Go down
thewordwatcher
thewordwatcher
Admin
Liczba postów : 4550
Join date : 18/03/2015
Skąd : Perth, Australia
http://zbawienie.com

Dwóch świadków Apokalipsy Empty Dwóch świadków Apokalipsy

on 1st Maj 2016, 01:52
Message reputation : 100% (5 votes)
Mam dwie wieści - dobrą i złą.

Najpierw ta zła.

Proroctwo o dwóch świadkach Bożych było błędnie zrozumiane. Całkowicie błędnie.

Dobra nowina.

Świadkowie już działają i najprawdopodobniej zbliża się koniec ich działalności. Oznacza to że pierwsze 3.5 roku
wielkiego ucisku niemal dochodzi do końca.

Czyli czas na widzialną akcję Boga - najpierw musi nastąpić wyzwolenie Ludu Bożego z jarzma nasienia węża, potem odbędzie się sąd nad Nierządnicą i Babilonem.

Przez kilka tygodni miałem niełatwe myśli mówiące mi, że ucisk i plagi już są od pewnego czasu i Niewiasta (Watykan) oraz Babilon (USA i NATO) poważnie upadają i w każdej chwili może nastąpić ich zagłada.

I dzisiaj nad ranem zorientowałem się, dlaczego proroctwo to jest ogólnie bardzo błędnie zrozumiane.

Już wyjaśniam w czym tkwi błąd.
 
Apokalipsa nigdy nie mówi o pojedynczych ludziach.

Postacie, czy to zwierzęta czy osoby ludzkie to organizacje, królestwa, zrzeszone grupy ludzi.

Nie ma nierządnicy światowej - jest Watykan. Nie ma niewiasty, która ucieka na pustynię - to jest Naród Wybrany.

Podobnie jest z innymi proroctwami i nawet fałszywy prorok to nie jest jedna osoba ale grupa, zbieranina ludzi fałszywie świadczących o Bogu.

Podejrzewam na gorąco, są to fałszywi pastorzy i przywódcy Chrześcijaństwa, którzy fałszywie prorokują na podstawie Biblii, ale głównie głoszą nam bzdury Pawła.

Wróćmy do dwóch świadków.

Apokalipsa 11:


(1) I dano mi trzcinę podobną do laski mierniczej i powiedziano: Wstań i zmierz świątynię Bożą i ołtarz, i tych, którzy się w niej modlą.


Bóg zbiera dane o ilości ludu Bożego, tych wiernych mniej lub więcej oraz pieczętowani są członkowie 144.000. Przeliczana jest grupa Słowian gotowa do wymarszu na pustynię.l


(2) Lecz zewnętrzny przedsionek świątyni wyłącz i nie mierz go, gdyż oddany został poganom, którzy tratować będą święte miasto przez czterdzieści dwa miesiące.

Reszta narodów - poganie nie są mierzeni - ich losy zostaną osądzone podczas drugiej fazy Wielkiego Ucisku, zwłaszcza w obliczu wzięcia znamienia na rękę i czoło.


(3) I dam dwom moim świadkom moc, i będą, odziani w wory, prorokowali przez tysiąc dwieście sześćdziesiąt dni.

Dwie grupy ludzi służących Bogu, ludzi pokornych, obdarzonych mocą od Boga będzie ujawniać największe prawdy o Bogu i głosić Jego chwałę.


(4) Oni to są dwoma drzewami oliwnymi i dwoma świecznikami, które stoją przed Panem ziemi.

To znaczy, ze ludzie ci są niepokonani i stali w swej działalności, nieustraszenie głoszą prawdę.


(5) A jeżeli ktoś chce im wyrządzić szkodę, ogień bucha z ich ust i pożera ich wrogów; tak musi zginąć każdy, kto by chciał im wyrządzić szkodę.

Bóg daje im szczególną protekcję i wszelkie próby powstrzymania ich działalności kończą się dla ich wrogów śmiercią.


(6) Oni mają moc zamknąć niebiosa, aby nie padał deszcz za dni ich prorokowania; mają też moc nad wodami, by je zamieniać w krew i dotknąć ziemię wszelką plagą, ilekroć zechcą.

Mamy wielkie susze, wody czerwone w rzekach i wiele innych plag, jak trzęsienia ziemi, zapadające się połacie ziemi, olbrzymie powodzie itp. Jedna trzecia oceanów jest zatruta radioaktywnością z Fukushimy oraz nadal działającego wycieku w Zatoce Meksykańskiej.


(7) A gdy już złożą swoje świadectwo, zwierzę wychodzące z otchłani stoczy z nimi bój i zwycięży, i zabije ich.

W każdej chwili może pojawić się bestia. Kiedy wszystko zostanie już powiedziane, powstająca bestia czyli zwierzę z otchłani skutecznie ich uciszy. Czy to oznacza rzeczywistą śmierć? Trudno jest powiedzieć, podejrzewam, ze zostaną owe głosy uciszone na bardzo krótki okres czasu - około 3.5 dnia i niczego na Internecie nie będzie można znaleźć.


(Cool A ich trupy leżeć będą na ulicy wielkiego miasta, które w przenośni nazywa się Sodomą i Egiptem, gdzie też Pan ich został ukrzyżowany.

Cały świat będzie widział że ich nie ma a werset o przenośni wskazywałby na Internet a Sodoma to część pornograficzna Internetu, niemal połowa ruchu na Internecie


(9) I patrzeć będą ludzie ze wszystkich ludów i plemion, i języków, i narodów na ich trupy przez trzy i pół dnia, i nie pozwolą złożyć ich trupów w grobie.
(10) A mieszkańcy ziemi radować się będą nimi i weselić się, i podarunki sobie nawzajem posyłać, dlatego że ci dwaj prorocy udręczyli mieszkańców ziemi.
(11) Lecz po upływie trzech i pół dnia wstąpił w nich duch żywota z Boga i stanęli na nogi swoje, i strach wielki padł na tych, którzy na nich patrzyli.

Wbrew wysiłkom zwierzęcia czyli bestii, świadkowie zostali ponownie aktywni, najprawdopodobniej ujawniając tożsamość bestii i odkręcając jej nowe kłamstwa.


(12) I usłyszeli głos donośny z nieba, mówiący do nich: Wstąpcie tutaj! I wstąpili do nieba w obłoku, nieprzyjaciele zaś ich patrzyli na nich.

Być może chodzi o porwanie 144.000 a ci świadkowie są częścią tej grupy.


(13) I w tejże godzinie powstało wielkie trzęsienie ziemi, i dziesiąta część miasta zawaliła się, i zginęło w tym trzęsieniu ziemi siedem tysięcy ludzi, pozostali zaś przerazili się i oddali cześć Bogu nieba

Wtedy zacznie się druga część Wielkiego Ucisku


(14) Drugie "biada" minęło; oto nadchodzi szybko trzecie "biada".
(15) I zatrąbił siódmy anioł; i odezwały się w niebie potężne głosy mówiące: Panowanie nad światem przypadło w udziale Panu naszemu i Pomazańcowi jego i królować będzie na wieki wieków.


Zaczyna się sąd Boga nad światem szatana. Sąd nad Nierządnicą i Babilonem.


(16) A dwudziestu czterech starszych, którzy siedzą na tronach swoich przed Bogiem, upadło na oblicza swoje i oddało pokłon Bogu,
(17) Mówiąc: Dziękujemy ci, Panie, Boże Wszechmogący, który jesteś i byłeś; że przejąłeś potężną władzę swoją i zacząłeś panować;
(18) I popadły w gniew narody, lecz i twój gniew rozgorzał, i nastał czas sądu nad umarłymi, i oddawanie zapłaty sługom twoim prorokom i świętym, i tym, którzy się boją imienia twego, małym i wielkim, oraz wytracenia tych, którzy niszczą ziemię.
(19) I otworzyła się świątynia Boża, która jest w niebie, i ukazała się Skrzynia Przymierza jego w świątyni jego; i zaczęło się błyskać i głośno grzmieć, i przyszło trzęsienie ziemi, i spadł wielki grad.Kim są dwaj świadkowie?

Są to Chrześcijan ogłaszających Prawdy Boże. Jest ich kilka. Za najważniejsze uważam płaską ziemię, głoszoną głównie przez Chrześcijan oraz wyjaśnienie proroctw o wyzwoleniu Narodu Wybranego czyli... naszą grupę zgromadzoną wokół forum.

Jest tutaj ujawnianie wielu proroctw i wiele prawdy i na Internecie głosi się także, jedni głoszą Prawdę o płaskiej ziemi, fałszu Ewolucji i Wielkiego Wybuchu, prawdy o upadłych aniołach, Nefilimach itd. Istnieje wielu braci ujawniających wiele prawd, jak Kent Hovind czy inni.

Być może za dwóch świadków można uznać wszystkie blogi głoszące prawdę i można na nich znaleźć bardzo wiele prawdy o Bogu a chwasty fałszywego proroka starają się zagłuszać prawdę.

W tym świetle jest widoczne jasno, że jesteśmy niemal w środku Wielkiego Ucisku 7-letniego i w każdej chwili może się rozpocząć sąd Boży i wymarsz Narodu Wybranego na pustynię, a dla pogan i nasienia węża czasy straszliwego ucisku.

Artykuł o Babilonie mam niemal ukończony i za kilka godzin będzie dostępny na witrynie zbawienie.com.

Jest on bardziej rozwinięty i ukazuje masę dowodów na upadek i Watykanu i Babilonu i owe dowody do tej pory i nie pasowały do błędnego zrozumienia dwóch świadków Boga.

Dopiero poranna myśl, która wzięła się od jednego artykułu o dwóch świadkach właśnie w tym tonie spowodowała moje zrozumienie ze błądziliśmy w tej kwestii.

Wielu Chrześcijan bardzo błądzi spodziewając się Mojżesza i Eliasza a także Antychrysta i Fałszywego Proroka.

Ale Apokalipsa nie mówi nam o pojedynczych postaciach.

Uaktualnienie posta - nowa wersja artykułu i Babilonie i Wielkiej Nierządnicy już jest na witrynie.

http://www.zbawienie.com/tajemniczy-babilon.htm

Warto ten artykuł dokładnie przeczytać i sprawdzić w Biblii. Dużo nowego materiału, który doskonale harmonizuje z planem wyzwolenia Ludu Bożego.

To jest niezwykłe, jak wszystko zaczyna się doskonale zazębiać i uzupełniać.


_________________
Ojcze nasz, któryś jest w niebie, Święć się imię twoje, przyjdź Królestwo twoje, bądź wola twoja, jak w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj, i odpuść nam nasze winy, jak i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Albowiem twoje jest Królestwo i moc, i chwała na wieki wieków. Niech się stanie.
----------------------------------------------------------------------------------------------
huberkinky@protonmail.com
http://www.zbawienie.com http://www.proroctwa.com
https://www.youtube.com/thewordwatcher
https://www.youtube.com/HenryKubik
Jacek86
Jacek86
Liczba postów : 291
Join date : 31/08/2015
Age : 34
Skąd : Bydgoszcz

Dwóch świadków Apokalipsy Empty Re: Dwóch świadków Apokalipsy

on 1st Maj 2016, 12:26
Message reputation : 100% (1 vote)
Bardzo ciekawa interpretacja! Za czasów Isusa też spodziewano się "fajerwerków" a poszli za nim cisi i miłujący Boga i prawo.

Największy rozkwit źródeł internetowych ujawniających kłamstwa rządów też pasowałby do tych ostatnich siedmiu lat! Nawet osoby starsze nie korzystające z internetu wiedzą już, co to są smugi chemiczne i iluminaci!

Możliwe, że okres ucisku już trwa, i na podstawie dostępnych informacji część ludzi dokonuje przemiany a część nienawidzi owych ujawniających.

W końcu mamy być pannami mądrymi! Wink

Oby tak było! bounce bounce
avatar
Edwedere
Liczba postów : 211
Join date : 21/03/2015

Dwóch świadków Apokalipsy Empty Re: Dwóch świadków Apokalipsy

on 1st Maj 2016, 20:19
Message reputation : 100% (4 votes)
Henryku ! Jak przeczytalem twojego posta to mi lekko sczenka opadla.

Bardzo jest wedlug mnie prawdopodbne to co napisales , Ja sam od jakiegos czasu dyskutujac z bracmi o zrozumieniu 2 swiadkow czolem ze cos jest nie tak z naszym zrozumieniem tego proroctwa ! Gdyz myslelismy iz te 3.5 roku przed nami jeszcze a przeciez jak teraz sie patrzy na wszystko to tu za 3.5 roku chyba Postapokaliptyczny swiat z Islamistami w tle..

Juz jakis czas temu mowilem ze Ucisk hula w najlepsze ! Tutaj w Niemczech widze go na wlasne oczy przyklady Policja uzbrojona w karabiny na dworcu glownym ciagle blokady cenzura internetu tu w DE jest masakryczna , Policja w berlinie robila naloty na ludzi ktorzy nawet 1 post sprzeciw imigrantom pisali. Z bratem Liksarem doszlismy do wniosku ze jeszcze 3.5 roku to tu pustynia bedzie wszystko zniszczone a euroap zamieni sie w khalifat.

Rozumujac w tym kierunku wiele rzeczy.same zaczyna sie klarowac i wiele nurtujacych mnie odpowiedzi nagle stalo sie jasnych !!..

Gdy opowiadam ludzia ze lada chwila moze byc ujawnienie naszego stworcy bo to co sie dzieje poziom zla i ochydy przeszedl najsmielsze oczekiwania slysze odpowiedzi typu "Nieee co tyy to na pewno nie w naszym pokoleniu" Malo kto widzi to wszystko tak jak my.. Aczkolwiek niech bedzie Blogoslawiony Stworca.umilowany ze pozwala nam poznac prawde !! i ja glosic wszem i wobec..

Bardzo ciekawie sie robi i Tak jak Issus nas ostrzegal abysmy byli przygotowani bo dzien panski przyjdzie nie spodziewanie w wielkim zdumieniu calej zamieszkalej ziemi !
Kasia
Kasia
Liczba postów : 1213
Join date : 18/03/2015
Skąd : Tarnów

Dwóch świadków Apokalipsy Empty Re: Dwóch świadków Apokalipsy

on 2nd Maj 2016, 18:24
Message reputation : 100% (1 vote)
Ja tak na gorąco-jestem w szoku!
Czuję strach i radość .
Chciałam wrzucić posta w innym temacie i wszystko nagle stało się nieważne.
Mam jeszcze tyle pytań ale wiem ze wszystko w krótce rozpłynie się jak mgła i dzięki Bogu nie będę potrzebowała zadnych odpowiedzi.

Jesteśmy w połowie ucisku a ja, moja rodzina ,znajomi jeszcze mamy na chleb ...

Inaczej to sobie wszystko wyobrażałam ...

Słowo Wielki Ucisk napawał mnie wrecz zgrozą i strachem a tu jeden z braci pisze że to prawdopodobnie już czas połowy ucisku.
Wszystko wskazuje na to że tak jest i większość chrześcijan praktycznie tego nie odczuła aż tak jak ja sobie to wyobrażałam.

Owszem jest mnóstwo ludzi których zamordowano,zginęli w imieniu Boga i dla Niego.
Jeszcze mnóstwo zginie ale są tacy których Bóg oszczędził .

Jest mnóstwo takich osób które w ogole nie maja pojęcia w jakich czasach się znajdują i w rezultacie nieświadomi niczego bedą zaskoczeni-pozytywnie zaskoczeni .
Ominie ich to co nas czyli niepewność czasu,kiedy dokładnie co i gdzie.czy to już czy moźe jutro...czy to proroctwo już się spełniło,czy to można powiązać z tamtym,czy ten brat czy może ta siostra się nie mylą...

Wiecie co mogłabym tak pisać i pisać...

Jakie my mamy szczęście ...jakie ludzie mają szczęście ...jaki cały Boży świat ma szczęście że Bóg nas umiłował i jest Miłością.

_________________
"A więc wszystko, cobyście chcieli, aby wam ludzie czynili, to i wy im czyńcie; taki bowiem jest zakon i prorocy"
lusia
lusia
Liczba postów : 1388
Join date : 18/03/2015
Skąd : wawa
http://mojaopoka.blogspot.com/

Dwóch świadków Apokalipsy Empty Re: Dwóch świadków Apokalipsy

on 2nd Maj 2016, 21:41
Message reputation : 100% (4 votes)
ja czuję radość- cokolwiek by się nie stało to niedługo będziemy z NIM .ON jest tu Najważniejszy. Przy rozwaleniu nierządnicy ukaże się wszystkim Jego Chwała ...

Ojcze Święty nie zwlekaj cheers

_________________
"Jak łania tęskni do wód strumieni, tak dusza moja tęskni do Ciebie, Boże! "
Psalm 42    Nie pamiętaj nam win naszych przodków, niech rychło przyjdzie ku nam miłosierdzie Twoje: bo bardzo jesteśmy słabi. Wspomóż nas Boże zbawienia naszego, przez wzgląd na chwałę Twojego Imienia i wyzwól nas i odpuść nasze grzechy przez wzgląd na Twoje Imię. (Psalm 79:8-9 .
___________________________________________________________________________________________________________

http://mojaopoka.blogspot.com/
thewordwatcher
thewordwatcher
Admin
Liczba postów : 4550
Join date : 18/03/2015
Skąd : Perth, Australia
http://zbawienie.com

Dwóch świadków Apokalipsy Empty Re: Dwóch świadków Apokalipsy

on 3rd Maj 2016, 13:39
Message reputation : 100% (2 votes)
Znalazłem wyjaśnienie dotyczące 2 świadków.

Jeremiasza 5:14  Dlatego tak mówi Pan, Bóg Zastępów: Ponieważ to mówią, przeto Ja uczynię moje słowa ogniem w twoich ustach, a ten lud drewnem, które pożre ogień.


To wyjaśniałoby rolę dwóch świadków. Oznacza to, że ci prorocy, przemawiający do ludzi na świecie cytując Jego słowa, ich posłannictwo jest tak mocne, że pożera kłamców jak ogień i nie mogą tego znieść.

Wydaje mnie się, że te dwa tematy są straszliwie palące kłamców szatańskich.

1. Płaska ziemia.

2. Plan wyzwolenia Ludu Bożego.

Na oba tematy wrogowie Boga dostają szału.

Wystarczy poobserwować reakcje ludzi ie wierzących na te dwa tematy i widać wyraźnie, że przeciwnicy Boga - nasienie węża - dostaje szału a zwykli ludzie nie chcą uwierzyć, ze aż tak nas okłamywano.

Są to dwa największe kłamstwa w dziejach świata, które skutecznie czynią wielu ludzi ateistami.

Im lepiej znamy oba tematy, tym wyraźniej widzimy w jaki sposób, z jaką zapobiegliwością świat szatański przygotowywał oba kłamstwa, aby nam wszystkim odebrać jakiekolwiek nadzieje na zbawienie.

Co ciekawe, oba tematy spełniają proroctwo Isusa z Mateusza, że nie będzie tajemnicy, która nie byłaby ujawniona i oba tematu są publikowane w podobnym czasie. I to proroctwo także wspiera treścią swą działalność dwóch świadków.

Już wspominałem o tym w temacie o płaskiej ziemi.

Jeżeli uwierzymy w ewolucję i ten wszech ogromny kosmos takich niezwykłym rozmiarów, to pojęcie Boga, który dba o taki pył jak ziemia, a zwłaszcza poszczególnych ludzi jest zupełnie nie realne.

Dlaczego miałby dbać? A może On stworzył potężnych i groźnych alienów, UFO a potem ci nas stworzyli dając nam fałszywą religię.

Z tych przyczyn wielu ludzi przestało wierzyć w Boga.

Identyczna taktyka podczas ukrywania przed nami planu wyzwolenia Izraela.

Z tej przyczyny ustanowiono fałszywy Izrael twierdząc, że wypełniły się na nim proroctwa ST i do tego dołożono Pawła z jego listami, masę fałszywych pastorów i owa szatańska hałastra popiera zbrodniczy stan fałszywego Izraela i jest najbardziej krzykliwa ostatnio na Internecie.

Ludzie nadal wierzący w Boga - jeżeli ewolucja ich nie dobiła i olbrzymi wszechświat - poszli na zebrania czy do kościołów a tam nauczano ich... faryzejskiej obłudy i doktryn Pawła, chowając przed nimi Słowa samego Boga oraz Syna. Albo mówiono językami i ukazywano faryzejską obłudę.

Znaczenia słów Boga i Syna skutecznie przykryto trucizną faryzeusza Pawła.

Człowiek uczciwy, jeżeli go nie pozbawiono wiary poprzez ewolucję i olbrzymi wszechświat z wielkim wybuchem, to poszedł do kościoła i nagle zauważył - i słusznie - że skoro Bóg taki mądry, to dlaczego czytając Biblię, czyli Jego mądre Słowa utworzono dziesiątki tysięcy chrześcijańskich religii tak bardzo różniących się od siebie.

Z tym Bożym Słowem jest coś nie tak!

I dlatego Japonia 'szczyci' się około 80% ateizmu a ta reszta dołącza do nich.

W innych krajach nie jest dużo lepiej.

A wszystkiemu są winne doktryny pseudo naukowe oraz trucizna pseudo pasterzy pseudo Chrześcijaństwa, które nie uznaje Słów Boga i Syna i cytuje głównie Pawła!

Oto przyczyna, dlaczego z ust dwóch proroków bucha pożerający satanistów ogień, którego oni nie mogą znieść i nie mają nań, jak na razie, żadnego lekarstwa.


Ciekawa lista z Kościoła Katolickiego. (nadesłane.)


Poznajmy narodowość tylko części biskupów i dowiedzmy się kogo oni reprezentują. W Polsce duchowieństwo katolickie zostało
bardzo zażydzone, bo żydzi masowo wstępowali do seminariów, ale głównie warszawskiego. Dlatego mamy obecnie w Polsce wielu
księży i biskupów pochodzenia żydowskiego! To oni właśnie tak często używają fałszywego zwrotu "nasi starsi bracia w wierze"!!!
Cytat od Ks.prof. Michał Poradowski - były profesor Katolickiego Uniwersytetu w Santiago de Chile.
Lista obcych biskupów i duchownych:
Józef Glemp - narodowość żydowska.
Bronisław Dąbrowski - narodowość żydowska.
Kazimierz Nycz - narodowość żydowska
Kazimierz Nycz - https://www.youtube.com/watch?v=tn9jb91ceN0  
Franciszek Macharski - narodowość żydowska.
Stanisław Dziwisz - narodowość żydowska.
Henryk Gulbinowicz - narodowość żydowska.
Henryk Muszyński - narodowość żydowska.
Tadeusz Gocławski - narodowość żydowska.
Damian Zimoń - narodowość żydowska.
Edward Kisiel - narodowość żydowska.
Bolesław Pylak - narodowość żydowska.
Władysław Ziółek - narodowość żydowska.
Jerzy Stroba - narodowość żydowska.
Marian Przykucki - narodowość żydowska.
Edmund Piszcz - narodowość żydowska.
Ignacy Tokarczuk - narodowość ukraińska.
Józef Kowalczyk - narodowość żydowska.
Leszek Głodź - narodowość żydowska.
Władysław Jędruszów - narodowość ukraińska.
Juliusz Paetz - narodowość żydowska.
Stanisław Nowak - narodowość żydowska.
Edward Materski - narodowość żydowska.
Tadeusz Pieronek - narodowość żydowska.
Jan Szlaga narodowość niemiecka.
Andrzej Suski - narodowość żydowska.
Szczepan Wesoły - narodowość żydowska
Bronisław Dębowski - narodowość żydowska.
Roman Andrzejewski - narodowość żydowska.
Jan Wieczorek - narodowość żydowska.
Alfons Nossal - narodowość niemiecka.
Tadeusz Rakoczy - narodowość żydowska.
Józef Życiński - narodowość żydowska.
Kazimierz Górny - narodowość ukraińska.
Jan Śrutwa - narodowość ukraińska.
Czesław Domin - narodowość żydowska.
Józef Michalik - narodowość żydowska.
Andrzej Sliwiński - narodowość żydowska
Wojciech Zięba - narodowość żydowska.
Edward Samsel - narodowość żydowska.
Kazimierz Romaniuk - narodowość żydowska.
Alojzy Orszulik - narodowość żydowska.
Tadeusz Rybak - narodowość żydowska.
Spowiednik Wałęsy Franciszek Cybula - narodowość żydowska.
Źródło > http://racjapolskiejlewicy.pl/owieczki-oto-wasi-pasterze/6639  
Źródło > http://www.aferyprawa.eu/Platne/LISTA-OSOB-POCHODZENIA-ZYDOWSKIEGO-SPRAWUJACE-INTRATNE-FUNKCJE-WE-WLADZACH-RP-330  
 

To samo jest we wszystkich religiach Chrześcijaństwa. Prowadzi je nasienie węża.

_________________
Ojcze nasz, któryś jest w niebie, Święć się imię twoje, przyjdź Królestwo twoje, bądź wola twoja, jak w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj, i odpuść nam nasze winy, jak i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Albowiem twoje jest Królestwo i moc, i chwała na wieki wieków. Niech się stanie.
----------------------------------------------------------------------------------------------
huberkinky@protonmail.com
http://www.zbawienie.com http://www.proroctwa.com
https://www.youtube.com/thewordwatcher
https://www.youtube.com/HenryKubik
avatar
Obserwator
Liczba postów : 1311
Join date : 18/03/2015
http://www.obserwatorczasowkonca.wordpress.com

Dwóch świadków Apokalipsy Empty Re: Dwóch świadków Apokalipsy

on 5th Maj 2016, 12:30
Message reputation : 100% (2 votes)
Musiałem przez ten długi weekend majowy porozmyślać nad tym odkryciem i interpretacją, którą przedstawił Henryk na temat dwóch świadków.

Przyznaję, że byłem mocno zaskoczony, raczej pozytywnie, ale musiałem sobie to wszystko poukładać w głowie i dopasować do sytuacji obecnej, choć szczerze mówiąc przechodziła mi wcześniej przez myśl taka opcja, że dwaj świadkowie mogą być kimś innym, aniżeli dwoma literalnymi osobami, mającymi moc by świadczyć cuda. Jednak zaniechałem te myśli w oczekiwaniu, że zjawią się Boży posłańcy i wtedy zrozumiemy więcej.

Rzeczywiście faktem jest, że za symbolami z Objawienia takimi jak Nierządnica, miasto Babilon, zwierze pierwsze i drugie nie kryją się pojedyńcze osoby czy instytucje, ale całe ich powiązania, które walczą z Bogiem i Jego Ludem - Niewiastą (Niewiasta to także symbol pojedyńczy, za którym ukryty jest wielo milionowy naród).

To samo tyczy się diabła - rudego smoka, węża pradawnego...nie jest tu mowa o samym tylko lucyferze, ale o całej hordzie zbuntowanych aniołów, na krórych czele stoi lucyfer!

Nie wiem jak Wy, ale ja w świetle założenia wysuniętego przez Henryka doszedłem wczoraj do bardzo wielu ciekawych wniosków, na które wielce się podnieciłem! Very Happy

Co prawda początkowo nie chciałem wpadać przedwcześnie w zachwyt, by nie okazało się później, że coś jednak zrozumieliśmy źle i musimy obejść się smakiem, lecz wczoraj usiadłem sobie z żoną i przeczytałem raz jeszcze powyższy wpis.

Zaczęliśmy dyskusję i doszliśmy powoli do wniosku, że teza postawiona przez Heńka wiele by wyjaśniała w chwili obecnej!!

Dlaczego??

Wszyscy tutaj na forum obserwujemy to, co dzieje się na swiecie. Przez ostatni rok wydarzyło się tak wiele, że raptem zawisło nad nami widmo rozpoczynającej się 3 WŚ.

Ostatnie pół roku obfitowało w wielkie poznanie i odnalezienie wielu szczegółów, a także prawidłowe zrozumienie podstawowych kwestii takich jak rzeczywista tożsamość Isusa, wielka waga Prawa Bożego, warunki zbawienia itp.

Z kolei ten rok zapoczątkował, przynajmniej w moim przypadku, dziwne uczucie oczekiwania, jakbyśmy w każdej chwili mogli spodziewać się nadejścia Chrystusa. Od ok. 2 miesięcy czuję bardzo specyficzne wrażenie jakby ciszy przed burzą..nie wiem czego się dokładnie spodziewać, takie zawieszenie i oczekiwanie na pierwszy mocny podmuch.

Prawdopodobnie powodem tej niepewności był fakt, że wzięliśmy dosłownie poselstwo owych świadków i przystanęliśmy spodziewając się, że gdy oni się pojawią, wtedy będziemy mieli pewność odnośnie czasów w jakich żyjemy. Stanęło przed nami także widmo tego, że czeka nas jeszcze sporo przejść do czasu aż pojawią się świadkowie i złożą swoje świadectwo.

Sam byłem trochę przygnębiony z tego powodu, ponieważ wydarzenia jakie mają teraz miejsce na świecie, a także to, co wiąże się z nimi w najbliższej przyszłości, oznaczałoby, że wielki ucisk niehybnie nas dopadnie i mocno doświadczy w i tak już ciężkich do zniesienia czasach.

I tak, analizując ten temat doszliśmy do wniosku, że skoro teraz przeraża nas to, co wisi nad naszymi głowami, jak również inne przykre doświadczenia dnia codziennego, to czym będzie "początek boleści", który ma nadejść w pierwszej fazie ucisku??

Przecież już teraz ciężko jest znieść ten syf!! Już teraz jesteśmy bezlitośnie zniewoleni i zwyczajnie wytępiani, jak Izraelici za czasów Egiptu!

Rasa biała to zaledwie 8% populacji i spada, a nie wszyscy biali to potomkowie Jakuba! Tak więc gdyby z tych 8% wziąć resztkę Izraela, to pewnie okazałoby się, że jest to może 2 - 3 %, czyli totalna końcówka!!


Teraz weźmy pod uwagę wyczyny obecnych władz z papieżem Franciszkiem na czele. Ewidentnie widać, że jego działania są ostatnim zrywem przed upadkiem Babilonu.
Nierządnica jest już praktycznie obnażona, a i sam Babilon przez nią dowodzony stoi na skraju upadku.

Papież i królowa Elżbieta insyjuują jakoby następnych świąt "bożego narodzenia" już nie będzie lub nie będą już one takie jak kiedyś.

Mamy widoczny jak na dłoni podział sił na arenie światowej i wszystko wskazuje, że siły przeciwne Babilonowi są w znacznej przewadze i niebawem dokonają na nim wyroku z natchnienia Boga.

Tak więc wysunięcie tezy, że dwóch świadków już prorokuje i nie są to literalni ludzie, ale zgromadzenia ludzkie działające w zgodzie z Wolą Bożą, nadaje tym wszystkim wydarzeniom wokół nas wielki sens i pozwala zrozumieć, na jakim jesteśmy etapie wykonywania planu Bożego wybawienia!!

Ponadto, obierając tą teze można by spróbować...

...odgadnąć tożsamość królów z Objawienia!!


Objawienie 13

(1) I widziałem wychodzące z morza zwierzę, które miało dziesięć rogów i siedem głów, a na rogach jego dziesięć diademów, a na głowach jego bluźniercze imiona.

(2) A zwierzę, które widziałem, było podobne do pantery, a nogi jego jak u niedźwiedzia, a paszcza jego jak paszcza lwa. I przekazał mu smok siłę swoją i tron swój, i wielką moc.

(3) A jedna z głów jego była śmiertelnie raniona, lecz śmiertelna rana jego była wygojona. I cała ziemia szła w podziwie za tym zwierzęciem.

(4) I oddali pokłon smokowi za to, że dał zwierzęciu moc, a także zwierzęciu oddali pokłon, mówiąc: Któż jest podobny do zwierzęcia i któż może z nim walczyć?

(5) I dano mu paszczę mówiącą rzeczy wyniosłe i bluźniercze, dano mu też moc działania przez czterdzieści i dwa miesiące.

(6) I otworzyło paszczę swoją, by bluźnić przeciwko Bogu, bluźnić przeciwko imieniu jego i przybytkowi jego, przeciwko tym, którzy mieszkają w niebie.

(7) I dozwolono mu wszcząć walkę ze świętymi i zwyciężać ich; dano mu też władzę nad wszystkimi plemionami i ludami, i językami, i narodami.

(Cool I oddadzą mu pokłon wszyscy mieszkańcy ziemi, każdy, którego imię nie jest od założenia świata zapisane w księdze żywota Baranka, który został zabity.

Hmm..czyli powyższe wersety mówią o zwierzęciu wychodzącym z morza, czyli spośród mas ludzkich i nawiązują do obecnego, globalnego systemu władzy złożonego z synagogi szatana i nasienia węża - każdy, którego imię nie jest od założenia świata zapisane w księdze żywota Baranka, pod wodzą Wielkiej Nierządnicy, tj. Watykanu...ten system to NWO.

Można śmiało stwierdzić, że obecna władza globalna robi wszystko to, co opisują wersety od 5 do 7. Jest to otwarta walka z Bogiem i Jego Prawem, walka z Jego Przybytkiem, czyli Prawdą i Ludem Bożym!!. Walka ze świętymi, czyli wszystkimi szczerze miłującymi Boga. Władza objęła swym bezwzględnym panowanie wszystkich mieszkańców ziemi.

Pytaniem jest, od jakiego wydarzenia dozwolono jej działać przez 42 miesiące??

Zobaczmy dalej...

Objawienie 17

(Cool Zwierzę, które widziałeś, było i już go nie ma, i znowu wyjdzie z otchłani, i pójdzie na zatracenie. I zdumieją się mieszkańcy ziemi, których imiona nie są zapisane w księdze żywota od założenia świata, gdy ujrzą, że zwierzę to było i że go nie ma, i że znowu będzie.

Jest tutaj pewna zagmostka. Rozdział 13 opisuje zwierze wychodzące z morza, "które miało dziesięć rogów i siedem głów, a na rogach jego dziesięć diademów, a na głowach jego bluźniercze imiona", ale w rozdziale 17 wersie 8 anioł mówi o tym samy zwierzęciu, które wychodzi z otchłani.

Czy jest to błąd?? Myślę, że chodzi o coś innego!!

Objawienie 13

(11) I widziałem inne zwierzę, wychodzące z ziemi, które miało dwa rogi podobne do baranich, i mówiło jak smok.

(12) A wykonuje ono wszelką władzę pierwszego zwierzęcia na jego oczach. Ono to sprawia, że ziemia i jej mieszkańcy oddają pokłon pierwszemu zwierzęciu, którego śmiertelna rana była wygojona.

(13) I czyni wielkie cuda, tak że i ogień z nieba spuszcza na ziemię na oczach ludzi.

(14) I zwodzi mieszkańców ziemi przez cuda, jakie dano mu czynić na oczach zwierzęcia, namawiając mieszkańców ziemi, by postawili posąg zwierzęciu, które ma ranę od miecza, a jednak zostało przy życiu.

Myślę, że może chodzić tutaj o zwierzchności bezpośrednio współpracujące z obecną władzą globalną - zwierzęciem pierwszym, ale ich zadaniem jest ingerencja w sprawy duchowe. Czyli zwierze drugie wychodzące z otchłani, to w rzeczywistości siły odpowiedzialne, za zwodzenie ludzi i fałszywe świadczenie o Bogu na drodze do wywyższenia zwierzęcia i utworzenia jego kultu...moim zdaniem nie chodzi o nic innego jak działania w kierunku utworzenia jednej światowej religii!!

Czyli zwierze pierwsze dzierży władzę polityczną, a zwierze drugie wykonujące władzę pierwszego zwodzi ludzi, namawiając do fałszywego kultu!!

Fałszywy prorok, to inaczej zwierze drugie, czyli mowa nie jest o pojedyńczej osobie, jak nawymyślał ap. Paweł o antychryście, ale o jakiejś fałszywej organizacji zwodzącej ludzkość..być może chodzi o zgraje upadłych, którzy wyjdą z otchłani i będą odpowiedzialne za zwodzenie!!


Objawienie 19

(20) I pojmane zostało zwierzę, a wraz z nim fałszywy prorok, który przed nim czynił cuda, jakimi zwiódł tych, którzy przyjęli znamię zwierzęcia i oddawali pokłon posągowi jego. Zostali oni obaj wrzuceni żywcem do jeziora ognistego, gorejącego siarką.

Spróbujmy zastanowić się więc nad tożsamością królów...

Objawienie 17

(9) Tu trzeba umysłu obdarzonego mądrością. Siedem głów, to siedem pagórków, na których rozsiadła się kobieta, i siedmiu jest królów;

(10) Pięciu upadło, jeden jest, inny jeszcze nie przyszedł, a gdy przyjdzie, będzie mógł krótko tylko pozostać.

(11) A zwierzę, które było, a już go nie ma, jest ósmym, i jest z owych siedmiu, idzie na zatracenie.

Zastanawia mnie o jakich królów może dokładnie chodzić? Mowa jest o 7 królach, z których pięciu upadło...

Czy nie chodzi więc o posąg ze snu Nabuchonodozora z Ks. Daniela??

1. Babilon

2 i 3. Media i Persja

4. Grecja

5. Rzym

6. Jest nim papiestwo wraz z ówczesnym Babilonem

7. Czyżby chodziło o Rosję, która w razie konfliktu przejęłaby na chwilę stery powodując tym samym zachwianie Babilonu???

8. Jest to zwierzę pierwsze, czyli obecny system władz, w którego wchodzi defakto cały szatański system, który wraz z upadkiem Babilonu Wielkiego zmieni się i przekształci idąc na zatracenie.

Według mojego zrozumienia ma to wielki sens, aczkolwiek ktoś może mnie sprostować jeśli się mylę.


Objawienie 17

(12) A dziesięć rogów, które widziałeś, to dziesięciu królów, którzy jeszcze nie objęli królestwa, lecz obejmą władzę jako królowie na jedną godzinę wraz ze zwierzęciem.

(13) Ci są jednej myśli, i oddadzą moc i władzę swoją zwierzęciu.

(14) Będą oni walczyć z Barankiem, lecz Baranek zwycięży ich, bo jest Panem panów i Królem królów, a ci, którzy są powołani i wybrani, oraz wierni.

W drodze na zatracenie dochodzi do przejęcia władzy przez 10 króli, którzy dokonują ostatecznie wyroku na Babilonie i po tym wydarzeniu ustępują władzy jakiemuś nowemu ustrojowi totalitarnemu, który reprezentowany będzie przez zwierze wychodzące z otchłani, czyli fałszywego proroka, najprawdopodobniej upadłych, którzy zapewne będą mieli moc czynienia cudów.

Co ciekawe, zwierze drugie, które ma rogi podobne do baranich i mówi jak smok, czyli fałszywy prorok, jest pewną odwrotnością do Dwóch Świadków!!

Dwóch Świadków, to być może dwie siły reprezentowane przez czcicieli Boga, które wyjawiają takie prawdy jak istnienie Narodu Wybranego i kształt ziemi.

Natomiast bestia z otchłani i jej dwa baranie rogi, to organizacje namawiające ludzi do przyjęcia znamienia na rękę lub czoło pod pozorem życia w dostatku i utworzenia fałszywego kultu zwierzęcia!


Myślę, że ten temat w świetle postawionej przez Henryka tezy jest wart ponownego przeanalizowania pod tym kątem!! Może nam to wyjaśnić wiele niewiadomych, które ostatnio spędzały nam sen z powiek Smile Smile Smile
thewordwatcher
thewordwatcher
Admin
Liczba postów : 4550
Join date : 18/03/2015
Skąd : Perth, Australia
http://zbawienie.com

Dwóch świadków Apokalipsy Empty Re: Dwóch świadków Apokalipsy

on 5th Maj 2016, 14:49
Message reputation : 100% (1 vote)
Ciekawie to opisałeś. Dodam jedynie, że są dwie grupy upadłych aniołów.

Jedna w Otchłani, ci sprzed potopu oraz ci, którzy do tej pory byli siłą napędową Watykanu. Najprawdopodobniej obie grupy albo się połączą, abo będą stanowić dwa odmienne obozy współpracujące ze sobą przeciwko Bogu.

Co jest moim zdaniem najważniejsze, oni Ludowi Bożemu już nie wyrządzą żadnej krzywdy!

_________________
Ojcze nasz, któryś jest w niebie, Święć się imię twoje, przyjdź Królestwo twoje, bądź wola twoja, jak w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj, i odpuść nam nasze winy, jak i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Albowiem twoje jest Królestwo i moc, i chwała na wieki wieków. Niech się stanie.
----------------------------------------------------------------------------------------------
huberkinky@protonmail.com
http://www.zbawienie.com http://www.proroctwa.com
https://www.youtube.com/thewordwatcher
https://www.youtube.com/HenryKubik
avatar
Edwedere
Liczba postów : 211
Join date : 21/03/2015

Dwóch świadków Apokalipsy Empty Re: Dwóch świadków Apokalipsy

on 5th Maj 2016, 15:15
Message reputation : 100% (1 vote)
Czyżby Odrodzenie Rzymu w formie z przed "Upadku" Miało być 8 mym królem ?? Rana się wygoiła bo mamy Watykan ??.. Wygląda to tak jakbyśmy stali na skraju przejęcie bestii w postaci Rzymskiego NWO które chcą nam zaserwować ? Jeżeli Watykan zostanie zniszczony nic nie stoi na przeszkodzie utworzenia Imperium Rzymskiego , może to być również Rosja ?? która lata swojej świetności ma dawno za sobą lecz nadal egzystują i podnieśli się ??.. To sa lóźne moje interpretacje , gdyż po tezie Henryka nagle wiele rzeczy zaczyna się klarować i z wieloma Braćmi i siostrami jesteśmy z tym zgodni po dyskusjach , Haos o którym mowa w biblii praktycznie na naszych oczach się wyczynia na ziemi
avatar
polskapaw
Liczba postów : 190
Join date : 27/03/2015

Dwóch świadków Apokalipsy Empty Re: Dwóch świadków Apokalipsy

on 5th Maj 2016, 17:04
Message reputation : 100% (2 votes)
Cisza w tym temacie świadczyłaby o konsternacji, zaskoczeniu użytkowników Forum. Zresztą tak też jest ze mną.
Wydaje się, że obraz dwóch świadków z Objawienia Jana musiałby się wielce różnić, a nie o to chodzi, by dopasowywać rzeczywistość do opisu na siłę.

Jakoś mi nie pasuje, że świadkowie mają leżeć przez 3,5 dnia na środku miasta -Internetu, gdzie ukrzyżowano naszego Pana. Dla mnie to jest Jerozolima. Z drugiej strony jak nazwać Jerozolimę w przenośni Sodomą i Egiptem? No ale mogła się nią stać - byłem tam i trudno w Jerozolimie szukać Boga.

Następna sprawa to jakoś nie słyszałem, by ktoś z Forum albo z pośród tysięcy ludzi na całym świecie miał moc uderzania plagami i powstrzymywania deszczu.

Poza tym: (4) Oni to są dwoma drzewami oliwnymi i dwoma świecznikami, które stoją przed Panem ziemi.
Jest taki opis w Zachariaszu:

(1) Anioł, który mówił do mnie, zbudził mnie znowu, jak budzi się kogoś śpiącego. (2) I zapytał mnie: Co widzisz? Odpowiedziałem: Widzę świecznik, cały ze złota, a u jego szczytu zbiornik, podtrzymujący siedem lamp, a każda lampa ma siedem palników. (3) I dwie oliwki stoją, jedna z prawej strony, a druga z lewej strony zbiornika. (4) Zapytałem anioła, który mówił do mnie: Co to wszystko znaczy, panie mój? (5) Anioł, który do mnie mówił, odpowiedział: Nie wiesz, co to wszystko znaczy? Odrzekłem: Nie, panie mój? (6) W odpowiedzi przemówił do mnie: Oto słowo Pańskie do Zorobabela: Nie siła, nie moc, ale Duch mój [dokończy dzieła] - mówi Pan Zastępów. (7) Czymże ty jesteś, góro wysoka, dla Zorobabela? On położy kamień na szczycie, wśród radosnych okrzyków: Dzięki, dzięki za nią! (Cool Potem Pan skierował do mnie to słowo: (9) Ręce Zorobabela położyły fundamenty tego domu i jego ręce go dokończą. Po tym poznacie, że Pan Zastępów posłał mnie do was. (10) Bo któż by lekceważył chwilę skromnego początku, skoro z radością patrzą na pion ołowiany w ręku Zorobabela. Siedem owych [lamp] to oczy Pana, które przypatrują się całej ziemi. (11) I zwróciłem się do niego z takim zapytaniem: Co oznaczają te dwie oliwki z prawej i z lewej strony świecznika? (12) Powtórnie tak go zapytałem: Co oznaczają te dwie gałązki oliwne, z których złotymi rurkami płynie złota oliwa? (13) Nie wiesz - odpowiedział mi - co one oznaczają? Odrzekłem: Nie, panie mój! (14) I wyjaśnił: To są dwaj pomazańcy, którzy stoją przed Panem całego świata.

Świeczniki i gałązki oliwne (czy też drzewa oliwne) to by byli dwaj pomazańcy posiadający Ducha Bożego, który dokończy dzieła.

Inna sprawa to, że z ust proroków ma być ogień, który ma zabijać, bo tak ma zginąć (tzn.umrzeć) ten kto im przeszkadza. Rozumiem, że słowo może zabić, ale wszyscy się mylimy a prorok prawdziwy nie. Więc nie mamy cech proroków i wśród tysięcy takich jak my nie wiemy o nikim, kto by był nieomylny.

Świadkowie mają prorokować i świadczyć- czyli nie badać, szukać, dochodzić i się często szarpać z innymi na argumenty. Oni po prostu będą wiedzieć i to ogłaszać

Pożyjemy- zobaczymy  Smile
avatar
Obserwator
Liczba postów : 1311
Join date : 18/03/2015
http://www.obserwatorczasowkonca.wordpress.com

Dwóch świadków Apokalipsy Empty Re: Dwóch świadków Apokalipsy

on 5th Maj 2016, 18:42
Message reputation : 100% (2 votes)
Polskapaw...to co napisałeś, to również moje wątpliwości, co do tej tezy i właśnie dlatego nie chciałem się zbytnio podniecać.

Trzeba ten temat dokładnie przebadać i znalazłeś ciekawe wersety, które rzeczywiście mogą wskazywać na literalne osoby, Pomazańców.

Ale z drugiej strony jest jeszcze inna rzecz!

Zauważmy, że Bóg zawsze powoływał do swych planów ludzi, którzy żyli normalnie tutaj na ziemi, będąc lojalnymi sługami Bożymi.

Jedynie Isus został posłany jako istota, która wcześniej zamieszkiwała niebo przy tronie Boga. Reszta sług od Henocha, aż do Jana była normalnymi ludźmi i wydawałoby się, że w czasach końca zostaną powołani także ludzie, którzy żyją jak my tu na ziemi.

Ponadto ciekawym spostrzreżeniem jest to, że wszystkie postacie Objawienia nigdy nie symbolizują pojedyńczych osób.

Hmmm..trzeba to obadać! Smile
Kasia
Kasia
Liczba postów : 1213
Join date : 18/03/2015
Skąd : Tarnów

Dwóch świadków Apokalipsy Empty Re: Dwóch świadków Apokalipsy

on 5th Maj 2016, 23:53
Dwóch świadków...może zacznijmy od tego kto to jest  świadek.

Świadek to ktoś kto niesienie świadectwo poselstwo od ważnej osoby.

Aby udowodnić swoje świadectwo musi posiadać coś by ludzie uwierzyli w jego tożsamość.

Mojżesz był świadkiem wyslannikiem Boga i miał możliwość czynienia cudów by Izraelici uwierzyli że jest posłałancem Samego Boga.

Dwóch świadków, niezależnie od tego czy są to dwie osoby czy symbolizują dwie grupy dwa obozy itp.musza również w jakiś sposób najpierw uwierzytelnić swoją działalność a w dzisiejszych czasach jest to możliwe tylko i wyłącznie przez czynienie cudów dokładnie tak jak pisze w Bibli.
Tylko tak świat uwierzy że są oni od Boga i nie będzie   żadnych wątpliwości.

My mamy niepewność czy świadkowie już działają czy jeszcze nie...

Ich działalność nie może budzić żadnych wątpliwości.
Bóg ich posyła aby wszyscy byli pewni a nie po to by się domyślali.

Dzisiaj wychodząc na ulicę i pytając dziesięć pierwszych napotkanych osób o dwóch świadków z Objawienia przyniosło by to pewnie nie lada  zdziwienie.
Dzisiaj jeszcze wielu nie ma o tym pojecia że w ogóle coś takiego jest napisane w Bibli.

Gdy Oni będą nieżywi leżeć przez trzy dni to każdy ma być świadomy kim byli czyli przed ich śmiercią będą widzialni  przez wszystkich,będą znani i będziemy mieli stu procentową pewność co do ich działalności.

To że będą odziani w wory można też tłumaczyć jako ubogość ,posłuszeństwo ,pokorę duchową.

Jak na razie nikt jeszcze  nie ukazał się czy nie ukazali się ci którzy bezsprzecznie bez żadnych wątpliwości mogą być wysłanikami od Boga z Apokalipsy.
Nikt jeszcze jak dotąd nie ukazał mocy daru Ducha Świętego czynienia publicznie cudów by przekonać nas ze są prawdziwymi świadkami Boga z Apokalipsy.

Możliwe że jeszcze mam zamknięte oczy -ale Dwóch Świadków nie przyjdzie tylko do wybranych ale przyjadą by dawać świadectwo o Bogu i nawracać świat.

Nie wiem ale wydaje mi się że Oni muszą być wręcz namacalni by móc jasno stwierdzić że mam doczynienia z Dwoma Świadkami .

Ja jestem wierząca,oczekuję na Zbawiciela i "nie widzę "tych Świadków a co dopiero z grzesznikami czy ateistami którzy właśnie dzięki tym Świadkom mają nawrócić się i uwierzyć.

_________________
"A więc wszystko, cobyście chcieli, aby wam ludzie czynili, to i wy im czyńcie; taki bowiem jest zakon i prorocy"
efraimita
efraimita
Liczba postów : 292
Join date : 27/01/2016

Dwóch świadków Apokalipsy Empty Re: Dwóch świadków Apokalipsy

on 6th Maj 2016, 00:38
No to ja dorzucę następne wątpliwości. Większość z tych symbolicznych postaci, które nie symbolizują konkretnej osoby, a grupę osób, lub jakieś organizacje są wyjaśnione w Biblii głównie w rozdziale 17 apokalipsy. Natomiast co do świadków, nie ma jakiegoś szerszego objaśnienia poza tym, że są drzewami oliwnymi i świecznikami. Idąc takim tropem myślenia można by też powiedzieć, że baranek z objawienia nie symbolizuje Chrystusa, ale jakaś grupę ludzi.
Każda postać jest objaśniona, jeśli nie w objawieniu, to w innych księgach a co do świadków nie ma wyjaśnienia, jakoby znaczyło to coś innego, albo tego nie widzę. Jedyne czego można by się czepić, to ten fragment mówiący, że świadkowie są dwoma drzewami oliwnymi (rozdz.11). Raz chyba u Izajasza Bóg nazywa Izraela drzewem oliwnym wiec ewentualnie w tym kontekście można by rozpatrywać grupę ludzi, ale nie wiem czy to nie za mało. Aby to rozwikłać, należało by znaleźć odpowiedź na pytanie, czy w czasach ostatecznych, należy się spodziewać tych nadprzyrodzonych rzeczy i zjawisk, czy działań na zasadzie analogi wyszukanych i zinterpretowanych. Raczej skłaniam się ku pierwszej wersji, a dzisiejsze czasy traktuje jako początek boleści, o której mówił Isus w 24 rozdz. ew. Mat.

_________________
Iz 45, 22 Do mnie się zwróćcie, wszystkie krańce ziemi, abyście były zbawione, bo Ja jestem Bogiem i nie ma innego.
thewordwatcher
thewordwatcher
Admin
Liczba postów : 4550
Join date : 18/03/2015
Skąd : Perth, Australia
http://zbawienie.com

Dwóch świadków Apokalipsy Empty Re: Dwóch świadków Apokalipsy

on 6th Maj 2016, 11:10
Message reputation : 100% (2 votes)
Jest kilka detali, które nam nieco dodadzą do tego obrazu.

Objawienie 11:4  Oni to są dwoma drzewami oliwnymi i dwoma świecznikami, które stoją przed Panem ziemi.
Objawienie także nam wyjaśnia, jakie prorocze znaczenie mają świeczniki.

Rev 1:20  Co do tajemnicy siedmiu gwiazd, które widziałeś w prawej dłoni mojej, i siedmiu złotych świeczników: siedem gwiazd, to aniołowie siedmiu zborów a siedem świeczników, to siedem zborów.

Drzewo oliwne jest szczególnym przypadkiem, niezwykle cennym w oczach Boga.

Izrael został nazwany przez Boga drzewem oliwnym.

Jer 11:16  Zielonym drzewem oliwnym zdobnym w piękne owoce nazwał ciebie Pan. Lecz wśród huku wielkiej burzy ogień spali jego liście i połączą się jego konary.


Jest niezwykle ciekawe to, że drzewo oliwne jest niezwykle cenne, służy głównie do wykonywania ozdób, jest drogie i owocuje przez 1000 lat!

Oliwa z oliwek była używana do namaszczania m.in. Chrystusa, czyli Namaszczonego.

Namaszczenie także było stosowane do wybaczania grzechów, do ozdoby.

Lampa oliwna jest symbolem rozprzestrzeniania Dobrej Nowiny oraz Prawdy.

Mamy więc spore potwierdzenie biblijne tożsamości dwóch świadków.

Są to dwa zbory czyli świeczniki, albo dwa drzewa oliwne czyli dwie części Izraela, narodu wybranego, który powoduje rozprzestrzenianie się słów Prawdy, czyli świecenie lamy oliwnej.

Cudów jeszcze nie zobaczyliśmy ale nadal nie wiemy co się dzieje poza kulisami syjonistycznych mediów i to się zaczyna zmieniać.

Zbyt wiele jeszcze nie wiemy ale zaczynamy wiedzieć znacznie więcej i wczoraj pisałem, że Trump zaczął (podobno) posiadać media masowe czyli to jest praktycznie początek upadku obecnego systemu zachodniego.

Wydaje mnie się, że powinniśmy być cierpliwi, uważni w obserwowaniu tych wydarzeń.

Jeżeli nie widzimy cudów, nie oznacza jeszcze że nich nie ma. Właśnie wczoraj napisałem, że to, że Kevin Annett żyje to jest chyba cud.

Z czasem zostanie ujawnione znacznie więcej ale i tak nasza wiedza ostatnio bardzo wzrasta.

Oczywiście, że każdy ma prawo do własnej opinii i nie każdy musi się z każdym zgadzać.

Ja widzę coraz więcej dowodów na to, że świadkowie Boga już działają i najprawdopodobniej na cuda także przyjdzie czas.

Nie wiemy od kiedy trzeba liczyć ich działalność i dlatego nie możemy obliczyć, kiedy ich działalność się zakończy i zostaną na krótki czas uciszeni, czyli byłoby możliwe obliczenie czasu, w którym zabita będzie Nierządnica a Babilon zostanie zniszczony.


Nie myślę, że to zrozumiemy przed tymi wydarzeniami!


_________________
Ojcze nasz, któryś jest w niebie, Święć się imię twoje, przyjdź Królestwo twoje, bądź wola twoja, jak w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj, i odpuść nam nasze winy, jak i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Albowiem twoje jest Królestwo i moc, i chwała na wieki wieków. Niech się stanie.
----------------------------------------------------------------------------------------------
huberkinky@protonmail.com
http://www.zbawienie.com http://www.proroctwa.com
https://www.youtube.com/thewordwatcher
https://www.youtube.com/HenryKubik
avatar
Obserwator
Liczba postów : 1311
Join date : 18/03/2015
http://www.obserwatorczasowkonca.wordpress.com

Dwóch świadków Apokalipsy Empty Re: Dwóch świadków Apokalipsy

on 6th Maj 2016, 17:36
Message reputation : 100% (5 votes)
No przecież Henry!!! bounce

Bingo!!!

Dwa drzewa oliwne symbolizują KRÓLESTWO JUDY i KRÓLESTWO IZRAELA!! bounce

Tak jak mówią proroctwa, że Bóg połączy z powrotem plemię Judy i 10 zaginionych plemion, czyli Efraima!!!


To symbolizuje zapewne dwie grupy - zbory chwalące Chrystusa i głoszące prawdę o Bogu, których członkowie należą do Narodu Wybranego, czyli staro testamentowego Judy i Efraima, co zawiera w sobie wszystkie 12 plemion!!

A więc najprawdopodobniej dwaj świadkowie mogą być tymi samymi co 144 000 wybrańców!!

Kim są wybrańcy???

Tymi którzy idą wszędzie tam, dokąd podąża nasz Pan Isus!!!

Co robią wybrańcy???

Świadczą o Chrystusie i Królestwie Bożym!!!

Są zatem ŚWIADKAMI !!!
cheers cheers cheers

bounce bounce bounce bounce
Bushi
Bushi
Liczba postów : 532
Join date : 21/03/2015
http://arkabushiego.blox.pl/html

Dwóch świadków Apokalipsy Empty Re: Dwóch świadków Apokalipsy

on 6th Maj 2016, 18:36
A co z mocą wstrzymywania deszczu i plagami rzucanymi na świat?.

Obserwatorze dwaj świadkowie nie mogą być tymi samymi co 144 k bo będą oni pokonani przez bestię.


Chyba że masz racje i :

Apokalipsa 11 .11-12 napisał:(11) Lecz po upływie trzech i pół dnia wstąpił w nich duch żywota z Boga i stanęli na nogi swoje, i strach wielki padł na tych, którzy na nich patrzyli.

(12) I usłyszeli głos donośny z nieba, mówiący do nich: Wstąpcie tutaj! I wstąpili do nieba w obłoku, nieprzyjaciele zaś ich patrzyli na nich.

No właśnie chyba że mamy tu opis porwania Chłopczyka i zarazem dwóch świadków apokalipsy. Trochę to naciągane ale w sumie pokombinować można!.

W tej kombinacji dwóch świadków które symbolicznie są przed tronem Boga jako Drzewo Oliwne ( pełny Izrael) , na ziemi podczas obecnego czasu występują jako Juda, Efraim, oraz reszta Izraela . Więc wybrani z wszystkich 12 pokoleń na świadków, stają się zarazem chłopczykiem którego niewiasta urodziła!.
podążając tym tokiem myślenia mamy dwie grupy świadków:jedna z pokoleń Judy , druga z całej reszty zaginionego Izraela.

Teraz się zastanawiam czy możliwe by było że takie grupy niebawem się wyłonią i swoimi modlitwami będą robić cuda?, będą atakowani lecz nie będą mogli być zniszczeni?.

Hmmm.......... Na ile udało mi się poznać naszego Boga i Jego pokazy mocy które zawsze przyprawiały o zawrót głowy to jest to bardzo możliwe!

Ja myślę że świat szybko by ich znienawidził i robił by im sporą czarną reklamę. Byli by okrzyknięci sektą na równi z dzisiejszą ISIS.

Taka ekipa musiała by trzymać się razem i wędrować od miasta do miasta, mieli by tyle samo zwolenników co przeciwników!. Zapewne to coś co pojawi się jako bestia z otchłani i zdoła ich powstrzymać, osiągając to że ich trupy leżały by na ulicy i dawały ulgę wielu ludziom z rodowodem nasienia węża. Więc kiedy zostali by wskrzeszeni trzeciego dnia wprowadziło by to w szok wszystkich ludzi. Wtedy nastąpiło by ich porwanie przed tron, ale czy to jest ten Chłopczyk zrodzony z Niewiasty ?

Ciekawe!
avatar
Obserwator
Liczba postów : 1311
Join date : 18/03/2015
http://www.obserwatorczasowkonca.wordpress.com

Dwóch świadków Apokalipsy Empty Re: Dwóch świadków Apokalipsy

on 6th Maj 2016, 18:51
Postaram się w wolnej chwili rozwinąć swoją myśl, żeby klarowniej to przedstawić i może uda mi się znaleźć więcej wyjaśnień... Smile
avatar
polskapaw
Liczba postów : 190
Join date : 27/03/2015

Dwóch świadków Apokalipsy Empty Re: Dwóch świadków Apokalipsy

on 6th Maj 2016, 19:20
No to panowie, może to wyglądać tak, że w jednym czasie zostaną powołani ludzie w wielu miejscach na Ziemi jednocześnie. Ich życie i prawdomówność zostanie dodatkowo wzbogacone wiedzą, zrozumieniem i misją od Boga oraz całkowitą ochroną i możliwością czynienia cudów. Każdy na swoim terenie i cały świat automatycznie będzie o tym wiedział i wielu to doprowadzi do białej gorączki. Nawet TV nie będzie taka istotna, bo to może być nawet kilkadziesiąt osób w każdym kraju. Ciekawe czy potem wszyscy znajdą się w tym samym miejscu (np. Jerozolimie) przed śmiercią i pochwyceniem?
Tylko, że nie mamy jeszcze tych świadków a trzeba dać im 3,5 roku na działanie, więc i pewnie kilka innych wydarzeń się poprzesuwa w czasie...
Hm... niech pomyślę...który z sąsiadów pasuje? Very Happy
thewordwatcher
thewordwatcher
Admin
Liczba postów : 4550
Join date : 18/03/2015
Skąd : Perth, Australia
http://zbawienie.com

Dwóch świadków Apokalipsy Empty Re: Dwóch świadków Apokalipsy

on 7th Maj 2016, 01:41
Message reputation : 100% (2 votes)
Na pewno posiadamy ochronę od Boga. Temu nie można zaprzeczyć.

Istniej także możliwość, że istniejące plagi, olbrzymie pożary w Kanadzie, wielkie gradobicie w Teksasie i wiele, wiele innych, którymi nie za bardzo się interesujemy, istnieje możliwość, że to ma powiązanie z dwoma świadkami.

Nie słyszałem jeszcze, aby ostatnimi czasy uciszono kogokolwiek z płaskoziemców!

Jutro ma być marsz KOD'u nasienia węża.

http://zmianynaziemi.pl/wiadomosc/mozliwa-prowokacja-podczas-marszu-kod-7-maja-w-warszawie

Są to nasi zacięci wrogowie. Pomódlmy się do Boga o nadprzyrodzone rozbicie tego marszu i obserwujmy rezultaty.

Gdyby coś się ciekawego wydarzyło, bardzo by to nas podbudowało, prawda?

bounce bounce bounce bounce bounce bounce bounce bounce bounce bounce bounce bounce bounce bounce bounce bounce

_________________
Ojcze nasz, któryś jest w niebie, Święć się imię twoje, przyjdź Królestwo twoje, bądź wola twoja, jak w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj, i odpuść nam nasze winy, jak i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Albowiem twoje jest Królestwo i moc, i chwała na wieki wieków. Niech się stanie.
----------------------------------------------------------------------------------------------
huberkinky@protonmail.com
http://www.zbawienie.com http://www.proroctwa.com
https://www.youtube.com/thewordwatcher
https://www.youtube.com/HenryKubik
avatar
Obserwator
Liczba postów : 1311
Join date : 18/03/2015
http://www.obserwatorczasowkonca.wordpress.com

Dwóch świadków Apokalipsy Empty Re: Dwóch świadków Apokalipsy

on 9th Maj 2016, 09:41
Message reputation : 100% (2 votes)
Chyba udało mi się rozszyfrować nieco te proroctwa!!

Very Happy Very Happy Very Happy

Bardzo podkręciła mnie ostatnia myśl, że za Dwoma Świadkami mogą stać tak naprawdę 144 000 wybranych.

Pisałem niedawno z Bushim i wpadliśmy na bardzo ciekawy trop, oraz Edweder podsunął mi pewną myśl odnośnie systemu NWO, w którym żyjemy.

Postaram się poskładać to wszystko w logiczną całość, by przedstawić w sposób jak najbardziej przejrzysty Smile

Zacznijmy może od tego, że Objawienie Jana jest całe wypełnione symbolami, które przedstawiają w rzeczywistości bardzo złożone organy tego świata i fakty mające szerokie znaczenie.
Symbole te jak najbardziej są spójne z symboliką nawiązującą do całego Słowa Bożego i można na podstawie całości wyciągnąć wnioski, które będą w całości potwierdzalne.

Jest więc zasadne, by Dwóch Świadków Apokalipsy jak i ich działalność także traktować symbolicznie.

Tak więc przytoczmy raz jeszcze opis Dwóch Świadków...

Objawienie 11

(3) I dam dwom moim świadkom moc, i będą, odziani w wory, prorokowali przez tysiąc dwieście sześćdziesiąt dni.

(4) Oni to są dwoma drzewami oliwnymi i dwoma świecznikami, które stoją przed Panem ziemi.

Henry słusznie wskazał na symbolikę odnoszącą się do drzew oliwnych i świeczników...

Henryk napisał:

Drzewo oliwne jest szczególnym przypadkiem, niezwykle cennym w oczach Boga.

Izrael został nazwany przez Boga drzewem

Jer 11:16  Zielonym drzewem oliwnym zdobnym w piękne owoce nazwał ciebie Pan. Lecz wśród huku wielkiej burzy ogień spali jego liście i połączą się jego konary

Nie na darmo Bóg nazwał Izraela drzewem oliwnym. Wiemy także, że Izrael podzielił się na dwa królestwa tj. Judy i Izraela-Efraima  i w czasach końca te dwa człony Ludu Bożego mają być połączone.

Ks. Jeremiasza 3

(18) W owych dniach pójdzie dom Judy do domu Izraela i przyjdą zgodnie z kraju północnego do ziemi, którą dałem jako dziedzictwo waszym przodkom.

Czyli można stwierdzić, że dwa drzewa oliwne symbolizują przedstawicieli Królestwa Judy i Izraela.

Wiadomo też, że wybrańcy Isusa, których to właśnie wybiera sam Bóg będą pochodzić z każdego plemienia, czyli z tych dwóch części Izraela...

Objawienie 7

(4) I usłyszałem liczbę tych, których opatrzono pieczęcią: sto czterdzieści cztery tysiące opieczętowanych ze wszystkich plemion izraelskich

Objawienie 14

(4) Są to ci, którzy się nie skalali z kobietami; są bowiem czyści. Podążają oni za Barankiem, dokądkolwiek idzie. Zostali oni wykupieni spomiędzy ludzi jako pierwociny dla Boga i dla Baranka.

...najwierniejsze Bogu osoby, które trzymają się Prawa Bożego i nauk Isusa.

Jakie mają być cechy tych osób?

Oprócz tego, że są to osoby, które nie skalały się nierządem, czyli bałwochwalstwem i innymi formami kultu uwłaczającymi Bogu, oraz nie znaleziono w ich ustach kłamstwa, czyli nie świadczyły nigdy fałszywie przeciwko Stwórcy i Jego Słowu, mają też być niczym światłość wśród ludzi...

Ks. Daniela 12

(3) I mądrzy jaśnieć będą jak jasność na firmamencie, i wielu ze sprawiedliwych, jak gwiazdy na wieki wieczne.

Spójrzmy więc na symbolikę światłości, czyli to co napisał Henryk o świecznikach...

Henryk napisał:

Lampa oliwna jest symbolem rozprzestrzeniania Dobrej Nowiny oraz Prawdy.

Są to dwa zbory czyli świeczniki, albo dwa drzewa oliwne czyli dwie części Izraela, narodu wybranego, który powoduje rozprzestrzenianie się słów Prawdy, czyli świecenie lamy oliwnej

Otóż to!!

Czyli dwa drzewa oliwne symbolizują przedstawicieli potomków Judy i Izraela - plemion zaginionych,

..a dwa świeczniki nawiązują do osób wybranych z tych plemion, które świadczą Prawdę o Bogu, a w ich ustach nie znaleziono kłamstwa!!


Nawet Isus mówił o tym podobieństwie...

Ew. Mateusza 5

(14) Wy jesteście światłością świata, nie może się ukryć miasto położone na górze.

(15) Nie zapalają też świecy i nie stawiają jej pod korcem, lecz na świeczniku, i świeci wszystkim, którzy są w domu.

(16) Tak niechaj świeci wasza światłość przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie.

Sprawdźmy zatem koneksje między opisami dotyczącymi Dwóch Świadków i 144 000 wybranych...

Świadkowie mają otrzymać od Boga moc, by świadczyć Prawdę przez 1260 dni pod szczególną protekcją Stwórcy tak, iż nawet deszcz nie pada za dni ich prorokowania.

Nikt nie może zrobić im krzywdy, a ktokolwiek spróbuje, "wtedy ogień bucha z ich ust i zabija wrogów", co w symbolach oznacza tyle samo, co jawne i publiczne obnażenie kłamstwa, co w  konsekwencji zamyka oprawcom usta. Internet jest idealnym miejscem do tego typu działań i widać to wyraźnie!!

To, że są odziani w wory, oznacza nic innego jak to, że są osobami skromnymi, działającymi w ukryciu, ale jednocześnie odmiennymi od reszty otoczenia, czyli szatańskiego świata..żyjący prosto,  według nauk Chrystusa.

Najprawdopodobniej "modlitwy świętych" o reakcje Boga mogą powodować to, że Bóg karze oprawców i zsyła plagi na ówczesny system, a szególnie na Babilon Wielki i Nierządnicę!!

Objawienie 8

(4) I wzniósł się z ręki anioła dym z kadzideł z modlitwami świętych przed Boga.

(5) A anioł wziął kadzielnicę i napełnił ją ogniem z ołtarza, i rzucił ją na ziemię. I nastąpiły grzmoty donośne i błyskawice, i trzęsienie ziemi.

(6) A owych siedmiu aniołów, mających siedem trąb, sposobiło się do tego, by zatrąbić.

Wychodziłoby więc na to, że okres 7 trąb nastaje wraz z powołaniem Świadków, na co też wskazują dalsze zapowiedzi, które mówią nam o opięczętowanych ze 144 000...

...moim zdaniem poniższe wersy to analogia do działalności Świadków...

Objawienie 8

(7) I zatrąbił pierwszy. I powstał grad i ogień przemieszane z krwią, i zostały rzucone na ziemię; i spłonęła jedna trzecia ziemi, spłonęła też jedna trzecia drzew, i spłonęła wszystka zielona trawa.

(Cool I zatrąbił drugi anioł; i coś jakby wielka góra ziejąca ogniem zostało wrzucone do morza; a jedna trzecia morza zamieniła się w krew,

(9) I jedna trzecia zwierząt żyjących w morzu zginęła, a jedna trzecia okrętów uległa zniszczeniu.

(10) I zatrąbił trzeci anioł; i spadła z nieba wielka gwiazda płonąca jak pochodnia, i upadła na trzecią część rzek i na źródła wód.

(11) A imię gwiazdy tej brzmi Piołun. I jedna trzecia wód zamieniła się w piołun, a wielu z ludzi pomarło od tych wód, dlatego że zgorzkniały.

(12) I zatrąbił czwarty anioł; i ugodzona została jedna trzecia słońca, i jedna trzecia księżyca, i jedna trzecia gwiazd, tak iż jedna trzecia ich część zaćmiła się i dzień przez jedną trzecią część swoją nie jaśniał; podobnie i noc.

...a taki jest opis z rozdziału 11...

Objawienie 11

(6) Oni mają moc zamknąć niebiosa, aby nie padał deszcz za dni ich prorokowania; mają też moc nad wodami, by je zamieniać w krew i dotknąć ziemię wszelką plagą, ilekroć zechcą.

A oto opis nadania mocy i powołania Dwóch Świadków!!...

Objawienie 7

(2) Widziałem też innego anioła wstępującego od wschodu słońca, który miał pieczęć Boga żywego i który zawołał głosem donośnym na czterech aniołów, którym zezwolono wyrządzić szkodę ziemi i morzu, mówiąc:

(3) Nie wyrządźcie szkody ani ziemi, ani morzu, ani drzewom, dopóki nie opatrzymy pieczęcią sług Boga naszego na czołach ich.

Czyli po wybraniu i opieczętowaniu 144 000 z 12 plemion Izraela, "które są dwoma drzewami oliwnymi i dwoma świecznikami stojącymi przed Panem ziemi", rozpoczęło się ich prorokowanie i sprowadzanie na świat plag, które spadają głównie na USA/Anglia (Babilon) i sprawiają, że ich siła zwierzchnia - Watykan (Nierządnica) upada!

Zobaczmy więc dalszą część proroctw opisującą wydarzania przed dokonaniem Tajemnicy Bożej i końcowym złożeniem świadectwa przez Świadków.

Objawienie 9

(1) I zatrąbił piąty anioł; i widziałem gwiazdę, która spadła z nieba na ziemię; i dano jej klucz od studni otchłani.

(2) I otwarła studnię otchłani. I wzbił się ze studni dym jakby dym z wielkiego pieca, a słońce i powietrze zaćmiły się od dymu ze studni.

(3) A z tego dymu wyszły na ziemię szarańcze, którym dana została moc jaką jest moc skorpionów na ziemi.

(...)(11) I miały nad sobą jako króla anioła otchłani, którego imię brzmi po hebrajsku Abaddon, po grecku zaś imię jego brzmi Apollyon (Niszczyciel).
(...)

(4) I powiedziano im, aby nie wyrządzały szkody trawie, ziemi ani żadnym ziołom, ani żadnemu drzewu, a tylko ludziom, którzy nie mają pieczęci Bożej na czołach.

Mamy więc potwierdzenie tego, że zarówno 144 000, jak i Świadkowie są pod protekcją Boga i nie może stać im się szkoda. W ciągu wydarzeń jednak dochodzi do uwolnienia bestii, czyli zwierzęcia drugiego, które stoczy z nimi bój i złudnie ich zwycięży...

Objawienie 11

(7) A gdy już złożą swoje świadectwo, zwierzę wychodzące z otchłani stoczy z nimi bój i zwycięży, i zabije ich.

Rozdział 11 podaje nam, że Świadków zabija "bestia wychodząca z otchłani", tymczasem w rozdziale 13 mamy opis mówiący, że to zwierzę pierwsze - wychodzące z morza" podejmie walkę ze świętymi i ich zwycięży...

Objawienie 13

(1) I widziałem wychodzące z morza zwierzę, które miało dziesięć rogów i siedem głów, a na rogach jego dziesięć diademów, a na głowach jego bluźniercze imiona.

(2) A zwierzę, które widziałem, było podobne do pantery, a nogi jego jak u niedźwiedzia, a paszcza jego jak paszcza lwa. I przekazał mu smok siłę swoją i tron swój, i wielką moc.

(3) A jedna z głów jego była śmiertelnie raniona, lecz śmiertelna rana jego była wygojona. I cała ziemia szła w podziwie za tym zwierzęciem.

(4) I oddali pokłon smokowi za to, że dał zwierzęciu moc, a także zwierzęciu oddali pokłon, mówiąc: Któż jest podobny do zwierzęcia i któż może z nim walczyć?

(5) I dano mu paszczę mówiącą rzeczy wyniosłe i bluźniercze, dano mu też moc działania przez czterdzieści i dwa miesiące.

(6) I otworzyło paszczę swoją, by bluźnić przeciwko Bogu, bluźnić przeciwko imieniu jego i przybytkowi jego, przeciwko tym, którzy mieszkają w niebie.

(7) I dozwolono mu wszcząć walkę ze świętymi i zwyciężać ich; dano mu też władzę nad wszystkimi plemionami i ludami, i językami, i narodami.

"Zwierzę wychodzące z morza", to system władzy politycznej roztoczonej przez szatana nad ludzkością, któremu w czasach ostatecznych daje on wielką moc.

Jedna z głów zwierzęcia ma śmiertelną ranę, która została wygojona, co oznacza Rzym!!

Rzym oficialnie otrzymał śmiertelną ranę i przestał istnieć, ale Wielka Nierządnica zdołała przywrócić jego wpływy pod inną postacią, tworząc Tajemniczy Babilon Wielki, co można nazwać NWO.
"Śmiertelna rana została uleczona"


System NWO stworzony przez Rzym/Watykan jest nadzorowany bezpośrednio przez szatana i innych zbuntowanych, którzą panując na ziemi mają dostęp do nieba i dzięki temu Nierządnica ma taką przewagę i kontrolę nad całym zwierzęciem.

Jest to jedna strona medalu...

Mamy jeszcze "zwierzę drugie", czyli "bestię wychodząca z otchłani"...

Objawienie 13

(11) I widziałem inne zwierzę, wychodzące z ziemi, które miało dwa rogi podobne do baranich, i mówiło jak smok.

(12) A wykonuje ono wszelką władzę pierwszego zwierzęcia na jego oczach. Ono to sprawia, że ziemia i jej mieszkańcy oddają pokłon pierwszemu zwierzęciu, którego śmiertelna rana była wygojona.

(13) I czyni wielkie cuda, tak że i ogień z nieba spuszcza na ziemię na oczach ludzi.

(14) I zwodzi mieszkańców ziemi przez cuda, jakie dano mu czynić na oczach zwierzęcia, namawiając mieszkańców ziemi, by postawili posąg zwierzęciu, które ma ranę od miecza, a jednak zostało przy życiu.

Myślę, że bestia wychodząca z otchłani to siły, organizacje dowodzone przez upadłych, będące na usługach smoka aczkolwiek odgrywający rolę zwodziciela, który poprzez fałszywe nauki zacznie zmuszać ludzkość do przyjęcią fałszywego kultu - jakiejś formy lucyferianizmu, oraz podejmie walkę ze świętymi, czyli 144 000 - Dwoma Drzewami Oliwnymi, Świadkami Boga.

Zwierze pierwsze i zwierze wychodzące z otchłani, to w rzeczywistości jeden i ten sam pomiot, która gra na dwa fronty, by dojść do ostatecznej dominacji i zlikwidowania Bożych sług.


Objawienie 17

(9) Tu trzeba umysłu obdarzonego mądrością. Siedem głów, to siedem pagórków, na których rozsiadła się kobieta, i siedmiu jest królów;

(10) Pięciu upadło, jeden jest, inny jeszcze nie przyszedł, a gdy przyjdzie, będzie mógł krótko tylko pozostać.

Królów jest 7, tak jak głów zwierzęcia pierwszego jest 7, które kontroluje Nierządnica, jako że rozsiadła się na 7 pagórkach......

5 królów upadło:

1. Babilon
2. Media
3. Persja
4. Grecja
5. Rzym

1 jest, czyli król Sodomy i Egiptu Papież (Watykan), wytwór Nierządnicy - Babilon (NWO)

7 król nadejdzie na krótko, czyli być może chodzi o Rosję...albo będzie to...Trump i siły za nim stojące?


Natomiast bestia wychodząca z otchłani jest ostatnim 8 królem, wyłaniającym się z całego obecnego systemu, czyli dotychczasowych wszystkich 7 mocarzy - zwierzęcia pierwszego...

Objawienie 17

(11) A zwierzę, które było, a już go nie ma, jest ósmym, i jest z owych siedmiu, idzie na zatracenie.

Dojdzie do swego rodzaju przewrotu, czyli przejścia władzy ze zwierzęcia pierwszego na zwierze drugie, czyli bestie, która wraz z 10 królami obali władzę Nierządnicy niszcząc Babilon - NWO!!

Bestia będzie wykonywała de fakto władzę zwierzęcia pierwszego "na jego oczach", także będzie wszystko to samo, ale w innej formie.

Illuminaci i masoneria polecą w pierwszej kolejności i zostanie ujawnione wiele kłamstw, które ich obciążą. Bestia i 10 króli ujawnią wiele prawdy i zaprowadzą względny ład, który wyłoni się z upadłego Watykańskiego NWO, lecz przez cuda będzie zmuszać ludzi do znakowania!!


Objawienie 17

(12) A dziesięć rogów, które widziałeś, to dziesięciu królów, którzy jeszcze nie objęli królestwa, lecz obejmą władzę jako królowie na jedną godzinę wraz ze zwierzęciem.

(13) Ci są jednej myśli, i oddadzą moc i władzę swoją zwierzęciu.

(14) Będą oni walczyć z Barankiem, lecz Baranek zwycięży ich, bo jest Panem panów i Królem królów, a ci, którzy są powołani i wybrani, oraz wierni.
...swoją drogą nie wiem czemu ten werset jest niedokończony???

W każdym bądź razie to 10 królów, czyli część zwierzęcia pierwszego - 10 rogów, wraz z bestią podejmą walkę ze świętymi Baranka...

i to właśnie mówi nam rozdział 11 o walce bestii z Dwoma Świadkami!!


Objawienie 11

(7) A gdy już złożą swoje świadectwo, zwierzę wychodzące z otchłani stoczy z nimi bój i zwycięży, i zabije ich.

Niestety na nic to się zda, ponieważ jest z nimi Baranek, który dostał od Boga władzę nad śmiercią i jest Panem panów i Królem królów!!! bounce bounce bounce

Objawienie 11

(11) Lecz po upływie trzech i pół dnia wstąpił w nich duch żywota z Boga i stanęli na nogi swoje, i strach wielki padł na tych, którzy na nich patrzyli.

(12) I usłyszeli głos donośny z nieba, mówiący do nich: Wstąpcie tutaj! I wstąpili do nieba w obłoku, nieprzyjaciele zaś ich patrzyli na nich.

(13) I w tejże godzinie powstało wielkie trzęsienie ziemi, i dziesiąta część miasta zawaliła się, i zginęło w tym trzęsieniu ziemi siedem tysięcy ludzi, pozostali zaś przerazili się i oddali cześć Bogu nieba.

Będzie to zatem równoczesne z orędziem 7 trąby i objęciem panowania nad światem przez Boga i Baranka...

Objawienie 11

(15) I zatrąbił siódmy anioł; i odezwały się w niebie potężne głosy mówiące: Panowanie nad światem przypadło w udziale Panu naszemu i Pomazańcowi jego i królować będzie na wieki wieków.

(16) A dwudziestu czterech starszych, którzy siedzą na tronach swoich przed Bogiem, upadło na oblicza swoje i oddało pokłon Bogu,

(17) Mówiąc: Dziękujemy ci, Panie, Boże Wszechmogący, który jesteś i byłeś; że przejąłeś potężną władzę swoją i zacząłeś panować;

(18) I popadły w gniew narody, lecz i twój gniew rozgorzał, i nastał czas sądu nad umarłymi, i oddawanie zapłaty sługom twoim prorokom i świętym, i tym, którzy się boją imienia twego, małym i wielkim, oraz wytracenia tych, którzy niszczą ziemię.

(19) I otworzyła się świątynia Boża, która jest w niebie, i ukazała się Skrzynia Przymierza jego w świątyni jego; i zaczęło się błyskać i głośno grzmieć, i przyszło trzęsienie ziemi, i spadł wielki grad.

Wszystko się zgadza!!

Świadkowie, czyli 144 000 tysiące są zabrani do Boga, następuje trzęsięnie ziemi i grad, oraz nastaje czas wyprowadzenia Izraela na Sąd, jak i wykonywanie wyroku na szatańskim świecie od Babilonu począwszy!!


Wyjaśnijmy sobie jeszcze proroctwa z rozdziału 12...

Objawienie 12

(1) I ukazał się wielki znak na niebie: Niewiasta odziana w słońce i księżyc pod stopami jej, a na głowie jej korona z dwunastu gwiazd;

(2) A była brzemienna, i w bólach porodowych i w męce rodzenia krzyczała.

(3) I ukazał się drugi znak na niebie: Oto ogromny rudy smok, mający siedem głów i dziesięć rogów, a na jego głowach siedem diademów;

(4) A [/b]ogon jego zmiótł trzecią część gwiazd z nieba i strącił je na ziemię. I stanął smok przed niewiastą, która miała porodzić, aby, skoro tylko porodzi, pożreć jej dziecię.[/b]

(5) I porodziła syna, chłopczyka, który rządzić będzie wszystkimi narodami laską żelazną; dziecię jej zostało porwane do Boga i do jego tronu.

Zauważmy, że Niewiasta wydaje dziecię na świat w bólach porodowych, co symbolizuje tragiczną sytuację Ludu Bożego, z którego wybrane zostaje 144 000 - chłopczyk.

Zwróćcie uwagę, że rudy smok jest z budowy bardzo podobny do zwierzęcia pierwszego - 7 głów, 10 rogów i 7 diademów, co oznacza, że obecny system - zwierze pierwsze jest szatańskim tworem!

Szatan strącił z nieba inne gwiazdy, czyli uwiódł wielu aniołów do buntu i utworzył swój rząd na ziemi, mając jednocześnie dostęp do nieba.

Dlatego jest napisane, że szatan stanął przed Niewiastą czając się by pożreć dziecię, co oznacza, że podjął swego rodzaju walkę z Ludem Bożym, tak jak jest napisane, że zwierze pierwsze, które otrzymało od smoka moc i podjęło walkę ze świętymi!!


Niestety szatan ma problem, ponieważ kończy mu się czas i musi oddać całą swoją moc władzy naziemnej - zwierzęciu i bestii ponieważ powstaje Książe Michał, by odciąć smokowi dostęp do nieba...

Objawienie 12

(7) I wybuchła walka w niebie: Michał i aniołowie jego stoczyli bój ze smokiem. I walczył smok i aniołowie jego,

(Cool Lecz nie przemógł i nie było już dla nich miejsca w niebie.

(9) I zrzucony został ogromny smok, wąż starodawny, zwany diabłem i szatanem, który zwodzi cały świat; zrzucony został na ziemię, zrzuceni też zostali z nim jego aniołowie.

(10) I usłyszałem donośny głos w niebie, mówiący: Teraz nastało zbawienie i moc, i panowanie Boga naszego, i władztwo Pomazańca jego, gdyż zrzucony został oskarżyciel braci naszych, który dniem i nocą oskarżał ich przed naszym Bogiem.

(11) A oni zwyciężyli go przez krew Baranka i przez słowo świadectwa swojego, i nie umiłowali życia swojego tak, by raczej je obrać niż śmierć.

(12) Dlatego weselcie się, niebiosa, i wy, którzy w nich mieszkacie: Lecz biada ziemi i morzu, gdyż [zstąpił do was diabeł pałający wielkim gniewem, bo wie, iż czasu ma niewiele.

(13) A gdy smok ujrzał, iż został zrzucony na ziemię, zaczął prześladować niewiastę, która porodziła chłopczyka.

(14) I dano niewieście dwa skrzydła wielkiego orła, aby poleciała na pustynię na miejsce swoje, gdzie ją żywią przez czas i czasy, i pól czasu, z dala od węża.

(15) I wyrzucił wąż z paszczy swojej za niewiastą strumień wody, aby ją strumień porwał.

(16) Lecz ziemia przyszła niewieście z pomocą i otworzyła swoją gardziel, i wchłonęła strumień, który smok wyrzucił z swojej paszczy.

(17) I zawrzał smok gniewem na niewiastę, i odszedł, aby podjąć walkę z resztą jej potomstwa, które strzeże przykazań Bożych i trwa przy świadectwie o Isusie.

Podejrzewam, że zabicie Dwóch Świadków przez upadłych wychodzących z otchłani jest właśnie planem smoka i jego systemu władzy, czyli zwierzęcia pierwszego, na którego oczach władzę pełni bestia!

Smok prześladuje Niewiastę, która porodziła chłopczyka, lecz bestia mimo chwilowej przewagi traci ją, ponieważ Świadkowie, czyli 144 000 po złożeniu świadectwa zostają wskrzeszeni i wzięci do Boga!!

Następuje przejęcie władzy przez Boga i przychodzi Isus z armią swych aniołów, by zjednoczyć Lud Boży i wyprowadzić go na pustynię.


Ks. Daniela 12

(1) W owym czasie Michał, wielki książę powstanie, który jest orędownikiem synów twojego ludu, i wtedy będzie czas ucisku, takiego ucisku, jakiego nigdy nie było, odkąd istnieje naród na ziemi, aż do tego czasu. W tym to twój lud będzie wyratowany, każdy, kto jest zapisany w księdze.


Na ziemie zstępuje Nowe Jeruzalem i władzę nad szatańskim światem zaczyna przejmować Królestwo Boże niszcząć wszystkich wrogów.


Ks. Daniela 2

(44) Za dni tych królów Bóg niebios stworzy królestwo, które na wieki nie będzie zniszczone, a królestwo to nie przejdzie na inny lud; zniszczy i usunie wszystkie owe królestwa, lecz samo ostoi się na wieki,


Szatan próbuje zwalczać resztę ludzkości trzymającą się wiary w Isusa, a bestia i jej nowy kult zwierzęcia zmuszają ludzi do wzięcia znamienia.

3 Aniołowie głoszą po całym świecie Ewangelię na świadectwo wszystkim narodom i każdy, kto podda się władzy Boga może szukać schronienia na Syjonie!! Powstaje niezliczona wielka rzesza wychodząca z ucisku!! Smile

Na świat spadają plagi gniewu Bożego, po których reszta sił szatana i bestii zostaje zgromadzona na polach Armagedonu i tam zostaje unicestwiona przez Isusa i Jego armię 144 000, a następnie rozpoczyna się 1000 letnie panowanie Baranka i Jego Oblubienicy pod patronatem samego Boga, naszego umiłowanego Ojca!!!


bounce bounce bounce bounce bounce bounce bounce
thewordwatcher
thewordwatcher
Admin
Liczba postów : 4550
Join date : 18/03/2015
Skąd : Perth, Australia
http://zbawienie.com

Dwóch świadków Apokalipsy Empty Re: Dwóch świadków Apokalipsy

on 9th Maj 2016, 11:43
Message reputation : 100% (2 votes)
Przedstawiłeś duże dowody na to, że 144.000 i dwóch świadków to ta sama grupa.Mnie się wydaje, że Niewiasta porodzi chłopczyka, który będzie porwany do tronu Bożego.

Połączywszy to proroctwo z zabiciem dwóch świadków, pisze tam, ze kiedy złożą swoje świadectwo, Bestia ich zabije. Według 12 rozdziału zostaną porwani.

Myślę jak poprzednio, że owa śmierć jest śmiercią pozorną czyli zagłuszą oni i uciszą świadków co w sumie będzie oznaczało ich śmierć w sensie... świadków. Przestaną istnieć jako świadkowie, ale Prawda zostanie obwieszczona do końca.

Wczoraj podano artykuł o królach Polski jeszcze sprzed narodzeniem Chrystusa, czyli ukazała się kolejna prawda o Słowiaństwie, że rzeczywiście istniało i to mocne przez cały okres. od lat 700 p.n.e. kiedy ich usunięto z Ziemi Obiecanej na Kaukaz.

Mamy więc werset z Jakuba doskonale potwierdzony przez historię.

Jakuba 1:1  Jakub, sługa Boga i Pana Jezusa Chrystusa, pozdrawia dwanaście pokoleń, które żyją w rozproszeniu.

Czyli prawda świeci coraz jaśniej i myślę, że owa śmierć świadków oznacza ich milczenie, czyli śmierć jako świadków ale nie fizyczna śmierć.

Owszem, niektórzy zginą ze 144.000 co Objawienie zapowiada ale i tak nie mamy pewności.

Wczoraj mnie zaszokowało to, że najwyraźniej państwa Słowian są już pod ochroną Boga.

Mogę się mylić ale wiele na to wskazuje.

Zapowiedzi działań Boga są niezwykle fascynujące i aż trudno uwierzyć, że mamy tak olbrzymi przywilej poznania tych niezwykłych detali Jego proroctw i niesiemy ową wiedzę Ludowi Wybranemu i nie tylko.

_________________
Ojcze nasz, któryś jest w niebie, Święć się imię twoje, przyjdź Królestwo twoje, bądź wola twoja, jak w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj, i odpuść nam nasze winy, jak i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Albowiem twoje jest Królestwo i moc, i chwała na wieki wieków. Niech się stanie.
----------------------------------------------------------------------------------------------
huberkinky@protonmail.com
http://www.zbawienie.com http://www.proroctwa.com
https://www.youtube.com/thewordwatcher
https://www.youtube.com/HenryKubik
Olo
Olo
Liczba postów : 440
Join date : 21/03/2015
Age : 59
Skąd : Kraków / Polska

Dwóch świadków Apokalipsy Empty Re: Dwóch świadków Apokalipsy

on 9th Maj 2016, 12:57
Message reputation : 100% (1 vote)
"niesiemy ową wiedzę Ludowi Wybranemu i nie tylko." Kluczowe są ostatnie 2 słowa Henryku . Wyjaśniają dlaczego nasi "przyjaciele" z innych forów nic innego nie robią tylko 24 godziny na dobę śledzą każdy ruch na naszym forum...Oni nie mają takiego poznania, co doprowadza ich do furii bo to tu Bóg otwiera oczy tym których wybrał...
avatar
polskapaw
Liczba postów : 190
Join date : 27/03/2015

Dwóch świadków Apokalipsy Empty Re: Dwóch świadków Apokalipsy

on 9th Maj 2016, 13:37
Message reputation : 100% (1 vote)
(9) A gdy otworzył pieczęć piątą, ujrzałem pod ołtarzem dusze zabitych dla Słowa Bożego i dla świadectwa, jakie mieli. (10) I głosem donośnym tak zawołały: Dokądże, Władco święty i prawdziwy, nie będziesz sądził i wymierzał za krew naszą kary tym, co mieszkają na ziemi? (11) I dano każdemu z nich białą szatę, i powiedziano im, by jeszcze krótki czas odpoczęli, aż pełną liczbę osiągną także ich współsłudzy oraz bracia, którzy, jak i oni, mają być zabici.

Nie jest to czasem tak, że dwaj świadkowie (świeczniki- zbory) są tymi co dołączą do pełnej liczby (i tak jak pozostali którzy zostali zabici dla Słowa Bożego i dla świadectwa) muszą jednak zostać zabici fizycznie a nie w przenośni?

avatar
Obserwator
Liczba postów : 1311
Join date : 18/03/2015
http://www.obserwatorczasowkonca.wordpress.com

Dwóch świadków Apokalipsy Empty Re: Dwóch świadków Apokalipsy

on 9th Maj 2016, 15:16
polskapaw napisał:

Nie jest to czasem tak, że dwaj świadkowie (świeczniki- zbory) są tymi co dołączą do pełnej liczby (i tak jak pozostali którzy zostali zabici dla Słowa Bożego i dla świadectwa) muszą jednak zostać zabici fizycznie a nie w przenośni?

Myślę, że tak też może być...resztka Izraela, ale nie upieram się Wink
efraimita
efraimita
Liczba postów : 292
Join date : 27/01/2016

Dwóch świadków Apokalipsy Empty Re: Dwóch świadków Apokalipsy

on 22nd Maj 2016, 23:05
Message reputation : 100% (3 votes)
Mając te nowe informacje o świadkach powiedzcie jakie odczucia macie związane z tym rozdziałem z Izajasza? Wiem że te fragmenty były już nieraz przytaczane, ale chyba trzeba je rozeznać w nowym świetle?

Iz 43

(1) Lecz teraz - tak mówi Pan - który cię stworzył, Jakubie, i który cię ukształtował, Izraelu: Nie bój się, bo cię wykupiłem, nazwałem cię twoim imieniem moim jesteś!

(2) Gdy będziesz przechodził przez wody, będę z tobą, a gdy przez rzeki, nie zaleją cię; gdy pójdziesz przez ogień, nie spłoniesz, a płomień nie spali cię.

Wyraźne wyodrębnienie dwóch świadków czyli "Jakuba" i "Izraela". Ciekawi mnie też, że w tym miejscu i jeszcze w wielu innych Bóg tak mocno podkreśla, że stworzył Izraela. To jest bardzo wyraźne wskazanie, że Bóg nie wybrał sobie ludu, który przypadkiem powstał na ziemi, ale od początku go stworzył i sam go kształtował i dalej go piastuje aż do momentu gdy będzie on świadczył o Bogu i współuczestniczył w wybawieniu ludzi z rąk szatana, w czasach ostatecznych. Nie było żadnego przypadku w tym jak kształtował się Izrael, wszystko było dziełem Boga i z tego też trzeba sobie zdać sprawę.

(3) Bo Ja, Pan, jestem twoim Bogiem, Ja, Święty Izraelski, twoim wybawicielem; daję Egipt na okup za ciebie, Etiopię i Sabę zamiast ciebie.

(4) Dlatego że jesteś w moich oczach drogi, cenny i Ja cię miłuję, więc daję ludzi za ciebie i narody za twoje życie.

(5) Nie bój się, bo Ja jestem z tobą Ze Wschodu przywiodę twoje potomstwo i z Zachodu zgromadzę cię.

(6) Do Północy powiem: Wydaj! A do Południa: Nie zatrzymuj! Przyprowadź moich synów z daleka i moje córki z krańców ziemi!

(7) Wszystkich, którzy są nazwani moim imieniem i których ku swojej chwale stworzyłem, których ukształtowałem i uczyniłem.

Kolejny raz Bóg podkreśla że to On stworzył swój naród i go kształtuje na ziemi, naród który ma być własnością Boga a nie szatana. Ponieważ wszystkie królestwa na ziemi są póki co własnością szatana lub też upadłych aniołów Bóg wolał całkowicie rozwiązać swoje królestwo na ziemi, aby nie stało się własnością szatana. Uczyni je ponownie gdy będzie miał gwarancję, że Jego królestwo nie dostanie się pod wpływy Jego przeciwników. Oddał nas w niewolę i nas z niej wydobędzie w odpowiednim czasie i ponownie uczyni swoje Królestwo na ziemi jako narzędzie wybawienia. Jego królestwo będzie w opozycji do królestw szatańskich i będzie je wszystkie zdobywać dla Boga lub usuwać z powierzchni ziemi.

A teraz moim zdaniem najlepszy kawałek dla nas. Jeśli można nas identyfikować ze świadkami, to aż drżeniem napełniają te słowa samego Boga do nas. I nie myślcie sobie że Bóg to mówi do wszystkich Izraelitów. On to mówi do jakichś osób będących członkiem tego narodu. Czytajmy:

(8 ) Wyprowadźcie lud ślepy, chociaż ma oczy, i głuchych, chociaż mają uszy.

(9) Niech wszystkie narody zbiorą się razem i niech się zgromadzą ludy. Kto wśród nich może to zwiastować i opowiedzieć nam o przeszłych wydarzeniach? Niech postawią swoich świadków, aby byli bez zarzutu i aby słyszano i mówiono: To prawda!

(10) Wy jesteście moimi świadkami - mówi Pan - i moimi sługami, których wybrałem, abyście poznali i wierzyli mi, i zrozumieli, że to Ja jestem, że przede mną Boga nie stworzono i po mnie się go nie stworzy.

(11) Ja, jedynie Ja, jestem Panem, a oprócz mnie nie ma wybawiciela.

(12) Ja zwiastowałem, wybawiałem i opowiadałem, a nie kto inny wśród was, i wy jesteście moimi świadkami - mówi Pan - a Ja jestem Bogiem

(13) I nadal nim będę, a nie ma nikogo, kto by mógł wyrwać z mojej ręki. Gdy Ja coś czynię, któż to zmieni?

Jeśli to my jesteśmy owymi świadkami to mamy jasny sygnał od Boga po co to wszystko zostało stworzone ale też wyraźne polecenie, aby nie traktować tych odkryć jako nasze, bo jak pisze w wersie 12 to Bóg wszystko objawia i on wybawia nas z różnych opresji i to on przemawia wśród nas, i to się zgadza, bo tylko wśród nas cytuje się samego Boga i Jego syna i tylko do tych słów przywiązujemy największą wagę i tylko Jego słowa są naszym wyznacznikiem. Czyli to Bóg przemawia wśród nas!!!!!!
My jesteśmy tylko świadkami tego wszystkiego i my stoimy w opozycji do innych świadków. Wers 9 mówi, że próżno szukać takich świadków wśród innych narodów. Nigdzie Bóg tego nie objawił, tylko wśród nas, tzn wśród naszego narodu. Bóg podkreśla też, że to co zapowiedział spełni się co do joty i nie ma nikogo, kto by to zmienił.
Bóg mówi nam co jest naszym zadaniem teraz dziś. Mamy Boga poznać i uwierzyć Mu - przeczytajcie jeszcze raz wers 10!!!!
Konkretne zadanie na dziś: poznać Boga, zrozumieć Go i krzewić wiarę w Jedynego Boga, Świętego Izraelskiego!
A co będziemy mieli za zadanie później to się dowiemy Wink
(14) Tak mówi Pan, wasz Odkupiciel, Święty Izraelski: Ze względu na was skierowałem wyprawę do Babilonu, skruszyłem wszystkie zawory więzień, w biadanie przemienię też radosne okrzyki Chaldejczyków.

(15) Ja, Pan, jestem waszym Świętym; Ja, Stwórca Izraela, jestem waszym Królem.

Ten fragment mnie ciekawi, bo można też zinterpretować go, że własnie ze względu na świadków Bóg skierował wyprawę wojenną na Babilon. Jeśli tak, to Pan nie oczekuje od razu totalnego przebudzenia całego Izraela, bo może wiedzieć, że w czasie niewoli to będzie niemożliwe, ale chce aby przede wszystkim świadkowie nie doznali uszczerbku. I należało by domniemywać, że dopiero po powołaniu świadków (czyli po dopełnieniu się ich liczby) dostaną oni moc od Boga, aby skierować do Niego pozostałą część Izraela.

(16) Tak mówi Pan, który toruje drogę przez morze i ścieżkę przez potężne wody,

(17) Który wyprowadza do boju wozy i konie, wojsko i siły zbrojne razem; a oto leżą i już nie powstaną, zgaśli, spłonęli jak knot.

(18) Nie wspominajcie dawnych wydarzeń, a na to, co minęło, już nie zważajcie!

(19) Oto Ja czynię rzecz nową: Już się rozwija, czy tego nie spostrzegacie? Tak, przygotowuję na pustyni drogę, rzeki na pustkowiu.

Bóg zapowiada wielkie rzeczy które będą się działy w czasie naszego wyjścia. Ale najciekawsze, że instruuje nas, że ta rzecz już się rozwija!!!!! I pyta retorycznie czy tego nie widzimy???

(20) Chwalić mnie będą zwierzęta polne, szakale i strusie, że dostarczyłem na pustyni wody, rzeki na pustkowiu, aby napoić mój lud, mojego wybrańca.

(21) Lud, który sobie stworzyłem, będzie zwiastował moją chwałę.

(22) A jednak nie wzywałeś mnie, Jakubie, ani z powodu mnie się nie trudziłeś, Izraelu.

(23) Nie ofiarowałeś mi owiec na całopalenie ani nie uczciłeś mnie krwawymi ofiarami. Nie obciążyłem cię ofiarami z pokarmów ani nie utrudziłem cię ofiarą z kadzidła.

(24) Nie kupiłeś mi za pieniądze wonnych rzeczy ani nie nasyciłeś mnie tłuszczem swoich krwawych ofiar, lecz obciążyłeś mnie swoimi grzechami, utrudziłeś mnie swoimi przewinieniami.

(25) Ja, jedynie Ja, mogę przez wzgląd na siebie zmazać twoje przestępstwa i twoich grzechów nie wspomnę.

(26) Przypomnij mi, rozprawmy się z sobą! Wylicz, co masz na swoje usprawiedliwienie!

(27) Twój praojciec zgrzeszył, a twoi orędownicy sprzeniewierzyli mi się,

(28) Twoi książęta znieważyli moją świętość. Dlatego Jakuba obłożyłem klątwą, a Izraela wystawiłem na zniewagi.

Pan zapowiada, że na naszym wyprowadzeniu będzie korzystać wiele Jego dzieł, ziemia i rośliny a także zwierzęta. Jak już jedna z sióstr chyba na grupie fb wspomniała, w tym fragmencie nie przypadkowo wspomniane są strusie i szakale. Bo te oba gatunki występują w konkretnym miejscu na ziemi i jest to tez wskazanie dokąd będzie nas Bóg prowadził.
Na końcu rozdziału to już konkretna rozprawa z nami, Bóg daje jasno do zrozumienia za co nas spotkał taki los do tej pory. I w tym kontekście ciekawy jest fragment w wersie 24. Otóż Bóg mówi, że utrudziliśmy Go swoimi przewinieniami. Czyli nasze grzechy i przewinienia, to nie tylko obraza Boga, ale jest to też utrudnianie mu dzieła zbawienia!!! Utrudniamy Mu wypełnienie Jego obietnic gdy źle postępujemy, Bóg musi się bardziej natrudzić! Czyli nasze przewinienia jako narodu, który stworzył Bóg są dla Boga o wiele większym problemem niż grzechy pozostałej ludzkości, gdyż utrudniają Jego dzieło wybawienia całej ludzkości!!!!! To wielka odpowiedzialność.

Na koniec chciałbym się podzielić swoimi spostrzeżeniami ogólnie na temat słów które odkrywamy na kartach Biblii. Otóż pokuszę się o może bardzo pyszne stwierdzenie, ale proszę nie odbierajcie tak tego i nie wiem czy wszyscy je podzielicie, ale zaczynam dostrzegać, że biblia nie była pisana do wszystkich i zaczyna być widać, dla czego Bóg dopuścił bez większego problemu takie jej skażenia i pozwolił na dodanie tylu ksiąg niezgodnych z Jego nakazami.
Uważam, że biblia została skonstruowana jako list własnie do świadków. To własnie biblia dostarcza nam wszelkich informacji od Boga, to On przemawia do nas bez ukazywania się aktualnie na świecie i w spokoju i zaciszu powołuje swoich świadków, do czasu aż będzie mógł śmiało się ponownie objawić na ziemi i objąć panowanie nad światem. Bóg wiedział, że Jego naród i powołani przez niego ludzie będą wiedzieli jak odczytać "zapis" Jego listu. To że szatan i jego sługusy dodali wiele rzeczy do owego listu sprawił tylko, że biblia mogła się spokojnie pomimo walki z nią rozprzestrzeniać wśród Jego ludu. Szatan musiał oprzeć swoje doktryny o listy i ewangelie Pawłową, a więc rozprzestrzeniając je rozprzestrzeniał też całą biblię, oczywiście skutecznie wyparł słowo Boże, ale Ci którzy mieli na nie trafić w końcu do niego dotarli. Było to możliwe między innymi dla tego, że biblia musiała mimo wszystko trwać w chrześcijaństwie, aby nauki pawła mogły być w nim przemycane. Tak więc broń szatana została poraz kolejny wykorzystana przeciwko niemu.
Co z tego że przeciętny człowiek przeczyta biblię, jeśli nie jest powołany przez Boga nie zrozumie tego co jest konieczne. Dopiero na końcu czasów ewangelia będzie głoszona w oryginalnej formie i wszyscy ją zrozumieją. Dziś trzeba znać swoisty "boży kod" do odczytania listu bożego do nas.

Wybaczcie jeśli wzbudzam niesmak takim podejściem do sprawy i jeśli widzicie to inaczej to możecie mnie zganić, ale jakoś tak czuję coraz bardziej te wszystkie słowa na kartach biblii które odkrywamy, że są pisane i adresowane póki co do konkretnej grupy ludzi zaprogramowanej przez Boga i nasza działalność ma polegać na obudzeniu lub wychowaniu póki co tych właśnie powołanych przez Boga. A ponieważ nie wiemy kim oni są więc musimy trafić do szerokiej grupy osób, ale nie zżymać się na tych, którzy nie przyjmą teraz tej prawdy.
Sponsored content

Dwóch świadków Apokalipsy Empty Re: Dwóch świadków Apokalipsy

Powrót do góry
Permissions in this forum:
Nie możesz odpowiadać w tematach