Trump z Republikanami rozpoczęli światową walkę przeciwko szatańskiemu NWO i ową walkę jak na razie wygrywają.