Spowodować światowy kataklizm, masowe mordy tak Arabów jak i syjonistów i z tych przyczyn za pomocą takich właśnie filmów, dowodów ich knowań wzbudzają oni gniew narodów, które już mają serdecznie dosyć najdzikszych pomysłów syjonistów, z genderyzmem, lichwą i LGBT włącznie.