Wiadomości w świetle proroctw.

Strona 26 z 26 Previous  1 ... 14 ... 24, 25, 26

Zobacz poprzedni temat Zobacz następny temat Go down

Re: Wiadomości w świetle proroctw.

Pisanie by Odrodzony on 17th Sierpień 2017, 12:06

Kamil, dobrze to ująłeś.

Myślę też, że dzisiaj każdy, kto wierzy w Pana Isusa, a przez to i w Boga Ojca oraz ma sumienie – nawet taki człowiek, który zwiedziony przez szatana fałszywymi naukami faryzeusza Pawła i jego uczniów błędnie twierdzi, że Prawo Boże zostało przez Isusa zniesione – siłą rzeczy, chcąc być dobrym, przestrzega choćby niektórych przykazań Pana Isusa.

Czyli nawet wiara takiego człowieka nie jest tak do końca zupełnie pusta.

Jednak Bóg powiedział:

Oz 6:
(6) Miłości pragnę, nie krwawej ofiary, poznania Boga bardziej niż całopaleń.
i co potem powtórzył za pośrednictwem Swojego Syna:

Mt 9:
(13) Idźcie i starajcie się zrozumieć, co znaczy: Chcę raczej miłosierdzia niż ofiary. Bo nie przyszedłem powołać sprawiedliwych, ale grzeszników .

Z tego jak dla mnie wynika, że Bogu bardziej zależy na tym, aby wierzyć w Jego Syna i poznawać Jego przykazania i stosować się do nich, czyli świadomie unikać grzechu, niż tego nie robić, a potem przepraszać Boga za grzechy.

Dlaczego?

M.in. dlatego, że wiara w Pana Isusa, która polega na jak najpełniejszym przestrzeganiu Jego przykazań jest warunkiem koniecznym do otrzymania poznania Prawdy, która nas wyzwoli – od grzechu, od władzy szatana, od śmierci pierwszej.

Kiedy człowiek pozna Prawdę poprzez wiarę w Pana Isusa, a potem trzyma się jej mocno w swoim życiu, to szatan nie będzie w stanie skusić takiego człowieka do grzechu swoimi kłamstwami, ani go zwieść poprzez np. fałszywą pawłową naukę.

Przez to wiara takiego człowieka w Boga poprzez Pana Isusa staje się coraz mocniejsza, bo w coraz większym stopniu opiera się ona na świadomym jej rozwoju poprzez robienie dobrych uczynków.
Pan Isus powiedział przecież:

Mt 16:
(13) Gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał swych uczniów: Za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego? (14) A oni odpowiedzieli: Jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza albo za jednego z proroków. (15) Jezus zapytał ich: A wy za kogo Mnie uważacie? (16) Odpowiedział Szymon Piotr: Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego. (17) Na to Jezus mu rzekł: Błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jony. Albowiem nie objawiły ci tego ciało i krew, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. (18) Otóż i Ja tobie powiadam: Ty jesteś Piotr [czyli Skała], i na tej Skale zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne go nie przemogą.

Każdy z nas wierzy tak samo, jak apostoł Piotr.

Zatem tacy jak my i nam podobni tworzą prawdziwą wspólnotę naśladowców Isusa.

Jeżeli natomiast tę wiarę umacniam nie grzesząc, to nawet sam szatan nie ma na mnie wpływu.

Oczywiście takich ludzi szatan najbardziej zawzięcie będzie oskarżał przed Bogiem.

Ale nawet podczas Bożych prób, kiedy szatan dostanie zgodę od Boga na poddanie nas kuszeniu, szatan nie będzie w stanie nakłonić takiego człowieka, aby uległ on złym myślom swojego serca.

Naprawdę jestem nieskończenie wdzięczny Bogu i Jego Synowi, że pozwolili wielu z nas już teraz zrozumieć tę podstawową zależność.


Natomiast w kwestii wędrówki za Isusem i Ludem Bożym na pustynię przez pozostałych, którzy wierzą albo dopiero wówczas uwierzą w Pana Isusa dodam tylko, że moim zdaniem ani podczas wyprowadzania Izraela na pustynię, ani też podczas sądu na pustyni, Pana Isusa nie będzie jeszcze wówczas fizycznie na ziemi.

Zatem ci ludzie, przyłączając się do idącego na pustynię Izraela, nie będą jeszcze wówczas podążali za fizycznym Isusem i Jego Ludem, a tylko za fizycznym Jego Ludem. Natomiast będą oni tym samym szli wówczas za Isusem w sensie swojej wiary w Niego, kierując się Jego słowami.

Według mojego zrozumienia poniższych słów Pana Isusa, nie przyjdzie On na ziemię powtórnie już w tym momencie lub w tym celu, aby zgromadzić Jego wybranych na pustynię (bo pośle On w tym celu swoich aniołów z trąbą o głosie potężnym), a także nie będzie Go na pustyni podczas sądu, bo Isus przyjdzie powtórnie na ziemię i to już w pełni widoczny sposób dopiero po sądzie na pustyni, czyli zaraz po wielkim ucisku, aby już po sądzie wprowadzić swój odrestaurowany lud do królestwa Bożego:

Mt 24:
(20) A módlcie się, żeby ucieczka wasza nie wypadła w zimie albo w szabat. (21) Będzie bowiem wówczas wielki ucisk, jakiego nie było od początku świata aż dotąd i nigdy nie będzie. (22) Gdyby ów czas nie został skrócony, nikt by nie ocalał. Lecz z powodu wybranych ów czas zostanie skrócony. (23) Wtedy jeśliby wam kto powiedział: Oto tu jest Mesjasz albo: Tam, nie wierzcie! (24) Powstaną bowiem fałszywi mesjasze i fałszywi prorocy i działać będą wielkie znaki i cuda, by w błąd wprowadzić, jeśli to możliwe, także wybranych. (25) Oto wam przepowiedziałem. (26) Jeśli więc wam powiedzą: Oto jest na pustyni, nie chodźcie tam! Oto wewnątrz domu, nie wierzcie! (27) Albowiem jak błyskawica zabłyśnie na wschodzie, a świeci aż na zachodzie, tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego. (28) Gdzie jest padlina, tam się i sępy zgromadzą. (29) Zaraz też po ucisku owych dni słońce się zaćmi i księżyc nie da swego blasku; gwiazdy zaczną padać z nieba i moce niebios zostaną wstrząśnięte. (30) Wówczas ukaże się na niebie znak Syna Człowieczego, i wtedy będą narzekać wszystkie narody ziemi; i ujrzą Syna Człowieczego, przychodzącego na obłokach niebieskich z wielką mocą i chwałą. (31) Pośle On swoich aniołów z trąbą o głosie potężnym, i zgromadzą Jego wybranych z czterech stron świata, od jednego krańca nieba aż do drugiego.

Mt 25:
(31) Gdy Syn Człowieczy przyjdzie w swej chwale i wszyscy aniołowie z Nim, wtedy zasiądzie na swoim tronie pełnym chwały. (32) I zgromadzą się przed Nim wszystkie narody, a On oddzieli jednych [ludzi] od drugich, jak pasterz oddziela owce od kozłów. (33) Owce postawi po prawej, a kozły po swojej lewej stronie. (34) Wtedy odezwie się Król do tych po prawej stronie: Pójdźcie, błogosławieni Ojca mojego, weźcie w posiadanie królestwo, przygotowane wam od założenia świata!

Z tego wynika, że podczas ucieczki Izraela na pustynię, jak i w czasie sądu na pustyni, czyli w czasie wielkiego ucisku dla reszty świata, będą mówić (tylko pytanie: kto? zapewne fałszywi prorocy, czyli Fałszywy prorok), że np. Mesjasz jest na pustyni.

Jednak, jak przestrzega nas przed tym Pan Isus, to będzie kłamstwo, bo Isusa Mesjasza ani tam, ani nigdzie indziej na ziemi w tym czasie jeszcze nie będzie.

Isus Mesjasz przyjdzie fizycznie powtórnie na ziemię dopiero po wielkim ucisku.

Odrodzony

Liczba postów : 181
Join date : 11/06/2016

Powrót do góry Go down

Re: Wiadomości w świetle proroctw.

Pisanie by thewordwatcher on 17th Sierpień 2017, 12:45

Mnie się wydaje, że termin - wiara jest niezbyt właściwie rozumiany przez większość ludzi.

Jest to termin nieco złożony i pewne wersety mogą być niewłaściwie zrozumiane.

Są różne pojęcia wiary w języku polskim.

Wierzę w Boga. Poważne stwierdzenie, ale nie mamy 100% pewności tego, czy rzeczywiście wierzymy w Boga i jesteśmy przekonani o Jego istnieniu.

Szatan upadli oraz Isus i wszyscy mieszkańcy nieba wierzą w Boga na 100%.

Ponieważ Go widzą czy z Nim przebywają, rozmawiają, słuchają itp.

Nikt nas ziemi takiej wiary nie posiada i dla nikogo Bóg nie jest RZECZYWISTYM Bogiem. PO prostu my dochodzimy do wniosku, że Bóg istnieje i posiadamy na to wiele dowodów.

Wielu wierzy w różne religie jako instrument Boga. Czy ponownie wiara oparta na przypuszczeniu i pewnych poszlakowych dowodach Jego istnienia.

Ale pomimo różnych stopni 'wiary' większość z nas wykazuje uczynkami swoje charaktery. Wiara w Boga wzmacnia nas i wspomaga ku dobry uczynkom.

Czyli stopień wiary jest zależny od ilości posiadanych dowodów a z owej wiary wynikają dodatkowe dobre uczynki i posłuszeństwo.

Teraz rozważmy stwierdzenie - uwierz a będziesz zbawiony.

Większość Judejczyków wierzyła w Mesjasza z powodu nauk rabinów, faryzeuszy i kapłanów oraz presji otoczenia.

Kiedy pojawił się Isus i pokazał oczywiste formy mocy Ducha Bożego - dowody jego synostwa, w takim przypadku więcej dowodów nie było już trzeba i osoby wierzące zachowywały się tak, jakby widziały samego Boga, będąc posłusznymi wobec REALNEGO dla nich Boga.

Podobnie było z Izraelitami podczas wyjścia z Egiptu. Oni nie tyle wierzyli w Boga ale oni WIEDZIELI że On działa i istnieje.

Czyli dla ich sądu to już wystarczało i jakikolwiek bunt wobec Boga był buntem szatana czy Adama i Ewy.

Podobnie będzie podczas wyprowadzenia Słowian na pustynię. Będziemy wiedzieli i wiara nie będzie potrzebna z powodu wiedzy i świadomości.

Po0dobnie jak apostołowie WIEDZIELI a w dodatku Bóg im pomagał w zrozumieniu. Z nami jest nieco inaczej ale taką pomoc także otrzymujemy. My wierzymy ale nie WIEMY na 100%. Posiadamy sporo dowodów, ale cudów na wielką miarę nie widzieliśmy.

Podczas czasów końca cały świat będzie miał świadomość istnienia Boga i będą Go ZNALI bez cienia wątpliwości. Sąd zatem będzie także dla nich ostateczny - jak na szatanie i upadłych.

Ogólnie dzielimy się na ludzi lepszych czy gorszych, poza NASIENIEM WĘŻA - istot bez sumień.

Lepsi z nas wierzą w Boga, starają się lepiej postępować w oparciu o swoją wiarę. Ale ludzie pozbawieni wiary przez fałszywych religiantów czy papieży - wielu z nich podświadomie jest nadal dobrymi ludźmi, ponieważ oni posiadają dusze.

Kiedy pojawi sie wyprowadzenie przy pomocy aniołów i ukaże się Chrystus, na pomoc takim ludziom przyjdzie  ich wiara, która wzmocni ich uczynki i zaczną bardziej gorliwie być ludźmi dobrymi i posłusznymi Bogu.

Bóg doskonale wie, co człowiek może zrobić bez wiary, którą stracił z powodu religii.

Czyli teoretycznie - człowiek bez wiary, oszukany Pawłem czy innymi uwodzicielami jest dobry powiedzmy w 10%.

Bóg wie w jakim zakresie dany człowiek będzie posłuszny, kiedy Go właśnie pozna osobiście i zobaczy Jego moc.

Jest to temat raczej trudny i nasza ocena ludzi jest bardzo o0graniczona z powodu braku wiedzy i ludziach.

Dlatego Bóg poleca miłować nawet tych, którzy są naszymi nieprzyjaciółmi, ponieważ nie wiemy co jest w ich sercach. A Bóg doskonale wie i wie z góry, że część naszych wrogów, kiedy Go POZNA, zupełnie się zmieni.

Do tego jeszcze dochodzi pranie naszych mózgów i w rzeczywistości ponownie Syn mówi nam prawdę, abyśmy innych nie sądzili ponieważ takim sądem nam odmierzą, jakim sądem ich osądziliśmy.
avatar
thewordwatcher
Admin

Liczba postów : 2335
Join date : 18/03/2015
Skąd : Perth, Australia

http://zbawienie.com

Powrót do góry Go down

Re: Wiadomości w świetle proroctw.

Pisanie by thewordwatcher on 19th Sierpień 2017, 04:10

Powyższa analiza pojęcia wiary i ŚWIADOMOŚCI, napisana w 10 min jest ciekawa (moim zdaniem) i wyjaśnia wiele biblijnych przekazów. Ale z czasem napiszę artykuł na ten temat, bardziej uporządkowany.  Smile

..................................................................................

Tymczasem wracając do wiadomości w świetle proroctw... linki w języku angielskim!

Według tego źródła - http://www.whatdoesitmean.com/index2361.htm


Trump reorganizuje NATO i przygotowuje się do walk w... USA.

Według tego i wielu innych źródeł, zamieszki Charlottesville były zorganizowane przez CNN/Deep State - podziemny morderczy rząd USA, dążący do usunięcia Trumpa z prezydentury.

http://investmentwatchblog.com/busted-unite-the-rights-jason-kessler-was-paid-by-cnn/

http://truthuncensored.net/charlottesville-police-come-forward-told-stand-ignite-race-war-video/

Człowiek, który zorganizował pochód to opłacony przez CNN agent - Jason Kessler (nasienie węża z nazwiska).

Na pochód, który miał być pochodem pokojowym poszło wielu uczciwych Amerykanów, myślących, że nie będzie żadnych zamieszek i na to nie byli oni przygotowani.

Celem pochodu było zjednoczenie Amerykanów przeciwko chazarskiej mafii, czy też przeciwko lewactwu. Czyli zjednoczenie ludzi, prawicowców czy też konserwatystów stojących za Ameryką tradycyjną, bez wpływów chorego na umyśle lewactwa komunistycznego i bez wpływów Sorosa.


Tymczasem pod nadzorem Jasona Kesslera do grupy normalnych Amerykanów dołączyli w ostatniej chwili rzekomo protestujący z nimi aktywiści ANTYFA. W momencie kiedy obie grupy spotkały się w jednym miejscu, policja otrzymała rozkaz aby się nie wtrącać i pozostawić ten bałagan.

Policjanci masowo to potwierdzają.

Wtedy ci uzbrojeni z ANTYFA zaatakowali bezbronnych protestantów.


ANTYFA miała ludzi po obu stronach i w ten sposób zrzucali winę na tych, którzy dążyli do zjednoczenia Amerykanów przeciwko nielegalnemu rządowi Deep State czyli chazarskiej mafii z Sorosem na czele.

Obie strony protestu były opłacone i zorganizowane przez Deep State/Soros.

Trump organizuje NATO z powodu pewnych na 100% informacji, ze w Wenezueli są ćwiczeni do walki zbrojnej setki członków ANTIFA, którzy są ćwiczeni do walk ulicznych, podkładaniu bomb itp.

Dlatego kilka dni wcześniej Trump ostrzegał Wenezuelę, że użyje armii przeciwko niej.

Nikt nie wiedział dlaczego, ponieważ najważniejsza informacja o szkoleniu i uzbrajaniu bandytów ANTIFA nie była podana w fałszywych mediach.

W największym skrócie - chazarska mafia - Deep State ma ostatnią szansę na utrzymanie swej władzy i będzie walczyć z Trumpem i prawicowcami do końca. Albo mafia, albo USA pod rządami Trumpa.

Tak wygląda sytuacja w USA.

Według moich poszukiwać sprawy wyglądają już bardziej jasno.

Rosyjska głowa kościoła ortodoksyjnego, Kiril spotkał się z szefami rosyjskiej części Chabad Lubavitch. I to wyjaśnia nam - moim zdaniem - o co w tym wszystkim chodzi.

Chabad chce przejąć władzę nad światem a chazarska mafia musi odejść i musi zostać obarczona winą za swe zbrodnie. Dlatego tak zaciekle walczy.

A Chabad najprawdopodobniej ujawni... albo swego mesjasza, albo utoruje drogę dla Bestii, która przejmie władzę... albo i mesjasz i Bestia razem wystąpią na arenę świata podczas wielkich zamieszek i zaprowadzą na krótko pokój.

Bestia może pokazać się jako UFO z innych planet ale... w takim momencie zaczną działać 2 świadkowie z mocą Bożą oraz nastąpi już porwanie.

Jest więc kilka rzeczy niepewnych, ale najwyraźniej kluczem obecnie jest najbardziej mocna na świecie żydowska grupa religijna, Chabad, która opanowała Rosję, USA - obecny rząd oraz... Izrael i dąży do totalnego przejęcia władzy nad światem.

W jaki sposób to osiągną - czas pokaże!

.................................................................

Najnowsza wiadomość - Trump zwolnił Bannona, najbardziej konserwatywnego, szefa strategicznego nw Białym Domu i zarazem ostrego członka rządu, który w wielu kręgach był nazywany drugim najbardziej mocnym człowiekiem na ziemi, po Trumpie oczywiście. Ale Bannon był także największym fanatykiem... Izraela.

Czyli Bannon był fanatykiem po stronie syjonistów a Chabad chce przejąć po nich władzę i ich zniszczyć.


To potwierdzałoby powyższe przypuszczenia w tym poście. Bannon miał bardzo poważne konflikty z Iwanką i mężem Kushnerem, ludźmi Chabadu!

Są komentarze, że dla USA obietnice Trumpa na tym się właśnie skończyły.
avatar
thewordwatcher
Admin

Liczba postów : 2335
Join date : 18/03/2015
Skąd : Perth, Australia

http://zbawienie.com

Powrót do góry Go down

Re: Wiadomości w świetle proroctw.

Pisanie by Cyryl on 19th Sierpień 2017, 21:12

Ciekawy film:Grzegorz Braun mówi, że na kilka dni i w dniu zamach w Polsce, w Warszawie był generał amerykańskiego wywiadu.

Grzegorz Braun mówi, że to był zamach ale stoją za nim służby kilku państw, aby tę sprawę tuszować(Niemiec, Francji czy USA). Jak zauważył Braun wszyscy skupiają się na Brzozie ale nikt nie mówi o białych plamach na zdjęciach satelitarnych, które - jak mówi ekspert - powstały ludzką ręką a zakrywają te obszary w smoleńsku na których są części wraku Tupolewa. 

Moim zdaniem Braun coś dobrze myśli ale niewiele rozumie.

Bracia Kaczyńscy to sekta żydowska Chabad są mocno powiązani z syjonistycznym Izraelem.

Jak wiadomo Chabad jest zapewne agenturą ludzką Bestii z Otchłani.

Watykan zapewne kontrolował do jakiegoś czasu Chabad i Bestie. Jednak kilka lat temu Bestia i Chabad zaczęły się buntować. 

Najprawdopodobniej w Smoleńsku zabito Kaczyńskiego i jego świtę na zlecenie Watykanu przy pomocy służb z Niemiec, USA i innych państw aby przywołać sektę Chabad do porządku. Oczywiście  zwalczanie Chabad Watykan zlecił chazarskiej mafii.

Obecnie Chabad przejęło kontrolę w Rosji. W USA Trump (człowiek Chabad) zwalcza wpływy Watykanu. 

W Polsce tymczasem Kaczyński i Orban montują koalicje państw Europejskich przeciwko Niemcom i Francji aby zniszczyć wpływy Watykanu.

Zauważmy jedno cała ta anty Rosyjska retoryka Pis to może być zasłona dymna dla działań Kaczyńskiego. Jarosław pała rządzą zemsty na Watykanie i zleceniodawcach zamachu... jednakże Watykan nadal ma spore wpływy.

Dlatego Kaczyński działa podstępnie i nie atakuje otwarcie. Obecnie Kaczyński zwalcza wpływy rządu Niemiec (i Watykanu)w Polsce. Zauważmy Pisowska TVP ujawniła taśmy z restauracji "Sowa i Przyjaciele" w których jest ujawniona rozmowa człowieka Watykanu księdza Sowy.

Mamy zatem wojnę propagandowa. Kaczyński chce od Niemiec odszkodowań i działa wiele aby wpływy Niemiec w Polsce ograniczyć do maksimum. 

Obecnie komisja Smoleńska wskazuje jako winnego Rosje.... ale moim zdaniem jest to typowa zmyłka. Już pomniejsze media wskazują na winnego człowieka Merkel Tuska oraz służby z Niemiec.

Zapewne jak wygra Trump w USA walkę o władzę to wtedy Kaczyński będzie mógł przystąpić do bardziej otwartego ataku na Niemcy.

Patrzmy na powiązania. Izrael popiera Orbana i Kaczyńskiego a Putin wspiera na swoim terenie sektę Chabad :
http://wolna-polska.pl/wiadomosci/putin-marionetka-lapach-sekty-chabad-lubawicz-henryk-pajak-2016-10

Zauważmy Putin zwalcza otwarcie papieża Franciszka i Watykan. Kaczyński tego nie czyni otwarcie ale zwalcza wpływy Watykanu w Polsce i wspiera rozszerzenie wpływów Chabad. 

Dzięki rozłamowi w obozie satanistów szerokiej opinii publicznej przedstawiane są zbrodnie Watykanu i jego pomagierów. Nierządnice Bestia i jej Królowie (zapewne członkowie Chabad) dosłownie ogałacają i czynią ją nagą.

Cyryl

Liczba postów : 975
Join date : 21/03/2015

https://cyryl27.wordpress.com/

Powrót do góry Go down

Re: Wiadomości w świetle proroctw.

Pisanie by thewordwatcher on 20th Sierpień 2017, 11:15

To wszystko zaczyna mieć wreszcie sens, Cyrylu.

Mam przemyślenia na temat ewentualnego UFO. Po głębszym przemyśleniu taki numer jest niemożliwy.

Są nawet powody biblijne.

Bestia będzie otwarcie urągać Bogu, który już się ujawni światu oraz ujawnią się Boży aniołowie, 2 świadków no i oczywiście będzie porwanie i ujawni się Syn Boży.

W tym scenariuszu jest niemożliwe, aby Bestia podawała się za UFO, które stworzyło ziemię i ludzi.

Nikt w takich warunkach w takie bajki by nie uderzył i Bóg czy dwaj świadkowie czy Isus natychmiast jednym słowem zniszczyli by takie kłamstwa.

UFO oraz New Age to raczej pomysł szatana, który nigdy nie dojdzie do realizacji, aczkolwiek nie można wykluczyć całkowicie jakiejkolwiek próby.

Być może za taką próbę - tuż przed porwaniem - szatan zostanie wyrzucony z nieba i pozbawiony władzy na ziemi. To jest do pewnego stopnia możliwe.

Podejrzewam, że 95% ludzi uwierzyłoby w coś takiego i Bóg na to by raczej nigdy szatanowi nie pozwolił. W takim zwiedzeniu człowiek nie miałby raczej większych szans na negację takich informacji.

Myślę, że czasy końca to finałowa możliwość porównania prawdy i mocy Boga i szatana - szatan zrzucony siłą na ziemię, ujawnione WSZYSTKIE kłamstwa szatańskie i oczywiście końcowa konfrontacja sił w bitwie Armagedonu. Wynik konfrontacji nie trudny do przewidzenia.

Podsumowując to... upadli i szatan mają już bardzo niewiele czasu, ponieważ podczas 3.5 roku to będzie dosłownie bicie gadów na maxa i odbierani im jakiekolwiek wiarogodności. Skoro czasy końca, owe 3.5 roku to znaczy, że to czasy... SĄDU na światowym forum, gdzie każdy człowiek czy istota żywa, z demonami, szatanem i upadłymi włącznie zostanie przez Boga osądzony i wyrok zostanie oficjalnie wydany.

A wyrok dla upadłych i szatana już jest znany ale ich zbrodnie nie są światu jeszcze ukazane. Dopiero w takim scenariuszu człowiek będzie mógł wybrać z pełną świadomością: 666 i chwilowe błogosławieństwa arcy zbrodniarzy albo śmierć na gilotynie za stanięcie po stronie Boga.

Ale w tych czasach sądu Słowianie będą już sądzeni na pustyni.
avatar
thewordwatcher
Admin

Liczba postów : 2335
Join date : 18/03/2015
Skąd : Perth, Australia

http://zbawienie.com

Powrót do góry Go down

Re: Wiadomości w świetle proroctw.

Pisanie by thewordwatcher on 30th Sierpień 2017, 11:33

Wreszcie zorientowałem się dosyć dokładnie, o co w tym wszystkim chodzi. Zajęło mnie to trochę czasu ale... sprawdźmy te możliwości.

Znalazłem dosyć juz stary film, który pozwolił mi połączyć wszystkie elementy tej łamigłówki.
Film nie jest nowy ale poznawszy go wszystko zrozumiemy.

Tłumaczę z angielskiego, zdanie po zdaniu.

Tytuł.

Benjamin Netanyahu otrzymał rozkaz aby przyspieszyć przyjście żydowskiego mesjasza.

Zauważmy, kto komu wydaje rozkaz!

Ch(abad) - Życzę wiele sukcesów. Nie widziałem ciebie przez długi okres czasu. Życzę błogosławieństw i sukcesu. Podwójną porcję błogosławieństwa.

N -(żółte napisy odpowiedzi Netanyahu) Przyszedłem aby prosić o twoje błogosławieństwo oraz pomoc...

Ch - we wszystkim

N - we wszystkich dziedzinach - obydwu, osobistym i politycznym

Ch - od czasu, kiedy się ostatnio widzieliśmy wiele rzeczy poszło do przodu.

N - wiele rzeczy poszło do przodu

Ch - Co jednak nie uległo zmianie, to to, ze mesjasz nadal nie przyszedł; więc zrób coś, aby przyspieszyć jego przyjście.

N - My robimy, my robimy...

Ch - podobno nie wystarczająco, od czasu wielu godzin już przeminęło dzisiaj a on nadal nie jest tutaj... Ale jeszcze kilka godzin pozostało w dzisiejszym dniu, więc próbuj nadal jeszcze dzisiaj...

N - Tak..

Ch - Dobre nowiny - ze szczęściem i radością, Ty wiesz, że Chasydowie są ostrożni, aby wszystko robić z radością.

N - Tak...

Ch - Dobra nowina, wiele sukcesu

Chasydowie to raczej chabadowcy.

Wyraźnie widać kto, kogo strofuje i kto komu wydaje polecenia.

Jest oczywiste, że zadaniem Netanyahu jest zrobienie wszystkiego, aby nastąpiło pojawienie się mesjasza.

To jego zadanie.


Czyli Netanyahu jest podwładnym Chabadu.

Zięć Trumpa jest Chasydem. Trump także bardzo popiera Netanyahu oraz Putin jest po stronie Chabadu. To z polecenia Chabadu ma się pojawić mesjasz.

Celem mesjasza będzie zakończenie wojny, która w każdej chwili może wybuchnąć.

Fałszywy mesjasz (fałszywy prorok) ma to powstrzymać i zaprowadzić na wzór Chrystusa pokój na ziemi oraz dobrobyt. Ewangelia Mateusza ostrzega przed nim, aby nie wychodzić nigdzie na zawołania 'mesjasza'.

Większość Chrześcijaństwa wierzy w Izrael jako naród wybrany i będą na pewno zwiedzeni w wielkim stopniu.

Najprawdopodobniej owa wojna zacznie się w Północnej Korei ale nie na niej się to zakończy.

Być może będą wybuchy podobne do atomowych - a któż je może rozróżnić - i nastąpi histeria.

Krążą pogłoski o możliwości ataku Izraela na Syrię i może dojść do interwencji Iranu, czyli pomocy dla Syrii.

Widzimy wielki pęd świata ku III WŚ i być może do tego dojdzie.

I owa wojna będzie początkiem końca obecnego świata, być może nastanie nowych 10-ciu króli, którzy oddadzą władzę Bestii i resztę już znamy.

W tym linku jest wyjaśnienie rabina Tzvi Freemana, dlaczego Chasydzi ubierają się jak Rosjanie z XVII wieku.


http://www.chabad.org/library/article_cdo/aid/494846/jewish/Why-do-the-chassidim-dress-in-the-manner-of-Russian-gentry.htm

Na krótko - jest to zwyczaj, aby nabrać pokarmu duchowego potrzebnego do wytrwania. Chabad powstał w Rosji i w niej jest największy i najmocniejszy.

O postawie Chabadu do Słowian mamy informacje w tym linku. http://www.proroctwa.com/objawienie/Rabin-Menachem-Mendel-Schneerson.htm


Tak więc wyglądają owe plany i Watykan nie jest w tych planach głównym graczem. Co jest niezwykle ważne, fałszywy mesjasz czy też prorok na pewno się pojawi i Bóg do tego dopuści.
avatar
thewordwatcher
Admin

Liczba postów : 2335
Join date : 18/03/2015
Skąd : Perth, Australia

http://zbawienie.com

Powrót do góry Go down

Re: Wiadomości w świetle proroctw.

Pisanie by thewordwatcher on 2nd Wrzesień 2017, 02:20

Ostatnie wiadomości są wielce niepokojące. Mnie to wygląda na to, że Trump został opanowany przez Deep State czy też chazarską mafię Rockefellerów i Rothschildów i polityka idzie już po staremu.

https://translate.google.com/translate?sl=en&tl=pl&js=y&prev=_t&hl=en&ie=UTF-8&u=http%3A%2F%2Fwww.whatdoesitmean.com%2Findex2373.htm&edit-text=&act=url

W tym artykule mówi się o dokonanym ataku Rosji na USA - czyli huraganie Harvey w Houston.

Praktycznie Rosja przyznaje się do tej akcji i wysyła kolejny huragan na USA grożąc, że powali USA na kolana.

Putin stwierdził publicznie w filmie w tym linku [EN], że nauczył się jednej taktyki w Leningradzie. Jeżeli widzisz, że walka jest nieunikniona, atakuj pierwszy. Putin stwierdził, ze widział w Trumpie i USA wielkie znaki na duże zmiany, ale po siedmiu miesiącach nie widać  już żadnych nadziei na zmiany.

I z tych przyczyn Putin w ten sposób zaatakował i będzie tego więcej.

Narzędzie wytwarzające takie huragany to ENMOD.

Nie wierzyłbym w te informacje, gdyby USA same nie oskarżały Rosji o ten huragan.


Jak wiemy ostatnio, coraz rzadziej słyszymy rzeczywiste informacje i słudzy szatana opanowali skutecznie niemal całe światowe media.

Można usłyszeć czy zobaczyć masę kłamstw a przoduje w tym YouTube, które notorycznie zamyka wszelkie kanały anty szatańskie i anty lewicowe. Goggle/Ytube zaczęło stosować maksymalną cenzurę a Facebook także zaczął robić poważną czystkę w tym samym stylu.

To oznacza rozwijającą się wojnę, chyba III Wojnę Światową, ponieważ wszystko jak na razie idzie zgodnie z planem.

Podczas tej wojny nastąpi ukazanie się mesjasza, czy też antychrysta (fałszywego proroka) oraz... może się ukazać dwóch świadków Boga oraz może nastąpić porwanie.

To już nie są żarty i najwyraźniej wkraczamy w czasy końca. Oczywiście będzie wiele fałszywych tropów i informacji i posiadamy jedyne źródło Prawdy - Biblię oraz zawsze aktywny kontakt z Bogiem.

Korzystajmy z obu!!!
avatar
thewordwatcher
Admin

Liczba postów : 2335
Join date : 18/03/2015
Skąd : Perth, Australia

http://zbawienie.com

Powrót do góry Go down

Re: Wiadomości w świetle proroctw.

Pisanie by Zwykły on 1st Październik 2017, 21:40

Zamieszanie w Hiszpanii ma jakieś znaczenie, czy to tylko próba odwrócenia uwagi od rzeczy ważnych?

Zwykły

Liczba postów : 144
Join date : 18/03/2015

Powrót do góry Go down

Re: Wiadomości w świetle proroctw.

Pisanie by thewordwatcher on 12th Październik 2017, 14:40

Podobno buntujący się Hiszpanie to... Żydzi! I podobną chcą odwrócić uwagę...

Znalazłem szokujące informacje o ranach postrzałowych, w związku z ze strzelaniną w Las Vegas.

W tym artykule chirurg emerytowany wyjaśnia zniszczenia jakich dokonuje kula nowoczesnego M16.

http://stateofthenation2012.com/?p=86024

"Often these wounds are so devastating many have considered the modern M16 type assault rifle rounds (and other similar type of rounds) to be inhuman"

"Często rany (od kul) są tak dewastujące że wielu rozważa pociski nowoczesnego karabinu typu M16 jako... nieludzkie."

Gość (anonimowy) przedstawia się jako chirurg z wojen m.in. w Wietnamie.

Twierdzi, że jakakolwiek kula w torso czyli brzuch czy płuca to niemal 100% śmierć. Nie koniecznie od rany ale od gwałtownego wstrząsu oraz zniszczeń organizmu, który jest rozrywany na tysiące części i wylot kuli powoduje spory otwór z drugiej strony, strony wylotu kuli. Wszelkie części ciała na drodze kuli są rozbijane w małe fragmenty, które lecąc po uderzeniu także powodują dalsze zniszczenia.

Lekarz ten twierdzi, że kula może ominąć serce czy wątrobę i trzustkę, ale odłamki własnego ciała czy kości (żeber) rozbite na setki części dokonują dalszych brutalnych zniszczeń i praktycznie osoba po uderzeniu kuli może nie mieć zniszczonego serca czy witalnego organu, ale wewnętrzne zniszczenia w ciele, masywny upływ krwi oraz straszliwy wstrząs dla ciała spowoduje śmierć w ciągu kilku minut, nawet w przypadku natychmiastowej pomocy lekarzy.

Twierdzi, że nawet strzał w nogę, zwłaszcza w udo może spowodować tak mocny wstrząs i uraz dla organizmu, że człowiek ma niewielkie szanse, aby to przeżyć. Organizm takiego urazu nie wytrzyma.

Jako dowód podaje on film... operacji człowieka, który sam się postrzelił w nogę. Gość miał szczęście, że przeżył i stopy i nogi nie stracił.Gość ma wielkie ubytki w skórze i w ciele, potrzaskane kości, porozrywane główne żyły i lekarze, aby ratować mu nogę, wyciągają ze zdrowej nogi kawałki żył, tkanek i są szczęśliwi, że gość będzie mógł chodzić, ponieważ wkręcili mu tytanowe płytki, wykroili mu skórę z drugiej nogi i w ten sposób jakoś go uratowali a nawet uratowali mu nogę i stopę.

Niemniej chirurg ten skomentował, że strzał powyżej kolana najprawdopodobniej pozbawiłby tego człowieka życia. Nie w wyniku samych ran czy nawet upływu krwi, ale z powodu straszliwego stresu oraz urazu dla organizmu.

Piszę o tym dlatego, ze widziało wielu z nas filmy rzekomo zranionych ludzi z as Vegas, którzy w tym samym dniu śmiali się w szpitalu i żartowali.

Jedna młoda dziewczyna dostała kulę w plecy i wyszła jej z przodu. Śmiała się i żartowała po 5-ciu godzinach.

Jeden aktor twierdził, że jego kolega dostał 3 kule w plecy i przeżył! affraid affraid affraid

Lekarz ten powiedział, że przeżycie takiego strzału jest niemal nie możliwe, a w najlepszym przypadku brak przytomności przez 24-48 godzin, na silnych środkach anty bólowych i na kroplówce, twarda walka o przeżycie.

Nawet po odzyskaniu przytomności takie osoby leżą przez kilka dni nieruchomo i bardzo daleko jest im do śmiechu czy jakichkolwiek żartów.

Napisał on otwarcie, że nie widział ani jednej osoby na tych filmach, która byłaby postrzelona.

Twierdził, że byli to bardzo kiepscy aktorzy i żaden z nich nigdy nie był ranny.

Wiem, ze kula z AK 47 trafiwszy z przodu (czy z tyłu), wlatuje małym otworem ale wylatuje z co najmniej 0.5 kg mięsa na zewnątrz, jeżeli strzał był z niezbyt dalekiej odległości.

Według różnych raportów strzelanina w Las Vegas to hoax a w dwóch przypadkach wyrwało się ludziom, że to były ćwiczenia.
avatar
thewordwatcher
Admin

Liczba postów : 2335
Join date : 18/03/2015
Skąd : Perth, Australia

http://zbawienie.com

Powrót do góry Go down

Re: Wiadomości w świetle proroctw.

Pisanie by Sponsored content


Sponsored content


Powrót do góry Go down

Strona 26 z 26 Previous  1 ... 14 ... 24, 25, 26

Zobacz poprzedni temat Zobacz następny temat Powrót do góry

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Nie możesz odpowiadać w tematach