Co jest prawdziwym celem Szatana????

+7
Kasia
anileve
anowi
Andrzej
lusia
thewordwatcher
Cyryl
11 posters
Go down
avatar
Cyryl
Liczba postów : 1422
Join date : 21/03/2015
https://cyryl27.wordpress.com/

Co jest prawdziwym celem Szatana???? Empty Co jest prawdziwym celem Szatana????

28th Czerwiec 2015, 22:24
Message reputation : 100% (1 vote)
Aby nie dać się zwieść szatanowi, musimy dowiedzieć się co było i nadal jest celem szatana, przyczyną jego buntu???

Celem szatana było i jest zniszczenie całej ludzkości!!!

Dlaczego szatan chciał zniszczyć ludzkość??? Ponieważ nie dla niego ludzkość to zwierzęta. I on zawsze chciał to udowodnić Bogu.

Otóż uznanie ludzkości za zwierzęta, jest jednocześnie wyrazem buntu wobec stworzyciela. Ponieważ Bóg uznaje ludzi za istoty stworzone na swój obraz i podobieństwo:

Ks. Rodz. 1 napisał:(26) Potem rzekł Bóg: Uczyńmy człowieka zgodnie z naszym obrazem i podobieństwem, i niech panuje nad rybami morskimi i nad latającymi stworzeniami niebios, i nad trzodami, i nad całą ziemią, i ponad wszelkimi gadami które pełzają po ziemi.

(27) I uczynił Bóg człowieka, zgodnie z obrazem Boga go uczynił, stworzył mężczyznę i kobietę.

Ks. Rodz. 5 napisał:(1) To jest księga potomków Adama: Kiedy Bóg stworzył człowieka, na podobieństwo Boże uczynił go.

(2) Jako mężczyznę i niewiastę stworzył ich oraz błogosławił im i nazwał ich ludźmi, gdy zostali stworzeni.
Ks. Rodz. 9 napisał:
(5) Będę też żądał krwi waszej, to jest dusz waszych. Będę jej żądał od każdego zwierzęcia. A od człowieka będę żądał duszy człowieka, za życie brata jego.

(6) Kto przelewa krew człowieka, tego krew przez człowieka będzie przelana, bo na obraz Boży uczynił człowieka.

Jak wiadomo słowa Boga to słowa które tworzą prawa rządzące całym stworzeniem. Zobaczcie:

http://proroctwa.com/fundamentalna-prawda.htm

Skoro Bóg sam swoimi słowami określił ludzi jako istoty stworzone na swój obraz i podobieństwo, to określenie ich zwierzętami jest wyrazem buntu wobec Boga i jego praw.

Z chwilą gdy szatan tak postawił sprawę, to stał się pierwszym buntownikiem.

Oczywiście Bóg dał szatanowi szanse na udowodnienie swoich oskarżeń. I tak szatan jako wąż, zwiódł pierwszych ludzi w Edenie.

A w jakim celu???? Aby całkowicie zgładzić ludzkość.

Od tej pory wszyscy ludzie są pod panowaniem śmierci pierwszej.

Jednakże jak wiadomo zdarzali się ludzie sprawiedliwi. Np. Henoch, żył w takiej przyjaźni z Bogiem, że ten zabrał go do nieba i obdarował życiem wiecznym.

Jednakże, szatan od tej pory starał się niszczyć całkowicie ludzkość.

I wykorzystał do tego niektóre naiwne anioły - które także zwiódł (wszak jest on byłym cherubem).

Skaził genetycznie ludzkość:

Ks. Rodz. 6 napisał:(4) A w owych czasach, również i potem, gdy synowie boży obcowali z córkami ludzkimi, byli na ziemi olbrzymi, których im one rodziły. To są mocarze, którzy z dawien dawna byli sławni.

Którzy to zachęcali ludzkość do zła. Otóż szatan był bardzo bliski realizacji swego celu, zobaczmy:

Ks. Rodz. 6 napisał:(5) A gdy Pan Bóg widział, że wielka jest złość człowieka na ziemi i że wszelkie jego myśli oraz dążenia jego serca są ustawicznie złe,

(6) Smucił się Pan Bóg, że uczynił człowieka na ziemi i rozważał głęboko nad tym w sercu swoim.

(7) I rzekł Pan: Zgładzę człowieka, którego stworzyłem, z powierzchni ziemi, począwszy od człowieka aż do bydlęcia, aż do płazów i ptactwa niebios, gdyż smutno mi, że je uczyniłem.

Otóż Bóg pożałował, że uczynił człowieka. Cały projekt pod nazwą ludzkość był zagrożony.

Jednak Bóg znalazł jednego człowieka, którego zapragnął ocalić jego oraz jego rodzinę - a także czyste zwierzęta:

Ks. Rodz. 6 napisał:(Cool Ale Noe znalazł łaskę w oczach Pana.

(9) Oto dzieje rodu Noego: Noe był mężem sprawiedliwym, nieskazitelnym wśród swojego pokolenia. Noe chodził z Bogiem.

(10) I zrodził Noe trzech synów: Sema, Chama i Jafeta.

(11) Ale ziemia była skażona w oczach Boga i pełna nieprawości.

(12) I spojrzał Bóg na ziemię, a oto była skażona, gdyż wszelkie ciało skaziło drogę swoją na ziemi.

(13) Rzekł tedy Bóg do Noego: Położę kres wszelkiemu ciału, bo przez nie ziemia pełna jest nieprawości; zniszczę je wraz z ziemią.

To dzięki Noemu ludzkość istnieje do dziś.

Zobaczmy jak szatan był blisko realizacji swojego celu.

Jednakże, co ciekawe, po potopie co powiedział Bóg:

Ks. Rodz. 9 napisał:(11) I ustanawiam przymierze moje z wami, że już nigdy nie zostanie wytępione żadne ciało wodami potopu i że już nigdy nie będzie potopu, który by zniszczył ziemię.
(15) Wspomnę na przymierze moje, które jest między mną a wami i wszelką istotą żyjącą we wszelkim ciele i już nigdy nie będzie wód potopu, które by zniszczyły wszelkie ciało.

Zobaczmy, od tej pory Bóg uczynił coś niezwykłego, dał słowo, że nigdy nie dokona masowej eksterminacji ludzkości i zwierząt. Oznaczało to jedno:

STWORZYCIEL OSOBIŚCIE ZAANGAŻOWAŁ SIĘ W PROCES NAPRAWY LUDZKOŚCI I ZIEMI.

Od tej co zauważmy, że Bóg tworzy nowe prawa dla ludzkości w odpowiedzi na akcje szatana.


Szatan tworzy wierzę Babel - aby skoncentrować całą ludzkość w buncie przeciwko Bogu. Aby Stworzyciel musiał złamać swoje słowo i zniszczyć całą ludzkość.

Bóg dzieli ludzkość na języki i narody - tworzy nowe prawo i sprawia, że ludzkość już nie ma możliwości skoncentrowania się w celu buntu wobec Stwórcy.

Potem Bóg wśród narodów tworzy przez linie Abrahama naród wybrany - Izrael. Naród ten ma być wzorcem dla innych narodów i droga powrotną do Boga i przestrzegania jego praw.

Szatan zwodzi Izrael tak, że Bóg Izrael wpierw dzieli na Izrael i Judę. A potem wpierw wygania z ziemi obiecanej Izrael, a potem Judę.

Wydaje się, że szatan triumfuje. Nawet po powrocie Judy z niewoli, doprowadza do tego, że Judą rządzą - posłuszni szatanowi - Edomici.

Ale wtedy następuje całkowita klęska szatan. Otóż Isus głosi ewangelie, oddaje życie jako okup za ludzkość. Po zmartwychwstaniu Isusa ewangelia nabywa niebywałej mocy.

Okazuje, się, że nawet zanieczyszczona genetycznie ludzkość - hybrydy - mają szanse na zbawienie. Ponieważ w ewangelii są słowa Isusa - pełne mocy twórczej - taj jak są pełne mocy twórczej słowa jego Ojca.

Cel szatana - zagłada całej a nawet większej części ludzkości staje się nierealny.

Tak szatan od tej pory całkowicie przegrał.

Od tej pory jedyne co szatan może zrobić to zminimalizować skutki głoszenia ewangelii.

Zobaczmy wpierw korumpuje jeden z siedmiu zborów :
http://cyryl.blox.pl/2014/10/O-zborze-w-Tiatyrze.html

w którym tworzy Wielką Nierządnice. Jednocześnie kontroluje wielką Nierządnice przez Bestie z rogami baranka (której ważnymi elementami są fałszywi nauczyciela Paweł i Łukasz) aby ożywić Bestie o siedmiu głowach.

Wszystko po to aby zachęcić ludzkość do łamania praw Boga.

Potem tworzy islam - kult jawnie zwalczający ewangelie.

A także tworzy inne organizacje i wreszcie niszczy monarchie aby kontrolować rządy.

Zobaczcie obecnie nie mamy monarchii w państwach ale ustrój o nazwie:

DEMO(N)KRACJA - CZYLI USTÓJ W KTÓRYM RZADZĄ DEMONY.

Wszystko w celu zachęcenia maksymalnej ilości ludzi do łamania praw Boga.

Celem szatana jest:
http://www.zbawienie.com/plan3wojen.htm

Ale Apokalipsa jasno wspomina o tym, że ten cel spali na panewce:

Ap 7 napisał:(9) Potem widziałem, a oto tłum wielki, którego nikt nie mógł zliczyć, z każdego narodu i ze wszystkich plemion, i ludów, i języków, którzy stali przed tronem i przed Barankiem, odzianych w szaty białe, z palmami w swych rękach.
(13) I odezwał się jeden ze starców, i rzekł do mnie: Któż to są ci przyodziani w szaty białe i skąd przyszli?

(14) I rzekłem mu: Panie mój, ty wiesz. A on rzekł do mnie: To są ci, którzy przychodzą z wielkiego ucisku i wyprali szaty swoje, i wybielili je we krwi Baranka.

(15) Dlatego są przed tronem Bożym i służą mu we dnie i w nocy w świątyni jego, a Ten, który siedzi na tronie, osłoni ich obecnością swoją.

(16) Nie będą już łaknąć ani pragnąć, i nie padnie na nich słońce ani żaden upał,

(17) Ponieważ Baranek, który jest pośród tronu, będzie ich pasł i prowadził do źródeł żywych wód; i otrze Bóg wszelką łzę z ich oczu.

Co to oznacza????

Że, mamy trwać w miłości nawet do nieprzyjaciół i nie bać się tych co zabijają ciało ale duszy zabić nie mogą. Mamy się trzymać z dala od szatana.

Zobaczmy szatan w celu likwidacji ludzkości zwiódł jedną trzecią aniołów - które w zasadzie mają wyrok śmierci od Boga.

Tak szatan zwodzi cały świat łącznie z niebem - świat to niebo i ziemia:
Ap 12 napisał:(9) I zrzucony został ogromny smok, wąż starodawny, zwany diabłem i szatanem, który zwodzi cały świat; zrzucony został na ziemię, zrzuceni też zostali z nim jego aniołowie.

Zobaczmy w Apokalipsie ten tytuł węża pojawia się celowo. Ponieważ wąż chciał poprzez zwiedzenie zamordować całą ludzkość. I taki cel przyświeca szatanowi cały świat.

Tak celem szatana jest zabicie maksymalnej ilości ludzi rękoma Boga i uczyni to nawet po trupach jednej trzeciej aniołów które zwiódł.

Nie bierzmy udział w żadnych wojnach, aktach nienawiści do innych ludzi. Trwajmy w przykazaniach jakie dał nam Isus a dostaniemy Koronę żywota.



thewordwatcher
thewordwatcher
Admin
Liczba postów : 5477
Join date : 18/03/2015
Skąd : Perth, Australia
http://zbawienie.com

Co jest prawdziwym celem Szatana???? Empty Re: Co jest prawdziwym celem Szatana????

29th Czerwiec 2015, 00:58
Message reputation : 100% (3 votes)
Pięknie to złożyłeś, Cyrylu.

Miałem ten obraz bardzo fragmentaryczny i bez większego przekonania odnośnie czasów dzisiejszych.

Teraz wyłożyłeś nam kawę na ławę.

Gdzieś także pisałem, że zwiedzenie w Edenie to był zamach na ludzkość. Przed potopem także była akcja skierowana przeciwko ludzkości.

Wieża Babel - oczywiście że tak!

Zastanawiałem się wiele nad przyczynami schodzenia aniołów na ziemię i seksu z kobietami ziemskimi.

Czyżby mieli aż taki pociąg do seksu aby zatracić życie wieczne i przestroga potopu wcale nie pomogła?

Teraz widzę wyraźnie, że wcale nie chodziło o seks. Chodziło o skażenie genetyczne rodzaju ludzkiego w celu fizycznego wyniszczenia rodzaju ludzkiego.

Bunt powstał już w niebie. Oczywiście szczegółów nie znamy ale znamy rezultaty. Najpierw szatan spróbował w Edenie, potem na pomoc przyszli zbuntowani aniołowie.

Nie chodziło ani o seks, ani o chęć posiadania potomstwa.

Cóż im po zwyrodniałym, skundlonym potomstwie, które nie ma życia wiecznego i błogosławieństwa Boga?

Najwyraźniej szatan nie zwiódł aniołów ale była to i jest doskonale zorganizowana akcja Lucyfera i zbuntowanych aniołów, którzy za wszelką cenę chcą zniszczyć rodzaj ludzki, z Nefilimami i hybrydami włącznie.

Jak Isus powiedział - szatan zwodzi cały świat!

Pracujący dla niego Nefilimowie i najbliższe potomstwo jest oczywiście także zwiedzone i oszukane!

Szatan i jego aniołowie przegrali i nie są w stanie nikomu niczego zapewnić, ponieważ ciąży na nich wyrok śmierci, który zostanie za około 1000 lat wykonany.


Zło i wredność szatana oraz upadłych aniołów polega na zakwestionowaniu Bożego dzieła twórczego, jakim jest rodzaj ludzki i z tego powodu wypowiedziano Bogu posłuszeństwo, nastąpił bunt, którzy przybrał katastrofalne skutki dla ludzkości.

Dopiero teraz możemy jeszcze bardziej zrozumieć miłość Boga do swych stworzeń, który poświęcił dla nas swego Syna, który oddał za nas swoje życie.

Jest widoczne, do jakiego stopnia Bóg nas miłuje i jakie drastyczne i nawet bolesne dla siebie i Syna, przedsięwziął środki, aby za wszelką cenę nie dopuścić do zniszczenia rodzaju ludzkiego.

W chwili obecnej nie mamy już żadnych złudzeń, ze szatan chce zniszczyć głownie rasę białych i Naród Wybrany ale celem jest cała fizyczna ludzkość włącznie z jego sługami, Nefilimami.

Dlatego nas się zatruwa, głodzi, dręczy pracą ponad siły, skaża genami tych potworów i tworzy się najohydniejsze zbrodnie - Sodoma Gomora i dzisiejszy gejowski cyrk oraz przerywania ciąży, seks nieletnich, skażonych falami WiFi, skażonych na umyśle poprzez szatańską TV.

Cel jest obecnie wyraźnie widoczny.

Szatan i jego banda upadłych aniołów dąży do zniszczenia wszelkiego materialnego życia.

To trzeba lepiej i dosadniej opisać i rozpowszechniać w maksymalny sposób.

Wiele hybryd zorientuje się także, że oni nie są wyjątkami i także są celem szatana i jego kliki.

Spełniają oni rolę użytecznych dla szatana idiotów

_________________
Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię twoje, przyjdź Królestwo twoje, bądź wola Twoja, jak w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj, i odpuść nam nasze winy, jak i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Albowiem twoje jest Królestwo i moc, i chwała na wieki wieków. Niech się stanie.
----------------------------------------------------------------------------------------
thewordwatcher@gmail.com

http://www.zbawienie.com http://www.proroctwa.com
https://www.youtube.com/thewordwatcher
https://www.youtube.com/HenryKubik
avatar
Cyryl
Liczba postów : 1422
Join date : 21/03/2015
https://cyryl27.wordpress.com/

Co jest prawdziwym celem Szatana???? Empty Re: Co jest prawdziwym celem Szatana????

29th Czerwiec 2015, 11:17
Message reputation : 100% (1 vote)
thewordwatcher napisał:Teraz widzę wyraźnie, że wcale nie chodziło o seks. Chodziło o skażenie genetyczne rodzaju ludzkiego w celu fizycznego wyniszczenia rodzaju ludzkiego.

Dokładnie.

Zobaczmy dlaczego Isus zyskał po swoim zmartwychwstaniu od Ojca tak wielką moc i władzę???

Ponieważ uczynił coś, co przeszło pojęcie szatana i upadłych aniołów.

Co nakazał Isus Apostołom po swoim zmartwychstaniu???

Mar 16 napisał:(14) Na koniec ukazał się jedenastu uczniom, gdy siedzieli u stołu, i ganił ich niewiarę i zatwardziałość serca, że nie uwierzyli tym, którzy go widzieli zmartwychwskrzeszonego.

(15) I rzekł im: Idąc na cały świat, głoście ewangelię wszystkiemu stworzeniu.

(16) Kto uwierzy i ochrzczony zostanie, będzie zbawiony, ale kto nie uwierzy, będzie potępiony.

Otóż Apostołowie głosili ewangelie nawet potomstwu upadłych aniołów.

Uwierzenie w ewangelie - w której są słowa pełne mocy naprawy skażonego DNA ludzkiego - oraz jej wypełnienie gwarantuje życie wieczne.

Od tej pory samo skażenie genetyczne ludzkości nie wystarczyło szatanowi.

Zobaczmy najwięcej hybryd - jak sam Henryku zauważyłeś - jest pośród islamistów. Dodatkowo wyznają oni islam - czyli kult którego celem jest niedopuszczenie do ewangelizacji hybryd. I co??? Jaki jest efekt???

http://wpolityce.pl/polityka/152753-co-roku-w-afryce-ok-6-mln-muzulmanow-przechodzi-na-chrzescijanstwo-radykalny-islam-moze-unieszkodliwic-wylacznie-religia-monoteistyczna

czy:

http://cyryl.blox.pl/2014/10/Zbor-w-Filadelfii-czyli-najwiernisi-uczniowie.html

Jaki był cel "rewolucji islamskiej" i utworzenia ISIS.

Powstrzymanie zboru w Filadelfii. Dosłownie zobaczmy prawdziwą klęskę szatana.

Szatan był zmuszony zwiększyć środki przemocy wobec chrześcijan oraz umiarkowanych islamistów - którzy najprawdopodobniej przeszli by powoli na chrześcijaństwo.

To jest jedyny powód istnienia ISIS i szerzenia terroru.

Już teraz jedyną odpowiedzią szatana zaczyna być przemoc.

thewordwatcher napisał:Wiele hybryd zorientuje się także, że oni nie są wyjątkami i także są celem szatana i jego kliki.

Oczywiście. Dlatego ewangelia jest i będzie głoszona aż do 1000 letniego Królestwa Isusa, na końcu przez samych aniołów.

Bóg da szanse nawet hybrydom aby zmienili swoje uczynki i uwierzyli w ewangelie.

avatar
Cyryl
Liczba postów : 1422
Join date : 21/03/2015
https://cyryl27.wordpress.com/

Co jest prawdziwym celem Szatana???? Empty Re: Co jest prawdziwym celem Szatana????

29th Czerwiec 2015, 21:49
Message reputation : 100% (2 votes)
Zacytuje podstawowy zarzut Mariusza wobec nauk Isusa o miłowaniu nieprzyjaciół

Mariusz napisał:
PostWysłany: Pon 9:01, 03 Lut 2014 Temat postu: Odpowiedz z cytatem

--------------------------------------------------------------------------------
Cyrylu:

Starasz się odpowiedzieć na moje pytanie problemowe z punktu widzenia historii i logiki ale to nie wyjaśnia dlaczego Pomazaniec zmienił prawo, kiedy miał go wypełnić.

W poprzednich postach wyszczególniłem całość tematu.

Z tych słów Isusa 5:44 wynika że trzeba miłować i modlić się za naprzykład hybrydzką Hasbarę warzywniaka i innych for internetowych (wszystkie), ktore są kontrolowane przez agentów tejże instytucji.

To tak jakby Isus kazał miłować i modlić się za.....faryzeuszy/hybrydy. tyle że dzisiaj.

Dlatego tu wychodzi totalna paranoja.

Tej paranoi z "taką" postawą Isusa nie da się wyjaśnić przy tej wiedzy jaką posiadamy.

Moim zdaniem jest jedno wytłumaczenie: ewangelia wg. Mateusza , nie jest pismem natchnionym przez Boga.
http://www.zbawieniecom.fora.pl/rozwazania-biblijne,23/czy-chrzescijanie-musza-milowac-zbrodniarzy,1433-30.html


Otóż teraz zacytuje Isusa z ewangelii Jana, aby pokazać, że jak najbardziej miłość do nieprzyjaciół i przebaczanie ma głęboki sens:

Jana 3 napisał:(14) I jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak musi być wywyższony Syn Człowieczy,

(15) Aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny.

(16) Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny.

(17) Bo nie posłał Bóg Syna na świat, aby sądził świat, lecz aby świat był przez niego zbawiony.

(18) Kto wierzy w niego, nie będzie sądzony; kto zaś nie wierzy, już jest osądzony dlatego, że nie uwierzył w imię jednorodzonego Syna Bożego.

(19) A na tym polega sąd, że światłość przyszła na świat, lecz ludzie bardziej umiłowali ciemność, bo ich uczynki były złe.

(20) Każdy bowiem, kto źle czyni, nienawidzi światłości i nie zbliża się do światłości, aby nie ujawniono jego uczynków.

(21) Lecz kto postępuje zgodnie z prawdą, dąży do światłości, aby wyszło na jaw, że uczynki jego są dokonane w Bogu.


Dosłownie zobaczmy jak Isus się porównał do węża miedzianego którego Mojżesz uczynił w jakim celu??? Aby ocalić grzeszników:

Ks. Liczb 21 napisał:(5) I zaczął lud mówić przeciw Bogu i przeciw Mojżeszowi: Po co wyprowadziliście nas z Egiptu, czy po to, abyśmy pomarli na pustyni? Gdyż nie mamy chleba ani wody i zbrzydł nam ten nędzny pokarm.

(6) Wtedy zesłał Pan na lud jadowite węże, które kąsały lud, i wielu z Izraela pomarło.

(7) Przyszedł więc lud do Mojżesza i rzekli: Zgrzeszyliśmy, bo mówiliśmy przeciwko Panu i przeciwko tobie; módl się do Pana, żeby oddalił od nas te węże. I modlił się Mojżesz za lud.

(Cool I rzekł Pan do Mojżesza: Zrób sobie węża i osadź go na drzewcu. I stanie się, że każdy ukąszony, który spojrzy na niego, będzie żył.

(9) I zrobił Mojżesz miedzianego węża, i osadził go na drzewcu. A jeśli wąż ukąsił człowieka, a ten spojrzał na miedzianego węża, pozostawał przy życiu.


Zobaczmy, ludzie jak zgrzeszyli to umierali od jadowitych wężów. Ale Bóg jednocześnie dał ocalenie w postaci węża miedzianego.

A teraz zobaczmy ludzkość, która skażona genetycznie, była pełna grzechu zaś naród wybrany - którego celem była także ochrona ludzkości przed skażeniem genetycznym odszedł od Boga.

I tutaj Isus mówi jasno, że każdy kto w niego uwierzy będzie miał żywot wieczny.

Co oznacza słowo KAŻDY?? Oznacza, ze każdy człowiek nawet skażony genetycznie jeśli uwierzy w Isusa będzie miał żywot wieczny.

Tak samo jak od spojrzenia na miedzianego węża nie ginęli od jadu węży Izraelici, ale byli uzdrowieni. Zobaczmy od jadowitych wezy ponoć nie było ratunku ale Bóg znalazł wyjście z tej sytuacji.

Zobaczmy Jan w Apokalipsie nazywa szatana wężem Starodawnym - który wpuścił jad dla ludzkości w postaci skażenia DNA rodzaju ludzkiego.

Szatan myślał, że wystarczy skazić ludzkie DNA i po sprawie.

A tutaj proszę Isus poprzez swoje czyny, słowa, ofiarę i zmartwychwstanie sprawił, że stał się niczym miedziany wąż - który swoimi naukami leczy ludzkie skażone DNA!!!

Całkowity triumf Boga i jego Syna!!!


To czego nie mógł zrozumieć Mariusz jak można miłować hybrydy i faryzeuszy a wyjaśnienie jest bardzo proste.

Każdy z nich ma szansę uwierzyć w Isusa. Każdy z nich ma szanse i wielu z nich korzysta aby zostać uczniem Isusa a wtedy:

Jana 13 napisał:(34) Po tym wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeśli miłość wzajemną mieć będziecie.

(35) Nowe przykazanie daję wam, abyście się wzajemnie miłowali, jak Ja was umiłowałem; abyście się i wy wzajemnie miłowali.

thewordwatcher napisał:Szatan i jego banda upadłych aniołów dąży do zniszczenia wszelkiego materialnego życia.

Dokładnie ale:

Jana 3 napisał:(16) Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny.


I tak na podstawie ewangelii Jana mamy przykład, że ewangelie były skierowane do wszystkich ludzi a nie tylko do Izraelitów.

Poprzez uwierzenie w Isusa, ludzie zaczynają miłować uczynki światłości i się zmieniają.

Mateusz podaje dalsze słowa Isusa jak można zmienić swoje DNA:

Mat 16 napisał:(24) Wtedy Isus rzekł do uczniów swoich: Jeśli kto chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie i weźmie krzyż swój, i niech idzie za mną.

(25) Bo kto by chciał życie swoje zachować, utraci je, a kto by utracił życie swoje dla mnie, odnajdzie je.


I zobaczmy przykład Johna Todd'a:
http://www.zbawienie.com/magia.htm

Zaparł się samego siebie, choć był hybrydą pod kontrolą demonów.

Tak należy rozumieć słowo każdy. John Todd uwierzył Isusowi - on wysokiej rangi czarownik, satanista, hybryda.

Dlatego miłość do nieprzyjaciół ma ogromny sens.

Dosłownie Bóg wytrącił Szatanowi i upadłym aniołom broń z ręki w postaci skażenia ludzkiego DNA.

Szatan jak stwierdził John Todd przegrał z chwilą zmartwychwstania Isusa.


lusia
lusia
Liczba postów : 1388
Join date : 18/03/2015
Skąd : wawa
http://mojaopoka.blogspot.com/

Co jest prawdziwym celem Szatana???? Empty Re: Co jest prawdziwym celem Szatana????

29th Czerwiec 2015, 22:00
Bóg przez Isusa daje szansę każdemu kto uwierzy w Jego Syna - przypomnę filmik :



http://gosc.pl/doc/1359291.Co-roku-6-mln-wyznawcow-islamu-prosi-o-chrzest


nawróceni Muzułmanie stają się Wielka Rzeszą nawracają się na katolicyzm ale idą do Isusa

„Drogi Ojcze Święty, przyjmij w Watykanie nawróconych do Jezusa muzułmanów” – napisał w liście do Benedykta XVI jeden z nich – Magdi Cristiano Allam.

_________________
"Jak łania tęskni do wód strumieni, tak dusza moja tęskni do Ciebie, Boże! "
Psalm 42



    Nie pamiętaj nam win naszych przodków, niech rychło przyjdzie ku nam miłosierdzie Twoje: bo bardzo jesteśmy słabi. Wspomóż nas Boże zbawienia naszego, przez wzgląd na chwałę Twojego Imienia i wyzwól nas i odpuść nasze grzechy przez wzgląd na Twoje Imię. (Psalm 79:8-9 .




___________________________________________________________________________________________________________

http://mojaopoka.blogspot.com/
thewordwatcher
thewordwatcher
Admin
Liczba postów : 5477
Join date : 18/03/2015
Skąd : Perth, Australia
http://zbawienie.com

Co jest prawdziwym celem Szatana???? Empty Re: Co jest prawdziwym celem Szatana????

30th Czerwiec 2015, 01:00
Message reputation : 100% (1 vote)
Z tych przyczyn Chrystus to Baranek, który gładzi grzechy świata. Czyli umarł za nas wszystkich i kto zechce skorzystać z Jego ofiary i żyć wiecznie w posłuszeństwie Prawa, żyć będzie.

Niemal wszystkie religie straszą nas Armagedonem, który uważają za zniszczenie całego świata, czyli miliardów ludzi. Tymczasem Biblia mówi o Armagedonie jako bitwie pomiędzy szatańskimi oddziałami a oddziałami 144.000 z Isusem Chrystusem.

Owszem będą plagi na tych, którzy pomimo oczywistych i WIDZIALNYCH dowodów kłamstw i przewrotności szatana oraz braku mocy, ci będąc niegodziwymi do końca będą woleli zginąć niż ukorzyć się przed Bogiem.

Także werset z Objawienia 3:9  Oto sprawię, że ci z synagogi szatana, którzy podają się za Żydów, a nimi nie są, lecz kłamią, oto sprawię, że będą musieli przyjść i pokłonić się tobie do nóg, i poznają, że Ja ciebie umiłowałem.

Czyli nie tyle czeka ich wszystkich śmierć ale upokorzenie przez samego Boga i Żydzi będą musieli się ukorzyć i zamiast rządzić innymi, będą oni pod rządami tych, których tak gnębili.

Miłość do nieprzyjaciół nie oznacza obcałowywania każdego Żyda z władzami włącznie, ale nie odpłacaniem im za ich zbrodnie i modlitwy do Boga, aby zmienił ich serca.

_________________
Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię twoje, przyjdź Królestwo twoje, bądź wola Twoja, jak w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj, i odpuść nam nasze winy, jak i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Albowiem twoje jest Królestwo i moc, i chwała na wieki wieków. Niech się stanie.
----------------------------------------------------------------------------------------
thewordwatcher@gmail.com

http://www.zbawienie.com http://www.proroctwa.com
https://www.youtube.com/thewordwatcher
https://www.youtube.com/HenryKubik
avatar
Cyryl
Liczba postów : 1422
Join date : 21/03/2015
https://cyryl27.wordpress.com/

Co jest prawdziwym celem Szatana???? Empty Re: Co jest prawdziwym celem Szatana????

30th Czerwiec 2015, 21:20
Message reputation : 100% (2 votes)
Następny dowód na to, jaki jest rzeczywisty cel szatana:


Mat 24 napisał:(21) Wtedy bowiem nastanie wielki ucisk, jakiego nie było od początku świata aż dotąd, i nie będzie.

(22) A gdyby nie były skrócone owe dni, nie ocalałaby żadna istota, lecz ze względu na wybranych będą skrócone owe dni.

Zobaczmy, Isus jasno powiedział, że szatan spowoduje tak Wielki Ucisk, że gdyby nie interwencja - Boga - i skrócenie tych dni to nie ocalałby żadna istota, żadne stworzenie.

Isus pokazuje prawdziwy cel szatana i jego prawdziwy charakter.

Isus pokazuje jasno, że szatan jest pierwszym w którym jest nieokiełznana chęć mordu i tą chęć przekazuje swoim dzieciom:

Jana 8 napisał:(44) Ojcem waszym jest diabeł i chcecie postępować według pożądliwości ojca waszego. On był mężobójcą od początku i w prawdzie nie wytrwał, bo w nim nie ma prawdy. Gdy mówi kłamstwo, mówi od siebie, bo jest kłamcą i ojcem kłamstwa.

Zobaczmy co mówi Apokalipsa:

Ap 12 napisał:(9) I zrzucony został ogromny smok, wąż starodawny, zwany diabłem i szatanem, który zwodzi cały świat; zrzucony został na ziemię, zrzuceni też zostali z nim jego aniołowie.
(12) Dlatego weselcie się, niebiosa, i wy, którzy w nich mieszkacie: Lecz biada ziemi i morzu, gdyż zstąpił do was diabeł pałający wielkim gniewem, bo wie, iż czasu ma niewiele.

W czym szatan zwodzi świat???

W tym, że swoim sługom obiecują władzę i niewolników.... podczas gdy jego celem jest zniszczenie wszelkiego stworzenia na ziemi.

A po zrzuceniu szatan jest wściekły ponieważ wie, że mało ma czasu na swój cel czyli, zniszczenie wszelkiego życia na ziemi.

thewordwatcher
thewordwatcher
Admin
Liczba postów : 5477
Join date : 18/03/2015
Skąd : Perth, Australia
http://zbawienie.com

Co jest prawdziwym celem Szatana???? Empty Re: Co jest prawdziwym celem Szatana????

1st Lipiec 2015, 02:06
Message reputation : 100% (1 vote)
Niezwykłe wyjaśnienie i niezwykła... pomoc Boga.

Znamy wszyscy te wersetu, ale dopiero teraz je w pełni rozumiemy.

Wspaniałe znalezisko, Cyrylu.

Zwróćmy uwagę na jeden główny czynnik.

Jakakolwiek lepiej zrozumiana doktryna natychmiast jest podpierana wersetami, które dobrze znamy ale nie znaliśmy pełnego znaczenia.

Moim zdaniem dwa tematy biblijne są najważniejsze.


1. Cel szatana - zniszczenie człowieka na ziemi.

2. Cel Boga - uratować człowieka przed zniszczeniem.


Obie doktryny ujawnione dopiero teraz.

To nie jest ludzka mądrość ale Boża, w pełni potwierdzona wieloma wersetami!

Bez Boga owo zrozumienie nie byłoby możliwe!

Dowód?

2000 lat braku zrozumienia.

"W czasach ostatecznych zrozumiecie to dokładnie."

To jest plan Boży dokładnie opisany w Biblii.

Dopiero teraz Bóg otworzył nam oczy, abyśmy to dokładnie zrozumieli i... przekazali innym.

Niech będzie Bogu chwała za to, że upodobało się Mu ukryć to przed wykształconymi a ujawnić prostaczkom!


Niesamowite!

Kolejne wersety to w pełni potwierdzają.

Jana 3:16  Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny.
Jana 3:17  Bo nie posłał Bóg Syna na świat, aby sądził świat, lecz aby świat był przez niego zbawiony.

Spójrzmy, w jaki niezwykły sposób wersety się nawzajem potwierdzają. Wersety, które znamy ale nie zawsze w pełni rozumieliśmy!

_________________
Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię twoje, przyjdź Królestwo twoje, bądź wola Twoja, jak w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj, i odpuść nam nasze winy, jak i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Albowiem twoje jest Królestwo i moc, i chwała na wieki wieków. Niech się stanie.
----------------------------------------------------------------------------------------
thewordwatcher@gmail.com

http://www.zbawienie.com http://www.proroctwa.com
https://www.youtube.com/thewordwatcher
https://www.youtube.com/HenryKubik
avatar
Andrzej
Liczba postów : 110
Join date : 18/03/2015
Age : 51
Skąd : Będzin

Co jest prawdziwym celem Szatana???? Empty Re: Co jest prawdziwym celem Szatana????

1st Lipiec 2015, 12:44
Message reputation : 100% (1 vote)
Nic nie wniose do tego tematu bo tu już chyba nic nie można dodać ale ...czuje że musze napisaćSmile
Pięknie to ujeliscie oboje i Henryk i Cyryl.
Wchodząc tu w ten temat człowiek czuje się ogromnie podbudowany.

Faktycznie to wszystko powyżej ma sens.
Rola Isusa w zbawieniu "wszystkiego stworzenia" jesli uwierzy i "pójdzie" za nim oraz rola szatana w całkowitym zniszczeniu rodzaju ludzkiego.
Pięknie wytłumaczone, podparte wersetami z ewangelii Jana. Dobra robota i jak dla mnie najważniejszy tu temat bo ...budujący mnie osobiscie.

2. Szkoda że w innych tematach wklejamy informacje z okropnosciami tego swiata.
Nie chodzi o informacje typu "suche fakty" o tym co dzieje się na swiecie ale chodzi bardziej o niepotrzebne wegług mnie filmy o okrucieństwie panującym na tym swiecie. Np. był tu gdzies wklejony film z podpalenia jeńca ze wschodniej Ukrainy przez banderowców i tym podobne.
Wiem do czego zdolny jest człowiek i według mnie nie warto o tym tu wspominać. Takie informacje działają odwrotnie. Człowiek czuje się zdołowany a chciałbym aby to forum działało odwrotnie.

Przepraszam za zamieszanie w tym temacie ale musiałem to napisać. Tak częsc pierwszą postu jak i częsć (szczególnie) drugą
avatar
Cyryl
Liczba postów : 1422
Join date : 21/03/2015
https://cyryl27.wordpress.com/

Co jest prawdziwym celem Szatana???? Empty Re: Co jest prawdziwym celem Szatana????

1st Lipiec 2015, 21:27
Message reputation : 100% (1 vote)
Mamy inny ciekawy werset:

Mat 10 napisał:(28) I nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, ale duszy zabić nie mogą; bójcie się raczej tego, który może i duszę i ciało zniszczyć w Gehennie.

Tutaj Isus jasno pokazuje jaką metodę obrał szatan po zmartwychwstaniu.

Zastanówmy się, szatan oskarża całą ludzkość przed Bogiem. W jakim celu???

Aby wystawić ludzi na próby - których celem jest nakłonienie maksymalnej ilości ludzi do łamania praw Boga - przez co szatan chce doprowadzić maksymalną ilość ludzi na śmierć ostateczną, śmierć drugą jezioro ognia i siarki.

Także celem szatan będzie zmuszenie jak największej ilości ludzi do przyjęcia znamienia Bestii. Przed przyjęciem tego znamienia będą ostrzegał anioł Boga:

Ap 14 napisał:(9) A trzeci anioł szedł za nimi, mówiąc donośnym głosem: Jeżeli ktoś odda pokłon zwierzęciu i jego posągowi i przyjmie znamię na swoje czoło lub na swoją rękę,

(10) To i on pić będzie samo czyste wino gniewu Bożego z kielicha jego gniewu i będzie męczony w ogniu i w siarce wobec świętych aniołów i wobec Baranka.

(11) A dym ich męki unosi się w górę na wieki wieków i nie mają wytchnienia we dnie i w nocy ci, którzy oddają pokłon zwierzęciu i jego posągowi, ani nikt, kto przyjmuje znamię jego imienia.

Zobaczcie celem Szatana po zmartwychwstaniu było, jest i będzie zawsze zabicie ludzi w jeziorze ognia i siarki - śmierci drugiej!!!

Zresztą także na podstawie uczynków zostanie osądzona cała ludzkość:

Ap 20 napisał:(12) I widziałem umarłych, wielkich i małych, stojących przed tronem; i księgi zostały otwarte; również inna księga, księga żywota została otwarta; i osądzeni zostali umarli na podstawie tego, co zgodnie z ich uczynkami było napisane w księgach.

(13) I wydało morze umarłych, którzy w nim się znajdowali, również śmierć i Hades wydały umarłych, którzy w nich się znajdowali, i byli osądzeni, każdy według uczynków swoich.

(14) I śmierć, i Hades zostały wrzucone do jeziora ognistego; owo jezioro ogniste, to druga śmierć.

(15) I jeżeli ktoś nie był zapisany w księdze żywota, został wrzucony do jeziora ognistego.


Zrozumcie szatan doskonale wie, że tylko Bóg może ukarać śmiercią ostateczną - ponieważ jest właścicielem całego stworzenia.

Dlatego szatan poprzez plan 3 wojen chce napuścić na siebie ludzi, mówi o tym Isus:

(4) A Isus odpowiadając, rzekł im: Baczcie, żeby was kto nie zwiódł.

(5) Albowiem wielu przyjdzie w imieniu moim, mówiąc: Jam jest Chrystus, i wielu zwiodą.

Dokładnie zobaczmy obecnie jak chrześcijaństwo jest zwodzone. Jedni chrześcijanie wspierają syjonistów i ich zbrodnie na Palestyńczykach a inni chrześcijanie bratają się z islamistami i przymykają oczy na szatańskie nauki islamu.


(6) Potem usłyszycie o wojnach i wieści wojenne. Baczcie, abyście się nie trwożyli, bo musi się to stać, ale to jeszcze nie koniec.

(7) Powstanie bowiem naród przeciwko narodowi i królestwo przeciwko królestwu, i będzie głód, i mór, a miejscami trzęsienia ziemi.

No właśnie od czasu zmartwychwstania mamy ciągle wojny.

(Cool Ale to wszystko dopiero początek boleści.

Dokładnie około 2000 tysięcy lat, wojen okrucieństw i fałszywych nauczycieli chrześcijan. A to dopiero okazuje się przedsmakiem.

(9) Wtedy wydawać was będą na udrękę i zabijać was będą, i wszystkie narody pałać będą nienawiścią do was dla imienia mego.

(10) I wówczas wielu się zgorszy i nawzajem wydawać się będą, i nawzajem nienawidzić.

(11) I powstanie wielu fałszywych proroków, i zwiodą wielu.

(12) A ponieważ bezprawie się rozmnoży, przeto miłość wielu oziębnie.

(13) A kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony.

Zobaczmy na dzisiejsze czasy ostatnio wzmaga się na świecie wrogość wobec Isusa i chrześcijaństwa. Promuje się wszelkie zboczenia i najdziksze kulty.

(14) I będzie głoszona ta ewangelia o Królestwie po całej ziemi na świadectwo wszystkim narodom, i wtedy nadejdzie koniec.


I dlatego ewangelia będzie głoszona przez anioły o zbliżającym się Królestwie.

Szatan doskonale o tym wie. Wie, że Królestwo Boga się zbliża wielkimi krokami i dlatego chce aby jak najmniej ludzi znalazło się w tym Królestwie.

anowi
anowi
Liczba postów : 99
Join date : 18/03/2015

Co jest prawdziwym celem Szatana???? Empty Re: Co jest prawdziwym celem Szatana????

1st Lipiec 2015, 22:01
Message reputation : 100% (1 vote)
Co planują pachołki diabła

Program „Rosja – 2045″. Oto o czym mówią pachołki diabła i do czego naprawdę dążą.

Drodzy ojcowie, bracia i siostry!

Kiedy ogląda się tę prezentację w której pobrzmiewa oszałamiająca i fantastyczna informacja o przyszłości ludzkości to trzeba sobie jasno zdać sprawę z tego, że wszystkie projekty to jedynie zasłona dymna, którą stawiają wyznawcy Szatana ażeby przekonać naiwnych i łatwowiernych ludzi o tym, że droga doskonalenia ludzkości dopiero się zaczyna i w końcowym rezultacie ludzie staną się tacy „jak bogowie” – nieśmiertelni i doskonali.

W rzeczywistości jest to typowa manipulacja świadomością po to żeby ukryć prawdziwy cel. Mówią wam, że mamy przed sobą długą drogę do świetlanej i oszałamiającej przyszłości ale tak naprawdę naszym „przewodnikom” potrzeba tylko doprowadzić nas do najbliższego rogu ażeby nas ograbić i zabić. Ale najstraszniejsze jest to, że oni chcą zabić nie tylko ciało ale i duszę!

Pachołki Antychrysta i diabła promujący w świecie idee transhumanizmu, dzięki któremu, jakoby, ludzie zdołają przeszczepić mózg w ciała robotów i załadować jaźń w komputery, mają jeden tylko najbliższy cel – wszczepić każdemu człowiekowi planety chip i (albo) nanieść znamię na czoło i rękę.

Naniesienie znamienia Antychrysta jest głównym celem tych potworów. Zgodzicie się, że pod przekonywające rozmowy o nadchodzącej nieśmiertelności ludzi, ładowaniu umysłu i jaźni w komputery i inet-sieci (tak jak w filmach Hollywood), naniesienie znamienia albo wszczepienie chipu wygląda jak drobiazg nad którym nie ma co się zastanawiać.

Można tak powiedzieć, że jest to pierwszy i najmniejszy kroczek na drodze do „świetlanej” ery cybernetycznej i nieśmiertelnej przyszłości ludzkości. To jest właśnie głównym celem satanistów-transhumanistów. Maskując dalekimi i tęczowymi perspektywami ludzkości przekonać ludzi żeby zgodzili się na, wydawałoby się, drobniutki ale bardzo konieczny krok – przyjęcie szatańskiego znamienia i chipów. Oby Bóg im przeszkodził!

Bracia i siostry!

Nie zgadzajcie się na wykonanie tego zgubnego dla duszy kroku. Nie przyjmujcie cyfrowych imion Antychrysta, nie przyjmujcie elektronicznych dokumentów, elektronicznych dowodów tożsamości, chipów, itp. W żadnym wypadku nie zdradzajcie Chrystusa! Dopomóż nam Panie Boże!

Bracia i siostry, ten ruch „Rosja – 2045″ jest wspierany na najwyższym poziomie międzynarodowym. Jest on zaledwie niewielką częścią światowego ruchu transhumanizmu, którym kierują wyznawcy Szatana. Jeżeli przeczytacie listę uczestników wchodzących do tego ruchu i biorących udział w kongresach „Globalna przyszłość” to ujrzycie uczonych światowej sławy, przedstawicieli i szefów czołowych, światowych korporacji ponadnarodowych, w tym Google, polityków…

http://wolna-polska.pl/wiadomosci/co-planuja-pacholki-diabla-2015-07
thewordwatcher
thewordwatcher
Admin
Liczba postów : 5477
Join date : 18/03/2015
Skąd : Perth, Australia
http://zbawienie.com

Co jest prawdziwym celem Szatana???? Empty Re: Co jest prawdziwym celem Szatana????

2nd Lipiec 2015, 14:30
Message reputation : 100% (1 vote)
Napisałeś Cyrylu...

... zauważmy, że Bóg tworzy nowe prawa dla ludzkości w odpowiedzi na akcje szatana.

Na przekór opiniom znanej nam kliki masońskiej.  Very Happy

Bardzo ciekawa uwaga, ponieważ Bóg dostosowuje Prawo do sytuacji. Owszem Biblia mówi, ze Prawo jest nienaruszalne... przez człowieka.

A Bóg może robić cokolwiek zechce, skoro to może nas uratować. I właśnie Bóg robi wszystko, aby w LEGALNY sposób rodzaj ludzki uratować przed zagładą.

Wielu ludzi nie widzi tego przebiegłego planu szatana, ponieważ jest on realizowany bardzo powoli.

A plan 3 wojen mówi wyraźnie o zniszczeniu syjonizmu czyli części Bestii. I to właśnie świadczy o tym, że plan zagłady ludzkości jest ukryty nawet przed tymi, którzy dla szatana pracują i oni nie mają zielonego pojęcia o tym, że on nimi także gardzi z uwagi na to, że są także stworzeni na obraz i podobieństwo Boże.

Czyli dosłownie jak Bóg zapowiedział, szatan zwodzi cały świat.

Miałem już napisane: Biblia nam mówi,  i nagle zorientowałem się, że takie określenie uwłacza Bogu.

Bóg mówi i jego słowo jest ważne. Biblia to nie Bóg a Jego słowa nas głównie interesują, Jego oraz Syna, który mówi to, czego Ojciec Go nauczył.

Pawła uczył szatan, dlatego bzdury pisał.

Czyli taki termin nie powinien być używany przez naśladowców Chrystusa. On nie mówił - Biblia mówi ale mówił: napisano - oczywiście z polecenia Boga.

My możemy dzisiaj powiedzieć; "Bóg mówi do nas słowami zanotowanymi w Biblii."  cheers


Odnośnie znaku Bestii.

Możemy sobie spekulować do woli, ale najpierw musimy poznać Bestię, której szatan da całą władzę. Skoro ma być obraz czy znamię Bestii, musi ona istnieć i być dobrze znana. Jest olbrzymia przyczyna, dla której Bóg za oddanie chwały Bestii ukarze każdego śmiercią bezpowrotną.

Aby nie było niedomówień dla człowieka, anioł Boży będzie ostrzegał przed wzięciem znaku Bestii.

Czy w chwili obecnej jesteśmy pod tym względem całkowicie bezpieczni. Szatan nas nigdy już nie oszuka. Dlatego za odmowę wzięcia znaku będzie karał śmiercią, ponieważ świat będzie skutecznie ostrzeżony przez konsekwencjami wzięcia znaku na czoło lub rękę.

Skoro oszustwa szatana nie zdadzą egzaminu, postanie mu jedynie fizyczna przemoc.

Mam nadzieję, że w tym okresie Naród Wybrany będzie już na pustyni i nas to raczej nie będzie już dotyczyło.

_________________
Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię twoje, przyjdź Królestwo twoje, bądź wola Twoja, jak w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj, i odpuść nam nasze winy, jak i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Albowiem twoje jest Królestwo i moc, i chwała na wieki wieków. Niech się stanie.
----------------------------------------------------------------------------------------
thewordwatcher@gmail.com

http://www.zbawienie.com http://www.proroctwa.com
https://www.youtube.com/thewordwatcher
https://www.youtube.com/HenryKubik
avatar
Cyryl
Liczba postów : 1422
Join date : 21/03/2015
https://cyryl27.wordpress.com/

Co jest prawdziwym celem Szatana???? Empty Re: Co jest prawdziwym celem Szatana????

3rd Lipiec 2015, 21:33
Message reputation : 100% (1 vote)
thewordwatcher napisał:Na przekór opiniom znanej nam kliki masońskiej. Very Happy

Bardzo ciekawa uwaga, ponieważ Bóg dostosowuje Prawo do sytuacji. Owszem Biblia mówi, ze Prawo jest nienaruszalne... przez człowieka.

Dokładnie.

Zobaczmy co po grzechu Bóg powiedział do Adama, Ewy i węża????

Powiedział, że ich prawa zostały zmienione z uwagii na zaistniałą sytuacje która powstała z winy tej trójki.

Twierdzenia o tym, że Bóg nie może zmienić swoich praw to wymysł pastorów a wcześniej faryzeuszy.

Dlatego Paweł, który był faryzeuszem twierdził, że ewangelia zniosła prawo. Ponieważ faryzeusze nie rozumieli prawa Boga.

No właśnie kim byli Faryzeusze????

https://pl.wikipedia.org/wiki/Faryzeusze

wikipedia napisał:Faryzeusze – w ostatnich dwóch wiekach p.n.e. i do ok. 70 r. n.e. jedno z żydowskich stronnictw religijno-politycznych (obok saduceuszy, esseńczyków, zelotów i nazarejczyków).

Ale przecież wg Tory funkcje kultu i adinistrowaniem państwem powinni pełnić Lewici.

Przecież od razu widać, że Mariusz i sp. prezentują poglądy na prawo Boga faryzeuszy.

I tak fazryzeusze uważali, że prawo Boga jest niezmienne wiec odrzucili Isusa i ewangelie.

Paweł uważał to samo, że prawo Boga jest niezmnienne więc zrobiła własną ewangelie w któej twierdził, że prawo Boga przez Isusa zostało zniesione.

Ale co nas na temat prawa Boga obchodzą poglądy faryzeuszy???

W tej materii najwiażniejsze są słowa Boga i Jego Syna Isusa.
avatar
Cyryl
Liczba postów : 1422
Join date : 21/03/2015
https://cyryl27.wordpress.com/

Co jest prawdziwym celem Szatana???? Empty Re: Co jest prawdziwym celem Szatana????

5th Lipiec 2015, 09:38
Nowy artykuł Henryka, który podsumowuje nasze badania w tym temacie:

Rzeczywisty cel szatana

http://www.zbawienie.com/cel-szatana.htm

Tak naprawdę, wszyscy ludzie, Słowianie, Biali, Arabowie, Czarni, Żółci a nawet hybrydy jedziemy na tym samym wózku - czyli jesteśmy celem ataku szatana i jego upadłych aniołów.

Temat warty rozpowszechniania. Dzięki niemu lepiej rozumiemy wszelkie działania naszego Ojca i Jego Syna.

thewordwatcher
thewordwatcher
Admin
Liczba postów : 5477
Join date : 18/03/2015
Skąd : Perth, Australia
http://zbawienie.com

Co jest prawdziwym celem Szatana???? Empty Re: Co jest prawdziwym celem Szatana????

5th Lipiec 2015, 14:29
Uprzedziłeś mnie Cyrylu!

Sporo z ciebie skopiowałem. :-)

Znalazłem ciekawy artykuł, ukazujący synagogę szatana z lubością mordującą Chrześcijan. Oblicza się około 66 milionów!!!

Źródło - https://rafzen.wordpress.com/2015/07/03/opis-dzialalnosci-judeo-satanistow/

Sam artykuł - wielki kopiuję cały, bo bardzo małe litery.

Opis działalności judeo-satanistów



juillet 3, 2015

Polecam bardzo dobry opis działalności dzieci szatana Ew. Św. Jana 8: 44. Wielu internautów może posiłkować się tym tekstem w celu zrozumienia podstaw wielu cierpień ludzkich na ziemi, a określenie ich dziećmi szatana przez Jezusa jest wciąż aktualne.

Nie wszystkie zawarte tezy w tekście są wyczerpująco opisane do końca ale wynika to z powodu, iż judeo-sataniści świetnie maskują swe ludobójstwa. Tak też było na przykładzie mordu rytualnego w Katyniu trwającego 40 dni i 7 Niedziel.

Należy przypomnieć, iż to na święto purim podpisano rozkaz ludobójstwa rytualnego Polaków w Katyniu i innych obozach zagłady dla Polaków. Podczas tego święta obyczaj nakazuje spełniać dobre uczynki, posyłać prezenty z pokarmów ubogim osobom. I tak w 1940 roku judeo-sataniści z Rosji na to święto spełnili dobry uczynek dla samego szatana strzelając każdemu Polakowi z osobna w głowę,

Z napisami na klamrach « Gott mit uns » nie zapominali o strojach rytualnych przy ołtarzach całopalnych nie tylko na terenie Warszawy, na których ofiarowali ich bogu Polaków ,

aipac-pile1

http://www.fourwinds10.com/siterun_data/history/zionism/news.php?q=1247102782

Eustace Mullins – 8.07.2009

Tłumaczyła: Ola Gordon

Eustace Mullins – amerykański lotnik weteran, 38 mcy służby w 2 wojnie światowej. Pochodził z Wirginii, wykształcenie: Washington / Lee / New York / Ohio / North Dakota Uniwersytety, the Esculaes des Bella Artes, San Migiel de Allenie (Meksyk), Institute of Contemporary Arts, Washington DC. Zmarł 2.02.2010.

W XIX wieku rozpoczęło się nieustanne niszczenie cywilizacji przez drapieżne hordy bezbożnego komunizmu, jak również planowana przez nich zagłada wszystkich nie-żydowskich społeczności i organizacji politycznych. Spowodowało to niesamowite cierpienia i śmierć wielu milionów chrześcijan w różnych częściach świata. Podczas gdy te chrześcijańskie ofiary leżą w grobach, nieznane i nie opłakane, nowa klasa międzynarodowych obywateli (twórców marksistowskiego terroryzmu) głosi, że są jedynymi „ofiarami”, które znosiły cierpienia przez ostatnie 150 lat. To oni żądają by świat płakał za nich, gdyż oni kontrolują świat.

Oni – zwiastuny terroru – twierdzą, że są „uchodźcami”, ponieważ nie mieli własnego państwa, ale od dwóch tysięcy lat infekowali cywilizowane społeczeństwa we wszystkich częściach świata, przynosząc ze sobą, w każdym przypadku, choroby i śmierć.

Pojawiali się z jednego zrujnowanego państwa do drugiego, niejako uchodźcy, ale jako ostateczni zwycięzcy, znoszący swoje łupy, i mknący przez porty, które sami utworzyli i wiedzieli jak się w nich poruszać, dopóki nie przyszli do innego przyjmującego ich kraju.

Ze sobą przynosili, jak średniowieczne zarazy – dżumy (zakażenia o których rozprzestrzenianie byli oskarżani), straszliwe skażenia, robactwo, które szybko rozprzestrzeniało się w nowym państwie, i niszczyło wszystkich, którzy stawali się ich ofiarami. Ta zaraza to światowy komunizm, a jego znani nosiciele, włochaci padlinożercy, którzy znaleźli sobie drogę przez kanały ściekowe do każdego cywilizowanego miejsca, to międzynarodowi Żydzi.

Wzywa się nas do opłakiwania wyłącznie Żydów, i ignorowania wielu milionów prawdziwych ofiar światowego terroryzmu w ciągu ostatnich 150 lat, kroniki takiej grozy, że ledwo można znieść to, by spisać ten krwawy rejestr, nie tylko w obawie, że świat mógłby odłożyć na bok swoje interesy w celu opłakania tych niezliczonych ofiar międzynarodowego terroryzmu komunistycznego, ale że tragiczny los tych niewinnych ludzi, w większości kobiet i dzieci, stanowi taki patos, że serce mogłoby pęknąć w wyniku jego przerażających konsekwencji dla wszystkich dzisiaj żyjących.

Jedną z pierwszych ofiar międzynarodowych finansistów, wkrótce po opublikowaniu Manifestu Komunistycznego przez Karola Marksa w 1848 roku, była cywilizacja południowej części Stanów Zjednoczonych. Biali imigranci wyrwali z nieprzyjaznego terenu sposoby by stworzyć jedną kulturę, która wśród bardziej nieokrzesanej i niewykształconej części nowej Republiki mogła tylko powodować gapienie się z podziwem, jednak podziw ten wkrótce zamienił się w zazdrość, a następnie w nienawiść. Nienawiść ta przyprowadziła wojska na południe Ameryki, przynosząc terrorystów, którzy, w tym czasie nieznani, byli pierwszymi komunistycznymi despotami, zdecydowanymi na wyładowanie swojej nienawiści i politykę zagłady wszystkich cywilizowanych ludzi.

Południowcy byli dość niefortunnie ich pierwszymi ofiarami. Na podbitym południu ustanowione zostały rządy wojskowe, działające wyłącznie na totalitarnych koncepcjach bezbożnego komunizmu, z sądami działającymi w stanie wojennym. Południowcy zostali pozbawieni konstytucji, prawa do własności, a nawet do życia.

Ich domy zostały splądrowane i spalone, a dzikim hordom pozwolono na dokonywanie gwałtów i grabieży nieruchomości, w których były tylko kobiety i dzieci. Odmawianie południowcom odziedziczonych praw, które jeszcze im się należały zgodnie z prawem tego kraju. Brutalne rządy terroru, federalni sędziowie, sądy i więziennictwo, zostały utworzone po raz pierwszy w każdym stanie. Dla patriotów z południa, którzy odważyli się zaprotestować, utworzono federalne placówki psychiatryczne, jeżeli nie zostali rozstrzelani na miejscu.

Z Nowego Jorku przybyli żydowscy włóczędzy – Lehmanowie, Baruchowie i inni specjalni emisariusze Rothschildów, by wyrwać od wdów i sierot po zmarłych Konfederatach ostatnie grosze, resztki ich mienia, i ich zdewastowaną ziemię. „Federalna” władza była bezwzględna, gdyż wojskowa odbudowa południa była strefą okupowaną gdzie nie pozwolono na żadne demokratyczne procedury wobec pokonanych południowców, dopóki nie zostali pozbawieni resztek swoich domostw. Ograbionych zmuszono do utrzymania się z jakichkolwiek żałosnych ocalałych środków.

Także w Europie cywilizowane narody nękane były przez cały XIX wiek kolejnymi wojnami i rewolucjami, które doprowadziły do milionów chrześcijańskich uchodźców. Współczesna historia zaczyna się od Kongresu Wiedeńskiego w 1815 r., kiedy Żydzi, uwolnieni z gett i niosący ze sobą złoto zgromadzone

przez Rothschildów, poprzez podżegania i finansowanie wojen od 1775 roku do 1812, wykorzystywali zdobyte bogactwa by zachwiać rządami Europy i skazać je na przerażający spadek w niepamięć. Ich ofiary były bezradne wobec żydowskich ataków, ponieważ byli chrześcijanami, którzy uwierzyli, że sprawami ziemskimi rządzi miłość bliźniego. I tak to było, do czasu kiedy szatan zainterweniował poprzez swoich. Dla żadnego chrześcijanina niemożliwe było aby sądzić, że takie krwiożercze dzikusy mogły żyć wśród cywilizowanych ludzi.

Chrześcijanie nie mogli też, wyznając religię miłości Chrystusa do ludzkości, zrozumieć zjadliwej nienawiści, jaką Żyd nosił w sobie wobec wszystkich bożych stworzeń, która nie mieści się w głowach żadnych cywilizowanych ludzi.


[Proszę pamiętać, że wspomniany powyżej Kongres Wiedeński był możliwy dzięki rodzinie Romanowów i tej niemieckiej szlachetności Rosji, o której Mullins teraz mówi, że była błogosławieństwem dla Rosji, i ludzkości w ogóle]

Dopiero teraz, kiedy chrześcijańskie narody na całym świecie podążają ku unicestwieniu, zorganizowanemu przez mistrzowski plan żydowski, można zacząć widzieć cechy charakteru wroga.

W Nowej Rzeczpospolitej, w kwietniu 1983 roku, odnotowano, że polski agitator, Adam Michnik, jest oskarżany o to, że jest syjonistą ‚gotowym na torturowanie patriotycznych przeciwników’. W tym samym czasie Jerzy Urban napisał w polskim czasopiśmie, że należy się sprzeciwiać ‚krwiożerczości syjonistycznej doktryny i praktyki’.

Urban zwraca uwagę na ‚ludobójstwo w wydaniu Izraela’, odnosząc się do trwającej rzezi arabskich kobiet i dzieci pod przywództwem fanatycznych syjonistów podczas Rosz Haszanah, religijnego święta, które umożliwiło osiągnięcie podwójnego celu – rytualne morderstwo żydowskie i polityczne zamiary najsłynniejszego terrorysty, premiera Menachema Begina, który żądał wymordowania wszystkich arabskich mężczyzn, kobiet i dzieci, na terenach, które Żydzi planowali zagarnąć i zasiedlić na Bliskim Wschodzie.

Urban pokazuje istotny punkt w odniesieniu do dobrze znanych ludobójczych praktyk rządu izraelskiego, sugerując, że Żydzi teraz rozkoszują się masowymi mordami jako formą rekompensaty za mit, że spokojnie szli na ‚śmierć’ w notorycznym wymyśle ‚holokaustu’, bez stawiania najmniejszego oporu wobec ich nazistowskich „morderców”.

Pomysł, że ‚pasywni’ dotąd Żydzi, po raz pierwszy w historii, uczą się zabijać, przeczy całej zapisanej historii tej zarazy.

Istnieje zbyt wiele dobrze udokumentowanych rzezi w historii, podczas których Żydzi torturowali i mordowali swoje ofiary z największą radością, rozkoszując się barbarzyńskimi praktykami wyrywania serc kobietom i dzieciom, i rozmazywania ich krwi na swoich twarzach, a Żydówki wyrywały pulsujące wnętrzności swoich umierających ofiar, owijały się wokół talii parującymi jeszcze dowodami zwycięstwa, i zaczynały tradycyjne tańce żydowskie Hatikvah, jako święto ich triumfu nad pokonanymi wrogami.

Wiele takich dokonywanych rzezi na ofiarach przez Żydów, zawartych jest w księdze Estery:

ESTERA VIII: 11: „Kiedy król nakazał Żydom, którzy byli w innych miastach, aby zebrali się razem, i stanęli w obronie życia, aby zniszczyć, wyrżnąć, i spowodować by zginęli wszyscy ludzie i prowincje, które by ich atakowały, zarówno dzieci jak i kobiety, oraz by zabrać rzeczy swoich ofiar.” Dlatego żydowska prostytutka używała swojej władzy nad królem, by pozwolił Żydom na masakry, ‚zarówno niemowląt jak i dzieci”, nie tylko w jednym mieście, ale w całym królestwie, ponieważ ‚Żydzi byli w każdym mieście’, tak jak dzisiaj.

Ta biblijna historia opisuje pierwszy przypadek totalnej wojny, w której miały być zabite kobiety i dzieci, w przeciwieństwie do tradycyjnej walki, w których zawodowi żołnierze, przeszkoleni do tego zadania, spotykali się na polu bitewnym by walczyć ze sobą i z honorem wygrać lub przegrać. Żydzi, podobnie jak ich milion dolarów na tydzień apologeci, Pat Robertson i pastor Jerry Falwell, dokładają wszelkich starań, aby wyjaśnić nam, że nie muszą walczyć na polu bitwy, aby zdobyć terytorium, bo Bóg obiecał im Ziemię, i ta ‚święta obietnica’ jest jedynym prawem w dzisiejszym świecie. Miejmy nadzieję, że w pewnym momencie Falwell i Robertson pokażą nam prawdziwe dokumenty, na których sporządzono ten historyczny akt.

Do tej pory ignorują wszystkie pytania o dowodach ich fantastycznych roszczeń w imieniu Żydów, i za to otrzymują miliony. Pomimo widocznych wysiłków Falwella i Robertsona w imieniu żydowskiego planu zamordowania świata, okazuje się, że Żyd woli uniknąć pola bitwy i walki twarzą w twarz, i ukradkiem organizuje rzezie bezradnych kobiet i dzieci.

Taka była ich historia, a obecnie oglądamy ją na żywo w kolorowej telewizji. To ta wrodzona żądza krwi Żydów doprowadziła do tego, by wybrali na swoje główne „religijne” święto, święto Purim, które celebruje rzeż niewiniątek.

Jeden z najbardziej uderzających elementów tego znanego cytatu z Księgi Estery, jedynej prawdziwej żydowskiej księgi Biblii, i z tego powodu jedynej, w której nie występuje bóg, pokazuje, że hasłem Żydów wskazującym na ich znajomość Żydowskiego Planu Morderstwa Świata jest ich pamięć o rzezi niewiniątek, i odzew „miałem dobry dzień”.

Od tamtej masakry, Żydzi zawsze podawali to rozpoznawcze hasło, w jidysz lub w jakimkolwiek języku konkretnego narodu, który planowali przejąć, mówiąc: ‚dobrego dnia’, co oznacza, oczywiście, że „czekamy z niecierpliwością na więcej rzezi kobiet i dzieci gojów lub bydła gojów’. Teraz, gdy w USA Żydzi osiągnęli tak ogromną władzę ekonomiczną i polityczną, wydali instrukcje wszystkim swoim pracownikom ogromnej sieci detalicznej branży spożywczej, aptek i sklepów odzieżowych, której są właścicielami w całych Stanach Zjednoczonych, że muszą witać klientów, mówiąc: ‚miłego dnia’.

To pozornie przyjazne i podobno bezsensowne pozdrowienie pozwala Żydowi wiedzieć, że jest w sklepie należącym do Żydów, i że jego właściciele spodziewają się mieć ‚dobry dzień’ w przyszłości, poprzez większą ilość rzezi niewinnych gojów i bezbronnych kobiet i dzieci.

Najważniejszym twierdzeniem w Księdze Estery jest ostrzeżenie, że ‚padł na nich strach przed Żydami’.

Dziś czarny cień nadchodzącej tragedii unosi się nad każdym chrześcijaninem, z powodu obawy przed Żydami, i z powodu ich instynktownej wiedzy o tym, jak bydlę zamknięte w rzeźni, że Żyd zamierza zabić je dla zysku.

Jakub Timerman w pouczającej serii artykułów w New Yorker Magazine w 1982 roku, powiedział: „Aby zrozumieć istnienie kogoś innego i następnie uznać jego istnienie bez nienawiści, jest czymś nowym dla Izraela jako całości”.

Ten inny, oczywiście, znaczy nie-Żyd, ktoś, na kogo Żyd nie może patrzeć bez nienawiści. Ze względu na swoją dziką naturę, Żyd chce tylko go zabić i wypić jego krew. To jest to straszne pragnienie, które wyklucza Żyda z pokojowego istnienia w każdym cywilizowanym kraju, a który był jedynym odpowiedzialnym za sporadyczny ale nieskuteczny opór, który przeznaczeni na chrześcijańskie ofiary składali w opozycji do jego morderczych planów.

Żyd ma tylko jeden cel na Bliskim Wschodzie, a jest nim wymordowanie wszystkich arabskich mieszkańców i przejęcie ich ziemi. Wielki uczony – dr Erie Bischoff, zrobił to odkrycie w oficjalnych tekstach żydowskich Thikune Zohar, Wydanie Berdiwetsch, 88b, książce, która, jak wszystkie żydowskie ‚religijne’ teksty, jest rzeczywiście kodem kabalistycznych rytuałów nawołujących do morderstwa nie-Żydów.

„Co więcej,” mówi Thikune Zohar, „istnieje przykazanie odnoszące się do zabijania obcych, którzy są jak zwierzęta. To zabijanie ma być przeprowadzone w sposób zgodny z prawem żydowskim. Ci, którzy nie dostosują się do żydowskiego prawa religijnego, muszą być złożeni w ofierze najwyższemu bogu”. Z punktu widzenia żydowskiego historyka, żydowska wojna światowa przeciwko wszystkim chrześcijanom trwa nieprzerwanym ciągiem wydarzeń od starożytności, kiedy żydowskie prostytutki, takie jak Estera, przekonywały władców by niszczyli swoich ludzi na kaprys Żydów.

W 1773 roku, Mayer Anselm Rothschild spotkał się z dwunastu czołowymi Żydami, by omówić upadek powstających narodów chrześcijańskich, zarówno w Nowym, jak i w Starym Świecie. Podczas amerykańskiej walki o niepodległość, Rothschild założył swoją fortunę za pieniądze otrzymane przez Elektora Hesse, jako zapłatę za najemników, których wynajął Brytyjczykom do zlikwidowania amerykańskich osadników.

Wojna 1812 roku została wywołana przez Rothschildów w celu zmuszenia odnowy przywileju w sprawie Banku Stanów Zjednoczonych. Kiedy prezydent Andrew Jackson w 1836 zawetował ten przywilej, Żydzi przyspieszyli kryzys finansowy i opracowali plan doprowadzenia do wojny domowej, która jednocześnie zniszczy amerykańską Republikę i ogołoci zamożne rodziny chrześcijańskie na południu. Tymczasem Manifest Komunistyczny z 1848 roku postawił Europę w ogniu rewolucji, wojen i kontrrewolucji.

W sierpniu 1903, Max Nordau w przemówieniu na VI Kongresie Syjonistycznym w Bazylei, Szwajcaria, ujawnił plan jeszcze większej pożogi – mającej nadejść wojny światowej:

„Pozwolę sobie wypowiedzieć następujące słowa, jakbym pokazywał szczeble drabiny prowadzącej nas w górę i w górę … Kongres syjonistyczny, angielska propozycja Ugandy; nadchodząca wojna światowa, konferencja pokojowa, kiedy przy pomocy Anglii zostanie utworzona wolna i żydowska Palestyna”. Max Nordau, człowiek, który marzył o śmierci 50 min chrześcijan.

Naprzód i wyżej, po trupach 50 mln więcej martwych chrześcijan – taka była ekstatyczna wizja Maxa Nordau o nadchodzącej wojnie światowej, a więc stało się. Zawodowi historycy nigdy nie mogli przedstawić zadowalającego wyjaśnienia, w jaki sposób narody europejskie dały się uwikłać w pierwszą wojnę światową.

Pokazano żydowskiego rewolucjonistę Gavrilo Princip zatrzymanego przez policję chwilę po śmiertelnym zranieniu arcyksięcia Ferdynanda i jego żony. Zabójstwo katolickiego monarchy ~ koronowanego księcia Franciszka Ferdynanda ~ następcy austriackiego tronu, było dokonane przez żydowskiego zabójcę Gavrilo Principa przy użyciu pistoletu Browning 28 czerwca 1914 roku. Syjonistyczna gazeta Pejewische Vordle napisała 13 stycznia 1919 roku: „międzynarodowe żydostwo … uwierzyło, że koniecznym jest by zmusić Europę do wojny, tak aby na całym świecie mogła rozpocząć się nowa żydowska era. Arcyksiążę Ferdynand został zamordowany przez Gavrilo Phncipa w Sarajewie; Austria zażądała przeprosin od Serbii, Serbia przeprosiła, ale Austria bez wyjaśnienia wypowiedziała wojnę.

Trzej żydowscy doradcy Cesarza Wilhelma – kanclerz Bethmann-Hollweg, Max Warburg i Albert Ballin, zmusili Kaisera do wypowiedzenia wojny, i zaangażowano w nią inne państwa.

Dlaczego? Aby zrealizować żydowski plan. W dniu 8 lutego 1920 roku, Sir Winston Churchill wyraził niepokój z powodu sytuacji na świecie w wywiadzie opublikowanym w niedzielnym wydaniu londyńskiego Illustrated Herald:

„Od czasów Adama (Spartakusa) Weishaupta, do czasów Karola Marksa, do czasów Trockiego, Beli Kuna, Róży Luksemburg i Emmy Goldman. Ten światowy spisek w celu obalenia cywilizacji i odbudowy społeczeństwa na bazie hamowanego rozwoju, zazdrosnej złośliwości i niemożliwej równości, stale postępował. Nie ma potrzeby wyolbrzymiania roli, jaką odegrali w tworzeniu bolszewizmu i działań prowadzących do rewolucji rosyjskiej, ci międzynarodowi, i w większości ateistyczni Żydzi. Z pewnością jest to bardzo duża rola: prawdopodobnie przewyższa wszystkie inne. Z wyjątkiem Lenina, większość czołowych postaci jest Żydami. Co więcej, główna inspiracja i zapał pochodzą od przywódców żydowskich”.

Churchill nawiązywał, oczywiście, do obalenia Kościoła prawosławnego w Rosji i zastąpienia go nienawistną bandą morderczych maniaków, którzy osiągnęli niewyobrażalny sukces poprzez przebiegłą pomoc finansową Jakuba Schiffa dla żydowskich rewolucjonistów, i dzięki Maxowi Warburgowi w Niemczech, który w kluczowym momencie rewolucji w Rosji zaaranżował by Lenin był przewieziony przez Niemcy do Rosji w zamkniętym pociągu, aby poprowadzić spiskowców do triumfu bolszewików.

Orgia morderstw, wyjątkowych tortur i grabieży

Orgia morderstw, tortur i grabieży, która miała miejsce po żydowskim triumfie w Rosji, nigdy nie miała sobie równej w historii świata. Przez ponad tysiąc lat, Biali Rosjanie, potomkowie niemieckich osadników w Rosji, zapewniali taki klimat gospodarczy, że Rosja odnosiła sukcesy jako ‚spichlerz Europy’. W ciągu kilku dni, to stabilna cywilizacja zniknęła, i być może nigdy nie wróci. Szczęśliwcy to ci, którzy dostrzegli niebezpieczeństwo i zdążyli uciec z tym co mieli na sobie. Ci, którzy ociągali się lub starali się pomóc innym zostali rozstrzelani w masowych, nocnych egzekucjach, przy stałym turkocie karabinów maszynowych, tłumionym warkotem silników ciężarówek na pełnym gazie, by zagłuszyć odgłos strzałów i krzyki umierających. Gdybyś doświadczył wysokiego standardu życia w feudalnej Rosji, być może miałbyś inne zdanie na temat tego rzekomego dobrobytu. W dniu 13 marca 1917 roku, Jacob Schiff wysłał do Milyukowa, osobistego przyjaciela i nowego ministra spraw zagranicznych bolszewickiego Rewolucyjnego Rządu telegram, zamieszczony również w „New York Times, 10 kwietnia 1917 roku:

„Pozwólcie mi, jako nieubłaganemu wrogowi autokratycznego rządu tyranów, który bezlitośnie prześladował naszych religijnych współbraci, złożyć za waszym pośrednictwem gratulacje Rosjanom za to wspaniałe osiągnięcie, i życzyć sukcesów zarówno waszym towarzyszom rządowym jak i wam”. Wydanie to zamieszcza również entuzjastyczną odpowiedź Milyukowa: ‚„Jesteśmy zgodni w naszej nienawiści i niechęci do starego systemu, który został obalony”, [idiota! car abdykował dopiero 15 marca, bolszewicy nie doszli do władzy aż do listopada, a Milyukov nie był w rządzie, ale działał tak szybko, jak tylko mógł]

Słowem kluczowym jest tu „nienawiść”. Żydzi mogli swobodnie oddawać się swoim najbardziej żarliwym fantazjom masowego mordu bezbronnych ofiar. Chrześcijanie zostali wyciągnięci z łóżek, torturowani i zabici.

Niektórych pokrojono na kawałki, po trochu, podczas gdy innych znakowano gorącym żelazem, a oczy wykłuwano by zadać im nie do zniesienia ból. Innych umieszczano w skrzyniach, z których wystawały tylko głowy, ręce i nogi. Następnie do skrzyń wpuszczano wygłodniałe szczury, by ich ogryzały. Jeszcze innym przybijano do sufitu palce lub nogi, i zostawiano wiszących, dopóki nie umarli z wyczerpania.

Innych przykuwano łańcuchami do podłogi i w usta wlewano im gorący ołów. Wielu przywiązywano do koni i wleczono ulicami miasta, gdzie tłum obrzucał ich kamieniami i kopał do śmierci.

Matki wyciągano na plac i wyrywano z ich ramion dzieci. Czerwony terrorysta zabierał dziecko i trzymając je głową do dołu, żądał by chrześcijańska matka wyrzekła się Chrystusa. Jeśli tego nie zrobiła, podrzucał dziecko w górę, i wtedy inny oprawca podbiegał by spadło na szpic bagnetu. Chrześcijańskie kobiety w ciąży przykuwano łańcuchami do drzew, a ich dzieci wycinano z brzuchów.

W dniach rewolucji, w Rosji było wiele miejsc egzekucji, jedno z nich opisała Amerykańska Komisja Rorbacha (Defender, październik 1933):

‚Cała cementowa podłoga sali egzekucyjnej żydowskiej Czeka w Kijowie zalana była krwią grubości kilka cali. Była to straszna mieszanka krwi, mózgu i kawałków czaszek. Wszystkie ściany zbryzgane krwią. Ściek 25 cm szeroki, 25 cm głęboki o długości około 10 m, wypełniony był po brzegi krwią’.

[‚Niektóre ciała były wypatroszone, inne miały odcięte kończyny, niektóre dosłownie posiekane na kawałki. Jedni mieli oczy wydłubane z głowy, twarz, szyja i tułów pokryte głębokimi ranami. Idąc dalej, znaleźliśmy ciało z klinem wbitym w klatkę piersiową. Niektóre nie miały języka. W kącie odkryliśmy rozczłonkowane ręce i nogi, ale nie mogliśmy znaleźć ciał, do których by należały’.]

Wiemy już o radości, z jaką Jakub Schaff i inni żydowscy bankierzy, przyjęli wiadomość, że ich współbracia w wierze w Rosji zajęci byli ulubionymi żydowskimi praktykami masowej zbrodni, ale jaka była reakcja urzędników amerykańskiego rządu, dobrze poinformowanych o tych okropnościach przez swoich agentów?

Mamy przynajmniej jeden zapis publicznej wypowiedzi wybitnego urzędnika państwowego, Woodrow Wilsona, prezydenta Stanów Zjednoczonych. W dniu 2 kwietnia 1917, Wilson, po otrzymaniu wiadomości o tych okrucieństwach, stanął przed Kongresem Stanów Zjednoczonych i powiedział: „Elegancka rodzina Romanowów została zamordowana kilka minut po zrobieniu tej fotografii … Autokracja, która tworzyła koronę na szczycie struktury politycznej Rosji, jak długo trwała i jak straszna była jej rzeczywista moc, faktycznie nie była rosyjską z pochodzenia, charakteru i celu; a teraz została obalona i wspaniali hojni Rosjanie zostali dodani w całym swoim naiwnym majestacie i mocy, do sił walczących o wolność światu sprawiedliwości i pokoju. Są oni partnerem odpowiednim dla Ligi Honoru”.

Naiwne odniesienie Wilsona do ‚nie-rosyjskiego’ charakteru carskiego rządu nawiązywał do faktu, że carowie byli potomkami Niemców, którzy osiedlili się w Rosji tysiąc lat wcześniej. Najstarsza dynastia w Europie, rosyjska arystokracja była ogłoszona przez komunistycznego propagandzistę Wilsona jako ‚nie-rosyjska’!

Ciekawe, jak Wilson opisałby swoje pochodzenie; prezydent Stanów Zjednoczonych, którego rodzina przebywała w Stanach Zjednoczonych krócej niż sto lat, i której pochodzenie rasowe i geograficzne nadal jest przedmiotem różnych spekulacji.

Wilson najwyraźniej uważał, że tysiąc lat życia Romanowów w Rosji nie kwalifikowały ich do rosyjskiego obywatelstwa, ale zastąpili ich komuniści, którzy nie tylko nie byli Rosjanami, ale nie należeli do żadnego narodu na ziemi.

W 1919 roku Komitet Overmana opublikował raport z wiążącego się z tym śledztwa. Zatytułowany „Przesłuchanie bolszewickich propagandystów przed Komitetem ds. Sądownictwa, Senatem USA, 65 Kongresem”, i są to zapisy zeznań Dr George A. Simonsa, byłego superintendenta Misji Metodystów w Rosji, z której pochodzi ten krótki cytat:

„Powiedziano nam, że setki agitatorów poszły w ślady Trockiego-Bronsteina, ludzi, którzy przybyli z Lower East Side w Nowym Jorku. Niektórzy z nich, kiedy dowiedzieli się, że jestem amerykańskim pastorem w Petersburgu, podchodzili do mnie i wydawali się bardzo zadowoleni, że był ktoś, kto mówił po angielsku, a ich łamana angielszczyzna wykazała, że nie byli prawdziwymi Amerykanami. „Wielu z tych mężczyzn zwracało się do mnie i od początku byłem pod wrażeniem dziwnego elementu jidysz w tym wszystkim, i szybko stało się oczywiste, że ponad połowa agitatorów w tzw ruchu bolszewickim była Żydami. Jestem głęboko przekonany, że to jest jidysz, i że jedna z jego baz znajduje się we wschodniej części Nowego Jorku.

„Najnowszą wstrząsająca informacją, przekazaną mi przez kogoś zacnego jest to, że w grudniu 1918, w północnej społeczności w Petersburgu ~ to właśnie, co nazywają filią sowieckiego reżimu pod prezydencją człowieka znanego jako Apfelbaum (Zinowiew) ~ na 388 członków, tylko 16 było prawdziwymi Rosjanami, z wyjątkiem jednego człowieka, Murzyna z Ameryki, który nazywa się prof. Gordon.

„Byłem pod wrażeniem tego, senatorze, że krótko po wielkiej rewolucji w zimie 1917 roku było kilkudziesięciu Żydów stojących na ławkach i skrzyniach, przemawiających z pianą na ustach, i często mawiałem do mojej siostry: „I do czego to dochodzi. To wszystko wygląda na jidysz „. Do tej pory mieliśmy bardzo niewielu Żydów, ponieważ były, jak wiadomo, ograniczenia wobec Żydów w Petersburgu, ale po rewolucji roiło się tam od nich, a większość agitatorów to byli Żydzi. „Chciałbym wspomnieć, że gdy do władzy doszli bolszewicy, w całym Petersburgu, od razu mieliśmy więcej odezw w jidysz, duże plakaty, a wszystko w języku jidysz. Stało się bardzo oczywiste, że teraz miał on stać się jednym z wielkich języków Rosji; i to nie podobało się prawdziwym Rosjanom. Powszechnie znany francuski dziennik „L’Illustration”, z 14 września 1918 napisał: „Kiedy ktoś pozna funkcjonariuszy, którzy obsługują bolszewicki rząd, jedna cecha przykuwa uwagę, że niemal wszyscy są Żydami. Ja w ogóle nie jestem antysemitą, ale muszę powiedzieć o tym, co rzuca się w oczy: wszędzie w Petersburgu, w Moskwie, w wojewódzkich okręgach, w komisariatach, w urzędach miasta, w Smolnym, w radach, spotykałem tylko i wyłącznie Żydów”.

„Im więcej badam rewolucję tym bardziej jest przekonany, że bolszewizm jest ruchem żydowskim, co może być wyjaśnione poprzez specjalne warunki, na których Żydzi zostali umieszczeni w Rosji”.

Sprawozdanie Overmana wyjaśnia, dlaczego Woodrow Wilson był tak szczęśliwy, że ‚nie-rosyjscy’ Romanowowie, intruzi którzy mieszkali w Rosji tylko przez tysiąc lat, na skutek okropnej metody obalenia ich rządów, zostali zastąpieni przez mówiących jidysz Żydów z Lower East Side w Nowym Jorku, ale którzy, będąc swoimi dla Wilsona, byliby okrzyknięci przez rząd Stanów Zjednoczonych jako masowi mordercy, którzy ‚nadawali się na partnera Ligi Honoru’. Można tylko domyślać się, czy Wilson, który nigdy nie został poddany badaniom psychiatrycznym, mimo wielu niekonsekwentnych działań zakończonych ostateczną klęską, nie tęsknił za towarzystwem jego ko-religionistów, Ligą Honoru, którzy czerpali przyjemność w wyrywaniu dzieci z brzuchów matek, chodzeniu po kolana w krwi swoich ofiar, wycinaniu tu oka, tam języka, odrąbaniu nogi lub reki, krótko mówiąc, starali się być bezstronni w wyznaczaniu żydowskiej ‚sprawiedliwości’ do ‚nie-rosyjskich autokratów’, których jedyną winą było to, że byli zbyt głupi i zbyt łatwowierni by chronić swoje domy i rodziny przed najazdami żydowskich terrorystów, do momentu kiedy było już za późno. Aleksander Sołżenicyn mówi, że od czasów rewolucji bolszewickiej zostało zamordowanych około 60 min ‚prawdziwych Rosjan’ z rąk jidysz rewolucjonistów, a teraz czeka na swoją kolej 200 min obywateli USA, w ubojniach żądnych krwi syjonistycznych terrorystów.

Pastor Denis Fahey, w swojej książce Władcy Rosji, ujawnił prawdziwe nazwiska wielu żydowskich terrorystów, którzy działali w machinie sowieckiego mordu w Rosji: Trocki – Bronstein, Martow -Zederbaum, Zinowiew – Apfelbaum, Kamieniew – Rosenfeld, Parvus – Helphand, Bohrin – Nathanson, i tak dalej.

Wielu białych Rosjan uciekło w kierunku Pacyfiku, z Władywostoku do Port Dairen. Rosjanki, które zamieszkiwały najpiękniejsze pałace znane europejskiej cywilizacji, musiały pracować jako prostytutki by zdobyć chleb dla swoich głodnych dzieci; inne, uznając to za nie do wytrzymania degradację, popełniały samobójstwo lub powoli umierały z głodu.

Dziesiątki lat po rewolucji rosyjskiej, niektóre z tych rosyjskich kobiet można jeszcze było znaleźć w domach publicznych w Szanghaju, Pekinie i Tokio.

Mężczyźni, którzy przeżyli marksistowski terror, wielu z nich o wysokiej kulturze uczeni, filozofowie i naukowcy, nie znaleźli środków na życie z ich wysoko specjalistycznych umiejętności w surowym świecie azjatyckich uchodźców. Jeden rosyjski generał był przez kilka dni widziany w roli kulisa ciągnący rikszę w Szanghaju; później powiesił się w swoim pustym pokoju. Ci, którzy przeżyli początkowy terror w Rosji, byli przeznaczeni na nawet gorszą śmierć, powolne konanie jako więźniowie w jednym z zarządzanych przez Żydów obozach koncentracyjnych. Przez wiele lat Żydzi, poprzez pełną kontrolę mediów w państwach chrześcijańskich, zapobiegali przedostaniu się na zewnątrz czegokolwiek o okropnościach, których codziennie dokonywali na chrześcijanach w Rosji.

W końcu jedna ofiara, która przeżyła wyrok w obozie koncentracyjnym – Aleksander Sołżenicyn, osiągnęła bezpieczeństwo. W swojej książce Archipelag Gułag poinformował niedowierzający świat, że krwią oszaleli żydowscy terroryści zamordowali 66 mln ofiar w Rosji od 1918 do 1957! Sołżenicyn przytoczył rozkaz Czeka nr 10, wydany w dniu 8 stycznia 1921:

„W celu zintensyfikowania represji wobec burżuazji”. Był to rozkaz, który był podstawą do zakładania strasznych syberyjskich obozów – Kołyma i wiele innych. Sołżenicyn również pokazał chrześcijańskiemu światu nazwiska masowych morderców, którzy zarządzali tymi obozami. Każdy z nich był Żydem. Typowym był Lazar Kogan, który obserwował tysiące robotników przymusowych, kiedy padali za jego kadencji – szefa budowy kanału nad Morzem Białym. Czasami tak się zwracał do nowego więźnia: „Wierzę, że osobiście nie byłeś winny czegokolwiek. Ale, jako wykształcony człowiek, musisz zrozumieć, że tutaj ma szerokie zastosowanie profilaktyka społeczna. ‚Profilaktyka społeczna’ to jeden ze złośliwych żydowskich zwrotów, który wykorzystywano jako eufemizm na rzezie chrześcijan. Ich ofiary, kiedy były wysyłane do obozów, nie uważano już za ludzi, tak jak Żydzi uważają wszystkich za nie-ludzi. Były one (ofiary) znane po prostu pod pseudonimem ‚zak’”, w gwarze jako ‚zakluczennyj’, co w języku rosyjskim oznacza ‚więzień’.

Żydzi otrzymali kolejną okazję do masakry bezbronnych chrześcijan podczas hiszpańskiej wojny domowej. Ernest Elmhurst mówi w World Hoax (Światowe oszustwo), str. 157, „nie mniejsze znaczenie miało przeniesienie byłego pokojowego delegata ZSRR ~ Żyda Rosenberga (Mojżesz Israelsohn) ze 140 pracownikami do urzędu ambasadora w Hiszpanii w sierpniu 1936″. Ta kadra wysoko wykwalifikowanych specjalistów w torturach i morderstwach przeszła przez czas terroru, który został w dużym stopniu zignorowany przez resztę świata, ponieważ dziennikarze obsługujący hiszpańską wojnę, Ernest Hemingway i wielu innych, sami sympatyzowali z komunistami i pragnęli tylko zdyskredytować hiszpańskich patriotów, ‚faszystów’, jak pogardliwie ich nazywali.

Grupy morderców Rosenberga były nazywane ‚grupami oczyszczania światowego ruchu rewolucyjnego’, a ich ‚oczyszczanie’ polegało głównie na rzezi księży, zakonnic, chłopców chórzystów, kobiet i dzieci, co jest tak dobrze opisane w Księdze Estery, i przy okazji obchodów żydowskiego święta Purim.

Arthur Bryant, w jego dobrze udokumentowanej pracy Komunistyczne zbrodnie w Hiszpanii, mówi o jednej grupie morderców, która udała się do klasztoru Dominikanów w Barcelonie i poinformowała matkę przełożoną, że ‚z powodu możliwej przemocy ze strony motłochu’, mniszki powinny towarzyszyć ich grupie w bezpieczne miejsce. Były one następnie przeniesione na przedmieście i zamordowane. Ich przywódca żydowski skomentował: „Potrzebny nam był ten budynek. Nie chcieliśmy popełnić błędów przed jego przejęciem”.

E. M. Godden w Konflikcie w Hiszpanii, mówi na str. 72: „W ostatnim tygodniu lipca 1936, z grobów zostały ekshumowane ciała zakonnic i wystawione przed murami klasztoru. Do nich dołączono obsceniczne i obraźliwe tablice”.

W Madrycie, oszacowano, że jedna dziesiąta populacji Hiszpanii zamordowana była przez komunistów Żydów w 1939 roku. De Fonteriz w Czerwonym terrorze w Madrycie opowiada, jak grupy Czeka zorganizowane przez Dimitrowa i Rosenberga realizowały program tortur i morderstw tak nieprzyzwoitych, że nie można o nich ani powtarzać, ani opisywać.

W celu dalszego postępu w ich Planie Mordu Świata, Żydzi czasem pozwalali na poświęcenie kilku swoich. Zostało to poruszone na spotkaniu w domu Rothschilda w 1773 roku, kiedy stwierdzono: „Ale to się opłaciło, mimo że poświęciliśmy wielu naszych ludzi. Każda ofiara po naszej stronie jest warta tysiąca Gojów.”

Co autor miał na myśli, z pewnością to, że gdyby zginął jeden Żyd, zostanie pomszczony śmiercią tysiąca chrześcijan, czy „bydła”, jak Chrześcijanie są ironicznie nazywani przez kult żydowski. Mówca kontynuował do skupionych słuchaczy, że „nas interesuje coś odwrotnego… zredukowanie ilości gojów”. W jaki sposób przetrwał zapis tego spotkania w domu Rothschilda?

Z pewnością nigdy przedtem nie przedstawiono planu zabójstwa tak precyzyjnie, i tak dokładnie oddano do realizacji. Są podane liczby, i są niezaprzeczalne; 50 mln ofiar I wojny światowej; 150 mln ofiar II wojny światowej; 66 mln chrześcijan zamordowanych przez żydowskich fanatyków w Rosji od czasów sukcesu rewolucji bolszewickiej.

Wiele, jeśli nie większość tych ofiar żydowskiego terroryzmu stanowiły kobiety i dzieci. Miliony z nich zginęły z głodu i narażenia w kampaniach komunistycznego na wypędzenie ich z domów. Typowe było wypędzenie Niemców Sudeckich z Czechosłowacji po II wojnie światowej, w czasie którego zmarło ponad 1 min Niemców, i wydalenie Niemców z Polski, przerażający sposób, który kosztował życie 2 mln Niemców.

Żydzi szczególnie upodobali sobie śmierć milionów chrześcijańskich uchodźców, ponieważ sposób ich śmierci odpowiadał najbardziej cenionej doktrynie żydowskiej nienawiści do wszystkich chrześcijan – że nie-Żydzi, będąc uznanymi za nie-ludzi lub zwierzęta, w żydowskiej terminologii ‚goje, nie powinni mieć pochówku.

Stanowi to naruszenie prawa żydowskiego, które zabrania ‚zwierzętom’ pochówku. Miliony chrześcijańskich uchodźców leżeli gdzie padli podczas strasznych komunistycznych wypędzeń, i nigdy nie otrzymali chrześcijańskiego pochówku.

Na początku II wojny światowej, komuniści upodobali sobie możliwość oddawania się ulubionemu sportowi masowych morderstw. Podczas pierwszych dni wojny, do niewoli wzięto 15,000 polskich oficerów, którzy byli kwiatem narodu. Zostali oni zabrani do trzech żydowskich zarządzanych przez komunistów obozów: Starobielsk, Kozielsk i Ostaszków. Tylko 448 z nich było kiedykolwiek widzianych. Reszta znikła, ale nie bez śladu.

Obóz w Kozielsku usytuowany był na terenie byłego klasztoru prawosławnego, 5 mil od stacji kolejowej. To tutaj około 5,000 wysyłano w małych grupach, proces ten kontynuowano do kwietnia 1940 roku. Parfeon Kisielew powiedział, że wiosną 1940 roku sprowadzano więźniów do Katynia w trzech lub czterech autobusach na dobę. Ze swojego domu słyszał strzały i krzyki. Mówiono, że rozstrzelano tam 10.000 Polaków. Kiedy wojska niemieckie zajęły ten obszar w 1943 roku, rozpoczęto dochodzenie. Raport końcowy niemieckiej policji z dnia 10 czerwca 1943 roku stwierdza, że „To wykazuje, że bez wyjątku, śmierć spowodowana była strzałem w tył głowy. Siedem masowych grobów pomordowanych oficerów polskich, które zostały sprawdzone, obejmuje stosunkowo niewielki obszar. Z przetłumaczonych dzienników, pamiętników i innych notatek znalezionych przy ciałach, okazało się, że oficerowie wzięci do niewoli przez Armię Czerwoną w 1939 roku, zostali wysłani do różnych obozów: Kozielska, Starobielska, Ostaszkowa, Putiviela, Bolotov, Pavlishcev Bor, Shepyetovka i Gorodok.

„Większość tych, którzy zginęli w katyńskim lesie byli w obozie w Kozielsku. Od końca marca do pierwszych dni maja 1940 roku, więźniów z Kozielska przywożono koleją. Nie da się ustalić dokładnych dat. W niewielkich odstępach czasu, codziennie obóz opuszczała grupa; liczba więźniów wahała się pomiędzy 100 a 300 osób.

„Stąd, we wczesnych godzinach porannych, więźniów wywożono w specjalnych ciężarówkach do lasów w Katyniu. Tam oficerowie byli natychmiast rozstrzelani, wrzucani do wcześniej wykopanych grobów i zasypywani, jak wynika z zeznań świadka Kisielewa, który widział kopanie rowów. To, że strzelanie odbywało się zaraz po przybyciu partii więźniów jest udowodnione przez świadków, którzy słyszeli strzały po każdym takim transporcie.

„W lesie nie było innych kwater oprócz domu odpoczynku, który miał ograniczone możliwości. Ze sposobu ułożenia zwłok można przypuszczać, że większość zamordowano poza grobem. Bardzo wielu zmarłych mężczyzn miało ręce związane z tyłu. Zeznania

świadków potwierdzają, że zabroniony był dostęp do lasu. Voss, Sekretarz Policji”.

Raport profesora Butza stwierdza: „Dokumenty znalezione na ofiarach (dowody tożsamości ~ ale nie paszporty wojskowe ~ pamiętniki, listy, kartki pocztowe, kalendarzyki, zdjęcia, rysunki, itp. ujawniły nazwiska, wiek, zawód, pochodzenie i nazwiska krewnych ofiar. Patetyczne wpisy w kalendarzykach świadczą o sposobie traktowania ofiar przez NKWD.

„Listy i pocztówki od krewnych na Górnym Śląsku, w „Generalnej Guberni” i w rosyjskiej strefie okupacyjnej, pisane, jak można sądzić po pieczęciach pocztowych, od jesieni 1939, do marca lub kwietnia 1940, wyraźnie wskazują na czas zbrodni (wiosna 1940)”.

Sprawa Katynia stanęła przed trybunałem w Norymberdze jako część ogólnej sprawy niemieckich ‚zbrodni wojennych’. Sowieci twierdzili, że te okrucieństwa zostały popełnione przez Niemców. Chociaż sprawa ta była uwzględniona w programie sądu, to Sowieci wyłączyli ją z postępowania, ani też nie dopuścili żadnego Polaka by mógł zeznawać na ten temat.

Pan G.F. Hudson napisał w kwartalniku Sprawy międzynarodowe: „nieutuleni zmarli z Katynia ciągle chodzą po ziemi”. W kolejnych latach pewni Kongresmeni dążyli do wznowienia postępowania, w tym Hon. George A. Dondero, Hon. Ray Madden i inni.

Specjalny komitet Kongresu USA 2 lipca 1952 poinformował, że „komisja jednogłośnie zgadza się, że dowody, z którymi ma do czynienia z pierwszego etapu śledztwa pokazują ostatecznie i nieodwołalnie, że Sowiecki NKWD (Ludowy Komisariat Spraw Wewnętrznych) popełnił zbrodnię na oficerach polskich w Katyniu koło Smoleńska, w Rosji, nie później niż wiosną 1940 roku.

„Komisja stwierdza ponadto, że Sowieci zaplanowali tą zagładę intelektualistów, przywódców Polski już w jesieni 1939 ~ wkrótce po zdradzieckiej inwazji Rosji na granice państwa polskiego. Nie może być żadnych wątpliwości, że ta masakra była obmyślonym spiskiem w celu wyeliminowania wszystkich polskich polityków, którzy mogliby zorganizować sprzeciw wobec sowieckiego planu komunizacji Polski”.

Koniec II wojny światowej dał komunistom możliwość dokonania zemsty na wszystkich, którzy byli przeciwko nim w czasie wojny. W związku z tym, było 2 do 5 min ofiar zamordowanych przez terrorystów żydowskich na terenie Francji, Włoch, Czechosłowacji i innych krajów, w których komuniści dostali pozwolenie od sojuszników – Aliantów na wymordowanie wszystkich anty-komunistów i ‚faszystów’.

Nieco światła na ten horror rzucił The Sunday (Oklahoma) z 21 stycznia 1973 roku: „Dokument opowiada o udziale Aliantów w śmierci tysięcy”: „Były konsultant Białego Domu pokazał gazecie tajny dokument, pokazujący po raz pierwszy, co wydaje się być współudziałem Aliantów w śmierci tysięcy niczego nie podejrzewających, wyzwolonych jeńców wojennych i osób przesiedlonych po II wojnie światowej. „Dokument, 10-stronicowy raport brytyjskiej armii, jest uważany za część obszernych teczek anglo-amerykańskich o przymusowej repatriacji do Związku Sowieckiego szacunkowej ilości od 2 do 5 milionów niechętnych anty-komunistom, między 1944 i 1948. Teczki te, pod kryptonimem Operacji Keelhaul są ciągle przetrzymywane pod ścisłą ochroną w Londynie i Waszyngtonie, jako praktycznie ostatnia ważna tajemnica drugiej wojny światowej.

„Tajny raport brytyjski podsumowuje jedną operację repatriacyjną we Włoszech, w której rosyjscy jeńcy wojenni i przesiedleńcy zostali oddani Armii Czerwonej i niemal pewnej egzekucji, wykonanej po oszustwie Brytyjczyków, by uwierzyli, że otrzymają azyl na zachodzie. Mówi on o agonii i grozie doświadczanych przez więźniów”.

Głównym zbrodniarzem w tej masowej egzekucji 2 do 5 mln anty-komunistów był ~ nikt inny – nasz uśmiechnięty Ike, szef europejskiego sektora wojsk alianckich, lub, jak być może znany jest tobie, nasz były prezydent Eisenhower. Zbrodnia nazwana Operacja Keelhaul nie była poruszana w Norymberdze. W celu sfinansowania państwa Izrael, który został stworzony jako bezpośredni skutek żydowskiego zwycięstwa nad narodami chrześcijańskimi podczas II wojny światowej, Żydzi, którzy popełnili te wszystkie okrucieństwa, teraz nałożyli ogromne żądania ‚odszkodowawcze; na pokonany naród niemiecki.

Do tej pory wymusili ponad 35 bilionów dolarów od niemieckich robotników, pieniędzy, które zostały zebrane szpicami bagnetów, nie żydowskich bagnetów, ale bagnetów armii amerykańskiej, które utrzymywały się jako siły okupacyjne w Niemczech Zachodnich przez niemal cztery dziesięciolecia, wyłącznie w celu zapewnienia potęgi militarnej marionetkowemu rządowi niemieckiemu, którego główną funkcją było zapewnianie pieniędzy na pasożytnicze państwo Izrael.

Jakieś dwadzieścia lat po II wojnie światowej, Żydzi zaczęli się obawiać, że naukowcy mogą skupić się na straszliwej rzezi kobiet i dzieci podczas wojny przez wojska dowodzone przez Żydów. Spalenie tysięcy rodzin masowym bombardowaniem ogniowym miast takich jak: Kolonia, Hamburg, Berlin, Drezno i innych europejskich ośrodków kultury; burze ognia od których zginęło wiele tysięcy rodzin w Tokio, jak również holokaust nuklearny dokonany na ludności cywilnej w Hiroszimie i Nagasaki w ostatnich dniach wojny japońskiej, kiedy sztab imperialny już skłaniał się do rokowań pokojowych (Żydzi nie chcieli stracić tej okazji, aby przetestować swoje nowe żydowskie piekielne bomby na ludziach); te i wiele innych zbrodni wojennych, zaczęły dotyczyć Żydów.

W żadnym kraju oddziały morderców Mossadu, izraelskich służb wywiadu, nie mają większej swobody działania niż w Stanach Zjednoczonych. Współpraca z żydowskimi egzekutorami jest najważniejsza w działalności CIA, FBI, IRS.

Mossad rutynowo podaje amerykańskim agencjom rządowym listy Amerykanów na swoich listach nienawiści, którzy mają być poddani „szczególnej trosce”. Te listy obejmują ponad połowę wszystkich „audytów specjalnych” (IRS – urząd podatkowy) amerykańskich obywateli.

Pomimo szalonej współpracy amerykańskich urzędów z izraelskimi zabójcami, przysługa ta rzadko jest odwzajemniana. Żydzi traktują amerykańskich gojów z uzasadnioną pogardą i rzadko tracą okazję by napluć im w twarz.

Nasi Marines wkrótce przekonali się o tym w Libanie, kiedy izraelscy żołnierze rutynowo zagrozili im, ofensywnie przecięli przez linię Marines, i strzelali do nich. Stanowisko polityczne Menachem Begina w chwili obecnej jest by utrzymać silną obecność wojskową Izraela w Libanie, mimo częstego skomlenia prezydenta Reagana, że Izraelczycy naprawdę powinni wycofać się z tego rozdartego przez wojnę kraju.

Na te prośby, Izraelczycy odpowiedzieli zabójstwem prezydenta Dżemajela i Rosz Haszanah – rzezią

kobiet i dzieci. Najnowsze prośby o wycofanie Izraela spotkały się z „tajemniczym” wybuchem, który wysadził w powietrze ambasadę USA w Bejrucie, ze znacznymi stratami w ludziach. Można z przekonaniem stwierdzić, że ten wybuch nigdy nie będzie wyjaśniony. Tak długo, jak Żydzi, Walt Rostow i Henry Kissinger (obaj syjoniści) sprzedawali amerykańskie interesy, wszystko było w porządku.

Sekretarz Shultz musi zastanawiać się, kiedy Begin rozkaże jego likwidację, podobnie jak Reagan i inni. Izraelczycy są najbardziej prawdopodobnymi podejrzanymi w sprawie wysadzenia amerykańskiej ambasady. Ekstremista nazywany Abu Nidal został ujawniony w artykule Jacka Andersona, 25 kwietnia 1983, Washington Post, że „tajemnicze raporty State Dept cytowały wyjaśnienia dwóch wysoko postawionych agentów wywiadu, że eksplozja była w interesie Izraela, ponieważ pomogła „dzielić i rządzić”, aby zamieszać w Organizacji Wyzwolenia Palestyny poprzez spowodowanie konfrontacji jednej frakcji z drugą. Agenci stwierdzili, że Izrael potajemnie przekazywał środki dla grupy Abu Nidala.

Od samego początku mit holokaustu miał problemy z „liczbami”. Nie było łatwo sprzedać historię „eksterminacji” całego narodu, kiedy ludzie są bardziej liczni, bardziej widoczni, bardziej zamożni, a także w wielu krajach silniejsi niż w innym momencie swojej historii.

Uzupełnienie: Wm. S. LeGrande. Powyższy tekst o Żydach pokazuje, że Żydzi dążą do zniszczenia wszystkich nie-Żydów, których uznają za niebezpiecznych dla nich i dla rządów innych. Chrześcijanie i Arabowie są wysoko na liście zabójstw. Zło wyrządzone przez Żydów jest niezliczone. Oszustwa i kłamstwa to ich dwa najlepsze narzędzia. Lubią kłamstwo o „wybranych przez Boga”. Żydzi są głównie Chazarami. Chazarowie nie mają tożsamości wspólnej z Izraelitami w ogóle. Żydowskie kłamstwo w tej sprawie jest kontynuowane przez kościoły chrześcijańskie z powodu ignorancji lub jako zapłata za przysługi.

W czasach Chrystusa Żydzi byli mieszanką Izraelitów, i to razem z talmudycznym idiotyzmem jest to, za co Chrystus potępił faryzeuszy. Następnym kłamstwem jest to, że Chrystus był Żydem. W żadnym miejscu w Biblii nie ma odniesienia do Chrystusa jako Żyda. Biblia mówi, że Chrystus był Izraelitą.

Obecni Izraelici są chrześcijanami z Europy Środkowej i ich potomkami zgodnie z proroctwem biblijnym. Aby mieć mocne argumenty dla kłamstw i oszustwa tych Żydów widzimy, że Jezus powiedział, że ojcem talmudycznych Żydów był diabeł. Powiedział, że byli kłamcami, złodziejami, mordercami i cudzołożnikami. Cudzołożnik to pojęcie na tyle szerokie, że Żydzi upewnili się, jak można go uniknąć. Żydzi nawet zmienili przykazanie „Nie będziesz fałszował” na „Nie będziesz cudzołożył”. „Nie będziesz pożądał żony sąsiada” obejmuje zamierzone odniesienie.

Fałszowanie zajmuje całą skalę zła. Fałszować oznacza wymieszać, zrobić nieczystym, zmienić, oszukać, poniżyć, zatruć, skazić, fałsz, kłamstwo, nieczysty, sprzedajny, zboczeniec, zły, okrutny, grzeszny, i wszelkie zło, praktykowane przez Żydów w ich dążeniu do oszustwa, jak wykazano w pracy

„Tajny Holocaust” autorstwa Eustace Mullins. Chrystus powiedział nam, że Żydzi to fałszerze (adulterers). To doprowadza nas do kłamstwa holokaustu „6 min”, kłamstwa, które umiejętnie opisuje dr Butz w książce „Oszustwo XX wieku”. Mullins wyjaśnia, jakie korzyści przyniosło to Żydom. Ale również było to było konieczne, by II wojna światowa i kłamstwo 6 min były ciągle żywe. Prawdziwy holokaust to holokaust 66 min, który Żydzi zaprojektowali i dokonali w Rosji. Okrucieństwa, które je charakteryzowały, są nie do pomyślenia, jak wyjaśnił Mullins. To nie takie samo jak niemieckie 6 min, które jest przykrywką 66 min, i jest udowodnioną i znaną prawdą i próbą generalną przed torturami i śmiercią innych chrześcijan i muzułmanów na świecie. Arabowie mogą ci powiedzieć przez co przeszli w ciągu ostatnich kilku lat i przez co nadal przechodzą do dzisiaj. Jak to możliwe?

Żydzi przechwalają się, że jest to „nasza straszna siła portfela”!

Nawet dziś obywatele USA nie wiedzą, że do Żydów należy system monetarny USA znany jako „Federal Reserve System”, i że nawet Kongres Stanów Zjednoczonych nie jest w stanie tego zmienić, są zbyt tchórzliwi w obliczu czekającej ich śmierci.

Podobnie, gdy Żydzi każą Kongresowi wysłać pomoc dla braci Żydów w Rosji, czy Izraelczyków, lub wysłać twoich synów na wojnę przynoszącą zysk Żydom.

Kongres bez wahania wykonuje polecenia, i robi to szybko. Kontrolowane przez Żydów media uważają, że obywatele również je aprobują. Więc kiedy słyszysz słowo „holokaust”, pamiętaj, że jest wielkie kłamstwo o holokauście 6 min, o który oskarżeni zostali Niemcy, i jest prawdziwy holokaust 66 min, który Żydzi skrzętnie ukrywają.

To jest jak w przypadku chłopca A, który sprał chłopca B, po czym A natychmiast zaczął krzyczeć: „On mnie uderzył! On mnie uderzył!”. Niewinny chłopiec B dowiedział się, że A zwyciężył bo krzyczał, jak w przypadku ukrzyżowania Jezusa Chrystusa. Drugi mały chłopiec został ukarany. Kłamiący pierwszy chłopiec uznany był za niewinnego. I tak jest codziennie z Żydami w Rosji i z komunizmem na całym świecie, i z Izraelczykami na obszarze Palestyny.

Spójrz na Polskę i wszystkie przez komunistycznych Żydów kontrolowane obszary na świecie. Polska jest w 90% katolicka i anty-żydowsko-komunistyczna. Jednak nadal Polacy są więźniami Żydów. To tylko jeden przykład.

Przykazanie mówi :”nie zabijaj”. Śmierć jest karą za złamanie przykazania. Uzupełnienie wskazuje, że Żydzi nie są wybranym ludem. Jezus Chrystus nie był Żydem.

Żydzi kłamią na temat żydowskiej zagłady w niemieckim holokauście.

Prawdziwy holokaust był chrześcijańskim holokaustem dokonanym przez Żydów na 66 mln, głównie chrześcijan.

snippits-and-slappits.blogspot.com/2009/05/secret-holocaust-by-eustacemullins. Html

THE SECRET HOLOCAUST » Four Winds 10 – fourwinds10.com 7/9/09 6:37 PM http://www.fourwinds10.com/siterun_data/history/zionism/news.php?q=1247102782 Page 1 of 59

Za przetłumaczenie i nadesłanie podziękowanie dla Oli Gordon

_________________
Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię twoje, przyjdź Królestwo twoje, bądź wola Twoja, jak w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj, i odpuść nam nasze winy, jak i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Albowiem twoje jest Królestwo i moc, i chwała na wieki wieków. Niech się stanie.
----------------------------------------------------------------------------------------
thewordwatcher@gmail.com

http://www.zbawienie.com http://www.proroctwa.com
https://www.youtube.com/thewordwatcher
https://www.youtube.com/HenryKubik
avatar
Cyryl
Liczba postów : 1422
Join date : 21/03/2015
https://cyryl27.wordpress.com/

Co jest prawdziwym celem Szatana???? Empty Re: Co jest prawdziwym celem Szatana????

12th Lipiec 2015, 17:24
Szatan od początku powstania ludzkości zabijał ludzkość przez zwiedzenia i tą metodę będzie stosował dopóki będzie żył, czyli do czasu kiedy nie zostanie wrzucony do jeziora ognia i siarki - śmierci drugiej.

Oto dowody:

Ks. Rodz. 3 napisał:(1) A wąż był chytrzejszy niż wszystkie dzikie zwierzęta, które uczynił Pan Bóg. I rzekł do kobiety: Czy rzeczywiście Bóg powiedział: Nie ze wszystkich drzew ogrodu wolno wam jeść?

(2) A kobieta odpowiedziała wężowi: Możemy jeść owoce z drzew ogrodu,

(3) Tylko o owocu drzewa, które jest w środku ogrodu, rzekł Bóg: Nie wolno wam z niego jeść ani się go dotykać, abyście nie umarli.

(4) Na to rzekł wąż do kobiety: Na pewno nie umrzecie,

(5) Lecz Bóg wie, że gdy tylko zjecie z niego, otworzą się wam oczy i będziecie jak Bóg, znający dobro i zło.

(6) A gdy kobieta zobaczyła, że drzewo to ma owoce dobre do jedzenia i że były miłe dla oczu, i godne pożądania dla zdobycia mądrości, zerwała z niego owoc i jadła. Dała też mężowi swemu, który był z nią, i on też jadł.

(13) Wtedy rzekł Pan Bóg do kobiety: Dlaczego to uczyniłaś? I odpowiedziała kobieta: Wąż mnie zwiódł i jadłam.

Ap 12 napisał:(9) I zrzucony został ogromny smok, wąż starodawny, zwany diabłem i szatanem, który zwodzi cały świat; zrzucony został na ziemię, zrzuceni też zostali z nim jego aniołowie.

Metoda którą stosuje szatan stosuje też, drugie zwierzę dwurożne:

Ap 13 napisał:(11) I widziałem inne zwierzę, wychodzące z ziemi, które miało dwa rogi podobne do baranich, i mówiło jak smok.

(12) A wykonuje ono wszelką władzę pierwszego zwierzęcia na jego oczach. Ono to sprawia, że ziemia i jej mieszkańcy oddają pokłon pierwszemu zwierzęciu, którego śmiertelna rana była wygojona.

(13) I czyni wielkie cuda, tak że i ogień z nieba spuszcza na ziemię na oczach ludzi.

(14) I zwodzi mieszkańców ziemi przez cuda, jakie dano mu czynić na oczach zwierzęcia, namawiając mieszkańców ziemi, by postawili posąg zwierzęciu, które ma ranę od miecza, a jednak zostało przy życiu.

Drugie zwierzę, to fałszywy prorok:

Ap 20 napisał:(20) I pojmane zostało zwierzę, a wraz z nim fałszywy prorok, który przed nim czynił cuda, jakimi zwiódł tych, którzy przyjęli znamię zwierzęcia i oddawali pokłon posągowi jego. Zostali oni obaj wrzuceni żywcem do jeziora ognistego, gorejącego siarką.

Szatan zwodzi aby zabić ludzkość dalsze dowody:

Ap 20 napisał:(2) I pochwycił smoka, węża starodawnego, którym jest diabeł i szatan, i związał go na tysiąc lat.

(3) I wrzucił go do otchłani, i zamknął ją, i położył nad nim pieczęć, aby już nie zwodził narodów, aż się dopełni owych tysiąc lat. Potem musi być wypuszczony na krótki czas.

(7) A gdy się dopełni tysiąc lat, wypuszczony zostanie szatan z więzienia swego

(Cool I wyjdzie, by zwieść narody, które są na czterech krańcach ziemi, Goga i Magoga, i zgromadzić je do boju; a liczba ich jak piasek morski.

Otóż Isus ostrzegał przed tym aby nie dać się zwieść fałszywym prorokom czyli także drugiej Bestii:

Mat 24 napisał:(4) A Isus odpowiadając, rzekł im: Baczcie, żeby was kto nie zwiódł.

(5) Albowiem wielu przyjdzie w imieniu moim, mówiąc: Jam jest Chrystus, i wielu zwiodą.

(11) I powstanie wielu fałszywych proroków, i zwiodą wielu.

(12) A ponieważ bezprawie się rozmnoży, przeto miłość wielu oziębnie.

(13) A kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony.

Mat 24 napisał:(22) A gdyby nie były skrócone owe dni, nie ocalałaby żadna istota, lecz ze względu na wybranych będą skrócone owe dni.

(23) Gdyby wam wtedy kto powiedział: Oto tu jest Chrystus albo tam, nie wierzcie.

(24) Powstaną bowiem fałszywi prorocy i czynić będą wielkie znaki i cuda, aby, o ile można, zwieść i wybranych.

(25) Oto powiedziałem wam.

(26) Gdyby więc wam powiedzieli: Oto jest na pustyni - nie wychodźcie; oto jest w kryjówce - nie wierzcie.

Zobaczmy Isus jednoznacznie już przestrzegał nie tylko przed szatanem ale także przed drugą Bestią!!!

Mat 7 napisał:(15) Strzeżcie się fałszywych proroków, którzy przychodzą do was w odzieniu owczym, wewnątrz zaś są wilkami drapieżnymi!

Druga Bestia to fałszywy prorok. Druga Bestia ma na celu zwieść ludzkość poprzez ożywienie Bestii pierwszej i postawienie jej przez wiedzioną ludzkość posągu - ohydy siejącej spustoszenie!!!

Tak druga Bestia sprawi, że ludzkość sama uczyni coś za co będzie groziła jej śmierć z ręki Boga!!!

Isus powiedział sam o tym:

Mat 24 napisał:(15) Gdy więc ujrzycie na miejscu świętym ohydę spustoszenia, którą przepowiedział prorok Daniel - kto czyta, niech uważa -

(21) Wtedy bowiem nastanie wielki ucisk, jakiego nie było od początku świata aż dotąd, i nie będzie.

Dokładnie zobaczmy jak niebezpieczną bronią masowej zagłady jest zwiedzenie!!!

Isus jednoznacznie przestrzega przed twórcą metody zwiedzenia szatanem:

Mat 10 napisał:(28) I nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, ale duszy zabić nie mogą; bójcie się raczej tego, który może i duszę i ciało zniszczyć w Gehennie.

Ten werset pokazuje jasno, że:

Szatan zabija ludzkość przez zwiedzenie a celem zwiedzenia jest aby maksymalna ilość ludzi dostała się do jeziora ognia i siarki!!!

avatar
anileve
Liczba postów : 102
Join date : 18/03/2015
Age : 53
Skąd : Gniezno

Co jest prawdziwym celem Szatana???? Empty Re: Co jest prawdziwym celem Szatana????

12th Lipiec 2015, 20:53
Mateusza 24

(26) Gdyby więc wam powiedzieli: Oto jest na pustyni - nie wychodźcie; oto jest w kryjówce - nie wierzcie.



Trzeba będzie bardzo uważać ,bo jak już wiemy,że naród wybrany ma być wysłany na pustynie.

Jak się ci ludzie dowiedzą i od kogo.
thewordwatcher
thewordwatcher
Admin
Liczba postów : 5477
Join date : 18/03/2015
Skąd : Perth, Australia
http://zbawienie.com

Co jest prawdziwym celem Szatana???? Empty Re: Co jest prawdziwym celem Szatana????

14th Lipiec 2015, 14:01
Message reputation : 100% (3 votes)
Mnie się wydaje, że istnieje jakiś problem w tłumaczeniu słowa - zwieść.

Nie mam najmniejszych wątpliwości, ze szatan zwodzi cały świat i jest to widoczne jak na dłoni.

Ale problem jest z postawą ludzi.

Weźmy reakcję Ewy. Poniosła karę nie za to, że dała się zwieść.

(4) Na to rzekł wąż do kobiety: Na pewno nie umrzecie,

(5) Lecz Bóg wie, że gdy tylko zjecie z niego, otworzą się wam oczy i będziecie jak Bóg, znający dobro i zło.

(6) A gdy kobieta zobaczyła, że drzewo to ma owoce dobre do jedzenia i że były miłe dla oczu, i godne pożądania dla zdobycia mądrości, zerwała z niego owoc i jadła. Dała też mężowi swemu, który był z nią, i on też jadł.

(13) Wtedy rzekł Pan Bóg do kobiety: Dlaczego to uczyniłaś? I odpowiedziała kobieta: Wąż mnie zwiódł i jadłam.


Szatan zwiódł oszukując Ewę, że na pewno nie umrze, Czyli uczynił z Boga kłamcę. Ewa mu w tym przytaknęła, ponieważ nie zaprzeczyła.

Została wystawiona na pokusę i zadecydowała, że warto złamać Prawo ponieważ uzyska mądrość Boga.

Nie pasuje w tym przypadku termin - zwiódł.

Wygląda na to, że termin ten oznacza raczej wystawienie na kłamliwą pokusę, danie pomysłu opartego na kłamstwie ale człowiek oszukany w ten sposób nadal z własnej woli brnie w grzech.

Gdyby szatan ograniczył się do powiedzenia - na pewno nie umrzecie - to Ewa nie byłaby taka winna. Ale on podsunął jest zwodniczą myśl, która dojrzała w Ewie, i ta spowodowała, że świadomie wybrała grzech.

Dlatego w większości tych przypadków słowo -zwiedzenie - czy też oszustwo- nie bardzo pasuje.

Jeżeli stajesz na skrzyżowaniu i pytasz kogoś w którą stronę do morza, a ktoś powie ci, ze w prawo, zamiast w lewo, stajesz się NIEWINNĄ ofiarą oszustwa.

W przypadku Ewy na pewno nie była ona niewinną ofiarą szatan anie Adam także nie był niewinny.

To wskazuje niedwuznacznie na jakiś błąd interpretacyjny jakiegoś greckiego określenia, które być może raczej oznacza, że szatan ich skusił a nie oszukał.

W niemal każdym przypadku - skusił - bardziej mi pasuje.

Sprawdziłem w Leksykonie Stronga i rzeczywiście jedną z form tego słowa jest - skusić - deceive {EN}

http://studybible.info/strongs/G4105

Są tam podane możliwości:

Wpuścić na manowce, skusić, oszukać, uwieść, sprowadzić na błędną drogę, prowadzić w błąd od właściwej drogi.

Widzimy wyraźnie, że w naszych Bibliach nie użyto właściwego terminu i co najciekawsze, termin - zwiódł czyli oszukał czyni ofiarę niewinną, czyli... rzuca cień na Boga, który karze niewinnych ludzi.

Nawet w Septuagincie nie jest to przetłumaczone prawidłowo.

Znowu nas szatan sprowadził na błędną drogę i w naszym przypadku jesteśmy niewinnymi ofiarami.

Ale członkowie wielu kościołów nigdy nie zareagują na to szukając rzeczywistego znaczenia działania szatana.

Szatan nie tyle zwodzi i oszukuje, ale... kusi za pomocą kłamstw poddając ludzi kłamliwym pokusom.

A uleganie pokusom to nie jest niewinność ale otwarty grzech, ponieważ ludzie skuszeni dobrowolnie wybierają zło.

Powiedzmy ktoś organizuje napad na bank. Obiecuje, że sprawa będzie prosta i nikt nikogo nie aresztuje.

On kusi ludzi możliwością zagarnięcia kupy forsy.

Ale ludzie ci są częściowo oszukani, ale ich wina polega na tym, że chcą w nieuczciwy i wysoce niebezpieczny sposób ukraść pieniądze.

Czyli nie ma mowy o niewinnym oszustwie. Jest pokusa oparta częściowo na kłamstwie i ludzie źli ulegają świadomie tej pokusie.

_________________
Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię twoje, przyjdź Królestwo twoje, bądź wola Twoja, jak w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj, i odpuść nam nasze winy, jak i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Albowiem twoje jest Królestwo i moc, i chwała na wieki wieków. Niech się stanie.
----------------------------------------------------------------------------------------
thewordwatcher@gmail.com

http://www.zbawienie.com http://www.proroctwa.com
https://www.youtube.com/thewordwatcher
https://www.youtube.com/HenryKubik
avatar
Cyryl
Liczba postów : 1422
Join date : 21/03/2015
https://cyryl27.wordpress.com/

Co jest prawdziwym celem Szatana???? Empty Re: Co jest prawdziwym celem Szatana????

14th Lipiec 2015, 20:21
Message reputation : 100% (1 vote)
thewordwatcher napisał:Szatan nie tyle zwodzi i oszukuje, ale... kusi za pomocą kłamstw poddając ludzi kłamliwym pokusom.

A uleganie pokusom to nie jest niewinność ale otwarty grzech, ponieważ ludzie skuszeni dobrowolnie wybierają zło.

Powiedzmy ktoś organizuje napad na bank. Obiecuje, że sprawa będzie prosta i nikt nikogo nie aresztuje.

On kusi ludzi możliwością zagarnięcia kupy forsy.

Ale ludzie ci są częściowo oszukani, ale ich wina polega na tym, że chcą w nieuczciwy i wysoce niebezpieczny sposób ukraść pieniądze.

Czyli nie ma mowy o niewinnym oszustwie. Jest pokusa oparta częściowo na kłamstwie i ludzie źli ulegają świadomie tej pokusie.

Moim zdaniem to dobry trop.

Zresztą tutaj, mamy kolejny ciekawy przykład:

Mat 3 napisał:(1) Wtedy Duch zaprowadził Isusa na pustynię, aby go kusił diabeł.

(2) A gdy pościł czterdzieści dni i czterdzieści nocy, wówczas łaknął.

(3) I przystąpił do niego kusiciel, i rzekł mu: Jeżeli jesteś Synem Bożym, powiedz, aby te kamienie stały się chlebem.

(4) A On odpowiadając, rzekł: Napisano: Nie samym chlebem żyje człowiek, ale każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych.

Czyli pokazałeś czym szatan stara się zabić ludzkość.

Szatan zabija ludzkość poprzez pokusę.

Sam Isus został wystawiony na pustyni na konfrontacje z wrogiem ludzkości, szatanem. Sam Isus był narażony na atak główną bronią szatana czyli: pokusę. I Isus tę konfrontacje wytrwał.



Dlatego tez, szatan wystawia nas na pokusy i oskarża nas przed Bogiem.

Zobaczmy:
Mat 10 napisał:(24) Nie jest uczeń nad mistrza ani sługa nad swego pana;

Czyli skoro Isus był narażony na pokusy to my tym bardziej jesteśmy.

Zresztą o tym pisze w Apokalipsie:

Ap 12 napisał:(10) I usłyszałem donośny głos w niebie, mówiący: Teraz nastało zbawienie i moc, i panowanie Boga naszego, i władztwo Pomazańca jego, gdyż zrzucony został oskarżyciel braci naszych, który dniem i nocą oskarżał ich przed naszym Bogiem.

Czyli szatan wpierw oskarża nas a potem kusi.

Tak samo Isus przed swoją misją zapewne był oskarżony przez szatana i musiał sam Syn Boży przetrwać pokusy.

Daje to nam nowy obraz na metody naszego głównego wroga szatana!!
avatar
Cyryl
Liczba postów : 1422
Join date : 21/03/2015
https://cyryl27.wordpress.com/

Co jest prawdziwym celem Szatana???? Empty Re: Co jest prawdziwym celem Szatana????

15th Lipiec 2015, 21:42
Message reputation : 100% (1 vote)
Otóż, tutaj Henryk w swoim poście:
https://zbawienie.forumotion.com/t16p60-wiadomosci-w-swietle-proroctw

Opisał mechanizm zadłużania narodów przez Watykan.

Napisałem kiedyś taki artykuł:

http://cyryl.blox.pl/2014/12/Lichwa-smiertelna-pulapka-na-wierzycieli.html

w którym stwierdziłem:

NARZEDZIEM SZATANA, ABY ZACHĘCIĆ LUDZI DO WZAJMENEGO MORDOWANIA SIĘ!!!

Napisze dokładniej, Henryk tutaj opisał, że szatan chce nas nakłonić przy pomocy pokusy, aby złamać ważne prawo Boga.

Lichwa jest pokusą dla zadłużonych narodów aby zamordować wierzycieli.

Zobaczmy na przykład Grecji. Tam zadłużeni Grecy nienawidzą obok bankierów także Niemców.

Zobaczmy 2 wojnę światową wywołały zadłużone Niemcy.

Nie dajmy się zwieść drodzy bracia i siostry tej spirali nienawiści którą napędza lichwa.



thewordwatcher
thewordwatcher
Admin
Liczba postów : 5477
Join date : 18/03/2015
Skąd : Perth, Australia
http://zbawienie.com

Co jest prawdziwym celem Szatana???? Empty Re: Co jest prawdziwym celem Szatana????

22nd Lipiec 2015, 14:11
Muszę poprawić, czy raczej dodać kilka tekstów do artykułu o celach szatana.

Ponieważ najważniejszym celem jest zamordowanie ludzi rękami Boga....

W ten weekend! :-)

_________________
Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię twoje, przyjdź Królestwo twoje, bądź wola Twoja, jak w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj, i odpuść nam nasze winy, jak i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Albowiem twoje jest Królestwo i moc, i chwała na wieki wieków. Niech się stanie.
----------------------------------------------------------------------------------------
thewordwatcher@gmail.com

http://www.zbawienie.com http://www.proroctwa.com
https://www.youtube.com/thewordwatcher
https://www.youtube.com/HenryKubik
avatar
Cyryl
Liczba postów : 1422
Join date : 21/03/2015
https://cyryl27.wordpress.com/

Co jest prawdziwym celem Szatana???? Empty Re: Co jest prawdziwym celem Szatana????

19th Sierpień 2015, 17:02
Piotr opublikował na swoim blogu artykuł Henryka:

http://detektywprawdy.pl/2015/08/13/rzeczywisty-cel-szatana/

Z góry dziękuję za publikacje Piotrze tego ważnego artykułu.

Życzę ci wielu błogosławieństw naszego Pana Isusa :-)
Kasia
Kasia
Liczba postów : 1213
Join date : 18/03/2015
Skąd : Tarnów

Co jest prawdziwym celem Szatana???? Empty Re: Co jest prawdziwym celem Szatana????

19th Sierpień 2015, 23:39
Świetny artykuł Very Happy
Taka prosta prawda ale nikt tego nie napisał -tylko Henryk i Cyryl!!! Very Happy Very Happy
Niech Wam Bóg błogosławi .

_________________
"A więc wszystko, cobyście chcieli, aby wam ludzie czynili, to i wy im czyńcie; taki bowiem jest zakon i prorocy"
avatar
Cyryl
Liczba postów : 1422
Join date : 21/03/2015
https://cyryl27.wordpress.com/

Co jest prawdziwym celem Szatana???? Empty Re: Co jest prawdziwym celem Szatana????

28th Październik 2015, 03:27
Message reputation : 100% (1 vote)
Zastanówmy się dlaczego szatan chce wpierw zniszczyć białą rasę???

W tym celu chwilowo nawet wspiera wyż demograficzny innych ras!!!

Otóż odpowiedź jest prosta. Szatan chce zniszczyć białą rasę - a szczególnie Słowian - ponieważ jako zaginiony Izrael posiadają najbardziej niebezpieczne DNA dla niego!!!

Apokalipsa o tym jasno wspomina:

Ap 12 napisał:(1) I ukazał się wielki znak na niebie: Niewiasta odziana w słońce i księżyc pod stopami jej, a na głowie jej korona z dwunastu gwiazd;

(2) A była brzemienna, i w bólach porodowych i w męce rodzenia krzyczała.

(3) I ukazał się drugi znak na niebie: Oto ogromny rudy smok, mający siedem głów i dziesięć rogów, a na jego głowach siedem diademów;

(4) A ogon jego zmiótł trzecią część gwiazd z nieba i strącił je na ziemię. I stanął smok przed niewiastą, która miała porodzić, aby, skoro tylko porodzi, pożreć jej dziecię.

(5) I porodziła syna, chłopczyka, który rządzić będzie wszystkimi narodami laską żelazną; dziecię jej zostało porwane do Boga i do jego tronu.

(6) I uciekła niewiasta na pustynię, gdzie ma miejsce przygotowane przez Boga, aby ją tam żywiono przez tysiąc dwieście sześćdziesiąt dni.

To z zganionego Izraela - niewiasty - narodzi się chłopiec czyli armia 144 tysięcy która będzie wstanie zwyciężyć nawet upadłe anioły!!!

Tak Bóg chce upokorzyć maksymalnie szatana i upadłe anioły!!!

Otóż na ziemi Bestie - czyli upadłe anioły mają wg planu Boga pokonać Syn Człowieczy - Isus Chrystus - oraz wybrani ludzie!!!

Dlatego szatan i jego upadłe tak nienawidzi Słowian!!!

avatar
Cyryl
Liczba postów : 1422
Join date : 21/03/2015
https://cyryl27.wordpress.com/

Co jest prawdziwym celem Szatana???? Empty Re: Co jest prawdziwym celem Szatana????

14th Maj 2016, 06:09
Message reputation : 100% (1 vote)

Oto ciekawy artykuł:
Liga Świata napisał:Populacja, niewygodna prawda.

Przeludnienie, jakie przeludnienie.

50% ludności ziemi, mieszka w miejskich towarzystwach przemysłowych zajmujących tylko 1% powierzchni planety. Co jest prawdziwym celem Szatana???? Blogger-image-1005158129
Powierzchnia Ziemi wynosi 510 065 600 km², z czego 148 939 100 km² (29,2%) to grunty, podzielone na 192 krajów handlowych w których mieszka łącznie 7,125 miliarda ludzi - niewolników.

http://ligaswiata.tumblr.com/post/136762643217/cywilizacja-jaka-cywilizacja-jak-być

NASA w porozumieniu z firmą Maxa Galka, na zlecenie rządu światowego, tworzy mapę informacyjną, określająca położenie każdego człowieka na powierzchni ziemi. Katalog niewolników, określający bogactwo danego państwa.

http://ligaswiata.blogspot.com/2016/01/do-kogo-nalezysz-niewolniku.html

Do istniejących miejskich towarzystw przemysłowych, w niedługim czasie zostaną dokooptowani nowi mieszkańcy z krajów rozwijających się, tworząc mega obozy pracy przymusowej.

http://ligaswiata.blogspot.com/2016/02/fema-100-miast-ktore-zostana.html

http://swiatowaliga.blogspot.com/2016/02/paneuropejska-unia-czyli-unia.html
Co jest prawdziwym celem Szatana???? Blogger-image--971692995
Dane o rozmieszczeniu ludności pokazują, że ludzie pomimo umieszczenia ich w komórkach granic administracyjnych, zbyt często wymykają się administracji, poszerzając krąg naszych poszukiwań..."

Tutaj znajdziecie wytłumaczenie poszukiwania zbiegłych, z systemu niewolników:

http://ligaswiata.blogspot.com/2016/01/szara-strefa-wolnosci.html

Dla celów niniejszego badania przeanalizowano 28 mln komórek administracyjnych, każda o rozmiarach około trzech mil (4,8 km).

Komórki, zajmujące ponad 8000 mieszkańców, są oznaczone w kolorze żółtym, co oznacza, że ​​gęstość zaludnienia w tych obszarach wynosi około 900 osób na kilometr kwadratowy.
Co jest prawdziwym celem Szatana???? Blogger-image-1553810262
Czarne obszary, odzwierciedlają populacje mniejszą niż 8000 mieszkańców przy mniejszej gęstości zaludnienia na kilometr kwadratowy, niż 900 osób.

Żółte obszary zajmują tylko 1% powierzchni ziemi. Obecnie, największe miejskie towarzystw przemysłowe, będą powstawały na terenie Afryki. ONZ buduje nowe miasta, według schematów zatwierdzonych przez FEMA, licząc na bum urodzin w 2100 roku.

Wszystko to zostało przeanalizowane i zaprojektowane :
http://czuwajacy.blogspot.com/2016/02/kapitalistyczna-utopia-dnia.html

Najbardziej zatłoczonym miastem świata jest Kair, na powierzchni 14,4 kilometra, żyje ponad milion osób.

Z drugiej strony, najbardziej ruchliwą wyspą na świecie, wydaje się być Java, będąca domem dla 140 milionów ludzi.

Europa charakteryzuje się brakiem otwartych przestrzeni i równomiernym rozłożeniem populacji, co sugeruje stworzenie idealnego mega państwa handlowego. Wszystko to ze szkodą dla ludzi, przyrody i bogactw naturalnych.
Co jest prawdziwym celem Szatana???? Blogger-image--1426410278
W 2100 roku, rozmiar populacja osiągnie 9,7 mld osób, ale liczba mieszkańców Afryki mającej obecnie 1,2 mld osób, eksploduje do 5,5 mld ludzi. Oznacza to znaczne zmniejszenie populacji Europy i Ameryki.

http://swiatowaliga.blogspot.com/2016/02/paneuropejska-unia-czyli-unia.html

Ludności USA, rośnie, i będzie utrzymywany wzrost emigrantów z Afryki, Azji i Ameryki północnej i południowej, kosztem białej populacji europejskiej. Tempo wzrostu wyniesie 1,5 mln osób rocznie, co przekłada się na wzrost populacji z 322 mln do 450 mln osób.

Największe Metropolie - Miejskie Towarzystwa Przemysłowe :

1. Tokio, Japonia - 38 mln mieszkańców;
2. Delhi, Indie - 25 milionów, ale ONZ ogłosiło, że liczba ludności w tym obszarze wyniesie 36 mln do 2030 r;
3. Mexico City (Meksyk), Bombaj (Indie) i Sao Paulo (Brazylia) - około 21 milionów mieszkańców każda;
4. Osaka, Japonia - około 20 milionów ludzi;
5. Pekin, Chiny - nieco mniej niż 20 milionów ludzi;
6. Nowy Jork (USA), Kair (Egipt) - około 18,5 mln mieszkańców każde.

A teraz ciekawostka, 94 % ludzi ma telefony komórkowe, na bazie tej technologii, zlokalizowano nieświadomie osoby, biorące udział w badaniach.
Co jest prawdziwym celem Szatana???? Blogger-image--1892219259
Skatalogowanie i kontrolowanie ludzi, za pomocą łatwo namierzanych (dla krajów rozwijających powstały smartphony z GPS za niecałe 14 dolarów.), telefonów komórkowych, jest lepszym rozwiązaniem niż spisy powszechne ...

Integracja biometrii, odbiornika fal o niskiej częstotliwości, GPSu, karty bankowej, mikrofonów, kamer ... , czyni z telefonu, nowego spowiadającego cię i kontrolującego twoje myśli i słowa boga, mogącego podpowiadać tobie co masz mówić, myśleć, kupować i kogo czcić i adorować.

http://ligaswiata.blogspot.com/2016/02/faszywe-wieze-bts-przechwytuja-twoje.html

http://swiatowaliga.blogspot.com/2016/02/czestotliwosci-pracy-mozgu-czyli-jak.html

http://swiatowaliga.blogspot.com/2016/02/dowody-zastosowania-broni.html

http://swiatowaliga.blogspot.com/2016/02/bron-neuro-elektro-magnetyczna.html

http://depopulacja.blogspot.com/2016/03/bron-samozagady.html

A kiedy, już was zamkną w więzieniach, obozach, miejskich towarzystwach przemysłowych, sami zamieszkają tam gdzie ich poprzednicy - panowie bogowie wsród mórz, oceanów i obłoków.

http://czuwajacy.blogspot.com/2016/03/oceaniczne-miasta-elit.html

http://czuwajacy.blogspot.com/2016/03/elysium-orbitalne-miasta-elit.html

Liga Świata
Dydymus
http://ligaglobu.blogspot.de/2016/03/populacja-niewygodna-prawda.html

Moim zdaniem autor jest blisko prawdy. Otóż to szatan przy pomocy elit (upadłych aniołów oraz ich potomstwa) od wieków koncentruje ludność.

Obecnie jego plan jest zrealizowany niemal w 100%.

W jakim celu jest owa koncentracja ludności???

Otóż w jednym celu, wymordowania całej ludzkości w jak najszybszym czasie.

Jest jedno miejsce gdzie jest bardziej niż w miastach skoncentrowana ludzkość i w najszybszym czasie giną najlepsi ludzie, czyli zdrowi w sile wieku mężczyźni... tym miejscem jest pole bitwy!!!

Oto jedna z nich:

https://pl.wikipedia.org/wiki/Bitwa_pod_Kircholmem

W ciągu pół godziny zginęło w tej bitwie nawet do 9 tysięcy Szwedów. A wtedy metody zabijanie były prymitywne w porównaniu z tym co mamy dzisiaj (muszkiety, prymitywne armaty i broń biała).

Otóż celem Boga jest dobro ludzkości i ochrona jej populacji. Dlatego Bóg nakazał rozprzestrzeniać się po ziemi i napełniać ziemię ludziom:

Rodz. 1 napisał: (28) I błogosławił im Bóg, mówiąc Bądźcie płodni i rozmnażajcie się i napełnijcie ziemię i poddajcie ją; panujcie nad rybami mórz i nad latającymi stworzeniami niebios, i nad wszelkimi trzodami, i nad wszystkimi gadami pełzającymi po ziemi!

Rodz. 9 napisał:(1) I pobłogosławił Bóg Noego i synów jego, i powiedział do nich: Rozradzajcie się i rozmnażajcie, i napełniajcie ziemię czyniąc ją sobie poddaną.
(7) Wy zaś rozradzajcie się i rozmnażajcie! Niech zaroi się od was ziemia i czyńcie ją sobie poddaną!

Zobaczmy Bóg w swoim prawie nakazuje ludzkości rozprzestrzeniać się po całej ziemi.... natomiast szatan ową ludzkość - poprzez koncentracje - zakazuje napełniać ziemię ludziom!!!

W ten sposób widać co jest celem szatana. Wyniszczenie całej ludzkości!!!

Ten artykuł jest ponadto żelaznym dowodem, że świat jest rządzony przez szatana i jego sługi - Wielką Nierządnicę i potomstwo upadłych aniołów.

Gdyż świat pod rządami Boga wyglądałby inaczej, ludność nie byłaby tak skoncentrowana.

Pokazuje to także, że nie ma przeludnienia.

Inne skutki skoncentrowanej ludności to skoncentrowany masowy przemysł który niszczy ziemię i przyrodę. Otóż gdyby ludzkość nie była tak skontrowana to nie istniałyby koncerny i ogromne fabryki niszczące ziemię.

Ten temat moim zdaniem jest rozwojowy.
Sponsored content

Co jest prawdziwym celem Szatana???? Empty Re: Co jest prawdziwym celem Szatana????

Powrót do góry
Permissions in this forum:
Nie możesz odpowiadać w tematach