Go down
avatar
Obserwator
Liczba postów : 1311
Join date : 18/03/2015
http://www.obserwatorczasowkonca.wordpress.com

Tożsamość narodów - dochodzenie Empty Tożsamość narodów - dochodzenie

on 5th Październik 2016, 14:53
Message reputation : 100% (2 votes)
Napisał do mnie pewien nowy bloger - Nathaniel, znający Prawdę Słowa Bożego, który jak zauważyłem jest bardzo dociekliwy w temacie pochodzenia narodów od biblijnych postaci, zaczynając od Noego. Wnikliwie śledzi starożytną historię w oparciu o Biblię oraz inne przekazy historyczne, które porównuje i sprawdza. Podobnie uczynił jeśli chodzi o przekłady biblijne, z których za najlepszy w Polskiej wersji uważa Biblię Mesjańską opartą o tłumaczenie Brentona.

Link do bloga: https://nathaniel5318.wordpress.com/Oto jego dociekania jakie mi opisał:Ciekawi mnie czy da się odgadnąć umiejscowienie dzisiejszych Plemion Izraela? A także tożsamość pozostałych potomków Noego
Są to jedynie przypuszczenia...

Większość kronikarzy jak Długosz, Herodot, Flawiusz, Tacyt, Swetoniusz nie mogli pisać całej prawdy bo stracili by głowę.
Nie możemy zapominać, że te ludy często mieszały się ze sobą ścinając swoje drzewo genetyczne niczym galijski imienny wróg Chrystusa – Esus.

Ks. Rodzaju 10
(1): Oto dzieje rodu synów Noego: Sema, Chama i Jafeta, gdy po potopie urodzili się im synowie.
(2): Synami Jafeta są: Gomer, Magog, Madai, Jawan, Tubal, Meszech i Tiras.
(3): Synami Gomera są: Aszkanaz, Rifat i Togarma.
(4): Synami Jawana są: Elisza, Tarszisz, Kittim i Dodanim.
(5): Od nich wywodziły się narody wyspiarzy podzielone według swoich krajów i według swoich języków i plemion w narodach swoich.
(6): Synami Chama są: Kusz, Misraim, Put i Kanaan.
(7): Synami Kusza są: Seba, Chawila, Sabata, Raema i Sabtecha. Synami Raemy są: Szeba i Dedan.
(Cool: A Kusz zrodził Nimroda, który był pierwszym mocarzem na ziemi.
(9): Był on dzielnym myśliwym przed Panem. Dlatego mówi się: Dzielny myśliwy przed Panem jak Nimrod.
(10): A zaczątkiem jego królestwa był Babilon, Erech, Akkad i Kalne w kraju Synear.
(11): Z tego kraju wyruszył do Asyrii i zbudował Niniwę i Rechowot-Ir, i Kalach
(12): Oraz Resen, wielkie miasto między Niniwą a Kalach.
(13): A Misraim zrodził Ludytów, Anamitów, Lehabitów, Naftuchitów,
(14): Patrusytów i Kasluchitów, od których pochodzą Filistyni, oraz Kaftorytów.
(15): Kanaan zaś zrodził Sydona, swego pierworodnego, i Cheta,
(16): Nadto Jebuzytów, Amorytów, Girgaszytów,
(17): Chiwwitów, Arkitów, Synitów,
(18): Arwadytów, Semarytów i Chamatytów. Potem rozproszyły się plemiona Kananejczyków.
(19): Obszar Kananejczyków sięgał od Sydonu w kierunku Gerary do Gazy, w kierunku Sodomy i Gomory, Admy i Seboim aż do Leszy.
(20): To są synowie Chama według ich plemion, języków, krajów i narodów.
(21): Lecz także i Semowi, praojcu wszystkich synów Hebera, starszemu bratu Jafeta, urodzili się synowie.
(22): Synami Sema są: Elam, Assur, Arpachszad, Lud i Aram.
(23): Synami Arama są: Us, Chul, Geter i Masz.
(24): Arpachszad zaś zrodził Kainana, a Kainan zrodził Sala, a Sal zrodził Hebera.
(25): A Heberowi urodzili się dwaj synowie: jeden miał na imię Peleg, gdyż za jego czasów podzielili się mieszkańcy ziemi, a imię brata jego było Joktan.
(26): A Joktan zrodził Almodada, Szelefa, Chasarmaweta, Jeracha,
(27): Hadorama, Uzala, Diklę,
(28): Obala, Abimaela, Sabę,
(29): Ofira, Chawilę i Jobaba; ci wszyscy byli synami Joktana.
(30): A siedziba ich sięgała od Meszy do Sefar w górach wschodnich.
(31): To są synowie Sema według ich plemion, języków, krajów i narodów.
(32): To są plemiona synów Noego według rodów ich w narodach ich. Od nich to wywodziły się narody na ziemi po potopie.

I Cham: zrodził Kusza, Misraima, Puta, Kaanana.
Murzyni to najprawdopodobniej synowie Kusza, Etiopia. Nubia (Kusz) itd..
Jemeńczycy przed-arabsy to chyba Chamici.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Kusz

Nimrod, jako syn Kusza rządził ziemiami m.in. Sumerów, którzy są Chamitami najwidoczniej.
Misr po arabsku oznacza Egipt. Poza tym z Misraima pochodzą Filistyni.
Kaanan to m.in. Sydonici, Hetyci, Amoryci i chyba Fenicjanie.
Put to być może Berberowie lub Libia przed-arabska, nie jestem pewien.
Ciekawi mnie czy Hindusi to Chamici?

Chamici mieszkają głównie na ziemiach południowych (Afryka, Bliski Wschód). Większość tych ludów została podbita przez Sema lub Jafeta.
Problem jest jeszcze z Aborygenami i Maorysami: jeśli ziemia jest piłką to są na południu, jeżeli płaska to na północy.

Potomków Jefeta ciężko ustalić jednomyślnie.
Jafetytami są ludy północne które się osiedliły po zniszczeniu wieży (być może zigguratu-piramidy) Babel-Wawel.
W ciemno można ustalić że: Chińczycy, Koreańczycy, Japończycy, Indianie, i inne ludy żyły sobie z dala od Boga Prawdziwego.

Galowie w czasach przed-rzymskich to potomka Rifata. Góry Sudeckie były znane jako góry Ryfelskie - https://pl.wikipedia.org/wiki/G%C3%B3ry_Ryfejskie
A Karpaty - być może Harpaty (Har znaczy góra).

W Kronikach często przypisuje się większość ludów do Gomera (Gamera), choć osobiście sądzę, że są to ludy Bałtyckie itd.
Ormianie (pierwszy oficjalnie chrześcijański kraj) to chyba potomkowie Togarma.
Magoga potomstwo to chyba ludy Ugrofińskie lub Szwedzi, nie wiem w 100% czy Węgrzy są spokrewnieni z Finami czy jakimiś Sumerami?

Potomstwo Sema miało wyjątkowy kontakt ze Stwórcą
Potomstwo Luda być może Lidia, nie mam pewności.
Ludy semickie znane z historii jak Akadyjczycy, Chaldejczycy, itd. to albo potomkowie Arama albo Assura.
Asyryjczycy to potomkowie Assura.
Potomkowie Arama to Aramejczycy (Syryjczycy przed najazdami Islamu, czyli wiele proroctw dot. Aramejczyków może dotyczyć Syrii)
Wcześniejsza nazwa Syrii (nawiązanie do psiej gwiazdy Syriusza) to Aram.

Persowie i Medowie - osobiście sądzę że Persowie to Elamici, kultura słowiańska i perska jest do siebie bardzo podobna. Medowie to potomkowie Madaja (syn Jafeta prawdopodobnie)

Arpachszad był przodkiem Abrahama, który miał być ojcem wielu ludów, nie było powiedziane że jednego narodu 15 milionowego, ale ojcem wielu.
Ismael i Ezaw to odrzuceni synowie z powodu swych uczynków. Islam i Judaizm (nie związany z Pięcioksięgiem i Biblią a Talmudem i własnymi interpretacjami) bazują na zasadzie Saulowego zbawienia z wiary.

Oraz najciekawsze: Rzeczywisty Naród Wybrany

5 Księga Mojżeszowa podaje jeszcze inne błogosławieństwa dla Izraela

(1) A to jest błogosławieństwo, którym Mojżesz, mąż Boży, pobłogosławił synów izraelskich przed swoją śmiercią.
(2) Powiedział: Pan przyszedł z Synaju i zaświecił im z Seiru Zajaśniał z góry Paran I nadszedł z Meribat przy Kadesz, Po prawicy jego płonący ogień.
(3) Zaiste, miłuje On lud swój, Wszyscy poświęceni jego są w ręce twojej, I kroczyli oni za stopami twoimi, Przyjęli wypowiedzi twoje:
(4) Naukę, którą podał nam Mojżesz, Jako dziedzictwo zgromadzenia Jakubowego.
(5) I został Pan królem w Jeszurun, Gdy zebrali się naczelnicy ludu, Pospołu z plemionami Izraela,
(6) Niech żyje Ruben i niech nie umiera, Niech mężczyzn jego będzie sporo.
(7) A to o Judzie; i rzekł: Słuchaj, Panie, głosu Judy, I do ludu jego przywiedź go; Rękoma swymi za niego walcz, Bądź mu pomocą przeciwko gnębicielom jego.
(Cool A o Lewim rzekł: Tummim są twoje i urim są twoje, Twojego męża nabożnego, Którego doświadczyłeś w Massa, Z którym walczyłeś u wód Meriba
(9) Który mówi o ojcu swoim i matce: Nie widziałem ich, I braci swoich ma za obcych, A synów swoich nie zna; Gdyż przestrzegają słowa twojego, A przymierza twojego pilnują.
(10) Niech uczą Jakuba praw twoich, A Izraela zakonu twojego, niech kładą kadzidło w nozdrza twoje, A całopalenia na ołtarzu twoim.
(11) Błogosław, Panie, siłę jego, A w dziele rąk jego miej upodobanie, skrusz biodra tych, którzy powstają przeciwko niemu, A nienawidzący go niech już nie powstaną.
(12) O Beniaminie rzekł: Ulubieniec Pana bezpiecznie mieszka przy nim, osłania go przez wszystkie dni, A w ramionach jego przebywa.
(13) O Józefie rzekł: Błogosławiona przez Pana ziemia jego, najcenniejszym darem niebios, rosą, I otchłanią, która jest rozlana w dole,
(14) Najcenniejszym darem, który dojrzewa w słońcu, najcenniejszym darem, któremu księżyce wzrost dają,
(15) Najcenniejszymi płodami odwiecznych gór, najcenniejszymi darami wzgórz wiekuistych,
(16) Najcenniejszymi darami ziemi i napełnienia jej, I łaską tego, który mieszka w krzaku. Niechaj to zstąpi na głowę Józefa I na ciemię wybrańca pośród braci jego.
(17) Pierworodny cielec jego pełen jest chwały, rogami jednorożca są rogi jego, nimi pobodzie ludy wraz z krańcami ziemi. Takie są dziesiątki tysięcy Efraima, takie są tysiące Manassesa.
(18) O Zebulonie rzekł: Raduj się, Zebulonie, gdy wyruszasz, A ty, Issacharze, w namiotach swoich.
(19) Ludy na górę zwołują, Tam składać będą rzeźne ofiary właściwe, Gdyż dostatki z mórz wysysają I skarby ukryte w piasku.
(20) A o Gadzie rzekł: Błogosławiony ten, kto Gadowi dał szeroką przestrzeń; Przysiadł jak lwica, Urwał kęs od ramienia po ciemię,
(21) Upatrzył sobie część przednią, Gdyż tam został wyznaczony dział wodza. I zebrali się naczelnicy ludu; Sprawiedliwości Pana dopełnił I sądów jego z Izraelem.
(22) A o Danie rzekł: Dan jako lwie szczenię Wyskakuje z Baszanu.
(23) A o Naftalim rzekł: Naftali jest syty łaski I pełen błogosławieństwa Pana, zachodem i południem niech zawładnie.
(24) A o Aszerze rzekł: Bardziej niż inni synowie błogosławiony jest Aszer, Niech będzie ulubieńcem braci swoich I zanurza w oliwie nogę swoją.
(25) Z żelaza i spiżu niech będą zasuwy twoje. A ile dni twoich, tyle niech będzie wygody twojej.
(26) Nikt nie jest taki, jak Bóg, o Jeszurunie. Który jeździ po niebie tobie na pomoc I we wspaniałości swojej nad obłokami.
(27) Schronem pewnym jest Bóg wieczny, A tu na dole ramiona wieczne; I przepędził przed tobą wroga, I rzekł: Wytęp!
(28) Zatem Izrael mieszka bezpiecznie, Na osobności źródło Jakubowe, Na ziemi pełnej zboża i moszczu, Nawet niebo jego kropi rosą.
(29) Błogo ci Izraelu! Któż jest jak ty? Lud wspomagany przez Pana, Tarczą pomocy twojej. On też jest mieczem chwały twojej; I schlebiać ci będą wrogowie twoi, A ty będziesz kroczył po ich wzgórzach.

Dwanaście Plemion czyli : Judejczycy, Manassesyci, Efraimici, Beniaminici, Lewici, Symeonici, Rubenici, Zebuloni, Issachacharyci, Gadyci, Naftalici, Aseryci,
Moja hipoteza jest taka, iż Czesi są potomkami Lewiego lub Beniamina.
Być może legenda Lech Czech Rus, to rzeczywistości: Efraim, Beniamin, Manasses?
Brygada Efraima była umieszona na wschodzie, jak my jesteśmy bliżej wschodu.
Ukraińcy, nasi Słowiańscy, to Manasses prawdopodobnie.
Warto prześledzić historię Scytów, Sarmatów Gotów itd.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Massageci | The Massagetae, or Massageteans (Greek: Μασσαγέται, lat. Massagetai (jakby Manasses)
Rosja to najludniejsze państwo w europie, ponad 140 mln ludzi.

Ruben był synem pierworodnym, ale przywilej dziedziczenia otrzymał Józef.

(6): Let Ruben live, and not die; and let him be many in number. [LXX English Translation [Brenton], Pwt 33:5].

Ormiańska Dynastia: https://pl.wikipedia.org/wiki/Rubenidzi
(nie wiem czy to jakiś dowód czy Ormianie lubili takie Imiona jak Mojżesz Izaak itp.
Czyli Rubenitów miało być dużo. Osobiście sądzę że Rubenici to Bułgarzy (Macedończycy to również Bułgarzy).

Biblia Warszawka o Rubenie:

• Rdz 29:32 bw „I poczęła Lea, i urodziła syna, i nazwała go Ruben, bo rzekła: Wejrzał Pan na niedolę moją, bo teraz mąż mój będzie mnie kochał.”
• Rdz 30:14 bw „A Ruben wyszedł podczas żniw pszenicy i znalazł na polu pokrzyki, i przyniósł je Lei, matce swej. Wtedy Rachela rzekła do Lei: Daj mi, proszę, pokrzyków syna twego!”
• Rdz 35:22 bw „A gdy Izrael mieszkał w tym kraju, poszedł Ruben i spał z Bilhą, nałożnicą ojca swego. A Izrael dowiedział się o tym. A synów Jakuba było dwunastu.”
• Rdz 37:21 bw „A gdy to usłyszał Ruben, chciał go wyrwać z ich ręki i rzekł: Nie zabijajmy go.”
• Rdz 37:22 bw „Potem Ruben rzekł do nich: Nie przelewajcie krwi, wrzućcie go do tej studni na pustkowiu, ale nie podnoście na niego ręki. Chciał go bowiem wyratować z ich rąk i przyprowadzić do ojca.”
• Rdz 42:22 bw „Wtedy odezwał się Ruben, mówiąc: Czy nie mówiłem do was tymi słowy: Nie grzeszcie przeciwko chłopcu? Lecz nie usłuchaliście; otóż teraz żąda się obrachunku za jego krew.”
• Rdz 42:37 bw „A Ruben rzekł do ojca swego, mówiąc: Możesz zabić obydwóch synów moich, jeśli nie przyprowadzę go do ciebie. Powierz mi go, a ja przyprowadzę go do ciebie.”
• Rdz 48:5 bw „Dlatego teraz do mnie należą obaj synowie twoi, którzy urodzili ci się w ziemi egipskiej, zanim przybyłem do ciebie do Egiptu; Efraim i Manasses będą moimi jak Ruben i Symeon.”
• Lb 26:5 bw „Ruben, pierworodny Izraela. Synowie Rubena to: Chanoch, od którego wywodzi się rodzina Chanochitów; Palu, od którego wywodzi się rodzina Paluitów;”
• Pwt 27:13 bw „Na górze Ebal zaś staną, ażeby przeklinać: Ruben, Gad, Aser, Zebulon, Dan i Naftali.”
• Joz 18:7 bw „Gdyż Lewici nie mają działu wśród was, lecz kapłaństwo Pana jest ich dziedzictwem, zaś Gad, Ruben i połowa plemienia Manassesa otrzymali już swoje dziedzictwo po tamej stronie Jordanu na wschodzie, które nadał im Mojżesz, sługa Pana.”
• 1Krn 2:1 bw „A oto synowie Izraela: Ruben, Symeon, Lewi, Juda, Issachar, Zebulon,”
• Ez 48:6 bw „Wzdłuż działu Efraima od strony wschodniej do strony zachodniej: Ruben jeden dział.”

Ruben był burzliwy jak woda, oraz popełnił cudzołóstwo.
https://pl.wikipedia.org/wiki/Protobu%C5%82garzy Protobułgarzy, Hunowie (Chazarowie) mieszali się z Bułgarami.

Jeden z pierwszych królów Bułgarów:
https://pl.wikipedia.org/wiki/Symeon_I
Bułgarzy i Serbowie to być może Symeonici lub Rubenici.
Brygada Rubena znajdowała się na południu: Gad, Symeon, Ruben (sądzę, że są to kraje Prawosławne)

Przewodniczącym krajem w Jugosławii była Serbia...

Wikipedia o Serbach:
https://en.wikipedia.org/wiki/Origin_hypotheses_of_the_Serbs
Various authors mentioned names of Serbs (Serbian: Srbi / Срби) and Sorbs (Upper Sorbian: Serbja; Lower Sorbian: Serby) in different variants: Surbii, Suurbi, Serbloi, Zeriuani, Sorabi, Surben, Sarbi, Serbii, Serboi, Zirbi, Surbi, Sorben,[1] etc. These authors used these names to refer to Serbs and Sorbs in areas where their historical (or current) presence was/is not disputed (notably in the Balkans and Lusatia), but there are also sources that mention same or similar names in other parts of the World (most notably in the Asiatic Sarmatia in the Caucasus). Attempts of various researchers to connect these names with modern Serbs produced various theories about the origin of the Serb people. Pliny the Younger in his work Plinii Caecilii Secundi Historia naturalis from the first century AD (69-75) mentioned people named Serbi,[2]who lived near the Cimmerians, presumably on the Black Sea and the Sea of Azov.[citation needed] In the 2nd century (around 175 AD), the Egyptian scientist Claudius Ptolemy mentioned in his Geography people named Serboi or Sirboi,[2] who presumably lived behind the Caucasus, in the hinterland of the Caspian Sea.[citation needed]
• In the same book where he mentioned people named Serboi, Claudius Ptolemy also mentioned city named Serbinum in Pannonia.[2]
• Ancient geographer Strabo mentioned that river Xanthos in Lycia was formerly named Sirbis.[3]
• Herodotus mentions lake named Serbonis in Egypt.[citation needed] This lake was also mentioned as Sirbonis by Strabo.[4]
• In the 10th century, Byzantine emperor Constantine VII Porphyrogennetos (912-959) mentioned in his book De Ceremoniis, apart from the Slavic Croats and Serbs, there were two tribes named Krevatades (Krevatas) and Sarban (Sarbani), which some researches identified as Croats and Serbs.[citation needed] These tribes were located in theCaucasus near the river Terek, between Alania and Tsanaria.[5][6][7][8] The Sarban tribe in the Caucasus in the 10th century was also recorded by an Arab geographer.[9]
Theory about Iranian origin of the Serbs assumes that ancient Serbi / Serboi from north Caucasus were an Sarmatian (Alanian) tribe.[9] The theory subsequently assumes that Alanian Serbi were subdued by the Huns in the 4th century and that they, as part of the Hunnic army, migrated to the western edge of the Hunnic Empire (in the area of Central Europe near the river Elbe, later designated as White Serbia in what is now Saxony (eastern Germany) and western Poland). After Hunnic leader Attila died (in 453), Alanian Serbi presumably became independent and ruled in the east of the river Saale (in modern day Germany) over local Slavic population.[10][9] Over time, they, it is argued, intermarried with the local Slavic population of the region,[10][9] adopted Slavic language, and transferred their name to the Slavs.[11] According to Tadeuš Sulimirski, similar event could occur in the Balkans or Serbs who settled in the Balkans were Slavs who came from the north and who were ruled by already slavicized Alans.[10]

Nie zapominajmy o Serbołużyczanach i Białej Serbii oraz Chorwacji.

Serbowie również mówili jak my "tak my jesteśmy Sarmatami’"
https://pl.wikipedia.org/wiki/Bia%C5%82a_Serbia
https://pl.wikipedia.org/wiki/Bia%C5%82a_Chorwacja

Znalezione w Internetach:
http://www.british-israel.ca/Elam.pdf  
http://www.cps.org.rs/Knjige/the_hebrew_origin_of_serbs.pdf

Mamy mnóstwo informacji; tak przy okazji Morze Bałtyckie było znane jako morze Sarmackie.

Bośnia (Islamscy Słowianie) i Czarnogóra to najprawdopodobniej też Serbowie. Serbowie według danych są ludniejsi od Bułgarów.

Zebulon posiada dojście do morza i bogactwo.. może to być Chorwacja lub Słowenia. Zebulon kumplował się z Issacharem. Jeden wyruszał drugi siedział w namiotach. To Issacharyci pracowali ciężko w Egipcie i do tej pory są w ten sposób wykorzystywani. W Brygadzie Judy znajdował się Issachar Juda Zebulon.
Judejczycy to część dobrych ortodoksyjnych/mesjańskich żydów krytykujących syjonizm i rzezie Palestyńczyków. Osobiście sądzę, że Judejczycy to mogą być Szkoci: symbolem ich jest Lew Judy
https://pl.wikipedia.org/wiki/W%C5%82adcy_Szkocji
https://pl.wikipedia.org/wiki/Dawid_I_Szkocki podobnie zapisywane imię po szkocku tak jak w grece Dabíd / Δαυίδ)
http://the-red-thread.net/Judah-by-Betmatrho.html

Oraz ciekawe źródło to szkocka deklaracja niepodległości: https://pl.wikisource.org/wiki/Deklaracja_z_Arbroath.

Napisali że Juda Machabeusz to ich "ziomek’" oraz że wyszli z kraju Scytów do Hiszpanii, a stamtąd do Brytanii.
Irlandczycy zawsze traktowali nas jako swoich. Zawsze wciągała mnie kultura Celtycko-Irlandzka.
Walijczycy mogą też być Izraelitami (znani jako Kimmerowie) nazywają się jako Cymru.
Język Walijski jest wyjątkowy i nie jest podobny do sąsiednich.

Aser miał mieć związek z Ismaelem (Arabami)
Naftali miał związek z wrestlingiem, oraz znajdował się w brygadzie Dana na północy (Naftali, Aser, Dan)

Jeszcze jedna informacja - Ankara, stolica Turcji, to miejsce gdzie mieszkali Galatowie (Celtowie), jeżeli Galatowie to Izraelici, to… Paweł wygląda w jeszcze gorszym świetle jeśli zwalczał tam Apostołów...

1 Kor :9:5
Czy nie wolno nam zabierać z sobą żony chrześcijanki, jak czynią pozostali apostołowie i bracia Pańscy, i Kefas

Oraz znany fragment 2 Listu do koryntian rozdział 11

(1) Obyście umieli znieść odrobinę niedorzeczności z mojej strony. W samej też rzeczy znosicie.
(2) Zabiegam bowiem o was z gorliwością Bożą; albowiem zaręczyłem was z jednym mężem, aby stawić przed Chrystusem dziewicę czystą,
(3) Obawiam się jednak, ażeby, jak wąż chytrością swoją zwiódł Ewę, tak i myśli wasze nie zostały skażone i nie odwróciły się od szczerego oddania się Chrystusowi.
(4) Bo gdy przychodzi ktoś i zwiastuje innego Isusa, którego myśmy nie zwiastowali, lub gdy przyjmujecie innego ducha, którego nie otrzymaliście, lub inną ewangelię, której nie przyjęliście, znosicie to z łatwością.
(5) Lecz uważam, że ja w niczym nie ustępuję tym arcyapostołom.
(6) Choć tedy jestem prostakiem w mowie, to jednak nie w poznaniu; owszem, okazaliśmy je przed wami wszystkimi pod każdym względem.
(7) Albo czy popełniłem grzech, poniżając siebie samego, abyście wy byli wywyższeni, że za darmo zwiastowałem wam ewangelię?
(Cool Inne zbory złupiłem, przyjmując pomoc pieniężną, by móc wam służyć,
(9) A w czasie pobytu u was, cierpiąc niedostatek, nikomu nie byłem ciężarem; gdyż braki moje pokryli bracia, którzy przybyli z Macedonii; pilnowałem się i będę się pilnował, by w niczym nie być wam ciężarem.
(10) Jak prawda Chrystusowa jest we mnie, tak tej chluby nikt mi nie odbierze w granicach Achai.
(11) Dlaczego? Czy dlatego, że was nie miłuję? Bóg to wie!
(12) A to, co czynię, czynić też będę nadal, aby odebrać podstawę tym, którzy chcą mieć podstawę, by w tym, czym się chlubią, byli takimi, jakimi my jesteśmy.
(13) Tacy bowiem są fałszywymi apostołami, pracownikami zdradliwymi, którzy tylko przybierają postać apostołów Chrystusowych.
(14) I nic dziwnego; wszak i szatan przybiera postać anioła światłości.
(15) Nic więc nadzwyczajnego, jeśli i słudzy jego przybierają postać sług sprawiedliwości; lecz kres ich taki, jakie są ich uczynki.

* Paweł się Tutaj zdradził obrońcy Pawła zaprotestują że chodzi o zwodzicieli. A co jeśli Paweł wersetem 14 odpalił działo w stronę Piotra? Ciekawe jest że Paweł nie mówi "Piotr", ale aramejskie słowo Kefas. Paweł promuje język"hebrajski", obyczaje hebrajskie, a prawo:
Ewolucjoniści (DevilLucjaniści mówią że nie ma Boga (Psalm 14 mówi o nich dużo) nie ma prawa. Paweł ich przebił mówiąc: "prawo jest ale nie warte, róbta se co chceta i służcie swojej władzy, nawet jeśli zwalcza wasze wartości".

Jeszcze jedna uwaga wobec Pawła...

(1): Paweł i Tymoteusz, słudzy Chrystusa Isusa, do wszystkich świętych w Chrystusie Isusie, którzy są w Filippi wraz z biskupami i z diakonami:
(2): Łaska wam i pokój od Boga, Ojca naszego, i od Pana Isusa Chrystusa.
(3): Dziękuję Bogu mojemu za każdym razem, ilekroć was wspominam,
(4): Zawsze w każdej modlitwie mojej za wszystkich was z radością się modląc,
(5): Za społeczność waszą w ewangelii od pierwszego dnia aż dotąd,
(6): Mając tę pewność, że Ten, który rozpoczął w was dobre dzieło, będzie je też pełnił aż do dnia Chrystusa Isusa.
[Biblia Mesjańska, Flp 1]

(1): Paweł i Tymoteusz, słudzy Jezusa Chrystusa, do wszystkich świętych w Chrystusie Jezusie, którzy są w Filippi, wraz z biskupami i diakonami.
(2): Łaska wam i pokój od Boga, naszego Ojca, i Pana Jezusa Chrystusa.
(3): Dziękuję memu Bogu, ilekroć was wspominam;
(4): Zawsze w każdej mojej modlitwie prosząc z radością za was wszystkich;
(5): Za wasz współudział w ewangelii od pierwszego dnia aż do chwili obecnej;
[Uwspółcześniona Biblia Gdańska, Flp 1]

(1): Paul and Timotheus, the servants of Jesus Christ, to all the saints in Christ Jesus which are at Philippi, with the bishops and deacons:
(2): Grace [be] unto you, and peace, from God our Father, and [from] the Lord Jesus Christ.
(3): I thank my God upon every remembrance of you,
(4): Always in every prayer of mine for you all making request with joy,
(5): For your fellowship in the gospel from the first day until now;
[King James Version, Flp 1]

Paweł promuje Tutaj modlitwę na umór.

A co mówi Zbawiciel:

(1): Baczcie też, byście pobożności swojej nie wynosili przed ludźmi, aby was widziano; inaczej nie będziecie mieli zapłaty u Ojca waszego, który jest w niebie.
(2): Gdy więc dajesz jałmużnę, nie trąb przed sobą, jak to czynią obłudnicy w synagogach i na ulicach, aby ich ludzie chwalili. Zaprawdę powiadam wam: Odbierają zapłatę swoją.
(3): Ale ty, gdy dajesz jałmużnę, niechaj nie wie lewica twoja, co czyni prawica twoja.
(4): Aby twoja jałmużna była ukryta, a Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odpłaci tobie.
(5): A gdy się modlicie, nie bądźcie jak obłudnicy, gdyż oni lubią modlić się, stojąc w synagogach i na rogach ulic, aby pokazać się ludziom; zaprawdę powiadam wam: Otrzymali zapłatę swoją.
(6): Ale ty, gdy się modlisz, wejdź do komory swojej, a zamknąwszy drzwi za sobą, módl się do Ojca swego, który jest w ukryciu, a Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odpłaci tobie.
(7): A modląc się, nie bądźcie wielomówni jak poganie; albowiem oni mniemają, że dla swej wielomówności będą wysłuchani.
(Cool: Nie bądźcie do nich podobni, gdyż wie Bóg, Ojciec wasz, czego potrzebujecie, przedtem zanim go poprosicie.
[Biblia Mesjańska, Mt 6]

Co ciekawe są to cytowania z "Mądrości’" Syracha (Biblia Poznańska):

Syr 7:10 Nie bądź małoduszny w modlitwie ani powolny przy rozdawaniu jałmużny.
Syr 7:11 Nie wyśmiewaj się z człowieka strapionego, pamiętaj, że Ten, który wywyższa, także poniża. |
Syr 7:13 Nie usiłuj oprzeć się na żadnym kłamstwie, bo jego następstwa nie są przyjemne.
Syr 7:14 Nie mów zbyt wiele na zebraniu dostojników i nie powtarzaj słów podczas modlitwy.
Syr 7:19 Nie krzywdź żony roztropnej, dobroć jej bowiem jest cenniejsza niż perły.
Syr 7:20 Nie obchodź się źle z wiernym sługą ani z najemnikiem oddanym ci całkowicie.
Syr 7:21 Sługę roztropnego kochaj jak siebie samego i nie odciągaj przywrócenia mu wolności. (Miłuj Boga i Bliźniego J
Syr 7:22 Posiadasz zwierzęta? Doglądaj ich osobiście; przynoszą ci korzyść, więc zatroszcz się o nie.
Syr 7:27 Z całego serca czcij swojego ojca i nie zapominaj, ile się nacierpiała twoja matka.

Przy okazji ów kaznodzieja tak radzi wobec władz:

Syr 7:4 Nie żądaj od Boga władzy ani od króla wysokiego stanowiska.
Syr 7:6 Nie ubiegaj się o władzę, skoro nie posiadasz mocy ukrócić samowolę; abyś nie musiał drżeć przed dostojnikami i nie pokalał swojej uczciwości.
Syr 7:29 Z całego serca Boga się bój, a Jego kapłanów poważaj.
Syr 7:31 Czcij Boga, poważaj kapłanów i oddaj należną im część: pokarm z ofiar spalanych i dobrowolną daninę, przepisaną ofiarę krwawą i poświęcony dar.
(te dwa cytaty lekko kontrowersyjne, chyba że kaznodziei chodziło o Lewitów jak Mojżesz, Aaron itd.)

Zaś Księga Tobiasza mówi nam tak:

Tob 4:1 Tego dnia przypomniał sobie Tobit o pieniądzach, które oddał na przechowanie Gabaelowi w Raga, w Medii.
Tob 4:2 I rzekł sam do siebie: Przecież modliłem się o śmierć. Czyżby nie należało przywołać syna mego Tobiasza i nie powiedzieć mu o tych pieniądzach przed moją śmiercią?
Tob 4:3 Wezwał więc syna swego Tobiasza, a gdy ten stanął przed nim, rzekł mu: Pochowaj mnie godnie. Czcij swoją matkę i nie opuszczaj jej przez wszystkie dni jej życia. Postępuj zgodnie z jej wolą i nie zasmucaj jej duszy żadnym czynem.
Tob 4:4 pomnij na nią, dziecko moje, gdyż wiele niebezpieczeństw znosiła dla ciebie w swoim żywocie, gdyś przebywał w jej łonie. A kiedy umrze, pochowaj ją obok mnie w jednym grobie.
Tob 4:5 Przez wszystkie dni swoje pamiętaj o Panu, dziecko moje, nie gódź się dobrowolnie na grzech i nie przekraczaj Jego przykazań. Postępuj sprawiedliwie przez wszystkie dni swego życia i nie wkraczaj nigdy na drogę nieprawości.
Tob 4:6 Ci bowiem, którzy kierują się prawdą, osiągną powodzenie w swych poczynaniach.
Tob 4:7 (Wszystkim, którzy pełnią sprawiedliwość, udzielaj jałmużny ze swojej majętności, a niech nie będzie skąpe oko twoje w dawaniu jałmużny. Nie odwracaj swego oblicza od żadnego ubogiego, a nie odwróci się od ciebie oblicze Boga.
Tob 4:8 Udzielaj jałmużny z tego, co posiadasz, odpowiednio do swej majętności. Jeżeli mało masz, nie lękaj się nawet według małej miary udzielać jałmużny.
Tob 4:9 W ten sposób zgromadzisz dla siebie wielki skarb na dzień potrzeby,
Tob 4:10 bo jałmużna wybawia od śmierci i nie dozwala wkroczyć do ciemności.
Tob 4:11 Dla wszystkich bowiem, którzy udzielają jałmużny, jest ona cenną ofiarą w obliczu Najwyższego.
Tob 4:12 Powstrzymaj się, dziecko, od wszelkiej nieczystości, a żonę staraj się pojąć przede wszystkim z rodu ojców twoich. Nie bierz żony obcej, która nie pochodzi z pokolenia twego ojca, jesteśmy bowiem synami Proroków. Wspomnij, dziecko moje, na Noego, Abrahama, Izaaka i Jakuba, pradawnych ojców naszych – wszyscy oni pojmowali żony spośród braci swych. Toteż byli błogosławieni w dzieciach swoich, a potomstwo ich posiądzie ziemię w dziedzictwie.
Tob 4:13 Teraz zaś, dziecko, kochaj braci i nie wynoś się w sercu swoim ponad swoich braci i synów, i córki swojego narodu. Nie wzbraniaj się pojąć żony spośród nich, gdyż w pysze wiele jest zepsucia i rozkładu, a lenistwo prowadzi do zubożenia i wielkiej nędzy. Lenistwo bowiem jest matką głodu.
Tob 4:14 Zapłaty [należnej] człowiekowi, który u ciebie pracuje, nie zatrzymuj u siebie, lecz uiszczaj mu ją natychmiast. A jeśli ty będziesz służył Bogu, On cię wynagrodzi. Czuwaj, dziecko, nad wszystkimi swymi poczynaniami i okaż dobre wychowanie całym swym postępowaniem.
Tob 4:15 Nie czyń nikomu tego, co tobie samemu niemiłe. Nie pij wina aż do upicia się i niech pijaństwo nie będzie ci towarzyszem na twej drodze.
Tob 4:16 Dziel się chlebem twoim ze zgłodniałym, a nagiemu szat swoich [użyczaj]. Udzielaj jałmużny ze wszystkiego, co ci zbywa, i niech oko twoje nie będzie skąpe w dawaniu.
Tob 4:17 Kładź swój chleb na grobie sprawiedliwych, a nie dawaj go grzesznikom.
Tob 4:18 Szukaj rady u każdego mędrca i nie gardź żadną pożyteczną radą.
Tob 4:19 O każdej porze wysławiaj Pana, Boga, i proś Go, aby drogi twoje były proste i aby się dokonały wszystkie twoje zamierzenia i pragnienia. Żaden bowiem naród nie posiada mądrości, lecz Pan sam udziela wszelkiego dobra i według własnej woli uniża każdego tak, jak chce. A teraz, dziecko, pamiętaj o moich przykazaniach i nie usuwaj ich ze swego serca.)
Tob 4:20 Teraz zaś, dziecko, oznajmiam ci, że Gabaelowi, synowi Gabriego, w Raga w Medii, powierzyłem dziesięć talentów srebra.
Tob 4:21 Nie lękaj się, dziecko moje, tego, żeśmy zubożeli. Posiądziesz wielkie dobra, jeśli będziesz się bał Boga, wystrzegał wszelkiego grzechu i jeśli będziesz czynił to, co jest dobre przed Panem, Bogiem twoim.

Atakuje się tą księgę za dwa "momenty":

Jeden argument to rzekomy rytuał odpędzania demonów za pomocą ryby, bo przecie Jezus uwalnia od demonów. Pytanie skąd mieli ówcześni wołać do Isusa, skoro jeszcze nie znano imienia Syna Bożego???

Drugi argument, to że jałmużna nie uwalnia od grzechu.
Nie potrzebujemy do zbawienia (od sił ciemności do królestwa Bożego) skomplikowanych doktryn, ale prostej biblijnej Prawdy, o której mówią nawet apokryfy.

Henocha 45:

10 Ludzie bowiem nie zostali stworzeni po to, aby wzmacniali swoją wiarę piórem i atramentem.
11 Ludzie bowiem zostali stworzeni po to, aby stali się jak aniołowie, czyli sprawiedliwi i czyści, i aby ich nie dotknęła wszystko niszcząca śmierć. Jednakże z powodu owej nauki idą ku zagładzie i z powodu owej mocy niszczy ich śmierć.

Habakuk 3:18

Lecz ja będę radował się w Panu, weselił się w Bogu mojego zbawienia.

Na koniec (nie)przyjemny cytat dla naszych nieprzyjaciół:

Sdz: 6

(31) I rzekł Joasz do wszystkich, którzy stali przy nim: Czy chcecie walczyć o Baala, czy chcecie go ratować? Kto o niego będzie walczył, do rana zginie. Jeżeli jest bogiem, niech sam o siebie walczy, przecież to jego ołtarz został zburzony.

W następnym poście będzie o plemieniu Dana, Apollu, Troi, Belu i o Scytach...
thewordwatcher
thewordwatcher
Admin
Liczba postów : 4550
Join date : 18/03/2015
Skąd : Perth, Australia
http://zbawienie.com

Tożsamość narodów - dochodzenie Empty Re: Tożsamość narodów - dochodzenie

on 5th Październik 2016, 15:31
Bardzo ciekawe materiały.

Ale... Szkoci mi bardzo podpadają. Szkoci są silnie zwąchani z czarami, satanizmem itp.

Podejrzewam nasienie węża, pozujące na Słowian.

Ciekawi mnie pokolenia Dana i... Troja!

Very Happy

_________________
Ojcze nasz, któryś jest w niebie, Święć się imię twoje, przyjdź Królestwo twoje, bądź wola twoja, jak w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj, i odpuść nam nasze winy, jak i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Albowiem twoje jest Królestwo i moc, i chwała na wieki wieków. Niech się stanie.
----------------------------------------------------------------------------------------------
huberkinky@protonmail.com
http://www.zbawienie.com http://www.proroctwa.com
https://www.youtube.com/thewordwatcher
https://www.youtube.com/HenryKubik
avatar
Obserwator
Liczba postów : 1311
Join date : 18/03/2015
http://www.obserwatorczasowkonca.wordpress.com

Tożsamość narodów - dochodzenie Empty Re: Tożsamość narodów - dochodzenie

on 5th Październik 2016, 17:32
Wstawię niebawem dalszą część... Wink
avatar
Łukasz.s
Liczba postów : 102
Join date : 25/09/2016
Skąd : Warszawa

Tożsamość narodów - dochodzenie Empty Re: Tożsamość narodów - dochodzenie

on 5th Październik 2016, 18:52
Apropo Troi, ostatnio znalazłem taki artykuł... http://www.racjonalista.pl/kk.php/s,9989
avatar
Obserwator
Liczba postów : 1311
Join date : 18/03/2015
http://www.obserwatorczasowkonca.wordpress.com

Tożsamość narodów - dochodzenie Empty Re: Tożsamość narodów - dochodzenie

on 5th Październik 2016, 21:09
@ Nathaniel

Witam, ogólnie zawsze interesowałem się historią. Wiem jednak że większość rzeczy jest podyktowana przez lucyferiańskich sług, którzy zrobią wszystko za kawał starej wieprzowiny.

Przyznam się. że czytam dużo blogów, stron itd., interesowałem się pochodzeniem narodów (nie przemawia do mnie pochodzenie człowieka od skały albo małpy)

Zaczynałem przygodę jakiś rok-dwa lata temu czytając o new age, annunaki, sumerowie, Nimrod, Semiramis itp. Potem natrafiłem na tematy biblijne. Zobaczyłem, że jednak w Biblii jest słowo Boże, a prawda wyjdzie kiedyś na jaw. Zacząłem czytać fora, blogi, a potem Biblię Mesjańską (głównie Ew. Mateusza i Jana oraz Księgę Ezechiela).

Następnie przeczytałem pobieżnie od początku Stary Testament (nie po kolei). Zdałem sobie sprawę jak to rzeczywiście wygląda.
Obecnie mniej czytam Biblię, częściej sprawdzam LXX Brentona oraz apokryfy i uważam że warto takie jak Ew. Nikodema, czy te co były w kanonie Septuaginty, kiedyś o tym napiszę.

Moim zdaniem Greków nie można klasyfikować jako jeden naród. Tak samo w krajach w jednym z krajów słowiańskich (powiedzmy Polska) żyją potomkowie Efraima, Judy, Manassesa. Jafetytów i Chamitów możemy ustalić tożsamość w ciemno, gorzej z Semitami. Jeśli chodzi o te cztery królestwa z księgi Daniela to wygląda to tak:

Babilonia – Semici + upadłe anioły
Persja – Semici, Jafetyci, Judejczycy. Moim zdaniem legenda o smoku wawelskim jest dowodem na Izraelskość Słowian, bo skąd przerobili by Cyrusa na Kraka, proroka Daniela na Dratewkę, Wawel-Babel itd.

Jedno jest pewne, Judejczycy są odcięci od reszty plemion.
Moim zdaniem rzeczywistych Izraelitów jest znacznie więcej niż sądzimy. Nie możemy też polegać na kronikach jako dziełach w 100% wiarygodnych, nie wiemy co autorzy zataili a co nie.
Przecież starożytni Grecy to zbiór narodowości: Jończycy, Dorowie - jak Spartanie, Macedończycy, sądzę że mają oni pochodzenie od Dana. Herodot chyba pisał, że Dorowie przyszli z Egiptu, ale nie wiem ile w tym prawdy. Mamy jeszcze Frygijczyków, Traków, Celtów (Galacjan), Syryjczyków, Fenicjan, Kananejczyków, Edomitów, i Słowian (znanych wtedy jako Scytowie, Sarmaci itd.)

Rzeczywiści Izraelici nie są nazywani tak jak powinni być (wielokrotnie zmieniali nazwy i mieszali się z tubylcami). To wyjaśnia dlaczego Bóg nie jest zwolennikiem Multi-kulti, z powodu wymierania narodów i nabywania niepożądanych cech (geny ojca złoczyńcy są niepożądane).

Siedliskiem Izraelitów są kraje północne (według płaskiej ziemi, Australia i Nowa Zelandia jest na północy, jeśli ktoś nie ma w tej sprawie zdania niech sprawdzi dowody ze wszystkich stron, nie można być pewnym niczego w świecie rządzonym przez szatana).

Zwykli Grecy mogli być potomkami Jafeta, rządziło plemię Dana, podobnie mogło być w Rzymie.
Inne nazwy geograficzne między historią a Biblią można wytłumaczyć różnorodnością języków i atakami na prawdę.

Słyszałem, że język Traków jest podobny do słowiańskiego

Mieszkańcy Libanu to niesamowita mieszkanka genetyczna: Grecy, Rzymianie, Ismaelici, Judejczycy, Arkici, Fenicjanie.

https://en.wikipedia.org/wiki/Generations_of_Noah#Book_of_Genesis

Wikipedia oczywiście mówi "to Septuaginta dodawała lub usuwała", a w rzeczywistości to potomkowie Faryzeuszy to robili!

Nawet Józef Flawiusz wiedział o 10 plemionach Izraela, Jakub Apostoł wiedział, a nawet Łukasz zielarz, to czemu więc Pawłowi o tym nie powiedział?

Wikipedia pomimo bycia "żydopedią" podaje wiele linków oraz map, które nie kłamią:

https://pl.wikipedia.org/wiki/Historia_Polski_(1320%E2%80%931386)
https://pl.wikisource.org/wiki/Deklaracja_z_Arbroath


https://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=&url=http%3A%2F%2Fwww.magis.sje.com.pl%2Fhistoria%2F607px-Polska_1039_1058.jpg&psig=AFQjCNFgNuwv9rAeVvo31V7g-f3Emt-5Fg&ust=1475445541589228

Tożsamość narodów - dochodzenie Map

Tożsamość narodów - dochodzenie Polska_960_-_992

Mapa za Kazimierza odnowiciela

Jedna uwaga. Na tych mapach są Polacy jak zawsze, są Rusini (Rosja/Ukraina), są Czesi, Słowacy, Morawianie, a zaraz gdzie są Niemcy?

Mapy nie kłamią Polska wcale nie była małym państewkiem.
Jak już wspomniałem Efraim, Manasses, Beniamin byli zwykle blisko siebie (Jak Lech Czech i Rus)
Ruben i Symeon pasują do Słowian bałkańskich.

Jest bardzo możliwe, że plemię Judy dotarło również do Brytanii i wielu z nich "stało się" Celtami (Szkotami, Irlandczykami, Walijczykami), to brzmi logicznie. Deklaracja z Arbroath to potwierdza.

Wielu autorów potwierdza istnienie 10 plemion Jakuba na Kaukazie.
Tak swoją drogą ciekawi mnie słowo "belka/bela". Nie muszę tłumaczyć co to jest, ale możliwe, że posążki Bela i innych bałwochwalczych bóstw budowano właśnie z drewna, ze spiżu itd.

Jeśli Bóg obiecał zjednoczenie plemienia Izraela (pod dowództwem Józefa) i Judy to ma sens jeżeli są odcięci od siebie.

Gorzej ma jedynie plemię Dana: Jest to lud odrzucony przez boga, podaję w luźnych podpunktach:

- Potomkowie Dana poszli do Macedonii, Grecji, Irlandii, itd.
- Naftali miał związek z wrestlingiem, oraz znajdował się w brygadzie Dana na północy (Naftali, Aser, Dan)
- Ks. Machabejska mówi że Spartanie to Abrahamici.
- Sądzę że Danici to: https://pl.wikipedia.org/wiki/Plemiona_germa%C5%84skie . Niemiec powstał jako związek Rzymianina, Celta i Słowianina tak w skrócie.

Niemcy (Alemania), Austria, Szwajcaria (część z nich to potomkowie celtyckich Helwetów) Liechtenstein, Luxemburg oraz Dania.
https://sites.google.com/site/margreteerykiunia/44-saxo/ksiega-01

Duński historyk Saxo Grammaticus w swoim dziele ‘’Gesta Danorum’’ podaje że: potomkami Duńczyków jest Dan.

‘’Dan i Angel, synowie Humblego, od których Duńczycy pochodzą, byli założycielami naszego narodu, choć Dudo, kronikarz Normandii, opowiada, że Duńczycy pochodzą od Greków, lub, jak ich również zwano, Danajów i otrzymali od nich swą nazwę. Dan i Angel byli też pierwszymi, którzy panowali w naszym kraju, lecz mimo, że poprzez wielkie zasługi, jakie osiągnęli swoją dzielnością, z ludu jednomyślnym przyzwoleniem posiedli królewską moc i władzę, nie nosili jeszcze tytułu królewskiego, gdyż ten nie wszedł jeszcze w tym czasie do użycia wśród naszych przodków.’’

Oraz

Danajowie (Danaoi) – plemię greckie, wspominane przez Homera (też jako synonim Greków, Achajów), w późniejszej mitologii uznani jako potomkowie Danaosa; Saxo odrzuca teorię o tak szlachetnym pochodzeniu Duńczyków.

Wychodzi też na to, że mieszkańcy wysp oprócz Anglików to być może (nasi). Anglicy (Anglo-Sasi) przybyli właśnie z Danii. Potomkowie Izraelitów/Słowian "zceltowali" się jak przybyli tam np. za czasów Chrobrego 1000 lat temu oraz teraz.

Tak zwani Indoueropejczycy to Izraelici oraz Jafetyci.
To że Biblia nie mówi o Chińczykach czy Indianach, to nie znaczy że nie istnieją.
DeviLucjaniści i teoria ewolucji nie podaje tego skąd pochodzą.


Dzisiejsi Grecy mogą być mieszanką potomków Jawana (syn Jafeta), Dana oraz Bułgarów i Serbów zhellenizowanych.

Pamiętacie powieść Wergiliusza Eneida? Jest to trochę propaganda, a trochę dowód na to, że dynastie rzymskie to potomkowie Dana i Nefilimowie jak Herkules, Achilles itd.

Czytając Książkę Dawida Icke’a (Największy Sekret, wiem że antyBoża propaganda, ale musiano tam podać też trochę prawdy, którą trzeba odcedzić). Znalazłem tam informacje o Trojanach i Scytach. Radzę jednak uważać na takie źródła (nie czytałem całego, tylko 3 fragmenty). Należy jednak odcedzić informację i pamiętać o rozsądku!

Jest tam, że Londyn nazywany był Nowa Troja. Symbolem Zeusa był orzeł (Dana) i wąż i urodził się ponoć w Arkadii (Sparta). Według tych "duchów", co szepczą Icke’owi Spartanie po wojnie Trojańskiej wyemigrowali do Galii (Francja) Eneasz był chyba nefilimem, był protoplastą imperium Rzymu, a wnuk jego Brutus założył Brytanię.
Według tego Pana Troja oznacza trzy miejsca (było takie bóstwo słowiańskie jak Trojan); stolica Libii – Trypolis to też Troja. Spartanie i Trojanie mieli być jakimś odłamem Danitów-hybryd. Merowingowie są z plemienia Dana. Brytyjska rodzina królewska to żydowsko-niemieccy (Danici) dygnitarze. Wiele monarchii europejskiej jest z Niemiec (plemię Dana). Troja odnosi się ponoć do Nefilimów i hybryd. Stolica Francji to również nawiązanie do wojny trojańskiej. W Efezie znajdowała się ponoć Troja i posąg Diany (ukochanej przez Spartan), a także miejsce gdzie mieszkańcy powiedzieli Pawłowi "jesteś fałszywym apostołe"‘ i dostali za to pochwałę.


Polecam też artykuły z bardzo ciekawego blogu:

https://wspanialarzeczpospolita.wordpress.com/2014/07/22/pierwsze-przykazanie-lingwistyki-zawsze-ignoruj-rdzen-slowianski/

https://wspanialarzeczpospolita.wordpress.com/2014/07/22/starozytni-polacy/

https://wspanialarzeczpospolita.wordpress.com/2014/07/22/niezmienna-wartosc-jezykow/

https://wspanialarzeczpospolita.wordpress.com/2014/07/28/niemcy-jacy-niemcy-historia-europy-600-1000-a-d/

Jakim cudem Polacy używają język Hebrajski (tamten był chyba Aramejski) przed Łaciną???
Wiele witryn słowiańskich ładnie pokazuje naszą przeszłość i zbrodnie papieskie, ale.. obwinia też Boga i Biblię że odebrano nam Swarożyców itd.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Szczerbiec

Wikipedia napisał:Na głowicy monogram Boga, tzw. tetragrammaton z literami Α i Ω (Alfa i Omega alfabetu greckiego) oraz napis w języku łacińskim Haec figura valet ad amorem regum et principum iras iudicum (ten znak umacnia miłość królów i książąt, a gniew sędziów). Na jelcu wygrawerowany jest tekst w języku hebrajskim, wyrażony literami alfabetu łacińskiego Con citomon eeve Sedalai Ebrehel (żarliwą wiarę wzbudzają imiona Boga Sedalai i Ebrehel – chodzi prawdopodobnie o imiona Boga w Starym Testamencie El Szaddai i El-Roeh) oraz tekst łaciński Quicumque hec nomina Dei secum tulerit nullum periculum ei omnino nocebit (ktokolwiek te imiona Boga ze sobą nosić będzie, temu żadne niebezpieczeństwo w ogóle nie zaszkodzi).
Środek: Inskrypcja:
CON. CITOMON.. EEVE SEDALAI. EBREbEL
(pol.żarliwą wiarę wzbudzają imiona Boga Sedalai i Ebrehel)

To jest główny dowód, dlaczego jeszcze się tym zajmuję. Stwórca został nazwany Eeve/Jewe, ale znaczyło to Bóg/God/Theos/Deus itd. Masoreci i reszta robiła z nazw własnych Imiona...

Przykład księga Koheleta, po grecku Eklezjastesa czyli Kaznodziei, protestanci przetłumaczyli prawidłowo.
https://www.google.pl/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-8#q=polacy+izraelici
...może coś się znajdzie

Tożsamość narodów - dochodzenie Biggestsecretbook15  

Nawet tutaj mamy, że jesteśmy Scytami/Sarmatami/Izraelitami. Nie wiem czy Ariowie, Arianie, Aryjczycy to to samo, ale tych co szukał Hitler (blondynów z niebieskimi oczami) byli jakimiś Nefilimami, albo czymś innym.

Do uzupełnienia o Danitach polecam stary artykuł Loży bez tajemnic o Danie :https://radtrap.wordpress.com/2011/12/06/korzenie-antychrysta-zaginione-plemie-dana/

Co do reptilian, nie wiem jak się do tego odnieść (czy Nefilimowie, cyborgi, hybrydy są podatniejsze na opętanie czy jest coś o czym nie wiemy a Bóg ukrył to przed nami by nas nie wystarczyć, kiedyś się dowiemy).

Moim zdaniem szatan wykorzystał trzy odrzucone ludy: Ismael, Ezaw, Dan i napuścił ich na pozostałe narody i śmieje się z ich bezgranicznej głupoty.

Jeszcze jedno im bardziej świat o czymś wspomina. To znaczy że jest to dla szatana bardzo ważne albo jest oszustwem.

Problem jest jeden, my mamy zapewnione zbawienie z uczynków (pomimo licznych błędów jesteśmy w stanie się poprawić). Nefilimowie (dzieci upadłych aniołów) nie są w stanie tak żyć i dlatego marny ich los.
Pytanie dlaczego dowiadujemy się tego wszystkiego teraz? Widocznie szatan ze swoimi kumplami chce pokazać się z dobrej strony (zwodzić) i zwalić winę na obecną władzę (Rotszyldowie, Rockefellerowie itd.)

Tak a propos ten człowiek musi mieć wielką ochronę Bożą, zwykły gość skończył by jak Alberto Riviera w 20.06.1997r. https://en.wikipedia.org/wiki/Alberto_Rivera_(activist)Radzę szybko zapisać zanim go usuną. Prawdę mówiąc już 3 lata temu w marcu (byłem dalej nieświadomy) odrzucał mnie ten Killer: a tu widzę, że nawet nie ukrywa swojej jezuickiej natury.

Ps. Księga Ozeasza jest jakby całkowicie skierowana do nas. Jak Abdiasz o Idumejczykach. Najbardziej dotkliwą księga jest Ezechiel i opisane nasze bałwochwalstwo.

Ps. Łukasz też udawał poszukiwacza prawdy:
Łk20: (46) Strzeżcie się uczonych w Piśmie, którzy chętnie chodzą w długich szatach i lubią pozdrowienia na placach i pierwsze krzesła w synagogach, i przednie miejsca na ucztach,(47) A pożerają domy wdów i dla pozoru długie modły odprawiają. Ci surowszy otrzymają wyrok.
Jak wyszło co do czego

Łk 16:8 I pochwalił pan nieuczciwego zarządcę, że przebiegle postąpił, bo synowie tego świata są przebieglejsi w rodzaju swoim od synów światłości.

Niestety rozpoznanie fałszywych apostołów nie gwarantuje zbawienia.
Na chwilę obecną sprawdzam wersety Biblijne różnych wydań, nawet sobie ludzie nie zdają sprawy jak różna jest Septuaginta od tekstów obecnych Biblijnych. Jestem zdziwiony potwierdzonymi wersetami z LXX na temat jednorożców.

Znalazła oto taką ciekawą stronę z Septuagintą Brentona oraz do porównania z KJV

http://ecmarsh.com/lxx/index.htm

http://ecmarsh.com/lxx-kjv/

LXX jest tłumaczeniem z języka mojżesza / KJV jest dobre, ale podstawą jest tekst Masorecki. Głównym problemem jest zmiana imion, dodawanie aramejskich zwrotów jak Sela w pieśniach, egipsko-babilońskie: Yah, Yhwh, Baal, Amen (chociaż osobiście mnie się wydaje, że (nie jestem pewien) Prawosławni do tej pory mówią coś w stylu "amin". Inny argument na przerabianie określeń w imiona własne - przykładem jest nazwa "Księga Kaznodziei", co jest nazwą jak np. górnik. Katolickie/Żydowskie przekłady dają słowo Koletet jakby imię. Grecy mówili Ks. Eklezjastesa, co tłumaczą Protestanci prawidłowo. Masoreci uwielbiali dodawać do imion literę H oraz Y. np. Yeremiah.

Dlaczego nie zmienili imię Noemi(n) z księgi Rut, zaś Noemu zmienili imię na Noah (Islamiści piszą znów Nuh).

O Różnicach i Apokryfach (uważam że niektóre zostały usunięte jak Henoch w zamian za Pawła, Esterę itd.) w innym poście...

Ale podam jeden przykład
Inną ciekawostką jest zamiana imion i nazw. Hiob w masoreckich przekładach pochodzi z ziemi Uz, ale LXX mówi że:

Hi 1:1 There was a certain man in the land of Ausis, whose name [was] Job; and than man was true, blameless, righteous, [and] godly, abstaining from everything evil. [LXX English Translation [Brenton], Hi 1]

Hi 40:15 (ten werset podobno mówi o jakimś Behemocie:

(15): But now look at the wild beasts with thee; they eat grass like oxen. [LXX English Translation [Brenton], Hi 40]

Piękny werset:
(23): Odrzekł mu Isus: Jeżeli źle powiedziałem, udowodnij, że źle, a jeśli dobrze, czemu mnie bijesz? [Biblia Mesjańska, J 18]

(23): Jezus mu odpowiedział: Jeśli źle powiedziałem, daj świadectwo o złu, a jeśli dobrze, dlaczego mnie bijesz? [Uwspółcześniona Biblia Gdańska, J 18]

Co do imienia zbawiciela:
https://en.wiktionary.org/wiki/Jesus

Isus, Lisus, Hisus, Iesous,
Itacyzm się kłania. To wyjaśnia zwalczanie prawosławnych.
Ps. Septuaginta mówi nam "Lord Almighty"
KJV "Lord Of hosts"

W skrócie:
Nic jest pewne, jednak nadal dziedziczymy przymierze z Bogiem poprzez Abrahama, Izaaka I Jakuba
avatar
Łukasz.s
Liczba postów : 102
Join date : 25/09/2016
Skąd : Warszawa

Tożsamość narodów - dochodzenie Empty Re: Tożsamość narodów - dochodzenie

on 6th Październik 2016, 22:54
Moi drodzy.
Wg mnie nie da się dziś dociec, między którymi narodami znajdują się poszczególne plemiona Izraelskie, ani tym bardziej utożsamić zaginionych plemion z poszczególnymi narodami. Bóg celowo rozproszył naszych przodków między inne narody i dopiero na pustyni poznamy, kto do jakiego plemienia należy. Teraz to przypomina mi wróżenie z fusów lub szukania igły w stogu siana.
Moje początki z prawdą były związane z pochodzeniem Słowian. Pamiętam jak czytałem, prawie rok temu, artykuł z tej strony https://wspanialarzeczpospolita.pl/2014/11/18/samskrta-sloveniska/. Zainteresował mnie wtedy gen (haplogrupa) R1a1. Tu kilka mapek (niestety z "żydopedi")
1- https://pl.wikipedia.org/wiki/Haplogrupa_R1a1_(Y-DNA)#/media/File:IE_expansion.png ,
2- https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Distribution_Haplogroup_R1a_Y-DNA.svg ,
3- https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/archive/7/75/20160913075902%21Distribution_Haplogroup_R1a_Y-DNA.svg

Co z tych mapek wynika, co można z nich wywnioskować? Dla nas rzuci się jedna rzecz od razu, że (patrz mapa nr 1) gen ten rozprzestrzenił się z okolic dzisiejszego Kaukazu, stepów czarnomorskich. My wiemy, że tam przez pewien czas przebywali Izraelici. Wniosek: jest wielce prawdopodobne że ten gen(haplogrupa) to nasza "wizytówka". Z mapy numer 2 wynika, że potomkowie synów Izraela są w całej Europie. Procentowo najwięcej w Polsce ok. 50% czyli ok 19mln mieszkańców, czyli nie wszyscy Polacy to potomkowie zaginionego Izraela albo jednego z 10 pokoleń (12 pokoleń, bo na dzisiejszą chwilę wszystkie pokolenia są zagubione). Którego pokolenia, raczej niemożliwe do ustalenia. Z mapy nr 3 wynika że nasi pobratymcy są również w Indiach i tworzą tam dosyć liczną grupę, czy wiedzą kim są naprawdę? Na to chwile raczej w to wątpię. Tu polecam poczytać u ludzie Hunza z himalajów np. http://bialczynski.pl/krolestwo-sis-i-jego-cuda/ludy-albo-plemiona-krolestwa-sis/lud-dlugowiecznych-hunzow-czyli-guniow-hakownikow-w-krakorum/.
Kończąc mój wywód. Uważam, że można się pobawić w szukanie kto jest kim. Wg mnie jednak najważniejsze jest przestrzeganie prawa Bożego, poprzez wypełnianie go. Tylko tak pokażemy, że jesteśmy Izraelitami i przestrzegając prawa Bożego na powrót zaczniemy wypełniać przymierze i nasza dola się zmieni jak i również świat szatana szybciej poniesie zapłatę za swoje uczynki i postępowanie.
avatar
Wróg Kozłów
Liczba postów : 156
Join date : 28/09/2016

Tożsamość narodów - dochodzenie Empty Re: Tożsamość narodów - dochodzenie

on 7th Październik 2016, 00:53
Łukasz nasze opinie są zbieżne.
https://www.youtube.com/watch?v=aqOSGnjjpR0
avatar
Obserwator
Liczba postów : 1311
Join date : 18/03/2015
http://www.obserwatorczasowkonca.wordpress.com

Tożsamość narodów - dochodzenie Empty Re: Tożsamość narodów - dochodzenie

on 8th Październik 2016, 15:24
Łukasz...tego wykluczyć nie możemy. Nie raz słyszę od osób niedowierzających, że "Prawdy i tak się nigdy nie dowiesz".

Nie poznamy Prawdy, jeśli nie będziemy próbować jej odkryć. Istnienie, jak i rozproszenie plemion Izraela jest faktem historycznym, czyli prawdą jest, że coś takiego miało miejsce w dziejach świata. Jeśli tak było, to znaczy, że w taki czy inny sposób Prawda ta wyjdzie prędzej czy później na jaw Wink

Mamy wiele poszlak i informacji zawartych w samej Biblii, oraz reakcje wrogów Prawdy i Boga, którzy na ten temat reagują jak pies na jeża...chcą go zaszczekać, ale ruszyć nie mogą bo kuje.

Założyłem ten temat jako dochodzenie i próba ustalenia tożsamości narodów, co nie jest czynem niewykonalnym, jak błędnie twierdzisz. Pewne znaleziska i wnioski są potwierdzalne i temat ten traktuję jako ciekawostkę mocno związaną z Biblią i jej historycznym przekładem Smile

__________________________________________________

Dalsza część wniosków od Nathaniela:

Jeśli chodzi o konfiguracje Izraelitów, to dodaję:

Dan + Naftali
Symeon + Lewi
Zebulon + Issachar
Ruben + Gad

Białoruś (Ruthenia) – ...


Ma chłop rację, przecież logicznie można było tych wszystkich uchodźców zatrzymać a partyzantów/islamistów wyciąć w pień już dawno. Imigranci wolą tu przychodzić (do Europy bo mogą tutaj pić, palić, chodzić na dyskoteki bo po co prawo szariatu a nie wierzę że każdy islamista jest abstynentem - również prywatne).

Jak tak na to patrzę, to dalej nie wiem kto jest dokładnie z jakiego plemienia Izraela. Ale Polacy, Rosjanie i Serbowie (Jugosławia), to nie byle jaki lud. Serbowie i Chorwaci są najbardziej ze sobą spokrewnieni, a to pokazuje bezczelność naszych ukochanych przywódców podczas wojny Bałkańskiej:

Chorwaci – Katolicy, zakładali obozy, jak ten w Jasenovas czy jakoś tak.
Serbowie i Bułgarzy – prawosławni, więc bliżej Rosji.
Bośniacy – Islamiści.

* To jest jedna z tych wojen gdzie duchowni sami jawnie i aktywnie brali udział w tych zbrodniach (franciszkanie)...
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ustasze

Sam założyciel tego miał audiencje u papieża(ka) i jakoś krytyki jego nie usłyszałem, ale za to był dogmat "o wniebowzięci".

Na ten czas zrobiłem (już działać powinna strona) artykuły:
https://nathaniel5318.wordpress.com/blog/

Literówki i niedociągnięcia ciągle poprawiam:
https://nathaniel5318.wordpress.com/2016/10/04/ktore-tlumaczenie-biblii-najlepsze/ ten jest najdłuższy

Ostatni mój post jest o fałszerstwach maso(n)reckich:
https://nathaniel5318.wordpress.com/2016/10/06/tekst-septuaginty-vs-tekst-masorecki/

Różnice będą stale dodawane...

Ps. Kolejne wersety do dodania o Izraelitach (Gimira)
Z jakiegoś filmu (niepamiętam) zauważyłem ciekawy wykres nazw plemion kaukaskich:
Gimira = Sakka = Scuthae = Scythian = Iskuza = Isaac (SK)
Cimbr = Cimmeroi = Celts = Galathians

2 Krl 17

(9) Wymyślili też synowie izraelscy rzeczy niewłaściwe o Panu, Bogu swoim, pobudowali sobie świątynki na wzgórzach we wszystkich swoich miejscowościach, począwszy od baszty strażniczej aż do grodu warownego;
(10) I nastawiali sobie słupów i posągów Aszery na każdym wyniosłym pagórku i pod każdym zielonym drzewem;
(11) I spalali tam we wszystkich świątynkach na wyżynach kadzidła jak ludy, które Pan uprowadził przed nimi do niewoli; popełniali złe czyny, pobudzając Pana do gniewu.
(12) Czcili też bałwany, o których powiedział im Pan: Nie czyńcie tego.

Iż 29:13

I rzekł Pan: Ponieważ ten lud zbliża się do mnie swoimi ustami i czci mnie swoimi wargami, a jego serce jest daleko ode mnie, na próżno mnie wielbią ucząc przykazań i doktryn ludzkich.
avatar
Obserwator
Liczba postów : 1311
Join date : 18/03/2015
http://www.obserwatorczasowkonca.wordpress.com

Tożsamość narodów - dochodzenie Empty Re: Tożsamość narodów - dochodzenie

on 10th Październik 2016, 21:14
Tym razem napisał do mnie niejaki Ewangeliusz Słowiański, ale to chyba ta sama osoba... Wink

Znalazłem kolejne luźne informacje pomiędzy wierszami:
British Israelism nawet nie zakłada izraelickości Słowian, ale uznaje za to Edomitów i Chazarów jako plemię Judy.

Hiob (Job) był z plemienia Issachara, a jego trzej koledzy to podobno Edomici.

Większość Gadytów, Rubenitów i Szymonitów to prawosławni, nie na odwrót.

Co do plemienia Gada Wikipedia podsuwa nam takie miasto : https://pl.wikipedia.org/wiki/Kadyks i jego nazwę łacińską Gades.

Co do 10 plemion z mainstreamowych źródeł możemy być na bank oszukani. Zwłaszcza przez talmudystów, toż to dla nich być albo nie być!

Tobiasz był Naftalitą (nie wiem czy księga jest w 100% prawdziwa czy dodano do LXX, aby była)

Beniaminici po powrocie do Palestyny nazywali się ‘’Galilejczycy’’.

Mamy tez dwóch Saulów z plemienia Beniamina (jeden najwidoczniej kłamał)

Po zniszczeniu Jerozolimy Judejczycy i Beniaminici ewakuowali się. Nie mogli iść całkiem na północ.
Galia, Gaul-Atia (Galatia) brzmi podobnie jak Galilea…
Beniamici udali się do Anatoli (dzisiejsza Turcja), a następnie do Dacji (Rumunia).
Tracja.. Mogą to być wymieszani Beniaminici i potomkowie Tirasa (Jafetyci).

Gdzieś znalazłem adnotację, że Chińczycy mogą być potomkami Tirasa..
Na całym świecie nawet w Japonii i W Indiach znajdowane są monety rzymskie.

http://innemedium.pl/wiadomosc/starozytne-rzymskie-monety-znalezione-pod-ruinami-zamku-w-japonii

Izraelici, jak wcześniej mówiłem mogą być zmieszani, gdyż Jafet miał mieszkać w namiotach Sema.
Izraelici trudnili się głównie rolnictwem i pasterstwem.
Hebrajczycy wzięli nazwę od Hebera przodka Abrahama, czyli Arabowie i Żydzi, to również Hebrajczycy, ale nie są Izraelem.

Kurdowie to mogą być Medowie.

Ks. Ezechiela rozdział 38 o Gogu i Magogu jest chyba zniekształcony:

LXX mówi o Rhosie królu Mesech i Tubal. Syjonistyczne trucizny mówią, że Putin ma rzekomo zaatakować ówczesny Izrael, co jest nieprawdą. Chodzi o pełne 12 pokoleń. Libijczycy są określani jako Put. Tarszysz jest w LXX określany jako Kartagina. Moim zdaniem może chodzić o najazdy sług szatana na Izrael nieuzbrojony pod panowaniem Chrystusa. Któż tym mięsem armatnim może być. Żydzi? oni są na to za sprytni, ale Objawienie o nich mówi:

https://nathaniel5318.wordpress.com/2016/10/04/ktore-tlumaczenie-biblii-najlepsze/ :

Objawienie
2:9 Znam ucisk twój i ubóstwo, lecz tyś bogaty, i wiem, że bluźnią tobie ci, którzy podają się za Żydów, a nimi nie są, ale są synagogą szatana.
Objawienie 3:9 Oto sprawię, że ci z synagogi szatana, którzy podają się za Żydów, a nimi nie są, lecz kłamią, oto sprawię, że będą musieli przyjść i pokłonić się tobie do nóg, i poznają, że Ja ciebie umiłowałem.

Jana 8:44 Ojcem waszym jest diabeł i chcecie postępować według pożądliwości ojca waszego. On był mężobójcą od początku i w prawdzie nie wytrwał, bo w nim nie ma prawdy. Gdy mówi kłamstwo, mówi od siebie, bo jest kłamcą i ojcem kłamstwa. [Biblia Mesjańska, Jana 8]

Izajasza 60:14 Przyjdą także do ciebie schyleni nisko synowie twoich gnębicieli i wszyscy, którzy tobą pogardzali, padną ci do nóg, i będą cię nazywać grodem Pana, Syjonem Świętego Izraelskiego.

Podaję pełny rozdział Ezechiela 38 LXX Brentona:

(1): And the word of the Lord came to me, saying,
(2): Son of man, set thy face against Gog, and the land of Magog, Rhos, prince of Mesoch and Thobel, and prophesy against him,
(3): and say to him, Thus saith the Lord God; Behold, I am against thee, Rhos prince of Mesoch and Thobel:
(4): and I will gather thee, and all thine host, horses and horsemen, all wearing breast-plates, with a great multitude, shields and helmets and swords:
(5): Persians, and Ethiopians, and Libyans; all with helmets and shields.
(6): Gomer, and all belonging to him; the house of Thorgama, from the end of the north, and all belonging to him; and many nations with thee.
(7): Be thou prepared, prepare thyself, thou, and all thy multitude that is assembled with thee, and thou shalt be to me for a guard.
(Cool: He shall be prepared after many days, and he shall come at the end of years, and shall come to a land that is brought back from the sword, when [the people] are gathered from many nations against the land of Israel, which was entirely desolate: and he is come forth out of the nations, and they shall all dwell securely.
(9): And thou shalt go up as rain, and shalt arrive as a cloud to cover the land, and there shall be thou, and all that are about thee, and many nations with thee.
(10): Thus saith the Lord God; It shall also come to pass in that day, that thoughts shall come up into thine heart, and thou shalt devise evil devices.
(11): And thou shalt say, I will go up to the rejected land; I will come upon them that are at ease in tranquility, and dwelling in peace, all inhabiting a land in which there is no wall, nor bars, nor have they doors;
(12): to seize plunder, and to take their spoil; to turn my hands against the desolate land that is [now] inhabited, and against a nation that is gathered from many nations, that have acquired property, dwelling in the midst of the land.
(13): Sabba, and Daedan, and Carthaginian merchants, and all their villages shall say to thee, Thou art come for plunder to take a prey, and to get spoils: thou hast gathered thy multitude to take silver and gold, to carry off property, to take spoils.
(14): Therefore prophesy, son of man, and say to Gog, Thus saith the Lord; Wilt thou not arise in that day, when my people Israel are dwelling securely,
(15): and come out of thy place from the farthest north, and many nations with thee? all of them mounted on horses, a great gathering, and a large force?
(16): And thou shalt come up upon my people Israel as a cloud to cover the land; it shall come to pass in the last days, that I will bring thee up upon my land, that all the nations may know me, when I am sanctified in thee before them.
(17): Thus saith the Lord God, to Gog; Thou art [he] concerning whom I spoke in former times, by the hand of my servants the prophets of Israel, in those days and years, that I would bring thee up against them.
(18): And it shall come to pass in that day, in the day when Gog shall come against the Land of Israel, saith the Lord God,
(19): [that] my wrath and my jealousy shall arise, I have spoken in the fire of mine anger, verily in that day there shall be a great shaking in the land of Israel;
(20): and the fish of the sea shall quake at the presence of the Lord, and the birds of the sky and the wild beasts of the field, and all the reptiles that creep upon the earth, and all the men that are on the face of the earth; and the mountains shall be rent, and the valleys shall fall, and every wall on the land shall fall.
(21): And I will summon against it even every fear, saith the Lord: the sword of [every] man shall be against his brother.
(22): And I will judge him with pestilence, and blood, and sweeping rain, and hailstones; and I will rain upon him fire and brimstone, and upon all that are with him, and upon many nations with him.
(23): And I will be magnified, and sanctified, and glorified; and I will be known in the presence of many nations, and they shall know that I am the Lord. [LXX English Translation [Brenton], Ez 38]

Niewiem jednak jak traktować inne starożytne ludy:
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ilirowie, Albańczycy, Kosowianie (pseudo państwo ), Sammici,
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wenedowie (to chyba nasi i to w przed VI wiekiem)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Dalmatowie. Pontowie, Frygijczycy, Gruzini, itd.

• Do Szkocji dotarło wiele grup: Piktowie (Danici chyba) Pikatowie, Kaledończycy , i (Celtowie, Normanowie, Rzymianie, Anglowie). Cała Brytania to wylęgarnia czarowników i Antychrystów…

• Wandalowie to mieszanka Izraelitów i Jafetytów, nie tylko Germanie jak to się mówi.

• Obecnie każdy lud nazywany jest Germański czyli zakłada się klapki na oczy.

• NRD to mieszanina Słowian połabskich, Rosjan i Celtorzymian itd.

•       https://pl.wikipedia.org/wiki/Germania_Slavica

• Nie wiem jak Polacy, ale Rosjanie mieli od nas gorzej… mieszali się z Wikingami, napadnięci przez Mongołów. Po 1000 latach Chazarowie zemścili się na Rosji mordując miliony inteligentnych i wykształconych ludzi (wiem łatwo zgonić na żydów – to był organ wykonawczy, ale

• Jazydzi mogą być Judejczykami mimo mylącej nazwy JaŻydzi.

• Jeśli chodzi o wzgórze Hermon (Senir/Sirion/Baal-Hermon) a Syjon (Zion) jest straszne zamieszanie

• Syjon Masoreci = Zion, Brenton = Sion

Wikipedia o Hermon: Oczywiście żydopedia nie przedstawia to z widoku Syryjskiego czy Libańskiego ani nawet Biblijnego ale rabinicznego…

https://pl.wikipedia.org/wiki/Hermon

Od 1974 góra Hermon i Wzgórza Golan znajdują się pod kontrolą międzynarodowych wojsk pokojowych UNDOF. (podgrupa ONZ).

Nie ufam temu panu jeśli chodzi o proroctwa Biblijne, Pawła, i zbawienie, ale podaje za to wiele faktów o rzeczywistych władcach świata czyli: Wielkiej nierządnicy na siedmiu wzgórzach ujeżdżającej Bestię (czyli Syjonizm i Upadłych aniołów)

Jeszcze inna rzecz: dlaczego Biblie mamy w prawie każdym języku, a Talmud niekoniecznie?
Osobiście jestem za tym, aby Koran, Talmud były po Polsku publicznie i grzecznie pokazywane : zobaczcie dlaczego oni nas nie lubią. Proponuję graficzne wersety z koranu i Talmudu, które trafiają do ludzi. Nam się wydaję tak tylko wydaje, ale ludzie czytają fora i blogi.

Nie traktuje wszystkiego jako prawdy objawionej. Niestety niedługo mogą skończyć się blogi, fora.

Ostatnio planuje wstawić Księgę Jaszera, która mi się podpada.

https://nathaniel5318.wordpress.com/2016/10/08/ksiega-jaszera/
https://nathaniel5318.wordpress.com/2016/10/05/apokryfy-czy-rzeczywiscie-nalezy-unikac/

* Z tożsamością izraelitów jest podobnie jak ze złymi aniołami. Nie wiemy gdzie obecnie wszyscy są i jako kto. Jedynie ks. Henocha podaje ich imiona prawdziwe. Sami tak jak ich dzieci (demony) uwielbiali kłamać i przedstawiać jako Zeus, Marduk, Baal (Pan Masoretów) itd.

Wiem jedno, że na ziemię Izraelitów raczej nie wkraczali (zbyt ryzykowne dla nich, ale co szkodziło nasłać sługusów)

* Nie bójmy się w Polsce Islamistów, mamy innych kolegów. Nie chodzi mi o zwykłych Ukraińców ale o Wołyń.

Na koniec kolejne wersety o grzechach izraela:

PWT 16:
(19) Nie będziesz naginał prawa, nie będziesz stronniczy, nie będziesz brał łapówki, gdyż łapówka zaślepia oczy mądrych i zniekształca sprawy tych, którzy mają słuszność.
(20) O sprawiedliwość, li tylko o sprawiedliwość będziesz zabiegał, abyś zachował życie i utrzymał w posiadaniu ziemię, którą ci da Pan, Bóg twój.
(21) Nie będziesz sobie sadził świętego drzewa jakiegokolwiek rodzaju przy ołtarzu Pana, Boga twego, który sobie zbudujesz.
(22) Nie postawisz też sobie pomnika, którego Pan, Bóg twój nienawidzi.

PWT 4:19
(19) I abyś, gdy podniesiesz swoje oczy ku niebu i ujrzysz słońce, księżyc i gwiazdy, cały zastęp niebiański, nie dał się zwieść i nie oddawał im pokłonu, i nie służył im, skoro Pan, twój Bóg, przydzielił je wszystkim ludom pod całym niebem.

PWT 22: (5) Kobieta nie będzie nosiła ubioru męskiego, a mężczyzna nie ubierze szaty kobiecej, gdyż obrzydliwością dla Pana jest każdy, kto to czyni.

PWT 23: (20) Nie będziesz pożyczał na lichwiarskie odsetki twemu bratu, nie będziesz brał odsetek za wierzytelność pieniężną ani za wierzytelność żywnościową, ani za cokolwiek, za co się bierze odsetki.

Jr:44:
(15) I odpowiedzieli Jeremiaszowi wszyscy mężowie, którzy wiedzieli, że ich żony paliły kadzidła cudzym bogom, i wszystkie kobiety, które tam stały w wielkiej gromadzie, i cały lud zamieszkały w ziemi egipskiej w Patros, tymi słowy:
(16) W sprawie, o której mówiłeś do nas w imieniu Pana, nie będziemy ciebie słuchali.
(17) Raczej chętnie uczynimy wszystko, co ślubowaliśmy, i będziemy spalać kadzidło królowej niebios i wylewać dla niej ofiary z płynów, jak to czyniliśmy i my, i nasi ojcowie, nasi królowie i nasi książęta w miastach Judy i na ulicach Jeruzalemu, a mieliśmy chleba do syta, byliśmy szczęśliwi i nie zaznawaliśmy złego.
(18) Lecz odkąd przestaliśmy spalać kadzidła królowej niebios i wylewać dla niej ofiary z płynów, wszystkiego nam brakuje i giniemy od miecza i głodu.
(19) A jeżeli spalamy kadzidło królowej niebios i wylewamy dla niej ofiary z płynów, to czy czynimy to bez zgody naszych mężów, że wypiekamy dla niej ciasta, z kształtu do niej podobne, i wylewamy dla niej ofiary z płynów?

Ez 18: (9) Postępuje według moich przykazań i przestrzega wiernie moich praw: ten jest sprawiedliwy, on też na pewno będzie żył – mówi Wszechmocny Pan.

Ez33: (9) Lecz gdy ostrzeżesz bezbożnego, aby się odwrócił od swojego postępowania, a on się nie odwróci od swojego postępowania, to umrze z powodu swojej winy, lecz ty uratujesz swoją duszę.

Pozdrowienia, Niech Bóg Wszechmocny będzie z nami!
avatar
Obserwator
Liczba postów : 1311
Join date : 18/03/2015
http://www.obserwatorczasowkonca.wordpress.com

Tożsamość narodów - dochodzenie Empty Re: Tożsamość narodów - dochodzenie

on 11th Kwiecień 2017, 06:49
Notki od Nathaniela...


Znalazlem coś ciekawego: https://pl.wikipedia.org/wiki/Stela_Merenptaha

Okres amarneński (XIV w. p.n.e.) – czas zaburzeń religijnych i politycznych w starożytnym Egipcie. Obejmował rządy kilku władców XVIII dynastii: Echnatona, Semenchkare, Tutanchamona i Aja.

Inaczej mówiąc był to okres podboju Filistyny przez Izraelitów.

Ogólnie religia o nazwie ”nauka” najczęściej pokazuje nam swoje własne interpretacje Biblii w duchy Darwinizmu, Nasa itd, np że Sodoma i Gomora to efekt jakiegoś meteorytu. Neguje się głównie Exodos Izraelitów z Egiptu.

Masoreckie Padanaram to Mezopotamia Syryjska, masoreckie Goshen/Gesen według LXX Rameses. Wiele problemów powoduje zbyt wielka ufność do Tanachu, ponieważ tłumacze byli Czarnoksiężnikami/Kabalistami tak jak I.Newton który posiadał książkę od Kabały – Seher ha-Zohar (Księga ”Blasku”). Tłumaczy się że podobno jest to komentarz do Pentateuch, Pieśni Solomona i Ks. Ruth. Autor – Mojżesz ben Szem Tow. Zohar jest stawiany w tradycji rabinicznej na równi z ”Biblią” i Talmudem. Dziewięcio-tomowy Talmud to podobno tradycja ustna Pięcioksięgu, tylko czemu głosi całkiem odmienne dogmaty?

Kananejczycy (Fenicjanie) w rzeczywistości nie wyginęli a stali się główną siłą Nefilimską w Europie (być może Wenecjanie to Fenicjanie), tak samo Edomici dzięki którym j. aramejski i jego dialekty przetrwały.

Baskowie mają rzadką grupę krwi, oglądałem kiedyś o tym film w TV. Podobno są spokrewnieni z Irlandczykami. Celtowie przebywali również tam i dlatego można stwierdzić że Portugalczycy to w dużej części Keltowie/Celtowie/Keltoi. Galatowie to także Celtowie a być może wśród nich przebywali Izraelici których to Paweł skarcił i obrażał przy nich apostołów… Wtedy Paweł wygląda w jeszcze gorszym świetle.

Jak już wspomniałem Etruskowie (Raśna/Rasenna) mogą być mieszkanką Izraelitów, Filistynów i potomków Tirasa .

Czasy Prorokowania Izajasza i niewoli Chaldejskiej przypadają na okres rozrostu Rzymu. Warto o takich rzeczach pamiętać (co gdzie się działo równomiernie)
Podobno apostoł Tadeusz i Natanael (Bartłomiej) przebywali w Armenii. Co jest bardzo możliwe.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Hyksosi – czy to mogą być Izraelici Ich stolicą było miasto – Awaris (przypominające nazwę Awarowie, Awaria)
avatar
Obserwator
Liczba postów : 1311
Join date : 18/03/2015
http://www.obserwatorczasowkonca.wordpress.com

Tożsamość narodów - dochodzenie Empty Re: Tożsamość narodów - dochodzenie

on 18th Kwiecień 2017, 20:29
Notki od Nathaniela...


* Niektóre kroniki Polskie mówią że Polachy pochodzą od Sarmota, potomka Arfaksada, syna Syna.

* Język etiopski o którym kiedyś wspominałem to | https://pl.wikipedia.org/wiki/J%C4%99zyk_gyyz

* Ludy kaukaskie (jak Gruzini) pochodzą od Togarma syna Jafeta. Chazarowie też podawali się jako Jafetyci + dominująca grupa Edomitów. Czyli ludy Tureckie to potomkowie Togarma i Ezawa. Ezaw mieszał się z narodami (Arabami, Hetytami itd.)

Pra-Bułgarzy są traktowani jak lud turecki co skłania mnie do myślenia, czy nie są potomkami Rubena (nasi Bułgarzy).

Od Togarma pewnie pochodzą ludy Syberyjskie i itd. Węgry raz są określani jako Ugrofinowie, a czasami jako spokrewnieni z Chazarami, Hunami itd.

Alanów się zalicza do synówTogarma, ale to nie jest pewne gdyż niektórzy zaliczają HAlanów do Słowian.


* 38 Rozdział Ks Ezechiela jest moim zdaniem źle zrozumiany, nie chodzi o najazdy owych ludów na fałszywy Izrahel (nazwa Łacińska co znaczy kto to stworzył ten Izrael), ale chodzi o bitwę o pod miejscem zwanym Armagedon. Nie jest to walka dobra ze złem, ale bitewka sług szatana z Chrystusem i Jego aniołami. Nie będziemy tam raczej brać udziału, jeśli stoimy po stronie Boga.

* Wątek Aryjczyków bardzo współgra z Biblią oraz z wątkiem 9,5 Plemion Izraela. Możliwe, że Słowianie byli nazywani Aryjczykami, choć Hitler nie pragnął Słowian pełnych szczęścia ani prawdy. Szukał ukrytych Nefilimów. Jak wiemy ludzie świadomi swych genów w dużej części zmieszanych z Anielskimi, uwielbiają nazywać się ludźmi wybranymi, panami itd. Jedynie co nie współgra pomiędzy Izraelem Słowiańskim a podbojem Hindustanu przez Ariów jest… chronologia. Widocznie mamy zły kalendarz.

Historia Izraela pod nazwą… ”Ludy Irańskie” rozpoczyna się za życia króla Sargona II (722-705 p.n.e.). Jest bardzo możliwe że Słowianie dotarli do Indii, Chin, Kartaginy, Hiszpanii itd pod różnymi nazwami. Przecież żaden kronikarz starożytny nie napisał ”Słowianie nas napadli, wyrznęli wszystkich w pień”, ale pisano o.. Scytach, Wandalach i innych ludach ”Germańskich” bądź Irańskich. Germanin nie był więc Germaninem z pochodzenia, a z racji swojego miejsca zamieszkania.

To co dla kronikarzy było oczywiste, dla nas jest niezrozumiałe. Germanus po łacinie oznacza ”swój, braterski” jest też imię Łacińskie – Germanicus. Czyli Germanin oznacza sąsiada, swojego, ziomka. Istnienie wielkiej Lechii pod kątem Biblijnym wydaje się być bardzo realne, ale nie uważałbym że wszystko to my wymyśliliśmy gdyż możliwe, że ”agenci sił ciemności” podrzucali Ludziom Słowa pogańskie, nauki później zamienione na synkretyczny twór niesłusznie nazywany ”Chrześcijaństwem”.
lusia
lusia
Liczba postów : 1388
Join date : 18/03/2015
Skąd : wawa
http://mojaopoka.blogspot.com/

Tożsamość narodów - dochodzenie Empty Re: Tożsamość narodów - dochodzenie

on 6th Lipiec 2018, 13:15
Drodzy

Znalazłam taki oto artykuł...wiem iż Narody są pomieszane . krew Izraela jest teraz zanieczyszczana przez inne nacje.
Temat ciekawy . prosze nie patrzec z jakiego portalu to tylko zaczątek dyskusji dla Nas :

http://biblista.pl/wiadomosci-biblijne/2464-leworczni-beniaminici.html

_________________
"Jak łania tęskni do wód strumieni, tak dusza moja tęskni do Ciebie, Boże! "
Psalm 42    Nie pamiętaj nam win naszych przodków, niech rychło przyjdzie ku nam miłosierdzie Twoje: bo bardzo jesteśmy słabi. Wspomóż nas Boże zbawienia naszego, przez wzgląd na chwałę Twojego Imienia i wyzwól nas i odpuść nasze grzechy przez wzgląd na Twoje Imię. (Psalm 79:8-9 .
___________________________________________________________________________________________________________

http://mojaopoka.blogspot.com/
avatar
Tabitha
Liczba postów : 101
Join date : 19/03/2015

Tożsamość narodów - dochodzenie Empty Re: Tożsamość narodów - dochodzenie

on 16th Lipiec 2018, 13:47
Message reputation : 100% (2 votes)
Natknelam sie na aktualne viedo od Dr.Walter Veith w jezyku niemieckim

oraz angielskim (przykro mi, nie znalazlam w jez.polskim)

Zdradza w nim jak doszedl do poznania niektorych tajemnic.

Stalo sie to za posrednictwem jego umierajacego tescia ezoteryka,
ktory z uwagi na zly stan zdrowia, nie mogl oddac do !" Tempel" posiadanych ksiazek.  
Poprosze Henryka o poprawienie mojego linka
bo nie wiem jak uwidocznic na forum ten film.


...........................................................

thewordwatcher


Mam paranoję, czy co - wczoraj przecież to zrobiłem i drugi film obejrzałem w całości.

Jakieś cuda się dzieją!?
Sponsored content

Tożsamość narodów - dochodzenie Empty Re: Tożsamość narodów - dochodzenie

Powrót do góry
Permissions in this forum:
Nie możesz odpowiadać w tematach