Większość religii chrześcijańskich jest w szponach szatana!

Strona 1 z 3 1, 2, 3  Next

Go down

Re: Większość religii chrześcijańskich jest w szponach szatana!

Pisanie by Cyryl on 24th Maj 2015, 14:58

thewordwatcher napisał:To upadli rządzą wieloma królestwami a nami opiekować się będzie książę Michał!

Henryku Biblia podaje w zasadzie twarde materialne dowody, że nie tylko Królestwami rządzą czy opiekują się anioły ale także zborami:

Ap 1 napisał:(20) Co do tajemnicy siedmiu gwiazd, które widziałeś w prawej dłoni mojej, i siedmiu złotych świeczników: siedem gwiazd, to aniołowie siedmiu zborów a siedem świeczników, to siedem zborów
.

Zobaczmy sam Isus mówi jasno, że aniołowie sprawują opiekę nad 7 zborami. Owe zbory istnieją do dziś, są one organizacjami które funkcjonują w świecie kontrolowanym przez szatana.

Ten wers to twardy materialny dowód. Interpretacja siedmiu gwiazd i siedmiu świeczników jako siedmiu aniołów i siedem zborów jest słowami samego Syna Bożego.

Owe siedem zborów istnieje do dziś, są to organizacje chrześcijan które powstały po głoszeniu ewangelii przez Apostołów. I do których ochrony Isus posłał siedmiu aniołów.

W tych siedmiu zborach jest potomstwo Niewiasty - zaginionego Izraela, Słowian. Czyli inne narody które nawracają się na ewangelie.

Czyli nie tylko Izrael ma ochronę ale także chrześcijanie z wielu narodów.

Zobaczmy na smoka i Bestie:

Ap 17 napisał:(7) I rzekł do mnie anioł: Dlaczego zdumiałeś się? Wyjaśnię ci tajemnicę kobiety i zwierzęcia, które ją nosi i ma siedem głów i dziesięć rogów.

(Cool Zwierzę, które widziałeś, było i już go nie ma, i znowu wyjdzie z otchłani, i pójdzie na zatracenie. I zdumieją się mieszkańcy ziemi, których imiona nie są zapisane w księdze żywota od założenia świata, gdy ujrzą, że zwierzę to było i że go nie ma, i że znowu będzie.

(9) Tu trzeba umysłu obdarzonego mądrością. Siedem głów, to siedem pagórków, na których rozsiadła się kobieta, i siedmiu jest królów;

(10) Pięciu upadło, jeden jest, inny jeszcze nie przyszedł, a gdy przyjdzie, będzie mógł krótko tylko pozostać.

(11) A zwierzę, które było, a już go nie ma, jest ósmym, i jest z owych siedmiu, idzie na zatracenie.

(12) A dziesięć rogów, które widziałeś, to dziesięciu królów, którzy jeszcze nie objęli królestwa, lecz obejmą władzę jako królowie na jedną godzinę wraz ze zwierzęciem.

(13) Ci są jednej myśli, i oddadzą moc i władzę swoją zwierzęciu.


Czyli Bestia to kolejno następujący po sobie upadli anielscy książęta, siedmiu. Na czele tych siedmiu upadłych książąt stanie osmy upadły książę anielski.

Owi upadli książęta anielscy, byli odsuwani od władzy poprzez uwięzieni ich w otchłani. I zostaną oni uwolnieni przez ósmego księcia anielskiego.

Zobaczmy Bestia to organizacja siedmiu Królestw rządzonych przez 7 książąt anielskich.

Bestia jest także obrazem smoka. A czym jest smok??

Ap 12 napisał:(3) I ukazał się drugi znak na niebie: Oto ogromny rudy smok, mający siedem głów i dziesięć rogów, a na jego głowach siedem diademów;

(4) A ogon jego zmiótł trzecią część gwiazd z nieba i strącił je na ziemię. I stanął smok przed niewiastą, która miała porodzić, aby, skoro tylko porodzi, pożreć jej dziecię.

Ap 12 napisał:(9) I zrzucony został ogromny smok, wąż starodawny, zwany diabłem i szatanem, który zwodzi cały świat; zrzucony został na ziemię, zrzuceni też zostali z nim jego aniołowie.

Otóż siedem głów smoka to może być koalicja siedmiu książąt anielskich których zwiódł, przekabacił upadły cherub - Lucyfer.

Sam Lucyfer, niczym wąż, jest zapewne ósmym księciem, który sprawuje władzę nad smokiem.

Owych siedmioro książąt anielskich przy pomocy swojego autorytetu zwiodło jedną trzecią aniołów. Obserwują oni Niewiastę i oskarżają ponadto chrześcijan przed Bogiem.

Zobaczmy smok ma siedem głów - czyli siedmiu anielskich książąt - którzy władają 10 królestwami w niebie - rogami. Posiadają oni co??? Diademy czyli:

wikiepdia napisał:Diadem (stgr. διάδημα diádēma) – złota lub srebrna przepaska na głowę, zwykle wysadzana drogimi kamieniami, oznaka władzy królewskiej, książęcej lub duchownej, albo noszona jako ozdoba.

W kręgu cywilizacji helleńskiej diadem stał się atrybutem władców w okresie hellenistycznym (tj. po śmierci Aleksandra Wielkiego). Początkowo miał formę zwykłej wełnianej przepaski na głowę, która w czasach wcześniejszych była atrybutem zwycięskich atletów[1].
http://pl.wikipedia.org/wiki/Diadem

Smok to organizacja którą w niebie stworzył szatan. Szatan zwodzi cały świat czyli nie tylko mieszkańców ziemi ale także mieszkańców nieba.

Na ziemi natomiast funkcjonuje siedem zborów, pod ochroną siedmiu aniołów.

Wielka Nierządnica Watykan, ujeżdża Bestie, czyli kontroluje uwięzioną Bestie w otchłani. Zapewne niektórzy upadli aniołowie są uwolnieni i służą Watykanowi.

Natomiast zwierzę drugie jak najbardziej cały czas działa. I możliwe, że zwodzi chrześcijaństwo a także Watykan. Watykan który nieświadomie realizuje podstawowy cel 2 zwierzęcia czyli ożywienie pierwszego zwierzęcia o 7 głowach.

Zobaczmy styczność z drugim zwierzęciem mogli mieć Apostołowie Baranka.

Czy upadli aniołowie - o wysokich zdolnościach intelektualnych - Paweł i Łukasz. Zaczęli zwodzić 7 zborów które założyli Apostołowie Baranka.

Jednak przy bezpośredniej konfrontacji, czyli sporze pomiędzy Apostołami Baranka a Pawłem i Łukaszem co się okazało????

Że prości ludzie (Piotr był prostym rybakiem) Apostołowie tak zostali doskonale wyszkoleni przez Isusa Chrytusa, ze dosłownie wygrywali debaty z Pawłem i Łukaszem (którzy zapewne byli wysokiej rangi upadłymi aniołami).

Dosłownie w tym momencie nastąpiła kompromitacja szatana w niebie przed mieszkańcami nieba i jeszcze większe wywyższenie Isusa Chrytusa.

Zwykli ludzie - Apostołowie - okazali się mądrzejsi od upadłych aniołów.

Zapewne pod śmierci Apostołów Isus do ochrony zborów wysłał 7 aniołów. I do tych siedmiu aniołów skierował uwagi - bowiem niektórzy z nich popełniali błędy. Błędy które zapewne były wynikiem działania 2 zwierzęcia - które cały czas miało na celu także zwieść chrześcijan.

Zobaczmy do kogo kieruje uwagi Isus:
Ap 2 napisał:(1) Do anioła zboru w Efezie napisz: To mówi Ten, który trzyma siedem gwiazd w prawicy swojej, który się przechadza pośród siedmiu złotych świeczników:

Otóż Isus każe Janowi - jedynemu Apostołowi, który przeżył - a który jako jeden z Apostołów był współzałożycielem 7 zborów - skierować pochowały ale także nagany do kogo???

Aniołów, których celem była i jest ochrona 7 zborów.

Zobaczmy na historie Kościoła Katolickiego. Kim nie tylko jest ale raczej kim stał się kościół katolicki???

Ap 17 napisał:(5) A na czole jej wypisane było imię o tajemniczym znaczeniu: Wielki Babilon, matka wszetecznic i obrzydliwości ziemi.

Czyli kościół katolicki to matka innych nierządnic.

Kościół katolicki stawał się Nierządnicą i matką Nierządnic. Zobaczmy w kościele - zwierzę drugie - stopniowo wprowadzał bałwochwalcze nauki.

Na soborze Trydenckim, niektórzy biskupi byli zwolennikami aby owe bałwochwalcze doktryny znieść, i ponownie kierować się Biblią i jej naukami.

Niestety przegrali oni. Kościół Katolicki to:

http://cyryl.blox.pl/2014/10/O-zborze-w-Tiatyrze.html

Czyli z tego zboru wylęgła się Wielka Nierządnica, która zarządza zborem w Tiatyrze i która zaraża nierządem inne zbory.

Stąd całe chrześcijaństwo jest kontrolowane przez drugie zwierzę.

Jednakże aniołowie z siedmiu zborów starają się aby jednak te zbory zwodzone przez 2 zwierzę wypełniały swoją rolę.

Zobaczmy:

http://cyryl.blox.pl/2014/09/Jakie-upomnienie-mial-Isus-do-zboru-w-Efezie.html

Nawet zidentyfikowanie drugiego zwierzęcia i jego nauk (nauki Pawła i Łukasza to mowa smoka), nie uchroniło części Efezjan od zwiedzenia.

Co zrobiło drugie zwierzę, z Krystianem, esterą czy innymi członkami tego zboru???

Zaczęli oni pozbywać się miłości i szukać Pawła i Łukasza tam gdzie ich nie ma, czyli w ewangeliach Jana, Mateusza i Marka.

Obecnie szukają oni Pawła w całej Biblii i słowach nie tylko Syna ale także Ojca.

Zobaczmy jak bardzo niebezpieczne jest drugie zwierzę. Nawet identyfikacja jego, nie daje całkowitego zwycięstwa.

Do walki informacyjnej z 2 zwierzęciem Bóg przecież sprowadzi dwóch świadków.

Tylko Apostołowie - których Isus nauczył przez trzy lata, oraz obdarował ich specjalnymi mocami, darami ducha - byli wstanie zwyciężyć drugie zwierzę.

Drugie zwierzę, było wstanie i jest nadal odwodzić Efezjach od istoty nauki Isusa czyli miłości do bliźnich.

Jest jeszcze inny dowód na to, że nie tylko Paweł ale i Łukasz byli upadłymi aniołami - którzy zostali przeszkoleni przez samego szatana, węża w zwodzeniu.

Otóż Paweł swoje proroctwa oparł na swoim autorytecie a nie Boga. Łukasz swoją ewangelie oparł na dwóch świadkach a nie na autorytecie Boga, zaś jego Dzieje to jego historia aby uwiarygodnić Pawła.

Nie oparli oni swoich nauk na autorytecie Boga ponieważ jako upadli aniołowie wiedzieli czym grozi takie postępowanie. Nie tyle uwięzieniem w otchłani ale zapewne nawet śmiercią z wyroku Boga.

Gdyby ewangelie Marka, Mateusza czy Jana były pisane przez Pawła czy Łukasza to zapewne na oczach chrześcijan zostali by oni pokazowo ukarani przez Boga. Powoływanie się na autorytet Boga to jest jak sfałszowanie podpisu Stworzyciela.

Gdyby Paweł i Łukasz byli ludźmi - których zwiódł szatan - to zapewne sami Apostołowie by Pawła i Łukasza przekonali, że zostali zwiedzeni.

Tylko upadli aniołowie mogli konfrontować się z Apostołami - którzy po śmierci Isusa uzyskali naprawdę ogromną władzę i moc.


Cyryl

Liczba postów : 1130
Join date : 21/03/2015

https://cyryl27.wordpress.com/

Powrót do góry Go down

Re: Większość religii chrześcijańskich jest w szponach szatana!

Pisanie by thewordwatcher on 25th Maj 2015, 14:16

Niesamowita analiza Cyrylu!

Praktycznie ze wszystkim się zgadzam i jestem coraz bardziej przekonany, że cytując twe ostatnie zdanie...


Tylko upadli aniołowie mogli konfrontować się z Apostołami - którzy po śmierci Isusa uzyskali naprawdę ogromną władzę i moc.

Istnieje jeszcze jedna możliwość. Mogły to być osoby opętane na stałe przez demony, ale... demony nie posiadają aż takiej inteligencji.

Zwróćmy uwagę na Pawła, który w błyskawicznym tempie posiadał plan zwodzenia opracowany w niemal mistrzowski sposób.

Jednego on wtedy nie rozumiał. Proroctw! I owe proroctwa świadczą wyraźnie przeciwko niemu.

Sam został wymanewrowany i wpadł w Bożą pułapkę i w chwili obecnej podejrzewam powtórzenie się podobnej pułapki.

Na swoim blogu także umieściłeś niezwykły artykuł.

http://cyryl.blox.pl/2014/10/O-zborze-w-Tiatyrze.html

Jezebel a Wielka Nierządnica to rzeczywiście jednoznaczne symbole.

Sprawdziłem kolejny twój artykuł i podobnie jestem niezwykle tym zbudowany.

http://cyryl.blox.pl/2014/10/O-zborze-w-Tiatyrze.html

Nie chodzi tutaj o to, ze mnie chwalisz czy stoisz po mojej stronie. Nie ma moim zdaniem MOJEJ strony tylko istnieje Prawda i ja staram się stać po stronie Prawdy. Skoro obaj stoimy po JEJ stronie, jest zrozumiałe, że nawzajem się uzupełniamy.

Dopiero teraz zauważyłem twe zrozumienie, które jest rzeczywiście wspaniałe.

Oczywiście czasami błądzimy. Ja ostatnio sporo pobłądziłem i zdałem sobie z tego sprawę.

Napisałem artykuł dwa lata temu i dopiero niedawno dotarło do mnie to, co w nim napisałem.

http://www.zbawienie.com/10-pokolen.htm

Wczoraj pracowałem nad filmem i zacząłem czytać, czy czasem się nie powtarzam i wpadłem w niemały szok.

Przecież już wtedy opisałem plan Boga zjednoczenia Izraela i dobrze to udokumentowałem.

Pomagał mi także... Mariusz! I Było to zrobione przed 30 Stycznia 2013 roku.

Ale dogłębne zrozumienie tego nadeszło znacznie później. Dopiero teraz jestem zupełnie świadomy ważności tego zrozumienia.

I nie mam już możliwości, że zrozumienie pochodzi od Boga i u ciebie Cyrylu widać dużo pomocy Bożej.

Twoje wyjaśnienie, że chodzi o zbory w Chrześcijaństwie jest jak najbardziej prawidłowe.

O ich tożsamości, jak Laodycei czy Tiatyrze można by nieco polemizować.

Pierwszy mój odruch jest taki, że Chrystus ma na myśli zbory raczej symboliczne, ale... podaje w nich rzeczywiste problemy tych zborów.

Pośród Słowian takich zborów jest znacznie więcej niż siedem, czyli zbory są symbolami w czasach ostatecznych, a w takich żyjemy. Jeżeli jesteśmy Narodem Wybranym, to zbory te dotyczą właśnie nas, czyli Bożego Ludu.

Nic innego u Boga nie liczy się jak zebranie Jego Narodu Wybranego iw tym świetle jest oczywiste, ze chce On nas oczyszczać i nam błogosławić w taki sposób, że narody będą podziwiać Jego moc i szczodrość.

Czyli w tym świetle jest oczywiste, że słowa Isusa Chrystusa, skierowane do siedmiu zborów to słowa w sumie do Chrześcijan słowiańskich!

Miałem wczoraj załadować film i planach Boga uwolnienia Jego Ludu, ale postanowiłem zrobić to jeszcze ciekawiej. Najprawdopodobniej będą tego 2 części ponieważ materiał jest olbrzymi i jest wielka ilość dowodów, większa niż myślałem i trzeba to wszystko uwypuklić.

Zwróćmy uwagę na wnioski, do jakich dochodzimy, jeżeli porzucamy doktryny Pawła i Łukasza.

Najwyraźniej Bóg błogosławi zrozumieniem i jest z nas zadowolony z jednego głównego powodu.

Nie hołdujemy bałwochwalstwu.

Teksty uwielbiające Pawła, Łukasza i ich doktryny są praktycznie bałwochwalstwem, ponieważ w tym przypadku wielbi się ludzi.

Zwłaszcza Pawła!!!

Nie wolno nam cytować człowieka i to grzesznego i wykazywać posłuszeństwo słowu grzesznego człowieka ponad Słowo samego Boga oraz jego Syna!


Mamy obowiązek posłuszeństwa wobec Boga i Syna. I innych opcji nie ma!

Ja, Cyryl, Bushi, Kasia, Lusia czy inni forumowicze - bracia nasi i siostry, wszyscy jesteśmy grzeszni.

Nikt nie ma prawa wydawania nikomu rozkazów doktrynalnych. Nie jesteśmy sektą.

Staramy się służyć jedni drugim poprzez informacje, wzajemne budowanie się, pomoc w kwestiach zdrowia itp.

Cytując Mateusza, cytujemy nie tyle Mateusza ale właśnie Chrystusa!

Cytując Ezechiela czy Jeremiasza także cytujemy Boga!

Cytując Pawła, cytujemy... grzesznego i zwodniczego człowieka czy nawet upadłego anioła.

To jest łamaniem pierwszego Przykazania ponieważ w ten sposób oddajemy człowiekowi chwałę Bożą i zamiast słuchać Boga, słuchamy i wielbimy w ten sposób FARYZEUSZA, czyli człowieka obłudnego!


Faryzeusz to synonim drastycznej obłudy!


Nie będziesz miał innych bogów obok mnie... Nie będziesz im służył i nie będziesz się nim kłaniał!

PS. Cyrylu, podawaj w swojej stopce adres do swego bloga! Very Happy
avatar
thewordwatcher
Admin

Liczba postów : 2656
Join date : 18/03/2015
Skąd : Perth, Australia

http://zbawienie.com

Powrót do góry Go down

Re: Większość religii chrześcijańskich jest w szponach szatana!

Pisanie by Cyryl on 25th Maj 2015, 20:15

Co do zboru w Tiatyrze. W zasadzie Apokalipsa to są słowa i wizje od Isusa do Jana.

Oto co Isus powiedział:

Ap 2 napisał:(20) Lecz mam ci za złe, że pozwalasz niewieście Izebel, która się podaje za prorokinię, i naucza, i zwodzi moje sługi, uprawiać wszeteczeństwo i spożywać rzeczy ofiarowane bałwanom.

(21) I dałem jej czas, aby się opamiętała, ale nie chce się opamiętać we wszeteczeństwie swoim.

(22) Toteż rzucę ją na łoże, a tych, którzy z nią cudzołożą, wtrącę w ucisk wielki, jeśli się nie opamiętają w uczynkach swoich.
(23) A dzieci jej zabiję; i poznają wszystkie zbory, że Ja jestem Ten, który bada nerki i serca, i oddam każdemu z was według uczynków waszych.

Isus mówi jasno, że niewiasta Izebel będzie miała dzieci z cudzołóstwa.

A oto wizja od Isusa w rozdz. 17:

Ap 17 napisał:(5) A na czole jej wypisane było imię o tajemniczym znaczeniu: Wielki Babilon, matka wszetecznic i obrzydliwości ziemi.

Isus zapowiada, że zabije dzieci Wielkiej Nierządnicy.

Mamy tutaj niezwykle istotne informacje. Otóż po zniszczeniu przez Bestie Wielkiej Nierządnicy, Isus zacznie eliminować agentów szatana w zborach chrześcijańskich.

O ile Wielka Nierządnica to miasto - Rzym, Watykan. Które zostanie przez Bestie z wyroku Boga zniszczone. To odstępcze chrześcijaństwo a zwłaszcza ich przywódcy zostaną wyeliminowani przez Syna Bożego. Tak, ze inne zbory poznają Isusa.

Owe dzieci zapewne opanowały inne zbory.

Dlatego Isus pokazowo ukarze pasterzy którzy zwodzą chrześcijan.

Cyryl

Liczba postów : 1130
Join date : 21/03/2015

https://cyryl27.wordpress.com/

Powrót do góry Go down

Re: Większość religii chrześcijańskich jest w szponach szatana!

Pisanie by Skiper on 1st Czerwiec 2015, 10:31

" Co najmniej 26 dzieci straciło przytomność podczas modlitwy o pokój na Ukrainie w gimnazjum w miejscowości Ożidow (ukr. Ожидов)w okolicy Lwowa, podaje gazeta Wiesti.Ikona Matki Bożej peregrynuje w okolicach Lwowa od dziewięciu miesięcy. Ludzie w ciszy i spokoju modlą się o pokój. Tym razem wierni zgromadzili się w małej sali – w sumie 120 osób, głównie uczniowie i ich rodzice. Podczas modlitwy, dzieci nagle zaczęły mdleć.

„Wszyscy skarżyli się na nudności i zawroty głowy, a także ból brzucha. U niektórych gwałtownie wzrosło ciśnienie” – powiedziała Maria Kolesnik, sanitariuszka pogotowia ratunkowego.
Dzieci, które mdlały, wynoszone były na zewnątrz. Sześcioro z nich przewieziono do szpitala. Według Kolesnik, ludzie czuli dyskomfort z powodu braku powietrza w małym pomieszczeniu, ale zdaniem innych świadków, niektóre dzieci skarżyły się na nieprzyjemny zapach, który rzekomo pochodził z ikony.

„Nasze dzieci są w złym w stanie zdrowia po katastrofie z 2007 roku. W Ożidowie miała wówczas miejsce jedna z większych katastrof kolejowych. Wykoleiło się piętnaście wagonów z trującym fosforem. Po tym zdarzeniu dzieci rodziły się z wadami wrodzonymi. Wiele z nich dręczą migreny i ma problemy z wysokim ciśnieniem krwi” - powiedziała Anna Golubkowskaja, szefowa lokalnych służb medycznych.
Incydent wydarzył się podczas wspólnej modlitwy, a to, zdaniem niektórych Ukraińców, zły znak, ponieważ wojna będzie toczyć się nadal…"

Źródło: http://innemedium.pl/wideo/w-okolicach-lwowa-26-dzieci-zaslablo-podczas-modlitwy-o-pokoj
co prawda to strona czysto dezinformacyjna, tak jak większość udających niezależne media, ale czasem coś ciekawego się uda wyłapać. W tym przypadku zapewne celem było ogólnie ośmieszenie wierzących, jednak informacja, że 26 dzieci mdleje podczas bałwochwalstwa dla nas jest zasadnicza.

Skiper

Liczba postów : 169
Join date : 17/04/2015

Powrót do góry Go down

Re: Większość religii chrześcijańskich jest w szponach szatana!

Pisanie by thewordwatcher on 12th Lipiec 2015, 03:02

Musimy zdać sobie sprawę z ważnej kwestii, która nie zawsze jest dla nas jasna i zbyt często o tym zapominamy.

Wtedy na każdym miejscu, wszędzie, obywatele, zmuszeni do własnej obrony przed mniejszościami etnicznymi i rewolucjonistami, będą eksterminować owych niszczycieli cywilizacji a masy pozbawione iluzji wobec chrześcijaństwa, którego boskie duchy, formujące chrześcijaństwo bez kompasu oraz kierunku, pożądających ideałów ale bez wiedzy, gdzie umieścić swoje oddanie i adorację, otrzymają rzeczywiste światło poprzez uniwersalną manifestację czystej doktryny Lucyfera,

Nie traktuję tego tekstu jak wersety biblijne, ale uważam, że jest bardzo ważne aby zdawać sobie sprawę z tego, że to Bóg ujawnił nam plany masońskie - innej możliwości nie widzę.

W podobny sposób policja bawarska znalazła posłańca zakonu Iluminatów jadącego z ważnymi dokumentami na temat wzniecenia rewolucji francuskiej. Posłaniec został uderzony piorunem i zmarł, a plany te dostały się w ręce policji bawarskiej i ujrzały także światło dzienne, podobnie jak plan 3 wojen Alberta Pike'a.

Wskazany fragment ma niezwykłe znaczenie pod kilkoma względami.

Niezwykle spójne, logiczne słowa, które w niewielkiej ilości podają OLBRZYMIĄ dozę materiału - planu - którego realizację widzimy w chwili obecnej.

Co zdumiewa, precyzja wykonania i niezwykła przebiegłość całego planu.

Plan szatana zakładał opanowanie całego Chrześcijaństwa i sprowadzenia go na całkowite fałszywe tory. Plan ten także zakładał infiltrację chrześcijańskich krajów za pomocą zalewu mniejszości etnicznych, przed którymi NORMALNI ludzie będą zmuszeni z czasem do samo obrony i nienawiść do nich będzie tak olbrzymia, że nastąpią masowe ich mordy i egzekucje.

Tyle o ludziach dążących do normalizowania warunków do życia. Czyli ludzi na pewnym poziomie intelektualnym.

Dalej chodzi już o normalnych przeciętnych Chrześcijan oraz ludzi nie związanych z religiami.

Szatańskie duchy prowadzące Chrześcijaństwo na bezdroża zrobią taką dobrą robotę, że przeciętny człowiek na słowa; Bóg, Biblia i Chrześcijaństwo wybucha śmiechem. Czyli Chrześcijaństwo popierające pedofilię, homoseksualizm, zbrodnie Izraela w Palestynie oraz dzikie doktryny różnych wyznań, sprzeczne całkowicie ze sobą; wszystko to powoduje OLBRZYMIĄ niechęć do wiary w Boga i Biblię.

Ciągłe nawoływania ŚJ do Armagedonu dodają oliwy do ognia.

Wiara w Pawła oraz w Izrael jako Naród Wybrany, oparte na Pawle oraz braku wiedzy czynią z Chrześcijaństwa istny cyrk.

Nasze obserwacje oparte tylko i wyłącznie na słowach Boga i Syna w pełni potwierdzają rezultaty masowego ataku sił szatana na owe religie.

I znamienne zdanie -  boskie duchy, formujące chrześcijaństwo bez kompasu oraz kierunku wskazuje dobitnie, że nie Duch Boży kieruje Chrześcijaństwem ale demony wyjaśniają im Biblię w taki właśnie sposób, aby ją i Boga ośmieszyć i zdyskredytować.

Chrystus o tym wiedział jeszcze za życia podając nam przypowieść o pszenicy o kąkolu.

Mateusza 13:(24) Inne podobieństwo podał im, mówiąc: Podobne jest Królestwo Niebios do człowieka, który posiał dobre nasienie na swojej roli. (25) A kiedy ludzie spali, przyszedł jego nieprzyjaciel i nasiał kąkolu między pszenicę, i odszedł.

(37) A On odpowiadając, rzekł: Ten, który sieje dobre nasienie, to Syn Człowieczy.

(38) Rola zaś, to, to świat, a dobre nasienie, to synowie Królestwa, kąkol zaś, to synowie Złego.

(39) A nieprzyjaciel, który go posiał, to diabeł, a żniwo, to koniec świata, żeńcy zaś, to aniołowie.

(40) Jak tedy zbiera się kąkol i pali w ogniu, tak będzie przy końcu świata.

(41) Syn Człowieczy pośle swoich aniołów i zbiorą z Królestwa jego wszystkie zgorszenia, i tych, którzy popełniają nieprawość,

(42) I wrzucą ich do pieca ognistego; tam będzie płacz i zgrzytanie zębów.

Isus Chrystus musiał widzieć przyszłość i dokładnie znał ów plan szatana.

Zwróćmy uwagę na to, że dopiero w czasie żniwa czyli czasach bliskich końca okaże się, kto służy w zborach i kościołach Bogu, a kto szatanowi.

Że duchy Chrześcijaństwa i pozorne cuda to rezultaty szatańskich duchów.

Z przypowieści wynika niedwuznacznie, że sianie kąkolu odbywa się zawsze podczas siania pszenicy. Nagle pojawia się kąkol i jedynie nieliczni dostrzegają problemy, które początkowo wydają się nieistotne.

Kiedy powstało pierwsze forum - natychmiast pojawił się kąkol! Od razu szatan starał się nas zniszczyć ożywając swoich sług. Jak ich rozpoznać?

Po miłości do braci i sióstr oraz do innych bliźnich.

Nienawiść jest cechą szatana i ludzie pełni nienawiści najwyraźniej służą szatanowi. Dlatego miłość do nieprzyjaciół jest dla nich takim wielkim problemem.

Ich obroną jest wyśmiewanie się z miłości do nieprzyjaciół i radykalizowanie tej przypowieści.

Oni twierdzą, że miłość do nieprzyjaciół jest literalna.

Czyli należałoby zapraszać na obiady masonów, satanistów, pedofilów i morderców?

Oczywiście że nie, ale często pracujemy z takimi i nie powinniśmy im okazywać naszej niechęci a zwłaszcza nienawiści.

Na tym polega nasza miłość do nieprzyjaciół. Jest to tolerancja wobec nich, tolerancja pozbawiona otwartej nienawiści.

Chcielibyśmy, aby zrozumieli swe błędy ale nie dążymy do ich zabijania!

Gdybyśmy w ICH sposób rozumieli inne przypowieści - dosłownie, to wielu z nas było bez oczu i bez rąk.

Wracając do głównego punktu, jesteśmy otoczeni przez kierowanych duchami szatańskimi działaczy szatana, którzy dostają białej gorączki, kiedy okrywane są ich kłamstwa i publikowane.

Zwróćmy uwagę na to, ze religie chrześcijańskie bardzo niewiele mówią o gender, o pochodach gejów, o przerywaniu ciąży, o zbrodniach Żydów oraz zbrodniach Izraela, o zbrodniach Islamu a nawet z tymi ludźmi wielu się brata.

Imię ISUS doprowadza ich do szału i argument, że tak jest w oryginale i WSZYSTKIE religie chrześcijaństwa ortodoksyjnego - ponad 300 milionów tak Go właśnie nazywają nie ma dla nich żadnego znaczenia.

"Kto się mnie wyprze, tego ja się wyprę przed moim Ojcem."


Czy to dotyczy jego Imienia? Moim zdaniem na pewno tak! Użycie prawidłowego imienia jest wyzwaniem dla wielu z nas, ponieważ świat szatana nienawidzi Chrystusa i jego Imienia.

A IMIĘ według Biblii jest bardzo ważne, ponieważ stanowi o charakterze danej osoby.

Bóg Ojciec ma wiele imion, Stwórca - oraz - Ja Istnieję - najważniejsze, ponieważ określają jego boski charakter.

Spójrzmy jeszcze raz na Chrześcijaństwo. Jedni nadali Mu imię demona - Jehowa, inni tytułują Chrystusa - Jezus a anglo-języczny świat wymawia to Dżizas!

A powinno być ISUS.

Teraz widać, dlaczego Bóg da nam nowe serca wielu z nas będzie się wstydzić naszych grzechów i naszego postępowania.

Największym problemem dla Chrześcijaństwa jest Królestwo Boże złożone z Narodu Wybranego, cudownie wyprowadzonego na pustynię, oczyszczone i wprowadzone w równie cudowny sposób z powrotem do Ziemi Obiecanej.

Jedni czekają na Armagedon i masową rzeź tych, którzy nie wierzą ich 'boskim' duchom. Inni pchają się do nieba ignorując Królestwo Boże tutaj na Ziemi - Królestwo, za które Isus Chrystus oddał swoje życie.

Pamiętajmy o jednym. Większość tych Chrześcijan to wspaniali bracia i siostry, ale są to ofiary intensywnego prania mózgów. A tego wyleczy ich Bóg dając im i nam nowe serca.

Pamiętajmy, jaki sąd wyda Bóg.

Przywódcy Chrześcijaństwa prowadzący je ku grzechowi i na bezdroża zostaną podczas żniwa zżęci.

Przywódcy, ale nie nasi bracia i siostry.

My wiemy to, co wiemy, ale oni tego nie wiedzą i nie rozumieją.

To jest wina ich szatańskich przywódców i za to zostaną ci przywódcy srogo ukarani.
avatar
thewordwatcher
Admin

Liczba postów : 2656
Join date : 18/03/2015
Skąd : Perth, Australia

http://zbawienie.com

Powrót do góry Go down

Re: Większość religii chrześcijańskich jest w szponach szatana!

Pisanie by thewordwatcher on 17th Lipiec 2015, 14:45

Ciekawe argumenty mnie naszły.

Ataki na Chrześcijaństwo są bezspornym dowodem na to, że Bóg istnieje i Biblia zawiera Jego posłanie do ludzkości.

Gdyby zwalczano szatański i morderczy Islam, Judaizm, Talmudyzm, Buddyzm i wiele innych pogańskich religii i sekt, wielu dałoby się nabrać na to, że nie istnieje żaden nadprzyrodzony Bóg a społeczeństwo dąży do nobliwej laicyzacji z powodu olbrzymich osiągnięć naukowych które wykluczają Stwórcę.

Wielu uwierzyłoby w takie argumenty.

Niestety wiemy, że nauka to bagno szatańskie i intencje rządów są identycznym bagnem, nasączonym kłamstwem i nienawiścią do Boga.

Zwróćmy uwagę na to, że... zwalczane jest tylko Chrześcijaństwo, pomimo, że są to najwspanialsi ludzie na globie ziemskim.

Pomimo faktu, że większość odłamów Chrześcijaństwa jest w niewoli demonów, na przekór temu wszystkiemu Chrześcijanie nadal są najwspanialszymi ludźmi na Ziemi.

Owszem, niektóre doktryny są błędne i niewłaściwe.

Ale co jest istotne?

Najważniejsze jest to, że ci ludzie miłują Boga, Syna i sprawiedliwość i znając często zaledwie kilka wersetów wydają cudowne owoce, jakimi są ich dobre uczynki.

Przykłady.

Czy może biały Chrześcijanin wejść bez broni do Harlemu w Nowym Jorku i przeżyć?

Małe szanse.

Czy można wejść do meczetu z Biblią w ręku i z krzyżem w ręku?

Można za to utracić... głowę w dosłowny sposób.

Czy murzyn z Harlemu może wejść do jakiegokolwiek kościoła bez broni?

Oczywiście że tak i na pewno mu nic nie grozi.

Czy Muzułmanin może wejść bez broni do kościoła chrześcijańskiego z koranem pod pachą i w stroju muzułmańskim?

Oczywiście że tak!

Czy grozi mu mord ze strony chrześcijan?

Oczywiście że nie. Nawet, gdyby zakłócał mszę czy zebranie jakiegoś zboru.

I w takim zachowaniu się tkwi OLBRZYMIA różnica, pomiędzy ludźmi miłującymi Boga, a 'ludźmi' miłującymi.... szatana.

Chrześcijanie są najpiękniejszymi istotami na ziemi, są najbardziej pokojowi i z ich strony nic nikomu nie grozi.

Chrześcijaństwo jest kremem na torcie najbardziej rozwiniętej cywilizacji na Ziemi.

Skąd się bierze owa cywilizacja? Z miłości do Boga, do Jego Przykazań, które to powodują czynną miłość nie tylko do bliźnich ale nawet do wrogów.

Owszem, w wypadku zaatakowania ich w kościele czy zborze nie byłoby bezpieczne dla atakującego, ale mamy tysiące przykładów historycznych, że wielu Chrześcijan wolało oddać swoje życie, niż zamordować drugiego człowieka, czy poddać się i oddać chwałę szatanowi.

I z tych prostych przyczyn siły szatana mordują Chrześcijan... za nic. Tylko dlatego, że sataniści nienawidzą Boga, Biblii i Prawdy.

Ich postawa świadczy wymownie, że szatan istnieje i Bóg także.

Dlatego przedstawiciele szatana atakują wszystko, co ma związek z chrześcijaństwem i Bogiem, ponieważ szatan im nic nie da, bo nic nie ma, a życie w zgodzie z Przykazaniami Bożymi jest dla nich nie do przyjęcia.

Niestety, jeżeli ci ludzie będą zagrożeniem dla ludzi miłujących Boga i nie zmienią swych dróg, zostaną z ziemi usunięci na wieczność.

Zastanówmy się więc, w jaki sposób powinniśmy traktować naszych braci i sióstr w wierze.

Oni miłują Boga tak samo, jak i my!


Ale są zwiedzeni, co niewiele zmienia ich miłość. Ich doktryny to doktryny często szatańskie, ale ich uczynki całkowicie odbiegają od postaw ludzi z jakiekolwiek innej religii nie chrześcijańskiej.
avatar
thewordwatcher
Admin

Liczba postów : 2656
Join date : 18/03/2015
Skąd : Perth, Australia

http://zbawienie.com

Powrót do góry Go down

Re: Większość religii chrześcijańskich jest w szponach szatana!

Pisanie by Cyryl on 17th Lipiec 2015, 22:09

Isus dał swoim uczniom, takie prawo, przykazanie:

Jana 15 napisał:(12) Takie jest przykazanie moje, abyście się wzajemnie miłowali, jak Ja was umiłowałem.

(13) Większej miłości nikt nie ma nad tę, jak gdy kto życie swoje kładzie za przyjaciół swoich.

(14) Jesteście przyjaciółmi moimi, jeśli czynić będziecie, co wam przykazuję.

(15) Już was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni pan jego; lecz nazwałem was przyjaciółmi, bo wszystko, co słyszałem od Ojca mojego, oznajmiłem wam.

(16) Nie wy mnie wybraliście, ale ja was wybrałem i przeznaczyłem was, abyście szli i owoc wydawali i aby owoc wasz był trwały, by to, o cokolwiek byście prosili Ojca w imieniu moim, dał wam.

(17) To przykazuję wam, abyście się wzajemnie miłowali.

(18) Jeśli świat was nienawidzi, wiedzcie, że mnie wpierw niż was znienawidził.

(19) Gdybyście byli ze świata, świat miłowałby to, co jest jego; że jednak ze świata nie jesteście, ale ja was wybrałem ze świata, dlatego was świat nienawidzi.

(20) Wspomnijcie na słowo, które do was powiedziałem. Nie jest sługa większy nad pana swego. Jeśli mnie prześladowali i was prześladować będą; jeśli słowo moje zachowali i wasze zachowywać będą.

(21) A to wszystko uczynią wam dla imienia mego, bo nie znają tego, który mnie posłał.

(22) Gdybym nie przyszedł i do nich nie mówił, nie mieliby grzechu; lecz teraz nie mają wymówki z powodu grzechu swego.

(23) Kto mnie nienawidzi, i Ojca mego nienawidzi.

Chrześcijanie to uczniowie Isusa. Co to oznacza???

Że, każdy uczeń ma prawo do błędów dlatego chrześcijanie dzielą się na tyle odłamów.

Oczywiście z czasem wzrasta poznanie.

Ale podstawowym wyznacznikiem bycia uczniem Isusa jest miłość do innych chrześcijan i pomoc im.

Wszyscy chrześcijanie powinni okazywać sobie miłość, bez względu na przynależność do danego odłamu.

Tutaj mamy przykład:

wikipedia napisał:28 maja 1941 trafił do obozu koncentracyjnego Auschwitz, gdzie otrzymał numer 16670. W obozie dobrowolnie wybrał śmierć głodową w zamian za skazanego współwięźnia Franciszka Gajowniczka, który był w grupie 10 więźniów skazanych na śmierć, za ucieczkę z obozu jednego z więźniów[6]. Ojciec Kolbe zmarł 14 sierpnia 1941 dobity zastrzykiem trucizny – fenolu przez funkcjonariusza obozowego, kierownika izby chorych Hansa Bocka o godz. 12:50 w bloku nr 11 (śmierci)[5][6]. Jego ciało zostało spalone w obozowym krematorium. Natomiast 25 października 1944 Franciszek Gajowniczek został przeniesiony do obozu koncentracyjnego KL Sachsenhausen, gdzie doczekał się wyzwolenia przez wojsko amerykańskie.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Maksymilian_Maria_Kolbe#Okupacja_niemiecka_i_pobyt_w_obozie_koncentracyjnym

Oczywiście Maksymilian należał do odłamu chrześcijaństwa - katolicyzmu, skażonego piętnem bałwochwalstwa. Jednak wypełnił on naukę Isusa o miłości wzajemnej najlepiej jak można było.

To pokazuje, że powinniśmy w życiu codziennym skoncentrować się na wzajemnej miłości do bliźnich, a zwłaszcza innych chrześcijan.

Szatan w chrześcijanach nie potrafił zabić ogromnej miłości do bliźnich. Miłowanie człowieka - który został stworzony na obraz i podobieństwo Boże - to najwyższa forma szacunku i czci którą możemy oddać Stworzycielowi.
Cyryl

Liczba postów : 1130
Join date : 21/03/2015

https://cyryl27.wordpress.com/

Powrót do góry Go down

Re: Większość religii chrześcijańskich jest w szponach szatana!

Pisanie by Cyryl on 21st Lipiec 2015, 07:24

Henryk tutaj:
thewordwatcher napisał:Szwedzi bija wszelkie rekordy głupoty narodowej, o ile tren artykuł jest zgodny z Prawdą.

Przeczytajmy cały!

Gwałt na Szwecji

http://zbawienie.forumotion.com/t16p90-wiadomosci-w-swietle-proroctw

Ja napisze tak. Ten artykuł nie oddaje całej prawdy o Szwecji i innych państwach Skandynawii.

Musimy pamiętać o rzeczywistym celu szatana:

http://zbawienie.com/cel-szatana.htm
http://zbawienie.forumotion.com/t76-co-jest-prawdziwym-celem-szatana

Szatan, kusi dostarcza możliwości. Dodatkowo aby poznać prawdziwe cele przeciwnika, musimy bazować na słowach Isusa Chrytusa - który opisuje jego cele i metody.

W przypadku Szwecji szatan zbroi obydwie strony. Cele szatana w przypadku państw Skandynawskich:

1. Otoczenie państw Słowian od północy "mięsem armatnim szatana" islamistami. Pisałem o takiej ewentualności tutaj:
http://zbawienie.forumotion.com/t16p90-wiadomosci-w-swietle-proroctw

2. Zniszczenie chrześcijaństwa w państwach Skandynawskich. Co by nie pisać, przed multikulturalizmem państwa Skandynawskie posiadały mocne wspólnoty i tożsamość chrześcijańską. To dzięki chrześcijaństwu państwa Skandynawskie stały się tak bogate i bezpieczne.

W jaki sposób zniszczyć chrześcijaństwo w sercach Skandynawów???

Poprzez oziębienie miłości do bliźnich:

Mat 24 napisał:(Cool Ale to wszystko dopiero początek boleści.

(9) Wtedy wydawać was będą na udrękę i zabijać was będą, i wszystkie narody pałać będą nienawiścią do was dla imienia mego.

(10) I wówczas wielu się zgorszy i nawzajem wydawać się będą, i nawzajem nienawidzić.

(11) I powstanie wielu fałszywych proroków, i zwiodą wielu.

(12) A ponieważ bezprawie się rozmnoży, przeto miłość wielu oziębnie.

(13) A kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony.

Multikulturalizm to idealne narzędzie do oziębienie miłości do bliźniego i ośmieszenia chrześcijaństwa.

Tak naprawdę szatanowi chodzi o wywołanie w narodach chrześcijańskich rewolty satanistycznej - Lucyferiańskiej. Taki jest plan:
http://www.zbawienie.com/plan3wojen.htm

Multikulturalizm przypomina tamę. Otóż ta tama zamiast spuszczać odpowiednią ilość wody jest cały czas zamknięta. Wodą jest naród. Celem tamy nie jest aby woda wyparowała ale, żeby woda zniszczyła tamę i nabrała niszczącej mocy.

Czyli szatanowi chodzi o to aby poprzez system pokus zmusić Skandynawów do odrzucenia chrześcijaństwa, przyjęcia nauk szatana.

Szatan doskonale wie czym jest islam. Islamiści dokonujący przestępstw w Skandynawii tak naprawdę sami podpisują na siebie wyrok śmierci drugiej.

Zobaczmy szatan co robił szatan gdy w Skandynawii zaczął szaleć mutikulturalizm???

Szatan zaczął propagować Lucyferalizm:

Za pierwszy zespół blackmetalowy uchodzi angielski Venom, bardziej jest to jednak protoplasta wizerunku, używanej symboliki oraz charakterystycznych tekstów utworów niż samej muzyki i brzmienia. Drugi album Venom, Black Metal, dał nazwę całemu nurtowi.

wikipedia napisał:Zespołami, które w pierwszej połowie lat 80. położyły podwaliny pod gatunek są szwedzki Bathory[2], norweski Mayhem oraz szwajcarski Hellhammer, który przekształcił się w Celtic Frost. W latach 90. centrum gatunku stała się Skandynawia, zwłaszcza zaś Norwegia, z której pochodzą zespoły Burzum, Darkthrone, Gorgoroth, Immortal, Dimmu Borgir, Emperor i Satyricon. Ze Szwecji wywodzą się grupy Marduk i Dark Funeral, z Finlandii – Impaled Nazarene i Beherit.
https://pl.wikipedia.org/wiki/Black_metal

A teraz zobaczmy w jaki sposób poprzez łagodny system kar szatan zapewnił swoim zwolennikom, bezkarność:

wikipedia napisał:Niektóre zespoły blackmetalowe nawiązują w swojej twórczości do ideologii nazistowskiej. Nurt ten, znany jako narodowo- socjalistyczny black metal (skr. NSBM), odwołuje się do rasizmu, głosząc wyższość "rasy aryjskiej" nad innymi rasami, postuluje "czystość krwi", często manifestuje też wrogość wobec chrześcijaństwa, antysemityzm, powrót do pogaństwa i rodzimowierstwa. Narodowo-socjalistyczny black metal pojawił się w latach 90. i jest to bardzo mały odsetek black metalowych zespołów. Reszta black metalu nawiązującego do rodzimowierstwa tzw. pagan black metalu, potępia nacjonalizm i rasizm, ponieważ w dawnych czasach poganie żyli w plemionach, naród był dla nich tworem sztucznym i żyli w pełnej demokracji, jeśli nie w anarchii. Tego typu zespoły ideologicznie są bliższe dawnym punkom, niż skinom. Nurt pagan black metalu pojawił się pod koniec lat 80. zapoczątkowany przez grupę Bathory, grającą wcześniej klasyczny satanistyczny black metal. W latach 90. pagan black metal prężnie się rozwijał obok satanistycznego black metalu. Warto też dodać, że klasyczny black metal lat 80. był całkowicie apolityczny, podobnie jak punk rock czy thrash metal.

Nastroje antychrześcijańskie w środowisku blackmetalowym dały o sobie znać szczególnie silnie w latach 90. w Norwegii. Od 1992 do 1996 r. doszło tam do ok. 50 podpaleń kościołów chrześcijańskich. 6 czerwca 1992 r. doszczętnie spłonął zabytkowy kościół Fantoft stavkirke w okolicach Bergen, podpalony przez Varga Vikernesa, muzyka działającego w najważniejszych blackmetalowych projektach muzycznych: Mayhem, Darkthrone oraz Burzum. Vikernes dokonał podpaleń również innych kościołów, a ruiny spalonej świątyni Fantoft umieścił na okładce płyty Aske z 1993 r. Muzyk został skazany za morderstwo członka Mayhem, Øysteina Aarsetha, a także za podpalenia kościołów, na karę 21 lat więzienia.

Stosunek do podpaleń dzieli środowisko. Wielu muzyków zdecydowanie odcina się od takich działań, niektórzy jednak są im przychylni, a nawet otwarcie nawołują do kolejnych podpaleń. Gaahl, wokalista grupy Gorgoroth, w rozmowie zarejestrowanej przez norweską telewizję NRK 1, powiedział m.in.:
To jedna z tych rzeczy, które popieram w stu procentach i uważam, że takich podpaleń powinno być znacznie więcej w przyszłości. Musimy zniszczyć wszystkie formy chrześcijańskiej i semickiej religii, jakie znajdują się na świecie. Jedynie satanizm daje każdemu człowiekowi wolność[3].
https://pl.wikipedia.org/wiki/Black_metal

Zobaczmy w Skandynawii w zasadzie jest już armia satanistów. Szykują się oni do zniszczenia zarówno chrześcijaństwa jak i islamu.

Mają oni spore i ciągle wzrastające poparcie wśród młodych ludzi.

Zespoły metalowe szczególnie black metalowe to tak naprawdę centrum dowodzenia szatana i centrum rekrutacji nowej armii.

Zobaczmy jak mocno półwysep Skandynawski jest nasiąknięty ideologią satanistyczną. Oto lista zespołów black metalowych w Skandynawii:'

https://pl.wikipedia.org/wiki/Kategoria:Szwedzkie_zespo%C5%82y_blackmetalowe
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kategoria:Norweskie_zespo%C5%82y_blackmetalowe
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kategoria:Fi%C5%84skie_zespo%C5%82y_blackmetalowe

Zobaczmy, w Skandynawii można być rasistą, nienawidzić islamistów, homoseksualistów o ile jest się satanistą członkiem lub fanem zespołu black, death metalowego!!!

Zespoły satanistyczne w Skandynawii przecież głoszą wyższość "rasy aryjskiej". Oni są zdolni do wszystkiego.

A teraz zobaczmy inne fakty. Skandynawowie są ludźmi uzbrojonymi. Jedynie chrześcijaństwo - które teraz jest maksymalnie osłabiane - sprawia, że już dawno nie doszło do krwawej rewolty.

Szwecja i Finlandia nie należą do państw Nato. Norwegia należy. Ale samo Nato to fasada. Przecież Rosja zajęła część terytorium należące do Norwegii, kawałek Arktyki:

http://wiadomosci.onet.pl/swiat/rosja-otworzyla-baze-na-biegunie-polnocnym-czas-na-podboj-arktyki/vsswxlSkandynawia to półwysep który ma najdłuższą granice z Rosją. Rosja zatem może się okazać wsparciem militarnym dla satanistów działających w Skandynawii.

Zobaczmy ten przykład:

wikipedia napisał:Zbrodnia była najprawdopodobniej motywowana politycznie[28]. BBC i Agencja Reutera podały, iż szef policji Roger Andresen określił Breivika jako "chrześcijańskiego fundamentalistę"[29][30]. W przeszłości był członkiem Partii Postępu (FrP), jednak opuścił ją po tym, jak jego poglądy stały się bardziej radykalne[31]. Należał do konserwatywnego, przyjmującego tylko chrześcijan nurtu masonerii skandynawskiej[32][33], lecz został wykluczony z niej po dokonaniu masakry[34].
https://pl.wikipedia.org/wiki/Anders_Behring_Breivik


Zobaczmy chrześcijaństwo w Skandynawii zostało opanowane przez satanistów. Tam się werbuje chrześcijan, przez masonerie.

Zauważmy jak się jest masonem - to można głosić poglądy rasistowskie, wyższość rasy białej i co się chce. Macki masonerii zapewnią bezkarność i ciepłą posadkę.


A w razie jakiegoś przestępstwa łagodną karę. Brevik dostał 21 lat więzienia. Obecnie studiuje sobie politologie:
Henryk tutaj:
thewordwatcher napisał:Szwedzi bija wszelkie rekordy głupoty narodowej, o ile tren artykuł jest zgodny z Prawdą.

Przeczytajmy cały!

Gwałt na Szwecji

http://zbawienie.forumotion.com/t16p90-wiadomosci-w-swietle-proroctw

Ja napisze tak. Ten artykuł nie oddaje całej prawdy o Szwecji i innych państwach Skandynawii.

Musimy pamiętać o rzeczywistym celu szatana:

http://zbawienie.com/cel-szatana.htm
http://zbawienie.forumotion.com/t76-co-jest-prawdziwym-celem-szatana

Szatan, kusi dostarcza możliwości. Dodatkowo aby poznać prawdziwe cele przeciwnika, musimy bazować na słowach Isusa Chrytusa - który opisuje jego cele i metody.

W przypadku Szwecji szatan zbroi obydwie strony. Cele szatana w przypadku państw Skandynawskich:

1. Otoczenie państw Słowian od północy "mięsem armatnim szatana" islamistami. Pisałem o takiej ewentualności tutaj:
http://zbawienie.forumotion.com/t16p90-wiadomosci-w-swietle-proroctw

2. Zniszczenie chrześcijaństwa w państwach Skandynawskich. Co by nie pisać, przed multikulturalizmem państwa Skandynawskie posiadały mocne wspólnoty i tożsamość chrześcijańską. To dzięki chrześcijaństwu państwa Skandynawskie stały się tak bogate i bezpieczne.

W jaki sposób zniszczyć chrześcijaństwo w sercach Skandynawów???

Poprzez oziębienie miłości do bliźnich:

Mat 24 napisał:(Cool Ale to wszystko dopiero początek boleści.

(9) Wtedy wydawać was będą na udrękę i zabijać was będą, i wszystkie narody pałać będą nienawiścią do was dla imienia mego.

(10) I wówczas wielu się zgorszy i nawzajem wydawać się będą, i nawzajem nienawidzić.

(11) I powstanie wielu fałszywych proroków, i zwiodą wielu.

(12) A ponieważ bezprawie się rozmnoży, przeto miłość wielu oziębnie.

(13) A kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony.

Multikulturalizm to idealne narzędzie do oziębienie miłości do bliźniego i ośmieszenia chrześcijaństwa.

Tak naprawdę szatanowi chodzi o wywołanie w narodach chrześcijańskich rewolty satanistycznej - Lucyferiańskiej. Taki jest plan:
http://www.zbawienie.com/plan3wojen.htm

Multikulturalizm przypomina tamę. Otóż ta tama zamiast spuszczać odpowiednią ilość wody jest cały czas zamknięta. Wodą jest naród. Celem tamy nie jest aby woda wyparowała ale, żeby woda zniszczyła tamę i nabrała niszczącej mocy.

Czyli szatanowi chodzi o to aby poprzez system pokus zmusić Skandynawów do odrzucenia chrześcijaństwa, przyjęcia nauk szatana.

Szatan doskonale wie czym jest islam. Islamiści dokonujący przestępstw w Skandynawii tak naprawdę sami podpisują na siebie wyrok śmierci drugiej.

Zobaczmy szatan co robił szatan gdy w Skandynawii zaczął szaleć mutikulturalizm???

Szatan zaczął propagować Lucyferalizm:

Za pierwszy zespół blackmetalowy uchodzi angielski Venom, bardziej jest to jednak protoplasta wizerunku, używanej symboliki oraz charakterystycznych tekstów utworów niż samej muzyki i brzmienia. Drugi album Venom, Black Metal, dał nazwę całemu nurtowi.

wikipedia napisał:Zespołami, które w pierwszej połowie lat 80. położyły podwaliny pod gatunek są szwedzki Bathory[2], norweski Mayhem oraz szwajcarski Hellhammer, który przekształcił się w Celtic Frost. W latach 90. centrum gatunku stała się Skandynawia, zwłaszcza zaś Norwegia, z której pochodzą zespoły Burzum, Darkthrone, Gorgoroth, Immortal, Dimmu Borgir, Emperor i Satyricon. Ze Szwecji wywodzą się grupy Marduk i Dark Funeral, z Finlandii – Impaled Nazarene i Beherit.
https://pl.wikipedia.org/wiki/Black_metal

A teraz zobaczmy w jaki sposób poprzez łagodny system kar szatan zapewnił swoim zwolennikom, bezkarność:

wikipedia napisał:Niektóre zespoły blackmetalowe nawiązują w swojej twórczości do ideologii nazistowskiej. Nurt ten, znany jako narodowo- socjalistyczny black metal (skr. NSBM), odwołuje się do rasizmu, głosząc wyższość "rasy aryjskiej" nad innymi rasami, postuluje "czystość krwi", często manifestuje też wrogość wobec chrześcijaństwa, antysemityzm, powrót do pogaństwa i rodzimowierstwa. Narodowo-socjalistyczny black metal pojawił się w latach 90. i jest to bardzo mały odsetek black metalowych zespołów. Reszta black metalu nawiązującego do rodzimowierstwa tzw. pagan black metalu, potępia nacjonalizm i rasizm, ponieważ w dawnych czasach poganie żyli w plemionach, naród był dla nich tworem sztucznym i żyli w pełnej demokracji, jeśli nie w anarchii. Tego typu zespoły ideologicznie są bliższe dawnym punkom, niż skinom. Nurt pagan black metalu pojawił się pod koniec lat 80. zapoczątkowany przez grupę Bathory, grającą wcześniej klasyczny satanistyczny black metal. W latach 90. pagan black metal prężnie się rozwijał obok satanistycznego black metalu. Warto też dodać, że klasyczny black metal lat 80. był całkowicie apolityczny, podobnie jak punk rock czy thrash metal.

Nastroje antychrześcijańskie w środowisku blackmetalowym dały o sobie znać szczególnie silnie w latach 90. w Norwegii. Od 1992 do 1996 r. doszło tam do ok. 50 podpaleń kościołów chrześcijańskich. 6 czerwca 1992 r. doszczętnie spłonął zabytkowy kościół Fantoft stavkirke w okolicach Bergen, podpalony przez Varga Vikernesa, muzyka działającego w najważniejszych blackmetalowych projektach muzycznych: Mayhem, Darkthrone oraz Burzum. Vikernes dokonał podpaleń również innych kościołów, a ruiny spalonej świątyni Fantoft umieścił na okładce płyty Aske z 1993 r. Muzyk został skazany za morderstwo członka Mayhem, Øysteina Aarsetha, a także za podpalenia kościołów, na karę 21 lat więzienia.

Stosunek do podpaleń dzieli środowisko. Wielu muzyków zdecydowanie odcina się od takich działań, niektórzy jednak są im przychylni, a nawet otwarcie nawołują do kolejnych podpaleń. Gaahl, wokalista grupy Gorgoroth, w rozmowie zarejestrowanej przez norweską telewizję NRK 1, powiedział m.in.:
To jedna z tych rzeczy, które popieram w stu procentach i uważam, że takich podpaleń powinno być znacznie więcej w przyszłości. Musimy zniszczyć wszystkie formy chrześcijańskiej i semickiej religii, jakie znajdują się na świecie. Jedynie satanizm daje każdemu człowiekowi wolność[3].
https://pl.wikipedia.org/wiki/Black_metal

Zobaczmy w Skandynawii w zasadzie jest już armia satanistów. Szykują się oni do zniszczenia zarówno chrześcijaństwa jak i islamu.

Mają oni spore i ciągle wzrastające poparcie wśród młodych ludzi.

Zespoły metalowe szczególnie black metalowe to tak naprawdę centrum dowodzenia szatana i centrum rekrutacji nowej armii.

Zobaczmy jak mocno półwysep Skandynawski jest nasiąknięty ideologią satanistyczną. Oto lista zespołów black metalowych w Skandynawii:'

https://pl.wikipedia.org/wiki/Kategoria:Szwedzkie_zespo%C5%82y_blackmetalowe
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kategoria:Norweskie_zespo%C5%82y_blackmetalowe
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kategoria:Fi%C5%84skie_zespo%C5%82y_blackmetalowe

Zobaczmy, w Skandynawii można być rasistą, nienawidzić islamistów, homoseksualistów o ile jest się satanistą członkiem lub fanem zespołu black, death metalowego!!!

Zespoły satanistyczne w Skandynawii przecież głoszą wyższość "rasy aryjskiej". Oni są zdolni do wszystkiego.

A teraz zobaczmy inne fakty. Skandynawowie są ludźmi uzbrojonymi. Jedynie chrześcijaństwo - które teraz jest maksymalnie osłabiane - sprawia, że już dawno nie doszło do krwawej rewolty.

Szwecja i Finlandia nie należą do państw Nato. Norwegia należy. Ale samo Nato to fasada. Przecież Rosja zajęła część terytorium należące do Norwegii, kawałek Arktyki:

http://wiadomosci.onet.pl/swiat/rosja-otworzyla-baze-na-biegunie-polnocnym-czas-na-podboj-arktyki/vsswxlSkandynawia to półwysep który ma najdłuższą granice z Rosją. Rosja zatem może się okazać wsparciem militarnym dla satanistów działających w Skandynawii.

Zobaczmy ten przykład:

wikipedia napisał:Zbrodnia była najprawdopodobniej motywowana politycznie[28]. BBC i Agencja Reutera podały, iż szef policji Roger Andresen określił Breivika jako "chrześcijańskiego fundamentalistę"[29][30]. W przeszłości był członkiem Partii Postępu (FrP), jednak opuścił ją po tym, jak jego poglądy stały się bardziej radykalne[31]. Należał do konserwatywnego, przyjmującego tylko chrześcijan nurtu masonerii skandynawskiej[32][33], lecz został wykluczony z niej po dokonaniu masakry[34].
https://pl.wikipedia.org/wiki/Anders_Behring_Breivik


Zobaczmy chrześcijaństwo w Skandynawii zostało opanowane przez satanistów. Tam się werbuje chrześcijan, przez masonerie.

Zauważmy jak się jest masonem - to można głosić poglądy rasistowskie, wyższość rasy białej i co się chce. Macki masonerii zapewnią bezkarność i ciepłą posadkę.


A w razie jakiegoś przestępstwa łagodną karę. Brevik dostał 21 lat więzienia. Obecnie studiuje sobie politologie:
http://www.tvn24.pl/wiadomosci-ze-swiata,2/anders-breivik-bedzie-studiowal-politologie-na-uniwersytecie-w-oslo,560970.html

Przecież wiadomo, że Brevik jest zapewne szykowany na przywódcę rewolty satanistów, jego partia cieszy się po zamachu rosnąca popularnością:

dw.com napisał:Pewne jest jednak, że Breivik był do roku 2006 członkiem działającej w Norwegii prawicowej, populistycznej "Partii Postępu" i był w kierownictwie młodzieżówki tego ugrupowania. Przewodniczący tej partii Siv Jensen zdystansował się jednak od norweskiego zamachowca. Partia ta od roku 2005 jest drugą co do wielkości frakcją parlamentu w Oslo, lecz nie ma udziału w rządzie. W swym programie "Partia Postępu" przeciwna jest napływowi cudzoziemców, lecz nie można jej przypisywać tendencji neonazistowskich. Neonaziści o antysemickich poglądach tworzą w Norwegii grono ok. 150 osób. Naukowiec badający zjawisko prawicowego ekstremizmu, prof. Hajo Funke z Wolnego Uniwersytetu w Berlinie, był zaskoczony, że zamachy na tym tle miały miejsce akurat w Norwegii. Bardziej pasowałyby one już do dużo silniejszego środowiska o tych poglądach w Szwecji. Jak twierdzi on, sukces prawicowych populistów nie jest odpowiedzialny bezpośrednio za czyny dokonywane przez odosobnionych sprawców, lecz rozgrzewa nastroje i obniża psychiczne bariery. Skrajnie prawicowa scena w Europie jest bardzo zróżnicowana.
http://www.dw.com/pl/sukcesy-skrajnej-prawicy-w-europie/a-15268996

dw. wp napisał:W Szwecji skrajnie prawicowi "Szwedzcy Demokraci" zajmują 20 miejsc w sztokholmskim parlamencie po uzyskaniu poparcia 5,6 procent elektoratu. Domagają się oni drastycznego ograniczenia napływu cudzoziemców i przywrócenia kontroli granicznych. Ich przewodniczący Jimmie Akesson potępił ostro zamachy w Oslo.

W Finlandii partia "Prawdziwi Finowie" uzyskała w ostatnich wyborach 19 procent głosów i zajmuje czterokrotnie więcej miejsc w parlamencie niż wcześniej. Stała się trzecią co do wielkości partią na fińskiej scenie politycznej, lecz nie ma udziału w rządzie. "Prawdziwi Finowie" będąc eurosceptykami i ksenofobami odmawiają poparcia dla unijnych programów ratunkowych dla euro. Dwóch posłów z ich szeregów zasiada także w Parlamencie Europejskim.


Antypolski plakat NPD w Görlitz

W Danii populistyczna i nacjonalistyczna Partia Ludowa weszła do rządzącej koalicji i przeforsowała, że w Danii wprowadzono ponownie kontrole graniczne, pomimo ustaleń szengeńskich. Jest ona czwartą co do siły partiä w tym kraju, jest przeciwna napływowi imigrantów i spowodowała bezprzykładne w Europie zaostrzenie przepisów odnośnie cudzoziemców. Dwaj jej członkowie zasiadają w Parlamencie Europejskim
.
http://www.dw.com/pl/sukcesy-skrajnej-prawicy-w-europie/a-15268996


wikipedia napisał:Oto czym motywował się Brejvik dokonując masakry niewinnych ludzi:
W swoim manifeście, przekazanym przez media po lipcowej zbrodni, Breivik wyjaśniał, że gest ten symbolizuje siłę, honor i wyzwanie rzucone marksistowskim tyranom w Europie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Anders_Behring_Breivik#Zamachy_z_2011

Zobaczmy, szatan wystawia zwolenników multikulturalizmu powoli na odstrzał.

A przecież Maks Kolonko głosi to samo co Brejvik!!!!

Zobaczmy jak mocno chrześcijaństwo jest atakowane.Cyryl

Liczba postów : 1130
Join date : 21/03/2015

https://cyryl27.wordpress.com/

Powrót do góry Go down

Re: Większość religii chrześcijańskich jest w szponach szatana!

Pisanie by lusia on 21st Lipiec 2015, 12:18

Cyrylu czytając Twój poprzedni wpis doszłam do wniosku że na ósmego jak najbardziej pasuje Paweł.jego pomieszane z ewangelią opowiadania to istny lep na letnich i zimnych Chrzescijan. Można sobie tylko wyobrazić jak przyjmie go ten "brudny" świat . Bóg poprzez Swoich głoszących Aniołów oraz dwóch Świadków będzie odwracał fałszywe opowiadania ,kosmiczną ewangelie, owego króla
avatar
lusia

Liczba postów : 556
Join date : 18/03/2015
Skąd : wawa

http://mojaopoka.blogspot.com/

Powrót do góry Go down

Re: Większość religii chrześcijańskich jest w szponach szatana!

Pisanie by thewordwatcher on 21st Lipiec 2015, 16:12

Tutaj mamy błąd w interpretacji proroctw.

Nie widziałem nigdzie wersetu, który utożsamiałby zwierzę czy bestię z pojedynczym człowiekiem.

Zwłaszcza że drugie zwierzę posiada także olbrzymią moc.

Rev 13:11  I widziałem inne zwierzę, wychodzące z ziemi, które miało dwa rogi podobne do baranich, i mówiło jak smok.
Rev 13:12  A wykonuje ono wszelką władzę pierwszego zwierzęcia na jego oczach. Ono to sprawia, że ziemia i jej mieszkańcy oddają pokłon pierwszemu zwierzęciu, którego śmiertelna rana była wygojona.
Rev 13:13  I czyni wielkie cuda, tak że i ogień z nieba spuszcza na ziemię na oczach ludzi.
Rev 13:14  I zwodzi mieszkańców ziemi przez cuda, jakie dano mu czynić na oczach zwierzęcia, namawiając mieszkańców ziemi, by postawili posąg zwierzęciu, które ma ranę od miecza, a jednak zostało przy życiu.

Chodzi o jakąś wielką organizację o wielkiej mocy na usługach pierwszej Bestii. Definitywnie dotyczy to czasów końca i Paweł z pewnością nie wchodzi w rachubę.

Owszem, fałszywy prorok także będzie czynił cuda, ale to raczej jest pojedynczy człowiek, być może... M1 ale bestia i jej moc to na pewno nie jest pojedynczy człowiek.

Nie wyobrażam sobie, że Bestia złożona z co najmniej 200 upadłych aniołów oddałaby władzę pojedynczemu człowiekowi.

Przynajmniej ja to tak widzę.
avatar
thewordwatcher
Admin

Liczba postów : 2656
Join date : 18/03/2015
Skąd : Perth, Australia

http://zbawienie.com

Powrót do góry Go down

Re: Większość religii chrześcijańskich jest w szponach szatana!

Pisanie by Cyryl on 5th Sierpień 2015, 02:35

W tym temacie:

http://zbawienie.forumotion.com/t94-wegetarianizm-a-slowo-boga

Odkryłem ponownie jak bardzo chrześcijaństwo jest w szponach szatana.

Otóż "prorokini" Adwentystów Dnia Siódmego Ellen Gould White, jest promotorką wegetarianizmu oraz Pawła.

Prof. Veith jest "specem" od żywienia i proroctw ale w zasdzie powtarza wszystko co mówi mu jego "prorokini" White, czyli promuje wegetarianizm - i zwalcza picie mleka.

http://biblia.webd.pl/forum/viewtopic.php?t=6541


Natomiast na całym świecie najpowszechniejsza jest dieta mięsna wysokotłuszczowa!!!

Jest to dowód na przymierze Boga z Noem po potopie. Tęcza i dieta mięsna i tłuszczowa wszystkich narodów!!!

To, że chorujemy tutaj na zachodzie a plemię w Syberii jest zdrowe jedząc tylko tłuszcz i mięso jest dowodem na to, że nas trują. Tymczasem szatan przez swoich agentów tłumaczy nam, że przyczyną naszych chorób jest jedzenie mięsa oraz jedzenie za dużo tłuszczów!!!

A ludzie - zwłaszcza chrześcijanie - to łykają. łykają wegetarianizm - który jest doktryną szatańskiego hinduizmu!!!

Tymczasem jest na odwrót, Bóg ma racje nakazując nam dietę bogatą w tłuszcze i białko!!!

Dieta roślinna będzie dopiero w Królestwie Boga, po tysiącletnim Królestwie Isusa!!

Cyryl

Liczba postów : 1130
Join date : 21/03/2015

https://cyryl27.wordpress.com/

Powrót do góry Go down

Re: Większość religii chrześcijańskich jest w szponach szatana!

Pisanie by Mutu on 5th Sierpień 2015, 10:21


Dieta beztłuszczowa jaką się teraz wciska otumanionym ludzikom jako zdrową i jedynie słuszną, jest dieta wyniszczającą powoli organizm.
Tłuszcz zwierzęcy jest niezbędny aby w organizmie człowieka zachodziły procesy biochemiczne takie jak przyswajanie witamin.

Też uważam że ta cała moda i "wiedza" na temat wegetarianizmu to celowe oszustwo.

Interesuje się tym tematem od długiego czasu i dowiaduję się, że człowiek może jeść tłuszcz zwierzęcy bez ograniczeń (no oczywiście w ramach rozsądku) byle tylko nie łączyć go z węglowodanami.
Ba, udowodniono że wegetarianie cierpią na raka jelita grubego dużo częściej niż mięsożercy. Tylko o tym się celowo nie mówi.avatar
Mutu

Liczba postów : 534
Join date : 18/03/2015

Powrót do góry Go down

Re: Większość religii chrześcijańskich jest w szponach szatana!

Pisanie by Olo on 7th Sierpień 2015, 09:34

No to pięknie mnie złapali...jestem wegetarianinem od czterech lat.... Shocked
avatar
Olo

Liczba postów : 460
Join date : 21/03/2015
Age : 57
Skąd : Kraków / Polska

Powrót do góry Go down

Re: Większość religii chrześcijańskich jest w szponach szatana!

Pisanie by Cyryl on 7th Sierpień 2015, 14:38

Olo napisał:No to pięknie mnie złapali...jestem wegetarianinem od czterech lat.... Shocked

W Edenie ludzie byli wegetarianami. W Królestwie Bożym na nowej ziemi i niebie też staniemy się wegetarianami.

W moich postach pokazuje po prostu jak bardzo grzech pierwszych ludzi skaził ziemie. Ziemia stała się przeklęta z powodu Adama.

Po potopie na ziemi zaszły takie zmiany np. powstało kilka stref klimatycznych, że ludzkość aby zaludniać całą ziemię i czynić sobie poddaną musiał stać się mięsożerna czy wszystkożerna.

Dlatego Eskimosi i inne ludy zimnej Północy jedzą głownie mięso i tłuszcz i zdrowo żyją. Podobnie Mongołowie (tłuszcz, mięso i nabiał) czy ludy Pustyni (które jedzą zwierzęta nieczyste wielbłądy oraz nabiał).

Nie potępiam wegetarian tylko pokazuje, ze niestety wegetarianizm to ślepa uliczka.

Przy tak zatrutej żywności, powstają komórki rakowe które żywią się węglowodanami a zwłaszcza cukrami. A źródłem cukrów są owoce.

Zobaczmy jedno. Świat szatana całą winę na nowotwory zwala na mięso i tłuszcze pochodzenia zwierzęcego czy nabiał. Na te tłuszcze zwalana jest cała wina za otyłość.

Tylko, że głównym winnym są węglowodany. Tak czy siak dostaje z nasz każdy taką porcje toksyn, ze komórki rakowe powstają u nas. Ale rak rozwija się dlatego, że dokarmiamy go węglowodanami, zwłaszcza cukrami.

Problem jest jeszcze inny. Otóż węglowodany i cukry bezpiecznie mogą jeść sportowcy (zwłaszcza w sportach wytrzymałościowych maratończycy), gdyż węglowodany spalają się po kilkudziesięciominutowym wysiłku fizycznym. Zobaczmy na kulturystów oni jedzą makabryczne ilości kalorii i mniej chorują na raka:

http://mleko.up.lublin.pl/pdf/kif01_09.pdf

A zatem sporty siłowe chronią ludzi przed wieloma chorobami. Dlaczego?? Ponieważ budowanie większej masy mięśniowej pobudza metabolizm i produkcje hormonów. Ja, uprawiając sporty siłowe wydalam pożywienie kilka razy dziennie. Mój organizm - kiedy jadłem więcej węglowodanów - wydalał szybciej pokarm, zanim ten stał się bardziej toksyczny. Im dłużej w jelitach zalega pokarm tym bardziej staje się on toksyczny i tym więcej toksyn dostaje się do krwiobiegu i zwiększa się prawdopodobieństwo raka.

Obecnie pomimo jedzenia mniej węglowodanów (w zasadzie bazuje na tłuszczu i białku, węglowodany i warzywa to dodatek) nie mam problemów z wydalaniem. Po prostu, u ludzi trenujących sporty siłowe mięśnie brzucha są tak rozwinięte, że wydalanie to nie problem. Po martwym ciągu w zasadzie ma się naturalną potrzebę wydalania. Dodatkowo tracę na wadze bez utraty masy mięśniowej i siły.

Problem w tym, że lekarze nie mają pojęcia o diecie i o tym jaki rodzaj wysiłku powinien być wykonywany.

Tłuszcze to źródło energii które organizm pobiera w pierwszej kolejności węglowodany to są zapasy organizmu na później.

Dlatego na diecie tłuszczowej się chudnie do stanu naturalnej bazowej wagi danego człowieka.

Problem w tym, ze na problemy chorobowe nie patrzymy całościowo, ale częściowo. Warzywa są potrzebne jako źródło witamin ale one są przyswajane jeśli jemy tłuszcze zwierzęcej. Po daniu złożonym z tłuszczu i białka jem pomidora z ogromnym apetytem. Nie mam apetytu na cukier czy węglowodany - ponieważ tłuszcze mnie nasyciły.

Niestety w Edenie i po potopie zginęła ogromna ilość roślin których właściwości pozwalały obyć się bez mięsa. Dlatego Bóg dał ludzkości prawo do jedzenia mięsa. Jedynie Izraelici mieli naprawdę doskonały kraj dany mu przez Boga w którym rosły rośliny o składnikach odżywczych o jakich nie mamy pojęcia. Niestety przez grzech Izraela ziemia obiecana stała się pustynią.

Więc mamy co mamy.

Cyryl

Liczba postów : 1130
Join date : 21/03/2015

https://cyryl27.wordpress.com/

Powrót do góry Go down

Re: Większość religii chrześcijańskich jest w szponach szatana!

Pisanie by anowi on 13th Sierpień 2015, 21:59

Świadkowie Jehowy są organizacją Szatana!

Charles Taze Russell założyciel organizacji był masonem 33 stopnia i pochodził z rodu Illuminati Russell.

Świadkowie Jehowy są organizacją Szatana, opartą o okultyzm masonerii. Charles Taze Russell, założyciel Badaczy Pisma Świętego, w następnym czasie przekształconych w organizację Świadków Jehowy w 1931 – był masonem 33 stopnia, podobnie jak Józef Smith, który założył kościół mormonów.

Charles Taze Russell był przyjacielem rodu Rothschildów i satanistą. Bankierzy Rothschildowie i inne rody bankierów Illuminati finansowali działania Badaczy Pisma Świętego – dzisiejszych Świadków Jehowy. Czynili to poprzez „składki” w ramach organizacji B’nai B’rith – tylko zrzeszających Żydów, kontrolowanej przez ród Rothschildów.

Sprawa finansowania obecnych Świadków Jehowy została udowodniona w amerykańskim sądzie w roku 1922. Postacią kluczową zaangażowaną w ten proceder był Frank Goldman (nazwisko bankierów), ten sam, który został następnie przywódcą B’nai B’rith – loży Synów Przymierza.

Zachodzi pytanie: Dlaczego Żydzi finansowali Badaczy Pisma Świętego i czy dalej finansują Świadków Jehowy ?
Odpowiedź brzmi: Charles Taze Russell miał za zadanie wypromować żydowski syjonizm! Syjonizm promowany jest nadal. Przez religie można manipulować ludzkością.
Okazuje się iż nawet Adolf Hitler był wspierany przez bankierów Rothschildów, którzy są masonami, iluminatami i satanistami.

W ramach wieloletniego ustalania faktów jasno wynika z nich iż Świadkowie Jehowy finansowani są przez Żydów, którzy chcą władać całym Światem tworząc: Jeden Rząd, Jedną Armię, Jeden Bank i totalną niewolę dla ludzkości – i którzy stoją dziś za wszelkim złem na świecie.

W wydawanej przez organizację Charlesa Taze Russella Strażnicy zauważyć można w górnym lewym rogu – na zdjęciu w początku artykułu – krzyż masoński z koroną, który był używany również przez Templariuszy, którzy oddawali się czczeniu Baphometa (czytaj: Szatana).

Obok twórcy „wyznania” Badaczy Pisma Świętego – Charlesa Taze Russella – postacią podobną był twórca kościoła mormonów, Józef Smith, dlatego iż obaj panowie oprócz bycia masonami należeli do rodu Illuminati (czytaj: oświeceni).

William Huntington Russell z rodu Illuminati w roku 1832 założył słynne stowarzyszenie pn. „Czaszki i Kości” (czytaj: na Uniwersytecie w Yale) do którego między innymi należeli członkowie rodów z USA, należący do arystokracji finansowej. W tajnym stowarzyszeniu byli: George H. W. Bush, George W. Bush, William H. Taft, John Kerry.

Tajne stowarzyszenie „Czaszki i Kości” jest elitarną organizacją para-masońską.
Tajne stowarzyszenie „Czaszki i Kości” posiada swoją wyspę.

Sprawa powiązania zarządu organizacji Świadków Jehowy z ONZ-em, wcześniejszą Ligą Narodów – Organizacją Szatana – z Archiwum Infoekspres.pl – Wtorek 18 grudnia 2012 rok, godz. 13:29:42

„Towarzystwo Strażnica – Świadków Jehowy, przez 10 lat było członkiem ONZ, które nazywa Organizacją Szatana !”

Świadkowie Jehowy – ręka w rękę ze „szkarłatną bestią”.

6 MILIONÓW  Świadków Jehowy – należących do Towarzystwa Strażnica było 10 lat oszukiwanych przez ciało kierownicze tej organizacji, bowiem w roku 1991 Towarzystwo Strażnica związało się członkostwem z ONZ, które wg Biblii jest „szkarłatną bestią”.

Po informacji prasowej w magazynie Guardian w roku 2001 – Świadkowie Jehowy z ciała kierowniczego, w ciągu 2 dni złożyli pismo o wykreślenie ich z listy 1500 organizacji pozarządowych.

Przeczytaj teraz oryginalny artykuł: „Hypocrite’ Jehovah’s Witnesses abandon secret link with UN„, czyli „Obłudni Świadkowie Jehowy zerwali swoje ukryte powiązanie z ONZ.”

Warto dodać, że w nauce biblijnej – studium, przestrzega się przed „szkarłatną bestią”, która najpierw wg nich była Ligą Narodów, a potem została ONZ-tem. Zapisywanie się do podobnej organizacji, czy też jej wspieranie jest wg Świadków Jehowy „obrzydliwością w oczach Boga i Jego ludu”

Jak się okazuje Charles Taze Russell założyciel Badaczy Pisma Świętego był powiązany ściśle z szatańską masonerią, która dziś jest demaskowana. Okazuje się, że ci ludzie zaplanowali Nowy Porządek Świata – NWO. To oni są tajemniczym Rządem Światowym, który narzuca całemu światu globalny system totalitaryzmu, narzuca kontrolę i inwigilację – pchając ludzkość do zniewolenia, a nawet depopulacji przez szereg „narzędzi” do uśmiercania.

Legenda:
6 MILIONÓW
– Oznacza liczbę HOLOCAUSTU Żydów.
– Oznacza wiele TRAGEDII Żydów od roku 1915-1938 wg prasy amerykańskiej i innej. Zobacz film
https://www.dailymotion.com/video/x2i6za0_szesc-milionow-zydow-1915-1938_school
– Oznacza liczbę Świadków Jehowy – na świecie, którzy służą globalnym spiskowcom knującym od wieków przeciwko wszystkim narodom na Ziemi .

Piotr Moskwa


https://marucha.wordpress.com/2015/08/13/swiadkowie-jehowy-sa-organizacja-szatana/
avatar
anowi

Liczba postów : 106
Join date : 18/03/2015

Powrót do góry Go down

Re: Większość religii chrześcijańskich jest w szponach szatana!

Pisanie by thewordwatcher on 21st Sierpień 2015, 15:20

Matki Bożej Nieustającej Ulgi Podatkowej. Komik założył Kościół, by pokazać, jak łatwo wyłudzić pieniądze od wiernychPatryk Strzałkowski 18.08.2015 13:02Ulgi podatkowe, brak kontroli skarbowych i pełna dowolność w działaniu - brzmi jak raj dla biznesu. Jednak na takich zasadach działają Kościoły w USA. Wielu "duchownych" głosi "ewangelię" w telewizji, a później zachęca do donacji, za które kupuje odrzutowce i wille.


Talk show Last WeekTonight poruszyło temat teleewangelistów (fot. yotube.com/LastWeekTonight)


350 tys. różnych Kościołów funkcjonuje obecnie w Stanach Zjednoczonych. Ponad 90 proc. z nich to wspólnoty katolickie, protestanckie lub prawosławne. Wśród nich są m.in. działające na całym świecie Kościoły, jak świadkowie Jehowy, Adwentyści Dnia Siódmego czy Kościół rzymskokatolicki.

Są też tysiące lokalnych Kościołów, małych parafii czy wspólnot, prowadzonych przez samozwańczych kaznodziejów. Niektórzy z nich zajmują się "teleewangelizacją" - głoszą swoje nauczania w telewizji i internecie.

Tymi ostatnimi zajął się brytyjski komik John Oliver*, prowadzący w USA talk-show "Last Week Tonight". Nie ze względu na to, co głoszą, ale to, jak zdobywają pieniądze. A dokładnie - jak zdobywają miliony dolarów, które wydają na wille, prywatne odrzutowce i egzotyczne wakacje.Więcej w linku:

http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/1,114871,18587268,matka-boza-nieustajacej-ulgi-podatkowej-komik-zalozyl-kosciol.html#NiePrzeg

W tych materiałach są twarde dowody na moje twierdzenia i to wielokrotne, że Kent Hovind został skazany nieuczciwie ponieważ, jak ten artykuł ujawnia, religijne fundusze nie są opodatkowane.

Ale jak informowałem wcześniej, przepisy podatkowe są niezwykle złożone i samo zaprzeczające sobie.

Mówiąc najprościej - jeżeli pastor jest posłuszny rządowi, nikt się go o nic nie czepia. Jak wspiera małżeństwa gejów i Chrislam, żadne więzienia mu nie grożą. I jak wspiera otwarcie Izrael, to jest niemal święty.

Kent Hovind nie zmienił swej walki przeciwko Ewolucji - nie ustąpił.

I to są przyczyny, dlaczego odsiedział w więzieniu 8-9 lat za rzekome przestępstwa podatkowe!

Czyli przekupstwo polega na tym, aby 'pastor' był władzy uległy a zostaną zastosowane przepisy, które zwolnią go całkowicie od podatków.

Ale jeżeli się 'postawi', powędruje za kraty, jak Hovind.

Artykuł mówi czystą prawdę o nie opodatkowanych dochodach 'pastorów'.

O czym to świadczy?

Że amerykańskie Chrześcijaństwo jest w szponach szatańskich pastorów, czyli jest to kąkol, który zginie w płomieniach  sądu.
avatar
thewordwatcher
Admin

Liczba postów : 2656
Join date : 18/03/2015
Skąd : Perth, Australia

http://zbawienie.com

Powrót do góry Go down

Re: Większość religii chrześcijańskich jest w szponach szatana!

Pisanie by Mutu on 21st Sierpień 2015, 18:57

Co do artu jako całości to zgoda. Wszystko to prawda.
Jedno małe ale...wystarczy rzut oka na tego..."brytyjskiego " komika i od razu wiadomo jaki to Brytyjczyk.
A ten rodzaj "patriotów" ciałem w dowolnym kraju ale sercem w Tel Awiwie nieustająco zatroskany jest o cudze pieniądze. Nie widziałem nigdy programu w którym jakiś taki komik zatroskał się donacjami na rzecz wspólnot żydowskich w owym dowolnym kraju. To dopiero są kwoty.
I o ile takie tele wspólnoty dostają pieniądze od ludzi, którzy mają prawo decydować na co dobrowolnie wpłacają, to wspólnoty wyznaniowe żydowskie ciągną kasę z kas miast, gmin, państw pod przymusem i szantażem moralnym.

Tutaj jest prawdziwy problem.

Niedawno na stronie Chabad Lubawicz Polska, na samym dole strony wśród donatorów był...PZU!

Edit
To niedawno trwa dalej.
http://www.chabad.org.pl/
avatar
Mutu

Liczba postów : 534
Join date : 18/03/2015

Powrót do góry Go down

Re: Większość religii chrześcijańskich jest w szponach szatana!

Pisanie by thewordwatcher on 29th Sierpień 2015, 15:37

Problem innego rodzaju.

Istnieje witryna łącząca osoby pragnące seksu bez nadzoru małżonków.

https://www.ashleymadison.com/

Na witrynie oznajmia się, że posiada ona prawie 40 milionów anonimowych cudzołożników.

Jest oczywiście posegregowana na państwa i miasta - Polska jest także.  affraid

Ta chrześcijańska witryna ujawnia skandal związany z tą witryną oceniając, ze miliony Chrześcijan cudzołożyło za pomocą tej witryny. Jedna z najbardziej popularnych witryn dla dorosłych na necie.

http://www.charismanews.com/opinion/51670-ashley-madison-possibly-millions-more-christians-have-committed-adultery-than-previously-thought

Podejrzewa się także, że 400 tyś pastorów korzystało z usług tej witryny.

A rewelacje te wynikają ze skandalu - hakerzy opublikowali wiele danych wielu cudzołożników.  bounce  bounce  bounce

W sumie witryna jest bardzo wygodna dla pań, które nie muszą ryzykować nawet wyjścia z domu, aby znaleźć partnera do przygodnego seksu.

Sprawa jednak się ujawniła i wielu ludzi nie jest zbyt szczęśliwych z tego powodu.
avatar
thewordwatcher
Admin

Liczba postów : 2656
Join date : 18/03/2015
Skąd : Perth, Australia

http://zbawienie.com

Powrót do góry Go down

Re: Większość religii chrześcijańskich jest w szponach szatana!

Pisanie by thewordwatcher on 5th Czerwiec 2016, 02:48

Już gdzieś pisałem o największym charyzmatycznym kościele Hillsongs - jest to sekcja muzyczna oraz sam kościół zielonoświątkowców, niezwykle popularny na Zachodzie z bazą w Sydney, Australia.

To ci ludzie, którzy nagrali Awesome God hymn i teraz go blokują, Głównym człowiekiem tego okresu był satanista Michael Smith.

Założyciel tej sekty, Brian Houston twierdził, że Allach i nasz Bóg biblijny to to samo.

Tutaj mamy link do filmu, w którym Hillsongs przechodzi samego siebie. Fragment koncertu.

https://videopress.com/v/yxTn6QXK

Kika rzeczy rzuca się w oczy. Krzyki publiczności chrześcijańskiej (w USA!) i ich chory patriotyzm. USA to Babilon Wielki który nieustannie przelewa morze krwi, głównie Chrześcijan.

Zwróćmy uwagę na bardzo skąpo poubierane panienki, na batmana który w pewnym momencie pokazuje znak szatana.

Główną ozdobą jest nagi kowboj z gitara. Nie obawiajmy, się nie zobaczymy niczego ale ci z bliska widzą, że jedynie gitara zasłania jego prywatność.

Plotki mówią, że kierownictwo koncertu nie miało żadnej wiedzy o tym 'stroju' oraz o tym, że ten człowiek się pojawi., Tak się przynajmniej tłumaczono dopiero po masowych skargach wielu Chrześcijan.

Jak wiemy, Imam Franciszek zdołał połączyć wszystkie religie świata w jedną całość i dowodem na to jest brak jakiegokolwiek protestu przeciwko działalności szatańskich władców świata.

Jedynie niezależni blogerzy czy nieliczne fora wyłamują się z tej masy posłusznych szatanowi religii.
avatar
thewordwatcher
Admin

Liczba postów : 2656
Join date : 18/03/2015
Skąd : Perth, Australia

http://zbawienie.com

Powrót do góry Go down

Re: Większość religii chrześcijańskich jest w szponach szatana!

Pisanie by Cyryl on 6th Wrzesień 2016, 14:24

Napisałem nowy artykuł o religiach:
https://cyryl27.wordpress.com/2016/09/06/narody-a-religie-czyli-wyjasnienie-problemu-z-perspektywy-prawa-boga/

Wychodzi na to, że wszystkie religie to wytwór szatana!!!!

Cyryl

Liczba postów : 1130
Join date : 21/03/2015

https://cyryl27.wordpress.com/

Powrót do góry Go down

Re: Większość religii chrześcijańskich jest w szponach szatana!

Pisanie by thewordwatcher on 6th Wrzesień 2016, 16:26

Ponownie świetny artykuł Cyrylu.

Izrael to było Królestwo Boże na ziemi, bardzo ostro atakowane przez Nefilimów kananejskich. Dzisiejsze religie są także ścisłe kontrolowane przez szatana i jego sługę papieża Franciszka.

Zwróćmy szczególną uwagę na to, że zdecydowania większość religii milczy na wszelkie tematy, których władze i papież nie pochwalają, czyli tolerowani są geje, aborcja, transgender, ewolucja, i nikt nie wychyla się w kwestii płaskiej ziemi.

Jak Isus powiedział, po uczynkach ich poznacie.

Religie te są odpowiedzialne pośrednio za... wojny i nieszczęścia ludzkie, wraz z mordami na... Chrześcijaństwie.


Dlaczego?

Amerykanie modlili się i nadal się modlą do Boga o szczęśliwy powrót żołnierzy z wojen. Religie nie protestowały kiedy oddziały wojskowe NATO mordowały i nadal mordują Muzułmanów.

W Iraku, wojnie bez przyczyn zginęło w wyniku sankcji oraz wojny ponad 1.5 miliona ludzi.

Co powiedzielibyśmy na identyczny napad na Polskę i bezprzyczynowe wymordowanie 1.5 miliona ludzi?

Czyż tytuł Hitlera dla ówczesnego zbrodniarza amerykańskiego, Busha nie byłby bardzo trafny?

Bez jakiekolwiek przyczyny  zaatakowano Irak i uczyniono tym ludziom rzeź i to w okropny sposób.

Dzisiaj w Bagdadzie lekarze ostrzegają kobiety, aby nie zachodziły w ciążę w tym mieście, ponieważ połowa urodzonych dzieci ma poważne skażenia genetyczne z powodu używania amunicji z zubożonym Uranem.

W chwili obecnej toczą się kolejne agresywne walki w Syrii i w tym regionie, kto wie gdzie jeszcze, ale owe walki mają na celu wywołanie wielkiej fali uchodźców, których Soros kieruje tylko i wyłącznie do Europy.
A Putin 'Pobożny' jakoś nie kwapi się im pomóc, jak to ogłaszał wcześniej. Nic nie wiemy, co się w tej części świata tak naprawdę dzieje, ponieważ dostępu do tych miejsc nikt, poza syjonistycznymi mediami nie ma, a te jak zawsze kłamią jak najęte.

I teraz wyobraźmy sobie, że fala uchodźców z tych miejsc jest w Polsce.

Czy będą dyszeć nienawiścią do nas? Oczywiście że tak. Z powodu naszych wierzeń chrześcijańskich oraz z powodu aktywnego udziału w mordach NATO.

Nie ma w tym absolutnie niczego dziwnego, że Muzułmanie grabią, gwałcą i mordują, ponieważ kraje Chrześcijaństwa robią to samo w ich krajach!

Nie myślę, że jest to dla nich usprawiedliwienie ale jest to wyjaśnienie ich postawy. A ich postawę kreują właśnie rządy syjonistyczne paktu NATO, którego częścią jest także Polska.

W ten 'mistrzowski' i szatański sposób sataniści podżegają Chrześcijan i Muzułmanów do wspólnego przelewu krwi.

Czy Polacy są rzeczywiście winni?

Oczywiście że tak, ponieważ głosują na nasze syjonistyczne władze. Czy religie chrześcijańskie są temu winne?


Poza Świadkami Jehowy religie chrześcijańskie są winne, ponieważ w żaden sposób nie protestują przeciwko głosowaniu na rządowych bandytów, którzy w podzięce za głosowania odbierają ludziom renty, emerytury, zdrowie, życie.

A religie... milczą!!!!

Dlaczego? Ponieważ są kontrolowane przez szatana i zawsze były pod jego kontrolą.

Jeszcze raz podkreślę, że nie usprawiedliwiam przemocy Muzułmanów w Europie ale rozumiem powody ich niepohamowanej nienawiści do mordującego ich chrześcijaństwa, które najwyraźniej generalnie popiera ten morderczy proceder NATO.


Szatański plan III WŚ jest opracowany po mistrzowsku i aż strach pomyśleć, co się może wydarzyć, kiedy na poważnie wybuchnie przemoc w Paryżu (Francja była kolonialna do niedawna) czy w Londynie, gdzie Brytyjczycy znani z kolonializmu do dzisiaj mordują Muzułmanów.

Według tego, co czytuję, sytuacja w Europie jest bardzo napięta i wystarczy mała iskra, aby wybuchł wielki płomień i strumieniami polała się krew.

Nie jesteśmy jako rasa biała tacy niewinny, za jakich chcemy uchodzić. Wojska polskie brały udział w awanturach wojennych USA i NATO w Jugosławii, w Iraku, i biorą nadal udział w Afganistanie. Są to działa zaborcze zabronione przez Konwencję Genewską, czyli władze wysyłające wojska do Afganistanu czy gdziekolwiek poza granice naszego kraju to międzynarodowi zbrodniarze.Która religia protestuje przeciwko polskiej agresji?

Polacy walczyli jak lwy w Londynie w Bitwie o Anglię.

Muzułmanie także się w podobnej sytuacji szykują do zemsty za swoje krzywdy.

Nie wszystko jest takie czarne i białe, jak nam to mas media to przedstawiają.
avatar
thewordwatcher
Admin

Liczba postów : 2656
Join date : 18/03/2015
Skąd : Perth, Australia

http://zbawienie.com

Powrót do góry Go down

Re: Większość religii chrześcijańskich jest w szponach szatana!

Pisanie by Cyryl on 6th Wrzesień 2016, 21:09

Dokładnie Henryku.

Sam w relacjach z członkami innych narodów - nawet tymi które wyznają islam - zauważyłem, że łatwo można w pracy się dogadać.

To co skłania jeden naród do atakowania innego jest religia.

Poszerzyłem swój artykuł. A w nim dałem ciekawy cytat:
„DEMOKRACJA JEST FORMĄ RELIGII: POLEGA ONA NA ODDAWANIU CZCI SZAKALOM PRZEZ OSŁY.”HENRY LOUIS MENCKEN
https://cyryl27.wordpress.com/2016/09/06/narody-a-religie-czyli-wyjasnienie-problemu-z-perspektywy-prawa-boga/

Otóż za skłonienie narodów rasy białej do zaatakowania narodów Arabskich jest winna religia demokracji.

Zobaczmy co powiedział Konfucjusz:
"Naprawę państwa należy zacząć od naprawy pojęć".

Czyli zamiast określania "muzułmanie" powinniśmy używać "narody pod niewolą islamu", zamiast określenia chrześcijanie powinniśmy używać określanie "narody pod niewolą chrześcijaństwa".

Narody są zniewolone przez religie.

Zobaczmy na przeciętnego Polaka, przecież on obok religii katolicyzmu wyznaje więcej religii. Ilu Polaków wieży w demokracje - czyli jest wyznawcami jednej z najgłupszych religii. Ilu wyznaje socjalizm!!!!

Tak samo jak Arab może obok islamu być wyznawcą socjalizmu!!!!

Przecież Kadafi wyznawał obok islamu socjalizm.

Zauważy coś ciekawego:

Człowiek może wyznawać wiele religii zaś zawsze będzie należał do jednego narodu!!!! Jest tak ponieważ twórcą narodów jest Bóg zaś twórcą religii jest szatan. Prawda jest zawsze jedna zaś kłamstw może być nieskończona ilość.

Jak jakaś religia nie zdaje egzaminu czyli nie skłania do agresji jednego narodu przeciwko drugiemu to szatan wymyśli inną religie i ją połączy ze starszą!!!!

Szatan w USA połączył religie chrześcijańską z religią demokracji przez co USA stało się najbardziej agresywnym państwem świata!!!!

Papież Franciszek jawnie kłamie twierdząc, że religia nie może prowadzić do przemocy. Religia to najlepszy powód do przemocy.

Religia nie musi zakładać wiary w jakieś bóstwo, może ona zakładać wiarę że nie ma żadnego bóstwa.

Zauważyłem, ze obecnie we współczesnym świecie ludzie wierzą w więcej religii niż we średniowieczu.

Zobaczmy taką ciekawą rzecz, we średniowieczu fanatycznych rycerzy i innych mieszkańców z Europy nie udało się zakonu Krzyżackiemu skłonić do krucjaty przeciwko Polakom, dlatego w bitwie pod Grunwaldem Polacy mieli przewagę liczebną nad zakonem Krzyżackim.

Natomiast obecnie rządowi USA udało się przekonać większość obywateli USA do agresji zbrojnej przeciwko takim państwom jak Afganistan, Irak, Libia, Serbia!!!!

Zrozmuny dlaczego Tomasz Lis powiedział to o ludziach oglądających TV:

Czyli:
"Ludzie nie są tak głupi jak nam się wydaje są jeszcze głupsi"

Zobaczmy telewizja i mass media sprzedają ludziom więcej religii i dogmatów do wierzenia niż kościół w średniowieczu.


Cyryl

Liczba postów : 1130
Join date : 21/03/2015

https://cyryl27.wordpress.com/

Powrót do góry Go down

Re: Większość religii chrześcijańskich jest w szponach szatana!

Pisanie by Wróg Kozłów on 7th Październik 2016, 15:58

thewordwatcher napisał:Matki Bożej Nieustającej Ulgi Podatkowej. Komik założył Kościół, by pokazać, jak łatwo wyłudzić pieniądze od wiernych

Ludzie nie potrafią chyba funkcjonować bez formalnej przynależności do jakiejś sekty czy kościoła.
Wyrywają się ze szponów religii, zaczynają samodzielnie szukać prawdy, po czym co robią? Shocked

"Osoby chętne na zjazd 10.10 proszone są o email: admin @ detektywprawdy.pl Bez spacji.
Proszę podać w nim miejscowość zamieszkania oraz Imię.
W planach dyskusje, chrzest."
http://detektywprawdy.pl/2015/10/04/zjazd-w-poznaniu-10-pazdziernika/

Wróg Kozłów

Liczba postów : 156
Join date : 28/09/2016

Powrót do góry Go down

Re: Większość religii chrześcijańskich jest w szponach szatana!

Pisanie by Edwedere on 7th Październik 2016, 16:07

Wróg Kozłów napisał:
thewordwatcher napisał:Matki Bożej Nieustającej Ulgi Podatkowej. Komik założył Kościół, by pokazać, jak łatwo wyłudzić pieniądze od wiernych

Ludzie nie potrafią chyba funkcjonować bez formalnej przynależności do jakiejś sekty czy kościoła.
Wyrywają się ze szponów religii, zaczynają samodzielnie szukać prawdy, po czym co robią? Shocked

"Osoby chętne na zjazd 10.10 proszone są o email: admin @ detektywprawdy.pl Bez spacji.
Proszę podać w nim miejscowość zamieszkania oraz Imię.
W planach dyskusje, chrzest."
http://detektywprawdy.pl/2015/10/04/zjazd-w-poznaniu-10-pazdziernika/

Daleko mi jest do Oceny Detektywa.. Osądzi nas wszystkich Pan Zastępów , lecz ten chrzest w jego wykonaniu hmm.. Według mnie nie powinien takiego czegoś robić.. Nie ma chyba nikt z nas obecnie prawa od Pana aby chrzcić ludzi w wodzie.. Nie dostaliśmy żadnego rozkazu , polecenia ani znaku poza tym poczytałem jego newsy i widzę raczej Ok Wersety Biblijne , Słowo Boże ale nic o tym co na około się dzieje. Mam nadzieję że DP szczerze ma w sercu Pana Zastępów i jego słowo aczkolwiek jego czerpanie korzyści z Głoszenia Słowa od Pana Boga które dał nam wszystkim jako świadectwo prawa i tego co się stanie nie jest ani troche godne postawy kogoś kto głosi Dobrą nowine. Ale jak już mówiłem Pan Zastępów nas wszystkich osądzi z naszych czynów.

Edwedere

Liczba postów : 212
Join date : 21/03/2015

Powrót do góry Go down

Re: Większość religii chrześcijańskich jest w szponach szatana!

Pisanie by Wróg Kozłów on 7th Październik 2016, 16:23

Edwedere napisał:Daleko mi jest do Oceny Detektywa.. Osądzi nas wszystkich Pan Zastępów , lecz ten chrzest w jego wykonaniu hmm.. Według mnie nie powinien takiego czegoś robić.

Z osądzaniem zgadzam się, ale uważam, że trzeba dać informację ludziom, którzy są gotowi uczestniczyć w takim wydarzeniu. Może po takim ostrzeżeniu porządnie się zastanowią, zanim pojadą się "ochrzcić".

Ja patrzę na tą stronę z dużą ostrożnością:
- czerpanie korzyści finansowych,
- dużo sprzecznych ze sobą logicznie artykułów (raz Prawo jest ważne, innym razem wyłącznie "łaska"),
- blokowanie wszelkiej dyskusji, kasowanie niewygodnych komentarzy,
- (oby nie) próba wciągnięcia w sektę ludzi szczerze szukających Boga.

Nie osądzam i nie piszę, że to cyniczny zwodziciel czy oszust, ale najwyższa ostrożność jest w tym przypadku wskazana.

Wróg Kozłów

Liczba postów : 156
Join date : 28/09/2016

Powrót do góry Go down

Re: Większość religii chrześcijańskich jest w szponach szatana!

Pisanie by Sponsored content


Sponsored content


Powrót do góry Go down

Strona 1 z 3 1, 2, 3  Next

Powrót do góry


 
Permissions in this forum:
Nie możesz odpowiadać w tematach