Go down
avatar
BartekBartosz
Liczba postów : 1067
Join date : 01/08/2019
Skąd : Arzareth/Ziemia Lubuska
https://arzareth.home.blog/

Proroctwa ku pokrzepieniu serc naszego narodu ! Empty Proroctwa ku pokrzepieniu serc naszego narodu !

22nd Wrzesień 2019, 09:55
Message reputation : 100% (2 votes)
Będę tu zamieszczał proroctwa i wszystko co posłuży nam jako pokrzepienie w naszej niewoli u nasienia węża.

2 Ezdrasza :

(39) A to, że widziałeś jego zbierającego dla siebie inną liczną rzeszę, która była pokojowa,

(40) ci, to jest dziesięć pokoleń, które były uprowadzone z własnej ziemi w niewolę za czasów króla Ozeasza, którego Salmanasar król Assyryjczyków  wziął w niewolę: przeniósł ich za rzekę i oni byli wzięci do innej ziemi.

(41) A oni opracowali dla siebie plan, aby opuścić mnóstwo narodów i pójść w dalszą krainę gdzie ludzkość nigdy nie mieszkała,

(42) Aby tam w końcu mogli się trzymać swych praw, których nie przestrzegali w swej własnej ziemi.

(43) I oni przeszli przez ciasne przejście rzeki Eufrat,

(44) ponieważ w tym czasie Najwyższy uczynił cuda dla nich i powstrzymał kanały rzeki, zanim nie przeszli.

(45) Poprzez tę krainę była bardzo długa droga, podróż roku i pół; ta kraina jest nazwana Arzareth.

(46) Wtedy mieszkali tam aż do ostatecznego czasu, a teraz gdy zaczną wracać ponownie,

(47) Najwyższy zatrzyma ponownie kanały rzeki, tak, że będą mogli nad nią przejść.
Dlatego widziałeś tłumy zgromadzone w pokoju.

(48) Ci, którzy zostali z ludu twego, którzy znajdują się w moich świętych granicach, będą zbawieni.

(49) I stanie się wtedy, gdy zniszczy mnóstwo narodów które się zebrały: on obroni tych z ludzi, którzy pozostali,

(50) i wtedy ukaże im bardzo wiele cudów."


Potwierdzenie naszego powrotu przez Eufrat znajdziemy w Izajasza :

(11) I stanie się w owym dniu, że Pan ponownie wyciągnie swoją rękę, aby wykupić resztkę swojego ludu, która pozostanie z tych z Asyrii i z Egiptu, i z Patros, i Etiopii, i Elamu, i z Szinearu, i z Hamatu, i z wysp na morzu.

(12) I wywiesi narodom sztandar, i zbierze wygnańców z Izraela, a rozproszonych z Judy zgromadzi z czterech krańców świata.

(13) Wtedy ustanie zazdrość Efraima, a gnębiciele Judy będą wytępieni; Efraim nie będzie zazdrościł Judzie, a Juda nie będzie gnębił Efraima.

(14) I polecą na zachód na zbocza filistyńskie, razem będą łupić synów Wschodu; na Edom i Moab wyciągną swoją rękę, a Amonici będą ich poddanymi.

(15) I osuszy Pan zatokę Morza Egipskiego żarem swojego tchnienia, i wywinie swoją ręką nad rzeką Eufrat, dzieląc ją na siedem strumieni, tak iż w sandałach będzie się je przechodzić.

(16) I będzie droga bita dla resztki jego ludu, która pozostanie z tych z Asyrii, taka, jaką Izrael miał w dniu, gdy wychodził z ziemi egipskiej.Bóg sam osobiście będzie nadzorował zakończenie naszej niewoli tak jak to uczynił podczas wyjścia Izraela z Egiptu !
Nie ma mowy o tym że ktoś będzie miał wątpliwości czy to za sprawą Boga czy może jest to zwiedzenie szatanskie
.


Gdy Bóg zacznie działać oficjalnie nikt z nas nie będzie miał żadnych wątpliwości, reszta narodu która nie poznała tego co my zabierze ze sobą figurki i krzyżyki na pustynię gdyż nie poznali oni jeszcze Boga.

Musimy zaufać naszemu Bogu bezgranicznie i Jemu pozostawić działanie. Na Nim oprzeć swe nadzieję - na Bogu naszego zbawienia !

Nie wierzmy w żadne kłamstwa satanistów nasienia węża, które emanuje z TV czy innych mediów.
Czytajmy między wierszami w oparciu o proroctwa ,gdyż oni zawsze nas oklamują i nie mówią prawdy.

Nasienie węża oraz ich ojciec diabeł chcą byśmy się ciągle martwili o dzień jutrzejszy o przyszłość o emerytury o zmiany klimatu i inne bzdury .
To jest nieistotne!
Zaufajmy Bogu w każdej dziedzinie naszego życia będąc Mu całkowicie poslusznymi i przestrzegajmy przykazań w życiu codziennym .


Nie martwmy się o jutro jak tego chce szatański świat ,tylko zaufajmu Bogu naszego zbawienia !

O Tym mówił Król Isus Chrystus w Ewangelii Mateusza:


(31) Nie troszczcie się więc i nie mówcie: Co będziemy jeść? albo: Co będziemy pić? albo: Czym się będziemy przyodziewać?

(32) Bo tego wszystkiego poganie szukają; albowiem Ojciec wasz który jest w niebie wie, że tego wszystkiego potrzebujecie.

(33) Ale szukajcie najpierw Królestwa Bożego i sprawiedliwości jego, a wszystko inne będzie wam dodane.

(34) Nie troszczcie się więc o dzień jutrzejszy, gdyż dzień jutrzejszy będzie miał własne troski. Dosyć ma dzień swoich trosk.Zwróćmy uwagę jak mądre są to Słowa Isusa !

Sam przekonałem się na własnej skórze że to jest Prawdą!

Zaufajmy naszemu Ojcu bezgranicznie będąc mu poslusznymi a On jako nasz Ojciec zatroszczy się o nasze wszystkie potrzeby w tym zepsutym przez szatana i jego nasienie świecieChwała i część naszemu Bogu i Ojcu teraz w dniu szabatu i na wieki wieków!
avatar
BartekBartosz
Liczba postów : 1067
Join date : 01/08/2019
Skąd : Arzareth/Ziemia Lubuska
https://arzareth.home.blog/

Proroctwa ku pokrzepieniu serc naszego narodu ! Empty Re: Proroctwa ku pokrzepieniu serc naszego narodu !

23rd Wrzesień 2019, 16:17
Message reputation : 100% (1 vote)
Micheasza 7:

(11) Nadejdzie dzień, w którym twoje mury będą odbudowane, ów dzień, gdy twoja granica się rozszerzy,

(12) Ów dzień, gdy będą do ciebie przychodzić od Asyrii aż po Egipt, od Egiptu aż po Eufrat, od morza do morza, od jednej góry do drugiej.

(13) Lecz ziemia stanie się pustkowiem wraz ze swoimi mieszkańcami z powodu ich uczynków.

(14) Paś swój lud swoją laską, owce swojego dziedzictwa, które samotnie przebywają w leśnej gęstwinie pośród żyznych pól. Niech pasą się w Baszanie i w Gileadzie jak za dawnych czasów!

(15) Daj nam oglądać cuda jak w dniach, gdy wychodziłeś z ziemi egipskiej!

(16) Ujrzą to narody i wstydzić się będą przy całej swej mocy; położą rękę na ustach, ich uszy ogłuchną.

(17) Lizać będą proch jak wąż, jak robactwo ziemne. Z drżeniem wyjdą ze swoich grodów, z trwogą do Pana, Boga naszego, bojąc się ciebie.


(18) Któż jest, Boże, jak ty, który przebaczasz winę, odpuszczasz przestępstwo resztce swojego dziedzictwa, który nie chowasz na wieki gniewu, lecz masz upodobanie w łasce?

(19) Znowu zmiłuje się nad nami, zmyje nasze winy, wrzuci do głębin morskich wszystkie nasze grzechy.

(20) Ty okażesz wierność Jakubowi, łaskę Abrahamowi, jak pod przysięgą obiecałeś naszym ojcom za dawnych dni
.


Strach i drżenie ogarnie narody gdy Bóg będzie wyprowadzał swój lud przy użyciu swej potężnej mocy i wielu cudów tak jak niegdyś w Egipcie!

Boże nasz zmiłuj sie nad nami i ocal nas przed tymi którzy czyhają na nasze życie
chcąc nas całkowicie wytracić, tak jak przysiągłeś na Swoje Święte Imię o to Cię prosimy !

Zmiłuj się nad swoim ludem ,nie chciej pamiętać już naszych grzechów i grzechów naszych przodków !

Bez Ciebie jesteśmy niczym Boże Ojcze nasz !

Bądź błogosławiony Ojcze nasz, czekamy na Ciebie Boże naszego zbawienia !
avatar
BartekBartosz
Liczba postów : 1067
Join date : 01/08/2019
Skąd : Arzareth/Ziemia Lubuska
https://arzareth.home.blog/

Proroctwa ku pokrzepieniu serc naszego narodu ! Empty Re: Proroctwa ku pokrzepieniu serc naszego narodu !

25th Wrzesień 2019, 21:10
Izajasz 41 :

8. Lecz ty, Izraelu, mój sługo, Jakubie, którego wybrałem, potomstwo Abrahama, mojego przyjaciela.

(9) Ty, którego pochwyciłem na krańcach ziemi i z najdalszych zakątków powołałem, mówiąc do ciebie: Sługą moim jesteś, wybrałem cię, a nie wzgardziłem tobą:

(10) Nie bój się, bom Ja z tobą, nie lękaj się, bom Ja Bogiem twoim! Wzmocnię cię, a dam ci pomoc, podeprę cię prawicą sprawiedliwości Swojej.

(11) Oto zawstydzą się i będą pohańbieni wszyscy, którzy pienią się na ciebie, będą unicestwieni i zginą ci, którzy się z tobą spierają.

(12) Szukać będziesz, lecz nie znajdziesz tych, którzy z tobą walczą, będą unicestwieni i zmarnieją ci, którzy z tobą wojują.

(13) Bo Ja, Pan, jestem twoim Bogiem, który cię ująłem za twoją prawicę i który mówię do ciebie: Nie bój się, Ja cię wspomogę!

(14) Nie bój się, robaczku Jakubie, ty, garstko Izraela! Ja cię wspomogę - mówi Pan - twoim odkupicielem jest Święty Izraelski.


(15) Oto zrobiłem z ciebie ostre brony, nowe, z zębami w dwóch rzędach, abyś młócił i miażdżył góry, a pagórki pociął na sieczkę.

(16) Będziesz je przesiewał i uniesie je wiatr, a burza je rozproszy, lecz ty będziesz się radował w Panu, będziesz się chlubił Świętym Izraelskim.

(17) Gdy biedacy i ubodzy szukają wody, a nie ma jej, gdy ich język usycha z pragnienia, Ja, Pan, ich wysłucham, Ja, Bóg Izraela, ich nie opuszczę.

(18) Sprawię, że wytrysną rzeki na gołych miejscach i krynice wśród dolin, obrócę pustynie w kałuże wód, a ziemię suchą w źródła.

(19) Zasadzę na pustyni cedry, akacje, mirty i drzewa oliwne. Zaszczepię na stepie razem cyprys, wiąz i pinie,

(20) Aby widzieli i poznali, zważyli i zrozumieli wszyscy, że to ręka Pana uczyniła i że to stworzył Święty Izraelski
.


Niech tak się stanie Ojcze nasz  bo usta Twe tak rzekły.
avatar
BartekBartosz
Liczba postów : 1067
Join date : 01/08/2019
Skąd : Arzareth/Ziemia Lubuska
https://arzareth.home.blog/

Proroctwa ku pokrzepieniu serc naszego narodu ! Empty Re: Proroctwa ku pokrzepieniu serc naszego narodu !

27th Wrzesień 2019, 01:42
2 Ezdrasza 16:

(73) Wtedy sprawdzona jakość moich wybranych będzie ukazana jak złoto sprawdzone przez ogień.

(74) "Słuchajcie moi wybrani," mówi Pan. "Oto dni ucisku z zasięgu ręki a ja was uwolnię od nich.

(75) Nie bójcie się i nie wątpcie, ponieważ Bóg jest waszym przewodnikiem.

(76) Wy, którzy strzeżecie moich Przykazań i przepisów" mówi Pan Bóg, " nie pozwólcie, aby wasze grzechy was pogrążały, lub wasze nieprawości przeważały nad wami."


avatar
BartekBartosz
Liczba postów : 1067
Join date : 01/08/2019
Skąd : Arzareth/Ziemia Lubuska
https://arzareth.home.blog/

Proroctwa ku pokrzepieniu serc naszego narodu ! Empty Re: Proroctwa ku pokrzepieniu serc naszego narodu !

4th Październik 2019, 13:22
Sofoniasz 3:

(Cool Dlatego oczekujcie dnia - mówi Pan - w którym wystąpię jako oskarżyciel. Bo mam zamiar zgromadzić narody, zebrać królestwa, aby wylać na nie swoją popędliwość, cały żar swojego gniewu. Zaprawdę, cała ziemia będzie pożarta ogniem mojej żarliwości.

(9) Potem jednak przemienię ludom ich wargi na czyste, aby wszystkie mogły wzywać imienia Pana i służyć mu jednomyślnie.

(10) Spoza strumieni Kuszytów moi wyznawcy, rozproszony mój lud, przyniosą mi dary.

(11) W owym dniu nie doznasz już hańby z powodu wszystkich swych czynów, którymi grzeszyłeś przeciwko mnie. Gdyż wtedy usunę spośród ciebie twoich pyszałków i nie będziesz się już chełpić na mojej świętej górze.

(12) I pozostawię pośród ciebie lud pokorny i ubogi: to oni ufać będą imieniu Pana.

(13) Resztka Izraela nie będzie się dopuszczała bezprawia, nie będzie mówiła kłamstwa i w ich ustach nie znajdzie się język zdradliwy. Zaiste, będą się paść i odpoczywać, a nikt nie będzie ich straszył.

(14) Wesel się, córko Syjonu, wykrzykuj głośno, Izraelu! Raduj się i wykrzykuj radośnie z całego serca, córko jeruzalemska!

(15) Pan oddalił twoich przeciwników, odpędził twoich nieprzyjaciół. Pan, król Izraela, jest pośród ciebie, już nie doznasz nieszczęścia.

(16) W owym dniu powiedzą do Jeruzalemu: Nie bój się, Syjonie! Niech nie opadają twoje ręce!

(17) Pan, twój Bóg, jest pośród ciebie, Mocarz, On zbawi! Będzie się radował z ciebie niezwykłą radością, odnowi swoją miłość. Będzie się weselił z ciebie tak,

(18) Jak się weselą w święta. Usunę spośród ciebie zło, abyś z powodu niego nie doznało hańby.

(19) Oto Ja w owym czasie położę kres wszystkim twoim ciemiężycielom. Wspomogę to, co kuleje, zbiorę to, co rozproszone, obdarzę ich chwałą i sławą w każdym kraju, gdzie doznali hańby.

(20) W owym czasie przywiodę was z powrotem i zgromadzę was w tym czasie. Zaprawdę, obdarzę was sławą i chwałą u wszystkich ludów ziemi, gdy na waszych oczach odmienię wasz los - mówi Pan
.

http://www.bibliamesjanska.com/So/3.html

Do posłuchania:

https://www.szybkiplik.pl/download/20c7869e03902ef87fa1c9919ba2f4a8.html
lusia
lusia
Liczba postów : 1388
Join date : 18/03/2015
Skąd : wawa
http://mojaopoka.blogspot.com/

Proroctwa ku pokrzepieniu serc naszego narodu ! Empty Re: Proroctwa ku pokrzepieniu serc naszego narodu !

7th Październik 2019, 13:09
Mądrość Syracha 3.17

"17 Synu, w sposób łagodny prowadź swe sprawy,
a każdy, kto jest prawy, będzie cię miłował.
18 O ile wielki jesteś, o tyle się uniżaj,
a znajdziesz łaskę u Pana2.
20 Wielka jest bowiem potęga Pana
i przez pokornych bywa chwalony.
21 Nie szukaj tego, co jest zbyt ciężkie,
ani nie badaj tego, co jest zbyt trudne dla ciebie.
22 O tym rozmyślaj, co ci nakazane,
bo rzeczy zakryte nie są ci potrzebne.
23 Nie trudź się niepotrzebnie nad tym, co siły twoje przechodzi -
więcej, niż zniesie rozum ludzki, zostało ci objawione.
24 Wielu bowiem domysły ich w błąd wprowadziły
i o złe przypuszczenia potknęły się ich rozumy."

_________________
"Jak łania tęskni do wód strumieni, tak dusza moja tęskni do Ciebie, Boże! "
Psalm 42    Nie pamiętaj nam win naszych przodków, niech rychło przyjdzie ku nam miłosierdzie Twoje: bo bardzo jesteśmy słabi. Wspomóż nas Boże zbawienia naszego, przez wzgląd na chwałę Twojego Imienia i wyzwól nas i odpuść nasze grzechy przez wzgląd na Twoje Imię. (Psalm 79:8-9 .
___________________________________________________________________________________________________________

http://mojaopoka.blogspot.com/
avatar
BartekBartosz
Liczba postów : 1067
Join date : 01/08/2019
Skąd : Arzareth/Ziemia Lubuska
https://arzareth.home.blog/

Proroctwa ku pokrzepieniu serc naszego narodu ! Empty Re: Proroctwa ku pokrzepieniu serc naszego narodu !

7th Październik 2019, 17:58
Psalm 14

(1) Przewodnikowi chóru. Dawidowy. Głupi rzekł w sercu swoim: Nie ma Boga! Są znieprawieni, popełniają ohydne czyny. Nie ma nikogo, kto by dobrze czynił.

(2) Pan spogląda z niebios na ludzi, Aby zobaczyć, czy jest kto rozumny, Który szuka Boga.

(3) Wszyscy odstąpili, wespół się splugawili. Nie ma kto by dobrze czynił, nie ma ani jednego.

(4) Czyż są nierozumni wszyscy czyniący nieprawość? Pożerają lud mój tak, jak się je chleb, Ale Pana nie wzywają.

(5) Tam ogarnie ich strach, Gdyż Bóg jest z rodem sprawiedliwym.

(6) Doznacie zawodu w zamyśle przeciw ubogiemu, Gdyż Pan jest jego schronieniem.

(7) Oby przyszło z Syjonu zbawienie Izraela! Kiedy Pan odwróci niewolę ludu swego, Uraduje się Jakub, rozweseli się Izrael.


Niech Tak się Stanie Panie Boże nasz  .
avatar
BartekBartosz
Liczba postów : 1067
Join date : 01/08/2019
Skąd : Arzareth/Ziemia Lubuska
https://arzareth.home.blog/

Proroctwa ku pokrzepieniu serc naszego narodu ! Empty Re: Proroctwa ku pokrzepieniu serc naszego narodu !

7th Październik 2019, 19:09
Mądrość Syraha (LXX)

1.
1)Od Pana cała mądrość,
przy Nim ona na wieki .

3.
17)Synu , spełniaj swe czyny z życzliwością
a będziesz lubiany przez człowieka zacnego.
19)WIELU JEST WYNIOSŁYCH I DOSTOJNYCH ,
LECZ SWOJE TAJEMNICE OBJAWIA ŁAGODNYM
(wers 19 nie występujący w przekładzie Biblii Tysiąclecia, nie ufam temu przekładowi z wiadomych przyczyn ,niby różnice niewielkie lecz jedno słowo może zmienić cały kontekst i zrozumienie .)
20)Wielka jest moc Pana
ale cześć przyjmuje od pokornych.
(....)

22)Rozmyślaj o tym co ci nakazane,
a tajemne sprawy są ci niepotrzebne.(Rzeczy tajemne to magia i tajemnice zakazane, takie jak np zdradzone ludzią przez Azazela czy magia kabały nasienia węża (Fałszywego Proroka).
My mamy rozmyślać nad tym co mamy nakazane czyli nad SŁOWAMI BOGA które przekazał On nam ludzią czyli Proroctwa oraz Prawo
Nie wnikać w tajemnicę magii nasienia węza tylko zglebiać mądrość Bożą ktora nasz kochany Ojciec objawil nam w Bibli :-))


Widzimy jak zmienia się cały sens tego fragmentu który mówi o mądrości Bożej dla ludzi zaś rzeczy tajemne są nie dla nas i przez Boga zakazane czyli MAGIA.

4.

27)Nie płaszcz się nigdy przed głupcem
i nie schlebiaj nikomu, dkatego że możny.
28)Walcz aż do śmierci w obronie prawdy ,
a Pan Bóg będzie bronił Ciebie
.

29)Nie bądź nigdy szorstki w swojej mowie
ani w swoim działaniu leniwy i niedbały.

6.
7)Gdy chcesz mieć przyjaciela , po próbie go sobie dobierz
i nie szybko obdarzaj zaufaniem .


8.
6)Nie znieważaj człowieka, gdy stary ,
bo i my będziemy starcami
.
Bardzo mądre zdanie !!!!

Księga Mądrości (LXX)

3.
1)Dusze sprawiedliwych są w ręku Boga ,
żadna tortura ich nie dosięgnie.

Parę wersetów dla przykładu .

Nie polecam korzystać z Bibli Tysiąclecia, jeżeli zależy nam na takich księgach DYDAKTYCZNYCH co do których gwarancjii natchnienia nie mamy pewności można zawsze kupić jedyną Septuaginte w języku Polskim jaką mamy dostępną .

Ja kiedyś kupiłem żeby mieć porównanie a wiadomo tekst grecki lepszy niż KATOLICKI TANACH BIBLII TYSIĄCLECIA.

Wersety przepisałem ręcznie z LXX Popowskiego w oparciu o tekst grecki.

Nie mamy pewności kim jest autor tekstu lecz jak już -to cytyjmy kopie bliższe oryginałowi greckiemu LXX. zamiast tekstu MASORETóW-

Smile))))))))))
avatar
BartekBartosz
Liczba postów : 1067
Join date : 01/08/2019
Skąd : Arzareth/Ziemia Lubuska
https://arzareth.home.blog/

Proroctwa ku pokrzepieniu serc naszego narodu ! Empty Re: Proroctwa ku pokrzepieniu serc naszego narodu !

8th Październik 2019, 08:16

Psalm 15.

(1) Psalm Dawidowy. Panie! Kto przebywać będzie w namiocie twoim? Kto zamieszka na twej górze świętej?

(2) Ten, kto żyje nienagannie I pełni to, co prawe, I mówi prawdę w sercu swoim.

(3) Nie obmawia językiem swoim, Nie czyni zła bliźniemu swemu Ani nie znieważa sąsiada swego.

(4) Sam czuje się wzgardzony i niegodny, A czci tych, którzy boją się Pana. Choćby złożył przysięgę na własną szkodę, nie zmieni jej.

(5) Pieniędzy swych nie pożycza na lichwę I nie daje się przekupić przeciw niewinnemu. Kto tak czyni, nie zachwieje się nigdy.


Mądrość Dawida pochodziła od Boga i pisał on pod natchnieniem.

Księga Syraha jest to mądrość ludzka, napisana w języku aramejskim za czasów Machabeuszy A przetłumaczona na grecki w Egipcie .

Dlatego nie uznaje jej za natchnionią podobnie jak księgi Machabejskie czy inne dzieła fałszerzy Biblii z czasów Machabeuszy.

Mateusza 4

(4) On odpowiedział: Napisano: Nie samym chlebem żyje człowiek, ale każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych.

Karmmy się tylko  Słowami Boga oraz Syna
:-)

Smile))))))))))
avatar
BartekBartosz
Liczba postów : 1067
Join date : 01/08/2019
Skąd : Arzareth/Ziemia Lubuska
https://arzareth.home.blog/

Proroctwa ku pokrzepieniu serc naszego narodu ! Empty Re: Proroctwa ku pokrzepieniu serc naszego narodu !

9th Październik 2019, 04:32
Message reputation : 100% (1 vote)
Jeremiasza 3:
(12) Idź i czytaj te słowa ku północy, i powiedz: powróć do mnie o domu Izraela - mówi Pan - nie stanę przeciwko wam z surowym obliczem, gdyż Ja jestem miłosierny - mówi Pan - i nie będę się na was gniewał na wieczność!

(13) Tylko rozpoznaj swoją winę, że zgrzeszyłaś przeciwko Panu, twemu Bogu, skierowałaś swe drogi ku obcym pod każdym zacienionym drzewem, a mojego głosu nie usłuchałaś - mówi Pan.

(14) Nawróćcie się zbuntowani synowie - powiedział Pan - bo Ja będę rządził nad wami  a zbiorę was po jednym z miasta i dwóch z rodziny i wprowadzę cię do Syjonu.
avatar
BartekBartosz
Liczba postów : 1067
Join date : 01/08/2019
Skąd : Arzareth/Ziemia Lubuska
https://arzareth.home.blog/

Proroctwa ku pokrzepieniu serc naszego narodu ! Empty Re: Proroctwa ku pokrzepieniu serc naszego narodu !

17th Październik 2019, 23:44
Message reputation : 100% (2 votes)
Jeremiasza 23:

(1) Biada pasterzom, którzy gubią i rozpraszają owce mojego pastwiska, mówi Pan!

(2) Dlatego tak mówi Pan, Bóg Izraela, o pasterzach, którzy pasą mój lud: To wy rozproszyliście moje owce i rozpędziliście je, a nie zatroszczyliście się o nie to też ukarzę was za złe wasze uczynki - mówi Pan.

(3) I sam zgromadzę resztę moich owiec ze wszystkich ziem, do których je wygnałem, i sprowadzę je na ich pastwisko; i będą płodne i liczne.

(4) I ustanowię nad nimi pasterzy, którzy je paść będą, i nie będą się już bały ni trwożyły, i żadna z nich nie zaginie - mówi Pan.

(5) Oto idą dni - mówi Pan - że wzbudzę Dawidowi sprawiedliwą latorośl: Będzie panował jako król i mądrze postępował; i będzie stosował prawo i sprawiedliwość na ziemi.

(6) Za jego dni Juda będzie wybawiony, a Izrael będzie bezpiecznie mieszkał; a to jest jego imię, którym go zwać będą: Pan sprawiedliwością naszą.

(7) Dlatego nadchodzą dni - powiedział Pan - że już nie będą mówili:  żyje Pan, który wyprowadził dom Izraela z ziemi Egiptu,

(Cool Ale istnieje Pan, który zebrał całe nasienie Izraela od północnej ziemi i z wszystkich krajów, do których ich wypędził i przyprowadził ich do własnej ziemiBracia i siostry już niedługo:))

Już niedługo miejmy nadzieję zebranie 144000 a potem wyprowadzenie plemion Izraela z Ziemi Północnej-Ziemi Arzareth oraz reszty rozproszonych po całym okręgu ziemi od jednego krańca do drugiego ! :-)

Bóg SAM OSOBIŚCIE tego dokona .

Jak sam wielokrotnie zapowiedział w proroctwach !

Miejmy nadzieję i ufajmy ,bądźmy silni i niewzruszeni w tym co już osiągnęliśmy bo czas już bliski
! :-)

2 Ezdrasza

(74) "Słuchajcie moi wybrani," mówi Pan. "Oto dni ucisku z zasięgu ręki a ja was uwolnię od nich.

(75) Nie bójcie się i nie wątpcie, ponieważ Bóg jest waszym przewodnikiem.

(76) Wy, którzy strzeżecie moich Przykazań i przepisów" mówi Pan Bóg, " nie pozwólcie, aby wasze grzechy was pogrążały, lub wasze nieprawości przeważały nad wami.
"

Niech tak się stanie Panie Boże nasz
avatar
BartekBartosz
Liczba postów : 1067
Join date : 01/08/2019
Skąd : Arzareth/Ziemia Lubuska
https://arzareth.home.blog/

Proroctwa ku pokrzepieniu serc naszego narodu ! Empty Re: Proroctwa ku pokrzepieniu serc naszego narodu !

26th Październik 2019, 08:09
Message reputation : 100% (2 votes)
2 Ezdrasza

2:

(13) Proście, a weźmiecie. módlcie się aby dni było niewiele i aby były skrócone. Królestwo jest już przygotowane dla was, czuwajcie!

(14) Wołaj i powołaj niebo i ziemię na świadków, ponieważ to ja usunąłem zło i stworzyłem dobro, bo ja istnieję, mówi Pan.

(15) Matko, obejmij synów swych, wychowaj ich z radością jak robi to gołębica: utwierdzaj ich nogi,  ponieważ ja cię wybrałem" - mówi Pan.

(16) "I wzbudzę umarłych z miejsc swoich a wyprowadzę ich z grobów, ponieważ rozpoznałem w nich imię swoje.

(17) Nie bój się matko synów, bo ciebie wybrałem." mówi Pan
avatar
BartekBartosz
Liczba postów : 1067
Join date : 01/08/2019
Skąd : Arzareth/Ziemia Lubuska
https://arzareth.home.blog/

Proroctwa ku pokrzepieniu serc naszego narodu ! Empty Re: Proroctwa ku pokrzepieniu serc naszego narodu !

29th Październik 2019, 06:24
Message reputation : 100% (2 votes)
Ezechiel 34:

(11) Gdyż tak mówi Wszechmocny Pan: Oto ja sam zatroszczę się o moje owce i będę ich doglądał.

(12) Jak pasterz troszczy się o swoją trzodę, gdy jest pośród swoich rozproszonych owiec, tak ja zatroszczę się o moje owce i wyratuję je z wszystkich miejsc, dokąd zostały rozproszone w dniu chmurnym i mrocznym.

(13) Wyprowadzę je spomiędzy ludów i zbiorę je z ziem; przyprowadzę je znowu do ich ziemi i będę je pasł na górach izraelskich, w dolinach i na wszystkich równinach kraju.

(15) Ja sam będę pasł moje owce i ja sam ułożę je na ich legowisku - mówi Wszechmocny Pan.

(16) Będę szukał zaginionych, rozproszone sprowadzę z powrotem, zranione opatrzę, chore wzmocnię, tłustych i mocnych będę strzegł, i będę pasł sprawiedliwie.

(22) Dlatego wyratuję moją trzodę i już nie będzie łupem. Rozsądzę między owcą a owcą,

(23) Ustanowię nad nimi jednego pasterza, mojego sługę Dawida, i będzie je pasł; będzie je pasł i będzie ich pasterzem.

(24) A Ja, Pan, będę ich Bogiem, a mój sługa Dawid będzie księciem wśród nich - Ja, Pan, to powiedziałem.

(25) Zawrę z nimi przymierze pokoju, wytępię z ziemi drapieżne zwierzęta, tak że będą bezpiecznie mieszkać nawet na pustyni i spać w lasach.

(26) I złożę na nich i na otoczenie mojego wzgórza błogosławieństwo, i spuszczę na nich deszcz we właściwym czasie, a będzie to deszcz błogosławieństwa.

(27) Wtedy drzewa leśne wydadzą swój owoc, a ziemia wyda swoje plony; będą bezpiecznie mieszkać na swojej ziemi i poznają, że Ja jestem Pan, gdy połamię drążki ich jarzma i wyratuję ich z ręki ich ciemięzców.

(28) Już nie będą łupem narodów ani dzikie zwierzęta nie będą ich pożerać; będą bezpiecznie mieszkać, a nikt nie będzie ich straszył.

(29) I wywiodę dla nich bujną roślinność, tak że już nie będą ofiarami głodu w kraju ani nie będą już znosić zniewag narodów.

(30) I poznają, że Ja, Pan, ich Bóg, jestem z nimi, i że oni, dom izraelski, są moim ludem - mówi Wszechmocny Pan.

(31) Moimi owcami jesteście, owcami mojego pastwiska, a Ja jestem waszym Bogiem - mówi Wszechmocny Pan


Kolejne wspaniałe proroctwo naszego Boga !

Jak w przypadku wszystkich proroctw o wyzwoleniu Izraela ,mamy powiedziane że naród pozna Boga dopiero gdy On go wyprowadzi z niewoli i uwolni od ucisku który nadejdzie .

Tylko wtedy będzie możliwe porzucenie bałwochwalstwa przez naszych rodaków.

Który z nich teraz by uwierzył w to kim tak naprawdę jest?
To że my uwierzyliśmy i zmieniliśmy swoje postępowanie bylo możliwe tylko doatego że Bóg nas wybrał ...


"
Jana 6
(44) Nikt nie może przyjść do mnie, jeżeli go nie pociągnie Ojciec, który mnie posłał(...)
"

Te Słowa Isusa są bardzo wymowne :

Jana 15:
(1) Ja jestem prawdziwym krzewem winnym, a Ojciec mój jest winogrodnikiem.

(2) Każdą latorośl, która we mnie nie wydaje owocu, odcina, a każdą, która wydaje owoc, oczyszcza, aby wydawała obfitszy owoc.

Wspaniałe prawda ?
Nie jesteśmy sami , Bóg cały czas się o nas troszczy i dba tak jak ogrodnik dba o swą latorośl winną.Naród jest ślepy i głuchy ,liczą się dla niego nieistotne i błahe rzeczy .

Warto przeczytać cały rozdział 34 ,który mówi także o ..pasterzach .


http://www.bibliamesjanska.com/Ez/34.html[/size]


Księga Henocha wspomina także o 70 pasterzach wyznaczonych przez Boga do pasterzowania .
Pasterze ci mają zabijać i dręczyć owce aż do czasu Sądu Isusa nad systemem po którym nastąpi Królestwo Boże.

Jest to pod koniec "przypowieści o zwierzętach " czyli całej historii świata .


Rozdział 90:

20 Widziałem, jak ustawiono na miłej ziemi tron i zasiadł na nim Pan owiec. Wzięto wszystkie zapieczętowane księgi i otworzono przed Panem owiec

21 Pan przywołał tych pierwszych białych ludzi i rozkazał [im] postawić przed nim pierwszą gwiazdę, tę, która poprzedzała gwiazdy mające członki podobne do (członków) koni. I postawili je przed nim.

22 (Pan) powiedział do człowieka, który w jego obecności pisał i który był jednym z siedmiu białych (ludzi) mówiąc: "Weź tych siedemdziesięciu pasterzy, którym powierzyłem owce i którzy samowolnie wzięli i zabili więcej (owiec), niż im nakazałem".

23 I zobaczyłem ich wszystkich związanych i postawionych przed nim.

24 Najpierw odbył się sąd nad gwiazdami. Zostały one osądzone i uznane za winne. (Aniołowie) zaprowadzili je na miejsce kaźni i wrzucili do otchłani pełnej płonącego ognia i ognistych kolumn.

25 Osądzono też siedemdziesięciu pasterzy i uznano winnymi. Oni również zostali wrzuceni do otchłani ognia
.


Pasterze zostaną wrzuceni także do otchłani ognia czyli jeziora ognia które jest miejscem kaźni na wieki dla szatana, bestii oraz fałszywego proroka czyli nasienia węża...

Osądzeni jeszcze przed potopem aniołowie także zostaną wrzuceni do jeziora ognia .

Kim są zatem pasterze ?

Możemy się tyko domyślać póki co...

My czekamy na Dobrego Pasterza, który zadba o owce Pana czyli Isusa Chrystusa !

Księga Henocha zawiera dużo informacji ,zachęcam do czytania ,czasem dopiero po którymś razie dostrzegamy coś czego wcześniej nie widzieliśmy..

Się rozpisałem a miało być krótko proroctwo - i parę słów


bounce

Bóg o nas dba bracia i siostry gdy czynimy wszystko by Jemu się podobać, gdy przestrzegamy Jego przykazań
avatar
BartekBartosz
Liczba postów : 1067
Join date : 01/08/2019
Skąd : Arzareth/Ziemia Lubuska
https://arzareth.home.blog/

Proroctwa ku pokrzepieniu serc naszego narodu ! Empty Re: Proroctwa ku pokrzepieniu serc naszego narodu !

3rd Listopad 2019, 21:44
Message reputation : 100% (1 vote)
Psalm 37:
(1) Dawidowy. Nie gniewaj się na niegodziwych Nie zazdrość tym, którzy czynią nieprawość.

(2) Bo uschną szybko jak trawa I zwiędną jak zielona murawa.

(3) Zaufaj Panu i czyń dobrze, Mieszkaj w kraju i dbaj o wierność!

(4) Rozkoszuj się Panem, A da ci, czego życzy sobie serce twoje!

(5) Powierz Panu drogę swoją, Zaufaj mu, a On wszystko dobrze uczyni.

(6) Wyniesie jak światło sprawiedliwość twoją, A prawo twoje jak słońce w południe.

(7) Zdaj się w milczeniu na Pana i złóż w nim nadzieję. Nie gniewaj się na tego, któremu się szczęści, Na człowieka, który knuje złe zamiary!

(Cool Zaprzestań gniewu i zaniechaj zapalczywości! Nie gniewaj się, gdyż to wiedzie do złego...

(9) Bo niegodziwcy będą wytępieni, Ci zaś, którzy pokładają nadzieję w Panu, odziedziczą ziemię.

(10) Jeszcze trochę, a nie będzie bezbożnego; Spojrzysz na miejsce jego, a już go nie będzie.

(11) Lecz pokorni odziedziczą ziemię I rozkoszować się będą obfitym pokojem.

(12) Bezbożny źle myśli o sprawiedliwym I zgrzyta na niego zębami.

(13) Ale Pan śmieje się z niego, Bo widzi, że nadchodzi dzień jego.


(14) Bezbożni dobyli miecza i napinają łuk swój, Aby powalić ubogich i biednych, Aby wymordować tych, którzy idą drogą prawą,

(15) Lecz miecz ich wbije się w ich własne serca. A łuki ich będą połamane.Niech tak się stanie Panie Boże nasz !
Niech miecz nasienia węża wymierzony by nas wymordować skieruje się ku nim samym !
lusia
lusia
Liczba postów : 1388
Join date : 18/03/2015
Skąd : wawa
http://mojaopoka.blogspot.com/

Proroctwa ku pokrzepieniu serc naszego narodu ! Empty Re: Proroctwa ku pokrzepieniu serc naszego narodu !

5th Listopad 2019, 14:09
Message reputation : 100% (1 vote)
Izajasza 35.4


"(4) Mówcie do zaniepokojonych w sercu: Bądźcie mocni, nie bójcie się! Oto wasz Bóg! Nadchodzi pomsta, odpłata Bożą! Sam On przychodzi i wybawi was!

(5) Wtedy otworzą się oczy ślepych, otworzą się też uszy głuchych.

(6) Wtedy chromy będzie skakał jak jeleń i radośnie odezwie się język niemych, gdyż wody wytrysną na pustyni i potoki na stepie.

(7) Rozpalona ziemia piaszczysta zmieni się w staw, a teren bezwodny w ruczaje; w legowisku szakali będzie miejsce na trzcinę i sitowie.

(Cool I będzie tam droga bita, nazwana Drogą świętą. Nie będzie nią chodził nieczysty; będzie ona tylko dla jego pielgrzymów. Nawet głupi na niej nie zbłądzi.

(9) Nie będzie tam lwa i zwierz drapieżny nie będzie po niej chodził, tam się go nie spotka. Lecz pójdą nią wybawieni.

(10) I wrócą odkupieni przez Pana, a pójdą na Syjon z radosnym śpiewem. Wieczna radość owionie ich głowę, dostąpią wesela i radości, a troska i wzdychanie znikną."

_________________
"Jak łania tęskni do wód strumieni, tak dusza moja tęskni do Ciebie, Boże! "
Psalm 42    Nie pamiętaj nam win naszych przodków, niech rychło przyjdzie ku nam miłosierdzie Twoje: bo bardzo jesteśmy słabi. Wspomóż nas Boże zbawienia naszego, przez wzgląd na chwałę Twojego Imienia i wyzwól nas i odpuść nasze grzechy przez wzgląd na Twoje Imię. (Psalm 79:8-9 .
___________________________________________________________________________________________________________

http://mojaopoka.blogspot.com/
lusia
lusia
Liczba postów : 1388
Join date : 18/03/2015
Skąd : wawa
http://mojaopoka.blogspot.com/

Proroctwa ku pokrzepieniu serc naszego narodu ! Empty Re: Proroctwa ku pokrzepieniu serc naszego narodu !

6th Listopad 2019, 13:34
Message reputation : 100% (2 votes)
Co do molocha albo baala...

1 Ks.Królewska 18.20

"
19) Poślij tedy teraz i zgromadź do mnie całego Izraela na górze Karmel oraz owych czterystu pięćdziesięciu proroków Baala i czterystu proroków Aszery, którzy jadają u stołu Izebel.

(20) Achab wysłał więc zew do wszystkich synów izraelskich i zgromadził proroków na górze Karmel.

(21) Wtedy Eliasz przystąpił do całego ludu i rzekł: Jak długo będziecie kuleć na dwie strony? Jeżeli Pan jest Bogiem, idźcie za nim, a jeżeli Baal, idźcie za nim! Lecz lud nie odrzekł mu ani słowa.

(22) Rzekł więc Eliasz do ludu: Ja jeden tylko pozostałem jako prorok Pana, proroków Baala zaś jest czterystu pięćdziesięciu.

(23) Niech nam przeto dadzą dwa cielce. Niech oni wybiorą sobie jednego cielca i poćwiartują go, i położą na drwach, lecz ognia niech nie podkładają. Ja również przygotuję jednego cielca i położę go na drwach, ale ognia nie podłożę.

(24) Potem wzywajcie wy imienia waszego boga, ja zaś będę wzywał imienia Pana. Ten zaś Bóg, który odpowie ogniem, ten zaiste jest Bogiem. I odpowiedział cały lud: Dobrze, niech tak będzie.

(25) Następnie Eliasz rzekł do proroków Baala: Wybierzcie sobie jednego cielca i przygotujcie go pierwsi, gdyż was jest więcej, i wzywajcie imienia waszego boga, lecz ognia nie podkładajcie.

(26) Wzięli tedy cielca, którego im dano, oprawili go i wzywali imienia Baala od rana aż do południa, mówiąc: Baalu wysłuchaj nas. Lecz nie było żadnej odpowiedzi. Wykonywali przy tym taniec kultowy wokoło ołtarza, który wznieśli.

(27) A gdy nastało południe, Eliasz zaczął drwić z nich, mówiąc: Wołajcie głośniej, wszak jest bogiem, ale może się zamyślił lub jest czym innym zajęty, lub może udał się w drogę, albo może śpi? Niech się więc obudzi!

(28) Wołali więc głośno i według swojego zwyczaju zadawali sobie rany nożami i włóczniami, aż krew po nich spływała.

(29) A gdy minęło południe, oni trwali jeszcze w swoim upojeniu aż do pory składania ofiary z pokarmów, ale nie było żadnej odpowiedzi.

(30) Wtedy Eliasz rzekł do całego ludu: Przystąpcie do mnie. A gdy cały lud zbliżył się do niego, on naprawił zburzony ołtarz Pana.

(31) Eliasz wziął dwanaście kamieni według liczby plemion potomków Jakuba, którego doszło słowo Pana tej treści: Izrael będzie imię twoje.

(32) Z tych kamieni zbudował ołtarz w imię Pana, wykopał wokoło ołtarza rów o pojemności dwóch miar zboża,

(33) Następnie ułożył drwa, poćwiartował cielca i ułożył na drwach,

(34) I rzekł: Napełnijcie cztery wiadra wodą i wylejcie je na ofiarę całopalną i na drwa. Potem rzekł: Powtórzcie to jeszcze raz. I oni powtórzyli to jeszcze raz. I znów rzekł: Uczyńcie to po raz trzeci. I oni uczynili to po raz trzeci.

(35) I spłynęły wody te z ołtarza tak, że i rów wypełnił się wodą.

(36) A gdy nadeszła pora składania ofiary z pokarmów, prorok Eliasz przystąpił i rzekł: Panie, Boże Abrahama, Izaaka i Izraela! Niech się dziś okaże, że Ty jesteś Bogiem w Izraelu, a ja twoim sługą i że według twego słowa uczyniłem to wszystko.

(37) Odezwij się, Panie, odpowiedz mi, a niech ten lud pozna, że Ty, Panie, jesteś Bogiem prawdziwym i że Ty odmienisz ich serca.

(38) Wtedy spadł ogień Pana i strawił ofiarę całopalną i drwa, i kamienie, i ziemię, a wodę, która była w rowie, wysuszył.

(39) Gdy to cały lud zobaczył, padł na twarz, mówiąc: Pan jest Bogiem, Pan jest Bogiem!

(40) Wtedy Eliasz rzekł do nich: Pochwyćcie proroków Baala, niech nikt z nich nie ujdzie. I pochwycili ich, po czym Eliasz sprowadził ich nad potok Kiszon i tam kazał ich zabić."

_________________
"Jak łania tęskni do wód strumieni, tak dusza moja tęskni do Ciebie, Boże! "
Psalm 42    Nie pamiętaj nam win naszych przodków, niech rychło przyjdzie ku nam miłosierdzie Twoje: bo bardzo jesteśmy słabi. Wspomóż nas Boże zbawienia naszego, przez wzgląd na chwałę Twojego Imienia i wyzwól nas i odpuść nasze grzechy przez wzgląd na Twoje Imię. (Psalm 79:8-9 .
___________________________________________________________________________________________________________

http://mojaopoka.blogspot.com/
avatar
BartekBartosz
Liczba postów : 1067
Join date : 01/08/2019
Skąd : Arzareth/Ziemia Lubuska
https://arzareth.home.blog/

Proroctwa ku pokrzepieniu serc naszego narodu ! Empty Re: Proroctwa ku pokrzepieniu serc naszego narodu !

6th Listopad 2019, 17:37
Message reputation : 100% (1 vote)
Wielką gorliwość o Święte Imię Boga Izraela okazał kroł Jozjasz ,syn Amona a wnuk Manassesa .

Był to ostatni Król w Judzie który czynił to co dobre w oczach Pana, za jego czasów prorokował Jeremiasz a także jego syna Jojakima aż do 11 roku Sedecjasza i ...zaburzenia Jerusalem za ohydne grzechy Judy .

Przeczytajmy o Jozjaszu , który wykazał się tak wielką gorliwością o Boga Izraela !

Do przytoczenia tej historii natchneła mnie Lusia swoim postem o Eliaszu .


2 Królewska 23 :

(1) Król rozesłał więc wezwanie i zgromadzili się u niego wszyscy starsi z Judy i z Jeruzalemu.

(2) Potem król wstąpił do świątyni Pana, a z nim wszyscy mężowie judzcy i mieszkańcy Jeruzalemu i kapłani i prorocy, i cały lud od najmniejszych do największych i kazał odczytać przed nimi wszystkie słowa księgi przymierza, znalezionej w świątyni Pana.

(3) Następnie król stanął przy kolumnie i zawarł przed Panem przymierze, że będą naśladować Pana i przestrzegać jego przykazań i rad, i ustaw z całego serca i z całej duszy, przywracając ważność słowom tego przymierza, spisanym w tej księdze. I cały lud przystąpił do przymierza.

(4) Potem król nakazał arcykapłanowi Chilkiaszowi, kapłanom drugorzędnym i odźwiernym wynieść z przybytku Pana wszystkie naczynia sporządzone dla Baala, dla Aszery i dla całego zastępu niebiańskiego i spalić je poza Jeruzalemem na polach nad Kidronem, a ich popiół zanieść do Betel.

(5) I złożył z urzędu bałwochwalczych kapłanów, których ustanowili królowie judzcy, aby palili kadzidło na wzgórzach w osiedlach judzkich i wokoło Jeruzalemu, jak również tych, którzy palili kadzidło dla Baala, dla słońca, dla księżyca, dla gwiazd zodiaku i dla całego zastępu niebiańskiego.

(6) Kazał usunąć Aszerę ze świątyni Pana poza Jeruzalem do doliny Kidron i spalić ją w dolinie Kidron, zetrzeć ją w proch i proch z niej wyrzucić na cmentarz pospólstwa
.

(7) Kazał zburzyć pomieszczenia nierządników, którzy byli w świątyni Pana, gdzie niewiasty tkały zasłony dla Aszery.

(Cool Kazał ściąć wszystkich kapłanów z osiedli judzkich i zbezcześcił świątynki na wyżynach, w których ci kapłani spalali kadzidło, od Geby aż do Beer-Szeby. Kazał też zburzyć świątynkę wyżynną duchów polnych, która stała u wejścia do bramy Jozuego, przełożonego miasta, po lewej stronie, gdy się wchodzi do miasta.

(9) Wszakże kapłanom z świątynek na wyżynach nie wolno było składać ofiar na ołtarzu Pana w Jeruzalemie, wolno im było jednak jeść przaśny chleb w gronie braci.

(10) Kazał też zbezcześcić palenisko znajdujące się w Dolinie Synów Hinnoma, aby już nikt nie oddawał swego syna czy swojej córki na spalenie dla Molocha.

(11) Kazał usunąć konie, które królowie judzcy postawili na cześć boga słońca u wejścia do świątyni Pana w pobliżu komnaty eunucha Natanmeleka, która była przy arkadach, a rydwan boga słońca spalić.

(12) Ołtarze zaś, które były na dachu górnej komnaty Achaza, zbudowane przez królów judzkich oraz ołtarze, które kazał sporządzić Manasses w obu podwórcach świątyni Pana, kazał król zburzyć i zetrzeć na proch, a proch z nich wyrzucić do doliny Kidronu.

(13) Świątynki na wyżynach, które stały naprzeciw Jeruzalemu na południe od Góry Zatracenia, które Salomon, król izraelski, zbudował dla Aszery, ohydy Sydończyków, dla Kamosza, ohydy Moabitów, i dla Milkoma, obrzydliwości Ammonitów, król kazał zbezcześcić.

(14) Kazał też potrzaskać posągi i powycinać święte gaje, i zapełnić ich miejsce kośćmi ludzkimi.

(15) Również i ołtarz w Betel w świątynce wyżynnej, który kazał sporządzić Jeroboam, syn Nebata, przez co wciągnął w grzech Izraela, również ten ołtarz w świątynce wyżynnej kazał zburzyć, świątynkę zaś spalić i zetrzeć na proch oraz spalić posągi Aszery.

(16) A gdy Jozjasz odwrócił się, ujrzał groby, które tam były na górze, kazał więc zebrać kości z grobów i spalić je na ołtarzu, bezczeszcząc go w ten sposób zgodnie ze słowem Pana, które wyrzekł mąż Boży, zapowiadający te rzeczy.

(17) Następnie zapytał: Co to za pomnik, który tu widzę? Odpowiedzieli mu ludzie z tego miasta: Jest to grobowiec męża Bożego, który przybył z Judei i zapowiedział te rzeczy, których ty dokonałeś z ołtarzem w Betel.

(18) Wtedy on rzekł: Pozostawcie go, niech nikt nie rusza jego kości. Zachowali więc te kości wraz z kośćmi proroka, który przybył z Samarii.

(19) Także wszystkie świątynki na wzgórzach, które wznieśli królowie izraelscy we wszystkich miejscowościach Samarii, drażniąc Pana, Jozjasz usunął i postąpił z nimi zupełnie tak samo, jak postąpił w Betel.

(20) Kazał też wyrżnąć do nogi wszystkich kapłanów wyżynnych, którzy tam byli przy ołtarzach i kazał palić na nich kości ludzkie, po czym powrócił do Jeruzalemu
[/b]


To się nazywają PORZĄDKI  w Królestwie ! bounce  bounce  bounce

Czekamy aż taki sam los spotka wszystkie bożki Babilonu wraz z jego naczelnym kapłanem niegodziwcem Franciszkiem!

Czekamy aż Święte Imię naszego Boga zostanie wywyższone na całej ziemi !

Ku chwale Naszego Boga Świętego Izraela
!
avatar
BartekBartosz
Liczba postów : 1067
Join date : 01/08/2019
Skąd : Arzareth/Ziemia Lubuska
https://arzareth.home.blog/

Proroctwa ku pokrzepieniu serc naszego narodu ! Empty Re: Proroctwa ku pokrzepieniu serc naszego narodu !

9th Listopad 2019, 07:33
Message reputation : 100% (2 votes)
Jeremiasza 31:

(17) Jest jeszcze nadzieja dla twojego potomstwa - mówi Pan - i wrócą synowie do swoich siedzib.

(18) Wprawdzie słyszałem dobrze, jak Efraim narzekał: Ćwiczyłeś mnie i przyjmowałem ćwiczenie, jak cielę nie wyćwiczone. Pozwól mi się nawrócić, bo Ty jesteś Panem, moim Bogiem!

(19) Bo gdy się odwróciłem, żałowałem tego, i gdy się opamiętałem, uderzyłem się po biodrze, wstydzę się i rumienię, bo ponoszę karę za hańbę mojej młodości.

(20) Czy Efraim jest mi tak drogim synem lub dziecięciem rozkosznym, że ilekroć o nim mówię, muszę go wiernie wspominać? Dlatego moje wnętrze wzrusza się nad nim; zaiste muszę się nad nim zlitować - mówi Pan.


Zwróćmy uwagę na miłość i uczucie zawarte w tych Słowach Boga !

Panie Boże nasz prosimy Cię aby dni już naprawdę było niewiele i aby były skrócone .
W imieniu Syna Twego Isusa Chrystusa
Niech tak się stanie
!
avatar
BartekBartosz
Liczba postów : 1067
Join date : 01/08/2019
Skąd : Arzareth/Ziemia Lubuska
https://arzareth.home.blog/

Proroctwa ku pokrzepieniu serc naszego narodu ! Empty Re: Proroctwa ku pokrzepieniu serc naszego narodu !

10th Listopad 2019, 21:07
Message reputation : 100% (1 vote)
Psalm 119:

(126) Czas już, by Pan rozpoczął działanie, Gdyż naruszono zakon twój.

(127) Dlatego kocham przykazania twoje Bardziej niż złoto, bardziej niż szczere złoto.

(128) Dlatego uznaję za słuszne wszystkie ustawy twoje, Nienawidzę wszelkiej drogi kłamstwa.

(129) Cudowne są świadectwa twoje, Dlatego ich strzeże dusza moja.


Cały psalm jest cudowny i bardzo pokrzepiajacy...gdy ktoś ma już dosyć tego świata I napewno POKRZEPI NASZE SERCA !

Zachęcam do lektury przed snem
 Very Happy  Very Happy  :-)

http://www.bibliamesjanska.com/Ps/119.html
lusia
lusia
Liczba postów : 1388
Join date : 18/03/2015
Skąd : wawa
http://mojaopoka.blogspot.com/

Proroctwa ku pokrzepieniu serc naszego narodu ! Empty Re: Proroctwa ku pokrzepieniu serc naszego narodu !

11th Listopad 2019, 19:39
Message reputation : 100% (2 votes)
Ks.Jeremiasza 31.31

"
[31] Oto idą dni – oświadcza PAN – gdy zawrę z domem Izraela i z domem Judy nowe przymierze.
[32] Nie takie przymierze, jakie zawarłem z ich ojcami w dniu, gdy ich ująłem za rękę, aby ich wyprowadzić z Egiptu. Tamto przymierze ze Mną oni zerwali, chociaż Ja byłem ich panem – oświadcza PAN.
[33] Teraz jednak zawrę z domem Izraela takie przymierze – oświadcza PAN: Moje Prawo włożę w ich wnętrza i wypiszę je na ich sercach. Ja będę ich Bogiem, a oni będą moim ludem.
[34] I już nie będą nawzajem pouczać się i zachęcać: Poznajcie PANA! Wszyscy oni bowiem znać Mnie będą, od najmniejszego do największego – oświadcza PAN – ponieważ odpuszczę ich winę, a ich grzechu już nie wspomnę.
[35] Tak mówi PAN, Dawca słońca, by było światłem za dnia, Pan księżyca i gwiazd, aby świeciły nocą, Poruszyciel morza wraz z szumem jego fal, Ten, którego imię brzmi PAN Zastępów:
[36] Jeśliby te prawa mogły przestać działać – oświadcza PAN – to i potomstwo Izraela mogłoby już na zawsze przestać być moim narodem."

_________________
"Jak łania tęskni do wód strumieni, tak dusza moja tęskni do Ciebie, Boże! "
Psalm 42    Nie pamiętaj nam win naszych przodków, niech rychło przyjdzie ku nam miłosierdzie Twoje: bo bardzo jesteśmy słabi. Wspomóż nas Boże zbawienia naszego, przez wzgląd na chwałę Twojego Imienia i wyzwól nas i odpuść nasze grzechy przez wzgląd na Twoje Imię. (Psalm 79:8-9 .
___________________________________________________________________________________________________________

http://mojaopoka.blogspot.com/
lusia
lusia
Liczba postów : 1388
Join date : 18/03/2015
Skąd : wawa
http://mojaopoka.blogspot.com/

Proroctwa ku pokrzepieniu serc naszego narodu ! Empty Re: Proroctwa ku pokrzepieniu serc naszego narodu !

13th Listopad 2019, 09:01
Message reputation : 100% (1 vote)
Ks.Liczb 23.19

"(19) Bóg nie jest człowiekiem, aby nie dotrzymał słowa Ani synem człowieczym, aby żałował. Czy On powiada, a nie czyni, I mówi, a nie spełnia?"

_________________
"Jak łania tęskni do wód strumieni, tak dusza moja tęskni do Ciebie, Boże! "
Psalm 42    Nie pamiętaj nam win naszych przodków, niech rychło przyjdzie ku nam miłosierdzie Twoje: bo bardzo jesteśmy słabi. Wspomóż nas Boże zbawienia naszego, przez wzgląd na chwałę Twojego Imienia i wyzwól nas i odpuść nasze grzechy przez wzgląd na Twoje Imię. (Psalm 79:8-9 .
___________________________________________________________________________________________________________

http://mojaopoka.blogspot.com/
avatar
BartekBartosz
Liczba postów : 1067
Join date : 01/08/2019
Skąd : Arzareth/Ziemia Lubuska
https://arzareth.home.blog/

Proroctwa ku pokrzepieniu serc naszego narodu ! Empty Re: Proroctwa ku pokrzepieniu serc naszego narodu !

13th Listopad 2019, 13:04
Message reputation : 100% (1 vote)
2 Ezdrasza 2:

(24) Wstrzymaj się i bądź cichy mój ludu, ponieważ twój odpoczynek nadejdzie.

(25) Dobra niańko nakarm synów twoich i wzmocnij ich nogi.

(26) Nikt ze sług, których ci dałem, żaden z nich nie zginie: bo się będę o nich dowiadywał z liczby twojej.

(27) Nie trwóż się, bo gdy przyjdzie dzień ucisku i utrapienia, inni będą płakać i smucić się, a ty będziesz cieszyć się i mieć obfitość.

(28) Narody będą ci zazdrościć, a nic nie będą mogli niczego zdziałać przeciw tobie, mówi Pan.


(29) Moje ręce cię przykryją, aby synowie twoi Gehenny nie ujrzeli.

(30) Wesel się matko z twoimi synami, bo cię oswobodzę." mówi Pan.

(31) "Pamiętaj synów którzy śpią, ponieważ  ja ich wywiodę z ukrytych miejsc ziemi i ukażę im miłosierdzie; jako, że ja jestem miłosierny." mówi Pan Wszechmocny.

(32) "Obejmij synów swych aż przyjdę, ogłaszaj im miłosierdzie: bo obfitują źródła moje a łaska moja nie ustanie."

avatar
BartekBartosz
Liczba postów : 1067
Join date : 01/08/2019
Skąd : Arzareth/Ziemia Lubuska
https://arzareth.home.blog/

Proroctwa ku pokrzepieniu serc naszego narodu ! Empty Re: Proroctwa ku pokrzepieniu serc naszego narodu !

16th Listopad 2019, 22:26
Message reputation : 100% (2 votes)
Jeremiasz 31:

1) W owym czasie - mówi Pan - będę Bogiem wszystkich plemion izraelskich, a one będą moim ludem.

(2) Tak mówi Pan: Znalazł łaskę w pustyni naród, który uniknął miecza, Izrael, gdy wędrował do miejsca swojego odpoczynku.

(3) Z daleka ukazał mu się Pan: Miłością wieczną umiłowałem cię, dlatego tak długo okazywałem ci łaskę.

(4) Znowu cię odbuduję i będziesz odbudowana, panno izraelska, znowu przyozdobisz się w swoje bębenki i wyjdziesz w korowodzie weselących się.

(5) Znowu sadzić będziesz winnice na górach Samarii; ci, którzy je zasadzą, korzystać z nich będą.

(6) Zaprawdę, idzie dzień, gdy stróże wołać będą na górach efraimskich; Wstańcie! Pielgrzymujmy na Syjon, do Pana, Boga naszego!

(7) Gdyż tak mówi Pan: Wydajcie radosne okrzyki nad Jakubem, wykrzykujcie nad przewodnikiem narodów! Zwiastujcie, wysławiajcie i mówcie: Pan wybawił swój lud, resztkę Izraela!

(Cool Oto sprowadzę ich z ziemi północnej i zgromadzę ich z krańców ziemi. Są wśród nich ślepi i chromi, brzemienne i rodzące razem, powrócą tu w wielkiej gromadzie.

(9) Oto przyjdą z płaczem, a Ja wśród pocieszenia poprowadzę ich i zawiodę do strumieni wód drogą prostą, na której się nie potkną, gdyż jestem ojcem dla Izraela, a Efraim jest moim pierworodnym.

(10) Słuchajcie słowa Pana, narody, i zwiastujcie na wyspach dalekich, i mówcie: Ten, który rozproszył Izraela, zgromadzi go i strzec go będzie jak pasterz swojej trzody.

(11) Gdyż Pan wyzwolił Jakuba i odkupił go z ręki mocniejszego odeń.Dobra Nowina o Królestwie niechaj rozbrzmiewa wśród pokoleń Jakuba gdyż Pan Bóg twój nie opuścił ciebie domu Izraela !
avatar
BartekBartosz
Liczba postów : 1067
Join date : 01/08/2019
Skąd : Arzareth/Ziemia Lubuska
https://arzareth.home.blog/

Proroctwa ku pokrzepieniu serc naszego narodu ! Empty Re: Proroctwa ku pokrzepieniu serc naszego narodu !

19th Listopad 2019, 05:28
Izajasza 14:


(1) Gdyż Pan zlituje się nad Jakubem i znowu wybierze Izraela, i osadzi ich we własnej ziemi. Wtedy przyłączy się do nich obcy przybysz i przystanie do domu Jakuba.

(2) I wezmą ich ludy, i przyprowadzą ich na ich miejsce, a dom izraelski będzie nimi władał w ziemi Pana jako niewolnikami i niewolnicami. I będą mieli w niewoli tych, u których byli w niewoli, i będą panowali nad swoimi ciemięzcami.

(3) I stanie się w owym dniu, gdy Pan da ci odpoczynek po twoim znoju i udręce, i po ciężkiej niewoli, w którą popadłeś,

(4) Że zanucisz tę szyderczą pieśń o królu babilońskim i powiesz tak: Wykończył się ciemięzca, skończyło się panoszenie!


(5) Pan złamał laskę bezbożnych, berło tyranów.

(6) Smagał ludy w złości, chłoszcząc je bez ustanku, tratował w gniewie ludy, depcząc je bezlitośnie.

(7) Cały świat odpoczął, odetchnął i wybuchnął radosnym okrzykiem.


Królem Babilonu Wielkiego jest szatan .
Gdy zapanuje Królestwo Boże tu na ziemi z Królem Isusem zakończy się ponoszenie ciemiężcy calej ziemi !

Upokorzony i przegrany po wielkiej bitwie w dolinie Jozafata pójdzie on na cały okres 1000 lat do Otchłani (Hadesu) gdzie będzie jako więzień.

Izajasza 14:
13) To ty mawiałeś w swoim sercu: ja wstąpię do nieba, ustanowię swój tron powyżej gwiazd nieba i zasiądę na wzniosłej górze, na wzniosłych górach ku północy.

(14) Wzniosę się ponad chmury: i będę jak Najwyższy.

(15) Ale teraz pójdziesz na dół do krainy umarłych, aż do fundamentów ziemi.


Apokalipsa 20:

1) I Widziałem anioła zstępującego z nieba, który miał klucz od otchłani i wielki łańcuch w swojej ręce.

(2) I pochwycił smoka, węża starodawnego, którym jest diabeł i szatan, i związał go na tysiąc lat.

(3) I wrzucił go do otchłan
i, i zamknął ją
, i położył nad nim pieczęć, aby już nie zwodził narodów, aż się dopełni owych tysiąc lat. Potem musi być wypuszczony na krótki czas.
7) A gdy się dopełni tysiąc lat, wypuszczony zostanie szatan z więzienia swego

(Cool I wyjdzie, by zwieść narody, które są na czterech krańcach ziemi, Goga i Magoga, i zgromadzić je do boju; a liczba ich jak piasek morski.

(9) I ruszyli na ziemię jak długa i szeroka, i otoczyli obóz świętych i miasto umiłowane. I spadł z nieba ogień, i pochłonął ich.

(10) A diabeł, który ich zwodził, został wrzucony do jeziora z ognia i siarki, gdzie znajduje się też zwierzę i fałszywy prorok, i będą dręczeni dniem i nocą na wieki wieków


Ostatecznie zostanie wrzucony do jeziora ognia gdzie będzie dręczony dniem i nocą.

Izajasza 24:

(20) Jak szata splamiona krwią nie może być czysta, tak i ty nigdy nie będziesz czysty, ponieważ zniszczyłeś moją ziemię, mordowałeś moich ludzi: nie będziesz trwał na wieki - nasieniu zła!

(21) Przygotuj swe dzieci na rzeź za winy ich ojców, oni nie powstaną i nie odziedziczą ziemi i nie wypełnią ziemi wojnami!

Szatan od początku był i nadal jest mężobójcą jak nazwał go sam Syn Boży.
Mordował i morduje on nadal ludzi stworzonych na obraz Boży ,niszczy ziemię która należy do Boga !

Dni jego są już policzone ,kres jego "panoszenia" nadchodzi tak jak koniec naszej niewoli !


Niech tak się stanie Panie Boże nasz według słusznych Twych Słów !


avatar
BartekBartosz
Liczba postów : 1067
Join date : 01/08/2019
Skąd : Arzareth/Ziemia Lubuska
https://arzareth.home.blog/

Proroctwa ku pokrzepieniu serc naszego narodu ! Empty Re: Proroctwa ku pokrzepieniu serc naszego narodu !

29th Listopad 2019, 22:52
Message reputation : 100% (2 votes)
Joel 4:
1) I oto w owych dniach i w owym czasie, gdy odmienię los jeńców Judy i Jeruzalem,

(2) zgromadzę też wszystkie narody i zaprowadzę je na Dolinę Joszafat, i tam sąd nad nim i odbędę w sprawie mojego ludu i dziedzictwa mego Izraela, które wśród narodów rozproszyli, a podzielili moją ziemię
;

(12) "Niech ockną się i przybędą narody te na Dolinie Joszafat, bo tam zasiądę i będę sądził narody okoliczne.

(13) Zapuśćcie sierp, bo dojrzało żniwo; pójdźcie i zstąpcie, bo pełna jest tłocznia, przelewają się kadzie, bo złość ich jest wielka".

(14) Tłumy i tłumy w Dolinie Wyroku [znajdować się będą], bo bliski jest dzień Pański w Dolinie Wyroku.

(15) Słońce i księżyc się zaćmią, a gwiazdy światłość swą utracą.

(16) A Pan zagrzmi z Syjonu i z Jeruzalem głos swój tak podniesie, że niebiosa i ziemia zadrżą. Ale Pan jest ucieczką swego ludu i ostoją synów Izraela.

(21) "Pomszczę ich krew, nie pozostawię bez kary". A Pan zamieszka na Syjonie.

Objawienie 16:
(13) I widziałem trzy duchy nieczyste jakby żaby wychodzące z paszczy smoka i z paszczy zwierzęcia, i z ust fałszywego proroka;

(14) A są to czyniące cuda duchy demonów, które idą do królów całego świata, aby ich zgromadzić na wojnę w ów wielki dzień Boga Wszechmogącego.

(15) Oto przychodzę jak złodziej; błogosławiony ten, który czuwa i pilnuje szat swoich, aby nie chodzić nago i aby nie widziano sromoty jego.

(16) I zgromadził ich na miejscu, które po hebrajsku nazywa się Armagedon.

Objawienie 19:

(17) I widziałem jednego anioła stojącego w słońcu; i zawołał głosem donośnym, mówiąc wszystkim ptakom latającym środkiem nieba: Nuże, zbierzcie się na wielką ucztę Bożą,

(18) By jeść ciała królów i ciała wodzów, i ciała mocarzy, i ciała koni oraz ich jeźdźców, i ciała wszystkich wolnych i niewolników, małych i wielkich.

(19) I widziałem zwierzę i królów ziemi, i wojska ich, zebrane, by stoczyć bój z tym, który siedział na koniu. oraz z jego wojskiem.

(20) I pojmane zostało zwierzę, a wraz z nim fałszywy prorok, który przed nim czynił cuda, jakimi zwiódł tych, którzy przyjęli znamię zwierzęcia i oddawali pokłon posągowi jego. Zostali oni obaj wrzuceni żywcem do jeziora ognistego, gorejącego siarką.

(21) A pozostali byli pobici mieczem wychodzącym z ust jeźdźca na koniu, i wszystkie ptaki nasyciły się ich ciałami.

Zachariasza 14:
(12) A taka będzie kara, którą Pan dotknie wszystkie narody, które walczyły przeciwko Jeruzalemowi; ciało stojących na nogach będzie gnić, jego oczy rozpłyną się w oczodołach, a język zgnije w ich ustach.

(13) W owym dniu spadnie na nich za sprawą Pana wielka trwoga, tak że jeden będzie chwytał drugiego za rękę, a drugi będzie złączony z ręką swego sąsiada.

(14) Juda także będzie walczył w Jeruzalemie a Bóg zgromadzi  ze wszystkich narodów dookoła, złoto, srebro oraz szaty w wielkiej obfitości.

(15) I taka sama kara jak tamta dotknie konie, muły, wielbłądy i osły, i wszelkie zwierzęta, które będą w ich obozach, zgodnie z karą.

Micheasza 4:
(12) Lecz oni nie znają zamysłów Pana i nie rozumieją jego planu, że zebrał je jak snopy na klepisku.

(13) Wstań i młóć, córko syjońska, gdyż zrobię ci róg z żelaza, zrobię ci kopyta ze spiżu, abyś mogła zdeptać wiele ludów, poświęcić Panu ich mienie, a ich bogactwo władcy całej ziemi.Nasz wspaniały Bóg uczyni wszystko jak zapowiedział !

Oczyści ziemię izraelską z plugastwa i haniebnych praktyk jej obecnych mieszkańców.


Panie Boże nasz uczyń wszystko tak jak zapowiedziałeś niech Twa słusznie zasądzona kara spadnie na ten ród nasienia węża i samego węża!

Czekamy na wypełnienie się wszystkich Twoich zamiarów Panie Boże nasz !


Chwała Świętemu Izraela Bogu Jedynemu!
_________________
Ojcze nasz, który jesteś w niebie, Święć się imię twoje,
Przyjdź Królestwo twoje, Bądź wola twoja, jak w niebie, tak i na ziemi.
Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj,
I odpuść nam nasze winy, jak i my odpuszczamy naszym winowajcom;
i nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie, ale nas zachowaj od złego.;
Albowiem twoje jest Królestwo i moc, i chwała na wieki wieków. Niech się tak stanie!  


(13) Proście, a weźmiecie. módlcie się aby dni było niewiele i aby były skrócone. Królestwo jest już przygotowane dla was, czuwajcie!(2 Ezdrasza)

(20) Mówi TEN, który świadczy o tym: Tak, przyjdę wkrótce. Niech się tak stanie, przyjdź , Panie Isusie!(Objawienie Isusa Chrystusa)https://arzareth.home.blog
Sponsored content

Proroctwa ku pokrzepieniu serc naszego narodu ! Empty Re: Proroctwa ku pokrzepieniu serc naszego narodu !

Powrót do góry
Permissions in this forum:
Nie możesz odpowiadać w tematach