Zbawienie Narodu Wybranego przez Boga
Czy chcesz zareagować na tę wiadomość? Zarejestruj się na forum za pomocą kilku kliknięć lub zaloguj się, aby kontynuować.

Go down
thewordwatcher
thewordwatcher
Admin
Liczba postów : 4244
Join date : 18/03/2015
Skąd : Perth, Australia
http://zbawienie.com

Rola dwóch prowadzących to forum Empty Rola dwóch prowadzących to forum

on 28th Maj 2020, 06:45
Message reputation : 100% (2 votes)
Nie chcieliśmy się pośród was drodzy czytelnicy chlubić, ani ja ani Bartek, ale Bóg nas w naszym zrozumieniu prowadzi i nie możemy stawiać oporu Bogu. Zwłaszcza że Bóg daje nam zrozumienie swoich planów a to oznacza, że nie tyle my coś tutaj robimy, ale posiadamy niezwykły przywilej, że jesteśmy przez samego Boga i Syna używani do niesienia Bożej Dobrej Nowiny. To także oznacza nasze ostrzeżenia dla braci i sióstr!

Są dwa fragmenty Biblii, które znamy i do tej pory nieco obawialiśmy się, aby je wyjaśnić. Jednak ostatnie ich zrozumienie i sytuacja na świecie oraz widoczna przez wielu pomoc Ducha Bożego w zrozumieniu proroctw spowodowała, że skoro są takie teksty w Biblii, nie będziemy milczeć, ponieważ jest to ważne, skoro sam Bóg o tym nas powiadomił.

Oto pierwszy werset z Objawienia.

Objawienie 1:1 Objawienie Isusa Chrystusa, które dał mu Bóg, aby ukazać sługom swoim to, co ma się stać wkrótce; to też wyjawił On za pośrednictwem zesłanego anioła swojego słudze swemu Janowi.

Niezwykłe słowa Boga, które mówią nam bardzo wiele, zwłaszcza jeżeli je dokładniej przeanalizujemy.

Parafrazując, całe Objawienie Isus Chrystus otrzymał wprost od Ojca. To jest oczywista i prosta część.  Ale następna jest już niesamowita. Aby ukazać sługom swoim

Objawienie ukazuje sługom Boga to, co ma się stać wkrótce. I tutaj jest niezwykła wypowiedź Boga. 

Objawienie Bóg dał Synowi po to, aby słudzy Boży zrozumieli, co ma się stać wkrótce, czyli w czasach końca. Całe Objawienie jest o Czasach Końca!

Właśnie po to Bóg dał owo Objawienie Synowi, aby Syn sługom Boga wyjawił poprzez anioła, który wyjawił to apostołowi Janowi, a on to specjalnie dla naszego pokolenia spisał. To wszystko miało być rozumiane dopiero w Czasach Końca. I jest!!!

Mówiąc jeszcze inaczej, muszą być na ziemi słudzy Boga, którym Bóg błogosławi i ujawnia to, co się ma stać wkrótce. Po to Isus otrzymał Objawienie z którym posłał anioła do Jana i Jan to DLA NAS spisał. Okazuje się dzisiaj, że słudzy Boga dają sobie z tym radę i rozumieją coraz więcej dzięki Duchowi Bożemu i 'krzyczą o tym na dachach', czyli na Internecie.

Tego, co piszemy zwłaszcza ostatnio ja i Bartek, nikt na świecie nie ujawnia a nawet nikt tego poza Polakami nie rozumie. W jednym krótkim zdaniu z Objawienia mamy aż tyle treści. Obaj z Bartkiem rozumiemy znacznie więcej niż ktokolwiek inny.

I najważniejsze jest to, że dzielimy się tym z wami, ponieważ to jest skierowane do was. Nie piszę tego w żadnym innym celu ale jedynie w celu utwierdzenia wielu czytelników, że to wszystko nie jest wcale przypadkowe i tak to Bóg zaplanował.

Nie wpadamy w pychę i nie wydajemy nikomu rozkazów, tylko w pokorze ukazujemy wam, jakie wspaniałe rzeczy Bóg dla Narodu Wybranego przygotował.

To jest jedna część i jeden werset, którego nie możemy zataić, ponieważ jest to w Biblii czyli musimy znając to wszystko wiedzieć i powiadomić o tym wszystkich czytelników.

Zwrócę uwagę na jedną najbardziej istotną rzecz, abyśmy to sobie DOBRZE przemyśleli.

Fałszywe religie uwielbiają cytować różne wersety biblijne, aby 'udowadniać' swoim zwiedzonym owieczkom, że ich Bóg specjalnie wybrał na ich przewodników, którzy w ten sposób sprawują władzę na owieczkami. 

W szczególności celują w tym wszelkie sekty, jak Świadkowie Jehowy czy Zielonoświątkowcy i inne grupy.

Zwrócę uwagę na najbardziej ważny szczegół, który ukaże wam różnicę pomiędzy nami a nimi.


My nie jesteśmy waszymi szefami, kapłanami, starszymi czy księżmi, wobec których musicie być posłuszni. Jesteśmy waszymi braćmi i nie wydajemy wam absolutnie żadnych rozkazów czy poleceń. Przedstawiamy wam jedynie nasze zrozumienie tekstów i wypowiedzi Boga, Syna oraz proroków z pominięciem Pawła czy Łukasza.

I to jest nasza rola. Ukazujemy wam coraz jaśniejszą prawdę, a wy robicie w waszym życiu to, co wam wasze sumienia nakazują. Na tym nasza rola się kończy. 

Można nas czytać, analizować ale nie sprawujemy nad wami żadnej władzy. Nawet nie wiemy co robicie i kim jesteście.Naszym wspólnym Królem jest Isus Mesjasz a Bogiem jest Bóg Wszechmogący

Nie zostaliśmy przez nikogo zamianowani na waszych pastorów czy autorytetów, których w religiach wierni muszą słuchać. 


My jedynie informujemy to, co wiemy z Biblii.

A teraz podam wam wersety, które znam doskonale od roku 1975. Tylko, że wtedy wersety te podawała Strażnica Świadków Jehowy twierdząc, że Bóg ich wyznaczył do tej pracy i że na wspólnym spotkaniu z kierownictwem Strażnicy... tak Bóg jak i Syn  wyznaczyli ich na sługę Boga czyli... Towarzystwo Strażnica i na tej podstawie Strażnica sprawuje absolutną niemal władzę nad Świadkami Jehowy, którzy bardzo posłusznie wykonują ich rozkazy.

Oto kluczowe wersety.

Mateusza 24:45 Kto więc jest tym sługą wiernym i roztropnym, którego pan postawił nad czeladzią swoją, aby im dawał pokarm o właściwej porze? 46 Szczęśliwy ów sługa, którego pan jego, gdy przyjdzie, zastanie tak czyniącego. 47 Zaprawdę powiadam wam, że postawi go nad całym mieniem swoim. 48 Jeśliby zaś ów zły sługa rzekł w sercu swoim: Pan mój zwleka z przyjściem, 49 I zacząłby bić współsługi swoje, jeść i pić z pijakami, 50 Przyjdzie pan sługi owego w dniu, w którym tego nie oczekuje, i o godzinie, której nie zna. 51 I usunie go, i wyznaczy mu los z obłudnikami; tam będzie płacz i zgrzytanie zębów.

Isus mówi nam o słudze Bożym wiernym i roztropnym, którego Bóg wyznaczył... do czego? 

Aby dawał pokarm o właściwej porze. Co to zdanie oznacza? Bóg wyznaczył sługę lub kilku sług nad czeladzią, czyli ludem prostym aby sługa ów dawał im pokarm duchowy o właściwej porze.

Czym miał ów sługa ich karmić? Wyjaśnieniami słów czyli proroctw Boga oraz Syna i owe słowa miały być dawane ludowi Boga o właściwej porze. 

Jak to piszę to aż ciarki mnie przechodzą. Pokarm duchowy miał być dawany w momencie potrzeby, aby 'czeladź była przygotowana do czasów końca i powrotu Boga i Syna na ziemię.

To wskazuje na właściwą porę, czyli nie za wcześnie i nie za późno. Jeżeli i ja i Bartek będziemy robili dokładnie to co właśnie robimy, werset 46 mówi nam. Szczęśliwy ów sługa, którego pan jego, gdy przyjdzie, zastanie tak czyniącego. 47 Zaprawdę powiadam wam, że postawi go nad całym mieniem swoim.

A to oznacza, że jeżeli w tej pracy nie uchybimy, to Bóg postawi nas nad całym Jego mieniem. A to już oznacza władzę z ręki Boga. Ale to nie nastąpiło jeszcze i nikt nad wami władzy z rozkazu Boga jeszcze nie ma!

Na samym początku przez długi czas byłem niemal sam. Potem pojawił się jeden zły sługa i kilku innych i musiałem forum zamknąć. 


Założyłem więc drugie forum. I ponownie... reszta sług uznała, że... Pan zwleka z przyjściem i zaczęła robić bałagan a w końcu owa grupka zupełnie odeszła od nas. Założono nowe forum, ale nie po to aby głosić Słowa Boże i ostrzegać ludzi przez atakami szatana, ale aby podważać to, co zaczęliśmy - ja i Bartek robić dalej dla trzody czyli ludu Bożego. 

Muszę przyznać, że nie byłem wtedy szczęśliwy ale nie poddałem się. Bartek okazuje się wspaniałym bratem i teraz razem podajemy 'czeladzi' pokarm o właściwej porze.

Wersety 50 i 51 mówią o tym, że Bóg owych złych sług nawiedzi znienacka... i... i usunie ich, i wyznaczy mu los z obłudnikami; tam będzie płacz i zgrzytanie zębów.

Wielu oskarży nas, że jest to nadinterpretacja i wielkie naciąganie.

Oczywistą prawdą jest to, co głosimy obaj z Bartkiem, że dajemy pokarm na czas słuszny i robimy wszystko, co można zrobić, aby sprostać wymaganiom Boga. 


I nikt tego w taki sposób nigdzie nie czyni. 


I coraz większa ilość ludzi już wie, kim są Słowianie oraz co nas wkrótce dobrego spotka ze strony Boga i Isusa. A tego niemal nikt na świecie nie wie, oprócz Słowian!!!

Powtórzę jeszcze raz. To jest w Biblii z ust samego Syna Bożego po to, aby czytelnicy Słowa Boga mogli się także zorientować, kto o nich rzeczywiście dba i stara się być uczciwym sługą w oczach Boga i dba o trzodę Boga czyli Jego Naród Wybrany

Jak sami wiecie, nigdy was o datki czy zapomogi nie prosimy i nie będziemy prosić, ponieważ służymy Bogu, a On dba nawet o wróble więc i o nas także dba, jeżeli nadal czynimy to, co zgodne z Jego wolą.

Jedyne co możecie dla nas zrobić to prosić Boga, aby nas w tym wspomagał i nam błogosławił.

Niech tak się stanie nasz Boże i Panie.

_________________
Ojcze nasz, któryś jest w niebie, Święć się imię twoje, przyjdź Królestwo twoje, bądź wola twoja, jak w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj, i odpuść nam nasze winy, jak i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Albowiem twoje jest Królestwo i moc, i chwała na wieki wieków. Niech się stanie.
----------------------------------------------------------------------------------------------
huberkinky@protonmail.com
http://www.zbawienie.com http://www.proroctwa.com
https://www.youtube.com/thewordwatcher
https://www.youtube.com/HenryKubik
Powrót do góry
Permissions in this forum:
Nie możesz odpowiadać w tematach