Go down
avatar
BartekBartosz
Liczba postów : 1067
Join date : 01/08/2019
Skąd : Arzareth/Ziemia Lubuska
https://arzareth.home.blog/

Proroctwa ku pokrzepieniu serc naszego narodu ! - Page 6 Empty Re: Proroctwa ku pokrzepieniu serc naszego narodu !

7th Listopad 2020, 01:39
Message reputation : 100% (2 votes)
Księga Izajasza
Rozdział 60:

(1) Powstań, zajaśnij, gdyż zjawiła się twoja światłość, a chwała Pańska rozbłysła nad tobą.

(2) Bo oto ciemność okrywa ziemię i mrok narody, lecz nad tobą zabłyśnie Pan, a jego chwała ukaże się nad tobą.


(3) I pójdą narody do twojej światłości, a królowie do blasku, który jaśnieje nad tobą.

(4) Podnieś oczy i spojrzyj wokoło: Wszyscy gromadnie przychodzą do ciebie, twoi synowie przychodzą z daleka, a twoje córki niesione są na rękach.

(5) Wtedy, widząc to, rozpromienisz się radością i twoje serce bić będzie z radości, gdyż bogactwo morza przypłynie ku tobie, mienie narodów tobie przypadnie.

(6) Gromady wielbłądów zaroją się, młode wielbłądy Midianitów i Efy, wszyscy przyjdą z Saby; przywiozą złoto i kadzidło, śpiewając pieśni pochwalne na cześć Pana.

(7) Wszystkie owce Kedareńczyków zbiorą się u ciebie, barany Nebatejczyków będą na twoje usługi, pójdą jako miła ofiara na mój ołtarz; a tak uświetnię wspaniały mój przybytek.

(Cool Kim są ci, którzy się zlatują jak obłoki i jak gołębie do swoich gołębników?

(9) Dla mnie gromadzą się statki, okręty tartezyjskie płyną na przedzie, aby przywieźć twoich synów z daleka; wiozą z sobą swoje srebro i złoto dla imienia Pana, twojego Boga, i dla Świętego Izraelskiego, bo chce cię uświetnić.

(10) Cudzoziemcy odbudują twoje mury, a ich królowie będą ci służyć, gdyż w moim gniewie cię uderzyłem, lecz w mojej łaskawości nad tobą się zlituję.

(11) I twoje bramy będą stale otwarte, ni w dzień, ni w nocy nie będą zamykane, aby można było sprowadzić do ciebie skarby narodów pod wodzą ich królów.

(12) Bo naród i królestwo, które tobie nie będą służyć, zginą, i takie narody będą doszczętnie wytępione.

(13) Okazałość Libanu przyjdzie do ciebie, jałowiec, jesion i cyprys społem, aby przyozdobić moje święte miejsce, gdyż chcę uczcić miejsce, gdzie stoją moje nogi.

(14) Przyjdą także do ciebie schyleni nisko synowie twoich gnębicieli i wszyscy, którzy tobą pogardzali, padną ci do nóg, i będą cię nazywać grodem Pana, Syjonem Świętego Izraelskiego.

(15) Za to, że byłaś opuszczona i znienawidzona i nikt cię nie odwiedzał, uczynię cię wieczną chlubą, rozkoszą po wszystkie pokolenia,

(16) I będziesz ssać mleko narodów i karmić się przy piersi królów, i poznasz, że Ja, Pan, jestem twoim Zbawcą, a twoim Odkupicielem jest Mocarz Jakubowy.

(17) Zamiast miedzi przyniosę ci złoto, zamiast żelaza srebro, zamiast drewna miedź, a zamiast kamieni żelazo i ustanowię pokój twoją zwierzchnością, a sprawiedliwość twoją władzą.

(18) I już nie będzie się słyszeć o gwałcie w twojej ziemi ani o spustoszeniu i zniszczeniu w obrębie twoich granic, lecz nazwiesz swoje mury zbawieniem, a swoje bramy chwałą.

(19) Światłością w dzień nie będzie ci już słońce, a blask księżyca nie będzie ci już świecił, lecz Pan będzie twoją wieczną światłością, a twój Bóg twoją chlubą.

(20) Twoje słońce już nie będzie zachodziło, a twój księżyc znikał, gdyż Pan będzie twoją wieczną światłością i skończą się dni twojej żałoby.

(21) Wszyscy twoi ludzie także będą sprawiedliwi, albowiem oni posiądą ziemię na zawsze, zachowując to, co zasadzili, dzieła ich rąk, dla chwały.

(22) Najmniejszy rozmnoży się w tysiąc, a najmłodszy stanie się potężnym narodem: Ja, Pan, w stosownym czasie, RYCHŁO tego dokonam.

 

_________________
Ojcze nasz, który jesteś w niebie, Święć się imię twoje,
Przyjdź Królestwo twoje, Bądź wola twoja, jak w niebie, tak i na ziemi.
Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj,
I odpuść nam nasze winy, jak i my odpuszczamy naszym winowajcom;
i nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie, ale nas zachowaj od złego.;
Albowiem twoje jest Królestwo i moc, i chwała na wieki wieków. Niech się tak stanie!  


(13) Proście, a weźmiecie. módlcie się aby dni było niewiele i aby były skrócone. Królestwo jest już przygotowane dla was, czuwajcie!(2 Ezdrasza)

(20) Mówi TEN, który świadczy o tym: Tak, przyjdę wkrótce. Niech się tak stanie, przyjdź , Panie Isusie!(Objawienie Isusa Chrystusa)https://arzareth.home.blog
avatar
BartekBartosz
Liczba postów : 1067
Join date : 01/08/2019
Skąd : Arzareth/Ziemia Lubuska
https://arzareth.home.blog/

Proroctwa ku pokrzepieniu serc naszego narodu ! - Page 6 Empty Re: Proroctwa ku pokrzepieniu serc naszego narodu !

9th Listopad 2020, 22:29
Message reputation : 100% (2 votes)
Psalm 86:
(9) Wszystkie narody, któreś Ty stworzył, Przyjdą i kłaniać się będą tobie, Panie, I wielbić imię twoje.

(10) Boś Ty wielki i czynisz cuda: Ty jedynie jesteś Bogiem.

(11) Wskaż mi, Panie, drogę swoją, Bym postępował w prawdzie twojej; Spraw, by serce moje jednego tylko pragnęło, bojaźni imienia twego!

(12) Będę cię wysławiał, Panie, Boże mój, całym sercem I będę wielbił imię twoje na wieki,

(13) Ponieważ wielka jest łaska twoja dla mnie: Wybawiłeś duszę moją z głębin krainy umarłych.

(14) Boże, zuchwali powstali przeciwko mnie, A zgraja gwałtowników czyha na życie moje I nie mają ciebie przed oczyma swymi.

(15) Ty zaś, Panie, jesteś Bogiem miłosiernym i łaskawym, Nierychłym do gniewu, wielce łaskawym i wiernym.

(16) Zwróć się ku mnie i zmiłuj się nade mną! Udziel mocy swojej słudze swemu I wybaw syna służebnicy swojej!

(17) Daj znak, że jesteś mi przychylny, Aby ci, którzy mnie nienawidzą, ujrzeli ze wstydem, Żeś Ty, Panie, wspomógł i pocieszył mnie!

_________________
Ojcze nasz, który jesteś w niebie, Święć się imię twoje,
Przyjdź Królestwo twoje, Bądź wola twoja, jak w niebie, tak i na ziemi.
Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj,
I odpuść nam nasze winy, jak i my odpuszczamy naszym winowajcom;
i nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie, ale nas zachowaj od złego.;
Albowiem twoje jest Królestwo i moc, i chwała na wieki wieków. Niech się tak stanie!  


(13) Proście, a weźmiecie. módlcie się aby dni było niewiele i aby były skrócone. Królestwo jest już przygotowane dla was, czuwajcie!(2 Ezdrasza)

(20) Mówi TEN, który świadczy o tym: Tak, przyjdę wkrótce. Niech się tak stanie, przyjdź , Panie Isusie!(Objawienie Isusa Chrystusa)https://arzareth.home.blog
avatar
BartekBartosz
Liczba postów : 1067
Join date : 01/08/2019
Skąd : Arzareth/Ziemia Lubuska
https://arzareth.home.blog/

Proroctwa ku pokrzepieniu serc naszego narodu ! - Page 6 Empty Re: Proroctwa ku pokrzepieniu serc naszego narodu !

11th Listopad 2020, 22:30
Message reputation : 100% (2 votes)
Psalm 1:
(1) Szczęśliwy mąż, który nie idzie za radą bezbożnych Ani nie stoi na drodze grzeszników, Ani nie zasiada w gronie szyderców,

(2) Lecz ma upodobanie w zakonie Pana I zakon jego rozważa dniem i nocą.

(3) Będzie on jak drzewo zasadzone nad strumieniami wód, Wydające swój owoc we właściwym czasie, Którego liść nie więdnie, A wszystko, co uczyni, powiedzie się.

(4) Nie tak jest z bezbożnymi! Są oni bowiem jak plewa, Którą wiatr roznosi.

(5) Przeto nie ostoją się bezbożni na sądzie Ani grzesznicy w zgromadzeniu sprawiedliwych,

(6) Gdyż Pan troszczy się o drogę sprawiedliwych, Droga zaś bezbożnych wiedzie do nikąd.

_________________
Ojcze nasz, który jesteś w niebie, Święć się imię twoje,
Przyjdź Królestwo twoje, Bądź wola twoja, jak w niebie, tak i na ziemi.
Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj,
I odpuść nam nasze winy, jak i my odpuszczamy naszym winowajcom;
i nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie, ale nas zachowaj od złego.;
Albowiem twoje jest Królestwo i moc, i chwała na wieki wieków. Niech się tak stanie!  


(13) Proście, a weźmiecie. módlcie się aby dni było niewiele i aby były skrócone. Królestwo jest już przygotowane dla was, czuwajcie!(2 Ezdrasza)

(20) Mówi TEN, który świadczy o tym: Tak, przyjdę wkrótce. Niech się tak stanie, przyjdź , Panie Isusie!(Objawienie Isusa Chrystusa)https://arzareth.home.blog
avatar
BartekBartosz
Liczba postów : 1067
Join date : 01/08/2019
Skąd : Arzareth/Ziemia Lubuska
https://arzareth.home.blog/

Proroctwa ku pokrzepieniu serc naszego narodu ! - Page 6 Empty Re: Proroctwa ku pokrzepieniu serc naszego narodu !

14th Listopad 2020, 22:17
Message reputation : 100% (1 vote)
Psalm 5:
(2) Usłysz, Panie, słowa moje, Przejmij się westchnieniem moim,

(3) Zważ na głos błagania mego, Królu mój i Boże mój, bo modlę się do ciebie.

(4) Panie, od rana racz słuchać głosu mojego; Rano przedkładam ci ofiarę i wyczekuję.

(5) Albowiem Ty nie jesteś Bogiem, który chce niegodziwości, Zły nie może z tobą przebywać.

(6) Nie ostoją się chełpliwi przed oczyma twymi, Nienawidzisz wszystkich czyniących nieprawość.

(7) Zgubisz kłamców, Zbrodniarzami i obłudnikami brzydzi się Pan.

(Cool Lecz ja dzięki obfitości łaski twojej wejdę do domu twego, Skłonię się ku świętemu przybytkowi twemu w bojaźni przed tobą.

(9) Panie, prowadź mnie według sprawiedliwości swojej, Ze względu na wrogów moich Wyrównaj przede mną drogę twoją!

(10) Nie ma bowiem w ustach ich szczerości, Wnętrze ich, to zguba! Otwartym grobem jest gardło ich! Językiem swym schlebiają.

(11) Ukarz ich, Boże, Niech padną przez własne knowania. Z powodu licznych przestępstw odtrąć ich, Gdyż zbuntowali się przeciwko tobie.

(12) Lecz rozradują się wszyscy, którzy tobie ufają, Będą się głośno weselić na wieki; Ty będziesz ich osłaniać, a ci, którzy miłują imię twoje, będą się radować tobą.

(13) Bo Ty, Panie, błogosławisz sprawiedliwego, Osłaniasz go życzliwością jakby tarczą.

 

_________________
Ojcze nasz, który jesteś w niebie, Święć się imię twoje,
Przyjdź Królestwo twoje, Bądź wola twoja, jak w niebie, tak i na ziemi.
Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj,
I odpuść nam nasze winy, jak i my odpuszczamy naszym winowajcom;
i nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie, ale nas zachowaj od złego.;
Albowiem twoje jest Królestwo i moc, i chwała na wieki wieków. Niech się tak stanie!  


(13) Proście, a weźmiecie. módlcie się aby dni było niewiele i aby były skrócone. Królestwo jest już przygotowane dla was, czuwajcie!(2 Ezdrasza)

(20) Mówi TEN, który świadczy o tym: Tak, przyjdę wkrótce. Niech się tak stanie, przyjdź , Panie Isusie!(Objawienie Isusa Chrystusa)https://arzareth.home.blog
avatar
BartekBartosz
Liczba postów : 1067
Join date : 01/08/2019
Skąd : Arzareth/Ziemia Lubuska
https://arzareth.home.blog/

Proroctwa ku pokrzepieniu serc naszego narodu ! - Page 6 Empty Re: Proroctwa ku pokrzepieniu serc naszego narodu !

15th Listopad 2020, 21:12
Message reputation : 100% (1 vote)
Ewangelia Jana
Rozdział 3:

(16) Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny.

(17) Bo nie posłał Bóg Syna na świat, aby sądził świat, lecz aby świat był przez niego zbawiony.

(18) Kto wierzy w niego, nie będzie sądzony; kto zaś nie wierzy, już jest osądzony dlatego, że nie uwierzył w imię jednorodzonego Syna Bożego.

(19) A na tym polega sąd, że światłość przyszła na świat, lecz ludzie bardziej umiłowali ciemność, bo ich uczynki były złe.

(20) Każdy bowiem, kto źle czyni, NIENAWIDZI  światłości i nie ZBLIŻA się do światłości, aby nie ujawniono jego uczynków.

(21) Lecz kto postępuje zgodnie z prawdą, DĄŻY do światłości, aby wyszło na jaw, że uczynki jego są dokonane w Bogu.

Rozdział 1:


(9) Prawdziwa światłość, która oświeca każdego człowieka, przyszła na świat.

(10) Na świecie był i świat przezeń powstał, lecz świat go nie poznał.

(11) Do swej własności przyszedł, ale swoi go nie przyjęli.

(12) Tym zaś, którzy go przyjęli, dał prawo stać się dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię jego,

(13) Którzy narodzili się nie z krwi ani z cielesnej woli, ani z woli mężczyzny, lecz z Boga.


Rozdział 12:(46) Ja jako światłość przyszedłem na świat, aby nie pozostał w ciemności nikt, kto wierzy we mnie.

(47) A jeśliby kto słuchał słów moich, a nie przestrzegał ich, Ja go nie sądzę; nie przyszedłem bowiem sądzić świata, ale świat zbawić.

(48) Kto mną gardzi i nie przyjmuje słów moich, ma swego sędziego: Słowo, które głosiłem, sądzić go będzie w dniu ostatecznym;

(49) Bo Ja nie z siebie samego mówiłem, ale Ojciec, który mnie posłał, On mi rozkazał, co mam powiedzieć i co mam mówić.

(50) I wiem, że przykazanie jego jest żywotem wiecznym. Przeto, co Ja wam mówię, mówię tak, jak mi powiedział Ojciec.

Prawdziwa światłość- Syn Boży  nasz Król Isus Chrystus


Tym razem Ojciec pośle Syna aby dokonał słusznego sądu nad tym światem.

Warto sobie przypomnieć bracia i siostry ku radości ze zblizającej się sprawiedliwości !

Masa proroczych wersetów ku naszej nadziei którą pokładamy w Bogu Ojcu naszym :

https://arzareth.home.blog/2020/01/14/ku-krolestwu-bozemu-czesc-pierwsza-koniec-wladzy-nasienia-weza-czyli-sad-krola-isusa-chrystusa-nad-nimi/


1 List Jana
Rozdział 3:

(1) Patrzcie, jaką miłość okazał nam Ojciec, że zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi i nimi jesteśmy. Dlatego świat nas nie zna, że jego nie poznał.

(2) Umiłowani, teraz dziećmi Bożymi jesteśmy, ale jeszcze się nie objawiło, czym będziemy. Lecz wiemy, że gdy się objawi, będziemy do niego podobni, gdyż ujrzymy go takim, jakim jest.

(3) I każdy, kto tę nadzieję w nim pokłada, oczyszcza się, tak jak On jest czysty.
_________________
Ojcze nasz, który jesteś w niebie, Święć się imię twoje,
Przyjdź Królestwo twoje, Bądź wola twoja, jak w niebie, tak i na ziemi.
Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj,
I odpuść nam nasze winy, jak i my odpuszczamy naszym winowajcom;
i nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie, ale nas zachowaj od złego.;
Albowiem twoje jest Królestwo i moc, i chwała na wieki wieków. Niech się tak stanie!  


(13) Proście, a weźmiecie. módlcie się aby dni było niewiele i aby były skrócone. Królestwo jest już przygotowane dla was, czuwajcie!(2 Ezdrasza)

(20) Mówi TEN, który świadczy o tym: Tak, przyjdę wkrótce. Niech się tak stanie, przyjdź , Panie Isusie!(Objawienie Isusa Chrystusa)https://arzareth.home.blog
avatar
BartekBartosz
Liczba postów : 1067
Join date : 01/08/2019
Skąd : Arzareth/Ziemia Lubuska
https://arzareth.home.blog/

Proroctwa ku pokrzepieniu serc naszego narodu ! - Page 6 Empty Re: Proroctwa ku pokrzepieniu serc naszego narodu !

19th Listopad 2020, 11:17
Message reputation : 100% (2 votes)
(10) A ty, synu człowieczy, mów do domu izraelskiego: Tak mówiliście: Zaiste, ciążą na nas nasze występki i nasze grzechy i z powodu nich giniemy. Jakże mamy żyć?

(11) Powiedz im: Jakom żyw - mówi Wszechmocny Pan - nie mam upodobania w śmierci bezbożnego, a raczej, by się bezbożny odwrócił od swojej drogi, a żył. Zawróćcie, zawróćcie ze swoich złych dróg! Dlaczego macie umrzeć, domu izraelski?

(12) A ty, synu człowieczy, mów do swoich rodaków: Sprawiedliwość nie uratuje sprawiedliwego, gdy popełnia występek, a bezbożność nie doprowadzi bezbożnego do upadku, gdy się odwróci od swojej bezbożności. Lecz i sprawiedliwy nie może żyć, gdy grzeszy.

(13) Gdy mówię do sprawiedliwego: Na pewno będziesz żył, a on, polegając na swojej sprawiedliwości, popełni występek, wtedy nie będzie się pamiętało wszystkich jego sprawiedliwych uczynków, lecz umrze z powodu występku, który popełnił.

(14) Lecz gdy mówię do bezbożnego: Na pewno umrzesz, a on odwróci się od swojego grzechu, będzie wypełniał prawo i sprawiedliwość,

(15) Będzie oddawał zastaw, zwracał to, co zagrabił, postępował zgodnie z zasadami życia, nie popełniając występku, na pewno będzie żył, nie umrze.

(16) Nie będzie się pamiętało żadnych jego grzechów, które popełnił; będzie wypełniał prawo i sprawiedliwość; na pewno będzie żył.

(17) Lecz twoi rodacy mówią: Postępowanie Pana nie jest słuszne - tymczasem właśnie ich postępowanie nie jest słuszne.

(18) Jeżeli sprawiedliwy odwróci się od swojej sprawiedliwości i popełni występek, umrze z powodu niego.

(19) A jeżeli bezbożny odwróci się od swojej bezbożności i będzie wypełniał prawo i sprawiedliwość, dzięki nim będzie żył.

(20) A wy mówicie: Postępowanie Pana nie jest słuszne. KAŻDEGO z was będę sądził według jego postępowania - domu izraelski.


2 Ezdrasza
Rozdział 11:

(45) Tak więc na pewno znikniesz ty orle, i twoje przerażające skrzydła i twoje najbardziej złe małe skrzydełka i wasze złośliwe głowy i twoje najbardziej złe szpony, i całe twoje bezwartościowe ciało

(46) tak, że cała ziemia uwolniona od twej przemocy, może być odświeżona i uwolniona, a może mieć nadzieję na sąd i miłosierdzie Tego, który ją uczynił ".


Mamy tą wiarę, nadzieję i PEWNOŚĆ że tak uczynisz Ojcze nasz jak nam powiedzialeś .

Niech się stanie!
 

_________________
Ojcze nasz, który jesteś w niebie, Święć się imię twoje,
Przyjdź Królestwo twoje, Bądź wola twoja, jak w niebie, tak i na ziemi.
Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj,
I odpuść nam nasze winy, jak i my odpuszczamy naszym winowajcom;
i nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie, ale nas zachowaj od złego.;
Albowiem twoje jest Królestwo i moc, i chwała na wieki wieków. Niech się tak stanie!  


(13) Proście, a weźmiecie. módlcie się aby dni było niewiele i aby były skrócone. Królestwo jest już przygotowane dla was, czuwajcie!(2 Ezdrasza)

(20) Mówi TEN, który świadczy o tym: Tak, przyjdę wkrótce. Niech się tak stanie, przyjdź , Panie Isusie!(Objawienie Isusa Chrystusa)https://arzareth.home.blog
avatar
BartekBartosz
Liczba postów : 1067
Join date : 01/08/2019
Skąd : Arzareth/Ziemia Lubuska
https://arzareth.home.blog/

Proroctwa ku pokrzepieniu serc naszego narodu ! - Page 6 Empty Re: Proroctwa ku pokrzepieniu serc naszego narodu !

21st Listopad 2020, 14:21
Message reputation : 100% (2 votes)
1 Księga Henocha
Rozdział 69:


27 Zasiadł on na tronie swej chwały i cały sąd został dany Synowi Człowieczemu. Sprawi on, że grzesznicy przeminą i zostaną zgładzeni z powierzchni ziemi.

28 Ci zaś, którzy zwiedli świat, zostaną związani łańcuchami, zamknięci w miejscu ich zagłady, a wszystkie ich DZIEŁA  znikną z powierzchni ziemi.

29 Odtąd nie będzie niczego zniszczalnego, bo na to Syn człowieczy pojawił się i zasiadł na tronie swej chwały, aby przeminęło i odeszło WSZELKIE ZŁO. Słowo Syna Człowieczego będzie mocne przed Pana Duchów. To jest trzecia przypowieść Henocha.
_________________
Ojcze nasz, który jesteś w niebie, Święć się imię twoje,
Przyjdź Królestwo twoje, Bądź wola twoja, jak w niebie, tak i na ziemi.
Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj,
I odpuść nam nasze winy, jak i my odpuszczamy naszym winowajcom;
i nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie, ale nas zachowaj od złego.;
Albowiem twoje jest Królestwo i moc, i chwała na wieki wieków. Niech się tak stanie!  


(13) Proście, a weźmiecie. módlcie się aby dni było niewiele i aby były skrócone. Królestwo jest już przygotowane dla was, czuwajcie!(2 Ezdrasza)

(20) Mówi TEN, który świadczy o tym: Tak, przyjdę wkrótce. Niech się tak stanie, przyjdź , Panie Isusie!(Objawienie Isusa Chrystusa)https://arzareth.home.blog
avatar
BartekBartosz
Liczba postów : 1067
Join date : 01/08/2019
Skąd : Arzareth/Ziemia Lubuska
https://arzareth.home.blog/

Proroctwa ku pokrzepieniu serc naszego narodu ! - Page 6 Empty Re: Proroctwa ku pokrzepieniu serc naszego narodu !

24th Listopad 2020, 06:24
Message reputation : 100% (1 vote)
Psalm 9:


8 Lecz Pan trwa na wieki, Ustawia na sąd tron swój.

(9) Sądzić będzie świat sprawiedliwie, Bezstronnie osądzać ludy.

(10) Pan stanie się schronieniem uciśnionemu, Schronieniem w czasie niedoli.

(11) Ufać będą tobie ci, którzy znają imię twoje, Bo nie opuszczasz, Panie, tych, którzy cię szukają.

(16) Pogrążyły się narody w dole, który wykopały, W sieci, którą zastawiły, uwięzła noga ich.

(17) Objawił się Pan, odbył sąd; W dziełach rąk swoich uwikłał się bezbożny. Sela.

(18) Niech wrócą bezbożni do podziemi, Wszystkie narody, które zapominają Boga.

(19) Bo nie zawsze biedak będzie zapomniany; Nadzieja ubogich nie zginie na wieki.

(20) Powstań, Panie, by nie przemógł człowiek; Niech będą osądzone przed tobą narody!

(21) Rzuć, Panie, postrach na nie, Niech widzą narody, że są tylko ludźmi. Sela.
_________________
Ojcze nasz, który jesteś w niebie, Święć się imię twoje,
Przyjdź Królestwo twoje, Bądź wola twoja, jak w niebie, tak i na ziemi.
Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj,
I odpuść nam nasze winy, jak i my odpuszczamy naszym winowajcom;
i nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie, ale nas zachowaj od złego.;
Albowiem twoje jest Królestwo i moc, i chwała na wieki wieków. Niech się tak stanie!  


(13) Proście, a weźmiecie. módlcie się aby dni było niewiele i aby były skrócone. Królestwo jest już przygotowane dla was, czuwajcie!(2 Ezdrasza)

(20) Mówi TEN, który świadczy o tym: Tak, przyjdę wkrótce. Niech się tak stanie, przyjdź , Panie Isusie!(Objawienie Isusa Chrystusa)https://arzareth.home.blog
avatar
BartekBartosz
Liczba postów : 1067
Join date : 01/08/2019
Skąd : Arzareth/Ziemia Lubuska
https://arzareth.home.blog/

Proroctwa ku pokrzepieniu serc naszego narodu ! - Page 6 Empty Re: Proroctwa ku pokrzepieniu serc naszego narodu !

24th Listopad 2020, 17:27
Message reputation : 100% (1 vote)
Księga Rodzaju 17:

(15) Potem rzekł Bóg do Abrahama: Saraj, swej żony, nie będziesz nazywał Saraj, lecz imię jej będzie Sara.

(16) Będę jej błogosławił i dam ci z niej syna. Będę jej błogosławił i stanie się matką narodów, od niej pochodzić będą królowie narodów.

(17) Wtedy Abraham padł na oblicze swoje i roześmiał się, bo pomyślał w sercu swoim: Czyż stuletniemu może się urodzić dziecko? I czyż Sara, dziewięćdziesięcioletnia, może rodzić?

(18) I rzekł Abraham do Boga: Oby tylko Ismael pozostał przy życiu przed twoim obliczem!

(19) Na to rzekł Bóg: Nie! Ale żona twoja Sara urodzi ci syna i nazwiesz go imieniem Izaak, a Ja ustanowię przymierze moje z nim jako przymierze wieczne dla jego potomstwa po nim.

(20) Co do Ismaela, wysłuchałem cię: Oto pobłogosławię mu i rozplenię go, i rozmnożę go nad miarę. Zrodzi on dwunastu książąt, i uczynię z niego naród wielki.

(21) Ale przymierze moje ustanowię z Izaakiem, którego urodzi ci Sara o tym samym czasie w roku następnym.

Księga Rodzaju
28:

(13) A Pan stał nad nią i mówił: Jam jest Pan, Bóg Abrahama, ojca twego, i Bóg Izaaka! Ziemię, na której leżysz, dam tobie i potomstwu twojemu.

(14) Potomstwo twoje będzie liczne jak proch ziemi i rozprzestrzenisz się na zachód i na wschód, i na północ, i na południe, i będą błogosławione w tobie i w potomstwie twoim wszystkie plemiona ziemi.

(15) A oto Jam jest z tobą i będę cię strzegł wszędzie, dokądkolwiek pójdziesz, i przywiodę cię z powrotem do tej ziemi, bo nie opuszczę cię, dopóki nie uczynię tego, co ci przyrzekłem.

Księga Malachiasza
Rozdział 1:

(2) Umiłowałem was - mówi Pan - a wy mówicie: W czym okazałeś nam miłość? Czy Ezaw nie był bratem Jakuba? - mówi Pan - a Ja jednak umiłowałem Jakuba,

(3) Ezawa zaś znienawidziłem i spustoszyłem jego góry, i jego dziedzictwo wydałem na łup szakalom pustyni.Pamiętajmy o ...prawdziwej historii którą mamy podaną tylko w Biblii .

Przymierze Abrahama z Bogiem przeszło na Izaaka ,zaś z Izaaka na Jakuba nazwanego Izraelem.

Już niedługo Bóg uświęci swoje Święte Imię i zlituje się nad Izrelem .

Czuwajmy i bądźmy gotowi na ten dzień bracia i siostry!  [/b]

_________________
Ojcze nasz, który jesteś w niebie, Święć się imię twoje,
Przyjdź Królestwo twoje, Bądź wola twoja, jak w niebie, tak i na ziemi.
Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj,
I odpuść nam nasze winy, jak i my odpuszczamy naszym winowajcom;
i nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie, ale nas zachowaj od złego.;
Albowiem twoje jest Królestwo i moc, i chwała na wieki wieków. Niech się tak stanie!  


(13) Proście, a weźmiecie. módlcie się aby dni było niewiele i aby były skrócone. Królestwo jest już przygotowane dla was, czuwajcie!(2 Ezdrasza)

(20) Mówi TEN, który świadczy o tym: Tak, przyjdę wkrótce. Niech się tak stanie, przyjdź , Panie Isusie!(Objawienie Isusa Chrystusa)https://arzareth.home.blog
avatar
BartekBartosz
Liczba postów : 1067
Join date : 01/08/2019
Skąd : Arzareth/Ziemia Lubuska
https://arzareth.home.blog/

Proroctwa ku pokrzepieniu serc naszego narodu ! - Page 6 Empty Re: Proroctwa ku pokrzepieniu serc naszego narodu !

27th Listopad 2020, 06:19
Message reputation : 100% (1 vote)
Psalm 11:

(:7) Bo sprawiedliwy jest Pan, kocha sprawiedliwość, Prawi zobaczą oblicze jego.
 


Prawi a nie ...lewi !  

_________________
Ojcze nasz, który jesteś w niebie, Święć się imię twoje,
Przyjdź Królestwo twoje, Bądź wola twoja, jak w niebie, tak i na ziemi.
Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj,
I odpuść nam nasze winy, jak i my odpuszczamy naszym winowajcom;
i nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie, ale nas zachowaj od złego.;
Albowiem twoje jest Królestwo i moc, i chwała na wieki wieków. Niech się tak stanie!  


(13) Proście, a weźmiecie. módlcie się aby dni było niewiele i aby były skrócone. Królestwo jest już przygotowane dla was, czuwajcie!(2 Ezdrasza)

(20) Mówi TEN, który świadczy o tym: Tak, przyjdę wkrótce. Niech się tak stanie, przyjdź , Panie Isusie!(Objawienie Isusa Chrystusa)https://arzareth.home.blog
avatar
BartekBartosz
Liczba postów : 1067
Join date : 01/08/2019
Skąd : Arzareth/Ziemia Lubuska
https://arzareth.home.blog/

Proroctwa ku pokrzepieniu serc naszego narodu ! - Page 6 Empty Re: Proroctwa ku pokrzepieniu serc naszego narodu !

1st Grudzień 2020, 13:14
Message reputation : 100% (1 vote)
Psalm 12:
(6) Wobec ucisku ubogich, Wobec jęku biednych Teraz POWSTANĘ, mówi Pan, Zgotuję zbawienie temu, kto PRAGNIE..

(7) Słowa Pańskie są słowami czystymi, Srebrem przetopionym odłączonym od ziemi, siedemkroć oczyszczonym.

(Cool Ty, Panie, będziesz ich strzegł! Zachowaj nas od tego RODU na wieki!

(9) Bezbożni chodzą wokoło I podłość podnosi się wśród ludzi.


Powstań Panie Boże nasz ze swego tronu i zniszcz wszystkich Twoich wrogów!!

_________________
Ojcze nasz, który jesteś w niebie, Święć się imię twoje,
Przyjdź Królestwo twoje, Bądź wola twoja, jak w niebie, tak i na ziemi.
Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj,
I odpuść nam nasze winy, jak i my odpuszczamy naszym winowajcom;
i nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie, ale nas zachowaj od złego.;
Albowiem twoje jest Królestwo i moc, i chwała na wieki wieków. Niech się tak stanie!  


(13) Proście, a weźmiecie. módlcie się aby dni było niewiele i aby były skrócone. Królestwo jest już przygotowane dla was, czuwajcie!(2 Ezdrasza)

(20) Mówi TEN, który świadczy o tym: Tak, przyjdę wkrótce. Niech się tak stanie, przyjdź , Panie Isusie!(Objawienie Isusa Chrystusa)https://arzareth.home.blog
thewordwatcher
thewordwatcher
Admin
Liczba postów : 4620
Join date : 18/03/2015
Skąd : Perth, Australia
http://zbawienie.com

Proroctwa ku pokrzepieniu serc naszego narodu ! - Page 6 Empty Re: Proroctwa ku pokrzepieniu serc naszego narodu !

1st Grudzień 2020, 13:37
Message reputation : 100% (1 vote)
Ciekawe jest słownictwo polskie.


SPRAWIEDLIWY Z PRAWIE DLIWY - sprawiedliwy to ten z prawej.


NIESPRAWIEDLIWY TO TEN, KTÓRY NIE JEST PO PRAWEJ STRONIE.


Wszelkiego rodzaju lewica, lewactwo, komunizm to rak na ciele Ludu Bożego na Naszej Ziemi.


Dlatego na naszej, ponieważ Ziemia została stworzona wyłącznie dla Ludu Bożego.Nie mają oni żadnego prawa do zamieszkiwania ziemi, z aniołami włącznie czy ich hersztem szatanem i wszyscy zostaną z niej przez Boga usunięci.

_________________
Ojcze nasz, któryś jest w niebie, Święć się imię twoje, przyjdź Królestwo twoje, bądź wola twoja, jak w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj, i odpuść nam nasze winy, jak i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Albowiem twoje jest Królestwo i moc, i chwała na wieki wieków. Niech się stanie.
----------------------------------------------------------------------------------------------
huberkinky@protonmail.com
http://www.zbawienie.com http://www.proroctwa.com
https://www.youtube.com/thewordwatcher
https://www.youtube.com/HenryKubik
avatar
BartekBartosz
Liczba postów : 1067
Join date : 01/08/2019
Skąd : Arzareth/Ziemia Lubuska
https://arzareth.home.blog/

Proroctwa ku pokrzepieniu serc naszego narodu ! - Page 6 Empty Re: Proroctwa ku pokrzepieniu serc naszego narodu !

2nd Grudzień 2020, 13:20
Message reputation : 100% (1 vote)
Księga Izajasza
Rozdział 44:
(1) Lecz teraz słuchaj, Jakubie, mój sługo, i ty, Izraelu, którego wybrałem.

(2) Tak mówi Pan, który cię uczynił i ukształtował w łonie matki, który cię wspomaga. Nie bój się, mój sługo, Jakubie, i Jeszurunie, którego wybrałem!

(3) Gdyż wyleję wody na spieczoną ziemię i strumienie na suchy ląd; wyleję mojego Ducha na twoje potomstwo i moje błogosławieństwo na twoje latorośle,

https://zbawienie.forumotion.com/t387p75-posty-naszych-czytelnikow#19426


_________________
Ojcze nasz, który jesteś w niebie, Święć się imię twoje,
Przyjdź Królestwo twoje, Bądź wola twoja, jak w niebie, tak i na ziemi.
Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj,
I odpuść nam nasze winy, jak i my odpuszczamy naszym winowajcom;
i nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie, ale nas zachowaj od złego.;
Albowiem twoje jest Królestwo i moc, i chwała na wieki wieków. Niech się tak stanie!  


(13) Proście, a weźmiecie. módlcie się aby dni było niewiele i aby były skrócone. Królestwo jest już przygotowane dla was, czuwajcie!(2 Ezdrasza)

(20) Mówi TEN, który świadczy o tym: Tak, przyjdę wkrótce. Niech się tak stanie, przyjdź , Panie Isusie!(Objawienie Isusa Chrystusa)https://arzareth.home.blog
avatar
BartekBartosz
Liczba postów : 1067
Join date : 01/08/2019
Skąd : Arzareth/Ziemia Lubuska
https://arzareth.home.blog/

Proroctwa ku pokrzepieniu serc naszego narodu ! - Page 6 Empty Re: Proroctwa ku pokrzepieniu serc naszego narodu !

7th Grudzień 2020, 20:57
Message reputation : 100% (1 vote)
Księga Habakuka
Rozdział 3:
(1) Modlitwa błagalna proroka Habakuka na melodię trenów.

(2) Panie! Słyszałem od ciebie wieść, widziałem, Panie twoje dzieło. W najbliższych latach tchnij w nie życie, w najbliższych latach objaw je! W gniewie pomnij na miłosierdzie!

(3) Bóg przychodzi z Temanu, Święty z góry Paran. Sela. Jego wspaniałość okrywa niebiosa, a ziemia jest pełna jego chwały.

(4) Pod nim jest blask jak światłość, promienie wychodzą z jego rąk i tam jest ukryta jego moc.

(5) Przed nim idzie zaraza, a za nim podąża mór.

(6) Trzęsie się ziemia, gdy powstaje, gdy patrzy, drżą narody Pękają odwieczne góry, zapadają się prastare pagórki jego drogi są wieczne.

(7) Widziałem namioty Kuszanu zagrożone zagładą, rozerwane zasłony ziemi Midianitów.

(Cool Czy twoja popędliwość, Panie, zwraca się przeciw rzekom, czy gniewasz się na strumienie, czy oburzyłeś się na morze, że siadasz na swoje rumaki, na swoje wozy zwycięskie?

(9) Wydobyłeś swój łuk, na swoją cięciwę położyłeś strzałę. Sela. Strumieniami rozdzieliłeś ziemię.

(10) Na twój widok drżą góry obłoki spuszczają ulewne deszcze; otchłań morska wydaje swój głos, wysoko podnosi swe ramiona.

(11) Słońce i księżyc wstrzymały swoją jasność w świetle twych szybkich strzał, w blasku twojej lśniącej włóczni.

(12) W zawziętości kroczysz po ziemi, w gniewie depczesz narody.

(13) Wyruszasz naprzód dla zbawienia swego ludu, aby ratować twojego pomazańca. Zadasz śmierć na głowy przestępców, przywdziałeś obroże na [ich] karki. Przerwa.

(14) Przebiłeś wodza jego wojska jego własną strzałą, jego przywódcy są rozproszeni jak plewa przez burzę, gdy rozwarli swoje szczęki, aby pochłonąć w skrytości ubogiego.

(15) Jego rumaki wpędziłeś w morze, w potoki wielkich wód.

(16) Gdy to usłyszałem, struchlało moje ciało na wieść o tym drgnęły moje wargi; lęk śmiertelny przeszył moje członki, a kolana zachwiały się pode mną. Zadrżałem przed dniem utrapienia, który nadchodzi na lud, na lud, który mnie uciska.

(17) Zaiste, drzewo figowe nie wydaje owocu, a na winoroślach nie ma gron. Zawodzi drzewo oliwne, a rola nie dostarcza pożywienia. W ogrodzeniu nie ma owiec, a w oborach nie ma bydła.

(18) Lecz ja będę radował się w Panu, weselił się w Bogu mojego zbawienia.

(19) Wszechmogący Pan jest moją mocą. Sprawia, że moje nogi są chyże jak nogi łań, i pozwala mi kroczyć po wyżynach. Przewodnikowi chóru przy wtórze instrumentów strunowych.
Księga Jeremiasza
Rozdział 23:

(19) Oto trzęsienie ziemi od Pana, i gniew prowadzi do konwulsji, przybędzie gwałtownie do bezbożnych.

(20) I gniew Pana już nie powróci, aż spełni i ustanowi, zgodnie z celem jego serca; w dniach ostatecznych oni to będą rozumieli.


Panie , Boże nasz prosimy wysłuchaj naszych codziennych modlitw i skróć te dni zgodnie ze Słowem, które nam dałeś i rozpocznij konieczny sąd nad tym światem i jego miłośnikami!

Modlimy się o to każdy z nas w zaciszu swego domu zgodnie z Twoim rozkazem i ze swojej wolnej nieprzymuszonej woli i szczerego serca ponieważ nienawidzimy tego świata i TEGO co REPREZENTUJE.

Chcemy i pragniemy Twej władzy i władzy Syna Twego nad nami bo rozumiemy że to JEDYNA droga ku ... naszemu dobru !


Prosimy Ojcze nasz  W imieniu Syna Twego Isusa Chrystusa - Niech się stanie.  

_________________
Ojcze nasz, który jesteś w niebie, Święć się imię twoje,
Przyjdź Królestwo twoje, Bądź wola twoja, jak w niebie, tak i na ziemi.
Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj,
I odpuść nam nasze winy, jak i my odpuszczamy naszym winowajcom;
i nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie, ale nas zachowaj od złego.;
Albowiem twoje jest Królestwo i moc, i chwała na wieki wieków. Niech się tak stanie!  


(13) Proście, a weźmiecie. módlcie się aby dni było niewiele i aby były skrócone. Królestwo jest już przygotowane dla was, czuwajcie!(2 Ezdrasza)

(20) Mówi TEN, który świadczy o tym: Tak, przyjdę wkrótce. Niech się tak stanie, przyjdź , Panie Isusie!(Objawienie Isusa Chrystusa)https://arzareth.home.blog
avatar
BartekBartosz
Liczba postów : 1067
Join date : 01/08/2019
Skąd : Arzareth/Ziemia Lubuska
https://arzareth.home.blog/

Proroctwa ku pokrzepieniu serc naszego narodu ! - Page 6 Empty Re: Proroctwa ku pokrzepieniu serc naszego narodu !

8th Grudzień 2020, 21:02
Message reputation : 100% (1 vote)
Ewangelia Jana
Rozdział 5:

(17) A Isus odpowiedział im: Mój Ojciec aż dotąd DZIAŁA i Ja DZIAŁAM.

_________________
Ojcze nasz, który jesteś w niebie, Święć się imię twoje,
Przyjdź Królestwo twoje, Bądź wola twoja, jak w niebie, tak i na ziemi.
Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj,
I odpuść nam nasze winy, jak i my odpuszczamy naszym winowajcom;
i nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie, ale nas zachowaj od złego.;
Albowiem twoje jest Królestwo i moc, i chwała na wieki wieków. Niech się tak stanie!  


(13) Proście, a weźmiecie. módlcie się aby dni było niewiele i aby były skrócone. Królestwo jest już przygotowane dla was, czuwajcie!(2 Ezdrasza)

(20) Mówi TEN, który świadczy o tym: Tak, przyjdę wkrótce. Niech się tak stanie, przyjdź , Panie Isusie!(Objawienie Isusa Chrystusa)https://arzareth.home.blog
avatar
BartekBartosz
Liczba postów : 1067
Join date : 01/08/2019
Skąd : Arzareth/Ziemia Lubuska
https://arzareth.home.blog/

Proroctwa ku pokrzepieniu serc naszego narodu ! - Page 6 Empty Re: Proroctwa ku pokrzepieniu serc naszego narodu !

9th Grudzień 2020, 20:58
Psalm 19:
8 Zakon Pana jest doskonały, pokrzepia duszę, Świadectwo Pana jest wierne, Uczy prostaczka mądrości.

(9) Rozkazy Pana są słuszne, rozweselają serce, Przykazanie Pana jest jasne, oświeca oczy.

(10) Bojaźń Pana jest czysta, ostoi się na zawsze, Wyroki Pana są prawdziwe, a zarazem sprawiedliwe.

(11) Są bardziej pożądane niż złoto, nawet najszczersze, I słodsze niż miód, nawet najwyborniejszy.

(12) Również twój sługa oświecił się nimi, Wielka jest nagroda dla tych, którzy ich strzegą.

(13) Uchybienia - któż znać może? Ukryte błędy odpuść mi!

(14) Także od zuchwałych ustrzeż sługę swego, Aby nie panowali nade mną! Wtedy będę doskonały i wolny od wszelkiego grzechu.

(15) Niech znajdą upodobanie słowa ust moich I myśli serca mego u ciebie, Panie, Opoko moja i odkupicielu mój!


_________________
Ojcze nasz, który jesteś w niebie, Święć się imię twoje,
Przyjdź Królestwo twoje, Bądź wola twoja, jak w niebie, tak i na ziemi.
Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj,
I odpuść nam nasze winy, jak i my odpuszczamy naszym winowajcom;
i nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie, ale nas zachowaj od złego.;
Albowiem twoje jest Królestwo i moc, i chwała na wieki wieków. Niech się tak stanie!  


(13) Proście, a weźmiecie. módlcie się aby dni było niewiele i aby były skrócone. Królestwo jest już przygotowane dla was, czuwajcie!(2 Ezdrasza)

(20) Mówi TEN, który świadczy o tym: Tak, przyjdę wkrótce. Niech się tak stanie, przyjdź , Panie Isusie!(Objawienie Isusa Chrystusa)https://arzareth.home.blog
avatar
BartekBartosz
Liczba postów : 1067
Join date : 01/08/2019
Skąd : Arzareth/Ziemia Lubuska
https://arzareth.home.blog/

Proroctwa ku pokrzepieniu serc naszego narodu ! - Page 6 Empty Re: Proroctwa ku pokrzepieniu serc naszego narodu !

10th Grudzień 2020, 21:33
Psalm 31:

(18) Panie! Niech nie doznam wstydu dla tego, że ciebie wzywałem, Niech doznają wstydu bezbożni, Niech zamilkną pogrążając się w otchłani.

(19) Niech oniemieją kłamliwe wargi, Co o sprawiedliwym mówią zuchwale w wyniosłości i pogardzie!

(20) Jak wielka jest dobroć twoja, Którą zachowałeś dla tych, którzy się ciebie boją, Którą wobec ludzi okazałeś tym, którzy ufają tobie!

(21) Ochraniasz ich pod osłoną oblicza twojego przed przewrotnością ludzi, Ukrywasz ich w namiocie przed kłótliwymi językami.
(24) Miłujcie Pana wszyscy wierni jego! Pan strzeże wiernych, A wyniosłemu odpłaca tak jak zasługuje.

(25) Bądźcie mocni! A serce wasze niech będzie dzielne, Wy wszyscy, którzy macie nadzieję w Panu.


_________________
Ojcze nasz, który jesteś w niebie, Święć się imię twoje,
Przyjdź Królestwo twoje, Bądź wola twoja, jak w niebie, tak i na ziemi.
Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj,
I odpuść nam nasze winy, jak i my odpuszczamy naszym winowajcom;
i nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie, ale nas zachowaj od złego.;
Albowiem twoje jest Królestwo i moc, i chwała na wieki wieków. Niech się tak stanie!  


(13) Proście, a weźmiecie. módlcie się aby dni było niewiele i aby były skrócone. Królestwo jest już przygotowane dla was, czuwajcie!(2 Ezdrasza)

(20) Mówi TEN, który świadczy o tym: Tak, przyjdę wkrótce. Niech się tak stanie, przyjdź , Panie Isusie!(Objawienie Isusa Chrystusa)https://arzareth.home.blog
avatar
BartekBartosz
Liczba postów : 1067
Join date : 01/08/2019
Skąd : Arzareth/Ziemia Lubuska
https://arzareth.home.blog/

Proroctwa ku pokrzepieniu serc naszego narodu ! - Page 6 Empty Re: Proroctwa ku pokrzepieniu serc naszego narodu !

11th Grudzień 2020, 21:41
Księga Przysłów
Rozdział 13:

(9) Światłość sprawiedliwych jaśnieje, lecz lampa bezbożnych gaśnie.


(13) Kto gardzi Słowem, ten ginie; lecz kto szanuje przykazania, temu będzie odpłacone._________________
Ojcze nasz, który jesteś w niebie, Święć się imię twoje,
Przyjdź Królestwo twoje, Bądź wola twoja, jak w niebie, tak i na ziemi.
Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj,
I odpuść nam nasze winy, jak i my odpuszczamy naszym winowajcom;
i nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie, ale nas zachowaj od złego.;
Albowiem twoje jest Królestwo i moc, i chwała na wieki wieków. Niech się tak stanie!  


(13) Proście, a weźmiecie. módlcie się aby dni było niewiele i aby były skrócone. Królestwo jest już przygotowane dla was, czuwajcie!(2 Ezdrasza)

(20) Mówi TEN, który świadczy o tym: Tak, przyjdę wkrótce. Niech się tak stanie, przyjdź , Panie Isusie!(Objawienie Isusa Chrystusa)https://arzareth.home.blog
avatar
BartekBartosz
Liczba postów : 1067
Join date : 01/08/2019
Skąd : Arzareth/Ziemia Lubuska
https://arzareth.home.blog/

Proroctwa ku pokrzepieniu serc naszego narodu ! - Page 6 Empty Re: Proroctwa ku pokrzepieniu serc naszego narodu !

14th Grudzień 2020, 19:38

Ewangelia Mateusza
Rozdział 6:

(19) Nie gromadźcie sobie skarbów na ziemi, gdzie je mól i rdza niszczą i gdzie złodzieje podkopują i kradną:


(20) Ale gromadźcie sobie skarby w niebie, gdzie ani mól, ani rdza nie niszczą i gdzie złodzieje nie podkopują i nie kradną.


(21) Albowiem gdzie jest skarb twój - tam będzie i serce twoje


(22) Światłem ciała jest oko. Jeśli oko twoje jest zdrowe, całe ciało twoje jasne będzie.


(23) A gdyby oko twoje było chore, całe ciało twoje będzie ciemne. Jeśli więc światło, które jest w tobie, jest ciemnością, sama ciemność jakaż będzie?


(24) Nikt nie może służyć dwum panom, gdyż albo jednego nienawidzić będzie, a drugiego miłować, albo jednego trzymać się będzie, a drugim będzie pogardzał. Nie możecie Bogu służyć i mamonie.


(25) Dlatego mówię wam: Nie matrwcie się o życie swoje, co będziecie jedli albo o będziecie pili, ani o ciało swoje, czym się przyodziewać będziecie. Czyż życie nie jest czymś więcej niż pokarm, a ciało niż odzienie?


(26) Spójrzcie na ptaki na niebie, że nie sieją ani nie koszą, ani nie zbierają do stodół, a Ojciec wasz który jest w niebie żywi je; czyż wy nie jesteście bardziej wartościowi niż tamci?


(27) A któż z was, troszcząc się, może dodać do swego wzrostu jeden łokieć?


(28) A co do odzienia, dlaczego się troszczycie? Przypatrzcie się liliom polnym, jak rosną; nie pracują i nie przędą.


(29) A mówię wam: Nawet Salomon w całej chwale swojej nie był tak przyodziany, jak jedna z nich.


(30) Jeśli więc Bóg tak przyodziewa trawę polną, która dziś jest, a jutro będzie w piec wrzucona, czyż nie bardziej o was, o małowierni?(31) Nie troszczcie się więc i nie mówcie: Co będziemy jeść? albo: Co będziemy pić? albo: Czym się będziemy przyodziewać?


(32) Bo tego wszystkiego poganie szukają; albowiem Ojciec wasz który jest w niebie WIE, że tego wszystkiego POTRZEBUJECIE.


(33) Ale szukajcie NAJPIERW Królestwa Bożego i SPRAWIEDLIWOŚCI  jego, a wszystko inne będzie wam DODANE.


(34) Nie troszczcie się więc o dzień jutrzejszy, gdyż dzień jutrzejszy będzie miał własne troski. Dosyć ma dzień swoich trosk.


_________________
Ojcze nasz, który jesteś w niebie, Święć się imię twoje,
Przyjdź Królestwo twoje, Bądź wola twoja, jak w niebie, tak i na ziemi.
Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj,
I odpuść nam nasze winy, jak i my odpuszczamy naszym winowajcom;
i nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie, ale nas zachowaj od złego.;
Albowiem twoje jest Królestwo i moc, i chwała na wieki wieków. Niech się tak stanie!  


(13) Proście, a weźmiecie. módlcie się aby dni było niewiele i aby były skrócone. Królestwo jest już przygotowane dla was, czuwajcie!(2 Ezdrasza)

(20) Mówi TEN, który świadczy o tym: Tak, przyjdę wkrótce. Niech się tak stanie, przyjdź , Panie Isusie!(Objawienie Isusa Chrystusa)https://arzareth.home.blog
avatar
BartekBartosz
Liczba postów : 1067
Join date : 01/08/2019
Skąd : Arzareth/Ziemia Lubuska
https://arzareth.home.blog/

Proroctwa ku pokrzepieniu serc naszego narodu ! - Page 6 Empty Re: Proroctwa ku pokrzepieniu serc naszego narodu !

18th Grudzień 2020, 17:27
Księga Izajasza
Rozdział 17:
(12) Biada! Wrzawa licznych ludów! Burzą się, jak burzy się morze. Szum narodów! Szumią jak szum gwałtownych wód,

(13) Narody szumią, jak szumią wielkie wody, lecz gdy On je zgromi, uciekają daleko i zostają uniesione przez wiatr jak plewa na górach, jak tuman kurzu przez huragan.

(14) Pod wieczór, oto jest przerażenie, zanim nastanie poranek, JUŻ ICH NIE MA. Taki jest dział tych, którzy NAS plądrują, i los tych, którzy NAS grabią.

_________________
Ojcze nasz, który jesteś w niebie, Święć się imię twoje,
Przyjdź Królestwo twoje, Bądź wola twoja, jak w niebie, tak i na ziemi.
Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj,
I odpuść nam nasze winy, jak i my odpuszczamy naszym winowajcom;
i nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie, ale nas zachowaj od złego.;
Albowiem twoje jest Królestwo i moc, i chwała na wieki wieków. Niech się tak stanie!  


(13) Proście, a weźmiecie. módlcie się aby dni było niewiele i aby były skrócone. Królestwo jest już przygotowane dla was, czuwajcie!(2 Ezdrasza)

(20) Mówi TEN, który świadczy o tym: Tak, przyjdę wkrótce. Niech się tak stanie, przyjdź , Panie Isusie!(Objawienie Isusa Chrystusa)https://arzareth.home.blog
thewordwatcher
thewordwatcher
Admin
Liczba postów : 4620
Join date : 18/03/2015
Skąd : Perth, Australia
http://zbawienie.com

Proroctwa ku pokrzepieniu serc naszego narodu ! - Page 6 Empty Re: Proroctwa ku pokrzepieniu serc naszego narodu !

19th Grudzień 2020, 04:53
Jest wiele informacji od samego rana z mojej strony. Najpierw podam link do gościa, który poza przekleństwami
podaje wiele mocnych argumentów przeciwko naszemu zdradzieckiemu rządowi.


https://www.facebook.com/1332795647/posts/10224949405105687/?d=n

Warto tego posłuchać a potem przeczytać te wersety biblijne, bardzo adekwatne do rządów nasienia węża.


II Ezdrasza 7:(78) Teraz odnośnie śmierci nauka jest taka: Kiedy Najwyższy Pan wyda decydujący rozkaz, że człowiek umrze, kiedy duch opuszcza ciało, aby wrócić do tego, kto go najpierw dał, przede wszystkim uwielbi on chwałę Najwyższego.

(79) I jeżeli jeden z tych, którzy ukazali pogardę i nie trzymali się drogi Najwyższego i pogardzali Jego prawem, oraz ci, którzy nienawidzili tych, którzy się boją Boga,

(80) takie dusze nie wejdą do mieszkania ale będą natychmiast rozmyślać w udręce, zawsze żałując i się smucąc na siedem sposobów.

(81) Pierwsza droga, ponieważ pogardzili Prawem Najwyższego.

(82) Druga droga, ponieważ nie mogą niczego uczynić, aby się poprawić aby żyć.

(83) Trzecia droga, będą widzieć nagrodę położoną przed tymi, którzy zaufali przymierzom Najwyższego.

(84) Czwarta droga, będą rozważać cierpienie przygotowane przez nich  samych w dniach ostatnich.

(85) Piąta droga, oni zobaczą zamieszkanie innych, chronione przez aniołów w głębokim pokoju.

(86) Szósta droga, oni ujrzą jak niektórzy z nich pójdą na tortury.

(87) Siódma droga, która jest gorsza niż wszystkie wymienione, ponieważ oni się dosłownie zmarnują w zamieszaniu będąc pochłoniętymi przez wstyd i będą marnieć ze strachu widząc chwałę Najwyższego, przed którym oni grzeszyli podczas swego życia i będą przed Nim sądzeni w czasie końca.

Najwyraźniej to czeka nasze syjonistyczne władze. Śmierć będzie zaledwie początkiem ich cierpień. Największe łajdactwa pójdą na tortury... jako dusze czyli dusze nie będą zabijane torturami ale będą straszliwie cierpieć za zbrodnie, jakie za życia popełniali.I ten fragment II Ezdrasza najwyraźniej jest główna przyczyną usunięcia tej wspaniałej księgi, i jednej z najważniejszych w Biblii.


Najprawdopodobniej Hitler, Stalin. Marks i reszta tej hołoty bolszewickiej już się 'grzeje' w odpowiednich dla nich kociołkach. A pozostaje Makron, Merkel, Pelosi, i wielu wielu innych, z (nie)rządem "polskim" włącznie.


Taki los czeka na to łajdactwo. Aż się przyjemnie to czyta, ale coraz częściej będziemy widzieć ich przerażone oblicza, ponieważ obecny szatański system najprawdopodobniej już się poważnie chwieje.Oni wiedzą więcej o zbawieniu niż my ale Bogiem i Synem otwarcie pogardzają.A nasz Bóg i Sędzia oraz Jego Syn są coraz bliżej.

_________________
Ojcze nasz, któryś jest w niebie, Święć się imię twoje, przyjdź Królestwo twoje, bądź wola twoja, jak w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj, i odpuść nam nasze winy, jak i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Albowiem twoje jest Królestwo i moc, i chwała na wieki wieków. Niech się stanie.
----------------------------------------------------------------------------------------------
huberkinky@protonmail.com
http://www.zbawienie.com http://www.proroctwa.com
https://www.youtube.com/thewordwatcher
https://www.youtube.com/HenryKubik
avatar
BartekBartosz
Liczba postów : 1067
Join date : 01/08/2019
Skąd : Arzareth/Ziemia Lubuska
https://arzareth.home.blog/

Proroctwa ku pokrzepieniu serc naszego narodu ! - Page 6 Empty Re: Proroctwa ku pokrzepieniu serc naszego narodu !

23rd Grudzień 2020, 13:14
2 Księga Ezdrasza
Rozdział 15:

(20) Mówi Pan - "Oto zwołam wszystkich króli ziemi, aby się mnie bali, którzy są od wschodzącego słońca i od południa,  od wschodu od Libanu; aby przyszli i spłacili to, co oni im dali.

(21) Tak jak oni uczynili moim wybranym aż do tego dnia, tak i ja im odpłacę w ich zanadrze". To mówi Pan Bóg:

(22) "Moja prawica nie oszczędzi grzeszników, a mój miecz nie spocznie nad tymi, którzy przelewają krew niewinną na ziemi."

(23) A ogień wyjdzie z gniewu jego i pożre ziemskie fundamenty i grzeszników jak słomę, która jest podpalona.

(24) "Biada tym którzy grzeszą, a nie są posłuszni przykazaniom moim." - mówi Pan.

 

_________________
Ojcze nasz, który jesteś w niebie, Święć się imię twoje,
Przyjdź Królestwo twoje, Bądź wola twoja, jak w niebie, tak i na ziemi.
Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj,
I odpuść nam nasze winy, jak i my odpuszczamy naszym winowajcom;
i nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie, ale nas zachowaj od złego.;
Albowiem twoje jest Królestwo i moc, i chwała na wieki wieków. Niech się tak stanie!  


(13) Proście, a weźmiecie. módlcie się aby dni było niewiele i aby były skrócone. Królestwo jest już przygotowane dla was, czuwajcie!(2 Ezdrasza)

(20) Mówi TEN, który świadczy o tym: Tak, przyjdę wkrótce. Niech się tak stanie, przyjdź , Panie Isusie!(Objawienie Isusa Chrystusa)https://arzareth.home.blog
avatar
BartekBartosz
Liczba postów : 1067
Join date : 01/08/2019
Skąd : Arzareth/Ziemia Lubuska
https://arzareth.home.blog/

Proroctwa ku pokrzepieniu serc naszego narodu ! - Page 6 Empty Re: Proroctwa ku pokrzepieniu serc naszego narodu !

26th Grudzień 2020, 15:02
Księga Izajasza
Rozdział 27:
(12) I stanie się w owym dniu, że Bóg odgrodzi ich od koryta rzeki aż do Rhinocoury; lecz wy będziecie zbierani jeden po jednym, dzieci Izraela,

(13) I stanie się w owym dniu, że będzie trąbić wielka trąba i zagubieni w ziemi Asyryjczyków przybędą oraz zagubieni w Egipcie, i będą wielbić Pana na świętej górze w Jeruzalem.


_________________
Ojcze nasz, który jesteś w niebie, Święć się imię twoje,
Przyjdź Królestwo twoje, Bądź wola twoja, jak w niebie, tak i na ziemi.
Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj,
I odpuść nam nasze winy, jak i my odpuszczamy naszym winowajcom;
i nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie, ale nas zachowaj od złego.;
Albowiem twoje jest Królestwo i moc, i chwała na wieki wieków. Niech się tak stanie!  


(13) Proście, a weźmiecie. módlcie się aby dni było niewiele i aby były skrócone. Królestwo jest już przygotowane dla was, czuwajcie!(2 Ezdrasza)

(20) Mówi TEN, który świadczy o tym: Tak, przyjdę wkrótce. Niech się tak stanie, przyjdź , Panie Isusie!(Objawienie Isusa Chrystusa)https://arzareth.home.blog
avatar
BartekBartosz
Liczba postów : 1067
Join date : 01/08/2019
Skąd : Arzareth/Ziemia Lubuska
https://arzareth.home.blog/

Proroctwa ku pokrzepieniu serc naszego narodu ! - Page 6 Empty Re: Proroctwa ku pokrzepieniu serc naszego narodu !

28th Grudzień 2020, 05:08
Księga Izajasza
Rozdział 30:
(27) Oto imię Pana przychodzi z daleka, płonie jego gniew i obciąża jego brzemię; jego wargi są pełne wzburzenia, a jego język jak ogień pożerający.

(28) Jego tchnienie jak wezbrany potok, który sięga aż po szyję; będzie przesiewał narody w rzeszocie zniszczenia i nałoży wędzidło swojej uzdy na szczęki narodów.

(29) Wtedy zaśpiewacie pieśń jak w noc uroczystego święta i będziecie się radować z serca jak pielgrzym, który idzie przy wtórze fletu na górę Pana, do opoki Izraela.

(30) I odezwie się Pan swoim potężnym głosem, i ukaże ciosy swojego ramienia w zapalczywości gniewu i w płomieniu pożerającego ognia, wśród burzy i ulewy, i ciężkiego gradu.

(31) Bo głosem Pana przerazi się Asyria, gdy On rózgą uderzy.

(32) I stanie się, że każde uderzenie rózgą karania, którą Pan na niego spuści, nastąpi przy wtórze bębnów i cytr, i będzie z nimi walczył ramieniem walecznie wyciągniętym.

(33) Gdyż od dawna jest przygotowane palenisko przeznaczone także dla króla, głęboko i szeroko ułożono stos paliwa i drzewa jest w obfitości; dech Pana jak strumień siarki zapali go.

_________________
Ojcze nasz, który jesteś w niebie, Święć się imię twoje,
Przyjdź Królestwo twoje, Bądź wola twoja, jak w niebie, tak i na ziemi.
Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj,
I odpuść nam nasze winy, jak i my odpuszczamy naszym winowajcom;
i nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie, ale nas zachowaj od złego.;
Albowiem twoje jest Królestwo i moc, i chwała na wieki wieków. Niech się tak stanie!  


(13) Proście, a weźmiecie. módlcie się aby dni było niewiele i aby były skrócone. Królestwo jest już przygotowane dla was, czuwajcie!(2 Ezdrasza)

(20) Mówi TEN, który świadczy o tym: Tak, przyjdę wkrótce. Niech się tak stanie, przyjdź , Panie Isusie!(Objawienie Isusa Chrystusa)https://arzareth.home.blog
avatar
BartekBartosz
Liczba postów : 1067
Join date : 01/08/2019
Skąd : Arzareth/Ziemia Lubuska
https://arzareth.home.blog/

Proroctwa ku pokrzepieniu serc naszego narodu ! - Page 6 Empty Re: Proroctwa ku pokrzepieniu serc naszego narodu !

3rd Styczeń 2021, 08:09
Psalm 25:

8 .Pan jest dobry i prawy, Dlatego wskazuje drogę grzesznikom.


(9) Prowadzi pokornych drogą prawa I uczy ich drogi swojej.


(10) Wszystkie drogi Pana są łaską i wiernością Dla tych, którzy strzegą przymierza i nakazów jego.
(22) Boże, wybaw Izraela Od wszelkich niedoli jego!


_________________
Ojcze nasz, który jesteś w niebie, Święć się imię twoje,
Przyjdź Królestwo twoje, Bądź wola twoja, jak w niebie, tak i na ziemi.
Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj,
I odpuść nam nasze winy, jak i my odpuszczamy naszym winowajcom;
i nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie, ale nas zachowaj od złego.;
Albowiem twoje jest Królestwo i moc, i chwała na wieki wieków. Niech się tak stanie!  


(13) Proście, a weźmiecie. módlcie się aby dni było niewiele i aby były skrócone. Królestwo jest już przygotowane dla was, czuwajcie!(2 Ezdrasza)

(20) Mówi TEN, który świadczy o tym: Tak, przyjdę wkrótce. Niech się tak stanie, przyjdź , Panie Isusie!(Objawienie Isusa Chrystusa)https://arzareth.home.blog
Sponsored content

Proroctwa ku pokrzepieniu serc naszego narodu ! - Page 6 Empty Re: Proroctwa ku pokrzepieniu serc naszego narodu !

Powrót do góry
Permissions in this forum:
Nie możesz odpowiadać w tematach