Jedynie On może nam pomóc, a obiecał to nam z... wybaczeniem bałwochwalstwa katolikom!