Aby wymierzać karę, Bóg musi ukazać swą moc i Prawdę ogłaszaną przez świadków. Świat musi się na 100% dowiedzieć kim jest Bóg i kim jest szatan i na podstawie ujawnienia się mocy Boga oraz ujawnienia się Bestii czy innych szatańskich zwierząt świat może dokonać ŚWIADOMEGO wyboru oraz doświadczyć konsekwencji tego wyboru.