Go down
avatar
Odrodzony
Liczba postów : 332
Join date : 11/06/2016

Dwóch świadków Apokalipsy - Page 3 Empty Re: Dwóch świadków Apokalipsy

17th Czerwiec 2016, 14:57
Message reputation : 100% (2 votes)
Mam takie przemyślenia odnośnie dwóch świadków, o których rozmawiałem na priv z Henrykiem i Kamilem.

Wydaje mi się, że cały rozproszony nadal w tej chwili Izrael, tj. wszyscy potomkowie z królestwa Judy i wszyscy z królestwa Izraela nie mogą być owymi dwoma świadkami Pana w sensie dosłownym.

Uważam, że mówienie o Izraelu i Judzie jako o dwóch drzewach oliwnych w kontekście dwóch świadków jest jak najbardziej słuszne, ale moim zdaniem nie będą oni świadkami w dosłownym tego słowa znaczeniu, lecz z nich będą się wywodzić dwaj świadkowie.

Nie mam żadnej wątpliwości, że z 12 pokoleń Izraela na pewno będą pochodzić opieczętowani wybrańcy w liczbie 144.000. Pewne jest również, że ich opieczętowanie nastąpi przed wszystkimi siedmioma trąbami (Ap 7:3-4). W tym momencie muszę na chwilę poruszyć kwestię pierwszego zmartwychwstania, o którym mowa w Objawieniu Jana. Otóż, jak mi się wydaje, to pierwsze zmartwychwstanie dotyczy dwóch świadków, ale w tym sensie, że oni jako pierwsi w dzisiejszych czasach zmartwychwstaną (pisząc w dzisiejszych czasach celowo pomijam wydarzenia, które miały miejsce w momencie śmierci Pana Jezusa na krzyżu – Mt 27:50-52), czyli po ich zabiciu powstaną z martwych po okresie 3.5 dnia, a nie w sensie, że w skład dwóch świadków wejdą zarówno osoby żywe, jak i zmartwychwstałe tj. powołane z powrotem do życia przez Pana specjalnie tylko do pełnienia tej funkcji. Myślę zatem, że w skład dwóch świadków wejdą wyłącznie osoby żyjące na ziemi w jednym i tym samym czasie, a najprawdopodobniej żyjące już dziś.

Z powyższego płynie wniosek, że jeżeli opieczętowanie 144.000 wybrańców (czyli porodzenie chłopczyka przez Niewiastę - Izrael) ma nastąpić tylko spośród obecnie żyjących ludzi, to wszystkie 7 trąb musi zabrzmieć, albo mówiąc bardziej precyzyjnie – wszystkie wydarzenia związane z brzmieniem każdej z siedmiu trąb muszą nastąpić jeszcze w ciągu życia tych osób, i to nawet nie całego ich życia! Z kolei porwanie wybrańców do nieba nastąpi dopiero po siódmej trąbie, czyli porwanie nastąpi już po zrzuceniu szatana na ziemię (które jak myślę jeszcze nie nastąpiło, choć nie można tego wykluczyć, z czym związany jest temat trąb, ale o tym napiszę w dziale forum dotyczącym cudownego wybawienia ludu bożego) i najprawdopodobniej tuż przed rozpoczęciem ucieczki Reszty Izraela na pustynię. Uważam również, że skoro wybrańcy 144.000 są częścią Izraela i Judy, to ich modlitwy jako modlitwy świętych w postaci dymu z kadzideł trafią w niedługim już czasie za pośrednictwem anioła przed oblicze Pana, Boga naszego, co – jak wynika z Ap 8:2-6 - nastąpi tuż przed wszystkimi wydarzeniami związanymi z brzmieniem każdej z siedmiu trąb.

Wydaje mi się jednak, że te modlitwy, które poprzedzą wszystkie 7 trąb będą to modlitwy świętych już opieczętowanych, ale jednak – moim zdaniem - jeszcze nie prorokujących wybrańców. Wydaje mi się bowiem, że tymi dwoma świadkami będzie jedynie 144.000 opieczętowanych wybrańców z Izraela i Judy (dwa świeczniki), bo to oni poprzez swoją wyjątkową służbę Panu, Bogu zostaną wyróżnieni taką mocą, jak opisana w Apokalipsie, a nie cały Izrael, skoro wśród samych Izraelitów będą także i Ci, którzy nie wejdą do królestwa bożego na ziemi, a w ich miejsce przecież wejdą obcy – nie Izraelici (co w żaden sposób nie wyklucza Bożej ochrony całego Izraela, a nie tylko opieczętowanych wybrańców).
Poza tym nie bardzo się mogę zgodzić z poglądem, że owi świadkowie już działają na ziemi. Po pierwsze dlatego, że jeszcze nie widać skutków działania ich mocy (choć może się mylę - ja po prostu tego jeszcze nie dostrzegam, choć bardzo bym chciał, aby działalność naszych braci i sióstr w Panu na rzecz szerzenia Prawdy była już tą działalnością), a wydaje mi się, że owi świadkowie w okresie swojego prorokowania raczej będą musieli korzystać z mocy udzielonych im przez Pana, Boga, aby dać się ludowi rozpoznać, aby mieli oni posłuch i aby w ten sposób nadać wiarygodności temu, o czym będą oni prorokować. Przemawia za tym także w moim przekonaniu fragment z Ap 11:10, zgodnie z którym „ci dwaj prorocy mieszkańcom ziemi zadali katuszy”. A zatem katuszy np. w postaci plag.
Po drugie dlatego, że ich prorokowanie moim zdaniem rozpocznie się raczej dopiero po szóstej trąbie, a przed siódmą trąbą (na to wskazuje kolejności opisu wydarzeń w apokalipsie tj. w Ap 9:13 mowa jest o szóstej trąbie, w Ap 11:3 – jest mowa o dwóch świadkach, a w Ap 11:15 – jest dopiero mowa o siódmej trąbie), zaś jak na razie nie słyszałem jeszcze żadnej z siedmiu trąb i nie widziałem wydarzeń z nimi związanych (z tego też powodu różne filmy o dziwnych dźwiękach z nieba, zakładając że są prawdziwe, traktuję z ostrożności jako próbę zwiedzenia – ale o kwestii trąb napiszę nieco więcej poniżej).

Ponadto myślę, że owe 144.000 tyś wybrańców jako dwóch świadków zostanie uciszonych dosłownie tj. że zostaną oni literalnie zabici w Jerozolimie albo w jej bliskim sąsiedztwie przez Fałszywego Proroka, czyli przez część upadłych aniołów, którzy obecnie ukrywają się jeszcze w czeluściach ziemi na terenach należących do Babilonu. Ich zwłok bowiem nie pozwolą złożyć do grobu…
Wydaje mi się, że tylko takie założenie tj. o fizycznym zabiciu dwóch świadków w postaci 144.000 współgra i nie jest sprzeczne z tym, co powiedział Pan Jezus w Mt 24:22 o tym, że „gdyby ów czas nie został skrócony, nikt by nie ocalał. Lecz z powodu wybranych ów czas zostanie skrócony.” Jak rozumiem, Pan Jezus mówi w tym fragmencie o skróceniu czasu przed okresem wielkiego ucisku (czyli o skróceniu okresu czasu przed rozpoczęciem drugiego z dwóch okresów 3,5 roku, jednak nie sądzę, aby chodziło tutaj o skrócenie pierwszego z dwóch okresów 3,5 roku, czyli okresu 3,5 roku działalności dwóch świadków, który to okres poprzedza drugi okres 3,5 roku tj. okres wielkiego ucisku, a raczej o skrócenie okresu liczonego od czasu śmierci i powrotu Pana Jezusa do Boga Ojca aż do momentu, kiedy zabrzmi siódma trąba, czyli do momentu rozpoczęcia drugiego z dwóch okresów 3,5 roku, czyli okresu wielkiego ucisku – a zatem najprawdopodobniej ulegnie skróceniu okres, który w tym momencie trwa już 2016 lat i będzie przyspieszony ten moment, od kiedy zaczną prorokować dwaj świadkowie Pana, czyli zostanie przyśpieszone rozpoczęcie pierwszego z dwóch okresów 3,5 roku). Tymi wybranymi, przez których zostanie skrócony ten okres są żyjący nadal w rozproszeniu Izraelici. Gdyby tego okresu Pan Bóg nie skrócił, to nie byłoby komu iść na pustynię, bo wszyscy zostaliby przez ten syjonistyczno-satanistyczny system zabici. Gdyby założyć, że cały rozproszony Izrael (tj. i Juda (Jakub) i Izrael (Efraim)) jest tymi dwoma świadkami, to gdyby przyjąć, że Fałszywy Prorok ich dosłownie zabije - bowiem pozostaną na widoku publicznym ich martwe ciała przez 3,5 dnia - to znów wychodzi na to, ze nie byłoby komu iść na pustynię, bo wówczas wszyscy świadkowie (tj. wszyscy pozostali przy życiu Izraelici w liczbie 144.000) zostaliby zabrani do Boga.

To powody, dla których uważam, że nie cały Izrael będzie dwoma świadkami. Bo skoro chłopczyk Niewiasty zostanie porwany do Boga, czyli te 144.000 wybranych, prorokujących, a następnie zabitych i zmartwychwstałych Izraelitów, to jeszcze przecież jakaś Reszta z całego Izraela musi przeżyć i pozostać na ziemi, aby iść na pustynię na sąd.

Henryk z kolei zwrócił moją uwagę na jedną jeszcze możliwość, a mianowicie, że nie całe 144.000 opieczętowanych wybrańców będzie dwoma świadkami, ale jedynie część z tej grupy. Wówczas ich opieczętowanie nastąpiłoby wraz z opieczętowaniem 144.000 wybrańców, czyli przed wszystkimi wydarzeniami związanymi z brzmieniem każdej z siedmiu trąb. Następnie ci dwaj świadkowie rozpoczęliby swój 3,5 roczny okres prorokowania, który rozpocząłby się wraz z początkiem wydarzeń związanych z brzemieniem szóstej trąby, a następnie po upływie tego okresu zostali by oni zabici przez upadłych aniołów (tj. przez składnik pn. „Bestia”), wchodzących w skład „Bestii z morza”. Po 3,5 dniach nastąpiłoby ich zmartwychwstanie, a następnie ci dwaj świadkowie (czyli ta zmartwychwstała część ze 144.000 wybrańców) wraz z pozostałą częścią 144.000 wybrańców, którzy – nie będąc świadkami – będą pozostawać cały czas przy życiu zostaną razem zabrani do nieba.

Tak czy inaczej – sprawa tego, kim będą owi dwaj świadkowie jest na chwilę obecną nadal niejednoznaczna. Niemniej jednak dzięki Panu, Bogu ta kwestia zaczyna się coraz bardziej wyjaśniaćSmile


Ostatnio zmieniony przez Odrodzony dnia 24th Czerwiec 2016, 08:17, w całości zmieniany 1 raz
avatar
Odrodzony
Liczba postów : 332
Join date : 11/06/2016

Dwóch świadków Apokalipsy - Page 3 Empty Re: Dwóch świadków Apokalipsy

17th Czerwiec 2016, 14:59
Message reputation : 100% (3 votes)
Jeszcze jedno a propos dwóch świadków Pana…
Wiadomo, że będą oni prorokować, a więc mówić Prawdę o rzeczach, które niebawem się dokonają, o naszej przyszłości, o sprawach, o których My wszyscy coś niecoś już wiemy. Myślę jednak, że powiedzą oni także Prawdę o wszystkich dziełach Bożych – nie tylko przyszłych, ale i przeszłych, prawdę o nas, o Izraelitach, a więc nie tylko o naszej przyszłości, ale także o naszej przeszłości i naszej sytuacji obecnej, o jej powodach, o nasieniu węża, o upadłych aniołach, o szatanie i wszystkich jego plugawych działaniach na ziemi od początku jej stworzenia oraz o tym, jakich szkód dokonał w niebie, jak i o wielu innych sprawach. Mówiąc o Prawdzie mam na myśli to, że będą oni głosić pełną i objawioną im przez Pana, Boga naszego Prawdę, a więc nie będą spekulować na jej temat, tak jak my czynimy jeszcze w wielu niejasnych dla nas kwestiach. Dlatego uważam, że nikt z nas nie jest obecnie jednym z TYCH dwóch świadków i nikt z nas nie prorokuje, pomimo, że – co jest dla nas wszystkich ewidentne – wiele elementów Prawdy Pan, Bóg pozwolił nam już poznać i zrozumieć, a jeszcze wiele, mam nadzieję, przed nami odkryje. Ale dwóch świadków spekulować na pewno nie będzie. Poza tym nikt z nas nie ma mocy, którymi dwóch świadków ma dysponować.

Skoro zatem, jak sądzę nie jesteśmy tymi dwoma świadkami, to kim jesteśmy i jaka jest nasza rola w tych wydarzeniach, że jednak Pan, Bóg, wysłuchawszy naszych próśb o mądrość i poznanie pozwala nam coraz więcej elementów Prawdy i to w coraz szybszym tempie odkrywać? I jaki może być tego cel, a zwłaszcza tego rosnącego tempa naszego poznania? Wydaje mi się, że Pan, Bóg pokazuje nam w ten sposób – a przez nas i innym - że żyjemy już w czasach ostatecznych (bo przecież to w tych właśnie czasach wszystko to będzie dokładnie zrozumiane), a my jesteśmy z woli Bożej na razie jak to drzewo figowe, o którym Pan Jezus powiedział do swoich uczniów w ewangelii Mateusza 24:  
(32) A od figowego drzewa uczcie się przez podobieństwo! Gdy jego gałązka staje się soczysta i liście wypuszcza, poznajecie, że zbliża się lato. (33) Tak samo i wy, kiedy ujrzycie to wszystko, wiedzcie, że blisko jest, we drzwiach. (34) Zaprawdę, powiadam wam: Nie przeminie to pokolenie, aż się to wszystko stanie.
Gdy wypuszczamy liście, pisząc o odkrytych przed nami elementach Prawdy, to w ten właśnie sposób Pan, Bóg daje nam samym oraz innym, którzy pragną poznać Prawdę i są oddani Panu, Bogu naszemu i Jego Synowi poznać i zrozumieć, że zbliża się lato, czyli że królestwo Boże i nasze wyzwolenie z niewoli nasienia węża jest już dosłownie u naszych drzwi! I jeszcze to: nie przeminie to pokolenie, aż się to wszystko stanie… Mam nieodparte wrażenie, że to zdanie - przez to, co odkrywamy oraz przez fakt, że to właśnie nam, dzisiaj tutaj obecnie żyjącym, Pan pozwala to wszystko w coraz szybszym tempie odkrywać - jest skierowane właśnie do nas, do naszego pokolenia!
avatar
Obserwator
Liczba postów : 1311
Join date : 18/03/2015
http://www.obserwatorczasowkonca.wordpress.com

Dwóch świadków Apokalipsy - Page 3 Empty Re: Dwóch świadków Apokalipsy

17th Czerwiec 2016, 18:45
Message reputation : 100% (2 votes)
Taki werset znalazłem odnoszący się do Dwóch Świadków jak również 144 000 !!

Ks. Izajasza 66:19

(19) Potem umieszczę na nich znaki tych, którzy spośród nich ocaleli, wyślę do narodów, do Tarszysz, Pul i Lud, do Mesech i Rosz, do Tubal i Jawan, do dalekich wysp, które nie słyszały żadnej wieści o mnie i nie widziały mojej chwały, i będą zwiastować moją chwałę wśród narodów.
thewordwatcher
thewordwatcher
Admin
Liczba postów : 4620
Join date : 18/03/2015
Skąd : Perth, Australia
http://zbawienie.com

Dwóch świadków Apokalipsy - Page 3 Empty Re: Dwóch świadków Apokalipsy

18th Czerwiec 2016, 03:32
Obserwuję ciekawe zjawisko. Gdziekolwiek nie wyślę emaila po angielsku, do kogokolwiek, kto wygląda na głosiciela Prawdy, spotyka mnie milczenie.

Wysłałem może ze 100 emaili w ciągu kilku lat do wielu ludzi i absolutne zero. Widzę wyraźnie (teraz) zakaz Boga w tym kierunku i już więcej nie będę.

W innych kwestiach z reguły odpowiedź otrzymuję.

Dwóch świadków -jest jeszcze jedna opcja, którą trzeba wziąć pod uwagę.

Podejrzewam, że pośród Słowian istnieją bracia, którzy podobnie jak my ogłaszamy wiele Prawdy. Jestem tego niemal pewien ale nie możemy do nich dotrzeć z powodu języka.

Istnieje możliwość, że jeżeli świadkowie dzisiaj istnieją, otrzymają pewnego dnia olbrzymią moc o samego Boga. Ta moc może trwać kilka miesięcy lub nawet tygodni i może być dla wrogów Boga dewastująca.

Dlatego Bestia ujawniona dostanie szału na widok owej mocy i w końcu po kilku próbach zdoła ich zabić.

Ale pamiętajmy, że Bóg ma ukryty jakiś niezwykły plan przeciwko światu szatana i nie mamy szansy na jego rozpoznanie.

Trzeba także dodać, że pełna działalność świadków z mocą Bożą będzie się manifestowała podczas rządów Bestii.

Gdzieś oni są i już działają - być może moc otrzymają po ujawnieniu się Bestii.

Ta część właśnie nie pasuje do proroctw.

_________________
Ojcze nasz, któryś jest w niebie, Święć się imię twoje, przyjdź Królestwo twoje, bądź wola twoja, jak w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj, i odpuść nam nasze winy, jak i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Albowiem twoje jest Królestwo i moc, i chwała na wieki wieków. Niech się stanie.
----------------------------------------------------------------------------------------------
huberkinky@protonmail.com
http://www.zbawienie.com http://www.proroctwa.com
https://www.youtube.com/thewordwatcher
https://www.youtube.com/HenryKubik
avatar
Obserwator
Liczba postów : 1311
Join date : 18/03/2015
http://www.obserwatorczasowkonca.wordpress.com

Dwóch świadków Apokalipsy - Page 3 Empty Re: Dwóch świadków Apokalipsy

20th Czerwiec 2016, 12:38
Henryk zwrócił moją uwagę na rolę plemienia Efraima, które jest w ST często określane jako ulubieniec Boga cieszący się u Niego szczególnymi względami.

Efraim jest pierworodnym Izraela!!

Ks. Jeremiasza 31

(Cool Oto sprowadzę ich z ziemi północnej i zgromadzę ich z krańców ziemi. Są wśród nich ślepi i chromi, brzemienne i rodzące razem, powrócą tu w wielkiej gromadzie.

(9) Oto przyjdą z płaczem, a Ja wśród pocieszenia poprowadzę ich i zawiodę do strumieni wód drogą prostą, na której się nie potkną, gdyż jestem ojcem dla Izraela, a Efraim jest moim pierworodnym.

Niestety, co ciekawe, w Objawieniu Jana nie ma wymienionego tego plemienia jako wchodzącego w skład 144 000.
Jest wymienione plemie Józefa i Manassesa:

Objawienie 7

(6) Z plemienia Asera dwanaście tysięcy, z plemienia Naftalego dwanaście tysięcy, z plemienia Manassesa dwanaście tysięcy,

(Cool Z plemienia Zebulona dwanaście tysięcy, z plemienia Józefa dwanaście tysięcy, z plemienia Beniamina dwanaście tysięcy opieczętowanych.

Wczoraj nagle zaświtała mi w głowie pewna myśl i nagle mnie oświeciło...

Plemie Józefa nie może istnieć, ponieważ Józef miał tylko dwóch synów - Efraima i Manassesa, z których to powstały właśnie dwa plemiona wywodzące się od Józefa, ale samo w sobie plemie Józefa nie istnieje!!

Myślę więc, że może być to celowe zniekształcenie tłumaczy, które miało na celu ukrycie ważnej roli, jaką ma pełnić w czasach końca plemie Efraima.

A jaka może być to rola???

No właśnie...i tu pojawiła mi się bardzo ciekawa hipoteza...

Jak już wspominałem w jednym z postów...

https://zbawienie.forumotion.com/t197-dwoch-swiadkow-apokalipsy#7135

..."Dwa drzewa oliwne stojące przed Panem ziemi" symbolizują dwie części Izraela, czyli Królestwo Judy i Królestwo Izraela pod wodzą Efraima.

Czyli można by tu wskazać na szczególną rolę właśnie plemienia Judy i Efraima!!

A jeśli Dwóch Świadków to właśnie tylko część ze 144000 reprezentowana przez Judejczyków i Efraimitów - dwa główne plemiona Izraela - owe "dwa świeczniki"???


Zobaczmy na błogosławieństwa dane przez Jakuba dla Judy i Józefa, ojca Efraima i Manassesa:

Ks. Rodzaju 49

(Cool Juda – ciebie będą sławić bracia twoi, Ręka twoja będzie na karku wrogów twoich, Tobie kłaniać się będą synowie ojca twego.

(9) Szczenię lwie, Juda; synu mój, Z łupu, synu mój, się podniosłeś; Czai się jak lew i jak lwica, któż go spłoszy?

(10) Władca z Judy nie upadnie, ani książę z (jego) lędźwi. Aż nadejdą rzeczy przygotowane dla niego, a on jest nadzieją narodów.

(11) Uwiąże oślę u krzewu winnego, A młode swojej oślicy u szlachetnej latorośli winnej; Wypierze w winie szatę swą, A w krwi winogron płaszcz swój.

(12) Pociemnieją oczy jego od wina, A zęby jego zbieleją od mleka.

...

Ks. Rodzaju 49

(22) Józef – płodna latorośl, Płodna latorośl nad źródłem, Której gałązki rozrastają się ponad murem.

(23) Niepokoją go, strzelają nań I zwalczają go łucznicy,

(24) Jednak łuk jego stale napięty, A ramiona jego i ręce giętkie Dzięki pomocy Mocarza Jakuba, Stamtąd, gdzie jest pasterz. Opoka Izraela.

(25) Bóg ojca twego niechaj cię wspomoże, Wszechmogący niech ci błogosławi, Niech darzy cię błogosławieństwem niebios, Błogosławieństwem toni leżącej w dole, Błogosławieństwem piersi i łona.

(26) Błogosławieństwa ojca twego, Które przewyższają błogosławieństwa gór odwiecznych, Wyborne dary wzgórz odwiecznych, Niechaj spłyną na głowę Józefa, I na ciemię poświęconego wśród braci swoich.

Juda i Józef i byli szczególnie błogosławieni przez Jakuba!!

Zobaczmy jeszcze na błogosławieństwa dane Efraimowi i Manassesowi, synom Józefa:

Ks. Rodzaju 48

(3) I rzekł Jakub do Józefa: Bóg Wszechmogący ukazał mi się w Luz w ziemi kanaanejskiej, błogosławił mi

(4) I rzekł do mnie: Oto Ja rozpłodzę i rozmnożę cię, i uczynię cię zgromadzeniem ludów, i dam tę ziemię na wieczną własność potomstwu twemu po tobie.

(5) Dlatego teraz do mnie należą obaj synowie twoi, którzy urodzili ci się w ziemi egipskiej, zanim przybyłem do ciebie do Egiptu; Efraim i Manasses będą moimi jak Ruben i Symeon.

(20) Błogosławił im więc w owym dniu tymi słowy: Kto w Izraelu będzie błogosławił, niech mówi: Niech Bóg uczyni cię takim, jak Efraim i Manasses. Tak wyróżnił Efraima przed Manassesem.

Według mnie to właśnie z plemienia Judy i Efraima (Józefa) wywodzić się będzie Dwóch Świadków, którzy mogą być również składową 144 000.

Myślę, że powinniśmy skupić się na poszukiwaniach właśnie pod tym kątem!!

Juda i Efraim - dwa główne plemiona Izraela, "dwa drzewa oliwne i dwa świeczniki" Izraela - Dwóch Świadków!


bounce bounce bounce
thewordwatcher
thewordwatcher
Admin
Liczba postów : 4620
Join date : 18/03/2015
Skąd : Perth, Australia
http://zbawienie.com

Dwóch świadków Apokalipsy - Page 3 Empty Re: Dwóch świadków Apokalipsy

20th Czerwiec 2016, 14:01
A wiesz, że Juda to także pokolenie Dawida z którego pochodzi Isus?

I Juda to... ortodoksyjni Żydzi, których właśnie Hitler mordował i oni są także znienawidzeni i gnębieni przez syjonistów!!!

Jeżeli Polska to plemię Efraima, najbardziej waleczne plemię Izraela, to chyba jesteśmy bardzo blisko celu!

Aż mnie dreszcze przeszły po całym ciele!

_________________
Ojcze nasz, któryś jest w niebie, Święć się imię twoje, przyjdź Królestwo twoje, bądź wola twoja, jak w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj, i odpuść nam nasze winy, jak i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Albowiem twoje jest Królestwo i moc, i chwała na wieki wieków. Niech się stanie.
----------------------------------------------------------------------------------------------
huberkinky@protonmail.com
http://www.zbawienie.com http://www.proroctwa.com
https://www.youtube.com/thewordwatcher
https://www.youtube.com/HenryKubik
avatar
Obserwator
Liczba postów : 1311
Join date : 18/03/2015
http://www.obserwatorczasowkonca.wordpress.com

Dwóch świadków Apokalipsy - Page 3 Empty Re: Dwóch świadków Apokalipsy

20th Czerwiec 2016, 14:24
Tak dokładnie!!

Isus jest z plemienia Judy.."nadzieja narodów"!!!

Efraim jest pierworodnym Izraela, syn Józefa - "opoka Izraela"!!!

Wczoraj na to wpadłem i miałem podobne odczucia, że jesteśmy bardzo blisko odkrycia tego! Smile

Myślę, że proroctwa ST kryją gdzieś w sobie dokładną odpowiedź...

Musimy ją odnaleźć!! bounce
avatar
Odrodzony
Liczba postów : 332
Join date : 11/06/2016

Dwóch świadków Apokalipsy - Page 3 Empty Re: Dwóch świadków Apokalipsy

20th Czerwiec 2016, 15:00
Message reputation : 100% (1 vote)
W księdze Henocha także jest wzmianka o tym, że z całego Izraela (odwiecznej rośliny sprawiedliwości) zostaną wybrani sprawiedliwi (dwóch świadków), którzy otrzymają od Pana „siedmioraką” naukę dotyczącą całego stworzenia:

Hen 93:
(9) Potem w siódmym tygodniu powstanie pokolenie odszczepieńców. Wiele dokonają, ale będą to dzieła przewrotne.
(10) Pod koniec tego (tygodnia) sprawiedliwi z odwiecznej rośliny sprawiedliwości zostaną wybrani i im zostanie dana siedmioraka nauka dotycząca całego stworzenia.
(11) Dzięki nim korzenie niegodziwości zostaną odcięte, jak również dzieło kłamstwa w czasie spełnienia się (Sądu)
. Bluźniercy zostaną wycięci na każdym miejscu, a ci, którzy planują złe czyny, i ci, którzy popełniają bluźnierstwo, zginą od miecza.

Czyli kolejne potwierdzenie, że dwoma świadkami nie będzie cały rozproszone królestwo Judy i Izraela, ale tylko wybrani sposób nich, czyli albo te 144.000 opieczętowanych, albo tylko część z nich.
avatar
Odrodzony
Liczba postów : 332
Join date : 11/06/2016

Dwóch świadków Apokalipsy - Page 3 Empty Re: Dwóch świadków Apokalipsy

22nd Czerwiec 2016, 10:56
Myślę, że w odniesieniu do poniższego fragmentu Jeremiasza może tutaj chodzić o inną możliwość.

Jer 31:
(9) Oto przyjdą z płaczem, a Ja wśród pocieszenia poprowadzę ich i zawiodę do strumieni wód drogą prostą, na której się nie potkną, gdyż jestem ojcem dla Izraela, a Efraim jest moim pierworodnym.

Wiemy, że wielokrotnie w Biblii używana jest nazwa pokolenia Efraima jako inna nazwa dla całego Izraela – w sensie: narodu (czasem Efraimem nazywane jest także stricte tylko samo królestwo Izraela (jak u Ozeasza), czyli inaczej: dom Izraela, a czasami (jak w Jer 31:33) określenie „dom Izraela” używany jest do nazwania całego Izraela w sensie: narodu albo jego pozostałości, która znajdzie się na pustyni, a nie w odniesieniu do królestwa Izraela). Często też cały Izrael – naród (tj. wszystkie jego pokolenia, czyli oba królestwa) nazywany jest Jakubem, jak też i wieloma innymi nazwami (jak np. Dziewica – Izrael, Oblubienica, Córa Syjońska i inne). Czasem jednak słowo „Jakub”  bywa także stosowne jako inna nazwa samego tylko królestwa Judy, czyli inaczej: domu Judy, domu judzkiego. Z kolei dla pozostałości z całego narodu Izraela, która wyruszy na pustynię używa się w Biblii takich nazw, jak np. Reszta, Reszta Izraela, pokolenie Izraela (np. Jer 31:36), dom Izraela (Jer 31:33). Z kontekstu danego zdania można wywnioskować, w jakim znaczeniu dana nazwa została użyta.

Jak dla mnie z powyższego fragmentu księgi Jeremiasza (31:9) wynika jedynie, że Efraim nie jest pierworodnym dla Izraela (choć wiadomo, że jest tj. w sensie: dla Izraela – osoby, a nie dla Izraela - narodu, tyle, że to, iż Efraim jest pierworodnym dla Izraela – osoby nie wynika z ww. fragmentu), ale że jest pierworodnym dla Pana, Boga. Mówiąc dokładniej: Efraim (tj. cały Izrael – w sensie: naród) jest pierworodnym dla Pana, Boga spośród wszystkich narodów świata i jest jego szczególną własnością. Podkreśla to także inny fragment tej księgi:

Jer 31:
(1) W tamtych czasach - wyrocznia Pana - będę Bogiem dla wszystkich pokoleń Izraela, one zaś będą moim narodem. (2) To mówi Pan: Znajdzie łaskę na pustyni naród ocalały od miecza; Izrael pójdzie do miejsca swego odpoczynku. (3) Pan się mu ukaże z daleka: Ukochałem cię odwieczną miłością, dlatego też zachowałem dla ciebie łaskawość. (4) Znowu cię zbuduję i będziesz odbudowana, Dziewico-Izraelu! Przyozdobisz się znów swymi bębenkami i wyjdziesz wśród tańców pełnych wesela. (5) Będziesz znów sadzić winnice na wzgórzach Samarii; uprawiający będą sadzić i zbierać. (6) Nadejdzie bowiem dzień, kiedy strażnicy znów zawołają na wzgórzach Efraima: Wstańcie, wstąpmy na Syjon, do Pana, Boga naszego! (7) To bowiem mówi Pan: Wykrzykujcie radośnie na cześć Jakuba, weselcie się pierwszym wśród narodów! Głoście, wychwalajcie i mówcie: Pan wybawił swój lud, Resztę Izraela!

W wierszu 7 słowo „Jakub” jest użyte jako inna nazwa całego Izraela – narodu. Naród ten dla Pana, Boga jest pierwszym wśród narodów.

I dalej:
(Cool Oto sprowadzę ich z ziemi północnej i zgromadzę ich z krańców ziemi. Są wśród nich niewidomi i dotknięci kalectwem, kobieta brzemienna wraz z położnicą: powracają wielką gromadą. (9) Oto wyszli z płaczem, lecz wśród pociech ich przyprowadzę. Przywiodę ich do strumienia wody równą drogą - nie potkną się na niej. Jestem bowiem ojcem dla Izraela, a Efraim jest moim synem pierworodnym. (10) Słuchajcie, narody, słowa Pańskiego, głoście na dalekich wyspach, mówiąc: Ten, co rozproszył Izraela, zgromadzi go i będzie czuwał nad nim jak pasterz nad swą trzodą. (11) Pan bowiem uwolni Jakuba, wybawi go z ręki silniejszego od niego.

Tutaj w wierszu 11 znowu słowo „Jakub” zostało użyte w znaczeniu: cały Izrael - naród.

Dalej:
(18) Usłyszałem wyraźnie skargę Efraima: Ukarałeś mnie i podlegam karze jak nieoswojone cielę. Spraw, bym powrócił, a wtedy powrócę, bo jesteś Panem, Bogiem moim. (19) Gdy bowiem odwróciłem się, pożałowałem tego, a gdy zrozumiałem, uderzyłem się w biodro. Wstydzę się i jestem zmieszany, bo noszę hańbę mojej młodości. (20) Czy Efraim nie jest dla Mnie drogim synem lub wybranym dzieckiem? Ilekroć bowiem się zwracam przeciw niemu, nieustannie go wspominam. Dlatego się skłaniają ku niemu moje wnętrzności; muszę mu okazać miłosierdzie! - wyrocznia Pana.

Jak dla mnie tutaj słowo „Efraim” nie może się odnosić wyłącznie do samego pokolenia Efraima, bo nie samo tylko pokolenie Efraima odwróciło się do Pana, Boga, ale cały Izrael – naród. To cały Izrael, a nie tylko pokolenie Efraima jest drogim synem dla Pana, Boga. To nie samemu pokoleniu Efraima, ale całemu Izraelowi (tj. domowi Izraela i domowi Judy) Pan okaże swoje miłosierdzie. Dlatego też jak dla mnie słowo „Efraim” w powyższych przykładach odnosi się do całego Izraela – narodu, a nie tylko do jednego pokolenia tego narodu, czyli pokolenia Efraima.  

Dalej:
(27) Oto nadchodzą dni - wyrocznia Pana - kiedy zasieję dom Izraela i dom Judy nasieniem ludzi, nasieniem zwierząt. (28) Tak samo jak czuwałem nad nimi, by wyrywać i obalać, burzyć, niszczyć i sprowadzać nieszczęście, tak samo będę nad nimi czuwał, by budować i sadzić - wyrocznia Pana.
(31) Oto nadchodzą dni - wyrocznia Pana - kiedy zawrę z domem Izraela i z domem judzkim nowe przymierze.

Jak dla mnie cała księga Jeremiasza nie wskazuje na taką ewentualność, że tylko z pokolenia Efraima – obok pokolenia Judy – będzie wywodzić się dwóch świadków, a wskazuje raczej na to, że to nie pokolenie Efraima jest pierworodnym Izraela – osoby, ale że „Efraim” z sensie cały Izrael – naród jest pierworodnym Pana, Boga i w tym sensie cały Izrael ma ten szczególny przywilej, że z niego to będzie się wywodziło dwóch świadków. Innymi słowy: ta akurat księga w moim przekonaniu nie potwierdza tezy o szczególnej roli pokolenia Efraima w kontekście dwóch świadków, ale nie można zaprzeczyć, że te dwa pokolenia – Efraim i Juda – cieszyły się szczególnym błogosławieństwem Izraela, więc może jednak jest coś na rzeczy.

Na chwilę obecną wydaje mi się, że trzeba jak na razie - z ostrożności, bo tego jeszcze dokładnie nie sprawdziliśmy - brać pod uwagę także taką możliwość (bo może się tak okazać po dokładnym sprawdzeniu), że ze wszystkich fragmentów Biblii, w których występuje słowo „Efraim” albo 1) jako nazwa jednego z pokoleń Izraela, albo 2) jako Izrael - w sensie: naród, (jak to ma miejsce moim zdaniem właśnie w księdze Jeremiasza) albo 3) jako inna nazwa królestwa Izraela, czyli inaczej: domu Izraela, będzie wynikało, że to z tego narodu (tj. i z królestwa Izraela i z królestwa Judy) będzie pochodziło dwóch świadków, a nie tylko stricte z pokolenia Efraima i z pokolenia Judy (a na taką ewentualność przynajmniej księga Jeremiasza jak dla mnie nie wskazuje).

Może dlatego w Objawieniu nie ma przypisanej szczególnej roli stricte dla pokolenia Efraima (dziwnie ukrytemu pod określeniem „z pokolenia Józefa”, pomimo, że jest przecież mowa o pokoleniu drugiego z jego synów - Manassesa), którego to pokolenia - jak trafnie moim zdaniem zauważył Obserwator – de facto nie ma, bo jego dwóch synów uznał jako swoich synów Izrael (Jakub).

Niemniej jednak dla mnie jak na razie kwestia ewentualnej szczególnej roli pokolenia Efraima w takim sensie, że to z niego konkretnie – oprócz pokolenia Judy - będzie wywodzić się dwóch świadków nie jest jeszcze jednoznaczna i na pewno - jak napisał Obserwator - trzeba szukać dalej, a co się okaże – zobaczymy:)
thewordwatcher
thewordwatcher
Admin
Liczba postów : 4620
Join date : 18/03/2015
Skąd : Perth, Australia
http://zbawienie.com

Dwóch świadków Apokalipsy - Page 3 Empty Re: Dwóch świadków Apokalipsy

22nd Czerwiec 2016, 14:28
Sprawdźmy te wersety.


Rodzaju 48:15  I błogosławił Józefowi, mówiąc: Bóg, z którym ojcowie moi, Abraham i Izaak, trwali w społeczności, Bóg, który prowadził mnie jak pasterz od początku życia aż po dzień dzisiejszy,

16  Anioł, który wybawił mnie od wszelkiego złego, niech błogosławi tym chłopcom i niech trwa wśród nich imię moje i imię ojców moich, Abrahama i Izaaka, i niech się zaroi od nich ziemia!

17  A gdy Józef zobaczył, że ojciec jego położył swą prawą rękę na głowie Efraima, a to mu się nie podobało, ujął rękę ojca swego, aby ją przełożyć z głowy Efraima na głowę Manassesa,

18  I rzekł Józef do ojca swego: Nie tak, ojcze mój, gdyż ten jest pierworodny, na jego głowę połóż prawicę swoją.

19  Ale ojciec jego wzbraniał się i rzekł: Wiem, synu mój, wiem; także on stanie się ludem i on będzie wielki, lecz młodszy brat jego będzie większy od niego, a z potomstwa jego wyjdzie mnóstwo ludów.

20  Błogosławił im więc w owym dniu tymi słowy: Kto w Izraelu będzie błogosławił, niech mówi: Niech Bóg uczyni cię takim, jak Efraim i Manasses. Tak wyróżnił Efraima przed Manassesem.

Z tej strony sytuacja Efraima jest klarowna do pewnego stopnia.


Jakub czyli Izrael pobłogosławił w natchnieniu Efraimowi jako PIERWORODNEMU. Wersety z Jeremiasza wskazują na to, że rzeczywiście było to proroctwo Boga, ponieważ Bóg je potwierdził.

Co jest szczególnie ciekawe, Jozue (Isus) był z pokolenia Efraima.

Pomiędzy dwoma pokoleniami Józefa, Efraim był znacznie potężniejszy i w sumie przewodził rzekomo zagubionym 10-ciu pokoleniom Izraela.

Popełniłem pewien błąd pisząc, że Efraim nie jest wymieniony w 144.000. Jest to półprawda ponieważ Efraim jest z pokolenia Józefa czyli jako część pokolenia Józefa oczywiście jest częścią z której będzie wzięte 12 tysięcy z pokolenia Józefa.

Jest to nieco skomplikowane ale Bóg rzeczywiście darzył wyjątkową sympatią Efraima i z tej przyczyny Jakub pobłogosławił Efraimowi jako pierworodnemu, i Bóg najwyraźniej był tego Autorem.

W dalszych proroctwach Bóg mówi o Jakubie jako całym Izraelu, nazywa on cały naród także Izraelem ale odłączone 10 pokoleń jest nazywane także Efraimem z powodu wiodącej roli pośród 10 pokoleń.

Efraim to może być Rosja raczej niż Polska, ponieważ Rosja jest znacznie liczniejsza.

Na drugim miejscu liczebnie jest Polska i to wskazywałoby na ród Manassesa.

W chwili obecnej Efraim (Rosja) zaczyna gnębić USA i cały kołchoz NWO.

Mamy więc niezwykle ciekawą sytuację religijno polityczna i wiele wskazuje na wypełnienie się tych proroctw.

Rosjanie etniczni to największa grupa Słowian a Polacy są chyba na drugim miejscu.

Dlatego Rosja dostawała pierwsze baty od Chazarów, Tatarów i innych hybryd. Także Rosja przewodziła Słowiaństwu przez wieki i nadal jest najpotężniejszym krajem Słowian.

Patrząc na dzieje z tej perspektywy można zaryzykować twierdzenie, że Efraim to Rosjanie a Manasses to Polacy.

Dlatego podejrzewam, że w Rosji gdzieś są nasi bracia, którzy z także z wielkim zapałem ogłaszają to, co my!

Plany Rosji pod rządami Putina zaczynają wyglądać bardzo interesująco. A może Putin jest wybrańcem Bożym!?

Jest to jedynie hipoteza i może być satanistą ale pamiętajmy, że Bóg coś przed nami ukrywa i będziemy zaskoczeni, jak to zapowiedział Chrystus!

_________________
Ojcze nasz, któryś jest w niebie, Święć się imię twoje, przyjdź Królestwo twoje, bądź wola twoja, jak w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj, i odpuść nam nasze winy, jak i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Albowiem twoje jest Królestwo i moc, i chwała na wieki wieków. Niech się stanie.
----------------------------------------------------------------------------------------------
huberkinky@protonmail.com
http://www.zbawienie.com http://www.proroctwa.com
https://www.youtube.com/thewordwatcher
https://www.youtube.com/HenryKubik
avatar
Obserwator
Liczba postów : 1311
Join date : 18/03/2015
http://www.obserwatorczasowkonca.wordpress.com

Dwóch świadków Apokalipsy - Page 3 Empty Re: Dwóch świadków Apokalipsy

22nd Czerwiec 2016, 17:33
Hmm...nie pasuje mi jakoś, że Rosjanie mieliby reprezentować potomków Efraima.

Owszem, Rosja jest liczna pod względem liczebności, ale...weźmy pod uwagę, że po utworzeniu ZSRR ludność tamtejszych terenów wymieszała się z nacjami na południu i na wschodzie i samych Słowian żyjących na terenach Rosji wcale nie jest wielu i zamieszkiwali oni głównie tereny do Uralu.

Poniżej mapa ukazująca powiększanie się terenów Rosji od 17 wieku, oraz obszar zaznaczony czerwonym kwadratem, na którym żyje/żyło najwięcej Słowian:

Dwóch świadków Apokalipsy - Page 3 160o21g

Co do waleczności, to absolutnie się nie zgadzam, że Rosjanie są bitniejsi. O nie nie, wszyscy wiemy, że to oni byli kiedyś pod naszym butem i to Polacy, jako jedyny naród na świecie zdołał zdobyć Moskwę!! Smile

Ponadto opisy Efraima z Ks. Ozeasza jasno wskazują na nas Polaków, co wskazałem w tym poście:

https://zbawienie.forumotion.com/t165-razem-szukamy-slow-boga-i-jego-obietnic#5413

Krótkie błogosławieństwa dla synów Józefa mówią nam, iż Efraim mimo, że był młodszy miał być „większy” od swego brata Manassesa i miało wyjść z niego mnóstwo ludów.

Może Polaków obecnie jest w statystykach mniej, ale na kartach historii, to Polska dominowała nad Rusią i dzisiejszą Ukrainą i z Polski wywędrowało po całym świecie bardzo wielu ludzi!

Dzisiejsze uwarunkowania geopolityczne nie są już tak adekwatne do tych opisów, ale już od lat jesteśmy w niewoli „nasienia węża” i nie od nas zależy to, jakie mamy granice. Mimo to, stosunki polsko-rosyjskie są ciekawie odzwierciedlone w Słowie Bożym..

Ks.Izajasza 9:19, 20

(19) Każdy pożera ciało bliźniego; odgryza z prawa, a przecież łaknie, zjada z lewa, lecz się nie nasyca.

(20) Manasses [szarpie] Efraima, a Efraim Manassesa, obaj razem godzą w Judę. Po tym wszystkim nie uśmierzył się gniew Jego, i ręka Jego nadal wyciągnięta.
avatar
Obserwator
Liczba postów : 1311
Join date : 18/03/2015
http://www.obserwatorczasowkonca.wordpress.com

Dwóch świadków Apokalipsy - Page 3 Empty Re: Dwóch świadków Apokalipsy

22nd Czerwiec 2016, 17:54
Adamie..w niektórych Księgach jest wyraźnie położony nacisk na imię Efraima i nie jest to przypadek, czy niezamierzone nazewnictwo.

Coś ewidentnie jest na rzeczy i najwidoczniej plemie Efraima cechuje się czymś co jest w oczach Boga najcenniejsze ze wszystkich plemion Izraela.

Zobacz na te opisy z Ozeasza:

Ks.Ozeasza 5:3-5

(3) Ja znam Efraima, a Izrael nie jest skryty przede mną. To ty, Efraimie, uprawiałeś nierząd, a Izrael jest skalany.

(4) Ich uczynki nie pozwalają im zawrócić do swojego Boga, gdyż duch wszeteczeństwa jest w ich sercu, tak że nie znają Pana.

(5) Tak więc pycha Izraela świadczy przeciwko niemu; dlatego Izrael i Efraim upadnie z powodu swojej winy, upadnie też z nimi Juda.

W powyższych wersetach jest mowa, że to Efraim ściągnął hańbę na resztę Izraela i to konkretnie jego uczynki nie są zakryte przed Bogiem.

Bóg więc typowo odnosi się cały czas do Efraima tak, jakby odgrywał on szczególną rolę.

I odgrywał ją! Efraim, syn Józefa był najmłodszym ze wszystkich synów Jakuba, a mimo to uzyskał status pierworodnego i była to na pewno wola Boża, że tak się właśnie stało i jakieś szczególne odznaczenie..to nie był przypadek.

Dlatego mam pewne przypuszczenia, że...

Tak jak plemię Efraima i Judy ściągnęło winę na cały Naród Wybrany, tak i w czasach końca ich rolą będzie odwrócenie tej winy i naprawa błędów!!!
thewordwatcher
thewordwatcher
Admin
Liczba postów : 4620
Join date : 18/03/2015
Skąd : Perth, Australia
http://zbawienie.com

Dwóch świadków Apokalipsy - Page 3 Empty Re: Dwóch świadków Apokalipsy

23rd Czerwiec 2016, 00:52
A Putin potwierdził, zapytany o Słowiaństwo.

Edwedere to znalazł.Czyli Putin doskonale zna naszą sytuację. Oni wszyscy ją znają.

Jak na razie Putin stoi po stronie Boga i Przykazań.

Obserwujmy... wiele informacji mamy skażonych ale akcje są ważniejsze niż słowa.

Owszem Rosja to może 30% rzeczywistych Słowian ale Polaków jest nie więcej jak 50%. Reszta do Żydzi, Ukraińcy, Niemcy i inne narody. Najliczniejsi są Rosjanie co wskazuje na plemię Efraima, najliczniejsze plemię.

Czy Putin jest rzeczywiście po stronie Boga? Czas pokaże a my wiemy, jak to rozpoznać.

Szatan nie może mówić, że służy Bogu i stosuje się do Jego przykazań.

_________________
Ojcze nasz, któryś jest w niebie, Święć się imię twoje, przyjdź Królestwo twoje, bądź wola twoja, jak w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj, i odpuść nam nasze winy, jak i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Albowiem twoje jest Królestwo i moc, i chwała na wieki wieków. Niech się stanie.
----------------------------------------------------------------------------------------------
huberkinky@protonmail.com
http://www.zbawienie.com http://www.proroctwa.com
https://www.youtube.com/thewordwatcher
https://www.youtube.com/HenryKubik
avatar
Cyryl
Liczba postów : 1422
Join date : 21/03/2015
https://cyryl27.wordpress.com/

Dwóch świadków Apokalipsy - Page 3 Empty Re: Dwóch świadków Apokalipsy

23rd Czerwiec 2016, 05:54
Zauważmy ciekawą rzecz.

Ap 18 napisał:(1) Potem widziałem innego anioła zstępującego z nieba, który miał wielkie pełnomocnictwo, i rozjaśniła się ziemia od jego blasku.

Otóż w tym wersie z nieba wysypuję anioł, który od Boga ma określone i bardzo ważne rozkazy nie tylko do ludzkości ale także do Izraela czyli Słowian:

Ap 18 napisał:(2) I zawołał donośnym głosem: Upadł, upadł Wielki Babilon i stał się siedliskiem demonów i schronieniem wszelkiego ducha nieczystego i schronieniem wszelkiego ptactwa nieczystego i wstrętnego.

(3) Gdyż wszystkie narody piły wino szaleńczej rozpusty jego i królowie ziemi uprawiali z nim wszeteczeństwo, a kupcy ziemi wzbogacili się na wielkim jego przepychu.

Czyli nastąpi upadek USA i całego NATO!!!

Ap 18 napisał:(4) I usłyszałem inny głos z nieba mówiący: Wyjdźcie z niego, ludu mój, abyście nie byli uczestnikami jego grzechów i aby was nie dotknęły plagi na niego spadające,

(5) Gdyż aż do nieba dosięgły grzechy jego i wspomniał Bóg na jego nieprawości.

(6) Odpłaćcie mu, jak i on odpłacił, i w dwójnasób oddajcie według uczynków jego; do kielicha, w którym napój mieszał, nalejcie mu podwójną miarę.

Te słowa są szczególne. Otóż tutaj głos z nieba będzie zachęcał Słowian do czego??

1. Do opuszczenia Wielkiego Babilonu.
2. Do uczestnictwa w jego upadku!!! Czyli najliczniejsze plamię Izraela Efraim - czyli Rosja, będzie uczestniczyć w inwazji na Wielki Babilon.

W tym jednym wypadku Bóg pozwoli swojemu ludowi uczestniczyć w zniszczeniu jego gnębiciela USA.

Nie zapominajmy jednak o jeszcze innej sprawie. Upadek Wielkiego Babilonu i zniszczenie Wielkiej Nierządnicy dokonać ma Bestia i 10 króli.

Otóż Bestia dostanie także od Boga nakaz zniszczenia Wielkiego Babilonu.

A zatem Rosja może przygotowywać się do tego zadania.

Putin to satanista, ale służyć on może Bestii - która to szykuje się do zniszczenia Wielkiej Nierządnicy.

Zobaczmy co mówi Bóg Jeremiaszowi:

Jer 50 napisał:(Cool Uchodźcie ze środka Babilonu, z kraju Chaldejczyków, wychodźcie i bądźcie jak barany przed trzodą.

(9) Bo oto Ja pobudzę i sprowadzę przeciwko Babilonowi gromadę wielkich narodów z ziemi północnej; i staną do walki przeciwko niemu, stamtąd będzie zdobyty. Ich strzały są jak u wprawnego rycerza, żadna nie wraca bez skutku.

(10) Chaldea stanie się łupem, wszyscy, którzy ją złupią, nasycą się - mówi Pan.

Otóż zaginione 10 plemion Izraela czyli Słowiańszczyzna gdzie się znajduje??? Na Północy, gdzie są wymieszane z innymi narodami.

Zaś Rosja to obecnie potęga militarna.

Jer 50 napisał:(18) Dlatego tak mówi Pan Zastępów, Bóg Izraela: Oto Ja nawiedzę króla babilońskiego i jego kraj, jak nawiedziłem króla asyryjskiego.

(19) I przywrócę Izraela na jego niwę, i będzie się pasł na Karmelu i w Baszanie, i nasycał się na górach Efraima i Gileadu.

Te słowa są szczególne.

Tutaj Bóg zapowiada, że poprzez zniszczenie Babilonu uwolni Izraela!!!

Tutaj Bóg mówi także coś ciekawego!!!

Otóż Bóg zapowiada, że upokorzy króla Babilonu czyli kogo???

https://cyryl27.wordpress.com/2016/05/19/krolem-babilonu-wielkiego-jest-szatan/

Tak, Bóg wielu prorokom to mówił. Babilon Wielki to królestwo na ziemi samego szatana. Na ziemi smok ma swój tron:
Ap 2 napisał:(13) Wiem, gdzie mieszkasz, tam, gdzie jest tron szatana; a jednak trzymasz się mocno mego imienia i nie zaparłeś się wiary we mnie, nawet w dniach, kiedy Antypas, świadek mój wierny, został zabity u was, gdzie szatan ma swoje mieszkanie
.

Jer 50 napisał:(33) Tak mówi Pan Zastępów: Gnębieni są synowie izraelscy, a wraz z nimi synowie judzcy; wszyscy, którzy wzięli ich do niewoli, trzymają ich, nie chcą ich wypuścić.

(34) Lecz potężny jest ich wybawca, jego imię Pan Zastępów; poprowadzi On gorliwie ich sprawę, aby dać ziemi pokój, a niepokój mieszkańcom Babilonu.

(35) Miecz niech się zwróci przeciwko Chaldejczykom - mówi Pan - i przeciwko mieszkańcom Babilonu, przeciwko jego książętom, i przeciwko jego mędrcom.

(36) Miecz przeciwko wróżbitom, aby zgłupieli, miecz przeciwko jego rycerzom, aby upadli na duchu.

(37) Miecz przeciwko jego rumakom i wozom wojennym, przeciwko całej mieszaninie ludów pośród niego, aby zniewieścieli; miecz przeciwko jego skarbcom, aby były zrabowane.

(38) Posucha na jego wody, aby wyschły, gdyż jest to kraj bałwanów i przez owe straszydła zgłupieli.

(39) Dlatego osiądą tam dzikie zwierzęta z szakalami i zamieszkają w nim strusie; i już nigdy nie będzie zamieszkany ani zaludniony po wszystkie pokolenia.

(40) Jak Bóg zburzył Sodomę i Gomorę, i sąsiednie miasta - mówi Pan - tak nikt tam nie osiądzie i żaden człowiek nie będzie tam przebywał.

(41) Oto lud nadciąga z północy i naród potężny z wieloma królami rusza z krańców ziemi.

(42) Trzymają łuk i włócznię, są srodzy i nie znają litości. Ich wrzawa szumi jak morze, cwałują na rumakach: Każdy gotowy do boju przeciwko tobie, córko babilońska.

(43) Gdy król babiloński usłyszy wieść o nich, opadną mu ręce; ogarnie go trwoga, bóle jak kobietę rodzącą.

Zobaczmy Bóg zapowiada, że upadek Wielkiego Babilonu będzie spektakularny. Gdyż Babilonu upadnie na skutek wojny.


Zauważmy coś ciekawego, USA nigdy nie zostało w swojej historii zaatakowane przez wroga zewnętrznego. Nie liczę tutaj wojen bratobójczych z anglikami i wojny domowej.

USA za to wszędzie na świecie wszczynało wojny!!!

A zatem Bóg zniszczy USA u szczytu jego potęgi!!!

Co jest jeszcze ciekawe:

Jer 50 napisał:(24) Zastawiłeś na siebie sidła i sam się złapałeś, Babilonie, a nie wiedziałeś o tym; zostałeś schwytany i pochwycony, gdyż wdałeś się w walkę z Panem.

Jakie sidła zastawił na świat smok - czyli król Babilonu???

Ap 17 napisał:(3) I zaniósł mnie w duchu na pustynię. I widziałem. kobietę siedzącą na czerwonym jak szkarłat zwierzęciu, pełnym bluźnierczych imion, mającym siedem głów i dziesięć rogów.

(4) A kobieta była przyodziana w purpurę i w szkarłat, i przyozdobiona złotem, drogimi kamieniami i perłami; a miała w ręce swej złoty kielich pełen obrzydliwości i nieczystości jej nierządu.

(5) A na czole jej wypisane było imię o tajemniczym znaczeniu: Wielki Babilon, matka wszetecznic i obrzydliwości ziemi.

(6) I widziałem tę kobietę pijaną krwią świętych i krwią męczenników Isusowych. A ujrzawszy ją, zdumiałem się bardzo.

Otóż te sidła to władza Wielkiej Nierządnicy - która stworzyła królestwo Wielkiego Babilonu przy pomocy Bestii uwięzionej w otchłani.

Co jest jeszcze ciekawe:

Ap 17 napisał:(15) I mówi do mnie: Wody, które widziałeś, nad którymi rozsiadła się wszetecznica, to ludy i tłumy, i narody, i języki.

(16) A dziesięć rogów, które widziałeś, i zwierzę, ci znienawidzą wszetecznicę i spustoszą ją, i ogołocą, i ciało jej jeść będą, i spalą ją w ogniu.

(17) Bóg bowiem natchnął serca ich, by wykonali jego postanowienie i by działali jednomyślnie, i oddali swoją władzę królewską zwierzęciu, aż wypełnią się wyroki Boże.

Otóż siła dzięki której powstał Wielki Babilon obróci się przeciwko niemu.

Zobaczmy na tym polega mądrość Boga, który wykorzystuje przeciwko szatanowi jego własne sidła!!!
avatar
Odrodzony
Liczba postów : 332
Join date : 11/06/2016

Dwóch świadków Apokalipsy - Page 3 Empty Re: Dwóch świadków Apokalipsy

23rd Czerwiec 2016, 13:49
Message reputation : 100% (1 vote)
Kamilu, twoje przypuszczenia są jak mi się wydaje bardzo prawdopodobne. Mnie także ta kwestia zaczyna przedstawiać się w ten sam sposób! Efriam i Juda będą miały najprawdopodobniej szansę na naprawienie swoich przewinień z przeszłości, że to przez nie właśnie pozostałe pokolenia Izraela zeszły z drogi Pana - niczym Szymon Piotr, który po trzykrotnym zaparciu się Isusa dostał szansę na naprawienie tego, czego tak bardzo żałował i został przez Isusa trzykrotnie spytany o to, czy Go miłuje. Wiadomo, że w Biblii nic nie jest przez przypadek. Widzę też, że trzeba koniecznie bazować i porównywać różne wydania Biblii, bo bazując tylko np. na BT albo tylko na BW można przeoczyć coś istotnego np.:
w BT fragment Ks.Ozeasza 5 brzmi:
(3) Znam Ja Efraima - nie ukryje się Izrael przede Mną, bo tyś uprawiał nierząd, Efraimie, Izrael się splamił.
a w BW brzmi:
(3) Ja znam Efraima, a Izrael nie jest skryty przede mną. To ty, Efraimie, uprawiałeś nierząd, a Izrael jest skalany.
Porównując od razu widać różnicę i BW wyjaśnia o wiele lepiej cały kontekst zastosowania słowa „Efraim”. Chyba trzeba szukać w ten sposób, żeby maksymalnie wyeliminować możliwość odniesienia mylnego wrażenia.

Znalazłem kolejny fragment w BT i BW, który potwierdza szczególną rolę pokolenia Efraima (obok pokolenia Judy) spośród wszystkich pokoleń Izraela:

Ps 60:
- BT:
(Cool Bóg przemówił w swojej świątyni: Będę się radował i podzielę Sychem, a dolinę Sukkot wymierzę. (9) Do Mnie należy Gilead, do Mnie Manasses, Efraim jest szyszakiem mej głowy, Juda moim berłem,
- BW:
(Cool Bóg przemówił w świątyni swojej: Z radością rozdzielę Sychem I rozmierzę dolinę Sukkot. (9) Moim jest Gilead i moim Manasses, A Efraim osłoną głowy mojej. Juda jest berłem moim.

Coś mi się wydaje, że poszukiwanie potwierdzenia dla roli pokolenia Efraima i Judy jako tych źródeł, z których będą wywodzić się dwaj świadkowie może być właściwym tropem bounce
efraimita
efraimita
Liczba postów : 292
Join date : 27/01/2016

Dwóch świadków Apokalipsy - Page 3 Empty Re: Dwóch świadków Apokalipsy

26th Czerwiec 2016, 01:22
Message reputation : 100% (3 votes)
Ciągle nie mam pewności co do tego, kto do jakiego plemienia należy, więc ciężko mi się wypowiedzieć, chociaż coś mi świta w głowie, ale chciałbym zwrócić uwagę na inną kwestię.

Mamy pewne wątpliwości co do faktu czy świadkowie rzeczywiście działają, nie widzimy lub nie wszyscy jesteśmy przekonani co do dzieł, które mogą być skutkiem ich działalności. W związku z tym zaczynam mieć podejrzenie, że jesteśmy w nieco innym miejscu wydarzeń, tuż przed powołaniem świadków, a mianowicie w fazie pieczętowania wybranych!

Skąd ten wniosek? Już postaram się to wytłumaczyć, może ktoś zaprzeczy lub coś uzupełni.

W objawieniu jest opisane, że Anioł Boży dokonuje pieczętowania. Wiemy, że działalność aniołów nie musi być dla nas wcale widoczna, wiemy też, że opis działań może być nieco symboliczny i wreszcie wiemy także, że opisy biblijne zawierają swoiste kody, po których ujawnieniu wiele rzeczy staje się jasnych.

Składając te dane w całość zastanawiałem się ostatnio nad samym faktem pieczętowania i starając się rozwikłać ten "kod" doszedłem (wiadomo, że nie sam Wink abyście nie pomyśleli że wbijam się w pychę) do następujących wniosków. Otóż jak do tej pory źle rozumieliśmy definicje pieczętowania i myliliśmy ją z dzisiejszym pojęciem pieczątki.

Na czym polega różnica? Dzisiaj przystawienie pieczątki to pozostawienie śladu w postaci tuszu na papierze i właściwie odbicie pieczęci można zobaczyć czytając kartkę. Natomiast prawdziwe pieczętowanie polega na odciśnięciu odcisku pieczęci w trwałej substancji (np wosk) która po zaschnięciu przyjmuje trwałą formę w postaci odbicia tej pieczęci. Taka pieczęć ma za zadanie chronić zawartość informacji, gdyż aby otworzyć zapieczętowaną informację, trzeba było użyć faktycznej siły do złamania tej pieczęci. Mogła to zrobić tylko osoba upoważniona do złamania pieczęci i odczytania informacji. A pieczęć w postaci takiego laku, była widoczna z dalszej odległości, niż dzisiejsze pieczątki z tuszu.

Obrazuje nam to taki oto fragment z biblii:
Hi 38
(14) Aby się odmieniła jak glina pod pieczęcią i przyjmowała barwę jak odzienie,
W tym przypadku jest mowa o glinie, która na wskutek odciśnięcia w niej pieczęci, przyjmuje kształt pieczęci, a wiadomo, że po zaschnięciu przyjmie ten kształt w miarę na stałe. Na marginesie fragment ten dotyczy zupełnie innego tematu, ale ilustracja odciskania pieczęci jest tutaj nie przypadkowo, gdyż jest między innymi częścią informacji do odkodowania zupełnie innej informacji. Tak własnie działa biblia.

Skoro już wiemy jak działa i na czym polega pieczętowanie, to nie sposób tego nie odnieść do naszej sytuacji.

Wiemy, że słowo Boga odmienia nasze życie, nadaje mu mniej lub bardziej formę pożądaną przez Boga, czyli jest odbiciem pieczęci bożej. Dokładność tego odbicia, zależy od podatności materiału w którym jest odbijana pieczęć i od siły z jaką się ta pieczęć naciska. Nie sposób nie odnaleźć tutaj analogii, że im bardziej podatni i ulegli jesteśmy na "odbicie" bożej pieczęci (czyli im bardziej oddajemy się woli Bożej) tym bardziej idealne odwzorowanie pieczęci (tym lepiej rozumiemy i widzimy Boże działanie i tym lepiej pełnimy Jego wolę) natomiast, gdy jesteśmy bardziej opornym materiałem, tym większej siły Bóg musi użyć, aby pieczęć była dobrze odbita (analogia do naszego twardego karku) im mniej czuli jesteśmy na działanie Boga w naszym życiu, tym bardziej Bóg musi nami "potrząsnąć" lub mówiąc bardziej obrazowo musi nas "przygnieść" aby Jego pieczęć się odbiła.

Dla nas osobiście pieczęcią która zmienia nasz kształt (nasze życie i postępowanie) jest słowo Boże, którego wyjaśnienie w szczególny sposób niesie nam Syn Boży Isus Chrystus. Dlatego mówi o chlebie, który daje życie, czyli o słowie Bożym.

Tak więc bez zbędnego rozpisywania się jeszcze raz powtórzę, iż uważam czas który przeżywamy za czas pieczętowania wybranych przez Boga, czyli czas w którym następuje zmiana naszego postępowania, poprzez odciskanie na nas pieczęci bożej, którą jest słowo Pana zmieniające nasz "kształt" czyli sposób naszego życia na zgodny z Bożym zamysłem. Tak więc pojęcie pieczętowania nie jest tylko zwykłym oznaczeniem wybranych, ale pieczętowanie jest procesem kształtującym wybranych. Czyli Bóg czeka aż pieczęć dobrze się odbije na wybranych i zaschnie aby jej nie zniszczyć. Jest tu także powiązanie ze smokiem który czeka aby pożreć chłopczyka którego porodzi niewiasta. Smok już widzi to pieczętowanie i czeka, aby się dowiedzieć na kim się ta pieczęć odciśnie. Aby mógł zgładzić tych, na których pieczęć uzyska odpowiedni kształt. Widzimy działania smoka dookoła. Wojska nato i inne obstawione wokół krajów słowiańskich to własnie smok czyhający na moment gdy niewiasta urodzi, czyli moment, gdy wybrani skończą być pieczętowani.
Dopiero po tych wydarzeniach możemy czekać na porwanie i początek działalności świadków.

Nasze działania na forum, fb i naszych blogach, w ogóle każda działalność w odkrywaniu prawdy i w przekazywaniu jej dalej, to nic innego jak działalność anioła, który pieczętuje wybranych między innymi poprzez nasze działania.


ps.
Znając pojęcie pieczętowania można dojść do jeszcze innych ciekawych wniosków. Otóż pieczętowanie miało za zadanie zabezpieczenie informacji np zawartej w liście przed tym aby nie odczytał jej ktoś kto nie jest adresatem listu. Nowego znaczenia nabiera informacja o zapieczętowaniu proroctw danych prorokom, np Danielowi. Oznacza to, że informacje dane przez Boga Danielowi, zostały opieczętowane w celu ochrony przed ich odczytaniem aż do czasów ostatecznych. Kolejny dowód na to, że nasze pokolenia są adresatem tych słów wypowiedzianych przez Boga! Do złamania pieczęci zawsze jest ktoś upoważniony.

Kolejny wniosek dotyczy złamania samej pieczęci. Patrząc na słowa apokalipsy o zdejmowaniu pieczęci można się domyślać, że zdejmowanie kolejnych pieczęci, to odkrywanie nowych informacji zapisanych w liście. Tak więc każda pieczęć zdjęta przez kolejnych aniołów, to może być konkretne wydarzenie historyczne na ziemi lub nowe informacje, które wcześniej nie były znane.

_________________
Iz 45, 22 Do mnie się zwróćcie, wszystkie krańce ziemi, abyście były zbawione, bo Ja jestem Bogiem i nie ma innego.
avatar
polskapaw
Liczba postów : 190
Join date : 27/03/2015

Dwóch świadków Apokalipsy - Page 3 Empty Re: Dwóch świadków Apokalipsy

26th Czerwiec 2016, 08:08
Ciekawie to efraimita przedstawił.
Wiadomo, że same "ślęczenie" nad komputerem nie świadczy o tym że się jest dobrym człowiekiem. Badanie, pisywanie i rozpowszechnianie informacji to za mało.

Jak to mój brat mówi: czy to co wiemy zmieniło nas w lepszych ludzi?

Ludzie muszą się zmienić w możliwie najlepszych, do tego praca na rzecz poznania, prawdomówność.
Muszą się stać najlepszymi robotnikami w winnicy Pana (ale nie jako pisarze), i wtedy pewnie dołączą do świadków.

Problem jest jeszcze o co chodzi z pieczęcią na czole..

Iraeneus
Iraeneus
Liczba postów : 585
Join date : 16/03/2016
Skąd : Lubelskie

Dwóch świadków Apokalipsy - Page 3 Empty Re: Dwóch świadków Apokalipsy

26th Czerwiec 2016, 10:01
Efraimto myślę że doszedłeś do sedna sprawy i rzeczywistego zrozumienia tematu pieczętowania.

Pamiętam że już wiele lat temu wśród katolików istniała i istnieje inicjatywa samoopieczetowanai poprze modlitwy i etc.

http://ostrzezenie.net/wordpress/pieczec-boga-zywego/

Ja szczęśliwie odrzuciłem ten temat uważając że tylko Bóg pieczętuje a nie my sami. Szczera w tym prawda że jesteśmy gliną do urobienia i odciśnięcia na niej stempla pieczęci.
Ja po sobie widzę to chodź by na przykładzie rezygnacji z spożywania wieprzowiny. Przed naszym postem uznawałem to za coś nie realnego, byłem po prostu wygodny i nie podejmowałem trudu.

Dziś już, po tak krótkim czasie, nie wyobrażam sobie że kiedykolwiek jeszcze miałbym zjeść wieprzowinę. A ujęło mnie właśnie to aby spełniać Wolę Pana, moja własna grzeszność i to że wewnętrznie Bóg nas powołuje do tego aby być świadkami.

Przydałby się kolejny post, trzeba iść za ciosem. Skoro jest już koniec bliski, tak jak przeczuwamy, to co nas powstrzymuje abyśmy dalej pościli, wybierali nowe intencje.

Modlitwa i post tym przecież przezwyciężamy demony i przyczyniamy się do przybliżenia Królestwa Bożego.

_________________
Mt 22:37-39 Będziesz miłował Pana, Boga swego, z całego serca swego i z całej duszy swojej, i z całej myśli swojej. To jest największe i pierwsze przykazanie. A drugie podobne temu: Będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego.
thewordwatcher
thewordwatcher
Admin
Liczba postów : 4620
Join date : 18/03/2015
Skąd : Perth, Australia
http://zbawienie.com

Dwóch świadków Apokalipsy - Page 3 Empty Re: Dwóch świadków Apokalipsy

26th Czerwiec 2016, 10:24
Message reputation : 100% (1 vote)
Tym razem pozwolę się nie zgodzić z Efraimitą. Very Happy

Moim zdaniem chodzi o opieczętowanie czyli sąd! Jesteśmy pieczętowani i pieczęć to wyrok sądu Bożego. Oznacza ona, że ten człowiek jest wybrany przez Boga jako członek 144.000. Wybranych do innych zadań jest znacznie więcej ale wybranych do nieśmiertelności jest 144.000 i druga śmierć nad nimi nie ma mocy.

Owa pieczęć sygnalizuje wspomagającym aniołom, że dana osoba jest uznana za godną 144.000. Postawa szatana wskazuje, że on także widzi ową pieczęć - dlatego chce dziecię pożreć.

Oto z czym się za bardzo nie mogę zgodzić i warto to głębiej rozważyć.

Co do innej twej wypowiedzi...

Mamy pewne wątpliwości co do faktu czy świadkowie rzeczywiście działają, nie widzimy lub nie wszyscy jesteśmy przekonani co do dzieł, które mogą być skutkiem ich działalności. W związku z tym zaczynam mieć podejrzenie, że jesteśmy w nieco innym miejscu wydarzeń, tuż przed powołaniem świadków, a mianowicie w fazie pieczętowania wybranych!

Także widzę sporą działalność i wielu ludzi dostrzega potężną różnicę pomiędzy tym, o czym piszę na forum, wy piszecie na forum i na blogach i trwa akcja FB blokady a dzisiaj miałem przez Firefoxa zablokowaną własną witrynę proroctwa.com jako witrynę bardzo ryzykowną.

Oczywiście nie mam na niej żadnych pułapek czy specjalnych kodów poza serwowaniem wiadomości, więc odbieram to jako czystą cenzurę. Sprawdziłem w Chrome i nie ma problemu ale niektórzy mogą  mieć problem z Firefox.

Przed chwilą sprawdziłem w IE i nie ma problemów. Ale FB zbawienie.com cenzuruje!

Niemniej są to dowody rzetelności przedstawianych materiałów, prawdy oraz braku szansy, aby to ośmieszyć czy udowodnić fałsz.

Działania innych ludzi wskazują, że wiele materiałów jest znanych i to się roznosi po kraju w dosyć szybkim tempie.

Ale... to stanowczo nie wystarcza na twierdzenie, że widać efekty działania Bożych świadków.

Z tym trzeba się zgodzić, ponieważ także nie widać żadnych solidnych dowodów na moc owych świadków a taka moc powinna być widoczna w tak oczywisty sposób, w jaki była widoczna moc Boża, która objawiała się w działaniach innych dwóch świadków Boga, Mojżesza i Aarona!

Czyli w tym przypadku nie możemy mówić o spełnieniu się jakiegokolwiek proroctwa.

Jedno się spełniło - proroctwo Jeremiasza - w czasach ostatecznych zrozumiecie to dokładnie. Może nie spełniło się to na 100% ale na 25% na pewno.

Według Objawienia czasy nam nie pasują i gdzieś tkwi błąd, najprawdopodobniej ukryty detal przez samego Boga.

Sytuacja polityczna wskazuje niezwykle wyraźnie na upadek Watykanu, których chwieje się w posadach i nie może doprowadzić do wojny światowej.

Ale... z drugiej strony to może być blef, ponieważ III WŚ może być wojną wewnętrzną, nie wojną armii zbrojnych ale walk pomiędzy Islamem w krajach zachodnich. Taka opcja jest jak najbardziej na wokandzie i Brexit może do niej z łatwością doprowadzić a Trump może pomóc.

Mamy więc sporo niewiadomych i sam Brexit był i jest nadal wielką niespodzianką i nie ma pewności, czy to upadek Watykanu, czy realizacja planu III WŚ.

Nie mamy innego wyjścia jak dalsze czekanie na rozwój wydarzeń i z czasem wszystko się wyjaśni.

Pozostaje nam bezgraniczne zaufanie do Boga, którego działanie musi zdezorientować szatana, który ponownie wpadnie w pułapkę, jak wpadł podczas śmierci Chrystusa.

_________________
Ojcze nasz, któryś jest w niebie, Święć się imię twoje, przyjdź Królestwo twoje, bądź wola twoja, jak w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj, i odpuść nam nasze winy, jak i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Albowiem twoje jest Królestwo i moc, i chwała na wieki wieków. Niech się stanie.
----------------------------------------------------------------------------------------------
huberkinky@protonmail.com
http://www.zbawienie.com http://www.proroctwa.com
https://www.youtube.com/thewordwatcher
https://www.youtube.com/HenryKubik
przebudzonyzesnu
przebudzonyzesnu
Liczba postów : 36
Join date : 11/02/2016

Dwóch świadków Apokalipsy - Page 3 Empty Re: Dwóch świadków Apokalipsy

26th Czerwiec 2016, 11:05
.


Ostatnio zmieniony przez przebudzonyzesnu dnia 23rd Sierpień 2017, 12:55, w całości zmieniany 1 raz
avatar
Edwedere
Liczba postów : 211
Join date : 21/03/2015

Dwóch świadków Apokalipsy - Page 3 Empty Re: Dwóch świadków Apokalipsy

26th Czerwiec 2016, 12:45
Wlasnie ostatnio analizuje Obj. Jana porownujac do wwydazen , kataklizmow itp.. Ostatnio czytajac Jana mialem wrazenie jakbym rozumial pewne fragmenty automatycznie i od razu w glowie mysl byla porownawcza. Moim zdaniem tak samo jestesmy na skraju powolywania swiadkow oficjalnie. Nawet mozliwe ze 2gie Biada sie rozpoczelo albo rozpocznie.. Wiadomo ze nie mozemy miec z niczym 100% pewnosci do puki Sam Bog oficjalnie nie zadziala nad swiatem widocznie.
Iraeneus
Iraeneus
Liczba postów : 585
Join date : 16/03/2016
Skąd : Lubelskie

Dwóch świadków Apokalipsy - Page 3 Empty Re: Dwóch świadków Apokalipsy

26th Czerwiec 2016, 12:48
A co jeśli obaj Henryku i Efraimito macie rację???

Podobne jest Królestwo Niebios do pewnego króla, który sprawił wesele swemu synowi. (3) I posłał swe sługi, aby wezwali zaproszonych na wesele, ale ci nie chcieli przyjść. (4) Znowu posłał inne sługi, mówiąc: Powiedzcie zaproszonym: Oto ucztę moją przygotowałem, woły moje i bydło tuczne pobito, i wszystko jest gotowe, pójdźcie na wesele. (5) Ale oni, nie dbając o to, odeszli, jeden do własnej roli, drugi do swego handlu. (6) A pozostali, pochwyciwszy jego sługi, znieważyli i pozabijali ich. (7) I rozgniewał się król, a wysławszy swe wojska, wytracił owych morderców, i miasto ich spalił. (Cool Wtedy rzecze sługom swoim: Wesele wprawdzie jest gotowe, ale zaproszeni nie byli godni. (9) Idźcie przeto na rozstajne drogi, a kogokolwiek spotkacie, zaproście na wesele. (10) Słudzy ci wyszli na drogi, sprowadzili wszystkich, których napotkali: złach i dobrych, i sala weselna zapełniła się gośćmi. (11) A gdy wszedł król, aby przypatrzeć się gościom, ujrzał tam człowieka nie odzianego w szatę weselną. (12) I rzecze do niego: Przyjacielu, jak wszedłeś tutaj, nie mając szaty weselnej? A on oniemiał. (13) Wtedy król rzekł sługom: Zwiążcie mu nogi i ręce i wyrzućcie go do ciemności zewnętrznej; tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. (14) Albowiem wielu jest wezwanych, ale mało wybranych[color=#FF0000][/color].  

Mt 22, 2-14

Zauważcie że wielu jest powołanych ale mało wybranych właśnie w tym kontekście że wielu ma zbyt twardą glinę wśród wezwanych aby odcisnąć na nich pieczęć co sugeruje wcześniejsza przypowieść o weselu i odrzuceniu zaproszenia przez większość wezwanych. To potwierdzało by tezy postawione przez Efraimite.

Nie mniej na końcu tak jak stwierdza Henryk będzie jednoznaczne opieczętowanie wybranych ale... właśnie takich którzy w swoim życiu pełniąc wolę Bożą stworzyli glinę do idealnego opieczętowania... takich jest niewielu!

_________________
Mt 22:37-39 Będziesz miłował Pana, Boga swego, z całego serca swego i z całej duszy swojej, i z całej myśli swojej. To jest największe i pierwsze przykazanie. A drugie podobne temu: Będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego.
thewordwatcher
thewordwatcher
Admin
Liczba postów : 4620
Join date : 18/03/2015
Skąd : Perth, Australia
http://zbawienie.com

Dwóch świadków Apokalipsy - Page 3 Empty Re: Dwóch świadków Apokalipsy

27th Czerwiec 2016, 11:16
Message reputation : 100% (1 vote)
Iraeneus

A co jeśli obaj Henryku i Efraimito macie rację???

Nie! Obaj nie mamy racji! Napisałem wczoraj posta i dopiero dzisiaj rano dotarło do mnie głębsze zrozumienie.

Cytat z mego wczorajszego posta.

Z tym trzeba się zgodzić, ponieważ także nie widać żadnych solidnych dowodów na moc owych świadków a taka moc powinna być widoczna w tak oczywisty sposób, w jaki była widoczna moc Boża, która objawiała się w działaniach innych dwóch świadków Boga, Mojżesza i Aarona!

Mamy więc doskonały pierwowzór z pierwszego Exodusu i wydaje mnie się, że powinniśmy skorzystać z gotowego planu Bożego.

Jest ewidentne, ze Mojzesz i Aaron byli dwoma świadkami Boga przed wyruszeniem na pustynię. Dokonali oni mocą Boga wiele wspaniałych rzeczy i złożyli faraonowi i całej władzy Egiptu oraz jego czarownikom i kapłanom olbrzymie świadectwo połączone z 10-cioma plagami.

W tym świetle staje się raczej oczywiste, że świadkami Boga będą wyznaczone przez Boga dwie osoby na wzór Mojżesza i Aarona i w tym przypadku proroctwa mówią o świadkach jako o dwóch osobach i najwyraźniej jest to proroctwo literalne.

Skoro owi świadkowie mają zginąć na końcu swej służby w Jerozolimie, a tam miejsca jest raczej mało na tłum Słowian, czyli ponownie wskazuje to na kopię Mojżesza i Aarona jako dwóch wcześniejszych świadków.

Możemy więc liczyć na 2 literalnych świadków a ich moc będzie identyczna lub większa od tej, jaką dysponowali Mojżesz i Aaron.


Świadectwo będą składać o Bogu i Synu wobec wszystkich władców świata. Czyli ich działalność będzie na większą skalę niż działalność świadków z Exodusu.

Przepraszam, ze wprowadziłem wielu w ślepą uliczkę, ale kto nic nie robi, błędów nie popełnia.

Niestety nadal popełniam błędy, aczkolwiek kiedy zrozumiem, że błądzę, staram się to publicznie wyprostować.
_________________
Ojcze nasz, któryś jest w niebie, Święć się imię twoje, przyjdź Królestwo twoje, bądź wola twoja, jak w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj, i odpuść nam nasze winy, jak i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Albowiem twoje jest Królestwo i moc, i chwała na wieki wieków. Niech się stanie.
----------------------------------------------------------------------------------------------
huberkinky@protonmail.com
http://www.zbawienie.com http://www.proroctwa.com
https://www.youtube.com/thewordwatcher
https://www.youtube.com/HenryKubik
avatar
Obserwator
Liczba postów : 1311
Join date : 18/03/2015
http://www.obserwatorczasowkonca.wordpress.com

Dwóch świadków Apokalipsy - Page 3 Empty Re: Dwóch świadków Apokalipsy

27th Czerwiec 2016, 14:52
Message reputation : 100% (1 vote)
Hmm..jeśli chodzi o Dwóch Świadków, to myślę, że nasze obecne założenie, że będzie to grupa ludzi ma większe podstawy w reszcie Pisma i proroctw niż twierdzenie, że będą to dwie literalne osoby.

Próbowaliśmy myśleć takim torem jak reszta Chrześcijańwa i nie udało się znaleźć potwierdzenia i solidnych dowodów, że faktycznie chodzi o dwóch proroków i kim oni mieliby być. Były myśli, że może chodzić o Eliasza i Daniela itp, ale nie robiło to większego sensu.

Myśl, że Świadkowie mogą być reprezentowani przez grupy osób znalazła spore uzasadnienie jak i wiele wskazówek i poszlak. Dlatego myślę, że jest to dobry trop, ale...

...coś uchodzi naszej uwadze i kręcimy się wkółko czegoś, czego chwilowo Bóg nie pozwala nam zrozumieć.

Osobiście cały czas rozmyślam nad tą możliwościa i myślę, że możemy także źle rozumieć czas prorokowania Świadków według proroctw Objawienia..cały czas mamy problem z ustaleniem hronologii, a nawet jeśli mamy zarys wydarzeń, to nie jest on pewien.

I doszedłem do pewnego ciekawego wniosku...

W obecnych czasach dokonuje się przebudzenie i zrozumienie Bożych tajemnic. Wielu szuka Prawdy i powoli wraca do Słowa Bożego..jedni są blisko jak my, inni jeszcze błądzą przy pawłowiźnie, ale wszyscy widzą "znaki czasów końca" i czują zbliżający się powrót Chrystusa!

Coś w tym musi być i albo czas jest bliski, albo jeszcze będziemy musieli kilka ładnych lat pocierpieć, co przy naszym postrzeganiu świata wiemy, że oznacza bardzo przykry i niebezpieczny okres czasu
Sad

Wniosek jest taki, że mało kto chce słuchać gdy mówi się o Prawdzie i często jesteśmy atakowani i wyśmiewani gdy o niej mówimy. Trudno jest jakkolwiek się przebić, tym bardziej, że cenzura szaleje...

...Świadkowie musieliby mieć rzeczywistą moc, tak jak mówią o tym prorctwa, by cokolwiek dotarło do zaślepionych tłumów, bez tego Prawda dociera jedynie do osób wybranych przez Boga, które tak jak wielu z nas, zawsze pragnęły poznać Go i Prawdę.Mam również wrażenie, że właśnie dokonuje się pewna selekcja spośród Ludu Bożego i pełne zrozumienie wszystkich proroctw i orientację w tym co się dokładnie dzieje będzie miało tylko owe opieczętowane przez anioła 144 000 wybranych.

Dopiero gdy zostaną oni opieczętowani, "chłopczyk się narodzi" - dostaną oni i tylko oni pełne zrozumienie i będą wiedzieć na jakim etapie według proroctw jest Boży plan.
Reszta Ludu Bożego będzie zapewne zdezorientowana jak za czasów Mojżesza.

I tutaj myślę, że dziś przy większej skali przedsięwzięcia niż w starożytności, potrzeba będzie większej ilości osób niż dwóch literalnych mężów.

Myślę, że mieliśmy dobry trop, że Świadków reprezentować będą wybrańcy dwóch plemion Izraela - Efraima i Judy w których zjednoczyć ma się cały Jakub.
Grupa osób z tych dwóch plemion może otrzymać Moc od Boga, by prorokować i jednoczyć Lud, by następnie swą misję zakończyć w Jeruzalemie, Świętym mieście deptanym przez pogan!


Spróbujmy Henryk zastanowić się nad tym dokładnie i nie zmieniajmy zbyt pochopnie zdania. Chyba, że odkryłeś coś poważnego, to zmieniłoby postać rzeczy...

thewordwatcher
thewordwatcher
Admin
Liczba postów : 4620
Join date : 18/03/2015
Skąd : Perth, Australia
http://zbawienie.com

Dwóch świadków Apokalipsy - Page 3 Empty Re: Dwóch świadków Apokalipsy

27th Czerwiec 2016, 15:51
Także doszedłem do tego wniosku, że czas nie jest nam na rękę, czyli trzeba jeszcze nieco poczekać.

Upadek Watykanu może nastąpić nawet za 3-5 lat - teoretycznie i... raczej nie chcemy o tym słyszeć i na nasz rozum wydaje się to strasznie długim okresem. A chcielibyśmy już jutro.

Powiedzmy, że UE upadnie w tym roku a Watykan może się znacznie osłabić w dwóch następnych latach, czyli 2017-2018 i dopiero w 2019 może nastąpić jego zgon.

Dzisiaj czytając różne news zauważyłem pewne niepokojące trendy, ze wielu syjonistom podoba się obecna sytuacja. Czyli jest ona zaprogramowana i grana według jakiegoś scenariusza.

Celem jest III Wojna Światowa, ale spójrzmy na ich plany raz jeszcze:


Wypuścimy Nihilistów oraz ateistów oraz sprowokujemy niezwykły socjalny kataklizm, który w całym tym horrorze wykaże jasno i dobitnie narodom efekty absolutnego ateizmu, pochodzenie zdziczenia i najbardziej krwawe orgie.
Wtedy na każdym miejscu, wszędzie, obywatele, zmuszeni do własnej obrony przed mniejszościami etnicznymi i rewolucjonistami, będą eksterminować owych niszczycieli cywilizacji a masy pozbawione iluzji wobec chrześcijaństwa, którego boskie duchy, formujące chrześcijaństwo bez kompasu oraz kierunku, pożądających ideałów ale bez wiedzy, gdzie umieścić swoje oddanie i adorację, otrzymają rzeczywiste światło poprzez uniwersalną manifestację czystej doktryny Lucyfera, wystawionej w końcu na publiczny widok.
To wyjawienie spowoduje w rezultacie generalny reakcyjny ruch, po którym nastąpi zniszczenie chrześcijaństwa oraz ateizmu, obydwu zwyciężonych oraz zniszczonych w tym samym czasie."

To nie jest plan najazdów na państwa jak Rosja czy Polskę. To jest plan wojen domowych w krajach atakowanych przez Islam.

Co może teraz zrobić Anglia aby usunąć ciągle zagrażających jej Muzułmanów? Może dojść do wojny domowej i w USA wiele wskazuje na taką samą możliwość - starcia zbrojne pomiędzy białymi, czarnymi, Meksykanami czy nawet dołączą się amerykańscy Indianie, Chińczycy z Chinatown i może być wielka wojna i olbrzymi przelew krwi.

Chyba źle rozumieliśmy plan trzeciej wojny. To ma być według Biblii naród przeciwko narodowi i teraz wydaje się to jasne.

Jest szansa że do tego dojdzie ale Słowiaństwo może za wiele nie ucierpieć.

Dwóch świadków mamy właśnie podczas Exodusu Mojżesz i Aaron i oni są właśnie świadkami czyli osobami świadczącymi o Bogu i Jego planach wyzwolenia Izraela.

Nie jestem jeszcze tego wszystkiego pewien, ale w tym świetle to zaczyna mieć wielki sens. Zauważmy, że najpierw upadnie Babilon a potem będą spadały nań plagi i będzie ponaglanie dla Ludu Bożego, aby opuścili Babilon aby także na nich nie spadły te plagi.

Przemyślmy to sobie ale to wydaje się być wreszcie właściwym tropem.

Chyba się za bardzo spieszymy do Królestwa, co nie jest złem ale jesteśmy nieco zbyt niecierpliwi, ze mną włącznie.

Nam wsadzili wojska NATO dla postrachu a problem jest zupełnie gdzie indziej.

To są opcje do przemyślenia ale to ma chyba większy sens.

Bóg ma powtórzyć Exodus ale na znacznie większą skalę i z większym rozmachem. Czyli warto dokładniej przestudiować jeszcze raz Exodus. Sąd na pustyni także był podczas Exodusu!
_________________
Ojcze nasz, któryś jest w niebie, Święć się imię twoje, przyjdź Królestwo twoje, bądź wola twoja, jak w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj, i odpuść nam nasze winy, jak i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Albowiem twoje jest Królestwo i moc, i chwała na wieki wieków. Niech się stanie.
----------------------------------------------------------------------------------------------
huberkinky@protonmail.com
http://www.zbawienie.com http://www.proroctwa.com
https://www.youtube.com/thewordwatcher
https://www.youtube.com/HenryKubik
Sponsored content

Dwóch świadków Apokalipsy - Page 3 Empty Re: Dwóch świadków Apokalipsy

Powrót do góry
Permissions in this forum:
Nie możesz odpowiadać w tematach