Sprawa Lutra... czyli moja polemika z Detektywem Prawdy!!!

Zobacz poprzedni temat Zobacz następny temat Go down

Sprawa Lutra... czyli moja polemika z Detektywem Prawdy!!!

Pisanie by Cyryl on 6th Marzec 2017, 21:45

Przedstawiam dwa moje posty w tym temacie jako wstęp.

Post nr 1:


Cyryl napisał:W tych tematach, pokazałem cytaty Lutra - który był skrajnym zwolennikiem Pawła z Tarsu -, w których to zwalcza on listy Judy i Jakuba oraz Apokalipsę:
http://zbawienie.forumotion.com/t3p450-watykan-wielka-nierzadnica
http://zbawienie.forumotion.com/t82-zwierze-drugie-wychodzace-z-ziemi

Ale ten artykuł, wraz z cytatami Lutra pokazałem w komentarzu na stronie detektywa Prawdy w tym temacie:
http://detektywprawdy.pl/2017/02/28/a-co-gdyby-polska-byla-protestancka/

Otóż mój komentarz nie został zatwierdzony przez Piotra i nadal czeka na akceptacje:

detektyw prawdy napisał:

Cyryl
1 marca 2017 at 21:11
Your comment is awaiting moderation.
Dobra a teraz kubeł zimnej wody dla zwolenników protestantyzmu:
Jak powszechnie wiadomo, Reformatorzy zmienili – po niemal półtora tysiącu latach – obowiązujący kanon ksiąg biblijnych, usuwając z niego szereg ksiąg ( o różnicach w kanonie pisałem w tekście Kanon ksiąg Pisma Świętego . Jakie były powody ich usunięcia 1?
Luter zdefiniował zasadę tylko biblia, uważając iż wiary Kościoła nie może determinować wielowiekowa Tradycja. Jednocześnie jednak pozwolił sobie na na to, by jego własne poglądy stanowiły normę dla orzeczenia, czy dana księga jest natchniona, czy nie.
Księgi deuterokanoniczne Starego Testamentu zostały odrzucone, ponieważ wyraźnie mówią o modlitwie za umarłych – co było praktyką zwalczaną przez Lutra.
O odrzuceniu ksiąg ST slyszeli wszyscy ( do dziś protestanckie wydania Biblii mają o 7 ksiąg mniej), jednak mało kto wie iż autor 95 tez podjął próbę wyrzucenia z kanonu Biblii także kilku niewygodnych ksiąg Nowego Testamentu. Uważał on, że List św. Jakuba przeczący zbawieniu wyłącznie przez wiarę jest listem słomianym; podobnie w Liście do Hebrajczyków Luter znajduje jeno drzewo, słomę i siano razem pomieszane.
Poniżej zacytuję pewne fragmenty z dzieł Marcina Lutra które pokazują wyraźnie nie tylko to, iż ten Reformator odmawiał niektórym księgom Nowego Testamentu natchnienia Ducha Świętego, ale także czynił to, ponieważ treść tych ksiąg nie pasowała do jego teorii.
Krótko mówiąc, jego postawę można by streścić w słowach >>Nauke czerpiemy wyłącznie z Biblii – ale co jest Biblią ustalamy na podstawie zgodności księgi z nauką Marcina Lutra<<.
Szczególnie przeszkadzały doktorowi Marcinowi List św. Jakuba oraz List św.Judy. Aby jednak Czytelnik nie musiał mi wierzyć na słowo, oddaję głos Lutrowi, który w dziele z roku 1522 Przedmowa do Listów św. Jakuba i św. Judy2 tak uzasadnia swoją dezaprobatę wobec Listu św.Jakuba :
[…]
Po pierwsze, wbrew św. Pawłowi i całemu pozostałemu Pismu, nadaje wprost uczynkom moc usprawiedliwienia i mówi, że Abraham został usprawiedliwiony ze swoich uczynków, gdyż złożył w ofierze swojego syna. Jednak św. Paweł w Rz 4,2-3 uczy przeciw niemu, że Abraham stał się sprawiedliwy bez uczynków, jedynie przez swoją wiarę, zanim złożył w ofierze swojego syna, i dowodzi tego za pomocą 1 Mojż [Rdz] 15,6. Chociaż można by temu listowi dopomóc i znaleźć dla takiej sprawiedliwości z uczynków jakieś objaśnienie, nie można go jednak obronić w tym, że tekst z 1 Mojż 15 (który mówi jedynie o wierze Abrahama, a nie o jego uczynkach, jak go przytacza św. Paweł w Rz 4,3) przenosi on na uczynki. Wada ta dowodzi, że nie jest to list apostoła.
[…]
I wszystkie porządne święte księgi mają wspólne to, wszystkie razem zwiastują i głoszą Chrystusa. Jest to też prawdziwy kamień probierczy do badania wszystkich ksiąg, gdy się widzi, czy głoszą one Chrystusa, czy nie, ponieważ całe Pismo ukazuje Chrystusa (Rz 3,21), a św. Paweł nie chce znać niczego, jak tylko Chrystusa (1 Kor 2,2). To, co Chrystusa nie naucza, nie jest apostolskie, nawet gdyby nauczał tego św. Piotr, albo św. Paweł. Natomiast to, co Chrystusa zwiastuje, jest apostolskie, nawet gdyby zwiastował to Judasz, Annasz, Piłat i Herod.
Lecz ten Jakub nic więcej nie robi, tylko popędza ku prawu i jego uczynkom i tak niedbale wrzuca jedno obok drugiego, że wydaje mi się, iż był to jakiś dobry i pobożny człowiek, który wziął kilka wypowiedzi uczniów apostołów i tak rzucił je na papier lub być może list ten napisany został przez kogoś innego na podstawie jego kazania. Nazywa prawo prawem wolności, chociaż św. Paweł nazywa je prawem niewoli, gniewu, śmierci i grzechu.
[…]
Summa: chciał on odeprzeć tych, którzy zdali się na wiarę bez uczynku, a był w tej sprawie zbyt słaby pod względem umysłu, rozumienia i słów, toteż rozrywa Pismo i sprzeciwia się przez to Pawłowi i całemu Pismu. Chce osiągnąć przez głoszenie prawa to, co apostołowie osiągają przez pobudzanie do miłości. Dlatego nie chcę go mieć w swojej Biblii wśród właściwych głównych ksiąg, nie chcę jednak przez to nikomu bronić traktować go i cenić tak, jak ma ochotę, ponieważ jest w nim poza tym wiele dobrych wypowiedzi. Jeden świadek to nie jest żaden świadek w ziemskich sprawach; jak ma więc tylko ten jeden, sam, mieć znaczenie wobec Pawła i całego pozostałego Pisma?
[…]
W powyższym tekście wyraźnie widać, iż wystarczającym powodem dla odrzucenia księgi natchnionej jest jej niezgodność z , sformułowaną przez Lutra, zasadą tylko wiara.
To tyle na temat Listu Sw.Jakuba. Przy okazji zajrzyjmy jednak do komentarza Marcina Lutra (także pochodzącego z 1522 roku) do Ksiegi Apokalipsy (Objawienia św Jana):
[…]
Widzę w tej księdze niejeden brak, tak że nie uznaję jej ani za apostolską, ani prorocką.
[…]
W Starym Testamencie, a cóż dopiero w Nowym, nie ma również żadnego proroka, który by przez cały czas posługiwał się widzeniami i obrazami, tak że traktuję to prawie na równi z Czwartą Księgą Ezdrasza i nie mogę znaleźć niczego, co by wskazywało, że jest to ułożone przez Ducha Świętego.
[…]
Ponadto zdaje mi się przesadą, że tak bardzo poleca swoją księgę, bardziej niż robią to inne święte księgi (które zawierą o wiele więcej), i grozi, że gdyby ktoś z niej coś ujął, to i Bóg jemu ujmie itd. Natomiast błogosławieni mają być ci, którzy zachowują to, co jest tam napisane (Obj [Ap] 22,14.18 nn). Jednakże nikt nie wie, co to jest, a co dopiero, żeby miał to ktoś zachowywać. Tyle więc z tego jest, jakbyśmy tej księgi nie mieli isnieją też chyba o wiele cenniejsze księgi, które należy zachowywać.
[…]
W końcu niech każdy o niej sądzi, jak każe mu jego duch; mój duch nie może się z tą księgą zgodzić, a wystarczającą przyczyną, aby nie cenić jej wysoko, jest dla mnie to, że Chrystus nie jest w niej ani nauczany, ani poznawany. A to przecież apostoł powinien robić przede wszystkim, jak mówi Chrystus w Dz 1,8: "Będziecie moimi świadkami". Dlatego pozostaję przy księgach, które przedstawiają mi Chrystusa jasno i czysto.
Co jak co, ale samopoczucie to miał Luter niezłe, Prawda ?
Przytoczone wyżej cytaty nie są jakimś wymysłem kontrreformacji – czytelnik może je znaleźć w wydawanych przez Kościół Luterański pismach Reformatora.
W późniejszym czasie Marcin Luter wprawdzie opamiętał się nieco3 (poprzestał na usunięciu ksiąg deuterokanonicznych Starego Testamentu i zamieścił kwestionowane przez siebie księgi Nowego Testamentu – co Prawda jedynie jako aneks). Za to w wydanym przez siebie tłumaczeniu Biblii4posunął się do zafałszowania tekstu Listu do Rzymian zastępując sformulowanie "sprawiedliwosc Boza" na "sprawiedliwosc, ktora jest wazna wobec Boga" a "usprawiedliwienie przez wiare" na usprawiedliwienie tylko przez wiare" /Rz 3, 26/.
Marcin Luter deklarował, iż Jego nauka zgodna jest z nauką Pisma – ale przystosowywał Pismo do nauki, a nie odwrotnie.
http://www.analizy.biz/marek1962/wybiorczosc.htm

http://detektywprawdy.pl/2017/02/28/a-co-gdyby-polska-byla-protestancka/

Moim zdaniem postawa Piotra względem mojego komentarza pokazuje, że ten artykuł to dosłownie nokaut prawdy dla zwolenników Pawła oraz dla Brein Breakera, który zwalcza nie tylko Pawła ale Apokalipsę i ewangelie Mateusza i Jana.

Dlaczego???

Ponieważ Luter był skrajnym zwolennikiem wszelkich nauk i doktryn Pawła z Tarsu. Co więcej Luter był uczonym i teologiem więc prezentował konsekwentne myślenie i zauważył, że listy Jakuba, Judy oraz w szczególności Apokalipsa to zagrożenie dla nauk Pawła.

Dlatego Piotr ma problem z moim komentarzem który jest właściwe cytatem jednego artykułu oraz cytatem poglądów Lutra. Piotr w swoim artykule dywaguje jak by było wspaniele jakby to Polska była protestancka....

... tylko czy było by to dla nas lepsze???

Przecież protestantyzm bazuje już w 100% na szatańskiej doktrynie Pawła, że zbawienie jest z łaski a nie z uczynków.

Obok Lutra jeszcze skrajniejszym zwolennikiem doktryny Pawła był Kalwin. Przypomnę Oliver Cromwell protestant, zbrodniarz wojenny i podżegacz wojenny. To on był współwinnym potopu Szweckiego:


blog cyryla napisał:
A zobaczmy kto inspirował inwazje Szwedów na Polskę jak nie:
http://pl.wikipedia.org/wiki/Oliver_Cromwell
„Rzeczywiście, Olivier Cromwell podjudzał Karola Gustawa by „utrącił róg katolickiej bestii”. Cromwell uchodził wówczas za wodza protestantów europejskich i jego głos wiele ważył dla szwedzkiego władcy.
Co ciekawe, Cromwell równie mocno poparł plany rozbiorowe z Radnot. „
http://www.historycy.org/index.php?showtopic=62225
„W 1649 r. tajne związki usuwają katolicką dynastię Stuartów na rzecz masona Cromwella. W 1655r za namową Żyda Komeńskiego uderzają na Polskę członkowie ” Zakonu Palmowego – Karol Gustaw król Szwecji, Fryderyk elektor Pruski oraz Rakoczy.”
http://www.eioba.pl/a/45vz/nazwiska-masonow-polskich
Cromwell sprowadził do Anglii żydów, i zobaczcie że Anglia stała się siedzibą rodów bankierskich takich jak: Rothschild, którzy są:
„Rothschild (pl. Rotszyld) – międzynarodowa rodzina niemieckich Żydów, związana z bankowością i finansami, posiadająca silną pozycję w Europie z nadanymi tytułami szlacheckimi przez rządy Austrii i Wielkiej Brytanii. Jest to jedna z najbogatszych rodzin na świecie. Już w XIX wieku nazwisko Rothschildów było synonimem bogactwa.”
http://pl.wikipedia.org/wiki/Rothschildowie
Cromwell, jako autorytet protestantów, nie dość, że stworzył koalicje z państw protestanckich, to zrobił swoistą „reklamę” protestantom w Polsce. Po potopie szwedzkim, jezuici uzyskali w Polsce i wśród naszego narodu spore wpływy. Jednak nawet te „wpływy” okazały się krótkie, i Watykanowi bardziej opłacało się Polskę rozebrać.  

https://cyryl27.wordpress.com/2015/12/06/dlaczego-watykan-tak-nienawidzi-polske-i-polakow/


Co dla Piotra jest cudowne???


Potop Szweckim w którym protestanci wymordowali 4,5 miliona Polaków???

Katolicyzm jednak nie uznaje całkowicie, że zbawienie zależy tylko od łaski a nie od uczynków.

Protestanci uważali, że od łaski i dlatego nie mieli oporów przed mordami, rozbojami i innymi przejawami łamania prawa Bożego w Polsce w czasie potopu.

Zresztą w 1526 roku czym zasłynęli protestanci. Nie dość, że złupili Rzym wymordowali 12 tysięcy mieszkańców, złupili Rzym.... ale ci kretyni zrobili coś głupszego. Otóż przebywali wiele miesięcy w mieście i nie grzebali ciała przez co sami zaczęli umierać. A gdyby przestrzegali Tory to zadbali by o grzebanie ciał.

Piotr chyba zapomniał, ze epoka Renesansu, czyli czas reformacji zapoczątkował epokę nie mycia się. W średniowieczu myto się często. Dlatego w renesansie owi żołnierze nie grzebali ciał i nie myli się.

A dlaczego??? Ponieważ nauki Pawła stwierdzały, że prawo Boże (czyli także przepisy higieniczne) nie są ważne liczy się tylko łaska.

Przypomnę pierwszy król elekcyjny Henryk Walezy z Polski jak uciekł do Francji przywiózł wynalazek toalety w pałacach i zamkach w całej Europie Zachodniej szlachta załatwiała swoje potrzeby gdzie chciała. Polacy słynęli z czystości.

Ale do rzeczy. Piotr zachwyca się protestantyzmem choć różnica pomiędzy nim a katolicyzmem jest taka jak wybór pomiędzy dżumą a cholerą.

Sam tekst Lutra pokazuje jak ważna jest Apokalipsa i listy Jakuba i Judy.

Dlaczego???

Ponieważ te teksty powstały w odpowiedzi na nauki Pawła i wskazują one na to kim w rzeczywistości jest Paweł.

Także Brein Breaker ma kłopot. Zwolennik Pawła - Luter - zwalczał Apokalipsę.

http://zbawienie.forumotion.com/t186p125-falszywy-apostol-pawel-szatanski-kon-trojanski

Post nr 2:


Cyryl napisał:W tym temacie w moim ostatnim poście (z 4 marca godz. 21:38), skomentowałem sytuacje w której Piotr nie opublikował mojego posta:

http://zbawienie.forumotion.com/t186p125-falszywy-apostol-pawel-szatanski-kon-trojanski

Otóż Piotr przeczytał mój post i zatwierdził go ale uwaga 5 marca 2017 roku czyli cztery dni po. Oto mój komentarz i komentarz Piotra:


Cyryl
1 marca 2017 at 21:11
Dobra a teraz kubeł zimnej wody dla zwolenników protestantyzmu:
Jak powszechnie wiadomo, Reformatorzy zmienili – po niemal półtora tysiącu latach – obowiązujący kanon ksiąg biblijnych, usuwając z niego szereg ksiąg ( o różnicach w kanonie pisałem w tekście Kanon ksiąg Pisma Świętego . Jakie były powody ich usunięcia 1?
Luter zdefiniował zasadę tylko biblia, uważając iż wiary Kościoła nie może determinować wielowiekowa Tradycja. Jednocześnie jednak pozwolił sobie na na to, by jego własne poglądy stanowiły normę dla orzeczenia, czy dana księga jest natchniona, czy nie.
Księgi deuterokanoniczne Starego Testamentu zostały odrzucone, ponieważ wyraźnie mówią o modlitwie za umarłych – co było praktyką zwalczaną przez Lutra.
O odrzuceniu ksiąg ST slyszeli wszyscy ( do dziś protestanckie wydania Biblii mają o 7 ksiąg mniej), jednak mało kto wie iż autor 95 tez podjął próbę wyrzucenia z kanonu Biblii także kilku niewygodnych ksiąg Nowego Testamentu. Uważał on, że List św. Jakuba przeczący zbawieniu wyłącznie przez wiarę jest listem słomianym; podobnie w Liście do Hebrajczyków Luter znajduje jeno drzewo, słomę i siano razem pomieszane.
Poniżej zacytuję pewne fragmenty z dzieł Marcina Lutra które pokazują wyraźnie nie tylko to, iż ten Reformator odmawiał niektórym księgom Nowego Testamentu natchnienia Ducha Świętego, ale także czynił to, ponieważ treść tych ksiąg nie pasowała do jego teorii.
Krótko mówiąc, jego postawę można by streścić w słowach >>Nauke czerpiemy wyłącznie z Biblii – ale co jest Biblią ustalamy na podstawie zgodności księgi z nauką Marcina Lutra<<.
Szczególnie przeszkadzały doktorowi Marcinowi List św. Jakuba oraz List św.Judy. Aby jednak Czytelnik nie musiał mi wierzyć na słowo, oddaję głos Lutrowi, który w dziele z roku 1522 Przedmowa do Listów św. Jakuba i św. Judy2 tak uzasadnia swoją dezaprobatę wobec Listu św.Jakuba :
[…]
Po pierwsze, wbrew św. Pawłowi i całemu pozostałemu Pismu, nadaje wprost uczynkom moc usprawiedliwienia i mówi, że Abraham został usprawiedliwiony ze swoich uczynków, gdyż złożył w ofierze swojego syna. Jednak św. Paweł w Rz 4,2-3 uczy przeciw niemu, że Abraham stał się sprawiedliwy bez uczynków, jedynie przez swoją wiarę, zanim złożył w ofierze swojego syna, i dowodzi tego za pomocą 1 Mojż [Rdz] 15,6. Chociaż można by temu listowi dopomóc i znaleźć dla takiej sprawiedliwości z uczynków jakieś objaśnienie, nie można go jednak obronić w tym, że tekst z 1 Mojż 15 (który mówi jedynie o wierze Abrahama, a nie o jego uczynkach, jak go przytacza św. Paweł w Rz 4,3) przenosi on na uczynki. Wada ta dowodzi, że nie jest to list apostoła.
[…]
I wszystkie porządne święte księgi mają wspólne to, wszystkie razem zwiastują i głoszą Chrystusa. Jest to też prawdziwy kamień probierczy do badania wszystkich ksiąg, gdy się widzi, czy głoszą one Chrystusa, czy nie, ponieważ całe Pismo ukazuje Chrystusa (Rz 3,21), a św. Paweł nie chce znać niczego, jak tylko Chrystusa (1 Kor 2,2). To, co Chrystusa nie naucza, nie jest apostolskie, nawet gdyby nauczał tego św. Piotr, albo św. Paweł. Natomiast to, co Chrystusa zwiastuje, jest apostolskie, nawet gdyby zwiastował to Judasz, Annasz, Piłat i Herod.
Lecz ten Jakub nic więcej nie robi, tylko popędza ku prawu i jego uczynkom i tak niedbale wrzuca jedno obok drugiego, że wydaje mi się, iż był to jakiś dobry i pobożny człowiek, który wziął kilka wypowiedzi uczniów apostołów i tak rzucił je na papier lub być może list ten napisany został przez kogoś innego na podstawie jego kazania. Nazywa prawo prawem wolności, chociaż św. Paweł nazywa je prawem niewoli, gniewu, śmierci i grzechu.
[…]
Summa: chciał on odeprzeć tych, którzy zdali się na wiarę bez uczynku, a był w tej sprawie zbyt słaby pod względem umysłu, rozumienia i słów, toteż rozrywa Pismo i sprzeciwia się przez to Pawłowi i całemu Pismu. Chce osiągnąć przez głoszenie prawa to, co apostołowie osiągają przez pobudzanie do miłości. Dlatego nie chcę go mieć w swojej Biblii wśród właściwych głównych ksiąg, nie chcę jednak przez to nikomu bronić traktować go i cenić tak, jak ma ochotę, ponieważ jest w nim poza tym wiele dobrych wypowiedzi. Jeden świadek to nie jest żaden świadek w ziemskich sprawach; jak ma więc tylko ten jeden, sam, mieć znaczenie wobec Pawła i całego pozostałego Pisma?
[…]
W powyższym tekście wyraźnie widać, iż wystarczającym powodem dla odrzucenia księgi natchnionej jest jej niezgodność z , sformułowaną przez Lutra, zasadą tylko wiara.
To tyle na temat Listu Sw.Jakuba. Przy okazji zajrzyjmy jednak do komentarza Marcina Lutra (także pochodzącego z 1522 roku) do Ksiegi Apokalipsy (Objawienia św Jana):
[…]
Widzę w tej księdze niejeden brak, tak że nie uznaję jej ani za apostolską, ani prorocką.
[…]
W Starym Testamencie, a cóż dopiero w Nowym, nie ma również żadnego proroka, który by przez cały czas posługiwał się widzeniami i obrazami, tak że traktuję to prawie na równi z Czwartą Księgą Ezdrasza i nie mogę znaleźć niczego, co by wskazywało, że jest to ułożone przez Ducha Świętego.
[…]
Ponadto zdaje mi się przesadą, że tak bardzo poleca swoją księgę, bardziej niż robią to inne święte księgi (które zawierą o wiele więcej), i grozi, że gdyby ktoś z niej coś ujął, to i Bóg jemu ujmie itd. Natomiast błogosławieni mają być ci, którzy zachowują to, co jest tam napisane (Obj [Ap] 22,14.18 nn). Jednakże nikt nie wie, co to jest, a co dopiero, żeby miał to ktoś zachowywać. Tyle więc z tego jest, jakbyśmy tej księgi nie mieli isnieją też chyba o wiele cenniejsze księgi, które należy zachowywać.
[…]
W końcu niech każdy o niej sądzi, jak każe mu jego duch; mój duch nie może się z tą księgą zgodzić, a wystarczającą przyczyną, aby nie cenić jej wysoko, jest dla mnie to, że Chrystus nie jest w niej ani nauczany, ani poznawany. A to przecież apostoł powinien robić przede wszystkim, jak mówi Chrystus w Dz 1,8: "Będziecie moimi świadkami". Dlatego pozostaję przy księgach, które przedstawiają mi Chrystusa jasno i czysto.
Co jak co, ale samopoczucie to miał Luter niezłe, Prawda ?
Przytoczone wyżej cytaty nie są jakimś wymysłem kontrreformacji – czytelnik może je znaleźć w wydawanych przez Kościół Luterański pismach Reformatora.
W późniejszym czasie Marcin Luter wprawdzie opamiętał się nieco3 (poprzestał na usunięciu ksiąg deuterokanonicznych Starego Testamentu i zamieścił kwestionowane przez siebie księgi Nowego Testamentu – co Prawda jedynie jako aneks). Za to w wydanym przez siebie tłumaczeniu Biblii4posunął się do zafałszowania tekstu Listu do Rzymian zastępując sformulowanie "sprawiedliwosc Boza" na "sprawiedliwosc, ktora jest wazna wobec Boga" a "usprawiedliwienie przez wiare" na usprawiedliwienie tylko przez wiare" /Rz 3, 26/.
Marcin Luter deklarował, iż Jego nauka zgodna jest z nauką Pisma – ale przystosowywał Pismo do nauki, a nie odwrotnie.
http://www.analizy.biz/marek1962/wybiorczosc.htm

Odpowiedz
[list=children]
[*]
admin
5 marca 2017 at 14:11
Cyrylu,
Miałem nie odpisywać wcale na Twój komentarz ale i tez nosiłem się z odpowiedzią mailową, ponieważ niestety będe musiał zrobić to co Ty przez ostatnie dwa lata robiłeś na forum na którym się udzielasz. Po prostu wjeżdżałeś na moją osobę. Do tej odpowiedzi zmusił mnie Twój wpis na forum, którego link znalazłem w statystykach. Miarka się przebrała.
z powodu Twoich fałszywych zarzutów wobec mojej osoby, bo już mnie osadziłeś, ostatni raz się odniosę do „Twojego” komentarza. Piszę „Twojego” ponieważ Twoich myśli tam jest niewiele, aczkolwiek przejdźmy do meritum.

1. „Dobra a teraz kubeł zimnej wody dla zwolenników protestantyzmu:” Tak nie napisałby żaden naśladowca Jezusa do brata w wierze. Na szczęście nimi nie jestesmy poniewaz bije przez Ciebie pycha na kilometry. Ok w Twoim mniemaniu wylałeś na mnie kubeł zimnej wody. Twoja wiara ogranicza się do stwierdzenia, że Paweł to satanista. No cmmonets.
Idziemy dalej.
2. Spłaszczasz w sposób manipulacyjny, aby pasowało to do Twoich teorii odrzucenia Pawła posługując się rzekomymi wypowiedziami Lutra. Tak jakby cały protestantyzm to był Luter. Twórcami protestantyzmu był Hus i Tyndale przed Lutrem. Uwaga kubeł zimnej wody:
Jan Hus (ur. 1370 w Husincu, zm. 6 lipca 1415
William Tyndale ur. ok. 1494 koło Dursley w hrabstwie Gloucester, zm. 6 października 1536
Luter ur. 10 listopada 1483 r. w Eisleben, zm. 18 lutego 1546
. O Lutrzee czytałem nawet, że byl pijakiem. Nie wiem ile w tym prawdy.
Masz problemy Cyrylu. To Ty odwiedzasz ten blog a nie ja Twój. Wybierasz sobie co chcesz, by udowodnic sobie że Ty jesteś idealny a 100% protestantyzmu to owoc złej nauki Pawła. Oby Bóg Cię ocenił i osądził sam za to.
Nie będe pisał epoepei na Twój temat jak niektórzy. Po prostu przestań czytac ten blog, ponieważ to obłuda. Wiesz dobrze, że posluguje sie Pawła listami i to w sposób logiczny, zgodny z Pismem.
Uważasz się za lepszego od innych. Zaraz, zaraz jaki to grzech…
Ty wiesz wszystko. Wiesz, ale wchodzisz na ten blog.
Znam różnych protestantów. Tych obłudnych i tych oddanych Bogu. Ty wrzucasz wszystkich do jednego worka. Nie wiesz jacy to ludzie i komu pomagają i jak służą Bogu..W wielu przypadkach zawstydziłbyś się, ale Ty wyznajesz wiarę intelektualną i nie potrzebujesz zboru.
Przez dwa lata wstrzymywałem się z takim komentarzem Twojej osoby licząc na Twą przemianę. O święta naiwności. Pycha wiedzy jest silniejsza.
Odnosząc się do tekstu z Newseeka, pragne podkreślić to, czego nie zrozumiałeś. Chyba każdy się ze mną zgodzi, że nie ma takiego kraju na świecie, gdzie nie byłoby grzeszników. Tak więc mieszczą się w tym załoŻeniu wszystkie kraje protestanckie.
Przesłanie tekstu z Newseeka na moim blogu jak i moich podobnych jest następujące: gdyby był protestantyzm w Polsce, bylibyśmy drugą Anglią. Do Anglii troche później dotarli jezuici a więc podtrzymano tylko to co już było.
Nie chcę wdawać się w wywody historyczne bo to nie ma sensu.
Zwracam jedynie uwagę na pewien niepodważalny fakt. To za etyką protestancką Maxa Webera stoi przyczyna bogactwa narodów. Dodam do tego jesZcze brak przekleństwa spowodowany szacunkiem do drugiego przykazania. Studiowałem socjologię, ale do tego nie potrzeba studiów, aby wiedzieć, że kazda organizacja wytwarza kulturę, a ta mentalność. Inna mentalność jest na budowie, a inna w wojsku. Teraz chyba powinieneś to zrozumieć. Inaczej wychowują dzieci Żydzi, inaczej adwentyści a jeszcze inaczej katolicy.
Tym kubłem zimnym wody itp zrównujesz się z 20letnimi chłopcami z partii Korwin, którzy pisują „Korwin zmasakrował lewaka”. Gdybyś napisal to samo bez pierwszego zdania, sens Twojej wypowiedzi był inny, ale niestety grzech pychy musi mieć ujście. Nie jesteś Cyrylu lepszy od protestantów czytających Pawła.
Jeśli robisz to co napisał apostoł Mateusz, którego chyba jeszcze uznajesz, to pełen szacunek:
31 Kiedy Syn Człowieczy przyjdzie w chwale, a z Nim wszyscy Jego aniołowie, wtedy zasiądzie na tronie w całej swojej chwale.
32 I zgromadzą się przed Nim narody całego świata, a On oddzieli jedne od drugich, jak pasterz oddziela owce od kozłów.
33 Owce ustawi po prawej stronie, a kozły po lewej.
34 Wtedy król powie tym po prawej stronie: Chodźcie, błogosławieni mojego Ojca, weźcie w posiadanie królestwo przygotowane dla was od stworzenia świata.
35 Bo byłem głodny, a nakarmiliście Mnie, byłem spragniony, a daliście Mi pić, byłem przychodniem, a przyjęliście Mnie.
36 Byłem nagi, a przyodzialiście Mnie, byłem chory, a odwiedziliście Mnie, byłem w więzieniu, a przyszliście do Mnie.
37 Wtedy sprawiedliwi odpowiedzą Mu: Panie, kiedyż to widzieliśmy Ciebie głodnym, a nakarmiliśmy Cię? Spragnionym, i daliśmy Ci pić?
38 I kiedyż to widzieliśmy, żeś przybył, i przyjęliśmy Cię? Albo żeś był nagi, i przyodzialiśmy Cię?
39 Kiedyż to widzieliśmy Cię chorego albo w więzieniu, i przyszliśmy do Ciebie?
40 A król im odpowie: Zaprawdę, powiadam wam: Coście uczynili dla jednego z tych najmniejszych moich braci, uczyniliście dla Mnie. –
41 Wtedy powie tym po lewej stronie: Precz ode Mnie, przeklęci, w ogień wieczny, zgotowany dla diabła i jego aniołów!
42 Bo byłem głodny, a nie nakarmiliście Mnie. Byłem spragniony, a nie daliście Mi pić.
43 Byłem przychodniem, a nie przyjęliście Mnie. Byłem nagi, a nie przyodzialiście Mnie. Byłem chory i w więzieniu, a nie odwiedziliście Mnie.
44 Wtedy i oni powiedzą: Panie, kiedyż to widzieliśmy Cię głodnego albo spragnionego, albo przybysza, albo nagiego, albo chorego, albo w więzieniu, i nie usłużyliśmy Ci?
45 Wtedy On odpowie im: Zaprawdę, powiadam wam: Czegoście nie zrobili dla jednego z tych najmniejszych, nie zrobiliście dla Mnie.
46 I pójdą ci na mękę wieczną, a sprawiedliwi wejdą do życia wiecznego.
Bez odbioru. Możesz żalić sie na wiadomym forum.

[/list]

http://detektywprawdy.pl/2017/02/28/a-co-gdyby-polska-byla-protestancka/#comment-87981

Otóż zgodnie z wolą Piotra odpisuje mu na naszym forum.

1. Piotrze, otóż fakty są takie, że dopiero po moim wpisie na tym forum opublikowałeś mój komentarz (który jest w większości cytatem z artykułu w którym są cytaty z Lutra i podana bibliografia). 

Przypominam mój krytyczny post w stosunku do Ciebie napisałem dopiero trzy dni po tym jak napisałem komentarz na twoim blogu. A zatem czekałem trzy dni, aż opublikujesz mój komentarz. W tym czasie zatwierdzałeś w tym samym temacie inne komentarze z datą 2 marca. Co jeszcze bardziej ciekawie drogi Piotrze, mój komentarz zatwierdziłeś dopiero po moim wpisie na temat twojego zachowania na tym forum. 

Co pokazuje, że niestety moje zastrzeżenia, które opisałem wobec Ciebie na tym forum są trafne. Dlaczego???

Ponieważ nie dość, że opublikowałeś mój komentarz po przeczytaniu mojego krytycznego postu wobec Ciebie na tym forum, to jeszcze skomentowałeś mój komentarz co jest dowodem czego???

Ano tego, że najprawdopodobniej gdybym milczał to by mój komentarz nadal nie byłby opublikowany.

Czy ja Ciebie Piotrze fałszywie oskarżam???

Nie, ja miałem podstawy tak sądzić, ponieważ komentarze z 2 marca zatwierdzałeś a mój komentarz z 1 marca nie. Zrobiłeś to dopiero po moim krytycznym wpisie na tym forum.


Piotr Zimb. napisał:1. „Dobra a teraz kubeł zimnej wody dla zwolenników protestantyzmu:” Tak nie napisałby żaden naśladowca Jezusa do brata w wierze. Na szczęście nimi nie jestesmy poniewaz bije przez Ciebie pycha na kilometry. Ok w Twoim mniemaniu wylałeś na mnie kubeł zimnej wody. Twoja wiara ogranicza się do stwierdzenia, że Paweł to satanista. No cmmonets.

Ależ ja nie wierzę Pawłowi??? Wierzę Bogu i jego Synowi.

Czy ze mnie bije pycha na kilometr???

Przecież to jest prawda. Luter jest głównym z ojców protestantyzmu, i jego poglądy które krytykowały listy Jakuba i Judy oraz Apokalipsę to kubeł zimnej wody dla zwolenników protestantyzmu.

3 dni mój komentarz nie był zatwierdzony, co oznacza, że także dla Ciebie Piotrze był to kubeł zimnej wody na gorącą głowę.


Piotr Zimb. napisał:2. Spłaszczasz w sposób manipulacyjny, aby pasowało to do Twoich teorii odrzucenia Pawła posługując się rzekomymi wypowiedziami Lutra. Tak jakby cały protestantyzm to był Luter. Twórcami protestantyzmu był Hus i Tyndale przed Lutrem. Uwaga kubeł zimnej wody:
Jan Hus (ur. 1370 w Husincu, zm. 6 lipca 1415
William Tyndale ur. ok. 1494 koło Dursley w hrabstwie Gloucester, zm. 6 października 1536
Luter ur. 10 listopada 1483 r. w Eisleben, zm. 18 lutego 1546
. O Lutrzee czytałem nawet, że byl pijakiem. Nie wiem ile w tym prawdy.

Otóż zapominasz o innym zwolenniku Pawła i współtwórcy protestantyzmu Kalwinie. Ten już zupełnie był zwolennikiem satanisty Pawła ponieważ wyznawał skrajną doktrynę predestynacji. 

wikipedia napisał:Jan Kalwinfr. Jean Cauvin albo również Jean Calvin (ur. 10 lipca 1509 w Noyon, zm. 27 maja 1564 w Genewie) – francuski teolog protestancki, kaznodzieja, pisarz i organizator życia duchowego w Szwajcarii w okresie reformacji. Twórca jednej z doktryn religijnych - ewangelicyzmu reformowanego, przyjętej przez Kościoły ewangelicko-reformowane, prezbiteriańskie, a następnie przez część kongregacjonalnych, opierającej się głównie na nauce o predestynacji oraz nauce o realnej i duchowej obecności Jezusa Chrystusa w Wieczerzy Pańskiej,

https://pl.wikipedia.org/wiki/Jan_Kalwin

wikipedia napisał:Predestynacja (od łac. praedestinaregr. προοριζειν, "przeznaczyć z góry") – koncepcja religijna, według której losy człowieka (jego zbawienie lub potępienie) są z góry określone przez wolę Boga.
https://pl.wikipedia.org/wiki/Predestynacja

Czyli Kalwin szedł dalej niż Paweł i uważał, że zbawienie zależy od widzimisię Boga (w to samo wierzą islamiści). Paweł wymagał wiary do zbawienia wg nauki predestynacji żadne uczynki człowieka a nawet jego wiara nie mają wpływu na zbawienie, liczy się tylko wola Boga. 

Ale sam Luter kim był???


wikipedia napisał:Marcin Luter (niem. Martin Luther, ur. 10 listopada 1483 r. w Eisleben, zm. 18 lutego 1546 r. tamże) – niemiecki reformator religijny, teolog i inicjator reformacji, mnich augustiański, doktor teologii, współtwórca luteranizmu. Autor 95 tez potępiających praktykę sprzedaży odpustów, w których odrzucał możliwość kupienia łaski Bożej.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Marcin_Luter

Tak był to inicjator reformacji czyli główny przywódca protestantyzmu. To nauki Lutra rozpaliły Europę, Hustyci szybko zostali spacyfikowani. 

Ki był Luter Piotrze??? Oto jego poglądy:


wikipedia napisał:Bóg nie może być Bogiem, najpierw musi on stać się diabłem. (…) Muszę przyznać boskość diabłu za krótką godzinę i niech diabelskość będzie przypisana do naszego Boga. Ale to pierwsze dni jeszcze. W końcu możemy rzeczywiście powiedzieć: Jego dobroć i lojalność panuje nad nami.

 • Źródło: Wider die stürmenden Bauern, Weimar Edition of Luther’s Writings 31, s. 249.


Dzieło i słowo Boże mówią nam jasno, że kobiety winny służyć małżeństwu lub prostytucji.

 • Zobacz też: kobieta, Biblia, prostytucja


Pod rządami papiestwa ludzie byli przynajmniej miłosierni i nie trzeba było używać siły, by otrzymać jałmużnę. Teraz, pod rządami Ewangelii, zamiast dawać – okradają się i można by rzec, że nikt nie uzna, że coś ma, dopóki nie weźmie w posiadanie własności swojego sąsiada.

 • Źródło: Guenter B. Risse, Mending bodies, saving souls: a history of hospitals.


Rozum to jest największa k... a diabelska; z natury swojej i sposobu bycia jest szkodliwą k... ą; jest prostytutką, prawdziwą k... ą diabelską, k... ą zeżartą przez świerzb i trąd, którą powinno się zdeptać nogami i zniszczyć ją i jej mądrość. Rzuć jej w twarz plugastwo, aby ją oszpecić. Rozum jest utopiony i powinien być utopiony w Chrzcie… Zasługiwałby na to, ohydny, aby go wyrzucono w najbrudniejszy kąt domu, do wychodka.

 • Opis: kazanie o rozumie w Wittenberdze z 1546.

 • Źródło: Jacques Maritain, Trzej reformatorzy, Luter, Kartezjusz, Rousseau, wyd. Fronda, 2005

 • Zobacz też: rozum


Zabijać chłopów jak wściekłe psy (...) bo teraz nie chodzi o cierpliwość i miłosierdzie, lecz jest czas miecza i gniewu, i każdy powinien bić, kłuć i zabijać, i książę może teraz przelewem krwi lepiej na niebo zasłużyć niż inni modlitwą.

 • Źródło: Przeciwko morderczym i zbójeckim bandom chłopskim, [cyt. za:] Ryszard Mozgol, Sola haresis, czyli marny żywot Marcina Lutra, piusx.org.pl, 2001.
https://pl.wikiquote.org/wiki/Marcin_Luter

Masz zatem Piotrze informacje kim był Luter. Jego własne słowa i poglądy. Nie pisz mi ile w tym prawdy??? 


Piotr Zimb. napisał:Masz problemy Cyrylu. To Ty odwiedzasz ten blog a nie ja Twój. Wybierasz sobie co chcesz, by udowodnic sobie że Ty jesteś idealny a 100% protestantyzmu to owoc złej nauki Pawła. Oby Bóg Cię ocenił i osądził sam za to.
Nie będe pisał epoepei na Twój temat jak niektórzy. Po prostu przestań czytac ten blog, ponieważ to obłuda. Wiesz dobrze, że posluguje sie Pawła listami i to w sposób logiczny, zgodny z Pismem.

1. Piotrze dlaczego mam nie czytać twojego bloga???

Cenię twój blog ponieważ znajduje tam wiele cennych informacji. Nie zgadzam się z twoimi poglądami na temat Pawła ale cenię twoją pracę.

Nie potępiam Ciebie całościowo, ale stwierdzam to co widzę na podstawie twardych dowodów.

A one są takie, że dopiero 5 marca zatwierdziłeś mój komentarz dodatkowo odpowiadając mi swoim komentarzem w którym zarzucasz mi pychę!!!!

A masz jakieś dowody, że jestem pełen pychy poza twoim urażonym ego???

Piotr Zimb. napisał:
Uważasz się za lepszego od innych. Zaraz, zaraz jaki to grzech…
Ty wiesz wszystko. Wiesz, ale wchodzisz na ten blog.
Znam różnych protestantów. Tych obłudnych i tych oddanych Bogu. Ty wrzucasz wszystkich do jednego worka. Nie wiesz jacy to ludzie i komu pomagają i jak służą Bogu..W wielu przypadkach zawstydziłbyś się, ale Ty wyznajesz wiarę intelektualną i nie potrzebujesz zboru.
Przez dwa lata wstrzymywałem się z takim komentarzem Twojej osoby licząc na Twą przemianę. O święta naiwności. Pycha wiedzy jest silniejsza.

Piotrze ja nie wrzucam wszystkich do jednego worka tylko ostrzegam przed kim jak nie przed:


Mat 7 napisał:(15) Strzeżcie się fałszywych proroków, którzy przychodzą do was w odzieniu owczym, wewnątrz zaś są wilkami drapieżnymi!
(16) Po ich owocach poznacie ich. Czyż zbierają winogrona z cierni albo z ostu figi?
(17) Tak każde dobre drzewo wydaje dobre owoce, ale złe drzewo wydaje złe owoce.
(18) Nie może dobre drzewo rodzić złych owoców, ani złe drzewo rodzić dobrych owoców.
(19) Każde drzewo, które nie wydaje dobrego owocu, wycina się i rzuca w ogień
(20) Tak więc po owocach poznacie ich.Mat 24 napisał:(11) I powstanie wielu fałszywych proroków, i zwiodą wielu.
(23) Gdyby wam wtedy kto powiedział: Oto tu jest Chrystus albo tam, nie wierzcie.
(24) Powstaną bowiem fałszywi prorocy i czynić będą wielkie znaki i cuda, aby, o ile można, zwieść i wybranych.

Przecież Paweł, Luter, to także obok Ojców Kościoła, papieży fałszywi prorocy. 

Ja przed nimi ostrzegam innych. 

Zarzucasz mi Piotrze pychę i wrzucanie innych do jednego worka.... ale czy samym tobą nie rządzi pycha????

Dlaczego opublikowałeś mój komentarz po czterech dniach i dodatkowo odpisałeś mi w nim zarzucając mi pychę i wciskanie wszystkich ludzi do jednego worka???

Dlaczego w odpowiedzi nie napisałeś dlaczego zwlekałeś aż tyle dni na publikacje mojego komentarza???

Przecież mogłeś napisać mi, że chciałeś sprawdzić wiarygodność mojego artykułu, lub jakiś inny powód Piotrze.

Tymczasem atakujesz sam mnie i oskarżasz mnie o pychę i wrzucanie innych do jednego worka wszystkich ludzi bez jakikolwiek dowodów.

Dlaczego tak robisz??? Czyżby działasz w myśl zasady:


"Najlepszą obroną jest atak"Piotr Zimbw. napisał:Odnosząc się do tekstu z Newseeka, pragne podkreślić to, czego nie zrozumiałeś. Chyba każdy się ze mną zgodzi, że nie ma takiego kraju na świecie, gdzie nie byłoby grzeszników. Tak więc mieszczą się w tym załoŻeniu wszystkie kraje protestanckie.
Przesłanie tekstu z Newseeka na moim blogu jak i moich podobnych jest następujące: gdyby był protestantyzm w Polsce, bylibyśmy drugą Anglią. Do Anglii troche później dotarli jezuici a więc podtrzymano tylko to co już było.
Nie chcę wdawać się w wywody historyczne bo to nie ma sensu.
Zwracam jedynie uwagę na pewien niepodważalny fakt. To za etyką protestancką Maxa Webera stoi przyczyna bogactwa narodów. Dodam do tego jesZcze brak przekleństwa spowodowany szacunkiem do drugiego przykazania. Studiowałem socjologię, ale do tego nie potrzeba studiów, aby wiedzieć, że kazda organizacja wytwarza kulturę, a ta mentalność. Inna mentalność jest na budowie, a inna w wojsku. Teraz chyba powinieneś to zrozumieć. Inaczej wychowują dzieci Żydzi, inaczej adwentyści a jeszcze inaczej katolicy.


Piotrze.... Włochy są bogate a są katolickie, Francja także jest bogata a jest katolicka.

Obecnie Zachodnie Niemcy są bogate a wschodnie biedniejsze nie z powodu katolicyzmu ale z powodu tego, że na wschodzie Niemiec przez ponad 50 lat panował komunizm.

Wielka Brytania jest bogata czyli katolicka Szkocja, anglikańska Anglia (anglikanizm niczym nie różni się od katolicyzmu) oraz Republika Irlandii jest bogata.

Biedne są państwa Słowian.

Kto stoi za bogactwem jednych narodów a biedą drugich Piotrze??? Protestantyzm???

Nie.. Władca tego świata czyli szatan:


Mat 4 napisał:(Cool Znowu wziął go diabeł na bardzo wysoką górę i pokazał wszystkie królestwa świata oraz chwałę ich.
(9) I rzekł mu: To wszystko dam ci, jeśli upadniesz i złożysz mi pokłon.Proste. 

Bieda i bogactwo narodów na tym świecie zależą od szatana a nie od Boga.


Piotr Zimb. napisał:Tym kubłem zimnym wody itp zrównujesz się z 20letnimi chłopcami z partii Korwin, którzy pisują „Korwin zmasakrował lewaka”. Gdybyś napisal to samo bez pierwszego zdania, sens Twojej wypowiedzi był inny, ale niestety grzech pychy musi mieć ujście. Nie jesteś Cyrylu lepszy od protestantów czytających Pawła.

Piotrze a jakie są twoje słowa odnoszące się do artykułu Newsweeka???


DP napisał:Taki tytuł nosi najnowsze wydanie Newseek Historia, które chyba będę musiał zakupić.
Bardzo mnie dziwi, że w katolickim kraju, redaktorzy systemowego pisma pozwalają sobie na taka introspekcję i fantazję w podróży w przeszłość. Pomijając ich intencje, należą się redaktorom wielkie brawa.
Oto cześć tekstu będącego miodem na nasze serca i zarazem kroplą czystej wody w odmętach oceanu:


Pomijasz intencje autorów artykułu i bijesz im brawa.... chociaż autorzy tego artykułu kłamią ponieważ nikt poz Bogiem nie wie co by było gdyby Polacy byli protestantami....

Przypominam jakie wzorce moralne ma kościół Lutra w Szwecji:

http://www.voxeurop.eu/pl/content/article/3339081-malzenstwa-homoseksualne-w-oparach-swietosci

I co Piotrze pomijasz intencje autorów Newsweeka chociaż ta gazeta promuje co jak nie:

http://www.newsweek.pl/polska/solidarna-polska-idzie-z-nasza-okladka-do-rem,93903,1,1.html

Homoseksualizm.

Widzisz Piotrze jesteś naiwny jak dziecko. Newsweek stosuje metodę małych kroczków. Obecnie to państwa Słowiańskie (szczególnie katolicka Polska i prawosławna Rosja) sprzeciwiają się homoseksualizmowi w Europie najbardziej.  Dlatego Newsweek powoli chce zachęcić Polaków do akceptacji homoseksualizmu i do tego używają także Biblii. 

Zobaczmy obecnie rdzenni Szwedzi uciekają z "protestanckiego raju" do biednej Polski. Ciekawe dlaczego???

Piotrze na koniec:

Piotr Zimb napisał:Bez odbioru. Możesz żalić sie na wiadomym forum

Rozumiem i nie będą Ci odpowiadał na twoim blogu ale tutaj, szanując twoją decyzję jako właściciela bloga. Dlatego odpowiadam Ci tutaj.

Mimo wszystko pozdrawiam Ciebie i życzę ci wszystkiego najlepszego Piotrze.

Twoje zarzuty wobec mnie nie urażają mnie. Każdy z nas popełnia jakieś błędy i mam nadzieję, że każdy z nas dostąpi zbawienia z powodu uczynków jakie czynimy. Domyślam się, że w życiu codziennym twoje uczynki są dobre. 

Niestety twoje poglądy pokazują, że jesteś naiwny i dajesz się wielu ludziom i ich opiniom wodzić za nos. Ale mi także to się zdarza :-)

jeszcze raz pozdrawiam Ciebie:-)

http://zbawienie.forumotion.com/t18p450-zwalczanie-biblii-blogi-promujace-falszywe-doktryny-i-klamstwa

Publikuję te dwa posty w całości aby przedstawić materiał dowodowy - w dalszych postach tutaj - , który zebrałem dzięki Detektywowi Prawdy, który swoją krytyką wobec mnie zmusił mnie do poszukiwań w tym temacie.

Cyryl

Liczba postów : 770
Join date : 21/03/2015

https://cyryl27.wordpress.com/

Powrót do góry Go down

Re: Sprawa Lutra... czyli moja polemika z Detektywem Prawdy!!!

Pisanie by Cyryl on 6th Marzec 2017, 21:46

Przedstawiam dwa kolejne komentarze Magdaleny i Piotra jako odpowiedź na mój komentarz:
http://detektywprawdy.pl/2017/02/28/a-co-gdyby-polska-byla-protestancka/#comment-87981

Detektyw Prawdy napisał:

Magdalena
5 marca 2017 at 14:34
Pozwolę sobie także odnieść się do tego, co napisał Cyryl odnośnie M.Lutra i jego rzekomych wypowiedzi.
Otóż Cyrylu, nie wiem czy wiesz, ale stawiasz się po jednej stronie z „duchownymi” krk, którzy szkalując Lutra używają dokładnie tych samych słów i cytatów. Jeden z księży dumnie oświadczył (możesz to odnaleźć na YouTube), że korzysta z materiałów opublikowanych na początku XX w. przez ks.jezuitę (nazwiska niestety nie pamiętam). Listy i wypowiedzi Lutra miały być „cudownie odnalezione” po ponad 300 latach. Podpieranie się tym, co wyprodukowali jezuici, którzy zostali powołani do walki z reformacją to chyba niezbyt dobra droga.
Niezbyt dobra droga dla kogoś, kto poszukuje PRAWDY, a za taka osobę siebie, Cyrylu, uważasz. Chyba, że…wiesz co robisz. 

Odpowiedz
[list=children]
[*]
admin
5 marca 2017 at 14:37
po tej manipulacji Cyryla coraz bardziej przychylam się do stanowiska RK odnośnie Cyryla. Może nie tak mocno spiskowej, ale nie wierzę, aby człowiek inteligentny a Cyryl takim człowiekiem jest pisał takie rzeczy bez zastanowienia.
[/list]

Cyryl

Liczba postów : 770
Join date : 21/03/2015

https://cyryl27.wordpress.com/

Powrót do góry Go down

Re: Sprawa Lutra... czyli moja polemika z Detektywem Prawdy!!!

Pisanie by Cyryl on 6th Marzec 2017, 22:21

Otóż Piotr zarzucił mi manipulacje. To mocne oskarżenie. 

Na jakiej podstawie???

Przecież ja przedstawiłem w swoim komentarzu artykuł innej osoby która cytowała samego Lutra.

Magdalena zaraz w obronie Lutra stwierdziła, że jakiś ksiądz korzysta z materiałów Jezuity, który spreparował wypowiedzi Lutra.

Natomiast autor tego artykuły, który ja zacytowałem korzystał z tej Publikacji Lutra:
Autor:
Luther, Martin (1483-1546).
Tytuł:
Przedmowy do ksiąg biblijnych / Marcin Luter ; tł. Jerzy Krzyszpień ; wstęp napisał Krzysztof Mrowcewicz.
Adres wydawniczy:
Warszawa : Towarzystwo "Ogród Ksiąg", 1992.
Seria:
Biblioteka "Ogrodu Ksiąg" ; t. 2

Opis fizyczny:
114, [2] s., [1] k. tabl. ; 17 cm.
Numer znormalizowany:
83-900569-2-5
Typ dokumentu:
Książka
Współtwórcy:
Krzyszpień, Jerzy. Tł.
Mrowcewicz, Krzysztof (1956- ). Wstęp

Zobacz również:
Biblia - krytyka, interpretacja - Niemcy - 16 w.
Luther, Martin - (1483-1546).

http://opac.ciniba.edu.pl/192001842561/luthermartin/przedmowydoksigbiblijnych

Na forum Luterańskim nikt nie podważał tej publikacji jej historyczności:

http://www.forum.konfesyjni.pl/viewtopic.php?f=14&t=387

Ta publikacja jest dostępna tutaj (mam ją). I ona jest dowodem, że autor swój artykuł oparł na twardym materiale dowodowym czyli rzeczywistych słowach Lutra. 

Można samemu porównać, porównując ten artykuł:
http://www.analizy.biz/marek1962/wybiorczosc.htm

Z ta publikacją po ściągnięciu jej z chomika. Piotr również tak może uczynić.

Co ciekawe owa publikacja pochodzi z 1992 roku i wyszła nakładem 1000 sztuk.

Co to oznacza???

Zauważmy jedno, Watykan posiadający pod kontrolą większość mass mediów (jeśli nie wszystkie), posiadający nieograniczone środki, raptem wydaje publikacje w nakładzie 1000 sztuk w Polsce.

Przecież sam kościół katolicki w Polsce mógł spokojnie tę książkę wydać w większym nakładzie jako dodatek do Gościa Niedzielnego. Oto jaki ten tygodnik ma nakład:


wirtualne media napisał:W segmencie tygodników opinii najchętniej kupowany jest niezmiennie „Gość Niedzielny” (Instytut Gość Media). Jego średnia sprzedaż ogółem w I półroczu 2016 roku wyniosła 131 852 egz. Było to o 4,06 proc. mniej niż w analogicznym okresie rok wcześniej - wynika z danych Związku Kontroli Dystrybucji Prasy, opracowanych przez portal Wirtualnemedia.pl.Czytaj więcej na: http://www.wirtualnemedia.pl/artykul/gosc-niedzielny-na-czele-sprzedazy-tygodnikow-opinii-w-i-polroczu-2016-wprost-z-najwiekszym-spadkiem

Ponadto jeśli ta publikacja jest fałszywa to dlaczego nie odnieśli się do niej Luteranie???

Widać tutaj, że to Magdalena nie zaznajomiła się z tematem. Nie podesłała w komentarzu nawet adresu tego filmu jako materiał dowodowy. Jeśli ktoś komuś zarzuca manipulowanie to powinien pokazać materiał dowodowy.

Ponadto wstęp do tej publikacji pisał:


wikipedia napisał:Krzysztof Włodzimierz Mrowcewicz (ur. 1956) - historyk literatury i kultury, wydawca poezji polskiego baroku, eseista.
Profesor w Instytucie Badań Literackich PAN. Wykładowca w warszawskiej Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza. Współzałożyciel Biblioteki Pisarzy Staropolskich. Członek redakcji Studiów Staropolskich. Od roku 2011 redaktor naczelny Słownika Polszczyzny XVI wieku. Publikował w TwórczościTekstach DrugichBaroku. Nominowany do Nagrody Literackiej Gdynia 2012 za książkę Małe folio[1]. Laureat nagrody "Literatury na świecie" im. A. Siemka[2]. Członek Collegium Invisibile[3].

Zastanówmy się dlaczego kościół katolicki nie wydał w większym nakładzie publikacji Lutra, zaś Luteranie i ich kościół nie podważył tej publikacji???

https://pl.wikipedia.org/wiki/Krzysztof_Mrowcewicz

czyli naukowiec a nie jezuita, jak sugerowała to Magda.

 Jerzy Krzyszpień tłumacz a nie jezuita.


Dlaczego zatem kościół katolicki w Polsce wydał w tak niskim nakładzie te pisma Lutra i nie nadał im rozgłosu i dobrej propagandy???


Dlaczego Luteranie uznają autentyczność tej publikacji???


Ponieważ rzecz jasna to nie Luter jest prawdziwym wrogiem Watykanu. Wrogiem Watykanu jest Bóg i jego pomazaniec Isus. Zobaczmy co robi Watykan gdy zależy mu na oczernianiu Isusa:wikipedia napisał:Wśród jego książek znajdują się między innymi: grecko-angielskie wydanie Ojcowie Kościoła w serii Loeb Classical Library (Harvard University Press), opracowanie dotyczące nowo odkrytej Ewangelii Judasza pod nazwą The Lost Gospel of Judas Iscariot (Oxford University Press), a także trzy pozycje będące na liście bestsellerów gazety New York TimesJezus Interrupted (przegląd najnowszych badań naukowych dotyczących Nowego Testamentu), God's Problem (praca na temat cierpienia w Biblii) i Przeinaczanie Jezusa (popularnonaukowe ujęcie problematyki tworzenia kopii tekstu Nowego Testamentu). Książki Barta D. Ehrmana zostały przetłumaczone na dwadzieścia siedem różnych języków.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Bart_D._EhrmanZobaczmy bez przyzwolenia Watykanu Bart Eherman by siedział w kiciu za niezapłacone podatki. A tymczasem on zajmuje wysokie stanowiska i jego publikacje są szeroko rozpowszechniane.


Otóż sprawa Lutra jest ciekawsza niż nam się zdaje....

Cyryl

Liczba postów : 770
Join date : 21/03/2015

https://cyryl27.wordpress.com/

Powrót do góry Go down

Re: Sprawa Lutra... czyli moja polemika z Detektywem Prawdy!!!

Pisanie by Cyryl on 6th Marzec 2017, 22:35

wikipedia napisał:Marcin Luter (niem. Martin Luther, ur. 10 listopada 1483 r. w Eisleben, zm. 18 lutego 1546 r. tamże) – niemiecki reformator religijny, teolog i inicjator reformacji, mnich augustiański, doktor teologii, współtwórca luteranizmu. Autor 95 tez potępiających praktykę sprzedaży odpustów, w których odrzucał możliwość kupienia łaski Bożej.

Tak Luter był mnichem Augustiańskim. A kim oni byli:


wikipedia napisał:Zakon Świętego Augustyna (Augustianie, łac. Ordo Sancti Augustini – OSA; do 1963 augustianie-eremiciłac. Ordo Eremitarum Sancti Augustini – OESA) – zgromadzenie zakonne powstałe 1 marca 1256 roku po zjednoczeniu różnych wspólnot eremickich, które żyły według reguły świętego Augustyna z Hippony

https://pl.wikipedia.org/wiki/Augustianie

Byli oni zwolennikami nauk Augusta z Hiponny. A kim on był jak nie gorącym zwolennikiem nauk Pawła z Tarsu a szczególnie o zbawieniu z wiary, łaski a nie z uczynków:

T

wikipedia napisał:

eolog łaski[edytuj]

Augustyn położył fundament pod refleksję teologiczną na temat łaski. Ukazywał ją jako wszechmoc i wszechprzyczynowość Boga, czyli wszystkim władającą zasadę (Do Symplicjana I q. 1,5.7.13.17). Doktryna o łasce miała szczególne zastosowanie w prowadzonej przez niego wieloletniej polemice z pelagianami na temat skutków grzechu pierworodnego w naturze ludzkiej. Jedynie łaska może wybawić ludzi z losu jaki czekał potomków Adama i Ewy, których położenie soteriologiczne określał jako massa damnata (pol. potępiona mnogość, masa)[28]. Dzięki łasce zaś stają się massa purgata (pol. oczyszczona mnogość, masa)[29]. Właściwe rozróżnienie między łaską i nietkniętą naturą pierwszych rodziców przed upadkiem było jednym z głównych punktów polemiki z Pelagiuszem. Augustyn szczegółowo opracował to zagadnienie w dziele O naturze i łasce napisanym w 415 r., w odpowiedzi na traktat Pelagiusza O naturze. Brytyjczyk twierdził, że stworzenie natury człowieka przez Boga było łaską i jako taka ma ona, z samego faktu wyjścia z ręki Bożej, który czyni wszystko dobrze, możliwość nie grzeszyć. Człowiek nie może utracić tej możliwości, gdyż jest to wpisane w jego naturę. Natura ludzka potomków Adama i Ewy jest tą samą naturą, mają więc tę samą możliwość niegrzeszenia co ich prarodzice przed grzechem. Augustyn, odwołując się przede wszystkim do Listów Pawłowych, ukazał, że człowiek w swej naturze jest i zawsze był zdolny zgrzeszyć. To iż Adam i Ewa mieli zdolność niegrzeszenia, zawdzięczali nadprzyrodzonej łasce Boga niezwiązanej z ich naturą. Łaskę tę utracili po grzechu pierworodnym – oni i cały rodzaj ludzki. Została przywrócona przez Jezusa Chrystusa. W nauczaniu Augustyna znalazły się już wszystkie istotne elementy dogmatu o łasce. Dalszy rozwój dogmatu uzupełnił tę wizję jedynie o pewne szczegóły[30].
W XVIII w., na fali prześladowań jansenistów nauczanie Augustyna w kwestii łaski zostało po części uznane za heretyckie i usunięte z nauki Kościoła[31].

Dogmat o łasce a manicheizm[edytuj]

Podkreślanie przez Augustyna zranienia ludzkiej natury w wyniku grzechu pierworodnego w polemikach z pelagianami i głoszenie konieczności łaski Bożej dla wyzwolenia z grzechu, było i jest niekiedy przyczyną dopatrywania się w ujęciu Augustyna śladów poglądów manichejskich. Pierwszym, który zaczął wysuwać te zarzuty był apologeta pelagiański Juliana z Eklanum. Według N. Ciprianiego i innych, zarzut ten jest wysoce nieobiektywny i pozbawiony racjonalnych podstaw. Nawrócenie Augustyna na wiarę katolicką dokonało się poprzez przezwyciężenie materializmu i dualizmu manichejskiego – zarówno metafizycznego, jak i antropologicznego. Wiązało się to z przyjęciem przez niego trzech podstawowych założeń:
[list="margin-top: 0.3em; margin-right: 0px; margin-left: 3.2em; padding-right: 0px; padding-left: 0px; list-style-image: none; color: rgb(37, 37, 37); font-family: sans-serif; font-size: 14px; background-color: rgb(255, 255, 255);"]
[*]Zło nie jest substancją lub naturą, jest brakiem dobra ((łac.) privatio boni) lub nieuporządkowaniem dobra ((łac.) defectus a bonitate).

[*]Każda substancja czy natura jest dobra, ponieważ uczestniczy w bycie i dobru Boga. Zło może powstać w bytach, gdyż zostały one stworzone z niczego ((łac.) ex nihilo)

[*]Natura całkowicie zła nie istnieje, ponieważ byłaby ona czystym niebytem[32][33].

[/list]

https://pl.wikipedia.org/wiki/Augustyn_z_Hippony#Teolog_.C5.82aski


wikipedia napisał:

Augustyn z Hippony[edytuj]

Zagadnienie predestynacji pojawiło się po raz pierwszy w trakcie kontrowersji pelagiańskiej. Augustyn z Hippony wykazywał błąd pelagianizmu, twierdzącego, że wola ludzka obecnie jest tak samo wolna, jak przed upadkiem Adama i Ewy. Akcent położony przez doktora Kościoła na niezbędność łaski Chrystusa dla wolnej woli człowieka, został przez niektórych zrozumiany jako implicite uzależniający człowieka całkowicie od woli Boga. Według tej logiki osoby, odchodzące z tego świata w stanie niepojednania z Bogiem, czynią to z powodu tajemniczych wyroków Bożych. Zarzuty te zaczęto podnosić pod koniec życia biskupa Hippony. W 429 r. Prosper z Akwitanii napisał list do Augustyna o problemach biskupów Prowansji i Marsylii, którzy nie mieli sympatii pelagiańskich, jednak nie rozumieli, jak można połączyć predestynację z doktryną o wolnej woli[1]. Według ich rozumienia nauki Augustyna człowiek był marionetką spełniającą Boże plany. Do Augustyna napisał także pewien Hilary, przekazując obawy pewnych osób wobec groźby fatalizmu: jeśli jest predestynacja, jaki jest cel upominania bliźnich?[2]. Augustyn odpowiedział na te wątpliwości pisząc traktaty: O przeznaczeniu świętych (De praedestinatione sanctorum) oraz Dar wytrwania[3]. Temat oddziaływania miłości Boga na wolną wolę wyjaśniał także komentując Ewangelię według św. Jana. Pokazywał, że Bóg wzbudza w sercu człowieka pragnienie kosztowania rozkoszy duchowych, a to w niczym nie ogranicza wolności wyboru:

"Nikt nie może przyjść do Mnie, jeśli go nie pociągnie Ojciec" (J 6,44). Nie myśl, że pociągany jesteś przemocą; także miłość pociąga duszę. I nie powinniśmy się obawiać, że opierając się na tym zdaniu Ewangelii, ci, którzy dociekają słów, ale bardzo dalecy są od rozumienia spraw Bożych, sprzeciwią się nam i powiedzą: "Jak mogę wierzyć z własnej woli, skoro jestem pociągany?" Odpowiadam: "Pociąga cię nie tylko wola, pociąga cię także przyjemność".
Co to znaczy być pociągniętym przez przyjemność? "Raduj się w Panu, a On spełni pragnienia twego serca" (Ps 37,4). Istnieje jakaś przyjemność serca, której pożywieniem jest chleb niebieski. Jeśli poeta mógł powiedzieć: "Każdego pociąga jego własna przyjemność", nie konieczność, ale przyjemność, nie obowiązek, ale rozkosz, o ileż bardziej możemy powiedzieć, że do Chrystusa pociągany jest ten, kto znajduje przyjemność w prawdzie, świętości, sprawiedliwości, życiu wiecznym, jako że wszystkim tym jest właśnie Chrystus.
Jeśli zmysły ciała mają swe przyjemności, to czyż dusza nie może mieć swoich? (...) "Błogosławieni - mówi Pan - którzy łakną i pragną sprawiedliwości" (Mt 5,6) tu na ziemi – "albowiem będą nasyceni" tam w niebie! Takiemu dam to, co miłuje; udzielę tego, czego pragnie. Zobaczy to, w co wierzył, nie oglądając; będzie spożywał to, czego łaknął; nasyci się tym, czego pragnął. Kiedy? Gdzie? Przy zmartwychwstaniu umarłych, albowiem "Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym" (J 6,40).
(Homilie na Ewangelię św. Jana, Homilia 26,4-6)[4]
Dyskusja miała swą dalszą kontynuację po śmierci doktora Kościoła. Głównym obrońcą ortodoksji wizji augustyńskiej był Prosper. Nie zawsze stosował on zasady fair play. Jego przeciwnicy z kolei przedstawiali stwierdzenia, mające być według nich nauką o predestynacji, które w niesmaczny sposób przeinaczały myśl Augustyna. Wincenty z Lerynu w swoim Commonitorium zestawił dosyć żenującą listę rzekomych wyjątków z dzieł Augustyna, której zamierzeniem było przedstawienie poglądów Augustyna w najgorszym świetle[5].
Nauczanie Augustyna, jakkolwiek nie do końca jasne, według Geralda Bonnera nie może być rozumiane na sposób, w jaki zinterpretował je kalwinizm. Augustyn pisał o przedwiedzy Boga[6]. Ale czasem wypowiadał się jakby niektórzy ludzie byli przeznaczeni na karę[7]. Wizja grzechu pierworodnego Augustyna wskazuje na to, że nie rozumie on tych stwierdzeń jako arbitralnej decyzji Boga, by stworzyć pewnych ludzi jako "naczynia gniewu", których potępienie miałoby służyć większej chwale Bożej. Najgorsze, czego można ew. dopatrzeć się w tezach Augustyna, jest jedynie to, że Bóg nie ma absolutnej woli, by zbawić wszystkich ludzi[8].
https://pl.wikipedia.org/wiki/Predestynacja#Augustyn_z_Hippony


Ciekawa jest filozofia Augustyna:


wikipedia napisał:

Iluminacja[edytuj]

Swą teorię poznania Augustyn wypracował prowadząc refleksję nad rozumowym dowodem na istnienie Boga.
Podstawowym problemem wyjściowym była różnica ontyczna między fizycznym, materialnym przedmiotem poznawanym, a poznaniem, które jest doznaniem duszy niematerialnej. Czy zjawisko materialne może oddziaływać na duszę niematerialną? Rozwiązanie tej kwestii rozwinął najpełniej w dziełku O muzyce (De Musica), rozważając umysłowe poznanie rytmu fizycznego dźwięku śpiewanej melodii lub recytowanego wiersza. Augustyn uznał, że doznanie zmysłowe musi być zrodzone przez duszę, które oczywiście jest warunkowane przez ciała materialne. Dusza jest połączona z ciałem tak, że ona postrzega ciało, podczas gdy ciało nie ma zdolności "postrzegania" duszy. Jeśli ciało doznaje zmian z powodu bodźców zewnętrznych, dusza je aktywnie obserwuje, wytwarzając równocześnie doznania zmysłowe (O muzyce VI, 5,10).
Do prawdy intelektualnej, można dojść wyłącznie na drodze bezpośredniego kontaktu ze światem idei. Jest to niemożliwe na drodze najbardziej wnikliwej obserwacji rzeczywistości materialnej. Da się wyróżnić takie właściwości naszego myślenia, których nie tłumaczą żadne inne przyczyny tylko Bóg.
Augustyn prowadził swe rozumowanie w krytycznym dialogu z klasyczną teorią poznania neoplatonizmu, głównie Platona, Plotyna i Porfiriusza. Odczytywał ich przez filtr chrześcijański. Owocem była koncepcja znana pod nazwą teorii iluminacji. Augustyn kwestionował platoński pogląd o możliwości bezpośredniego poznania świata idei (i oczywiście Boga) na zasadzie anamnezy. Jednocześnie nie dał wyraźnej odpowiedzi jak rozum człowieka wchodzi w kontakt z wiecznymi prawdami. Wieczne i niezmienne prawdy mają swą siedzibę w Bogu, który jest poznawany nie przez wspomnienie (anamnezę), ale przez uwewnętrznienie świadomości, w której rozum ujmuje obecność Boga[10].
Według Augustyna, do odzyskania kontaktu duszy z Bogiem potrzebny jest akt samego Boga, zwany przez niego iluminacją. Studia teoretyczno-filozoficzne mogą przygotowywać człowieka do tego kontaktu, a pobożne życie emocjonalnie na niego otworzyć, jednakże to Bóg w ostatecznej instancji decyduje, czy człowiekowi udzielona zostanie łaska poznania (zrozumienia), czy też nie. Aktu iluminacji nie można sobie zapewnić dobrymi uczynkami, gdyż zawsze są one znikome w obliczu nieskończoności Boga. Akt iluminacji jest zatem zawsze łaską daną człowiekowi przez kochającego Boga - rodzajem darowizny, długu miłości, na który należy odpowiedzieć swoim życiem. Augustyn z Hippony oceniał, iż omawiany przez niego akt Bożej łaski jest niezgłębioną przez człowieka suwerenną decyzją Boga – może on nie być darowany dziecku pobożnych rodziców, a darowany dziecku prostytutki[11].
Augustyn odrzucał pogląd, iż poznanie prawdy dokonuje się wyłącznie na drodze rozumowej[c]. W VII księdze Wyznań opisuje swoje rozczarowanie niedoskonałością ujęć platońskich, w porównaniu do pewności nauki wiary chrześcijańskiej. Było to, jak przypuszczenie (praesumptio) wobec pewnego stwierdzenia, wyznania (confessio)[d].
https://pl.wikipedia.org/wiki/Filozofia_Augustyna_z_Hippony


Tak Augustyn był twórcą iluminatów.

A zatem Luter wywodził się z katolickiego zakonu iluminatów. To są oficjalne dane nie moje wymysły.

Jak myślicie czym była reformacja którą zapoczątkował Luter i pomógł mu Kalwin???

Obydwoje byli zwolennikami predestynacji czyli zbawienia z łaski i wiary a nie z uczynków. A twórca doktryny predestynacji był Paweł z Tarsu.  Oto jego słowa:


2 list do Tesaloniczan napisał:(10) I wśród wszelkich podstępnych oszustw wobec tych, którzy mają zginąć, ponieważ nie przyjęli miłości prawdy, która mogła ich zbawić.
(11) I dlatego zsyła Bóg na nich ostry obłęd, tak iż wierzą kłamstwu,
(12) Aby zostali osądzeni wszyscy, którzy nie uwierzyli prawdzie, lecz znaleźli upodobanie w nieprawości.
(13) My jednak powinniśmy dziękować Bogu zawsze za was, bracia, umiłowani przez Pana, że Bóg wybrał was od początku ku zbawieniu przez Ducha, który uświęca, i przez wiarę w prawdę.Zobaczmy zbawieni mają był w nauk Pawła z Tarsu tylko iluminacji. Czyli to Paweł z Tarsu był twórcą iluminatów a Augustyn tylko kontynuował organizowanie struktur iluminatów.

Cyryl

Liczba postów : 770
Join date : 21/03/2015

https://cyryl27.wordpress.com/

Powrót do góry Go down

Re: Sprawa Lutra... czyli moja polemika z Detektywem Prawdy!!!

Pisanie by Cyryl on 8th Marzec 2017, 22:15

Otóż doszedłem do ciekawych przemyśleń.

Otóż Szatan, wąż, smok jakiej metody używa do sprawowania władzy nad światem, nad sprawowaniem władzy nad ludźmi i nawet aniołami???


wikipedia napisał:Dziel i rządź (łac. divide et impera) – stara i praktyczna zasada rządzenia polegająca na wzniecaniu wewnętrznych konfliktów na podbitych terenach i występowaniu jako rozjemca zwaśnionych stron. Jako pierwsi zastosowali ją Rzymianie na Półwyspie Apenińskim (podpisywali umowy z podbitymi ludami, zwanymi odtąd „sprzymierzeńcami”, a sprzymierzeńcom nie wolno było podpisywać umów między sobą, przez to prowincje nie mogły się zjednoczyć, aby pokonać Rzymian). Przykład: bitwa na Polach Katalaunijskich.
Zasadę tę stosowano także w sprawach wewnętrznych państwa. Czynili tak już cesarze rzymscy, ale jednym z najlepszych przykładów był król Francji Ludwik XIV, który wygrywał ambicje jednych ministrów przeciwko innym, by żaden z nich nie zajął zbyt silnej pozycji i stał się dla monarchy niezastąpionym. Ogólnie rzecz biorąc, jest to taktyka silniejszych i zwierzchnich ośrodków władzy, które bronią swej pozycji, osłabiając walkami opozycję. We współczesnych, demokratycznych systemach politycznych zasada ta jest postrzegana negatywnie, ze względu na jej destrukcyjne efekty i antysolidarystyczne oblicze.
https://www.google.de/search?client=opera&q=dziel+i+rządź&sourceid=opera&ie=UTF-8&oe=UTF-8


Zauważmy jedno, tej metody szatan nauczył także ludzi, i zwie się ona dialektyką:


wikipedia napisał:Dialektyka (stgr. διαλεκτική τέχνη, łac. dialectica, ars dialectica, ratio dialectica) – nauka zajmująca się poprawnością argumentacji i refutacji podczas wypowiedzi. Kodyfikuje ona zasady poprawnego rozumowania służące do analizy argumentów potwierdzających lub kwestionujących udowadnianą podczas wypowiedzi tezę. Przez współczesnych autorów niekiedy mylona z logiką. Zasady dialektyki stosuje się do argumentacji w tych dziedzinach ludzkiej działalności, które pozbawione są formalizacji – wówczas, gdy reguły logiki formalnej nie są oczywiste czy obowiązujące. Analizowane przez dialektykę argumenty nie są oparte na nieuniknionej relacji przyczynowo-skutkowej, ale na prawdopodobieństwie. Systematyką oraz zastosowaniem tego typu argumentów i ich przesłanek zajmują się retoryka oraz topika[1].
Za twórców dialektyki uważa się Platona i Arystotelesa[1]. Platon zdefiniował ją jako sztukę odnalezienia i właściwego użycia odpowiedniego do danego problemu argumentu[2]. Dla Platona celem dialektyki było dochodzenie do obiektywnej prawdy[3]. Koncepcję Platona uznał za błędną Arystoteles. Dla niego dialektyka była umiejętnością właściwego wyprowadzenia prawdopodobnych wniosków, które potwierdzają udowadnianą tezę[4]. W ujęciu Arystotelesa dialektyka nie dąży do udowodnienia obiektywnej prawdy, lecz wyjaśnienia rzeczywistości[5]. W następnych wiekach uczeni rozwijali tezy Arystotelesa. Szczególną rolę w dalszym rozwoju dialektyki odegrali Cyceron i Kwintylian[3]. Cyceron uważał dialektykę za najwyższą sztukę i światło nauki – skondensowaną sprawność argumentacji[6]. Święty Augustyn uznał  dialektykę za najważniejszą część wiedzy, disciplina disciplinarum wszelkich nauk[7]. W jego ujęciu dialektyka znajduje szczególne zastosowanie w rozumowaniu odnoszącym się do przedmiotów wiecznych, koniecznych i niezmiennych[8].
W średniowieczu dialektyka została jednym z podstawowych przedmiotów szkolnych, wykładanych w ramach sztuk wyzwolonych. Była składnikiem trivium, obok gramatyki i retoryki. Nauczano jej na podstawie teorii Arystotelesa, przekazanej późniejszym wiekom w pracach Cycerona, Kwintyliana i Boecjusza. Jako podręcznika używano De nuptiis Philologiae et Mercurii Marcjana Kapeli. Do XVIII wieku, w kulturze europejskiej, traktowano ją jako element podstawowego wykształcenia. Uważano ją za autonomiczną dziedziną wiedzy, niezbędną w kształceniu poprawności rozumowania[1].
https://pl.wikipedia.org/wiki/DialektykaHegel napisał:Hegla dialektyczna metoda, Hegel za naczelne prawo logiki uznał prawo dialektyczne, zgodnie z którym każdemu prawdziwemu twierdzeniu odpowiada prawdziwe przeczenie, każdej tezie antyteza, z których później wyłania się synteza.

Np. twierdzenie, że byt jest absolutem, prowadzi do antytezy, że jest niczym. Ponieważ żadne twierdzenie nie osiąga całości bytu, przeto żadne nie jest całkowicie prawdziwe. Prawda i fałsz zespalają się więc i nie są stanowczymi przeciwieństwami. Sprzeczności w myśleniu prowadzą przez dialektyczny proces do prawdy.

http://portalwiedzy.onet.pl/45831,,,,hegla_dialektyczna_metoda,haslo.html

wikipedia napisał:Tu spotykamy się z metodą dialektyczną, zapoczątkowaną w starożytności przez Platona, a rozwiniętą w ciekawy sposób przez idealistyczny romantyzm niemiecki. Istotą rzeczywistości i prawdy jest sprzeczność. Jest ona równoznaczna z pojęciem zmiany, stawania się, wieczną pamięcią nieskończonego zadania. Twierdzenie, przeczenie, synteza, oto prawdziwe życie rzeczywistości i prawdy. Tak rozwija się duch, tak rozwija się indywiduum, tak rozwija się natura. Rzeczywistość i prawda, to nieustannie dokonująca się synteza wiecznych sprzeczności. Każde pojęcie zawiera w swej istocie własne zaprzeczenie, z czego wynika poznawcza tendencja do wytworzenia wyższej syntezy, która znów z kolei jest twierdzeniem, zawierającym w sobie własne zaprzeczenie. Jest to jednak nie tylko dialektyka filozoficznego myślenia, ale jest to też rozwój rzeczywisty świata, jest to akord ducha, który wyraża się w świecie, by wyzwolić się do pełnej świadomości. Stałe etapy tej drogi to kategorie myślenia i rzeczywistości. Rozwój dialektyczny pojęcia jest zarazem rozwojem logiki i metafizyki. Z dialektycznej metody Hegla wynika jego zasadniczy podział systemu własnej filozofii.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Georg_Wilhelm_Friedrich_Hegel

Zauważmy jedno, szatan podzielił aniołów:


Ap 12 napisał:(3) I ukazał się drugi znak na niebie: Oto ogromny rudy smok, mający siedem głów i dziesięć rogów, a na jego głowach siedem diademów;
(4) A ogon jego zmiótł trzecią część gwiazd z nieba i strącił je na ziemię. I stanął smok przed niewiastą, która miała porodzić, aby, skoro tylko porodzi, pożreć jej dziecię.

Hen 54 napisał:5 Odpowiedział mi: "Są one przygotowane dla zastępów Azazela, aby je wziąć i wrzucić do głębin piekła. Zgodnie z poleceniem Pana Duchów czeluść ich zostanie przykryta chropowatymi kamieniami.
6 W owym wielkim dniu Michał, Gabriel, Rafał i Panuel (Fanuel) pochwycą ich i wrzucą do płonącego pieca, aby Pan Duchów mógł wziąć pomstę na nich za ich niegodziwość, za to, że ulegli Szatanowi i sprowadzili na manowce mieszkańców ziemi.W jaki sposób szatan podzielił aniołów???

Za pomocą dialektyki czyli stosowania tezy, antytezy aż doszło do syntezy.... ale w jaki sposób szatan zastosował tę metodę w praktyce???


Ez 28 napisał:(12) Synu człowieczy, zanuć pieśń żałobną nad królem Tyru i powiedz mu: Tak mówi Wszechmocny Pan: Ty, który byłeś odbiciem doskonałości, pełnym mądrości i skończonego piękna,
(13) Byłeś w Edenie, ogrodzie Bożym; okryciem twoim były wszelakie drogie kamienie: karneol, topaz i jaspis, chryzolit, beryl i onyks, szafir, rubin i szmaragd; ze złota zrobione były twoje bębenki, a twoje ozdoby zrobiono w dniu, gdy zostałeś stworzony.
(14) Obok cheruba, który bronił wstępu, postawiłem cię; byłeś na świętej górze Bożej, przechadzałeś się pośród kamieni ognistych.
(15) Nienagannym byłeś w postępowaniu swoim od dnia, gdy zostałeś stworzony, aż dotąd, gdy odkryto u ciebie niegodziwość.
(16) Przy rozległym swoim handlu napełniłeś swoje wnętrze gwałtem i zgrzeszyłeś. Wtedy to wypędziłem cię z góry Bożej, a cherub, który bronił wstępu, wygubił cię spośród kamieni ognistych.
(17) Twoje serce było wyniosłe z powodu twojej piękności. Zniweczyłeś swoją mądrość skutkiem swojej świetności. Zrzuciłem cię na ziemię; postawiłem cię przed królami, aby się z ciebie naigrawali.
(18) Zbezcześciłeś moją świątynię z powodu mnóstwa swoich win, przy niegodziwym swoim handlu. Dlatego wywiodłem z ciebie ogień i ten cię strawił; obróciłem cię w popiół na ziemi na oczach wszystkich, którzy cię widzieli.
(19) Wszyscy, którzy cię znali pośród ludów, zdumiewali się nad tobą; stałeś się odstraszającym przykładem, przepadłeś na wieki.


Otóż szatan zastosował metodę handlarzy kupców czyli przekabacił część aniołów i ludzi. 

Zobaczmy:


Rodz 3 napisał:(1) A wąż był chytrzejszy niż wszystkie dzikie zwierzęta, które uczynił Pan Bóg. I rzekł do kobiety: Czy rzeczywiście Bóg powiedział: Nie ze wszystkich drzew ogrodu wolno wam jeść?
(2) A kobieta odpowiedziała wężowi: Możemy jeść owoce z drzew ogrodu,
(3) Tylko o owocu drzewa, które jest w środku ogrodu, rzekł Bóg: Nie wolno wam z niego jeść ani się go dotykać, abyście nie umarli.
(4) Na to rzekł wąż do kobiety: Na pewno nie umrzecie,
(5) Lecz Bóg wie, że gdy tylko zjecie z niego, otworzą się wam oczy i będziecie jak Bóg, znający dobro i zło.
(6) A gdy kobieta zobaczyła, że drzewo to ma owoce dobre do jedzenia i że były miłe dla oczu, i godne pożądania dla zdobycia mądrości, zerwała z niego owoc i jadła. Dała też mężowi swemu, który był z nią, i on też jadł.


Każdy handlarz jest chytry przebiegły. I każdy handlarz aby ukryć wadę swoje towaru będzie stawiał antytezy aby stworzyć syntezę.... czyli sprzedać swój produkt.

Czyli Bóg mówi prawdę, że po zjedzeniu tego owocu ludzie umrą. Dla węża była to teza, dał więc antytezę a potem syntezę czyli:Rodz. 3 napisał:(3) Tylko o owocu drzewa, które jest w środku ogrodu, rzekł Bóg: Nie wolno wam z niego jeść ani się go dotykać, abyście nie umarli. - teza czyli prawda od której szatan che odwieść ludzi

(4) Na to rzekł wąż do kobiety: Na pewno nie umrzecie, -
antyteza

(5) Lecz Bóg wie, że gdy tylko zjecie z niego, otworzą się wam oczy i będziecie jak Bóg, znający dobro i zło. - synteza


W ten sposób szatan oddzielił ludzi od Boga.

Podobne metody stosował on wobec aniołów (nakłaniając ich do zanieczyszczenia ludzkiego DNA).

Cyryl

Liczba postów : 770
Join date : 21/03/2015

https://cyryl27.wordpress.com/

Powrót do góry Go down

Re: Sprawa Lutra... czyli moja polemika z Detektywem Prawdy!!!

Pisanie by Bushi on 9th Marzec 2017, 01:19

Widzisz Cyrylu pokazałeś zasadę dialektyki na przykładzie kuszenia Ewy, oznacza to że szatan nie tyle użył jej ale prawdopodobnie był jej twórcą. Ta sztuczka polega na jednej regule, trzeba zachwiać zaufaniem istoty poddanej tej technice. Zaufaniem w to że prawda istnieje, wiemy że Bóg mocno podkreśla :

"Ja jestem prawdą"

Teraz mądry człowiek powinien wiedzieć że skoro wie że Bóg jest jedyną i niepodważalną prawdą, nigdy nie powinien ulegać podawaniu antytezy, powinien być odporny na to, ponieważ wie co jest prawdą.

Dziś wiemy , że praktycznie każdy jest podatny na zachwianie, co ciekawe im bardziej wykształcony jest człowiek, im więcej filozofii tym jego odporność jest mniejsza. Jest takie powiedzenie humanistów :

"człowiek  o wielu horyzontach"

Oto klucz szatana do ludzi , do naszych umysłów, poszerzanie horyzontów, mnożenie odpowiedzi na jedno pytanie, podczas gdy prawda przestaje być istotna, na piedestał stawia się owe horyzonty. Prześcigają się w coraz to nowszych odpowiedziach.

Ile to ulotek widziałem z uczelni , szkół reklamujących między innymi tak zwane :"poszerzanie horyzontów!!!

Poszerzanie to prowadzi po powstania człowieka kompletnie nieprzygotowanego na przyjęcie jakiejkolwiek prawdy, nawet najprostszej!!!.

My się produkujemy powtarzając innym że rządy działają celowo na szkodę obywateli, że TV jest po to by zrobić z nich głupców, podczas gdy wielu nie jest w stanie zrozumieć najprostszej prawdy:

"Bóg istnieje".

Zawsze ktoś przyjdzie i na te stwierdzenie, najprostszy przykład prawdy, znajdzie jakąś antytezę i znajdzie ogromny poklask reszty kompletnie nierozumnej masy ludzi.

Ewangelia Chrystusa i zresztą cała jego misja to dowód że jedynie proste myślenie jest miłe Bogu,  taka postawa czyni mądrym w oczach Boga, ponieważ ludzkie myślenie nie wytrzymuje przeszkód które napotyka. Nasza logika opiera się na bardzo niewielu informacjach, nasze zmysły nie sięgają dalej niż widzimy i słyszymy. A kiedy czegoś nie rozumiemy zaczynamy tworzyć swoje alternatywne "prawdy", Bóg na to nie będzie pozwalał. Człowiek nie może się rozwijać bez kontaktu z Stwórcą, tym który go stworzył.

Wielu filozofów chciało znaleźć sens życia, ale przez lata treningu umysłowego dochodzili do odpowiedzi : "Wiem że nic nie wiem"
Znając odpowiedź nie potrafili się z nią pogodzić ale z uporem maniaka szukali dalej odpowiedzi, po nich następne pokolenia filozofów popełniała te same błędy.

Niestety żyjemy w świecie, kompletnego imbecylizmu nawet tamci filozofowie dawni jak Platon, Sokrates, czy Lao Tsuu to byli 100% mądrzejsi od dzisiejszych filozofujących humanistów i guślarzy zwanych naukowcami. Dlatego że Platon, czy Lao zapytany czy Bóg istnieje, odpowiedzieli by : "TAK"
avatar
Bushi

Liczba postów : 352
Join date : 21/03/2015

http://arkabushiego.blox.pl/html

Powrót do góry Go down

Re: Sprawa Lutra... czyli moja polemika z Detektywem Prawdy!!!

Pisanie by Cyryl on 9th Marzec 2017, 22:10

Bushi dokładnie pokazałeś kolejny dowód jak działa szatan.


Otóż dialekty czy sofistyka to domena koga jak nie??? Uczonych w piśmie. 

Zauważmy jedno Isus ostrzegał kogo obok faryzeuszy jak nie uczonych w piśmie.... czyli wszelkiej maści filozofów i innych naukowców.

Zauważmy te słowa Isusa:


Mat 16 napisał:(11) Jakżeż to jest, że nie rozumiecie, iż wam nie o chlebie mówiłem? Strzeżcie się kwasu faryzeuszów i saduceuszów.
(12) Wtedy zrozumieli, że nie mówił, aby się wystrzegali kwasu chlebowego, lecz nauki faryzeuszów i saduceuszów.


Isus ostrzega przed faryzeuszami i saduceuszami. Jednak tutaj:


Mat 23 napisał:(13) Biada wam, uczeni w Piśmie i faryzeusze, obłudnicy, że zamykacie Królestwo Niebios przed ludźmi, albowiem sami nie wchodzicie ani nie pozwalacie wejść tym, którzy wchodzą.
(14) (Biada wam, uczeni w Piśmie i faryzeusze, obłudnicy, że pożeracie domy wdów i to pod pokrywką długich modlitw; dlatego otrzymacie surowszy wyrok).
(15) Biada wam, uczeni w Piśmie i faryzeusze, obłudnicy, że obchodzicie morze i ląd, aby pozyskać jednego współwyznawcę, a gdy nim zostanie, czynicie go synem Gehenny dwakroć gorszym niż wy sami.
(16) Biada wam, ślepi przewodnicy, którzy powiadacie: Kto by przysiągł na świątynię, to nic; ale kto by przysiągł na złoto świątyni, ten jest związany przysięgą.
(17) Głupi i ślepi! Cóż bowiem jest większe? Złoto czy świątynia, która uświęca złoto?
(18) Oraz: Kto by przysiągł na ołtarz, to nic, ale kto by przysiągł na dar, który jest na nim, ten jest związany przysięgą.
(19) Ślepi! Cóż bowiem jest większe? Dar czy ołtarz, który uświęca dar?
(20) Kto więc przysięga na ołtarz, przysięga nań i na wszystko, co jest na nim.
(21) I kto przysięga na świątynię, przysięga na nią i na tego, który w niej mieszka.
(22) I kto przysięga na niebo, przysięga na tron Boży i na tego, który na nim zasiada.
(23) Biada wam, uczeni w Piśmie i faryzeusze, obłudnicy, że dajecie dziesięcinę z mięty i z kopru, i z kminku, a zaniedbaliście tego, co ważniejsze w zakonie: sprawiedliwości, miłosierdzia i wierności; te rzeczy należało czynić, a tamtych nie zaniedbywać.
(24) Ślepi przewodnicy! Przecedzacie komara, a połykacie wielbłąda.
(25) Biada wam, uczeni w Piśmie i faryzeusze, obłudnicy, że oczyszczacie z zewnątrz kielich i misę, wewnątrz zaś są one pełne łupiestwa i pożądliwości.


Ostrzeżenie jest przed faryzeuszami i Uczonymi w piśmie a nie przed saduceuszami dlaczego???

Ponieważ Isus ostrzegał kogo jak nie naukowców, wszelkiej maści filozofów.

Zauważmy obecnie naukowcy i filozofowie dosłownie przechadzają komara i połykają wielbłąda. To oni rozpowszechnili takie kłamstwa zwane teoriami naukowymi (które powstały wg zasad dialektyki) jak:

- teoria ewolucji
- heliocentryzm,
- ziemia ma miliardy lat
- zboczenia są normalne... i wiele innych kłamstw.


Mat 23 napisał:(24) Ślepi przewodnicy! Przecedzacie komara, a połykacie wielbłąda.

Zauważmy jedno dyskusje dialektyczne czyli stawianie antytezy wobec tezy aby stworzyć syntezę są przecedzaniem komara aby połknąć wielbłąda.

Szatan W czasach Babilonu i Persji miał magów i czarowników, potem w czasach Grecji wyhodował sobie naukowców czyli uczonych w piśmie.

Ja sam będąc po studiach administracyjno prawnych wiem z doświadczenia jak łatwo popadać w pychę i ambicje oraz wykłócać się chociaż się nie ma racji. 

Co ciekawe są te słowa Isusa o uczonych w piśmie:

Mat 13 napisał:(44) Podobne jest Królestwo Niebios do ukrytego w roli skarbu, który człowiek znalazł, ukrył i uradowany odchodzi, i sprzedaje wszystko, co ma, i kupuje oną rolę.
(45) Dalej podobne jest Królestwo Niebios do kupca, szukającego pięknych pereł,
(46) Który, gdy znalazł jedną perłę drogocenną, poszedł, sprzedał wszystko, co miał, i kupił ją.
(47) Dalej podobne jest Królestwo Niebios do sieci, zapuszczonej w morze i zagarniającej ryby wszelkiego rodzaju,
(48) Którą, gdy była pełna, wyciągnęli na brzeg, a usiadłszy dobre wybrali do naczyń, a złe wyrzucili.
(49) Tak będzie przy końcu świata; wyjdą aniołowie i wyłączą złych spośród sprawiedliwych,
(50) I wrzucą ich w piec ognisty; tam będzie płacz i zgrzytanie zębów.
(51) Zrozumieliście to wszystko? Odpowiedzieli mu: Tak.

(52) A On rzekł do nich: Dlatego każdy uczony w Piśmie, który stał się uczniem Królestwa Niebios, podobny jest do gospodarza, który dobywa ze swego skarbca nowe i stare rzeczy.


Zobaczmy jedno, Isus mówi, że wielu naukowców staje po stronie prawdy. Np. dr Kent Hovind zwalczał ewolucje i miliardy lat ziemi.

Jednak zauważmy jedno szatan tak naprawdę kontroluje cały czas cały system nauki i szkolnictwa a szczególnie uczelnie.

Dlatego pomyślmy, Luter wywodzi się z zakonu Augustyna, czyli był on w zakonie naukowców.

Jak myślicie czy ta jego reformacja a potem protestantyzm przeciwko komu był przeciwko Szatanowi???


Mat 7 napisał:(15) Strzeżcie się fałszywych proroków, którzy przychodzą do was w odzieniu owczym, wewnątrz zaś są wilkami drapieżnymi!
(16) Po ich owocach poznacie ich. Czyż zbierają winogrona z cierni albo z ostu figi?
(17) Tak każde dobre drzewo wydaje dobre owoce, ale złe drzewo wydaje złe owoce.
(18) Nie może dobre drzewo rodzić złych owoców, ani złe drzewo rodzić dobrych owoców.
(19) Każde drzewo, które nie wydaje dobrego owocu, wycina się i rzuca w ogień
(20) Tak więc po owocach poznacie ich.


Owoce Lutra oprócz jego nauk to krwawa wojna religijna w Europie.

Ale co jeszcze ciekawsze.Otóż protestanci w swoich Bibliach nie mają takich ksią w Starym Testamencie jak:


wikipedia napisał:

Protestantyzm[edytuj]

Kościoły protestanckie przyjęły żydowski kanon Starego Testamentu, a tym samym odrzucając niektóre księgi uznawane przez Kościół katolicki i prawosławny jako księgi deuterokanoniczne, zaliczając je do apokryfów. Początkowo niektórzy reformatorzy zastanawiali się nad kanonicznością niektórych ksiąg Nowego Testamentu (np. List Jakuba za sformułowanie wiara bez uczynków jest martwa), jednak żadnej z nich nigdy nie odrzucono i wszystkie Kościoły protestanckie mają identyczny kanon Nowego Testamentu, jak niemal cała reszta chrześcijaństwa.
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kanon_Biblii#Prawos.C5.82awie


Czyli jakich ksiąg:

wikipedia napisał:

Prawosławie[edytuj]

Cerkiew prawosławna uznaje niemal cały kanon aleksandryjski występujący w Septuagincie, z wyjątkiem 4 Księgi Machabejskiej, czyli:

 • 1 Księga Machabejska (1 Mch);

 • 2 Księga Machabejska (2 Mch);

 • 3 Księga Machabejska (3 Mch);

 • Księga Mądrości (Mdr);

 • Mądrość Syracha (Eklezjastyk) (Syr);

 • Księga Tobiasza (Tb);

 • Księga Judyty (Jdt);

 • Księga Barucha (Bar);

 • 3 Księga Ezdrasza (3 Ezd);

 • Modlitwa Manassesa (MM);

 • Psalm 151 (Ps 151).


Ponadto fragmenty uznawane za deuterokanoniczne:

 • z księgi Daniela: modlitwa Azariasza (Dn 3,24-90) i dwa ostatnie rozdziały (Dn 13-14);

 • fragmenty Księgi Estery w języku greckim

 • fragmenty Księgi Jeremiasza i Hioba obecne tylko w Septuagincie


Katolicyzm[edytuj]

Kościół katolicki uznał za natchnione część spośród ksiąg zawartych w kanonie aleksandryjskim (Septuagincie), a nie występujących w Biblii hebrajskiej. Są to:

 • 1 Księga Machabejska (1 Mch);

 • 2 Księga Machabejska (2 Mch);

 • Księga Mądrości (Mdr);

 • Mądrość Syracha (Eklezjastyk) (Syr);

 • Księga Tobiasza (Tb);

 • Księga Judyty (Jdt);

 • Księga Barucha (Bar).


Fragmenty uznawane za deuterokanoniczne:

 • z księgi Daniela: modlitwa Azariasza (Dn 3,24-90) i dwa ostatnie rozdziały (Dn 13-14);

 • fragmenty Księgi Estery w języku greckim


Niektórzy włączają do powyższego spisu fragmenty Księgi Jeremiasza i Hioba, obecne tylko w Septuagincie.
https://pl.wikipedia.org/wiki/Księgi_deuterokanoniczne


Zobaczmy są to księgi z kanonu Septuaginty!!!!!!

Protestanci uznają tylko kanon masorecki czyli Tanach.

Otóż nie mamy w nich t.z.w.:


wikipedia napisał:Księgi Machabejskie – księgi związane bądź przypisywane Machabeuszom, przywódcom żydowskiego powstania przeciwko dynastii Seleucydów.
Najczęściej termin ten jest odnoszony do wtórnokanonicznych (dla protestantów apokryficznych) ksiąg Starego Testamentu:

 • 1 Księga Machabejska, napisana w języku hebrajskim ale zachowana w greckim przekładzie, relacjonuje historię Machabeuszy od 175 do 134 roku p.n.e.

 • 2 Księga Machabejska, napisana w języku greckim, odnosi się do roku 161 p.n.e., dotyczy Judy Machabeusza.


Do ksiąg tych wliczane są również dwa późniejsze dzieła, obecne w wielu rękopisach Septuaginty:

 • 3 Księga Machabejska, napisana w języku greckim, dotyczy prześladowania Żydów w Egipcie w III wieku p.n.e., niezwiązana z Machabeuszami; kanoniczna dla prawosławnych.

 • 4 Księga Machabejska, filozoficzny dyskurs, napisany w języku greckim.https://pl.wikipedia.org/wiki/Księgi_MachabejskieDlaczego ich nie ma w kanonie masoretów czyli żydów. Przecież te księgi opisują wojnę Judejczyków w obronie prawa Bożego Tory:


https://pl.wikipedia.org/wiki/Powstanie_MachabeuszówZauważmy jedno protestanci a szczególnie Luter pozbył się tych ksiąg ponieważ pokazywały one jak ważna jest Tora, za nią Judejczycy ginęli w wojnie. 


Natomiast nauki Pawła pokazywały, że Tora nie jest ważna. Dlatego Luter i protestanci te księgi usuneli chociaż do takiego czynu nie posunęli się prawosławni i katolicy. 


Luter też chciał usunąć list Jakuba, ponieważ ten również zwalczał poglądy Pawła oraz chciał usunąć Apokalipsę.


Jednym słowem celem t.z.w. reformacji było aby z Biblii usunąć kolejne księgi które pokazywały ważność prawa Bożego.


Zauważmy jedno z kanonu ksiąg Starego Testamentu szatanowi udało się usunąć księgę Henocha a także doczepić księgę Estery. 


Szatan oczywiście wywołał konflikt i podział w Wielkiej Nierządnicy, aby pozbyć się tych ksiąg.


Wszystko po to aby nauki Pawła miały większą moc oddziaływania na ludzi.


To dlatego w państwach protestanckich np. w Szwecji gdzie panuje Luteranizm kościół Lutra udziela ślubów homoseksualistom.


W Biblii Luteran nie ma ksiąg Machabejskich. 


Szatan zastosował swoją metodę dziel i rządź, czyli na jakiś okres wywołał podział w Wielkiej Nierządnicy. Co ciekawe co by było gdyby Lutorowi udało się usunąć z ksiąg protestantów list Jakuba czy Apokalipsę???


A co by było gdyby nie było protestantyzmu ale Lutrowi udało się zreformować kościół katolicki czyli wywalić obok ksiąg deuterokanoniczne  List Jakuba i Apokalipsę???


Na jakim poziomie było by nasze poznanie wielu spraw???

Cyryl

Liczba postów : 770
Join date : 21/03/2015

https://cyryl27.wordpress.com/

Powrót do góry Go down

Re: Sprawa Lutra... czyli moja polemika z Detektywem Prawdy!!!

Pisanie by Cyryl on 10th Marzec 2017, 13:16

Doszedłem do ciekawych wniosków.

Szatan dzielił i skłócał ze sobą Wielką Nierządnicę i przez to rządził.

Ale w jaki sposób szatan korzystał na tym podziale???

Zobaczmy te słowa:

Mat 4 napisał:(1) Wtedy Duch zaprowadził Isusa na pustynię, aby go kusił diabeł.
(2) A gdy pościł czterdzieści dni i czterdzieści nocy, wówczas łaknął.
(3) I przystąpił do niego kusiciel, i rzekł mu: Jeżeli jesteś Synem Bożym, powiedz, aby te kamienie stały się chlebem.
(4) A On odpowiadając, rzekł: Napisano: Nie samym chlebem żyje człowiek, ale każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych.


Co powiedział Isus szatanowi??? Otóż, że człowiek żywi się każdym słowem które pochodzi z ust Boga i dzięki temu żyje!!!!

A przecież szatan to:


Jan 8 napisał:(44) Ojcem waszym jest diabeł i chcecie postępować według pożądliwości ojca waszego. On był mężobójcą od początku i w prawdzie nie wytrwał, bo w nim nie ma prawdy. Gdy mówi kłamstwo, mówi od siebie, bo jest kłamcą i ojcem kłamstwa.

Szatan to morderca ludzi a jego celem jest zamordowanie człowieka wszelkimi metodami.

Szczególnym celem szatana jest to aby w Biblii było jak najmniej ksią zawierających słowa Boga oraz czyny ludzi wypełniających słowa Boga... oraz aby było jak najwięcej słów kłamców.

Zobaczmy Nowy Testament to w większości listy Pawła(nieliczne są listy polemiczne Jakuba, Jana i Judy), mamy dwie z czterech ewangelii uczniów Pawła (Marek i Łukasz ). 

Oczywiście jest Apokalipsa nie lubiana przez Lutra, żydów i Pawłowców.

Dlatego strategia szatana polegała na tym aby umieścić jak najwięcej swoich ksią a odrzucić jak najwięcej ksiąg Boga.

Zobaczmy, szatan umieścił księgę estery i wyrzucił księgę Henocha:


wikipedia napisał:Księga Henocha albo 1 Księga Henocha − księga apokryficzna Biblii Hebrajskiej i Starego Testamentu. Koptyjski Kościół Prawosławny jako jedyny włączył ją w swój kanon Pisma Świętego, jako natchnioną. Jest ona kompilacją tekstów powstałych między 170 r. przed Chr. i końcem I w. po Chr.[1]
Krótki urywek z 1 Księgi Henocha (1 Hen 1,9) cytowany jest w Nowym Testamencie (List Judy 1,14-15). Autorstwo cytowanych słów jest tam w sposób jednoznaczny przypisywane „Henochowi, siódmemu po Adamie” (1 Hen 60,Cool.
Istnieją jeszcze dwie księgi apokryficzne przypisywane Henochowi - synowi Jereda: 2 Księga Henocha z I w. po Chr. zachowana jedynie w starosłowiańskim[2] oraz 3 Księga Henocha z V w. po Chr. zachowana w języku hebrajskim[3]. 1 Księga Henocha jest najczęściej cytowana.


https://pl.wikipedia.org/wiki/Księga_Henocha

Tylko kościół koptyjski zachował tą księgę. Otóż dlaczego???

Ponieważ szatan dzielił chrześcijaństwo i przez te walki umieszczał jakieś swoje księgi (mamy tyle listów Pawła) oraz wyrzucał księgi Boga (wywalenie przez większość kościołów księgi Henocha).

Zobaczmy te wydarzenie:


wikipedia napisał:Wielka schizma wschodnia[a]– rozłam w chrześcijaństwie na Kościół wschodni i zachodni. Za symboliczną datę tego wydarzenia przyjmuje się rok 1054.
Nie był to jednorazowy akt, lecz proces, który rozciągał się w szerokich ramach chronologicznych, trwający aż do XIII w. Wtedy wiele osób nie zdawało sobie sprawy z istnienia schizmy. Winą za jej powstanie obarcza się zarówno Rzym, jak i Konstantynopol.
Wielką schizmę poprzedziły dwie inne: schizma akacjańska (484–519) i schizma Focjusza (861). 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Wielka_schizma_wschodnia


Otóż jaki był efekt tej schizmy????

Kościół Katolicki odrzucił Septuagintę i zastąpił ją tekstem masoreckim - Tanachem.

W ten sposób Biblia była tłumaczona nie z języka greckiego ale z języka Babilońskiego hebrajskiego (aramejskiego).

Potem jak opisałem wyżej szatan doprowadził do t.z.w. reformacji i udało mu się wyrzucić szereg ksiąg  z kanonu protestantyzmu. Nie udało się szatanowi tylko wyrzucić listów Jakuba i Judy oraz Apokalipsy.

Przy tej okazji w Europie wybuchł krwawy konflikt religijny.

Tak naprawdę protestanci na czele z Lutrem zwalczali te księgi Biblijne które zaprzeczały naukom Pawła z Tarsu.

Zobaczmy szatan przez podziały w chrześcijaństwie starał się jak najmocniej umocnić pozycje Pawła w Biblii i osłabić pozycje Boga w Biblii!!!!

Cyryl

Liczba postów : 770
Join date : 21/03/2015

https://cyryl27.wordpress.com/

Powrót do góry Go down

Re: Sprawa Lutra... czyli moja polemika z Detektywem Prawdy!!!

Pisanie by Cyryl on 10th Marzec 2017, 13:41

Szatan przez całą historie chrześcijaństwa celowo je dzielił i skłócał ze sobą (w myśl zasady którą wymyślił czyli dziel i rządź)

Wszystko to aby wywalić jak najwięcej ksiąg Biblijnych które albo zawierały słowa Boga (np. księga Henocha) albo zawierały czyny ludzi którzy stawali w obronie prawa Bożego (księgi machabejskie).
Dodatkowo w całym tym zamieszaniu umieszczał jak najwięcej swoich ksiąg (pisma Pawła i jego uczniów czy księgę Estery) lub też swoje tłumaczenia (zamiast Septuaginty cały zachód karmi się tekstem masoreckim).


Zauważmy jedno przyczyną wielu schizm i rozłamów były kłótnie nad tym które z ksiąg Biblijnych są natchnione lub które tłumaczenia ksiąg są prawdziwsze (grecki czy hebrajski).

Otóż szatan w tych sporach stosował metodę dialektyki czyli na każdą tezę stawiamy antytezę i wychodzi synteza (czyli kompromis).

Np Kościół Koptyjski jako jedyny zachował księgę Henocha, ponieważ inne kościoły wcześniej kłóciły się o jej natchnienie. W czasie tych kłótni większość kościołów odrzuciło tezę o natchnieniu księgi Henocha i w imię syntezy (czyli kompromisu) jak wyrzuciło.Np. Reformacja Luter zwalczał tezę czyli podważał prawdziwość ksiąg deuterokanoniczne oraz listy Jakuba i Judy i Apokalipsę stawiając antytezę o ich fałszu. Protestantyzm to synteza czyli kompromis dlaczego????

Ponieważ nie wyrzucono z kanonu ksiąg protestanckich listów Jakuba i Judy oraz Apokalipsy ale wyrzucono księgi deuterokanoniczne.

Tutaj zauważmy proporcje.

Najmłodszy protestantyzm ma najwięcej ksiąg Pawła i jego uczniów (Marka i Łukasza), ma najmniej ksiąg Starego Testamentu i dodatkowo jego Atary Testament opiera się o tłumaczenie masoretów.

Kościół Katolicki ma za to tłumaczenie masoreckie Biblii. Oczywiście mają też księgi Pawłowe.

Kościół Prawosławny ma już Septuagintę. Ma też księgi Pawłowe.

Natomiast kościół koptyjskie ma Septuagintę, oraz księgę Henocha. Ma też sporo ksią Pawłowych.

A na początku chrześcijaństwa wiele kościołów mało mało lub wcale pism Pawła a za to ogrom ksiąg zawierających słowa Boga. 

Już nie wspomnę o tym jaki kanon mieli Apostołowie Baranka.

Czyli podstawowa strategia szatana polegała na wywalaniu jak najwięcej ksiąg natchnionych przez Boga i dodawania jak najwięcej ksiąg zawierających nauki diabła. 

Wszystko po to aby zminimalizować moc słów Boga, a zwiększyć moc nauk Pawła z Tarsu.

Czy teraz wiecie dlaczego państwa protestanckie są tak bogate???

Ponieważ szatan zawsze doskonale wynagradza swoje sługi pod względem mamony!!!!


Mat 6 napisał:(24) Nikt nie może dwom panom służyć, gdyż albo jednego nienawidzić będzie, a drugiego miłować, albo jednego trzymać się będzie, a drugim pogardzi. Nie możecie Bogu służyć i mamonie.

Otóż to diabeł na tym świecie rozdaje bogactwo i biedę:Mat 4 napisał:(Cool Znowu wziął go diabeł na bardzo wysoką górę i pokazał wszystkie królestwa świata oraz chwałę ich.
(9) I rzekł mu: To wszystko dam ci, jeśli upadniesz i złożysz mi pokłon.
(10) Wtedy rzekł mu Isus: Idź precz, szatanie! Albowiem napisano: Panu Bogu swemu pokłon oddawać i tylko jemu służyć będziesz.


Chwałę owych Królestw czyli ich bogactwo.

Cyryl

Liczba postów : 770
Join date : 21/03/2015

https://cyryl27.wordpress.com/

Powrót do góry Go down

Re: Sprawa Lutra... czyli moja polemika z Detektywem Prawdy!!!

Pisanie by Sponsored content


Sponsored content


Powrót do góry Go down

Zobacz poprzedni temat Zobacz następny temat Powrót do góry

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Nie możesz odpowiadać w tematach