Objawienie 22:(14) Błogosławieni ci, którzy wykonują jego przykazania, aby mieli prawo do drzewa życia i aby mogli wejść przez bramy do miasta.