Go down
avatar
BartekBartosz
Liczba postów : 990
Join date : 01/08/2019
Skąd : Arzareth/Ziemia Lubuska
https://arzareth.home.blog/

Proroctwa ku pokrzepieniu serc naszego narodu ! - Page 5 Empty Re: Proroctwa ku pokrzepieniu serc naszego narodu !

on 9th Sierpień 2020, 22:15
Message reputation : 100% (1 vote)
Psalm 31:
(25) Bądźcie mocni! A serce wasze niech będzie dzielne, Wy wszyscy, którzy macie nadzieję w Panu.


_________________
Ojcze nasz, który jesteś w niebie, Święć się imię twoje,
Przyjdź Królestwo twoje, Bądź wola twoja, jak w niebie, tak i na ziemi.
Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj,
I odpuść nam nasze winy, jak i my odpuszczamy naszym winowajcom;
i nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie, ale nas zachowaj od złego.;
Albowiem twoje jest Królestwo i moc, i chwała na wieki wieków. Niech się tak stanie!  


(13) Proście, a weźmiecie. módlcie się aby dni było niewiele i aby były skrócone. Królestwo jest już przygotowane dla was, czuwajcie!(2 Ezdrasza)

(20) Mówi TEN, który świadczy o tym: Tak, przyjdę wkrótce. Niech się tak stanie, przyjdź , Panie Isusie!(Objawienie Isusa Chrystusa)https://arzareth.home.blog
avatar
BartekBartosz
Liczba postów : 990
Join date : 01/08/2019
Skąd : Arzareth/Ziemia Lubuska
https://arzareth.home.blog/

Proroctwa ku pokrzepieniu serc naszego narodu ! - Page 5 Empty Re: Proroctwa ku pokrzepieniu serc naszego narodu !

on 12th Sierpień 2020, 22:31
Message reputation : 100% (1 vote)
Przeczytajcie bardzo dokładnie Słowo po Słowie bracia i siostry  Smile

Psalm 33:
(1) Radujcie się w Panu, sprawiedliwi! Prawym przystoi chwała.

(2) Dziękujcie Panu na cytrze! Grajcie mu na dziesięciostrunnej harfie!

(3) Śpiewajcie mu pieśń nową, Grajcie pięknie z okrzykiem radosnym!

(4) Bo słowo Pana jest prawe, A wszystkie dzieła jego dokonane są w wierności.

(5) On miłuje sprawiedliwość i prawo; Pełna jest ziemia łaski Pana.

(6) Słowem Pana uczynione zostały niebiosa, A tchnieniem ust jego całe wojsko ich.

(7) Zbiera jakby w stągwi wody morskie, Gromadzi w zbiornikach głębiny oceanów.

(Cool Niech się boi Pana cała ziemia! Niech drżą przed nim wszyscy mieszkańcy świata!

(9) Bo On rzekł - i stało się, On rozkazał - i stanęło.


(10) Pan unicestwił plan narodów, Wniwecz obrócił zamysły ludów.

(11) Plan Pana trwa na wieki, Zamysły serca jego z pokolenia w pokolenie.

(12) Błogosławiony naród, którego Bogiem jest Pan, Lud, który wybrał sobie na dziedzictwo.

(13) Pan spogląda z nieba, Widzi wszystkich ludzi.

(14) On spogląda z jego przygotowanego zamieszkania na wszystkich mieszkańców ziemi,

(15) On, który sam ukształtował  ich serca, On, który rozumie wszystkie ich czyny.

(16) Król nie zwycięża z powodu wspaniałego wojska, a olbrzym nie będzie uratowany wielkością swej siły

(17) Koń zawodzi, gdy chodzi o zwycięstwo, A wielka jego siła nie zapewni człowiekowi ocalenia.

(18) Oto oko Pana jest nad tymi, którzy się go boją, Nad tymi, którzy spodziewają się łaski jego,

(19) Aby ocalić od śmierci dusze ich I podczas głodu zachować przy życiu.

(20) Dusza nasza oczekuje Pana, On pomocą naszą i tarczą naszą.

(21) W nim bowiem raduje się serce nasze, Bo zaufaliśmy jego świętemu imieniu
.


(22) Niech spocznie na nas łaska twoja, Panie, Ponieważ w tobie mamy nadzieję!


_________________
Ojcze nasz, który jesteś w niebie, Święć się imię twoje,
Przyjdź Królestwo twoje, Bądź wola twoja, jak w niebie, tak i na ziemi.
Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj,
I odpuść nam nasze winy, jak i my odpuszczamy naszym winowajcom;
i nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie, ale nas zachowaj od złego.;
Albowiem twoje jest Królestwo i moc, i chwała na wieki wieków. Niech się tak stanie!  


(13) Proście, a weźmiecie. módlcie się aby dni było niewiele i aby były skrócone. Królestwo jest już przygotowane dla was, czuwajcie!(2 Ezdrasza)

(20) Mówi TEN, który świadczy o tym: Tak, przyjdę wkrótce. Niech się tak stanie, przyjdź , Panie Isusie!(Objawienie Isusa Chrystusa)https://arzareth.home.blog
avatar
BartekBartosz
Liczba postów : 990
Join date : 01/08/2019
Skąd : Arzareth/Ziemia Lubuska
https://arzareth.home.blog/

Proroctwa ku pokrzepieniu serc naszego narodu ! - Page 5 Empty Re: Proroctwa ku pokrzepieniu serc naszego narodu !

on 15th Sierpień 2020, 15:06
Message reputation : 100% (1 vote)
Ewangelia Jana
Rozdział 6:
(37) Wszystko, co mi daje Ojciec, przyjdzie do mnie, a tego, który do mnie przychodzi, nie wyrzucę precz;


(44) NIKT nie może przyjść do mnie, jeżeli go nie pociągnie Ojciec, który mnie posłał, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym.
(45) Napisano bowiem u proroków: I będą wszyscy pouczeni przez Boga. Każdy, kto słyszał od Ojca i jest pouczony, przychodzi do mnie.

(63) Duch ożywia. Ciało nic nie pomaga. Słowa, które powiedziałem do was, są duchem i żywotem,
(64) Lecz są pośród was tacy, którzy nie wierzą. Isus bowiem od początku wiedział, którzy są niewierzący i kto go wyda.
(65) I mówił: Dlatego powiedziałem wam, że nikt nie może przyjść do mnie, jeśli mu to nie jest dane od Ojca.

To Bóg decyduje kogo DA swemu Synowi . Proście a będzie wam dane , pukajcie a będzie wam otworzone .

Ewangelia Mateusza
Rozdział 24:
(30) I wtedy ukaże się na niebie znak Syna Człowieczego, i wtedy będą rozpaczać wszystkie narody ziemi. I ujrzą Syna Człowieczego przychodzącego na obłokach nieba z wielką mocą i chwałą.
(31) I pośle aniołów swoich z wielką trąbą, i zgromadzą wybranych jego z czterech stron świata z jednego krańca nieba aż po drugi.

Wybrani przez Boga i dani Synowi spośród 144 000 co zostaną porwani przez aniołów pod rozkazami  Isusa do nieba aby założyć "szatę nieśmiertelną" i otrzymać koronę zwycięstwa.

2 Księga Ezdrasza
Rozdział 2:
(45) On odpowiadając rzekł mi: "Oni są tymi, którzy szatę śmiertelną zdjęli, a nałożyli nieśmiertelną, a wyznali imię Pańskie: Teraz są koronowani i otrzymują palmy."
(46) I rzekłem aniołowi: "Któż to ten młody człowiek, który wkłada korony na nich i palmy daje w ich ręce?"
(47) A on odpowiedział i rzekł mi: "To jest syn Boży, którego oni na świecie wyznali." Więc ja rozpocząłem chwalić tych, którzy stali mężnie dla imienia Pańskiego.
(48) Wtedy anioł do mnie powiedział: "Idź i powiedz ludowi memu, jak wiele i  jak wielkie cuda Pana Boga widziałeś".

Bezpośrednio podlegli Synowi Bożemu , których specjalnie wybrał Bóg Ojciec .

Objawienie Isusa
Rozdział 14:
(4) Są to ci, którzy się nie skalali z kobietami; są bowiem czyści. Podążają oni za Barankiem, dokądkolwiek idzie. Zostali oni wykupieni spomiędzy ludzi jako pierworodni dla Boga i dla Baranka.

Rozdział 17:
(14) Będą oni walczyć z Barankiem, lecz Baranek zwycięży ich, bo jest Panem panów i Królem królów, a ci, którzy są powołani i wybrani, oraz wierni.

Jeżeli wierzysz w to że Isus jest Synem Bożym – Mesjaszem , który już niedługo obejmie władzę nad ziemią i wykonujesz wiernie Przykazania to oznacza że Bóg POZWOLIŁ Tobie bracie lub siostro UWIERZYĆ w Isusa Chrystusa i rozumiesz kim On jest i jaką rolę wyznaczył Mu Ojciec jako swemu PIERWORODNEMU Synowi... To nie Adam był pierworodnym synem Bożym  .

Objawienie Isusa
Rozdział 3:
(14) A do anioła zboru w Laodycei napisz: To mówi Ten, który jest, świadek wierny i prawdziwy, początek stworzenia Bożego:

Ewangelia Jana
Rozdział 17:
(4) Ja cię uwielbiłem na ziemi; dokonałem dzieła, które mi zleciłeś, abym je wykonał;
(5) A teraz Ty mnie uwielbij, Ojcze, u siebie samego chwałą, którą miałem u ciebie, zanim świat powstał.

(24) Ojcze! Chcę, aby ci, których mi dałeś, byli ze mną, gdzie Ja jestem, aby oglądali chwałę moją, którą mi dałeś, gdyż umiłowałeś mnie przed założeniem świata.

Bóg wysłuchał modlitwy Isusa ponieważ Ojciec zawsze wysłuchuje swego wiernego Syna.


(3) A to jest żywot wieczny, aby poznali ciebie, jedynego prawdziwego Boga i Isusa Chrystusa, którego posłałeś.

_________________
Ojcze nasz, który jesteś w niebie, Święć się imię twoje,
Przyjdź Królestwo twoje, Bądź wola twoja, jak w niebie, tak i na ziemi.
Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj,
I odpuść nam nasze winy, jak i my odpuszczamy naszym winowajcom;
i nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie, ale nas zachowaj od złego.;
Albowiem twoje jest Królestwo i moc, i chwała na wieki wieków. Niech się tak stanie!  


(13) Proście, a weźmiecie. módlcie się aby dni było niewiele i aby były skrócone. Królestwo jest już przygotowane dla was, czuwajcie!(2 Ezdrasza)

(20) Mówi TEN, który świadczy o tym: Tak, przyjdę wkrótce. Niech się tak stanie, przyjdź , Panie Isusie!(Objawienie Isusa Chrystusa)https://arzareth.home.blog
avatar
BartekBartosz
Liczba postów : 990
Join date : 01/08/2019
Skąd : Arzareth/Ziemia Lubuska
https://arzareth.home.blog/

Proroctwa ku pokrzepieniu serc naszego narodu ! - Page 5 Empty Re: Proroctwa ku pokrzepieniu serc naszego narodu !

on 19th Sierpień 2020, 05:25
Ewangelia Jana
Rozdział 12:

(25) Kto miłuje życie swoje, utraci je, a kto nienawidzi życia swego na tym świecie, zachowa je ku żywotowi wiecznemu.

(26) Jeśli kto chce mi służyć, niech idzie za mną, a gdzie Ja jestem, tam i sługa mój będzie; jeśli kto mnie służy, uczci go Ojciec mój.

_________________
Ojcze nasz, który jesteś w niebie, Święć się imię twoje,
Przyjdź Królestwo twoje, Bądź wola twoja, jak w niebie, tak i na ziemi.
Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj,
I odpuść nam nasze winy, jak i my odpuszczamy naszym winowajcom;
i nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie, ale nas zachowaj od złego.;
Albowiem twoje jest Królestwo i moc, i chwała na wieki wieków. Niech się tak stanie!  


(13) Proście, a weźmiecie. módlcie się aby dni było niewiele i aby były skrócone. Królestwo jest już przygotowane dla was, czuwajcie!(2 Ezdrasza)

(20) Mówi TEN, który świadczy o tym: Tak, przyjdę wkrótce. Niech się tak stanie, przyjdź , Panie Isusie!(Objawienie Isusa Chrystusa)https://arzareth.home.blog
avatar
BartekBartosz
Liczba postów : 990
Join date : 01/08/2019
Skąd : Arzareth/Ziemia Lubuska
https://arzareth.home.blog/

Proroctwa ku pokrzepieniu serc naszego narodu ! - Page 5 Empty Re: Proroctwa ku pokrzepieniu serc naszego narodu !

on 24th Sierpień 2020, 21:33
Message reputation : 100% (2 votes)
2 Księga Ezdrasza
Rozdział 16:


(35) Słuchajcie teraz tych rzeczy i zrozumcie, o słudzy Pana.

(36) Oto słowo Pana, przyjmijcie je, nie wątpcie w to, co mówi Pan.

(37) Oto nieszczęścia się przybliżają i się nie spóźniają.

(38) Jak brzemienna z dzieckiem dziewiątego miesiąca, kiedy nadchodzi czas jej porodu, najpierw ma ona wielkie bóle jej żywota przez dwie lub trzy godziny, a gdy dziecko wychodzi z żywota, nie będzie już opóźnienia.

(39) Tak i nieszczęścia nie będą się opóźniać w przyjściu na ziemię a świat będzie jęczał a bóle go ogarną na każdym miejscu.

(40) "Słuchajcie mych słów, ludu mój, przygotujcie się ku bitwie, i pomiędzy nieszczęściami bądźcie jako obcy na ziemi.

(41) Niech sprzedający będzie jak ten, który ucieka; niech kupujący będzie jak ten, który traci.

(42) niech ten, który handluje będzie jak ten, kto nie ma zysku, a kto buduje dom, jak ten, który nie będzie w nim mieszkał.

(43) niech ten, kto sieje będzie jak ten, który nie będzie zbierał, ten który obcina winnicę jak ten, który nie będzie zbierał jej winogron.

(44) ci, którzy się żenią jak ci, którzy nie będą mieli dzieci, a ci, którzy się nie żenią będą jak wdowcy.Nie przywiązujemy się do niczego bo to wszystko przeminie ale również nie olewajmy codzienności robiąc wszystko tak jak należy.

Dla przykładu aktualnie remontuje dom ,robię wszystko jak należy, porządnie  ale wiem że ...mogę w nim nigdy nie zamieszkać...

Niech każdy przemyśli sobie te Słowa Boże w swoim sercu z modlitwą do Boga. Modlitwy ,waszej rozmowy z Ojcem NIC wam nie zastąpi i tylko ona wam wskaże właściwą drogę .

Ja podałem taki przykład bo akurat ja aktualnie " buduje dom".

_________________
Ojcze nasz, który jesteś w niebie, Święć się imię twoje,
Przyjdź Królestwo twoje, Bądź wola twoja, jak w niebie, tak i na ziemi.
Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj,
I odpuść nam nasze winy, jak i my odpuszczamy naszym winowajcom;
i nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie, ale nas zachowaj od złego.;
Albowiem twoje jest Królestwo i moc, i chwała na wieki wieków. Niech się tak stanie!  


(13) Proście, a weźmiecie. módlcie się aby dni było niewiele i aby były skrócone. Królestwo jest już przygotowane dla was, czuwajcie!(2 Ezdrasza)

(20) Mówi TEN, który świadczy o tym: Tak, przyjdę wkrótce. Niech się tak stanie, przyjdź , Panie Isusie!(Objawienie Isusa Chrystusa)https://arzareth.home.blog
avatar
BartekBartosz
Liczba postów : 990
Join date : 01/08/2019
Skąd : Arzareth/Ziemia Lubuska
https://arzareth.home.blog/

Proroctwa ku pokrzepieniu serc naszego narodu ! - Page 5 Empty Re: Proroctwa ku pokrzepieniu serc naszego narodu !

on 27th Sierpień 2020, 20:36
Message reputation : 100% (2 votes)
2 Księga Henocha

Rozdział 42:
Szczęśliwy jest ten, kto odwraca się od krótkiej wzoru tego próżnego świata i kroczy prawymi drogami, i który żyje życiem, które jest bez końca! Szczęśliwy jest ten, który sieje właściwe nasienie, bo zbierze siedmiokrotnie!

Szczęśliwy jest ten, w którym jest prawda, aby mówił prawdę swojemu bliźniemu!

_________________
Ojcze nasz, który jesteś w niebie, Święć się imię twoje,
Przyjdź Królestwo twoje, Bądź wola twoja, jak w niebie, tak i na ziemi.
Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj,
I odpuść nam nasze winy, jak i my odpuszczamy naszym winowajcom;
i nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie, ale nas zachowaj od złego.;
Albowiem twoje jest Królestwo i moc, i chwała na wieki wieków. Niech się tak stanie!  


(13) Proście, a weźmiecie. módlcie się aby dni było niewiele i aby były skrócone. Królestwo jest już przygotowane dla was, czuwajcie!(2 Ezdrasza)

(20) Mówi TEN, który świadczy o tym: Tak, przyjdę wkrótce. Niech się tak stanie, przyjdź , Panie Isusie!(Objawienie Isusa Chrystusa)https://arzareth.home.blog
avatar
BartekBartosz
Liczba postów : 990
Join date : 01/08/2019
Skąd : Arzareth/Ziemia Lubuska
https://arzareth.home.blog/

Proroctwa ku pokrzepieniu serc naszego narodu ! - Page 5 Empty Re: Proroctwa ku pokrzepieniu serc naszego narodu !

on 30th Sierpień 2020, 17:18
Message reputation : 100% (2 votes)
Ewangelia Jana
Rozdział 7:
(37) A w ostatnim, wielkim dniu święta stanął Isus i głośno zawołał: Jeśli kto pragnie, niech przyjdzie do mnie i pije.
(38) Kto wierzy we mnie, jak powiada Pismo, z wnętrza jego popłyną rzeki wody żywej.
(39) A to mówił o Duchu, którego mieli otrzymać ci, którzy w niego uwierzyli; albowiem Duch Święty nie był jeszcze dany, gdyż Isus nie był jeszcze uwielbiony.

Ewangelia Jana
Rozdział 16:
(7) Lecz Ja wam mówię prawdę: Lepiej dla was, żebym Ja odszedł. Bo jeśli nie odejdę, Pocieszyciel do was nie przyjdzie, jeśli zaś odejdę, poślę go do was.
(Cool A On, gdy przyjdzie, przekona świat o grzechu, i o sprawiedliwości, i o sądzie;
(9) O grzechu, gdyż nie wierzyli we mnie;
(10) O sprawiedliwości, gdyż odchodzę do Ojca i już mnie nie ujrzycie;
(11) O sądzie zaś, gdyż książę tego świata został osądzony.
(12) Mam wam jeszcze wiele do powiedzenia, ale teraz znieść nie możecie;
(13) Lecz gdy przyjdzie On, Duch Prawdy, wprowadzi was we wszelką prawdę, bo nie sam od siebie mówić będzie, lecz cokolwiek usłyszy, mówić będzie, i to, co ma przyjść, wam oznajmi.
(14) On mnie uwielbi, gdyż z mego weźmie i wam oznajmi.
(15) Wszystko, co ma Ojciec, moje jest; dlatego rzekłem, że z mego weźmie i wam oznajmi.

Proście Ojca o Ducha Prawdy zrozumienia i spożywajcie pokarm żywota zawarty w Słowach Boga i Syna w Biblii jedynej księdze zawierającej prawdę o tym co było , co jest i co się wydarzy już wkrótce.

Musicie tylko prosić – nie wymagać ani biernie czekać tylko PROSIĆ .To bardzo ważne abyśmy PROSILI naszego Ojca .

Ewangelia Mateusza
Rozdział 5:
(7) Proście, a będzie wam dane, szukajcie, a znajdziecie; pukajcie, a otworzą wam.

2 Księga Ezdrasza
Rozdział 2:

(13) PROŚCIE, a WEZMIECIE. módlcie się aby dni było niewiele i aby były skrócone. Królestwo jest już przygotowane dla was, czuwajcie!

Powyższe proroctwo jest skierowane do nas , którzy żyjemy w przededniu skrócenia dni władzy szatana a za tym również  jego planu trzeciej wojny światowej. Musimy być gorliwi w trwaniu w Przykazaniach , cierpliwi  i PROSIĆ , PROSIĆ , jeszcze raz PROSIĆ Boga o skrócenie tych dni ....oraz o wzięcie NAGRODY KRÓLESTWA . To również bardzo ważne że chcemy zostać zaliczeni do "wybranych jego"  , świadczy to o nas że nie chcemy tego świata i JUŻ teraz odrzucamy jego styl życia podporządkowując swoje życie pod Przykazania -  PROŚCIE, a WEZMIECIE !

Nie możemy brać udziału w realizacji planu szatańskiego , którego wykonywanie oglądamy na co dzień pod nazwą handlową COVID-19  – nie możemy w ŻADEN sposób występować zbrojnie i przy użyciu przemocy czy siły fizycznej przeciwko władzy żydowskiej PONIEWAŻ to PUŁAPKA!!


Przetrzymajmy wszystko to co nadchodzi w pełnym zaufaniu do Boga , trwając w Przykazaniach i nie dając się sprowokować szatanowi .To wielki prowokator niemal perfekcyjnie grający na emocjach ludzi – POKONAJMY go i Zwyciężmy jak nasz Król Isus Chrystus.

Żadnych aktów odpłaty z naszej strony !

Tak nastawimy "drugi policzek" – cierpliwie czekając na Króla Isusa nie biorąc udziału w żadnych demonstracjach będąc posłuszni Przykazaniom w skrócie nie rzucajmy się sami na widelec poprzez branie udziału w wykonywaniu planu szatana . Dumnie kroczmy naprzód trwając w Prawie Boga naszego a On zawsze będzie z nami jak sam POTWIERDZIŁ nam to NIE RAZ w swoich Słowach .

Nie polegajmy na żadnych AUTORYTETACH tego świata namawiających do buntu i ujawniających wiele prawdy o rządzących satanistach nasienia węża . Te autorytety również realizują plan szatana jako agitatorzy podjudzające masy do ...REWOLUCJI ! Schemat dobrze nam znany ...

Jedyne autorytety dla nas to Bóg oraz Syn I WIEMY co Oni mają do powiedzenia !

My mamy oprzeć się na Bogu i zaufać Mu na 100% a możemy usłyszeć nawet jawne grozby od władz poprzez media – nie dajmy się zastraszyć ani nie chwytajmy ze strachu czy gniewu  za 'miecz' !


2 Księga Ezdrasza
Rozdział 2:
(24) WSTRZYMAJ SIĘ  i bądź cichy mój ludu, ponieważ twój odpoczynek nadejdzie.

Żadnych krzyków pośród niezadowolonych protestujących tłumów – to nie jest nasza droga .

Nasza droga jest wąska i pogardzana przez ten świat ale prowadzi do ŻYCIA WIECZNEGO !

 

_________________
Ojcze nasz, który jesteś w niebie, Święć się imię twoje,
Przyjdź Królestwo twoje, Bądź wola twoja, jak w niebie, tak i na ziemi.
Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj,
I odpuść nam nasze winy, jak i my odpuszczamy naszym winowajcom;
i nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie, ale nas zachowaj od złego.;
Albowiem twoje jest Królestwo i moc, i chwała na wieki wieków. Niech się tak stanie!  


(13) Proście, a weźmiecie. módlcie się aby dni było niewiele i aby były skrócone. Królestwo jest już przygotowane dla was, czuwajcie!(2 Ezdrasza)

(20) Mówi TEN, który świadczy o tym: Tak, przyjdę wkrótce. Niech się tak stanie, przyjdź , Panie Isusie!(Objawienie Isusa Chrystusa)https://arzareth.home.blog
avatar
BartekBartosz
Liczba postów : 990
Join date : 01/08/2019
Skąd : Arzareth/Ziemia Lubuska
https://arzareth.home.blog/

Proroctwa ku pokrzepieniu serc naszego narodu ! - Page 5 Empty Re: Proroctwa ku pokrzepieniu serc naszego narodu !

on 1st Wrzesień 2020, 13:35
Message reputation : 100% (1 vote)
Ewangelia Mateusza
Rozdział 5:

(10) Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie z powodu sprawiedliwości, ponieważ ich jest Królestwo Niebios.

(11) Błogosławieni jesteście, gdy wam złorzeczyć i prześladować was będą i kłamliwie mówić na was wszelkie zło ze względu na mnie!

(12) Radujcie i weselcie się, albowiem zapłata wasza obfita jest w niebie; tak bowiem prześladowali proroków, którzy byli przed wami.

Syn Boży podał nam dokładne miejsce otrzymania zapłaty, nagrody - niebo.

Nagrodą tą tudzież zapłatą jest życie wieczne w chwale człowieka uczynionego na obraz Boży.

Zostanie ona 'wręczona' w niebie gdy wybrani "zdejmą szatę śmiertelną a nałożą nieśmiertelną".

Wybrani przestrzegający Przykazań a odrzucajacy ten świat i jego architekta szatana dostąpią tej niewyobrażalnej łaski i miłosierdzia od Boga jako pierwsi już podczas 1000 letniego Królestwa Bożego jako PIERWORODNI .

Oznacza to że będą pierwsi jako doskonali wiecznie żyjący ludzie którzy jako tacy przejdą do uczestnictwa w nowym stworzeniu, które Bóg uczyni po 1000 letnim Królestwie... i Sądzie Ostatecznym .

Taka zapłata czeka 144 000 !

Czy chcesz się znaleźć w tym gronie ?

Proś Boga Ojca i przestrzegaj Przykazań .To że o tym wszystkim już wiesz czyli poznałaś Ewangelię o Królestwie i uznałeś Isusa Chrystusa za Syna Bożego i swego Króla oznacza że otrzymałeś...ZAPROSZENIE od Boga Ojca - Nie możesz pozostać biernym i obojętnym czyli ....WZGARDZIĆ takim zaszczytnym ZAPROSZENIEM od samego Boga Wszechmogącego!

Przestrzegaj Przykazań i utrzymuj dobre relacje z Ojcem a nagroda cię drogi bracie lub siostro nie minie - Sam Bóg złożył nam taką obietnicę!

Objawienie Isusa
Rozdział 12:

(5) I porodziła syna, chłopczyka, który rządzić będzie wszystkimi narodami laską żelazną; dziecię jej zostało porwane do Boga i do jego tronu.


2 Ezdrasza
Rozdział 2:
(35) Bądźcie gotowi ku zapłacie królestwa: bo wieczne światło będzie świeciło na was przez wieczność.

(36) Uciekajcie przed cieniem tego wieku: odbierzcie radość swej chwały, oświadczam publicznie mego Zbawiciela jako świadka.

(37) Otrzymajcie dar, który Pan wam powierzył i weselcie się dziękując temu, który was powołał do królestwa niebiańskiego.

(38) Powstańcie i stójcie i zobaczcie ucztę Pana, liczbę tych, którzy zostali zapieczętowani

(39) Tych, którzy odeszli od cienia tego wieku i otrzymali chwalebne szaty od Pana.

(40) Weź ponownie swoją pełną liczbę, o Syjonie i zamknij listę twych ludzi w białe szaty ubranych, którzy wypełnili Prawo Pana.

(41) Zupełna jest liczba dzieci twoich, których pożądałeś. Błagaj moc Pana, aby lud twój, który został wezwany na początku, mógł być uczyniony świętym.

(42) Ja Ezdrasz widziałem na Górze Syjon rzeszę wielką, której nie mogłem zliczyć,  a oni wszyscy chwalili Pana pieśniami.

(43) A pomiędzy nimi był młodzieniec wielkiej postawy, wyższy ponad wszystkich,  i kładł na głowie każdego z nich koronę, a on był bardziej wywyższony niż oni.  A ja byłem oczarowany.

(44) Wtedy zapytałem anioła: kim oni są mój panie?

(45) On odpowiadając rzekł mi: "Oni są tymi, którzy szatę śmiertelną zdjęli, a nałożyli nieśmiertelną,a wyznali imię Pańskie: Teraz są koronowani i otrzymują palmy."

(46) I rzekłem aniołowi: "Któż to ten młody człowiek, który wkłada korony na nich i palmy daje w ich ręce?"

(47) A on odpowiedział i rzekł mi: "To jest syn Boży, którego oni na świecie wyznali." Więc ja rozpocząłem chwalić tych, którzy stali mężnie dla imienia Pańskiego.

Niech się stanie .  

_________________
Ojcze nasz, który jesteś w niebie, Święć się imię twoje,
Przyjdź Królestwo twoje, Bądź wola twoja, jak w niebie, tak i na ziemi.
Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj,
I odpuść nam nasze winy, jak i my odpuszczamy naszym winowajcom;
i nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie, ale nas zachowaj od złego.;
Albowiem twoje jest Królestwo i moc, i chwała na wieki wieków. Niech się tak stanie!  


(13) Proście, a weźmiecie. módlcie się aby dni było niewiele i aby były skrócone. Królestwo jest już przygotowane dla was, czuwajcie!(2 Ezdrasza)

(20) Mówi TEN, który świadczy o tym: Tak, przyjdę wkrótce. Niech się tak stanie, przyjdź , Panie Isusie!(Objawienie Isusa Chrystusa)https://arzareth.home.blog
lusia
lusia
Liczba postów : 1388
Join date : 18/03/2015
Skąd : wawa
http://mojaopoka.blogspot.com/

Proroctwa ku pokrzepieniu serc naszego narodu ! - Page 5 Empty Re: Proroctwa ku pokrzepieniu serc naszego narodu !

on 3rd Wrzesień 2020, 10:16
Message reputation : 100% (2 votes)
Ew.Jana 17.11

"11) I już nie jestem na świecie, lecz oni są na świecie, a Ja do ciebie idę. Ojcze święty, zachowaj w imieniu twoim tych, których mi dałeś, aby byli jedno, jak my.

(12) Dopóki byłem z nimi na świecie, zachowywałem w imieniu twoim tych, których mi dałeś, i strzegłem, i żaden z nich nie zginął, prócz syna zatracenia, by się wypełniło Pismo.

(13) Ale teraz do ciebie idę i mówię to na świecie, aby mieli w sobie moją radość w pełni.

(14) Ja dałem im słowo twoje, a świat ich znienawidził, ponieważ nie są ze świata, jak Ja nie jestem ze świata.

(15) Nie proszę, abyś ich wziął ze świata, lecz abyś ich zachował od złego.

(16) Nie są ze świata, jak i Ja nie jestem ze świata.

(17) Poświęć ich w prawdzie twojej; słowo twoje jest prawdą.

(18) Jak mnie posłałeś na świat, tak i Ja posłałem ich na świat;

(19) I za nich poświęcam siebie samego, aby i oni byli poświęceni w prawdzie.

(20) A nie tylko za nimi proszę, ale i za tymi, którzy przez ich słowo uwierzą we mnie.

(21) Aby wszyscy byli jedno, jak Ty, Ojcze, we mnie, a Ja w tobie, aby i oni w nas jedno byli, aby świat uwierzył, że Ty mnie posłałeś.

(22) A Ja dałem im chwałę, którą mi dałeś, aby byli jedno, jak my jedno jesteśmy.

(23) Ja w nich, a Ty we mnie, aby byli doskonali w jedności, żeby świat poznał, że Ty mnie posłałeś i że ich umiłowałeś, jak i mnie umiłowałeś.

(24) Ojcze! Chcę, aby ci, których mi dałeś, byli ze mną, gdzie Ja jestem, aby oglądali chwałę moją, którą mi dałeś, gdyż umiłowałeś mnie przed założeniem świata.

(25) Ojcze sprawiedliwy! I świat cię nie poznał, lecz Ja cię poznałem i ci poznali, że Ty mnie posłałeś;

(26) I objawiłem im imię twoje, i objawię, aby miłość, którą mnie umiłowałeś, w nich była, i Ja w nich."


Proroctwa ku pokrzepieniu serc naszego narodu ! - Page 5 Fb_img40

_________________
"Jak łania tęskni do wód strumieni, tak dusza moja tęskni do Ciebie, Boże! "
Psalm 42    Nie pamiętaj nam win naszych przodków, niech rychło przyjdzie ku nam miłosierdzie Twoje: bo bardzo jesteśmy słabi. Wspomóż nas Boże zbawienia naszego, przez wzgląd na chwałę Twojego Imienia i wyzwól nas i odpuść nasze grzechy przez wzgląd na Twoje Imię. (Psalm 79:8-9 .
___________________________________________________________________________________________________________

http://mojaopoka.blogspot.com/
avatar
BartekBartosz
Liczba postów : 990
Join date : 01/08/2019
Skąd : Arzareth/Ziemia Lubuska
https://arzareth.home.blog/

Proroctwa ku pokrzepieniu serc naszego narodu ! - Page 5 Empty Re: Proroctwa ku pokrzepieniu serc naszego narodu !

on 4th Wrzesień 2020, 03:22
Message reputation : 100% (2 votes)
1 Księga Henocha

Rozdział 47:
47.

1 W owych dniach modlitwa sprawiedliwych i krew sprawiedliwych wystąpi z ziemi przed Pan Duchów.

2 W tych dniach święci, którzy mieszkają wysoko w niebie, zjednoczą się w jeden głos i będą błagać, prosić, chwalić i składać dziękczynienie i błogosławić w imię Pana Duchów, z powodu krwi sprawiedliwych, która została wylana i [z powodu] modlitwy sprawiedliwych, aby nie ustała przed Panem Duchów, aby oddano im sprawiedliwość i aby ich cierpliwość nie trwała wiecznie.

3 I w owych dniach ujrzałem Głowę Dni siedzącego na tronie swej chwały i księgi żyjących zostały przed nim otwarte i wszystkie jego zastępy, które [mieszkają] wysoko w niebie, i jego rada stały przed nim.

4 I serca świętych pełne były radości, że liczba sprawiedliwości została osiągnięta i że zażądano krwi sprawiedliwych przed Panem Duchów.

_________________
Ojcze nasz, który jesteś w niebie, Święć się imię twoje,
Przyjdź Królestwo twoje, Bądź wola twoja, jak w niebie, tak i na ziemi.
Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj,
I odpuść nam nasze winy, jak i my odpuszczamy naszym winowajcom;
i nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie, ale nas zachowaj od złego.;
Albowiem twoje jest Królestwo i moc, i chwała na wieki wieków. Niech się tak stanie!  


(13) Proście, a weźmiecie. módlcie się aby dni było niewiele i aby były skrócone. Królestwo jest już przygotowane dla was, czuwajcie!(2 Ezdrasza)

(20) Mówi TEN, który świadczy o tym: Tak, przyjdę wkrótce. Niech się tak stanie, przyjdź , Panie Isusie!(Objawienie Isusa Chrystusa)https://arzareth.home.blog
avatar
BartekBartosz
Liczba postów : 990
Join date : 01/08/2019
Skąd : Arzareth/Ziemia Lubuska
https://arzareth.home.blog/

Proroctwa ku pokrzepieniu serc naszego narodu ! - Page 5 Empty Re: Proroctwa ku pokrzepieniu serc naszego narodu !

on 6th Wrzesień 2020, 14:00
Message reputation : 100% (2 votes)
1 Księga Henocha.

Rozdział 38.

1 Pierwszy poemat. Kiedy ukaże się społeczność sprawiedliwych i grzesznicy z powodu swoich grzechów zostaną osądzeni i wypędzeni z powierzchni ziemi,

2 kiedy Sprawiedliwy objawi się sprawiedliwym i wybranym, których uczynki zaniesiono przed Pana Duchów, i kiedy światło oświeci sprawiedliwych i wybranych żyjących na ziemi, to gdzie będzie mieszkanie dla grzeszników i odpocznienie dla tych, którzy zaparli się Pan Duchów? Byłoby dla nich lepiej, gdyby się byli nie narodzili.

3 Kiedy zostaną objawione tajemnie sprawiedliwych,  osądzeni grzesznicy i niegodziwi odpędzeni od sprawiedliwych i wybranych,

4 wówczas ci, którzy posiadają ziemię, stracą swą potęgę i wielkość i nie będą mogli patrzeć na twarz świętych, ponieważ światło Pan Duchów ukaże się na obliczu świętych, sprawiedliwych i wybranych.

5 Wówczas potężni królowie zostaną rozproszeni i wydani w ręce sprawiedliwych i świętych.

6 Odtąd nie będzie nikogo, kto mógłby wstawić się za nimi do Pan Duchów, albowiem życie ich skończy się.


Niech się stanie

_________________
Ojcze nasz, który jesteś w niebie, Święć się imię twoje,
Przyjdź Królestwo twoje, Bądź wola twoja, jak w niebie, tak i na ziemi.
Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj,
I odpuść nam nasze winy, jak i my odpuszczamy naszym winowajcom;
i nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie, ale nas zachowaj od złego.;
Albowiem twoje jest Królestwo i moc, i chwała na wieki wieków. Niech się tak stanie!  


(13) Proście, a weźmiecie. módlcie się aby dni było niewiele i aby były skrócone. Królestwo jest już przygotowane dla was, czuwajcie!(2 Ezdrasza)

(20) Mówi TEN, który świadczy o tym: Tak, przyjdę wkrótce. Niech się tak stanie, przyjdź , Panie Isusie!(Objawienie Isusa Chrystusa)https://arzareth.home.blog
avatar
BartekBartosz
Liczba postów : 990
Join date : 01/08/2019
Skąd : Arzareth/Ziemia Lubuska
https://arzareth.home.blog/

Proroctwa ku pokrzepieniu serc naszego narodu ! - Page 5 Empty Re: Proroctwa ku pokrzepieniu serc naszego narodu !

on 6th Wrzesień 2020, 21:31
Message reputation : 100% (2 votes)
1 Księga Henocha
Rozdział 104:

1 Przysięgam wam, sprawiedliwi, że aniołowie w niebie wspomną was łaskawie przed chwałą Wielkiego i że wasze imiona zapisane są przed chwałą Najwyższego.

2 Ufajcie! Albowiem poprzednio zło i ucisk szydziły z was, teraz zaś wy zajaśniejecie jak światła niebieskie, ujrzą was, a bramy niebios zostaną przed wami otwarte.

3 Wasze wołanie zostanie WYSŁUCHANE, a sprawiedliwość, której się domagacie, dosięgnie każdego, kto przyłożył ręki do waszego cierpienia, każdego wspólnika tych, którzy was prześladowali i pożerali.

4 UFAJCIE i nie porzucajcie nadziei, albowiem otrzymacie wielką radość jak aniołowie w niebie.

5 Co pozostaje wam do zrobienia? Nie musicie ukrywać się w dzień wielkiego sądu, nie poczytają was za grzeszników, a wieczne potępienie będzie daleko od was po wszystkie pokolenia wieczności.

6 Nie lękajcie się, sprawiedliwi, kiedy widzicie grzeszników rosnących w siłę i zaspokajających swoje pragnienia. Nie łączcie się z nimi, ale trzymajcie się z daleka od ich złych czynów, albowiem zostaniecie dołączeni do zastępów niebios.

_________________
Ojcze nasz, który jesteś w niebie, Święć się imię twoje,
Przyjdź Królestwo twoje, Bądź wola twoja, jak w niebie, tak i na ziemi.
Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj,
I odpuść nam nasze winy, jak i my odpuszczamy naszym winowajcom;
i nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie, ale nas zachowaj od złego.;
Albowiem twoje jest Królestwo i moc, i chwała na wieki wieków. Niech się tak stanie!  


(13) Proście, a weźmiecie. módlcie się aby dni było niewiele i aby były skrócone. Królestwo jest już przygotowane dla was, czuwajcie!(2 Ezdrasza)

(20) Mówi TEN, który świadczy o tym: Tak, przyjdę wkrótce. Niech się tak stanie, przyjdź , Panie Isusie!(Objawienie Isusa Chrystusa)https://arzareth.home.blog
avatar
BartekBartosz
Liczba postów : 990
Join date : 01/08/2019
Skąd : Arzareth/Ziemia Lubuska
https://arzareth.home.blog/

Proroctwa ku pokrzepieniu serc naszego narodu ! - Page 5 Empty Re: Proroctwa ku pokrzepieniu serc naszego narodu !

on 8th Wrzesień 2020, 21:38
Message reputation : 100% (2 votes)
Przeczytajmy BARDZO dokładnie słowo po słowie , zrozummy , nabierzmy otuchy , odwagi i całkowitego zaufania do Boga naszego .

Cierpliwie czekajmy na spełnienie tego wszystkiego co nam Bóg obiecał i czuwajmy przestrzegając Jego Przykazań abyśmy byli gotowi na odebranie zapłaty Królestwa!

Natomiast bezbożni niegodziwcy nie posiądą ziemi, tylko zostaną z niej wytępieni - nie będzie dla nich żadnego NWO tylko sąd Boży z proroctwa Apokalipsy ! To Bóg IM obiecał .


Psalm 37 :

(1) Dawidowy. Nie gniewaj się na niegodziwych Nie zazdrość tym, którzy czynią nieprawość.

(2) Bo uschną szybko jak trawa I zwiędną jak zielona murawa.

(3) Zaufaj Panu i czyń dobrze, Mieszkaj w kraju i dbaj o wierność!

(4) Rozkoszuj się Panem, A da ci, czego życzy sobie serce twoje!

(5) Powierz Panu drogę swoją, Zaufaj mu, a On wszystko dobrze uczyni.

(6) Wyniesie jak światło sprawiedliwość twoją, A prawo twoje jak słońce w południe.

(7) Zdaj się w milczeniu na Pana i złóż w nim nadzieję. Nie gniewaj się na tego, któremu się szczęści, Na człowieka, który knuje złe zamiary!

(Cool Zaprzestań gniewu i zaniechaj zapalczywości! Nie gniewaj się, gdyż to wiedzie do złego...

(9) Bo niegodziwcy będą wytępieni, Ci zaś, którzy pokładają nadzieję w Panu, odziedziczą ziemię.

(10) Jeszcze trochę, a nie będzie bezbożnego; Spojrzysz na miejsce jego, a już go nie będzie.

(11) Lecz pokorni odziedziczą ziemię I rozkoszować się będą obfitym pokojem.

(12) Bezbożny źle myśli o sprawiedliwym I zgrzyta na niego zębami.

(13) Ale Pan śmieje się z niego, Bo widzi, że nadchodzi dzień jego.

(14) Bezbożni dobyli miecza i napinają łuk swój, Aby powalić ubogich i biednych, Aby wymordować tych, którzy idą drogą PRAWĄ,

(15) Lecz miecz ich wbije się w ich własne serca. A łuki ich będą połamane.


(16) Lepsza jest odrobina u sprawiedliwego Niż mnóstwo dostatków u bezbożnych.

(17) Bo ramiona bezbożnych będą połamane, Ale sprawiedliwych Pan podeprze.

(18) Pan troszczy się o dni niewinnych, Przeto dziedzictwo ich trwać będzie na wieki.

(19) Nie będą zawstydzeni w złym czasie, A w dniach głodu będą nasyceni.

(20) Zaiste, bezbożni wyginą, A nieprzyjaciele Pana są jak ogień w piecu, zniszczeją, pójdą z dymem.

(21) Bezbożny pożycza i nie oddaje, Sprawiedliwy zaś lituje się i rozdaje.

(22) Bo ci, którym On błogosławi, posiądą ziemię, A ci, których On przeklina, będą wytępieni.

(23) Pan kieruje krokami męża, Wspiera tego, którego droga mu się podoba.

(24) Choćby się potknął, nie przewróci się, Gdyż Pan podtrzyma go ręką swoją.

(25) Byłem młody i zestarzałem się, A nie widziałem, żeby sprawiedliwy był opuszczony, Ani potomków jego żebrzących chleba.

(26) Codziennie lituje się i pożycza, A potomstwo jego jest błogosławione.

(27) Stroń od złego i czyń dobrze, A zawsze będziesz mieszkał bezpiecznie.

(28) Bo Pan miłuje prawo I nie opuszcza swoich wiernych, Na wieki ich strzeże; Potomstwo bezbożnych zaś będzie wytępione.

(29) Sprawiedliwi posiądą ziemię I zamieszkają w niej na wieki.

(30) Usta sprawiedliwego wypowiadają mądrość, A jego język głosi prawo.

(31) Nauka Boga jego jest w sercu jego, Kroki jego nie chwieją się.

(32) Bezbożny czyha na sprawiedliwego I szuka sposobu, aby go zabić.

(33) Pan nie zostawi go w ręku jego I nie dopuści, by przegrał sprawę w sądzie.

(34) Miej nadzieję w Panu i strzeż drogi jego, A On cię wywyższy, abyś odziedziczył ziemię! Ujrzysz zagładę bezbożnych!

(35) Widziałem okrutnego bezbożnika, Rozpierającego się jak cedr Libanu.

(36) Ale przeminął i nie ma go, Szukałem go, ale nie można było go znaleźć.

(37) Przeto wzoruj się na niewinnym i popatrz na prawego, Bo przyszłość należy do męża pokoju.

(38) Natomiast przestępcy zginą pospołu, Potomstwo bezbożnych będzie wytępione.

(39) Zbawienie sprawiedliwych przychodzi od Pana, On jest ich obroną w czasie niedoli.

(40) Pan wspomaga ich i ratuje; Ratuje ich od bezbożnych i wybawia, Bo w nim szukali schronienia.Nie zapominajmy o codziennej modlitwie błagalnej do Ojca o skrócenie tych dni - to niezmiernie ważne !

_________________
Ojcze nasz, który jesteś w niebie, Święć się imię twoje,
Przyjdź Królestwo twoje, Bądź wola twoja, jak w niebie, tak i na ziemi.
Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj,
I odpuść nam nasze winy, jak i my odpuszczamy naszym winowajcom;
i nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie, ale nas zachowaj od złego.;
Albowiem twoje jest Królestwo i moc, i chwała na wieki wieków. Niech się tak stanie!  


(13) Proście, a weźmiecie. módlcie się aby dni było niewiele i aby były skrócone. Królestwo jest już przygotowane dla was, czuwajcie!(2 Ezdrasza)

(20) Mówi TEN, który świadczy o tym: Tak, przyjdę wkrótce. Niech się tak stanie, przyjdź , Panie Isusie!(Objawienie Isusa Chrystusa)https://arzareth.home.blog
avatar
BartekBartosz
Liczba postów : 990
Join date : 01/08/2019
Skąd : Arzareth/Ziemia Lubuska
https://arzareth.home.blog/

Proroctwa ku pokrzepieniu serc naszego narodu ! - Page 5 Empty Re: Proroctwa ku pokrzepieniu serc naszego narodu !

on 13th Wrzesień 2020, 13:14
Message reputation : 100% (1 vote)
Księga Izajasza
Rozdział 51:


(1) Słuchajcie mnie, wy, którzy dążycie do sprawiedliwości, wy, którzy szukacie Pana. Spójrzcie na skałę, z której jesteście wyciosani, i na kamieniołom, z którego jesteście wydobyci!

(2) Spójrzcie na Abrahama, waszego ojca, i na Sarę, waszą rodzicielkę, gdyż jego jednego powołałem, lecz pobłogosławiłem go i rozmnożyłem.

(3) Gdyż Pan pocieszy Syjon, pocieszy wszystkie jego rozpadliny. Uczyni z jego pustkowia Eden, a z jego pustyni ogród Pana, radość i wesele zapanują w nim, pieśń dziękczynna i dźwięk pieśni.

(4) Usłyszcie mnie, usłyszcie mnie, mój ludzie i królowie wasi, słuchajcie mnie: ponieważ prawo przystąpi ode mnie, a mój sąd stanie się światłem narodów.

(5) Moja sprawiedliwość biegnie szybko, moje zbawienie postępuje jak światłość,  na moim ramieniu będą polegać narody, wyspy będą mnie wyczekiwać, i na moim ramieniu będą polegać.

(6) Podnieście ku niebu oczy i spojrzyjcie na ziemię w dole; niebo pociemniało jak dym, ziemia stanie się jak szata, a jej mieszkańcy poginą podobnie: ale moja sprawiedliwość nie upadnie.

(7) Słuchajcie mnie, wy, którzy znacie wyrok, ludu, w którego sercu jest prawo, nie bójcie się zarzutów ludzi i nie dajcie się pokonać ich pogardą.

(Cool Bo jak ubiór zostanie pożarty przez czas, jak wełna będzie pochłonięta przez mola; lecz moja sprawiedliwość trwać będzie wiecznie, a moje zbawienie dla wszystkich pokoleń.

(9) Obudź się, obudź się, Jeruzalem. oblecz się w siłę ramienia  Obudź się wcześnie, jak starożytne pokolenie.

(10) Czy nie tyś osuszyło morze, wody wielkiej toni, uczyniło drogę poprzez głębiny morskie, aby przeszli odkupieni?

(11) I wrócą odkupieni przez Pana, i przybędą na Syjon z okrzykiem radości, a wieczna radość będzie nad ich głowami, dostąpią radości i wesela, zniknie zmartwienie i wzdychanie.

(12) Ja, Ja jestem tym, który was pociesza. Kim jesteś ty, że się boisz człowieka śmiertelnego, syna człowieczego, który ginie jak trawa?

(13) A zapomniałeś Pana, swojego Stworzyciela, który rozciągnął niebiosa i założył ziemie? Ustawicznie, dzień po dniu, drżysz przed zawziętością gnębiciela, ilekroć zamierza niszczyć. A gdzie się podziała zawziętość gnębiciela?

(14) Spętani będą szybko rozpętani i nie umrą w dole, i nie braknie im chleba.

(15) Ja, Pan, jestem twoim Bogiem, Ja wzburzam morze tak, że szumią jego fale: Pan Zastępów, to jest jego imię.

(16) I włożyłem moje słowa w twoje usta i ukryłem cię w cieniu mojej ręki, aby rozciągnąć niebiosa i założyć ziemię, i powiedzieć do Syjonu: Ty jesteś moim ludem!

(17) Zerwij się, zerwij się, powstań, Jeruzalemie, któreś piło z ręki Pana kubek jego gniewu, wychyliło do dna kubek odurzającego napoju!

(18) Nie było wśród wszystkich jego synów, których urodziło, takiego, który by je poprowadził, nie było wśród wszystkich synów, których wychowało, takiego, który by je ujął za rękę.

(19) Podwójny to cios, który cię dotknął - kto okaże ci współczucie? Spustoszenie i grabież, głód i miecz - jak mam cię pocieszyć?

(20) Twoje dzieci leżały w omdleniu na rogach wszystkich ulic, jak antylopa w sieci, oszołomione gniewem Pana, gromem twojego Boga,

(21) Dlatego słuchaj tego, nieszczęśliwe, oszołomione, lecz nie winem!

(22) Tak mówi twój Wszechmogący Pan i twój Bóg, który broni sprawy swojego ludu: Oto biorę z twojej ręki kubek odurzającego napoju, kubek mojego gniewu, już z niego pić nie będziesz!

(23) A dam do ręki twoich gnębicieli, którzy mówili do ciebie: Pochyl się, abyśmy przeszli po tobie! Tyś nadstawiało swój grzbiet jak ziemię i jak ulicę dla pieszych._________________
Ojcze nasz, który jesteś w niebie, Święć się imię twoje,
Przyjdź Królestwo twoje, Bądź wola twoja, jak w niebie, tak i na ziemi.
Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj,
I odpuść nam nasze winy, jak i my odpuszczamy naszym winowajcom;
i nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie, ale nas zachowaj od złego.;
Albowiem twoje jest Królestwo i moc, i chwała na wieki wieków. Niech się tak stanie!  


(13) Proście, a weźmiecie. módlcie się aby dni było niewiele i aby były skrócone. Królestwo jest już przygotowane dla was, czuwajcie!(2 Ezdrasza)

(20) Mówi TEN, który świadczy o tym: Tak, przyjdę wkrótce. Niech się tak stanie, przyjdź , Panie Isusie!(Objawienie Isusa Chrystusa)https://arzareth.home.blog
avatar
BartekBartosz
Liczba postów : 990
Join date : 01/08/2019
Skąd : Arzareth/Ziemia Lubuska
https://arzareth.home.blog/

Proroctwa ku pokrzepieniu serc naszego narodu ! - Page 5 Empty Re: Proroctwa ku pokrzepieniu serc naszego narodu !

on 16th Wrzesień 2020, 05:17
Message reputation : 100% (2 votes)
Objawienie Isusa
Rozdział 22:

(10) I rzecze do mnie: Nie pieczętuj słów proroctwa tej księgi! Albowiem czas bliski jest.

(11) Kto czyni nieprawość, niech nadal czyni nieprawość, a kto brudny, niech nadal się brudzi, lecz kto sprawiedliwy, niech nadal czyni sprawiedliwość, a kto święty, niech nadal się uświęca.

(12) Oto przyjdę wkrótce, a zapłata moja jest ze mną, by oddać każdemu według jego uczynku.

(13) Ja jestem alfa i omega, pierwszy i ostatni, początek i koniec.

(14) Błogosławieni ci, którzy wykonują jego przykazania, aby mieli prawo do drzewa życia i aby mogli wejść przez bramy do miasta.

(15) Na zewnątrzpsy i czarownicy, i wszetecznicy, i zabójcy, i bałwochwalcy, i wszyscy, którzy miłują kłamstwo i czynią je.

Rozdział 21:
http://www.bibliamesjanska.com/Ap/21.html


_________________
Ojcze nasz, który jesteś w niebie, Święć się imię twoje,
Przyjdź Królestwo twoje, Bądź wola twoja, jak w niebie, tak i na ziemi.
Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj,
I odpuść nam nasze winy, jak i my odpuszczamy naszym winowajcom;
i nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie, ale nas zachowaj od złego.;
Albowiem twoje jest Królestwo i moc, i chwała na wieki wieków. Niech się tak stanie!  


(13) Proście, a weźmiecie. módlcie się aby dni było niewiele i aby były skrócone. Królestwo jest już przygotowane dla was, czuwajcie!(2 Ezdrasza)

(20) Mówi TEN, który świadczy o tym: Tak, przyjdę wkrótce. Niech się tak stanie, przyjdź , Panie Isusie!(Objawienie Isusa Chrystusa)https://arzareth.home.blog
avatar
BartekBartosz
Liczba postów : 990
Join date : 01/08/2019
Skąd : Arzareth/Ziemia Lubuska
https://arzareth.home.blog/

Proroctwa ku pokrzepieniu serc naszego narodu ! - Page 5 Empty Re: Proroctwa ku pokrzepieniu serc naszego narodu !

on 17th Wrzesień 2020, 05:13
Message reputation : 100% (1 vote)
Objawienie Isusa
Rozdział 3:
(7) A do anioła zboru w Filadelfii napisz: To mówi Święty, prawdziwy, Ten, który ma klucz Dawida, Ten, który otwiera, a nikt nie zamknie, i Ten, który zamyka, a nikt nie otworzy.

8.Znam uczynki twoje; oto sprawiłem, że przed tobą otwarte drzwi, których nikt nie może zamknąć; bo choć niewielką masz moc, jednak zachowałeś moje Słowo i nie zaparłeś się mojego imienia.

(9) Oto sprawię, że ci z synagogi szatana, którzy podają się za Żydów (Judejczyków), a nimi nie są, lecz kłamią, oto sprawię, że będą musieli przyjść i pokłonić się tobie do nóg, i poznają, że Ja ciebie umiłowałem.

(10) Ponieważ zachowałeś naukę o mojej wytrwałości, i Ja zachowam cię od godziny próby, która ma nadejść na cały zamieszkały świat, by doświadczyć mieszkańców ziemi.

(11) Przyjdę rychło; trzymaj, co masz, aby nikt nie wziął korony twojej.

(12) Zwycięzcę uczynię filarem w świątyni Boga mojego i już z niej nie wyjdzie, i wypiszę na nim imię Boga mojego, i nazwę miasta Boga mojego, nowego Jeruzalem, które zstępuje z nieba od Boga mojego, i moje nowe imię.

(13) Kto ma uszy, niechaj słucha, co Duch mówi do zborów.


Godziną próby, która ma nadejść na CAŁY zamieszkały świat, by doświadczyć mieszkańców ziemi będzie nic innego jak tylko ŚWIADOMY wybór między Bogiem i Synem a Bestią i szatanem (lucyferem).

http://www.bibliamesjanska.com/Ap/13.html

 

_________________
Ojcze nasz, który jesteś w niebie, Święć się imię twoje,
Przyjdź Królestwo twoje, Bądź wola twoja, jak w niebie, tak i na ziemi.
Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj,
I odpuść nam nasze winy, jak i my odpuszczamy naszym winowajcom;
i nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie, ale nas zachowaj od złego.;
Albowiem twoje jest Królestwo i moc, i chwała na wieki wieków. Niech się tak stanie!  


(13) Proście, a weźmiecie. módlcie się aby dni było niewiele i aby były skrócone. Królestwo jest już przygotowane dla was, czuwajcie!(2 Ezdrasza)

(20) Mówi TEN, który świadczy o tym: Tak, przyjdę wkrótce. Niech się tak stanie, przyjdź , Panie Isusie!(Objawienie Isusa Chrystusa)https://arzareth.home.blog
avatar
BartekBartosz
Liczba postów : 990
Join date : 01/08/2019
Skąd : Arzareth/Ziemia Lubuska
https://arzareth.home.blog/

Proroctwa ku pokrzepieniu serc naszego narodu ! - Page 5 Empty Re: Proroctwa ku pokrzepieniu serc naszego narodu !

on 18th Wrzesień 2020, 05:16
Message reputation : 100% (1 vote)
Księga Ozeasza
Rozdział 10:

(12) Siejcie w sprawiedliwości, żnijcie w miłości, uprawcie nowy ugór, bo już czas szukać Pana, aby przyszedł i nauczył was sprawiedliwości.

Rozdział 12:

(10) Ja, Pan, jestem twoim Bogiem od wyjścia z ziemi egipskiej; sprawię, że znowu będziesz mieszkał w namiotach jak w dniach spotkania.  

_________________
Ojcze nasz, który jesteś w niebie, Święć się imię twoje,
Przyjdź Królestwo twoje, Bądź wola twoja, jak w niebie, tak i na ziemi.
Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj,
I odpuść nam nasze winy, jak i my odpuszczamy naszym winowajcom;
i nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie, ale nas zachowaj od złego.;
Albowiem twoje jest Królestwo i moc, i chwała na wieki wieków. Niech się tak stanie!  


(13) Proście, a weźmiecie. módlcie się aby dni było niewiele i aby były skrócone. Królestwo jest już przygotowane dla was, czuwajcie!(2 Ezdrasza)

(20) Mówi TEN, który świadczy o tym: Tak, przyjdę wkrótce. Niech się tak stanie, przyjdź , Panie Isusie!(Objawienie Isusa Chrystusa)https://arzareth.home.blog
avatar
BartekBartosz
Liczba postów : 990
Join date : 01/08/2019
Skąd : Arzareth/Ziemia Lubuska
https://arzareth.home.blog/

Proroctwa ku pokrzepieniu serc naszego narodu ! - Page 5 Empty Re: Proroctwa ku pokrzepieniu serc naszego narodu !

on 20th Wrzesień 2020, 22:35
Message reputation : 100% (2 votes)
Ewangelia Jana
Rozdział 18:
(37) Rzekł mu tedy Piłat: A więc jesteś królem? Odpowiedział mu Isus: Sam mówisz, że jestem królem. Ja się narodziłem i na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie; każdy, kto z prawdy jest, słucha głosu mego.

_________________
Ojcze nasz, który jesteś w niebie, Święć się imię twoje,
Przyjdź Królestwo twoje, Bądź wola twoja, jak w niebie, tak i na ziemi.
Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj,
I odpuść nam nasze winy, jak i my odpuszczamy naszym winowajcom;
i nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie, ale nas zachowaj od złego.;
Albowiem twoje jest Królestwo i moc, i chwała na wieki wieków. Niech się tak stanie!  


(13) Proście, a weźmiecie. módlcie się aby dni było niewiele i aby były skrócone. Królestwo jest już przygotowane dla was, czuwajcie!(2 Ezdrasza)

(20) Mówi TEN, który świadczy o tym: Tak, przyjdę wkrótce. Niech się tak stanie, przyjdź , Panie Isusie!(Objawienie Isusa Chrystusa)https://arzareth.home.blog
avatar
BartekBartosz
Liczba postów : 990
Join date : 01/08/2019
Skąd : Arzareth/Ziemia Lubuska
https://arzareth.home.blog/

Proroctwa ku pokrzepieniu serc naszego narodu ! - Page 5 Empty Re: Proroctwa ku pokrzepieniu serc naszego narodu !

on 26th Wrzesień 2020, 22:37
Message reputation : 100% (2 votes)
Księga Powtórzonego Prawa
Rozdział 8:
(2) Zachowaj też w pamięci całą drogę, którą Pan, Bóg twój, prowadził cię przez czterdzieści lat po pustyni, aby cię ukorzyć i doświadczyć, i aby poznać, co jest w twoim sercu, czy będziesz przestrzegał jego przykazań, czy nie.

(3) Dotykał cię i  ściskał cię głodem, i karmił cię manną, której nie znałeś ani ty, ani nie znali twoi ojcowie, aby móc cię pouczyć, iż człowiek nie żyje samym chlebem, lecz że człowiek żyć będzie  każdym słowem, które wychodzi z ust Boga.

(4) Twoja odzież nie zniszczała na tobie ani twoja noga nie nabrzmiała przez te czterdzieści lat.

(5) Poznaj tedy w swoim sercu, że jak człowiek ćwiczy swego syna, tak Pan, Bóg twój, ćwiczy ciebie.

_________________
Ojcze nasz, który jesteś w niebie, Święć się imię twoje,
Przyjdź Królestwo twoje, Bądź wola twoja, jak w niebie, tak i na ziemi.
Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj,
I odpuść nam nasze winy, jak i my odpuszczamy naszym winowajcom;
i nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie, ale nas zachowaj od złego.;
Albowiem twoje jest Królestwo i moc, i chwała na wieki wieków. Niech się tak stanie!  


(13) Proście, a weźmiecie. módlcie się aby dni było niewiele i aby były skrócone. Królestwo jest już przygotowane dla was, czuwajcie!(2 Ezdrasza)

(20) Mówi TEN, który świadczy o tym: Tak, przyjdę wkrótce. Niech się tak stanie, przyjdź , Panie Isusie!(Objawienie Isusa Chrystusa)https://arzareth.home.blog
avatar
BartekBartosz
Liczba postów : 990
Join date : 01/08/2019
Skąd : Arzareth/Ziemia Lubuska
https://arzareth.home.blog/

Proroctwa ku pokrzepieniu serc naszego narodu ! - Page 5 Empty Re: Proroctwa ku pokrzepieniu serc naszego narodu !

on 8th Październik 2020, 23:02
Księga Ezechiela
Rozdział 39:

(25) Dlatego tak mówi Wszechmocny Pan: Teraz odmienię los Jakuba, zmiłuję się nad całym domem izraelskim i zadbam gorliwie o święte moje imię.

(26) I zapomną o swojej hańbie i wszelkim swoim odstępstwie, którego się dopuścili wobec mnie, gdy bezpiecznie mieszkać będą na swojej ziemi i nikt ich nie będzie straszył.

(27) Gdy sprowadzę ich spośród narodów i zgromadzę ich z ziem ich wrogów, wtedy okażę się na nich świętym na oczach wielu narodów.

(28) I poznają, że Ja, Pan, jestem ich Bogiem! Gdyż kazałem im iść do niewoli wśród narodów, ale teraz zgromadzę ich na ich ziemi i nie pozostawię tam nikogo z nich.

(29) Nie zakryję przed nimi mojego oblicza, ponieważ wylałem mojego ducha na dom izraelski - mówi Wszechmocny Pan.

Ewangelia Mateusza
Rozdział 6:
(9) A wy tak się módlcie: Ojcze nasz, który jesteś w niebie, Święć się imię twoje,


_________________
Ojcze nasz, który jesteś w niebie, Święć się imię twoje,
Przyjdź Królestwo twoje, Bądź wola twoja, jak w niebie, tak i na ziemi.
Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj,
I odpuść nam nasze winy, jak i my odpuszczamy naszym winowajcom;
i nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie, ale nas zachowaj od złego.;
Albowiem twoje jest Królestwo i moc, i chwała na wieki wieków. Niech się tak stanie!  


(13) Proście, a weźmiecie. módlcie się aby dni było niewiele i aby były skrócone. Królestwo jest już przygotowane dla was, czuwajcie!(2 Ezdrasza)

(20) Mówi TEN, który świadczy o tym: Tak, przyjdę wkrótce. Niech się tak stanie, przyjdź , Panie Isusie!(Objawienie Isusa Chrystusa)https://arzareth.home.blog
avatar
BartekBartosz
Liczba postów : 990
Join date : 01/08/2019
Skąd : Arzareth/Ziemia Lubuska
https://arzareth.home.blog/

Proroctwa ku pokrzepieniu serc naszego narodu ! - Page 5 Empty Re: Proroctwa ku pokrzepieniu serc naszego narodu !

on 14th Październik 2020, 20:11
Message reputation : 100% (2 votes)
Psalm 90
Modlitwa Mojżesza , męża Bożego .


12)Naucz nas , jak mamy liczyć się z Twoją prawicą
i jak ze skrępowanym sercem postępować w mądrości .


13)Powróć , o Panie ! Jak długo jeszcze ?
Daj się przebłagać Twoim sługą .


14)Już od samego rana chcemy być syceni Twoją łaskawością ,
chcemy się cieszyć i radować
przez wszystkie dni nasze


15)Niechby napełniło nas szczęście za te dni ,
w których kazałeś nam żyć w hańbie ;
za te lata , w których doświadczaliśmy niedoli.


16)Spójrz na swe sługi , Twoje dzieło ,
i pokaż drogę ich synom.


17)Niech hojność Pana , naszego Boga, będzie przy
nas;
kieruj szczęśliwie czynami rąk naszych dla naszego dobra.

_________________
Ojcze nasz, który jesteś w niebie, Święć się imię twoje,
Przyjdź Królestwo twoje, Bądź wola twoja, jak w niebie, tak i na ziemi.
Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj,
I odpuść nam nasze winy, jak i my odpuszczamy naszym winowajcom;
i nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie, ale nas zachowaj od złego.;
Albowiem twoje jest Królestwo i moc, i chwała na wieki wieków. Niech się tak stanie!  


(13) Proście, a weźmiecie. módlcie się aby dni było niewiele i aby były skrócone. Królestwo jest już przygotowane dla was, czuwajcie!(2 Ezdrasza)

(20) Mówi TEN, który świadczy o tym: Tak, przyjdę wkrótce. Niech się tak stanie, przyjdź , Panie Isusie!(Objawienie Isusa Chrystusa)https://arzareth.home.blog
avatar
BartekBartosz
Liczba postów : 990
Join date : 01/08/2019
Skąd : Arzareth/Ziemia Lubuska
https://arzareth.home.blog/

Proroctwa ku pokrzepieniu serc naszego narodu ! - Page 5 Empty Re: Proroctwa ku pokrzepieniu serc naszego narodu !

on 16th Październik 2020, 20:12
Message reputation : 100% (1 vote)
Ewangelia Mateusza
Rozdział 10:
(24) Nie jest uczeń ponad mistrzem ani sługa ponad swoim panem;

(25) Wystarczy uczniowi, aby był jak jego mistrz, a słudze jak jego pan: jeśli gospodarza Belzebubem nazwali, tym bardziej nazwą jego domowników!

(26) Więc nie bójcie się ich; ponieważ nie ma nic ukrytego, co by nie miało być ujawnione, ani tajnego, o czym dowiedzieć by się nie miano.

(27) Co mówię wam w ciemności, opowiadajcie w świetle; a co na ucho usłyszycie, ujawniajcie z dachów.

(28) Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, ale duszy zabić nie mogą; bójcie się raczej tego, który może i duszę i ciało zniszczyć w Gehennie.

(29) Czyż nie sprzedają  dwu wróbli za pieniążek? Jednak żaden z nich nie spadnie na ziemię bez woli Ojca waszego.

(30) Nawet wszystkie włosy wasze na głowie są policzone.

(31) Nie bójcie się; jesteście więcej warci niż wiele wróbli.

(32) Każdego więc, który do mnie się przyzna przed ludźmi, i ja przyznam do niego przed Ojcem moim, który jest w niebie;

(33) Ale tego, kto by się mnie wyparł przed ludźmi, i ja się wyprę przed Ojcem moim, który jest w niebie.


2 Księga Ezdrasza
Rozdział 16:

(67) Oto Bóg jest sędzią, bój się go. Zaprzestań swych grzechów i zapomnij o swych nieprawościach, nigdy ich PONOWNIE nie popełniaj; a Bóg będzie cię prowadził naprzód i ochroni cię od WSZELKICH ucisków.(74) "Słuchajcie moi wybrani," mówi Pan. "Oto dni ucisku z zasięgu ręki a ja was uwolnię od nich.(75) Nie bójcie się i nie wątpcie, ponieważ Bóg jest waszym przewodnikiem.
(76) Wy, którzy strzeżecie moich Przykazań i przepisów" mówi Pan Bóg, " nie pozwólcie, aby wasze grzechy was pogrążały, lub wasze nieprawości przeważały nad wami."
(77) Biada tym, którzy są zadławieni i przytłoczeni swoimi nieprawościami, tak jak pole jest zadławione krzakami i ścieżka przytłoczona cierniami i nikt nie może tam przejść.

(78) Taki jest wyłączony  i oddany na pochłonięcie ogniem.

 

_________________
Ojcze nasz, który jesteś w niebie, Święć się imię twoje,
Przyjdź Królestwo twoje, Bądź wola twoja, jak w niebie, tak i na ziemi.
Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj,
I odpuść nam nasze winy, jak i my odpuszczamy naszym winowajcom;
i nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie, ale nas zachowaj od złego.;
Albowiem twoje jest Królestwo i moc, i chwała na wieki wieków. Niech się tak stanie!  


(13) Proście, a weźmiecie. módlcie się aby dni było niewiele i aby były skrócone. Królestwo jest już przygotowane dla was, czuwajcie!(2 Ezdrasza)

(20) Mówi TEN, który świadczy o tym: Tak, przyjdę wkrótce. Niech się tak stanie, przyjdź , Panie Isusie!(Objawienie Isusa Chrystusa)https://arzareth.home.blog
avatar
BartekBartosz
Liczba postów : 990
Join date : 01/08/2019
Skąd : Arzareth/Ziemia Lubuska
https://arzareth.home.blog/

Proroctwa ku pokrzepieniu serc naszego narodu ! - Page 5 Empty Re: Proroctwa ku pokrzepieniu serc naszego narodu !

on 28th Październik 2020, 21:41
Message reputation : 100% (1 vote)
Ewangelia Mateusza

Rozdział19:

(29) I każdy, kto by opuścił domy albo braci, albo siostry, albo ojca, albo matkę, albo dzieci, albo rolę dla imienia mego, stokroć tyle otrzyma i odziedziczy żywot wieczny.


_________________
Ojcze nasz, który jesteś w niebie, Święć się imię twoje,
Przyjdź Królestwo twoje, Bądź wola twoja, jak w niebie, tak i na ziemi.
Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj,
I odpuść nam nasze winy, jak i my odpuszczamy naszym winowajcom;
i nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie, ale nas zachowaj od złego.;
Albowiem twoje jest Królestwo i moc, i chwała na wieki wieków. Niech się tak stanie!  


(13) Proście, a weźmiecie. módlcie się aby dni było niewiele i aby były skrócone. Królestwo jest już przygotowane dla was, czuwajcie!(2 Ezdrasza)

(20) Mówi TEN, który świadczy o tym: Tak, przyjdę wkrótce. Niech się tak stanie, przyjdź , Panie Isusie!(Objawienie Isusa Chrystusa)https://arzareth.home.blog
avatar
BartekBartosz
Liczba postów : 990
Join date : 01/08/2019
Skąd : Arzareth/Ziemia Lubuska
https://arzareth.home.blog/

Proroctwa ku pokrzepieniu serc naszego narodu ! - Page 5 Empty Re: Proroctwa ku pokrzepieniu serc naszego narodu !

on 3rd Listopad 2020, 01:25
Message reputation : 100% (1 vote)
 1 Księga Henocha
Rozdział 90:
6 Biada tym, którzy budują niegodziwość i ucisk oraz wzmacniają oszustwo, bo prędko zostaną odrzuceni i nie zaznają pokoju.

Rozdział 96:

7 Biada wam, którzy popełniacie niegodziwość, oszustwo i bluźnierstwo. Będzie to przypomnieniem przeciw wam za zło.


Księga Wyjścia
Rozdział 23:

(1) Nie przyjmiesz czczego oskarżenia: nie będziesz się zgadzał z niesprawiedliwym, aby stać się niesprawiedliwym świadkiem.

(2) Nie przyłączaj się do większości ku złemu i nie składaj w spornej sprawie świadectwa za większością, by łamać prawo.

(3) Nawet ubogiego nie popieraj w niesłusznej sprawie,

(7) Od sprawy, która się opiera na oszustwie, stroń. Do zabicia niewinnego i sprawiedliwego nie przyczyniaj się, bo nie uniewinnię winowajcy.Wytrwajmy w naszej walce jeszcze trochę bracia i siostry a ujrzymy koniec oszustwa oraz naszego Króla Isusa Chrystusa na obłokach nieba z wielką mocą i chwałą!


Módlmy się o to do Boga codziennie na kolanach jako przed Władcą i Królem WSZYSTKIEGO i wszystkich !


_________________
Ojcze nasz, który jesteś w niebie, Święć się imię twoje,
Przyjdź Królestwo twoje, Bądź wola twoja, jak w niebie, tak i na ziemi.
Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj,
I odpuść nam nasze winy, jak i my odpuszczamy naszym winowajcom;
i nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie, ale nas zachowaj od złego.;
Albowiem twoje jest Królestwo i moc, i chwała na wieki wieków. Niech się tak stanie!  


(13) Proście, a weźmiecie. módlcie się aby dni było niewiele i aby były skrócone. Królestwo jest już przygotowane dla was, czuwajcie!(2 Ezdrasza)

(20) Mówi TEN, który świadczy o tym: Tak, przyjdę wkrótce. Niech się tak stanie, przyjdź , Panie Isusie!(Objawienie Isusa Chrystusa)https://arzareth.home.blog
lusia
lusia
Liczba postów : 1388
Join date : 18/03/2015
Skąd : wawa
http://mojaopoka.blogspot.com/

Proroctwa ku pokrzepieniu serc naszego narodu ! - Page 5 Empty Re: Proroctwa ku pokrzepieniu serc naszego narodu !

on 3rd Listopad 2020, 04:05
Message reputation : 100% (2 votes)
Ks.Jeremiasza 29.11

"11) Albowiem Ja wiem, jakie myśli mam o was - mówi Pan - myśli o pokoju, a nie o niedoli, aby zgotować wam przyszłość i natchnąć nadzieją.

(12) Gdy będziecie mnie wzywać i zanosić do mnie modły, wysłucham was.

(13) A gdy mnie będziecie szukać, znajdziecie mnie. Gdy mnie będziecie szukać całym swoim sercem,

(14) Objawię się wam - mówi Pan - odmienię wasz los i zgromadzę was ze wszystkich narodów i ze wszystkich miejsc, do których was rozproszyłem - mówi Pan - i sprowadzę was z powrotem do miejsca, skąd skazałem was na wygnanie."

Proroctwa ku pokrzepieniu serc naszego narodu ! - Page 5 Fb_img65

_________________
"Jak łania tęskni do wód strumieni, tak dusza moja tęskni do Ciebie, Boże! "
Psalm 42    Nie pamiętaj nam win naszych przodków, niech rychło przyjdzie ku nam miłosierdzie Twoje: bo bardzo jesteśmy słabi. Wspomóż nas Boże zbawienia naszego, przez wzgląd na chwałę Twojego Imienia i wyzwól nas i odpuść nasze grzechy przez wzgląd na Twoje Imię. (Psalm 79:8-9 .
___________________________________________________________________________________________________________

http://mojaopoka.blogspot.com/
Sponsored content

Proroctwa ku pokrzepieniu serc naszego narodu ! - Page 5 Empty Re: Proroctwa ku pokrzepieniu serc naszego narodu !

Powrót do góry
Permissions in this forum:
Nie możesz odpowiadać w tematach