Wiadomości w świetle proroctw.

Strona 26 z 34 Previous  1 ... 14 ... 25, 26, 27 ... 30 ... 34  Next

Go down

Wiadomości w świetle proroctw. - Page 26 Empty Re: Wiadomości w świetle proroctw.

Pisanie by Odrodzony on 17th Sierpień 2017, 12:06

Kamil, dobrze to ująłeś.

Myślę też, że dzisiaj każdy, kto wierzy w Pana Isusa, a przez to i w Boga Ojca oraz ma sumienie – nawet taki człowiek, który zwiedziony przez szatana fałszywymi naukami faryzeusza Pawła i jego uczniów błędnie twierdzi, że Prawo Boże zostało przez Isusa zniesione – siłą rzeczy, chcąc być dobrym, przestrzega choćby niektórych przykazań Pana Isusa.

Czyli nawet wiara takiego człowieka nie jest tak do końca zupełnie pusta.

Jednak Bóg powiedział:

Oz 6:
(6) Miłości pragnę, nie krwawej ofiary, poznania Boga bardziej niż całopaleń.
i co potem powtórzył za pośrednictwem Swojego Syna:

Mt 9:
(13) Idźcie i starajcie się zrozumieć, co znaczy: Chcę raczej miłosierdzia niż ofiary. Bo nie przyszedłem powołać sprawiedliwych, ale grzeszników .

Z tego jak dla mnie wynika, że Bogu bardziej zależy na tym, aby wierzyć w Jego Syna i poznawać Jego przykazania i stosować się do nich, czyli świadomie unikać grzechu, niż tego nie robić, a potem przepraszać Boga za grzechy.

Dlaczego?

M.in. dlatego, że wiara w Pana Isusa, która polega na jak najpełniejszym przestrzeganiu Jego przykazań jest warunkiem koniecznym do otrzymania poznania Prawdy, która nas wyzwoli – od grzechu, od władzy szatana, od śmierci pierwszej.

Kiedy człowiek pozna Prawdę poprzez wiarę w Pana Isusa, a potem trzyma się jej mocno w swoim życiu, to szatan nie będzie w stanie skusić takiego człowieka do grzechu swoimi kłamstwami, ani go zwieść poprzez np. fałszywą pawłową naukę.

Przez to wiara takiego człowieka w Boga poprzez Pana Isusa staje się coraz mocniejsza, bo w coraz większym stopniu opiera się ona na świadomym jej rozwoju poprzez robienie dobrych uczynków.
Pan Isus powiedział przecież:

Mt 16:
(13) Gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał swych uczniów: Za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego? (14) A oni odpowiedzieli: Jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza albo za jednego z proroków. (15) Jezus zapytał ich: A wy za kogo Mnie uważacie? (16) Odpowiedział Szymon Piotr: Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego. (17) Na to Jezus mu rzekł: Błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jony. Albowiem nie objawiły ci tego ciało i krew, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. (18) Otóż i Ja tobie powiadam: Ty jesteś Piotr [czyli Skała], i na tej Skale zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne go nie przemogą.

Każdy z nas wierzy tak samo, jak apostoł Piotr.

Zatem tacy jak my i nam podobni tworzą prawdziwą wspólnotę naśladowców Isusa.

Jeżeli natomiast tę wiarę umacniam nie grzesząc, to nawet sam szatan nie ma na mnie wpływu.

Oczywiście takich ludzi szatan najbardziej zawzięcie będzie oskarżał przed Bogiem.

Ale nawet podczas Bożych prób, kiedy szatan dostanie zgodę od Boga na poddanie nas kuszeniu, szatan nie będzie w stanie nakłonić takiego człowieka, aby uległ on złym myślom swojego serca.

Naprawdę jestem nieskończenie wdzięczny Bogu i Jego Synowi, że pozwolili wielu z nas już teraz zrozumieć tę podstawową zależność.


Natomiast w kwestii wędrówki za Isusem i Ludem Bożym na pustynię przez pozostałych, którzy wierzą albo dopiero wówczas uwierzą w Pana Isusa dodam tylko, że moim zdaniem ani podczas wyprowadzania Izraela na pustynię, ani też podczas sądu na pustyni, Pana Isusa nie będzie jeszcze wówczas fizycznie na ziemi.

Zatem ci ludzie, przyłączając się do idącego na pustynię Izraela, nie będą jeszcze wówczas podążali za fizycznym Isusem i Jego Ludem, a tylko za fizycznym Jego Ludem. Natomiast będą oni tym samym szli wówczas za Isusem w sensie swojej wiary w Niego, kierując się Jego słowami.

Według mojego zrozumienia poniższych słów Pana Isusa, nie przyjdzie On na ziemię powtórnie już w tym momencie lub w tym celu, aby zgromadzić Jego wybranych na pustynię (bo pośle On w tym celu swoich aniołów z trąbą o głosie potężnym), a także nie będzie Go na pustyni podczas sądu, bo Isus przyjdzie powtórnie na ziemię i to już w pełni widoczny sposób dopiero po sądzie na pustyni, czyli zaraz po wielkim ucisku, aby już po sądzie wprowadzić swój odrestaurowany lud do królestwa Bożego:

Mt 24:
(20) A módlcie się, żeby ucieczka wasza nie wypadła w zimie albo w szabat. (21) Będzie bowiem wówczas wielki ucisk, jakiego nie było od początku świata aż dotąd i nigdy nie będzie. (22) Gdyby ów czas nie został skrócony, nikt by nie ocalał. Lecz z powodu wybranych ów czas zostanie skrócony. (23) Wtedy jeśliby wam kto powiedział: Oto tu jest Mesjasz albo: Tam, nie wierzcie! (24) Powstaną bowiem fałszywi mesjasze i fałszywi prorocy i działać będą wielkie znaki i cuda, by w błąd wprowadzić, jeśli to możliwe, także wybranych. (25) Oto wam przepowiedziałem. (26) Jeśli więc wam powiedzą: Oto jest na pustyni, nie chodźcie tam! Oto wewnątrz domu, nie wierzcie! (27) Albowiem jak błyskawica zabłyśnie na wschodzie, a świeci aż na zachodzie, tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego. (28) Gdzie jest padlina, tam się i sępy zgromadzą. (29) Zaraz też po ucisku owych dni słońce się zaćmi i księżyc nie da swego blasku; gwiazdy zaczną padać z nieba i moce niebios zostaną wstrząśnięte. (30) Wówczas ukaże się na niebie znak Syna Człowieczego, i wtedy będą narzekać wszystkie narody ziemi; i ujrzą Syna Człowieczego, przychodzącego na obłokach niebieskich z wielką mocą i chwałą. (31) Pośle On swoich aniołów z trąbą o głosie potężnym, i zgromadzą Jego wybranych z czterech stron świata, od jednego krańca nieba aż do drugiego.

Mt 25:
(31) Gdy Syn Człowieczy przyjdzie w swej chwale i wszyscy aniołowie z Nim, wtedy zasiądzie na swoim tronie pełnym chwały. (32) I zgromadzą się przed Nim wszystkie narody, a On oddzieli jednych [ludzi] od drugich, jak pasterz oddziela owce od kozłów. (33) Owce postawi po prawej, a kozły po swojej lewej stronie. (34) Wtedy odezwie się Król do tych po prawej stronie: Pójdźcie, błogosławieni Ojca mojego, weźcie w posiadanie królestwo, przygotowane wam od założenia świata!

Z tego wynika, że podczas ucieczki Izraela na pustynię, jak i w czasie sądu na pustyni, czyli w czasie wielkiego ucisku dla reszty świata, będą mówić (tylko pytanie: kto? zapewne fałszywi prorocy, czyli Fałszywy prorok), że np. Mesjasz jest na pustyni.

Jednak, jak przestrzega nas przed tym Pan Isus, to będzie kłamstwo, bo Isusa Mesjasza ani tam, ani nigdzie indziej na ziemi w tym czasie jeszcze nie będzie.

Isus Mesjasz przyjdzie fizycznie powtórnie na ziemię dopiero po wielkim ucisku.

Odrodzony

Liczba postów : 332
Join date : 11/06/2016

Powrót do góry Go down

Wiadomości w świetle proroctw. - Page 26 Empty Re: Wiadomości w świetle proroctw.

Pisanie by thewordwatcher on 17th Sierpień 2017, 12:45

Mnie się wydaje, że termin - wiara jest niezbyt właściwie rozumiany przez większość ludzi.

Jest to termin nieco złożony i pewne wersety mogą być niewłaściwie zrozumiane.

Są różne pojęcia wiary w języku polskim.

Wierzę w Boga. Poważne stwierdzenie, ale nie mamy 100% pewności tego, czy rzeczywiście wierzymy w Boga i jesteśmy przekonani o Jego istnieniu.

Szatan upadli oraz Isus i wszyscy mieszkańcy nieba wierzą w Boga na 100%.

Ponieważ Go widzą czy z Nim przebywają, rozmawiają, słuchają itp.

Nikt nas ziemi takiej wiary nie posiada i dla nikogo Bóg nie jest RZECZYWISTYM Bogiem. PO prostu my dochodzimy do wniosku, że Bóg istnieje i posiadamy na to wiele dowodów.

Wielu wierzy w różne religie jako instrument Boga. Czy ponownie wiara oparta na przypuszczeniu i pewnych poszlakowych dowodach Jego istnienia.

Ale pomimo różnych stopni 'wiary' większość z nas wykazuje uczynkami swoje charaktery. Wiara w Boga wzmacnia nas i wspomaga ku dobry uczynkom.

Czyli stopień wiary jest zależny od ilości posiadanych dowodów a z owej wiary wynikają dodatkowe dobre uczynki i posłuszeństwo.

Teraz rozważmy stwierdzenie - uwierz a będziesz zbawiony.

Większość Judejczyków wierzyła w Mesjasza z powodu nauk rabinów, faryzeuszy i kapłanów oraz presji otoczenia.

Kiedy pojawił się Isus i pokazał oczywiste formy mocy Ducha Bożego - dowody jego synostwa, w takim przypadku więcej dowodów nie było już trzeba i osoby wierzące zachowywały się tak, jakby widziały samego Boga, będąc posłusznymi wobec REALNEGO dla nich Boga.

Podobnie było z Izraelitami podczas wyjścia z Egiptu. Oni nie tyle wierzyli w Boga ale oni WIEDZIELI że On działa i istnieje.

Czyli dla ich sądu to już wystarczało i jakikolwiek bunt wobec Boga był buntem szatana czy Adama i Ewy.

Podobnie będzie podczas wyprowadzenia Słowian na pustynię. Będziemy wiedzieli i wiara nie będzie potrzebna z powodu wiedzy i świadomości.

Po0dobnie jak apostołowie WIEDZIELI a w dodatku Bóg im pomagał w zrozumieniu. Z nami jest nieco inaczej ale taką pomoc także otrzymujemy. My wierzymy ale nie WIEMY na 100%. Posiadamy sporo dowodów, ale cudów na wielką miarę nie widzieliśmy.

Podczas czasów końca cały świat będzie miał świadomość istnienia Boga i będą Go ZNALI bez cienia wątpliwości. Sąd zatem będzie także dla nich ostateczny - jak na szatanie i upadłych.

Ogólnie dzielimy się na ludzi lepszych czy gorszych, poza NASIENIEM WĘŻA - istot bez sumień.

Lepsi z nas wierzą w Boga, starają się lepiej postępować w oparciu o swoją wiarę. Ale ludzie pozbawieni wiary przez fałszywych religiantów czy papieży - wielu z nich podświadomie jest nadal dobrymi ludźmi, ponieważ oni posiadają dusze.

Kiedy pojawi sie wyprowadzenie przy pomocy aniołów i ukaże się Chrystus, na pomoc takim ludziom przyjdzie  ich wiara, która wzmocni ich uczynki i zaczną bardziej gorliwie być ludźmi dobrymi i posłusznymi Bogu.

Bóg doskonale wie, co człowiek może zrobić bez wiary, którą stracił z powodu religii.

Czyli teoretycznie - człowiek bez wiary, oszukany Pawłem czy innymi uwodzicielami jest dobry powiedzmy w 10%.

Bóg wie w jakim zakresie dany człowiek będzie posłuszny, kiedy Go właśnie pozna osobiście i zobaczy Jego moc.

Jest to temat raczej trudny i nasza ocena ludzi jest bardzo o0graniczona z powodu braku wiedzy i ludziach.

Dlatego Bóg poleca miłować nawet tych, którzy są naszymi nieprzyjaciółmi, ponieważ nie wiemy co jest w ich sercach. A Bóg doskonale wie i wie z góry, że część naszych wrogów, kiedy Go POZNA, zupełnie się zmieni.

Do tego jeszcze dochodzi pranie naszych mózgów i w rzeczywistości ponownie Syn mówi nam prawdę, abyśmy innych nie sądzili ponieważ takim sądem nam odmierzą, jakim sądem ich osądziliśmy.
thewordwatcher
thewordwatcher
Admin

Liczba postów : 3342
Join date : 18/03/2015
Skąd : Perth, Australia

http://zbawienie.com

Powrót do góry Go down

Wiadomości w świetle proroctw. - Page 26 Empty Re: Wiadomości w świetle proroctw.

Pisanie by thewordwatcher on 19th Sierpień 2017, 04:10

Powyższa analiza pojęcia wiary i ŚWIADOMOŚCI, napisana w 10 min jest ciekawa (moim zdaniem) i wyjaśnia wiele biblijnych przekazów. Ale z czasem napiszę artykuł na ten temat, bardziej uporządkowany.  Smile

..................................................................................

Tymczasem wracając do wiadomości w świetle proroctw... linki w języku angielskim!

Według tego źródła - http://www.whatdoesitmean.com/index2361.htm


Trump reorganizuje NATO i przygotowuje się do walk w... USA.

Według tego i wielu innych źródeł, zamieszki Charlottesville były zorganizowane przez CNN/Deep State - podziemny morderczy rząd USA, dążący do usunięcia Trumpa z prezydentury.

http://investmentwatchblog.com/busted-unite-the-rights-jason-kessler-was-paid-by-cnn/

http://truthuncensored.net/charlottesville-police-come-forward-told-stand-ignite-race-war-video/

Człowiek, który zorganizował pochód to opłacony przez CNN agent - Jason Kessler (nasienie węża z nazwiska).

Na pochód, który miał być pochodem pokojowym poszło wielu uczciwych Amerykanów, myślących, że nie będzie żadnych zamieszek i na to nie byli oni przygotowani.

Celem pochodu było zjednoczenie Amerykanów przeciwko chazarskiej mafii, czy też przeciwko lewactwu. Czyli zjednoczenie ludzi, prawicowców czy też konserwatystów stojących za Ameryką tradycyjną, bez wpływów chorego na umyśle lewactwa komunistycznego i bez wpływów Sorosa.


Tymczasem pod nadzorem Jasona Kesslera do grupy normalnych Amerykanów dołączyli w ostatniej chwili rzekomo protestujący z nimi aktywiści ANTYFA. W momencie kiedy obie grupy spotkały się w jednym miejscu, policja otrzymała rozkaz aby się nie wtrącać i pozostawić ten bałagan.

Policjanci masowo to potwierdzają.

Wtedy ci uzbrojeni z ANTYFA zaatakowali bezbronnych protestantów.


ANTYFA miała ludzi po obu stronach i w ten sposób zrzucali winę na tych, którzy dążyli do zjednoczenia Amerykanów przeciwko nielegalnemu rządowi Deep State czyli chazarskiej mafii z Sorosem na czele.

Obie strony protestu były opłacone i zorganizowane przez Deep State/Soros.

Trump organizuje NATO z powodu pewnych na 100% informacji, ze w Wenezueli są ćwiczeni do walki zbrojnej setki członków ANTIFA, którzy są ćwiczeni do walk ulicznych, podkładaniu bomb itp.

Dlatego kilka dni wcześniej Trump ostrzegał Wenezuelę, że użyje armii przeciwko niej.

Nikt nie wiedział dlaczego, ponieważ najważniejsza informacja o szkoleniu i uzbrajaniu bandytów ANTIFA nie była podana w fałszywych mediach.

W największym skrócie - chazarska mafia - Deep State ma ostatnią szansę na utrzymanie swej władzy i będzie walczyć z Trumpem i prawicowcami do końca. Albo mafia, albo USA pod rządami Trumpa.

Tak wygląda sytuacja w USA.

Według moich poszukiwać sprawy wyglądają już bardziej jasno.

Rosyjska głowa kościoła ortodoksyjnego, Kiril spotkał się z szefami rosyjskiej części Chabad Lubavitch. I to wyjaśnia nam - moim zdaniem - o co w tym wszystkim chodzi.

Chabad chce przejąć władzę nad światem a chazarska mafia musi odejść i musi zostać obarczona winą za swe zbrodnie. Dlatego tak zaciekle walczy.

A Chabad najprawdopodobniej ujawni... albo swego mesjasza, albo utoruje drogę dla Bestii, która przejmie władzę... albo i mesjasz i Bestia razem wystąpią na arenę świata podczas wielkich zamieszek i zaprowadzą na krótko pokój.

Bestia może pokazać się jako UFO z innych planet ale... w takim momencie zaczną działać 2 świadkowie z mocą Bożą oraz nastąpi już porwanie.

Jest więc kilka rzeczy niepewnych, ale najwyraźniej kluczem obecnie jest najbardziej mocna na świecie żydowska grupa religijna, Chabad, która opanowała Rosję, USA - obecny rząd oraz... Izrael i dąży do totalnego przejęcia władzy nad światem.

W jaki sposób to osiągną - czas pokaże!

.................................................................

Najnowsza wiadomość - Trump zwolnił Bannona, najbardziej konserwatywnego, szefa strategicznego nw Białym Domu i zarazem ostrego członka rządu, który w wielu kręgach był nazywany drugim najbardziej mocnym człowiekiem na ziemi, po Trumpie oczywiście. Ale Bannon był także największym fanatykiem... Izraela.

Czyli Bannon był fanatykiem po stronie syjonistów a Chabad chce przejąć po nich władzę i ich zniszczyć.


To potwierdzałoby powyższe przypuszczenia w tym poście. Bannon miał bardzo poważne konflikty z Iwanką i mężem Kushnerem, ludźmi Chabadu!

Są komentarze, że dla USA obietnice Trumpa na tym się właśnie skończyły.
thewordwatcher
thewordwatcher
Admin

Liczba postów : 3342
Join date : 18/03/2015
Skąd : Perth, Australia

http://zbawienie.com

Powrót do góry Go down

Wiadomości w świetle proroctw. - Page 26 Empty Re: Wiadomości w świetle proroctw.

Pisanie by Cyryl on 19th Sierpień 2017, 21:12

Ciekawy film:Grzegorz Braun mówi, że na kilka dni i w dniu zamach w Polsce, w Warszawie był generał amerykańskiego wywiadu.

Grzegorz Braun mówi, że to był zamach ale stoją za nim służby kilku państw, aby tę sprawę tuszować(Niemiec, Francji czy USA). Jak zauważył Braun wszyscy skupiają się na Brzozie ale nikt nie mówi o białych plamach na zdjęciach satelitarnych, które - jak mówi ekspert - powstały ludzką ręką a zakrywają te obszary w smoleńsku na których są części wraku Tupolewa. 

Moim zdaniem Braun coś dobrze myśli ale niewiele rozumie.

Bracia Kaczyńscy to sekta żydowska Chabad są mocno powiązani z syjonistycznym Izraelem.

Jak wiadomo Chabad jest zapewne agenturą ludzką Bestii z Otchłani.

Watykan zapewne kontrolował do jakiegoś czasu Chabad i Bestie. Jednak kilka lat temu Bestia i Chabad zaczęły się buntować. 

Najprawdopodobniej w Smoleńsku zabito Kaczyńskiego i jego świtę na zlecenie Watykanu przy pomocy służb z Niemiec, USA i innych państw aby przywołać sektę Chabad do porządku. Oczywiście  zwalczanie Chabad Watykan zlecił chazarskiej mafii.

Obecnie Chabad przejęło kontrolę w Rosji. W USA Trump (człowiek Chabad) zwalcza wpływy Watykanu. 

W Polsce tymczasem Kaczyński i Orban montują koalicje państw Europejskich przeciwko Niemcom i Francji aby zniszczyć wpływy Watykanu.

Zauważmy jedno cała ta anty Rosyjska retoryka Pis to może być zasłona dymna dla działań Kaczyńskiego. Jarosław pała rządzą zemsty na Watykanie i zleceniodawcach zamachu... jednakże Watykan nadal ma spore wpływy.

Dlatego Kaczyński działa podstępnie i nie atakuje otwarcie. Obecnie Kaczyński zwalcza wpływy rządu Niemiec (i Watykanu)w Polsce. Zauważmy Pisowska TVP ujawniła taśmy z restauracji "Sowa i Przyjaciele" w których jest ujawniona rozmowa człowieka Watykanu księdza Sowy.

Mamy zatem wojnę propagandowa. Kaczyński chce od Niemiec odszkodowań i działa wiele aby wpływy Niemiec w Polsce ograniczyć do maksimum. 

Obecnie komisja Smoleńska wskazuje jako winnego Rosje.... ale moim zdaniem jest to typowa zmyłka. Już pomniejsze media wskazują na winnego człowieka Merkel Tuska oraz służby z Niemiec.

Zapewne jak wygra Trump w USA walkę o władzę to wtedy Kaczyński będzie mógł przystąpić do bardziej otwartego ataku na Niemcy.

Patrzmy na powiązania. Izrael popiera Orbana i Kaczyńskiego a Putin wspiera na swoim terenie sektę Chabad :
http://wolna-polska.pl/wiadomosci/putin-marionetka-lapach-sekty-chabad-lubawicz-henryk-pajak-2016-10

Zauważmy Putin zwalcza otwarcie papieża Franciszka i Watykan. Kaczyński tego nie czyni otwarcie ale zwalcza wpływy Watykanu w Polsce i wspiera rozszerzenie wpływów Chabad. 

Dzięki rozłamowi w obozie satanistów szerokiej opinii publicznej przedstawiane są zbrodnie Watykanu i jego pomagierów. Nierządnice Bestia i jej Królowie (zapewne członkowie Chabad) dosłownie ogałacają i czynią ją nagą.

Cyryl

Liczba postów : 1385
Join date : 21/03/2015

https://cyryl27.wordpress.com/

Powrót do góry Go down

Wiadomości w świetle proroctw. - Page 26 Empty Re: Wiadomości w świetle proroctw.

Pisanie by thewordwatcher on 20th Sierpień 2017, 11:15

To wszystko zaczyna mieć wreszcie sens, Cyrylu.

Mam przemyślenia na temat ewentualnego UFO. Po głębszym przemyśleniu taki numer jest niemożliwy.

Są nawet powody biblijne.

Bestia będzie otwarcie urągać Bogu, który już się ujawni światu oraz ujawnią się Boży aniołowie, 2 świadków no i oczywiście będzie porwanie i ujawni się Syn Boży.

W tym scenariuszu jest niemożliwe, aby Bestia podawała się za UFO, które stworzyło ziemię i ludzi.

Nikt w takich warunkach w takie bajki by nie uderzył i Bóg czy dwaj świadkowie czy Isus natychmiast jednym słowem zniszczyli by takie kłamstwa.

UFO oraz New Age to raczej pomysł szatana, który nigdy nie dojdzie do realizacji, aczkolwiek nie można wykluczyć całkowicie jakiejkolwiek próby.

Być może za taką próbę - tuż przed porwaniem - szatan zostanie wyrzucony z nieba i pozbawiony władzy na ziemi. To jest do pewnego stopnia możliwe.

Podejrzewam, że 95% ludzi uwierzyłoby w coś takiego i Bóg na to by raczej nigdy szatanowi nie pozwolił. W takim zwiedzeniu człowiek nie miałby raczej większych szans na negację takich informacji.

Myślę, że czasy końca to finałowa możliwość porównania prawdy i mocy Boga i szatana - szatan zrzucony siłą na ziemię, ujawnione WSZYSTKIE kłamstwa szatańskie i oczywiście końcowa konfrontacja sił w bitwie Armagedonu. Wynik konfrontacji nie trudny do przewidzenia.

Podsumowując to... upadli i szatan mają już bardzo niewiele czasu, ponieważ podczas 3.5 roku to będzie dosłownie bicie gadów na maxa i odbierani im jakiekolwiek wiarogodności. Skoro czasy końca, owe 3.5 roku to znaczy, że to czasy... SĄDU na światowym forum, gdzie każdy człowiek czy istota żywa, z demonami, szatanem i upadłymi włącznie zostanie przez Boga osądzony i wyrok zostanie oficjalnie wydany.

A wyrok dla upadłych i szatana już jest znany ale ich zbrodnie nie są światu jeszcze ukazane. Dopiero w takim scenariuszu człowiek będzie mógł wybrać z pełną świadomością: 666 i chwilowe błogosławieństwa arcy zbrodniarzy albo śmierć na gilotynie za stanięcie po stronie Boga.

Ale w tych czasach sądu Słowianie będą już sądzeni na pustyni.
thewordwatcher
thewordwatcher
Admin

Liczba postów : 3342
Join date : 18/03/2015
Skąd : Perth, Australia

http://zbawienie.com

Powrót do góry Go down

Wiadomości w świetle proroctw. - Page 26 Empty Re: Wiadomości w świetle proroctw.

Pisanie by thewordwatcher on 30th Sierpień 2017, 11:33

Wreszcie zorientowałem się dosyć dokładnie, o co w tym wszystkim chodzi. Zajęło mnie to trochę czasu ale... sprawdźmy te możliwości.

Znalazłem dosyć juz stary film, który pozwolił mi połączyć wszystkie elementy tej łamigłówki.
Film nie jest nowy ale poznawszy go wszystko zrozumiemy.

Tłumaczę z angielskiego, zdanie po zdaniu.

Tytuł.

Benjamin Netanyahu otrzymał rozkaz aby przyspieszyć przyjście żydowskiego mesjasza.

Zauważmy, kto komu wydaje rozkaz!

Ch(abad) - Życzę wiele sukcesów. Nie widziałem ciebie przez długi okres czasu. Życzę błogosławieństw i sukcesu. Podwójną porcję błogosławieństwa.

N -(żółte napisy odpowiedzi Netanyahu) Przyszedłem aby prosić o twoje błogosławieństwo oraz pomoc...

Ch - we wszystkim

N - we wszystkich dziedzinach - obydwu, osobistym i politycznym

Ch - od czasu, kiedy się ostatnio widzieliśmy wiele rzeczy poszło do przodu.

N - wiele rzeczy poszło do przodu

Ch - Co jednak nie uległo zmianie, to to, ze mesjasz nadal nie przyszedł; więc zrób coś, aby przyspieszyć jego przyjście.

N - My robimy, my robimy...

Ch - podobno nie wystarczająco, od czasu wielu godzin już przeminęło dzisiaj a on nadal nie jest tutaj... Ale jeszcze kilka godzin pozostało w dzisiejszym dniu, więc próbuj nadal jeszcze dzisiaj...

N - Tak..

Ch - Dobre nowiny - ze szczęściem i radością, Ty wiesz, że Chasydowie są ostrożni, aby wszystko robić z radością.

N - Tak...

Ch - Dobra nowina, wiele sukcesu

Chasydowie to raczej chabadowcy.

Wyraźnie widać kto, kogo strofuje i kto komu wydaje polecenia.

Jest oczywiste, że zadaniem Netanyahu jest zrobienie wszystkiego, aby nastąpiło pojawienie się mesjasza.

To jego zadanie.


Czyli Netanyahu jest podwładnym Chabadu.

Zięć Trumpa jest Chasydem. Trump także bardzo popiera Netanyahu oraz Putin jest po stronie Chabadu. To z polecenia Chabadu ma się pojawić mesjasz.

Celem mesjasza będzie zakończenie wojny, która w każdej chwili może wybuchnąć.

Fałszywy mesjasz (fałszywy prorok) ma to powstrzymać i zaprowadzić na wzór Chrystusa pokój na ziemi oraz dobrobyt. Ewangelia Mateusza ostrzega przed nim, aby nie wychodzić nigdzie na zawołania 'mesjasza'.

Większość Chrześcijaństwa wierzy w Izrael jako naród wybrany i będą na pewno zwiedzeni w wielkim stopniu.

Najprawdopodobniej owa wojna zacznie się w Północnej Korei ale nie na niej się to zakończy.

Być może będą wybuchy podobne do atomowych - a któż je może rozróżnić - i nastąpi histeria.

Krążą pogłoski o możliwości ataku Izraela na Syrię i może dojść do interwencji Iranu, czyli pomocy dla Syrii.

Widzimy wielki pęd świata ku III WŚ i być może do tego dojdzie.

I owa wojna będzie początkiem końca obecnego świata, być może nastanie nowych 10-ciu króli, którzy oddadzą władzę Bestii i resztę już znamy.

W tym linku jest wyjaśnienie rabina Tzvi Freemana, dlaczego Chasydzi ubierają się jak Rosjanie z XVII wieku.


http://www.chabad.org/library/article_cdo/aid/494846/jewish/Why-do-the-chassidim-dress-in-the-manner-of-Russian-gentry.htm

Na krótko - jest to zwyczaj, aby nabrać pokarmu duchowego potrzebnego do wytrwania. Chabad powstał w Rosji i w niej jest największy i najmocniejszy.

O postawie Chabadu do Słowian mamy informacje w tym linku. http://www.proroctwa.com/objawienie/Rabin-Menachem-Mendel-Schneerson.htm


Tak więc wyglądają owe plany i Watykan nie jest w tych planach głównym graczem. Co jest niezwykle ważne, fałszywy mesjasz czy też prorok na pewno się pojawi i Bóg do tego dopuści.
thewordwatcher
thewordwatcher
Admin

Liczba postów : 3342
Join date : 18/03/2015
Skąd : Perth, Australia

http://zbawienie.com

Powrót do góry Go down

Wiadomości w świetle proroctw. - Page 26 Empty Re: Wiadomości w świetle proroctw.

Pisanie by thewordwatcher on 2nd Wrzesień 2017, 02:20

Ostatnie wiadomości są wielce niepokojące. Mnie to wygląda na to, że Trump został opanowany przez Deep State czy też chazarską mafię Rockefellerów i Rothschildów i polityka idzie już po staremu.

https://translate.google.com/translate?sl=en&tl=pl&js=y&prev=_t&hl=en&ie=UTF-8&u=http%3A%2F%2Fwww.whatdoesitmean.com%2Findex2373.htm&edit-text=&act=url

W tym artykule mówi się o dokonanym ataku Rosji na USA - czyli huraganie Harvey w Houston.

Praktycznie Rosja przyznaje się do tej akcji i wysyła kolejny huragan na USA grożąc, że powali USA na kolana.

Putin stwierdził publicznie w filmie w tym linku [EN], że nauczył się jednej taktyki w Leningradzie. Jeżeli widzisz, że walka jest nieunikniona, atakuj pierwszy. Putin stwierdził, ze widział w Trumpie i USA wielkie znaki na duże zmiany, ale po siedmiu miesiącach nie widać  już żadnych nadziei na zmiany.

I z tych przyczyn Putin w ten sposób zaatakował i będzie tego więcej.

Narzędzie wytwarzające takie huragany to ENMOD.

Nie wierzyłbym w te informacje, gdyby USA same nie oskarżały Rosji o ten huragan.


Jak wiemy ostatnio, coraz rzadziej słyszymy rzeczywiste informacje i słudzy szatana opanowali skutecznie niemal całe światowe media.

Można usłyszeć czy zobaczyć masę kłamstw a przoduje w tym YouTube, które notorycznie zamyka wszelkie kanały anty szatańskie i anty lewicowe. Goggle/Ytube zaczęło stosować maksymalną cenzurę a Facebook także zaczął robić poważną czystkę w tym samym stylu.

To oznacza rozwijającą się wojnę, chyba III Wojnę Światową, ponieważ wszystko jak na razie idzie zgodnie z planem.

Podczas tej wojny nastąpi ukazanie się mesjasza, czy też antychrysta (fałszywego proroka) oraz... może się ukazać dwóch świadków Boga oraz może nastąpić porwanie.

To już nie są żarty i najwyraźniej wkraczamy w czasy końca. Oczywiście będzie wiele fałszywych tropów i informacji i posiadamy jedyne źródło Prawdy - Biblię oraz zawsze aktywny kontakt z Bogiem.

Korzystajmy z obu!!!
thewordwatcher
thewordwatcher
Admin

Liczba postów : 3342
Join date : 18/03/2015
Skąd : Perth, Australia

http://zbawienie.com

Powrót do góry Go down

Wiadomości w świetle proroctw. - Page 26 Empty Re: Wiadomości w świetle proroctw.

Pisanie by Zwykły on 1st Październik 2017, 21:40

Zamieszanie w Hiszpanii ma jakieś znaczenie, czy to tylko próba odwrócenia uwagi od rzeczy ważnych?

Zwykły

Liczba postów : 161
Join date : 18/03/2015

Powrót do góry Go down

Wiadomości w świetle proroctw. - Page 26 Empty Re: Wiadomości w świetle proroctw.

Pisanie by thewordwatcher on 12th Październik 2017, 14:40

Podobno buntujący się Hiszpanie to... Żydzi! I podobną chcą odwrócić uwagę...

Znalazłem szokujące informacje o ranach postrzałowych, w związku z ze strzelaniną w Las Vegas.

W tym artykule chirurg emerytowany wyjaśnia zniszczenia jakich dokonuje kula nowoczesnego M16.

http://stateofthenation2012.com/?p=86024

"Often these wounds are so devastating many have considered the modern M16 type assault rifle rounds (and other similar type of rounds) to be inhuman"

"Często rany (od kul) są tak dewastujące że wielu rozważa pociski nowoczesnego karabinu typu M16 jako... nieludzkie."

Gość (anonimowy) przedstawia się jako chirurg z wojen m.in. w Wietnamie.

Twierdzi, że jakakolwiek kula w torso czyli brzuch czy płuca to niemal 100% śmierć. Nie koniecznie od rany ale od gwałtownego wstrząsu oraz zniszczeń organizmu, który jest rozrywany na tysiące części i wylot kuli powoduje spory otwór z drugiej strony, strony wylotu kuli. Wszelkie części ciała na drodze kuli są rozbijane w małe fragmenty, które lecąc po uderzeniu także powodują dalsze zniszczenia.

Lekarz ten twierdzi, że kula może ominąć serce czy wątrobę i trzustkę, ale odłamki własnego ciała czy kości (żeber) rozbite na setki części dokonują dalszych brutalnych zniszczeń i praktycznie osoba po uderzeniu kuli może nie mieć zniszczonego serca czy witalnego organu, ale wewnętrzne zniszczenia w ciele, masywny upływ krwi oraz straszliwy wstrząs dla ciała spowoduje śmierć w ciągu kilku minut, nawet w przypadku natychmiastowej pomocy lekarzy.

Twierdzi, że nawet strzał w nogę, zwłaszcza w udo może spowodować tak mocny wstrząs i uraz dla organizmu, że człowiek ma niewielkie szanse, aby to przeżyć. Organizm takiego urazu nie wytrzyma.

Jako dowód podaje on film... operacji człowieka, który sam się postrzelił w nogę. Gość miał szczęście, że przeżył i stopy i nogi nie stracił.Gość ma wielkie ubytki w skórze i w ciele, potrzaskane kości, porozrywane główne żyły i lekarze, aby ratować mu nogę, wyciągają ze zdrowej nogi kawałki żył, tkanek i są szczęśliwi, że gość będzie mógł chodzić, ponieważ wkręcili mu tytanowe płytki, wykroili mu skórę z drugiej nogi i w ten sposób jakoś go uratowali a nawet uratowali mu nogę i stopę.

Niemniej chirurg ten skomentował, że strzał powyżej kolana najprawdopodobniej pozbawiłby tego człowieka życia. Nie w wyniku samych ran czy nawet upływu krwi, ale z powodu straszliwego stresu oraz urazu dla organizmu.

Piszę o tym dlatego, ze widziało wielu z nas filmy rzekomo zranionych ludzi z as Vegas, którzy w tym samym dniu śmiali się w szpitalu i żartowali.

Jedna młoda dziewczyna dostała kulę w plecy i wyszła jej z przodu. Śmiała się i żartowała po 5-ciu godzinach.

Jeden aktor twierdził, że jego kolega dostał 3 kule w plecy i przeżył! affraid affraid affraid

Lekarz ten powiedział, że przeżycie takiego strzału jest niemal nie możliwe, a w najlepszym przypadku brak przytomności przez 24-48 godzin, na silnych środkach anty bólowych i na kroplówce, twarda walka o przeżycie.

Nawet po odzyskaniu przytomności takie osoby leżą przez kilka dni nieruchomo i bardzo daleko jest im do śmiechu czy jakichkolwiek żartów.

Napisał on otwarcie, że nie widział ani jednej osoby na tych filmach, która byłaby postrzelona.

Twierdził, że byli to bardzo kiepscy aktorzy i żaden z nich nigdy nie był ranny.

Wiem, ze kula z AK 47 trafiwszy z przodu (czy z tyłu), wlatuje małym otworem ale wylatuje z co najmniej 0.5 kg mięsa na zewnątrz, jeżeli strzał był z niezbyt dalekiej odległości.

Według różnych raportów strzelanina w Las Vegas to hoax a w dwóch przypadkach wyrwało się ludziom, że to były ćwiczenia.
thewordwatcher
thewordwatcher
Admin

Liczba postów : 3342
Join date : 18/03/2015
Skąd : Perth, Australia

http://zbawienie.com

Powrót do góry Go down

Wiadomości w świetle proroctw. - Page 26 Empty Re: Wiadomości w świetle proroctw.

Pisanie by Cyryl on 19th Październik 2017, 22:32

Ciekawy artykuł Detektywa Prawdy:

Detektyw Prawdy napisał:

Hasło, które ma być na Marszu Niepodległości „My chcemy Boga” kością niezgody.

admin
18 października 2017
Polityka
13 komentarzy

Wiadomości w świetle proroctw. - Page 26 MychcemyBoga3
 
 
Marsz Niepodległości jest corocznym świętem Polski. 11 listopada przejdzie ulicami Warszawy pod hasłem „My chcemy Boga”.
Wydarzenie zostało zainicjowane przez Młodzież Wszechpolską i Obóz Narodowo-Radykalny. Od 2011 roku organizatorem marszu jest Stowarzyszenie Marsz Niepodległości, do którego należą m.in. działacze tych organizacji.
 
Jak informuje wmeritum.pl w poprzednich latach Marsz posługiwał się m.in. hasłami: „Odzyskajmy Polskę” (2012), „Idzie nowe pokolenie!”(2013), „Armia Patriotów” (2014), czy „Polska dla Polaków, Polacy dla Polski” (2015).
 
Pojawiły się natomiast głosy sprzeciwu i to paradoksalnie od środowisk uznających się za prawicowe.
 
„Rafał Ziemkiewicz. Publicysta „Do Rzeczy”, który regularnie uczestniczy w patriotycznym wydarzeniu, określił je  jako „fatalny pomysł”. Fatalny pomysł z tym hasłem Marszu Niepodległości Ruch Narodowy nie powinien dublować Krucjaty Różańcowej to zupełnie inne porządki myślenia – napisał. Wielka aksjologia. A po prostu robienie z MN imprezy dewocyjnej, a z narodowców Oazy to błąd, i tyle – dodał w kolejnym wpisie.” wmeritum.pl
[size]
 
Z tego co wiem Rafał Ziemkiewicz należy do znanej nam mniejszości narodowej, więc wcale mnie to nie dziwi, że Ziemkiewcz jest przeciwny takiemu hasłu. Wszak kult Astarte wywodzi się z jego nacji.
 
Podobnie myśli Jacek Piekara.
 
[/size]
 Marsz Niepodległości pod hasłem „My chcemy Boga” to kiepski i wręcz nieprzyjemny pomysł. To religia ma służyć krajowi, a nie odwrotnie! – ocenił Piekara.
[size]
 
Oczywiście można krytykować akcję z protestanckiego punktu widzenia o jakiego Boga chodzi, czy katolickiego czy biblijnego, ale Bóg jest tylko Jeden.
Zresztą sam fakt tak wielkich antagonizmów i nerwowych reakcji świadczy o silnej kaście kultu Astarte w naszym kraju.
Nie wiem na ile są szczere intencje Winnickiego, ale kto mnie czytywał wie, że w takich organizacjach to partie zagospodarowują elektorat, a nie partia ma swoje ideały. Jestem przekonany, że w MWP i ONR są osoby na swój sposób kochające Boga.
I jeszcze jedna sprawa. Bóg działa wszędzie i to też nie jest po za jego kontrolą. Osoby nie rozumiejące polityki Boga spowodowane pychą religijną uważają, że Bóg działa tylko w budynkach kościołów lub w pokojach modlących się protestantów. Niestety ale tak nie jest.
Bóg poprzez te akcję mówi „sprawdzam”.
 
I stało się jezuita przeciwny tej akcji pod jakże szczytnymi ideałami ekumeni:
 
„Grzegorz Kramer, znany jezuita. Duchowny umieścił na swoim Facebooku wpis, w którym skomentował dobór hasła. Chłopaki z Marszu Niepodległości wezmą sztandary, race, hasła o śmierci przeciwników i będą krzyczeć: „MY CHCEMY BOGA”. Chłopaki, to ja Wam mówię: BÓG CHCE WAS, Waszych serc nawróconych, Waszej miłości do nieprzyjaciół, Waszej wierności w codzienności, Waszego codziennego mozolnego świadectwa wypracowanego w cichości serca. Biorąc po raz kolejny Boga na sztandar, który jest przeciwko człowiekowi, zastanówcie się mocno czy nie grzeszycie przeciw I i II przykazaniu Bożemu. Kto jest Waszym Bogiem i dlaczego Imię Boga bierzecie przeciwko drugiemu? – napisał.” wmeritum.pl
 
 
Marsz niepodległości jest bardzo kontrowersyjną akcją dzielącą nie tylko Polaków, ale i samych uczestników tego marszu:
 
[/size]
W sierpniu 2012 roku z komitetu honorowego wykluczony został Janusz Korwin-Mikke, organizatorzy marszu uznali jego wypowiedzi na temat organizatorów marszu za „wpisujące się w propagandę skrajnej lewicy”[16]. Stwierdził on bowiem, że w marszu „idą narodowi socjaliści”[17]. Przed marszem planowanym na rok 2012 z komitetu wystąpił Paweł Kukiz. Odejście było reakcją na wywiad Jana Kobylańskiego który według Kukiza miał w swoich wypowiedziach promować nienawiść rasową[18].
Redaktor naczelny „Gazety Polskiej” Tomasz Sakiewicz stwierdził „Włączając się w Marsz Niepodległości, nie zamierzamy identyfikować się ze wszystkimi jego uczestnikami. Jesteśmy przeciwni radykalnym sprzecznym z polską tradycją – Rzeczypospolitej wielonarodowej i wielowyznaniowej – hasłom. Dlatego też kluby „Gazety Polskiej” będą szły w Marszu, ale we własnym sektorze, powołają własne służby porządkowe i będą odpowiadać przede wszystkim za siebie”. Słowa te zostały skrytykowane przez środowiska narodowe. „Gazeta Polska” została usunięta z oficjalnej strony inicjatywy, jednak Tomasz Sakiewicz pozostał w komitecie poparcia marszu
[size]
 
Dobrze, że Korwin Mikke wyszedł z z komitetu honorowego ponieważ z Bogiem on niewiele ma wspólnego. Najbliżej mu jest do starozakonnego Izraela i to być może ze względu na swoje pochodzenie.
To co się dzieje jest walką o wartości.
Biblijnych chrześcijan tam nie ma, ale z drugiej strony środowiska organizujące ów Marsz bronią wartości biblijnych, czego nie robi na większą skalę żadna denominacja protestancka schowana w swych kościołach.
Gdyby Marsz organizowali protestanci, to nie byłoby takich podziałów. Marsz wtedy miałby hasło „Dla Jezusa”.
Nie myślcie sobie wy, którzy jesteście fałszywie świętobliwi, że podczas tego Marszu Boga nie będzie. Bóg jest na tym blogu podczas sporów, Bóg jest w telewizji, Bóg jest w szkołach, urzędach itd. To nie oznacza, że chrześcijanie PRAKTYKUJĄCY  mają brać udział w Marszu. Tak jak ja walczyłem o prawdę w partiach Korwina wierząc w Boga jakiego znałem z kościoła katolickiego, tak oni wierzą w Boga jakiego zostali nauczeni. jednakże to nie Bóg Islamu, ani Bóg hinduizmu.
Prędzej czy później scena wiary się wyklaruje. Zbliżamy się do Wielkiego Ucisku i Ci, którzy obecnie są katolikami nimi przestana być kiedy zostaną zmuszeni do wyboru.
 
Z innej perspektywy patrząc nie chciałbym mieć do czynienia z wieloma protestantami, czy internetowymi znawcami Pisma, którzy uważają się za lud wybrany. Znają Biblię ale ich nienawiść do ludzi stawia ich o wiele niżej od katolików błądzących w swej wierze.
 
Przypominam także pysznym znawcom biblii, że katolicy są ludem Boga:
 
„Gdyż wszystkie narody piły wino szaleńczej rozpusty jego i królowie ziemi uprawiali z nim wszeteczeństwo, a kupcy ziemi wzbogacili się na wielkim jego przepychu. (4) I usłyszałem inny głos z nieba mówiący: Wyjdźcie z niego, ludu mój, abyście nie byli uczestnikami jego grzechów i aby was nie dotknęły plagi na niego spadające, (5) gdyż aż do nieba dosięgły grzechy jego i wspomniał Bóg na jego nieprawości. ” Apokalipsa 18
 
To na nich czeka Bóg, tak jak czekał na nas.[/size]

http://detektywprawdy.pl/2017/10/18/haslo-ktore-ma-byc-na-marszu-niepodleglosci-my-chcemy-boga-koscia-niezgody/Zauważmy jedno... dlaczego w samym ruchu prawicowym zwalczają to hasło????


Czyżby oni się bali, że Bóg wysłucha swojego narodu???

Cyryl

Liczba postów : 1385
Join date : 21/03/2015

https://cyryl27.wordpress.com/

Powrót do góry Go down

Wiadomości w świetle proroctw. - Page 26 Empty Re: Wiadomości w świetle proroctw.

Pisanie by thewordwatcher on 20th Październik 2017, 12:29

Zauważmy jedno... dlaczego w samym ruchu prawicowym zwalczają to hasło???

Czyżby oni się bali, że Bóg wysłucha swojego narodu???Oto właśnie chodzi drogi Cyrylu.

Nasienie węża nikogo się nie boi, poza... Bogiem.

To nie jest przypadek!

Oni doskonale znają proroctwa Boże.

Zastanówmy się nieco nad całą sytuacją forum, oraz informacji wychodzących na zewnątrz. Ze 2 dni temu zrozumiałem jedno i owa myśl z jednej strony mnie nieco przeraziła.

Powiedzmy sobie Prawdę, tak prosto z mostu, bez owijania w bawełnę, z czym mamy tutaj do czynienia.

No więc prosto z mostu. Jeżeli się mylę, proszę gorąco o dowody tego, że błądzę.

Wszystkie religie Chrześcijaństwa są pod kontrolą szatana i nie ma w nich żadnej prawdy!


Jesteśmy jedną małą wysepką w tym szatańskim ruchu, na której pisze się czystą Prawdę biblijną i ujawnia się rzeczywiste, ukrywane przed światem proroctwa samego Boga oraz rzeczywiste nauki Jego Syna.


Chrześcijaństwo odrzuca Chrystusa i Jego nauki a rozprzestrzenia szatańskie i Pawłowe herezje, stawiając na Pawła a nie na Boga i na Syna.

Chrześcijaństwo pod kierownictwem szatana odrzuca Boże Prawo i Przykazania! Chrześcijanie rozpowszechniają łzawe nadzieje na powszechne zbawienie odrzucając nawet Sąd Ostateczny.

Spójrzmy na główne nurty

Katolicyzm - łamie niemal wszystkie możliwe przykazania i jest nadzorowany przez samego Lucyfera.

Wszystkie inne odłamy Chrześcijaństwa, to albo zdemonizowane ruchy zielonych, ponownie narodzonych i bełkocących 'językami, albo innych sekt, jak Świadków Jehowy, którzy posługują się szatańską Biblią z szatańskim imieniem.

Czy coś zostało pominięte?

Przypowieść o siewcy wyraźnie mówi, ze ZAWSZE w ślad za Chrystusem, który sieje dobre ziarno, kroczy wieczorem szatan i sieje swoje.


Jeżeli pominąłem jakiś odłam Chrześcijaństwa, proszę mi pokazać Chrześcijan posłusznych Prawu i oczekujących rzeczywistego Królestwa Bożego!!!


I teraz najwyraźniej naród polski dotknął źrenicy oka szatana i pomijając bałwana częstochowskiego... zwraca się do Boga!

Połączmy to teraz w jedno.

Alby nas zupełnie pogięło i stworzyliśmy swoistą sektę opartą na bredniach i baśniach 'nawiedzonego' Kubika.

Albo rzeczywiście jesteśmy osobami niezwykle cennymi w oczach Boga, który otworzył nam oczy na Prawdę Bożą i Bóg nas w tej pracy używa a nawet nas chroni i nam błogosławi.


Jeżeli ktoś uważa, że się mylimy, proszę o poważne dowody biblijne, nie Pawłowe.


Jeżeli się nie mylimy, istnieje potrzeba poczynić nowe kroki.


Uważam, że powinniśmy dotrzeć do jaki największej ilości naszych braci, ukazać im jaśniej prawdę i przyczynę takiego oporu wobec... ich stawiania na Boga!


Nie spodziewajmy, że oni się natychmiast nawrócą i zrozumieją. Ale niech zwrócą uwagę na to, ze Bóg ich pomimo ich błędów wysłucha!

Przypomnijmy sobie wyjście Judejczyków z Babilonu, pomimo wielu wżenionych w babilońskie kobiety, czego Bóg kategorycznie zabronił. Ale Bóg słowa dotrzymał i wyzwolił ich z Babilonu i nakazał odbudowanie świątyni.

I tas akcja Boga została doceniona przez Judejczyków, którzy pozostawili swe żony i dzieci i nawrócili się w pełni do Boga żałując za swoje grzechy!


Bądźmy więc braćmi i siostrami dzisiejszych Izraelitów, wysyłajmy emaile do organizatorów i nawołujmy jak najwięcej do takiego właśnie klimatu - do próśb skierowanych do samego Boga!.


Powiedzmy im, że stawiając na Boga nie będą zawstydzeni i mogą się spodziewać rzeczy dobrych i niespodziewanych od naszego i Ojca i Syna.

Niech nam wszystkim Bóg obficie pobłogosławi.

thewordwatcher
thewordwatcher
Admin

Liczba postów : 3342
Join date : 18/03/2015
Skąd : Perth, Australia

http://zbawienie.com

Powrót do góry Go down

Wiadomości w świetle proroctw. - Page 26 Empty Re: Wiadomości w świetle proroctw.

Pisanie by lusia on 20th Październik 2017, 23:31

Ta piosenka jest hasłem Marszu Niepodległości. Juz nie wiem co myśleć

https://youtu.be/Po45ux38kvQ
lusia
lusia

Liczba postów : 837
Join date : 18/03/2015
Skąd : wawa

http://mojaopoka.blogspot.com/

Powrót do góry Go down

Wiadomości w świetle proroctw. - Page 26 Empty Re: Wiadomości w świetle proroctw.

Pisanie by thewordwatcher on 21st Październik 2017, 02:48

Ja wiem co myśleć. :-)Wystarczy zmienić nieco tekst i utwór jest wręcz doskonały


1. My chcemy Boga, Panie Święty!
O, usłysz naszych wołań głos!
Miłości Bożej dźwigać pęta,
To nasza chluba, to nasz los.

Ref.: Błogosław dobry Panie!
Błogosław wszelki stan!
My chcemy Boga!
My poddani!
On naszym Królem, On nasz Pan?

2. My chcemy Boga w rodzin kole,
W troskach rodziców, dziatek snach.
My chcemy Boga w książce, w szkole,
W godzinach wytchnień, w pracy dniach.

3. My chcemy Boga w naszym kraju,
Wśród starodawnych polskich strzech.
W polskim języku i zwyczaju,
Niech Boga wielbi Chrobry, Lech.Można dodać czwartą zwrotkę.4. My chcemy Boga i Królestwo
Niech każdy wolę Twoją zna
Ukarz bezprawie i łupiestwo

Niech wola Twoja zawsze trwa
....................................................


Tak na szybko napisałem ale taki hymn odśpiewany publicznie może wiele dobrego uczynić.

Niepokój budzi data, czysto masońska.

11/11/2017 - https://marszniepodleglosci.pl/


To katolicki pomysł, ale można im ten masoński wybryk poważnie zepsuć zaśpiewaniem takiego właśnie tekstu.Zmieniamy tylko dwie małe części:


Zamiast: panno święta - Panie Święty.


Zamiast dobra pani - dobry Panie.


Tzw. dobra pani nie zrobiła absolutnie niczego, aby Polskę ochronić przed żydo/kato/masonerią i lewackimi rządami, nie mówiąc o braku pomocy w I oraz II Wojnie ŚwiatowejW ten sposób piosenka ta staje się prośbą do Boga, naszego Pana aby zapanował w całym kraju. Byłby to straszliwy cios dla satanistów, gdyby tłum tak to śpiewał!4 zwrotka to już totalny nokaut dla satanistów.

Dzisiaj napiszę a chyba jutro skończę artykuł, który porozsyłam w wiele miejsc, wraz z tym tekstem piosenki.

................................................................................................

Tymczasem na Ukrainie wielki marsz Nazistów w zeszłym tygodniu w 75 rocznicę UPA Bandery, który współpracował z Hitlerem.

Link po angielsku i jest film z tej demonstracji. http://russia-insider.com/en/20000-nazis-march-kiev-western-media-somehow-fails-notice/ri21294

Jedyny anglojęzyczny artykuł o tym haniebnym wydarzeniu.

Czy oni dyszą taką nienawiścią do Rosji, czy do... Polski!?


Inne rzadkie agencje wspomniały mimochodem o ruchu narodowościowym.

Zastanówmy się nad dwiema opcjami.

Watykan dąży do bałwochwalstwa czyli... uniemożliwieniu jakiejkolwiek obrony Boga.

Śpiewając - dobra pani Polacy dostaną taką samą ochronę w przypadku wojny, jaką dostali we wrześniu 1939 roku.
thewordwatcher
thewordwatcher
Admin

Liczba postów : 3342
Join date : 18/03/2015
Skąd : Perth, Australia

http://zbawienie.com

Powrót do góry Go down

Wiadomości w świetle proroctw. - Page 26 Empty Re: Wiadomości w świetle proroctw.

Pisanie by Cyryl on 4th Listopad 2017, 14:11

Dwa ciekawe artykuły:


Fronda napisał:Niemcy się zbroją - i to na potęgę. Dosłownie - bo dzięki środkom, które będą przeznaczać na swoją armię, mają szansę stać się wkrótce najsilniejszym militarnie państwem europejskim. Mowa o niebagatelnych kwotach - z obecnego poziomu 1,2 proc. PKB przechodzą na 2 proc. PKB na armię rocznie. Biorąc pod uwagę kondycję niemieckiej gospodarki będzie to nawet powyżej 75 mld euro rocznie. Więcej wydają tylko USA i Chiny...
Na co pójdą te pieniądze? Jak mówi w rozmowie z ,,Rzeczpospolitą'' niemiecki generał Klaus Wittmann, ,,przede wszystkim na nadrobienie zaniechań z ostatnich trzech dekad''. ,,Po zjednoczeniu Niemiec część społeczeństwa uznała, że skoro jesteśmy otoczeni przez samych przyjaciół, armia nie jest nam potrzebna. Radykalnie ograniczono więc jej budżet, powstały puste struktury, nie uzupełnialiśmy nawet magazynów amunicji...'' - stwierdza wojskowy. 
W Niemczech, mimo ponad 80 mln ludności, jest tylko 175 tysięcy żołnierzy. To niewiele więcej, niż wkrótce będzie w Polsce, bo MON chce 150 tysięcznej armi. ,,Niektóre rodzaje sił zbrojnych w ogóle zostały zlikwidowane: obrona powietrzna praktycznie nie istnieje. Mamy tylko trzy, cztery bataliony artyleryjskie, podczas gdy w okresie zimnej wojny było ich 85. To samo z batalionami pancernymi, mamy ich trzy, czwarty jest formowany – przed 1989 r. było ich 60–70'' - mówi Wittmann.
,,W  tej chwili Niemcy byłyby zdolne wystawić tylko jedną ciężką dywizję. Plan restrukturyzacji Bundeswehry zakłada, że takie dywizje będą trzy'' - dodaje generał.
Wojskowy zapewnił przy tym, że Niemcy nie myślą o stworzeniu własnego potencjału nuklearnego - w zupełności wystarczają im gwarancje amerykańskie. 
Pytany, czy w razie zagrożenia ze strony Rosji Niemcy przyszłyby Polsce z pomocą, Wittmann odparł: ,,Nie mam co do tego żadnych wątpliwości''. ,,Obrona Polski, podobnie jak Izraela, ma dla nas wymiar moralny'' - dodaje generał.
http://www.fronda.pl/a/niemcy-sie-zbroja-obronimy-polske-to-dla-nas-sprawa-moralnosci,101930.html

oraz:
http://www.fronda.pl/a/polka-ze-szwecji-ten-kraj-jest-skazany-na-samozaglade,101944.html

Zauważmy jedno w roku 2015 przyjechało do Niemiec ponad milion młodych islamistów, głównie mężczyźni w wieku poborowym. Przez dwa lata sporo ich Niemcy przyjęły.

Wcześniej Merkel w roku 2011 roku zlikwidowała poborową armie Niemiecką i przez lata obniżano wydatki na armie. A teraz nagle chce się zwiększyć wydatki na armie.

Moim zdaniem plan był prosty. Wpierw Niemiecki rząd osłabił Bundeswerę i oczywiści ja z patriotów aby w 2015 roku Bundeswera nie mogła obalić Merkel i zastopować przyjęcie przez te państwo około 2 milionów młodych islamistów. 

Teraz Niemcy chcą się zbroić a kogo będą przyjmować do swojej armii jak nie tych młodych islamistów!!!!

Dodatkowo Szwecja przyjęła tych islamistów także sporo, tak, ze jest ona na skraju upadku.

Co jeszcze ciekawsze zarówno Rosja jak i USA dozbrajają ogromnymi kwotami Arabie Saudyjską. 

Oczywiście wszyscy gadają głośno, że walczą z radykalnym islamem a jednak w rzeczywistości wspierają oni radykalny islam.

Czemu to służy???

Moim zdaniem sprawa jest prosta. Niemcy i Szwecja graniczą z Polską i innymi państwami Słowian. Te państwa przyjęły mnóstwo młodych islamistów aby ci w razie potrzeby zaatakowali i wymordowali Słowian i Polaków. Wcześniej władze spowodowały, że miliony Polaków i innych Słowian wyjechały za chlebem do państw UE, które obecnie są naszpikowane islamistami. W ten sposób Polska pozbyła się młodych mężczyzn którzy by mogli bronić narodu.

Obecnie rząd Polski sprowadził miliony Ukraińców do Polski którzy są pod wpływem ideologii Banderowskiej (która jest tak samo zbrodnicza jak islam).

Wygląda na to, że smoka nakazał Nierządnicy przygotowanie pułapki na Słowian w szczególności Polaków. 

Zobaczmy na te wersy:


Ap 17 napisał:(15) I mówi do mnie: Wody, które widziałeś, nad którymi rozsiadła się wszetecznica, to ludy i tłumy, i narody, i języki.

Zauważmy jedno w Apokalipsie wody oznaczają narody i języki.

A co czyni smok kiedy Niewiasta (symbol zaginionego Izraela, Słowian) ma zostać porwana na pustynie???


Ap 12 napisał:(15) I wyrzucił wąż z paszczy swojej za niewiastą strumień wody, aby ją strumień porwał.
(16) Lecz ziemia przyszła niewieście z pomocą i otworzyła swoją gardziel, i wchłonęła strumień, który smok wyrzucił z swojej paszczy.


Smok wypuszcza strumień wody.... czyli owych islamistów oraz banderowców.

sprawa dozbrojenia Arabii Saudyjskiej przez zarówno Rosja jak i USA ma inny sens.

Otóż na pustyni Arabskiej mają być osądzani Słowianie. A zatem logiczne jest, że Bóg pokazowo może zniszczyć Mekkę i Medynę i wygnać tamtejsze narody aby przygotować miejsce dla Niewiasty. Najwyraźniej sataniści po to zbroją Arabie Saudyjską aby ta obroniła się działaniem Boga. Zobaczmy te dwa wersy:

Ap 12 napisał:
(6) I uciekła niewiasta na pustynię, gdzie ma miejsce przygotowane przez Boga, aby ją tam żywiono przez tysiąc dwieście sześćdziesiąt dni.
(14) I dano niewieście dwa skrzydła wielkiego orła, aby poleciała na pustynię na miejsce swoje, gdzie ją żywią przez czas i czasy, i pól czasu, z dala od węża. 

Dwa razy jest wspomniane w tym rozdziale o miejscu na pustyni przygotowanym dla Niewiasty. Czyli, jest to bardzo ważne wydarzenie. 

Sataniści zatem maksymalnie starają się nie dopuścić do tego wydarzenia. Czyli osadu Boga Słowian na pustyni.

Chcą wszelkimi metodami zablokować ową ucieczkę oraz ochronić pustynie.

Cyryl

Liczba postów : 1385
Join date : 21/03/2015

https://cyryl27.wordpress.com/

Powrót do góry Go down

Wiadomości w świetle proroctw. - Page 26 Empty Re: Wiadomości w świetle proroctw.

Pisanie by lusia on 4th Listopad 2017, 23:56

Boże Ojcze chroń te dzieci....


Diabeł sprytnie je podszedł

http://gosc.pl/doc/4293724.Dzieci-podpisaly-cyrografy-na-balu-hallowenowym-w-Bytomiu
lusia
lusia

Liczba postów : 837
Join date : 18/03/2015
Skąd : wawa

http://mojaopoka.blogspot.com/

Powrót do góry Go down

Wiadomości w świetle proroctw. - Page 26 Empty Re: Wiadomości w świetle proroctw.

Pisanie by thewordwatcher on 28th Listopad 2017, 12:13

Kilka ciekawych informacji.

Jak doniosły media, 25 listopada Jonny Daniels, działający w Polsce lobbysta interesów tworu syjonistycznego, zorganizował w swoim domu w Warszawie „kolację szabasową”. Podejmowany był na niej przebywający z wizytą w naszym kraju Ajjub Kara, minister telekomunikacji z Tel Awiwu. Ze strony polskiej stawił się na niej cały zestaw znanych polityków PiS: wicepremier Mateusz Morawiecki, drugi wicepremier Piotr Gliński, wiceminister spraw zagranicznych Jan Dziedziczak, wicemarszałek Senatu Adam Bielan oraz poseł Arkadiusz Mularczyk.

Ajjub Kara poinformował, że celem jego wizyty w Polsce było namówienie polskiego rządu, aby pomógł tworowi syjonistycznemu nakłonić Unię Europejską do podjęcia nacisków na Iran.

(na podstawie onet.pl opracował A.D.)

Wiadomości w świetle proroctw. - Page 26 Pis10

'Członkowie' 'polskiego' (nie)rządu!

http://xportal.pl/?p=31860 
.........................................................

W niedzielę w Irlandii miało miejsce bezprecedensowe zgromadzenie modlitewne, wzorowane na polskim "Różańcu do granic". Irlandczycy wyszli w niedzielę na wybrzeża i modlili się w intencji wiary, a także w obronie życia nienarodzonych. Wydarzenie było prawdoppodobnie największym religijnym aktem tego rodzaju w Irlandii od prawie 40 lat.....

http://www.m.pch24.pl/irlandczycy-modlili-sie-na-wybrzezach-w-intencji-wiary-i-obrony-zycia-nienarodzonych,56423,i.html

...................................................

Czy proklamowany rok temu, 19 listopada 2016 roku w krakowskich Łagiewnikach – z udziałem Episkopatu Polski oraz Prezydenta Rzeczypospolitej – Akt Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana, powtórzony następnego dnia we wszystkich polskich kościołach w jakikolwiek sposób odmienił oblicze naszej ziemi?

Read more: http://www.pch24.pl/polska-chce-byc-krolestwem-chrystusa,56374,i.html

................................................................................

Kontrowersyjny polski polityk europoseł i prezes partii Wolność, Janusz Korwin Mikke, znowu wywołał skandal. Tym razem oświadczył, że jego zdaniem papież Franciszek może być ... wcieleniem Lucyfera. Na jego deklarację odpowiedział nawet polski Episkopat, który wezwał europosła do zaprzestania obrażania "uczuć religijnych" Katolików....

http://zmianynaziemi.pl/wiadomosc/wedlug-korwina-papiez-franciszek-moze-byc-wcieleniem-lucyfera

..................................................

A teraz najciekawsze.

Film z informacjami od Fulforda. [EN]Dłuższy czas nie ufałem Fulfordowi za wiele, ale w końcu okazało się, że wie bardzo wiele i większość jego informacji wcześniej czy później się potwierdza.

Tym razem podał on tyle informacji, że trudno to opisać.

Chazarska mafia (Deep State) zupełnie upada. W ten weekend nastąpił według niego rzeczywisty atak na CIA i skonfikowano wiele dokumentów, twardzieli oraz komputerów a w tym jest mnóstwo dowodów na wiele zbrodni, nie tylko CIA ale wielu polityków i mężów stanu.

Bush ojciec moze stanąć przed sądem za współudział w zabójstwie Kennedy'ego. Było 7  prób zamachów na Trumpa. Japonia i inne kraje zwyciężają Chazarską Mafię i jedynie Arabia Saudyjska i Izrael jeszcze nieco stawiają opór. Według Fulforda, samoloty USA bombardowały pola narkotykowe w Afganistanie i sa jakieś przecieki o poważnym powstrzymaniu przepływu narkotyków z Meksyku do USA. Następuje legalizacja marihuany w USA i to wszystko oznacza utratę olbrzymich ilosci $ dla chazarskiej mafii i CIA.

Dzieje się bardzo wiele, jak Trump zapowiadał miesiąc temu, i istnieje możliwość przejęcia kontroli USA nad Bankiem Federalnym.

W takim przypadku żaden kryzys nie dotknie USA! W kilku źródłach czytałem tą samą informację i wydaje się ona zgodna z faktami.

Kontrola rządowa banku i możliwość drukowania własnych pieniędzy pozwala na dobrobyt i brak długów.

Najprawdopodobniej jest to prawa. Polska za czasów komuny drukowała pieniądze, aczkolwiek Sowieci trzymali nad tym swoją brudną łapę.

Po to są Banki Rotszyldów, aby tylko oni mogli drukować pieniądze i obarczać nas coraz większymi długami.

Niemcy już mają potężny kryzys rządowy a grozi taki w Anglii, Włoszech, we Francji i chyba w Austrii.

A to oznacza pozbywanie się rządów syjonistycznych!!! Szanse na nowych 10-ciu króli, którzy wraz z Bestią rozszarpią Nierządnicę.

Dzieje sie taka masa wydarzeń i takich drastycznych, że media ze strachu przez chazarską mafią boją się o tym informować. FOX ma upaść czy też wpaść w inne ręce. Mają nastąpić masowe aresztowania wodzów fałszywych mediów.

Grozi aresztowanie szefowi Google, Facebook (Zuckerman) i właściciela Amazon.

USA są na drodze odzyskania 100 trylionów $ na podstawie danych z CIA.

Jest tego znacznie, znacznie więcej i wiele wskazuje na to, że to w większości prawda.

Fulford podaje, że większość dziennikarzy panicznie boi się śmierci z rąk gangsterów chazarskiej mafii i nie raportuje tych informacji.

I jeszcze jedno: Aleks Jones to agent CIA, prowokator opłacany przez CIA. Także będzie miał kłopoty.

Czyli dzieje się mnóstwo przeciwko nasieniu węża, czyli chazarskiej mafii.

Ale czy to jest część planu III WŚ?

Czy Bóg na to pozwoli?


A może to zależy od postawy Ludu Bożego!?
thewordwatcher
thewordwatcher
Admin

Liczba postów : 3342
Join date : 18/03/2015
Skąd : Perth, Australia

http://zbawienie.com

Powrót do góry Go down

Wiadomości w świetle proroctw. - Page 26 Empty Re: Wiadomości w świetle proroctw.

Pisanie by lusia on 29th Marzec 2018, 00:28

Sodomisci juz w Polsce atakują swoim chorym " światem"


http://www.m.pch24.pl/slupsk-wprowadza-seksedukacje-wedlug-projektu-po,59234,i.html
lusia
lusia

Liczba postów : 837
Join date : 18/03/2015
Skąd : wawa

http://mojaopoka.blogspot.com/

Powrót do góry Go down

Wiadomości w świetle proroctw. - Page 26 Empty Re: Wiadomości w świetle proroctw.

Pisanie by huberkinky on 1st Kwiecień 2018, 11:40

Wiadomości raczej niezwykłe i... warto o nich wiedzieć, ale nie warto zbytnio się nimi podniecać.

Informacje te są warte naszej wiedzy ale polegać na nich raczej nie można.

https://translate.google.com/translate?sl=en&tl=pl&js=y&prev=_t&hl=en&ie=UTF-8&u=http%3A%2F%2Fbeforeitsnews.com%2Falternative%2F2018%2F03%2Fhuge-battle-event-cover-up-the-fallen-angels-3605117.html&edit-text=

W tym linku są przypuszczenia, że szatan został wyrzucony z nieba wraz z upadłymi aniołami.Ten film pokazuje, ze rzekomy meteor to jakiś pojazd kosmiczny lub kontrolowana rakieta. Mas media oraz YTube usuwają materiały na temat tego incydentu. Widziałem lepsze materiały.

Wydarzyło się to 16 Stycznia tego roku.

Wielu braci i sióstr, wielu ludzi dobrej woli zauważyło, że od tego momentu niemal piekło rozpętało się na ziemi. Ja osobiście to także potwierdzam i na forum mówiliśmy o tym.

W tym filmie jest znany hit, który mówi o upadku aniołów z nieba. Film został wydany rok wcześniej, 2 Maja 2017.Ma olbrzymią ilość obejrzeń. Czyżby nas przygotowywano do tego wydarzenia!?

Materiałów jest sporo na temat tych 'meteorów' zmieniających' kierunki.

Moim zdaniem to jest nieco za mało, jak na takie światowe wydarzenie jak wylot szatana i upadłych z nieba.

Ale... warto o tym wiedzieć na wszelki wypadek i... sam nadal doświadczam sporych problemów.

Liryka tego utworu...

Najpierw wszystko
Mówię wszystkie słowa w mojej głowie
Jestem zwolniony i zmęczony sposobem, w jaki to się stało, oh, och
Sposób, w jaki to się potoczyło, oh, och
Druga rzecz druga
Nie mów mi, co myślisz, że mogę być
Jestem tym na żaglu, jestem panem mojego morza, oh ooh
Pan mojego morza, och, och
Byłem zepsuty od najmłodszych lat
Biorąc moje dąsanie się do mas
Zapisz moje wiersze dla nielicznych
Ten spojrzał na mnie, wziął mnie, potrząsnął do mnie, czując mnie
Śpiewa z bólu serca z bólu
Odbieram moją wiadomość od żył
Mówienie mojej lekcji z mózgu
Oglądanie piękna przez
Uczyniłeś mnie, uczyniłeś mnie wierzącym, wierzącym
(Ból, ból)
Łamiesz mnie, budujesz mnie, wierzącym, wierzącym
(Ból)
Och, niech kule fruwają, niech padają
Moje życie,…
huberkinky
huberkinky

Liczba postów : 162
Join date : 27/02/2018
Skąd : Perth, Australia

http://www.zbawienie.com proroctwa.com

Powrót do góry Go down

Wiadomości w świetle proroctw. - Page 26 Empty Re: Wiadomości w świetle proroctw.

Pisanie by huberkinky on 2nd Kwiecień 2018, 04:31

Mamy także inną niezwykłą wiadomość.

https://translate.google.com/translate?sl=en&tl=pl&js=y&prev=_t&hl=en&ie=UTF-8&u=http%3A%2F%2Fwww.dailymail.co.uk%2Fnews%2Farticle-5567801%2FChinese-space-station-hurtling-Earth-set-enter-atmosphere-hours.html&edit-text=

O chińskiej stacji kosmicznej, która ma spaść lada chwila na ziemię.

Proszę sprawdzić także oryginalny artykuł po angielsku, aby widzieć filmy i zdjęcia.

http://www.dailymail.co.uk/news/article-5567801/Chinese-space-station-hurtling-Earth-set-enter-atmosphere-hours.html

W tłumaczeniu tego nie ma.

A jeżeli to nie stacja chińska a... szatan wyrzucony z nieba!?

Nie mówię tak czy owak, ale znając zawsze kłamiące media wszystko jest możliwe, zwłaszcza to, że media nasienia węża są oczywiście po stronie szatana i nigdy nie przedstawią go z negatywnej strony.

Czyli nigdy nie powiedzą, ze ich 'bóg' został wyrzucony z nieba.

To jest raczej oczywiste.

W natłoku kłamliwych informacji warto znać różne opcje.

Warto oba posty brać pod uwagę!
huberkinky
huberkinky

Liczba postów : 162
Join date : 27/02/2018
Skąd : Perth, Australia

http://www.zbawienie.com proroctwa.com

Powrót do góry Go down

Wiadomości w świetle proroctw. - Page 26 Empty Re: Wiadomości w świetle proroctw.

Pisanie by anileve on 2nd Kwiecień 2018, 20:17

Nie mam dowodów,ale właśnie w styczniu widziałam na południowym wschodzie takie światła jak w wyższym filmie, dokładnie 1.40 takie trzy światła ,większe,mniejsze i najmniejsze. To duże jak by weszło w to małe,a to małe weszło w to najmniejsze i zniknęło.przechodząc jedno w drugie,zostawiało na chwile ogon poświaty. Na filmie nie widać tak dokładnie, u mnie były dość duże i bardzo wyraźne,podkreślę jeszcze że mieszkam w mieście i mimo świateł ulicznych,było to widać idealnie.

anileve

Liczba postów : 102
Join date : 18/03/2015
Age : 50
Skąd : Gniezno

Powrót do góry Go down

Wiadomości w świetle proroctw. - Page 26 Empty Re: Wiadomości w świetle proroctw.

Pisanie by huberkinky on 9th Kwiecień 2018, 02:30

Chyba zaczyna się na ostro w Syrii.

Masa ekspertów od teorii konspiracyjnych ostrzegała świat o planowanym FAŁSZYWYM ataku bronią chemiczną, rzekomo użytą przez Assada na ludność cywilną.

Taki atak nastąpił i zanim kurz z eksplozji opadł, Trump nazwał Assada zwierzęciem i zaczyna się najprawdopodobniej wielka wojna.

https://translate.google.com/translate?sl=en&tl=pl&js=y&prev=_t&hl=en&ie=UTF-8&u=http%3A%2F%2Fhalturnerradioshow.com%2Findex.php%2Fnews%2Fworld-news%2F2346-urgent-after-syria-chlorine-attack-trump-calls-assad-animal-says-heavy-price-to-pay-russian-military-assets-being-moved-from-joint-bases-air-defenses-put-on-high-alert&edit-text=

W liku są nawet puste karnistry z gazem niemieckiej produkcji.

Ciekawe, czy nie znaleziono na nich osobistych podpisów Assada!?
huberkinky
huberkinky

Liczba postów : 162
Join date : 27/02/2018
Skąd : Perth, Australia

http://www.zbawienie.com proroctwa.com

Powrót do góry Go down

Wiadomości w świetle proroctw. - Page 26 Empty Re: Wiadomości w świetle proroctw.

Pisanie by Zwykły on 10th Kwiecień 2018, 23:33

Przesłuchanie szefa FB odbieracie jako teatrzyk czy to na serio wszystko?

Zwykły

Liczba postów : 161
Join date : 18/03/2015

Powrót do góry Go down

Wiadomości w świetle proroctw. - Page 26 Empty Re: Wiadomości w świetle proroctw.

Pisanie by huberkinky on 11th Kwiecień 2018, 03:07

Najprawdopodobniej zanosi się na wielką wojnę w Syrii.

Wiadomości ze świata
Terrible War Developments Na noc; Syria - sytuacja "krytyczna"

Kategoria: Wiadomości ze świata
 Wtorek, 10 kwietnia 2018 11:18

42 komentarzy
***** BULLETIN **** Rosja Państwowa telewizja mówi obywatelom "Co zabrać do schronu po bombach" (patrz Aktualizacja z dołu)

Poważny rozwój wydarzeń nastąpił z dnia na dzień w związku z trwającą sytuacją w Syrii. Wszyscy moi dawni koledzy ze Wspólnoty Wywiadowczej mówią mi, że Stany Zjednoczone, Wielka Brytania i Francja umieściły swoje jednostki wojskowe na Bliskim Wschodzie na ALERT, ponieważ to, co jest najbardziej prawdopodobne, to ZRÓWNOWAŻONY bezpośredni atak przeciwko Syrii w USA / Wielkiej Brytanii / Francji jak dziś wieczorem! Ten artykuł będzie ZAKTUALIZOWANY NA ŻYWO już dziś (wtorek, 10 kwietnia 2018 r.).

Jednostki British Air Force na Cyprze są otwarcie ładowane bombami, pociskami i amunicją. Rosyjska Flota Bałtycka ogłosiła ostrzeżenie o walce. Rosyjskie strategiczne bombowce są w powietrzu nad Morzem Śródziemnym, załadowane rakietami typu "powietrze-do-statku", a rosyjskie siły powietrzne prowadzą ciężkie patrole bojowe w całym regionie.

Ta sytuacja jest jak ogromna kupa dynamitu czekającego na iskrę, która wybuchnie bezpośrednią wojnę między Rosją, USA / NATO i regionalnymi potęgami na Bliskim Wschodzie.

Rosja, jedyny kraj, który uzyskał pozwolenie od syryjskiego rządu na pobyt w tym kraju, powiedział USA / Wielkiej Brytanii i Francji, że NIE POZWALAJĄ na kolejny atak na ich sojusznika, Syrię. Rosja wyjaśniła, że ​​będzie kontratakować; zestrzeliwując wszelkie pociski wystrzeliwane w Syrii, zestrzeliwując wszystkie samoloty atakujące Syrię, a następnie atakując każdy statek Marynarki Wojennej, który wystrzelił takie pociski i bazy lotnicze, z których wystrzelono atakujące samoloty!

USA / Wielka Brytania / Francja twierdzą, że atak chemiczny został popełniony 4 dni temu przeciwko niewinnym cywilom na przedmieściach Damaszku zwanym wschodnią Ghoutą. Atak polegał na użyciu gazu chlorowego i prawdopodobnie agenta nerwowego.

Raporty są różne, mówiąc, że zabito od 40 do 161 cywilów, a ponad 1000 innych zostało rannych.


USA / Wielka Brytania / Francja obwiniają ten "atak" o rząd syryjski, ale dowody z tego obszaru pokazują Cylindry chloru produkowane przez MERCK w ich zakładzie Schudgardt w Niemczech. Oznacza to, że Chlor został dostarczony przez Niemcy, kraj NATO. Oto jedno zdjęcie dowodowe:MERCK dotychczas NIE DZIAŁAŁA, aby odpowiedzieć na moje zapytania medialne, które cytowały numer seryjny na jednym z tych butli z chlorem. Skontaktowałem się z MERCK w Niemczech, szukając odpowiedzi na pytanie, kto kupił ten cylinder, kiedy, komu dostarczono ten cylinder, gdzie i kiedy? MERCK w Niemczech nie odpowiedział.

Następnie zadzwoniłem do centrali światowej MERCK, która znajduje się w moim stanie rodzinnym w stanie New Jersey. Julie Ann z National Call Center MERCK powiedziała mi, że nie jest w stanie przekonać kogokolwiek ze swojej grupy Global Communications Group do odpowiedzi na moje pytanie, a oni skontaktują się ze mną ponownie. Nie otrzymano takiego połączenia zwrotnego od MERCK. Co kryje MERCK?

Oczywiste jest, że gigant chemiczny / farmaceutyczny ma informacje o tym, kto sprzedał gaz chlorowy, kiedy został sprzedany i komu został on dostarczony; dlaczego MERCK nie dostarczy informacji teraz, gdy firma wie, że jej produkt został użyty w ataku broni chemicznej masowo morderczym? Kto chroni firmę MERCK, nie ujawniając informacji?

Akcjonariusze w MERCK mogą chcieć zadać sobie pytanie, czy chcą nadal prowadzić akcje w korporacji, która ukrywa informacje dotyczące ZBRODNIENIA PRZECIWKO LUDZKOŚCI? A teraz, gdy te informacje są tutaj publicznie dostępne, inni akcjonariusze MERCK mogą chcieć wydostać się z MERCK zanim potencjalna lawina ludzi zdecyduje, że powinni odciąć się od tego stada.

 

PRZYGOTOWYWANIE WOJEN
W nocy, jednostki wojskowe w Syrii od Syryjskiej Armii Arabskiej, wspierany przez Iran Hezbollah i Rosja otrzymały rozkaz, by rozpocząć ODMÓWIENIE od kilku baz, w oczekiwaniu na atak wojskowy USA / Wielkiej Brytanii / Francji.

Rosyjskie Siły Powietrzne posortowały co najmniej dwa samoloty wczesnego ostrzegania (A-50) nad wschodnią i zachodnią Syrią, z których każda jest chroniona przez dwa myśliwce rosyjskich sił powietrznych (RuAF).

Brytyjskie wojsko na Cyprze zostało postawione w stan gotowości do działań wojskowych w Syrii, zgłaszając "niezwykłą" działalność.

Rosyjska Flota Czarnomorska ogłosiła ostrzeżenie na wysokim szczeblu dla wszystkich statków, ponieważ amerykańskie ponadnarodowe siły uderzeniowe z udziałem Wielkiej Brytanii i Francji stanęły w obliczu zarzutów o broń chemiczną w Syrii. Atak spodziewany jest w ciągu najbliższych 24 godzin.

RuAF jest bardzo aktywny w Syrii, a wiele samolotów lata w pobliżu jego wybrzeża, amerykański okręt podwodny P-8 POSEIDON był właśnie monitorowany, zbierając sygnał i elektroniczną inteligencję u wybrzeży Syrii, a obecnie znajduje się niedaleko Libanu.

Rosyjskie bombowce strategiczne latają nad Morzem Kaspijskim i nad Iranem, w pełni obciążone zasięgiem Kh-55SM do 3000 km pocisków samosterujących. Pociski te są wysyłane drogą powietrzną i są znane jako niezwykle precyzyjne zabójcy statków.

US Warships podobno zbiega się w basenie Morza Śródziemnego, a Pentagon już przyznał USS Donald Cook jest na stacji
Angielska wersja, znacznie więcej...http://halturnerradioshow.com/index.php/news/world-news/2354-terrible-war-developments-overnight-syria-situation-going-criticalCo jest ciekawe, podobno Rosja ma skuteczne zagłuszanie radarów i systemów bezpieczeństwa US armii.


A może jest to próba odwrócenia naszej uwagi od czegoś innego?


Niemniej reakcja Trumpa dążącego do wojny z Turcją wskazuje, ze rzeczywiście jest on agentem Watykanu i Deep State. Jakoś nadal nie widać masowych aresztowań pedofilów.


Czyli Trump to kolejny pro wojenny wróg ludzkości, podobny do Obamy, ale jeszcze większy kłamca niż Obama.

Trump został wybrany na prezydenta po to, aby skończyć z wojnami i rozpocząć odbudowę USA. Przed wyborami wielokrotnie i przez kilka lat twierdził, że wojny na Bliskim Wschodzie kosztują USA olbrzymie pieniądze i przynoszą same straty dla USA oraz tworzą wrogą barierę B. Wschodu przeciwko USA. To wszystko okazuje się jednym wielkim kłamstwem Trumpa.
huberkinky
huberkinky

Liczba postów : 162
Join date : 27/02/2018
Skąd : Perth, Australia

http://www.zbawienie.com proroctwa.com

Powrót do góry Go down

Wiadomości w świetle proroctw. - Page 26 Empty Re: Wiadomości w świetle proroctw.

Pisanie by huberkinky on 18th Kwiecień 2018, 03:54

huberkinky
huberkinky

Liczba postów : 162
Join date : 27/02/2018
Skąd : Perth, Australia

http://www.zbawienie.com proroctwa.com

Powrót do góry Go down

Wiadomości w świetle proroctw. - Page 26 Empty Re: Wiadomości w świetle proroctw.

Pisanie by Zwykły on 13th Maj 2018, 12:28

Nadchodzący tydzień może być bardzo gorący!

Temperatura wzrośnie jeszcze bardziej w przyszłym tygodniu, gdy prezydent USA przeprowadzi kontrowersyjny ruch, a mianowicie przeniesie swoją ambasadę z Tel Awiwu do Jerozolimy. Ma to nastąpić w poniedziałek, w 70. rocznicę powstania Izraela

Następnego dnia, gniewni Palestyńczycy uczczą „Nakba” czyli „dzień katastrofy” – kiedy tysiące ich przodków zostały zmuszone do opuszczenia swoich domów w 1948 roku.

Grupa terrorystyczna Hamas, która działa w Strefie Gazy, planuje przemaszerować ze 100 tys palestyńskich cywilów na granicę z Izraelem i wtargnąć na jego terytorium. Jakby tego było mało, również w przyszłym tygodniu rozpocznie się święty dla muzułmanów miesiąc Ramadan. „Na pewno będzie rozlew krwi” – zapowiedział Amos Harel, analityk ds. Bezpieczeństwa gazety „Haaretz”.

Córka Trumpa Ivanka i Jared Kushner pojawią się w poniedziałek w Jerozolimie, żeby świętować przeniesienie ambasady. Istnieje obawa, że właśnie wtedy Iran zdecyduje się a atak rakietowy. Pociski miałby spaść właśnie na to miasto

http://nczas.com/2018/05/11/izrael-prze-do-wojny-moze-zaczac-sie-juz-w-przyszlym-tygodniu-wyslemy-hezbollah-i-iranczykow-do-epoki-kamienia-lupanego-odbudowa-ich-krajow-zajmie-im-50-lat/

Zwykły

Liczba postów : 161
Join date : 18/03/2015

Powrót do góry Go down

Wiadomości w świetle proroctw. - Page 26 Empty Re: Wiadomości w świetle proroctw.

Pisanie by Sponsored content


Sponsored content


Powrót do góry Go down

Strona 26 z 34 Previous  1 ... 14 ... 25, 26, 27 ... 30 ... 34  Next

Powrót do góry


 
Permissions in this forum:
Nie możesz odpowiadać w tematach