Go down
Lotion
Lotion
Liczba postów : 215
Join date : 16/12/2015
Skąd : Warszawa

Watykan - Wielka Nierządnica - Page 22 Empty Re: Watykan - Wielka Nierządnica

on 1st Styczeń 2018, 20:30
Message reputation : 100% (4 votes)
Czy oby na pewno Nierządnica to Watykan??

Od dłuższego czasu zakładamy, że nierządnica to Watykan, a analiza fragmentu z Objawienia Jana wydaje się to potwierdzać. Jednak, gdy przyjrzymy się nierządnicy pod kątem wszystkich proroctw, to okazuje się, że Watykan nie koniecznie tu pasuje, lub przynajmniej nie on jeden pasuje do opisu wszetecznicy.

Nie będę rozpisywać się o nierządnicy – Watykanie, bo każdy z nas dokładnie zna główne założenia tej hipotezy i są one raczej oczywiste.

Dlatego skupie się jedynie na moich przemyśleniach, dotyczących nierządnicy i tego kim może być.

Zakładamy, że nierządnica to wielkie miasto, swego rodzaju stolica, tworu zwanego Wielki Babilon, a sam Babilon Wielki to system/królestwo, którego nierządnica jest matką. Twórcą wszetecznicy, czyli głowy systemu jest sam szatan.

Nierządnica to nie dosłownie miasto, lecz grupa ludzi. Sytuacja identyczna jak w przypadku, gdy Bóg zwraca się do Babilonu, Tyru, Izraela czy Edomu, nie zwraca się do miasta, lecz ludzi.

W przypadku nierządnicy jest dokładnie tak samo, Bóg nie mówi o mieście lecz o konkretnej grupie ludzi, którą według mnie jest elita żydowska, czyli głowa i ogon fałszywego Narodu Wybranego, które analogicznie jak w przypadku prawdziwego Izraela zostaną odcięte, pozostała część fałszywego Izraela, przyjdzie i odda pokłon rzeczywistemu Narodowi Wybranemu:

(1) I przyszedł jeden z siedmiu aniołów, mających siedem czasz, i tak się do mnie odezwał: Chodź, pokażę ci sąd nad wielką wszetecznicą, która rozsiadła się nad wielu wodami, (2) z którą nierząd uprawiali królowie ziemi, a winem jej nierządu upijali się mieszkańcy ziemi.
(Objawienie Jana 17).

Jeśli w miejsce wszetecznicy wstawimy żydów, to nadal wszystko się zgadza.

Bo fakt, że rozsiadła się nad wieloma wodami, oznacza wiele narodów,mówiąc kolokwialnie żydzi są wszędzie, mają ukrytą kontrolę nad każdym państwem, wiele istotnych stanowisk w  różnych państwach jest obsadzonych przez żydów.

Królowie ziemi, uprawiali z nią nierząd, to jest dokładnie to samo, co podpisanie cyrografu z diabłem, dosłownie stają się jej niewolnikami, dla zaspakajania własnych potrzeb, realizują  zachcianki nierządnicy.
I tu wystarczy obserwacja, by dojść kto komu służy.

Czy rzeczywiście Watykan jest nad żydami?
Czy to nie papież Franca całował żydowskie elity po rękach?
Czy  to nie na naukach Pawła- żyda stoją fundamenty religii katolickiej?
Czyj plan realizowano przy wojnach światowych?

Watykanu czy jednak żydów, którzy zagarnęli ziemie Izraela i do dziś doją wszystkie kraje z pieniędzy na poczet odszkodowań, za „straty” poniesione w II wojnie światowej? Każdy prezydent, papież, król itd. ma postawę sługi względem elit żydowskich, a jeśli nie ma, to bardzo szybko jest usuwany.

(3) I zaniósł mnie w duchu na pustynię. I widziałem kobietę siedzącą na czerwonym jak szkarłat zwierzęciu, pełnym bluźnierczych imion, mającym siedem głów i dziesięć rogów. (4) A kobieta była przyodziana w purpurę i w szkarłat, i przyozdobiona złotem, drogimi kamieniami i perłami; a miała w ręce swej złoty kielich pełen obrzydliwości i nieczystości jej nierządu.
(Objawienie Jana 17).

Kobieta przyodziana jest w purpurę i szkarłat, które oznaczają godność królewską:
(27) Wówczas żołnierze namiestnika zabrali Jezusa na zamek i zgromadzili wokół niego cały oddział. (28) I zdjęli z niego szaty, i przyodziali go w płaszcz szkarłatny. (29) I uplecioną z ciernia koronę włożyli na głowę jego, a trzcinę dali w prawą rękę jego, i upadając przed nim na kolana, wyśmiewali się z niego i mówili: Bądź pozdrowiony, królu żydowski! 
(Mateusza 27).

Czym jest wino nierządu, którym upijali się mieszkańcy ziemi?

To wszystko, to czym żydzi kontrolowali i zniewalali ludzi, w czym pomagali im upadli aniołowie, również służący szatanowi:  każdą religia to sprawka upadłych i demonów (objawienia, wizję), ale by to było bardziej wiarygodne podstawia się fałszywych proroków, kapłanów, cudotwórców, świadków, a to już domena żydów.

W głównej jednak mierze żydzi skupiają się na chrześcijanach, bo wśród nich jest prawdziwy Naród Wybrany.

W żadnej religii nie było tyle objawień, wizji, pseudo znaków i cudów, które mają zwieźć ludzi, szatan wszelkie siły i moce skupia właśnie na chrześcijanach, ponieważ w ten sposób kontroluje nieświadomy swego pochodzenia Naród Boga, skutecznie również odwracając go od Boga (bałwochwalstwo, przeinaczanie prawa Bożego, zbawienie z wiary itd.).

Kolejną formą zniewolenia ludzi jaką stosują żydzi, a której Bóg zabrania jest lichwa, w której żydzi są mistrzami.
Cała bankowość, rożnego rodzaju kredyty, pożyczki zaciągane na wysokie procenty, a potem ściągane za pomocą sądów, komorników i windykatorów z ogromnymi nadwyżkami, to lichwa. I nie chodzi o, to, że my bierzemy pożyczkę, a potem ją spłacamy, lub jeśli nie jesteśmy w stanie to nas dosłownie okradają.

Chodzi o nie uczestniczenie w lichwie z pozycji dającego pożyczkę, uczestnicząc w tym procederze, bez względu na to czy pracujemy w bankowości, czy jesteśmy komornikiem, dopuszczamy się grzechu względem bliźniego. Podobna sytuacja jest w przypadku takich dziedzin jak medycyna, sądownictwo, szkolnictwo i wiele innych. Nie wolno nam przykładać ręki do kłamstwa i niesprawiedliwości, mamy wyjść z systemu, który nierządnica tworzy. Jeśli jesteś przedstawicielem medycznym i masz świadomość, że koncern farmaceutyczny w rzeczywistości zabija, nie leczy, a mimo to sprzedajesz jego produkty, to jesteś tak samo winny jak on, jeśli wydajesz wyroki uniewinniające dla winnego, jesteś winny, jeśli uczysz kłamliwych nauk tych najmniejszych tego świata, jesteś winny.  

Tolerancja to również wymysł żydów, bo czym jest tolerancja, w najczęstszych przypadkach to akceptowanie homoseksualizmu, pedofili, zoofili itp. czyli dewiacji, które dla Boga są obrzydliwością. Nie chodzi o sądzenie tych, którzy się tego dopuszczają, bo to Bóg będzie sądził nas wszystkich, ale chodzi o to, by stać po stronie Boga i Jego Prawa.

(4) I usłyszałem inny głos z nieba mówiący: Wyjdźcie z niego, ludu mój, abyście nie byli uczestnikami jego grzechów i aby was nie dotknęły plagi na niego spadające, (5) gdyż aż do nieba dosięgły grzechy jego i wspomniał Bóg na jego nieprawości. 
(Objawienie Jana 18).

Jeśli będziemy przykładać rękę do kłamstwa i niesprawiedliwości tego świata, zostaniemy osądzeni tak samo, jak Ci którzy są jego twórcami. W powyższym fragmencie mowa o Babilonie Wielkim, czyli systemie, który panuje właściwie nad wszystkim, zaczynając od religii, poprzez prawo, medycynę itd. na bankowości kończąc.

Skoro nierządnica, to ludzie nie miasto, to czemu Jan w swojej wizji widział wielkie miasto?

Takie pytanie od razu się nasuwa, gdy przypominamy sobie fragmenty o nierządnicy. Oczywiste jest, że nierządnica musi mieć siedzibę, sekret jednak tkwi w tym, że to nie jest ciągle to samo miejsce.

W takim razie, gdzie jest teraz?

Obecnie nierządnica sposobi się do zajęcia miasta, ostatniego miasta  przed jej zniszczeniem. I to właśnie to miasto widział Jan w swojej wizji, wszak miał on wizję tego, co będzie się działo w czasach końca. Jedną z dawnych siedzib nierządnicy znamy:

(12) Aniołowi Kościoła w Pergamie napisz tak: To mówi Ten, który posiada miecz ostry, obosieczny. (13) Wiem, że mieszkasz tam, gdzie znajduje się tron szatana; wiem, że ty trwasz wiernie przy moim imieniu, że nie zaparłeś się mojej wiary nawet za dni Antypasa, mojego wiernego świadka, który został zabity u was, tam, gdzie znajduje się siedziba szatana.
(Objawienie Jana 2).

Co do kolejnych nie ma pewności, możemy podejrzewać jedynie po tym, gdzie obecnie znajduje się tron (Berlin?), ile w tym prawdy nie wiadomo. Ilość siedzib może sugerować fragment o siedmiu pagórkach, nad którymi rozsiadła się nierządnica.

(5) A na czole jej wypisane było imię o tajemniczym znaczeniu: Wielki Babilon, matka wszetecznic i obrzydliwości ziemi. (6) I widziałem tę kobietę pijaną krwią świętych i krwią męczenników Jezusowych. A ujrzawszy ją, zdumiałem się bardzo. (7) I rzekł do mnie anioł: Dlaczego zdumiałeś się? Wyjaśnię ci tajemnicę kobiety i zwierzęcia, które ją nosi i ma siedem głów i dziesięć rogów. 
(Objawienie Jana 17).

Zastanawiało mnie dlaczego Jan był zdumiony, co nim tak wstrząsnęło?

Skoro widział już wcześniej i smoka i niewiastę w wizjach, tu zobaczył bestie, która też nie zrobiła na  nim wrażenia.  Mało prawdopodobny, by ujrzał Watykan, bo Jan Watykanu nie znał, a poza tym

Watykan nie ma nic wspólnego z Bogiem, dlatego Jana nie zaskoczyłby widok pogańskiego miasta.

Jan w jednej z wizji widział niewiastę (Izrael) i to było dla niego zrozumiałe, jednak gdy zobaczył kobietę na zwierzęciu, był zaskoczony, ponieważ te dwie wizje były z pozoru sprzeczne ze sobą.

Dlaczego?

Pierwsza wizja pokazywała lud, a druga miasto.

Jan w wizji na pustyni ujrzał kobietę zasiadającą w jej ostatniej siedzibie i to właśnie to miasto wstrząsnęło Janem. To, że Jan został zabrany na pustynie nie jest przypadkowe:
(34) I sprawię, że ustanie w miastach judzkich i na ulicach Jeruzalemu głos wesela i głos radości, głos oblubieńca i głos oblubienicy, gdyż ziemia stanie się pustynią. (księga Jeremiasza 7:34).
(26) Spojrzałem - a oto pole urodzajne stało się pustynią, a wszystkie jego miasta zburzone przed Panem przez żar jego gniewu. (27) Gdyż tak mówi Pan: Cały kraj stanie się pustynią, jednakże całkiem go nie zniszczę.
(Jeremiasza 4).

Jan w kobiecie niesionej przez bestię zobaczył miasto, które znał, zobaczył Jerozolimę:

(21) Jakąż nierządnicą stało się to miasto wierne, niegdyś pełne praworządności, sprawiedliwość w nim mieszkała, a teraz mordercy! (22) Twoje srebro obróciło się w żużel, twoje wino zmieszane z wodą. (23) Twoi przewodnicy są buntownikami i wspólnikami złodziei, wszyscy lubią łapówki i gonią za darami, nie wymierzają sprawiedliwości sierocie, a sprawa wdów nie dochodzi przed nich. (24) Dlatego tak mówi Pan Zastępów, Mocarz Izraela: Biada! Ulżę sobie na moich nieprzyjaciołach i pomszczę się na moich wrogach!(25) I zwrócę swoją rękę przeciwko tobie, i wytopię w tyglu twój żużel, i usunę wszystkie twoje przymieszki. (26) I przywrócę ci twoich sędziów jak niegdyś, i twoich radców jak na początku. Potem nazywać cię będą grodem sprawiedliwości, miastem wiernym. 
(Izajasza 1).

i tu kolejny fragment:

(30) A ty, co Jerozolimo w tym czasie czynisz? Jakże ty możesz przyodziewać się w purpurę? Jak możesz przystrajać się klejnotami ze złota, i oczy sobie malować? Niepotrzebnie tak się upiększasz. Pogardzają już tobą twoi kochankowie i tylko czyhają na twoje życie. (31) Tak, słyszę głos jakby niewiasty w bólach rodzącej, jęki jakby wydającej na świat pierworodnego. Jest to wołanie Córy Syjonu, oddechu szukającej i wyciągającej ręce: Biada mi, bo moje życie jest w rękach morderców. 
(Jeremiasza 4).

Trzeba pamiętać, że Jan zobaczył dokładnie to, co się stanie w czasach końca, a więc to, co się dopiero zadzieje.

Czy Jerozolima jest nierządnicą dosłownie? Nie.

Miasto samo w sobie jest święte, ale chodzi o ducha miasta, czyli jego mieszkańców.  Szatan zmieniał lokalizacje swojego tronu (Berlin), nawet królowie ziemi, często przenosili swoje  siedziby, ba nawet przenoszono stolice, z miasta do miasta. I tu jest dokładnie tak samo ostatnim miastem, które nierządnica ustanowi swoją siedzibą będzie Jerozolima. I to właśnie ostatnią, najważniejszą siedzibę nierządnicy widział Jan w swojej wizji.
O tym, że nierządnica się przemieszcza świadczy również ten fragment:

(1) I doszło mnie słowo Pana tej treści: (2) A ty, synu człowieczy, zanuć pieśń żałobną nad Tyrem, (3) I mów do Tyru: Ty, który mieszkasz u dojścia do morza, handlarko ludu na wielu wyspach - tak mówi Wszechmocny Pan: Tyrze, ty sobie pomyślałeś: Jestem nieskończenie pięknym okrętem. (4) W samym sercu mórz są twoje granice, budowniczowie twoi nadali ci kształt nieskończenie piękny.
(Ezechiela 27).

Nierządnica nazywana jest okrętem (dryfuje po wodach), co też zgadza się ze słowami, że rozsiadła się nad wieloma wodami, a dosłownie porusza się między narodami.

Dlaczego nierządnica wybiera Jerozolimę na swoje miasto?

Bo realizuje zamysł szatana, którego pragnieniem jest postawić swój tron, w mieście Boga.

Czy dojdzie do tego?

Prawdopodobnie szatan postawi swój tron w Jerozolimie, ale nie zdąży na nim zasiąść jako władca, bo zostanie zmuszony do przekazania mocy, władzy i tronu bestii.

Wiemy, że żydzi mieszali się z prawdziwym Narodem Wybranym, by potem móc się pod niego podszywać i już od dawna Bóg zapowiadał żydom, że nie ujdą przed Gniewem Bożym:

14) Dlatego słuchajcie słowa Pana, wy szydercy, panujący nad tym ludem, który jest w Jeruzalemie! (15) Ponieważ mówicie: Zawarliśmy przymierze ze śmiercią i z krainą umarłych mamy umowę, więc gdy nadejdzie klęska potopu, nie dosięgnie nas, gdyż kłamstwo uczyniliśmy naszym schronieniem i ukryliśmy się pod fałszem, (16) dlatego tak mówi Wszechmocny, Pan: Oto Ja kładę na Syjonie kamień, kamień wypróbowany, kosztowny kamień węgielny, mocno ugruntowany: Kto wierzy, ten się nie zachwieje. (17) I uczynią prawo miarą, a sprawiedliwość wagą. Lecz schronienie kłamstwa zmiecie grad, a kryjówkę zaleją wody. (18) I wasze przymierze ze śmiercią zostanie zerwane, a wasza umowa z krainą umarłych nie ostoi się. Gdy nadejdzie klęska potopu, zostaniecie zdeptani. 
(księga Izajasza 28).

Oczywiste jest, że wody które spadną na nierządnice/żydów, to bestia, 10 króli i ich armia, która wykona na nierządnicy zamysły Boga:

(16) A dziesięć rogów, które widziałeś, i zwierzę, ci znienawidzą wszetecznicę i spustoszą ją, i ogołocą, i ciało jej jeść będą, i spalą ją w ogniu. 
(Objawienie Jana 17)

(7) Ile sam siebie uwielbiał i rozkoszy zażywał, tyle udręki i boleści mu zadajcie; gdyż mówi w sercu swoim: Siedzę jak królowa, wdową nie jestem, a żałoby nie zaznam. (8 Dlatego w jednym dniu przyjdą jego plagi, śmierć i boleść, i głód, i spłonie w ogniu; bo mocny jest Pan, Bóg, który go osądził. (9) I zapłaczą nad nim, i smucić się będą królowie ziemi, którzy z nim wszeteczeństwo uprawiali i rozkoszy zażywali, gdy ujrzą dym jego pożaru. 
(Objawienie Jana 18).

(8 Lecz teraz słuchaj tego, rozkosznico, która tak bezpieczna się czujesz i która mówisz w swoim sercu: Ja jestem i nie ma żadnej innej, nie pozostanę wdową i nie doznam bezdzietności! (9) Spadną na ciebie te dwa nieszczęścia, znienacka w jednym dniu: bezdzietność i wdowieństwo spadną na ciebie w całej pełni mimo wielu twoich czarów, mimo bardzo licznych twoich zaklęć. (10) A tak czułaś się bezpieczna w swej złości, mówiłaś: Nikt mnie nie widzi. Twoja mądrość i twoja wiedza skłoniły cię do odstępstwa, tak że myślałaś sobie: Ja jestem i nie ma żadnej innej. (11) Lecz przyjdzie na ciebie nieszczęście, od którego nie będziesz umiała się odżegnać, i spadnie na ciebie klęska, której nie potrafisz odwrócić, i niespodzianie zaskoczy cię zagłada, której nie przeczuwasz. (12)Wystąp ze swoimi zaklęciami i z licznymi swoimi czarami, którymi gorliwie się zajmowałaś od swojej młodości, może potrafisz pomóc, może wzbudzisz postrach. (13) Utrudziłaś się mnóstwem swoich zamysłów. Niech wystąpią i niech ci pomogą badacze firmamentu niebieskiego, oglądacze gwiazd, którzy co miesiąc ogłaszają, co ma cię spotkać. (14) Patrzcie, są oni jak ściernie, które pochłania ogień, nie potrafią uratować swojego życia z płomieni - to nie jest żar węgli do ogrzewania ani ognisko, by dokoła niego siedzieć. 
(Izajasza 47).

W wielu fragmentach pisma jest mowa o tym, że Babilon po zniszczeniu stanie się pustynią, mieszkaniem dzikiej zwierzyny, nikt tamtędy nie będzie chodził, to mogłoby podważać, że Jerozolima będzie miastem nierządnicy, bo przecież w tym mieście po wszystkim osiądzie Bóg, a miasto na pewno nie stanie się pustynią.

I faktycznie to mogłoby stanowić pewien problem, gdyby nie subtelne różnice w różnych fragmentach o Babilonie, Tyrze, Edomie itd.

Jakie to różnice?

Otóż raz pod słowem Babilon kryje się nierządnica, a innym razem cały system czyli Babilon Wielki.

W fragmentach, w których mowa o Babilonie (w domyśle Babilonie Wielkim) miasta będą zniszczone i staną się pustynią, bo to wszystkie te tereny, które będą poza granicami Królestwa Bożego. Wszystkie miasta pogan runą i będą zamieszkałe przez dzikie zwierzęta i duchy nieczyste. Trzeba też wziąć pod uwagę, że słowo pustynia nie oznacza dosłownie, że wszędzie leży piach, lecz że to miejsce pozbawione jest kolokwialnie  mówiąc wiernych.

Jak to rozumieć?

W przypadku Babilonu Wielkiego wszyscy grzesznicy zostaną unicestwieni, nie będzie ludzi, którzy będą wyznawać szatana czy jakiś innych popaprańców.  
Miejsce stanie się siedzibą demonów i dzikich zwierząt, to dosłownie pustynia dla złego, bo nie ma kogo  zwodzić.
Bóg również Izrael nazywa pustynią. Dlaczego?
Przecież żydki, muzułmanie i inni tam mieszkają. Dla Boga Izrael to pustynia, bo nie ma w nim tych, którzy Mu służą, nie ma Narodu Wybranego. Natomiast nierządnice/okręt (żydzi, mowa o elitach),  który zacumuje w Jerozolimie spotka inna kara:

(21) I podniósł jeden potężny anioł kamień, duży jak kamień młyński, i wrzucił go do morza, mówiąc: Tak jednym rzutem zostanie strącone wielkie miasto Babilon, i już go nie będzie. 
(Objawienie Jana 18).

(63) A gdy głośno przeczytasz cały ten zwój, przywiąż do niego kamień i wrzuć go do Eufratu, (64) mówiąc: Tak niechaj utonie Babilon i niechaj nigdy nie podniesie się z nieszczęścia, które Ja nań sprowadzę! 
(Jeremiasza 51).

19) Gdyż tak mówi Wszechmocny Pan: Gdy uczynię cię miastem spustoszonym jak inne miasta, które nie są zamieszkane, gdy sprowadzę na ciebie nawałnicę i pokryją cię wielkie wody, (20) wtedy strącę cię do tych, którzy już zstąpili do grobu, do ludu, który już przeminął, umieszczę cię w najgłębszych zakątkach ziemi, w odwiecznych rumowiskach, u tych, którzy zstąpili do grobu, abyś nie było zamieszkane i już nie miało miejsca w krainie żyjących. (21) Zgotuję ci straszny koniec i ciebie już nie będzie: Będą cię szukać, lecz już cię nie znajdą - mówi Wszechmocny Pan. 
(Ezechiela 26).

Mowa oczywiście nie o mieście, ale o ludziach Babilończykach, których Bóg skaże na zagładę, zostaną niejako wyrwani z ziemi i strąceni do grobu, tak by nikt więcej ich nie odnalazł. Wiadomo, że miasta strącić do grobu dosłownie nie można, chodzi o ludzi, głowę nierządnicy, która zastanie całkowicie wyniszczona, bez szans na ponowne jej odbudowanie (ponowienie planów i zamysłów szatana).

Jest też podkreślenie, że wielkie miasto, nie wchodzi w skład miast pogańskich:

(17) A siódmy wylał czaszę swoją w powietrze; i rozległ się ze świątyni od tronu donośny głos mówiący: Stało się. (18) I nastąpiły błyskawice i donośne grzmoty, i wielkie trzęsienie ziemi, jakiego nie było, odkąd człowiek istnieje na ziemi; tak potężne było to trzęsienie. (19) I rozpadło się wielkie miasto na trzy części, i legły w gruzach miasta pogan.
(Objawienie Jana 16).

Szatan przekaże swój tron bestii, tron który znajduje się w konkretnym miejscu, czyli ostatecznie w Jerozolimie.

Dwóch świadków od Boga prorokowanie zakończy w Jerozolimie:

(8)A ich trupy będą leżeć na ulicy wielkiego miasta, które duchowo nazywa się Sodomą i Egiptem, gdzie też nasz Pan został ukrzyżowany.
(Objawienie Jana 11).

Miasto, które obejmie nierządnica, nazywane jest wielkim miastem. Ciekawą kwestią jest również to, z czyjego powodu Bóg sądzi nierządnice:

(19) I rzucili proch na swoje głowy i krzyczeli z płaczem i żalem: Biada, biada, miasto wielkie, w którym — na jego cennym towarze — wzbogacili się wszyscy, którzy mają okręty na morzu! Bo w jednej godzinie zostało spustoszone! (20) Rozwesel się nad nim, niebo, i święci (i) apostołowie, i prorocy, gdyż Bóg rozstrzygnął na jego szkodę wasz pozew przeciw niemu.
(Objawienie Jana 18).

Oraz ten fragment:

(24) W nim też znaleziono krew proroków i świętych, i wszystkich, którzy zostali pomordowani na ziemi. 
(Objawienie Jana 18).

W wielkim mieście znaleziono krew proroków.
Czy Bóg nie posyłał proroków do Izraela?
Z powodu apostołów osądzono wielkie miasto ?

To od żydów,którzy żyli w Jerozolimie, którzy skazali Syna Bożego na śmierć wyszły rozkazy prześladowania Jego wyznawców.  I to żydzi są winni krzywd i przelanej krwi Izraela:

(24) A Piłat, ujrzawszy, że to nic nie pomaga, przeciwnie, że zgiełk się wzmaga, wziął wodę, umył ręce przed ludem i rzekł: Nie jestem winien krwi tego sprawiedliwego, wasza to rzecz. (25) A cały lud, odpowiadając, rzekł: Krew jego na nas i na dzieci nasze. (26) Wtedy wypuścił im Barabasza, a Jezusa po ubiczowaniu wydał na ukrzyżowanie. 
(Mateusza 27).

I drugi fragment:

(35) Bezprawie i ucisk, które sam znosiłem, wszystkie teraz spadną z pewnością na Babilon  powiedzą teraz mieszkańcy Syjonu: Krew moja niech spłynie na mieszkańców Chaldei  ma prawo tak Jeruzalem mówić.
(Jeremiasza 51).

Wydaje się, że Watykan, nie może być nierządnicą, ponieważ bestia będzie go potrzebować, do zwiedzenia chrześcijan. Jeśli tak jak zakładamy, Watykan i jego bałwany zostaną zniszczone przez bestię, z etykietką fałszywe bóstwa i religia, to kto z chrześcijan da się nabrać na kolejny bubel czyli posąg bestii? Mało kto. Ludzie nie zapisani w księdze żywota do samego końca będą wielbić swoje pogańskie bożki, tak jak dziś to robią, z jedną różnicą.

Dziś mamy wiele pogańskich bożków, pseudo świętych, maryjek itd. nie ma tylko jednego posągu. Jakiego ? Największego!

Wybrani z domu Izraela widzieli, świętych, aniołów, Syna Bożego itd. (wszyscy przedstawieni w formie pogańskich posągów i obrazów) nikt nie widział Boga.

I to właśnie posąg bestii będzie dopełnieniem pogańskich bożków, będzie posągiem fałszywego boga, bożka nad bożkami.

Nie ma nigdzie mowy, o tym, że ludzie wielbią tylko posąg bestii, jest za, to sporo wzmianek, że w dniach gniewu Bożego ludzie będą chować swoje bałwany w jaskiniach i kryć się przed Bogiem, są też fragmenty mówiące, że wielu mimo plag, czasz i trąb nie odwróci się od swoich grzechów:

20) Lecz pozostali ludzie, nie wyniszczeni tymi plagami, nie porzucili dzieł rąk swoich; nie przestali wielbić demonów, bożków ze złota, ze srebra, ze spiżu, z kamienia i z drewna, idolów, które nie mogą ani widzieć, ani słyszeć, ani chodzić. (21) Nie przestali dopuszczać się zabójstw, czarów, nierządu i kradzieży. 
(Objawienie Jana 9:20-21).

Podsumowując

Nierządnica to głowa systemu (elita z Chaldejczyków, Edomitów, obecnych żydów, która jest na szczycie władzy), która osiada ostatecznie w Jerozolimie, mieście Boga, by realizować plan szatana , czyli zasiądnięcie na tronie Bożym.

Plan jest zrealizowany niemal do końca, lecz w fazie końcowej (w słowie Bożym nie ma ani słowa na temat szatana, który wprowadza powszechny kult samego siebie), szatan zostaje pozbawiony władzy przez Boga i zmuszony przekazuje władzę bestii.

Bóg natchnie obejmującą władzę bestie do zniszczenia, głowy systemu, a więc zwolenników i najwierniejszych spośród sług szatana (szatan nie kiwnie palcem, ponieważ wie, że jego plany spełzły na niczym, a fałszywy Naród Wybrany nie jest mu już do niczego potrzebny).

Bestia obejmuje tron szatana, czyli miasto Jerozolimę, gdzie stawia swój posąg (ohyda spustoszenia).

Jak zawsze powtarzam, że to tylko przemyślenia. Nie przekreślam Watykanu nierządnicy, z bardzo prostego powodu, póki nie zacznie się wypełniać proroctwo, to wszystko jest tylko hipotezą i domysłami. Warto jednak mieć na uwadze inne możliwości, by gdy przyjdzie czas, a jedna z hipotez które zakładamy się nie sprawdzi, to zawsze mamy inne. A skoro mamy więcej hipotez, tym szersze pole widzenia i trudniej im nas zwieść.Przemyślenia wspólne lecz główny udział w tym artykule ma kto inny (gal anonim Smile  ), niemniej w pełni utożsamiam się z tą koncepcją  bounce

Z Bogiem

_________________
Mateusza 10:22 Kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony.
Psalm 139:23 Zbadaj mnie, Boże, i poznaj me serce; doświadcz i poznaj moje troski, i zobacz, czy jestem na drodze nieprawej, a skieruj mnie na drogę odwieczną!
thewordwatcher
thewordwatcher
Admin
Liczba postów : 4540
Join date : 18/03/2015
Skąd : Perth, Australia
http://zbawienie.com

Watykan - Wielka Nierządnica - Page 22 Empty Re: Watykan - Wielka Nierządnica

on 2nd Styczeń 2018, 01:08
Message reputation : 100% (2 votes)
Czytałem kiedyś wywody, że Jerozolima to Wielka Nierządnica.

Ale szatan tam nie ma tronu i jako miasto siedmiu wzgórz nie może być traktowane jako takie miasto. Nikt Jerozolimy tak nie nazywa i Jerozolima nie jest nadal oficjalną stolicą Izraela.

Ale, w powyższym materiale jest olbrzymia ilość prawdy i wiele elementów jest absolutnie zgodnych z faktami.

To jest nadal Watykan i z tej stolicy idą wszelkie brudy, przemoc, lichwa, składanie dzieci na ofiarę itp.

Trzonem władzy Watykanu jest masoneria, jezuici a plan III Wojen to masoński plan.

Watykan to w najczystszej formie nasienie węża a zakon Jezuitów to najbardziej zbrodnicza organizacja świata.

Watykan kontroluje wszystko, włącznie z dziećmi Lucyfera, Rothschildami. Kościół Rzymski to kościół żydowski i syjonistyczny. Teraz dąży do zrzucenia całej winy na syjonistów, ale Watykan i syjonizm to dwie ręce tej samej organizacji szatańskiej.


(Zwróćmy także uwagę na to, że Watykan nie stoi już tak niewzruszenie po stronie Izraela.)

I jedna ręka i druga ręka wykonują pracę tej samej nierządnicy. Większość biskupów i księży polskich to Żydzi. W Watykanie nie jest inaczej. 

Bez żydowskiej lichwy Watykan nie byłby w stanie kontrolować gospodarki światowej.

Drugim problemem jest wykładnia proroctwa, które powinno być jasno rozumiane. 

Dlatego Watykan - miasto siedmiu wzgórz z żydowskimi mackami pasuje idealnie do opisu Objawienia. 

Kupcy z całego świata będą rozpaczać, ponieważ całe bogactwo oparte la lichwie zostanie zniszczone.

W Jerozolimie nie ma praktycznie banków, ale to z Watykanu idą wszelkie rozkazy i najważniejszy bank na świecie - BIS ma bezpośrednią opiekę Watykanu.

W takim kontekście nagle dosłownie wszystkie elementy tego niezwykłego proroctwa pasują do siebie jak ulał i ogłaszają chwałę Boga, autora tego proroctwa.

Upadek i zagłada Nierządnicy to zagłada Watykanu oraz całego żydowskiego systemu bankowego i rządowego całego świata.

Wielka Nierządnica to Watykan, miasto siedmiu wzgórz wraz z całym żydowskim systemem bankowym, bez którego Watykan nie mógłby sprawować kontroli nad całym światem.

Nierząd według Biblii to głównie bałwochwalstwo. 

Żydzi nie tyle są bałwochwalcami jak Watykan jest. We wszystkich religiach, obecnie zjednoczonych pod berłem Nierządnicy na najwyższych stanowiskach są właśnie żydzi pilnujący dokładnego przestrzegania listów apostoła Pawła.

Podsumowując, post Lotiona otworzył mnie oczy szerzej. 


Główna teza mnie nie przekonuje, że Jerozolima to wielka nierządnica, ale... Watykan to nieodłączna symbioza z Żydami - ostatnio z Chabadem i jeszcze nie słyszałem ze strony Watykanu ani jednego słowa potępienia żydowskiej lichwy, systemu bankowego i politycznego w krajach o białej populacji.


Papież jednoznacznie popiera lewacki (syjonistyczny i szatański) NWO!

I w tym świetle nowych 10-ciu króli to będzie bunt w krajach o białej populacji, którzy zrzucą z siebie jarzmo watykańsko-żydowskiej kontroli. Polska jest szczególnie jaskrawym przypadkiem żydo-katolicyzmu.

Kiedy 10-ciu króli państw uwolnionych od żydowskich rządów odda władzę Bestii, to Bestia wykona wyrok na całym żydowsko-watykańskim systemie światowym.

Aha.. tron szatana jest w Watykanie i tam szatan został wyświęcony i co roku odbywa się msza w Wielkanoc ku czci szatana.

Watykan - Wielka Nierządnica - Page 22 Tron10

Ten berliński tron to stary tron szatana.

Teraz także jest jasne, dlaczego plan szatana upadł i NWO już nie będzie, przed porwaniem i uprowadzeniem.

_________________
Ojcze nasz, któryś jest w niebie, Święć się imię twoje, przyjdź Królestwo twoje, bądź wola twoja, jak w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj, i odpuść nam nasze winy, jak i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Albowiem twoje jest Królestwo i moc, i chwała na wieki wieków. Niech się stanie.
----------------------------------------------------------------------------------------------
huberkinky@protonmail.com
http://www.zbawienie.com http://www.proroctwa.com
https://www.youtube.com/thewordwatcher
https://www.youtube.com/HenryKubik
avatar
Obserwator
Liczba postów : 1311
Join date : 18/03/2015
http://www.obserwatorczasowkonca.wordpress.com

Watykan - Wielka Nierządnica - Page 22 Empty Re: Watykan - Wielka Nierządnica

on 2nd Styczeń 2018, 07:42
Również nie mogę się zgodzić, co do tezy o tym, że Jerozolima jest Wielką Nierządnicą i w świetle wielu zapowiedzi Boga o Mieście Świętym, które owszem skalało się nierządem nie raz, nigdy nie zostało ono przyrównane do matki wszetecznic i tym bardziej Bóg nie ma w zamiarze swego miasta niszczyć w czasach końca.

Zgadzam się natomiast z tym, co Lotion napisał o powiązaniach świata żydowskiego z całym systemem polityczno - religijnym i widzę to podobnie, jak to podsumował też Henryk.

Dodam, że cały świat żydowski, to nie do końca siła jakiegoś narodu, ponieważ naród żydowski został fałszywie stworzony i nie ma prawa bytu. Ci co podają się za żydów, to synagoga szatana, czyli wszelkiej maści nasienie węża na usługach szatana i upadłych aniołów sterująch rządami i religiami z ukrycia.

Daniel pisał w proroctwach o ostatniej bestii, która będzie zachowana do końca, co najprawdopodobniej odnosi się do potęgi Rzymu, która rozrosła się na cały świat i przeistoczyła w system religijny, czyli Wielką Nierządnicę.

To z Rzymu idą rozkazy i stamtąd dowodzone jest całe nasienie węża, czyli także tzw. świat żydowski.

Potęgę i wpływy Rzymu można więc określić mianem wielkiego mista, czy też można powiedzieć o rozsiadaniu nad wieloma wodami, a samo miasto a w nim Watykan, także położone jest na 7 wzgórzach, o ile dobrze pamiętam.

Watykan jest więc ewidentnie siedliskiem nierządu i wszelkiej obrzydliwości i wskazuje na to bardzo wiele dowodów, które są doskonale udokumemtowane.
Lotion
Lotion
Liczba postów : 215
Join date : 16/12/2015
Skąd : Warszawa

Watykan - Wielka Nierządnica - Page 22 Empty Re: Watykan - Wielka Nierządnica

on 2nd Styczeń 2018, 14:47
Message reputation : 100% (3 votes)
Prawdopodobnie niezbyt jasno się wyraziłem lub nie zostało właściwie odczytane, więc postaram się bardziej sprecyzować wypowiedź  Smile


Nie napisałem, że Jerozolima jest Wielką Nierządnicą,

było dokładnie wyjaśnione, że nierządnica to ludzie nie miasto. Nazwanie Jerozolimy nierządnicą w księdze prorockiej również odnosi się do jej mieszkańców, a nie samego miasta.
Poza tym było również podkreślone, że Nierządnica (ludzie) sposobią się do zajęcia nowej siedziby, czyli Jerozolimy, a nie, że już tam są, co również nie wyklucza, że obecną siedzibą szatana jest Watykan.  Suspect

Obserwator napisał:Również nie mogę się zgodzić, co do tezy o tym, że Jerozolima jest Wielką Nierządnicą i w świetle wielu zapowiedzi Boga o Mieście Świętym, które owszem skalało się nierządem nie raz, nigdy nie zostało ono przyrównane do matki wszetecznic i tym bardziej Bóg nie ma w zamiarze swego miasta niszczyć w czasach końca.

Gdzie Bóg zapowiedział, że nie zniszczy Jerozolimy?  affraid
Przecież jest mnóstwo fragmentów mówiących o tym, że Bóg  zniszczy, a potem odbuduje Jerozolimę i kraj Izraela:
(18) Oto, co mówi Pan: Postanowiłem znów postawić namioty Jakuba i okazać miłosierdzie osiedlom jego. Na ruinach znów się miasto odbuduje i warownia na swym dawnym, na tym samym miejscu. (19) Wzniosą się za to hymny dziękczynienia i głośne okrzyki radości. I będę ich pomnażał zamiast umniejszać, i chwałą ich okryję, a nie pohańbieniem. (20) Jego synowie będą żyć jak kiedyś i gromadzić się będą przed moim obliczem, a wszystkich ich ciemięzców spotka słuszna kara.
(Jeremiasza 30).
(3) A Pan staje przed nim daleko: Miłością odwieczną cię ukochałem i dlatego nadal jestem ci życzliwy. (4) Zacznę cię znowu budować i będziesz odbudowana, Dziewico Izraelu. Upiększysz się znowu swymi bębenkami i wyjdziesz radośnie pląsając. (5) I będziesz znów uprawiać swe winnice na wszystkich górach Samarii ci, co je będą zasadzać, zbierać też będą owoce.
(Jeremiasza 31).
(10) Oto, co mówi Pan: Na miejscu, które według was jest pustkowiem bez ludzi i jakichkolwiek zwierząt, na ulicach Judy i Jerozolimy, zniszczonych tak, że nie porusza się ani człowiek, ani żadne zwierzę, (11) wszędzie tam znów słychać będzie okrzyki radości i szczęścia, nawoływania oblubieńca i oblubienicy oraz śpiewy tych, którzy przynosząc do Świątyni Pańskiej swoje ofiary składać będą dziękczynienia mówiąc: Dziękujcie Panu Zastępów, bo dobry jest Pan, bo na wieki trwa miłosierdzie Jego! Chcę bowiem przywrócić ten kraj do jego dawnej świetności  mówi Pan.
(Jeremiasza 33).

By Naród Wybrany mógł wejść do ziemi Izraela, musi ona być wpierw oczyszczona. To, co dziś mamy w Izraelu nie ma nic wspólnego z Bogiem, stąd ziemia ta jest nazywana pustynią. Bóg postawi nowe fundamenty miasta świętego.

Zniszczenie nierządnicy to zniszczenie ludzi, elity służącej szatanowi, która osiądzie w Jerozolimie. Miasto i ziemia Izraela zostaną prawdopodobnie zniszczone wraz z bestią, ale nie po, to by nigdy nie były zamieszkane, ale dlatego, że ziemia ma być oczyszczona pod nowe fundamenty Miasta Świętego i Królestwa Bożego.

thewordwatcher napisał:W Jerozolimie nie ma praktycznie banków, ale to z Watykanu idą wszelkie rozkazy i najważniejszy bank na świecie - BIS ma bezpośrednią opiekę Watykanu.

przecież nie chodzi o fizyczne budynki, lecz o to że żydzi (Nierządnica) mają swoje Banki na całym świecie i sprawują kontrolę . W 1930 r został ustanowiony pierwszy światowy bank Rotszyldów "Bank Rozrachunków Międzynarodowych" (BIS) w Bazylei - Szwajcaria

Obserwator napisał:To z Rzymu idą rozkazy i stamtąd dowodzone jest całe nasienie węża, czyli także tzw. świat żydowski.

Nie do końca mogę się z tym zgodzić  Crying or Very sad  Wiemy nie od dziś, że to żydzi żądzą światem, Rockefellerowie, Rothschildowie i że ich macki sięgają wszędzie. Kogo papież franca całował po rączkach?? Żydowskie elity!

Watykan - Wielka Nierządnica - Page 22 Papie%C5%BC820

Jak zatem Watykan może być nad żydami skoro jest całkowicie od nich uzależniony, jest na ich usługach i od nich czerpie kasę (banki)??  confused
thewordwatcher napisał:Wielka Nierządnica to Watykan, miasto siedmiu wzgórz wraz z całym żydowskim systemem bankowym, bez którego Watykan nie mógłby sprawować kontroli nad całym światem
thewordwatcher napisał:Bez żydowskiej lichwy Watykan nie byłby w stanie kontrolować gospodarki światowej.

tu się zgadzamy  Smile

co więcej, wszelkie obrzydlistwo i plugastwo tego szatańskiego świata jak pedofilia, krwawe rytuały, picie ludzkiej krwi czy jedzenie ludzkiego mięsa pochodzi właśnie od żydowskich elit, co ma przełożenie na Watykan

Obserwator napisał:Potęgę i wpływy Rzymu można więc określić mianem wielkiego miasta, czy też można powiedzieć o rozsiadaniu nad wieloma wodami, a samo miasto a w nim Watykan, także położone jest na 7 wzgórzach, o ile dobrze pamiętam.

Siedem wzgórz, gór czy pagórków, nie musi oznaczać jednego miejsca. Dlaczego?

Bo te siedem wzgórz/gór odnosi się do siedmiu królów. Jak to rozumieć?

Siedmiu królów nie oznacza, że na koniec pojawi się ich siedmiu, bo to jest sprzeczne z proroctwami. W opisie nierządnicy i bestii, jasno stoi że pięciu królów upadło, jeden jest, inny jeszcze nie przyszedł, a ten który obwoła się bogiem, będzie ósmym a jest spośród siedmiu. Gdzie tu jest mowa, że będzie siedmiu królów?

(9) [Zrozumienie tego] wymaga rozsądku i mądrości. Głowy w liczbie siedmiu oznaczają siedem gór, na których zasiada Niewiasta. Oznaczają one również siedmiu królów, (10) spośród których pięciu zginęło, jeden żyje, a jeszcze inny dotąd nie przyszedł, kiedy zaś przyjdzie, utrzyma się tylko przez krótki czas. (11) Ku własnej zagładzie zmierza również Bestia, która była, lecz nie ma jej teraz. Jest spośród owych siedmiu i oznacza ósmego [króla]
(Objawienie Jana 17).

Poza tym góra, wzgórze nie musi oznaczać, dosłownie wzniesienia, ale państwo/miasto, osobę lub grupę ludzi:
(24) Ale odpłacę Babilonowi i wszystkim mieszkańcom Chaldei za wszystko ich zło, które popełnili na Syjonie na oczach waszych - mówi Pan. (25) Oto Ja wystąpię przeciwko tobie, góro zniszczenia - mówi Pan - która zniszczyłaś całą ziemię; i wyciągnę moją rękę przeciwko tobie, i strącę cię ze skał, i zamienię cię w górę płonącą. (księga Jeremiasza 51:24-25).
(1) I doszło mnie słowo Pana tej treści: (2) Synu człowieczy! Zwróć swoje oblicze ku górom izraelskim i prorokuj przeciwko nim!
(Ezechiela 6:1-2).
Czy rzeczywiście mowa tu o wzniesieniach czy raczej ludziach i konkretnych państwach/miastach ?

Owszem było siedmiu królów, ale nigdy nie naraz.

Siedmiu królów odnosi się do siedmiu państw/miast które nierządnica przejęła.
Jest dokładnie tak jak zauważył Bartek, że każde państwo/miasto ma swojego anioła/księcia, nad Izraelem piecze sprawuje jeden z książąt anielskich Michał. I to też nie oznacza dosłownie, że jest opiekunem miasta, ale ludności Izraela.

Nierządnica kolejno zwodziła aniołów poszczególnych ludów jak Babilon, Persja, Asyria itd., tym samym  zakładając  w nich swoje miasta. Tym razem nie musi zwodzić anioła Bożego/ Michała by zająć miasto, bo Michał sprawuje opiekę na ludem, nie miastem, a Narodu Wybranego w Izraelu nie ma.

Siedem gór to siedem państw/miast i siedmiu książąt anielskich, którzy upadli.Za dużą uwagę przywiązuje się do informacji ze świata, które w większości są kłamliwe, po to by nas wyprowadzać na manowce, a przecież mamy najlepsze źródło prawdy - Słowo Boże.

To wszystko, co się dzieje na świecie, pozorne mówienie, że ktoś się odwraca od żydów, że zarysowuje się obóz szatana i bestii (dwa obozy) to wszystko jest teatrzyk, a aktorzy odgrywają swoje role.  

Szatan nie dopuści by niepowołana informacja wydostała się na światło dzienne, wszystkie istotne odkrycia mają swoje źródło w Słowie Bożym, tak było z pawłowizną, z płaską ziemią, z narodem wybranym itd.
Ten świat mamy obserwować, ale wykładnią prawdy jest Pismo Święte, a w nim słowa Boga i Syna, a nie pięknie kłamstewka tego świata.

_________________
Mateusza 10:22 Kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony.
Psalm 139:23 Zbadaj mnie, Boże, i poznaj me serce; doświadcz i poznaj moje troski, i zobacz, czy jestem na drodze nieprawej, a skieruj mnie na drogę odwieczną!
thewordwatcher
thewordwatcher
Admin
Liczba postów : 4540
Join date : 18/03/2015
Skąd : Perth, Australia
http://zbawienie.com

Watykan - Wielka Nierządnica - Page 22 Empty Re: Watykan - Wielka Nierządnica

on 3rd Styczeń 2018, 00:46
Za dużą uwagę przywiązuje się do informacji ze świata, które w większości są kłamliwe, po to by nas wyprowadzać na manowce, a przecież mamy najlepsze źródło prawdy - Słowo Boże. napisał:

Polecenie Isusa aby to obserwować.W razie pomyłki mamy odpowiedź w Słowach Boga i Syna.

Wracając do Wielkiej Nierządnicy.

To jest jeden wielki organizm nasienia węża, wielbiący tegoż węża.

Niemal wszyscy w tej organizacji to Żydzi albo nie urodzeni jako Żydzi ale nadal hybrydy - nasienie węża. Kiedy im pasuje, poświęcają część swoich aby osiągnąć swe cele.

Można jednoznacznie to określić - jest to żydowski kościół, składający się z różnych części żydostwa, z syjonistów, Chabadu, kleru, Jezuitów itp.

Ale centrum najwyraźniej jest w Rzymie i z Rzymu idą czy raczej szły wszelkie rozkazy, a Rzym jest od czasów rzymskiego imperium miastem siedmiu wzgórz.

Watykan zawsze potępiał i Żydów i masonerię, co było zwodniczą strategią.

Watykan kontroluje cały świat za pomocą USA a CIA to najważniejsza komórka wywiadowcza, która kontroluje mas media. Niemiecki dziennikarz to ujawnił za co zapłacił życiem i jest na to wiele dowodów.

System bankowy, zjednoczony z Rothschildami to system Watykanu i nie mamy pewności, czy Rothschild rządzi Watykanem czy Watykan Rothschildem.

Ale obecnie trwa walka przeciwko Rothschildowi. Bank Federalny USA to bank watykańsko-rothschildowski i o niego toczy się walka.

Teraz rozumiemy wersety z Objawienia

Objawienie 18:15 Kupcy handlujący nimi, wzbogaciwszy się na nim, z dala stać będą ze strachu przed jego męką, płacząc i narzekając 16 Tymi słowy: Biada, biada, miasto wielkie, przyodziane w bisior i w purpurę, i w szkarłat, przyozdobione w złoto i drogie kamienie, i perły; 17 W jednej godzinie zniweczone zostało tak wielkie bogactwo! I wszyscy sternicy, i wszyscy przewoźnicy, i żeglarze, i wszyscy, którzy prowadzą handel morski, przystanęli z dala, 18 I widząc dym pożar u jego, krzyczeli, mówiąc: Któreż miasto podobne jest do tego miasta wielkiego? 19 I sypali proch na głowy swoje, a płacząc i narzekając, krzyczeli: Biada, biada, miasto wielkie, na którego skarbach wzbogacili się wszyscy właściciele. okrętów morskich! W jednej godzinie spustoszone zostało!

Opis upadku lichwy, na której wielu Żydów się wzbogaciło. Rząd USA - Babilon Wielki to praktycznie część Nierządnicy i nierząd pornografii z Hollywood za oczywiście aprobatą Watykanu wpływa swym brudem na cały świat.

_________________
Ojcze nasz, któryś jest w niebie, Święć się imię twoje, przyjdź Królestwo twoje, bądź wola twoja, jak w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj, i odpuść nam nasze winy, jak i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Albowiem twoje jest Królestwo i moc, i chwała na wieki wieków. Niech się stanie.
----------------------------------------------------------------------------------------------
huberkinky@protonmail.com
http://www.zbawienie.com http://www.proroctwa.com
https://www.youtube.com/thewordwatcher
https://www.youtube.com/HenryKubik
avatar
Będzimysł
Liczba postów : 61
Join date : 29/12/2016

Watykan - Wielka Nierządnica - Page 22 Empty Re: Watykan - Wielka Nierządnica

on 3rd Styczeń 2018, 09:15
Message reputation : 100% (1 vote)
W moim aktualnym rozumieniu szatańskim ziemskim światem rządzą upadli i mogą oni przebywać na ziemi gdzieś w ukryciu. Co za tym przemawia? Wiele, ale najważniejsze to szatańskie projekty ponadnarodowe  np. chemtrails lub kłamstwo ziemi kuli wspierane przez instytucje kosmiczne w USA, Rosji, Chinach, wszystkie uniwersytety. Tak gigantyczne projekty chyba przerastają ludzkie możliwości w sensie koordynacji, biorąc pod uwagę, że muszą być niejawne. Obecność upadłych potwierdzają także wypowiedzi samych przywódców np. Obamy czy Miedwiediewa, którzy otwarcie przyznawali, że wykonują polecenia istot "wyższego rzędu".

Rządy upadłych realizowane są przez ludzi, którzy stają w szeregach specjalistycznych organizacji: lożach, kościołach, agencjach, instytucjach finansowych, wojskach itp. Ale żaden z ludzi czy żadna ludzka grupa nie posiada dominującej roli nad pozostałymi. Na szczyty tych organizacji trafiają ludzie gotowi uprawiać nierząd, prostytucję, a w zamian otrzymują bogactwo i zaszczyty. W dużej mierze są to Żydzi, ale nie tylko. Musimy też uważac na termin Żyd bo tym mianem są określani także Izraelici, gdyż przypuszczam, że wśród Żydów mogą znajdować się np. Judejczycy; jest ich 5% lub mniej. Jednak faktem jest, że czołowe postacie w polityce, kościołach, mediach, rozrywce, finansach to Żydzi. Którzy nie mają problemu z ukrywaniem swojej prawdziwej tożsamości, zmieniając nazwiska, kręcąc jak się da, uprawiając nierząd.

Zatem Nierządnica to może ludzka grupa uprawiająca nierząd, nie tylko Watykan ale elita tego świata, pławiąca się w bogactwach, obrzydliwa w oczach Boga. Nierządnica ujeżdża Bestię w tym sensie, że kryje obecność upadłych na ziemi choć wykonuje ich polecenia.
avatar
Odrodzony
Liczba postów : 332
Join date : 11/06/2016

Watykan - Wielka Nierządnica - Page 22 Empty Re: Watykan - Wielka Nierządnica

on 3rd Styczeń 2018, 14:50
Message reputation : 100% (1 vote)
Wnioski, które przestawił Lotion są bardzo ciekawe i dają wiele do myślenia.


Pewne jednak kwestie postrzegam nieco inaczej.

Chodzi mi zwłaszcza o siedem gór z Objawienia Jana:

Ap 17:
(9) Tu trzeba zrozumienia, o mający mądrość! Siedem głów to jest siedem gór tam, gdzie siedzi na nich Niewiasta. (10) I siedmiu jest królów: pięciu upadło, jeden istnieje, inny jeszcze nie przyszedł, a kiedy przyjdzie, ma na krótko pozostać. (11) A Bestia, która była i nie ma jej, i ona jest ósmym, a jest spośród siedmiu i zdąża na zagładę.

Zgadzam się, że w księgach prorockich ST słowo „góra” występuje w różnych znaczeniach, ale nie w powyższym fragmencie Objawienia Jana.

Bowiem tutaj anioł wyjaśnił Janowi wprost, jak należy prawidłowo rozumieć pojęcie siedmiu głów Bestii z morza, na której siedzi Wielka Nierządnica.

Anioł podał już Janowi ważną dla nas interpretację pojęcia „siedmiu głów Bestii”.

W związku z czym jak myślę nie mamy w tym zakresie żadnych podstaw, aby to interpretować inaczej, niż wyjaśnił to już anioł Pański Janowi i traktować siedmiu gór jako jakiegoś miasta/państwa, grupy ludzi, czy pojedynczego człowieka, czyli interpretować tego pojęcia przez prostą analogię do ksiąg prorockich ST, bowiem w tym akurat przypadku wyważamy otwarte drzwi.

A Bóg wyjaśnił już to pojęcie poprzez swojego anioła w taki oto sposób:

Siedem głów to jest siedem gór tam, gdzie siedzi na nich Niewiasta”.

Czyli tutaj anioł powiedział Janowi o przyszłej i jedynej aż do czasów końca siedzibie Nierządnicy.

Ta przyszła (a teraz obecna) siedziba Nierządnicy miała znajdować się w konkretnym miejscu na ziemi, gdzie w tym jednym miejscu znajduje się siedem gór (w sensie: wzgórz).

I w tym jedynym miejscu na ziemi Nierządnica miała osiąść już po napisaniu Objawienia Jana i trwać tam aż do jej zmieszczenia przez Bestię w czasach końca.

A ponieważ wiemy, że:

Ap 17:
(15) I rzecze do mnie: Wody, które widziałeś, gdzie Nierządnica ma siedzibę, to są ludy i tłumy, narody i języki.

(18) A Niewiasta, którą widziałeś, jest to Wielkie Miasto, mające władzę królewską nad królami ziemi.
to wynika z tego, że w czasach końca Wielka Nierządnica to będzie wielkie miasto, czyli de facto będzie to wielka organizacja złożona m.in. z ludzi (a raczej istot podobnych jedynie z wyglądu do ludzi) służących szatanowi, mające swoją siedzibę tam, gdzie jest siedem gór (tj. wzgórz).

I to miasto właśnie będzie miało w czasach końca władzę królewską nad królami ziemi, a przez nich także władzę nad ludami, tłumami, narodami i językami.

Nigdzie anioł nie powiedział ani też nie zasugerował, że Nierządnica będzie zajmować na przestrzeni wieków góry znajdujące się w siedmiu różnych miejscach na ziemi, a tylko powiedział, że:

Siedem głów to jest siedem gór tam, gdzie siedzi na nich Niewiasta.”

Dlatego myślę sobie, że jak najbardziej zasadny jest wniosek, że Wieka Nierządnica w sensie „organizacji” skupiającej sługi szatana istniała na długo przed Janem, ale czy miała ona wcześniej gdzieś jakąś swoją siedzibę?

Nie wiadomo.

Wiadomo tylko, że w czasach apostoła Jana w Pergamie znajdował się tron szatana.

Ale czy to od razu oznacza, że tam też znajdowała się wcześniejsza siedziba Wielkiej Nierządnicy?

Nie ma na to żadnych biblijnych dowodów.

Podobnie jak i nie ma dowodów w słowie Bożym na to, że Jerozolima (tj. miasto Jerozolima) będzie w przyszłości nową siedzibą szatańskiej organizacji nazwanej przez Boga Wielką Nierządnicą.

Natomiast gdyby rzeczywiście anioł mówił o siedmiu górach w kontekście zmiany miejsc dotychczasowych – choćby czysto hipotetycznych - siedzib Nierządnicy na przestrzeni wieków, to powiedziałby Janowi podobnie, jak w przypadku siedmiu królów, czyli np.:

„na pięciu górach Nierządnica siedziała, na jednej siedzi, a na kolejnej dopiero zasiądzie.”

Ale niczego takiego w przypadku gór anioł Janowi nie powiedział.

Dlatego też myślę sobie, że tutaj jest mowa wyłącznie o tym, że Nierządnica to jest wielkie miasto, czyli system władzy sprawowany przez grupę oddanych szatanowi istot, w tym w większości hybryd (głównie w postaci Żydów) mające w czasach końca władzę królewską nad królami ziemi, który to system władzy po spisaniu Objawienia Jana w celu realizacji proroczego słowa Bożego miał mieć swoją jedyną fizyczną ziemską siedzibę wybudowaną na siedmiu górach, znajdujących w jednym i tym samym miejscu na ziemi.

I takim miejscem, gdzie jest siedem gór, na których zbudowano miasto mające obecnie taką władzę nad królami ziemi jest miasto Rzym, który zbudowano na siedmiu wzgórzach, a konkretnie chodzi o twór leżący w jego granicach, czyli o Watykan:

https://pl.wikipedia.org/wiki/Siedem_wzg%C3%B3rz_Rzymu
https://pl.wikipedia.org/wiki/Rzym

Oczywiście są i inne miasta zbudowane na siedmiu wzgórzach, ale żadne z nich nie ma obecnie władzy nad królami ziemi.

Poza tym wprawdzie Watykan nie leży de facto na siedmiu wzgórzach Rzymu, z których wszystkie znajdują się po wschodniej stronie Tybru, tylko leży na Wzgórzu Watykańskim, które znajduje się po zachodniej stronie rzeki Tybr i nie jest zaliczane do siedmiu wzgórz Rzymu, to jednak miasto–państwo Watykan leży w granicach Rzymu.

cdn.
avatar
Odrodzony
Liczba postów : 332
Join date : 11/06/2016

Watykan - Wielka Nierządnica - Page 22 Empty Re: Watykan - Wielka Nierządnica

on 3rd Styczeń 2018, 14:56
Dlatego jak dla mnie sprawa z Nierządnicą wygląda na chwilę obecną w ten sposób:


Wielką Nierządnicę jako organizację służącą rozpowszechnianiu nierządu pośród Izraelitów złożoną z istot posłusznych szatanowi stworzył sam szatan.

Z czasem zmienia się tylko skład osobowy tej organizacji, a główny jej składnik stanowią hybrydy w postaci Żydów.

Jej jedyną siedzibą, także w czasach ostatecznych, których dotyczyła wizja Jana, jest i będzie aż do jej zniszczenia Watykan (wielkie miasto mające władzę królewską nad królami ziemi, położone na siedmiu górach).

W Watykanie również znajduje się teraz tron szatana (kult słońca).

Z jednej strony tron szatana nigdy nie zostanie przeniesiony do Jerozolimy, bowiem szatan, a przez niego także i imam franek wie, że to skończyłoby się bardzo szybkim ujawnieniem przez Boga 10 ostatnich królów na ziemi (tj. Bestii z morza) i uwolnieniem przez Boga Bestii z otchłani oraz koniecznością oddania jej przez szatana władzy nad ziemią.

Z drugiej strony franek nie jest również za Jerozolimą jako stolicą Państwa Izrael i za zajęciem przez Izrael wzgórza Syjon, bo wie, że to również otwiera drogę do ujawnienia Bestii.

Zaś jej pojawianie się dla franka i Watykanu tak czy inaczej oznacza definitywny koniec.

Dlatego dla Watykanu nie ma dobrego wyjścia z tej sytuacji.

Bo czy Watykan chciałby przenieść tron szatana na Syjon, czy też nie, to i tak oznacza to pojawienie się Bestii, a co jest już tylko kwestią czasu.

Więc jedyne co szatan za pomocą Watykanu stara się obecnie zrobić, to zachować swoją władzę jak najdłużej się tylko da (czyli wyrządzać jak największe szkody na świecie, ale w taki sposób, aby nie sprowokować Boga od ujawnienia Bestii) i odwlekać to, co i tak jest już przez Boga dla nich przygotowane, a przez to i nieuniknione.

A nieuniknione jest to, że kiedy pojawi się Bestia, to zniszczy ona Watykan wraz ze znajdującym się w nim tronem szatana, który to Watykan jest właśnie symbolem władzy szatana nad ziemią.

Zaś to Bestia z otchłani z pozwolenia samego Boga (czyli jakiś upadły archanioł, który już wcześniej założył na ziemi w imieniu szatana królestwo w postaci obecnego Wielkiego Babilonu, nad którym kontrolę sprawuje szatan poprzez Wielką Nierządnicą z siedzibą w Watykanie) ustawi swój tron tj. swój żywy posąg na Syjonie.

Być może nim ten siódmy król (tj. jakiś upadły książę anielski, jak to miało miejsce w przypadku poprzednich sześciu królów będących głowami Bestii), który – zgodnie z Objawieniem Jana - miał przyjść na ziemię jedynie na krótko i to dopiero po spisaniu Objawienia Jana.

A skoro ten siódmy anielski król będący jedną z siedmiu głów Bestii miał przyjść na ziemię dopiero po spisaniu Objawienia przez Jana, to nie wykluczone, że zszedł on na ziemię już w czasie istnienia Watykanu, a potem – jak pozostałych sześciu przed nim - został on zamknięty przez Boga w otchłani.

W tym układzie to ten anioł zaniósłby do otchłani wiadomość o istnieniu na ziemi Watykanu, który jest obecną i jedyną siedzibą Wielkiej Nierządnicy (czyli tego głównego narzędzia szatana do sprawowania władzy na ziemi, w tym również nad tymi upadłymi, którzy do tej pory nie zostali zamknięci w otchłani, czyli którzy obecnie przebywają na ziemi), której absolutnie nie zależy na tym, aby świat się o jakichkolwiek upadłych aniołach dowiedział.

A wiec której nie zależy również na tym, aby Bóg wypuścił tych spośród upadłych, którzy zostali zamknięci w otchłani.

Zatem Wielka Nierządnica jako ziemskie narzędzie do sprawowania władzy i kontroli przez szatana, sprawowała także władzę nad siedmioma upadłymi archaniołami (książętami anielskimi), którzy założyli znane nam szatańskie królestwa na ziemi, czyli nad wszystkimi siedmioma głowami Bestii z morza.

Z tym że – jak wynika dopiero z Objawienia Jana – ostatni z książąt anielskich będący siódmą głową Bestii z morza, która już po spisaniu Objawienia przez Jana założyła na ziemi ostatnie, czwarte królestwo z księgi Daniela 7 (wizja czterech bestii z morza) w postaci dzisiejszego Babilonu Wielkiego, prawdopodobnie był już pod władzą Wielkiej Nierządnicy, kiedy jej siedzibą był już Watykan, a następnie został – jak pozostałe głowy Bestii – zamknięty przez Boga w otchłani.

A ponieważ, jak wynika z księgi Daniela:

Dan 7:
(19) Potem chciałem się upewnić co do czwartej bestii, odmiennej od pozostałych i nader strasznej, która miała zęby z żelaza i miedziane pazury, a pożerała, kruszyła i deptała nogami resztę; (20) oraz co do dziesięciu rogów na jej głowie, i co do innego, przed którym, gdy wyrósł, upadły trzy tamte. Róg ten miał oczy i usta, wypowiadające wielkie rzeczy, i wydawał się większy od swoich towarzyszy. (21) Patrzałem i róg ten rozpoczął wojnę ze świętymi, i zwyciężał ich, (22) aż przybył Przedwieczny i sąd zasiadł, a władzę dano świętym Najwyższego, i aż nadszedł czas, by święci otrzymali królestwo. (23) Powiedział tak: Czwarta bestia - to czwarte królestwo, które będzie na ziemi, różne od wszystkich królestw; pochłonie ono całą ziemię, podepce ją i zetrze. (24) Dziesięć zaś rogów - z tego królestwa powstanie dziesięciu królów, po nich zaś inny powstanie, odmienny od poprzednich, i obali trzech królów. (25) Będzie wypowiadał słowa przeciw Najwyższemu i wytracał świętych Najwyższego, będzie zamierzał zmienić czasy i Prawo, a święci będą wydani w jego ręce aż do czasu, czasów i połowy czasu. (26) Wtedy odbędzie się sąd i odbiorą mu władzę, by go zniszczyć i zniweczyć doszczętnie. (27) A panowanie i władzę, i wielkość królestw pod całym niebem otrzyma lud święty Najwyższego. Królestwo Jego będzie wiecznym królestwem; będą Mu służyły wszystkie moce i będą Mu uległe.
z tego ostatniego, czwartego królestwa w postaci Babilonu Wielkiego, założonego przez jakiegoś księcia anielskiego będącego głową nr 7 Bestii z morza, zaś u Daniela symbolizowanego przez Bestię mającą 10 rogów, ma powstać 10 ostatnich królów na ziemi, to oznacza, że:


1)  tylko ta ostatnia głowa Bestii z morza jest tą jedyną jej głową, która ma wszystkie 10 rogów z diademami.

Żadna inna z jej głów nie ma rogów!!!


2) tych 10 ostatnich królów na ziemi, będących 10 rogami siódmej, ostatniej głowy Bestii z morza też jest pod władzą Wielkiej Nierządnicy z siedzibą w Watykanie.

Więc ich pojawienie się jest ściśle związane z ich jawnym buntem przeciwko Wielkiej Nierządnicy z siedzibą w Watykanie, a wiec przeciwko szatanowi i robieniem wszystkiego, aby sprowokować Boga do wypuszczenia Bestii z otchłani.

Ten jawny sprzeciw w postaci konkretnych działań wobec narzędzia szatana w postaci Wielkiej Nierządnicy z siedzibą w Watykanie będzie moim zdaniem znakiem rozpoznawczym tych 10 ostatnich królów na ziemi.

Dlatego Trump jako człowiek nadal realizujący cele Wielkiej Nierządnicy z siedzibą w Watykanie jest dla mnie wtyczką Nierządnicy w tworzącej się rzeczywiście grupie cichych zwolenników Bestii albo… nie ma jeszcze żadnej prawdziwej tj. tworzonej rękami Boga grupy zwolenników Bestii, a tylko jest to sztucznie stworzona i kontrolowana w pełni przez szatana jego rzekoma opozycja, aby tylko wprowadzać nas w błąd co do jego rzeczywistych zamiarów.


W ten sposób moim zdaniem Wielka Nierządnica przez wieki sprawowała władzę nad Bestią z morza (której głowy zamykane w otchłani stały się Bestią z otchłani), zaś nad ostatnią z jej głów i nad jej 10 rogami Wielka Nierządnica sprawowała i nadal jeszcze sprawuje władzę mając już swoją siedzibę w Watykanie, o czym napisał Jan w Objawieniu.

I ta Nierządnica z Watykanu nadal także sprawuje swoją władzę nad demonami oraz nad tymi upadłymi, którzy do tej pory nie zostali zamknięci w otchłani, a więc którzy żyją na ziemi najprawdopodobniej ukrywając się w ludzkich lub podobnych do ludzkich, sztucznych ciałach.

I ci upadli, którzy są teraz na ziemi nie wchodzą w skład żadnej z Bestii, chyba że… 10 ostatnich królów na ziemi to nie będą hybrydy, ale właśnie upadli spośród tej chronionej obecnie i ukrywanej przez Nierządnicę grupy upadłych nie zamkniętych dotąd w otchłani.

Ale to tylko takie moje przemyślenia.


Na koniec już tylko taka ciekawostka a propos upadłych żyjących na ziemi.

Ostatnio oglądałem film „Oni żyją” z roku 1988 i tam padło takie zdanie, które zwróciło mają uwagę (od 74:52 minuty filmu), kiedy to obcy ukrywający się na ziemi w ludzkich ciałach przemawiali w swojej bazie do tych ludzi, którzy z nimi współpracowali, a mianowicie że cyt.:

„Wg naszych prognoz do roku 2025 nie tylko Ameryka, ale cała planeta będzie pod ochroną i rządami naszego potężnego przymierza…” Shocked
Lotion
Lotion
Liczba postów : 215
Join date : 16/12/2015
Skąd : Warszawa

Watykan - Wielka Nierządnica - Page 22 Empty Re: Watykan - Wielka Nierządnica

on 3rd Styczeń 2018, 21:17
Message reputation : 100% (1 vote)
Ap 17:
(9) Tu trzeba zrozumienia, o mający mądrość! Siedem głów to jest siedem gór tam, gdzie siedzi na nich Niewiasta. (10) I siedmiu jest królów: pięciu upadło, jeden istnieje, inny jeszcze nie przyszedł, a kiedy przyjdzie, ma na krótko pozostać. (11) A Bestia, która była i nie ma jej, i ona jest ósmym, a jest spośród siedmiu i zdąża na zagładę.

Odrodzony napisał:Poza tym wprawdzie Watykan nie leży de facto na siedmiu wzgórzach Rzymu, z których wszystkie znajdują się po wschodniej stronie Tybru, tylko leży na Wzgórzu Watykańskim, które znajduje się po zachodniej stronie rzeki Tybr i nie jest zaliczane do siedmiu wzgórz Rzymu, to jednak miasto–państwo Watykan leży w granicach Rzymu.

Twoja odpowiedź niestety przeczy proroctwu, bo jeśli mówisz, że siedem wzgórz, o których mówi anioł, to dosłownie siedem wzgórz, a Watykan nie leży na siedmiu, to chyba jest oczywiste, że nie może być nierządnicą.  Embarassed
No chyba, że bierzemy pod uwagę, że proroctwo nie jest dokładne, co jest absolutnie wykluczone.

Odrodzony napisał:
Z jednej strony tron szatana nigdy nie zostanie przeniesiony do Jerozolimy, bowiem szatan, a przez niego także i imam franek wie, że to skończyłoby się bardzo szybkim ujawnieniem przez Boga 10 ostatnich królów na ziemi (tj. Bestii z morza) i uwolnieniem przez Boga Bestii z otchłani oraz koniecznością oddania jej przez szatana władzy nad ziemią.

według tego założenia, to można by przypuszczać, że czasy końca nigdy nie nadejdą, bo  szatan i jego sługusy będą się migać od swojej zagłady, a przecież jest oczywiste że wszystko jest szykowane na okresloną godzinę którą zna tylko Bóg, oni prawdopodobnie zakładają że po raz kolejny im się upiecze, jak już wiele razy przed wiekami  Shocked

i to kolejny z planów, który niestety dla nich będzie ostatnim


i tak na koniec

bardzo ciekawy opis:
"miasto Jerozolima takie jak istniało w czasach Jezusa Chrystusa uważano także za ‚miasto na siedmiu wzgórzach’. Ten fakt jest szeroko uznawany przez kręgi żydowskie. W Pirke de-Rabbi Eliezer, midrashic (talmudyczna) narracja (Sekcja 10) z VIII wieku, autor wspomniał bez komentarza (pokazując, że zrozumienie było znane i nie wymagało obrony), że „Jerozolima leży na siedmiu wzgórzach”

Ormiańscy chrześcijanie, od stuleci mieszkający w Palestynie, uczyli dzieci, że te siedem wzgórz to: Góra Oliwna, Góra Skopus, Góra Syjon, Góra Moriach (wzgórze świątynne), Kalwaria (Golgota), Wzgórze Mojżesza i Góra Herzla."

Siedem wzgórz Jerozolimy – The Seven Hills of Jerusalem http://www.askelm.com/prophecy/p000201.htm )

podesłał mi to wczoraj Bushi, link do artykułu (dzięki) , ciekawe bo sporo się tam pokrywa z tym co napisałem Smile

_________________
Mateusza 10:22 Kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony.
Psalm 139:23 Zbadaj mnie, Boże, i poznaj me serce; doświadcz i poznaj moje troski, i zobacz, czy jestem na drodze nieprawej, a skieruj mnie na drogę odwieczną!
efraimita
efraimita
Liczba postów : 292
Join date : 27/01/2016

Watykan - Wielka Nierządnica - Page 22 Empty Re: Watykan - Wielka Nierządnica

on 3rd Styczeń 2018, 23:47
Message reputation : 100% (2 votes)
Jak dla mnie na dzień dzisiejszy nie ma większego znaczenia czy nierządnica jest w tym czy innym mieście. Wszystko dziś wskazuje na watykan, ale nie mamy pewności jak to będzie wyglądać w przyszłości, skąd będą się rozchodzić macki tej nierządnicy.

Jak dla mnie sprawa wygląda następująco jeżeli chodzi o mechanizm pomiędzy nierządnicą kierowaną przez szatana (smoka) a bestią, czyli systemem polityczno-ustrojowym danego imperium.

Szatan zawsze uzurpuje sobie prawo do kierowania grupami wyznaniowymi mającymi wpływ przede wszystkim na kasty rządzące kontrolowane przez aniołów sprawujących władze nad danymi narodami.

Jak dla mnie upadli i ich imperia (czy też państwa) to jest bestia, krwiożercza machina mająca tylko jeden cel, podporządkować sobie narody wchodzące w skład poszczególnych państw. Robi to brutalnie i bezwzględnie bez owijania w bawełnę zabijając tych którzy nie chcą się podporządkować i wielu przypadkowych którzy staną jej na drodze. Natomiast szatan poprzez spiski, kłamstwa, układy, pokusy, politykę, szantaż, upodlenie, grzechy i całe plugastwo świata mając całą świtę demonów i służalczych ludzi i nie ludzi. Manewruje tymi narodami oraz ich "królami" jak mu się podoba realizując swój cel zniszczenia ludzkości.

Zauważcie np jak sytuacja wyglądała w przypadku zabicia Isusa. W tym czasie istniała krwiożercza bestia w postaci rzymu który miażdżył wszystko co spotkał na swojej drodze. Podporządkował sobie niemal połowę jeśli nie większość ówczesnego świata, ale w kluczowych sprawach był niesamowicie rozgrywany przez siły szatańskie. Rękami bestii rzymskiej szatan poprzez swój służalczy sanchedryn zabił Isusa. Chociaż sługa bestii piłat nie znalazł w nim winy został przez siły szatańskie przyparty do muru aby wykonał wyrok śmierci.
Ta sytuacja moim zdaniem idealnie oddaje obraz jak "nierządnica ujeżdża bestię"
I podobny stan trwa do dziś, poprzez sieć wymyślonych mechanizmów kontroli i manipulowania szatan prowadzi narody tam gdzie mu się podoba. Dokonuje na przestrzeni lat swoistej globalizacji, aby ta kontrola (ujeżdżanie bestii) była łatwiejsza i kosztowała mniej nakładów sił. Gdy władza będzie sformatowana i zunifikowana na całej ziemi a poszczególni przedstawiciele bestii nie będą mieli jak walczyć między sobą ale będą stanowić jeden zwarty instrument opresji nad całym światem szatan odda władzę bestii pozbawiając ją kontroli nierządnicy. Bestia w pierwszej kolejności rozszarpie nierządnicę za lata kontroli spod której nie była w stanie się wydostać, a później zacznie walkę z resztą ludzkości tak jak zawsze działała bestia w każdym mniejszym przejawie swojego istnienia, czyli podporządkować sobie jak najwięcej ludzi i zabić tych którzy nie dadzą się podporządkować.

Oczywiście opisuję w skrócie myślowym i nie wdaje się w szczegóły których dużo można znaleźć i zanalizować, ale taka jest moim zdaniem mniej więcej sytuacja ogólna, Cała reszta to są szczegóły, które będą wychodzić w trakcie mijającego czasu.

_________________
Iz 45, 22 Do mnie się zwróćcie, wszystkie krańce ziemi, abyście były zbawione, bo Ja jestem Bogiem i nie ma innego.
thewordwatcher
thewordwatcher
Admin
Liczba postów : 4540
Join date : 18/03/2015
Skąd : Perth, Australia
http://zbawienie.com

Watykan - Wielka Nierządnica - Page 22 Empty Re: Watykan - Wielka Nierządnica

on 4th Styczeń 2018, 00:33
Message reputation : 100% (2 votes)
In the Pirke de-Rabbi Eliezer, an 8th century midrashic narrative (section 10), the writer mentioned without commentary (showing that the understanding was well known and required no defense) that "Jerusalem is situated on seven hills" (recorded in The Book of Legends, edited by Bialik and Ravnitzky, p. 371, paragraph 111). And, so it was. Those "seven hills" are easy to identify."]

Rabin Eliezer, w ósmym wieku, (kiedy fałszowano Stary Testament!) napisał bez wyjaśnień - Jerozolima jest na siedmiu wzgórzach, wpisek w Księdze Legend, która edytował Bialik i Ravnicky. Owe siedem wzgórz są łatwe do zidentyfikowania.

https://en.wikipedia.org/wiki/Sefer_HaAggadah

Sefer HaAggadah - Księga Legend została poskładana w roku 1908 i edytowana przez Bialika - poetę i Ravnitzkiego.

Śmierdzi na kilometry fałszem faryzejskim nowoczesnych czasów.

W każdym mieście można znaleźć siedem wzgórz. Problem polega na tym, że Rzym w czasach Chrystusa był POWSZECHNIE nazywany miastem siedmiu wzgórz i nazywany jest tak do dzisiaj.

Odnośnie Jerozolimy nie ma żadnych innych sygnałów w tej kwestii i Jerozolima nigdy nie sprawowała władzy nad całym światem. Rzym posiadał i nadal ma taką władzę. Czy zawężamy to do Watykanu czy całego Rzymu - nie ma to praktycznie znaczenia.

Praktycznie Watykan stara się uciec od tego określenia i jak dawniej Rzym jako całość był i jest miastem siedmiu wzgórz, tak odseparowany od Rzymu Watykan stara się owo proroctwo odsunąć od siebie zmieniają nazwę z Rzymu na Watykan, aby zbytnio nie utożsamiano Watykanu z Rzymem czyli miastem siedmiu wzgórz.

W tym kontekście, skoro Rzym nawet w czasach Chrystusa był znany jako miasto siedmiu wzgórz i to trwa do dzisiejszego czasu, proroctwo jest w 100% dokładne i nie ma mowy o innej Nierządnicy, która siedzi na siedmiu wzgórzach.

_________________
Ojcze nasz, któryś jest w niebie, Święć się imię twoje, przyjdź Królestwo twoje, bądź wola twoja, jak w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj, i odpuść nam nasze winy, jak i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Albowiem twoje jest Królestwo i moc, i chwała na wieki wieków. Niech się stanie.
----------------------------------------------------------------------------------------------
huberkinky@protonmail.com
http://www.zbawienie.com http://www.proroctwa.com
https://www.youtube.com/thewordwatcher
https://www.youtube.com/HenryKubik
avatar
Obserwator
Liczba postów : 1311
Join date : 18/03/2015
http://www.obserwatorczasowkonca.wordpress.com

Watykan - Wielka Nierządnica - Page 22 Empty Re: Watykan - Wielka Nierządnica

on 4th Styczeń 2018, 09:43
Message reputation : 100% (3 votes)
Mnie w ogóle nie przekonuje teza o tym, że Jerozolima jest Nierządnicą i im więcej czytam argumentów za tym, tym dziwniejszych odczuć nabieram.

Przede wszystkim nigdy nie była ona miejscem sprawowania władzy jakiegokolwiek imperium, czyli systemu władzy szatana i nie była kolebką religii, jako miejscem kontroli systemów religijnych.

Owszem jest obecnie uznawana za święte miasto 3 głównych wyznań, ale te wyznania są ściśle związane właśnie z Rzymem i jego działalnością, wszak to z niego wyszło chrześcijaństwo jak i znacznie młodszy islam, a struktury faryzeuszy i sadyceuszy z których powstał Judaizm, były Rzymowi podległe. Wymownym tego dowodem jest zniszczenie Jerozolimy przez wojska imperium i wytępienie, żyjących tam żydów, prawdopodobnie w celu nadania wiarygodności fałszywym proroctwom Pawła, czyli szatanów.

Jerozolima może i jest położona na 7 wzgórzach, ale tak jak napisał Henryk, w wielu miastach można znaleźć 7 wzgórz i tak sobie mówić o położeniu tego miejsca, a przecież wiadomo, że tamte tereny są zróżnicowane i sami Izraelici grzesząc, stawiali na wszystkich pagórkach bałwany, czyli musiało być tych wzniesień całkiem sporo.

Miasto 7 wzgórz - tak mówiono głównie o Rzymie i jest to powszechnie wiadome.

Jerozolima była zawsze kojarzona tylko z jedną górą - Syjonem i tak samo zapatruje się na to Słowo Boże. Nie ma dyskusji.

Ponadto, pomijając już jaskrawe dowody, że to Rzym/Watykan jest siedzibą Wielkiej Nierządnicy, to właśnie tylko on jest głównym promotorem wszelkiego nierządu sięgającego antycznego Egiptu, Babilonu i samego Rzymu a także Grecjii, ubranego i ukrytego pod fałszywym płaszczem rzekomej służby dla Boga i Syna Bożego.

Czy to nie wystarczy?

Dowody mówią same za siebie, ale jest jeszcze coś...

Może Jeruzalem, to nie to samo miasto, co za czasów Dawida, ale nadal jest ono stolicą naszej Ziemi Obiecanej i Narodu Wybranego wyznaczoną przez samego Boga, który ma wobec niej szerokie plany ukazane np. Ezdraszowi...

...jakoś bardzo mi nie w smak nazywanie tego miasta - Wielką Nierządnicą, matką wszystkich wszetecznic i myślę, że forsowanie tej tezy jest wielkim błędem.
Lotion
Lotion
Liczba postów : 215
Join date : 16/12/2015
Skąd : Warszawa

Watykan - Wielka Nierządnica - Page 22 Empty Re: Watykan - Wielka Nierządnica

on 4th Styczeń 2018, 12:12
Message reputation : 100% (1 vote)
Hmm...

Obserwator napisał:"Mnie w ogóle nie przekonuje teza o tym, że Jerozolima jest Nierządnicą i im więcej czytam argumentów za tym, tym dziwniejszych odczuć nabieram."

Obserwatorze
za twoje odczucia odpowiadać nie mogę, każdy coś czuje, ja również...

każdy ma prawo przedstawić swoje zdanie szczególnie jeżeli jest poparte Pismem.

Obserwator napisał:"Jerozolima może i jest położona na 7 wzgórzach, ale tak jak napisał Henryk, w wielu miastach można znaleźć 7 wzgórz i tak sobie mówić o położeniu tego miejsca, a przecież wiadomo, że tamte tereny są zróżnicowane i sami Izraelici grzesząc, stawiali na wszystkich pagórkach bałwany, czyli musiało być tych wzniesień całkiem sporo.

Miasto 7 wzgórz - tak mówiono głównie o Rzymie i jest to powszechnie wiadome."

to jest argumentacja Nie - bo Tak i już. Skoro wszyscy tak mówią to tak jest, ale czy nie mamy iść pod prąd ogólnej wiedzy i powszechnym prawdom ?

Poza tym być może twoje wzburzenie spowodowało iż nie zauważyłeś, że 2 krotne już wyjaśniałem, że NIERZĄDNICA TO LUDZIE, NIE MIASTO!

Obserwator napisał:"Jerozolima była zawsze kojarzona tylko z jedną górą - Syjonem i tak samo zapatruje się na to Słowo Boże. Nie ma dyskusji."

owszem jest dyskusja, ponieważ właśnie Słowo Boże to pokazuje, czy tego chcemy czy nie

Obserwator napisał:"Ponadto, pomijając już jaskrawe dowody, że to Rzym/Watykan jest siedzibą Wielkiej Nierządnicy"

jaskrawość dowodów zależy od podejścia do tematu, dla jednych jest to oczywiste dla innych może budzić wątpliwość. Nikt nie ma monopolu na mądrość i wiedzę poza Bogiem.

Obserwator napisał:"Dowody mówią same za siebie, ale jest jeszcze coś..."

gdyby dowody mówiły same za siebie nie było by wątpliwości, a jednak pojawiają się znaczy może nie wszystko jest takie oczywiste jakbyśmy tego chcieli lub sobie życzyli  affraid

Obserwator napisał:"..jakoś bardzo mi nie w smak nazywanie tego miasta - Wielką Nierządnicą, matką wszystkich wszetecznic i myślę, że forsowanie tej tezy jest wielkim błędem"

to oczywiście twoja ocena, ja uważam że błędem jest zamykanie się na inne możliwości i próba uciszania tematu, który jest dla nas niewygodny  silent

Oczywiście każdy ma prawo się nie zgadzać z taka opcją, ale to nadal nie oznacza że nie może być ona prawdopodobna

Jaka jest prawda mam nadzieje, że niedługo wszyscy się dowiemy

Z Bogiem

_________________
Mateusza 10:22 Kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony.
Psalm 139:23 Zbadaj mnie, Boże, i poznaj me serce; doświadcz i poznaj moje troski, i zobacz, czy jestem na drodze nieprawej, a skieruj mnie na drogę odwieczną!
avatar
Obserwator
Liczba postów : 1311
Join date : 18/03/2015
http://www.obserwatorczasowkonca.wordpress.com

Watykan - Wielka Nierządnica - Page 22 Empty Re: Watykan - Wielka Nierządnica

on 4th Styczeń 2018, 13:56
Message reputation : 100% (1 vote)
Generalnie wygląda to tak, że nie jest to dla mnie temat niewygodny, bo niby z jakiego powodu miałby być?? Smile

Nie rozumiem też dlaczego wmawiasz mi wzburzenie? Nie jestem wzburzony, tylko bardzo steptyczny, a to zasadnicza różnica Lotion.

A to dlatego, że Twoje argumenty co do siedziby Wielkiej Nierządnicy są nieprzekonujące, a argumentacja bardzo naciągana w związku z bardzo szeroko rozumianym przez Ciebie znaczeniem słów, przez co możliwości o których piszesz, można interpretować równie szeroko, co niekoniecznie musi wskazywać słuszność.

Ponadto, wygląda na to, że wątpliwości masz tylko Ty i przedsatwiłeś je. Chyba nikt inny nie miał do tej pory tak dużych wątpliwości odnośnie siedziby Wielkiej Nierządnicy.

Tak Lotion, ja z kolei piszę, że...

SIEDZIBA WIELKIEJ NIERZĄDNICY TO RZYM A NIE JEROZOLIMA.

Wiele z twych rozważań ma sens i ukazuje nam, że świat żydowski jest powiązany z Watykanem/Rzymem i że one współpracują ze sobą.

Ale Twoje wątpliwości co do siedziby Nierządnicy są nietrafione i trudno jest udowodnić, to co twierszisz...nikt z nas nie ma monopolu na Prawdę, tak jak napisałeś, ale to tyczy się również Ciebie i Ty także możesz się w tej akurat kwestii mylić.

To nie jest zamykanie się w schematach, tylko jasność w temacie popartym jaskrawymi i niepodważalnymi dowodami.

Myślę więc, że najlepszym sposobem na rozwianie wątpliwości będzie, byś najpierw zamiast forsować swoją możliwość, obalił tezę, że to Rzym/Watykan nie jest siedzibą Nierządnicy.

Co Ty na to? Smile
avatar
Odrodzony
Liczba postów : 332
Join date : 11/06/2016

Watykan - Wielka Nierządnica - Page 22 Empty Re: Watykan - Wielka Nierządnica

on 4th Styczeń 2018, 14:57
Message reputation : 100% (2 votes)
Lotion napisał:

Twoja odpowiedź niestety przeczy proroctwu, bo jeśli mówisz, że siedem wzgórz, o których mówi anioł, to dosłownie siedem wzgórz, a Watykan nie leży na siedmiu, to chyba jest oczywiste, że nie może być nierządnicą.    
No chyba, że bierzemy pod uwagę, że proroctwo nie jest dokładne, co jest absolutnie wykluczone.

Moja wypowiedź o Watykanie, który jak to wcześniej napisałem leży przecież w granicach miasta Rzym, które nie tylko zostało utworzone na dosłownie siedmiu wzgórzach, ale które jednocześnie – jako jedyne takie miasto na ziemi – zawiera w swoich granicach szatański twór o nazwie Watykan, będący ziemską siedzibą Wielkiej Nierządnicy, która w dalszym ciągu sprawuje swoją zwierzchnią władzę nad wszystkimi królami ziemi, w żaden sposób nie jest sprzeczna z proroctwem o siedmiu górach.

Dlaczego?

Bo dla mnie bowiem jest z kolei oczywiste, że Bóg wszystkie swoje proroctwa podał Jego prorokom w sposób dokładny i wyczerpujący, co wcale jednak nie oznacza, że wszystkie one są przez to jednoznaczne, albo że możemy mieć pewność, że dzisiaj mamy dostęp do doskonałych tj. pozbawionych wszelkich celowych skażeń i dosłownych tłumaczeń tych proroctw z najstarszych znanych nam obecnie, a do tego na 100% autentycznych rękopisów w języku greckim (bo wiemy, że takiej pewności obecnie mieć nie możemy).

Jednak już sposób ich realizacji przez Boga nie jest – przynajmniej dla mnie - oczywisty.

Czyli treść proroctwa, to jedna rzecz, a sposób jego realizacji przez Boga, to rzecz druga.

I zwykle jest tak, że Bóg realizuje swoje proroctwa w inny sposób, niż człowiek zakłada.

A dlaczego?

Bo jest dokładnie tak, jak powiedział Bóg:

Iz 55:
(Cool Bo myśli moje nie są myślami waszymi ani wasze drogi moimi drogami - wyrocznia Pana. (9) Bo jak niebiosa górują nad ziemią, tak drogi moje - nad waszymi drogami i myśli moje - nad myślami waszymi. (10) Zaiste, podobnie jak ulewa i śnieg spadają z nieba i tam nie powracają, dopóki nie nawodnią ziemi, nie użyźnią jej i nie zapewnią urodzaju, tak iż wydaje nasienie dla siewcy i chleb dla jedzącego, (11) tak słowo, które wychodzi z ust moich, nie wraca do Mnie bezowocne, zanim wpierw nie dokona tego, co chciałem, i nie spełni pomyślnie swego posłannictwa.

Dlatego sposób realizacji proroctw przez Boga często odbiega od możliwych sposobów realizacji danego proroctwa, które są wynikiem ludzkiego ich zrozumienia.

Np. proroctwo o liczbie lat przebywania Izraela w niewoli egipskiej.

Proroctwo brzmi:

Rdz 15: (BT)
(13) I wtedy to Pan rzekł do Abrama: Wiedz o tym dobrze, iż twoi potomkowie będą przebywać jako przybysze w kraju, który nie będzie ich krajem, i przez czterysta lat będą tam ciemiężeni jako niewolnicy; (14) aż wreszcie ześlę zasłużoną karę na ten naród, którego będą niewolnikami, po czym oni wyjdą z wielkim dobytkiem. (15) Ale ty odejdziesz do twych przodków w pokoju, w późnej starości zejdziesz do grobu. (16) Twoi potomkowie powrócą tu dopiero w czwartym pokoleniu, gdy już dopełni się miara niegodziwości Amorytów.

W Septuagincie Brentona jest podana dokładnie taka sama liczba lat:

15:13 And it was said to Abram, Thou shalt surely know that thy seed shall be a sojourner in a land not their won, and they shall enslave them, and afflict them, and humble them four hundred years.
Tłumaczenie z Google:

"15:13 Abramowi powiedziano: Ty na pewno wiesz, że twoje potomstwo będzie przybyszem w kraju, a nie ich wygranym, i zniewolą ich, i dotkną ich, i ukorzą ich czterysta lat."


Z dosłownego zrozumienia tego proroctwa wynikałoby, że Izraelici będą niewolnikami w jakimś kraju przez 400 lat – nie przez 401 czy 450, tylko dokładnie przez 400 lat, bowiem Bóg nie powiedział przecież, że niewola będzie trwała przez co najmniej 400 lat.

Tak mógłby pomyśleć człowiek.

A jak w rzeczywistości zostało to proroctwo zrealizowane przez Boga i ile rzeczywiście trwała niewola egipska?

Wj 12: (BT)
(40) A czas pobytu Izraelitów w Egipcie trwał czterysta trzydzieści lat. (41) I oto tego samego dnia, po upływie czterystu trzydziestu lat, wyszły wszystkie zastępy Pana z ziemi egipskiej.

W Septuagincie Brentona także podana jest dokładnie taka sama liczba lat:

12:40 And the sojourning of the children of Israel, while they sojourned in the land of Egypt and the land of Chanaan, [was] four hundred and thirty years.
12:41 And it came to pass after the four hundred and thirty years, all the forces of the Lord came forth out of the land of Egypt by night.
Tłumaczenie z Google:

"12:40 Pobyt synów Izraelskich, gdy przebywali w ziemi egipskiej i ziemi Chanaan, wynosił czterysta trzydzieści lat.

12:41 I stało się po czterystu trzydziestu latach, wszystkie siły Pańskie wyszły z ziemi egipskiej w nocy."


Co to oznacza?

Czy to znaczy, że Bóg podał swoje proroctwo w sposób nie dokładny albo nie wyczerpujący?

Nie.

Czy to znaczy, że Bóg zrealizował swoje proroctwo w sposób sprzeczny z objawioną Abramowi jego treścią, bo niewola nie trwała 400 lat? Czy Bóg zrobił coś, o czym nam nie powiedział?

Też nie.

No więc o co tu chodzi?

Ano o to, że w liczbie 430 mieści się oczywiście podana w proroctwie liczba 400, co  oznacza, że Bóg wykonał swoje proroctwo w 100%, ale zrobił to po swojemu i nie musiał wcale podawać, że niewola będzie trwała dokładnie 430 lat albo że będzie ona trwała co najmniej 400 lat, bo dla Boga było oczywiste, że podana liczba 400 lat niewoli będzie zrealizowana także wtedy, kiedy ta niewola będzie trwała lat 430.

Zatem Bóg podał dokładnie tyle informacji, ile Izraelici powinni wiedzieć.

I dopiero teraz, czyli już po wypełnieniu się tego proroctwa, stało się to oczywiste również i dla nas.

Ale wcześniej, zanim się ono nie wypełniło, taki sposób jego realizacji przez Boga nie musiał być i zapewne nie był dla ludzi oczywisty. I dla mnie też nie byłby on oczywisty.

I tak samo może być, ale oczywiście nie musi być z naszymi hipotezami na temat potencjalnych sposób realizacji przez Boga tego, czy innego proroctwa.

Zatem to, że w proroctwie o siedmiu górach w odniesieniu do siedziby Wielkiej Nierządnicy nie jest napisane wprost, że tą siedzibą będzie Watykan, tylko jest tam napisane, że chodzi o miasto spełniające łącznie dwa warunki:

1) jest położone na siedmiu górach, i
2) sprawuje ono władzę królewską nad wszystkimi królami ziemi,

a co wskazuje raczej jednoznacznie na miasto Rzym, w którego granicach – i to wyraźnie jeszcze raz podkreślam – leży właśnie Watykan, wcale jeszcze nie oznacza, że tu na pewno nie może chodzić o Watykan.

Dlatego też uważam, że moja wypowiedź o Watykanie, który – jak napisałem - sam wprawdzie nie leży na siedmiu górach, ale – po pierwsze – jest położony w granicach miasta Rzym, które leży właśnie na siedmiu górach, a po drugie – nadal sprawuje władzę królewską nad królami ziemi jako jedyne takie miasto na ziemi, nie jest sprzeczna z proroctwem o siedmiu górach, a tylko jak myślę jest najprawdopodobniej tym właśnie nieoczywistym, Bożym sposobem jego realizacji.

Czyli nie sama dosłowna treść proroctwa wskazuje nam na Watykan, ale treść tego proroctwa w połączeniu z obserwowanym stanem rzeczy.

Po to też Pan Isus dał na przykazanie, abyśmy znając proroctwa obserwowali wydarzenia na tym świecie, aby móc rozpoznać, czy pasują one do zapowiedzianych proroctw, czy też jeszcze nie.

I jak dla mnie to wyłącznie Watykan w dalszym ciągu, a nie Jerozolima, jest spełnieniem proroctwa o siedzibie Wielkiej Nierządnicy, którą pozostanie aż do jej zniszczenia.

I - analogicznie do proroctwa o liczbie lat niewoli egipskiej – taki a nie inny właśnie sposób wypełnienia się proroctwa o siedmiu górach może i nie jest oczywisty z punktu widzenia dosłownej treści samego proroctwa albo nie jest oczywisty z punktu widzenia naszego ludzkiego zrozumienia tego proroctwa, ale samo już istnienie Watykanu w granicach miasta Rzym jest jak dla mnie sposobem spełnienia się tego proroctwa w rzeczywistości.

Czyli jedynie Watykan leżący w granicach Rzymu jest w moim przekonaniu spełnieniem proroctwa o siedzibie Nierządnicy położonej na siedmiu górach.

Takie jest moje zdanie.


Lotion napisał:

według tego założenia, to można by przypuszczać, że czasy końca nigdy nie nadejdą, bo  szatan i jego sługusy będą się migać od swojej zagłady, a przecież jest oczywiste że wszystko jest szykowane na okresloną godzinę którą zna tylko Bóg, oni prawdopodobnie zakładają że po raz kolejny im się upiecze, jak już wiele razy przed wiekami    

i to kolejny z planów, który niestety dla nich będzie ostatnim

Być może nieprecyzyjnie się wyraziłem, więc postaram się to lepiej wyjaśnić.

Dla każdego z nas, w tym i dla mnie jest oczywiste, że czasy końca na 100% nadejdą i że wszystko rozpocznie się o godzinie, którą znał w czasach bytności Pana Isusa na ziemi tylko sam Ojciec.

Teraz zapewne zna ją także i Syn.

Ale pewne jest, że szatan jej nie zna.

A skoro jej nie zna, zaś Bóg jak do tej pory pozwala szatanowi na wygrywanie wielu bitew pomimo tego, że szatan całą wojnę z Bogiem ostatecznie już przegrał, to szatan być może sądzi, że jest w stanie opóźnić realizację planów Boga.

Ale w rzeczywistości nie jest i nigdy nie był w stanie tego dokonać, bo godzina jest już ustalona.

Dlatego też chodziło mi o to, że szatan, cokolwiek by teraz nie zrobił błędnie myśląc, że jest w stanie grać na zwłokę, aby w ten sposób rzekomo przedłużać swoją władze nad ziemią i opóźniać realizację planu Boga (a Bóg przecież zna każdy krok szatana), a wiec czy chciałby przenieść siedzibę Nierządnicy wraz ze swoim tronem do Jerozolimy na górę Syjon, jak postulujesz, czy też nie będzie tego zamierzał, tylko za pośrednictwem Nierządnicy z siedzibą w Watykanie będzie sprzeciwiał się uznaniu Jerozolimy za stolicę Państwa Izrael, to nie późni on pojawiania się Bestii na świecie i każde jego działanie zbiegnie się dokładnie z wyznaczoną przez Boga godziną rozpoczęcia realizacji ostatecznego planu Boga względem Jego ludu.

A więc to, że szatan nadal jeszcze rządzi na ziemi nie jest wynikiem tego, że szatan – jak mu się może wydawać – jest w stanie poprzez swoje decyzje opóźnić realizację planu Boga, ale dlatego, że wyznaczona godzina realizacji planu Boga jeszcze nie nadeszła.


Natomiast co do artykułu, który podesłał Ci Bushi, to podzielam zdanie Henryka.

Tak czy inaczej, który z poglądów, czy ten o Watykanie, czy ten o Jerozolimie, jako o rzekomej ostatniej siedzibie Nierządnicy jest słuszny (a może i żaden z nich nie jest?), okaże się mam nadzieję już niebawem.


Ostatnio zmieniony przez Odrodzony dnia 4th Styczeń 2018, 15:23, w całości zmieniany 1 raz
avatar
Obserwator
Liczba postów : 1311
Join date : 18/03/2015
http://www.obserwatorczasowkonca.wordpress.com

Watykan - Wielka Nierządnica - Page 22 Empty Re: Watykan - Wielka Nierządnica

on 4th Styczeń 2018, 15:06
Dodam jeszcze, że "możliwość" tego, iż Jerozoloma jest Wielką Nierządnicą lub jej siedzibą nie jest żadną nowością.

Propaguje ją między innymi pewien gorliwy wyznawca Pawła ze strony uderz w fałsz:
https://uderzwfalsz.wordpress.com/2016/05/21/wielka-nierzadnica-to-nie-watykan-a-jerozolima/

...oraz znany nam dobrze niebocentryk - M.Szczytyński:
https://redoctobermsz.wordpress.com/2015/02/18/kim-jest-wielka-nierzadnicababilon-wielki-cz-1/

Mam wielkie wątpliwości co do ich zrozumienia kwestii biblijnych, także w tych artykułach, jak i samych intencji z jakimi działają, co dodatkowo rzuca cień na tezę o siedzibie Nierządnicy w Jerozolimie.
thewordwatcher
thewordwatcher
Admin
Liczba postów : 4540
Join date : 18/03/2015
Skąd : Perth, Australia
http://zbawienie.com

Watykan - Wielka Nierządnica - Page 22 Empty Re: Watykan - Wielka Nierządnica

on 4th Styczeń 2018, 15:37
Message reputation : 100% (1 vote)
Jak pisałem wcześniej, czytywałem opinie o Jerozolimie i z powyżej przedstawionych dowodów nie jestem przekonany.

Zwłaszcza, że najważniejszy atribut Nierządnicy nie został tutaj jeszcze wymieniony.

Nierządnica to prostytutka oddająca się nierządowi duchowemu, czyli ogólnie - bałwochwalstwo.

Żydzi zamieszkujący Izrael i Jerozolimę nie są bałwochwalcami w żadnym przypadku.

Nie ma na świecie żadnego kandydata, który spełniałby trzy warunki.

1. Miasto panujące nad całym światem.
2. Miasto siedmiu wzgórz.
3. Stolica światowego bałwochwalstwa.

Warto dołożyć bardzo znane przysłowie, które nie zmieniło się ani na jotę.

Wszystkie drogi prowadzą do Rzymu.

Nie chciałbym przez to powiedzieć, że rozumiem wszystkie proroctwa.

Ale chciałbym także dodać, ze część z nich na 100% jest błędnie zrozumiana.

Ale w tym przypadku znak Bestii oraz tożsamość wielkiej Nierządnicy nie budzi żadnych wątpliwości.

Myślę, że pewne proroctwa są celowo w taki sposób przedstawione, aby szatan się nawet w nich nie połapał.

Podobnie jak było z pobytem Isusa oraz Jego śmiercią.

W proroctwach jest pułapka na szatana a my mamy poważne ostrzeżenie od samego Syna Bożego, aby czuwać, ponieważ na 100% zostaniemy wydarzeniami zaskoczeni.

Już jesteśmy, ponieważ rola Trumpa jest nadal nie jasna i zagmatwana i zbytnio nie pasuje do znanych nam proroctw.

Niby Jezuita i pracuje dla Watykanu, ale nie można tego stwierdzić na 100%, zbyt wiele konfliktowych informacji. Jest na 100% satanistą ale do czego w rzeczywistości dąży, tego nie wiemy.

Ostatnio jest w wielkim konflikcie z Bannonem, byłym najlepszym wspólnikiem. Steve Bannon jest Żydem syjonistycznym i zaczął pluć wczoraj na Trumpa, Kushnera i innych.

To mocno sugeruje... fałsz Trumpa, który obiecał wiele Izraelowi, ale większość Żydów mu nie wierzy.

To wskazuje na oddanie się Watykanowi, ale ataki na pedofilów i media nie są staniem po stronie Watykanu.

Wiemy więc, że w tej kwestii niewiele wiemy.

Część elementów nie budzi zbytniego zaufania i pewności w tę czy inną stronę. Owszem, mamy hipotezę o Jerozolimie, ale tylko jeden element w PEWNYM stopniu pasuje.

Niemniej nie warto się w tej kwestii się oburzać - czas pokaże nam prawidłowe zrozumienie i nie powinniśmy się na siebie oburzać.

Pozostawmy to do wyjaśnienia się tej sprawy.

Może istnieje coś, co mimowolnie ignorujemy.

W piosence szef Dire Straits Mark Knopfler śpiewa.

Dwóch twierdzi że są Chrystusami. Jeden na pewno się myli!

bounce  bounce  bounce  bounce

Odnośnie Mariusza, czy on kiedykolwiek mówił prawdę?

Przecież Jerozolima jest w Bosforze a Mariusz mieszka na księżycu z Twardowskim we wnętrzu ziemi!!! affraid affraid affraid


Ostatnio zmieniony przez thewordwatcher dnia 5th Styczeń 2018, 12:50, w całości zmieniany 1 raz

_________________
Ojcze nasz, któryś jest w niebie, Święć się imię twoje, przyjdź Królestwo twoje, bądź wola twoja, jak w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj, i odpuść nam nasze winy, jak i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Albowiem twoje jest Królestwo i moc, i chwała na wieki wieków. Niech się stanie.
----------------------------------------------------------------------------------------------
huberkinky@protonmail.com
http://www.zbawienie.com http://www.proroctwa.com
https://www.youtube.com/thewordwatcher
https://www.youtube.com/HenryKubik
avatar
Hugo
Liczba postów : 260
Join date : 21/03/2015
Age : 35
Skąd : Londyn
http://oislamie.wordpress.com

Watykan - Wielka Nierządnica - Page 22 Empty Re: Watykan - Wielka Nierządnica

on 5th Styczeń 2018, 12:23
Message reputation : 100% (1 vote)
Taki artyku jest na głównej na wp
https://opinie.wp.pl/pawel-lisicki-czarne-chmury-nad-franciszkiem-6206030270224001a
Colonna opisuje arbitralne działania Franciszka, jego napady złości i gniewu, pisze o atmosferze strachu i poczuciu zastraszenia. Krok po kroku opisuje metody, dzięki którym Franciszek mógł w czasie Synodu poświęconemu rodzinie przeprowadzić swój plan przewrotu tradycyjnej doktryny katolickiej. Ale nie tylko o teologię czy etykę tu chodzi. Według Colonny wbrew początkowym zapowiedziom nic nie wyszło też z planów reform watykańskich finansów, a wyznaczona do tego osoba z zewnątrz po krótkim czasie została w atmosferze skandalu wyrzucona za granicę papieskiego Rzymu.

Przy takich ilościach informacji, jakie docierają nie tylko do nas, ale do wszystkich, dziwię się że Watykan jeszcze się trzyma
lusia
lusia
Liczba postów : 1388
Join date : 18/03/2015
Skąd : wawa
http://mojaopoka.blogspot.com/

Watykan - Wielka Nierządnica - Page 22 Empty Re: Watykan - Wielka Nierządnica

on 16th Styczeń 2018, 17:36
Message reputation : 100% (3 votes)
najpierw dziwne wymagania od swojej "armii " a potem od kogo ?od od owieczek...ta sprawa cuchnie siarką
Suspect

https://gloria.tv/article/LQyRPgYZR3dU2Lie2XuLVv8rN

_________________
"Jak łania tęskni do wód strumieni, tak dusza moja tęskni do Ciebie, Boże! "
Psalm 42    Nie pamiętaj nam win naszych przodków, niech rychło przyjdzie ku nam miłosierdzie Twoje: bo bardzo jesteśmy słabi. Wspomóż nas Boże zbawienia naszego, przez wzgląd na chwałę Twojego Imienia i wyzwól nas i odpuść nasze grzechy przez wzgląd na Twoje Imię. (Psalm 79:8-9 .
___________________________________________________________________________________________________________

http://mojaopoka.blogspot.com/
Liksar
Liksar
Liczba postów : 1409
Join date : 03/12/2015
Age : 24
Skąd : Białystok
https://liksar.wordpress.com/

Watykan - Wielka Nierządnica - Page 22 Empty Re: Watykan - Wielka Nierządnica

on 22nd Styczeń 2018, 22:52
Message reputation : 100% (3 votes)


Tak własnie to kuźwa wszystko działa, kryją się nawzajem i nikt nic nie wie , aż się krew gotuje by wszystkim porządnie wpierdzielic bounce bounce

Ale już Bóg zrobi porządek z całym tym burdelem !


Najgorzej przeraża fakt, że te wszystkie ślepe mohery, mają zazłe jeszcze tej rodzinie ,a nie pedofilowi !

Do takiego stopnia ludzie mają wyprane mózgi !

_________________
Nawróćcie się, synowie izraelscy, do tego, od którego tak bardzo się oddaliliście! Izajasza 31:6

https://liksar.wordpress.com/
avatar
Gregor
Liczba postów : 223
Join date : 23/09/2015
Skąd : ccc

Watykan - Wielka Nierządnica - Page 22 Empty Re: Watykan - Wielka Nierządnica

on 23rd Styczeń 2018, 11:03
Message reputation : 100% (1 vote)
.


Ostatnio zmieniony przez Gregor dnia 26th Marzec 2018, 14:34, w całości zmieniany 1 raz

_________________
Łaska, miłosierdzie, pokój od Boga Ojca i od Isusa Chrystusa, Syna Ojca, niechaj będzie z nami w prawdzie i w miłości.
lusia
lusia
Liczba postów : 1388
Join date : 18/03/2015
Skąd : wawa
http://mojaopoka.blogspot.com/

Watykan - Wielka Nierządnica - Page 22 Empty Re: Watykan - Wielka Nierządnica

on 13th Marzec 2018, 11:51
Ponoć ukrywany przed katolikami kolejny tym razem niebiblijny niezaprzeczalny dowód na kłamstwo teologów ,na ich zgubną fantazję dla narodów:

Grob matki Jezusa....czyli nie zakwitły kwiaty jak brano ją do nieba wg katechizmu...

https://www.holidaycheck.pl/pi/f8b8a9f6-5559-30b6-8ca9-ff5f4d6697d2

_________________
"Jak łania tęskni do wód strumieni, tak dusza moja tęskni do Ciebie, Boże! "
Psalm 42    Nie pamiętaj nam win naszych przodków, niech rychło przyjdzie ku nam miłosierdzie Twoje: bo bardzo jesteśmy słabi. Wspomóż nas Boże zbawienia naszego, przez wzgląd na chwałę Twojego Imienia i wyzwól nas i odpuść nasze grzechy przez wzgląd na Twoje Imię. (Psalm 79:8-9 .
___________________________________________________________________________________________________________

http://mojaopoka.blogspot.com/
huberkinky
huberkinky
Liczba postów : 162
Join date : 27/02/2018
Skąd : Perth, Australia
http://www.zbawienie.com proroctwa.com

Watykan - Wielka Nierządnica - Page 22 Empty Re: Watykan - Wielka Nierządnica

on 15th Marzec 2018, 01:37
Message reputation : 100% (1 vote)
Film Gibsona o zmartwychwstaniu ma zawierać scenę z pójścia Chrystusa do piekieł i inne, mało wspomniane elementy jego zmartwychwstania.

Ale już jest dostępny i 23 Marca będzie grany w kinach film - Paweł, apostoł Chrystusa.

Mel Gibson nie ma niczego wspólnego z tym filmem.Fragmenty z oficjalnej witryny...

http://www.paulmovie.com/site/videosphotos

Jim Caviezel gra 'apostoła' Łukasza.

Co jest ciekawe, Jesus Christ i Jim Caviezel mają te same pierwsze litery - J C

Opis filmu...

Paweł, Apostoł Chrystusa, to historia dwóch mężczyzn. Łukasz, jako przyjaciel i lekarz, ryzykuje życiem za każdym razem, gdy udaje się do miasta Rzymu, aby odwiedzić Pawła, który jest uwięziony w najciemniejszej, najczarniejszej celi więziennej Nerona. Zanim zostanie wydany wyrok śmierci Pawła, Łukasz postanawia napisać kolejną książkę, która szczegółowo opisuje początki "Drogi" i narodziny tego, co stanie się znane jako kościół. Ale Neron jest zdeterminowany, by pozbyć się z Rzymu chrześcijan i nie cofa się przed egzekucją ich w najśmielszy możliwy sposób.

Związany w łańcuchy, walka Paula jest wewnętrzna. Przeżył tyle chłosty, wraki, głód, ukamienowanie, głód i pragnienie, zimno i naświetlenie, ale czekając na spotkanie ze śmiercią, prześladuje go cień jego przeszłych ułomności. Sam w ciemności zastanawia się, czy został zapomniany. . . i jeśli ma siłę, by dobrze skończyć.

Dwaj mężczyźni walczą przeciwko zdecydowanemu cesarzowi i ułomności ludzkiego ducha, aby przekazać światu Ewangelię Jezusa Chrystusa.

O Mateuszu i Janie ani słowa.

Tak Mel Gibson jak i Jim Caviezel - obaj są gorliwymi katolikami


Oczywiście jest to próba zagrania na uczuciach prostych ludzi w celu odrzucenia możliwości, że Łukasz i Paweł to rzeczywiści twórcy dzisiejszego Chrześcijaństwa, które odrzuciło Boga Ojca i uczyniło z Syna Boga oraz odrzuciło Prawo Boże podając się generalnie bezprawiu szatana i ulegając wszelkim szatańskim podszeptom.
Jacek86
Jacek86
Liczba postów : 291
Join date : 31/08/2015
Age : 34
Skąd : Bydgoszcz

Watykan - Wielka Nierządnica - Page 22 Empty Re: Watykan - Wielka Nierządnica

on 15th Marzec 2018, 02:05
Za to w Londynie jest dzisiaj premiera brytyjskiego filmu "Maria Magdalena", a w Polsce odbędzie się 6 kwietnia...

Od około miesiąca, oklejone jest całe metro plakatami... Nie powiem, żeby nie rzucało się to w oczy...

Co taki wysyp "chrześcijańskich" filmów???

Watykan - Wielka Nierządnica - Page 22 MM_INTL_TSR_DGTL_1_SHT_LAS-800X559
huberkinky
huberkinky
Liczba postów : 162
Join date : 27/02/2018
Skąd : Perth, Australia
http://www.zbawienie.com proroctwa.com

Watykan - Wielka Nierządnica - Page 22 Empty Re: Watykan - Wielka Nierządnica

on 15th Marzec 2018, 14:42
Wzbudzanie nienawiści do Żydów.

Robi to głównie Watykan rękami Rothschildów, Gibsona i Jima Caviezela.

To właśnie nie pasuje do wszystkiego, bo Watykan atakuje Izrael a Trump go broni i filmy o Chrystusie podsycają nienawiść do żydowskich faryzeuszy, którzy wraz z Herodem zamordowali Isusa Chrystusa.

Film o Pawle jest przesączony okrucieństwem Żydów w stosunku do Pawła.


_________________
zbawienie.com
proroctwa.com
Sponsored content

Watykan - Wielka Nierządnica - Page 22 Empty Re: Watykan - Wielka Nierządnica

Powrót do góry
Permissions in this forum:
Nie możesz odpowiadać w tematach