Ale my tego nie wiemy o sobie. My możemy rozpoznawać nasienie węża po uczynkach, a te ujawniają nam... ich szatańskie geny.