Owa wojna już niedługo się zakończy zwycięstwem naszego Boga i naszego Króla, Isusa Mesjasza!