Go down
thewordwatcher
thewordwatcher
Admin
Liczba postów : 4550
Join date : 18/03/2015
Skąd : Perth, Australia
http://zbawienie.com

Proroctwa Ezechiela - 38 i 39 rozdział. Empty Proroctwa Ezechiela - 38 i 39 rozdział.

on 24th Październik 2015, 07:04
Message reputation : 100% (3 votes)
Okazuje się, że moje poprzednie rozpoznanie tych proroctw nie było prawidłowe. Nie poświęciłem im wiele czasu i na szybko pasowało mi wyjaśnienie, że te proroctwa mówią o najeździe szatana i jego wojsk na Królestwo Boże.

Dopiero teraz dano mi zrozumieć, o co w tych dwóch rozdziałach chodzi.Dopiero teraz można te proroctwo zrozumieć, żeżli znamy proroctwa o cudownym wyzwoleniu ludu Bożego, czyli Słowian.

Otrzymałem emailem sporo informacji i map na temat Słowian więc je wkrótce opublikuję.

Chodzi o moment zamieszkania Izraela/Słowian w Izraelu, Ziemi Obiecanej już po sądzie na pustyni.

Są wersety które o tym mówią i jak to zwykle u Boga, mamy także pewien precedens.

W rozdziale 38 mamy zapowiedź ataku sił króla Goga z kraju Magog - najbardziej prawdopodobne miejsce - Rosja i dalej Chiny.
Bóg zapowiada taką scenę.

Ezechiela 38:3 I mów: Tak mówi Wszechmocny Pan: Oto Ja wystąpię przeciwko tobie, główny książę w Mesech i Tubal, 4 Zawrócę cię i włożę haki w twoje szczęki; i wyprowadzę ciebie i całe twoje wojsko, konie i jeźdźców, wszystkich wspaniale odzianych, wielki zastęp, z tarczą i puklerzem - wszystkich uzbrojonych w miecze. 7 Przygotuj się i uzbrój z całym swoim zastępem, który zebrał się wokoło ciebie, i bądź ty ich wodzem!

Plan Boży - sprowadzenie w sposób nadprzyrodzony wojsk Goga na wyzwolony Izrael. Ten plan to sąd nad Gogiem.

Bardzo podobna akcja Boga jak w przypadku postawy faraona egipskiego, któremu Bóg zatwardził serce. Nie dlatego zatwardził, aby go za to ukarać, ale wyrok został wydany znacznie wcześniej aby Bóg mógł się na faraonie okryć chwałą.


Przyczyna jest następująca.

Sataniści, upadłe anioły i demony to notoryczni kłamcy i tchórze.  Rozrabiają, kiedy Boga nie widać w pobliżu, ale kiedy Bóg postanawia zrobić z tym porządek, uciekają gdzie pieprz rośnie.


W ten sposób zyskują na czasie, a gnębieni ludzie nie mieliby żadnej szansy na wyzwolenie.

W takim przypadku Bóg wkracza w dzieje, w przypadku faraona zatwardza jego serce, aby mu z pułapki i sądu nie uciekł i w ten sposób Bóg pokazuje, kto w rzeczywistości jest Stwórcą i Sędzią.

Sprawa z Gogiem jest identyczna ale Bóg musi wykonać wyrok. Oczywiście że będą uciekali, wiec Bóg im to uniemożliwi.

"Nastał na was sąd i zaraz wam pokażę, kto jest Bogiem i Panem."

Oni nigdy by nie zaatakowali, gdyby groziła w tym ataku interwencja Boga.

Ale skończyły się knowania i sprawa jest na tapecie i cały świat musi zobaczyć kto jest kłamcą i oszustem i musi za swe zbrodnie ponieść karę. Owa kara jest także wywyższeniem imienia Boga i nadanie Mu odpowiedniego znaczenia.

Od wydarzeń w czasach wyjścia z Egiptu narodom aż w uszach dźwięczało, co Bóg uczynił... bogom Egiptu.

To samo czeka satanistów pod władzą Goga.

Ezechiela 38:8 Po wielu dniach otrzymasz rozkaz, w latach ostatecznych przyjdziesz do kraju uwolnionego od miecza i do ludu zebranego z wielu ludów na górach izraelskich, które długo były spustoszone; wszyscy oni wyprowadzeni spośród narodów, mieszkają bezpiecznie.

Tutaj mamy dokładnie określony czas i akcja toczy się górach izraelskich, a nie na pustyni. Lud Boży już mieszka bezpiecznie.

Ezechiela 38:9 Wyruszysz, jak burza nadciągniesz, jak obłok, aby okryć ziemię, ty i wszystkie twoje hufce oraz liczne ludy z tobą. Eze 10 Tak mówi Wszechmocny Pan: W owym dniu przyjdą ci do serca myśli i poweźmiesz złowrogi zamysł, ;

Przyjdą ci myśli - inaczej mówiąc, Bóg natchnie jego serce i będzie go kontrolował.

Ezechiela 38:16 Wyruszysz przeciwko mojemu ludowi izraelskiemu jak obłok, aby okryć ziemię; a w dniach ostatecznych stanie się, że poprowadzę cię przeciwko mojej ziemi, aby poznały mnie narody, gdy na ich oczach okażę się świętym na tobie, Gogu.  

Mamy więc potwierdzenie, że chodzi o czasy ostateczne i na Bożą kontrolę. Te szczury kąsają z ukrycia a na dźwięk imienia Boga chowają się po norach udając świętych.

Te czasy już się skończą i Bóg nie pozwoli już więcej im się z siebie naigrywać.

Na ich klęsce okaże się On Świętym aby cały świat to widział.

Taki jest tego cel!


Ezechiela 38:18 Lecz w owym dniu, gdy Gog najedzie ziemię izraelską - mówi Wszechmocny Pan - wzbierze we mnie zapalczywy gniew, 19 A mówię to w mojej gorliwości w żarze mojej popędliwości: Zaiste, w owym dniu będzie wielkie trzęsienie ziemi w ziemi izraelskiej. 20 I zadrżą przede mną ryby morskie, ptaki niebieskie i zwierzęta polne, i wszelkie płazy pełzające po ziemi, ponadto wszyscy ludzie, którzy żyją na powierzchni ziemi. Rozpadną się góry, padną piętrzące się skały i wszystkie mury runą na ziemię.  21 Przywołam przeciwko niemu wszelkiego rodzaju strachy - mówi Wszechmocny Pan - tak że miecz jednego skieruje się przeciwko drugiemu. 22 Potem osądzę go przez zarazę i przelew krwi;  spuszczę na niego i jego hufce oraz liczne ludy, które są z nim, ulewny deszcz i grad, ogień i siarkę. 23 I tak okażę moją wielkość i moją świętość, i objawię się na oczach wielu narodów. I poznają, że Ja jestem Pan.
Nie rozumiejmy tego, jak gniew Boży za to, że Gog najechał na Izrael!

Żaden werset nie mówi o najeździe, jako przyczynie.

Bóg w tym momencie da upust swojemu gniewowi za jego uprzednie zbrodnie. Najazd Goga nie jest jego grzechem ale stałe prześladowanie Izraela jest jego wielkim grzechem.

Dlatego Bóg pokaże całemu światu, kto w rzeczywistości jest Panem i Bogiem.
 
c.d.n.

_________________
Ojcze nasz, któryś jest w niebie, Święć się imię twoje, przyjdź Królestwo twoje, bądź wola twoja, jak w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj, i odpuść nam nasze winy, jak i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Albowiem twoje jest Królestwo i moc, i chwała na wieki wieków. Niech się stanie.
----------------------------------------------------------------------------------------------
huberkinky@protonmail.com
http://www.zbawienie.com http://www.proroctwa.com
https://www.youtube.com/thewordwatcher
https://www.youtube.com/HenryKubik
thewordwatcher
thewordwatcher
Admin
Liczba postów : 4550
Join date : 18/03/2015
Skąd : Perth, Australia
http://zbawienie.com

Proroctwa Ezechiela - 38 i 39 rozdział. Empty Re: Proroctwa Ezechiela - 38 i 39 rozdział.

on 25th Październik 2015, 05:08
39 rozdział Ezechiela mówi o tym samym czyli najwyraźniej jest to bitwa Armagedonu.


Apokalipsa 16:14 A są to czyniące cuda duchy demonów, które idą do królów całego świata, aby ich zgromadzić na wojnę w ów wielki dzień Boga Wszechmogącego. 6 I zgromadził ich na miejscu, które po hebrajsku nazywa się Armagedon.
Cały rozdział mówi o siedmiu czaszach gniewu Bożego. Po szóstej czaszy gniewu (wielki ucisk) demony będą namawiać królów do wojny przeciwko Bogu.  Najwyraźniej to Bóg ich zgromadzi na polu Jehoszafata czyli polu Armagedonu.Ezechiela 39:(2) I zawrócę cię, i wezmę cię na smycz; sprowadzę cię z najdalszej północy i przyprowadzę cię na góry izraelskie. (3) I wytrącę miecz z twojej lewej ręki, i sprawię, że twoje strzały wypadną z twojej prawej ręki. (4) Na górach izraelskich padniesz ze wszystkimi twoimi hufcami i ludami, które są z tobą; wydam cię na żer drapieżnym ptakom, wszystkim uskrzydlonym istotom i zwierzętom polnym. (5) Na otwartym polu padniesz, gdyż Ja tak powiedziałem - mówi Wszechmocny Pan.

Pewne detale nie są jasne z Objawienia ale najwyraźniej chodzi o czas wielkiego ucisku, który według tego rozdziału Objawienia zakończy się zniszczeniem Babilonu Wielkiego i Nierządnicy.Apokalipsa 16:19 I rozpadło się wielkie miasto na trzy części, i legły w gruzach miasta pogan. I wspomniano przed Bogiem o wielkim Babilonie, że należy mu dać kielich wina zapalczywego gniewu Bożego.Widać, że części tych proroctw zostaną dopiero rozpoznane po ich wypełnieniu się.Ezechiela 39:(7) I ujawnię moje święte imię wśród mojego ludu izraelskiego; i już nie dopuszczę, aby moje święte imię było bezczeszczone, aby poznały ludy, że Ja jestem Pan, Święty w Izraelu. (Cool Oto nadchodzi to i spełnia się mówi Wszechmocny Pan;  jest to ten dzień, o którym mówiłem.

Jest to kolejny dowód na to, że ani Mojżesz i prorocy, ani Apokalipsa i Ewangelie nie mogą istnieć osobno.

To jest ten dzień, który Bóg zapowiada ze szczególną uwagą.

Jednym ważnym Bożym czynem będzie uwolnienie Narodu Wybranego i sąd na pustyni. Drugim, jeszcze większym czynem będzie zwycięstwo fizyczne Syna Bożego w imieniu Ojca i z Jego pomocą oraz z gronem 144.000 w bitwie Armagedonu, która zakończy Wielki Ucisk.

Wtedy nasz Zbawiciel obejmie władzę w Królestwie swoim jako zwycięski Król.

Ujawnię moje święte imię - Bóg posiada wiele imion i jednym z nich jest Zwycięzca, oraz Mocarz, jak podczas wyjścia Izraelitów z Egiptu. Imię to sława za jakiś czyn. W tym sensie występują imiona Boga, Syna i innych postaci.

Dlatego Bóg zmienił imię Abrama na Abraham, Jakuba na Izrael. Imię się uzyskuje w wyniku uczynków. Bóg ujawni imię w zwycięstwie nad Gogiem i nie jest to szatan.Apokalipsa 19:10 I upadłem mu do nóg, by mu oddać pokłon. A on rzecze do mnie: Nie czyń tego! Jam współsługa twój i braci twoich, którzy mają świadectwo Jezusa, Bogu oddaj pokłon! A świadectwem Isusa jest duch proroctwa.

I dalej...Apokalipsa19:11 I widziałem niebo otwarte, a oto biały koń, a Ten, który na nim siedział nazywa się Wierny i Prawdziwy, gdyż sprawiedliwie sądzi i sprawiedliwie walczy. 12 Oczy zaś jego jak płomień ognia, a na głowie jego liczne diademy. Imię swoje miał wypisane, lecz nie znał go nikt, tylko on sam. 13 A przyodziany był w szatę zmoczoną we krwi, imię zaś jego brzmi: Słowo Boże. 14 I szły za nim wojska niebieskie na białych koniach, przyobleczone w czysty, biały bisior. 15 A z ust jego wychodzi ostry miecz, którym miał pobić narody, i będzie nimi rządził laską żelazną, On sam też tłoczy kadź wina zapalczywego gniewu Boga, Wszechmogącego. 16 A na szacie i na biodrze swym ma wypisane imię: Król królów i Pan panów. 17 I widziałem jednego anioła stojącego w słońcu; i zawołał głosem donośnym, mówiąc wszystkim ptakom latającym środkiem nieba: Nuże, zbierzcie się na wielką ucztę Bożą, 18 By jeść ciała królów i ciała wodzów, i ciała mocarzy, i ciała koni oraz ich jeźdźców, i ciała wszystkich wolnych i niewolników, małych i wielkich. 19 I widziałem zwierzę i królów ziemi, i wojska ich, zebrane, by stoczyć bój z tym, który siedział na koniu. oraz z jego wojskiem. 20 I pojmane zostało zwierzę, a wraz z nim fałszywy prorok, który przed nim czynił cuda, jakimi zwiódł tych, którzy przyjęli znamię zwierzęcia i oddawali pokłon posągowi jego. Zostali oni obaj wrzuceni żywcem do jeziora ognistego, gorejącego siarką. 21 A pozostali byli pobici mieczem wychodzącym z ust jeźdźca na koniu, i wszystkie ptaki nasyciły się ich ciałami.Ezechiel tak to opisuje...Ezechiela 39:(9) Potem wyjdą mieszkańcy miast izraelskich, wzniecą ogień i spalą zbroje, tarcze i puklerze, łuki i strzały, maczugi i włócznie; przez siedem lat będą tym palić. (10) A nie będą znosić drwa z pola ani nie będą ich ścinać w lasach, gdyż ze zbroi wzniecać będą ogień, będą łupić tych, którzy ich łupili, i będą plądrować tych, którzy ich plądrowali - mówi Wszechmocny Pan. (11) W owym dniu wyznaczę dla Goga znane miejsce na grób w Izraelu, dolinę Abarim na wschód od morza; zamknie ona drogę dla przechodniów, tam pogrzebią Goga wraz z całą jego hordą. Nazwą ją Doliną Hordy Goga. (12) I grzebać ich będzie dom izraelski przez siedem miesięcy, aby oczyścić kraj.
Tutaj mamy powtórzenie wersetów z Apokalipsy...


Ezechiel 39:(17) A ty, synu człowieczy - tak mówi Wszechmocny Pan - mów do wszelkiego rodzaju ptactwa i do wszystkich zwierząt polnych: Zbierzcie się i przyjdźcie, zgromadźcie się zewsząd na moją ucztę ofiarną, którą dla was przygotowuję jako wielką ucztę ofiarną na górach izraelskich! Jedzcie mięso i pijcie krew! (18) Jedzcie mięso bohaterów i pijcie krew książąt ziemi, barany, owce, kozy, cielce, wszystko tuczne bydło Baszanu! (19) Najecie się tłuszczu do syta i napijecie się krwi aż do upicia się z mojej uczty ofiarnej, którą dla was przygotowałem. (20) I nasycicie się przy moim stole końmi i jeźdźcami, bohaterami i wszelkimi wojownikami - mówi Wszechmocny Pan.
I dalej mamy...


Ezechiel 39:(21) I tak objawię moją chwałę wśród narodów; wszystkie narody będą oglądać mój sąd, którego dokonam, i moją rękę, którą położę na nich. (22) I pozna dom izraelski, że Ja, Pan, jestem ich Bogiem od owego dnia i nadal. (23) I poznają narody, że dom izraelski z powodu winy swojej poszedł do niewoli za to, że stali mi się niewierni, i zakryłem moje oblicze przed nimi, i wydałem ich w ręce ich wrogów, i wszyscy padli od miecza. (24) Według ich nieczystości i ich występków postąpiłem z nimi i zakryłem moje oblicze przed nimi. (25) Dlatego tak mówi Wszechmocny Pan: Teraz odmienię los Jakuba, zmiłuję się nad całym domem izraelskim i zadbam gorliwie o święte moje imię. (26) I zapomną o swojej hańbie i wszelkim swoim odstępstwie, którego się dopuścili wobec mnie, gdy bezpiecznie mieszkać będą na swojej ziemi i nikt ich nie będzie straszył.
Mamy także ponowną zapowiedź uwolnienia Ludu Bożego z niewoli nasienia węża.Ezechiel 39:(27) Gdy sprowadzę ich spośród narodów i zgromadzę ich z ziem ich wrogów, wtedy okażę się na nich świętym na oczach wielu narodów. (28) I poznają, że Ja, Pan, jestem ich Bogiem! Gdyż kazałem im iść do niewoli wśród narodów, ale teraz zgromadzę ich na ich ziemi i nie pozostawię tam nikogo z nich. (29) Nie zakryję przed nimi mojego oblicza, ponieważ wylałem mojego ducha na dom izraelski - mówi Wszechmocny Pan.Czasami jest to wprost nie do uwierzenia, w jaki sposób te wszystkie proroctwa składają się na jedną całość.

Nagle tak wiele zaczyna idealnie pasować do owego niezwykłego planu Bożego.

Powtórzmy jeszcze raz.Plan Boga to wyzwolenie wszystkich plemion Izraela z niewoli szatana i jego nasienia węża.Druga część tego planu to zupełna anihilacja armii nasienia węża i  wyrok na Babilonie Wielkim i to wszystko ma się wydarzyć na oczach całego świata, aby Boże imię było prze całym światem wywyższone.

Dlaczego taka dbałość o imię Boga? Ponieważ Babilon atakując Chrześcijaństwo znieważa w maksymalny sposób imię Boga, który jest Bogiem... IZRAELA.

Szatan niszczy małżeństwo, wprowadza homoseksualizm wiedząc doskonale, co spotkało Sodomę i Gomorę.

I za posłuszeństwo wobec szatana wszelkie armie pod rozkazami satanistów będą doszczętnie zniszczone.

Ponownie jest oczywiste, że Armagedon to nie zniszczenie wszystkich wrogów Boga ale ich armii.

_________________
Ojcze nasz, któryś jest w niebie, Święć się imię twoje, przyjdź Królestwo twoje, bądź wola twoja, jak w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj, i odpuść nam nasze winy, jak i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Albowiem twoje jest Królestwo i moc, i chwała na wieki wieków. Niech się stanie.
----------------------------------------------------------------------------------------------
huberkinky@protonmail.com
http://www.zbawienie.com http://www.proroctwa.com
https://www.youtube.com/thewordwatcher
https://www.youtube.com/HenryKubik
Powrót do góry
Permissions in this forum:
Nie możesz odpowiadać w tematach