Boże nasz umiłowany, ukaż nam chociaż rąbka Twej mocy i twego ojcostwa nad nami!!!