Go down
avatar
BartekBartosz
Liczba postów : 990
Join date : 01/08/2019
Skąd : Arzareth/Ziemia Lubuska
https://arzareth.home.blog/

Proroctwa ku pokrzepieniu serc naszego narodu ! - Page 7 Empty Re: Proroctwa ku pokrzepieniu serc naszego narodu !

on 5th Styczeń 2021, 08:08
Przypomnijmy sobie Słowa naszego Króla Isusa gdy z nas drwią i wyśmiewają ze względu na prawde , której NIGDY sami nie sprawdzą w Biblii !Ewangelia Mateusza
Rozdział 5:

(10) Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie z powodu sprawiedliwości, ponieważ ich jest Królestwo Niebios.

(11) Błogosławieni jesteście, gdy wam złorzeczyć i prześladować was będą i kłamliwie mówić na was wszelkie zło ze względu na mnie!

(12) Radujcie i weselcie się, albowiem zapłata wasza obfita jest w niebie; tak bowiem prześladowali proroków, którzy byli przed wami.


Zrozumienie daje Bóg a skoro nie dał go wszystkim to znaczy że taka jest Jego wola i to On sam wybiera kogo pouczyć przed porwaniem i przybyciem Syna Bożego .


Dlatego zazwyczaj jesteśmy sami wśród reszty ale pamiętajmy że NIGDY sami nie jesteśmy bo nasz Bóg nas prowadzi i się nami opiekuje.


Dlatego nie będziemy zaskoczeni i przerażeni pojawieniem się Syna Bożego tylko... uradowani!A resztę Bóg sam osobiście wybierze na pustyni komu da nowe serce a kogo odrzuci .

Księga Ezechiela
Rozdział 20:
(33) Jak żyję - mówi Wszechmocny Pan - będę królował nad wami, ręką mocną i ramieniem wzniesionym oraz wylewem gniewu.

(34) I wyprowadzę was spośród narodów, i zgromadzę was z ziem, w których zostaliście rozproszeni, ręką mocną i ramieniem wzniesionym oraz wylewem gniewu.

(35) I zaprowadzę was na pustynię ludów, i tam będę was sądził twarzą w twarz;

(36) Jak sądziłem waszych ojców na pustyni ziemi egipskiej, tak będę was sądził - mówi Wszechmocny Pan.

(37) I spowoduję wasze przejście pod rózgą, i dokładnie was przeliczę.

(38) I oddzielę od was bezbożnych i buntowników; wyprowadzę ich z miejsc w których przebywają, lecz do ziemi izraelskiej nie wejdą - i poznacie, że Ja jestem Pan.


Bóg odrzuci buntowników i bezbożnych ,którzy nie będą chcieli się nawrócić do Niego - tacy nie wejdą do ziemi izraelskiej.


Księga Izajasza
Rozdział 10:

(20) I stanie się w owym dniu: Reszta Izraela i uratowani z domu Jakuba już nie będą opierać się na tym, który ich bije, lecz wiernie opierać się będą na Panu, Świętym Izraelskim.


(21) Resztka nawróci się, resztka Jakuba, do Boga Mocarza.


(22) Bo, choćby twój lud, Izraelu, był tak liczny jak piasek morski, tylko resztka z niego się nawróci. Zagłada jest postanowiona zgodnie z pełnią sprawiedliwości.

Reszta z kilku lub kilkunastu milionów to może być kilkaset tysięcy lub milion badź dwa miliony .... Zależy ile jest prawdziwych Słowian,  którzy zostaną wyprowadzeni na pustynie .

W tym świetle proroctwa o rozmnożeniu Izraela wydają się bardzo sensowne...    

_________________
Ojcze nasz, który jesteś w niebie, Święć się imię twoje,
Przyjdź Królestwo twoje, Bądź wola twoja, jak w niebie, tak i na ziemi.
Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj,
I odpuść nam nasze winy, jak i my odpuszczamy naszym winowajcom;
i nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie, ale nas zachowaj od złego.;
Albowiem twoje jest Królestwo i moc, i chwała na wieki wieków. Niech się tak stanie!  


(13) Proście, a weźmiecie. módlcie się aby dni było niewiele i aby były skrócone. Królestwo jest już przygotowane dla was, czuwajcie!(2 Ezdrasza)

(20) Mówi TEN, który świadczy o tym: Tak, przyjdę wkrótce. Niech się tak stanie, przyjdź , Panie Isusie!(Objawienie Isusa Chrystusa)https://arzareth.home.blog
avatar
BartekBartosz
Liczba postów : 990
Join date : 01/08/2019
Skąd : Arzareth/Ziemia Lubuska
https://arzareth.home.blog/

Proroctwa ku pokrzepieniu serc naszego narodu ! - Page 7 Empty Re: Proroctwa ku pokrzepieniu serc naszego narodu !

on 5th Styczeń 2021, 18:54
Chciałbym dodać po powyższego posta kilka zdań .

Ostatnio dotarła do mnie niezwykła mądrość Słów Syna Bożego, który wiedział co będą odczuwać ci którym Bóg otworzył oczy na prawdę gdy napotykać będą  na ślepote reszty....

Ewangelia Mateusza
Rozdział 7:

(6) Nie dawajcie psom tego, co święte, i nie rzucajcie pereł swoich przed wieprze, aby was nie podeptały nogami swoimii i obróciwszy się, was nie rozszarpały.

(7) Proście, a będzie wam dane, szukajcie, a znajdziecie; pukajcie, a otworzą wam.

(Cool Każdy bowiem, kto prosi, otrzymuje, a kto szuka, znajduje, a kto puka, temu otworzą.


Nie pytani , mamy nie rzucać pereł z Prawdą Bożą przed..wieprze które już nie raz wykazały się pogardą i ignorancją bo wywołamy tylko pogardę i nienawiść .


Bóg daje zrozumienie TYLKO tym których wybierze sobie do tego ponieważ sam zna serca każdego i myśli i wtedy kieruje taka osobę tam gdzie Prawda leży za darmo do wzięcia !

Lub skieruje taką osobę do nas z KONKRETNYMI pytaniami chcącą ...SŁUCHAĆ .


Kilka dni temu odczułem to bardzo dobitnie po raz kolejny i zrozumiałem że ślepe owce są w stanie nawet skrzywidzić lub nawet zabić w amoku za prawdę, która burzy ich zakłamany świat!


Dotarło do mnie że JEŻELI Bóg nie daje komuś zrozumienia pereł Prawdy Bożej to ja również nie powinienem " rzucać swoje perły przed wieprze".


Bóg nie posłał mnie abym przemawiał i nauczał ten NIE CHCĄCY SŁUCHAĆ Słów Bożych naród tylko abym na TYM KONKRETNYM ' forum ' pisał dla Jego czeladzi, która się raduje i wierzy w Bożą obietnicę czyli nasza WSPÓLNĄ nadzieję na życie wieczne już w Królestwie jako WYKUPIENI z ziemi !

Jestem tutaj z woli Boga , tak jak i Henryk, dla Nas wszystkich abyśmy wszyscy byli gotowi na powrót Syna Bożego jak mówi proroctwo z Ewangelii Mateusza rozdziału 24.

Tak to Bóg zaplanował a Syn nam objawił.

Reszty to nie dotyczy i Bóg zabierze ich na pustynie czy im się to podoba czy nie i sam osądzi każdego osobiście oddzielając " bezbożnych i buntowników" od sprawiedliwych.

2 Ezdrasza
Rozdział 15:

(4) Ponieważ każdy niewierny umrze w swym niedowiarstwie.

Księga Izajasza
Rozdział 57:

(20) Lecz BEZbożni są jak wzburzone morze, które nie może się uspokoić, a którego wody wyrzucają na wierzch muł i błoto.

(21) Nie mają pokoju BEZbożnicy - mówi mój Bóg.


Bez Boga nie ma życia w Królestwie Bożym ani życia wiecznego ani przejścia pozytywnego Sądu Ostatecznego.

Bez Boga jest tylko grzech i ...ŚMIERĆ.


I każdy będzie się musiał do tego faktu ...odnieść!


Czy na pustyni czy podczas 42 miesięcy.


A wy drodzy bracia i siostry...jesteście błogosławieni ponieważ Bóg was wybrał i obdarzył ogromnym zaszczytem zrozumienia abyście nie byli zaskoczeni powrotem Syna Bożego.

I każdy kto ma tego świadomość i zostaje pouczony przez Ducha Bożego- Ducha Prawdy jest wolny od ducha tego świata- ducha kłamstwa !

http://www.bibliamesjanska.com/Mt/5.html

http://www.bibliamesjanska.com/Mt/6.html

http://www.bibliamesjanska.com/Mt/7.html

To Słowa do nas którzy nie widzieli A UWIERZYLI - BŁOGOSŁAWIENI Słowianie lud Boży prawdziwy Izrael Biblijny !

Dziękujmy Bogu naszemu swoją wiernością z własnej nieprzymuszonej woli .

To możliwe bo jesteśmy Jego dziećmi , którzy Go kochają i pragną pełnić Jego wole!

Rówmież nigdy z własnej woli nie pójdziemy się zaszczepić!  

_________________
Ojcze nasz, który jesteś w niebie, Święć się imię twoje,
Przyjdź Królestwo twoje, Bądź wola twoja, jak w niebie, tak i na ziemi.
Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj,
I odpuść nam nasze winy, jak i my odpuszczamy naszym winowajcom;
i nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie, ale nas zachowaj od złego.;
Albowiem twoje jest Królestwo i moc, i chwała na wieki wieków. Niech się tak stanie!  


(13) Proście, a weźmiecie. módlcie się aby dni było niewiele i aby były skrócone. Królestwo jest już przygotowane dla was, czuwajcie!(2 Ezdrasza)

(20) Mówi TEN, który świadczy o tym: Tak, przyjdę wkrótce. Niech się tak stanie, przyjdź , Panie Isusie!(Objawienie Isusa Chrystusa)https://arzareth.home.blog
avatar
BartekBartosz
Liczba postów : 990
Join date : 01/08/2019
Skąd : Arzareth/Ziemia Lubuska
https://arzareth.home.blog/

Proroctwa ku pokrzepieniu serc naszego narodu ! - Page 7 Empty Re: Proroctwa ku pokrzepieniu serc naszego narodu !

on 7th Styczeń 2021, 23:56
2 Księga Ezdrasza
Rozdział 2:

(34) Dlatego mówię do was o narodach, które słyszą i rozumieją: "Oczekujcie pasterza waszego, On da wam odpoczynek wieczny, ponieważ On  jest tym, który przyjdzie na zakończenie wieku, który JEST JUŻ w zasięgu ręki.


(35) Bądźcie gotowi ku zapłacie królestwa: bo wieczne światło będzie świeciło na was przez wieczność.(36) Uciekajcie przed cieniem tego wieku: odbierzcie radość swej chwały, oświadczam publicznie mego Zbawiciela jako świadka.


(37) Otrzymajcie dar, który Pan wam powierzył i weselcie się dziękując temu, który WAS powołał do królestwa niebiańskiego.


(38) Powstańcie i stójcie i zobaczcie ucztę Pana, liczbę tych, którzy zostali zapieczętowani


(39) Tych, którzy odeszli od cienia tego wieku i otrzymali chwalebne szaty od Pana.


(40) Weź ponownie swoją pełną liczbę, o Syjonie i zamknij listę twych ludzi w białe szaty ubranych, którzy wypełnili Prawo Pana.


(41) Zupełna jest liczba dzieci twoich, których pożądałeś. Błagaj moc Pana, aby lud twój, który został wezwany na początku, mógł być uczyniony świętym.(42) Ja Ezdrasz widziałem na Górze Syjon rzeszę wielką, której nie mogłem zliczyć,  a oni wszyscy chwalili Pana pieśniami.
(43) A pomiędzy nimi był młodzieniec wielkiej postawy, wyższy ponad wszystkichi kładł na głowie każdego z nich koronę, a on był bardziej wywyższony niż oni.  A ja byłem oczarowany.(44) Wtedy zapytałem anioła: kim oni są mój panie?


(45) On odpowiadając rzekł mi: "Oni są tymi, którzy szatę śmiertelną zdjęli, a nałożyli nieśmiertelną, a wyznali imię Pańskie: Teraz są koronowani i otrzymują palmy."


(46) I rzekłem aniołowi: "Któż to ten młody człowiek, który wkłada korony na nich i palmy daje w ich ręce?"(47) A on odpowiedział i rzekł mi: "To jest syn Boży, którego oni na świecie wyznali." Więc ja rozpocząłem chwalić tych, którzy stali mężnie dla imienia Pańskiego._________________
Ojcze nasz, który jesteś w niebie, Święć się imię twoje,
Przyjdź Królestwo twoje, Bądź wola twoja, jak w niebie, tak i na ziemi.
Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj,
I odpuść nam nasze winy, jak i my odpuszczamy naszym winowajcom;
i nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie, ale nas zachowaj od złego.;
Albowiem twoje jest Królestwo i moc, i chwała na wieki wieków. Niech się tak stanie!  


(13) Proście, a weźmiecie. módlcie się aby dni było niewiele i aby były skrócone. Królestwo jest już przygotowane dla was, czuwajcie!(2 Ezdrasza)

(20) Mówi TEN, który świadczy o tym: Tak, przyjdę wkrótce. Niech się tak stanie, przyjdź , Panie Isusie!(Objawienie Isusa Chrystusa)https://arzareth.home.blog
avatar
BartekBartosz
Liczba postów : 990
Join date : 01/08/2019
Skąd : Arzareth/Ziemia Lubuska
https://arzareth.home.blog/

Proroctwa ku pokrzepieniu serc naszego narodu ! - Page 7 Empty Re: Proroctwa ku pokrzepieniu serc naszego narodu !

on 9th Styczeń 2021, 14:25
1 Księga Henocha

95:

3 A wy sprawiedliwi nie lękajcie się grzeszników, bo Pan z powrotem wyda ich w wasze ręce, abyście - tak jak tego PRAGNELIŚCIE - dokonali nad nimi sąd


96.

1 Ufajcie, sprawiedliwi, albowiem wkrótce grzesznicy zginą przed wami. Otrzymacie nad nimi władzę do woli.98:

9 Biada wam, głupcy, bo zostaniecie zniszczeni przez waszą głupotę. Nie słuchacie mądrego, więc i dobro nie stanie się waszym udziałem.


10 A teraz wiedzcie, że jesteście przygotowani na dzień zniszczenia. Grzesznicy! Nie miejcie złudzeń, że przeżyjecie. Przeminiecie i pomrzecie, bo zostaliście przygotowani na dzień wielkiego sądu, na dzień ucisku i wielkiej hańby dla waszych duchów.


11 Biada wam opornego serca, którzy popełniacie zło i pijecie krew. Od kiedy to tak dobrze jecie i pijecie i jesteście nasyceni? Albowiem [sycicie się] dobrami, które nasz Pan, Najwyższy, dał w obfitości na ziemi. [Dlatego] nie zaznacie spokoju.


12 Biada wam, którzy lubicie popełniać nieprawość. Jakim prawem robicie sobie wielkie nadzieje dla siebie?

Wiedzcie, że zostaniecie wydani w ręce sprawiedliwych, a oni poderżną wam gardła, zabiją was i nie będą mieć dla was litości.
Za każdym razem gdy będziecie widzieć , słyszeć czy czytać o tych zbrodniarzach i odczuwać słuszny gniew przypomnijcie sobie te proroctwa .


Gniew , który nas nie raz ogarnia na widok i dźwięk słów  tych lewicowych wrogów Boga naszego i Króla naszego Isusa Chrystusa musimy przetrzymać i zdusić w sobie bo jesteśmy bezsilni a jedynie może nas ten gniew doprowadzić tylko do kłótni z innymi domownikami bądź żoną lub mężem którzy TEGO nie rozumieją.Lecz pamiętajcie droga czeladzio Boża...


Wszystko ma swoje miejsce i czas w ustalonym Planie Boga i Ojca naszego !!!!
Spójrzcie ile czasu nasz Bóg się powstrzymuje żeby ich zniszczyć!!!

Jego cierpliwość nie zna granic,  zatem my też bądźmy cierpliwi!


Ale czas tolerowania przez Boga  tego buntu się kończy a nadchodzi czas sprawiedliwej odpłaty , zarówno dla nas jak i dla nich


_________________
Ojcze nasz, który jesteś w niebie, Święć się imię twoje,
Przyjdź Królestwo twoje, Bądź wola twoja, jak w niebie, tak i na ziemi.
Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj,
I odpuść nam nasze winy, jak i my odpuszczamy naszym winowajcom;
i nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie, ale nas zachowaj od złego.;
Albowiem twoje jest Królestwo i moc, i chwała na wieki wieków. Niech się tak stanie!  


(13) Proście, a weźmiecie. módlcie się aby dni było niewiele i aby były skrócone. Królestwo jest już przygotowane dla was, czuwajcie!(2 Ezdrasza)

(20) Mówi TEN, który świadczy o tym: Tak, przyjdę wkrótce. Niech się tak stanie, przyjdź , Panie Isusie!(Objawienie Isusa Chrystusa)https://arzareth.home.blog
avatar
BartekBartosz
Liczba postów : 990
Join date : 01/08/2019
Skąd : Arzareth/Ziemia Lubuska
https://arzareth.home.blog/

Proroctwa ku pokrzepieniu serc naszego narodu ! - Page 7 Empty Re: Proroctwa ku pokrzepieniu serc naszego narodu !

on 13th Styczeń 2021, 13:15
Księga Izajasza
Rozdział 25:
(1) Panie! Tyś moim Bogiem! Będę cię wysławiał i wielbił twoje imię, gdyż dokonałeś cudów; twoje odwieczne plany są NIEZŁOMNĄ PRAWDĄ.


(2) Bo miasto obróciłeś w gruzy, warownię w rumowisko, twierdza zuchwalców nie jest już miastem, nigdy już nie będzie odbudowana.


(3) Dlatego czcić cię będzie lud potężny, miasto okrutnych narodów bać się ciebie będzie.


(4) Gdyż byłeś schronieniem słabemu, schronieniem ubogiemu w jego niedoli, ucieczką przed powodzią, cieniem przed upałem. A wszak poryw gniewu tyranów jest jak ulewa w zimie.


(5) Jak upał na zeschłej ziemi. Wrzawę zuchwalców stłumiłeś jak upał cieniem obłoku, PRZERWAŁEŚ  pieśń ZWYCIĘSTWA TYRANÓW .


(6) Pan Zastępów wyprawi wszystkim ludom na tej górze ucztę z tłustych potraw, ucztę z wystałych win, z tłustych potraw ze szpikiem, ze starych dobrze wystałych win.


(7) I zniszczy na tej górze zasłonę, rozpostartą nad wszystkimi ludami, i przykrycie, rozciągnięte nad wszystkimi narodami.

_________________
Ojcze nasz, który jesteś w niebie, Święć się imię twoje,
Przyjdź Królestwo twoje, Bądź wola twoja, jak w niebie, tak i na ziemi.
Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj,
I odpuść nam nasze winy, jak i my odpuszczamy naszym winowajcom;
i nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie, ale nas zachowaj od złego.;
Albowiem twoje jest Królestwo i moc, i chwała na wieki wieków. Niech się tak stanie!  


(13) Proście, a weźmiecie. módlcie się aby dni było niewiele i aby były skrócone. Królestwo jest już przygotowane dla was, czuwajcie!(2 Ezdrasza)

(20) Mówi TEN, który świadczy o tym: Tak, przyjdę wkrótce. Niech się tak stanie, przyjdź , Panie Isusie!(Objawienie Isusa Chrystusa)https://arzareth.home.blog
avatar
BartekBartosz
Liczba postów : 990
Join date : 01/08/2019
Skąd : Arzareth/Ziemia Lubuska
https://arzareth.home.blog/

Proroctwa ku pokrzepieniu serc naszego narodu ! - Page 7 Empty Re: Proroctwa ku pokrzepieniu serc naszego narodu !

on 15th Styczeń 2021, 13:26
1 Księga Henocha
Rozdział 60:


1 W roku 500, w miesiącu siódmym, w czternastym [dniu] miesiąca w życiu [Henocha]. W tej przypowieści ujrzałem, jak niebiosa niebios uległy gwałtownemu wstrząsowi i nastąpiło niezwykłe poruszenie wśród zastępów Najwyższego i tysiąca tysięcy i dziesięć tysięcy razy dziesięć tysięcy aniołów.


2 Wówczas ujrzałem Przedwiecznego siedzącego na tronie swej chwały. Aniołowie i SPRAWIEDLIWI stali wokół Niego.3 Ogarnęło mnie wielkie drżenie i strach mnie przejął, zadrżały moje lędźwie, runęły i rozwiązały się, całe moje jestestwo stopniało i padłem na twarz.


4 Święty Michał posłał innego świętego anioła, jednego ze świętych aniołów, który mnie podniósł. Gdy mnie podniósł, mój duch powrócił. Albowiem nie mogłem wytrzymać widoku tego zastępu i wstrząsów, i trzęsienia nieba.


5 Święty Michał powiedział do mnie: "Tak cię przeraził ten widok? Dzień Jego miłosierdzia trwał aż do dzisiaj. Jest On miłosierny i cierpliwy dla mieszkańców ziemi.


6 Kiedy nastanie dzień i potęga i kara i sąd, który Pan Duchów przygotował dla tych, którzy nie oddają czci sprawiedliwemu Sędziemu, i dla tych, którzy gardzą sprawiedliwym Sędzią i biorą Jego Imię nadaremnie, wówczas dzień ten stanie się dla wybranych dniem przymierza, a dla grzeszników dniem nawiedzenia.


_________________
Ojcze nasz, który jesteś w niebie, Święć się imię twoje,
Przyjdź Królestwo twoje, Bądź wola twoja, jak w niebie, tak i na ziemi.
Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj,
I odpuść nam nasze winy, jak i my odpuszczamy naszym winowajcom;
i nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie, ale nas zachowaj od złego.;
Albowiem twoje jest Królestwo i moc, i chwała na wieki wieków. Niech się tak stanie!  


(13) Proście, a weźmiecie. módlcie się aby dni było niewiele i aby były skrócone. Królestwo jest już przygotowane dla was, czuwajcie!(2 Ezdrasza)

(20) Mówi TEN, który świadczy o tym: Tak, przyjdę wkrótce. Niech się tak stanie, przyjdź , Panie Isusie!(Objawienie Isusa Chrystusa)https://arzareth.home.blog
avatar
BartekBartosz
Liczba postów : 990
Join date : 01/08/2019
Skąd : Arzareth/Ziemia Lubuska
https://arzareth.home.blog/

Proroctwa ku pokrzepieniu serc naszego narodu ! - Page 7 Empty Re: Proroctwa ku pokrzepieniu serc naszego narodu !

on 17th Styczeń 2021, 19:44
1 Księga Henocha
Rozdział 38:


1 Pierwszy poemat. Kiedy ukaże się społeczność sprawiedliwych i grzesznicy z powodu swoich grzechów zostaną osądzeni i wypędzeni z powierzchni ziemi,


2 kiedy Sprawiedliwy objawi się sprawiedliwym i wybranym, których uczynki zaniesiono przed Pana Duchów, i kiedy światło oświeci sprawiedliwych i wybranych żyjących na ziemi, to gdzie będzie mieszkanie dla grzeszników i odpocznienie dla tych, którzy zaparli się Pana Duchów? Byłoby dla nich lepiej, gdyby się byli nie narodzili.


3 Kiedy zostaną objawione tajemnie sprawiedliwych, zostaną osądzeni grzesznicy i niegodziwi odpędzeni od sprawiedliwych i wybranych,


4 wówczas ci, którzy posiadają ziemię, stracą swą potęgę i wielkość i nie będą mogli patrzeć na twarz świętych, ponieważ światło Pana Duchów ukaże się na obliczu świętych, sprawiedliwych i wybranych.


5 Wówczas potężni królowie zostaną rozproszeni i wydani w ręce sprawiedliwych i świętych.


6 Odtąd nie będzie nikogo, kto mógłby wstawić się za nimi do Pana Duchów, albowiem życie ich skończy się.


Niech się stanie Panie,  Boże nasz !

_________________
Ojcze nasz, który jesteś w niebie, Święć się imię twoje,
Przyjdź Królestwo twoje, Bądź wola twoja, jak w niebie, tak i na ziemi.
Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj,
I odpuść nam nasze winy, jak i my odpuszczamy naszym winowajcom;
i nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie, ale nas zachowaj od złego.;
Albowiem twoje jest Królestwo i moc, i chwała na wieki wieków. Niech się tak stanie!  


(13) Proście, a weźmiecie. módlcie się aby dni było niewiele i aby były skrócone. Królestwo jest już przygotowane dla was, czuwajcie!(2 Ezdrasza)

(20) Mówi TEN, który świadczy o tym: Tak, przyjdę wkrótce. Niech się tak stanie, przyjdź , Panie Isusie!(Objawienie Isusa Chrystusa)https://arzareth.home.blog
avatar
BartekBartosz
Liczba postów : 990
Join date : 01/08/2019
Skąd : Arzareth/Ziemia Lubuska
https://arzareth.home.blog/

Proroctwa ku pokrzepieniu serc naszego narodu ! - Page 7 Empty Re: Proroctwa ku pokrzepieniu serc naszego narodu !

on 20th Styczeń 2021, 05:22
Psalm 2

(10) Teraz więc zrozumcie, królowie, bądźcie pouczeni wszyscy, którzy sądzicie ziemię.


(11) Służcie Panu z bojaźnią i weselcie się w nim z drżeniem.


(12) Przyjmijcie naganę, aby Pan nie rozgniewał się w żadnej chwili, a wy zginęlibyście od sprawiedliwej drogi: kiedy GNIEW jego się rozpali: błogosławieni są wszyscy, którzy Mu UFAJĄ.


http://www.proroctwa.com/ku-Krolestwu-Bozemu-1.htm

 

_________________
Ojcze nasz, który jesteś w niebie, Święć się imię twoje,
Przyjdź Królestwo twoje, Bądź wola twoja, jak w niebie, tak i na ziemi.
Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj,
I odpuść nam nasze winy, jak i my odpuszczamy naszym winowajcom;
i nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie, ale nas zachowaj od złego.;
Albowiem twoje jest Królestwo i moc, i chwała na wieki wieków. Niech się tak stanie!  


(13) Proście, a weźmiecie. módlcie się aby dni było niewiele i aby były skrócone. Królestwo jest już przygotowane dla was, czuwajcie!(2 Ezdrasza)

(20) Mówi TEN, który świadczy o tym: Tak, przyjdę wkrótce. Niech się tak stanie, przyjdź , Panie Isusie!(Objawienie Isusa Chrystusa)https://arzareth.home.blog
avatar
BartekBartosz
Liczba postów : 990
Join date : 01/08/2019
Skąd : Arzareth/Ziemia Lubuska
https://arzareth.home.blog/

Proroctwa ku pokrzepieniu serc naszego narodu ! - Page 7 Empty Re: Proroctwa ku pokrzepieniu serc naszego narodu !

on 21st Styczeń 2021, 19:59
Księga Zachariasza
Rozdział 8:


(20) Tak mówi Pan Wszechmocny: Jeszcze będzie tak, że przyjdą ludy i mieszkańcy wielu miast.


(21) Mieszkańcy jednego miasta pójdą do drugiego, mówiąc: Nuże, pójdźmy przebłagać oblicze Pana i szukać Pana Wszechmocny! Ja także pójdę!


(22) I przyjdzie wiele ludów i potężnych narodów, aby szukać Pana Wszechmocny w Jeruzalemie i przebłagać oblicze Pana.


(23) Tak powiedział Pan Wszechmocny: Stanie się w owych dniach, że dziesięciu ludzi ze wszystkich języków narodów odważy się i uchwyci się rąbka szaty jednego Izraelity, mówiąc: Pójdziemy z wami, bo SŁYSZELIŚMY , że z wami jest Bóg.  

_________________
Ojcze nasz, który jesteś w niebie, Święć się imię twoje,
Przyjdź Królestwo twoje, Bądź wola twoja, jak w niebie, tak i na ziemi.
Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj,
I odpuść nam nasze winy, jak i my odpuszczamy naszym winowajcom;
i nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie, ale nas zachowaj od złego.;
Albowiem twoje jest Królestwo i moc, i chwała na wieki wieków. Niech się tak stanie!  


(13) Proście, a weźmiecie. módlcie się aby dni było niewiele i aby były skrócone. Królestwo jest już przygotowane dla was, czuwajcie!(2 Ezdrasza)

(20) Mówi TEN, który świadczy o tym: Tak, przyjdę wkrótce. Niech się tak stanie, przyjdź , Panie Isusie!(Objawienie Isusa Chrystusa)https://arzareth.home.blog
avatar
BartekBartosz
Liczba postów : 990
Join date : 01/08/2019
Skąd : Arzareth/Ziemia Lubuska
https://arzareth.home.blog/

Proroctwa ku pokrzepieniu serc naszego narodu ! - Page 7 Empty Re: Proroctwa ku pokrzepieniu serc naszego narodu !

on 22nd Styczeń 2021, 10:02
Księga Jeremiasza
Rozdział 51:

(1) Tak mówi Pan: Oto Ja wzbudzę przeciwko Babilonowi i mieszkańcom Chaldei wiatr złowrogi

(2) I poślę przeciwko Babilonowi wiejaczy, którzy go przewieją i spustoszą jego kraj, gdy rozłożą się zewsząd przeciwko niemu w dniu niedoli.

(3) Niech łucznik nie opada z sił i niech nie nuży się ten, kto jest odziany w pancerz! Nie oszczędzajcie jego młodzieńców, wytępcie doszczętnie całe jego wojsko!

(4) Niech padną polegli w ziemi chaldejskiej, a ciężko ranni na jego ulicach!Księga Izajasza
Rozdział 47:

(1) Zstąp i usiądź w prochu, panno, córko babilońska! Usiądź na ziemi, a nie na tronie, córko chaldejska, gdyż już nie będą cię nazywali milutką i pieszczotką.

(2) Weź się do żaren i miel mąkę, odkryj swoją zasłonę, podnieś suknię, obnaż łydki, brnij przez płynące wody,

(3) Niech twoja nagość będzie odkryta i twoja hańba widoczna! Pomszczę się i nikogo nie będę oszczędzał -

(4) Tak mówi nasz Odkupiciel - jego imię Pan Zastępów, Święty Izraelski.

(5) Usiądź w milczeniu i wejdź do ciemności, córko chaldejska, gdyż już nie będą cię nazywali panią królestw!

(6) Byłem prowokowany przez mój lud; znieważyliście swoje dziedzictwo i wydałem ich w twoją moc, lecz ty nie okazałaś im litości, nawet starców obciążyłaś swoim bardzo ciężkim jarzmem.

(7) I powiedziałaś: Na wieki będę i zawsze pozostanę panią. Nie brałaś tego do serca i nie pamiętałaś o tym, jak się to skończy.

(Cool Lecz teraz słuchaj tego, rozkosznico, która tak bezpieczna się czujesz i która mówisz w swoim sercu: Ja jestem i nie ma żadnej innej, nie pozostanę wdową i nie doznam bezdzietności!

(9) Spadną na ciebie te dwa nieszczęścia, znienacka w jednym dniu: bezdzietność i wdowieństwo spadną na ciebie w całej pełni mimo wielu twoich czarów, mimo bardzo licznych twoich zaklęć.

(10) A tak czułaś się bezpieczna w swej złości, mówiłaś: Nikt mnie nie widzi. Twoja mądrość i twoja wiedza skłoniły cię do odstępstwa, tak że myślałaś sobie: Ja jestem i nie ma żadnej innej.

(11) Lecz przyjdzie na ciebie nieszczęście, od którego nie będziesz umiała się odżegnać, i spadnie na ciebie klęska, której nie potrafisz odwrócić, i niespodzianie zaskoczy cię zagłada, której nie przeczuwasz.

(12) Wystąp ze swoimi zaklęciami i z licznymi swoimi czarami, którymi gorliwie się zajmowałaś od swojej młodości, może potrafisz pomóc, może wzbudzisz postrach.

(13) Utrudziłaś się mnóstwem swoich zamysłów. Niech wystąpią i niech ci pomogą badacze firmamentu niebios, oglądacze gwiazd, którzy co miesiąc ogłaszają, co ma cię spotkać.

(14) Patrzcie, są oni jak ściernie, które pochłania ogień, nie potrafią uratować swojego życia z płomieni - to nie jest żar węgli do ogrzewania ani ognisko, by dokoła niego siedzieć.

(15) Tak będzie u ciebie z twoimi czarownikami, z którymi się zadawałaś od młodości swojej: każdy zatacza się w swoją stronę, tobie zaś NIKT NIE POMOŻE.

Niech się stanie Panie ,Boże nasz według każdego Twego Słowa.

 

_________________
Ojcze nasz, który jesteś w niebie, Święć się imię twoje,
Przyjdź Królestwo twoje, Bądź wola twoja, jak w niebie, tak i na ziemi.
Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj,
I odpuść nam nasze winy, jak i my odpuszczamy naszym winowajcom;
i nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie, ale nas zachowaj od złego.;
Albowiem twoje jest Królestwo i moc, i chwała na wieki wieków. Niech się tak stanie!  


(13) Proście, a weźmiecie. módlcie się aby dni było niewiele i aby były skrócone. Królestwo jest już przygotowane dla was, czuwajcie!(2 Ezdrasza)

(20) Mówi TEN, który świadczy o tym: Tak, przyjdę wkrótce. Niech się tak stanie, przyjdź , Panie Isusie!(Objawienie Isusa Chrystusa)https://arzareth.home.blog
Sponsored content

Proroctwa ku pokrzepieniu serc naszego narodu ! - Page 7 Empty Re: Proroctwa ku pokrzepieniu serc naszego narodu !

Powrót do góry
Permissions in this forum:
Nie możesz odpowiadać w tematach