Go down
Liksar
Liksar
Liczba postów : 1409
Join date : 03/12/2015
Age : 24
Skąd : Białystok
https://liksar.wordpress.com/

Bałwochwalstwo, którego Bóg nienawidzi! - Page 2 Empty Re: Bałwochwalstwo, którego Bóg nienawidzi!

3rd Styczeń 2016, 13:21
Message reputation : 100% (1 vote)


Z kościoła zielonoświatkowców Neutral Ale uważam że bardzo fajnie wyjaśnia Very Happy

_________________
Nawróćcie się, synowie izraelscy, do tego, od którego tak bardzo się oddaliliście! Izajasza 31:6

https://liksar.wordpress.com/
Liksar
Liksar
Liczba postów : 1409
Join date : 03/12/2015
Age : 24
Skąd : Białystok
https://liksar.wordpress.com/

Bałwochwalstwo, którego Bóg nienawidzi! - Page 2 Empty Re: Bałwochwalstwo, którego Bóg nienawidzi!

5th Styczeń 2016, 17:11
Message reputation : 100% (2 votes)

Henocha 99

7 Ci, którzy czczą kamień, którzy rzeźbią obrazy ze złota, srebra drewna i gliny i którzy, bezwiednie, czczą nieczyste duchy, demony i wszelki [rodzaj błędu, nie otrzymają od nich żadnej pomocy.
8 Pobłądzą w głupocie swoich serc, a senne widzenia sprowadzą ich na manowce.
9 Wy zaś sami i wasze dzieła, któreście zrobił i wyrzeźbili w kamieniu, razem zginiecie.

Nawet u Henocha idealnie opisane jest bałwochwalstwo !

Pomyślałem że warto byłoby wstawić WSZYSTKIE fragmenty mówiące o bałwochwalstwie w 1 miejscu.

To te które ja wypisałem :

Wyjścia 20
(3) Nie będziesz miał innych bogów obok mnie.
(4) Nie czyń sobie podobizny rzeźbionej czegokolwiek, co jest na niebie w górze, i na ziemi w dole, i tego, co jest w wodzie pod ziemią.
(5) Nie będziesz się im kłaniał i nie będziesz im służył, gdyż Ja, Pan, Bóg twój, jestem Bogiem zazdrosnym, który karze winę ojców na synach do trzeciego i czwartego pokolenia tych, którzy mnie nienawidzą,
(22) I rzekł Pan do Mojżesza: Tak powiesz do synów izraelskich: Widzieliście, że z nieba z wami mówiłem.
(23) Nie czyńcie sobie żadnych bogów obok mnie, ani bogów ze srebra, ani bogów ze złota nie czyńcie sobie.

Kapłańska 19

(4) Nie zwracajcie się do bałwanów i nie sporządzajcie sobie bogów odlewanych z metalu. Ja, Pan, jestem Bogiem waszym.

Kapłańska 26
(1) Nie będziecie czynili sobie bałwanów ani stawiali sobie podobizny rzeźbionej, ani kamiennych pomników, ani też umieszczali kamiennych obrazów w ziemi waszej, by im się kłaniać; gdyż Ja, Pan, jestem Bogiem waszym.

Powtórzonego Prawa 4

(16) Abyście nie popełnili grzechu i nie sporządzili sobie podobizny rzeźbionej czy to w kształcie mężczyzny, czy kobiety,
(17) Czy w kształcie jakiegokolwiek zwierzęcia, które jest na ziemi, czy w kształcie jakiegokolwiek skrzydlatego ptaka, który lata pod niebem,
(18) Czy w kształcie czegokolwiek, co pełza po ziemi, czy w kształcie jakiejkolwiek ryby, która jest w wodzie pod ziemią,
(19) I abyś, gdy podniesiesz swoje oczy ku niebu i ujrzysz słońce, księżyc i gwiazdy, cały zastęp niebiański, nie dał się zwieść i nie oddawał im pokłonu, i nie służył im, skoro Pan, twój Bóg, przydzielił je wszystkim ludom pod całym niebem.
(25) Gdy zrodzisz synów i wnuki i usadowicie się na tej ziemi, lecz popełnicie grzech, sporządzając sobie podobiznę rzeźbioną jakiegokolwiek kształtu, i uczynicie to, co jest złe w oczach Pana, waszego Boga, pobudzając go do gniewu

Powtórzonego Prawa 5

(6) Jam jest Pan, Bóg twój, który cię wyprowadził z ziemi egipskiej, z domu niewoli.
(7) Nie będziesz miał innych bogów obok mnie.
(Cool Nie uczyń sobie podobizny rzeźbionej czegokolwiek, co jest na niebie w górze i co jest na ziemi w dole, i tego, co jest w wodzie pod ziemią.
(9) Nie będziesz się im kłaniał i nie będziesz im służył, gdyż Ja, Pan, twój Bóg, jestem Bogiem zazdrosnym, który karze winę ojców na synach do trzeciego i czwartego pokolenia tych, którzy mię nienawidzą

Powtórzonego Prawa 11

(16) Strzeżcie się, aby wasze serce nie dało się zwieść i abyście nie odstąpili i nie służyli bogom innym i nie oddawali im pokłonu,

Powtórzonego Prawa 16

(22) Nie postawisz też sobie pomnika, którego Pan, Bóg twój nienawidzi.

Powtórzonego Prawa 29

(16) Widzieliście obrzydliwe ich bałwany i bożki z drzewa i kamienia, ze srebra i złota, jakie są u nich.
(17) Niechże nie będzie wśród was mężczyzny ani kobiety, ani rodziny, ani plemienia, których serce odwróciłoby się dziś od Pana, Boga naszego, aby pójść i służyć bogom tych narodów. Niechaj nie będzie wśród was korzenia, wydającego truciznę i piołun,

Powtórzonego Prawa 32

(16) Pobudzili jego zazdrość cudzymi bogami, Podniecili go obrzydliwościami,
(17) Składali ofiary demonom, które nie są bogami, Bogom, których ojcowie wasi nie znali, Nowym, które niedawno się pojawiły.
(39) Patrzcie teraz, że to Ja, Ja jestem A oprócz mnie nie ma boga. Ja pozbawiam życia i darzę życiem, Ja ranię i leczę, I z ręki mojej nikt nie zdoła się wyrwać.
(12) Opuścili Pana, Boga ojców swoich, który ich wywiódł z ziemi egipskiej, i chodzili za innymi bogami spośród bogów ludów okolicznych, i oddawali im pokłon, drażniąc Pana.

Sędziów 2

(13) Tak opuścili Pana, a służyli Baalowi i Asztartom.

Sędziów 3

7) Synowie izraelscy czynili tedy zło w oczach Pana i zapomnieli o Panu, Bogu swoim, i służyli Baalom i Aszerom.

Sędziów 10

6) Lecz synowie izraelscy znowu czynili zło w oczach Pana i służyli Baalom i Asztartom, i bogom aramejskim, i bogom sydońskim, i bogom moabskim, i bogom ammonickim, i bogom filistyńskim. Opuścili Pana i nie służyli mu.

1 ks. królewska 14

(22) Także Judejczycy czynili to, co jest złe w oczach Pana, i pobudzali go do gniewu swoimi grzechami, które popełniali, bardziej niż to wszystko, co czynili ich ojcowie.
(23) Również oni wznosili sobie świątynki na wzgórzach i słupy, i Aszery na każdym wzniesieniu i pod każdym zielonym drzewem.
(24) Byli także w tym kraju uprawiający nierząd kultowy. Popełniali więc wszystkie te obrzydliwości narodów, które Pan wygnał przed synami izraelskimi.

1 ks. królewska 21

(25) Nie było doprawdy takiego jak Achab, który by tak się zaprzedał, czyniąc to, co złe w oczach Pana, do czego przywiodła go Izebel, jego żona.
(26) Postępował nader ohydnie, chodząc za bałwanami, podobnie jak to czynili Amorejczycy, których Pan wypędził przed synami izraelskimi.

2 ks. królewska 17

(9) Wymyślili też synowie izraelscy rzeczy niewłaściwe o Panu, Bogu swoim, pobudowali sobie świątynki na wzgórzach we wszystkich swoich miejscowościach, począwszy od baszty strażniczej aż do grodu warownego;
(10) I nastawiali sobie słupów i posągów Aszery na każdym wyniosłym pagórku i pod każdym zielonym drzewem;
(11) I spalali tam we wszystkich świątynkach na wyżynach kadzidła jak ludy, które Pan uprowadził przed nimi do niewoli; popełniali złe czyny, pobudzając Pana do gniewu.
12) Czcili też bałwany, o których powiedział im Pan: Nie czyńcie tego.
(32) Oddawali też cześć Panu i ustanawiali spośród siebie kapłanów dla świątynek na wyżynach, i ci sprawowali dla nich obrzędy w świątynkach na wyżynach.
(33) Czcili więc Boga, ale służyli także swoim bogom według zwyczaju tych ludów, z których zostali uprowadzeni do niewoli,
(34) I aż po dziś dzień postępują według dawnych zwyczajów. Nie czczą więc Pana i nie postępują według jego ustaw i jego praw, według zakonu i według przykazania, jakie Pan nakazał synom Jakuba, któremu nadał imię Izrael.
(35) A przecież Pan zawarł z nimi przymierze, nakazując im: Nie oddawajcie czci innym bogom i nie kłaniajcie im się, i nie służcie im, i nie składajcie im ofiar,
(36) Lecz jedynie Panu, który was wyprowadził z ziemi egipskiej z wielką mocą i wyciągniętym ramieniem. Jemu oddawajcie cześć i jemu się kłaniajcie, i jemu składajcie ofiary!
(37) Ustaw zaś i praw, i zakonu, i przykazań, które wam spisał, przestrzegajcie, wypełniając je po wszystkie dni, ale innym bogom czci nie oddawajcie.
(38) O przymierzu, które zawarłem z wami, nie zapominajcie, a innym bogom czci nie oddawajcie.
(39) Lecz jedynie Panu, Bogu waszemu, cześć oddawajcie, a On wyrwie was z mocy wszystkich waszych nieprzyjaciół.
(40) Lecz oni nie usłuchali, ale postępują według dawnego swego zwyczaju.
(41) I tak te narody oddawały cześć Panu, ale służyły też swoim bałwanom. Również ich synowie i wnuki postępują tak, jak postępowali ich ojcowie, aż do dnia dzisiejszego.

2 ks. królewska 19

(18) I powrzucali ich bogów w ogień, lecz nie byli to bogowie, ale dzieło rąk ludzkich z drzewa i z kamienia, więc mogli je zniszczyć.
21(20) Czynił on to, co złe w oczach Pana, podobnie jak Manasses, jego ojciec.
(21) Kroczył całkowicie drogą swojego ojca, oddawał cześć bałwanom, które czcił jego ojciec, i kłaniał się im.
(22) Porzucił natomiast Pana, Boga swoich ojców, a drogą Pana nie kroczył.

Izajasza 2

(Cool Ich ziemia jest pełna bożków, kłaniają się dziełu swoich rąk, temu, co uczyniły ich palce.
(9) I tak poniżył się człowiek, i spodlał rodzaj ludzki: Ty im nie przebaczysz.
(18) Oni ukryją wszystkie [bożki] rękami uczynione.
(19) I wejdą do jaskiń skalnych i do jam ziemnych ze strachu przed Panem i przed blaskiem jego majestatu, gdy powstanie, aby wstrząsnąć ziemią.
(20) W owym dniu rzuci człowiek kretom i nietoperzom swoje bałwany srebrne i swoje bałwany złote, które sobie zrobił, aby im się kłaniać,
21) Wynosząc [ich] do jaskiń skalnych i do rozpadlin skalnych ziemi, z powodu strachu przed Panem, oraz przed chwałą Jego mocy, kiedy On pojawi się, by uderzyć okropnie ziemię.

Izajasz 17

(7) W owym dniu spoglądać będzie człowiek na swojego Stworzyciela, a jego oczy patrzeć będą na Świętego Izraelskiego.

(Cool Lecz nie obejrzy się na ołtarze, dzieło swoich rąk, i nie popatrzy na robotę swoich palców, na słupy drewniane ani na ołtarzyki kadzielne.

Izajasza 31

(6) Nawróćcie się, synowie izraelscy, do tego, od którego tak bardzo się oddaliliście!
(7) Gdyż w owym dniu porzuci każdy swoje bałwany srebrne i swoje bałwany złote, które sporządziły dla was wasze grzeszne ręce.
37(19) I powrzucali ich bóstwa w ogień, gdyż nie były to bóstwa, lecz tylko robota rąk ludzkich, drzewo i kamień, i dlatego je zniszczyli.

Izajasza 40

(18) Z kim więc porównacie Boga i jakie podobieństwo mu przeciwstawicie?
(19) Czy bałwana, którego ulał rzemieślnik, a złotnik powlókł złotem i przylutował srebrne łańcuszki?
(20) Kogo z powodu ubóstwa na to nie stać, obiera sobie drzewo nie próchniejące, wyszukuje sobie zręcznego rzemieślnika, aby sporządził bałwana rytego, który się nie chwieje.
21) Czy nie wiecie? Czy nie słyszeliście? Czy wam tego nie opowiadano od początku? Czy nie pojmujecie tego dzieła stworzenia ziemi?

Izajasza 42

(14) Już długo milczałem, nie odzywałem się, powstrzymywałem się; lecz teraz jak rodząca będę krzyczeć, będę zawodzić i skomleć.
(15) Spustoszę góry i pagórki, i wysuszę wszystką ich zieleń, przemienię rzeki w suchą ziemię i bagna osuszę.
16) I poprowadzę ślepych drogą, której nie znają, ścieżkami im nieznanymi ich powiodę, ciemność przed nimi obrócę w jasność, a miejsca nierówne w równinę. Oto rzeczy, których dokonam i nie zaniedbam ich!
(17) Obrócą się w tył i okryją się hańbą ci, którzy polegają na bałwanach, ci, którzy mówią do posągów lanych: Wy jesteście naszymi bogami.
(18) Słuchajcie, wy głusi! A wy, ślepi, przejrzyjcie, aby widzieć!

Izajasza 44

(Cool Nie trwóżcie się i nie lękajcie się! Czy wam tego już dawno nie opowiedziałem i nie zwiastowałem? I wy jesteście moimi świadkami. Czy jest bóg oprócz mnie? Nie, nie ma innej opoki, nie znam żadnej.
(9) Wytwórcy bałwanów są w ogóle niczym, a ich ulubione wytwory są bez wartości, ich czciciele są ślepi, a oczywista ich niewiedza naraża ich na hańbę.
(10) Któż wytwarza bóstwo i odlewa bałwana, który na nic się nie zda?
(11) Oto wszyscy jego towarzysze narażają się na wstyd, a rzemieślnicy wszak to tylko ludzie; niech się zbiorą wszyscy i staną, a przelękną się i wszyscy się zawstydzą.
(12) Kowal wytwarza je pracując przy żarze węgla, nadaje mu kształt uderzeniami młota i robi go za pomocą swojego ramienia; gdy jest głodny, traci siłę, gdy nie pije wody, omdlewa.
(13) Snycerz rozciąga sznur, kreśli zarysy czerwonym ołówkiem, wycina go dłutem, wymierza go cyrklem i wykonuje go na podobieństwo człowieka, jako piękną postać ludzką, która ma być ustawiona w domu.
(14) Narąbie sobie cedrów lub bierze cyprys albo dąb i czeka, aż wyrośnie najsilniejsze pośród drzew leśnych, sadzi jodłę, która rośnie dzięki deszczom.
(15) Te służą człowiekowi na opał, bierze je, aby się ogrzać, roznieca także ogień, aby napiec chleba. Nadto robi sobie boga i oddaje mu pokłon, czyni z niego bałwana i pada przed nim na kolana.
(16) Połowę jego spala w ogniu, przy drugiej jego połowie spożywa mięso, piecze pieczeń i je do syta, nadto ogrzewa się przy tym i mówi: Ej, rozgrzałem się, poczułem ciepło!
(17) A z reszty czyni sobie boga, swojego bałwana, przed którym klęka i któremu oddaje pokłon, i do którego się modli, mówiąc: Ratuj mnie, gdyż jesteś moim bogiem!
(18) Nie mają poznania ani rozumu, bo zaślepione są ich oczy, tak że nie widzą, a serca zatwardziałe, tak że nie rozumieją.
(19) A nikt tego nie rozważa i nikt nie ma tyle poznania i rozumu, aby rzec: Jedną jego połowę spaliłem w ogniu i na jego węglach napiekłem chleba, upiekłem też mięso i najadłem się, a z reszty zrobię ohydę i będę klękał przed drewnianym klocem?
(20) Kto się zadaje z popiołem, tego zwodzi omamione serce, tak że nie uratuje swojej duszy ani też nie powie: Czy to nie złuda, czego się trzymam?

Izajasza 45

(20) Zbierzcie się i przyjdźcie, przystąpcie razem, wy, ocaleni z narodów! Nierozumni są ci, którzy noszą swojego bałwana z drewna i modlą się do boga, który nie może wybawić.

Izajasza 46

(6) Wysypują złoto z worka, a srebro ważą na szalach, wynajmują złotnika, aby z tego zrobił bożka, przed którym się pochylają i któremu pokłon oddają.

(7) Biorą go na ramiona, noszą go i stawiają na swoim miejscu, gdzie stoi i skąd się nie rusza, a gdy się woła do niego, nie odpowiada, nikogo nie może wyrwać z jego niedoli.

(Cool Pamiętajcie o tym i przyznajcie się do winy, weźcie to do serca, wy odstępcy!
(9) Wspomnijcie na sprawy dawne, odwieczne, że Ja jestem Bogiem i nie ma innego, jestem Bogiem i nie ma takiego jak Ja.
(12) Słuchajcie mnie, wy, ludzie zwątpiałego serca, którzy jesteście dalecy od sprawiedliwości.

Izajasza 48

(4) Ponieważ wiedziałem, że jesteś uparty i że twój kark jest ścięgnem z żelaza, a twoje czoło ze spiżu,
5) Dlatego dawno ci zwiastowałem i ogłaszałem, zanim się spełniło, abyś nie powiedział: Mój bożek to uczynił, a mój posąg ryty i mój posąg lany to nakazał.
(6) Słyszałeś o tym, zobacz to wszystko! A wy – czy nie będziecie o tym świadczyli? Od teraz będę ci ogłaszał rzeczy nowe i rzeczy zakryte, o których nie wiedziałeś.
7) Teraz stały się one, a nie dawno, i przed dniem dzisiejszym o nich nie słyszałeś, abyś nie powiedział; Ja o nich wiedziałem.
Cool Ty o tym ani nie słyszałeś, ani nie wiedziałeś, ani też twoje ucho nie było dawniej otwarte, wiedziałem bowiem, że jesteś zupełnie niewierny i że zwano cię odstępcą od urodzenia.
(9) Przez wzgląd na moje imię powstrzymywałem swój gniew i przez wzgląd na moją cześć oszczędzałem cię, aby cię nie zniszczyć.
10) Oto wytapiałem cię sobie jak srebro, próbowałem cię w piecu cierpienia.
11) Przez wzgląd na siebie, przez wzgląd na siebie czynię to, bo jakże zbezczeszczone było moje imię; a przecież mojej chwały nie oddam innemu.

Jeremiasza 10

(2) Tak mówi Pan: Nie uczcie się zwyczajów narodów, nie lękajcie się znaków nieba, chociaż narody się ich lękają!

(3) Gdyż zwyczaje narodów są fałszywe. Drzewo jest ścięte w lesie i obrabiane siekierą rąk rzemieślnika .

(4) Ludzie okładają je srebrem i złotem, przybijają młotem i gwoździami, aby się nie poruszało.

(5) Ich bożki są jak strachy na wróble w polu ogórkowym, nie mogą mówić, trzeba je nosić, bo nie mogą chodzić. Nie bójcie się ich, bo nie mogą popełniać zła, lecz nie mogą też nic dobrego uczynić.

(6) Tobie nikt nie dorówna, Panie! Jesteś wielki i wielkie jest w mocy twoje imię.

(7) Któż by się nie bał ciebie, Królu narodów? Tak, tobie się to należy, gdyż wśród wszystkich mędrców narodów i wśród wszystkich ich królów nie ma takiego jak Ty.

(Cool Wszyscy co do jednego są głupi i nierozumni; niedorzecznością jest cześć oddawana drewnu.

(9) Kute srebro jest przywiezione z Tarszyszu, a złoto z Ofiru, są dziełem rzemieślnika i rąk złotnika; ich szaty są niebieskie i fioletowe. Wszystko to jest wytworem zdolnych pracowników.

(10) Ale Pan jest prawdziwym Bogiem. On jest Bogiem żywym i Królem wiecznym; Od jego gniewu drży ziemia, a narody nie mogą znieść jego groźby.

(14) Głupi jest każdy człowiek i bez rozumu, na wstyd naraża się każdy złotnik z powodu bałwana, gdyż złudą są i bez życia jego odlane bożki.

(15) Są nicością, dziełem wartym śmiechu, które w czasie swojego nawiedzenia poginą.

Ezechiela 8

(9) I rzekł do mnie: Wejdź i zobacz te straszne obrzydliwości, które oni tutaj popełniają!
10) A gdy wszedłem i przyjrzałem się, oto tam na ścianie były wszędzie wokoło wyrysowane obrazy wszelkich płazów i bydła, ohydy i wszystkie bałwany domu izraelskiego.

Ezechiela 14

(3) Synu człowieczy! Ci mężowie oddali swoje serca bałwanom i położyli przed sobą to, co spowoduje ich winę. Czy tacy mają prawo nachodzić mnie o radę?
(4) Dlatego przemów do nich i powiedz im: Tak mówi Wszechmocny Pan: Każdemu z domu izraelskiego, który oddał swoje serce bałwanom i położył przed sobą to, co spowoduje jego winę, a potem przychodzi do proroka – Ja, Pan, sam dam odpowiedź, na jaką zasłużył, stosownie do liczby jego bałwanów,
(5) Aby ścisnąć za serce dom izraelski, ponieważ wszyscy odstąpili ode mnie z powodu swoich bałwanów.
(6) Dlatego mów do domu izraelskiego: Tak mówi Wszechmocny Pan: Nawróćcie się i odwróćcie od swoich bałwanów, i odwróćcie swoje oblicza od wszystkich swoich obrzydliwości.

Ezechiela 18

(6) Nie je mięsa ofiarnego na górach i nie podnosi oczu ku bałwanom domu izraelskiego, nie hańbi żony swojego bliźniego, nie obcuje z żoną podczas jej nieczystości,

Ezechiela 20

(7) I rzekłem do nich: Niech każdy z was odrzuci obrzydliwości miłe dla jego oczu, a nie kalajcie się bałwanami egipskimi – Ja, Pan, jestem waszym Bogiem.
(Cool Lecz oni byli przekorni wobec mnie i nie chcieli mnie słuchać; nikt nie odrzucił obrzydliwości miłych dla swoich oczu i nie opuścili bałwanów egipskich. Wtedy postanowiłem wylać na nich swoją zapalczywość i dać upust swojemu gniewowi na nich pośród ziemi egipskiej.
(16) Ponieważ wzgardzili moimi prawami i nie postępowali według moich przykazań, i bezcześcili moje sabaty, gdyż chodzili za miłymi ich sercu bałwanami.
(17) Lecz moje oko zlitowało się nad nimi i nie wytępiłem ich; i nie wytraciłem ich doszczętnie na pustyni.
(18) I rzekłem do ich synów na pustyni: Nie postępujcie według przykazań waszych ojców i nie przestrzegajcie ich praw, i nie kalajcie się ich bałwanami!
(19) Ja, Pan, jestem waszym Bogiem. Postępujcie według moich przykazań i przestrzegajcie moich praw, i wykonujcie je!
(23) Również przysiągłem im na pustyni, że rozrzucę ich między narodami i rozproszę ich po krajach
(24) Za to, że nie wykonywali moich praw i wzgardzili moimi przykazaniami, i zbezcześcili moje sabaty, a ich oczy zwrócone były ku bałwanom ich ojców.
(31) Gdy składacie swoje dary, przeprowadzając przez ogień własne dzieci, kalacie się wszelkimi swoimi bałwanami aż do dnia dzisiejszego. Czy Ja mam pozwolić wam mnie się radzić, domu izraelski? Jakom żyw, mówi Wszechmocny Pan, nie pozwolę wam mnie się radzić!
(32) I nie stanie się to, co wam na myśl przychodzi, gdy mówicie: Będziemy jak narody, jak plemiona ziemi, będziemy wielbić przedmioty i kamienie.
(39) Lecz wy, domu izraelski – tak mówi Wszechmocny Pan – odrzućcie od siebie wasze ohydne praktyki. Lecz potem na pewno będziecie mnie słuchać i mojego świętego imienia już nie będziecie bezcześcili swoimi darami i swoimi bałwanami.

Ezechiela 22

( 3) I powiedz: Tak mówi Wszechmocny Pan: Biada miastu, które u siebie przelewa krew, aby nadszedł jego czas, które robi sobie bałwany, aby się przez nie kalać.

( 4) Ściągnęłoś na siebie winę przez krew, którą przelałoś; skalałoś się przez bałwany, które zrobiłoś, przybliżyłoś swój dzień i doszłoś do kresu twoich lat. Dlatego uczynię cię szyderstwem narodów i pośmiewiskiem wszystkich ziem.

Ezechiela 23

(37) Cudzołożyły bowiem i krew jest na ich dłoniach. Cudzołożyły ze swoimi bałwanami; a nawet swoich synów, których mi urodziły, przeprowadzały przez ogień im na pastwę.

Ezechiela 30

(13) Tak mówi Wszechmocny Pan: Zniszczę bałwany i położę kres bożkom Nof, i książąt z ziemi egipskiej już nie będzie; i ześlę lęk na ziemię egipską.

Ezechiela 36

(17) Synu człowieczy, kiedy dom izraelski mieszkał na tej ziemi, zhańbił ją przez swoje drogi postępowania oraz swoimi bałwanami, oraz z ich nieczystością, a ich droga była w moich oczach jak nieczystość odłączonej kobiety.

Ezechiela 43

(9) Gdy więc teraz oddalą ode mnie swoje bałwochwalstwo i zwłoki swoich królów, zamieszkam wśród nich na wieki.

Ezechiela 44

(12) Ponieważ służyli mu przed ich bałwanami i stali się dla domu izraelskiego powodem potknięcia się, dlatego podniosłem moją rękę przeciwko nim, mówi Wszechmocny Pan. Poniosą karę za swoją winę.

Ozeasza 8

(4) Powołują królów, lecz beze mnie, ustanawiają książąt, lecz bez mojej wiedzy. Ze swojego srebra i złota uczynili sobie bałwany na własną zgubę
(6) A przecież on nie jest bogiem! Rzemieślnik go zrobił! Zaiste – w drzazgi rozleci się cielec Samarii.

Ozeasza 13

(2) A teraz grzeszą dalej, bo ze swojego srebra uczynili sobie lane posążki, bałwany według swojego pomysłu, a to wszystko jest robotą rzemieślników. Potem sami mówią: Składajcie im ofiary! A ludzie całują cielce.

Ozeasza 14

(Cool Efraimie! Na cóż ci jeszcze bałwany? Wysłucham go i wejrzę na niego łaskawie. Jestem jak cyprys zielony, dzięki mnie wyrośnie twój owoc.
(9) Kto mądry, niech to zrozumie, kto rozumny, niech to pozna; gdyż drogi Pana są proste, sprawiedliwi nimi chodzą, lecz bezbożni na nich upadają.

Habakuka 2

(18) Cóż pomoże bałwan, którego wyrzeźbi mistrz, posąg odlany z jego kłamliwą wyrocznią? Ufa jej jednak jego twórca, choć sporządza nieme bałwany.

(19) Biada temu kto mówi do drewna: Obudź się! a do niemego kamienia: Rusz się! Czy może on dać wskazanie? Przybrany jest złotem i srebrem, lecz ducha w nim nie ma żadnego,

(20) Ale Pan jest w swym świętym przybytku. Umilknij przed nim, cała ziemio!

------------------------------------------------------------------------------------------

Oraz zapowiedź Otwarcia oczu dla ludzi :

EZECHIELA 8

(7) I RZEKŁEM DO NICH: NIECH KAŻDY Z WAS ODRZUCI OBRZYDLIWOŚCI MIŁE DLA JEGO OCZU, A NIE KALAJCIE SIĘ BAŁWANAMI EGIPSKIMI – JA, PAN, JESTEM WASZYM BOGIEM.

EZECHIELA 36

(25) I POKROPIĘ WAS CZYSTĄ WODĄ, I BĘDZIECIE OCZYSZCZENI OD WSZYSTKICH WASZYCH NIECZYSTOŚCI I OD WSZYSTKICH WASZYCH BAŁWANÓW WAS OCZYSZCZĘ.

EZECHIELA 37

(23) NIE BĘDĄ SIĘ WIĘCEJ KALAĆ SWOIMI BAŁWANAMI; WYZWOLĘ ICH Z WSZELKICH ICH PRZESTĘPSTW, PRZEZ KTÓRE ZGRZESZYLI, I OCZYSZCZĘ ICH; I BĘDĄ MOIM LUDEM, A JA, PAN BĘDĘ DLA NICH BOGIEM.

EZECHIELA 43

(9) GDY WIĘC TERAZ ODDALĄ ODE MNIE SWOJE BAŁWOCHWALSTWO I ZWŁOKI SWOICH KRÓLÓW, ZAMIESZKAM WŚRÓD NICH NA WIEKI.

MICHEASZA 1

(7) I BĘDĄ ROZBITE WSZYSTKIE JEJ BAŁWANY, I WSZYSTKIE JEJ ASZERY BĘDĄ SPALONE OGNIEM, WSZYSTKICH JEJ BOŻKÓW OBRÓCĘ W GRUZY. BO ZGROMADZONO JE Z ZAPŁATY NIERZĄDNIC I DLATEGO ZNÓW OBRÓCĄ SIĘ W ZAPŁATĘ NIERZĄDNICY.

MICHEASZA 5

(12) I ZNISZCZĘ TWOJE BAŁWANY I TWOJE POSĄGI SPOŚRÓD CIEBIE. I NIE BĘDZIESZ SIĘ JUŻ KŁANIAŁ DZIEŁU RĄK SWOICH.


Myślę że się przyda do dyskusji z zaślepionymi ludźmi by w 1 miejscu mieć Pełno dużo dosadnych wersetów ..aby ZNISZCZYĆ ich argumenty ilością Przestróg Boga przed tym !

_________________
Nawróćcie się, synowie izraelscy, do tego, od którego tak bardzo się oddaliliście! Izajasza 31:6

https://liksar.wordpress.com/
Liksar
Liksar
Liczba postów : 1409
Join date : 03/12/2015
Age : 24
Skąd : Białystok
https://liksar.wordpress.com/

Bałwochwalstwo, którego Bóg nienawidzi! - Page 2 Empty Re: Bałwochwalstwo, którego Bóg nienawidzi!

5th Styczeń 2016, 17:15
1 SAM.15:23

„GDYŻ NIEPOSŁUSZEŃSTWO JEST TAKIM SAMYM GRZECHEM, JAK CZARY, A KRNĄBRNOŚĆ, JAK BAŁWOCHWALSTWO I ODDAWANIE CZCI OBRAZOM.„


IZAJASZA 42:8
„JA, PAN, A TAKIE JEST IMIĘ MOJE, NIE ODDAM MOJEJ CZCI NIKOMU (…)”

Apokalipsa 21

(Cool Udziałem zaś bojaźliwych i niewierzących, i skalanych, i zabójców, i wszeteczników, i czarowników, i bałwochwalców, i wszystkich kłamców będzie jezioro płonące ogniem i siarką. To jest śmierć druga.

_________________
Nawróćcie się, synowie izraelscy, do tego, od którego tak bardzo się oddaliliście! Izajasza 31:6

https://liksar.wordpress.com/
Liksar
Liksar
Liczba postów : 1409
Join date : 03/12/2015
Age : 24
Skąd : Białystok
https://liksar.wordpress.com/

Bałwochwalstwo, którego Bóg nienawidzi! - Page 2 Empty Re: Bałwochwalstwo, którego Bóg nienawidzi!

20th Styczeń 2016, 00:44
Message reputation : 100% (2 votes)
[img]Bałwochwalstwo, którego Bóg nienawidzi! - Page 2 28bb6z4[/img]
[img]Bałwochwalstwo, którego Bóg nienawidzi! - Page 2 2el9fl0[/img][img]Bałwochwalstwo, którego Bóg nienawidzi! - Page 2 Qryec3[/img][img]Bałwochwalstwo, którego Bóg nienawidzi! - Page 2 2nt8kr7[/img]

_________________
Nawróćcie się, synowie izraelscy, do tego, od którego tak bardzo się oddaliliście! Izajasza 31:6

https://liksar.wordpress.com/
Lotion
Lotion
Liczba postów : 215
Join date : 16/12/2015
Skąd : Warszawa

Bałwochwalstwo, którego Bóg nienawidzi! - Page 2 Empty Re: Bałwochwalstwo, którego Bóg nienawidzi!

20th Styczeń 2016, 07:54
Napracowałeś się, dobra robota na pewno się przyda Smile lol!

_________________
Mateusza 10:22 Kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony.
Psalm 139:23 Zbadaj mnie, Boże, i poznaj me serce; doświadcz i poznaj moje troski, i zobacz, czy jestem na drodze nieprawej, a skieruj mnie na drogę odwieczną!
Liksar
Liksar
Liczba postów : 1409
Join date : 03/12/2015
Age : 24
Skąd : Białystok
https://liksar.wordpress.com/

Bałwochwalstwo, którego Bóg nienawidzi! - Page 2 Empty Re: Bałwochwalstwo, którego Bóg nienawidzi!

25th Styczeń 2016, 13:58
Message reputation : 100% (1 vote)
[img]Bałwochwalstwo, którego Bóg nienawidzi! - Page 2 2cfwd3l[/img][img]
Bałwochwalstwo, którego Bóg nienawidzi! - Page 2 9746z6[/img]

_________________
Nawróćcie się, synowie izraelscy, do tego, od którego tak bardzo się oddaliliście! Izajasza 31:6

https://liksar.wordpress.com/
Kasia
Kasia
Liczba postów : 1213
Join date : 18/03/2015
Skąd : Tarnów

Bałwochwalstwo, którego Bóg nienawidzi! - Page 2 Empty Re: Bałwochwalstwo, którego Bóg nienawidzi!

23rd Luty 2016, 19:32
Message reputation : 100% (2 votes)
Ulubiony medalik katolików.

Kto bedzie go nosił dostąpi wielu łask -tak mówi maryja w swoich objawieniach .

Zobaczcie bliżej co na nim jest._________________
"A więc wszystko, cobyście chcieli, aby wam ludzie czynili, to i wy im czyńcie; taki bowiem jest zakon i prorocy"
Liksar
Liksar
Liczba postów : 1409
Join date : 03/12/2015
Age : 24
Skąd : Białystok
https://liksar.wordpress.com/

Bałwochwalstwo, którego Bóg nienawidzi! - Page 2 Empty Re: Bałwochwalstwo, którego Bóg nienawidzi!

23rd Luty 2016, 21:16
Haha Kasia, jak to się wszystko fajnie składa Very Happy Własnie piszę artykuł o różańcu i zacząłem analizować i również ten medalik Very Happy

Zadam przy okazji pytanie , czy ktoś wie co oznacza 12 tych gwiazd? Oczywiście wiem że 12 pokoleń , cyfra jedności , etc etc.

Chodzi mi o jakieś szatańskie znaczenie Twisted Evil ??

_________________
Nawróćcie się, synowie izraelscy, do tego, od którego tak bardzo się oddaliliście! Izajasza 31:6

https://liksar.wordpress.com/
Kasia
Kasia
Liczba postów : 1213
Join date : 18/03/2015
Skąd : Tarnów

Bałwochwalstwo, którego Bóg nienawidzi! - Page 2 Empty Re: Bałwochwalstwo, którego Bóg nienawidzi!

23rd Luty 2016, 21:40
Czary mary,hokus pokus Very Happy"...Inni wskazują raczej na powiązania astrologiczne i magiczne znaczenie liczb (12 promieni - 12 znaków Zodiaku). Czy właściwe jest dopatrywanie się w tym symbolu ukrytych trzech swastyk oraz run Sig?"

http://www.literatura.gildia.pl/tworcy/james_twining/czarne_slonce/recenzja

_________________
"A więc wszystko, cobyście chcieli, aby wam ludzie czynili, to i wy im czyńcie; taki bowiem jest zakon i prorocy"
Liksar
Liksar
Liczba postów : 1409
Join date : 03/12/2015
Age : 24
Skąd : Białystok
https://liksar.wordpress.com/

Bałwochwalstwo, którego Bóg nienawidzi! - Page 2 Empty Re: Bałwochwalstwo, którego Bóg nienawidzi!

25th Luty 2016, 23:34
Message reputation : 100% (1 vote)
[img]Bałwochwalstwo, którego Bóg nienawidzi! - Page 2 4qg3va[/img]

Nic nowego , ale dobrze ukazane kłamstwo Kościoła Very Happy

_________________
Nawróćcie się, synowie izraelscy, do tego, od którego tak bardzo się oddaliliście! Izajasza 31:6

https://liksar.wordpress.com/
avatar
Obserwator
Liczba postów : 1311
Join date : 18/03/2015
http://www.obserwatorczasowkonca.wordpress.com

Bałwochwalstwo, którego Bóg nienawidzi! - Page 2 Empty Re: Bałwochwalstwo, którego Bóg nienawidzi!

26th Luty 2016, 08:48
Oo!! To jest dobre i działa wzrokowo! Smile
avatar
Gregor
Liczba postów : 223
Join date : 23/09/2015
Skąd : ccc

Bałwochwalstwo, którego Bóg nienawidzi! - Page 2 Empty Re: Bałwochwalstwo, którego Bóg nienawidzi!

26th Luty 2016, 09:20
.


Ostatnio zmieniony przez Gregor dnia 29th Marzec 2018, 12:18, w całości zmieniany 1 raz

_________________
Łaska, miłosierdzie, pokój od Boga Ojca i od Isusa Chrystusa, Syna Ojca, niechaj będzie z nami w prawdzie i w miłości.
Bushi
Bushi
Liczba postów : 532
Join date : 21/03/2015
http://arkabushiego.blox.pl/html

Bałwochwalstwo, którego Bóg nienawidzi! - Page 2 Empty Re: Bałwochwalstwo, którego Bóg nienawidzi!

26th Luty 2016, 10:20
Message reputation : 100% (1 vote)
Jeden nawiedzony człowiek który przeszedł przez seminarium, lecz nie został księdzem powiedział mi że: "niepokalane poczęcie Maryi" było zawsze w środku skrzyni przymierza, oraz : "wszędzie gdzie czytamy w Biblii -mądrość- chodzi o Maryję".

Katoliccy uczeni bardzo często przywołują rozdział 8.11-36 Przypowieści Salomona jako dowód że mowa tam o Maryi. Oczywiście w tym rozdziale mowa jest o mądrości Boga, która w wyobraźni Salomona była przy założeniu świata. Oczywiście jest to rodzaj żeński dlatego łatwo było sobie to dopasować do "Matki Bogów". Teolodzy katoliccy uważają że każdy kto w to uwierzy posiadł wielką tajemnicę Boga. Według nich należy Maryi poszukiwać i wtedy się znajdzie. Więc gdy by ktoś wam przytaczał ten fragment przypowieści Salomona prostujcie na bieżąco.
avatar
Andrzej
Liczba postów : 110
Join date : 18/03/2015
Age : 50
Skąd : Będzin

Bałwochwalstwo, którego Bóg nienawidzi! - Page 2 Empty Re: Bałwochwalstwo, którego Bóg nienawidzi!

26th Luty 2016, 12:51
Katolicy w 8.11-36 Przypowieści Salomona, mądrosć Boga przerobili tak że niby mowa tam maryjce.
Nadając mądrosci cechy osobowe.
Dobrym przykładem miażdżącym na to że chodzi o osobę jest choćby nastepny rozdział Księgi przysłow.
9:13,18
(13) Pani Głupota jest rozwiązła, pusta i bezwstydna.
(14) Siedzi u wejścia do swojego domu, na tronie w wysuniętych punktach miasta,
(15) Wołając na przechodniów, którzy idą swoimi ścieżkami:
(16) Kto niedoświadczony, niech tu wejdzie. A do nierozumnego mówi:
(17) Kradziona woda jest słodka, a chleb pokątnie jedzony smakuje.
(18 Lecz prostaczek nie wie, że tam same cienie, że jej goście przebywają w głębinach
krainy umarłych
Pani Głupota też jest "Osobą"?
Jeżeli tak to ...Tylko Pani Głupota doszukiwałaby się w Mądrosci przedstawicielki królowej niebios
Kasia
Kasia
Liczba postów : 1213
Join date : 18/03/2015
Skąd : Tarnów

Bałwochwalstwo, którego Bóg nienawidzi! - Page 2 Empty Re: Bałwochwalstwo, którego Bóg nienawidzi!

4th Marzec 2016, 13:36
Message reputation : 100% (1 vote)
Bałwochwalstwo, którego Bóg nienawidzi! - Page 2 IMG-20160304-WA0001_zpsx0o85gsa


Ostatnio krąży ten obrazek-właśnie go przed chwilą dostałam.

Odpisałam koleżance że to bałwochwalstwo i oczywiście podałam linka aby poczytała coś na ten temat.

Mam nadzieję że zrozumie .

Odpisała że nie wierzy w takie rzeczy no ale skoro nie wierzy to dlaczego mi go puściła? ?? Razz

_________________
"A więc wszystko, cobyście chcieli, aby wam ludzie czynili, to i wy im czyńcie; taki bowiem jest zakon i prorocy"
Liksar
Liksar
Liczba postów : 1409
Join date : 03/12/2015
Age : 24
Skąd : Białystok
https://liksar.wordpress.com/

Bałwochwalstwo, którego Bóg nienawidzi! - Page 2 Empty Re: Bałwochwalstwo, którego Bóg nienawidzi!

30th Kwiecień 2016, 23:03
Message reputation : 100% (2 votes)
[img]Bałwochwalstwo, którego Bóg nienawidzi! - Page 2 23l1o50[/img]

_________________
Nawróćcie się, synowie izraelscy, do tego, od którego tak bardzo się oddaliliście! Izajasza 31:6

https://liksar.wordpress.com/
Kasia
Kasia
Liczba postów : 1213
Join date : 18/03/2015
Skąd : Tarnów

Bałwochwalstwo, którego Bóg nienawidzi! - Page 2 Empty Re: Bałwochwalstwo, którego Bóg nienawidzi!

3rd Maj 2016, 10:52
Message reputation : 100% (1 vote)
Może teraz posypią się minusy pod moim adresem ale po przeanalizowaniu tego świadectwa troszkę inaczej zaczęłam myślec o bałwochwalstwie chociaż mamy wątek związany z opętaniem.

Za każdym razem jak wchodzę gdzieś i widzę te wszystkie obrazeczki,maryje ,józefy,czy zaramkowane pawły ll mam odczucie jakiegoś politowania albo niesmaku i zawsze musiałam rzucić jakimś komentarzem.Delikatnym ale zawsze.

Już tego więcej nie zrobię.

Na filmiku jest historia dziewczyny która walczyła z opętaniem długi okres czasu.
"Uwolniła "się ale tylko pośrednio(oczywiście nie zdaje sobie sprawy z tego faktu)bo bezpośrednio trafiła prosto w łapy bałwochwalstwa prosto w sanktuarium maryjne.

Sprytna sztuczka szatana ale przeważnie właśnie  tak kończą się
takie przeżycia z demonami.
Po wyrzuceniu ich z ciała człowieka nie mając juz innego wyjścia tymczasowo kierują ludzi na inną złą drogę.

A ci szczęśliwi po wyzwoleniu się trzymają się jedynej prawdy którą zostali przecież sami doświadczeni i po takich przeżyciach odciągnięcie ich od kościoła jest niemożliwe bez ingerencji Boga.

Jak wspomnę na moją przeszłość i przeanalizuje moje poszukiwania Boga i poznawania Go to pierwsze co mogę sobie przypomnieć to "wrzucenie mnie właśnie w katolicyzm".

Mimo wiedzy biblijnej i nieustannych próśb do Boga bez udziału innych ludzi wylądowałam w kościele włączając w to sakrament pokuty,eucharystii  itp.

Uratowała mnie wiara a przede wszystkim nieustanne modlitwy o poszukiwanie prawdy w czynieniu Prawa Bożego.

W tamtym czasie żadne "obrazeczki Liksara"czy jakieś tam forum Kubika nie było w stanie mnie przekonać że postępuje źle a co już dopiero przeciwko zamysłowi Pana Boga.

Bóg jednak wejrzał i na mnie i po mojej obietnicy że nigdy nie przestanę mu ufać i będę się bardzo starać wg.Jego woli chodzić drogami które mi wskaże i pomalutku ukierunkował mnie na tą Prawdziwą Prawdę.

Odkąd pamietam zawsze nachodziły mnie jakieś głupie czy chore myśli.(niestety mam to do dzisiaj)
Będąc dziewczynką przydarzyło mi się że widząc rówieśnika na rowerze pomyslałam sobie że zaraz się wywróci i tak się stało .
Po pewnym czasie powtórzyło się to i byłam w stanie uwierzyć że jestem jakąś czarownicą.
Z czasem zapomniałam o tym ,dopóki jadąc autem przed mną skręcający samochód na tory tramwajowe (w żółwim tempie)nie widział nadjeżdżającego tramwaju ,który jechał jeszcze wolniej.

Pomyślałam że wjedzie pod niego i tak się stało.
Ogólnie nic się nie stało -tramwaj lekko zahaczył lewy przód auta ale cały niesmak tego wydarzenia towarzyszył mi przez cały dzień .
Nie sposób było nie widzieć tego tramwaju a ja wiedziałam że on wjedzie na te tory.

Paskudne uczucie  gdy jest sie świadomym że działasz pod wpływem myśli złego .
Może to były tylko zwykle przypadki (ale ja nie wierzę w przypadki.)

Czasami nachodzą mnie tak głupio -chore myśli że aż strach.
Oczywiście momentalnie proszę Boga o pomoc ale zdarza mi się że w trakcie zmawiania "Ojcze Nasz"zapominam słów.
Ok,ktoś powie "stara baba już jesteś"-ale zapewniam was tylko w tym przypadku mi to się zdarza a odmawiam modlitwę minimum trzy razy dziennie.

Sama na "własnym karku przekonałam się to znaczy Bóg mi to umożliwił ,że ta strona na tym forum nie przekona żadnego "gorliwego"katolika że kłanianie się obrazom czy posągom jest ZŁEM.
Ta strona napewno nakieruje i naprowadzi albo utwierdzi tylko tych którzy już to wiedzą.

Cała reszta i przekonanie osoby "błądzącej "należy tylko i wyłącznie do Boga.
Dlatego właśnie bałwochwalcy w swoim grzechu bedą zbawieni.


Tu historia małżeństwa .

 

Teraz zobaczcie na ostatni komentarz wrzucony przez kogoś kto wręcz gotuje się od nienawiści do katolików .("...SZATAN was ZABIJE KATOLICKIE ŚCIERWA")a i też większość księży działa w swojej niewiedzy nie przypuszczając jaką krzywdę wyrządzają wierzącym w Boga ludziom.


Ten ktoś doskonale wie że katolicy zostaną wyzwoleni ze swojego grzechu bałwochwalstwa.
Ktoś wie że katolicy należą do Ludu Bożego i toną w grzechu ze względu na swoją niewiedzę i jeszcze zamknięte oczy.
Ktoś wie że kiedyś ten grzech na dzień dzisiejszy przy zbawieniu nie będzie już grał żadnej roli gdy przyjdzie czas na Boga i ukaże nam swoje oblicze.
Bałwochwalstwo pójdzie w zapomnienie i nikt juz nigdy o tym nie wspomni.

_________________
"A więc wszystko, cobyście chcieli, aby wam ludzie czynili, to i wy im czyńcie; taki bowiem jest zakon i prorocy"
avatar
Gregor
Liczba postów : 223
Join date : 23/09/2015
Skąd : ccc

Bałwochwalstwo, którego Bóg nienawidzi! - Page 2 Empty Re: Bałwochwalstwo, którego Bóg nienawidzi!

24th Maj 2016, 11:45
Message reputation : 100% (1 vote)
.


Ostatnio zmieniony przez Gregor dnia 29th Marzec 2018, 12:18, w całości zmieniany 1 raz

_________________
Łaska, miłosierdzie, pokój od Boga Ojca i od Isusa Chrystusa, Syna Ojca, niechaj będzie z nami w prawdzie i w miłości.
avatar
polskapaw
Liczba postów : 190
Join date : 27/03/2015

Bałwochwalstwo, którego Bóg nienawidzi! - Page 2 Empty Re: Bałwochwalstwo, którego Bóg nienawidzi!

24th Maj 2016, 12:53
to tzw. taniec feretronów - nie świadomi niczego wierni kreślą obrazami w powietrzu krzyż solarny baala.

Sztuka, kultura i tradycja katolicka Sad
avatar
Gregor
Liczba postów : 223
Join date : 23/09/2015
Skąd : ccc

Bałwochwalstwo, którego Bóg nienawidzi! - Page 2 Empty Re: Bałwochwalstwo, którego Bóg nienawidzi!

31st Maj 2016, 10:45
Message reputation : 100% (1 vote)
.


Ostatnio zmieniony przez Gregor dnia 29th Marzec 2018, 12:18, w całości zmieniany 1 raz

_________________
Łaska, miłosierdzie, pokój od Boga Ojca i od Isusa Chrystusa, Syna Ojca, niechaj będzie z nami w prawdzie i w miłości.
Liksar
Liksar
Liczba postów : 1409
Join date : 03/12/2015
Age : 24
Skąd : Białystok
https://liksar.wordpress.com/

Bałwochwalstwo, którego Bóg nienawidzi! - Page 2 Empty Re: Bałwochwalstwo, którego Bóg nienawidzi!

11th Czerwiec 2016, 00:59
Sam nie wiem , śmiać się czy płakać z tego ... affraid

Twarz Jezusa objawiona bratu Elia, włoskiemu stygmatykowi:

Zdjęcie przedstawia Pana Jezusa, z którego emanuje piękno, łagodność i pokora. Żaden z artystów nie namalował tego obrazu. To sam Jezus dał się … sfotografować włoskiemu stygmatykowi, bratu Elia (Eliasz) Cataldo.

Wiele osób widywało brata Elia, jak będąc sam, z kimś rozmawia. Pytano go wielokrotnie: „Z kim rozmawiasz? Kogo widzisz?”. Brat Elia, zmęczony tymi pytaniami, zwrócił się z tym do Jezusa. A Jezus, w odpowiedzi, wysłał go do pobliskiego kościoła w celu sfotografowania białej ściany Z 36 zrobionych zdjęć wszystkie wyszły białe, z wyjątkiem jednej kolorowej fotografii.

https://pomaranczki.wordpress.com/2015/09/06/sfotografowana-twarz-jezusa/

szkoda , że nie zrobił sobie z nim popularnego selfi , albo jakieś serii zdjęć  lol!

jak ktoś nie wie skąd wziął się obraz " białego" Chrystusa w długich włosach : https://uderzwfalsz.wordpress.com/2015/10/31/kim-jest-jezus-z-obrazow/#more-1559

Oczywiście zdj prowadzi do kultu, i będzie służyło jako " dowód" na to jak wygląda naprawdę Chrystus.. czyli wszystko po staremu gra, jest  objawienie.. i jest zwiedzenie ......

kto czytał sen żony Obserwatora, ten powinien zauważyć że pomimo tego że widziała Chrystusa nie umiała go potem opisać, dlaczego?
Właśnie dlatego ,  żeby zapamiętała jak wygląda mogłaby go np. naszkicowac co prowadziłoby do bałwochwalstwa !

_________________
Nawróćcie się, synowie izraelscy, do tego, od którego tak bardzo się oddaliliście! Izajasza 31:6

https://liksar.wordpress.com/
Liksar
Liksar
Liczba postów : 1409
Join date : 03/12/2015
Age : 24
Skąd : Białystok
https://liksar.wordpress.com/

Bałwochwalstwo, którego Bóg nienawidzi! - Page 2 Empty Re: Bałwochwalstwo, którego Bóg nienawidzi!

11th Czerwiec 2016, 01:02
Z grupą na facebooku ruszyliśmy z akcją przeciwko bałwochwalstwu : https://www.facebook.com/events/2034256620133045/

jeśli ktoś ma konto, niech uczestniczy, przy okazji chodzi o to aby zapraszać znajomych.

Dlaczego tak? Ponieważ jest to LEGALNE i nie łamie żadnych przepisów Pejsbooka lol!

_________________
Nawróćcie się, synowie izraelscy, do tego, od którego tak bardzo się oddaliliście! Izajasza 31:6

https://liksar.wordpress.com/
Kasia
Kasia
Liczba postów : 1213
Join date : 18/03/2015
Skąd : Tarnów

Bałwochwalstwo, którego Bóg nienawidzi! - Page 2 Empty Re: Bałwochwalstwo, którego Bóg nienawidzi!

12th Grudzień 2016, 11:32
Kolejny przykład że bałwochwalstwo nie ma oparcia w Bogu ,żadnej litości ani ochrony.W Nigerii zawalił się kościół i jest 160 ofiar.


 Bałwochwalstwo, którego Bóg nienawidzi! - Page 2 148148143314528690576_zpsejqxuwjg


http://m.niezalezna.pl/90576-zawalil-sie-kosciol-w-nigerii-duzo-ofiar

_________________
"A więc wszystko, cobyście chcieli, aby wam ludzie czynili, to i wy im czyńcie; taki bowiem jest zakon i prorocy"
avatar
Gregor
Liczba postów : 223
Join date : 23/09/2015
Skąd : ccc

Bałwochwalstwo, którego Bóg nienawidzi! - Page 2 Empty Re: Bałwochwalstwo, którego Bóg nienawidzi!

12th Grudzień 2016, 11:50
.


Ostatnio zmieniony przez Gregor dnia 29th Marzec 2018, 12:18, w całości zmieniany 1 raz

_________________
Łaska, miłosierdzie, pokój od Boga Ojca i od Isusa Chrystusa, Syna Ojca, niechaj będzie z nami w prawdzie i w miłości.
Liksar
Liksar
Liczba postów : 1409
Join date : 03/12/2015
Age : 24
Skąd : Białystok
https://liksar.wordpress.com/

Bałwochwalstwo, którego Bóg nienawidzi! - Page 2 Empty Re: Bałwochwalstwo, którego Bóg nienawidzi!

12th Grudzień 2016, 23:21
Message reputation : 100% (1 vote)
Ps 31

(7) Nienawidzisz tych, którzy czczą marne bałwany, Ja jednak ufam Panu.

_________________
Nawróćcie się, synowie izraelscy, do tego, od którego tak bardzo się oddaliliście! Izajasza 31:6

https://liksar.wordpress.com/
Sponsored content

Bałwochwalstwo, którego Bóg nienawidzi! - Page 2 Empty Re: Bałwochwalstwo, którego Bóg nienawidzi!

Powrót do góry
Permissions in this forum:
Nie możesz odpowiadać w tematach