Go down
avatar
Cyryl
Liczba postów : 1422
Join date : 21/03/2015
https://cyryl27.wordpress.com/

Tanach czyli po co on jest.... Empty Tanach czyli po co on jest....

on 3rd Wrzesień 2016, 21:38
Message reputation : 100% (1 vote)
Blog Brein Breakera, moim zdaniem jest bardzo ciekawy a dlaczego???

Ponieważ piszący na nim Krystian, obecnie uważa Isusa za syna Lucyfera, nie będę zgłębiał zanadto jego drogi.
Dyskutował on z naszym znajomym Mariuszem Szczytyńskim - Red October, który odrzucił ewangelie Mateusza z uwagi na nakaz miłości nieprzyjaciół.

Po tej dyskusji Brein Breaker przyjął poglądy Mariusza w tej kwestii i innych (stał się zwolennikiem niebocentryzmu). Potem się pokłócił z Mariuszem doszedł do wniosku, że Isus to syn szatana.

A na jakiej podstawie doszedł do tego wniosku???

Oto jeden z jego artykułów:
https://theredbrainbreakerkstian.wordpress.com/2015/07/27/co-szatan-zrobil-z-biblia-cz-28-pawel-i-zmartwychwstaly-jezus-bajka-dla-tych-co-nie-znaja-tanachu/

Otóż właśnie Krystian doszedł do takich wniosków na podstawie Tanachu.

Czym jest Tanach???

Tekstem masoretów.

Oto czym on jest:

zbawienie.com napisał:Język hebrajski

Język nazywany obecnie hebrajskim jest w rzeczywistości językiem judeo-aramejskim, czyli jednym z dialektów języka aramejskiego, odziedziczonego przez Żydów podczas ich niewoli w Babilonie. Babilon i Asyria posługiwały się właśnie tym językiem. Za czasów Heroda alfabet aramejski - spółgłoskowy uproszczono i tak powstał obecnie używany kwadratowy alfabet aramejski, nazywany dzisiaj kłamliwie alfabetem hebrajskim.Herod Wielki

Tzw. nowoczesny język i alfabet hebrajski to w rzeczywistości język i alfabet judeo-aramejski.

Oryginalnym językiem Starego Testamentu jest tzw. paleo-hebrajski, który według dzisiejszej nomenklatury nie jest językiem semickim. Dlatego mamy w tej kwestii wielki problem. Jeżeli paleo-hebrajski sklasyfikujemy jako język semicki oraz jako hebrajski - nowoczesny hebrajski czyli judeo-aramejski nie jest ani językiem semickim, ani hebrajskim.
Używany obecnie przez Żydów judeo-aramejski nie jest więc ani hebrajskim, ani semickim, ponieważ nie ma nic wspólnego ze starożytnym hebrajskim, który był właśnie językiem semickim.

Biblia nie była pisana językiem judeo-aramejskim

Wyjątkiem jest księga Ezdrasza oraz dwa rozdziały księgi Daniela. W tym momencie większość znających nieco Biblię zauważy, że ani Stary Testament, ani Nowy Testament nie był nigdy pisany językiem judeo-aramejskim, oraz nie używano kwadratowych liter tzw. nowoczesnego hebrajskiego. Litery te powstały dopiero tuż przed narodzeniem się Chrystusa.

Mojżesz nie był więc ich w stanie użyć, ponieważ żył on 1500 lat wcześniej i posługiwał się językiem staro (paleo)-hebrajskim oraz paleo-hebrajskim alfabetem, który wbrew panującej opinii posiada on samogłoski. Samogłoski także posiada judeo-aramejski.

Zaledwie garstka Żydów w czasach Isusa znała judeo-aramejski a zdecydowana większość ludzi tego całego regionu świata mówiła językiem greckim.
Tetragram aramejski nie mógł być częścią Starego Testamentu, ponieważ Stary Testament ten był pisany alfabetem paleo-hebrajskim oraz językiem paleo-hebrajskim. Wiadomo także, że Nowy Testament był pisany tylko i wyłącznie po grecku. Stąd jego druga jego nazwa - Chrześcijańskie Pisma Greckie.

Niestety paleo-hebrajski nie przetrwał burzliwych dziejów Izraela i został on przetłumaczony na grekę koine.

Powstało więc tłumaczenie ze staro (paleo) hebrajskiego na grekę koine, zwane...

Septuaginta LXX

Historia jej powstania jest niezwykle interesująca.

Powstanie jej nazwano - legendą. Jej powstanie jest także opisane w Talmudzie. Tłumaczenie Ksiąg Mojżeszowych odbyło się w roku 285 p.n.e. w Egipcie, w Aleksandrii pod nadzorem Ptolemeusza II. Król Ptolemeusz II zebrał 72 tłumaczy, umieścił ich w osobnych pomieszczeniach i polecił każdemu z osobna przetłumaczenie Pentateuchu, bez możliwości konsultowania się z pozostałymi tłumaczami. Po 72 dniach okazało się, że wszystkie 72 kopie tłumaczeń były identyczne i bezbłędne.

Owa rzekoma legenda jest doskonale udokumentowana w zachowanych do dzisiaj 22 manuskryptach listu Aristeasa do Filokratesa. List ten opisuje ową historię. Mało tego, inne zachowane manuskrypty także potwierdzają list Aristeasa! Dowód nadzoru Boga nad tłumaczeniem Ksiąg Mojżeszowych.
Wiele kopii owych dowodów istniej do dzisiaj! http://en.wikipedia.org/wiki/Letter_of_Aristeas [EN]

W Talmudzie mamy także interesującą informację. Jest tam zdanie, które mówi, że to Bóg natchnął 72 tłumaczy aby wykonali Jego dzieło. (BT Megilla 9a, Sof 35.)

Tetragram w Septuagincie oraz ich kopiach pojawił się za sprawą chrześcijańskich 'ojców kościoła', takich jak Orygenes, który złamał zasadę "nie dotykajcie tego, co nieczyste" i w roku 240 n.e. tworząc swoją Heksaplę czyli przeróbkę LXX zwrócił się do Żydów o radę! Korzystając z tekstów przed masoreckich przeredagował Septuagintę według wskazówek żydowskich i umieścił tam częściowo Tetragram.

Znakomity uczony teolog Orygenes zwrócił się do Żydów o radę, i rada ich była oparta na ich tekście, i ich interpretacji tekstu. Orygenes postanowił ulepszyć Septuagintę i zredagował ją z uwzględnieniem przekładów żydowskich ze współczesnych jemu pism. Te poprawki, i poprawki innych redaktorów pozostały w wielu manuskryptach LXX. Lecz mimo to, pomimo takiego przeredagowania, Septuaginta pozostawała tekstem podstawowym, i wykorzystywał ją cały mówiący po grecku Wschód od Konstantynopola do Aleksandrii. Źródło - http://www.israelshamir.net/Polish/Translate-Bible-pl.htm
Kolejnym 'edytorem' był Hieronim. On także złamał zasadę "Nie dotykajcie tego, co nieczyste" i wyrzucił Septuagintę zastępując ją tekstami skażonymi proto masoreckimi, które stanowiły podstawę przekładu łacińskiej Wulgaty.

Pośród innych obowiązków, Hieronim podjął się również rewizji łacińskiego tłumaczenia Pisma Świętego, mając za podstawę Nowy Testament napisany w języku greckim oraz Stary Testament powstały w języku hebrajskim. W ten sposób chciał usunąć wyraźne rozbieżności obecne w ówczesnych tekstach zachodnich. Przed dokonanym przez niego tłumaczeniem wszystkie przekłady Starego Testamentu opierały się na Septuagincie. Jednakże, wbrew apelom innych chrześcijan (łącznie z Augustynem) Hieronim zadecydował, że nie oprze swego tłumaczenia na Septuagincie, lecz na hebrajskim Starym Testamencie. http://pl.wikipedia.org/wiki/Hieronim_ze_Strydonu
Anty chrystusowa postawa... św. Hieronima! Warto przestudiować nieco życiorysy tzw. ojców Kościoła, ponieważ oni są odpowiedzialni za skład naszych Biblii.

Proszę zwrócić uwagę, że wszystkie cytowane źródła zgodnie nazywają judeo-aramejski językiem hebrajskim. Tymczasem w czasach Isusa posługiwano się masowo językiem greckim. Jedynie elita i faryzeusze posługiwali się judeo-aramejskim. Język staro-hebrajski był w całkowitym zapomnieniu.

Gdyby staro-hebrajski był w użytku - najprawdopodobniej Nowy Testament mielibyśmy także w tym języku.

Źródłem Tetragramu błędnie rozumianego słowa - Bóg były tylko i wyłącznie teksty masoreckie. Septuaginta cytowana przez Isusa - oczywiście przed 'poprawkami Orygenesa oraz Hieronima - nie zawierała Tetragramu ale zawierała jego tłumaczenie na Pan oraz Bóg..

Nowy Testament nie posiada Tetragramu, jako imienia, pomimo wielu cytatów z Septuaginty LXX.

Nie zdążono przez Chrystusem na fałsz Septuaginty, ponieważ nie wiedziano, jakie to będzie miało znaczenie!

Dzisiaj podaje się jako dowody - zdjęcia zwojów Septuaginty, która zawiera aramejski Tetragram.Klasyczny przykład zainfekowania Septuaginty aramejskim Tetragramem.

Skąd się wziął Tetragram w Septuagincie? Za czasów Isusa Tetragramu tam nie było!Najbardziej znanymi tekstami biblijnymi w dzisiejszym świecie chrześcijańskim są judeo-aramejskie teksty wrogów Chrystusa, Masoretów, które pojawiły się około VI-X wieku naszej ery, głównie znany jest Kodeks Leningradzki.


Oto, co na temat tego kodeksu mówi Wikipedia:

Kodeks Leningradzki (Codex Leningradiensis) – uważany za najważniejszy i najwierniejszy rękopis hebrajskiego tekstu Biblii hebrajskiej pochodzący z około roku 1008 roku n.e.[1] Zawiera tekst masorecki i jest podstawą tłumaczenia tekstu Starego Testamentu na inne języki. Od połowy XIX wieku przechowywany jest w Petersburgu (Rosja). Nazwa kodeksu nawiązuje do starej nazwy miasta. W czasie gdy Ancient Biblical Manuscript Center and West Semitic Research wykonało fotokopię kodeksu w 1990 roku nazywało się ono jeszcze Leningrad. Kodeks ten został prawdopodobnie sporządzony w Kairze a później sprzedany komuś mieszkającemu w Damaszku.

Źródło artykułu Wikipedii - http://www.biblia.wortale.net/68-Co-to-jest-Kodeks-Leningradzki.html

Zwróć uwagę na to, że według tych źródeł nie wiadomo gdzie został sporządzony i komu został on sprzedany.

Na dokładkę mamy po lewej zdjęcie okładki tego kodeksu, z wyraźną gwiazdą szatańską, stosowaną masowo w magii Kabały. Oczywiście tekst ten jest powszechnie i błędnie uważany za tekst w języku hebrajskim.

Najwyraźniej Kodeks ten jest... koszerny! Czy Kodeks Leningradzki - podstawa do tłumaczeń większości Biblii budzi nasze zaufanie oraz szacunek?

Teksty tego Kodeksu są co najmniej 1285 lat młodsze, niż tekst Greckiej Septuaginty, która jest datowana na rok 285 p.n.e.

Dlaczego tłumaczy się Biblię ze skażonych tekstów judeo-aramejskich (teksty masoretów - wrogów Chrześcijaństwa), skoro istnieją znacznie starsze i dokładniejsze kopie greckiej Septuaginty LXX, której używał sam Isus Chrystus ?
Współcześni teologowie uznają 1000 lat młodsze od Septuaginty teksty masoreckie w języku aramejskim Starego Testamentu jako ten sam hebrajski język, którym posługiwał się Mojżesz i prorocy. Jest to świadome oszustwo!
Paleo hebrajski a nowoczesny 'hebrajski', czyli aramejski to dwa zupełnie odmienne języki i alfabety. Języki te nie mają ze sobą nic wspólnego, a ich alfabety są także zupełnie odmienne. Brew powszechnej opinii paleo hebrajski posiada samogłoski a judeo-aramejski także je posiada.

Nowoczesny hebrajski to język judeo-aramejski. W tym przypadku Wikipedia kłamie i jest to łatwe do udowodnienia.

Z Wikipedii:

Język judeo-aramejski był dialektem języka aramejskiego, którym Żydzi posługiwali się w okresie Drugiej Świątyni Jerozolimskiej, czyli w latach 587 p.n.e.-70 n.e. Był najprawdopodobniej językiem ojczystym Jezusa. Był to język aramejski z wpływami języka hebrajskiego. Napisano nim Talmud.
Czyż Chrześcijańskie Pisma Greckie napisano po grecku dlatego, że Isus, cała Judea i cały ten region mówił po aramejsku?
Zupełny nonsens i oczywista manipulacja. Oczywiście, że mówiono TAKŻE po aramejsku - głównie elita.

Dzisiaj w Polsce mówi się także po aramejsku (Żydzi), po angielsku, rosyjsku, niemiecku, francusku i wielu innych językach. Wspólnym językiem w Polsce jest język polski, dlatego piszę do wszystkich po polsku!

Jest jeszcze jeden problem z tym tekstem Wikipedii. Podaje ona, ze aramejskim mówiono do roku 70 n.e.

Czyżby potem Żydzi zmienili język? Na który?

Grecka Septuaginta LXX była używana w synagogach od roku 285 p.n.e z powodu powszechności greki, którą także posługiwali się Rzymianie. Używał jej Isus oraz apostołowie. Mamy więc grono niezwykłych świadków, którzy tak słowem jak i czynem poświadczyli wiarygodność Septuaginty LXX.

Szczególnie wymowne jest świadectwo Isusa Chrystusa.

Warto dodać, że Chrystus nigdy nie wypowiedział fałszywego imienia Boga, Yahweh - ani On, ani Jego apostołowie.

Dopiero wtedy, kiedy Żydzi zorientowali się, że Isus zmartwychwstał a powszechnie używana przez wszystkich Żydów Septuaginta LXX dobitnie wskazywała na Isusa Chrystusa, Mesjasza, Żydzi rozpoczęli zaciekłą walkę z Septuagintą.

W świetle powyższych materiałów jest ewidentne, że aby dokładniej zrozumieć Biblię, należy znać język grecki a nie hebrajski, ponieważ tak Septuaginta LXX (Stary Testament) jak i Nowy Testament czyli Chrześcijańskie Pisma Greckie były pisane tylko w języku greckim.
Judeo- aramejski, kłamliwie nazywany nowoczesnym hebrajskim nie miał z Biblią wiele wspólnego.

Po cóż tłumaczyć cokolwiek z Septuaginty na judeo-aramejski, skoro można tłumaczyć wprost na konkretny język danego narodu.

Z drugiej strony to ohydne zwyczaje Izraelitów doprowadziły do zerwania Przymierza z Bogiem oraz utracenia statusu Narodu Wybranego.

Mówiąc jeszcze dobitniej - unikajmy wszystkiego, co żydowskie, odnośnie Biblii i Boga. Wyjątki stanową Hebrajczycy jak Abraham oraz wielu wiernych sług Bożych wymienionych w Biblii z większością apostołów włącznie ale i tak pomiędzy nimi był fałszywy apostoł - Paweł, którego szatan umieścił w zamian za Judasza..
http://www.zbawienie.com/hebraizacja.htm

zbawienie.com napisał:Typowe ataki na Ewangelię Mateusza

Znalazłem artykuł atakujący Ewangelię Mateusza po angielsku, i rozpocząłem głębsze poszukiwania w tej materii. Pierwsze, co się rzuciło mi w oczy to nienawiść do Mateusza i wynikające z niej fałszywe przypuszczenia i twierdzenia.

W pierwszych paragrafach autor artykułu twierdzi, że Mateusz skopiował z Marka, czyli Mateusz kłamie i jeżeli kopiował Marka, to nie mógł być naocznym świadkiem dział Chrystusa.

Ponownie błędy polegają na braku zrozumienia schematu tradycji ustnej.

Z kolei autor twierdzi, że nie było narodzin z dziewicy ponieważ Mateusz podobno źle zrozumiał wersety z Izajasza.

Izajasza 7:14 Dlatego sam Pan da wam znak: Oto panna pocznie i porodzi syna, i nazwie go imieniem Immanuel. Biblia Warszawska 1975 - tekst masorecki.

Stare oszustwo masoretów, którzy wydali zmasakrowany przekład Starego Testamentu, tzw. Kodeks Leningradzki ukrywając prawdę o tym, że Chrystus był obiecanym Mesjaszem. W Septuagincie mamy tekst o 1300 lat starszy, zaaprobowany przez Chrystusa który brzmi:

Izajasza 7:(14) Dlatego sam Pan da wam znak: Oto dziewica pocznie i porodzi syna, i nazwie go imieniem Immanuel. Biblia Mesjańska 2012 - tekst z Septuaginty.
http://www.zbawienie.com/ewangelia-mateusza.htm

Jednym słowem Septuaginta była w czasach Isusa jedynym tłumaczeniem Biblii z języka paleo - hebrajskiego na grecki.

Tanach to tekst masoretów, który powstał w V wieku naszej ery. Jest to tekst tłumaczony z greki czyli Septuaginty na aramejski czyli język Babilonu.

Tanach jest częścią Starego Testamentu kościoła katolickiego - czyli Wielkiej Nierządnicy!!!! Septuagina została odrzucona na rzecz Tanachu (czyli tekstu masoretów) w kościele katolickim około roku 1000.... czyli w czasie wielkiej schizmy:
wikipedia napisał:Wielka schizma wschodnia[a]– rozłam w chrześcijaństwie na Kościół wschodni i zachodni. Za symboliczną datę tego wydarzenia przyjmuje się rok 1054.

Nie był to jednorazowy akt, lecz proces, który rozciągał się w szerokich ramach chronologicznych, trwający aż do XIII w. Wtedy wiele osób nie zdawało sobie sprawy z istnienia schizmy. Winą za jej powstanie obarcza się zarówno Rzym, jak i Konstantynopol.
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wielka_schizma_wschodnia

wikipedia napisał:Kodeks Leningradzki (Codex Leningradensis oznaczany B19A lub L) – najstarszy zachowany rękopis zawierający cały tekst Biblii hebrajskiej[1]. Zawiera tekst masorecki i jest podstawą najpopularniejszego wydania tego tekstu – Biblia Hebraica Stuttgartensia (wcześniej trzeciego wydania Biblia Hebraica, a także najnowszego Biblia Hebraica Quinta), a przez to także większości współczesnych tłumaczeń tekstu Starego Testamentu na inne języki.
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kodeks_Leningradzki

Co ciekawa sama Setuaginta została skażona tekstem masoretów!!!!

A oto inne ciekawostki o Tanachu:
http://www.judaizm.edu.pl/swpisma.htm napisał:Święte pismaTora
Tanach
Talmud
Miszna
Gemara


Tora /hrwt/ (powrót na górę strony)
Tora jest powszechnie znana jako pięć początkowych ksiąg biblijnego Starego Testamentu. Według żydowskiej tradycji jest księgą objawioną, jest znakiem Przymierza (łac. testamentum - przymierze) Boga z Izraelem. Została dana mojżeszowi na górze Synaj. Zawiera przesłanie Boga do człowieka.
Początkowo istniała tylko w tradycji ustnej - jako nauka i prawo. Według zapisu w Talmudzie (Pirke Awot 1, 1) Mojżesz przekazał ją swemu następcy Jozuemu, Jozue Sędziom (przywódcom pokoleń), oni prorokom, a ci Mężom Wielkiego Zgromadzenia (Sanchedrynowi). W VII w. p.n.e. Tora została spisana. Odtąd stała się kanonem i twierdzą wiary. Jej słowa dokładni policzono (79.841) i do dziś żadne z nich nie zostało zmienione. Tora określana jest niekiedy mianem pięcioksięgu (hebr. Chumasz), gdyż składa się z pięciu ksiąg:
1. Sefer Bereszit - Księga Rodzaju - łac. Genesis
2. Sefer Szemot - Księga Wyjścia - łac. Exodus
3. Sefer Wajikra - Księga Kapłańska - łac. Leviticus
4. Sefer Bamidbar - Księga Liczb - łac. Numeri
5. Sefer Dewarim - Księga Powtórzonego Prawa - łac. Deuteronomium
Nazwy hebrajskie biorą się od początkowych wyrazów lub wyrażeń każdej z ksiąg.
Tora ma dla wyznawców judaizmu wielorakie znaczenie. Przede wszystkim stanowi Prawo, mające Boski charakter, wobec którego wszyscy są równi. Najkrócej wyraża je Dekalog. Torą religijni Żydzi nazywają całą naukę o świecie i Bogu. Tora jest historią starożytnego Izraela.

Tora jest także główną częścią Tanachu (w kościele chrześcijańskim znanego jako Stary Testament), czyli kanonu 24 ksiąg żydowskich. Składa się on z trzech części: Tory (prawo) obejmującej 5 ksiąg, Newiim (prorocy) - 8 ksiąg i Ketuwim (pisma) - 11 ksiąg. W 243 r. p.n.e. Tanach przetłumaczono na grekę. Powstały przez to przekład nazwano Septuagintą (grec. "siedemdziesięciu"), poniewąz według legendy dokonało go siedemdziesięciu mędrców i każdy przedstawił identyczny tekst, choć pracowali w całkowitym odosobnieniu. Rozpowszechnienie języka greckiego w tamtym okresie sprawiło, że Tanach stał się znany w całym ówczesnym świecie, otrzymując nazwę Biblia Hebrajska, od greckiego biblios - księga. W końcu IV w. n.e. Hieronim ze Strydonu przetłumaczył Tanach z greki na łacinę (przekład o nazwie Wulgata).
Egzemplarze liturgiczne Tory, zwane sefer Tora, przechowuje się w aron ha-kodesz (hebr. święta skrzynia), umieszczonej na wschodniej ścianie synagog i domów modlitw. Pisane są one odręcznie na pergaminie przez soferim, zawodowych przepisywaczy, specjalnym atramentem, gęsim piórem, zgodnie z regułami ustanowionymi przez masoretów (od hebr. masora - tradycja). Pergaminy są aszywane i zwijane w rodały, które następnie ubiera się w bogato haftowane okrycia zwane meil (sukienka) i ozdabia złotymi lub srebrnym koronami i tarczami. Korony mają dzwoneczki po to, by w momencie wyjmowania rodałów słysząc je wierni powstali z miejsc. Rodały są zaopatrzone w misterne wskazówki (hebr. jad) w kształcie ręki z wyciągniętym wskazującym palcem - po to, by przy odczytywaniu nie dotykać tekstu bezpośrednio ręką. Niegdyś sefer Tora przynoszono do synagogi uroczyście pod baldachimem ślubnym ze śpiewem i tańcami.
Dla Żydów Tora była zawsze księgą świętą. Ponieważ przez dwa tysiące lat nie mieli własnej ojczyzny, właśnie ją nazywali swoją ojczyzną.

Talmud (powrót na górę strony)

Prawo (Tora) przekazywane było z pokolenia na pokolenie. "Mojżesz otrzymał Prawo na Synaju i przyniósł je Jozuemu, Jozue Starszym, Starsi Prorokom, a Prorocy cłonkom Wielkiej Rady..." (fragment Sentencji Ojców z Miszny). W zmieniającym się świecie ogólne Prawo wymagało tłumaczenia, wyjaśnienia umożliwiającego praktyczne stosowanie, co też czynili mędrcy każdego pokolenia (tzw. tannaim).
Na początku III w. ustna interpretacja prawa stała się niezwykle skomplikowana. Wymogło to jego kodyfikacje, czego podjął się Juda ha-Nasi. W efekcie powstała Miszna (Prawo Ustne). Gromadząc praktyczne interpretacje zapisów Tory, stanowi ona pełny przewodnik po życiu codziennym Żyda, a także obejmuje orzeczenia na temat praktyk kapłanów w Świątyni. Całość podzielona jest na sześć rozdziałów, tzw. porządków (hebr. seder /rds/), wg tematyki.

1. Seder Zeraim ("nasiona") - prawa dotyczące rolnictwa oraz prawa ubogich, kapłanów i lewitów do zbiorów
2. Seder Moed ("czas wyznaczony") - prawa z dziedziny postów, świąt i szabatu oraz zasady ustalania kalendarza żydowskiego.
3. Seder Naszim ("kobiety") - prawo małżeńskie i rozwodowe oraz zasady regulujące pożycie małżeńskie.
4. Seder Nezikin ("szkody") - prawo cywilne i karne.
5. Seder Kodaszim ("świętości") - prawa zajmujące się ofiarami, ubojem rytualnym i porządkiem kultu świątynnego oraz uprawnieniami i obowiązkami kapłanów.
6. Seder Tohorot ("czystości") - zasady dotyczące różnych rodzajów rytualnej nieczystości i obrzędów oczyszczających.

Miszna nie obejmuje całego prawa ustnego. Znany jest także podobny zbiór zwany Tosefta (Suplement). Jest on również podzielony na sześć rozdziałów zatytułowanych tak samo jak rozdziały Miszny.
Po spisaniu Miszny prawo ustne rozwijało się dalej z taką dynamiką, że dostrzeżono celowość podjęcia kolejnej próby kodyfikacji. Stosując Misznę jako podstawę do dyskusji, zebrano dodatkowy materiał zwany Gemarą. Spisanie dodatkowych komentarzy nastąpiło niezależnie w Palestynie i Babilonii. W efekcie, w IV w., w Palestynie, powstał tzw. Talmud Jerozolimski, natomiast póˇniejszy Talmud Babiloński zredagowano w Babilonii na początku VI w. Talmud Jerozolimski spisano w języku zachodnioaramejskim, a Babiloński we wschodnioaramejskim. Talmud Babiloński jest o wiele (ponad czterokrotnie) obszerniejszy od wersji palestyńskiej. On też stał się z czasem kodeksem powszechnie obowiązującym każdego religijnego Żyda.
Gemara jest spisana stylem dalece bardziej swobodnym i mniej systematycznym niż Miszna. Przypomina w formie dyskusję, w której często zmieniany jest temat, pojawiają się wątki poboczne. Dlatego nie jest tu zachowany logiczny ciąg rozumowania. Treść nie jest też usystematyzowana, dlatego też np. zasady święta Channuka znaleˇć można w traktacie o szabacie.
Talmud do dziś jest ważnym tekstem studiowanym w jesziwot (akademiach żydowskich, l. poj. - jesziwa). Charakter studiów nad Talmudem dobrze oddaje pewna anegdota.
Na zajęciach w jesziwa nauczyciel spostrzegł, że dwóch uczniów przygląda się ptakowi za oknem, zamiast studiować tekst.
"O czym myślicie patrząc na ptaka? - zapytał nauczyciel.
Jeden z chłopców odpowiedział - Ja myślę o duszy zdążającej do nieba.
Bzdura! Lepiej skup się na swojej pracy - odparł nauczyciel.
Drugi chłopiec odpowiedział - A ja myślałem o tym, co by się stało, gdyby ptak nagle zdechł i spadł na ogrodzenie oddzielające posiadłości dwóch sąsiadów. Próbowałem się zastanowić, do którego z sąsiadów powinno należeć mięso.
O, proszę! Oto ktoś, kto rozumie, na czym polega studiowanie Talmudu! - rzekł nauczyciel."
http://www.judaizm.edu.pl/swpisma.htm

Zobaczmy judaiści przyznają, że Talmud obok tory i Tanachu jest dla nich świętym tekstem. Co ciekawe, Talmud jest starszy od Tanachu - czyli tekstu masoretów.
http://www.zbawienie.com/talmud.htm

To właśnie Talmud i kabałę wyznawali masoreci!!!!

To właśnie oni napisali Tanach po tym jak Isus zaczął ich zwalczać. Przecież masoreci to nie kto inny jak inna nazwa faryzeuszy i uczonych w piśmie.

To oni poprzez promowanie swojego kłamliwego Babilońskiego przekładu ksiąg Starego Testamentu, spowodowali, że sama Septuaginta została zmieniona w wielu tekstach wg ich wskazówek.

Brein Breaker w tym tekście:
https://theredbrainbreakerkstian.wordpress.com/2016/08/27/co-szatan-zrobil-z-biblia-cz-42-zapomnielismy-imienia-bozego-na-rzecz-imienia-baala/

Zauważa, że w Bibliach słowo Pan Bóg, oznacza Baal Bóg.

Brein Breaker napisał:A tu jeszcze taki piękny cytacik o tym, że obecnie tytułujemy Boga imionami Baalów:

Sep Oz 2:18 I stanie się owego dnia – mówi Wieczny – że nazwie mnie: Mój-Mąż. Nie będzie mnie więcej nazywać Baalim. (19) Usunę z jej ust imiona bogiń Baal. Ich imion już nawet pamiętać nie będzie.

Baalim jest formą mnogą od Baal. A więc oznacza to imiona różnych Baalów, które wzywamy myśląc, że zwracamy się do Boga Najwyższego.

moim zdaniem trafny wniosek.

Ale sam Krystian w swoim zachwycie nad Tanachem wdał się w dyskusje z Bogdanem który podał nam link do przedwojennego Tanachu:
Brein Breaker napisał:Bogdan
31 August 2016 at 10:33
BB masz racje. W wielu miejscach, tam, gdzie w dzisiejszych wydaniach jest “Pan” w wydaniach wcześniejszych jest np. “Wiekuisty”.
TORA, wydanie przedwojenne: http://tora.dekalog.pl
A tak na marginesie, Dziękuję, ciekawy temat.
Już nie pierwszy raz dajesz mi do myślenia.
Przez to musiałem wyrzucić bransoletkę z cytatem z Powtórzonego Prawa
avatar
Cyryl
Liczba postów : 1422
Join date : 21/03/2015
https://cyryl27.wordpress.com/

Tanach czyli po co on jest.... Empty Re: Tanach czyli po co on jest....

on 3rd Wrzesień 2016, 21:42
Message reputation : 100% (1 vote)
Ten link zawiera w pdf księgi przedwojennego Tanachu:
http://tora.dekalog.pl

A w nim rzeczywiście zamiast słowa Pan jest słowo Wiekuisty.

Otóż kto użył słowa wiekuisty na określenie Boga jak nie Apostoł Paweł:

List do Rzymian 1 napisał:(19) Ponieważ to, co o Bogu wiedzieć można, jest dla nich jawne, gdyż Bóg im to objawił.

(20) Bo niewidzialna jego istota, to jest wiekuista jego moc i bóstwo, mogą być od stworzenia świata oglądane w dziełach i poznane umysłem, tak iż nic nie mają na swoją obronę,

(21) Dlatego że poznawszy Boga, nie uwielbili go jako Boga i nie złożyli mu dziękczynienia, lecz znikczemnieli w myślach swoich, a ich nierozumne serce pogrążyło się w ciemności.


Zobaczmy kto jest pierwszym masoretą jak nie Paweł z Tarsu, który określa swojego Boga jako wiekuisty!!!!

Czym są owe analizy Brein Breakera odrzucające Isusa skoro daje się on wodzić za nos masoretom!!!!

Oto czym jest Tanach:

Przyjmuje się, że kanon Biblii hebrajskiej został ustalony na domniemanym synodzie w Jawne około 100 roku n.e. Wtedy też potwierdzono przynależność do kanonu ksiąg Pieśń nad pieśniami, Koheleta oraz Estery. Ważną rolę w tym procesie odegrał Akiba ben Josef[1].

Kanon Biblii hebrajskiej stanowią 24 księgi:

wikipedia napisał:Prawo – Tora (Pięcioksiąg Mojżesza)

1. Księga Rodzaju – Be-reszit (בראשית)
2. Księga Wyjścia – Szemot (שמות)
3. Księga Kapłańska – Wa-jikra (ויקרא)
4. Księga Liczb – Ba-midbar (במדבר)
5. Księga Powtórzonego Prawa – Dwarim (דברים)
Prorocy – Newiim

Prorocy Dawniejsi

6. Księga Jozuego – Jehoszua (יהושע)
7. Księga Sędziów – Szoftim (שופטים)
8. Księgi Samuela (1 i 2) – Szemuel (שמואל)
9. Księgi Królów (1 i 2) – Melachim (מלכים)
Prorocy Późniejsi

10. Księga Izajasza – Jiszaja (ישעיה)
11. Księga Jeremiasza – Jiremija (ירמיה)
12. Księga Ezechiela – Jichzekel (יחזקאל)
13. Dwunastu Proroków Mniejszych – Trej Asar (תרי עשר)
Księga Ozeasza – Hoszea (הושע)
Księga Joela – Joel (יואל)
Księga Amosa – Amos (עמוס)
Księga Abdiasza – Owadija (עובדיה)
Księga Jonasza – Jona (יונה)
Księga Micheasza – Micha (מיכה)
Księga Nahuma – Nachum (נחום)
Księga Habakuka – Chawakuk (חבקוק)
Księga Sofoniasza – Cfanija (צפניה)
Księga Aggeusza – Chagaj (חגי)
Księga Zachariasza – Zcharija (זכריה)
Księga Malachiasza – Malachi (מלאכי)
Pisma – Ketuwim

14. Księga Psalmów – Tehilim (תהלים)
15. Księga Przysłów – Miszlej (משלי)
16. Księga Hioba – Ijow (איוב)
17. Pieśń nad pieśniami – Szir ha-szirim (שיר השירים)
18. Księga Rut – Rut (רות)
19. Lamentacje Jeremiasza – Ejka (איכה)
20. Księga Koheleta – Kohelet (קהלת)
21. Księga Estery – Ester (אסתר)
22. Księga Daniela – Daniel (דניאל)
23. Księgi Ezdrasza i Nehemiasza – Ezra we-Nechemija (עזרא ונחמיה)
24. Księgi Kronik (1 i 2) – Diwrej ha-jamim (דברי הימים)
Ponieważ w skład Tanach wchodzą 24 księgi, stąd bywa ona także w języku hebrajskim nazywana Esrim we-Arba (Dwadzieścia Cztery). Księgi od Pieśni nad pieśniami do Księgi Estery stanowią חמש מגילות (hamesz megilot), czyli „pięć zwojów”, które odczytywane są podczas ważniejszych świąt żydowskich.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Tanach

Zobaczmy żydzi jako swoją główną księgę uznają księgę estery:
thewordwatcher napisał:Okazuje się, że księga Estery jest oparta na zwoju z 13-14 wieku!
https://zbawienie.forumotion.com/t79-ksiega-estery-powinna-byc-usunieta-z-biblii

Dosłownie mamy niezwykły pokaz ignorancji Brein Breakera.

To masoreci spowodowali, że nawet w Septuagincie dodano do określenia Boga słowo Pan (czyli Baal). Oczywiście masoreci w swoim Tanachu nazwali swego boga wiekuistym!!!! Ale sam Paweł z Tarsu swego boga określał wiekuistym w liście do Rzymian - czyli w liście do Babilończyków!!!!

Na podstawie Tanachu, była forumowiczka Monika oczernia Boga Izraela i samego Isusa:

http://szukacboga.blogspot.de

Wpierw - po wyrzuceniu ze starego forum zbawienie -  współpracowała z Mariuszem Szcztyńskim potem przyłączyła się do Brein Breakera a teraz otworzyła własną działalność!!!


Oczywiście zarówno Brein Breaker jak i Monika zapominają (celowo czy nie to inna kwestia), że sama obecna Spetuaginta jest zmieniona przez ludzi którzy dali się przekabacić masoretom.Sami oni korzystają z Tanachu - tekstu masoretów - aby podważyć misje Isusa oraz same proroctwa!!!! Sama Monika - która współpracowała z Brein Breakerem - aby podważyć wiarygodność Isusa, obecnie podważa wiarygodność samego Boga. Sam Krystian przyznaje, że dał się przekabacić Monice:
https://theredbrainbreakerkstian.wordpress.com/2016/05/12/smutne-i-szokujace-monika-kasuje-boga-izraela/
https://theredbrainbreakerkstian.wordpress.com/2016/05/14/monika-kasuje-boga-cz-2-zbieranina-mysli-w-tym-moja-wizja-rzeczywistosci/

Ale wcześniej Krystian dał się przekabacić Mariuszowi w kwestii ewangelii Mateusza a potem niebocentryzmu:
https://theredbrainbreakerkstian.wordpress.com/2015/02/14/nareszcie-zrozumialem-plaska-ziemia-to-fikcja-a-prawda-jest-niebocentryzm/

Oczywiście wcześniej aby zwalczać Isusa Krystian posłużył się Tanachem!!!Moim zdaniem ten temat jest bardzo ważny, okazuje się, że wielu ludzi piszących swoje blogi bazuje na niepamięci ludzi tymczasem ja uwielbiam pamiętać historie.
thewordwatcher
thewordwatcher
Admin
Liczba postów : 4540
Join date : 18/03/2015
Skąd : Perth, Australia
http://zbawienie.com

Tanach czyli po co on jest.... Empty Re: Tanach czyli po co on jest....

on 10th Wrzesień 2016, 13:03
Message reputation : 100% (3 votes)
Hmmm.. wcześniej jakoś przeoczyłem te ostatnie posty Cyrylu. Przedstawiasz wiele faktów odnośnie ludzi, którzy starali się mieć wpływ na mnie oraz na masę ludzi czytających stare i nowe forum.

Jakoś nie mogę się podtrzymać od wyrażenia opinii w tej kwestii.

Najwyraźniej ludzie, którzy nas a mnie szczególnie, szkalowali i próbowali podejść, to nie Chrześcijanie czy ludzie 'poszukujący' Prawdy.

Staje się coraz bardziej ewidentne, że ci ludzi od pierwszego dnia zalogowania się na stare forum rozpoczynali krecią robotę podważania wszystkiego, co dawało się podważyć a w szczególności podważania mojej wiarygodności.

Monika, Mariusz, Król i kilka innych osób.

Do nich także należeli Miecz Ducha oraz Seler. Seler ostatnio był na krawędzi popełnienia samobójstwa - przyczyn i prawdy w tym temacie nie znam, ale dowiedziałem się o tym na blogu Detektywa Prawdy.

Z Mieczem Ducha stała się olbrzymia tragedia. Wpadł pod ciężarówkę i stracił rękę.

Nie pamiętam, który z nich założył forum, które było doskonałą kopią mojego starego forum i nawet nosiło nazwę - zbawieni zamiast zbawienie. Aby ludzie przez pomyłkę wkraczali na to forum, gdzie ulubionym tematem było szkalowanie mnie jako rzekomego masona.

Dzisiaj jeden nazywa mnie Jezuitą!

Napiszę więc bardzo delikatnie...

Nie widać po tych ludziach, że Bóg im błogosławi.

_________________
Ojcze nasz, któryś jest w niebie, Święć się imię twoje, przyjdź Królestwo twoje, bądź wola twoja, jak w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj, i odpuść nam nasze winy, jak i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Albowiem twoje jest Królestwo i moc, i chwała na wieki wieków. Niech się stanie.
----------------------------------------------------------------------------------------------
huberkinky@protonmail.com
http://www.zbawienie.com http://www.proroctwa.com
https://www.youtube.com/thewordwatcher
https://www.youtube.com/HenryKubik
avatar
Cyryl
Liczba postów : 1422
Join date : 21/03/2015
https://cyryl27.wordpress.com/

Tanach czyli po co on jest.... Empty Re: Tanach czyli po co on jest....

on 10th Wrzesień 2016, 22:24
Zacytuje jeden z artykułów Brein Breakera:

breinBreaker napisał:Przy tej okazji chciałbym pokazać wam, która część (czy też jedno zdanie) księgi Henocha dały mi najwięcej poznania i zrozumienia otaczającej mnie rzeczywistości. Będzie także kilka słów o 2 wojnie światowej, iluminatach, narodzie wybranym, obrzezaniu, zakonie.

Zaczęło się obwinianie Boga o zło.
Ponadto, zauważyłem, że kolejny raz,że ktoś (tym razem moja znajoma – patrz link) stara się wykazać na podstawie Tanachu, że szatan jest jedynie posłańcem i wykonawcą Bożych rozkazów. Chciałbym się teraz skupić na tej myśli.

Na upartego rozumując tendencyjnie, na podstawie Tanachu można wysnuć wniosek, że szatan jest tylko wykonawcą Bożych rozkazów, ale jest to myśl, którą stworzył judaizm. Pisałem już o tym. Jest to teza bardzo naciągana i na jej przykładzie widać, że judaizm nie ma wiele wspólnego z Tanachem. Ale niektóre osoby się na to łapią.
https://theredbrainbreakerkstian.wordpress.com/2016/05/14/monika-kasuje-boga-cz-2-zbieranina-mysli-w-tym-moja-wizja-rzeczywistosci/

Zobaczmy Brein Breaker swoje wywody opiera na Tanachu czyli na czym???


Na tłumaczeniu ksiąg Starego Testamentu z Septuaginty na pierwszy język Babilonu czyli Aramejski.

Tłumaczenia dokonali wrogowie Boga i jego syna, pomazańca Isusa masoreci: którzy wyznawali Talmud i Kabałę!!!!

To masoreci w swoim Tanachu na określenie Boga zastosowali słowo Wiekuisty to samo słowo jakie Paweł z Tarsu użył w liście do Rzymian !!!!

Czyli masoreci znali doskonale listy i nauki Pawła z Tarsu!!!

To ojcowie kościoła, uznający jak masoreci listy Pawła z Tarsu zaczęli dokonywał zmian w tłumaczeniach Spetuaginty pod dyktando masoretów (tak z nimi oni dyskutowali).

W ten sposób np księga estery mogła zostać dodana do Septuaginty!!!

Brein Breaker pisze, ze judaizm popełnił błąd ponieważ na podstawie Tanachu uznał, że to szatan wykonuje wolę Boga!!!!

Ale w tym artykule Brein Breaker dowodzi, że szatańska piramida władzy nad ludzkością jest niekompletna ponieważ na jej czele nie stoi szatan ale Bóg:

Brein Breaker napisał:Skoro to Bóg stoi na szczycie piramidy, ponad oczkiem Horusa (czyli diabłem), to jak można twierdzić, że Bóg nie ma nic wspólnego z kłamstwem i pułapką która czyha na nas już w momencie narodzin?
https://theredbrainbreakerkstian.wordpress.com/2015/10/02/spisek-dla-poczatkujacych-cz-7-popularna-piramida-struktura-wladzy-nad-swiatem-jest-niekompletna/

Brein Breaker pisze:
Brein Breake napisał:Analiza tego tematu pokazuje, że “ST” bez księgi Henocha jest niekompletny, bo księga nie pozostawia pola do interpretacji tych zagadnień i przekaz jest jednoznaczny.
https://theredbrainbreakerkstian.wordpress.com/2016/05/14/monika-kasuje-boga-cz-2-zbieranina-mysli-w-tym-moja-wizja-rzeczywistosci/

No właśnie to dlaczego w Tanachu nie ma księgi Henocha a jest księga estery????

Co ciekawe:

wikipedia napisał:Księga Henocha albo 1 Księga Henocha − księga apokryficzna Biblii Hebrajskiej i Starego Testamentu. Koptyjski Kościół Prawosławny jako jedyny włączył ją w swój kanon Pisma Świętego, jako natchnioną.
https://pl.wikipedia.org/wiki/Koptyjski_Kościół_Ortodoksyjny

Czyli co ciekawe kościół koptyjski posługujący się Septuagintą, pokazuje, ze pierwotnie w Septuagincie jedną z ksiąg była księga Henocha!!!!

Iny dowód na to, ze w Septuagincie była księga Henocha to:
wikipedia napisał:Krótki urywek z 1 Księgi Henocha (1 Hen 1,9) cytowany jest w Nowym Testamencie (List Judy 1,14-15). Autorstwo cytowanych słów jest tam w sposób jednoznaczny przypisywane „Henochowi, siódmemu po Adamie” (1 Hen 60,Cool.
https://pl.wikipedia.org/wiki/Księga_Henocha

Czyli w Septuagincie znanej Isusowi była księga Henocha!!!!

Oczywiście przez ojców kościoła - którzy dogadali się z masoretami - księgę Henocha wywalono a dodano księgę estery!!!!

Brein Breaker swoje wywody logiczne opiera zatem na Tanachu - czyli tłumaczeniu ksiąg Septuaginty wrogów Isusa i samego Boga!!!!

Każdy wywód logiczny może prowadzić do innych wniosków wszystko zależy od tego na jakich założeniach się opiera.

Skoro na podstawie Tanachu judaizm doszedł do wniosków, że za całe zło i tak odpowiada Bóg (do tego samego wniosku doszedłby sam Krystian, ale księga Henocha - której Tanach nie ówzględnia - mu przeszkodziła) a szatan jest jedynie wykonawcą woli Boga... to pokazuje to czym jest Tanach!!!!

Brawo Krystianie pokazałeś nam czym jest Tanach!!!!

Zasłaniasz się księgą Henocha chociaż w niej jest sporo cytatów o synu człowieczym:

Hen 46 napisał:2 Zapytałem jednego ze świętych aniołów, którzy przyszli ze mną, i pokazał mi wszystkie tajemnice o tym Synu Człowieczym, kto on jest, skąd on jest i dlaczego chodzi z "Głową Dni"?

3 Odpowiadając mi rzekł do mnie: "To jest Syn Człowieczy, do którego należy sprawiedliwość i z którym mieszka sprawiedliwość. On to objawi cały skarbiec tajemnic. Jego to wybrał Pan Duchów; ma on zwyciężać przed Panem Duchów, w sprawiedliwości na wieki.

4 I ten Syn Człowieczy, którego widziałeś, wypłoszy królów i możnych z ich miejsc odpocznienia i mocarzy z ich tronów i rozwiąże nerki mocarzy i połamie zęby grzeszników.

Hen 48 napisał:2 I w owej godzinie ów Syn Człowieczy został nazwany w obecności Pana Duchów i jego imię [zostało wspomniane] przed Głową Dni.
Hen 62 napisał:7 Albowiem od początku Syn Człowieczy był ukryty i Najwyższy zachował go przed swą mocą mocy i objawił go [ tylko] wybranym.

Hen 69 napisał:29 Odtąd nie będzie niczego zniszczalnego, bo na to Syn człowieczy pojawił się i zasiadł na tronie swej chwały, aby przeminęło i odeszło wszelkie zło. Słowo Syna Człowieczego będzie mocne przed Pana Duchów. To jest trzecia przypowieść Henocha.

A Krystianek twierdzi, ze Isus to syn Lucyfera!!!

Czyim Synem Człowieczym w księdze Henocha jest owa postać z proroctw Henocha jak nie Synem Boga!!!!

Czy nie zdziwiło Krystiana, że z dowodów wynika, że w Septuagincie była księga Henocha zaś w Tanachu jej nie ma i nie było????

Taki z Krystiana "naukofiec"???

Przecież Monika wykazał się męską cechą w przeciwieństwie do Krystiana. Na podstawie wywodów Krystiana odrzuciła Boga wcale i została ateistką!!!!

Sam Isus powiedział, że:

Mat 7 napisał:(1) Nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni.

(2) Albowiem jakim sądem sądzicie, takim was osądzą, i jaką miarą mierzycie, taką i wam odmierzą.

Monika po prostu poszła konsekwentnie wg wytycznych i sądów Brein Breakera dalej i skasowała Boga wcale. Więc nie dziwię się Monice ale Krystianowi, ze ten biadoli nad Moniką!!!

avatar
Cyryl
Liczba postów : 1422
Join date : 21/03/2015
https://cyryl27.wordpress.com/

Tanach czyli po co on jest.... Empty Re: Tanach czyli po co on jest....

on 12th Wrzesień 2016, 22:18
Aby zrozumieć kto stworzył Tanach i kto sfałszował do pewnego stopnia Septuagintę, zacytuje swój post:

Cyryl napisał:Ale tutaj mam inną ciekawostkę.

Otóż jak wiadomo Słowianie to zaginiony Izraela. Jak zauważyliśmy w tym temacie np. w języku Polskim dnie tygodnia są nazwane bardzo ciekawie. Oto one:

1. Niedziela - czyli jest nakaz Boga z Tory aby w ten dzień nic nie robić.
2. Poniedziałek - czyli, po niedzieli, jest to dzień pierwszy po dniu w którym nic nie robiliśmy.
3. Wtorek - czyli dzień wtórny po pierwszym dniu naszej pracy
4. Środa - czyli środkowy dzień roboczy - dzień trzeci z 6 dni roboczych jest dniem środkowym.
4. Czwartek, czyli czwarty dzień roboczy.
5. Piątek, czyli piąty dzień roboczy.
6. Sobota!!!!

Tutaj zauważmy jedno, wg logiki dzień ten powinien być nazwany np. "szóstek" czyli szósty dzień roboczy. Tymczasem dlaczego został on nazwany sobotą???

Odpowiedź jest prosta setki lat pośród Słowian Mieszkali podbici przez nich lub przybyli żydzi (mieszanka Edomitów i Chazarów) i oni w ten dzień obchodzili co???

Szabat!!!

Sobota to zniekształcona nazwa szabatu. Tak Słowianie nazwali dzień który świętowali żydzi.

Pamiętajmy Słowianie toczyli przez wiele lat wojny z Chazarami, potem jak ich podbili to z nimi mieszkali. A zatem tak nazwali ten dzień.

To jest określenie jaki zaginieni Izraelici - Słowianie, zapożyczyli od synagogi szatana:

Ap 2 napisał:(9) Znam ucisk twój i ubóstwo, lecz tyś bogaty, i wiem, że bluźnią tobie ci, którzy podają się za Żydów, a nimi nie są, ale są synagogą szatana.

Otóż jakie bogactwo mają Słowianie???

Język - który informuje nas o Torze. Niedziela to dzień siódmy, w którym się nie pracuje.

Jakie bluźnierstwo wypowiadali żydzi - czyli synagoga szatana??? Ano, takie np. że oni czczą dzień siódmy - czyli sobotę, szabat a Słowianie czczą dzień pierwszy.

Tymczasem co ciekawe w języku łacińskim -czyli oficjalny język Watykanu - dni tygodnia to dni ku czci pogańskich bóstw. Dla niech Niedziela to dzień słońca, a sobota to dzień ku czci Saturna.

Zobaczmy ten artykuł:
https://theredbrainbreakerkstian.wordpress.com/2016/08/27/co-szatan-zrobil-z-biblia-cz-42-zapomnielismy-imienia-bozego-na-rzecz-imienia-baala/

W nim Brein Breaker zauważył co???

Jak masoreci wcisnęli do Biblii na określenie imienia Boga słowo Pan.
Zauważyłem tutaj:
https://zbawienie.forumotion.com/t231-tanach-czyli-po-co-on-jest

rzecz ciekawą. Otóż masoreci przekonali ludzi odpowiedzialnych za tłumaczenia Septuaginty, do swoich niektórych pomysłów.

Sami zamiast słowa Pan, wcisnęli słowo Wiekuisty (tego terminu używa wobec swojego bóstwa Paweł).

A zatem możliwe jest, że masoreci przekonali tłumaczy Septuaginty do tego aby określić dzień siódmy tygodnia słowem: Szabat!!!!

Jak nam wiadomo Septuaginta była tłumaczona z języka palohebrajskiego czyli wspólnego języka Słowian!!!!

Jak wiadomo Isus cytował z czystej Septuaginty. Natomiast my nie znamy czystej Septuaginty ani tym bardziej oryginalnego języka Izraelitów.

A zatem masoretom zależało aby tłumacze Septuaginy zafałszować mogli słowo określający dzień siódmy na dzień szabat!!!!

Co mówi Isus o synagodze szatana:
Ap 3 napisał:(9) Oto sprawię, że ci z synagogi szatana, którzy podają się za Żydów, a nimi nie są, lecz kłamią, oto sprawię, że będą musieli przyjść i pokłonić się tobie do nóg, i poznają, że Ja ciebie umiłowałem.

Ano to, ze oni ustawicznie kłamią.

Czym jest słowo Synagoga:

wikipedia napisał:Nazwa[edytuj]
Słowo synagoga odpowiada hebrajskim nazwom: בית כנסת Bejt knesset (dom zgromadzenia – obiekt będący miejscem spotkań, m.in. w celu odprawiania obrzędów religijnych), בית מדרש Bejt Midrasz (dom nauki, szkoła – miejsce studiowania Tory i Talmudu), בית תפילה Bejt Tefila (dom modlitwy) – oraz niehebrajskim terminom w języku jidysz שול szul (szkoła), דאַוונשול dawnszul (szkoła modlitwy) jak również w przypadku judaizmu reformowanego סינאַגאָגע sinagoge.

Powszechnie używane słowa w języku polskim odpowiadające pojęciu synagogi to bożnica lub bóżnica – czyli miejsce poświęcone Bogu, dom modlitwy, religijna szkoła żydowska. Dużo rzadziej używane jest określenie tempel – świątynia, odnoszące się do synagog judaizmu reformowanego.
https://pl.wikipedia.org/wiki/Synagoga

Jest to określenie uniwersytetu na którym studiuje się prawo Boga czyli Torę.

A zatem nazwa synagoga szatana nabiera ciekawej definicji.

Otóż jeśli synagoga studiuje i zgłębia prawo Boga, to synagoga szatana oprócz tego te prawo fałszuje!!!!


A zatem Isus określił ludzi i miejsca w których będzie się fałszowało prawo Boga, w tym także bardzo ważne pojęcia z tego prawa. A bardzo ważnym pojęciem jest siódmy dzień odpoczynku po pracy!!!

Paweł, masoreci, ojcowie kościoła (odpowiedzialni za fałszowanie Septuaginty) to przecież synagoga szatana!!!!

Isus przestrzega nie tylko przed faryzeuszami ale także przed uczonymi w piśmie, czyli ludźmi studiującymi Torę!!!!
Mat 23 napisał:(13) Biada wam, uczeni w Piśmie i faryzeusze, obłudnicy, że zamykacie Królestwo Niebios przed ludźmi, albowiem sami nie wchodzicie ani nie pozwalacie wejść tym, którzy wchodzą.

(14) (Biada wam, uczeni w Piśmie i faryzeusze, obłudnicy, że pożeracie domy wdów i to pod pokrywką długich modlitw; dlatego otrzymacie surowszy wyrok).

(15) Biada wam, uczeni w Piśmie i faryzeusze, obłudnicy, że obchodzicie morze i ląd, aby pozyskać jednego współwyznawcę, a gdy nim zostanie, czynicie go synem Gehenny dwakroć gorszym niż wy sami.

(16) Biada wam, ślepi przewodnicy, którzy powiadacie: Kto by przysiągł na świątynię, to nic; ale kto by przysiągł na złoto świątyni, ten jest związany przysięgą.

(17) Głupi i ślepi! Cóż bowiem jest większe? Złoto czy świątynia, która uświęca złoto?

(18) Oraz: Kto by przysiągł na ołtarz, to nic, ale kto by przysiągł na dar, który jest na nim, ten jest związany przysięgą.

(19) Ślepi! Cóż bowiem jest większe? Dar czy ołtarz, który uświęca dar?

(20) Kto więc przysięga na ołtarz, przysięga nań i na wszystko, co jest na nim.

(21) I kto przysięga na świątynię, przysięga na nią i na tego, który w niej mieszka.

(22) I kto przysięga na niebo, przysięga na tron Boży i na tego, który na nim zasiada.

(23) Biada wam, uczeni w Piśmie i faryzeusze, obłudnicy, że dajecie dziesięcinę z mięty i z kopru, i z kminku, a zaniedbaliście tego, co ważniejsze w zakonie: sprawiedliwości, miłosierdzia i wierności; te rzeczy należało czynić, a tamtych nie zaniedbywać.

(24) Ślepi przewodnicy! Przecedzacie komara, a połykacie wielbłąda.


Zauważmy faryzeusze to nie to samo co uczeni w piśmie. Isus mówi biada wam "uczeni w piśmie i faryzeuszy", czyli pokazuje nam dwie kategorie ludzi.

Ludzie którzy studiują prawo Boga i je fałszują to uczeni w piśmie i synagoga szatana obok faryzeuszy. Ojcowie kościoła i masoreci!!!!

https://zbawienie.forumotion.com/t24p25-czy-powinnismy-obchodzic-sabat

Tak to synagoga szatana stworzyła Tanach (jej część czyli masoreci), a potem sfałszowała Septuagintę (jej druga część ojcowie kościoła).

Co jeszcze ciekawsze - ojcowie kościoła - uznawali listy Pawła oraz pisma jego uczniów Marka i Łukasza (ew. Marka, ew. Łukasza i Dzieje Apostolskie).


Otóż co sprawił Paweł i jego uczniowie??? Spowodował, że ewangelia Mateusza - prawdziwa ewangelia, która opisywała działania synagogi szatana, ujawniała wiele mechanizmów rządzenia światem przez szatana i jego potomstwo - została niczym żniwo zagłuszona przez chwasty (czyli listy Pawła i pisma jego uczniów Marka i Łukasza) .

Ewangelia Mateusza stała się jedną z t.z.w. ewangelii Synoptycznych o czym pisze tutaj:
https://zbawienie.forumotion.com/t89-sprawa-ewangelii-marka

Jedyne co świadczyło o prawdziwości ewangelii Mateusza, była ewangelia Jana (która powstała aby pokazać dwie fałszywe ewangelie Marka i Łukasza), Apokalipsa, listy apostołów oraz nieskażona Septuaginta!!!!

To nieskażona Septuaginta była najlepszym świadkiem o prawdziwości ewangelii Mateusza, Jana i Apokalipsy.

Co zrobił szatan i jego słudzy???

Wpierw oczywiście starał się zagłuszyć owe ewangelie. Po śmierci Apostołów spowodował, że przyjęto do ewangelii Mateusza jeszcze ewangelie Marka i Łukasza, listy Pawła, Piotra i Dzieje Apostolskie.

Dlaczego tak uczynił???

Ponieważ Paweł z Tarsu i jego uczniowie przygotowali coś jeszcze.

Otóż przygotowali oni grunt po zaakceptowanie sfałszowanego - wrogiego Isusowi - Tanachu a ponadto przygotowali oni następne pokolenia pod to aby na podstawie Tanachu i wskazówek masoretów sfałszować Septuagintę.

Paweł zresztą w swój zawiły i pokrętny sposób (jak na upadłego anioła przystało) o tym poinformował:
https://cyryl27.wordpress.com/2016/07/02/klamstwo-pawla-nr-9-czyli-moja-analiza-rozdz-13-listu-do-hebrajczykow/

W ten prosty sposób informacja o ponownym zjednoczeniu zaginionego Izraela, ustanowieniu królestwa Bożego na ziemi uległa zatarciu.

Zauważyłem coś ciekawego. Tylko kościół Koptyjski nie usunął ze swojego kanonu ksiąg Septuaginty księgi Henocha!!!! W Tanachu nawet nie było tej księgi!!!! Ponieważ w księdze Henocha jest mowa o synu Człowieczym Boga.Ale sprawa jest jeszcze ciekawsza... otóż Kościół Katolicki swój Stary Testament Bazuje na Tanachu:

proroctwa napisał:Kolejnym 'edytorem' był Hieronim. On także złamał zasadę "Nie dotykajcie tego, co nieczyste" i wyrzucił Septuagintę zastępując ją tekstami proto masoreckimi, które stanowiły podstawę przekładu łacińskiej Wulgaty.

Pośród innych obowiązków, Hieronim podjął się również rewizji łacińskiego tłumaczenia Pisma Świętego, mając za podstawę Nowy Testament napisany w języku greckim oraz Stary Testament powstały w języku hebrajskim. W ten sposób chciał usunąć wyraźne rozbieżności obecne w ówczesnych tekstach zachodnich. Przed dokonanym przez niego tłumaczeniem wszystkie przekłady Starego Testamentu opierały się na Septuagincie. Jednakże, wbrew apelom innych chrześcijan (łącznie z Augustynem) Hieronim zadecydował, że nie oprze swego tłumaczenia na Septuagincie, lecz na hebrajskim Starym Testamencie. http://pl.wikipedia.org/wiki/Hieronim_ze_Strydonu
Anty chrystusowa postawa... św. Hieronima! Warto przestudiować nieco życiorysy tzw. ojców Kościoła, ponieważ oni są odpowiedzialni za skład naszych Biblii.

Proszę zwrócić uwagę, że cytowane źródła zgodnie nazywają judeo-aramejski językiem hebrajskim. Tymczasem w czasach Isusa posługiwano się masowo językiem greckim. Jedynie elita i faryzeusze posługiwali się judeo-aramejskim. Język staro-hebrajski był w całkowitym zapomnieniu.

Gdyby staro-hebrajski był w użytku - najprawdopodobniej Nowy Testament mielibyśmy także w tym języku.

Źródłem Tetragramu błędnie rozumianego słowa - Bóg były tylko i wyłącznie teksty masoreckie. Septuaginta cytowana przez Isusa - oczywiście przed 'poprawkami Orygenesa oraz Hieronima - nie zawierała Tetragramu ale zawierała jego tłumaczenie na Pan oraz Bóg..
http://www.proroctwa.com/hebraizacja.htmZobaczmy Krystian zwalcza kościół Rzymski - jako Babilon - a swoje wywody opiera na Tanachu, który stanowi podstawę wszystkich Biblii z kręgu kultury kościoła Rzymskiego, czyli Biblii katolickich i wszelkich kościołów protestanckich:

proroctwa napisał:Najbardziej znanymi tekstami biblijnymi w dzisiejszym świecie chrześcijańskim są judeo-aramejskie teksty Masoretów, które pojawiły się około VI-X wieku naszej ery, głównie Kodeks Leningradzki.


Oto, co na temat tego kodeksu mówi Wikipedia:

Kodeks Leningradzki (Codex Leningradiensis) – uważany za najważniejszy i najwierniejszy rękopis hebrajskiego tekstu Biblii hebrajskiej pochodzący z około roku 1008 roku n.e.[1] Zawiera tekst masorecki i jest podstawą tłumaczenia tekstu Starego Testamentu na inne języki. Od połowy XIX wieku przechowywany jest w Petersburgu (Rosja). Nazwa kodeksu nawiązuje do starej nazwy miasta. W czasie gdy Ancient Biblical Manuscript Center and West Semitic Research wykonało fotokopię kodeksu w 1990 roku nazywało się ono jeszcze Leningrad. Kodeks ten został prawdopodobnie sporządzony w Kairze a później sprzedany komuś mieszkającemu w Damaszku.

Źródło artykułu Wikipedii - http://www.biblia.wortale.net/68-Co-to-jest-Kodeks-Leningradzki.html

Zwróć uwagę na to, że według tych źródeł nie wiadomo gdzie został sporządzony i komu został on sprzedany.

Na dokładkę mamy po lewej zdjęcie okładki tego kodeksu, z wyraźną gwiazdą szatańską, stosowaną masowo w magii Kabały. Oczywiście tekst ten jest uważany za tekst w języku hebrajskim, a nie w rzeczywistym języku, czyli judeo-aramejskim. Najwyraźniej Kodeks ten jest... koszerny! Czy Kodeks Leningradzki - podstawa do tłumaczeń większości Biblii budzi nasze zaufanie oraz szacunek?

Teksty tego Kodeksu są co najmniej 1285 lat młodsze, niż tekst Greckiej Septuaginty, która jest datowana na rok 285 p.n.e.

Dlaczego tłumaczy się Biblię ze skażonych tekstów judeo-aramejskich (teksty masoretów - wrogów Chrześcijaństwa), skoro istnieją znacznie starsze i dokładniejsze kopie greckiej Septuaginty LXX, której używał sam Isus Chrystus ?
Współcześni teologowie uznają 1000 lat młodsze od Septuaginty teksty masoreckie w języku aramejskim Starego Testamentu jako ten sam hebrajski język, którym posługiwał się Mojżesz i prorocy.
Jest to świadome oszustwo!
Paleo hebrajski a nowoczesny hebrajski, czyli aramejski to dwa zupełnie odmienne języki i alfabety. Języki te nie mają ze sobą nic wspólnego, a ich alfabety są także zupełnie odmienne i czytane są także odmiennie. Brew powszechnej opinii paleo hebrajski posiada samogłoski a judeo-aramejski także je posiada.

Nowoczesny hebrajski to język judeo-aramejski. W tym przypadku Wikipedia kłamie i jest to łatwe do udowodnienia.

Z Wikipedii:

Język judeo-aramejski był dialektem języka aramejskiego, którym Żydzi posługiwali się w okresie Drugiej Świątyni Jerozolimskiej, czyli w latach 587 p.n.e.-70 n.e. Był najprawdopodobniej językiem ojczystym Jezusa. Był to język aramejski z wpływami języka hebrajskiego. Napisano nim Talmud.
Czyż Chrześcijańskie Pisma Greckie napisano po grecku dlatego, że Isus, cała Judea i cały ten region mówił po aramejsku?
Zupełny nonsens i oczywista manipulacja. Oczywiście, że mówiono TAKŻE po aramejsku - głównie elita.

Dzisiaj w Polsce mówi się także po aramejsku (Żydzi), po angielsku, rosyjsku, niemiecku, francusku i wielu innych językach. Wspólnym językiem w Polsce jest język polski, dlatego piszę do wszystkich po polsku!
http://www.proroctwa.com/hebraizacja.htm

dominikanie napisał:Tekst masorecki jest ortodoksyjnym tekstem
Żydów. Chrześcijanie otrzymali dawno temu, jako autentyczny
tekst ksiąg Starego Testamentu, jedną z greckich form Septuaginty.
Później zachodni świat chrześcijański otrzyma jako kanoniczną wersję
łacińską Hieronima przetłumaczoną z hebrajskiego (nasza Wulgata
z wyjątkiem Psałterza, którego wersja łacińska została wykonana
3Poprawki rabiniczne wynikają w pewnych miejscach z wprowadzenia glos wyjaśniających,
pochodzących z pobiblijnych tradycji haggadycznych, dla doktrynalnego
wzbogacenia tekstu. Można tam mieć także kłopot z prawowiernością lub
z wyjaśnieniem redakcyjnym. Te poprawki są rzadkie. Można przytoczyć przypadek
słów, które pozostawiono w tekście „pisane” w pewien sposób, lecz wskazano,
że należy je „czytać” w inny sposób (to, co nazywamy mianem ketib i qere).
 Teofil 1(25)2007
Page (PS/TeX): 37 / 37, COMPOSITE
Marguerite Harl
w oparciu o grekę), podczas gdy Kościoły wschodnie i słowiańskie
będą używały w większości wersji wykonanych na podstawie Septuaginty
w językach regionalnych. Każda wierząca wspólnota, każda
w swoim czasie i zgodnie ze swoim językiem, otrzymuje tekst biblijny,
który jest dla niej autentycznym Słowem Bożym.
http://teofil.dominikanie.pl/wp-content/uploads/2015/12/NO25.pdf
str 35


Zastanówmy się i zadajmy sobie pytania!!!

Dlaczego Krystian bazuje na Tanachu a nie na Septuagintę (którą traktuje jako dodatek)???

Dlaczego Krystian powołuje się na księgę Henocha zapominając, że w Tanachu jej nie ma ale za to w Koptyjskiej Septuagincie jest ona????


Dlaczego Krystian wybiórczo traktuje wszelkie dowody, aby tylko pasowały do jego wywodów logicznych. Raz Krystianek powołuje się na Tanach innym razem na księgę Henocha a czasami zajrzy do Septuaginty!!!!

Oczywiście Krystianek zapomina, ze najwięcej dowodów przeciwko Pawłowi z Tarsu znajduje się z ewangelii Mateusza czy Apokalipsie które to zwalcza!!!!

Jak można ufać masoretom - sekcie która Talmud i Kabałę miała w małym paluszku. Ci ludzie znali listy Pawła i zapewne dzięki kabale (która może być nauczana tylko przez upadłych aniołów) znali sekretny przekaz z tych listów!!!

Jak można ufać masoretom - których celem powstania Tanachu, było zwalczanie Isusa Chrystusa, prawdy o ponownym zjednoczeniu Izraela i ustanowieniu Królestwa Bożego na ziemi!!!

Dlaczego Krystian po przestudiowaniu tylko Tanachu zaczął tak naprawdę zwalczać Isusa.

Zastanówmy się czy taki:

https://pl.wikipedia.org/wiki/Bart_D._Ehrman

Którym podnieca się Krystian nie jest w rzeczywistości współczesnym masoretem!!!!

Przecież on także bazuje na Tanachu i jest jako uczony świadom fałszerstw tej satanistycznej sekty!!!

Dlaczego książki tego gościa są bestselerami a on żyje jak pączek w maśle i jest chwalony!!!!


Sponsored content

Tanach czyli po co on jest.... Empty Re: Tanach czyli po co on jest....

Powrót do góry
Permissions in this forum:
Nie możesz odpowiadać w tematach