Wyobraźmy sobie, że Bóg dał nam tyle proroctw, przysięgał na samego siebie, mamy Jego Słowa w Biblii a Pawłościanie z 'wdzięczności' dla Boga mówią - A apostoł Paweł napisał w liście do Rzymian.