Go down
efraimita
efraimita
Liczba postów : 292
Join date : 27/01/2016

INSTRUKCJA NA CZASY KOŃCA -jak nie dać się zwieść i nie wziąć znaku bestii  Empty INSTRUKCJA NA CZASY KOŃCA -jak nie dać się zwieść i nie wziąć znaku bestii

on 10th Marzec 2019, 19:52
Message reputation : 100% (5 votes)
Uważam, że w dobie aktualnych wydarzeń na świecie i coraz bardziej widocznego nadchodzącego zwiedzenia, oraz całkowitej dezorientacji należy częściej przypominać o tym co kluczowe dla nas, aby nie wpaść w pułapkę szatana i bestii.

Nie wiemy dokładnie ile czasu nam zostało i czy to my będziemy mieć udział w wydarzeniach opisanych w apokalipsie czy bardziej nasze dzieci, ale uważam że temat jest na tyle istotny że należy o nim mówić jak najszerzej aby to co istotne zostało z "tyłu głowy" gdy wydarzenia te zaczną się dziać.

Jak wiemy w czasach końca będzie jasno spolaryzowana sytuacja jeśli chodzi o śmierć i życie. Ten kto przyjmie znamię bestii i odda jej cześć zachowa życie doczesne, ale straci życie wieczne. Ten zaś kto odmówi przyjęcia znamienia bestii i oddania jej chwały zostanie natychmiast stracony przez bestię, ale za to bez względu na wszystko ma zagwarantowane nie tylko życie wieczne, ale także udział w tysiącletnim królestwie Isusa.

Zachodzimy w głowę jak sprawa z bestią będzie wyglądać, i to czego się najbardziej obawiamy to sytuacja, że możemy zostać oszukani i że np bestia będzie się podawać za Boga lub Jego mesjasza. I często wydaje się że świat szatana dysponuje niesamowitymi możliwościami aby oszukać i zwieźć zwykłego człowieka.

Nie chce tutaj toczyć dyskusji na ile Bóg pozwoli na oszustwo a na ile nie. Ale chce zauważyć że mamy już na dzisiejszym etapie dziejów wszystkie dane, aby uniknąć wzięcia znamienia nawet gdyby ktoś próbował nas oszukać. Pisałem już o tym w innych tematach, ale postanowiłem założyć nowy wątek, aby można było szybko znaleźć tę informację, a zwłaszcza aby trafiała ona do nowych osób czytających forum nie zbyt regularnie i systematycznie.

Jedną z pierwszych osób jakie zaczęły być kuszone w podobny sposób jak to opisuje apokalipsa był Isus. Po 40-to dniowym poście na pustyni przystąpił do niego szatan i obiecywał mu królowanie na ziemi i niezliczone bogactwa w zamian za pokłon i oddanie czci szatanowi. Prawda, że sytuacja podobna jak w czasach końca? Ludzie przyjmujący znamię bestii i oddający pokłon jej obrazowi lub posągowi mają zagwarantowane przez bestię swojego rodzaju przywileje (mogą kupować i sprzedawać).
Isus był wyczerpany i nie silił się na dyskusję i wymyślanie argumentów dla szatana to co zrobił to po prostu posłużył się słowami Boga:


Mt 4
(1) Wtedy Duch zaprowadził Isusa na pustynię, aby był kuszony przez diabła.

(2) A gdy pościł czterdzieści dni i czterdzieści nocy, wówczas łaknął.

(3) I przystąpił do niego kusiciel, mówiąc: Jeżeli jesteś Synem Bożym, powiedz słowo, aby kamienie te stały się chlebem.

(4) On odpowiedział: Napisano: Nie samym chlebem żyje człowiek, ale każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych.

(5) Wtedy zabrał go diabeł do miasta świętego i postawił na ganku świątynnym.

(6) I rzekł mu: Jeżeli jesteś Synem Bożym, rzuć się w dół, ponieważ napisano: aniołom swoim polecił o tobie, że będą cię nosili na rękach, abyś nie zranił o kamień nogi swojej.

(7) Isus odrzekł mu: ale również jest napisane: Nie będziesz kusił Pana, Boga twego.

(8 ) Zabrał go wtedy diabeł na bardzo wysoką górę i pokazał wszystkie królestwa świata oraz ich chwałę.

(9) I rzekł do niego: To wszystko tobie dam, jeżeli upadniesz i oddasz mi pokłon.

(10) Wtedy odpowiedział mu Isus: odejdź stąd szatanie! ponieważ napisano: Panu Bogu swemu będziesz pokłon oddawał i tylko jemu służyć będziesz.

(11) Wtedy pozostawił go diabeł, a aniołowie przystąpili i służyli mu.

Tak jak w czasach końca ten kto nie przyjmuje znamienia i nie oddaje czci bestii zostanie zabity, tak samo Isus został zabity przez księcia tego świata ponieważ nie chciał oddać mu czci.

Mamy więc już wskazówkę jak bronić się w czasach końca i jakich argumentów użyć, aby nie zostać oszukanym i w godzinie w której może nam zbraknąć logicznych argumentów powinniśmy się posłużyć słowami Boga które dla nas zapisał.

JAK ODRÓŻNIĆ ŻE BESTIA JEST KIMŚ ZŁYM A NIE JEST BOGIEM?

W apokalipsie mamy opis jak bestia będzie działać i jak będzie wyglądać nakłanianie do wzięcia znamienia:

Ap 13
(11) I widziałem inne zwierzę, wychodzące z ziemi, które miało dwa rogi podobne do baranich, i mówiło jak smok.

(12) A wykonuje ono wszelką władzę pierwszego zwierzęcia na jego oczach. Ono to sprawia, że ziemia i jej mieszkańcy oddają pokłon pierwszemu zwierzęciu, którego śmiertelna rana była wygojona.

(13) I czyni wielkie cuda, tak że i ogień z nieba spuszcza na ziemię na oczach ludzi.

(14) I zwodzi mieszkańców ziemi przez cuda, jakie dano mu czynić na oczach zwierzęcia, namawiając mieszkańców ziemi, by postawili posąg zwierzęciu, które ma ranę od miecza, a jednak zostało przy życiu.

(15) I dano mu tchnąć ducha w posąg zwierzęcia, aby posąg zwierzęcia przemówił i sprawił, że wszyscy, którzy nie oddali pokłonu posągowi zwierzęcia, zostaną zabici.

Ap 14
(9) A trzeci anioł szedł za nimi, mówiąc donośnym głosem: Jeżeli ktoś odda pokłon zwierzęciu i jego posągowi i przyjmie znamię na swoje czoło lub na swoją rękę,

(10) To i on pić będzie samo czyste wino gniewu Bożego z kielicha jego gniewu i będzie męczony w ogniu i w siarce wobec świętych aniołów i wobec Baranka.

(11) A dym ich męki unosi się w górę na wieki wieków i nie mają wytchnienia we dnie i w nocy ci, którzy oddają pokłon zwierzęciu i jego posągowi, ani nikt, kto przyjmuje znamię jego imienia.

(12) Tu się okaże wytrwanie świętych, którzy przestrzegają przykazań Bożych i wiary Isusa.

Ap 19
(20) I pojmane zostało zwierzę, a wraz z nim fałszywy prorok, który przed nim czynił cuda, jakimi zwiódł tych, którzy przyjęli znamię zwierzęcia i oddawali pokłon posągowi jego. Zostali oni obaj wrzuceni żywcem do jeziora ognistego, gorejącego siarką.

Widzimy wyraźnie że tym "rytuałem" który będzie towarzyszył wzięciu znamienia jest oddanie pokłonu posągowi lub wizerunkowi bestii

Tak więc jak można się zorientować, że bestia pomimo czynionych cudów nie jest kimś komu się należy cześć???
Podpowiedź jest również w wyżej wymienionych wersetach, wklejam je jeszcze raz ale tym razem wykoloruję inne wersety:

Ap 14
(9) A trzeci anioł szedł za nimi, mówiąc donośnym głosem: Jeżeli ktoś odda pokłon zwierzęciu i jego posągowi i przyjmie znamię na swoje czoło lub na swoją rękę,

(10) To i on pić będzie samo czyste wino gniewu Bożego z kielicha jego gniewu i będzie męczony w ogniu i w siarce wobec świętych aniołów i wobec Baranka.

(11) A dym ich męki unosi się w górę na wieki wieków i nie mają wytchnienia we dnie i w nocy ci, którzy oddają pokłon zwierzęciu i jego posągowi, ani nikt, kto przyjmuje znamię jego imienia.

(12) Tu się okaże wytrwanie świętych, którzy przestrzegają przykazań Bożych i wiary Isusa.

A więc mamy najważniejszą informację, że przestrzeganie przykazań uchroni nas przed wzięciem bestii. Idąc tym tokiem myślenia, należy zadać pytanie którego dokładnie przykazania trzeba przestrzec w tym przypadku jeśli człowiek będzie zwiedziony. Otóż jest jedno przykazanie którego przestrzeganie gwarantuje nam rozpoznanie czy ktoś pochodzi od Boga czy tez nie. Chodzi o te przykazanie:

Wj 20
(4) Nie czyń  dla siebie bożka ani podobizny czegokolwiek, co jest na niebie w górze, i co jest na ziemi w dole, i czegokolwiek, co jest w wodzie pod ziemią.

(5) Nie będziesz się im kłaniał i nie będziesz im służył, gdyż Ja, Pan, Bóg twój, jestem Bogiem zazdrosnym, który karze winę ojców na synach do trzeciego i czwartego pokolenia tych, którzy mnie nienawidzą,
Pwt 5
(8 ) Nie uczyń sobie podobizny rzeźbionej czegokolwiek, co jest na niebie w górze i co jest na ziemi w dole, i tego, co jest w wodzie pod ziemią.

(9) Nie będziesz się im kłaniał i nie będziesz im służył, gdyż Ja, Pan, twój Bóg, jestem Bogiem zazdrosnym, który karze winę ojców na synach do trzeciego i czwartego pokolenia tych, którzy mię nienawidzą,

Teraz można być bardziej dociekliwym i czepliwym i powiedzieć "no dobrze, ale przecież chodzi o to że bestia może wmówić że to wizerunek Boga i dlatego możemy oddawać mu pokłon"
Tutaj znowu z pomocą przychodzi nam słowo Boga które wyjaśnia:
Pwt 4
(12) I przemówił Pan do was z tego ognia; głos słów słyszeliście, lecz postaci żadnej nie widzieliście, był tylko sam głos.

(13) I ogłosił wam swoje przymierze, które nakazał wam zachowywać: także dziesięć przykazań, i napisał je na dwóch tablicach z kamienia.

(14) Mnie zaś rozkazał Pan w tym czasie nauczyć was ustaw i praw, abyście je pełnili na ziemi, do której zdążacie, aby ją wziąć w posiadanie.

(15) Strzeżcie usilnie dusz waszych gdyż nie widzieliście żadnej postaci, gdy Pan mówił do was na Horebie spośród ognia,

(16) Abyście nie popełnili grzechu i nie sporządzili sobie podobizny rzeźbionej czy to w kształcie mężczyzny, czy kobiety,

(17) Czy w kształcie jakiegokolwiek zwierzęcia, które jest na ziemi, czy w kształcie jakiegokolwiek skrzydlatego ptaka, który lata pod niebem,

(18) Czy w kształcie czegokolwiek, co pełza po ziemi, czy w kształcie jakiejkolwiek ryby, która jest w wodzie pod ziemią,

(19) I abyś, gdy podniesiesz swoje oczy ku niebu i ujrzysz słońce, księżyc i gwiazdy, cały zastęp niebiański, nie dał się zwieść i nie oddawał im pokłonu, i nie służył im, skoro Pan, twój Bóg, przydzielił je wszystkim ludom pod całym niebem.

Dla naszego bezpieczeństwa Bóg zabronił również sporządzać SWOJEGO wizerunku i za pewne też dla tego nikomu nie objawił swojego wizerunku, aby nikt na ziemi nie mógł stworzyć Bałwana który mógłby być wizerunkiem Boga. Mamy więc zagwarantowane przez Boga, że ten kto będzie chciał się posługiwać jakimś wizerunkiem dla którego zażąda czci TEN NA PEWNO NIE JEST POSŁANY OD BOGA!!!

Zauważmy też, że drugie przykazanie, które wyżej przytoczyłem, a które jak się okazuje jest najlepszym zabezpieczeniem na czasy ostateczne jest najzacieklej zwalczane, ośmieszane i dewaluowane jako przestarzałe. Np kościół usunął je z dekalogu i promuje na potęgę kult obrazów rzeźb relikwii i temu podobne. Tak więc widzimy że jest to usypianie naszych sumień jako przygotowanie na czasy końca, aby nikt nie widział nic podejrzanego w oddaniu pokłonu i klęczenia przed posągiem. A tym czasem jest to własnie przysłowiowy papierek lakmusowy. Tu właśnie okaże się kto będzie przestrzegał tego przykazania i pomimo ogólnego zwiedzenia nie odda czci posągowi bestii, czy też przyjmie znamię bestii, które będzie poprzedzone oddaniem pokłonu jej posągowi.

Tak więc mamy podane jak rozpoznać czy ten kto będzie się podawał za wybawcę ludzkości i czynił wielkie cuda jest od Boga czy nie. Musimy sprawdzić czy ten ktoś uprawia bałwochwalstwo czy nie. Bałwochwalstwem jest każdy rodzaj oddawania czci jakimkolwiek wizerunkom nawet jeśli ktoś będzie mówił że jest to wizerunek prawdziwego Boga.

Tak więc jeśli ktokolwiek teraz lub w przyszłości będzie chciał od was oddania czci jakiemukolwiek wizerunkowi, to należy od razu się zorientować, że nie jest to nikt od Boga, ponieważ Bóg tego zabronił i należy odpowiedzieć jak Isus:

IDŹ PRECZ, BO NAPISANE JEST NIE BĘDZIESZ SPORZĄDZAŁ ŻADNEGO WIZERUNKU ANI SIĘ IM KŁANIAŁ!!!
Jeśli tak odpowiemy i nie oddamy pokłonu, tym samym nie otrzymamy znamienia, które zamknie nam drogę do zbawienia!!!

_________________
Iz 45, 22 Do mnie się zwróćcie, wszystkie krańce ziemi, abyście były zbawione, bo Ja jestem Bogiem i nie ma innego.
Powrót do góry
Permissions in this forum:
Nie możesz odpowiadać w tematach