Hipokryzja i kłamliwość tych konspiratorów jest nie do pobicia.