Go down
Bushi
Bushi
Liczba postów : 532
Join date : 21/03/2015
http://arkabushiego.blox.pl/html

Wedy słowiańskie VS Prawo Boże Empty Wedy słowiańskie VS Prawo Boże

on 6th Czerwiec 2016, 00:24
Message reputation : 100% (3 votes)
Założyłem ten temat ponieważ widzę ogromne podobieństwa fragmentów zawartych w Wedach Słowiańskich z treścią prawa danego Mojżeszowi przez Boga.

Jak to wygląda? , to co teraz pod spodem zamieszczam to część tak zwanej "Santi II" to są takie księgi z których składa się cała Weda czyli po słowiańsku wiedza. Podobieństwa są tak uderzające że podczas czytania doznacie szoku. Jednak  należy pamiętać że wedy to zanieczyszczona wiedza która jest mieszaniną wypowiedzi "Peruna Gromowładnego" najprawdopodobniej chodzi o Stwórcę świata, oraz innych bogów być może że nawet samego szatana czy upadłych. Jednak zwróćcie uwagę na sam początek tego tekstu.

Mędrzec Hari to prawdopodobnie jest Mojżesz, który pyta się Peruna GROMOWŁADNEGO ( to tytuł Wszechmogącego ) jak ludzie mają żyć,  Gromowładny  nadaje im prawa i odpowiada  przeczytajcie sobie sami!:


weda napisał:3(19) I powiedział Hari mędrzec wielce mądry:

Światły nasz Opiekunie ,

daj mądre przykazania Rodom ludzkim,

potomkom Rodu niebieskiego  i rasy Wielkiej,

żeby sprawiedliwość zapanowała na Midgardzkiej ziemi,
( autor. Być może chodzi o Midię miejsce góry Synaj )
A kłamstwo zginęło na zawsze ze Świata naszego

i nie pozostało po nim nawet wspomnienie….

………………………………………………………………..

4(20) Odpowiedział Perun Gromowładny

Mędrcowi wielce mądremu

i wszystkim zebranym słuchającym Go:

Poznawajcie ludzie przykazania moje,

pouczeń słów moich słuchajcie;

Czcijcie rodziców swoich,

i utrzymujcie ich w starości,

bo jak wykażecie troska o nich,

tak i o was zatroszczą się dziecięta wasze….

5(21) Zachowujcie pamięć o wszystkich przodkach Rodów waszych

i wasi potomkowie będą pamiętać o was…

Brońcie starych i małych,

ojców i matek, synów i córek,

gdyż to krewni wasi, mądrość i piękno narodów waszych…

Wychowajcie w dzieciętach swoich

miłość do świętej ziemi rasy,

żeby nie łakomili się cudami zamorskimi,

a mogli sami uczynić cuda

wspanialsze i piękniejsze.

Ku chwale ziemi waszej…

6(22) Nie czyńcie cudów dla dobra własnego,

A czyńcie cuda, dla dobra Rodu swego i Rodu Niebieskiego…

Pomóżcie bliźniemu w nieszczęściu jego,

a gdy do was nieszczęście przyjdzie

pomogą i wam bliźni wasi.

Czyńcie dzieła dobre

ku chwale Rodu waszego i przodków waszych,

a otrzymacie opiekę od Bogów Jasnych waszych.

7(23) Pomagajcie ze wszystkich sił budować sanktuaria i świątynie,

zachowujcie Mądrość Bożą, Mądrość Starożytną.

Obmywajcie po pracach ręce wasze,

bo kto rąk    swych nie obmywa, ten siłę traci.

Oczyszczajcie się w wodach Irija

gdzie płynie rzeka w świętej Ziemi

by obmywać swoje ciało białe,

poświęcić go Bożą siłą.

8(24) Utwierdzajcie na ziemi waszej Prawa Niebieskie,

które dali wam Jaśni Bogowie wasi.

Czcijcie ludzie dni rusalskie,

Przestrzegajcie świąt bożych

nie zapominajcie o Bogach waszych.

Wysławiajcie Bogów waszych paląc kadzidła

i doświadczajcie łask Bogów waszych.

9(25) Nie czyńcie krzywd sąsiadom waszym,

żyjcie z nimi w pokoju i harmonii.

Nie poniżajcie innych ludzi

a nie będziecie poniżani.


Nie czyńcie krzywdy ludziom innej wiary

gdyż Bóg – Stwórca Jedyny nad wszystkimi Ziemiami

i nad wszystkimi Światami.

10(26) Nie sprzedawajcie ziemi waszej za złoto i srebro,

gdyż przekleństwo na siebie ściągniecie

i nie będzie przebaczenia po wszystkie dni bez reszty..

Brońcie ziemi waszej,

a zwyciężycie bronią prawą wszystkich wrogów Rasy.

11(27) Brońcie Rody Raszenów i Światorusów

od cudzoziemskich wrogów, którzy wchodzą do ziemi waszych

ze złymi planami i bronią.

Nie przechwalajcie się swoją siłą łapiąc za broń,

lecz chwalcie  się sukcesami na polach bitwy…

Zachowujcie w tajemnicy mądrość bożą.

Mądrości tajnej cudzoziemcom nie dawajcie.

12(28) Nie przekonujcie tych ludzi,

którzy nie chcą słuchać was i wysłuchiwać słów waszych…


Zachowujcie wasze sanktuaria i świątynie

od pohańbienia przez cudzoziemców.

Jeśli nie zachowacie Świątyń Świętej Rasy

i Wiary przodków waszych


nawiedzą was lata smutku , krzywd i cierpień…

13(29) Kto ucieknie z ziemi swej na  obczyznę

w poszukiwaniu życia łatwego,

ten odstępcą Rodu swego, nie będzie wybaczenia Rodu jego,

gdyż odwrócą się bogowie od niego…

Nie radujcie się z nieszczęścia cudzego,

gdyż kogo cudze nieszczęście cieszy,

ten do siebie nieszczęście wzywa.

Nie oczerniajcie i nie śmiejcie się

z tych co was miłują

a odpowiadajcie na miłość miłością

by doświadczyć opieki Bogów waszych..

Kochajcie bliźniego swego jeśli  on tego godny…

14(30) Niech brat siostry swej za żonę nie bierze,

a syn – matki swej, bo Bogów Rozgniewacie


i krew Rodu zmarnujecie.

Nie bierzcie żon z czarną skórą,

gdyż sprofanujecie dom i swój Rod zmarnujecie.

Biorąc żony ze skórą białą swój Ród rozsławicie

i swój  Ród przedłużycie.

Żony odzień męskich nie noście

gdyż kobiecość stracicie.

A noście to co wam polega na……

15(31) Nie naruszajcie więzów związków małżeńskich przez Bogów poświęconych..

gdyż wbrew prawu Boga – Stwórcy postąpicie

i szczęście swoje stracicie.

Nie zabijajcie dzieci w brzuchu matki,

gdyż kto zabije dziecię w brzuchu matki,

ściągnie na siebie gniew Boga – Stwórcy Jedynego.

Cały czas szukam związku między Słowianami i Izraelitami, doszedłem do pewnych wniosków: że Izrael głównie chodzi mi o północny musiał pomieszać tak mocno swoją tradycję z pogańskimi wierzeniami, jeszcze na wolności że zabrany do niewoli asyryjskiej w ciągu kilku pokoleń spisał te Wedy. Przyjęły one taką formę jak widać, pierwsze księgi do złudzenia przypominają babilońskie historie  o Gilgameszu z całą historią z punktu widzenia upadłych. Dalej jak widać są wątki  przeplatane z Tory ale najciekawsze że jest tam mowa o "Świętym Rodzie" , to bardzo ważne ponieważ Słowianie uważali że są dziećmi Boga, a sam Bóg jest w ich Rodzie!.
Prawdopodobnie Słowianie poszli z tymi Wedami na kaukaz i część trafiła nawet do Indii dając początek Wedom indyjskim a nawet ucząc ich pradawnego języka nazywanego dziś "Transkrypt" w 70 % podobnego do języka Słowian.

Co dalej nastąpiło to wiemy z tak zwanej  teorii wędrówki ludów, czyli pojawienia się Słowian ( mylonych z ariami prawdopodobnie pokoleniem Jafeta ), na terenie wschodniej i południowej Europy. Słowianie z powodu ogromnej zgodności genetycznej z pokoleniami Jafeta ( Celci, Bałtowie ) mogli zasiedlać te tereny współegzystując i asymilując się z ludami przybyłymi tu zaraz po potopie. Słowianie prawdopodobnie przejmowali od Celtów i wikingów ich "bogów" i wchłonęli ich tradycję, co zapewne spowodowało dalsze zanieczyszczenia Wedów wężowymi naukami. Wszystkie bóstwa znane z mglistej historii przed piastowskiej Polski czyli:
-światowid
-trygław
-wanda

Wyżej wymienione są tak naprawdę celtyckimi bogami, które Słowianie zaczęli czcić. To by pasowało do charakterystyki dawnych Izraelitów. Stąd tradycje świętych gajów, gór itp. Dzisiaj wielu neopogan Słowian mylnie myli kulturę Celtycką ze Słowiańską. Tak naprawdę to co dzisiaj  obwołują renesansem "słowiańskiej kultury" to jest tak naprawdę kultura Celtów, Bałtów, Wikingów. Słowianie jak widać czcili na samym początku Peruna Gromowładnego stworzyciela oraz plejadę pomniejszych bożków, oraz mieli wpojone z dziada pradziada że w ich rodzie jest Bóg.


Kto zainteresowany wyszukiwaniem podobieństw zapraszam na stronę:
http://bialczynski.pl/2014/01/30/wedy-slowiansko-aryjskie-przeslane-przez-winicjusza-kossakowskiego/
Liksar
Liksar
Liczba postów : 1409
Join date : 03/12/2015
Age : 24
Skąd : Białystok
https://liksar.wordpress.com/

Wedy słowiańskie VS Prawo Boże Empty Re: Wedy słowiańskie VS Prawo Boże

on 11th Czerwiec 2016, 01:46
Wedy o telegoni napisał:
PRAWA RITA . Telegonia.
Wedy Słowiańsko Aryjskie. Wiedza i mądrość przodków.
”. … Nie dopuszczajcie Cudzoziemców do córek waszych, gdyż zwiodą córki wasze, i zdeprawują Dusze ich czyste i Krew Rasy Wielkiej zmarnują, gdyż pierwszy mężczyzna u córy, zostawia Obrazy Ducha i Krwi…
Cudzoziemskie Obrazy Krwi z Dzieci Człowieczych Światłego Ducha wypędzają, a pomieszanie Krwi przyprowadza do zagłady.., i wszech Ród wyrodniejąc ginie nie mając potomstwa zdrowego, gdyż nie będzie tej siły wewnętrznej, co zabija wszystkie dolegliwości-choroby…”(«San′tii Wedy Perun ‚).”
O czym wiedzieli nasi przodkowie, jaką mądrość mieli? A co przed nami najeźdźcy próbowali ukryć i w jakim celu ?

Rodzaje i gatunki istot żywych.
Wszystkie żyjące życia na ziemi żyją zgodnie z naturą. Stanowią ściśle podzielone w oddzielne i zamknięte od siebie grupy , z których każda przedstawia oddzielny ród, gatunek i rodzaj. Tworząc harmonię życia będącą częścią natury, przyrody. Każde życie łączy się tylko ze swoim rodzajem, gatunkiem. Np. zwierzęta i rośliny, wróbel łączy się tylko z wróblem, wilk z wilkiem, jaskółka z jaskółką, bocian z bocianem, dąb zradza dąb , brzoza brzozę , itdTelegonia
Nasi Przodkowie zawsze żyli po Prawach Rita. Słowo « Rita » jest Runą i oznacza ona Zbiór/Kodeks Praw o czystości Rodu i Krwi. Same Rody Rasy Wielkiej nazywali to Kodeks Niebiańskich/Boskich Praw. Po Prawach Rita w starych czasach żyły wszystkie Rody Rasy Wielkiej. Ludzie, którzy naruszali Prawa Rita, spadali ,degradowali się w kastę niedotykalnych, nieuczciwych (odszczepieńców) i wypędzani ze Wspólnot. W wyniku czego byli zmuszani koczować, wędrować, łączyć się w tabory/enklawy ((eto – gonimyye, tse – gane, tsygane/, ce – ganie, Cyganie).[ таборы (это – гонимые, це – гане, цыгане).]

W podstawach Praw Rita leżą prawa dziedziczności, o istnieniu których w świecie współczesnym ludzie dowiedzieli się i poznali dopiero w środku XIX wieku. Teraz dla oznaczenia tych praw jest wykorzystywana grecka nazwa – telegonia. A w medycynie podaje się « za zjawisko pierwszego samca ». Telegonia jest obrazem i jedynym parametrem przekazywania dziedziczności z pokolenia na pokolenie.

Prawa Rita.
Praw Rita – dać ludziom Rodów Rasy Wielkiej wiedzę dla utrzymania, ochrony i przedłużenia swoich Rodów na Ziemi, żeby iść za Prawami Przyrody, a nie być sprzeczny z nimi, nie naruszać ich i tym samym, za pomocą wiedzy bronić swoje Rody od degradacji Moralnej, Duchowej, Duszy i Fizycznej. W Słowiano-Aryjskich Wedach powiedziane: « Największe Zło – to niewiedza i ignorancja »Podążanie z Prawami Rita oznacza, oznacza że wszystko co zostało zrodzone przez Boga i Przyrodę w człowieku jest naturalne i harmonicznie dla jego istnienia.
Nasi Przodkowie wiedzieli, że w pierwszą małżeńską noc mężczyzna daje i wysyła małżonce:
1. Obrazy Ducha i Krwi.
2. Energię jednego roku swojego życia (dla donaszania potomstwa).
3. Dar Macierzyństwa (dar troski o dziecko).
4. Kobiecą Dolą (uaktywnia rodową genetyczna pamięć dziewczyny).
4. Miłość i najbardziej samego siebie..Co ciekawe, istnieje sposób na oczyszczenie kobiety z tego " 1 obrazu "


Iść i wieszać się? Nie. U ludzi zawsze istnieje wielka siła i moc , która nazywa się „Miłość”. Z dużej litery. Było i tak, że koczownicy napadali. Pozabijali Żerców i zgwałcili dziewczynki. Dziewczynka przyjaźni się z chłopcem. On siłą swojej Miłości niszczył Czudzoziemski Obraz Ducha i Krwi. Rośli, tworzyli rodzinę i kobieta rodziła dzieci nie od cudzoziemiec-koczownik, a rodziła mu jego dzieci, przedłużała jego Ród. Siłą swojej Miłości i z odpowiedzią jej Miłością niszczyli Czudzoziemski Obraz Ducha i Krwi. Podwójna Siła Miłości od wewnątrz i na zewnątrz niszczy, ściera, jakby wypala Obraz. Dlatego mówi się , że Największa Siła – to Miłość.

Czyli jeśli nawet w swoim życiu trochę nagrzeszyliśmy, i poszliśmy nie z tą osobą co trzeba... to prawdziwa miłość jest w stanie oczyścić Nas . Very Happy myślę , że do tego dołożyć szczerą skruchę, post i modlitwę do Ojca.. i można wyjść na zero. I dać prawdziwe potomstwo z kimś kogo naprawdę kochamy Very Happy

całość : https://indianchinook.wordpress.com/2014/04/14/prawa-rita-telegonia/

Sporo oczywiście gadki jak z new Age o czakrach etc. ale moim zdaniem warto przeczytać.

_________________
Nawróćcie się, synowie izraelscy, do tego, od którego tak bardzo się oddaliliście! Izajasza 31:6

https://liksar.wordpress.com/
Liksar
Liksar
Liczba postów : 1409
Join date : 03/12/2015
Age : 24
Skąd : Białystok
https://liksar.wordpress.com/

Wedy słowiańskie VS Prawo Boże Empty Re: Wedy słowiańskie VS Prawo Boże

on 11th Czerwiec 2016, 02:10
Message reputation : 100% (1 vote)
Jak wiemy Chrystus mówi aby gromadzić skarby nie na ziemi a w niebie :

Mt 6 napisał:
(19) Nie gromadźcie sobie skarbów na ziemi, gdzie je mól i rdza niszczą i gdzie złodzieje podkopują i kradną:

(20) Ale gromadźcie sobie skarby w niebie, gdzie ani mól, ani rdza nie niszczą i gdzie złodzieje nie podkopują i nie kradną.co mówią Wedy ?


10 (122). I radością wypełniają się serca u wszystkich Sił Ciemnych,
kiedy Dzieci Człowiecze,
wsłuchując się fałszywym mowom Cudzoziemców,
zsuwają się z drogi Światłości…
I kroczą drogą upadku,
gromadząc dobra materialne, a nie Duchowe,

z woli Cudzoziemskich wrogów,
prowadzą swe Rody do zagłady…
I wiedzą Cudzoziemscy wrogowie,
co wszelkie dobra nieprawe
i dobrym ludziom bogactwo odebrane,
zasnuje Rozum ludzki,
i Dusze ludzi stają się zatwardziałe…


Nawet z Wed wynika że najważniejsze są uczynki, a nie wiara !


15 (127). Dzieci Człowiecze z Rodów Rasy Wielkiej
i, wy, potomkowie Rodu Niebieskiego,
bądźcie czyści Duszą i Duchem,
a niech tam czyste sumienie,
miarą waszych czynów będzie…
8 (120). Spokojni ludzie, zawsze biegli w czynach swych
i stali w obowiązkach przed Rodem…
Bezprawnie nie myślą oni i nie postępują grzeszne.
Ludzie bez skrupułów lub nierozumni,
bądź to mężczyźni albo kobiety,
nie czynią postępów w wykonywaniu obowiązku przed Bogami i Rodem, i stają się podobni do Cudzoziemców…
… Ci, w których jest Sumienie,
czczą Bogów i Przodków swoich,
i podążają do Nieśmiertelności,
nie zaś w Świat Piekielny…

Ci w których jest sumienie , czyli DNA ludzkie oddają chwałe Ojcu, i dążą do królestwa Bożego.. a nie do jeziora ognia Very Happy6 (118). Cudzoziemscy wrogowie, Dzieci Człowiecze
o obłęd przyprawiają, i ludzie
wszyscy coraz bardziej tracąc rozum,
dokonują występków okrutnych…
… Do naruszenia Przykazań Krwi,
ludzie dochodzą w swoich ciężkich przestępstwach,
a dla winnych mieszania się z krewnymi,
Piekło otworzy swe szerokie drzwi…
… I jeżeli, człowiek nie odrzuci tego wszystkiego,
i jeżeli nie obudzi się on,
to udaje się prosto do Piekła…
i Bogowie mu nie pomogą,
gdyż sam swą Drogę wybiera…

Jeśli grzesznik się nie nawróci , i nie odrzuci grzechu to idzie prosto na zatracenie, i Bóg mu nie pomoże, bo sam przecież taki człowiek swoją drogę wybrał.. bo każdy ma wolną wolę. Bóg i życie, Szatan i śmierć.
15 (111). Jeżeli Potomkowie Rodów waszych zachowają w pamięci słowa te,
i połączą Siły liczne w obronie
Wiary Mądrych praprzodków,
nic nie uratuje wrogów Rasy Wielkiej i Rodu Niebieskiego,
od rażącego Ognia Odpłaty Sił Światła…

Gdyż kto z Dzieci Człowieczych
idzie po Drodze Sił Światła, ten zostanie uratowany, a ten,
kto kroczy drogą Sił Ciemności – zagładę wybiera…


Jeśli potomkowie rodów połączą siły w obronie ( modlitwie do Ojca) nic nie uratuje wrogów ich od " odpłaty Sił Światła" czyli.. Boga Very Happy Brzmi znajomo prawda ? king

i teraz coraz lepiej !13 (109). Wszechniszczący Ogień Odpłaty Sił Światła, spali
sługi Świata Ciemności i wszystkich potomków Cudzoziemskich wrogów,
co pustką bezduszną napełniali

cały Świat Ludzki… niosąc na sztandarach swoich:
kłamstwo i wady, lenistwo i okrucieństwo,
życzenie cudzego i pożądanie,
strach i zwątpienie w siły swe…
i to będzie Wielkim Końcem Świata,
dla Cudzoziemskich wrogów,
przybyłych ze Świata Ciemnego…

I nastąpi Koniec Czasów Ciemności,
dla wszystkich Rodów Rasy Wielkiej,
i potomków Rodu Niebieskiego…


czyli Bóg wyratuje swój Ród Niebiański ( Izrael ) od sił ciemności ( nasienie węża ) i nastanie koniec czasów ciemności ( niewoli) Very Happy

TADAM !


Na razie nie mam czasu na przeczytanie całych : https://indianchinook.wordpress.com/wedy-slowiansko-aryjskie/

Ale jak ktoś ma czas i chęci, aby porównać dalej te wiadomości z Biblią to zachęcam Very Happy


_________________
Nawróćcie się, synowie izraelscy, do tego, od którego tak bardzo się oddaliliście! Izajasza 31:6

https://liksar.wordpress.com/
Liksar
Liksar
Liczba postów : 1409
Join date : 03/12/2015
Age : 24
Skąd : Białystok
https://liksar.wordpress.com/

Wedy słowiańskie VS Prawo Boże Empty Re: Wedy słowiańskie VS Prawo Boże

on 11th Czerwiec 2016, 02:16
Message reputation : 100% (1 vote)
16 (80). I poślą do nich Bogowie… Wielkiego Wędrowca,
miłość niosącego, ale kapłani Złotego Tura
poddadzą go śmierci męczeńskiej.
I po śmierci jego, ogłoszą Bogiem go…
i stworzą Wiarę nową, zbudowaną
na kłamstwie, krwi i ucisku…
I ogłoszą wszystkie narody niższymi i grzesznymi,
i wezwą przed oblicze przez nich stworzonego Boga
kajać się i prosić o wybaczenie za czyny
dokonane i nie dokonane…

-----------------------------------
brzmi znajomo ? Shocked Very Happy

_________________
Nawróćcie się, synowie izraelscy, do tego, od którego tak bardzo się oddaliliście! Izajasza 31:6

https://liksar.wordpress.com/
Liksar
Liksar
Liczba postów : 1409
Join date : 03/12/2015
Age : 24
Skąd : Białystok
https://liksar.wordpress.com/

Wedy słowiańskie VS Prawo Boże Empty Re: Wedy słowiańskie VS Prawo Boże

on 11th Czerwiec 2016, 13:08


9 (57). Gniew niesprawiedliwy, pożądliwość, chciwość,
urojenia, lubieżność, okrucieństwo,
pomówienie, próżność, czarnowidztwo, zboczenie, zawiść,
wstręt, rozpusta, pragnienie cudzego,
ucisk, złość – oto wady Dzieci Ludzkich,
ludzie powinien unikać tych szesnastu…

11 (59). Pogoń za przyjemnościami, wrogość,
przechwałki swojej hojności, skąpstwo,
ucisk innych ludzi, kłamstwo, słaba wola,
rozsławianie swoich uczuć, nienawiść do współmałżonka,
oto dziewięć najgorszych wrogów człowieka…

12 (60). Zachowanie Przykazań, Praw Boga-Stwórcy Jedynego,
Praw Rodu waszego,
szczerość, opanowanie,
poświęcenie, samokontrola, wstydliwość,
cierpliwość, wytrwałość, brak zazdrości,
składanie bezkrwawych ofiar,
przedłużanie Rodu, miłosierdzie, troska,
studiowanie Świętej Ra-M-Ha INTY i Starych Wed
oto szesnaście ślubowań wyznawców Wiary…

13 (61). Kto umocni tych szesnaście ślubowań
ten wyróżni się na całej ziemi;
kto przestrzega trzy, dwa lub tylko jedno z nich,
ten uznany jest za samostanowiącego;
w wyrzekaniu się wad Świata Jawi
jest klucz do Nieśmiertelności.

Mądrzy wyznawcy Wiary
ich nazywają wrotami Prawdy…


gdy wyrzekniemy się Wad świata Jawi ( świat Jawi to świat cielesny) czyli wszystkich grzechów wymienionych niżej ,zyskamy klucz do nieśmiertelności ( życia wiecznego )16 (64). Bądźcie prawdziwi Duszą i Duchem,
Światy trzymają się Prawdy. Ich wrotami – Prawda;
gdyż powiedziane jest na Prawdzie opiera się Nieśmiertelność.
Odwracajcie się od grzechów,
wypełniajcie ślubowania i przykazania.
Takie postępowanie, stworzone w Jednym Bogu,
przez Prawdę prowadzi do Nieśmiertelności…

Zachowajcie ludzie niezmiennymi Święte Pisma:
Ra-M-Ha INTU i Stare Wedy.


_________________
Nawróćcie się, synowie izraelscy, do tego, od którego tak bardzo się oddaliliście! Izajasza 31:6

https://liksar.wordpress.com/
Liksar
Liksar
Liczba postów : 1409
Join date : 03/12/2015
Age : 24
Skąd : Białystok
https://liksar.wordpress.com/

Wedy słowiańskie VS Prawo Boże Empty Re: Wedy słowiańskie VS Prawo Boże

on 11th Czerwiec 2016, 13:25
Message reputation : 100% (1 vote)
Co ciekawe Wedy mówią nawet o nasieniu węża !


10 (74). Ale przyjdą ze Świata Ciemności cudzoziemscy wrogowie,
( świat ciemności, czyli potomkowie upadłych.. nefilms, .. nasienie węża )
i zaczną schlebiać Dzieciom Ludzkim
słowa schlebiające, przez kłamstwo przykryte.
I będą zwodzić starych i małych,
i córki Człowiecze będą brać za żony…
Irynirować będą między sobą…
i między ludźmi… i między zwierzętami…
I przyuczać do tego zaczną
wszystkie narody Midgard-Ziemi,
a tych, którzy nie będą słuchać słów ich,
i naśladować czynów żałosnych Cudzoziemców,
poddadzą męczarniom i cierpieniom…

11 (75). niektórzy z nich i w obecnej chwili
próbują przeniknąć na Midgard-Ziemię,
ażeby czynić swoje czyny ciemne,
odwracać od drogi Sił Światła
synów i córki Rasy Wielkiej.
Cel ich, zgubić Dusze Dzieci Ludzkich,
ażeby nie osiągnęły nigdy
Jasnego Świata Prawi i Asgardu Niebieskiego
,

(odwrócić i oddalić lud Boży.. od Boga i jego praw ! )


klasztory Bogów-Opiekunów
Rodu Niebieskiego i Rasy Wielkiej.
A także Niebieskich Ziem i Osiedli,
gdzie odzyskują spokój Światli Przodkowie wasi…

12 (76). Po szarej skórze ich,
poznajecie Cudzoziemskich wrogów…
Oczy koloru Mroku u nich i dwupłciowi oni,
i mogą być żoną, jak i mężem.
Każdy z ich może być ojcem albo matką…
Pokrywają oni farbami twarze swoje,
żeby upodobnić się do Dzieci Człowieczych…
i nigdy nie zdejmują odzień swoich,
ażeby nie obnażyła się nagość zwierzęca ich


( nie wiem czy dobrze to rozumiem, ale jesli wiemy że podobno reptylianie mogą zmieniać się w wielkie jaszczurki , to może wskazywać to na to ,że to prawda )

13 (77). Kłamstwem i pochlebstwami nieprawymi
zdobędą oni liczny kraje Midgard-Ziemi,

jak już postępowali na innych Ziemiach,
w wielu Światach w Czasach poprzedniej Wielkiej Assy,

( czyli tak jak przed potopem, nasienie węża władało ziemią, tak znów dochodzą do panowania )

14 (78). Ale brak chęci pracowania,
zjednoczy Cudzoziemców,
i opuszczą oni kraj Gór rękodzielnych,
i osiedlą się we wszystkich krajach Midgard-Ziemi.
I stworzą oni wiarę swoją,
i ogłoszą siebie synami Boga Jedynego,


( Tak jak mówi Chrystus, to są Ci którzy podają się za żydów( naród wybrany ).. ale nim nie są a są nasieniem węża ! )

i będą krew swoją i dzieci swoje
składać w ofierze bogu swemu,
ażeby istniał krwawy związek
między nimi a bogiem ich…

15 (79). I będą Światli Bogowie posyłać do nich
Wędrowców wielce mądrych,
gdyż nie posiadają oni ani Ducha ani Sumienia.

( my wiemy kto nie posiada sumienia !!!!!)

I Cudzoziemcy będą słuchać Mądrego Słowa ich,
a wysłuchawszy będą przynosić życie Wędrowców,
w ofierze bogu swemu…
I stworzą oni Złotego Tura,
jako symbol swojej potęgi,
i będą kłaniać się jemu,
jako bogu swemu…

16 (80). I poślą do nich Bogowie… Wielkiego Wędrowca,
miłość niosącego, ale kapłani Złotego Tura
poddadzą go śmierci męczeńskiej.
I po śmierci jego, ogłoszą Bogiem go…
i stworzą Wiarę nową, zbudowaną
na kłamstwie, krwi i ucisku…

I ogłoszą wszystkie narody niższymi i grzesznymi,
i wezwą przed oblicze przez nich stworzonego Boga
kajać się i prosić o wybaczenie za czyny
dokonane i nie dokonane…
Zobaczmy, mamy mowę tutaj o tym , że Bóg pośle Chrystusa by wykupił ludzkość z grzechu, ale kapłani złotego tura ( tur to inaczej cielec.. czyli złoty cielec, inaczej bałwochwalstwo do którego namawiaja, czyli czciciele Szatana = faryzeusze= nasienie węża)

po śmierci ogłoszą go " Bogiem" ...w jakiej wierze Chrystus jest Bogiem ? KATOLICYZM !

stworzą nową wiarę, zbudowaną na krwi, kłamstwie i ucisku....... każdy kto zna prawdę i Historię kościoła, doskonale wie , że za katolicyzmem ciągną się wieki mordowania każdego kto sprzeciwiał się klerowi etc. Kościół jest pełen kłamstw , chociażby na temat bałwochwalstwa etc !

" i ogłoszą wszystkie narody" .. przecież katolicyzm w swoim czasie panował na całym świecie !

To w katolicyzmie każdy człowiek jest uważany za grzesznika , gdzie codziennie musi przepraszać za swoje złe czyny, oraz prosić o wybaczenie.. często nawet za to czego nie zrobił !

_________________
Nawróćcie się, synowie izraelscy, do tego, od którego tak bardzo się oddaliliście! Izajasza 31:6

https://liksar.wordpress.com/
Liksar
Liksar
Liczba postów : 1409
Join date : 03/12/2015
Age : 24
Skąd : Białystok
https://liksar.wordpress.com/

Wedy słowiańskie VS Prawo Boże Empty Re: Wedy słowiańskie VS Prawo Boże

on 11th Czerwiec 2016, 18:02
Message reputation : 100% (1 vote)


8 (88). I przyjdą kapłani Cudzoziemscy
w ziemię Rasy Wielkiej
udając handlowców i bajarzy,

( każdy doskonale wie, że zydostwo kiedyś zajmowało się głównie handlem )

i fałszywe legendy przyniosą oni,
i zaczną uczyć życia nieprawego
ludzi Rasy Wielkiej,
nie kierowanych Złem i Oszustwem…
I wielu ludzi da się zwieść
wpadną w sieci Pochlebstw i Oszustwa,
i zamienią Świat Prawi na dziewięć wad:
rozpusta, kłamstwo, zarozumialstwo, brak duchowości,
nieobowiązkowość, niewiedza,
niezdecydowanie, lenistwo i obżarstwo…

9 (89). I odrzeknie się wielu ludzi
od Świętej Wiary Przodków swoich


(i wielu ludzi , zapomni o tym kim są , nie będą oddawać Cześć Stwórcy, a będą służyć bałwanom )

i wsłuchiwać się będą słowom Cudzoziemskich kapłanów,
które są kłamstwem nieprawym,
odwodzącym Dzieci Człowiecze
z drogi Sił Światła…

Czasy krwi i bratobójstwa
przyniosą Cudzoziemscy kapłani
na przestrzenie ziem Rodów Rasy Wielkiej,
i nawracać zaczną ludzi na Wiarę swą…

( moim zdaniem , mamy mowę tu o tym jak pierwszy kler z watykanu przybywał do ziem Słowian i zaczął nauczać katolicyzmu )

10 (90). Ludzie Rasy będą prosić
o pomoc Cudzoziemskich kapłanów,
służąc Cudzym bogom
i Bogu Świata Ciemności…
I kapłani Przybitego Wędrowca
z fałszywą gorliwością będą pocieszać ich,
i zdobędą Dusze ich,

i bogactwem Dzieci Człowieczych…
I ogłoszą ludzi Rasy Wielkiej niewolnikami Boga,
którego sami zabili…
I wmawiać im będą,
że w cierpieniu dobro się przejawia,
gdyż cierpiącego Boga ujrzą…


Jak dla mnie, wypisz wymaluj początki historii chrześcijaństwa w Polsce, gdzie kler to często byli ludzie z watykanu, czyli nasienie węża które zwodniczo okłamywali prostych ludzi. i zaczeli wprowadzać swoje nauki

Co ciekawe , mamy też zapowiedziane jak dla mnie wiele lat wojen między Słowianami


11 (91). Na siedem Kręgów Życia okryje Ciemność
ziemie Rodów Rasy Wielkiej…
Wielu ludzi zginie od metalu i ognia…
Ciężkie nastaną czasy
dla narodów Midgard-Ziemi,
brat wystąpi przeciw bratu,
syn przeciw ojcu,
krew będzie lać się jak rzeki…
Matki będą zabijać
swe nienarodzone dzieci…
( aborcja )
Głód i Duchowa pustka ( ateizm )
zasnują mgłą głowy wielu ludzi Rasy Wielkiej
i stracą Wiarę oni w sprawiedliwość…

12 (92). Ale nie dopuści Bóg-Stwórca Jedyny
i Ród Niebieski do zagłady Rasy…
Odrodzenie Rasy Wielkiej

i przebudzenie ducha-opiekuńczego
synów Rodu Niebieskiego
przyniesie Biały Pies,
Posłany przez Bogów
na świętą ziemię Rasy Wielkiej…
Oczyści się święta ziemia
z tysiącletniego niewolniczego jarzma Cudzoziemskich wrogów,
którzy składają w ofierze
krew i ciało dzieci swoich,
i kłamstwem i pochlebstwami nieprawymi
trują Dusze dzieci Rodu Niebieskiego…

Mamy tu opis tego, że zostaniemy wrzuceni w wir niewoli.. ale ostatecznie Bóg wybawi swój " Ród Niebiański "(Izrael ) z sił ciemności czyli nasienia węża .


14 (94). I poznają sługi Ciemności, że nadeszła ich zagłada…
i będą oni kłamać na Wielkiego Kapłana…
i nakłaniać uczniów i bliskich jego,
bogactwem niezliczonym i błogością błędnym…
Ażeby nie osiągnęli
Duchowych wierzchołków Świata Prawi,
a byli wiecznymi niewolnikami Świata Ciemnego…
I oni będą robić wszystko,
żeby zniszczyć Wielkiego Kapłana,
ażeby nie odrodziła się Stara Mądrość
i Wiera praprzodków na świętej ziemi Rasy…


15 (95). Siły Ciemności dołożą wszelkich sił,
ażeby nigdy nie zapalił się Święty Ogień
wobec Obrazów i Stelli Bogów
i Światłych Przodków waszych…
Cudzoziemcy napuszczać będą
jeden naród na drugi,
wzywając ich do wojen,
ażeby zabijali się wzajemnie
za posiadanie dóbr ziemskimi…

Ale dobre te, po zakończeniu wojen,
zawsze dostają się Cudzoziemcom…

(Wielki kapłan, to zapewne Chrystus. siły ciemności, czyli nasienie weża będzie robiło wszystko aby Nas wszystkich skłócić abyśmy się mordowali.. czyli dokładnie to co teraz chce osiągnać NATO , oraz będą robili wszystko, aby ludzie nie poznali prawdy o tym kim są... czyli zaginionym ludem Bożym )

16 (96). Miliony żyć zabiorą bezmyślne wojny
dla zaspokojenia życzeń Cudzoziemców,
gdyż czym więcej będzie wojen…
i śmierci między Dziećmi Człowieczymi
, ( I i II Wojna światowa, oraz pomniejsze konflikty )
tym większe bogactwa
zyskują wysłańcy Świata Ciemności
i posiądą wpływ nad umysłami
licznych z Rasy Wielkiej…
( coraz większa kontrola nad ludźmi )
Santia VII
1 (97). Powiedział do Pioruna, Wiedzyświat, żołnierz z Rodu h’Aryjskiego,
takie słowa: ty, powiedz-opowiedz
Jasny Wodzu nasz, czy uratuje Wielki Kapłan
Świętą Wiarę praprzodków…

na świętej ziemi Rasy Wielkiej od Cudzoziemskich wrogów?
Dlatego cię pytam,
bo z Rodem Trójksiężyca jesteśmy Krewnymi…

2 (98). Odpowiedział Jasny Bóg żołnierzowi:
Ty, posłuchaj mnie, Dobry Druchu.
Ciężki los dla Wielkiego Kapłana przeznaczony…
Niezrozumienie ludzi będzie otaczać go,
bo Stara Mądrość niezrozumiałą stała się,
dla wielu Dzieci Człowieczych
z Rodów Rasy Wielkiej i Rodu Niebieskiego…
I jego zadaniem wyjaśnić ludziom
podstawy Starej Wiedzy i sens Obrazów Run

zachowanych w Prawach Boga-Stwórcy Jedynego….

( jak dla mnie, to mowa o Chrystusie , który własnie zostanie wysłany do " zagionionych" owiec jak wiemy.. czyli głównie ludu który zapomniał o tym kim jest, )

3 (99). Wielka Kapłanka przyniesie Nowe Życie

( powinien być Wielki kapłan = Chrystus )
Nowe życie to inaczej słowa Chrystusa (" kto się nie narodzi na nowo , ten nie wejdzie do królestwa Bożego )

na przestrzenie świętej ziemi Rasy,
i poznają wszystkie Rody Rasy Wielkiej
i potomkowie Rodu Niebieskiego
Życiodajne Światło Starej Mądrości,

które ochraniali Kapłani Wielkiej Świątyni Inglii…
Szczęście i Życie Prawe
umocni ona po całej ziemi Rasy,
ażeby Światowa Jasna Dusza DŻYWY
znalazła sobie schronienie
w sercu każdego człowieka,
z Rodu Niebieskiego i Rasy Wielkiej, zaczynając
z odrodzonego Asgardu Iryjskiego…


dalej czytamy o tym, jaki jest cel tego Wielkiego Kapłana na ziemi


5 (101). W dzień Wielkiego Święta,
wezwą do sobie Jaśni Bogowie i Wielce Mądrzy Przodkowie
Naczelnego Kapłana Pierwotnego Ognia,
( wezwie Bóg Ojciec, Chrystusa do zakończenia misji która miał na ziemi )
gdyż wypełnił on w całości
misję swą na Midgard-Ziemi…

Nowy Najwyższy Kapłan, z Rodu Trójksiężyca,
zacznie czyny swe wędrując z Grodu do Grodu,
głosząc Starą Mądrość Wiary praprzodków,
i uzdrawiając chorych Duszą i ciałem…


Oczywiście mowa o Chrystusie !
… … … … … … … … … … … … … … … … … …


Jaki zapowiadają koniec świata Wedy?


13 (109). Wszechniszczący Ogień Odpłaty Sił Światła, spali

( gniew Boga )
sługi Świata Ciemności i wszystkich potomków Cudzoziemskich wrogów,
co pustką bezduszną napełniali
cały Świat Ludzki… niosąc na sztandarach swoich:
kłamstwo i wady, lenistwo i okrucieństwo,
życzenie cudzego i pożądanie,
strach i zwątpienie w siły swe…
i to będzie Wielkim Końcem Świata,
dla Cudzoziemskich wrogów,
przybyłych ze Świata Ciemnego

I nastąpi Koniec Czasów Ciemności,
dla wszystkich Rodów Rasy Wielkiej,
i potomków Rodu Niebieskiego…czyli nastanie Wybawienie ludu Bożego z niewoli Very Happy

Jaki jest cel nasienia węża?


2 (114). Cel Cudzoziemców naruszyć harmonię,
panującą w Świecie Światła…
i unicestwić Potomków Rodu Niebieskiego
i Rasy Wielkiej, gdyż tylko oni mogą dać
godny odpór Siłom Mroku…


(Jeśli dla Szatana udałoby się zabić wszystkich Słowian, a w tym Izrael, Bóg nie miałby kogo wybawić , to pokazałoby że Bóg nie umie wypełnić swoich własnych obietnic.. co bardzo by go zhańbiło ~!)

Sługi Świata Ciemności liczą,
że tylko im są należne wszystkie Światy,
które stworzył Wielki Ra-M-Ha…
I przybywając na Ziemię kwitnącą,
starają się Dzieci Człowiecze Chciwości nauczyć,
gdyż Chciwość gubi Poznanie,
kiedy Poznanie zabite – i Wstyd umiera…

3 (115). Kiedy zabity Wstyd, Prawda znika,
z zagładą Prawdy i Szczęście zginie…
Kiedy Szczęście zginie, Człowiek ginie,
a jeśli zginie Człowiek, to wszelkie bogactwa jego,
swobodnie Cudzoziemcy zagarniają…
Oni w bogactwie widzą swą najwierniejszą podporę,
i budują swój Świat na bogactwie…


( dokładnie to co robi nasienie węża )

W Świecie Ciemności życie dostępnie tylko tym,
kto bogactwo posiada człowiek biedny,
jak martwy na pustyni…
… … … … … … … … … … … … … … … … … …
… … … … … … … … … … … … … … … … … …
… … … … … … … … … … … … … … … … … …

4 (116). Oni odbierają dostatek ludziom,
w sile Oszustwa swego pokładając nadzieję…
Wiedząc, że jeżeli odbiorą ludziom oparcie i Wiarę,
cel w Życiu i Ducha Wolności,
to samych ludzi zgubią…

w tej sytuacji Dzieci Człowiecze w Świecie Jawi,
drogę śmierci wybierają,
i broń swą skierują
przeciw cudzoziemcowi-złoczyńcowi,
gdyż lepiej chwalebną śmierć przyjąć,
w bitwie sprawiedliwej z Cudzoziemskimi wrogami,
niż ukorzyć się wrogom…
… … … … … … … … … … … … … … … … … …

5 (117). Ludzie słabi Duchem tracą rozum,
albo we władanie Cudzoziemca-wroga wpadają,
inni zaś w pragnieniu posiadania,
do Cudzoziemców idą na posługę…
Nieszczęścia takich zagubionych ludzi gorsze od śmierci,
ponieważ śmierć, zgodnie z Prawami,
jest Wieczną drogą Świata,
i nie ma nikogo, w Świecie Jawi żyjącego,
kto śmierć przewyższyłby…

13 (125). Nie przysłuchujcie się nawoływaniom wrogów-uwodzicieli
i nie łakomcie się ich obietnicami fałszywymi…

Nie ma u Cudzoziemskich wrogów współczucia,
ani dla Dzieci Człowieczych z Rodu Niebieskiego,
ani dla stworzeń podobnym sobie,
gdyż każdy przychodzący ze Świata Ciemnego
albo potomek jego rodzony
na Midgardzie albo innej Ziemi,
myśli tylko życiu próżniaczym,
wykorzystując cudzą pracę,
i ufność Dzieci Człowieczych…_________________
Nawróćcie się, synowie izraelscy, do tego, od którego tak bardzo się oddaliliście! Izajasza 31:6

https://liksar.wordpress.com/
thewordwatcher
thewordwatcher
Admin
Liczba postów : 4550
Join date : 18/03/2015
Skąd : Perth, Australia
http://zbawienie.com

Wedy słowiańskie VS Prawo Boże Empty Re: Wedy słowiańskie VS Prawo Boże

on 12th Czerwiec 2016, 01:45
Bracia, niezwykle cenne znalezisko.

Mnie od Białczyńskiego odtrąca jego zamiłowanie do pogaństwa i New Age, ale te Wedy są tak bliskie Prawdy biblijnej, że jest to niemal niemożliwe bez ingerencji samego Boga!

Czytałem właśnie nieco komentarzy na temat tych Wed i ci ludzie nie mają zielonego pojęcia o Biblii i myślą, ze dzieło nasienia węża.

Tymczasem Wedy przytoczone tutaj ujawniają dokładnie to, co tutaj piszemy, zwłaszcza i zrobieniu z Syna Bożego Boga oraz o samym nasieniu węża.

To, co tutaj zacytowaliście to niezwykle wartościowe i bardzo duchowe materiały, które wskazują na to, kim w rzeczywistości jesteśmy i ze Biblia zapowiada nasze wyzwolenie z krwawych łap nasienia węża, czyli ludzi ciemności bez serc i sumień.

Na wszelki wypadek zassałem te Wedy, ponieważ kiedy inni sie połapią w ich treści, zostaną one usunięte.

Nie myślę, że tłumaczenie Wed jest skażone, ponieważ aby to skazić, to trzeba posiadać wiedzę. Mógłby to tylko zrobić ktoś z nas! bounce

Piękne dowody na to, że Bóg pomimo wielu grzechów dbał nadal i często chronił swój lud, będący na wygnaniu.

_________________
Ojcze nasz, któryś jest w niebie, Święć się imię twoje, przyjdź Królestwo twoje, bądź wola twoja, jak w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj, i odpuść nam nasze winy, jak i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Albowiem twoje jest Królestwo i moc, i chwała na wieki wieków. Niech się stanie.
----------------------------------------------------------------------------------------------
huberkinky@protonmail.com
http://www.zbawienie.com http://www.proroctwa.com
https://www.youtube.com/thewordwatcher
https://www.youtube.com/HenryKubik
Bushi
Bushi
Liczba postów : 532
Join date : 21/03/2015
http://arkabushiego.blox.pl/html

Wedy słowiańskie VS Prawo Boże Empty Re: Wedy słowiańskie VS Prawo Boże

on 12th Czerwiec 2016, 10:34
Liskar napisał:16 (80). I poślą do nich Bogowie… Wielkiego Wędrowca,
miłość niosącego, ale kapłani Złotego Tura
poddadzą go śmierci męczeńskiej.
I po śmierci jego, ogłoszą Bogiem go…
i stworzą Wiarę nową, zbudowaną
na kłamstwie, krwi i ucisku…
I ogłoszą wszystkie narody niższymi i grzesznymi,
i wezwą przed oblicze przez nich stworzonego Boga
kajać się i prosić o wybaczenie za czyny
dokonane i nie dokonane…

Ciekawi mnie ten fragment ponieważ jeśli on na prawdę zapowiada narodzenie Chrystusa to znaczy że w wedach też można znaleźć wiarygodne proroctwa!.

"Kapłani Złotego Tura". Tur w słowiańskim panteonie bóstw jest tożsamym z "thorem", czyli znowu władcą błyskawic. To kolejne imię peruna. Bardzo prawdopodobne że chodzi tu o Stwórce. Więc kim są kapłani złotego tura?

Nie udało mi się na razie ustalić kim był, dowiedziałem się jedynie że to bardzo popularna nazwa trofeów przeróżnych imprez sportowych. Jeśli owi kapłani przyczynili się do śmierci Mesjasza to wskazuje na elitę Kapłańską Judejskiej świątyni, oraz uczonych w piśmie. Pewnym śladem może być złoty cielec który również przedstawiał wizerunek byka. Ten który został sporządzony pod górą Synaj podczas nadawani prawa izraelitom. Oczywiście to bardzo naciągane ale na razie nie mam innych połączeń!

Dalsza część wskazuje że po śmierci "Wysłańca" ogłoszą go Bogiem i stworzą religię nową. To tak bardzo pasuje do Watykańskiej nierządnicy, ogłoszą wyższość nad innymi narodami, czasy średniowiecza i dyktatury papieskiej, krew i ucisk, szalejąca inkwizycja. Jak sobie przypominamy głównym powodem palenia na stosie było uznanie że w opłatku jest "bóg". To może być owe wzywanie narodów przed oblicze stworzonego przez nich "Boga", może hostii?! Ciekawe bardzo!
Sponsored content

Wedy słowiańskie VS Prawo Boże Empty Re: Wedy słowiańskie VS Prawo Boże

Powrót do góry
Permissions in this forum:
Nie możesz odpowiadać w tematach