa  u Łukasza.

Smok myślał, że jak pokaże lepszą wersję proroctwa to będzie mógł przeciwko prawdziwemu Isusowi podstawić swojego Chrystusa którego głosił Paweł:

Paweł nawet miał opisać ten scenariusz:


2 Tes 2 napisał:(1) Co się zaś tyczy przyjścia Pana naszego Isusa Chrystusa i spotkania naszego z nim, prosimy was, bracia,
(2) Abyście nie tak szybko dali się zbałamucić i nastraszyć, czy to przez jakieś wyrocznie, czy przez mowę, czy przez list, rzekomo przez nas pisany, jakoby już nastał dzień Pański.
(3) Niechaj was nikt w żaden sposób nie zwodzi; bo nie nastanie pierwej, zanim nie przyjdzie odstępstwo i nie objawi się człowiek niegodziwości, syn zatracenia,
(4) Przeciwnik, który wynosi się ponad wszystko, co się zwie Bogiem lub jest przedmiotem boskiej czci, a nawet zasiądzie w świątyni Bożej, podając się za Boga.
(5) Czy nie pamiętacie, że jeszcze będąc u was, o tym wam mówiłem?
(6) A wiecie, co go teraz powstrzymuje, tak iż się objawi dopiero we właściwym czasie.
(7) Albowiem tajemna moc nieprawości już działa, tajemna dopóty, dopóki ten, który teraz powstrzymuje, nie zejdzie z pola.
(Cool A wtedy objawi się ów niegodziwiec, którego Pan Isus zabije tchnieniem ust swoich i zniweczy blaskiem przyjścia swego.
(9) A ów niegodziwiec przyjdzie za sprawą szatana z wszelką mocą, wśród znaków i rzekomych cudów,
(10) I wśród wszelkich podstępnych oszustw wobec tych, którzy mają zginąć, ponieważ nie przyjęli miłości prawdy, która mogła ich zbawić.
(11) I dlatego zsyła Bóg na nich ostry obłęd, tak iż wierzą kłamstwu,
(12) Aby zostali osądzeni wszyscy, którzy nie uwierzyli prawdzie, lecz znaleźli upodobanie w nieprawości.


Zobaczmy smok miał nadzieję, że jak zniszczy świątynie w Jerozolimę to spowoduje powrót Isusa i w ten sposób zwiedzie wszystkich ludzi.

Problem w tym, że smok się pomylił jak jego reszta upadłych aniołów, dlatego trzeba było tysięcy kłamstw aby zatrzeć tę porażkę.

Porównując te dwa proroctwa z Mateusza i Łukasza widać to coraz bardziej.
avatar
Cyryl
Liczba postów : 1422
Join date : 21/03/2015
https://cyryl27.wordpress.com/

Konflikt pomiędzy smokiem a Bestią o władzę... - Page 2 Empty Re: Konflikt pomiędzy smokiem a Bestią o władzę...

on 28th Styczeń 2017, 22:14
Message reputation : 100% (1 vote)
Zacytuje ciekawy post Henryka:


thewordwatcher napisał:Zwłaszcza pojawienie się Trumpa, który rozbija szatański NWO robi wiele zamieszania i nie wiemy, czy posługuje się nim Bóg czy nadal szatan.

Trump nie jest świętym człowiekiem i wiele wskazuje na opiekę szatana i upadłych aniołów, ale pomocy Boga także nie można wykluczyć. Król Nabuchodonozor był okultystą i satanistą, ale Bóg dał mu interesującą lekcję życiową i król spokorniał i uznał, że Bóg jest jedynym Bogiem wartym wielbienia.

Nabuchodonozor miał wielu okultystów na dworze i z ich usług korzystał. Sam wyrok w sprawie wyjaśnienia snu króla oraz nawet opowiedzenia snu - wyrokiem była kara śmierci - jest to rzecz nie do pomyślenia w dzisiejszych czasach. Wyjątkowa niesprawiedliwość i okrucieństwa króla.

Niemniej Bóg miał w tym swój cel.

W tym świetle obserwujmy wszystko, badajmy, dociekajmy i traktujmy to jako obserwacje a nie... proroctwa.  

Mamy prawo podejrzewać pewne działania satanistów i ich dążenia, które często są widoczne i zrozumiałe, ale nie mamy prawa... prorokowania.

Moim zdaniem ten temat jest ciekawy.

Zauważmy jedno, nie tylko Nabuchodonozor wypełniał polecenia Boga, pomimo że był satanistą i zarządca Bestii o głowie Lwa czyli Babilonu.

 Otóż z księgi Daniela Wiadomo, ze były cztery Bestie:


Dan 7 napisał:(3) I cztery wielkie zwierzęta wychodził z morza, każde inne.
(4) Pierwsze było podobne do lwa i miało orle skrzydła. Gdy potem spojrzałem, wyrwano jego skrzydła; wtedy podniosło się z ziemi i stanęło na dwóch nogach jak człowiek i dano mu ludzkie serce.
(5) Potem pojawiło się inne, drugie zwierzę, podobne do niedźwiedzia; było ono podniesione tylko jedną stroną, a miało w paszczy między zębami trzy żebra, i powiedziano mu: Wstań, jedz dużo mięsa!
(6) Potem spojrzałem, a oto pojawiło się inne, podobne do pantery; miało ono na grzbiecie cztery ptasie skrzydła, i cztery głowy miało to zwierzę, i dano mu władzę.
(7) Potem spojrzałem i w widzeniu nocnym pojawiło się czwarte zwierzę, straszne i groźne, i nadzwyczaj silne; miało ono potężne żelazne zęby: pożerało i miażdżyło, a co pozostało, deptało swoimi nogami, było ono inne aniżeli wszystkie poprzednie zwierzęta, a miało dziesięć rogów.
(Cool Gdy uważnie przypatrywałem się rogom, zaczął wyrastać między nimi inny, mały róg, i trzy spośród poprzednich rogów zostały wyrwane. Na tym rogu były oczy jakby oczy ludzkie i usta, które mówiły zuchwałe słowa.


A zatem zauważmy coś ciekawego, za czasów Persji - czyli niedźwiedzia - Judejczycy powrócili z niewoli i odbudowali 2 świątynie.

Czyli to pokazuje, że owe Bestie (czyli potężni upadli aniołowie) wypełniali jakieś polecenia Boga.

Bestia trzecia czyli pantera o czterech głowach, zezwoliła Judejczykom na wyznawanie swojej wiary. Aleksander Wielki dał ten przywilej ponieważ Jerozolima od razu mu się poddała i ugościła go z honorami.

Wyjątkiem był jeden władca.

Wreszcie czwarta Bestia czyli Rzym, pozwalała na wyznawanie swojej wiary Judejczykom. Ponadto wykonała wyrok Boga na Edomitach czyli zniszczyła Jerozolimę i drugą świątynie. 

Zauważmy z Biblii wynika, że Bestie wykonują także rozkazy czy wyroki Boga. 

Z czego to może wynikać???

1. Zauważmy coś ciekawego. Szatan to:

Ap 12 napisał:
(10) I usłyszałem donośny głos w niebie, mówiący: Teraz nastało zbawienie i moc, i panowanie Boga naszego, i władztwo Pomazańca jego, gdyż zrzucony został oskarżyciel braci naszych, który dniem i nocą oskarżał ich przed naszym Bogiem.


zach 1 napisał:(1) Potem ukazał mi Jozuego, arcykapłana, stojącego przed aniołem Pana i szatana stojącego po jego prawicy, aby go oskarżać.

Zobaczmy szatan to oskarżyciel. Czyli stosuje on przed Bogiem oskarżenia ludzi, aby w ten sposób ludzi poddawać próbom z wyroku Boga. 

W przypadku Hioba pokazane jest jak działa oskarżenie szatana:


Hioba 1 napisał:(6) Otóż zdarzyło się pewnego dnia, że przybyli aniołowie Boży, aby się stawić przed Panem, a wśród nich przybył też i szatan.
(7) I rzekł Pan do szatana: Skąd przybywasz? A szatan odpowiedział Panu, mówiąc: Wędrowałem po ziemi i przeszedłem ją wzdłuż i wszerz.
(Cool Rzekł Pan do szatana: Czy zwróciłeś uwagę na mojego sługę, Joba? Bo nie ma mu równego na ziemi. Mąż to nienaganny i prawy, bogobojny i stroniący od złego.
(9) Na to szatan odpowiedział Panu, mówiąc: Czy za darmo jest Job tak bogobojny?
(10) Czy Ty nie otoczyłeś go zewsząd opieką wraz z jego domem i wszystkim, co ma? Błogosławiłeś sprawie jego rąk i jego dobytek rozmnożył się w kraju.
(11) Lecz wyciągnij tylko rękę i dotknij tego, co ma; czy nie będzie ci w oczy złorzeczył?
(12) Na to rzekł Pan do szatana: Oto wszystko, co ma, jest w twojej mocy, tylko jego nie dotykaj! I odszedł szatan sprzed oblicza Pana.


Zobaczmy otóż szatan i inni aniołowie poddają ludzi próbom jednak działają oni w ramach poleceń Boga (czasami mogą zabić np. więcej owiec jak to opisuje księga Henocha)


Hen 89 napisał:61 Zawołał drugiego i powiedział doń: "Stój i patrz uważnie na to wszystko, co pasterze robią z owcami, gdyż oni zniszczą spośród nich więcej, niż nakazałem.
62 Zapisz wszelkie nadużycie i zabójstwo spowodowane przez pasterzy, ile ich zabiją z mojego rozkazu, a ile zabiją z własnej woli. Zapisz, który z pasterzy którą zabił.
63 Przeczytaj mi, ile dokładnie oni zabili z ich własnej woli, a ile z mojego rozkazu, aby to było świadectwem dla mnie przeciwko nim, abym mógł poznać wszystkie czyny pasterzy i kiedy będę ich oceniał, abym mógł zobaczyć, co zrobili i czy byli wierni mojemu rozkazowi, czy nie.
64 Nie muszę jednak o tym wiedzieć i nie musisz ich o tym informować ani ich karcić, tylko spisz dokładnie, co każdy z nich z osobna dokonał, kogo pasterze zabili, i przedstaw mi to wszystko".


Jednak pomimo tego, upadli aniołowie którzy tworzyli cztery Bestie wypełniali jakieś konkretne rozkazy Boga.

Sama Apokalipsa mówi jasno, że nawet wypuszczona z otchłani Bestia wykona wyrok Boga na Wielkiej Nierządnicy, pomimo nienawiści do Stwórcy. Bestia bluźni przeciwko Bogu:

Ap 13 napisał:
6) I otworzyło paszczę swoją, by bluźnić przeciwko Bogu, bluźnić przeciwko imieniu jego i przybytkowi jego, przeciwko tym, którzy mieszkają w niebie.

Ale jednocześnie (ze strachu czy innego powodu) wykonuje wyrok Boga na Wielkiej Nierządnicy:


Ap 17 napisał:(16) A dziesięć rogów, które widziałeś, i zwierzę, ci znienawidzą wszetecznicę i spustoszą ją, i ogołocą, i ciało jej jeść będą, i spalą ją w ogniu.
(17) Bóg bowiem natchnął serca ich, by wykonali jego postanowienie i by działali jednomyślnie, i oddali swoją władzę królewską zwierzęciu, aż wypełnią się wyroki Boże.2. Widać zatem, że nasza interpretacja proroctw powinna zakładać, że upadli wykonywali i w przyszłości wykonają jakieś określone rozkazy od Boga.

Problem w tym, że obecnie działania szatańskich władz nie wiadomo na ile są one wykonaniem poleceń upadłych realizacją ich planów a na ile wykonaniem wyroków i zamiarów Boga!!!
thewordwatcher
thewordwatcher
Admin
Liczba postów : 4550
Join date : 18/03/2015
Skąd : Perth, Australia
http://zbawienie.com

Konflikt pomiędzy smokiem a Bestią o władzę... - Page 2 Empty Re: Konflikt pomiędzy smokiem a Bestią o władzę...

on 29th Styczeń 2017, 02:11
Zrobiłeś wspaniały dodatek do mego posta, który cię zainspirował i z kolei twój post sprawił, że widzę teraz wiele rzeczy inaczej.

Dotychczas nie zwracaliśmy uwagi na to, że tak szatan jak upadli aniołowie działa pod niemal zupełną kontrolą Boga i często wykonują Jego polecenia.

W czasach dzisiejszych jest to szczególnie widoczne ponieważ nie możemy się w wielu kwestiach połapać.

Działania Boga który realizuje swój Plan rękami szatana i bestii są najwyraźniej dokonywane.


_________________
Ojcze nasz, któryś jest w niebie, Święć się imię twoje, przyjdź Królestwo twoje, bądź wola twoja, jak w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj, i odpuść nam nasze winy, jak i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Albowiem twoje jest Królestwo i moc, i chwała na wieki wieków. Niech się stanie.
----------------------------------------------------------------------------------------------
huberkinky@protonmail.com
http://www.zbawienie.com http://www.proroctwa.com
https://www.youtube.com/thewordwatcher
https://www.youtube.com/HenryKubik
Sponsored content

Konflikt pomiędzy smokiem a Bestią o władzę... - Page 2 Empty Re: Konflikt pomiędzy smokiem a Bestią o władzę...

Powrót do góry
Permissions in this forum:
Nie możesz odpowiadać w tematach