Go down
avatar
Cyryl
Liczba postów : 1422
Join date : 21/03/2015
https://cyryl27.wordpress.com/

Religie to wymysł szatana... narody zaś pochodzą od Boga. Empty Religie to wymysł szatana... narody zaś pochodzą od Boga.

on 30th Lipiec 2017, 13:28
Ten temat poruszyłem w moim artykule:


[size=43]NARODY A RELIGIE…. CZYLI WYJAŚNIENIE PROBLEMU Z PERSPEKTYWY PRAWA BOGA!!![/size]

Czy zastanawialiście się czym są tak naprawdę wszystkie religie??? A czym są narody?? Odpowiedzi jest wiele, ale prawdziwą odpowiedź znajdziemy w Biblii a szczególnie w prawie Bożym.
Otóż czym jest naród?? Podaje definicje z Wikipedii:


NARÓD  – WSPÓLNOTA O PODŁOŻU ETNICZNYM , GOSPODARCZYM, POLITYCZNYM, SPOŁECZNYM I KULTUROWYM WYTWORZONA W PROCESIE DZIEJOWYM, PRZEJAWIAJĄCA SIĘ W ŚWIADOMOŚCI SWYCH CZŁONKÓW. CHOCIAŻ NARÓD WYRÓŻNIA SIĘ NA TLE INNYCH ZBIOROWOŚCI , TO JEDNAK NIE JEST MOŻLIWE PRECYZYJNE ZDEFINIOWANIE TEGO POJĘCIA. W SOCJOLOGII  NIE MA JEDNEJ DEFINICJI TEGO POJĘCIA, ISTNIEJĄ TEŻ ROZBIEŻNOŚCI MIĘDZY STANOWISKIEM SOCJOLOGÓW, ANTROPOLOGÓW  I HISTORYKÓW .Jednak tak naprawdę twórcą narodów jest sam Bóg. To on stworzył nowe prawo rządzące ludzkością, że będzie się ona dzielić na nowe organizacje społeczne – zwane narodami. Narody to ogromne zbiorowisko rodów czyli rodzin – podstawowej komórki społecznej ludzkości wg prawa Bożego:
(24) Dlatego opuści mąż ojca swego i matkę swoją i złączy się z żoną swoją, i staną się jednym ciałem. Rodz. 2
(4) A On, odpowiadając, rzekł: Czyż nie czytaliście, że Stwórca od początku stworzył mężczyznę i kobietę?
(5) I rzekł: Dlatego opuści człowiek ojca i matkę i połączy się z żoną swoją, i będą ci dwoje jednym ciałem.
(6) A tak już nie są dwoje, ale jedno ciało. Co tedy Bóg złączył, człowiek niechaj nie rozłącza. Mat 19
Wg początkowego planu Boga i jego pierwotnego prawa, ludzkość miała dzielić się tylko na rodziny. Jednak w Biblii Bóg został zmuszony do ponownego podziału ludzkości na narody. Dlaczego??? Zobaczmy na tę historie:
(1) Cała ziemia miała jeden język i jednakowe słowa.
(2) Podczas swojej wędrówki ze wschodu znaleźli równinę w kraju Synear i tam się osiedlili.
(3) I mówili jeden do drugiego: Nuże, wyrabiajmy cegłę i wypalajmy ją w ogniu! I używali cegły zamiast kamienia, a smoły zamiast zaprawy.
(4) Potem rzekli: Nuże, zbudujmy sobie miasto i wieżę, której szczyt sięgałby aż do nieba, i uczyńmy sobie imię, abyśmy nie rozproszyli się po całej ziemi!
(5) Wtedy zstąpił Pan, aby zobaczyć miasto i wieżę, które budowali ludzie.
(6) I rzekł Pan: Oto jeden lud i wszyscy mają jeden język, a to dopiero początek ich dzieła. Teraz już dla nich nic nie będzie niemożliwe, cokolwiek zamierzą uczynić.
(7) Przeto zstąpmy tam i pomieszajmy ich język, aby nikt nie rozumiał języka drugiego!
(Cool I rozproszył ich Pan stamtąd po całej ziemi, i przestali budować miasto.
(9) Dlatego nazwano je Babel, bo tam pomieszał Pan język całej ziemi i rozproszył ich stamtąd po całej powierzchni ziemi. Rodz. 11
Zauważmy jedno stworzenie przez Boga narodów było podyktowane tym, że ludzkość zjednoczyła się aby wybudować miasto i wieżę będącą drogą do nieba gdzie jest mieszkanie samego Stworzyciela. Babel było zatem drogą ludzkości do nieba, gdy wg prawa Bożego mieszkaniem ludzi jest ziemia a nie niebo. Oczywiście był to jawny bunt całej ludzkości przeciwko Bogu za który to groziło całemu rodzajowi ludzkiemu śmierć. Ten pomysł z wieżą Babel podał ludziom szatan – ponieważ jego celem jest zniszczenie całej ludzkości  – wcześniej w Edenie sprowadził na ludzkość śmierć a potem spowodował, że Bóg sprowadził na ziemię potop. Bóg aby nie zniszczyć całej ludzkości podzielił ją na narody.
Zauważmy jedno o mały włos a szatan by spowodował zniszczenie całej ludzkości. Tylko dzięki mądremu posunięciu Boga polegającemu na stworzeniu nowego prawa – które podzieliło ludzkość na narody (każdy naród mówi własnym językiem), uratowało ludzkość.
Jednak skupmy się na działaniach ludzi chcących zbudować miasto i wieżę do nieba:
(4) Potem rzekli: Nuże, zbudujmy sobie miasto i wieżę, której szczyt sięgałby aż do nieba, i uczyńmy sobie imię, abyśmy nie rozproszyli się po całej ziemi!Rodz. 11
Otóż motywy budowniczych były znane, chcieli oni złamać prawo Boga które mówiło:
(1) I pobłogosławił Bóg Noego i synów jego, i powiedział do nich: Rozradzajcie się i rozmnażajcie, i napełniajcie ziemię czyniąc ją sobie poddaną.
(…)
(7) Wy zaś rozradzajcie się i rozmnażajcie! Niech zaroi się od was ziemia i czyńcie ją sobie poddaną! Rodz. 9
(28) I błogosławił im Bóg, mówiąc  Bądźcie płodni i rozmnażajcie się i napełnijcie ziemię i poddajcie ją; panujcie nad rybami mórz i nad latającymi stworzeniami niebios, i nad wszelkimi trzodami, i nad wszystkimi gadami pełzającymi po ziemi! Rodz. 1
Otóż Bóg nakazał ludzkości mówiącej jednym językiem aby ta właśnie rozproszyła się po całej ziemi i przez to ją napełniła, aby w ten sposób ludzie panowali nad zwierzętami i roślinnością. Tymczasem celem budowniczych wieży Babel było aby ludzie na napełniali ziemi czyli nie rozproszyli się po niej. Celem budowniczych wieży Babel było ponowne zjednoczenie ludzkości przeciwko Bogu i jego prawom!!!! Co motywowało tych budowniczych???
 
Wiara, że złamanie prawa Bożego czyli koncentracja ludzkości przyniesie im więcej korzyści niż wypełnianie tego prawa!!!! Jak wiadomo pierwsi ludzie czyli Adam i Ewę wykazali podobną wiarę. Adam i Ewa uwierzyli  zamiast Bogu to szatanowi:
(1) A wąż był chytrzejszy niż wszystkie dzikie zwierzęta, które uczynił Pan Bóg. I rzekł do kobiety: Czy rzeczywiście Bóg powiedział: Nie ze wszystkich drzew ogrodu wolno wam jeść?
(2) A kobieta odpowiedziała wężowi: Możemy jeść owoce z drzew ogrodu,
(3) Tylko o owocu drzewa, które jest w środku ogrodu, rzekł Bóg: Nie wolno wam z niego jeść ani się go dotykać, abyście nie umarli.
(4) Na to rzekł wąż do kobiety: Na pewno nie umrzecie,
(5) Lecz Bóg wie, że gdy tylko zjecie z niego, otworzą się wam oczy i będziecie jak Bóg, znający dobro i zło.
(6) A gdy kobieta zobaczyła, że drzewo to ma owoce dobre do jedzenia i że były miłe dla oczu, i godne pożądania dla zdobycia mądrości, zerwała z niego owoc i jadła. Dała też mężowi swemu, który był z nią, i on też jadł. Rodz. 3
Jak wiadomo budowniczy Babel podobnie jak pierwsi ludzie uwierzyli znowu szatanowi który kim jest, jak nie człowiekobójcą:
(44) Ojcem waszym jest diabeł i chcecie postępować według pożądliwości ojca waszego. On był mężobójcą od początku i w prawdzie nie wytrwał, bo w nim nie ma prawdy. Gdy mówi kłamstwo, mówi od siebie, bo jest kłamcą i ojcem kłamstwa. Jana 8
Zobaczmy Isus opisuje nie tylko kim jest szatan ale w jaki sposób on zabija. Szatan zabija przez kłamstwo. Każdy kto uwierzy w słowa szatana musi umrzeć, nie tylko ludzie ale nawet anioły o czym pisze w księdze Henocha:
5 Odpowiedział mi: „Są one przygotowane dla zastępów Azazela, aby je wziąć i wrzucić do głębin piekła. Zgodnie z poleceniem Pana Duchów czeluść ich zostanie przykryta chropowatymi kamieniami.
6 W owym wielkim dniu Michał, Gabriel, Rafał i Panuel (Fanuel)pochwycą ich i wrzucą do płonącego pieca, aby Pan Duchów mógł wziąć pomstę na nich za ich niegodziwość, za to, że ulegli Szatanowii sprowadzili na manowce mieszkańców ziemi. Hen 54
A zatem wiara w słowa szatana – smoka – powoduje śmierć, zaś wiara w słowa Boga daje życie:
(4) A On odpowiadając, rzekł: Napisano: Nie samym chlebem żyje człowiek, ale każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych. Mat 4
Dlaczego ponieważ słowa Boga to słowa prawdy zaś słowa diabła to słowa kłamstwa. To tak samo jak jeden człowiek ostrzega nas, ze drażnienie niedźwiedzia spowoduje jego śmierć, a drugi człowiek mówi, że drażnienie niedźwiedzia – to dobra zabawa i nic się nie stanie.  Gdy posłuchamy drugiego człowieka i zaczniemy drażnić niedźwiedzia to zginiemy, ponieważ uwierzyliśmy kłamstwu.
No właśnie to wiara w kłamstwo powoduje naszą śmierć. Ale co powoduje, że wierzymy w dane kłamstwo na przekór faktom???

[size=43]RELIGIA KAŻDA RELIGIA!!!![/size]


Oto czym jest religia:


RELIGIA  – SYSTEM WIERZEŃ  I PRAKTYK, OKREŚLAJĄCY RELACJĘ POMIĘDZY RÓŻNIE POJMOWANĄ SFERĄ SACRUM  (ŚWIĘTOŚCIĄ ) I SFERĄ BOSKĄ, A OKREŚLONYM SPOŁECZEŃSTWEM, GRUPĄ LUB JEDNOSTKĄ. MANIFESTUJE SIĘ ONA W WYMIARZE DOKTRYNALNYM (DOKTRYNAWIARA ), W CZYNNOŚCIACH RELIGIJNYCH (NP. KULT CZY RYTUAŁY ), W SFERZE SPOŁECZNO-ORGANIZACYJNEJ (WSPÓLNOTA RELIGIJNA , NP. KOŚCIÓŁ ) I W SFERZE DUCHOWOŚCI  INDYWIDUALNEJ (M.IN. MISTYKA ).Jest systemem wierzeń w kłamstwa. Pierwszymi wyznawcami religii byli Adam i Ewa którzy na przekór faktom – czyli wiedzy o mocy i prawdomówności Boga – uwierzyli na słowa szatanowi!!! Po tym oczywiście umarli ze starości, zamiast cieszyć się życiem wiecznym.
Zauważmy jedno, w Biblii tylko raz występuje słowo religia, w księdze Daniela:
(3) Nad nimi ustanowił trzech ministrów, z których jednym był Daniel. I owi satrapowie mieli przed nimi zdawać sprawę, aby król nie był poszkodowany.
(4) Tenże Daniel wyróżniał się wśród satrapów i ministrów, gdyż był w nim nadzwyczajny duch, i król zamierzał ustanowić go nad całym królestwem.
(5) Satrapowie zaś i ministrowie szukali w sprawach państwowych pozoru do skargi przeciwko Danielowi, lecz nie mogli znaleźć pozoru do skargi ani winy, gdyż był godny zaufania i nie stwierdzono u niego żadnego zaniedbania ani winy.
(6) Wtedy rzekli owi mężowie: Nie znajdziemy u tego Daniela żadnego pozoru do skargi, chyba że znajdziemy przeciwko niemu coś na punkcie jego religii. Dan 6

OTÓŻ W BABILONIE MIESZKAŁO WIELE PODBITYCH NARODÓW KTÓRE MIAŁY WIARY W ROZMAITE BÓSTWA I MIAŁY ROZMAITE OBRZĘDY I PRAWA. TAK SIĘ SKŁADAŁO, ŻE WŚRÓD PODBITYCH PRZEZ BABILOŃCZYKÓW NARODÓW BYLI JUDEJCZYCY. JAK WIADOMO JUDEJCZYCY WIERZYLI W PRAWDZIWEGO BOGA – STWÓRCĘ CAŁEGO ŚWIATA – JEDNAK DLA BABILOŃCZYKÓW BYŁA TO TYLKO RELIGIA, CZYLI KOLEJNY SYSTEM WIERZEŃ I PRAW W DANE BÓSTWO. SATRAPOWIE WIEDZIELI, ŻE WIELE Z TYCH RELIGII TO WIARY W KŁAMSTWA, DLATEGO UKNULI PRZECIWKO DANIELOWI SPISEK, WIERZĄC, ŻE WIARA  DANIELA TO KOLEJNE KŁAMSTWO. OCZYWIŚCIE OKAZAŁO SIĘ, ZE DANIEL WIERZY W PRAWDZIWEGO BOGA A NIE W JAKAŚ RELIGIE DLATEGO SPISEK SIĘ NIE UDAŁ!!! JEDNAK CAŁA HISTORIA POKAZUJE NAPRAWDĘ JAKI POGLĄD O RELIGII CZYM ONA JEST I BYŁA W OCZACH ELITY BABILONU!!! DLA ELITY BABILONU RELIGIA BYŁA TYLKO WIARĄ W KŁAMSTWA!!!! DLATEGO OWA ELITA NIE MOGĄC ZNALEŹĆ HAKA NA DANIELA UDERZYŁA W JEGO WIARĘ.

Zrozummy jedno czym jest Babilon???
Babilon (z akadyjskiego babilani – ,,brama bogów”)  
Otóż Babilon składał się z wielu podbitych narodów, jedyne co scalało to imperium była religia Babilonu, czyli wiara, że Babilon jest bramą bogów do nieba!!!! To Babilon rozpowszechnił wiarę, że człowiek ma śmiertelne ciało i nieśmiertelną duszę, która w zależności od uczynków po śmierci idzie do raju czyli do nieba lub do miejsca wiecznej kaźni czyli do piekła!!! Tak samo zresztą wcześniej wierzyli Egipcjanie. Sam władca zresztą był bóstwem i namiestnikiem tych bóstw na ziemi. Co potwierdzają te słowa Satrapów:
(7) Wówczas owi satrapowie i ministrowie wpadli do króla i tak odezwali się do niego: Żyj wiecznie, królu Dariuszu!
(Cool Wszyscy ministrowie królestwa, namiestnicy, satrapowie, zwierzchnicy i doradcy doradzają, aby król wydał zarządzenie i nadał mu moc obowiązującą: Kto w ciągu trzydziestu dni o cokolwiek będzie się modlił do jakiegokolwiek boga albo człowieka oprócz ciebie, królu, będzie wrzucony do lwiej jamy. Dan 6
Babilon pozwalał wyznawać wiele religii ale dla każdego mieszkańca Babilonu najważniejszą religią była  religia Babilonu. Ale zauważmy jedno czy Izraelici i Judejczycy wyznawali religie???
Nie ponieważ, Izraelici i Judejczycy wierzyli i wypełniali prawo dane narodowi wybranemu przez Boga zwane Torą!!!!
 
Zauważmy też rzecz ciekawą Tora jaką dał Bóg Mojżeszowi nie mogła być religią z jeszcze jednego ważnego powodu.
Otóż wyznawcą danej religii może być każdy tymczasem Tora – jaką Bóg dał Mojżesz-  była skierowana do wybranego przez Boga narodu Izraela czyli 12 pokoleń Jakuba!!!!
Zauważmy jedno, księga Rodzaju czy Wyjścia są nie tylko księgami prawa Boga ale księgami historii tworzenia nowych praw Boga dla określonych narodów.
Po potopie Bóg daje takie prawa całej ludzkości:
(1) I pobłogosławił Bóg Noego i synów jego, i powiedział do nich: Rozradzajcie się i rozmnażajcie, i napełniajcie ziemię czyniąc ją sobie poddaną.
(2) A bojaźń i lęk przed wami niech padnie na wszystkie zwierzęta ziemi i na wszelkie ptactwo niebios, na wszystko, co się rusza na ziemi i na wszystkie ryby morskie; wszystko to oddane jest w ręce wasze.
(3) Wszystko, co się rusza i żyje, niech wam służy za pokarm; tak jak zielone jarzyny, daję wam wszystko.
(4) Lecz nie będziecie jedli mięsa z duszą jego, to jest z krwią jego.
(5) Będę też żądał krwi waszej, to jest dusz waszych. Będę jej żądał od każdego zwierzęcia. A od człowieka będę żądał duszy człowieka, za życie brata jego.
(6) Kto przelewa krew człowieka, tego krew przez człowieka będzie przelana, bo na obraz Boży uczynił człowieka.
(7) Wy zaś rozradzajcie się i rozmnażajcie! Niech zaroi się od was ziemia i czyńcie ją sobie poddaną!
(Cool Nadto rzekł Bóg do Noego i do jego synów, którzy byli z nim, mówiąc:
(9) Oto Ja, Ja ustanawiam przymierze moje z wami i z potomstwem waszym po was,
(10) I z wszelkimi istotami żyjącymi, które są z wami, z ptactwem, z bydłem i z wszystkimi dzikimi zwierzętami, które są z wami, z tymi wszystkimi, które wyszły z arki wraz z wszystkimi zwierzętami ziemi.
(11) I ustanawiam przymierze moje z wami, że już nigdy nie zostanie wytępione żadne ciało wodami potopu i że już nigdy nie będzie potopu, który by zniszczył ziemię.
(12) Potem rzekł Bóg: To będzie znakiem przymierza, które Ja ustanawiam między mną a między wami i między każdą istotą żyjącą, która jest z wami, po wieczne czasy;
(13) Łuk mój kładę na obłoku, aby był znakiem przymierza między mną a ziemią.
(14) Kiedy zbiorę chmury i obłok będzie nad ziemią, a na obłoku ukaże się łuk,
(15) Wspomnę na przymierze moje, które jest między mną a wami i wszelką istotą żyjącą we wszelkim ciele i już nigdy nie będzie wód potopu, które by zniszczyły wszelkie ciało.
(16) Gdy tedy łuk ukaże się na obłoku, spojrzę nań, aby wspomnieć na przymierze wieczne między Bogiem a wszelką istotą żyjącą, wszelkim ciałem, które jest na ziemi.
(17) I rzekł Bóg do Noego: To jest znak przymierza, które ustanowiłem między mną a wszelkim ciałem, które jest na ziemi. Rodz. 9
Potem Bóg daje nowe prawa narodom z rodu Abrahama a szczególnie prawa narodom z linii Abrahama i Sary:
(1) A gdy Abram miał dziewięćdziesiąt dziewięć lat, ukazał się Pan Abramowi i rzekł do niego: Jam jest Bóg Wszechmogący, trwaj w społeczności ze mną i bądź doskonały!
(2) Ustanowię bowiem przymierze między mną a tobą i dam ci bardzo liczne potomstwo.
(3) Wtedy Abram padł na oblicze swoje, a Bóg tak do niego mówił:
(4) Oto przymierze moje z tobą jest takie: Staniesz się ojcem wielu narodów.
(5) Nie będziesz już odtąd nazywał się Abram, lecz imię twoje będzie Abraham, gdyż ustanowiłem cię ojcem mnóstwa narodów.
(6) Rozmnożę więc ciebie nad miarę i wywiodę z ciebie narody, i królowie pochodzić będą od ciebie.
(7) I ustanowię przymierze moje między mną a tobą i potomkami twoimi po tobie według pokoleń ich jako przymierze wieczne, abym był Bogiem twoim i potomstwa twego po tobie.
(Cool Ziemię, na której przebywasz jako przychodzień, całą ziemię kanaanejską dam tobie i potomstwu twemu po tobie na wieczne posiadanie i będę Bogiem ich.
(9) Nadto rzekł Bóg do Abrahama: Ty zaś, a po tobie wszystkie pokolenia, dochowujcie przymierza mego.
(10) A to jest przymierze moje, przymierze między mną a wami i potomstwem twoim po tobie, którego macie dochować: obrzezany zostanie u was każdy mężczyzna.
(11) Obrzeżecie mianowicie ciało napletka waszego i będzie to znakiem przymierza między mną a wami.
(12) Każde wasze dziecię płci męskiej, po wszystkie pokolenia, gdy będzie miało osiem dni, ma być obrzezane; podobnie też wszystkie inne dzieci, zarówno urodzone w domu jak i nabyte za pieniądze od jakiegokolwiek cudzoziemca, który nie jest z potomstwa twego,
(13) Obrzezany ma być; zarówno urodzony w domu twoim jak i nabyty przez ciebie za pieniądze. I będzie przymierze moje na ciele waszym jako przymierze wieczne.
(14) A nieobrzezany mężczyzna, który nie będzie miał obrzezanego ciała napletka swego, będzie wytępiony z ludu swego, bo złamał przymierze moje.
(15) Potem rzekł Bóg do Abrahama: Saraj, swej żony, nie będziesz nazywał Saraj, lecz imię jej będzie Sara.
(16) Będę jej błogosławił i dam ci z niej syna. Będę jej błogosławił i stanie się matką narodów, od niej pochodzić będą królowie narodów.
(17) Wtedy Abraham padł na oblicze swoje i roześmiał się, bo pomyślał w sercu swoim: Czyż stuletniemu może się urodzić dziecko? I czyż Sara, dziewięćdziesięcioletnia, może rodzić?
(18) I rzekł Abraham do Boga: Oby tylko Ismael pozostał przy życiu przed twoim obliczem!
(19) Na to rzekł Bóg: Nie! Ale żona twoja Sara urodzi ci syna i nazwiesz go imieniem Izaak, a Ja ustanowię przymierze moje z nim jako przymierze wieczne dla jego potomstwa po nim.
(20) Co do Ismaela, wysłuchałem cię: Oto pobłogosławię mu i rozplenię go, i rozmnożę go nad miarę. Zrodzi on dwunastu książąt, i uczynię z niego naród wielki.
(21) Ale przymierze moje ustanowię z Izaakiem, którego urodzi ci Sara o tym samym czasie w roku następnym. Rodz. 17
Potem Bóg błogosławił i dawał nowe prawa narodom z linii Izaaka i Jakuba. Jakubowi Bóg zapowiedział, że z niego nie będzie się wywodził jeden naród ale nawet mnóstwo narodów:
(10) I rzekł do niego Bóg: Imię twoje jest Jakub; lecz odtąd nie będziesz się nazywał Jakub, ale imię twoje będzie Izrael. I nazwał go imieniem Izrael.
(11) Potem rzekł do niego Bóg: Jam jest Bóg Wszechmogący! Rozradzaj się i rozmnażaj się. Od ciebie pochodzić będzie naród, a nawet mnóstwo narodów, i królowie wywodzić się będą od ciebie. Rodz. 35
Im dalej idziemy w karty ksiąg Biblii tym widzimy więcej praw jakie daje Bóg narodom a najwięcej praw od Boga dostał Izrael!!!! Zauważmy jedno, każdy naród rządzi się swoimi określonymi prawami – każdy język rządzi się innymi prawami!!!
Każdy naród zatem tworzy własne prawa przez co szatanowi zajmuje sporo czasu opanowanie tego narodu swoimi kłamstwami. Największą trudnością dla szatana było skuszenie swoimi kłamstwami Izraelitów gdyż oni otrzymali najwięcej praw od samego Boga!!!
Jaka zatem była strategia szatana dla narodów??? Stworzenie dla nich religii czyli wiary w kłamstwa szatana. Twórcami religii byli zapewne upadli aniołowie i ich potomkowie giganci. Twórcą religii był przecież Nimrod:
(Cool A Kusz zrodził Nimroda, który był pierwszym gigantem na ziemi.
(9) Był on gigantem myśliwym przed Panem. Dlatego mówi się: Nimrod gigant myśliwy przed Panem.
(10) A zaczątkiem jego królestwa był Babilon, Erech, Akkad i Kalne w kraju Synear. Rodz. 1o
Przecież to Nimrod namówił ludzkość do budowy Babelu czyli Bablionu – drogi do nieba:
(1) Cała ziemia miała jeden język i jednakowe słowa.
(2) Podczas swojej wędrówki ze wschodu znaleźli równinę w kraju Synear i tam się osiedlili. Rodz. 11
Co spowodował upadek Babilonu i religii??? Powstanie narodów!!!!
Zauważmy jedno, szatan opanował naród Egipcjan poprzez religie, twórcami religii dla Egiptu byli upadli aniołowie i ich potomstwo!!!!
Kolejne narody przez określone upadłe anioły i ich potomstwo tworzyły religie – czyli wiarę w kłamstwa szatana. Przykładem są narody Kanaanu.


ABY WIELBIĆ SZATANA I DEMONY MUSIANO SPORZĄDZAĆ IM POSĄGI I PRZED NIMI SKŁADANO HOŁDY I OFIARY. SPALANO TAKŻE LUDZKIE OFIARY DEMONOM, KTÓRE OWE FIGURY I POSĄGI REPREZENTOWAŁY.
STYL ŻYCIA BYŁYCH MIESZKAŃCÓW KANAANU PRZECHODZIŁ WSZELKIE NASZE WYOBRAŻENIA. UPRAWIANO SEKS ŚWIĄTYNNY, ZATRUDNIANO W ŚWIĄTYNIACH CUDZOŁOŻNIKÓW ŚWIĄTYNNYCH, NIE BYŁO ŻADNEGO POSZANOWANIA DLA CZŁOWIEKA, MAŁŻEŃSTWA ANI DLA ŻYCIA. KRÓLOWAŁ WSZELKIEJ MAŚCI SEKS. SYMBOLE FALLICZNE I OBELISKI BYŁY PRZEDMIOTAMI CZCI I UWIELBIENIA.  SPALANO ŻYWCEM KU CZCI OWYCH ‚BÓSTW’ WŁASNE DZIECI, NIEMOWLĘTA I DZIEWICE, CZĘSTO OBDZIERAJĄC JE PRZEDTEM NA ŻYWO ZE SKÓRY.
BEZPRAWIE BYŁO PRAWEM. GWAŁCONO I MORDOWANO WŁASNE DZIECI, OKRADANO SIĘ I MORDOWANO SIĘ WZAJEMNIE. ODBIERANO SOBIE ŻONY, NAŁOŻNICE, CÓRKI I SYNÓW. JEDYNIE NAJSILNIEJSZY MIAŁ SZANSĘ NA PRZEŻYCIE. UPRAWIANO SEKS W NAJDZIKSZYM MOŻLIWYCH FORMACH – Z PEDOFILIĄ I SEKSEM ZE ZWIERZĘTAMI WŁĄCZNIE.
PANOWAŁ KRWAWY I OKRUTNY TERROR. KANAAN BYŁ PO EGIPCIE DRUGIM CENTRUM ŚWIATOWEGO LUCYFERIANIZMU.
CZARY I MAGIA STANOWIŁY SPECJALNIE WARTOŚCIOWĄ CZĘŚĆ ŻYCIA MIESZKAŃCÓW KANAANU. PARANO SIĘ  WRÓŻBIARSTWEM, ASTROLOGIĄ, OKULTYZMEM I WYWOŁYWANIEM DUCHÓW OSÓB ZMARŁYCH.

SPORĄ CZĘŚĆ TYCH LUDZI STANOWIŁY RODY OLBRZYMÓW. ŻYŁ TAKŻE W TYM CZASIE OLBRZYM – KRÓL OG W BASZANIE. Z OLBRZYMÓW ZNANYCH JAKO ANAK I JEGO SYNOWIE WYWODZIŁ SIĘ PÓŹNIEJSZY GOLIAT, KTÓREGO ZABIŁ KAMIENIEM Z PROCY PÓŹNIEJSZY KRÓL IZRAELA, DAWID.

BIBLIA NIEDWUZNACZNIE DAJE DO ZROZUMIENIA, ŻE OWE OLBRZYMY BYŁY REZULTATEM ŁĄCZENIA SIĘ FIZYCZNEGO ZMATERIALIZOWANYCH UPADŁYCH ANIOŁÓW Z RODZAJEM LUDZKIM.
CZYLI OLBRZYMY BYŁY REZULTATEM SEKSU ZIEMSKICH KOBIET ZE ZMATERIALIZOWANYMI ANIOŁAMI, CZYLI… DEMONAMI.
http://www.zbawienie.com/oskarzenia_Boga.htm

avatar
Cyryl
Liczba postów : 1422
Join date : 21/03/2015
https://cyryl27.wordpress.com/

Religie to wymysł szatana... narody zaś pochodzą od Boga. Empty Re: Religie to wymysł szatana... narody zaś pochodzą od Boga.

on 30th Lipiec 2017, 13:28
Zobaczmy, upadłe anioły zorganizowały owym narodom religie – które to nakazywały – łamać prawo Boga. Bóg po potopie dał całej ludzkości prawo zakazujące mordowania drugiego człowieka – tymczasem religia narodów Kanaanu, zachęcała do składania niewinnych ludzi – szczególnie dzieci, w ofierze bóstwom!!!!
Tak samo w Egipcie faraon dzięki religii nakazał mordowanie pierworodnych synów Izraelitów.
Księga Daniela jako jedyna w Biblii używa słowa religia…. dlaczego???
Ponieważ księga Daniela opisuje dokładnie system władzy Babilonu. Był to system represji i władzy nad wieloma narodami przy pomocy religii. W tym artykule opisałem:
[size=43]WIEŻA BABEL TO CEL BABILONU….. [/size]
fakt, że królestwo Babilonu dążyło do ponownego zjednoczenia ludzkości poprzez odbudowę miasta i wieży Babel poprzez zniszczenie narodów. Zauważmy jedno, po co Babilończycy i imperia po Babilonie – które kontynuowały to królestwo, podbijały inne narody??? Aby je zjednoczyć i jednocześnie je zniszczyć.
W tym artykule udowodniłem, że prawdziwym królem Babilonu jest sam szatan:
[size=43]KRÓLEM BABILONU WIELKIEGO… JEST SZATAN!!! [/size]
Oto co Bóg mówi o szatanie jako królu Babilonu:
(12) O, jakże spadłeś z nieba, ty, gwiazdo jasna, synu jutrzenki! Powalony jesteś na ziemię, pogromco narodów! Iz 14
Szatan jest niszczycielem narodów, każdego narodu. Babilon jest systemem władzy, który powstał po zniszczeniu przez Boga projektu szatana Babel przez stworzenie narodu. Celem Babilonu – jako narzędzia szatana – jest zniszczenie narodów aby ludzkość ponownie przemienić w jedną masę, którą szatan chce zbuntować przeciwko Stworzycielowi. Zauważmy jedno:
(19) A ty zostałeś wyrzucony ze swojego grobu, jak twór obrzydły, pokryty pomordowanymi, przebitymi mieczem, stratowany jak ścierwo.
(20) Z tymi, którzy zstępują do kamiennego grobowca, ty nigdy nie złączysz się w grobie, bo zniszczyłeś swój kraj, wymordowałeś swój lud. Ród złośników niech nigdy nie będzie wspominany! Iz 14
Szatan w realizacji swoich celów co robi??? Stworzył religie którą dał Babilończykom. Owa religia spowodował, że Babilończycy podbili wiele narodów i nad nimi panowali. Jednak przy okazji szatan spowodował, że sam Babilon został doszczętnie zniszczony zaś sami Babilończycy zginęli jako naród. Oto jest przykład co się dzieje z narodem który zaufał największemu kłamcy i mordercy Lucyferowi.
Samo proroctwa Daniela odnośnie snu króla Babilonu Nebukadnesara jest ciekawe:
(31) Ty, królu, miałeś widzenie: Oto olbrzymi posąg stał przed tobą; wielki był ów posąg, potężny jego blask, a straszny jego wygląd.
(32) Głowa tego posągu była ze szczerego złota, jego pierś i jego ramiona ze srebra, jego brzuch i jego biodra z miedzi,
(33) Jego golenie z żelaza, jego nogi po części z żelaza, po części z gliny.
(34) Patrzyłeś, a wtem bez udziału rąk oderwał się od góry kamień, uderzył ten posąg w nogi z żelaza i gliny, i skruszył je.
(35) Wtedy rozsypało się w kawałki żelazo, glina, miedź, srebro i złoto, i było to wszystko jak plewa na klepisku w lecie; i rozniósł to wiatr, tak że nie było po nich śladu. Kamień zaś, który uderzył w posąg, stał się wielką górą i wypełnił całą ziemię.
(36) Taki jest sen, a teraz go wyłożymy królowi:
(37) Ty, o królu, jesteś królem królów, któremu Bóg niebios dał królestwo, moc i siłę, i chwałę,
(38) W którego ręce na całej zamieszkanej ziemi dał ludzi, polne zwierzęta i ptactwo spod nieba, którego uczynił władcą tego wszystkiego, ty jesteś głową ze złota,
(39) Ale po tobie powstanie inne królestwo, słabsze niż twoje, a potem trzecie królestwo z miedzi, które opanuje całą ziemię.
(40) Czwarte królestwo będzie mocne jak żelazo, bo żelazo wszystko kruszy i łamie; i jak żelazo, które kruszy, tak i ono wszystko skruszy i zdruzgocze.
(41) A że widziałeś nogi i palce po części z gliny, a po części z żelaza, znaczy, że królestwo będzie rozdzielone, lecz będzie miało coś z trwałości żelaza, jak widziałeś żelazo zmieszane z gliną.
(42) A to, że palce u nóg były po części z żelaza, a po części z gliny, znaczy, że królestwo będzie po części mocne, a po części kruche.
(43) A że widziałeś żelazo zmieszane z gliną, znaczy: będą się mieszać z nasieniem mężczyzn, ale nie będą się trzymać razem, tak jak żelazo nie miesza się samo z gliną.
(44) Za dni tych królów Bóg niebios stworzy królestwo, które na wieki nie będzie zniszczone, a królestwo to nie przejdzie na inny lud; zniszczy i usunie wszystkie owe królestwa, lecz samo ostoi się na wieki,
(45) Jak to widziałeś, że od góry oderwał się kamień bez udziału rąk, rozbił żelazo i miedź, glinę, srebro, złoto. Wielki Bóg objawił królowi, co potem się stanie. Sen jest prawdziwy, a wykład jego pewny. Dan 2
Otóż ten proroczy sen opisuje historie władzy szatańskiego systemu religii nad narodami, jak powoli ten system słabnie, aż zostanie on zniszczony przez zbliżające się Królestwo Boga!!!!
Głowa posągu ze złota to królestwo Babilonu. Dlaczego ono jest ze złota??? Ponieważ władza religijna w tym królestwie jest absolutna. Król Babilonu traktowany jest jako bóstwo a jego prawo jest bezwzględnie wymagane wobec wszystkich narodów bez względu na religie jaką wyznają. Był to potężny system religijny to w nim wielu Judejczyków nauczyło się Kabały i stworzyło Talmud w oparciu o szatański kult Babilonu. Jaka jest cecha złota??? Jest to metal szlachetny czyli nie wchodzi on w reakcje z innymi pierwiastkami. Tak samo religia Babilonu, była złota czyli narzucała swoje wierzenia innym narodom zaś nie na odwrót.
Potem nadchodzi Królestwo Persów, które jest częścią posągu ze srebra. Dlaczego??? Ponieważ władza religijna jest w tym państwie słabsza. Zauważmy jedno Persowie pozwalają wyznawać podbitym w nich narodom swoje religie o ile nie zagrażają one religii państwowej. Srebro to metal półszlachetnym, czyli jest bardziej od złota skłonny wchodzić w relacje z innymi pierwiastkami chemicznymi ale nie jest to znowu tak łatwe. Dlatego satrapowie mogli uknuć spisek na Daniela. Gdyby Danielowi nie pomógł Bóg to srebrny system religijny Persów by zwyciężył ale w obliczu mocy Boga, to system religijny Persów poddał się wierze Daniela.
Potem nadchodzi królestwo Greków które jest z miedzi, czyli co to oznacza. Zauważmy jedno Grecy pozwalali wyznawać narodom swoje religie i co więcej do swojej religii przyjmowali religie innych narodów. Owszem Grecy w niektórych okresach narzucali siłą swoje poglądy religijne… ale zauważmy jedno to w czasach Greków Biblia z języka Izraelitów została przetłumaczona na grekę – Septuaginta. Zauważmy jedno miedź wchodzi w relacje z innymi pierwiastkami o wiele chętniej niż srebro czy tym bardziej złoto. Wierzenia Greków czerpały wiele z wierzeń Egipcjan, Judejczyków, Babilończyków Persów i innych ludów.
Następnie nadchodzi królestwo Rzymu czyli z żelaza.  Żelazo jest twarde ale wchodzi najłatwiej od miedzi, srebra czy złota w relacje z innymi pierwiastkami – czyli religiami. Dla Rzymu liczyło się tylko respektowanie władzy Rzymu, jego prawa oraz płacenie podatków. Rzymianie mieli gdzieś wierzenia innych narodów o ile się one nie buntowały. Ale jak się buntowały to no cóż cały naród szedł w niewolę lub pod rzeź. Zauważmy jedno, wysokiej rangi oficerowie armii Rzymu wyznawali Torę. Isus był pod wrażeniem wiary i wypełniania Tory przez jednego setnika Rzymu!!!
Wreszcie władza z gliny i żelaza to władze Wielkiej Nierządnicy – czyli Watykanu. Zauważmy jedno, Watykan nigdy nie stworzył imperium ale za to tworzył i tworzy systemy religijne których celem była władza nad narodami. Watykan stworzył chrześcijaństwo, islam i obecnie pod swoje skrzydła stara się zjednoczyć wszystkie szatańskie religie. Jest to władza po części gliniana po części złota nad narodami.
 
Apokalipsa pięknie opisuje ten system władzy:
(3) I zaniósł mnie w duchu na pustynię. I widziałem. kobietę siedzącą na czerwonym jak szkarłat zwierzęciu, pełnym bluźnierczych imion, mającym siedem głów i dziesięć rogów.
(4) A kobieta była przyodziana w purpurę i w szkarłat, i przyozdobiona złotem, drogimi kamieniami i perłami; a miała w ręce swej złoty kielich pełen obrzydliwości i nieczystości jej nierządu.
(5) A na czole jej wypisane było imię o tajemniczym znaczeniu:Wielki Babilon, matka wszetecznic i obrzydliwości ziemi.
(6) I widziałem tę kobietę pijaną krwią świętych i krwią męczenników Isusowych. A ujrzawszy ją, zdumiałem się bardzo.
(7) I rzekł do mnie anioł: Dlaczego zdumiałeś się? Wyjaśnię ci tajemnicę kobiety i zwierzęcia, które ją nosi i ma siedem głów i dziesięć rogów.
(Cool Zwierzę, które widziałeś, było i już go nie ma, i znowu wyjdzie z otchłani, i pójdzie na zatracenie. I zdumieją się mieszkańcy ziemi, których imiona nie są zapisane w księdze żywota od założenia świata, gdy ujrzą, że zwierzę to było i że go nie ma, i że znowu będzie.
(9) Tu trzeba umysłu obdarzonego mądrością. Siedem głów, to siedem pagórków, na których rozsiadła się kobieta, i siedmiu jest królów;
(10) Pięciu upadło, jeden jest, inny jeszcze nie przyszedł, a gdy przyjdzie, będzie mógł krótko tylko pozostać.
(11) A zwierzę, które było, a już go nie ma, jest ósmym, i jest z owych siedmiu, idzie na zatracenie.
(12) A dziesięć rogów, które widziałeś, to dziesięciu królów, którzy jeszcze nie objęli królestwa, lecz obejmą władzę jako królowie na jedną godzinę wraz ze zwierzęciem.
(13) Ci są jednej myśli, i oddadzą moc i władzę swoją zwierzęciu.
(14) Będą oni walczyć z Barankiem, lecz Baranek zwycięży ich, bo jest Panem panów i Królem królów, a ci, którzy są powołani i wybrani, oraz wierni.
(15) I mówi do mnie: Wody, które widziałeś, nad którymi rozsiadła się wszetecznica, to ludy i tłumy, i narody, i języki. Ap 17

ZAUWAŻMY CZYM JEST ÓW WIELKI BABILON JAK NIE POSĄGIEM ZE SNU  NEBUKADNESARA!!!! WIELKA NIERZĄDNICA…. PRZECIEŻ TO OPISUJE SYSTEM WŁADZY Z JEDNEJ STRONY GLINIANY – CZYLI MIĘKKI NIEWIEŚCI – Z DRUGIEJ STRONY ŻELAZNY – CZYLI OPARTY NA SILE BESTII, KTÓRĄ KONTROLUJE WSZETECZNICA PONIEWAŻ JEST UWIĘZIONA W OTCHŁANI!!!! NATOMIAST WODY TO NARODY KTÓRE SĄ POD TAKĄ WŁADZĄ NIERZĄDNICY ALE CIĄGLE SIĘ TEJ WŁADZY BUNTUJĄ PRZEZ CO TA WŁADZA JEST GLINIANA I ŻELAZNA CZYLI CHWIEJNA.

Zobaczmy na historie Watykanu!!! Watykan stworzył chrześcijaństwo potem islam aby zapanować nad narodami. Obecnie Watykan zdobywał kontrolę przy pomocy jezuitów nad wszystkimi religiami aby zapanować nad narodami i je zniszczyć jednocząc je w szatański projekt Babel!!!!
Zauważmy jedno, w tym artykule pisałem o jednej z nauk Pawła:
[size=43]PAWEŁ PROMUJE MIESZANIE RAS I NARODÓW… [/size]
Zacytuje jeden z jego listów:
(Cool Ale teraz odrzućcie i wy to wszystko: gniew, zapalczywość, złość, bluźnierstwo i nieprzyzwoite słowa z ust waszych;
(9) Nie okłamujcie się nawzajem, skoro zewlekliście z siebie starego człowieka wraz z uczynkami jego,
(10) A przyoblekli nowego, który się odnawia ustawicznie ku poznaniu na obraz tego, który go stworzył.
(11) W odnowieniu tym nie ma Greka ani Żyda, obrzezania ani nieobrzezania, cudzoziemca, Scyty, niewolnika, wolnego, lecz Chrystus jest wszystkim i we wszystkich.
(12) Przeto przyobleczcie się jako wybrani Boży, święci i umiłowani, w serdeczne współczucie, w dobroć, pokorę, łagodność i cierpliwość,
(13) Znosząc jedni drugich i przebaczając sobie nawzajem, jeśli kto ma powód do skargi przeciw komu: Jak Chrystus odpuścił wam, tak
(14) A ponad to wszystko przyobleczcie się w miłość, która jest spójnią doskonałości.
(15) A w sercach waszych niech rządzi pokój Chrystusowy, do którego też powołani jesteście w jednym ciele: a bądźcie wdzięczni. Kol 3
Paweł tak naprawdę realizuje cel króla Babilonu – szatana – który polega na zniszczeniu każdego narodu!!!! Pomyślmy Bóg zawsze tworzy rzeczy dobre, czyli naród obok rodziny jest doskonałą jednostką organizacyjną ludzkości. Tymczasem religia to jednostka organizacyjna ludzkości stworzona przez szatana!!! Paweł promuje zniszczenie narodu, poprzez swego Chrystusa, który to jest też Chrystusem Watykanu. A przecież Isus był posłany do jendego narodu Izraela, ponieważ był jego królem:
(5) Tych dwunastu posłał Isus, rozkazując im i mówiąc: Na drogę pogan nie wkraczajcie i do miasta Samarytan nie wchodźcie.
(6) Ale raczej idźcie do owiec, które zginęły z domu Izraela.
(7) A idąc, głoście wieść: Przybliżyło się Królestwo Niebios. Mat 10
(22) I oto niewiasta kananejska, wyszedłszy z tamtych stron, wołała, mówiąc: Zmiłuj się nade mną, Panie, Synu Dawida! Córka moja jest okrutnie dręczona przez demona.
(23) On zaś nie odpowiedział jej ani słowa. I przystąpiwszy uczniowie jego, prosili go, mówiąc: Odpraw ją, gdyż woła za nami.
(24) A On odpowiadając, rzekł: Jestem posłany tylko do owiec zaginionych z domu Izraela.
(25) Lecz ona przyszła, złożyła mu pokłon i rzekła: Panie, pomóż mi!
(26) A On, odpowiadając, rzekł: Niedobrze jest brać chleb dzieci i rzucać szczeniętom.
(27) Ona zaś rzekła: Tak, Panie, ale i szczenięta jedzą okruchy, które spadają ze stołu panów ich. Mat 15
Isusa ewangelia miała być głoszona narodom w tym rozproszonym wśród nich zaginionemu narodowi Izraelowi (Słowiańszczyźnie):
(18) A Isus przystąpiwszy, rzekł do nich te słowa: Dana mi jest wszelka moc na niebie i na ziemi.
(19) Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię moje,
(20) Ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami po wszystkie dni aż do skończenia świata. Mat 28
Tymczasem w ewangelii ucznia Pawła Marka co mamy???
(14) Na koniec ukazał się jedenastu uczniom, gdy siedzieli u stołu, i ganił ich niewiarę i zatwardziałość serca, że nie uwierzyli tym, którzy go widzieli zmartwychwskrzeszonego.
(15) I rzekł im: Idąc na cały świat, głoście ewangelię wszystkiemu stworzeniu.
(16) Kto uwierzy i ochrzczony zostanie, będzie zbawiony, ale kto nie uwierzy, będzie potępiony. Mk 16
Porównajmy te dwa sformowania!!! Isus u Mateusza uznaje, ze ewangelia ma być głoszona wśród narodów które to narody stworzył Bóg. Tymczasem Isus Pawła (czyli też Marka) nie uznaje słowa naród tylko używa sformowania STWORZENIE!!! Czy was to nie ciekawi??? Isus u Marka nie mówi nawet słowa ludzie, ale Stworzenie czyli kto?? Ewangelia ma być głoszona upadłym aniołom, zwierzętom, hybrydom i gignatom (wszak nie jest tu mowa o stworzeniu Boga ale o każdym Stworzeniu). Zauważmy jedno Isus Pawła pomija taki zwroty jak naród czy człowiek ale mówi o Stworzeniu!!!! Komu ma być w czasach ostatecznych zwiastowana ewangelia o Królestwie:
(6) I widziałem innego anioła, lecącego przez środek nieba, który miał ewangelię wieczną, aby ją zwiastować mieszkańcom ziemi i wszystkim narodom, i plemionom, i językom, i ludom, który mówił donośnym głosem:
(7) Bójcie się Boga i oddajcie mu chwałę, gdyż nadeszła godzina sądu jego, i oddajcie pokłon temu, który stworzył niebo i ziemię, i morze, i źródła wód. Ap 14
Zobaczmy ewangelia zarówno u Mateusza jak i w Apokalipsie ma być głoszona narodom we wszystkich językach.
 
Czy Tora to religia?? Oczywiście, ze nie!!!
Tora to prawo Boga skierowane do wybranego przez Niego narodu. Prawo to dla owego wybranego narodu Izraela, tworzy państwo które jest doskonałym wzorem i modelem do naśladowania dla innych narodów!!!! Proroctwa o tym mówią:
21 Wszyscy synowie ludzcy będą sprawiedliwi i wszystkie narody błogosławić i służyć mi będą. Hen 10
(11) Gdyż od wschodu słońca aż do jego zachodu wielkie jest moje imię wśród narodów i na wszystkich miejscach spala się kadzidła i składa się czyste ofiary na cześć mojego imienia, bo moje imię jest wielkie wśród narodów – mówi Pan Zastępów. Mal 1
(29) Bo do Pana należy królestwo, On panuje nad narodami. Ps 22
(12) Błogosławiony naród, którego Bogiem jest Pan, Lud, który wybrał sobie na dziedzictwo. Ps 33
lampą jego jest Baranek.
(24) I chodzić będą narody w światłości jego, a królowie ziemi wnosić będą do niego chwałę swoją.
(25) A bramy jego nie będą zamknięte w dzień, bo nocy tam nie będzie;
(26) I wniosą do niego sławę i dostojeństwo narodów. Ap 21
Bóg stworzył narody aby uratować ludzkość. Bóg wybrał sobie jeden naród któremu dał swoje prawo Tory aby ocalić ludzkość czyli narody!!!
Tymczasem czym jest religia??? Jest to system wiary w jakieś dogmaty, wymysły, kłamstwa smoka.
 
Zauważmy ciekawą rzecz posag ze snu  Nebukadnesara ma jeszcze inną ciekawą wymowę. Otóż w miarę historii tworzone są coraz to nowe narody, które to sprawiają, że posąg od głowy jest złoty,  potem staje się  srebrny, miedziany, żelazny a na końcu gliniany pomieszany z żelazem. Oznacza to, że Babilon traci swoją władzę religijną czyli Babilon musi wymyślać coraz to nowe religie – czyli nowe kłamstwa, aby niszczyć nowo powstające narody!!!!

[size=32](5) A NA CZOLE JEJ WYPISANE BYŁO IMIĘ O TAJEMNICZYM ZNACZENIU: WIELKI BABILON, MATKA WSZETECZNIC I OBRZYDLIWOŚCI ZIEMI. AP 17 [/size]

Otóż Wielka Nierządnica to system religijny, jako matka przez swój nierząd płodzi kolejne religie – czyli kłamstwa, dlatego jest matką wszetecznic ponieważ ma córki – inne religie i kulty.

[size=32](15) I MÓWI DO MNIE: WODY, KTÓRE WIDZIAŁEŚ, NAD KTÓRYMI ROZSIADŁA SIĘ WSZETECZNICA, TO LUDY I TŁUMY, I NARODY, I JĘZYKI. AP 17 [/size]

Wielka Nierządnica próbuje ponownie zyskać złotą władzę religijną nad narodami, które są niczym wzburzone wody i buntują się owej Nierządnicy!!!!
Zauważmy jedno Tora jest skierowana do wybranego przez Boga narodu Izraela!!! Ten naród obecnie jest ukarany przez Boga i wygnany na Północ, rozproszony wśród innych narodów (Słowianie). Ale znowu wynika to z Tory i jest realizacją tych jej punktów dotyczących sankcji karnych za nieprzestrzeganie Tory przez Izrael:
https://obserwatorczasowkonca.wordpress.com/2016/08/29/przymierze-boga-z-narodem-izraelskim-trwa-do-dzis/
A zatem Tora którą ma wypełniać naród wybrany przez Boga – Izrael jest prawdą. To tak jak w matematyce jest jedna prawda i nieskończona ilość kłamstw. Tymczasem religie to tak naprawdę kłamstwa. Zobaczmy Torę może wykonywać tylko Izrael, czynności dotyczące kultu Boga może wykonywać tylko jeden z 12 pokoleń Izraela pokolenie Lewiego!!! Tora to prawo państwowe dla Izraela a nie żadna religia.
Tymczasem zauważmy coś ciekawego król Babilonu – szatan, zrobił z Tory kolejną religie. Otóż w czasach Isusa królestwem Judei rządzili nie Judejczycy, Lewici czy Beniamici ale Edomici:


ŻYD – POJĘCIE WYJĄTKOWO MYLĄCE, PONIEWAŻ ŻYD NIE NIE POWINIEN BYĆ UTOŻSAMIANY Z IZRAELITĄ.
JAKUB, CZYLI IZRAEL MIAŁ DWUNASTU SYNÓW. JEDEN Z NICH MIAŁ NA IMIĘ JUDA, A JEGO POKOLENIE TO JUDEJCZYCY. CHRYSTUS URODZIŁ SIĘ W POKOLENIU JUDY, W JUDEI Z POKOLENIA JUDY – TAK ZE STRONY MARII, MATKI JEGO JAK I PRZYBRANEGO OJCA, JÓZEFA. TEORETYCZNIE MOŻNA BY GO NAZWAĆ JUDEJCZYKIEM. JEST JEDNAK KWESTIA, KTÓRA WYKLUCZA TĘ OPCJĘ. JEGO OJCEM JEST BÓG, WIĘC ISUS NIE BYŁ JUDEJCZYKIEM ALE JEST I BYŁ ZAWSZE SYNEM BOŻYM.
NIE BYŁ ON NIGDY ŻYDEM.
WEDŁUG BIBLII TO MĘŻCZYZNA ZRODZIŁ TĘ OSOBĘ  CZY INNĄ. ADAM ZRODZIŁ SETA, JESSE ZRODZIŁ DAWIDA – TYPOWE BIBLIJNE WERSETY, KTÓRE SĄ W KONFLIKCIE ŻYDOWSKIEJ PERCEPCJI, ŻE MATKA STANOWI O POCHODZENIU SWEGO DZIECKA. BIBLIA MÓWI, ŻE OJCIEC!
MATEUSZA 1:2 ABRAHAM BYŁ OJCEM IZAAKA, A IZAAK OJCEM JAKUBA, A JAKUB OJCEM JUDY ORAZ BRACI JEGO. 3 A JUDA ZRODZIŁ Z TAMAR FARESA I ZERĘ, A FARES BYŁ OJCEM EZRONA, A EZRON OJCEM ARAMA. 4 A ARAM BYŁ OJCEM AMINADABA, A AMINADAB OJCEM NAASONA, A NAASON OJCEM SALMONA. 5 A SALMON ZRODZIŁ Z RAHAB BOOZA, A BOOZ ZRODZIŁ Z RUTY JOBEDA, A JOBED BYŁ OJCEM JESSEGO.
WSZELKIE RODOWODY PRZEDSTAWIAJĄ OJCA, JAKO SPRAWCĘ URODZIN ORAZ KONTYNUACJĘ RODU. TRZEBA TAKŻE WYRAŹNIE PODKREŚLIĆ, ŻE ISUSNIE PRZYSZEDŁ DO ŻYDÓW, ALE DO ZAGUBIONYCH OWIEC Z DOMU IZRAELA. DLATEGO DO WIĘKSZOŚCI Z NICH MÓWIŁ JEDYNIE W PRZYPOWIEŚCIACH.
OD SYNA IZRAELA – JUDY WZIĘŁA SIĘ NAZWA ŻYDZI, ALE I TO NIE JEST PRAWDĄ. NAZWA TA JEST ZNIEKSZTAŁCONA. WSPÓŁCZEŚNI ŻYDZI NIE SĄ JUDEJCZYKAMI. PRZEWAŻAJĄCA ICH CZĘŚĆ TO POTOMKOWIE CHAZARÓW , RESZTA TO EDOMICI, KTÓRZY ZOSTALI PODBICI PRZEZ JUDEJCZYKÓW OKOŁO 125 LAT PRZED NARODZENIEM ISUSA. EDOMICI ZOSTALI ZMUSZENI DO PRZEJŚCIA NA JUDAIZM. ZNIEKSZTAŁCILI GO Z CZASEM ORAZ AKTYWNIE ZWALCZALI WSZELKIE FORMY CHRZEŚCIJAŃSTWA. KRÓL HEROD  BYŁ EDOMITĄ (SYN IDUMEJCZYKA ) ORAZ ZNACZNA CZĘŚĆ FARYZEUSZY .
OK. 163 P.N.E. TERYTORIUM EDOMU ZOSTAŁO PODBITE PRZEZ JUDĘ MACHABEUSZA, WŁADCĘ ŻYDOWSKIEGO. OSTATECZNIE OK. 125 P.N.E. PODBIŁ EDOMITÓW JAN HIRKAN I, KTÓRY ZMUSIŁ ICH DO PRZYJĘCIA RELIGII ŻYDOWSKIEJ. OD TEJ PORY EDOMICI STANOWILI CZĘŚĆ NARODU ŻYDOWSKIEGO. ŹRÓDŁO –HTTP://PL.WIKIPEDIA.ORG/WIKI/IDUMEA
ICH RELIGIA…
THE NATURE OF EDOMITE RELIGION BEFORE THEIR CONVERSION TO JUDAISM IS LARGELY UNKNOWN. AS CLOSE RELATIVES OF OTHER LEVANTINE SEMITES, THEY MAY HAVE WORSHIPED SUCH GODS AS EL, BAAL, KAUS AND ASHERAH. THE OLDEST BIBLICAL TRADITIONS PLACE YAHWEH AS THE DEITY OF SOUTHERN EDOM, AND MAY HAVE ORIGINATED IN „EDOM/SEIR/TEMAN/SINAI” BEFORE BEING ADOPTED IN ISRAEL AND JUDAH.[41] ŹRÓDŁO – ^ MARK S. SMITH, „THE ORIGINS OF BIBLICAL MONOTHEISM”, (OXFORD UNIVERSITY PRESS, 2001) PP.140–145
TŁUMACZĄC LUŹNO – EDOMICI WIELBILI (ZGODNIE Z BIBLIĄ) ELBAALAKAUS I ASZERĘ. NAJSTARSZE TRADYCJE WSKAZUJĄ NA YAHWEH JAKOGŁÓWNE BÓSTWO POŁUDNIOWEGO EDOMU. TAKICH INFORMACJI JEST ZNACZNIE WIĘCEJ W LITERATURZE I STAJE SIĘ JASNE, ŻE YAHWE BYŁ BOGIEM KANAANU ORAZ IDUMEI – Z PEWNOŚCIĄ NIE BYŁ BOGIEM IZRAELA! YAHWEH JEST TAKŻE UTOŻSAMIANY Z BAALEM. I W TYM MIEJSCU MAMY PROBLEM.
IMIĘ YAHWEH JEST MANIPULACJĄ. ŻYDZI TWIERDZĄ, ŻE TETRAGRAM TO IMIĘ.  JEST TO NIEPRAWDĄ. TETRAGRAM  JEST RZECZOWNIKIEM – ZNACZY – BÓG. TO WŁAŚNIE O EDOMITACH PODAJĄCYCH SIĘ ZA ŻYDÓW MÓWI NAM OBJAWIENIE:
OBJAWIENIE 2:9 ZNAM UCISK TWÓJ I UBÓSTWO, LECZ TYŚ BOGATY, I WIEM, ŻE BLUŹNIĄ TOBIE CI, KTÓRZY PODAJĄ SIĘ ZA ŻYDÓW, A NIMI NIE SĄ, ALE SĄ SYNAGOGĄ SZATANA.
WERSET TEN WSKAZUJE NIEDWUZNACZNIE, ŻE LUDZIE NAZYWANI ŻYDAMI SĄ WIELBICIELAMI SZATANA.  ISUS OKREŚLIŁ ICH TAKŻE W TEN SPOSÓB:
MATEUSZA 23:33 (NWT PL) „WĘŻE, POMIOCIE ŻMIJOWY, JAKŻE UCIEKNIECIE PRZED SĄDEM GEHENNY?”
RZECZYWISTY NARÓD – IZRAEL ZAWIERAŁ 12 POKOLEŃ SYNÓW IZRAELA. TYMCZASEM DZISIEJSZY FAŁSZYWY IZRAEL POSIADA ZALEDWIE NIEWIELKĄ CZĄSTKĘ LUDZI, KTÓRYCH MOŻNA NAZWAĆ JUDEJCZYKAMI. A GDZIE RESZTA Z 11-CIU POKOLEŃ?
NARODEM WYBRANYM PRZEZ BOGA BYŁ 12 POKOLENIOWY IZRAEL – NIE TYLKO JUDEJCZYCY CZY ŻYDZI!
NIEMAL WSZYSTKIE OFICJALNE INFORMACJE O ŻYDACH TO STEK KŁAMSTW. TZW. JĘZYK HEBRAJSKI JEST TAKŻE WIELKIM KŁAMSTWEM.
JĘZYK HEBRAJSKI
JĘZYK NAZYWANY OBECNIE HEBRAJSKIM JEST W RZECZYWISTOŚCI JĘZYKIEM JUDEO-ARAMEJSKIM, CZYLI JEDNYM Z DIALEKTÓW JĘZYKA ARAMEJSKIEGO, ODZIEDZICZONEGO PRZEZ ŻYDÓW PODCZAS NIEWOLI W BABILONIE. BABILON I ASYRIA POSŁUGIWAŁY SIĘ WŁAŚNIE TYM JĘZYKIEM. ZA CZASÓW HERODA  ALFABET ARAMEJSKI – SPÓŁGŁOSKOWY UPROSZCZONO I TAK POWSTAŁ OBECNIE UŻYWANY KWADRATOWY ALFABET ARAMEJSKI, NAZYWANY DZISIAJ KŁAMLIWIE ALFABETEM HEBRAJSKIM.
Religie to wymysł szatana... narody zaś pochodzą od Boga. Herod2
HEROD WIELKI
NOWOCZESNY JĘZYK I ALFABET HEBRAJSKI TO W RZECZYWISTOŚCI JĘZYK I ALFABET JUDEO-ARAMEJSKI.
ORYGINALNYM JĘZYKIEM STAREGO TESTAMENTU JEST TZW. PALEO-HEBRAJSKI, KTÓRY WEDŁUG DZISIEJSZEJNOMENKLATURY NIE JEST JĘZYKIEM SEMICKIM. DLATEGO MAMY W TEJ KWESTII WIELKI PROBLEM. JEŻELI PALEO-HEBRAJSKI SKLASYFIKUJEMY JAKO JĘZYK SEMICKI ORAZ JAKO HEBRAJSKI – NOWOCZESNY HEBRAJSKI CZYLI JUDEO-ARAMEJSKI NIE JEST ANI JĘZYKIEM SEMICKIM, ANI HEBRAJSKIM.
UŻYWANY OBECNIE PRZEZ ŻYDÓW JUDEO-ARAMEJSKI NIE JEST WIĘC ANI HEBRAJSKIM, ANI SEMICKIM.
http://www.proroctwa.com/hebraizacja.htm


Zobaczmy judaizm to kolejna religia. Kim byli saduceusze – kapłanami w 2 świątyni, kim byli faryzeusze – ludźmi uczącymi mieszkańców Judei Tory, ale oni nie byli Lewitami ani nawet Judejczykami czy Beniamitami, w większości byli oni Edomitami. Swoje wpływy poszerzali ponieważ czynili Judejczykiem – czyli wyznawcą swojej religii bazującej na Torze – członka innego narodu. Isus przecież to zarzucił faryzeuszom:
(15) Biada wam, uczeni w Piśmie i faryzeusze, obłudnicy, że obchodzicie morze i ląd, aby pozyskać jednego współwyznawcę, a gdy nim zostanie, czynicie go synem Gehenny dwakroć gorszym niż wy sami. Mat 23
Dlaczego Isus zarzucił faryzeuszom, że oni robią wszystko aby uczynić Judejczykiem każdego człowieka??? Przecież wypełnianie Tory jest dobre!!! Otóż wg Tory, Izraelitą się jest się z powodu urodzenia i genów a nie z powodu wyznawania danej religii. Owszem przedtawiciel danego narodu mógł zostać Izraelitą ale po długich i trudnych zabiegach. Tymczasem faryzeusze czynili Judejczykiem każdego ich zwolennika który się obrzezał. Zobaczmy tutaj mamy opis ksiąg Tanachu:
Kanon Biblii hebrajskiej stanowią 24 księgi:


PRAWO – TORA (PIĘCIOKSIĄG  MOJŻESZA )

1. KSIĘGA RODZAJU  – BE-RESZIT (בראשית)

2. KSIĘGA WYJŚCIA  – SZEMOT (שמות)

3. KSIĘGA KAPŁAŃSKA  – WA-JIKRA (ויקרא)

4. KSIĘGA LICZB  – BA-MIDBAR (במדבר)

5. KSIĘGA POWTÓRZONEGO PRAWA  – DWARIM (דברים)

PROROCY – NEWIIM
PROROCY DAWNIEJSI

6. KSIĘGA JOZUEGO  – JEHOSZUA (יהושע)

7. KSIĘGA SĘDZIÓW  – SZOFTIM (שופטים)

8. KSIĘGI SAMUELA (1 I 2) – SZEMUEL (שמואל)

9. KSIĘGI KRÓLÓW (1 I 2) – MELACHIM (מלכים)

PROROCY PÓŹNIEJSI

10. KSIĘGA IZAJASZA  – JISZAJA (ישעיה)

11. KSIĘGA JEREMIASZA  – JIREMIJA (ירמיה)

12. KSIĘGA EZECHIELA  – JICHZEKEL (יחזקאל)

13. DWUNASTU PROROKÓW MNIEJSZYCH – TREJ ASAR (תרי עשר)

KSIĘGA OZEASZA  – HOSZEA (הושע)

KSIĘGA JOELA  – JOEL (יואל)

KSIĘGA AMOSA  – AMOS (עמוס)

KSIĘGA ABDIASZA  – OWADIJA (עובדיה)

KSIĘGA JONASZA  – JONA (יונה)

KSIĘGA MICHEASZA  – MICHA (מיכה)

KSIĘGA NAHUMA  – NACHUM (נחום)

KSIĘGA HABAKUKA  – CHAWAKUK (חבקוק)

KSIĘGA SOFONIASZA  – CFANIJA (צפניה)

KSIĘGA AGGEUSZA  – CHAGAJ (חגי)

KSIĘGA ZACHARIASZA  – ZCHARIJA (זכריה)

KSIĘGA MALACHIASZA  – MALACHI (מלאכי)

PISMA – KETUWIM

14. KSIĘGA PSALMÓW  – TEHILIM (תהלים)

15. KSIĘGA PRZYSŁÓW  – MISZLEJ (משלי)

16. KSIĘGA HIOBA  – IJOW (איוב)

17. PIEŚŃ NAD PIEŚNIAMI  – SZIR HA-SZIRIM (שיר השירים)

18. KSIĘGA RUT  – RUT (רות)

19. LAMENTACJE JEREMIASZA  – EJKA (איכה)

20. KSIĘGA KOHELETA  – KOHELET (קהלת)

[size=32]21. KSIĘGA ESTERY  – ESTER (אסתר)[/size]


22. KSIĘGA DANIELA  – DANIEL (דניאל)

23. KSIĘGI EZDRASZA I NEHEMIASZA – EZRA WE-NECHEMIJA (עזרא ונחמיה)

24. KSIĘGI KRONIK (1  I 2 ) – DIWREJ HA-JAMIM (דברי הימים)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Tanach 
Zaznaczyłem księga Estery która opisuje, że wpływy na dworze króla Asyrii i uratowanie żydów, zawdzięczają oni kobiecie a nie Bogu. Jest to księga Edomitów, w jaki sposób zdobywają oni wpływy polityczne – jest to książka instruktażowa w jaki sposób mają oni zdobywać władzę. Zauważcie jedno, żydzi liczą swoje pochodzenie od matki tymczasem Biblia mówi, że pochodzenie liczy się od ojca.
Czyli zobaczmy jedno Isus trafnie zauważył, że faryzeusze powoływali się na Torę tak naprawdę unieważnili prawo swoimi naukami:
(2) Dlaczego uczniowie twoi przestępują naukę starszych? Nie myją bowiem rąk, gdy chleb jedzą.
(3) On zaś, odpowiadając, rzekł im: A dlaczego to wy przestępujecie przykazania Boże dla nauki waszej?
(4) Wszak Bóg powiedział: Czcij ojca i matkę, oraz: Kto złorzeczy ojcu lub matce, niech poniesie śmierć.
(5) A wy powiadacie: Ktokolwiek by rzekł ojcu lub matce: To, co się ode mnie jako pomoc należy, jest darem na ofiarę.
(6) Nie musi czcić ani ojca swego, ani matki swojej: tak to unieważniliście słowo Boże przez naukę swoją.
(7) Obłudnicy! Dobrze prorokował o was Izajasz w słowach:
(Cool Lud ten czci mnie wargami, ale serce ich jest daleko ode mnie.
(9) Daremnie mi jednak cześć oddają, głosząc nauki, które są nakazami ludzkimi.
(10) I przywoławszy do siebie lud, rzekł im: Słuchajcie i zrozumiejcie.
(11) Nie to, co wchodzi do ust, kala człowieka, lecz to, co z ust wychodzi, to kala człowieka.
(12) Wtedy przystąpili uczniowie i rzekli do niego: Wiesz, że faryzeusze, usłyszawszy to słowo, zgorszyli się?
(13) A On odpowiadając rzekł: Wszelka roślina, której nie zasadził Ojciec który jest w niebie, wykorzeniona zostanie.
(14) Zostawcie ich! Ślepi są przewodnikami ślepych, a jeśli ślepy ślepego prowadzi, obaj w dół wpadną.
(15) A odpowiadając Piotr, rzekł mu: Wyłóż nam to podobieństwo.
(16) A On rzekł: To i wy jeszcze nie rozumiecie?
(17) Czy nie rozumiecie, że wszystko, co wchodzi do ust, idzie do żołądka i na zewnątrz się wydala?
(18) A co z ust wychodzi, pochodzi z serca, i to kala człowieka.
(19) Z serca bowiem pochodzą złe myśli, zabójstwa, cudzołóstwa, rozpusta, kradzieże, fałszywe świadectwa, bluźnierstwa.
(20) To właśnie kala człowieka; ale jedzenie nie umytymi rękoma nie kala człowieka. Mat 15
Przecież na tym polega judaizm na unieważnieniu Tory. Paweł z Tarsu tworząc religie chrześcijańską kontynuował naukę faryzeuszy i religie judaizmu polegającą na całkowitym nieważnieniu prawa Bożego i proroctw!!!!
No właśnie Paweł kontynuował politykę faryzeuszy czyli politykę Babilonu polegającą na tworzeniu określonej religii która swoim wpływem obejmowała by wiele narodów i te narody niewoliła!!!!
Czym jest chrześcijaństwo, jak nie religią która niewoli całe narody a która bazuje na Torze, Biblii ewangelii i unieważnia słowa Boga i Pomazańca zawarte w Biblii???
Islam to kolejny Babiloński kult:
https://uderzwfalsz.wordpress.com/2015/06/17/watykan-stworzyl-islam-koran-bukhari-historia-bizantyjska/
A hinduizm czy buddyzm bazują na naukach Babilonu z okresu złotek głowy, reinkarnacja nauka że za dobre uczynki nagrodę dostaje się w zaświatach, człowiek ma duszę i ciało ludzkie jest przyczyną zła!!! To nauki z Babilonu czyli posągu o złotej głowie.
Oto słowa władcy Watykanu papieża Franciszka:

[size=32]PAPIEŻ W SRI LANCE: NIE WOLNO POZWOLIĆ, ABY RELIGIA BYŁA PRZYCZYNĄ WOJNY [/size]

Przecież religia jest najlepszą przyczyną do wojny, przemocy i najlepszym szatańskim narzędziem do niszczenia narodów!!!!
Co zrobił Islam z narodami je wyznającymi, jak je zniewolił i zniszczył dowodów jest mnóstwo. Zobaczmy na Serbów i Bośniaków, przecież Bośniacy to z islamizowani Serbowie, dziś są to dwa niewidzące siebie narody. Do wojny w Jugosławii doprowadziła religia. Wojna religijna w Niemczech w XVII wieku doprowadziła do śmierci milionów Niemców i podziału Niemiec na Landy:
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wojna_trzydziestoletnia
Islam przecież nakazuje wojnę z każdym nie islamskim narodem (a zresztą z innymi islamistami też).
Demokracja przecież jest także religią, podobnie komunizm i socjalizm. Każda wiara w szatańskie kłamstwa to jest religia, która doprowadza do wojny.
Oto co mówi Isus o religiach:
(4) A Isus odpowiadając, rzekł im: Baczcie, żeby was kto nie zwiódł.
(5) Albowiem wielu przyjdzie w imieniu moim, mówiąc: Jam jest Chrystus, i wielu zwiodą.
(6) Potem usłyszycie o wojnach i wieści wojenne. Baczcie, abyście się nie trwożyli, bo musi się to stać, ale to jeszcze nie koniec.
(7) Powstanie bowiem naród przeciwko narodowi i królestwo przeciwko królestwu, i będzie głód, i mór, a miejscami trzęsienia ziemi.
(Cool Ale to wszystko dopiero początek boleści. Mat 24
Otóż co będzie przyczyną, że powstanie naród przeciwko narodowi jak nie religie – które będzie tworzył król Babilonu Szatan!!!
Oto jaki jest plan Babilonu w tworzeniu religii – które są powodem do wojen i konfliktów pomiędzy narodami:

[size=32]„KAŻDA TEZA ZAWIERA JUŻ W SOBIE ANTYTEZĘ, OBYDWIE ZAŚ ZOSTAJĄ ZNIESIONE W SYNTEZIE”. – HEGEL [/size]


Zobaczmy na plan trzeciej wojny światowej:


„TRZECIA WOJNA ŚWIATOWA MUSI SIĘ ROZPOCZĄĆ OD PRZEWAGI RÓŻNIC SPOWODOWANYCH PRZEZ AGENTURYILLUMINATI POMIĘDZY POLITYCZNYMI SYJONISTAMI ORAZ LIDERAMI ŚWIATA ISLAMU. OWA WOJNA MUSI BYĆ PROWADZONA W TAKI SPOSÓB, ZE ISLAM (ISLAMSKI ŚWIAT ARABSKI) ORAZ POLITYCZNY SYJONIZM (PAŃSTWO IZRAEL)WZAJEMNIE SIĘ ZNISZCZĄ.
W TYM SAMYM CZASIE INNE PAŃSTWA, PONOWNIE PODZIELONE W TEJ KWESTII BĘDĄ POWSTRZYMYWANE DO PUNKTU KOMPLETNEGO WYCZERPANIA FIZYCZNEGO, MORALNEGO, DUCHOWEGO ORAZ EKONOMICZNEGO.
WYPUŚCIMY NIHILISTÓW ORAZ ATEISTÓW ORAZ SPROWOKUJEMY NIEZWYKŁY SOCJALNY KATAKLIZM, KTÓRY W CAŁYM TYM HORRORZE WYKAŻE JASNO I DOBITNIE NARODOM EFEKTY ABSOLUTNEGO ATEIZMU, POCHODZENIE ZDZICZENIA I NAJBARDZIEJ KRWAWE ORGIE.
WTEDY NA KAŻDYM MIEJSCU, WSZĘDZIE, OBYWATELE, ZMUSZENI DO WŁASNEJ OBRONY PRZED MNIEJSZOŚCIAMI ETNICZNYMI I REWOLUCJONISTAMI, BĘDĄ EKSTERMINOWAĆ OWYCH NISZCZYCIELI CYWILIZACJI A MASY POZBAWIONE ILUZJI WOBEC CHRZEŚCIJAŃSTWA, KTÓREGO BOSKIE DUCHY, FORMUJĄCE CHRZEŚCIJAŃSTWO BEZ KOMPASU ORAZ KIERUNKU, POŻĄDAJĄCYCH IDEAŁÓW ALE BEZ WIEDZY, GDZIE UMIEŚCIĆ SWOJE ODDANIE I ADORACJĘ, OTRZYMAJĄ RZECZYWISTE ŚWIATŁO POPRZEZ UNIWERSALNĄ MANIFESTACJĘ CZYSTEJ DOKTRYNY LUCYFERA, WYSTAWIONEJ W KOŃCU NA PUBLICZNY WIDOK.
TO WYJAWIENIE SPOWODUJE W REZULTACIE GENERALNY REAKCYJNY RUCH, PO KTÓRYM NASTĄPI ZNISZCZENIECHRZEŚCIJAŃSTWA ORAZ ATEIZMUOBYDWU ZWYCIĘŻONYCH ORAZ ZNISZCZONYCH W TYM SAMYM CZASIE.”(HTTP://WWW.THREEWORLDWARS.COM/ALBERT-PIKE2.HTM  EN)
http://www.zbawienie.com/plan3wojen.htm


ZOBACZMY CELEM BABILONU JEST ZNISZCZENIE RELIGII KTÓRE SAM STWORZYŁ I ZASTĄPIENIE GO JEDNĄ RELIGIĄ KRÓLA BABILONU – LUCYFERA!!! CZYLI ZROBIENIE Z GLINIANYCH I ŻELAZNYCH NÓG NOGI ZE ZŁOTA!!!!

ZAUWAŻMY COŚ CIEKAWEGO – CELOWO ZAZNACZYŁEM TO NA NIEBIESKO. PLAN ZAKŁADA POKAZANIE EFEKTY NIHILIZMU I ATEIZMU NARODOM…. ALE PÓŹNIEJ JEST COŚ CIEKAWSZEGO… OTÓŻ PLAN NIE MÓWI JUŻ O NARODACH ALE O MASACH KTÓRE NISZCZĄ WSZELKIE RELIGIE I AKCEPTUJĄ CZYSTĄ RELIGIĘ LUCYFERA!!!!

CZYLI PLAN 3 WOJEN ZAKŁADA ZNISZCZENIE NARODÓW, KTÓRE ZOSTANĄ PRZEMIENIONE W MASĘ AKCEPTUJĄCE LUCYFERIANIZM. PLAN 3 WOJEN ZAKŁADA, ŻE LUDZKOŚĆ POWRÓCI DO PLANU ODBUDOWY MIASTA I WIEŻY BABEL!!!! CZYLI PLAN 3 WOJEN ZAKŁADA, ŻE LUDZKOŚĆ PONOWNIE ZJEDNOCZY SIĘ PRZECIWKO STWORZYCIELOWI!!!!

Jest jeszcze coś ciekawszego… otóż Bóg powiedział Izajaszowi co???
(12) O, jakże spadłeś z nieba, ty, gwiazdo jasna, synu jutrzenki! Powalony jesteś na ziemię, pogromco narodów! Iz 14
Ano to, że w tym planie coś nawali. Bóg nie pozwoli królowi Babilonu – Lucyferowi, aby ten odbudował swoje królestwo jak to było za czasów Nimroda. Ciekawe ile z tego planu 3 wojen zostanie zrealizowane???
 
 
Tak naprawdę każda religia należy do szatana!!!!

[size=32]ZAPAMIĘTAJMY TWÓRCĄ NARODÓW JEST SAM BÓG, ZAŚ TWÓRCĄ KAŻDEJ RELIGII JEST SZATAN!!!![/size]


Oto co o religii mówił twórca innej religii – socjalizmu – Karol Marks (także satanista):

[size=43] RELIGIA JEST OPIUM LUDU[/size]


ZOBACZMY RELIGIA JEST NARKOTYKIEM DLA NARODU, JEST TRUCIZNĄ DLA KAŻDEGO NARODU!!! OTO CO SZATAN OFERUJE NARODOM – TRUCIZNĘ!!!! KAŻDY NARKOTYK OTUMANIA I NISZCZY ZDROWIA ORAZ UZALEŻNIA OD SIEBIE. A JAK ZACHOWUJĄ SIĘ NARODY WYZNAJĄCE DANĄ RELIGIĘ??? JAK STADO NARKOMANÓW!!!!

Oto inne cytaty o tym czym jest religia. Czy wiecie, ze dla tyranów religia jest najlepszą metodą zachowania władzy nad narodami:

[size=32]„DLA LUDU RELIGIA JEST PRAWDĄ, DLA MĘDRCÓW FAŁSZEM, A DLA WŁADCÓW JEST PO PROSTU UŻYTECZNA”SENEKA MŁODSZY [/size]

[size=32]„CI, KTÓRZY DZIERŻĄ WŁADZĘ POWOŁUJĄ SIĘ NA PRAWA BOSKIE. JEST TO NAJLEPSZY ŚRODEK ZACHOWANIA TYRANII” JOHN TOLAND [/size]

Czy wiecie, że demokracja też jest religią – którą wymyślił szatan:

[size=32]„DEMOKRACJA JEST FORMĄ RELIGII: POLEGA ONA NA ODDAWANIU CZCI SZAKALOM PRZEZ OSŁY.”HENRY LOUIS MENCKEN [/size]

Tutaj jest więcej cytatów o religii:
https://pl.wikiquote.org/wiki/Religia
Jedna są mniej trafione inne bardziej….ale zauważmy coś ciekawego, religia czym różni się od Boga Biblii???

OTÓŻ BÓG IZRAELA DAWAŁ JAWNE DOWODY IZRAELITOM KIM JEST KIEDY DAWAŁ IM TORĘ. BÓG CZYNIŁ NA OCZACH IZRAELITÓW I INNYCH NARODÓW CUDA. TYLKO WTEDY GDY POKAZAŁEM IZRAELITOM SWOJĄ MOC, GDY ICH CHRONIŁ BÓG RZADAŁ OD NICH – SŁUSZNIE – ABY WYPEŁNIALI ONI JEGO PRAWO NA KTÓRE SAMI SIĘ ZGODZILI!!!!DLATEGO TORA NIE JEST RELIGIĄ. TORA JEST PRAWEM DLA IZRAELA, JEST PRAWDĄ – OPARTĄ NA JAWNYCH DOWODACH MOCY BOGA!!! PROROCTWA JASNO MÓWIĄ, ZE TO BÓG W MOCY I CHWALE PONOWNIE ZBIERZE ZAGINIONY IZRAEL Z POWROTEM!!! TYMCZASEM RELIGIE, WYDAJĄ SWOIM WYZNAWCOM POLECENIA NA PODSTAWIE ŚLEPEJ WIARY!!!! 

INNĄ CECHĄ RELIGII JEST TO, ŻE NISZCZY ONA KAŻDY NARÓD. TYMCZASEM TORA WZMACNIAŁA WYBRANY NARÓD IZRAEL GDY TEN WYPEŁNIAŁ ZAWARTE W NIEJ PRAWO. ZOBACZMY JAK CHRZEŚCIJAŃSTWO, ISLAM, HINDUIZM, SOCJALIZM I DEMOKRACJA – CZYLI RELIGIE ZNISZCZYŁY NARODY KTÓRE WYZNAJĄ TE RELIGIE!!!!

https://cyryl27.wordpress.com/2016/09/06/narody-a-religie-czyli-wyjasnienie-problemu-z-perspektywy-prawa-boga/
avatar
Cyryl
Liczba postów : 1422
Join date : 21/03/2015
https://cyryl27.wordpress.com/

Religie to wymysł szatana... narody zaś pochodzą od Boga. Empty Re: Religie to wymysł szatana... narody zaś pochodzą od Boga.

on 30th Lipiec 2017, 13:30
Jak widać dałem swój artykuł aby wam pokazać skalę problemu.

Bóg stworzył narody zaś religie wymyślili upadli.

Tora to prawo jakie Bóg dał do wypełniania narodowi wybranemu, łącznie z nakazami jak czcić Boga.

A teraz pokarzę wam ciekawy artykuł jak nacjonalizm wzmocnił Arabów a potem jak islamizacja zniszczyła i podzieliła Arabów:
xportal napisał:
[size=42]Adam Danek: Dziś prawdziwych Arabów już nie ma[/size]
20 lipca 2017 16:36

W oczach większości środowisk patriotycznych w Polsce do rangi głównego wroga oraz zagrożenia dla ojczyzny, Europy i cywilizacji urośli Arabowie. To dowód – nie pierwszy – że środowiska te dość mało rozumieją z procesów rozgrywających się obecnie w świecie. Jak twierdzą, zamachy terrorystyczne na ulicach zachodnioeuropejskich miast są rezultatem napływu Arabów. Żywo komentują sytuację na Bliskim Wschodzie, gdzie, jak sądzą, wskutek nieustannych awantur wzniecanych przez Arabów tli się bez końca światowe ognisko niepokoju. W obu przypadkach bezrefleksyjnie powtarzają fałszywe opinie.
Aby się o tym przekonać, wystarczy rzucić okiem na uliczne demonstracje egzotycznie ubranych przybyszów, domagających się we Francji czy w Anglii zaprowadzenia szariatu. W ich szeregach nie widać ani jednego Araba, tylko samych muzułmanów. Podobnie, w szeregach na przykład Państwa Islamskiego nie znajdziemy ani jednego Araba, tylko samych dżihadystów, nierzadko przybyłych z takich krajów, jak Gruzja, Czeczenia, Chiny, Francja, Niemcy, a nawet Polska – które do świata arabskiego nie należą.
Ujmijmy to jaśniej. Jeśli mieszkańcy Bliskiego Wschodu manifestują dziś aktywność w polityce międzynarodowej, czynią to przede wszystkim jako wyznawcy islamu, a nie jako Arabowie. Zwłaszcza w swoich kontaktach i konfrontacjach z Zachodem – szczególnie istotnych dla nich i dla nas, „antyglobalistów z prawa” – występują z reguły nie jako Arabowie, lecz jako muzułmanie, choć jeszcze kilka dekad temu było odwrotnie. Wówczas bowiem w świecie arabskim dominowały idee, które dziś są w odwrocie: panarabizm i arabski nacjonalizm. Wbrew wyobrażeniom domorosłych „krzyżowców XXI wieku” wiele problemów współczesnego świata wynika nie z ekspansji czynnika arabskiego, lecz z jego osłabienia, między innymi na rzecz czynnika islamskiego. Arabizm jest obecnie w upadku, a próżnię po nim musi coś wypełnić. Można wręcz powiedzieć, że za naszego życia w dziejach świata arabskiego skończyła się „epoka arabska”, ustępując miejsca „epoce muzułmańskiej”.
Upadkowi arabizmu towarzyszy polityczna degrengolada świata arabskiego. Aby ujrzeć jej miarę, wystarczy porównać wydarzenia przed i po zakończeniu „epoki arabskiej”. W roku 1973 kraje arabskie potrafiły solidarnie ukarać Zachód pierwszym wielkim kryzysem naftowym za wsparcie udzielone Izraelowi w wojnie Jom Kippur. W roku 1975 potrafiły przeforsować rezolucję Zgromadzenia Ogólnego ONZ potępiającą syjonizm jako formę rasizmu. W roku 2011 kraje arabskie same zachęcały NATO do ataku na inny kraj arabski – Libię. W roku 2015 koalicja krajów arabskich z błogosławieństwem Ameryki rozpoczęła inwazję na inny kraj arabski – Jemen. W roku 2017 cztery kraje arabskie – Egipt, Arabia Saudyjska, Zjednoczone Emiraty Arabskie i Kuwejt – grożą wojną piątemu krajowi arabskiemu – Katarowi – ku zadowoleniu finansowych pasożytów z Wall Street i londyńskiego City (cena ropy spadnie, jeśli państwa-eksporterzy się pokłócą) oraz Żydów z Mosadu.
Przypomnijmy sobie wiodących polityków „epoki arabskiej” – nacjonalistów: Nasera, Abd al-Karima Kasima, Burgibę, Kadafiego, Saddama Husajna, Hafeza al-Asada, Dżafara an-Numajriego, Jasera Arafata czy nawet Mubaraka. Mieli rozbieżne koncepcje i nierzadko krzyżowali sobie wzajemnie szyki, ale każdy z nich walczył o interesy swojego kraju i narodu najlepiej, jak potrafił. Na ich tle dzisiejsi politycy świata arabskiego to niemrawe miernoty. I z drugiej strony, żaden prawdziwy arabski polityk nie zapuszczał teatralnej brody i nie farbował jej na rudo, żeby pokazać, jaki jest podobny do Mahometa.
„Epoka arabska” skończyła się około roku 1991 – roku rozpadu Związku Sowieckiego i pierwszej wojny w Zatoce Perskiej. Symbolem jej końca był udział syryjskich czołgów Hafeza al-Asada w ataku amerykańskich wojsk na iracką armię Saddama Husajna. Nie przez przypadek wspominam o Związku Sowieckim. Blok wschodni, dopóki istniał, wspierał tendencje panarabskie i nacjonalistyczne, ponieważ chciał mieć Arabów po swojej stronie. Jego przywódcy oczywiście zdawali sobie sprawę, że gdyby faktycznie doszło do politycznego zjednoczenia świata arabskiego, powstałby potężny ośrodek siły, który nie pozwoliłby się sterować Moskwie i byłby dla niej potencjalnym rywalem. Ale wiedzieli też, że nacjonalizm arabski ma ostrze przede wszystkim antyzachodnie, więc powstanie bloku arabskiego otworzyłoby nowe możliwości jego współpracy z blokiem wschodnim w ramach światowego „frontu przeciw imperializmowi”. Dziś bloku wschodniego już nie ma, a blok zachodni pod hasłem eksportu demokracji wspiera dżihadystów.
Nacjonalizm arabski i dżihadyzm pozostają do siebie w odwrotnym stosunku. Nacjonalizm jako nurt ideowy wywodzi się z Europy. W świecie arabskim dżihadyzm ma rdzenne korzenie, ale z łatwością daje się manipulować obcym ośrodkom na Zachodzie i realizuje ich interesy. Nacjonalizm arabski wyrósł z europejskich inspiracji, ale kierował się wyłącznie racjami i interesami swojego ludu, nigdy nie dając się kontrolować Zachodowi. Dżihadyzm bazuje na czystej, kosmopolitycznej ideologii. Nacjonalizm arabski jest przywiązany do swojej ziemi i krwi (lub kultury, jeśli ktoś woli). Zauważmy też, że nacjonalizm arabski wysuwał na pierwszy plan więź narodową, a nie więź religijną, i dlatego tradycyjnie duży udział w jego rozwijaniu mieli arabscy chrześcijanie, by wymienić takie postacie, jak ojciec nacjonalizmu wielkosyryjskiego Antoun Saadeh, główny teoretyk baasizmu Michel Aflak czy protagoniści rewolucyjnego nacjonalizmu palestyńskiego: George Habasz, Najif al-Hawatma i Wadi Haddad.
Nacjonalistyczni politycy arabscy są dla Zachodu solą w oku. Zachód obalił i zabił Saddama Husajna; obalił i zabił Muammara Kadafiego; przez kilka lat próbował obalić i zabić Baszara al-Asada. Przy całym swoim gadaniu o „demokracji i prawach człowieka” Zachód doskonale dogaduje się natomiast z politycznymi monstrami pokroju szowinistycznie islamskiej monarchii saudyjskiej (która otwarcie traktuje rzesze ludzi pozostające pod jej władzą jak pogłowie bydła, zasób wchodzący w skład rodzinnego majątku) czy jej miniaturki w Bahrajnie. A dlaczego? Bo są całkowicie nienarodowe. Mimo pozorowanych sporadycznie krzyków o „łamaniu praw człowieka” dla Zachodu wygodniejszy jest w Sudanie szowinistyczny islamista i rzeźnik chrześcijan Omar al-Baszir, niż był świecki narodowy socjalista Dżafar an-Numajri.
Zasadnicza różnica jakościowa zachodzi również pomiędzy terroryzmem arabskim, dziś należącym już do przeszłości, a terroryzmem muzułmańskim, w tym zwłaszcza dżihadyzmem. Tych dwóch odrębnych zjawisk nie należy ze sobą utożsamiać. Pierwsze z nich potwierdzało trafną uwagę Petera Ustinova: „Terroryzm jest wojną biednych, a wojna jest terroryzmem bogatych.” Arabowie mieli pełne prawo uważać za bohaterów świeckich nacjonalistycznych bojowników, czy, jeśli ktoś woli, terrorystów, takich jak Jaser Arafat, George Habasz, Abu Nidal, Chalil al-Wazir (alias Abu Dżihad), Wadi Haddad, Abu Ali Mustafa, Ahmad Dżibril czy Najif al-Hawatma (dziś żyją jeszcze tylko dwaj ostatni) – ponieważ walczyli oni za sprawę konkretnego narodu z jego syjonistycznymi i zachodnimi ciemiężcami. Dżihadyści nie reprezentują żadnej wspólnoty, a jedynie abstrakcyjną ideologię, stworzoną przez wykorzenionych dla wykorzenionych. Wyparcie narodowego, antyzachodniego terroryzmu arabskiego przez kosmopolityczny, antychrześcijański terroryzm muzułmański oznacza zdecydowaną zmianę na gorsze.
Rozmaite mądre gremia od dłuższego czasu toczą jałowe dyskusje o tym, jak powstrzymać napływ imigracji i islamskiego terroryzmu z krajów arabskich. Odpowiedź jest prosta: świat potrzebuje odrodzenia arabskiego nacjonalizmu. Państwa arabskie muszą na powrót „zarabizować” swoją politykę zagraniczną. Ich polityka była bowiem dotąd albo zachodnia (czy wprost amerykańska), albo muzułmańska, albo korporacyjno-naftowa, ale nie arabska. Europejczycy muszą wspierać siły nacjonalistyczne w krajach arabskich. Tożsamość narodowa i nacjonalizm w świecie arabskim najlepiej rozwinęły się w tych krajach, które mają świeże (względnie) tradycje zbrojnej walki przeciw kolonizatorom lub okupantom: w Syrii, Iraku, Egipcie, Palestynie, Libanie i Algierii. Europejczycy powinni więc wspierać prądy nacjonalistyczne w pierwszej kolejności w tych krajach. Podkreślam: Europejczycy, a nie Zachód (co znamienne, w chwili, kiedy piszę te słowa, Zachód już otwarcie stara się utrzymać spowodowane wojną rozbicie Syrii i Iraku, a uniemożliwić ich państwową reintegrację). Bo Zachód to struktura polityczna równie wykorzeniona z Europy (i Ameryki), jak dżihadyści są wykorzenieni ze świata arabskiego.

avatar
Cyryl
Liczba postów : 1422
Join date : 21/03/2015
https://cyryl27.wordpress.com/

Religie to wymysł szatana... narody zaś pochodzą od Boga. Empty Re: Religie to wymysł szatana... narody zaś pochodzą od Boga.

on 30th Lipiec 2017, 13:48
Zauważmy jedno skąd się wziął nacjonalizm... czyli miłość do własnego narodu???

Otóż nacjonalizm wymyślił Bóg, aby zniszczyć wieżę Babel czyli pierwszy Babilon Wielki.

Co zjednoczyło ludzi do budowania miasta i wierzy jaki cel???


Rodz. 11 napisał:(1) Cała ziemia miała jeden język i jednakowe słowa.
(2) Podczas swojej wędrówki ze wschodu znaleźli równinę w kraju Synear i tam się osiedlili.
(3) I mówili jeden do drugiego: Nuże, wyrabiajmy cegłę i wypalajmy ją w ogniu! I używali cegły zamiast kamienia, a smoły zamiast zaprawy.
(4) Potem rzekli: Nuże, zbudujmy sobie miasto i wieżę, której szczyt sięgałby aż do nieba, i uczyńmy sobie imię, abyśmy nie rozproszyli się po całej ziemi!
(5) Wtedy zstąpił Pan, aby zobaczyć miasto i wieżę, które budowali ludzie.
(6) I rzekł Pan: Oto jeden lud i wszyscy mają jeden język, a to dopiero początek ich dzieła. Teraz już dla nich nic nie będzie niemożliwe, cokolwiek zamierzą uczynić.
(7) Przeto zstąpmy tam i pomieszajmy ich język, aby nikt nie rozumiał języka drugiego!
(Cool I rozproszył ich Pan stamtąd po całej ziemi, i przestali budować miasto.
(9) Dlatego nazwano je Babel, bo tam pomieszał Pan język całej ziemi i rozproszył ich stamtąd po całej powierzchni ziemi.


Otóż celem ludzi było zjednoczenie się w jednym miejscu aby dotrzeć do nieba czy wybudować drogę do nieba dla upadłych.

Tak ludzi zjednoczyła religia wymyślona przez upadłych której naczelnym kapłanem był pierwszy gigant po potopie (syn upadłych ) Nimrod.

Bóg to powstrzymał poprzez podział ludzkości na narody..

Zauważmy jedno każda religia ma centralne miejsce swoim pielgrzymek.

Islam Mekka i Medyna. Chrześcijaństwo Jerozolima, Żydzi Jerozolima, Katolicy Rzym i.t.p.

To pokazuje, że każda religia koncentruje swoich wyznawców w jednym miejscu i skupisku. 

Każda religia ponadto żąda od swojego wyznawcy aby ten porzucił miłość do własnego narodu na rzecz miłości do danej religii i jej wyznawców. 

Zobaczmy każda religia nakazuje tytułować innego wyznawcę bratem lub siostrą. Dlaczego???

Ponieważ człowiek w ten sposób porzuca swój własny naród. W jaki sposób???

Otóż wielu ma w rodzinie brata lub siostrę a zatem określając kogoś z innego rodu czy narodu ale będącego wyznawcą tej samej religii bratem lub siostrą dokonujemy w ten sposób odejścia od narodu na rzecz danej religii.

Zauważmy jedno, Biblia mówi o bracie lub siostrze ale w kontekście narodu.

Brat oznacza członka narodu. Ponieważ naród to grupa rodzin wywodząca się od jednego rodu. Np Jakub jest ojcem narodu Izraelskiego.

Tymczasem celem religii jest zniszczenie narodu. 

Zauważmy jedno kto w Biblii stworzył religie???

Paweł:
https://cyryl27.wordpress.com/2015/12/06/pawel-promuje-mieszanie-ras-i-narodow/

Paweł tworząc religie pokazał, że celem każdej religii jest zniszczenie narodów.

Co jeszcze ciekawsze co mówi Biblia o Babilonie, szatanie ???


Iz 14 napisał:(4) Że zanucisz tę szyderczą pieśń o królu babilońskim i powiesz tak: Wykończył się ciemięzca, skończyło się panoszenie!
(5) Pan złamał laskę bezbożnych, berło tyranów.
(6) Smagał ludy w złości, chłoszcząc je bez ustanku, tratował w gniewie ludy, depcząc je bezlitośnie.
(7) Cały świat odpoczął, odetchnął i wybuchnął radosnym okrzykiem.
(Cool Nawet cyprysy mają z ciebie ucieszną zabawę i cedry libańskie; mówią: Odkąd ty ległeś, żaden drwal nie wychodzi do nas.
(9) Kraina umarłych zadrżała w dole przez ciebie, by wyjść na twoje spotkanie, gdy przyjdziesz, dla ciebie budzi duchy wszystkich zmarłych władców ziemi, wszystkim królom narodów każe wstać z ich tronów,
(10) Ci zaś wszyscy razem odzywają się i mówią do ciebie: Także ty zasłabłeś jak my, z nami się zrównałeś!
(11) Twoją pychę i brzęk twoich lutni strącono do krainy umarłych. Twoim posłaniem zgnilizna, a robactwo twoim okryciem.
(12) O, jakże spadłeś z nieba, ty, gwiazdo jasna, synu jutrzenki! Powalony jesteś na ziemię, pogromco narodów!
(13) A przecież to ty mawiałeś w swoim sercu: Wstąpię na niebiosa, swój tron wyniosę ponad gwiazdy Boże i zasiądę na górze narad, na najdalszej północy.
(14) Wstąpię na szczyty obłoków, zrównam się z Najwyższym.
(15) A oto strącony jesteś do krainy umarłych, na samo dno przepaści.


Szatan to twórca Babilonu wielkiego, król Babilonu i jest pogromcą narodów czyli niszczycielem narodów.

Narodu to zapora dla diabła aby ponownie odbudować Babilon Wielki czyli Babel.

Jak pokazał artykuł o nacjonalizmie Arabów, to wywodzi się on z Europy. A nacjonalizm Europejski to jest efekt działania prawa Boga dotyczącego tworzenia narodów. Dlatego nacjonalizm Arabów został zniszczony przy pomocy promowania religii islamu wśród Arabów.

To dlatego Arabowie są w tak tragicznej sytuacji.

Podobnie ma się sprawa z wyznawcami innych religii.

Temat moim zdaniem jest rozwojowy.
efraimita
efraimita
Liczba postów : 292
Join date : 27/01/2016

Religie to wymysł szatana... narody zaś pochodzą od Boga. Empty Re: Religie to wymysł szatana... narody zaś pochodzą od Boga.

on 1st Sierpień 2017, 01:20
Message reputation : 100% (1 vote)
Należało by jeszcze zwrócić szczególną uwagę na łgarstwo i gmatwanie prawdy Bożej przez świat szatana.
Otóż Kiedyś narody dzieliły się według tego gdzie człowiek i z jakiej rodziny (rodu) pochodził. Nie miało znaczenie terytorium na jakim żył, ale pochodzenie przodków. Im bliżej naszych czasów, tym bardziej zauważamy, że wyznacznikiem przynależności do danego narodu jest miejsce zamieszkania. A kwintesencją są tzw obywatelstwa, które można dowolnie nadawać ludziom, którzy spełnią pewne warunki. Dziś nie ważne jakiej jesteś narodowości, ale jakie masz obywatelstwo.
Dla zobrazowania tego idiotycznego podejścia można podać przykład stanów zjednoczonych, które stworzyły naród amerykanów z wielu narodów zamieszkujących inne ziemie. Dlatego tak ciężko doszukać nam się dziś narodów wymienionych w biblii, bo wszystko jest poplątane poprzez nadawanie obywatelstwa i mieszanie się ludzi.
Już starożytny Rzym prowadził politykę nadawania obywatelstwa rzymskiego członkom innych narodów i za jego czasów ginie ślad wielu narodów.
Bardzo dużą rolę odgrywała w tym religia jak wyżej wspomniał Cyryl. Dla przykładu chazarzy, którzy zostali wciągnięci do narodu żydowskiego tworzonego przez edomitów za pomocą religii judaizmu. Po przejściu na judaizm nie byli już chazarią o wyznaniu judaistycznym, ale stali się żydami.
Dopiero jak się rozłupie tę bryłę kłamstw i po woli dojdzie do istoty rzeczy zaczyna się wyłaniać obraz który daje pewien pogląd na rzeczywistość.

_________________
Iz 45, 22 Do mnie się zwróćcie, wszystkie krańce ziemi, abyście były zbawione, bo Ja jestem Bogiem i nie ma innego.
efraimita
efraimita
Liczba postów : 292
Join date : 27/01/2016

Religie to wymysł szatana... narody zaś pochodzą od Boga. Empty Re: Religie to wymysł szatana... narody zaś pochodzą od Boga.

on 1st Sierpień 2017, 02:18
Message reputation : 100% (2 votes)
Taką zresztą taktykę wykorzystano do stworzenia bluźnierczego narodu. Schemat moim zdaniem wyglądał tak:
Wszystko bierze swój początek od gmatwania nazewnictwa narodów nie od rodów (pochodzenia rodzin) ale od nazwy terytorium. Dzisiejsza nazwa żyd (Jude) pochodzi od nazwy Judea a właściwie Judejczyk, czyli mieszkaniec Judei. Terytorium to zostało nazwane Judeą od nazwy królestwa Judy (które wcześniej się tam znajdowało), czyli od ludu (plemienia) pochodzącego od rodziny Judy, syna Jakuba. Na te tereny sprowadzili się po niewoli babilońskiej edomici, którzy nazwali się Judejczykami, ponieważ żyli na terytorium Judei. Ten sprytny zabieg pozwolił nazwać Judejczykami nie tylko tych którzy rodzili się po niewoli babilońskiej, ale podciągnięto pod judejczyków także poprzednie pokolenia plemienia Judy i tak Izraelici zostali Judejczykami.
W tamtych czasach nikt nie używał słowa żyd, ale judejczyk. Później złacinizowano nazewnictwo i wszystkich którzy żyli na terytorium Judei nazwano żydami. I tak Jezus ponieważ działał na terytorium Judei "został" żydem, chociaż nie jest on edomitą, ale Izraelitą z plemienia Judy z rodu Dawida. I tak samo cały Izrael tym zabiegiem ochrzczono mianem żydów. Między czasie żydzi wykorzystując swoją stworzoną przez siebie religię również nazwaną od ich nowej nazwy przyjętej od terytorium na którym przebywali czyli judaizm (czyli wyznanie judejczyków - mieszkańców judei) podporządkowali sobie chazarów i wchłonęli ich w swoją "narodowość" czyli narodowość dzisiaj zwaną żydowską.

_________________
Iz 45, 22 Do mnie się zwróćcie, wszystkie krańce ziemi, abyście były zbawione, bo Ja jestem Bogiem i nie ma innego.
avatar
Cyryl
Liczba postów : 1422
Join date : 21/03/2015
https://cyryl27.wordpress.com/

Religie to wymysł szatana... narody zaś pochodzą od Boga. Empty Re: Religie to wymysł szatana... narody zaś pochodzą od Boga.

on 1st Sierpień 2017, 18:49
Message reputation : 100% (1 vote)
Efraimita dokładnie jest tak jak piszesz.

Pierwsza Bestia czyli Babilon była państwem które niewoliło wiele narodów i niszczyło je. 

Judejczycy po niewoli Babilońskiej nie mówili wcale językiem Izraelitów ale mową Babilonu czy Aramejskim t.z.w. hebrajskim, potem zaś w czasach Isusa mówili językiem greckim.

Potem kolejno Persowie, Grecy i Rzym niszczyli dane narody, tworząc t.z.w. obywatela mocarstwa czy państwa.

Tymczasem więzy narodowe czyli więzy krwi stanowią najtrwalszy element państwa.

Max Kolonko wspominał o pewnej teorii politologicznej angielskiej, która stwierdzała, że najtrwalsze są państwa złożone z jednego narodu. Ta teoria jest kolejnym dowodem na mądrość prawa Bożego czyli Tory. Gdyż Izrael był państwem złożonym z jednego narodu. Izrael pomimo wielu - buntów przeciwko Bogu - funkcjonował dłużej niż Babilon, Persja, Grecja czy Rzym państwa wielonarodowe. Czasy Izraela to czas epoki Sędziów potem królów. Nie wspomnę, że potem istniała Lechia równolegle z istnieniem czterech królestw (Babilonu, Persji, Grecji czy Rzymu). 

To pokazuje, że państwo w którym istnieje jeden naród jest bytem trwałym w przeciwieństwie do państw wielonarodowych. To świadczy o tym jak mądry jest Bóg.


Jak słusznie zauważałeś Efraimito celem wprowadzenia obywatelstwa jest zniszczenie narodu poprzez wprowadzenie sporej liczby osób z innych narodów. Tak czynił Rzym i to jest stosowane dzisiaj. 

Co ciekawe Paweł obywatel Rzymu w tym tekście promował ideologie Rzymu czyli ideologie obywatelstwa i zwalczał naród czyli więzy pokrewieństwa i więzy krwi:


List do Kolosan 3 napisał:(11) W odnowieniu tym nie ma Greka ani Żyda, obrzezania ani nieobrzezania, cudzoziemca, Scyty, niewolnika, wolnego, lecz Chrystus jest wszystkim i we wszystkich.

Zobaczmy jest to zwalczanie narodów poprzez nauczanie, że Chrystus zlikwidował narody. Tymczasem Isus:Mat 15 napisał:(24) A On odpowiadając, rzekł: Jestem posłany tylko do owiec zaginionych z domu Izraela.

Był posłany do jednego narodu, który miał ponownie zjednoczyć. Zobaczmy te słowa Boga:


Ez 37 napisał:(1) Spoczęła na mnie ręka Pana; i wyprowadził mnie w swoim duchu, i postawił mnie na środku równiny, która była pełna kości.
(2) I poprowadził mnie dokoła nich w różne sposoby, i ujrzałem bardzo dużo na powierzchni równiny, były zupełnie wyschłe.
(3) I rzekł do mnie: Synu człowieczy, czy te kości będą żyły? Ja powiedziałem: Wszechmocny Panie, Ty to wiesz.
(4) I rzekł do mnie: Prorokuj nad tymi kośćmi i powiedz do nich: Kości wyschłe! Słuchajcie słowa Pana!
(5) Tak mówi Wszechmocny Pan do tych kości: Oto Ja sprowadzę na was dech życia.
(6) I dam wam ścięgna, i dam ciało dla was, i powlokę was skórą, i włożę wam mego Ducha, i będziecie żyli, i poznacie, że Ja jestem Pan.
(7) Prorokowałem więc, jak mi Bóg nakazał. A kiedy prorokowałem, powstało drżenie,  a kości zbliżyły się, każda do swego stawu.
(Cool I patrzyłem: a oto ścięgna i ciało rosły na nich; a skóra pojawiła się na wierzchu, ale nie było w nich życia.
(9) I On rzekł do mnie: Prorokuj ku wiatrowi, synu człowieczy, i powiedz wiatrowi: Tak mówi Pan: Przyjdź z czterech stron świata i tchnij nad martwymi, a ożyją.
(10) I prorokowałem, jak mi rozkazał, i dech życia wstąpił w nich i ożyli, i stanęli na nogach - rzesza bardzo wielka.
(11) I rzekł Pan do mnie mówiąc: synu człowieczy, te kości - to cały dom Izraela i oni mówią: nasze kości stały się suche, nasza nadzieja przepadła, jesteśmy bardzo wyczerpani.
(12) Dlatego prorokuj i powiedz im: Tak, mówi Pan: Oto Ja otworzę wasze groby i wyprowadzę was z waszych grobów i wprowadzę was do ziemi Izraela.
(13) I poznacie, że Ja jestem Pan, gdy otworzę wasze groby i mogę wyprowadzić swój lud z ich grobów.
(14) I włożę w was mojego Ducha, i będziecie żyli; i umieszczę was na waszej ziemi, i poznacie, że Ja jestem Pan, to powiedziałem i tego dokonam - mówi Pan.

Termin kości i groby oznaczają nie tylko brak nadziei dla Izraelitów. Oznaczają one coś więcej. Na skutek wygnania przez wieku Słowianie zapomnieli kim są i zapomnieli o swoich Bogu, który jest dawcą życia. Czyli Izrael jako naród stał się martwy, zostały z niego kości. Gdyż Słowianie nie wiedzą kim są. Podobnie jak wcześniej podczas niewoli Egipskiej Izraelici zapomnieli kim są i nawet zapomnieli o swoim Bogu co potwierdza ta mowa Mojżesza z Bogiem:


KS. Wyjścia 3 napisał:(13) A Mojżesz rzekł do Boga: Gdy przyjdę do synów izraelskich i powiem im: Bóg ojców waszych posłał mnie do was, a oni mnie zapytają, jakie jest imię jego, to co im mam powiedzieć?
(14) A Bóg rzekł do Mojżesza: Ja istnieję. I dodał: Tak powiesz do synów izraelskich: "Istniejący" posłał mnie do was!
(15) I mówił dalej Bóg do Mojżesza: Tak powiesz synom izraelskim: Pan, Bóg ojców waszych, Bóg Abrahama, Bóg Izaaka i Bóg Jakuba posłał mnie do was. To jest imię moje na wieki i tak mnie nazywać będą po wszystkie pokolenia.


Czyli Izraelici zapomnieli o swoim Bogu. Czcili oni bóstwa Egiptu (dlatego na pustyni uczynili złotego cielca, gdyż zrobili podobiznę bóstwa które wcześniej czcili razem z Egipcjanami). Podobnie Mojżesz był wychowany na księcia Egipskiego, a książę Egiptu był odpowiednikiem dzisiejszego biskupa lub kardynała podobnie jak Faraon był odpowiednikiem papieża. 

Podobnie dzisiaj Słowianie są albo prawosławnymi lub katolikami czyli wyznawcami kultów rodem z Egiptu. Czyli są jak niegdyś w Egipcie kośćmi w grobach. 

Dlatego ważne jest podkreślenie, że Biblia to obietnice dla wybranego narodu oraz wyzwolenie reszty narodów a nie zbawienie dla religii czy obywateli państw.
Bushi
Bushi
Liczba postów : 532
Join date : 21/03/2015
http://arkabushiego.blox.pl/html

Religie to wymysł szatana... narody zaś pochodzą od Boga. Empty Re: Religie to wymysł szatana... narody zaś pochodzą od Boga.

on 1st Sierpień 2017, 22:42
Message reputation : 100% (1 vote)
Cyryl napisał:Czyli Izraelici zapomnieli o swoim Bogu. Czcili oni bóstwa Egiptu (dlatego na pustyni uczynili złotego cielca, gdyż zrobili podobiznę bóstwa które wcześniej czcili razem z Egipcjanami). Podobnie Mojżesz był wychowany na księcia Egipskiego, a książę Egiptu był odpowiednikiem dzisiejszego biskupa lub kardynała podobnie jak Faraon był odpowiednikiem papieża.

Tak tu jest zgodność cały katolicyzm, oraz nawet masoneria, i przede wszystkim klan iluminati w sensie :"świat muzyczny", wszyscy oni polegają głównie na magii Egiptu. Mówił o tym "Kabalista" i twierdził że loże masońskie wysyłają "zaproszenia" do Żydów uprawiających kabałę, jednak żydowscy kabaliści pogardzają normalną masonerią ponieważ uprawiają tam magię Egiptu!.
Najwidoczniej "oświeceni kabałą " Żydzi nie znoszą z jakiegoś powodu tamtejszych zwierzchności.
Kabalista zasłaniał się niby Torą, wiadomo Egipt to był śmiertelny wróg dawnego Izraela, jednak sam HA SHEM nie jest prawdziwym Bogiem a raczej silnym upadłym który prowadzi Żydów. Jeśli tak to mamy pewna poszlakę świadczącą o rozłamie w świecie buntowników astralnych.

Możliwe że Żydzi są prowadzeni przez kogoś z otchłani, być może ten sam upadły co zakładał Babilon. Egipt może być tworem smoka, lub ekipy upadłych którzy mu służą. Kiedyś podejmowaliśmy dyskusję z Obserwatorem na temat rozłamu świata anielskich buntowników. Wtedy zaczyna być logiczne dlaczego "Babilon" ma być rozwalony przez zwierzę z morza. W objawieniu miasto Babilon ma być zniszczone, dziwne ponieważ Watykan, USA ,EU wydaje się być unurana w EGIPCIE!, więc dlaczego Anioł w objawieniu nazwał Rzym Babilonem?. Skoro Żydzi są spadkobiercami misterium Babilonu ( przedpotopowy porządek), to znaczy że ich kierownictwo nie może być nigdzie indziej jak w otchłani!.
To by wyjaśniało dlaczego sam gnostycyzm który łączy kabalistów jak i Watykan i masonerię jest niewystarczający by się polubili, Żydzi uważają się za lepszych i ważniejszych a cały świat gnostyków jakby drżał przed ich mesjaszem. Pewnie wiedzą że jak otchłań wyjdzie będzie zmiana stołków!.

Tak czy inaczej Żydzi są bardzo pewni swojego, że to oni będą rządzić niebawem za przyczyną "mesjasza", ostatnio są wręcz podnieceni, Kabalista twierdzi że niedługo sami muzułmanie zniszczą Meczet na Skale a sam Syjon jest prawie ich. Do tego podejmuje próby i zachęca mnie bym się convertował na ich wiarę, stwierdził że jak to zrobię to zostanę Żydem jak oni!.

To jest bardzo ciekawe, bo oznacza że istnieje takie przyzwolenie że można zostać Żydem bez żadnego pochodzenia czy korzeni Chazarskich że o Judejskich nie wspomnę. Użył takiego stwierdzenia:

"raz Żyd, zawsze Żyd"

Stwierdził że jak przejdę konwersję to zacznę się uczyć:
- Tanya
- Rambam
- Talmud
- Tora
Ciekawe nie , zobaczcie jaka kolejność!

Dalej dodał że cokolwiek nie zrobię , będę na zawsze ich i jednym z nich!.

Teraz najciekawsze :
Powiedział że założył bym bloga i on mi by mówił co pisać, potem miał bym znany kanał na YT, albo płatne spotkania w hotelach jako wykłady. Czyli proponuje bym sprzedał swoją duszę za kasę, teraz rozumiem dlaczego dawniej mi napisał że: dlaczego na ciebie akurat trafiłem".
Teraz rozumiem o co tu chodzi, CHABAD to ruch który wciela każdego chętnego pieniędzy, władzy, czy zajaranego Judaizmem i kabałą w swoje szeregi, przez co automatycznie stają się Żydami.
Myślę że to jest bardzo ważne odkrycie, kiedyś mi powiedział że rebe prowadzący nakazuje im "nawracać" gojów.

Obawiam się że ludzie naszej władzy głównie PIS to tacy konwetyci, a te jarmółki na ich głowach to znak przynależności do CHABAD. Wydaje mi się że obecnie jest konflikt i ludzie CHABAD dają łupnia Watykanowi i jej dziecku UE, USA.
avatar
Cyryl
Liczba postów : 1422
Join date : 21/03/2015
https://cyryl27.wordpress.com/

Religie to wymysł szatana... narody zaś pochodzą od Boga. Empty Re: Religie to wymysł szatana... narody zaś pochodzą od Boga.

on 2nd Sierpień 2017, 22:44
Message reputation : 100% (1 vote)
Bushi doskonały materiał dowody. Oto moje wnioski:

1. Kabaliści to kompletni idioci. Twierdzą, że żydem trzeba się urodzić a jednocześnie proponują ci, ze możesz jednak żydem zostać. Pokazuje to, że upadli naprawdę mają racje uważając ludzi im służący za kretynów. 

2. Kabalista udowodnił, że żydem nie trzeba się urodzić ale można nim zostać, przez wypełnienie warunków formalnych.

To pokazuje, że żydzi to nie naród ale kolejna religia. Gdyż wyznawcą religii się nie rodzi ale się nim zostaje przez wypełnienie pewnych warunków.

3. Pokazałeś, że bycie wyznawcą religii niczym się nie różni od bycia obywatelem państwa. Zarówno wyznawcą religii jak i bycie obywatelem się zostaje przez spełnienie warunków formalnych. Natomiast człowiek rodzi się jako przedstawiciel danego narodu.

Zauważmy co powiedział Isus:


Mat 23 napisał:(15) Biada wam, uczeni w Piśmie i faryzeusze, obłudnicy, że obchodzicie morze i ląd, aby pozyskać jednego współwyznawcę, a gdy nim zostanie, czynicie go synem Gehenny dwakroć gorszym niż wy sami.

Jak zauważył efraimita, obywatelstwo spowodowało, że każdy który spełniał warunki stawiane przez Faryzeuszy stawał się Judejczykiem. Spowodować to miało likwidacje i marginalizacje plemion Judy i Beniamina. 

Wyznawca faryzeuszy zostawał Judejczykiem czyli obywatelem Judei i traktowany był jako Izraelita.

Dlatego Isus groził faryzeuszom. Ponieważ powodowali oni likwidacje rzeczywistych genetycznych Judejczyków i Beniamitów. 

Zobaczmy co mówił Isus do kogo posłał Apostołów:

Mat 10 napisał:(5) Tych dwunastu posłał Isus, rozkazując im i mówiąc: Na drogę pogan nie wkraczajcie i do miasta Samarytan nie wchodźcie.

(6) Ale raczej idźcie do owiec, które zginęły z domu Izraela.

Aby szli do członków wybranego narodu przez Boga Izraela. 

Sam Isus był posłany:


Mat 15 napisał:(24) A On odpowiadając, rzekł: Jestem posłany tylko do owiec zaginionych z domu Izraela.

A tymczasem faryzeusze czynili kazdego swojego współwyznawcę Judejczykiem.

Dlatego Isus w Apokalipsie stwierdził:


Ap 2 napisał:(9) Znam ucisk twój i ubóstwo, lecz tyś bogaty, i wiem, że bluźnią tobie ci, którzy podają się za Żydów, a nimi nie są, ale są synagogą szatana.

Nie są genetycznymi Judejczykami ale potomkami faryzeuszy i wyznawców faryzeuszy.

Pokazuje, to, że Biblia jest skierowana nie do religii czy obywateli ale narodów:


Iz 34 napisał:(1) Zbliżcie się, narody, aby słuchać, i wy, ludy, słuchajcie uważnie! Niech słucha ziemia i to, co ją napełnia, okrąg ziemi i wszystko, co z niej wyrasta!
(2) Gdyż rozgniewał się Pan na wszystkie narody, jest oburzony na całe ich wojsko, obłożył je klątwą, przeznaczył je na rzeź.Ks. Mi 4 napisał:(1) I stanie się w dniach ostatecznych, że góra ze świątynią Pana będzie stać mocno jako najwyższa z gór i będzie wyniesiona ponad pagórki, a ludy tłumnie będą do niej zdążać.
(2) I pójdzie wiele narodów, mówiąc: Pójdźmy w pielgrzymce na górę Pana i do świątyni Boga Jakuba, i będzie nas uczył swoich dróg, abyśmy mogli chodzić jego ścieżkami, gdyż z Syjonu wyjdzie zakon i słowo Pana z Jeruzalemu!
(3) Wtedy rozsądzać będzie liczne ludy i rozstrzygać sprawy wielu narodów. I przekują swoje miecze na lemiesze, a swoje włócznie na sierpy. Żaden naród nie podniesie miecza przeciwko drugiemu narodowi i nie będą się już uczyć sztuki wojennej.Jan miał prorokować o narodach a nie religiach:


Ap 10 napisał:(10) Wziąłem więc książeczkę z ręki anioła i zjadłem ją, a była w ustach moich jak słodki miód; a gdy ją zjadłem, żołądek mój pełen był gorzkości.
(11) I powiedziano mi: Musisz znowu prorokować o wielu ludach i narodach, i językach, i królach.


Na nowej ziemi będą istnieć narody:


Ap 21 napisał:(24) I chodzić będą narody w światłości jego, a królowie ziemi wnosić będą do niego chwałę swoją.
(25) A bramy jego nie będą zamknięte w dzień, bo nocy tam nie będzie;
(26) I wniosą do niego sławę i dostojeństwo narodów.Mal 1 napisał:(11) Gdyż od wschodu słońca aż do jego zachodu wielkie jest moje imię wśród narodów i na wszystkich miejscach spala się kadzidła i składa się czyste ofiary na cześć mojego imienia, bo moje imię jest wielkie wśród narodów - mówi Pan Zastępów.

Zresztą wpiście farę "narody" w szukaj w Biblii Mesjańskiej i zobaczycie o czym mówi Biblia:

https://www.google.de/search?q=narody&sitesearch=www.bibliamesjanska.com&gws_rd=cr&ei=ZzeCWeKmNs6P0gX1gbKAAw

o narodach, słowo religia była użyta raz w księdze Daniela:

Daniela 6 napisał:
(6) Wtedy rzekli owi mężowie: Nie znajdziemy u tego Daniela żadnego pozoru do skargi, chyba że znajdziemy przeciwko niemu coś na punkcie jego religii.

Powiedzieli te słowo Babilończycy. Religia w Babilonie była tym samym co obywatelstwo. Babilon był pierwszym państwem wielonarodowym. 

Słowo religia to pojęcie Babilońskie.

Dopiero Paweł z Tarsu stworzył kolejną religie (jako podtrzymanie bytu Babilonu) zwalczając naród i narody. Przez stwierdzenie, że nie ma żyda ani Greka czyli nie ma narodów a są wyznawcy kolejnej Babilońskiej religii. 


Zauważmy jedno dosłownie mało kto rozumie o czym pisze Biblie o zbawieniu narodów a nie zbawieniu wyznawców religii!!!!
efraimita
efraimita
Liczba postów : 292
Join date : 27/01/2016

Religie to wymysł szatana... narody zaś pochodzą od Boga. Empty Re: Religie to wymysł szatana... narody zaś pochodzą od Boga.

on 27th Grudzień 2017, 23:08
Message reputation : 100% (2 votes)
W świetle tego co wiemy o narodach rysuje się ciekawy obraz tego, co mówi biblia.
Otóż okazuje się że jedną z ról aniołów było sprawowanie niejako opieki, czyli swojego rodzaju władanie narodami. Mówi o tym np ten fragment biblii:


Pwt 32
(6) Czy Panu tak odpłacicie, Ludu głupi i niemądry? Czyż nie jest On ojcem twoim, stwórcą twoim, Czy nie On cię stworzył i utwierdził?

(7) Wspomnij dni dawne, rozważcie lata dawnych pokoleń, Zapytaj ojca twego, a oznajmi ci, Starszych twoich, a powiedzą ci.

(8 ) Gdy Najwyższy podzielił narody, kiedy rozdzielił synów Adama,  on ustalał granice narodów zgodnie z liczbą aniołów Boga.

(9) Gdyż działem Pana jest lud jego, Jakub wyznaczonym mu dziedzictwem.

(10) Znalazł go w ziemi pustynnej I w bezludnym zawodzeniu pustyni. Otoczył go, doglądał go, Strzegł go jak źrenicy oka.

Pan ustalał narody i wyznaczał im granice ZGODNIE Z LICZBĄ ANIOŁÓW. To oznacza, że każdy naród miał opiekuna w postaci anioła. Wiemy, że zbuntowani aniołowie próbowali, także tworzyć swoje narody poza ramami jakie wyznaczył Bóg, stworzyli hybrydy ludzko anielskie, które zaczęły przejmować kontrolę nad światem, aż Bóg aby ratować swoje dzieło stworzenia zesłał potop.

Walki i dominacje poszczególnych narodów jak wiemy z księgi Daniela wiążą się z mocą aniołów.

Dn 10
(12) Wtedy rzekł do mnie: Nie bój się, Danielu, gdyż od pierwszego dnia, gdy postanowiłeś zrozumieć i ukorzyć się przed swoim Bogiem, słowa twoje zostały wysłuchane, a ja przyszedłem z powodu twoich słów!

(13) Lecz książę anielski królestwa perskiego sprzeciwiał mi się przez dwadzieścia jeden dni, lecz oto Michał, jeden z pierwszych książąt anielskich, przyszedł mi na pomoc, dlatego ja zostawiłem go tam przy księciu anielskim królestwa perskiego,

Nasuwa się więc wniosek, że jednym z powodów buntu niektórych aniołów była zapowiedziana władza Isusa na rzecz którego stracą oni swoje wpływy. Wiemy z wielu fragmentów biblii że Isus ma objąć władzę nad wszystkimi narodami. Władza nad narodami zostanie odebrana aniołom i dana ludziom na czele z Isusem.


Dn 7
(12) Również pozostałym zwierzętom odebrano ich władzę, a długość ich życia była ograniczona do pewnego okresu i czasu.

(13) I widziałem w widzeniach nocnych: Oto na obłokach niebiańskich przyszedł ktoś, podobny do Syna Człowieczego; doszedł do Sędziwego i stawiono go przed nim.

(14) I dano mu władzę i chwałę, i królestwo, aby mu służyły wszystkie ludy, narody i języki, Jego władza - władzą wieczną, niezmienną, jego królestwo - niezniszczalne.

(15) Ja. Daniel, byłem zaniepokojony w duchu z tego powodu, a to co widziałem, przestraszyło mnie.

(16) Przystąpiłem do jednego z tych, którzy tam stali, i prosiłem go o wiarygodne wyjaśnienie tego wszystkiego. I odpowiedział, i dał mi wykład wydarzeń.

(17) Owe wielkie cztery zwierzęta, to czterej królowie, którzy powstaną na ziemi.

(18) Lecz potem Święci Najwyższego otrzymają królestwo i posiądą królestwo na wieki, na wieki wieczne.

(19) Wtedy zapragnąłem dowiedzieć się prawdy o czwartym zwierzęciu, które było inne niż wszystkie inne, straszne nad miarę, z żelaznymi zębami i miedzianymi pazurami, pożerało i miażdżyło, a to co pozostało, deptało nogami,

(20) I o dziesięciu rogach na jego głowie, i o innym rogu, który wyszedł i przed którym trzy z nich wypadły, o rogu, który miał oczy i usta, które mówiły zuchwale, i który wyglądał na większy niż inne.

(21) A gdy patrzyłem, wtedy ów róg prowadził wojnę ze Świętymi i przemógł ich,

(22) Aż przyszedł Sędziwy i odbył się sąd i prawo zostało przyznane Świętym Najwyższego, i nadszedł czas, że Święci otrzymali królestwo.

(23) I tak rzekł: Czwarte zwierzę oznacza czwarte królestwo na ziemi, które jest inne niż wszystkie królestwa; ono pochłonie całą ziemię, podepcze i zmiażdży ją.

(24) A dziesięć rogów znaczy, że z tego królestwa powstanie dziesięciu królów, a po nich powstanie inny; też będzie inny niż poprzedni i obali trzech królów.

(25) I będzie mówił zuchwałe słowa przeciwko Najwyższemu, będzie męczył świętych Najwyższego, będzie zamyślał odmienić czasy i zakon; i będą wydani w jego moc aż do czasu i dwóch czasów i pół czasu.

(26) Potem odbędzie się sąd i pozbawią go władzy, aby ją ostatecznie zniszczyć i obalić.

(27) Królestwo, władza i moc nad wszystkimi królestwami pod całym niebem będą przekazane ludowi Świętych Najwyższego. Jego królestwo jest królestwem wiecznym, a wszystkie moce jemu będą służyć i jemu będą poddane.

(28) Tu kończy się opowiadanie. A mnie, Daniela, bardzo zaniepokoiły moje myśli, barwa mojej twarzy zmieniła się; i zachowałem to słowo w mojej pamięci.

_________________
Iz 45, 22 Do mnie się zwróćcie, wszystkie krańce ziemi, abyście były zbawione, bo Ja jestem Bogiem i nie ma innego.
Sponsored content

Religie to wymysł szatana... narody zaś pochodzą od Boga. Empty Re: Religie to wymysł szatana... narody zaś pochodzą od Boga.

Powrót do góry
Permissions in this forum:
Nie możesz odpowiadać w tematach