Go down
avatar
Cyryl
Liczba postów : 1422
Join date : 21/03/2015
https://cyryl27.wordpress.com/

Daniel i czas, czasu i połowy czasu a plan 3 wojen światowych... Empty Daniel i czas, czasu i połowy czasu a plan 3 wojen światowych...

on 30th Czerwiec 2015, 11:13
Prorok Daniel doznał ciekawego objawienia:

Dan 12 napisał:(6) I jeden powiedział do męża obleczonego w szatę lnianą, który stał ponad wodą rzeki: Kiedy zakończą się te dziwne rzeczy, które wymieniłeś?

(7) Wtedy słyszałem męża obleczonego w szatę lnianą, który stał nad wodami rzeki, podniósł swoją prawą rękę ku niebu i przysiągł na Tego, który żyje wiecznie: Będzie to trwało czas, czasy i półowę czasu: kiedy rozproszenie się zakończy, oni poznają te wszystkie rzeczy.

(Cool I słyszałem to, lecz tego nie rozumiałem, i rzekłem: O Panie mój! Co będzie końcem tych rzeczy?

(9) A on odrzekł: Idź, Danielu, bo słowa są zamknięte i zapieczętowane aż do czasów końca.

(10) Wielu musi być sprawdzanych, dokładnie wybielonych i wypróbowanych w ogniu, i uświęconych lecz przestępcy będą łamać Prawo, i żaden przestępca nie będzie miał poznania, lecz mądrzy będą to rozumieli.

(11) Od czasu zniesienia ofiary wieczystej, kiedy ohyda spustoszenia będzie postawiona, (upłynie) tysiąc dwieście dziewięćdziesiąt dni.

(12) Błogosławiony ten, kto wyczeka do tysiąca trzystu trzydziestu pięciu dni.

Zobaczmy co oznacza termin :

czas, czasy i półowę czasu: kiedy rozproszenie się zakończy, oni poznają te wszystkie rzeczy.

Czy oznacza ono tylko liczbę dni i lat????

Otóż moim zdaniem oznaczać to może co innego. Jest to podział czasu Ucisku narodu wybranego, żyjącego w rozproszeniu Izraela - czyli Słowian.

Otóż wtedy Bóg przez swego syna zabierze Izrael - Słowian na pustynie z dala od szatana.

Otóż termin czas, czasy i połowę czasu oznaczać może plan 3 wojen światowych:

http://www.zbawienie.com/plan3wojen.htm

Otóż pierwsza wojna światowa to czas w którym ucierpiała nie tylko rasa biała ale Słowianie, Polacy, Rosjanie. Oznacza ona termin czas.

Termin czasy oznacza ekspansje komunizmu który wymordował miliony Słowian Rosjan, Polaków i innych oraz 2 wojnę światową.

Natomiast termin połowa czasu oznacza jedno:

Otóż oznacza wypełnienie się planu trzeciej wojny światowej tylko w połowie!!!!

Wtedy może nastąpić zniszczenie Watykanu - który jest realizatorem tego planu, a przedtem lub potem porwanie Niewiasty czyli Izraela.

Zobaczmy państwa Słowian są jak na razie wolne od islamistów. Wyjątek to Rosja ale tam z jakiegoś powodu Putin (który po cichu wspiera islam) trzyma pod twardym butem islamistów.

Oczywiście trwają plany aby do Polski przyjąć pod przymusem UE (Watykanu) tysiące islamistów. Zresztą sam papież Franciszek, przyznał, że gra Va Bank i spodziewa się swojego i Watykanu upadku.

Dodatkowo mamy Rosje której przywódca Putin stwierdził, że jest wrogiem NWO.

Oznacza to, że wdrażanie planu trzeciej wojny idzie z oporem.

Zobaczmy co powiedział Isus na temat połowy czasu:

Mat 24 napisał:(14) I będzie głoszona ta ewangelia o Królestwie po całej ziemi na świadectwo wszystkim narodom, i wtedy nadejdzie koniec.

(15) Gdy więc ujrzycie na miejscu świętym ohydę spustoszenia, którą przepowiedział prorok Daniel - kto czyta, niech uważa -

(16) Wtedy ci, co są w Judei, niech uciekają w góry;

(17) Kto jest na dachu, niech nie schodzi, aby co wziąć z domu swego;

(18) A kto jest na roli, niech nie wraca, by zabrać swój płaszcz.

(19) Biada też kobietom brzemiennym i karmiącym w owych dniach.

(20) Módlcie się tylko, aby ucieczka wasza nie wypadła zimą albo w sabat.

(21) Wtedy bowiem nastanie wielki ucisk, jakiego nie było od początku świata aż dotąd, i nie będzie.

(22) A gdyby nie były skrócone owe dni, nie ocalałaby żadna istota, lecz ze względu na wybranych będą skrócone owe dni.

Czyli ostatni etap czasu zostanie skrócony do połowy. Isus tutaj mówi o porwaniu całego Izraela, Niewiasty.

Zostanie skrócony ponieważ gdyby tak się nie stało to nie ocalałby żadna istota.

Jaki mają cel plany 3 wojen z punktu widzenia Boga???

Dan 12 napisał:(10) Wielu musi być sprawdzanych, dokładnie wybielonych i wypróbowanych w ogniu, i uświęconych lecz przestępcy będą łamać Prawo, i żaden przestępca nie będzie miał poznania, lecz mądrzy będą to rozumieli.

Otóż Niewiasta - Izrael, musi do końca urodzić chłopczyka, czyli liczba 144 tys. musi się wypełnić. W tym celu wielu kandydatów na współkróli musi zostać wypróbowanych.

Zobaczmy co powiedział Isus:

Mat 24 napisał:(4) A Isus odpowiadając, rzekł im: Baczcie, żeby was kto nie zwiódł.

(5) Albowiem wielu przyjdzie w imieniu moim, mówiąc: Jam jest Chrystus, i wielu zwiodą.

(6) Potem usłyszycie o wojnach i wieści wojenne. Baczcie, abyście się nie trwożyli, bo musi się to stać, ale to jeszcze nie koniec.

(7) Powstanie bowiem naród przeciwko narodowi i królestwo przeciwko królestwu, i będzie głód, i mór, a miejscami trzęsienia ziemi.

(Cool Ale to wszystko dopiero początek boleści.

(9) Wtedy wydawać was będą na udrękę i zabijać was będą, i wszystkie narody pałać będą nienawiścią do was dla imienia mego.

(10) I wówczas wielu się zgorszy i nawzajem wydawać się będą, i nawzajem nienawidzić.

(11) I powstanie wielu fałszywych proroków, i zwiodą wielu.

(12) A ponieważ bezprawie się rozmnoży, przeto miłość wielu oziębnie.

(13) A kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony.

dwie wojny spowodowały wzrost bezprawia i osłabienie chrześcijaństwa w narodach - oziębienie miłości.

Ale pomimo tego mamy trwać w tej miłości do końca.

Czas ucisku zostanie skrócony.

Bóg kontroluje te wydarzenia bracia i siostry!!!
thewordwatcher
thewordwatcher
Admin
Liczba postów : 4550
Join date : 18/03/2015
Skąd : Perth, Australia
http://zbawienie.com

Daniel i czas, czasu i połowy czasu a plan 3 wojen światowych... Empty Re: Daniel i czas, czasu i połowy czasu a plan 3 wojen światowych...

on 30th Czerwiec 2015, 12:22
Message reputation : 100% (2 votes)
Tym razem się z tobą raczej nie zgodzę Cyrylu.

czas, czasy i połowa czasu to 42 miesiące, 1260 dni, 3.5 roku. Sprawdź wszystkie miejsca w Biblii odnośnie tych liczb a zobaczysz, ze chodzi i ten sam okres czasu.

Czyli Naród Wybrany będzie sądzony na pustyni 3.5 roku. W tym samym okresie w Jerozolimie będzie prorokowało 2 świadków a na reszcie świata będzie wielki ucisk.

Jeżeli mówimy o Danielu...

(11) Od czasu zniesienia ofiary wieczystej, kiedy ohyda spustoszenia będzie postawiona, (upłynie) tysiąc dwieście dziewięćdziesiąt dni.

(12) Błogosławiony ten, kto wyczeka do tysiąca trzystu trzydziestu pięciu dni.

O ile te wersety nie są skażone, jak inne z Daniela, to one częściowo potwierdzają Objawienie.

Ale problem tkwi w tym, że w momencie uwolnienia Ludu Bożego Daniel zapowiada zmartwychwstanie, o którym żaden inny werset nie mówi.

Także zdanie o zniesieniu ofiary wieczystej nie ma nigdzie indziej potwierdzenia.

Te wersety są do pewnego stopnia sprzeczne z Objawieniem. Dlatego bardziej opieram się na Objawieniu a ono potwierdza ten okres 3.5 roku

Oczywiście, że mogę gdzieś popełniać błąd, ale Objawienie jest logiczne i wyraźne w tej kwestii.

3.5 roku na pustyni dla Narodu Wybranego i w tym samym czasie 2 świadków w Jerozolimie ujawnia sekret szatana i plany Boże.

Ten okres jest także wielkim uciskiem dla reszty świata, ponieważ szatan nie ma już dostępu do Niewiasty.

I z tego ucisku wyjdzie Wielka Rzesza.

Zwłaszcza to zmartwychwstanie nie ma sensu.

Dan 12:2  A wielu z tych, którzy śpią w prochu ziemi, obudzą się, jedni do żywota wiecznego, a drudzy na hańbę i wieczne potępienie.


Na pewno nie chodzi tutaj o 144.000 ponieważ część z nich zmartwychwstanie w tzw. pierwszym zmartwychwstaniu tylko i wyłącznie do życia wiecznego.

Obie liczby to 1290 dni czyli jeden miesiąc po Wielkim Ucisku czyli po 1260 dni coś się dobrego wydarzy.

Także liczba 1335 jest bardzo zagadkowa - 2.5 miesiąca po Wielkim Ucisku.

Zawsze miałem mieszane uczucia odnośnie tych wersetów. Może są to zapowiedzi, których nadal nie rozumiemy ale to zmartwychwstanie na sąd nie bardzo ma sens oraz wstrzymanie tej ofiary.

_________________
Ojcze nasz, któryś jest w niebie, Święć się imię twoje, przyjdź Królestwo twoje, bądź wola twoja, jak w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj, i odpuść nam nasze winy, jak i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Albowiem twoje jest Królestwo i moc, i chwała na wieki wieków. Niech się stanie.
----------------------------------------------------------------------------------------------
huberkinky@protonmail.com
http://www.zbawienie.com http://www.proroctwa.com
https://www.youtube.com/thewordwatcher
https://www.youtube.com/HenryKubik
avatar
Cyryl
Liczba postów : 1422
Join date : 21/03/2015
https://cyryl27.wordpress.com/

Daniel i czas, czasu i połowy czasu a plan 3 wojen światowych... Empty Re: Daniel i czas, czasu i połowy czasu a plan 3 wojen światowych...

on 30th Czerwiec 2015, 21:05
thewordwatcher napisał:Zawsze miałem mieszane uczucia odnośnie tych wersetów. Może są to zapowiedzi, których nadal nie rozumiemy ale to zmartwychwstanie na sąd nie bardzo ma sens oraz wstrzymanie tej ofiary.

Rzeczywiście, Apokalipsa zapowiada, że sąd będzie dopiero po drugim zmartwychwstaniu.

Natomiast ludzie którzy pierwsi zmartwychwstaną nie będą podlegali śmierci drugiej.

Dzięki Henryku za spostrzeżenie i uwagi!
Marysia87
Marysia87
Liczba postów : 197
Join date : 18/03/2015
Skąd : Katowice

Daniel i czas, czasu i połowy czasu a plan 3 wojen światowych... Empty Re: Daniel i czas, czasu i połowy czasu a plan 3 wojen światowych...

on 1st Lipiec 2015, 01:27
Message reputation : 100% (1 vote)
Jeśli chodzi o fragment Daniela :

(11) Od czasu zniesienia ofiary wieczystej, kiedy ohyda spustoszenia będzie postawiona, (upłynie) tysiąc dwieście dziewięćdziesiąt dni.

(12) Błogosławiony ten, kto wyczeka do tysiąca trzystu trzydziestu pięciu dni.

to ja rozumiem, że te 3,5 roku nastąpi od momentu USTAWIENIA OHYDY.
Czyli w momencie, kiedy ta ohyda spustoszenia zostanie postawiona (czy to obraz bestii, która ożyje?), a zanim zacznie przemawiać, Bóg wyprowadzi swój lud w bezpieczne miejsce, aby nikt z nich nie musiał stanąć przed wyborem przyjęcia znaku bestii. Wybór ten dostaną jedynie pozostałe ludy, które w ten sposób będą miały możliwość otworzyć sobie drogę do zbawienia.

Wracając do wersetu:
(11) Od czasu zniesienia ofiary wieczystej, kiedy ohyda spustoszenia będzie postawiona, (upłynie) tysiąc dwieście dziewięćdziesiąt dni.
Logicznie dwa pierwsze sformułowania:
1) Od czasu zniesienia ofiary wieczystej
2) kiedy ohyda spustoszenia będzie postawiona
Nie są sobie równoznaczne w czasie.
Chodzi o to, że już PO śmierci Chrystusa, w czasie KIEDY postawią ohydę, to się stanie.
Po Okupie, ale nie w tym samym momencie, tylko w jakimś przedziale czasowym PO tym okupie, a dokładniej w przedziale czasu, kiedy powstanie 'ohyda'.

Daniel i czas, czasu i połowy czasu a plan 3 wojen światowych... Dn11_zpsiwmfwq6g

(taka analiza logiczna zdania Wink) Mam nadzieję, że nie zamieszałam Smile
Sponsored content

Daniel i czas, czasu i połowy czasu a plan 3 wojen światowych... Empty Re: Daniel i czas, czasu i połowy czasu a plan 3 wojen światowych...

Powrót do góry
Permissions in this forum:
Nie możesz odpowiadać w tematach