Go down
thewordwatcher
thewordwatcher
Admin
Liczba postów : 4540
Join date : 18/03/2015
Skąd : Perth, Australia
http://zbawienie.com

Dwóch świadków Apokalipsy - Page 6 Empty Re: Dwóch świadków Apokalipsy

on 30th Grudzień 2016, 01:34
Message reputation : 100% (1 vote)
Ap 11:
(1) Potem dano mi trzcinę podobną do mierniczego pręta, i powiedziano: Wstań i zmierz Świątynię Bożą i ołtarz, i tych, co wielbią w niej Boga. (2) Dziedziniec zewnętrzny Świątyni pomiń zupełnie i nie mierz go, bo został dany poganom, i będą deptać Miasto Święte czterdzieści dwa miesiące.

Wyobraźmy sobie Jerozolimę jako świetne miasto Boga za króla Salomona. Najbardziej świętym miejscem była świątynia i do niej mieli dostęp tylko Izraelici.

Poza świątynią był dziedziniec zewnętrzny i na nim mogli wielbić Boga Izraelici oraz ludzie z innych narodów, którzy także miłowali Boga Izraela.

Jeżeli ten fragment ma na myśli Jerozolimę jako kompletny lud Boży, to właśnie świątynia czyli czyści genetycznie Izraelici wraz z 144.000. Mierzenie to symbolicznie podany sąd. Zewnętrzny dziedziniec oznacza ludzi poza świątynią, niezupełnie czyści genetycznie ludzie czy też Izraelici, na których być może spadną plagi muzułmańskie.

Co jest ciekawe, w Ezechiela mamy kilku rozdziałowy opis świątyni.

Zacząłem to czytać i być może jest to rzeczywiście właściwy trop.

Ezechiela 42:(20) Robił pomiary z czterech stron. Dokoła był mur pięćset łokci długi i pięćset łokci szeroki; miał on oddzielać świątynię od tego, co pospolite.

Jak na mur to te wymiary są pozbawione sensu ale jeżeli chodzi i świątynię jako Królestwo Boże, to ten werset oraz cały opis świątyni może mieć bardzo głęboki sens.

Jeżeli Ziemia Obiecana to symboliczna Jerozolima, to reszta świata pod panowaniem Chrystusa może być tym, co pospolite, czyli narody które obmyły swe szaty w krwi baranka.

Ezechiela 43:(7) I rzekł do mnie: Synu człowieczy, oto miejsce mojego tronu i miejsce podnóżka moich stóp, gdzie na zawsze zamieszkam wśród synów izraelskich. Już nigdy dom izraelski - ani oni, ani ich królowie nie będą bezcześcili świętego mojego imienia przez swoje wszeteczeństwo i zwłoki swych królów, gdy umrą,

(Cool Gdyż kładli swoje progi obok moich progów i stawiali swoje odrzwia obok moich odrzwi, zostawiając tylko mur między mną a sobą. I bezcześcili święte imię moje przez ohydne swoje czyny, których się dopuszczali, tak że zniszczyłem ich w moim gniewie.

(9) Gdy więc teraz oddalą ode mnie swoje bałwochwalstwo i zwłoki swoich królów, zamieszkam wśród nich na wieki.

(10) A ty, synu człowieczy, opisz domowi izraelskiemu świątynię, jej wygląd i jej plan, aby się wstydzili swoich przewinień.

(11) A gdy będą się wstydzić wszystkiego, co uczynili, narysuj świątynię, jej urządzenie, jej wyjścia i wejścia, cały jej plan; obwieść im wszystkie przepisy o niej i wszystkie jej ustawy i wypisz to przed ich oczami, aby przestrzegali wszystkich jej ustaw i wszystkich o niej przepisów.

Czytam to i na gorąco piszę i już widzę, że to jest symboliczne Królestwo Boże.

Kolejne potwierdzenie...

Ezechiela 45:(7) Lecz dla księcia wyznaczycie obszar z obu stron działu świętego i własności miasta, wzdłuż działu świętego i własności miasta, po stronie zachodniej ku zachodowi, po stronie wschodniej ku wschodowi, a co do długości - odpowiednio do długości jednego z działów plemion od granicy zachodniej do granicy wschodniej kraju.

(Cool Będzie to jego własność w Izraelu, aby moi książęta już nie uciskali mojego ludu, lecz pozostawili domowi izraelskiemu pozostałą ziemię według jego plemion.

Książę to Chrystus. Kilkakrotnie w proroctwach mesjańskich jest nazwany księciem w ST.

Ezechiela 47:(7) A gdy wracałem, widziałem na brzegu potoku bardzo dużo drzew, z jednej i z drugiej strony.

(Cool I rzekł do mnie: Te wody płyną w kierunku okręgu wschodniego i spływają w dół na step i wpadają do Morza, do wody zgniłej, która wtedy staje się zdrowa.

(9) I gdzie tylko potok popłynie, każda istota żywa i wszystko, od czego się tam roi, będzie żyło; i będzie tam dużo ryb, bo gdy ta woda tam dotrze, wtedy będzie zdrowa, a wszystko będzie żyć tam, dokąd tylko dotrze potok.

Żywe wody do uzdrawiania narodów!

Ezechiela 47:(12) Na obu brzegach potoku będą rosły różne drzewa owocowe; liść ich nie więdnie i owoc się nie wyczerpie; co miesiąc będą rodzić świeże owoce, gdyż woda dla nich płynie ze świątyni. Owoc ich jest na pokarm, a liście ich na lekarstwo.

Liście do leczenia narodów.

Ezechiela 48:(31) Bramy miasta są nazwane według plemion izraelskich: trzy bramy w kierunku północy, jedna brama Rubena, jedna brama Judy, jedna brama Lewiego.

(32) Od strony wschodniej cztery tysiące pięćset łokci rozciągłości, trzy bramy: jedna brama Józefa, jedna brama Beniamina i jedna brama Dana.

(33) Od strony południowej: cztery tysiące pięćset łokci rozciągłości, trzy bramy: jedna brama Symeona, jedna brama Issachara i jedna brama Zebulona.

(34) Od strony zachodniej cztery tysiące pięćset łokci rozciągłości, trzy bramy: jedna brama Gada, jedna brama Assera i jedna brama Naftalego.

(35) Obwód miasta wynosi osiemnaście tysięcy łokci. A nazwa miasta będzie od dziś brzmieć: Pan tam mieszka.

Oczywiście dojdą imiona apostołów Baranka.

Ze 2 lata temu ów opis świątyni mnie bardzo nurtował i szukałem sporo na Internecie jakichkolwiek wyjaśnień, teorii i niczego praktycznie nie mogłem znaleźć. Bardzo mnie to dziwiło i wielu badaczy Pism twierdziło, ze ten tekst nie jest autentyczny, ponieważ nie ma sensu i jest o ofiarach. Większość artykułów, które przebiegałem raczej szybko, mówiła o odbudowie świątyni ale wymiary jej nie miały żadnego sensu.

Mamy więc kolejną zagadkę biblijną rozwiązaną w dużym stopniu i trzeba to dokładniej przestudiować i przemyśleć.

Chwała i cześć Bogu Izraela na wielki wieków!

_________________
Ojcze nasz, któryś jest w niebie, Święć się imię twoje, przyjdź Królestwo twoje, bądź wola twoja, jak w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj, i odpuść nam nasze winy, jak i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Albowiem twoje jest Królestwo i moc, i chwała na wieki wieków. Niech się stanie.
----------------------------------------------------------------------------------------------
huberkinky@protonmail.com
http://www.zbawienie.com http://www.proroctwa.com
https://www.youtube.com/thewordwatcher
https://www.youtube.com/HenryKubik
avatar
Obserwator
Liczba postów : 1311
Join date : 18/03/2015
http://www.obserwatorczasowkonca.wordpress.com

Dwóch świadków Apokalipsy - Page 6 Empty Re: Dwóch świadków Apokalipsy

on 1st Styczeń 2017, 21:17
Mała wskazówka w temacie...

Zdaje się, że bestia będzie dzierżyła władzę do czasu wykona wszystkich wyroków Bożych opisanych w Objawieniu...

Objawienie 17

(16) A dziesięć rogów, które widziałeś, i zwierzę, ci znienawidzą wszetecznicę i spustoszą ją, i ogołocą, i ciało jej jeść będą, i spalą ją w ogniu.

(17) Bóg bowiem natchnął serca ich, by wykonali jego postanowienie i by działali jednomyślnie, i oddali swoją władzę królewską zwierzęciu, aż wypełnią się wyroki Boże.
damian
damian
Liczba postów : 111
Join date : 29/06/2015
http://PrawdaNasWyzwoli.com

Dwóch świadków Apokalipsy - Page 6 Empty Re: Dwóch świadków Apokalipsy

on 12th Styczeń 2017, 10:24
Message reputation : 100% (1 vote)
Rzadko się tu wypowiadam, ale czytam ... i chwilami mnie ogarnia obawa.

Nie odbierzcie źle tego co napiszę, ale dla mnie teza o świadkach jakoby "wielu" oraz to, że "wielki ucisk już trwa" ... napawa mnie wielką obawą o intencje i źródło tych tez .... a także to jak szybko wielu przyjmuje każdą tezę i nagle dopasowuje się do niej ... przeraża mnie to kochani. Rozważcie to w sercach swoich.

A teraz kilka słów ode mnie w temacie świadków i ucisku.

Założenie, że świadków musi być wielu, gdyż Objawienie mówi zawsze o wielu a nie pojedynczych osobach, moim zdaniem jest błędne i przypomina mi nieco tych, którzy mówili, że Isus nie może być Mesjaszem, gdyż wcześniej nie wyszedł prorok z Galilei.

Nigdzie i nic nie daje nam wskazówki abyśmy tak generalizowali rozważania.

W analizach naszych winniśmy zachować prostotę podejścia, bez zagmatwania wszystkiego i dopasowania pod daną ideę w myśl, że "wszystko jest symbolem" ...

Jeśli przyjmiemy, że w Biblii wszystko jest symbolem to co to oznacza? Że możemy to dowolnie w całości interpretować?
To po co to w ogóle czytać jeśli mamy z tego wyciągnąć dosłownie dowolną rzecz, którą chcemy?

Czyż nie od tego na tym forum uciekaliśmy kiedyś? Od zagmatwania i kwasu faryzeuszów? Czyż nie?
Dlaczego dziś czytając mam wrażenie, że brniemy tu w ... sam nie wiem jak to nazwać, ale mnie to przeraża.
Przepraszam Was za to jeśli to kogoś gorszy, ale mnie to przeraża.

Obj 11:3 I dam dwom moim świadkom moc, i będą, odziani w wory, prorokowali przez tysiąc dwieście sześćdziesiąt dni.

Oni będą pokutować. To literalne, dwie osoby.

Obj 11:5 A jeżeli ktoś chce im wyrządzić szkodę, ogień bucha z ich ust i pożera ich wrogów; tak musi zginąć każdy, kto by chciał im wyrządzić szkodę.
Obj 11:6 Oni mają moc zamknąć niebiosa, aby nie padał deszcz za dni ich prorokowania; mają też moc nad wodami, by je zamieniać w krew i dotknąć ziemię wszelką plagą, ilekroć zechcą.

Słowem z ust swoich zabiją swoich wrogów i tych, którzy nastawać będą na ich życie. Taką moc da im Bóg.
Ta moc i czyny ich świadczyć będą o nich i TO WŁAŚNIE uczyni ich świadkami.
Nawet szatańskie media nie unikną tego, że będą to relacjonować, a nie ukryją.

Nie będzie padał deszcz ... literalnie. To nie są symbole. Będziemy świadkami czerwonych wód i plag. O ile stanie się to za naszego życia, a wygląda na to, że jest to niezwykle prawdopodobne.

Obj 11:7 A gdy już złożą swoje świadectwo, zwierzę wychodzące z otchłani stoczy z nimi bój i zwycięży, i zabije ich.
Obj 11:8 A ich trupy leżeć będą na ulicy wielkiego miasta, które w przenośni nazywa się Sodomą i Egiptem, gdzie też Pan ich został ukrzyżowany.
Obj 11:9 I patrzeć będą ludzie ze wszystkich ludów i plemion, i języków, i narodów na ich trupy przez trzy i pół dnia, i nie pozwolą złożyć ich trupów w grobie.

Gdy ci ludzie złożą swoje świadectwo poprzez to co będą głosić, swoją pokutę i moc, którą objawi Bóg poprzez ich ręce i usta - wówczas ostatni dyktator świata - Bestia wychodząca z otchłani zabije ich. Literalnie.

Odejdę na moment od świadków ... Zgadzam się, że Bestia to po części wielki SYSTEM. Ale na jego czele będzie stał JEDEN człowiek ... ostatni antychryst i zarazem symboliczna Bestia i róg z proroctw. On mieć będzie SYSTEM w rękach swojej władzy, ale będzie to znów literalnie JEDEN człowiek ... JEDEN dyktator, a reszta systemu za jego plecami.

Patrzeć będą wszyscy ludzie świata .... na ciała tych świadków.

Jak by to było możliwe, gdyby tych świadków miało być WIELU ... tysiące ... i gdzie by byli? W jednym mieście? Na jednej ulicy?
Objawienie nam mówi, że zginą na ulicy wielkiego miasta ... Nie chcę strzelać, które to będzie miasto ... ale mam swój typ.

Jeśli mnie znacie, wiecie, że pokornie podchodzę do interpretacji proroctw. Ale uważam, że nie możemy zmieniać tego co jest napisane prostymi słowami, jasno i precyzyjnie. Nazywać to symbolem i czynić z tego rzecz dowolną dla nas. Uważam, że tego czynić nie możemy i zważać powinniśmy na takie zapędy.

Obj 11:10 A mieszkańcy ziemi radować się będą nimi i weselić się, i podarunki sobie nawzajem posyłać, dlatego że ci dwaj prorocy udręczyli mieszkańców ziemi.
Obj 11:11 Lecz po upływie trzech i pół dnia wstąpił w nich duch żywota z Boga i stanęli na nogi swoje, i strach wielki padł na tych, którzy na nich patrzyli.

Dwaj prorocy. Czy w Biblii prorok kiedyś oznaczał wielu ludzi?

Kochani. Nie odbierzcie mnie źle. Serce się raduje czytając to forum i widząc, że coraz więcej osób szuka Boga Ojca i poznania. Że nie jest się samotnym w zgubionym świecie ... ale czy nie przesadzamy chwilami w interpretacjach?

Do tego temat WIELKIEGO UCISKU.
Jak możemy dojść do wniosku, że to trwa ... albo że już było. Pamiętam taką osobę z tego forum, kobietę ... nie będę już wymieniał imion ... która takie teorie głosiła.

Jak czytam coś takiego to się zastanawiam czy ja mam tą samą Biblię. A może jestem do reszty głupi.
Niech tak będzie, że jestem głupi ... i głupio rozumiem, że wielki ucisk będzie literalnie wielkim uciskiem ...

Jak przyjdzie dzień, w którym będzie się należało określić, czy wchodzi się do SYSTEMU i można żyć, zarabiać, kupować i sprzedawać ... albo pozostaje się POZA systemem, bez jakichkolwiek praw, środków do życia i w świadomości, że każdy może podejść i nas zabić i jeszcze go nagrodzą za to ... to będzie to początkiem wielkiego ucisku.

Uczynią z nas terrorystów, ludzi najgorszego sortu. Bo ustanowią prawo, które będzie mówiło, że to co my głosimy jest złem i mową nienawiści ... a ostatni dyktator wyjmie nas spod prawa i pozbawi prawa do życia ... i prześladować nad będą od miasta do miasta i będzie trudny okres do przetrwania ... i wzywać będziemy Ojca i tęsknić i pragnąć choć jednego dnia jak dawniej ... patrzeć będziemy jak krew wielu naszych braci spływa ulicami ... kiedy zdani będziemy na resztki dobrej woli i litości ludzi, którzy nam dadzą pożywienie ... TO BĘDZIE czasem wielkiego ucisku ...

Świat wiele zła widział ... ale takiego i na taką skalę jeszcze nie.
OCZYWIŚCIE Bóg obiecał, że ochroni TYCH, którzy w pełni mu zaufają i oddadzą się pod Jego Ochronę ... i w to głęboko wierzę.
Czy to będzie porwanie czy to będzie inna ochrona aby przetrwać ... nie wiem, ale w TO głęboko wierzę ... i sam osobiście pracuję nad sobą ... ciężko pracuję aby gdy przyjdzie TEN dzień ... być godnym Jego wsparcia.

Jeśli chcecie interpretacji proroctw ... zwróćcie uwagę na Habakuka ... pisałem już o tym ... Jego wizje nieszczęśliwie dla nas ... ale są bliskie realizacji ... bo nadciągnął już na nas lud chaldejczyków ... i za granicami naszego pięknego kraju szykują się w podziemiach na dzień swojej świętej wojny ... dzień w którym będą nas grabić, mordować i plądrować ... ale nadal nie będzie to czasem wielkiego ucisku ... I znów to napiszę ... że wrócą ponownie parszywi ludzie spod znaku SS ... i wciąż podkreślę, że za wysoce prawdopodobne uważam,, że Bestia wychodząca z Otchłani może mieć z tym coś wspólnego ... i to bardzo ... Bo już była (lata 30-40te XX wieku) ... nie ma jej ... a ma nadejść. Dawno próbowałem Was zainteresować tematem historii II wojny i tego co robili Niemcy w tym czasie i dlaczego ... Oni sami to zapowiedzieli = swój powrót w 80 lat po upadku III Rzeszy ... i "ich armią będą brudasy ze wschodu" ...

TYM się możemy zajmować, bo to jest u progu naszych drzwi ...

A my się zajmujemy tym, że ucisk już trwa i jest SUPER ... a świadkowie to my i jest nas wielu ...
Przepraszam ale musiałem to napisać. Kto ma zrozumieć, ten zrozumie.
damian
damian
Liczba postów : 111
Join date : 29/06/2015
http://PrawdaNasWyzwoli.com

Dwóch świadków Apokalipsy - Page 6 Empty Re: Dwóch świadków Apokalipsy

on 12th Styczeń 2017, 11:05
Jeszcze jednym, ale i chyba najważniejszym dowodem na to, że Wielki Ucisk będzie doprawdy WIELKI i ciężki ... i wymagać będzie ogromu odwagi od ludzi, aby nie wejść do SYSTEMU, ale stanąć obok, ryzykując życiem, tym że będą ścięci, zarżnięci jak zwierzęta przez bezbożnych ... Przez WIELE, wiele ksiąg Biblii Bóg nas uczy fundamentalnej cechy. WYTRWAŁOŚCI.

O tym mówi podobieństwo o siewcy ... i tych, którzy załamią się jak naprą fale a przetrwa tylko ten, który swój dom osadził na skale (Prawdy i silnej, niczym nie wzruszonej WIARY w Boga). O tym pisał List brat Jakub ... tego nauczali prorocy, o tym mówił Isus.

Musimy się UMACNIAĆ w wierze i być wytrwali. TYLKO to nam gwarantuje przetrwanie i to, że nie złamiemy się w chwili próby.
Wielki ucisk będzie "dniem" największej próby, na którą zostanie wystawiony świat.

Czy jesteśmy gotowi położyć głowy pod gilotynę? Czy jesteśmy gotowi zaufać Ojcu i zawierzyć mu całe życie?
Czy jesteśmy gotowi umrzeć na tym świecie dla Prawdy? Czy jesteśmy osadzeni na skale i przetrwamy uderzenia fal?

Nie płyniemy w świetlaną przyszłość jak z bajki ... jeszcze nie bezpośrednio. Ta przyszłość oczywiście może być naszym udziałem ale po drodze przed nami wielki sztorm. Czy przygotowujemy się na niego rozważając, że ucisk już trwa i zaraz minie, że wszystko będzie super i pięknie i tylko będziemy patrzeć jak Bóg zabija bezbożnych, śmiejąc się i zajadając orzeszki?

Ja tak tego nie widzę ... Również i my zasługujemy na pokutę, na wypławienie .... na uderzenie w twarz z ręki Boga ... a jeśli nie wszyscy to przynajmniej ja zasługuję ... a jeśli ON powstrzyma swoją rękę ... to będzie to TYLKO JEGO WIELKA ŁASKA.

Przed nami czasy ciężkie ... wielkich prób i wielkich fal ... dlaczego się na to nie przygotowujemy i nie umacniamy?
Dlaczego nikt o tym nie pisze? Wszędzie tylko czytam, że "będzie super" ... "będzie pokój" ... ? Niektórzy tak prorokowali ... a pokoju nie było.

Jeszcze zbiorę się to i napiszę w temacie piekła ... bo doszedłem to tego, że jednak ono będzie istniało ... dla specjalnie zasłużonych ... w jeziorze ognia i wiecznej męki za to co zrobili ludowi Bożemu ... Boża zemsta na bezbożnych jest Jego miłością i sprawiedliwością ... i doprawdy lepiej dla nich by było gdyby się nie urodzili lub gdyby zginęli z kamieniem młyńskim u szyi na dnie morza .... bo nie będzie im dane odpocząć w nicości śmierci ... bo Bóg jest WIELKI i jest też Panem Zemsty nad tymi, którzy podnoszą swoje ręce na Jego Lud i niszczą ziemię ... ale to niebawem.
avatar
Obserwator
Liczba postów : 1311
Join date : 18/03/2015
http://www.obserwatorczasowkonca.wordpress.com

Dwóch świadków Apokalipsy - Page 6 Empty Re: Dwóch świadków Apokalipsy

on 12th Styczeń 2017, 11:14
Message reputation : 100% (1 vote)
Damian...widocznie nie czytałeś wszystkiego i nie dotarłeś do wpisów, w których wycofaliśmy się z tych przerażających Cię rewelacji Wink

https://zbawienie.forumotion.com/t197p50-dwoch-swiadkow-apokalipsy#7941

Od dłuższego czasu piszemy o literalnych Dwóch Świadkach, czyli dwóch osobach - prorokach.

Nie twierdzimy, że wszystko w Biblii jest "symbolem* i chyba trochę za daleko wysuwasz swe podejrzenia. To księga Objawienia/Apokalipsy jest pełna symboli i nie są one tak łatwe do rozpoznania z oczywistych przyczyn.

Dlatego w dyskusji na temat świadków spróbowaliśmy podejść do tematu w inny sposób, biorąc pod uwagę fakt, że w Objawieniu odniesienia do np. bestii jako całego systemu nie mówi o pojedynczych osobach, ale zorganizowanej władzy reprezentowanej przez całe grupy ludzi.

I tu warto wziąć głębsze przemyślenia by wyciągnąć odpowiednie wnioski, ponieważ i Ty możesz wpaść w pułapkę nadinterpretacji, jak w tym przypadku...

Damian napisał:

. Zgadzam się, że Bestia to po części wielki SYSTEM. Ale na jego czele będzie stał JEDEN człowiek ... ostatni antychryst i zarazem symboliczna Bestia i róg z proroctw. On mieć będzie SYSTEM w rękach swojej władzy, ale będzie to znów literalnie JEDEN człowiek ... JEDEN dyktator, a reszta systemu za jego plecami.

I tu masz problem, o którym także ostarnio sporo pisaliśmy.

Skąd masz pewność, że ukaże się antychryst, który będzie jedną osobą???

Przecież antychryst to wymysł fałszywego apostoła Pawła z Tarsu!!

Skąd masz pewność, że jest tak, jak mówisz???


Henrykowi wpadł pomysł,,że podobnie może być w kwestii świadków i podjęliśmy próbę rozwinięcia tej tezy, gdzie ostatecznie doszliśmy do wniosku, o którym napisaleś powyżej - świadkowie to dwie literalne osoby, więc nie widzę powodu do Twych dalszych obaw.

Poleciałeś trochę ze swoimi zarzutami...

Przede wszystkim nie twierdzimy, że to my jesteśmy świadkami i nie twierdzimy, że ucisk trwa już w najlepsze...nie wiem skąd takie wnioski?!

Nie raz było wspominane, że okres, w którym żyjemy obecnie jest zapowiadanym przez Jezusa..początkiem boleści.

Ok, dyskutujemy omawiając różne hipotezy, ale to nie znaczy, że od razu stawiamy tezy uznane za jedyne i słuszne. Jak widzisz ten temat jest w toku i niczego pewnego tu nie stwierdziiśmy prócz tego, że prawdopodobnie nie rozpoznamy dokładnie proroctw Objawienia, aż one się wypełnią.

Tak więc nie panikuj
damian
damian
Liczba postów : 111
Join date : 29/06/2015
http://PrawdaNasWyzwoli.com

Dwóch świadków Apokalipsy - Page 6 Empty Re: Dwóch świadków Apokalipsy

on 12th Styczeń 2017, 11:17
Message reputation : 100% (1 vote)
Fakt, nie przeczytałem wszystkiego ... więc pozostaje uderzyć się w pierś i przeprosić.
Spalam się ze wstydu zatem i więcej nie napiszę zanim dobrze nie przeczytam całości.

Oto jak łatwo wpaść w złe zrozumienie ... jestem przykładem. Po prostu założyłem, że się nie wycofaliście Smile
Mój błąd.

Zaraz napiszę co do reszty tematów.
damian
damian
Liczba postów : 111
Join date : 29/06/2015
http://PrawdaNasWyzwoli.com

Dwóch świadków Apokalipsy - Page 6 Empty Re: Dwóch świadków Apokalipsy

on 12th Styczeń 2017, 11:30
Co do antychrysta i innych tez.
Ja nie mam pewności co do wielu rzeczy, zwłaszcza tych, które są przed nami.

Mam jakieś swoje przekonania czy interpretacje. Jedne silniejsze od drugich, ale pewności mieć nie mogę co do rzeczy przyszłych. Nic nie wskazuje na to abym miał do takiej pewności podstawy. Mam więc dużo pokory i analizuję różne tezy.

Co do antychrysta (pomijając Pawła) - dla mnie, w moim odczuciu będzie to konkretna osoba na czele systemu.
Dlaczego tak uważam - tak do mnie mówi prosty przekaz Księgi Objawianie, Księgi Daniela, Księgi Henocha ... i pewnie w wielu innych miejscach (poza listami Pawła) bym doszukał się powiązań.

To są takie trochę niepotrzebne spory uważam ... bo zgadzamy się co do tego, że będzie to (ba, nawet już jest i się rozwija) SYSTEM.
A różnica polega tylko na tym, że ja mówię, że na czele tego systemu stanie podły człowiek ... któregoś dnia. I że człowiek ten zgromadzi w swoich rękach niebywałą dotąd władzę.

Jest to wynik logicznej interpretacji wielu wersetów z ksiąg, które wyżej wymieniłem ... ale nie róbmy tu off topic z tego Smile
Nie sadzę, aby to miało dla nas gigantyczne znaczenie. Niech będzie, że Bestia to SYSTEM. To czy na jej czele będzie człowiek czy nie to mniej istotne.

Problemem w XX wieku była też III Rzesza ... to był SYSTEM ... no ale na czele tego systemu stało kilku konkretnych ludzi. Po prostu uważa, że tym razem będzie podobnie ale nie ma sensu spór o to.

Ważne dla nas jest to, abyśmy się UMACNIALI ... wzajemnie umacniali ... prali nasze szaty z krwi nieprawości, których się dopuściliśmy i może dalej dopuszczamy, pokutowali i prosili o łaskę.

Co do Pawła ... nie bronię i się nie wypowiadam ALE skąd PEWNOŚĆ, że może faktycznie Bóg nie powołał tego faryzeusza do głoszenia poganom i STĄD różnice w jego ewangelii? Bo była dla pogan ... miała prawo być INNA ... i że dlatego Bóg dopuścił, że świat to ma w Biblii i nadal czyta?

Wiem, że z tym jest coś nie tak ... i podkreślam - nie bronię listów Pawła czy jego w samej osobie Smile
Zgadzam się generalnie z tym co tu wspólnie przyjęliśmy ale ... właśnie ... JA zostawiam tam ten margines opcji, że może jednak my się mylimy i może jednak z tym Pawłem było nie tak, jak my to sobie tu wydedukowaliśmy.

Widzisz ... z tym też nic nie daje nam 100% pewności ... może 99% ... ale nie 100% Smile
I to jest to moje podejście w takich i różnych interpretacjach. Zostawiam margines tam, gdzie uważam, że jeszcze muszę .... i badam dalej Smile

Czy jest coś w tym złego? Smile
thewordwatcher
thewordwatcher
Admin
Liczba postów : 4540
Join date : 18/03/2015
Skąd : Perth, Australia
http://zbawienie.com

Dwóch świadków Apokalipsy - Page 6 Empty Re: Dwóch świadków Apokalipsy

on 12th Styczeń 2017, 12:01
Message reputation : 100% (1 vote)
Zgadzam się z Obserwatorem.... czytałem właśnie sporo na twoim blogu Damianie... i widzę cię jako wyjątkowo gorliwego brata w Prawdzie.

Kiedyś także byłem gorliwy, ale im więcej rzetelnej wiedzy biblijnej, tym bardziej zacząłem rozumieć, że jeszcze mamy wiele do poznania.

Spójrz na to w taki sposób.

1. To jest forum, gdzie dyskutujemy o proroctwach, i ostatnio staje się coraz bardziej oczywiste, że kilka naszych pewników nie są takimi pewnikami.

Napisałem w jednym postów, że... poddaję się, ponieważ znając proroctwa nieźle widzę wyraźnie, że ich nie da się rozpracować dokładnie przed ich wypełnieniem.

Celem Boga jest zupełny totalny nokaut szatana i całkowite jego zaskoczenie. Bóg zrobił to w mistrzowski sposób za życia Isusa a zwłaszcza podczas Jego śmierci. Śmierć Chrystusa była przysłowiową kropką nad i ale Bóg to na oczach całego świata jeszcze raz powtórzy.

Oznacza to, że znamy i rozumiemy wiele elementów ale nie jesteśmy w stanie tego ułożyć na 100% chronologicznie, dokładnie jak to Isus zapowiedział.

Dlatego czasami pojawiają się na forum posty tych, którzy szukają i próbują zrozumieć pewne detale. Niekoniecznie 100% zgodne ze znanymi już wykładniami.

2. Kolejnym problemem jest... apatia wielu rodaków, którzy nadal hołdują wielu grzechom.

I mamy tego wielki precedens... wyjście Izraelitów z Egiptu.

Wszyscy wyszli a niewielu weszło do Ziemi Obiecanej.

Oni tak jak Polacy dzisiaj byli bałwochwalcami i nawet niektórzy pozabierali swoje bałwany ze sobą uciekając z Egiptu.


Wiele wskazuje, że to się powtórzy i to jest w wielkim stopniu przygnębiające dla wielu z nas.

Dlatego musimy mieć wiele cierpliwości połączonej z miłością braterską, aby... pozwolić bardziej działać Bogu na tych braci i siostry.

Czyli nie możemy działać jak zbyt pewny siebie diler, ponieważ to wielu gorszy.

Starajmy się pozyskiwać innych siłą dowodów, a nie argumentami siły.

Czyli skupiajmy się na sile wielu wersetów, słów Boga i Syna i pozwólmy owym Słowom, aby działały na tych, którzy nas czytają.

My wszyscy tutaj od czasu do czasu błądzimy. Nie w kwestiach doktrynalnych ale w kwestiach proroctw.

Kierujmy naszą gorliwość ku wyszukiwaniu wersetów, argumentów biblijnych i przedstawiajmy je w sposób najłatwiej przyswajalny.

Bądźmy naśladowcami Chrystusa także naśladując jego sposób mówienia, ponieważ On mówił jako moc mający a nie jak ich uczeni w piśmie.

Nie możemy błądzić doktrynalnie!

Mamy prawo błądzić nieco w wyjaśnianiu proroctw, ale ostatnio na forum jest całkiem nieźle pomimo czasami sprzecznych ze sobą opinii.

Owo błądzenie sam Chrystus zapowiedział mówiąc, że przyjdzie do nas o godzinie, której się nie spodziewamy. Czyli nasze rozpoznanie będzie błędne w wielu przypadkach.

To nie jest grzechem! bounce bounce bounce

_________________
Ojcze nasz, któryś jest w niebie, Święć się imię twoje, przyjdź Królestwo twoje, bądź wola twoja, jak w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj, i odpuść nam nasze winy, jak i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Albowiem twoje jest Królestwo i moc, i chwała na wieki wieków. Niech się stanie.
----------------------------------------------------------------------------------------------
huberkinky@protonmail.com
http://www.zbawienie.com http://www.proroctwa.com
https://www.youtube.com/thewordwatcher
https://www.youtube.com/HenryKubik
damian
damian
Liczba postów : 111
Join date : 29/06/2015
http://PrawdaNasWyzwoli.com

Dwóch świadków Apokalipsy - Page 6 Empty Re: Dwóch świadków Apokalipsy

on 12th Styczeń 2017, 12:40
Dziękuję! Smile
Uspokoiliście mnie Smile

Przepraszam za zamieszanie.
Mój błąd, że w gąszczu ilości informacji nie doczytałem wątku i ...

Widzę, że macie wciąż ZDROWE podejście jak zawsze! CIESZĘ SIĘ i dziękuję Ojcu za to! Smile
Kochani jesteście.

Co do pozyskiwania innych ... ja zachęcam ludzi znajomych do czytania Ewangelii Mateusza i Jana.
Mam tu też kolegę katolika, z którym rozmawiam ... i lekko nie jest.
Przerażające jest to jak silne więzy ten KRK zacieśnił na głowach tych biednych ludzi ... i jak wielką łaską jest to, że my otrzymaliśmy światło ... Jest to też wielkim obowiązkiem, aby dalej to światło stawiać.

Ja stawiam niemal na każdym stole, do którego siadam ... wielu to drażni ale ... mamy być solą ziemi ... a sól drażni z założenia Smile
damian
damian
Liczba postów : 111
Join date : 29/06/2015
http://PrawdaNasWyzwoli.com

Dwóch świadków Apokalipsy - Page 6 Empty Re: Dwóch świadków Apokalipsy

on 12th Styczeń 2017, 12:57
Jeszcze bym chciał temat piekła ponowić gdzieś ... (może w doktrynach?) ... bo analizowałem to długo i mam wnioski, że o ile zgodzę się, że pewnie większość zgubionych ludzi tam nie trafi i ich karą najwyższą będzie druga śmierć ... o tyle wynika z moich rozważań, że jednak literalne piekło w ogniu nieugaszonym dla wyjątkowych oprawców i dla tych, którzy przyjmą znamię bestii ... będzie.

Jak nie macie chęci to nie musimy, bo nie sądzę aby ktokolwiek z naszego grona tam się wybierał a są też inne wątki ... ale tak na marginesie podałem.
avatar
Cyryl
Liczba postów : 1422
Join date : 21/03/2015
https://cyryl27.wordpress.com/

Dwóch świadków Apokalipsy - Page 6 Empty Re: Dwóch świadków Apokalipsy

on 12th Styczeń 2017, 13:04
Message reputation : 100% (1 vote)
Ja przychylam się obecnie do interpretacji przyjaciela Iraeneusa, Romana.

Czyli dwóch świadków to mogą być Eliasz i Henoch.

1. Powód to taki, że obydwaj muszą umrzeć jak każdy śmiertelnik aby mógł odbyć się nad nimi Sąd, jak nad każdym człowiekiem.

2. Powód to taki, że Henoch jest świadkiem ważnego okresu w dziejach świata czyli życia ludzi przed potopem. Natomiast Eliasz to świadek odnośnie życia ludzi po potopie.

Henoch i Eliasz zatem mają wiedzę i doświadczenie o zbrodniach upadłych aniołów na mieszkańcach ziemi ich intrygach w dwóch okresach czasu na ziemi czyli przed i po potopie.

Dlatego Bóg może ich powołać na świadków!!!! 

Do Henocha zawracali się upadli aniołowie w sprawie przeprosin przed Bogiem. 

Skoro Bestia ma się składać z upadłych aniołów którzy zostali wtrąceni do otchłani przed i po potopie, to tacy świadkowie wydają się idealni.

3. Obydwaj Henoch i Eliasz to ludzie sprawiedliwi o nieposzlakowanej opinii u Boga oraz mieszkańców ziemi i nieba. 

Jednak to moja opinia.

Moim zdaniem Roman poczynił cenną uwagę na temat możliwych dwóch świadków z Apokalipsy.
damian
damian
Liczba postów : 111
Join date : 29/06/2015
http://PrawdaNasWyzwoli.com

Dwóch świadków Apokalipsy - Page 6 Empty Re: Dwóch świadków Apokalipsy

on 12th Styczeń 2017, 13:26
Czyli dwóch świadków to mogą być Eliasz i Henoch.

Podzielam tą opinię. I do tego jasno jest to powiedziane zarówno w ST jak i NT, że przyjdzie Eliasz i naprawi wszystko ... w Malachiaszu mamy to samo na końcu:

Mal 3:23 Oto Ja poślę wam proroka Eliasza, zanim przyjdzie wielki i straszny dzień Pana,

Ja takie wersety przyjmuję właśnie dosłownie.

Henoch zaś przydałby się idealnie właśnie dlatego, że "świat pominął" jego przekaz i nie ma jego księgi w Biblii, a są to informacje bezpośrednio dla nas i ludzi po nas aż do Dnia Ostatniego. I jak zauważyłeś (cenna uwaga), Henoch znał genezę problemu i żył przed potopem.

Obaj też nie umarli normalnie na ziemi ... wszystko ma wielki sens.
Oczywiście znów musimy przyjąć jakiś 1% niepewności ale ta interpretacja ma dla mnie wielki sens.
avatar
zipek
Liczba postów : 31
Join date : 30/03/2015

Dwóch świadków Apokalipsy - Page 6 Empty Re: Dwóch świadków Apokalipsy

on 12th Styczeń 2017, 13:45
Message reputation : 100% (1 vote)
Również nie wiem kim będą owi świadkowie. Mam tylko jeszcze jednego kandydata. Apostoł Jan - ten co spisał Ewangelię i księgę Objawienia. Wskazówka jest pod sam koniec Ewangelii Jana kiedy to Piotr zapytał o niego.

Co do piekła to oczywiście, że będzie..chodzi tylko o to, że nie będzie go po calkowitym wykonaniu wyroku i oczyszczeniu świata z grzechu. Ta “wiecznosc” która teraz mamy się skończy.. Będzie reset i już nie będzie grzechu i grzeszników.. ani na wolności ani w ogniu piekielnym..
Przecież na to jest pełno cytatów.. Ogień jest wieczny, ale nie ofiary które w nim zostaną unicestwione..Np. w księdze Micheasza jest:
“Bo oto nadchodzi dzień palący jak piec, a wszyscy pyszni i wszyscy wyrządzający krzywdę będą słomą, więc spali ich ten nadchodzący dzień, mówi Pan Zastępów, tak że nie pozostawi po nich ani korzenia, ani gałązki”, albo w księdze objawienia że już od tej chwili Bóg otrze wszelką łzę i już nie będzie żadnego cierpienia..
Są wątki na tym forum gdzie jest więcej cytatów o tym..
Przykro mi jest, że wielu ludzi odrzuciło Boga i Biblię właśnie przez owo nieskończone piekło..że Bóg może w taki bestialski sposób wyżywać się na swoim stworzeniu.. A my wiemy, że Bóg jest dobry i łaskawy i nawet takiej kreaturze jak szatan pozwolił działać i niszczyć wszystko, żeby jego niegodziwosc się dopełnia. A nam wcale nie mniej niegodziwym dał szansę oddając na śmierć swojego Syna.
damian
damian
Liczba postów : 111
Join date : 29/06/2015
http://PrawdaNasWyzwoli.com

Dwóch świadków Apokalipsy - Page 6 Empty Re: Dwóch świadków Apokalipsy

on 12th Styczeń 2017, 14:15
Nie będzie już żadnego cierpienia ale to dotyczy ludu Bożego Smile
Nie odnosi się to do najwyższych sług sił ciemności.

Przykro mi jest, że wielu ludzi odrzuciło Boga i Biblię właśnie przez owo nieskończone piekło..że Bóg może w taki bestialski sposób wyżywać się na swoim stworzeniu.

Widzisz ... a mnie UMOCNIŁO wręcz i do Boga, pod Jego skrzydła przygania to, że wiem, że jest MOCNY i SPRAWIEDLIWY.

Przykre jest to, że KRK (bo to KRK stoi za tym przekonaniem ludzi) ... nas tego nauczył i "zaprogramował" nam umysły, że Bóg to jedna wielka miłość do wszystkich ... w tym i do złych i upadłych?

W KRK to jest tak nauczane, że Bóg wszystko wszystkim wybaczy ... nad wszystkimi się zmiłuje więc człowieku możesz grzeszyć bo przecież jesteś grzeszny, przyjdź zapłać, wyspowiadaj się, zjedz wafla i wszystko super, wyjdź i dalej grzesz ...

Miałem sąsiadów ... co niedziela do kościoła ... i co? I mąż zabił żonę ... Tak to się robi w KRK.

KRK nie uczy pokory i bojaźni przed Bogiem ... nie mówi, że Bóg w męczarniach zabije cię jak będziesz niszczył jego lud i doprowadzał do tego, że przez ciebie wielu straci wiarę ... To jest niepopularne. Dziś ludzie pogubili się do reszty ... nie wiedzą już czym jest miłość Ojca, czym jest sprawiedliwość ... i że np. skazanie tych parszywych niegodziwców, przez których lud Boży umiera w męczarniach chorób, jest zabijany, niszczony ... że skazanie ich nawet na wieczne męki w ogniu nieugaszonym to sprawiedliwa kara.

Obj 14:9 A trzeci anioł szedł za nimi, mówiąc donośnym głosem: Jeżeli ktoś odda pokłon zwierzęciu i jego posągowi i przyjmie znamię na swoje czoło lub na swoją rękę,
Obj 14:10 To i on pić będzie samo czyste wino gniewu Bożego z kielicha jego gniewu i będzie męczony w ogniu i w siarce wobec świętych aniołów i wobec Baranka.
Obj 14:11 A dym ich męki unosi się w górę na wieki wieków i nie mają wytchnienia we dnie i w nocy ci, którzy oddają pokłon zwierzęciu i jego posągowi, ani nikt, kto przyjmuje znamię jego imienia.
Obj 14:12 Tu się okaże wytrwanie świętych, którzy przestrzegają przykazań Bożych i wiary Jezusa.

To właśnie będzie godzina wielkiej próby i utwardzonej jak skała wiary ... aby się nie poddać, nie stchórzyć, nie przyjąć systemu bestii. Do tego nas przygotowuje Biblia ... bo ci, którzy się złamią, dostaną karę jak najgorsi oprawcy z bestią włącznie i każdym kto budował i wspierał od tysięcy lat powstawanie tego "szatańskiego systemu świata" ... prawdziwej pułapki i sieci.

Puszczenie tych niegodziwców w ramiona "zwykłej śmierci" byłoby wielką niesprawiedliwością ...
Kochani nie wiem ... może ja jestem obłąkany ale tak to czuję i widzę.

Wiem, że KRK tak nam pieprze umysły, że mężczyźni niewieścieją i nie ma już rozeznania co jest sprawiedliwe ...

Kiedyś mawiano, w czasach jak jeszcze byłem dzieckiem (i domyślam się, że wcześniej też) "bój się Boga" albo "ty się Boga nie boisz?" do osób, które pozwalały sobie na jakieś odstępcze od przykazań zachowania.

Bojaźń przed Bogiem jest początkiem mądrości ...

Żyli na tej ziemi ludzie (i żyją też dziś), którzy swoimi działaniami tak bardzo wsparli szatana, że nie zasługują na "jedynie śmierć" jak przeciętny bezbożny człowiek ... oni zasługują na prawdziwe, dosłowne piekło ... i wiele wersetów wskazuje na to, że je dostaną.

Jak długo ono będzie trwało, co tam się rzeczywiście będzie działo ... nie wiem i myślę, że się nie dowiemy, ale to nie będzie po prostu śmierć. Poza tym ... i tak nie wiemy czym jest śmierć i co się dzieje dalej. Opisy w Księdze Henocha nie pozwalają nam na precyzyjne odniesienia. I myślę, że nie jest to bardzo ważne dla nas. Naszym celem jest UFAĆ naszemu Ojcu w Niebie.
avatar
zipek
Liczba postów : 31
Join date : 30/03/2015

Dwóch świadków Apokalipsy - Page 6 Empty Re: Dwóch świadków Apokalipsy

on 12th Styczeń 2017, 14:23
Dokładnie tak, musimy ufać Bogu i z całą pewnością wyrok dla każdego będzie sprawiedliwy.
Męka ich może trwać przez wszystkie dni, bo możliwe że jak będzie nowe niebo i nowa ziemia to czas wypadnie z użytku.
Przypomnę tylko że Sodoma również płonęła w ogniu wiecznym! Co wiemy z Biblii i jak wiemy już nie płonie, bo spłonęła..
Dla mnie ogień wieczny to nieodwracalna Boza decyzja. Jak ktoś salonie w pożarze, to może Bóg go wskrzesić. Jak w ogniu wiecznym, to nie ma juz powrotu..

A co do KRK który rzeczywiście nauczą że na koniec i tak wszyscy odpokutuja o będę w niebie, to proszę zauważyć jak duża to różnica. Nieodwracalna śmierć vs odpokutowanie po jakimś czasie!
avatar
zipek
Liczba postów : 31
Join date : 30/03/2015

Dwóch świadków Apokalipsy - Page 6 Empty Re: Dwóch świadków Apokalipsy

on 12th Styczeń 2017, 14:31
Musisz sobie przemyśleć czy na pewno uważasz, że nawet dla zbrodniarzy nieskończona meczarnia w piekle jest sprawiedliwa kara i druga rzecz czy na pewno jest to dla Ciebie budujące że ci ludzie będą tak cierpieli w nieskończoność kiedy ty będziesz sobie spokojnie żył w Królestwie Bożym i czy zupełnie nie będzie ci przeszkadzała w radosnym, nowym życiu świadomość że ktoś z rodziny czy znajomych jest torturowany w tym samym czasie..
Proszę jedynie o takie obiektywne spojrzenie na sprawę..

(Nieskończona kara bądź też na tyle długa, że będzie trwała również w trakcie życia wiecznego dla naśladowców Chrystusa..)

Nie próbuje na sile przekonać do swoich racji tylko pokazać inny punkt widzenia.

Prośba do Admina. Te posty o piekle można by przenieść do innego tematu, bo trochę nie pasują w tym..
avatar
Obserwator
Liczba postów : 1311
Join date : 18/03/2015
http://www.obserwatorczasowkonca.wordpress.com

Dwóch świadków Apokalipsy - Page 6 Empty Re: Dwóch świadków Apokalipsy

on 12th Styczeń 2017, 15:03
Również skłaniam się do możliwości, że Dwóch Świadków, to może być Henoch i Eliasz...są to jedyne dwie postacie w dziejach Biblii, które nie zaznały śmierci, a przecież nawet sam Syn Boży - Jezus Chrystus, musiał przez nią przejść.

Tak więc zdaje się bardzo logiczne, że tych dwóch mężów Bożych pozostawiono na czas końca, podczas którego będą oni także musieli przejść przez śmierć.

Oczywiście można polemizować nad tym, czy przejście przez śmierć jest obowiązkowe dla każdego człowieka, ponieważ wiemy, chociażby z Objawienia, że 144000 zostaną porwane do Boga i śmierć ich ominie. To samo tyczy się członków zboru w Filadelfii, którzy mają być uchowani przed "godziną próby, która ma przyjść na świat, aby doświadczyć mieszkańców ziemi".

Jednak, jak wspomniał Damian, mamy proroctwa z Malachiasza...

Mal 3:23 Oto Ja poślę wam proroka Eliasza, zanim przyjdzie wielki i straszny dzień Pana,

..ale także u Syracha jest niesamowicie ciekawa wzmianka...

Syracha 48

9 Ty, który zostałeś wzięty w skłębionym płomieniu,
na wozie, o koniach ognistych.

10 O tobie napisano, żeś zachowany na czasy stosowne,
by uśmierzyć gniew przed pomstą
, by zwrócić serce ojca do syna,
i pokolenia Jakuba odnowić.

Wszystko wskazuje więc na to, że Eliasz może być jednym ze świadków. W czasach Isusa także znano proroctwa o przyjściu Eliasza i faryzeusze wypytywali o to Jana Chrzciciela, czy jest Eliaszem, ale on osobiście temu zaprzeczył.

Tu jest pewien problem do rozwiązania, ponieważ Isus powiedział Uczniom...

Mateusza 11:7-15

7 Gdy oni odchodzili, Jezus zaczął mówić do tłumów o Janie: «Coście wyszli oglądać na pustyni? Trzcinę kołyszącą się na wietrze?

8 Ale coście wyszli zobaczyć? Człowieka w miękkie szaty ubranego? Oto w domach królewskich są ci, którzy miękkie szaty noszą.

9 Po coście więc wyszli? Proroka zobaczyć? Tak, powiadam wam, nawet więcej niż proroka.

10 On jest tym, o którym napisano: Oto Ja posyłam mego wysłańca przed Tobą, aby Ci przygotował drogę.

11 Zaprawdę, powiadam wam: Między narodzonymi z niewiast nie powstał większy od Jana Chrzciciela. Lecz najmniejszy w królestwie niebieskim większy jest niż on.

12 A od czasu Jana Chrzciciela aż dotąd królestwo niebieskie doznaje gwałtu i ludzie gwałtowni zdobywają je.

13 Wszyscy bowiem Prorocy i Prawo prorokowali aż do Jana.

14 A jeśli chcecie przyjąć, to on jest Eliaszem, który ma przyjść.

15 Kto ma uszy, niechaj słucha!

Pytanie jest, czy Jan Chrzciciel faktycznie był Eliaszem, czy tylko pełnił rolę Eliasza...może imię Eliasz ma określone znaczenie???

Może proroctwo ma wypełnić się raz jeszcze w czasach końca przed powtórnym przyjściem Chrystusa???

Jan Chrzciciel został przecież uśmiercony na życzenie Herodiady, tak więc w tym wypadku, jeśli byłby on Eliaszem, to miałby on już za sobą śmierć pierwszą, czyli coś tu nie pasuje.

Kwestia nie jest zatem do końca jasna i myślę, że zrozumiemy więcej, gdy owi Świadkowie pojawią się na ziemi...bardzo możliwe, że już tu są!

bounce
damian
damian
Liczba postów : 111
Join date : 29/06/2015
http://PrawdaNasWyzwoli.com

Dwóch świadków Apokalipsy - Page 6 Empty Re: Dwóch świadków Apokalipsy

on 12th Styczeń 2017, 15:11
Message reputation : 100% (1 vote)
Dla mnie ogień wieczny to nieodwracalna Boza decyzja. Jak ktoś salonie w pożarze, to może Bóg go wskrzesić. Jak w ogniu wiecznym, to nie ma juz powrotu..

To sensowna interpretacja.

Przypomnę tylko że Sodoma również płonęła w ogniu wiecznym! Co wiemy z Biblii i jak wiemy już nie płonie, bo spłonęła..

Nie mogę  znaleźć wersetu o ogniu wiecznym czy nieugaszonym w Sodomie ... gdzie tak jest napisane?
To by wnosiło jakiś sens do interpretacji ognia wiecznego inaczej niż dosłownie wieczny ogień jeziora ognia.

@zipek

Kiedyś prowadziłem polemikę na starym forum co do tego, że jedzenie zwierząt to coś złego.
Taki człowiek również podnosił argumenty miłości Boga i okropności zabijania zwierząt.

Zwierzęta należy na pewno zabijać w sposób opisany jako ubój rytualny.
To powoduje, że do mięsa zwierzęcia nie dostają się szkodliwe dla nas hormony stresu, które to spożywamy w przypadku innego niż "Po Bożemu" uboju zwierzęcia.

W Królestwie zjemy dobre mięso więc ja również nie widzę niczego złego w uboju zwierząt.

To samo dotyczy ludzi, którzy dokonają wyboru i wybiorą szatana.
Tak jak pisałem. Nie wierzę, że każdy za "zwykłe" odstępstwo trafi do jeziora ognia na wieczne męki (nawet w innym rozumieniu "wieczne", czyli okresowe w jakimś sensie ale nieodwracalne - w porządku).

Ale pytasz mnie o to czy bym się odwrócił jak żona Lota spoglądając na Sodomę ... wiesz ona tam też mogła mieć znajomych, rodzinę ...  skąd wiemy, że nie? Z jakiegoś powodu się oglądała, prawda? Czy wpłynęło to na sprawiedliwy Boży wyrok?

Dlaczego zakładasz, że to jest obiektywne?
Może to tylko nasza ludzka interpretacja oparta na naszych emocjach ... ?

Tak idąc dalej można sobie pytać ... czy ukamionowanie było sprawiedliwą karą dla niewiasty, która dała się raz ponieść emocją i zgrzeszyła z innym mężczyzną ... oj może wiele niewiast to były takie dobre dziewczyny? Dlaczego zaraz je tłuc kamieniami aż umrą?
To była ciężka, potworna śmierć ... wiesz?

Czy to czyni Boga złym? To Bóg ustanowił to prawo ...

Widzisz ... to

Musisz sobie przemyśleć czy na pewno uważasz, że nawet dla zbrodniarzy nieskończona meczarnia w piekle jest sprawiedliwa kara i druga rzecz czy na pewno jest to dla Ciebie budujące że ci ludzie będą tak cierpieli w nieskończoność kiedy ty będziesz sobie spokojnie żył w Królestwie Bożym

brzmi dla mnie trochę jak to:

Rdz 3:1  ... I rzekł do kobiety: Czy rzeczywiście Bóg powiedział: Nie ze wszystkich drzew ogrodu wolno wam jeść?


Jeśli Bóg ich spali ogniem i zostawi ich tam na wieki wieków to dla mnie jest w porządku i nie będę nawet o tym myślał.
Jeśli ich wypuści albo i nawet "wypierze" jakoś i wpuści do Królestwa i taka będzie JEGO wola = dla mnie to również OK.

Po prostu polegam w PEŁNI na tym co robi Ojciec bo z góry zakładam, że ja nie wiem tego co wie Ojciec a jego czyny są sprawiedliwością.
Zatem jeśli czytam z wersetów, że spali bezbożnych to uważam to za sprawiedliwość.
Gdyby napisano, że ich naprawi i będą z ludem Bożym - również uznałbym to za sprawiedliwość, nawet jeśli bym się chwilę zatrzymał i przez myśl by mi przeszło, że czegoś nie rozumiem.

Po kilku sekundach bym powiedział "Ojcze Twoja wola jest sprawiedliwa i święta" ... To Bóg stworzył świat - to Jego świat i to ON ustanawia zasady.


Wybacz ... nie chcę Cię ani urazić ani zgorszyć ...

Cenię w Tobie tą miłość ... miłosierdzie. I dobrze ... nie gorsz się też na to co ja piszę ...

Nie widzę niczego złego w tym, że my ludzie każdemu byśmy wybaczyli i że boli nas cierpienie nawet tych najgorszych z ludzi ... O TO Bogu chodziło względem naszych zachowań ... miłuj, kochaj ... módl się nawet za wrogów ... a zemstę zostaw Bogu i Mu zaufaj.

Tak jak pisałeś - ufajmy Bogu ... a ja dodam - i skupmy się na praniu własnych szat i pokucie.
damian
damian
Liczba postów : 111
Join date : 29/06/2015
http://PrawdaNasWyzwoli.com

Dwóch świadków Apokalipsy - Page 6 Empty Re: Dwóch świadków Apokalipsy

on 12th Styczeń 2017, 15:17
Mateusza 11:7-15
7 Gdy oni odchodzili, Jezus zaczął mówić do tłumów o Janie: «Coście wyszli oglądać na pustyni? Trzcinę kołyszącą się na wietrze?
8 Ale coście wyszli zobaczyć? Człowieka w miękkie szaty ubranego? Oto w domach królewskich są ci, którzy miękkie szaty noszą.
9 Po coście więc wyszli? Proroka zobaczyć? Tak, powiadam wam, nawet więcej niż proroka.
10 On jest tym, o którym napisano: Oto Ja posyłam mego wysłańca przed Tobą, aby Ci przygotował drogę.
11 Zaprawdę, powiadam wam: Między narodzonymi z niewiast nie powstał większy od Jana Chrzciciela. Lecz najmniejszy w królestwie niebieskim większy jest niż on.
12 A od czasu Jana Chrzciciela aż dotąd królestwo niebieskie doznaje gwałtu i ludzie gwałtowni zdobywają je.
13 Wszyscy bowiem Prorocy i Prawo prorokowali aż do Jana.
14 A jeśli chcecie przyjąć, to on jest Eliaszem, który ma przyjść.
15 Kto ma uszy, niechaj słucha!

Masz rację Obserwator, to jest problematyczne.
I to też powoduje, że trzeba pokornie czekać.

Niestety my, pomimo naszej gorliwości i pragnienia ... nie zdołamy pewnych rzeczy rozwikłać.
I chyba tak ma być ...
avatar
zipek
Liczba postów : 31
Join date : 30/03/2015

Dwóch świadków Apokalipsy - Page 6 Empty Re: Dwóch świadków Apokalipsy

on 12th Styczeń 2017, 15:56
Chyba potrzeba na to czasu..
"Przywódcy hebrajscy z Jerozolimy wysłali do Jana Chrzciciela kapłanów i ich pomocników z pytaniem: – Kim właściwie jesteś? 20 On odpowiedział dobitnie i jednoznacznie: – Nie jestem Mesjaszem. 21 – No to kim? Eliaszem? – pytali. – Nie. – To może prorokiem? – Też nie – odpowiedział Jan 22 – No to kim jesteś? Co mamy powiedzieć tym, którzy nas wysłali? Co możesz o sobie powiedzieć? – dopytywali się. 23 – Jak powiedział prorok Izajasz: „Jestem głosem wołającego na pustyni: Przygotujcie drogę dla Pana!"
damian
damian
Liczba postów : 111
Join date : 29/06/2015
http://PrawdaNasWyzwoli.com

Dwóch świadków Apokalipsy - Page 6 Empty Re: Dwóch świadków Apokalipsy

on 12th Styczeń 2017, 16:18
Message reputation : 100% (1 vote)
Przemyślałem jeszcze tego Eliasza jako świadka ... w kontekście Jana Chrzciciela.

Mamy takie wersety:

Luk 1:11 Wtem ukazał się mu anioł Pański, stojący po prawej stronie ołtarza kadzidlanego.
Luk 1:12 I zatrwożył się Zachariasz na jego widok, i lęk go ogarnął.
Luk 1:13 Anioł zaś rzekł do niego: Nie bój się, Zachariaszu, bo wysłuchana została modlitwa twoja, i żona twoja, Elżbieta, urodzi ci syna i nadasz mu imię Jan.
Luk 1:14 I będziesz miał radość i wesele, i wielu z jego narodzenia radować się będzie.
Luk 1:15 Będzie bowiem wielki przed Panem; i wina, i napoju mocnego pić nie będzie, a będzie napełniony Duchem Świętym już w łonie matki swojej.
Luk 1:16 Wielu też spośród synów izraelskich nawróci do Pana, Boga ich.
Luk 1:17 On to pójdzie przed nim w duchu i mocy Eliaszowej, by zwrócić serca ojców ku dzieciom, a nieposłusznych ku rozwadze sprawiedliwych, przygotowując Panu lud prawy.
Luk 1:18 Wtedy rzekł Zachariasz do anioła: Po czym to poznam? Jestem bowiem stary i żona moja w podeszłym wieku.
Luk 1:19 A odpowiadając anioł rzekł do niego: Jam jest Gabriel, stojący przed Bogiem, i zostałem wysłany, by do ciebie przemówić i zwiastować ci tę dobrą nowinę.

Mat 17:9 A gdy schodzili z góry, przykazał im Jezus, mówiąc: Nikomu nie mówcie o tym widzeniu, aż Syn Człowieczy zostanie wskrzeszony z martwych.
Mat 17:10 I pytali go uczniowie, mówiąc: Czemu więc uczeni w Piśmie powiadają, że wpierw ma przyjść Eliasz?
Mat 17:11 A On, odpowiadając, rzekł: Eliasz przyjdzie i wszystko odnowi.
Mat 17:12 Lecz powiadam wam, że Eliasz już przyszedł i nie poznali go, ale zrobili z nim, co chcieli. Tak i Syn Człowieczy ucierpi od nich.
Mat 17:13 Wtedy zrozumieli uczniowie, że mówił do nich o Janie Chrzcicielu.

Więc myślę, że teraz jaśniej widzimy to, że Eliasz BYŁ już jako Jan Chrzciciel ... i przyjdzie PONOWNIE przed powtórnym przyjściem Isusa na ziemię.

Wiem, że "nie lubicie" Łukasza ale dałem z niego werset bo pasuje ... że Jan przyszedł "w mocy Eliaszowej" ... czyli jako Jan ale i zarazem w mocy Eliaszowej jako Eliasz.

To są dla nas trudne do zrozumienia sprawy, ale tak jakoś to jest.

Prorok Malachiasz mówił o człowieku, który przyjdzie nawoływać i torować drogę dla powrotu Syna Bożego ... tak jak to miało miejsce za pierwszym razem. To jest FASCYNUJĄCE.

Izj 58:1 Wołaj na całe gardło, nie powściągaj się, podnieś jak trąba swój głos i wspominaj mojemu ludowi jego występki, a domowi Jakuba jego grzechy!


avatar
Obserwator
Liczba postów : 1311
Join date : 18/03/2015
http://www.obserwatorczasowkonca.wordpress.com

Dwóch świadków Apokalipsy - Page 6 Empty Re: Dwóch świadków Apokalipsy

on 13th Styczeń 2017, 11:20
Opisałem w nowym temacie problem czasów końca i rzekomego "nieskończonego miłosierdzia" poruszonego przez Damiana...

https://zbawienie.forumotion.com/t264-nieskonczone-milosierdzie-czy-srogie-ukaranie#10688
avatar
Odrodzony
Liczba postów : 332
Join date : 11/06/2016

Dwóch świadków Apokalipsy - Page 6 Empty Re: Dwóch świadków Apokalipsy

on 3rd Luty 2017, 14:54
Message reputation : 100% (3 votes)

W temacie, czy Eliasz może być jednym z dwóch świadków zauważyłem ostatnio ciekawą zbieżność:

Jak 5:
(16) Wyznawajcie zatem sobie nawzajem grzechy, módlcie się jeden za drugiego, byście odzyskali zdrowie. Wielką moc posiada wytrwała modlitwa sprawiedliwego. (17) Eliasz był człowiekiem podobnym do nas i modlił się usilnie, by deszcz nie padał, i nie padał deszcz na ziemię przez trzy lata i sześć miesięcy. (18) I znów błagał, i niebiosa spuściły deszcz, a ziemia wydała swój plon.

Ap 11:
(3) Dwom moim Świadkom dam władzę, a będą prorokować obleczeni w wory, przez tysiąc dwieście sześćdziesiąt dni. (4) Oni są dwoma drzewami oliwnymi i dwoma świecznikami, co stoją przed Panem ziemi. (5) A jeśli kto chce ich skrzywdzić, ogień wychodzi z ich ust i pożera ich wrogów. Jeśliby zechciał ktokolwiek ich skrzywdzić, w ten sposób musi być zabity. (6) Mają oni władzę zamknąć niebo, by deszcz nie zraszał dni ich prorokowania, i mają władzę nad wodami, by w krew je przemienić, i wszelką plagą uderzyć ziemię, ilekroć zechcą.

Ciekawe…

1260 dni = 42 miesiące = 3 lata i 6 miesięcy – ale tylko przy założeniu, że liczba dni w roku zostanie w czasach końca skrócona z obecnych 365 dni do 360 dni, o czym już wspominałem w tym poście:

https://zbawienie.forumotion.com/t197p100-dwoch-swiadkow-apokalipsy


Eliasz już raz zamknął niebo na 3,5 roku…

Dwaj świadkowie także będą mieli taką władzę, aby zamknąć niebo również na 3,5 roku…


Być może jest to kolejna wskazówka, że jednym z dwóch świadków będzie właśnie Eliasz.

avatar
Odrodzony
Liczba postów : 332
Join date : 11/06/2016

Dwóch świadków Apokalipsy - Page 6 Empty Re: Dwóch świadków Apokalipsy

on 4th Październik 2017, 10:20
Wcześniej w tym temacie pisałem już o moich spostrzeżeniach, że okresy pewnych wydarzeń, podane w księdze Daniela i w Objawieniu nie tylko zazębiają się ze sobą, ale że nawet niektóre z tych okresów pokrywają się ze sobą, co sugeruje, że pewne wydarzenia dni ostatnich będą miejsce w dokładnie tym samym czasie.

Teraz chciałbym do tego dołożyć moje przemyślenia odnośnie 2300 poranków i wieczorów z księgi Daniela, choć to oczywiście tylko taka moja hipoteza.

Chodzi o ten fragment:

Dan 8:
(13) I usłyszałem, że gdy jeden ze świętych mówił, a drugi święty zapytał tego, który mówił: Jak długo potrwa widzenie: wieczna ofiara, zgubna nieprawość, przybytek i podeptane zastępy? (14) On zaś powiedział do niego: Jeszcze przez dwa tysiące trzysta wieczorów i poranków, następnie świątynia odzyska swoje prawa. (15) Gdy ja, Daniel, oglądałem widzenie i roztrząsałem jego znaczenie, oto stanął przede mną ktoś o wyglądzie mężczyzny, (16) i usłyszałem głos ludzki nad rzeką Ulaj, który wołał tymi słowami: Gabrielu, wyjaśnij mu widzenie! (17) Podszedł więc on do miejsca, gdzie stałem, a gdy przybył, przeraziłem się i padłem na twarz. I powiedział do mnie: Wiedz, człowieku, że widzenie odnosi się do czasów ostatecznych. (18) Gdy on ze mną rozmawiał, padłem oszołomiony twarzą ku ziemi, wtedy dotknął mnie, postawił mnie na nogi (19) i powiedział: Oto oznajmię ci, co ma nastąpić przy końcu gniewu, bo widzenie dotyczy końca czasów. (20) Baran, którego widziałeś z dwoma rogami, oznacza królów Medów i Persów. (21) Kozioł zaś - króla Jawanu, a wielki róg między jego oczami - pierwszego króla. (22) Róg zaś, który uległ złamaniu, i cztery rogi, co wyrosły na jego miejsce, to cztery królestwa, które powstaną z jego narodu, będą jednak pozbawione jego mocy. (23) A przy końcu ich panowania, gdy występni dopełnią swej miary, powstanie król o okrutnym obliczu, zdolny rozumieć rzeczy tajemne. (24) Jego moc będzie potężna, ale nie dzięki własnej sile. Będzie zamierzał rzeczy dziwne i dozna powodzenia w swych poczynaniach; obróci wniwecz potężnych i naród świętych. (25) Przy jego przebiegłości i knowanie będzie skuteczne w jego ręku. Stanie się on wyniosłym w sercu i niespodziane zgotuje zagładę wielu. Powstanie przeciw Najwyższemu Księciu, lecz bez udziału ręki ludzkiej zostanie skruszony. (26) Widzenie zaś o wieczorach i rankach, jakie opowiedziano tobie, jest prawdziwe. Ty jednak widzenie okryj milczeniem, bo dotyczy ono dni odległych.

Skoro pojedynczy poranek i wieczór składa się na jeden pełny dzień, to 2300 wieczorów i poranków oznacza jak dla mnie 2300 dni.

Jak wynika z powyższego, okres 2300 dni odnosi się do czasów końca.

Jest to zatem najdłuższy znany nam okres odnoszący się do czasów końca, który jednocześnie został przez Boga podany w dniach.

Moim zdaniem musi być tego jakiś powód.

Idąc dalej.

Wraz z upływem okresu 2300 dni świątynia znowu odzyska swoje prawa.

Pytanie, czym może być ta świątynia?

Czy świątynią, która odzyska swoje prawa po upływie tych 2300 dni może być odrestaurowany na pustyni Izrael, którego Prawo - Tora będzie odtąd obowiązywało na całej ziemi w ramach królestwa Bożego?

Myślę, że nie można wykluczyć takiej możliwości.

Załóżmy zatem, że świątynią jest odrestaurowany Izrael.

To by oznaczało, że następnego dnia po upływie okresu 2300 dni nastąpi pierwszy dzień z 1000-letniego okresu panowania królestwa Bożego na ziemi, czyli 1000-letni okres rządów ludu Izraela pod panowaniem Króla Isusa.

To z kolei sugeruje, że wszystkie pozostałe okresy znane nam z księgi Daniela tj. 1290 i 1335 dni oraz 3,5 roku, a tym samym wszystkie okresy z Objawienia tj. 3,5 roku = 42 miesiące = 1260 dni (przy roku liczącym w czasie wielkiego ucisku 360 dni zamiast 365/366 dni) mieszczą się w okresie 2300 dni.


Skoro przy takim założeniu wiemy, co zakończyłoby ten okres 2300 dni, to pozostaje pytanie, co go może rozpocząć?

Jakie wydarzenie opisane w Objawieniu rozpoczynałoby ten okres 2300 dni ostatnich?

Ostatnie nasze spostrzeżenia wskazują na to, że najważniejsze wydarzenia opisane w Objawieniu Jana (trąby, plagi, pieczęcie 5-7) rozpoczną się dopiero po opieczętowaniu 144 tyś wybrańców.

Myślę zatem, że tym wydarzeniem, które wyznacza początek okresu 2300 dni może być właśnie rozpoczęcie pieczętowania 144.000 wybrańców, czyli rozpoczęcie porodu chłopczyka przez Niewiastę – Izrael, czemu będzie się przyglądał szatan.

Zatem w trakcie okresu 2300 dni nastąpiłoby m.in. zakończenie pieczętowania wybrańców, otwarcie otchłani i wypuszczenie z niej upadłych (dwóch bestii tj. Bestii z otchłani i Fałszywego proroka) wraz z szarańczą, którą będzie dowodził król otchłani – Apollo, porwanie 144.000 wybrańców żywcem do nieba i zalegnięcie ohydy spustoszenia na Syjonie.

Wcześniej na forum pisałem już o tym, że jak wynika z księgi Daniela 12:11 terminy 1290 i 1335 dni powinno moim zdaniem liczyć się od dnia „zalegnięcia” ohydy spustoszenia na Syjonie, a tym samym od dnia trąbienia przez anioła nr 7, co będzie sygnałem do rozpoczęcia ucieczki Niewiasty – Izraela na pustynię:

Dan 12:
(1) W owym czasie powstanie Michał, wielki książę, który jest orędownikiem synów twojego ludu, a nastanie czas takiego ucisku, jakiego nigdy nie było, odkąd istnieją narody, aż do owego czasu. W owym to czasie wybawiony będzie twój lud, każdy, kto jest wpisany do księgi żywota. (2) A wielu z tych, którzy śpią w prochu ziemi, obudzą się, jedni do żywota wiecznego, a drudzy na hańbę i wieczne potępienie. (3) Lecz roztropni jaśnieć będą jak jasność na sklepieniu niebieskim, a ci, którzy wielu wiodą do sprawiedliwości, jak gwiazdy na wieki wieczne. (4) Ale ty, Danielu, zamknij te słowa i zapieczętuj księgę aż do czasu ostatecznego! Wielu będzie to badać i wzrośnie poznanie. (5) A gdy ja, Daniel, spojrzałem, oto dwaj inni aniołowie stali, jeden z tej strony rzeki, a drugi z tamtej strony rzeki. (6) I rzekłem do męża obleczonego w szatę lnianą, który stał nad wodą rzeki: Kiedy przyjdzie koniec tych dziwnych rzeczy? (7) Wtedy usłyszałem, jak mąż obleczony w szatę lnianą, który stał nad wodami rzeki, podniósł prawicę i lewicę ku niebu i przysięgał na tego, który żyje wiecznie: Będzie to trwało czas wyznaczony, dwa czasy i pół czasu, a gdy doszczętnie będzie zniszczona, wtedy się to wszystko spełni. (Cool Wprawdzie słyszałem to, lecz tego nie rozumiałem, i rzekłem: Panie mój! Jakiż jest koniec tych rzeczy? (9) Wtedy rzekł: Idź, Danielu, bo słowa są zamknięte i zapieczętowane aż do czasu ostatecznego. (10) Wielu będzie oczyszczonych, wybielonych i wypławionych, lecz bezbożni będą postępować bezbożnie. Żaden bezbożny nie będzie miał poznania. lecz roztropni będą mieli poznanie. (11) Od czasu zniesienia stałej ofiary codziennej i postawienia obrzydliwości spustoszenia upłynie tysiąc dwieście dziewięćdziesiąt dni. (12) Błogosławiony ten, kto wytrwa i dożyje do tysiąca trzystu trzydziestu pięciu dni.

Zatem wychodziłoby na to, że:

- okres 1335 dni kończy się w tym samym dniu, co okres 2300 dni, co oznacza, że okres 2300 dni obejmuje okres 1335 dni,

- okres 1335 dni i okres 1290 dni rozpoczynają się w tym samym dniu tj. w dniu zalegnięcia ohydy spustoszenia, czyli w dniu, w którym Izrael rozpocznie swoją podróż na pustynię. To oznacza, że okres 1335 dni obejmuje okres 1290 dni

- okres 1290 dni i okres 1260 dni kończą się w tym samym dniu tj. w ostatnim dniu okresu żywienia Niewiasty – Izraela na pustyni, co oznacza, że okres 1290 dni obejmuje okres 1260 dni (czyli okres żywienia Niewiasty na pustyni)

Co nam daje zatem połączenie tych czterech okresów – 2300 dni, 1335 dni, 1290 dni i 1260 dni?

Daje nam to trzy nowe okresy, o których chyba nikt tutaj jeszcze nie wspomniał.

A mianowicie:

1) 2300 dni – 1335 dni = 965 dni
2) 1335 dni – 1290 dni = 45 dni
3) 1290 dni – 1260 dni = 30 dni

cd.
avatar
Odrodzony
Liczba postów : 332
Join date : 11/06/2016

Dwóch świadków Apokalipsy - Page 6 Empty Re: Dwóch świadków Apokalipsy

on 4th Październik 2017, 10:49
Message reputation : 100% (3 votes)
Czyli mamy 3 nowe okresy: 965 dni, 30 dni i 45 dni, gdzie wszystkie one także mieszczą się w okresie 2300 dni.


Żeby zrozumieć, co oznaczają te 3 nowe okresy w ramach całego okresu 2300 dni ostatnich, trzeba je ustawić w odpowiedniej do wydarzeń z Objawienia kolejności:


1) okres 965 dni – początek tego okresu liczony jest przy tym założeniu od dnia rozpoczęcia pieczętowania 144.000 wybrańców.

Zatem od tego dnia rozpoczyna się okres 965 dni z całego okresu 2300 dni ostatnich, który będzie trwał aż do dnia postawienia na Syjonie ohydy spustoszenia i zatrąbienia jednocześnie przez anioła nr 7, czyli do dnia powstania wizualnego i dźwiękowego sygnału do rozpoczęcia ucieczki na pustynię przez Niewiastę Izrael.

Z tego wynika, że pieczętowanie wybrańców może trwać maksymalnie 965 dni (czyli niecałe 2 lata i 8 miesięcy) lub krócej, ale nie dłużej niż 965 dni. Zatem pieczętowanie wybrańców musiałoby zakończyć się przed upływem tego okresu.

W tym też okresie 965 dni tj. już po zakończeniu pieczętowania wybrańców, ale jeszcze przed ich porwaniem do nieba zatrąbi anioł nr 5 (nie wiadomo przy tym, czy jako pierwszy z siedmiu aniołów i czy on jako jedyny w tym okresie będzie trąbił), co będzie oznaczało, że w tym czasie nastąpi otwarcie otchłani i wypuszczenie z niej upadłych wraz z szarańczą pod wodzą Apolla, która to szarańcza nie wyrządzi jednak przebywającym jeszcze wówczas na ziemi wybrańcom żadnej szkody (a propos porwania zauważyłem ciekawą rzecz w II Edrasza, ale o tym na koniec).

Następnie dojdzie do próby zaatakowania wybrańców przez szatana, ale ci natychmiast zostaną porwani żywcem do nieba.

Po porwaniu wybrańców do nieba dojdzie dopiero do walki w niebie.

Być może – jak zdaje się sugerować księga Daniela – wypuszczeni z otchłani upadli aniołowie wezmą udział w tej walce i szatan będzie atakowany z dwóch stron jednocześnie tj. nie tylko w niebie, ale i z ziemi, bo ten władca – mały róg, czyli jak dla mnie Bestia z otchłani - ma przecież wznieść aż do granicy firmamentu i ma strącić część wojsk i gwiazd na ziemię i podeptać je:

Dan 8:
(9) Z jednego z nich wyrósł inny, mały róg, i wzrastał nadmiernie ku południowi, ku wschodowi i ku wspaniałemu krajowi. (10) Wzniósł się on aż do wojska niebieskiego i strącił na ziemię część wojska oraz gwiazd i podeptał je. (11) Wielkością dosięgał on niemal Władcy wojska, odjął Mu wieczną ofiarę, obalił miejsce Jego przybytku (12) i Jego wojsko. Jako codzienną ofiarę składał występek i prawdę rzucił na ziemię; działał zaś skutecznie.


2) okres 30 dni.

Po zakończeniu okresu 965 dni rozpoczyna się pierwszy dzień pozostałych okresów tj. 1335 dni, 1290 dni oraz 30 dni (tym samym od tego dnia zostaje jeszcze 1335 dni do końca okresu 2300 dni ostatnich).

Okresy te rozpoczyna ucieczka Izraela na pustynię, która będzie trwała 30 dni.

Po upływie 30 dni wędrówki Izraela na pustynię upłynie zatem ogółem jak dotąd: 965 dni + 30 dni = 995 dni z 2300 dni ostatnich (zatem pozostało jeszcze 1305 dni).

W okresie tych 30 dni szatan zostaje wyrzucony z nieba, atakuje idący na pustynię Izrael za pomocą wody (najprawdopodobniej w postaci islamistów), z pomocą przychodzą Izraelowi ludy północy (tj. ziemia, która pochłania wodę), czyli zwiedzeni pawłowi chrześcijanie pod wodzą 10 królów i upadłych z otchłani i w ten sposób jest to jednoczesny atak na Babilon. Potem szatan rozpoczyna walkę z dalszym potomstwem Niewiasty.

Po upływie okresu 30 dni od wyruszenia na pustynię, Izrael dociera do niej.

I od tego dnia rozpoczyna się kolejny okres tj. okres 1260 dni żywienia Niewiasty - Izraela na pustyni.

W tym czasie szatan oddaje władzę Bestii z morza (ta Bestia odtąd będzie istniała 42 miesiące, czyli przez 1260 dni, która następnie oddaje swoją władzę Bestii z otchłani, czyli upadłym na czele z Apollem, który już wcześniej tj. już w czasie tych 30 dni ogłasza się Chrystusem), tym samym zaczyna się 3,5 roku wielkiego ucisku, powstaje dwóch świadków, mamy atak na Nierządnicę itd.

Aby jednak okres 3,5 roku = 42 miesiące = 1260 dni, to rok będzie musiał wówczas liczyć nie 365/366 dni, ale 360 dni.

I Bóg pozwoli Bestii na to, aby ona nie tylko zamierzała zmienić prawo i czasy, ale żeby rzeczywiście tego dokonała, czyli Bóg pozwoli jej, aby udało się jej zmienić nie tylko prawo, ale i czasy, czyli pozwoli jej zmienić ilość dni w roku z 365/366 na 360 dni.
To potwierdza wprost księga Daniela:

Dan 7:
(23) Powiedział tak: Czwarta bestia - to czwarte królestwo, które będzie na ziemi, różne od wszystkich królestw; pochłonie ono całą ziemię, podepce ją i zetrze. (24) Dziesięć zaś rogów - z tego królestwa powstanie dziesięciu królów, po nich zaś inny powstanie, odmienny od poprzednich, i obali trzech królów. (25) Będzie wypowiadał słowa przeciw Najwyższemu i wytracał świętych Najwyższego, będzie zamierzał zmienić czasy i Prawo, a święci będą wydani w jego ręce aż do czasu, czasów i połowy czasu. (26) Wtedy odbędzie się sąd i odbiorą mu władzę, by go zniszczyć i zniweczyć doszczętnie. (27) A panowanie i władzę, i wielkość królestw pod całym niebem otrzyma lud święty Najwyższego. Królestwo Jego będzie wiecznym królestwem; będą Mu służyły wszystkie moce i będą Mu uległe.


Dan 8:
(9) Z jednego z nich wyrósł inny, mały róg, i wzrastał nadmiernie ku południowi, ku wschodowi i ku wspaniałemu krajowi. (10) Wzniósł się on aż do wojska niebieskiego i strącił na ziemię część wojska oraz gwiazd i podeptał je. (11) Wielkością dosięgał on niemal Władcy wojska, odjął Mu wieczną ofiarę, obalił miejsce Jego przybytku (12) i Jego wojsko. Jako codzienną ofiarę składał występek i prawdę rzucił na ziemię; działał zaś skutecznie.

(23) A przy końcu ich panowania, gdy występni dopełnią swej miary, powstanie król o okrutnym obliczu, zdolny rozumieć rzeczy tajemne. (24) Jego moc będzie potężna, ale nie dzięki własnej sile. Będzie zamierzał rzeczy dziwne i dozna powodzenia w swych poczynaniach; obróci wniwecz potężnych i naród świętych. (25) Przy jego przebiegłości i knowanie będzie skuteczne w jego ręku. Stanie się on wyniosłym w sercu i niespodziane zgotuje zagładę wielu. Powstanie przeciw Najwyższemu Księciu, lecz bez udziału ręki ludzkiej zostanie skruszony. (26) Widzenie zaś o wieczorach i rankach, jakie opowiedziano tobie, jest prawdziwe. Ty jednak widzenie okryj milczeniem, bo dotyczy ono dni odległych.

Dan 11:
(36) Król będzie działał według swego upodobania; uczyni się wyniosłym i będzie się wywyższał ponad wszystkich bogów. Przeciw Bogu będzie mówił rzeczy dziwne i dozna powodzenia aż się wypełni gniew, bowiem to, co zostało postanowione, dokona się. (37) Nie będzie czcił bogów swoich przodków; ani ulubieńca kobiet, ani żadnego innego boga nie będzie poważał. Wobec wszystkich będzie okazywał się wielki

W ten sposób moim zdaniem Bóg - poprzez pozwolenie Bestii na zmniejszenie liczby dni w roku z 365/366 na 360 w czasie wielkiego ucisku – skróci te dni wielkiego ucisku, o czym powiedział Bóg przez Pana Isusa w Mt 24:

(21) Będzie bowiem wówczas wielki ucisk, jakiego nie było od początku świata aż dotąd i nigdy nie będzie. (22) Gdyby ów czas nie został skrócony, nikt by nie ocalał. Lecz z powodu wybranych ów czas zostanie skrócony.


A zatem okres 30 dni + okres 1260 dni = okres 1290 dni.3) ostatni okres 45 dni.

Po upływie okresu 1290 dni licząc od dnia ustanowienia ohydy spustoszenia i ucieczki Izraela na pustynię kończy się okres sądu na pustyni, kończy się wielki ucisk i rozpoczyna się nowy – ostatni już okres 45 dni z całego okresu 2300 dni ostatnich (dotąd bowiem upłynie: 965 + (30 + 1260) = 965 + 1290 = 2255 dni z okresu 2300 dni).

Okres 45 dni rozpoczyna paruzja. A potem mamy bitwę na polach Armagedonu. A kończy go nastanie królestwa Bożego na ziemi.

Zatem na okres 2300 dni ostatnich składałby się następujące okresy w dniach:

965 + ((30 + 1260) + 45) = 965 + (1290 + 45) = 965 + 1335 = 2300Dodam tylko jeszcze, że w tej hipotezie nie ma miejsca na dwa okresy po 3,5 roku (tj. 2 x 1260 dni), bowiem: 2300 dni – 1260 dni = 1040 dni.

Chciałem jeszcze pokazać graficznie te okresy na osi czasu w postaci rysunku, ale niestety nie wiem, jak wkleić do posta skan w pdf-ie. Może ktoś z Was podpowie mi, jak to zrobić, bo ja niestety jestem totalna noga z takich komputerowych spraw… Wink

------------------------

*A propos porwania:

kiedyś dyskutowaliśmy o tym, czy wybrańcy będą składali się wyłącznie z żyjących w jednym i tym samym czasie potomków Izraelitów, czy też będą wśród nich także zmartwychwstali na tę okoliczność.

Okazuje się, że tę kwestię dobitnie wyjaśnia II Edr, a mianowicie:


2 Ezd 6:

(18) I rzekł: "Oto dni nadchodzą, i stanie się gdy się zbliżę do odwiedzenia mieszkańców ziemi,

(19) a gdy będę wymagał od czyniących nieprawość kary za ich nieprawość, kiedy się dopełni poniżenie Syjonu,

(20) i kiedy pieczęć zostanie umieszczona  na wieku, który ma właśnie przemijać, wtedy pokażę te owe znaki: księgi będą otworzone przed firmamentem, i wszyscy będą je widzieć:

(21) Niemowlęta jednoroczne mówić będą swymi głosami, a kobiety z dziećmi urodzą  przedwczesne dzieci w trzecim i czwartym miesiącu a ci będą żyli i będą tańczyli.

(22) Zasiane miejsca nagle ukażą się nie zasiane, a nagromadzone magazyny staną się nagle puste;

(23) i trąba głośno zatrąbi i gdy wszyscy ją usłyszą, będą nagle przerażeni.

(24) W tym czasie przyjaciele będą prowadzić wojnę przeciwko przyjaciołom jak przeciwko wrogom, a ziemia i ją zamieszkujący będą przerażeni, a źródła fontann staną, i nie popłyną przez trzy godziny:

(25) "I będzie tak, że każdy, który pozostanie po tym wszystkim co tobie przepowiedziałem, ten będzie zachowany i będzie oglądał zbawienie moje oraz koniec mojego świata.

(26) I oni zobaczą ludzi, którzy będą wzięci do góry, którzy nie skosztowali śmierci od narodzenia swego, i odmieni się serce mieszkańców ziemi i będzie przemienione w innego ducha.

Czyli z tego wynika wprost, że wybrańcy to będą wyłącznie ludzie, którzy nie zaznali jeszcze śmierci pierwszej za swojego życia doczesnego.
Sponsored content

Dwóch świadków Apokalipsy - Page 6 Empty Re: Dwóch świadków Apokalipsy

Powrót do góry
Permissions in this forum:
Nie możesz odpowiadać w tematach