Go down
avatar
Obserwator
Liczba postów : 1311
Join date : 18/03/2015
http://www.obserwatorczasowkonca.wordpress.com

Nieskończone miłosierdzie, czy srogie ukaranie? Empty Nieskończone miłosierdzie, czy srogie ukaranie?

13th Styczeń 2017, 10:19
Message reputation : 100% (2 votes)
Damian zwrócił uwagę na pewną bardzo ważną rzecz, która w Chrześcijańsko pawłowym świecie jest kompletnie nierozumiana, a nawet totalnie wypaczona...

Damian napisał:


Przykre jest to, że KRK (bo to KRK stoi za tym przekonaniem ludzi) ... nas tego nauczył i "zaprogramował" nam umysły, że Bóg to jedna wielka miłość do wszystkich ... w tym i do złych i upadłych?

W KRK to jest tak nauczane, że Bóg wszystko wszystkim wybaczy ... nad wszystkimi się zmiłuje więc człowieku możesz grzeszyć bo przecież jesteś grzeszny, przyjdź zapłać, wyspowiadaj się, zjedz wafla i wszystko super, wyjdź i dalej grzesz ...

KRK nie uczy pokory i bojaźni przed Bogiem ... nie mówi, że Bóg w męczarniach zabije cię jak będziesz niszczył jego lud i doprowadzał do tego, że przez ciebie wielu straci wiarę
... To jest niepopularne. Dziś ludzie pogubili się do reszty ... nie wiedzą już czym jest miłość Ojca, czym jest sprawiedliwość ... i że np. skazanie tych parszywych niegodziwców, przez których lud Boży umiera w męczarniach chorób, jest zabijany, niszczony ... że skazanie ich nawet na wieczne męki w ogniu nieugaszonym to sprawiedliwa kara.

Otóż to! Nieraz w twierdzeniach katolików słyszałem, że Bóg na końcu i tak okaże nieskończone miłosierdzie wszystkim i wszyscy trafią sobie gdzieś do nieba, ponieważ miłość Boża jest tak wielka, że każdy grzesznik, nawet świadomy dostąpi nieskończonej łaski.

Wśród "nowo nawiedzonych" także krąży takie przekonanie w wielu miejscach, ponieważ oni uznają Jezusa za Boga, a przecież Jezus był miłosierny i podczas pobytu na ziemi tak też postępował.

Tak więc automatycznie załącza się u takich osób myślenie, że "jak taki miłosierny 'bóg' jak Jezus, mógłby kogokolwiek zabijać, a potem męczyć w ogniu???"

Oczywiście w zapomnienie idzie cały Stary Testament, w którym jest masa opisów wydarzeń, gdzie rzeczywisty Bóg Ojciec rychło i konsekwentnie dokonywał osądów i wyroków, uśmiercając każdego, kto się buntował przeciw Jego wcześniejszym ustaleniom - wędrówka Izraelitów przez pustynie jest tego wymownym przykładem.

Bóg się nie patyczkował i jak mówił, tak czynił i karą za nieposłuszeństwo była często natychmiastowa i bolesna śmierć.

Dla wielu Chrześcijan opisy Boga ze ST mówią o zupełnie innym Bogu.

Nawet spotkałem się z twierdzeniem, że Bóg ze ST, to Bóg żydów czyli szatan, ponieważ był okrutny i wymagał ofiar, a rzeczywistym Bogiem jest Chrystus, no bo On taki miłościwy był i wszystkich kochał i nauczał.

Jest to nonsens i brak jakiegokolwiek zrozumienia!

Szczerze mówiąc, to znów wszystko rozchodzi się o kłamliwy dogmat chrześcijański: JEZUS = BÓG.

Jezus przyszedł na ziemię jako człowiek...był i jest nim cały czas, a Jego misja polegała między innymi na ukazaniu cech i postępowania człowieka, które cieszą Boga i które też są odzwierciedleniem Jego przymiotów.

Dlatego mamy naśladować Jezusa, jeśli chcemy wejść do Królestwa i stać się doskonałymi ludźmi, jak On.

W tym wszystkim dogmat JEZUS=BÓG przedstawia ludziom Stwórcę, jako potulnego baranka, który nie może wykonywać tak bolesnych kar i wyroków, no bo przecież Chrystus nic takiego nie robił.

Ale Jezus nie jest Bogiem, tylko Synem Boga, a to zasadnicza różnica!

Bóg od początku był taki sam, przede wszystkim sprawiedliwy.

Od początku zawsze oznajmiał swą wolę i uprzedzał przed konsekwencjami buntu przeciwko Niemu...zawsze!!

I bunt przeciwko Bogu był zawsze krwawo tłumiony...zawsze!!

Przykład???    POTOP!!!

Istna zagłada pochłaniająca niemalże całe życie na ziemi, prócz Noego i jego rodziny oraz zwierząt zachowanych na arce!!

Komu Bóg okazał miłosierdzie???

Jedynie posłusznemu Mu Noemu, który był jedynym sprawiedliwym mężem na...całej ziemi!!


I to samo tyczy się naszych czasów...

Mateusza 24

(37) Albowiem jak było za dni Noego, takie będzie przyjście Syna Człowieczego.

(38) Bo jak w dniach owych przed potopem jedli i pili, żenili się i za mąż wydawali, aż do tego dnia, gdy Noe wszedł do arki,

(39) I nie spostrzegli się, że nastał potop i zmiótł wszystkich, tak będzie i z przyjściem Syna Człowieczego.

Tak samo będzie w dniu przyjścia Syna Człowieczego - Jezusa Chrystusa, który wykonując Bożą Wolę, zmiecie wszystkich zbuntowanych przeciw Stwórcy!!

Nie będzie żadnej łaski i nieskonczonego miłosierdzia dla natorycznych grzeszników, nie wspominając już o jawnych wrogach Boga.

Cała Apokalipsa Jana wyraźnie opisuje wykonanie wyroku na wszelkiej maści niegodziwcach.

Przyjście Chrystusa, to będzie rzeź dla świata szatana i totalna zagłada wrogów Boga!


Zobaczmy te opisy...

Apokalipsa 9

(2) I otwarła studnię otchłani. I wzbił się ze studni dym jakby dym z wielkiego pieca, a słońce i powietrze zaćmiły się od dymu ze studni.

(3) A z tego dymu wyszły na ziemię szarańcze, którym dana została moc jaką jest moc skorpionów na ziemi.

(4) I powiedziano im, aby nie wyrządzały szkody trawie, ziemi ani żadnym ziołom, ani żadnemu drzewu, a tylko ludziom, którzy nie mają pieczęci Bożej na czołach.

(5) I nakazano im, aby nie zabijały ich, lecz dręczyły przez pięć miesięcy; a ból przez nie wywołany był jak ból od ukłucia skorpiona, gdy ukłuje człowieka.

(6) A w owe dni będą ludzie szukać śmierci, lecz jej nie znajdą, i będą chcieli umrzeć, ale śmierć omijać ich będzie.Kto dopuści do powyższego???

Kto powie i nakaże szarańczy, co ma czynić ludziom???

Ano wszystko to z woli Boga!Apokalipsa 9

(14) Mówiący do szóstego anioła, który miał trąbę: Uwolnij czterech aniołów, którzy są spętani nad wielką rzeką Eufratem.

(15) I zostali uwolnieni czterej aniołowie, którzy byli przygotowani na godzinę i na dzień, i na miesiąc, i na rok, aby wytracić trzecią część ludzi.

(16) A liczba wojsk konnych wynosiła dwie miriady miriad; taką ich liczbę usłyszałem.

(17) A takimi widziałem w widzeniu te konie i tych, którzy na nich siedzieli: mieli pancerze czerwone jak ogień, granatowe jak hiacynt, żółte jak siarka; a łby końskie były jak łby lwów, a z pysków ich wychodziły ogień i dym, i siarka.

(18) Od tych trzech plag, to jest od ognia i od dymu, i od siarki, wychodzących z ich pysków, wyginęła trzecia część ludzi.

Wyginęła trzecia część ludzi z powodu uwolnienia specjalnie przygotowanych na czasy końca 4 aniołów.

Jak myślicie? Kto ich przygotował i kto pozwoli, by wyrżnęli 1/3 ludzkości???

Krew nieprawości będzie się lała potokami!!!

Apokalipsa 14

(19) I zapuścił anioł sierp swój na ziemi, i poobcinał grona winne na ziemi, i wrzucił je do wielkiej tłoczni gniewu Bożego.

(20) I deptano tłocznię poza miastem, i popłynęła z tłoczni krew, aż dosięgła wędzideł końskich na przestrzeni tysiąca sześciuset stadiów.

Nie ma co łudzić się jakimś nieskonczonym miłosierdziem, które sprawi, że czas końca będzie sielanką! O nie..to będą straszne dni, jakich na ziemi nie było nawet przed potopem!

Cały rozdział 16 Apokalipsy, to zsyłanie na ziemię i jej mieszkańców destrukcyjnych plag, która zbiorą żniwo ofiar.

O tych, którzy przyjmą znamię bestii, to już w ogóle strach myśleć...

Apokalipsa 14

(9) A trzeci anioł szedł za nimi, mówiąc donośnym głosem: Jeżeli ktoś odda pokłon zwierzęciu i jego posągowi i przyjmie znamię na swoje czoło lub na swoją rękę,

(10) To i on pić będzie samo czyste wino gniewu Bożego z kielicha jego gniewu i będzie męczony w ogniu i w siarce wobec świętych aniołów i wobec Baranka.

(11) A dym ich męki unosi się w górę na wieki wieków i nie mają wytchnienia we dnie i w nocy ci, którzy oddają pokłon zwierzęciu i jego posągowi, ani nikt, kto przyjmuje znamię jego imienia.

O tak! Wszyscy wrogowie i przeciwnicy Boga Żywego - Stwórcy nieba i ziemi, którzy jawnie wypowiedzą Mu posłuszeństwo, bluźniąc Jego Obliczu, będą męczeni na wieki wieków i nie będzie żadnej litości!

Czy jest to niesprawiedliwe???

Czy Bóg podając przez Jezusa Objawienie Janowi nie uprzedza nas przed Jego wielkim gniewem, który niehybnie spadnie na cały świat, zabijając i niszcząc wszystkich Jego przeciwników???


Jest to jedyne sprawiedliwe i słuszne rozwiązanie.

Tylko ludzie posłuszni Bogu dostąpią zbawienia, a reszta Bożych wrogów zostanie...wyrżnięta.
Warto także ukazać rolę Chrystusa w czasach końca, ponieważ naiwni Chrześcijanie wierzą, że On ma w sobie tylko miłość i nigdy nie posłuży się agresją i przemocą...

Czy aby napewno???

Apokalipsa 19

(11) I widziałem niebo otwarte, a oto biały koń, a Ten, który na nim siedział nazywa się Wierny i Prawdziwy, gdyż sprawiedliwie sądzi i sprawiedliwie walczy.

(12) Oczy zaś jego jak płomień ognia, a na głowie jego liczne diademy. Imię swoje miał wypisane, lecz nie znał go nikt, tylko on sam.

(13) A przyodziany był w szatę zmoczoną we krwi, imię zaś jego brzmi: Słowo Boże.

(14) A wojska w niebie następowały za nim na białych koniach, przyobleczone w czysty, biały bisior.

(15) A z ust jego wychodzi ostry miecz, którym miał pobić narody, i będzie nimi rządził laską żelazną, On sam też tłoczy kadź wina zapalczywego gniewu Boga, Wszechmogącego.

Dokładnie!!

To Jezus Chrystus, doskonały Syn Boży i Syn Człowieczy będzie wykonywał wyroki Ojca i to On będzie bił narody i tłoczył kadź wina, z której obficie popłynie krew wrogów Boga!

To Jezus ma obosieczny miecz i to Jego szaty są zmoczone od krwi!

Drodzy czytelnicy, a szczególnie Chrześcijanie tu zaglądający...pozbądźcie się złudzeń, jakimi zostaliście omamieni przez swych przywódców religijnych!!

Nie ma czegoś takiego jak nieskończone miłosierdzie i łaska, a powyżej przytoczone wersety Apokalipsy jasno wskazują na to, że Bóg i Jego Syn dokonają wyroków nad tym światem i grzesznikami z pełną konsekwencją i surowością!!


Apokalipsa 1

(3) Błogosławiony ten, który czyta, i ci, którzy słuchają słów proroctwa i zachowują to, co w nim jest napisane; czas bowiem jest bliski.

Apokalipsa 3

(18) Radzę ci, abyś nabył u mnie złota w ogniu wypróbowanego, abyś się wzbogacił i abyś przyodział szaty białe, aby nie wystąpiła na jaw haniebna nagość twoja, oraz maści, by nią namaścić oczy twoje, abyś przejrzał.
thewordwatcher
thewordwatcher
Admin
Liczba postów : 4620
Join date : 18/03/2015
Skąd : Perth, Australia
http://zbawienie.com

Nieskończone miłosierdzie, czy srogie ukaranie? Empty Re: Nieskończone miłosierdzie, czy srogie ukaranie?

13th Styczeń 2017, 12:31
Message reputation : 100% (3 votes)
Są dwie przyczyny takiego sądu Boga i wykonania wyroków przez Syna.

Najważniejszą przyczyną stanowczości Boga i Syna jest przykład szatana, na którym Bóg nie wykonał wyroku sposób natychmiastowy.

Z powodu jednej osoby, czyli szatana cała ludzkość stoczyła się na dno moralne, utraciła życie wieczne, utraciła z czasem wiek do 1000 lat i teraz żyjemy zaledwie do 100ki.

To jest rezultat grzechu jednej tylko osoby, która będąc nieposłuszna zaraziła swym nieposłuszeństwem i brakiem natychmiastowej kary 1/3 aniołów.

Nie wszyscy ludzie są ludźmi w pełnym tego słowa znaczeniu. Istnieje nasienie węża, które nieustannie atakuje ludzi w pełnym tego słowa znaczeniu, czyli nasienie niewiasty.

Owo nasienie węża, głownie Chazarzy, Edomici i większa część Żydów nie posiadająca ludzkich dusz i sumień, co pozwala im na radosne mordowanie wszystkich normalnych ludzi.Ostatnio słyszy się na internecie termin #pizzagate.

Jest to ujawnianie zbrodni nasienia węża, które sprawuje nad nami władzę.

#pizzagate to luźny termin na pedofilię oraz straszliwie okrutne mordy nasienia węża nad ludźmi. To jest masowe i udział w tym biorą władze najwyzszego stopnia i media.Opis jednej rzeźni w Australii. Po angielsku.Ta pani opowiada, jak w jej obecności wprowadzono kobietę w zaawansowanej ciąży na scenę, wzięto potężny nóż i rozcięto ją na żywca, wyciągnięto z niej żywe jeszcze dziecię i je także zamordowano. Pito z obu krew, która była pełna adrenaliny z powodu przerażającego strachu przed śmiercią oraz straszliwego bólu.

Potem jedzono części ciała dziecka i matki na surowo. Udział w tej szatańskiej zbrodni w Bathurst Australia brali udział najwyżsi politycy, wysocy oficerowie policji, sama 'śmietanka' czyli... nasienie węża.

Na czym to wszystko polega?

Ludzi mordowani i torturowani wydzielają niezwykłą ilość negatywnej energii, pożądanej przez demony oraz wytwarzanej we krwi adrenaliny, którą piją ludzie, doznający niezwykłego stanu narkotykowego.

'Ludzie' tak czyniący podniecają się seksualnie z powodu tortur i rozdzierania żywego ludzkiego ciała.

Także takich 'ludzi' podniecają dzieci, nawet kilku miesięczne, które oni gwałcą i mordują.

Po tej scenie z kobietą w zaawansowanej ciąży Fiona opisuje kilkunastu dzieci, wprowadzonych do pomieszczenia i dzieci owe były w stanie transu czy też hipnozy.

Ustawiono owe dzieci (nastolatki) w rzędzie i podchodził do nich mężczyzna z bardzo ostrym samurajskim mieczem i jednym ciosem ścinał każdemu dziecku głowę.

Głowa spadała a reszta ciała osuwała się przy fontannach krwi jeszcze tryskającej z tułowia.

Była to istna kąpiel we krwi i to spowodowało pośród nasienia węża wielki pociąg seksualny i rozpoczęto czystą orgię po zakończeniu owych zbrodni.

Takie wydarzenia są na porządku dziennym wszędzie, gdzie władzę sprawuje nasienie węża.

Za takie lub podobne czyny papieże (obaj) oraz Elżbieta Windsor, królowa brytyjska zostali skazani na wiele lat więzienia oraz na dożywocie.

Oto rzeczywiste przyczyny wszelkich rzezi, masakr, tortur, pedofilli oraz barbarzyńskich wojen toczonych nadal i takie przykłady wyjaśniają mentalność 'ludzi' którzy takie rzeczy czynią.

Takie zbrodnie wyjaśniają stanowcze działanie Boga przeciwko nasieniu węża i wszystkim tym, którzy dążą do takiego stylu życia.

Bez ujawnienia takich drastycznych zbrodni postać Boga wydaje się okrutną. Sodoma i Gomora najwyraźniej były centrami pedofilii i homoseksualizmu, co od razu wskazuje na obecność nasienia węża.

W takim kontekście dopiero można zrozumieć miliony ofiar wojen, ścinanie głów, gwałty nieletnich a nawet niemowląt, niezwykłe tortury czy też zezwierzęcenie ludzkie.

Z takich właśnie przyczyn Bóg dąży do naszego wyzwolenia spod jarzma nasienia węża.Zdaję sobie sprawę z tego, że temat jest wysoce nieprzyjemny i ohydny, ale aby zrozumieć sprawiedliwość Boga, należy także zapoznać się z przyczynami takiej a nie innej Bożej sprawiedliwości.

Dopiero w takim kontekście nasz Król, Isus Chrystus będzie przyodziany w szatę mokrą od krwi takich właśnie zbrodniarzy.

A media - nasienie węża i władze, także nasienie węża ukrywają przed nami (oczywiście) takie nieludzkie zbrodnie i nazywają Boga Bogiem okrutnym i bezlitosnym.

Dopiero w obliczu takich zbrodni Bóg okazuje się miłosierny i sprawiedliwy kiedy kładzie kres takich niesamowitym zbrodniom i leczy tych, którzy z rąk takich morderców zginęli i ich z martwych wzbudzi.

A wszystko to dzieje się z powodu szatana, któremu Bóg dał czas na ukazanie pełni jego winy, która już dzisiaj nie budzi w nas jakichkolwiek wątpliwości.

Gwoli ciekawości i ostrzeżenia - dzisiaj jest czarny sabat czyli szatański i właśnie w piątki 13-go odbywają się takie ohydne ceremonie i zbrodnie.

Uważajmy na nasze dzieci i nigdy nie pozostawiajmy ich bez nadzoru i opieki.

Ponieważ tak to się może dla nich skończyć.

_________________
Ojcze nasz, któryś jest w niebie, Święć się imię twoje, przyjdź Królestwo twoje, bądź wola twoja, jak w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj, i odpuść nam nasze winy, jak i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Albowiem twoje jest Królestwo i moc, i chwała na wieki wieków. Niech się stanie.
----------------------------------------------------------------------------------------------
huberkinky@protonmail.com
http://www.zbawienie.com http://www.proroctwa.com
https://www.youtube.com/thewordwatcher
https://www.youtube.com/HenryKubik
damian
damian
Liczba postów : 111
Join date : 29/06/2015
http://PrawdaNasWyzwoli.com

Nieskończone miłosierdzie, czy srogie ukaranie? Empty Re: Nieskończone miłosierdzie, czy srogie ukaranie?

13th Styczeń 2017, 12:52
No właśnie. Sensownie zebrany materiał.
I teraz w kontekście tego ... czy będzie jednak piekło dla tych "zasłużonych" szczególnie ... czy jednak nie będzie?

Co nam mówi ten fragment?

Apokalipsa 14

(9) A trzeci anioł szedł za nimi, mówiąc donośnym głosem: Jeżeli ktoś odda pokłon zwierzęciu i jego posągowi i przyjmie znamię na swoje czoło lub na swoją rękę,

(10) To i on pić będzie samo czyste wino gniewu Bożego z kielicha jego gniewu i będzie męczony w ogniu i w siarce wobec świętych aniołów i wobec Baranka.

(11) A dym ich męki unosi się w górę na wieki wieków i nie mają wytchnienia we dnie i w nocy ci, którzy oddają pokłon zwierzęciu i jego posągowi, ani nikt, kto przyjmuje znamię jego imienia.
avatar
polskapaw
Liczba postów : 190
Join date : 27/03/2015

Nieskończone miłosierdzie, czy srogie ukaranie? Empty Re: Nieskończone miłosierdzie, czy srogie ukaranie?

13th Styczeń 2017, 18:47
Message reputation : 100% (3 votes)
thewordwatcher napisał:
"Bez ujawnienia takich drastycznych zbrodni postać Boga wydaje się okrutną"

"...będzie bluźnił przeciwko Bogu..", no i jak bestia przejmie władzę, ujawni i ukarze za najochydniejsze przestępstwa władz państwowych i religijnych, powie, co to za Bóg który dopuszczał do takich rzeczy i nie reagował... i no w końcu ktoś poda się za Boga wprowadzając chwilowy raj na Ziemi.

Diabelstwo kute na cztery łapy. Na wszystko ma rozwiązanie, oprócz "niespodzianki" od Boga.
I dobrze.

I dobrze, że wszystkiego nie wiemy i oni też Very Happy
Sponsored content

Nieskończone miłosierdzie, czy srogie ukaranie? Empty Re: Nieskończone miłosierdzie, czy srogie ukaranie?

Powrót do góry
Permissions in this forum:
Nie możesz odpowiadać w tematach