Go down
avatar
Cyryl
Liczba postów : 1422
Join date : 21/03/2015
https://cyryl27.wordpress.com/

Woda, chrzest jako ochrona i wyzwolenie spod władzy demonów! Empty Woda, chrzest jako ochrona i wyzwolenie spod władzy demonów!

on 10th Lipiec 2015, 21:14
Message reputation : 100% (6 votes)
Tutaj dzięki braciom Bushiemu i Obserwatorowi zauważyłem coś ciekawego:

Cyryl napisał:
Bushi napisał: W Ewangelii Mateusza mamy wskazówkę :


Mateusza 12.43 napisał:Gdy zaś duch nieczysty wyjdzie z człowieka, wędruje po miejscach bezwodnych, szukając ukojenia, ale
go nie znajduje.

Obserwator napisał:Co do tego co napisał Bushi odnośnie lęku demonów przed wodą, to ciekawy jest też opis Marka, kiedy to Isus przybył do krainy Gerazeńczyków, gdzie wybiegł Mu na przeciw opętany:Ew. Marka 5:9-13
(9) I zapytał go: Jak ci na imię? Odpowiedział mu: Na imię mi Legion, gdyż jest nas wielu.
(10) I prosił go usilnie, aby ich nie wyganiał z tej krainy.
(11) A pasło się tam, u podnóża góry, duże stado świń.
(12) I prosiły go duchy, mówiąc: Poślij nas w te świnie, abyśmy w nie wejść mogli.
(13) I pozwolił im. Wtedy wyszły duchy nieczyste i weszły w świnie; i rzuciło się to stado ze stromego zbocza do morza, a było ich około dwóch tysięcy, i utonęło w morzu.


Jak widać na tym przykładzie, demony mogą nawet w tysiącach przebywać w jednym miejscu i w jednej osobie!!

Dwu tysięczne stado świń opętane przez legion demonów, rzuciło się do morza, czyli do wody , która również dla owych duchów musiała być wielką, może i nawet śmiertelną pułapką!!

Bushi, Obserwator, podaliście ciekawe dowody.

Otóż demony to dusze zabitych w potopie nefilimów. No właśnie demony czują strach przed wodą ponieważ to woda ich zabiła.

Ewangelie zatem podają ciekawe informacje o jednych z przyczyn dlaczego Bóg dopuścił potop. A także, kim są tak naprawdę demony.

Ale idziemy dalej bracia, ponieważ naprawdę daliście ciekawy argument dlaczego Jan chrzcił w wodzie, dlaczego Isus zalecał chrzest w wodzie.

Tutaj mamy atak na chrzest w wodzie:

https://theredbrainbreakerkstian.wordpress.com/2015/05/25/jezus-3000-lat-przed-chrystusem-str-55-59-chrzest/

https://theredbrainbreakerkstian.wordpress.com/2015/06/20/co-szatan-zrobil-z-biblia-cz-25-ozyrys-dionizos-bachus-tammuz-chrzescijanski-pawlowy-jezus-szmatan-bonus-chrzest-to-polewanie-sie-sperma-ozyrysa/

https://theredbrainbreakerkstian.wordpress.com/2015/06/27/co-szatan-zrobil-z-biblia-cz-26-woda-wino-krew-czyli-przejazdzka-po-satanizmach-w-ewangelii-jana-bonus-czym-jest-chrzescijanskie-nowe-narodzenie/

Co mówią ewangelie o chrzcie??

Mat 3 napisał:(1) A w one dni przyszedł Jan Chrzciciel, każąc na pustyni judzkiej i mówiąc:

(2) Upamiętajcie się, albowiem przybliżyło się Królestwo Niebios.

(3) Albowiem ten ci to jest, o którym Izajasz prorok mówił, wypowiadając te słowa: Głos wołającego na pustyni: Gotujcie drogę Pańską, Prostujcie ścieżki jego

(4) A sam Jan miał odzienie z sierści wielbłądziej i pas skórzany wokół bioder swoich, a za pokarm miał szarańczę i miód leśny.

(5) Wtedy wychodziła do niego Jerozolima oraz cała Judea i cała okolica nadjordańska.

(6) I byli chrzczeni przezeń w rzece Jordanie, wyznając grzechy swoje.

(7) A gdy ujrzał wielu faryzeuszów i saduceuszów, przychodzących do chrztu, rzekł do nich: Plemię żmijowe, kto was ostrzegł przed przyszłym gniewem?

(Cool Wydawajcie więc owoc godny upamiętania;

(9) Niech wam się nie zdaje, że możecie wmawiać w siebie: Ojca mamy Abrahama; powiadam wam bowiem, że Bóg może z tych kamieni wzbudzić dzieci Abrahamowi.

(10) A już i siekiera do korzenia drzew jest przyłożona: wszelkie więc drzewo, które nie wydaje owocu dobrego, zostaje wycięte i w ogień wrzucone.

(11) Ja was chrzczę wodą, ku upamiętaniu, ale Ten, który po mnie idzie, jest mocniejszy niż ja; jemu nie jestem godzien i sandałów nosić; On was chrzcić będzie Duchem Świętym i ogniem.

(12) W ręku jego jest wiejadło, by oczyścić klepisko swoje, i zbierze pszenicę swoją do spichlerza, lecz plewy spali w ogniu nieugaszonym.

(13) Wtedy przyszedł Isus z Galilei nad Jordan, aby się dać ochrzcić przez niego.

(14) Ale Jan omawiał mu, mówiąc: Ja potrzebuję chrztu od ciebie, a ty przychodzisz do mnie?

(15) A Isus, odpowiadając, rzekł do niego: Ustąp teraz, albowiem godzi się nam wypełnić wszelką sprawiedliwość. Tedy mu ustąpił.

Mat 26 napisał:(18) A Isus przystąpiwszy, rzekł do nich te słowa: Dana mi jest wszelka moc na niebie i na ziemi.

(19) Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię moje,

(20) Ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami po wszystkie dni aż do skończenia świata.

Otóż Jan chrzcił ludzi wodą, ponieważ woda wypędzała z ludzi demony i dzięki temu ludzie mogli dokonywać wyboru czy chcą się opowiedzieć po stronie Boga czy po stronie szatana.

Chrzest jest ważnym elementem zbawienia.

Isus także nakazał swoim uczniom chrzcić ludzi, aby wyrwać ich spod władzy demonów, ale jest to chrzest Duchem Świętym i ogniem.

Wszystko po to aby człowiek uwolniony spod władzy demonów mógł dokonać wolnego wyboru komu chce służyć.Otóż woda wygania demony ale Isus sprawił, że jego słowa i imię wygania demony także.

Wszystko po to aby człowiek mógł się opowiedzieć któremu panu chce służyć dalej.

Oczywiście religie chrześcijańskie zostały tak opanowane przez agentów szatana, że zapomniano dlaczego chrzci się ludzi w wodzie, i że chrztem jest przyjęcia Ducha Bożego - czyli Słów Isusa w Ewangeliach - które mają moc uwalniania od demonów.

Zobaczmy dalej:

Mar 16 napisał:(15) I rzekł im: Idąc na cały świat, głoście ewangelię wszystkiemu stworzeniu.

(16) Kto uwierzy i ochrzczony zostanie, będzie zbawiony, ale kto nie uwierzy, będzie potępiony.

(17) A takie znaki będą towarzyszyły tym, którzy uwierzyli: w imieniu moim demony wyganiać będą. nowymi językami mówić będą,

(18) Węże brać będą, a choćby coś trującego wypili, nie zaszkodzi im. Na chorych ręce kłaść będą, a ci wyzdrowieją.

Zobaczmy na czym polegał chrzest??? Apostołowie głosili ewangelie, o czym??? Że Królestwie Bożym i o tym, ze Isus uwalnia od demonów - głównej przyczyny grzechów. A chrzest to była moc dana uczniom od Isusa która uwalniała od demonów.

Zobaczmy Mateusz podał dwie metody chrztu, czyli uwalnia się spod wpływu demonów. Janowy, czyli chrzest w wodzie.

Zobaczmy sam Isus dał przykład (choć miał władzę nad demonami) i poddał się tej metodzie chrztu. Wszystko po to aby pokazać jedną z metody uwalniania od demonów aby móc człowiekowi wolnemu spod wpływu demona głosić ewangelie.

Zobaczmy tutaj:

Jana 3 napisał:(5) Odpowiedział Isus: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci, jeśli się kto nie narodzi z wody i z Ducha, nie może wejść do Królestwa Bożego.


Czyli wpierw trzeba uwolnić człowieka spod wpływu demonów aby miał on szanse na wolny wybór.

Jana 3 napisał:(16) Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny.

(17) Bo nie posłał Bóg Syna na świat, aby sądził świat, lecz aby świat był przez niego zbawiony.

(18) Kto wierzy w niego, nie będzie sądzony; kto zaś nie wierzy, już jest osądzony dlatego, że nie uwierzył w imię jednorodzonego Syna Bożego.

(19) A na tym polega sąd, że światłość przyszła na świat, lecz ludzie bardziej umiłowali ciemność, bo ich uczynki były złe.

(20) Każdy bowiem, kto źle czyni, nienawidzi światłości i nie zbliża się do światłości, aby nie ujawniono jego uczynków.

(21) Lecz kto postępuje zgodnie z prawdą, dąży do światłości, aby wyszło na jaw, że uczynki jego są dokonane w Bogu.

Czyli po uwolnieniu spod wpływu demonów człowiek wybiera czy idzie ku światłości - czyli zmienia swoje uczynki. Czy dalej postępuje źle a wtedy:

Mat 12 napisał:(43) Gdy zaś duch nieczysty wyjdzie z człowieka, wędruje po miejscach bezwodnych, szukając ukojenia, ale go nie znajduje.

(44) Wtedy mówi: Wrócę do domu swego, stąd wyszedłem i przyszedłszy, zastaje go opróżnionym, wymiecionym i przyozdobionym.

(45) Wówczas idzie i zabiera z sobą siedem duchów innych gorszych niż on, i wszedłszy mieszkają tam; i bywa końcowy stan człowieka tego gorszy niż pierwotny. Tak będzie i z tym złym pokoleniem.

Zobaczcie Jan chrzcił nawet faryzeuszy wodą - czyli uwalniał ich spod wpływów demów. Isus swoim słowem - które głosił do faryzeuszy - także uwalniał ich spod wpływów demonów.

Mat 3 napisał:(7) A gdy ujrzał wielu faryzeuszów i saduceuszów, przychodzących do chrztu, rzekł do nich: Plemię żmijowe, kto was ostrzegł przed przyszłym gniewem?

(Cool Wydawajcie więc owoc godny upamiętania;

(9) Niech wam się nie zdaje, że możecie wmawiać w siebie: Ojca mamy Abrahama; powiadam wam bowiem, że Bóg może z tych kamieni wzbudzić dzieci Abrahamowi.

(10) A już i siekiera do korzenia drzew jest przyłożona: wszelkie więc drzewo, które nie wydaje owocu dobrego, zostaje wycięte i w ogień wrzucone.

(11) Ja was chrzczę wodą, ku upamiętaniu, ale Ten, który po mnie idzie, jest mocniejszy niż ja; jemu nie jestem godzien i sandałów nosić; On was chrzcić będzie Duchem Świętym i ogniem
.

zbawienie napisał:Niezwykła moc słów Isusa Chrystusa.

Wielu z nas doświadczyło niezwykłej mocy, jaką posiadają słowa zanotowane w Ewangeliach. Miliony ludzi, którzy rozpoczęli czytać Ewangelie Mateusza czy Marka doświadczyło niezwykłej metamorfozy i zmieniło całkowicie swoje życie stając się naśladowcami Chrystusa, ze mną włącznie!

Wyjaśnienie jest w treści Ewangelii Mateusza.

Mateusza 7:29 Albowiem uczył je jako moc mający, a nie jak ich uczeni w Piśmie.

Nie tylko bezpośredni słuchacze Isusa odczuwali moc Jego słów. Pod tą niezwykłą mocą podpisują się także miliony ludzi, którzy osobiście tego doświadczyli i nadal doświadczają. Poniższy werset wyjaśnia nam przyczynę i cel owej mocy Chrystusa.

Mateusza 4:4- "Nie samym chlebem żyje człowiek, ale wszelkim słowem, które pochodzi z ust Bożych".

Wielu błędnie uważa, że każdy tekst biblijny jest Słowem Bożym.

Nie jest to prawdą, ponieważ Słowo Boże to słowo wypowiedziane bezpośrednio przez Boga, przez Chrystusa, albo Bóg polecił prorokowi przekazać dokładnie Jego słowa. Oprócz słów Boga są przecież w Biblii teksty szatana, wrogów Bożych i wiele tekstów faryzeuszy.

Jedynie słowa autorstwa samego Boga emanują niezwykłym majestatem, dostojeństwem oraz mądrością. Słowa bezpośrednio wypowiedziane przez Boga czy Syna także posiadają olbrzymią moc, potwierdzaną przez miliony czytelników.

Zgodnie z powyższym wersetem mamy osobistą zachętę, stwierdzenie samego Chrystusa, że człowiek żyje nie tylko chlebem, ale wszelkim słowem z ust Bożych.

Jest to szczególnie ważne, ponieważ karmienie się słowami Bożymi daje nam w rezultacie... życie wieczne. Oto rezultat pokarmu Słów Bożych. Powoduje to poddawanie się woli Boga, co z kolei powoduje zmiany w życiu człowieka, które kwalifikują go do życia wiecznego. Czyli człowiek będzie żył wiecznie karmiąc się słowem z ust Bożych.
http://www.zbawienie.com/ewangelia-mateusza.htm

Czyli faryzeusze przyjmowali chrzest od Jana i od Isusa (same słowa Syna Bożego były chrztem) uwalniani byli spod wpływów demonów. Ale potem w swojej przewrotności nie nawracali się do Boga, więc demony powracały w liczbie siedmiokrotnej do faryzeuszy i stawali się oni coraz gorsi!!!

Zobaczmy W Apokalipsie Bestia ma siedem głów czyli siedmiu królów ale na jej czele stoi ósmy król.

Ap. 17 napisał:(9) Tu trzeba umysłu obdarzonego mądrością. Siedem głów, to siedem pagórków, na których rozsiadła się kobieta, i siedmiu jest królów;

(10) Pięciu upadło, jeden jest, inny jeszcze nie przyszedł, a gdy przyjdzie, będzie mógł krótko tylko pozostać.

(11) A zwierzę, które było, a już go nie ma, jest ósmym, i jest z owych siedmiu, idzie na zatracenie.

Zobaczmy na ten cytat po raz trzeci:

Mat 3 (44) Wtedy mówi: Wrócę do domu swego, stąd wyszedłem i przyszedłszy, zastaje go opróżnionym, wymiecionym i przyozdobionym.

(45) Wówczas idzie i zabiera z sobą siedem duchów innych gorszych niż on, i wszedłszy mieszkają tam; i bywa końcowy stan człowieka tego gorszy niż pierwotny. Tak będzie i z tym złym pokoleniem.


Czyli demon zabiera siedem demonów a on jako ósmy szef bandy opętuje faryzeusza.

I w ten sposób faryzeusze opętani już przez osiem demonów (liczba Bestii) zdecydowali się zabić Syna Bożego!!!

Zobaczmy słowa Isusa i przyjęcie ich czyli chrzest (słuchanie słów Isusa ) i wiara w te słowa poprzez wypełnianie ich w uczynkach jest gwarancją uwolnienia trwałego od grzechu. tutaj Isus mówił to samo do zydów, którzy słuchali jego słowa ale je odrzucili:

jana 3 napisał:(31) Mówił więc Isus do Żydów, którzy uwierzyli w niego: Jeżeli wytrwacie w słowie moim, prawdziwie uczniami moimi będziecie

(32) I poznacie prawdę, a prawda was wyswobodzi.

(33) Odpowiedzieli mu: Jesteśmy potomstwem Abrahama i nigdy nie byliśmy u nikogo w niewoli. Jakże możesz mówić: Wyswobodzeni będziecie?

(34) Isus im odpowiedział: Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, każdy, kto grzeszy, jest niewolnikiem grzechu.

(35) A niewolnik nie pozostaje w domu na zawsze, lecz syn pozostaje na zawsze.

(36) Jeśli więc Syn was wyswobodzi, prawdziwie wolnymi będziecie.

(37) Wiem, że jesteście potomstwem Abrahama, lecz chcecie mnie zabić, bo słowo moje nie ma do was przystępu.

(38) Mówię to, co widziałem u Ojca, a wy także czynicie, co słyszeliście u ojca waszego.

(39) Odpowiadając, rzekli mu: Ojcem naszym jest Abraham. Isus im rzecze: Jeżeli jesteście dziećmi Abrahama, spełniajcie uczynki Abrahama.

(40) Lecz teraz chcecie zabić mnie, człowieka, który wam mówił prawdę, którą usłyszałem od Boga: Abraham tego nie czynił.

(41) Wy spełniacie uczynki swojego ojca. Na to mu rzekli: My nie jesteśmy zrodzeni z nierządu; mamy jednego Ojca, Boga.

(42) Rzekł im Isus: Gdyby Bóg był waszym Ojcem, miłowalibyście mnie, Ja bowiem wyszedłem od Boga i oto jestem. Albowiem nie sam od siebie przyszedłem, lecz On mnie posłał.

(43) Dlaczego mowy mojej nie pojmujecie? Dlatego, że nie potraficie słuchać słowa mojego.

(44) Ojcem waszym jest diabeł i chcecie postępować według pożądliwości ojca waszego. On był mężobójcą od początku i w prawdzie nie wytrwał, bo w nim nie ma prawdy. Gdy mówi kłamstwo, mówi od siebie, bo jest kłamcą i ojcem kłamstwa.

(45) Ponieważ Ja mówię prawdę, nie wierzycie mi.

(46) Któż z was może mi dowieść grzechu? Jeśli mówię prawdę, dlaczego nie wierzycie mi?

(47) Kto z Boga jest, słów Bożych słucha; wy dlatego nie słuchacie, bo z Boga nie jesteście.


Co to oznacza????

Słuchanie Słów Isusa i ich wypełnianie zapewnia nam najlepszą ochronę przed demonami. Chrzest w wodzie też jest skuteczny ale jednorazowo, dlatego prorok Jan tak wywyższył Isusa i jego chrzest.

Natomiast Isus jak najbardziej zalecał chrzcić także w wodzie. Wszak każda metoda uwalniania człowieka spod wpływu demonów jest dobra.

Czyli mamy ciekawy wątek wody.

To przez wodę Bóg zniszczył zanieczyszczone przez upadłych aniołów wszelkie ciało na ziemi, oraz nifilimy i hybrydy.

A upadłych aniołów wtrącił do otchłani po potopie.

Ale mamy inny przykład. Otóż Bóg swój lud Izrael jak uwolnił???

Wpierw ukarał bogów Egiptu - upadłe anioły, które uwięził w otchłani.

Potem zaś przeprowadził swój lud przez wodę, morze. Zaś wojska Egiptu oraz faraona czyli nefilimy i hybrydy, ponownie zniszczył poprzez wodę!!!


Czyli nie dziwmy się, że demony czyli dusze nefilimów i hybryd miały wstręt do wody.

Co ciekawe Bóg także uwolnił Egipcjan spod władzy upadłych aniołów i nefilimów (których uwięził w otchłani i zniszczył przez wodę).

Ale zobaczmy dalej. Wiemy, że ziemia jest płaska a otchłań znajduje się na Arktyce. Czym otoczona jest otchłań jak nie morzami!!!

Czyli Bestia jest uwięziona nie tylko w otchłani ale także otoczona wodami. Oto co pisze Apokalipsa:

Ap 13 napisał:(1) I widziałem wychodzące z morza zwierzę, które miało dziesięć rogów i siedem głów, a na rogach jego dziesięć diademów, a na głowach jego bluźniercze imiona.


Czyli Bestia jest uwolniona kiedy wyjdzie z wody. Czyli woda to także więzieni dla upadłych aniołów.

Woda to rodzaj chrztu który zaakceptował i poddał się dla przykładu sam Isus Chrytus.

Oczywiście inny rodzaj chrztu dał sam Isus. Ale wcześniej wszystkie narody jako ochronę przed demonami stosowały wodę. Stosowali ją zapewne Egipcjanie. Stąd w ich wierzeniach taka rola chrztu. Nie zapominajmy po wyjściu z Egiptu władza szatana nad Egipcjanami drastycznie zmalała. Jedyne co pozostało szatanowi to kontrolować Egipcjan przez demony. Ale na to Egipcjanie znaleźli sposób czyli wodę.


Woda to zapora przeciwko demonom. Ponad Dwie trzecie powierzchni ziemi to woda. Czyli Stworzyciel ograniczył zakres działania demonów. A tym samym zakres władzy szatana nad światem.

Słowa Boga zarówno w księgach Starego Przymierza, jak i Słowa Isusa w Ewangeliach jednoznacznie pokazują, że woda jest skuteczną zaporą przeciwko demonom i nefilimom oraz upadłym aniołom.

Tutaj pokazałem też jedną rzecz:
https://zbawienie.forumotion.com/t78-ismael-czyli-koziol-ofiarnny

Otóż kozioł ofiarny był wypędzany na pustynie czyli miejsce gdzie nie ma wody. Czyli idealne miejsce dla działania demonów.

Isus był kuszony przez szatana na pustyni, czyli miejscu na którym warunki dyktował przeciwnik - szatan. W miejscu bez wody, gdzie dodatkowo Isus pościł. Isus wyszedł zwycięsko z konfrontacji z szatanem na jego terenie.

Obecnie tereny Izraela to pustynia. Talmud a zwłaszcza islam wyszły z pustyni. Czyli miejsca gdzie najlepiej czują się demony.

Tereny pustyni na których zasiadł Ismael i które zajmują Arabowie są pełne demonów. Arabowie przed islamem czcili demony czyli dźiny. Wg hadisów na islam nawróciły się też dżiny czyli demony.

Zobaczmy tereny rasy białej, czy tereny Słowian to tereny zielone, pełne wody tereny niepustynne. Bóg wypędzając Izraelitów na północ zastosował mądra metodę. Wpływy demonów zostały ograniczone gdyż Izraelici zajeli tereny pełne wody, zielone niepustynne.

Juda zajmował zaś tereny pustynne, dlatego Isus wypędzał tyle demonów.

Metoda Isusa wypędzania demonów przez Ducha i ogień to doskonała metoda uwalniania ludzi spod władzy demonów na terenach pustynnych.
Marysia87
Marysia87
Liczba postów : 197
Join date : 18/03/2015
Skąd : Katowice

Woda, chrzest jako ochrona i wyzwolenie spod władzy demonów! Empty Re: Woda, chrzest jako ochrona i wyzwolenie spod władzy demonów!

on 11th Lipiec 2015, 00:55
Message reputation : 100% (1 vote)
A jak wszystko się już skończy:

Apokalipsa 21:
(1) I widziałem nowe niebo i nową ziemię; albowiem pierwsze niebo i pierwsza ziemia przeminęły, i morza już nie ma.

Zawsze mnie zastanawiało dlaczego Bóg usunie morze w Królestwie
Wydawało mi się, że chodzio to, aby pomieścić wszystkich ludzi na Ziemi.

Ale dzięki wiedzy, ze woda jest jakoby więzieniem i postrachem dla demonów, wszystko teraz jest jasne. Demonów już nie będzie, więc morze też już nie będzie potrzebne.


// A! i słyszałam też kilka razy hasło, że jak czarownica wpadnie do wody traci moc (na kilka lat), i że musi unikać deszczu.
Ależ to wszystko teraz jest oczywiste!!! Very Happy
Jacek86
Jacek86
Liczba postów : 291
Join date : 31/08/2015
Age : 34
Skąd : Bydgoszcz

Woda, chrzest jako ochrona i wyzwolenie spod władzy demonów! Empty Re: Woda, chrzest jako ochrona i wyzwolenie spod władzy demonów!

on 5th Styczeń 2016, 04:18
Ciągle nas straszą tym efektem cieplarnianym i podnoszeniem się wody w oceanach, do tego chemtrails... Może jest coś na rzeczy.. Chociaż Bóg obiecał, że nie będzie więcej potopu.

Z drugiej strony może boją się uwolnienia bestii z lodu??
avatar
Obserwator
Liczba postów : 1311
Join date : 18/03/2015
http://www.obserwatorczasowkonca.wordpress.com

Woda, chrzest jako ochrona i wyzwolenie spod władzy demonów! Empty Re: Woda, chrzest jako ochrona i wyzwolenie spod władzy demonów!

on 5th Styczeń 2016, 08:53
Message reputation : 100% (1 vote)
Straszą nas tym, jak wieloma innymi kłamstwami, a wody w oceanach jak się nie podnosiły, tak się nie podnoszą.

Bestia zostanie uwolniona, czy się to komu podoba czy nie i są już prowadzone działania, by tego dokonać.

Nie ma się czego bać..im prędzej to się stanie, tym lepiej dla nas Very Happy
Liksar
Liksar
Liczba postów : 1409
Join date : 03/12/2015
Age : 24
Skąd : Białystok
https://liksar.wordpress.com/

Woda, chrzest jako ochrona i wyzwolenie spod władzy demonów! Empty Re: Woda, chrzest jako ochrona i wyzwolenie spod władzy demonów!

on 5th Styczeń 2016, 16:29
A niech i zaleje ! One nienawidzą wody wiec tym gorzej dla demonów hah Very Happy Ostatnio się nie mówi nawet" efekt cieplarniany " a zmiany klimatyczne... bo dużo naukowców zaprzecza im i bardziej uniwersalnie to nazywają. Poza tym z tego co pamiętam to jeśli poziom wód podniósłby się o 80 m to aż tak strasznie by nie było Very Happy

_________________
Nawróćcie się, synowie izraelscy, do tego, od którego tak bardzo się oddaliliście! Izajasza 31:6

https://liksar.wordpress.com/
avatar
Odrodzony
Liczba postów : 332
Join date : 11/06/2016

Woda, chrzest jako ochrona i wyzwolenie spod władzy demonów! Empty Re: Woda, chrzest jako ochrona i wyzwolenie spod władzy demonów!

on 22nd Czerwiec 2016, 13:13
A propos wody i demonów…
Przyszło mi na myśl, że być może nie tylko świat szatana jest wewnętrznie rozdwojony, ale i szatan sam w sobie jest rozdwojony, bowiem… jest on połączeniem dwóch potworów, o których pisze Henoch – męskiego Behemota i żeńskiego Lewiatana. Może dlatego posąg Bafometa ma kobiecy biust…

Hen 60:
(7) W owym dniu zostaną rozłączone od siebie dwa potwory: żeński potwór, któremu na imię Lewiatan, zamieszka głębokości morza nad źródłami wód,
(Cool natomiast [potwór] męski o imieniu Behemot zajmie swoją piersią ogromną pustynię zwaną Dendain, [leżącą] na wschód od ogrodu, gdzie mieszkają wybrani i sprawiedliwi
, gdzie mój pradziad został przyjęty, będący siódmy od Adama, pierwszego człowieka, którego stworzył Pan Duchów".

O Lewiatanie jest także mowa w kilku miejscach w Biblii (BT):

Hi 3:
(7) O, niech ta noc bezpłodną się stanie i niechaj nie zazna wesela! (Cool Niech ją przeklną złorzeczący dniowi, którzy są zdolni obudzić Lewiatana.

Ps 74
(11) Czemu cofasz swą rękę i trzymasz swą prawicę w zanadrzu? (12) Bóg jednak od początku jest moim królem, który na ziemi sprawia ocalenie. (13) Ty ujarzmiłeś morze swą potęgą, skruszyłeś głowy smoków na morzu. (14) Ty zmiażdżyłeś łby Lewiatana, wydałeś go na żer potworom morskim. (15) Ty otworzyłeś źródła i strumienie; Ty wysuszyłeś rzeki stale płynące. (16) Twoim jest dzień i noc jest Twoja; Ty światło i słońce utwierdziłeś. (17) Ty ustanowiłeś wszystkie granice ziemi; Ty utworzyłeś lato i zimę.

Iz 27:
(1) W ów dzień Pan ukarze swym mieczem twardym, wielkim i mocnym, Lewiatana, węża płochliwego, Lewiatana, węża krętego; zabije też potwora morskiego.


O Behemocie nic jednak nie znalazłem.

Lewiatan to potwór – wąż kręty i płochliwy z kilkoma głowami, rodzaju żeńskiego, z głębin morza. A złe duchy, demony nie lubią przecież wody. A szatan? Może także wody nie lubił, ale żeby móc panować nad całą ziemią, czyli także nad wodami i żyjącymi w nich np. kobietami upadłych aniołów, które stały się syrenami, o których pisze Henoch, musiał stać się połączeniem potwora Behemota i potwora, który wody się nie boi, czyli Lewiatana, który jak szatan, jest także wężem… A przed nastaniem 1000-królestwa Bożego szatan zostanie rozdzielony i jego żeńska część (Lewiatan) zostanie na 1000 lat wrzucona do morza (albo już wówczas zostanie zabita), a jego męska część (Behemot) zostanie uwięziona na 1000 lat pod ziemią tj. pod bliżej niezidentyfikowaną pustynią zwaną Dendain. Po upływie zaś 1000 lat szatan (tj. Behemot) zostanie wypuszczony, a następnie wrzucony (być może dopiero wówczas razem z Lewiatanem) do jeziora siarki i ognia na wieki… Takie luźne przemyślenia...
Iraeneus
Iraeneus
Liczba postów : 585
Join date : 16/03/2016
Skąd : Lubelskie

Woda, chrzest jako ochrona i wyzwolenie spod władzy demonów! Empty Re: Woda, chrzest jako ochrona i wyzwolenie spod władzy demonów!

on 23rd Czerwiec 2016, 10:19
Rozmawiałem z znajomym kilka miesięcy temu że w Polsce ostatnie siedem lat była susza, do końca 2015r.

Teraz jednak coś się zmieniło bo leje regularnie, nie ma w tym roku dłuższych susz. A u mnie od kilku tygodni powtarzają się mniej więcej takie cykle że tydzień słońce, ciepło i dzień,dwa deszcz i ulewa. Już tak z 4,5 cykli po sobie następowało.

Very Happy Oby te demony wytopiło,

_________________
Mt 22:37-39 Będziesz miłował Pana, Boga swego, z całego serca swego i z całej duszy swojej, i z całej myśli swojej. To jest największe i pierwsze przykazanie. A drugie podobne temu: Będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego.
avatar
anileve
Liczba postów : 102
Join date : 18/03/2015
Age : 52
Skąd : Gniezno

Woda, chrzest jako ochrona i wyzwolenie spod władzy demonów! Empty Re: Woda, chrzest jako ochrona i wyzwolenie spod władzy demonów!

on 27th Wrzesień 2016, 19:45
Ciekawy filmik !

avatar
Wróg Kozłów
Liczba postów : 156
Join date : 28/09/2016

Woda, chrzest jako ochrona i wyzwolenie spod władzy demonów! Empty Re: Woda, chrzest jako ochrona i wyzwolenie spod władzy demonów!

on 29th Wrzesień 2016, 15:49
Nie wiem czy to właściwe miejsce, ale ukazał się ciekawy filmik.
Pokazuje on kolejną, wielką zbrodnie nato, ale też udowadnia, że pod powierzchnią pustyni czekają potężne zasoby czystej wody pitnej!

https://www.youtube.com/watch?v=WGnSmhfEJIo
Sponsored content

Woda, chrzest jako ochrona i wyzwolenie spod władzy demonów! Empty Re: Woda, chrzest jako ochrona i wyzwolenie spod władzy demonów!

Powrót do góry
Permissions in this forum:
Nie możesz odpowiadać w tematach