Chwała niech będzie Panu, Bogu i Jego Synowi Isusowi Chrystusowi przez wszystkie wieki wieków za wieczne i doskonałe Prawo Boże, którego jak najpełniejsze przestrzeganie jest jedyną drogą do naszego zbawienia!