Go down
damian
damian
Liczba postów : 111
Join date : 29/06/2015
http://PrawdaNasWyzwoli.com

Czy Habakuk prorokuje o najeździe wyznawców islamu? Empty Czy Habakuk prorokuje o najeździe wyznawców islamu?

on 30th Listopad 2015, 12:15
Message reputation : 100% (5 votes)
Księga proroka Habakuka mówi o czasach końca. Myślę, że w tym zakresie nie budzi ona wątpliwości.
Wizja proroka ukazuje najazd Chaldejczyków, ucisk ... panoszenie się bestii i Dzień Pański będący dniem usunięcia bezbożnych i dniem zbawienia ludu Bożego.

Pytanie czy mowa tu wyłącznie o ludziach spod znaku islamu czy oprócz nich będzie "coś" więcej?

Hab 1:5 Spójrzcie na narody i zobaczcie, patrzcie ze zdumieniem i trwogą! Bo za waszych dni dokonuję dzieła, w które nie uwierzycie, gdy wam ktoś o nim będzie opowiadał.
Hab 1:6 Bo oto Ja pobudzę Chaldejczyków, lud srogi i gwałtowny, który wyprawia się do odległych ziem, aby posiąść sadyby, które do niego nie należą.
Hab 1:7 Jest on okrutny i straszny, on sam ustala prawo przemocy.
Hab 1:8 Jego konie są szybsze niż lamparty, dziksze niż wilki stepowe, jego jeźdźcy pędzą cwałem z daleka, lecą jak orzeł, rzucający się na żer.
Hab 1:9 Każdy z nich przychodzi, aby grabić, ich twarze są zwrócone na wschód; biorą jeńców licznych jak piasek.
Hab 1:10 Szydzą z królów, śmieją się z książąt, śmieją się z każdej twierdzy; sypią dookoła wały i zdobywają ją.
Hab 1:11 Potem przechodzą jak burza i mkną dalej, jak ten, kto swoją siłę uważa za boga!
Hab 1:12 Lecz Ty, Panie, który jesteś od wieków, Boże mój, Święty mój, nie daj nam zginąć! Panie, powołałeś ich, aby dokonali sądu, Skało, ustanowiłeś ich, aby wymierzyli karę.

Zwróćmy uwagę na kilka rzeczy.

1. Starożytna Chaldeja to dziś tereny, z których "importuje" się do Europy islamistów.

http://www.crystalinks.com/chaldeamap.gif

2. Pogrubiłem i podkreśliłem w proroctwie to co jest istotne i zgodne z tym co dziś obserwujemy.
3. Ich twarze zwrócone na wschód ... zupełnie jak podczas muzułmańskich modlitw ...

Teraz część druga proroctwa.

Hab 2:1 Muszę stanąć na mym posterunku, udać się na basztę; muszę wypatrywać i baczyć, co mi powie, co odpowie na moją skargę.
Hab 2:2 I odpowiedział mi Pan, mówiąc: Zapisz to, co widziałeś, i wyryj to na tablicach, aby to można szybko przeczytać.
Hab 2:3 Gdyż widzenie dotyczy oznaczonego czasu i wypełni się niezawodnie. Jeżeli się odwleka, wyczekuj go, gdyż na pewno się spełni, nie opóźni się.
Hab 2:4 Oto człowiek niesprawiedliwy nie zazna spokoju duszy, ale sprawiedliwy z wiary żyć będzie.
Hab 2:5 Ponadto, bogactwo jest zdradliwe. Oto jest człowiek, który ma żądzę mocy, a nie zaznaje spokoju. Jest chciwy jak Szeol i nienasycony jak śmierć. Rości sobie prawo do wszystkich narodów i gromadzi dokoła siebie wszystkie ludy.
Hab 2:6 Lecz wszystkie one zanucą o nim pieśń szyderczą i uczynią go przedmiotem przypowieści i przysłowia, mówiąc: Biada temu, kto gromadzi mnóstwo tego, co do niego nie należy, i przywłaszcza sobie wiele zastawów! Jak długo to potrwa?
Hab 2:7 Czy nie zjawią się nagle twoi wierzyciele i nie obudzą się twoi gnębiciele? Wtedy padniesz ofiarą ich grabieży.
Hab 2:8 Ponieważ złupiłeś wiele narodów, więc i ciebie złupią wszystkie inne ludy z powodu przelanej krwi ludzkiej i gwałtu dokonanego na kraju, na grodzie i na wszystkich jego mieszkańcach.
Hab 2:9 Biada temu, kto zabiega o niegodziwy zysk dla swojego domu, aby sobie wybudować wysoko gniazdo, by uniknąć nieszczęścia.
Hab 2:10 Umyśliłeś coś, co przyniesie hańbę twojemu domowi: Zniszczyłeś wiele ludów, straciłeś prawo do życia.
Hab 2:11 Gdyż kamień krzyczy ze ściany, a z belkowania odpowiada mu krokiew.
Hab 2:12 Biada temu, kto miasto buduje na krwi, a gród utwierdza na bezprawiu!
Hab 2:13 Czyż nie pochodzi to od Pana Zastępów, że ludy mozolą się nad tym, co pożera ogień, a narody trudzą się nad tym, co nie ma wartości?
Hab 2:14 Lecz ziemia będzie pełna poznania chwały Pana, jak morze wodami jest wypełnione.
Hab 2:15 Biada temu, kto swojego bliźniego poi z domieszką swojego gniewu aż do upicia, aby patrzeć na jego nagość!
Hab 2:16 Nasyciłeś się więcej hańbą niż chwałą, pij więc i ty i zataczaj się! Przyjdzie i do ciebie kielich z prawicy Pana, i będziesz syt hańby zamiast chwały.
Hab 2:17 Gdyż obciąży cię bezprawie, popełnione na Libanie, a rzeź zwierząt, która je przeraziła, powali cię z powodu przelanej krwi ludzkiej i gwałtu, dokonanego na kraju, na grodzie i na wszystkich jego mieszkańcach.
Hab 2:18 Cóż pomoże bałwan, którego wyrzeźbi mistrz, posąg odlany z jego kłamliwą wyrocznią? Ufa jej jednak jego twórca, choć sporządza nieme bałwany.
Hab 2:19 Biada temu, kto mówi do drewna: Obudź się! a do niemego kamienia: Rusz się! Czy może on dać wskazanie? Przybrany jest złotem i srebrem, lecz ducha w nim nie ma żadnego,
Hab 2:20 Ale Pan jest w swym świętym przybytku. Umilknij przed nim, cała ziemio!

W drugiej części proroctwa mamy informację o nieuchronności proroctwa a także na scenę wchodzi bestia - człowiek niegodziwości.
Mówią o nim wersety 2:5-17

i w końcu część trzecia proroctwa

Hab 3:1 Modlitwa błagalna proroka Habakuka na melodię trenów.
Hab 3:2 Panie! Słyszałem od ciebie wieść, widziałem, Panie twoje dzieło. W najbliższych latach tchnij w nie życie, w najbliższych latach objaw je! W gniewie pomnij na miłosierdzie!
Hab 3:3 Bóg przychodzi z Temanu, Święty z góry Paran. Sela. Jego wspaniałość okrywa niebiosa, a ziemia jest pełna jego chwały.
Hab 3:4 Pod nim jest blask jak światłość, promienie wychodzą z jego rąk i tam jest ukryta jego moc.
Hab 3:5 Przed nim idzie zaraza, a za nim podąża mór.
Hab 3:6 Trzęsie się ziemia, gdy powstaje, gdy patrzy, drżą narody. Pękają odwieczne góry, zapadają się prastare pagórki, jego drogi są wieczne.
Hab 3:7 Widziałem namioty Kuszanu zagrożone zagładą, rozerwane zasłony ziemi Midianitów.
Hab 3:8 Czy twoja popędliwość, Panie, zwraca się przeciw rzekom, czy gniewasz się na strumienie, czy oburzyłeś się na morze, że siadasz na swoje rumaki, na swoje wozy zwycięskie?
Hab 3:9 Wydobyłeś swój łuk, na swoją cięciwę położyłeś strzałę. Sela. Strumieniami rozdzieliłeś ziemię.
Hab 3:10 Na twój widok drżą góry, obłoki spuszczają ulewne deszcze; otchłań morska wydaje swój głos, wysoko podnosi swe ramiona.
Hab 3:11 Słońce i księżyc wstrzymały swoją jasność w świetle twych szybkich strzał, w blasku twojej lśniącej włóczni.
Hab 3:12 W zawziętości kroczysz po ziemi, w gniewie depczesz narody.
Hab 3:13 Wyruszasz na pomoc swojemu ludowi, aby ratować swojego pomazańca. Rozbijasz dom bezbożnego, obnażasz fundamenty aż do skały. Sela.
Hab 3:14 Przebiłeś wodza jego wojska jego własną strzałą, jego przywódcy są rozproszeni jak plewa przez burzę, gdy rozwarli swoje szczęki, aby pochłonąć w skrytości ubogiego.
Hab 3:15 Jego rumaki wpędziłeś w morze, w potoki wielkich wód.
Hab 3:16 Gdy to usłyszałem, struchlało moje ciało, na wieść o tym drgnęły moje wargi; lęk śmiertelny przeszył moje członki, a kolana zachwiały się pode mną. Zadrżałem przed dniem utrapienia, który nadchodzi na lud, na lud, który mnie uciska.
Hab 3:17 Zaiste, drzewo figowe nie wydaje owocu, a na winoroślach nie ma gron. Zawodzi drzewo oliwne, a rola nie dostarcza pożywienia. W ogrodzeniu nie ma owiec, a w oborach nie ma bydła.
Hab 3:18 Lecz ja będę radował się w Panu, weselił się w Bogu mojego zbawienia.
Hab 3:19 Wszechmogący Pan jest moją mocą, Sprawia, że moje nogi są chyże jak nogi łań, i pozwala mi kroczyć po wyżynach. Przewodnikowi chóru przy wtórze instrumentów strunowych.

Wizja spójna z wieloma innymi proroctwami na czas ostateczny, zapowiedziami w Ewangeliach i Objawieniu.

Co sądzicie o tym proroctwie ... czy mówi ono o najeździe islamu na Europę?
avatar
Cyryl
Liczba postów : 1422
Join date : 21/03/2015
https://cyryl27.wordpress.com/

Czy Habakuk prorokuje o najeździe wyznawców islamu? Empty Re: Czy Habakuk prorokuje o najeździe wyznawców islamu?

on 30th Listopad 2015, 20:07
Message reputation : 100% (2 votes)
Moim zdaniem te proroctwo doskonale uzupełnia się z proroctwem Jeremiasza:

Jeremiasz 50 napisał:(1) Słowo, które wypowiedział Pan przez proroka Jeremiasza o Babilonie, o kraju Chaldejczyków:

(2) Zwiastujcie między narodami i głoście, podnieście sztandar, głoście, nie ukrywajcie, mówcie: Babilon zdobyty, Bel zhańbiony, Marduk rozbity, zhańbione jego posągi, rozbite jego bałwany.

(3) Gdyż wyruszył przeciwko niemu naród z północy, i ten obróci jego ziemię w pustynię, tak że nie będzie w niej mieszkańca, zarówno człowiek jak i bydło ucieknie w popłochu.

(4) W owych dniach i w owym czasie - mówi Pan, przyjdą synowie izraelscy wraz z synami judzkimi, pójdą z płaczem i będą szukać Pana, swojego Boga.

(5) Będą się pytać o Syjon, ku niemu zwrócą swoje spojrzenie: Chodźcie, a przyłączmy się do Pana w przymierzu wiecznym, które nie będzie zapomniane!

(6) Mój lud był trzodą zabłąkaną; ich pasterze wiedli ich na manowce, tak że tułali się po górach, schodzili z góry na pagórek, zapomnieli o swoim legowisku.

(7) Wszyscy, którzy ich spotykali, pożerali ich, a ich wrogowie mówili: Nie my jesteśmy winni, że zgrzeszyli przeciwko Panu, niwie sprawiedliwości i nadziei ich ojców.

(Cool Uchodźcie ze środka Babilonu, z kraju Chaldejczyków, wychodźcie i bądźcie jak barany przed trzodą.

(9) Bo oto Ja pobudzę i sprowadzę przeciwko Babilonowi gromadę wielkich narodów z ziemi północnej; i staną do walki przeciwko niemu, stamtąd będzie zdobyty. Ich strzały są jak u wprawnego rycerza, żadna nie wraca bez skutku.

(10) Chaldea stanie się łupem, wszyscy, którzy ją złupią, nasycą się - mówi Pan.

(11) Tak, weselcie się! Tak, wykrzykujcie radośnie, wy, łupieżcy mojego dziedzictwa, tak, podskakujcie jak cielęta na łące i rżyjcie jak ogiery!

(12) Zhańbiona będzie bardzo wasza matka, wstydem okryta wasza rodzicielka; oto jako ostatnia wśród narodów stanie się pustynią, ziemią suchą, stepem.

(13) Z powodu gniewu Pana będzie nie zamieszkana i cała stanie się pustynią; ktokolwiek będzie przechodził koło Babilonu, będzie przejęty grozą i będzie świstał nad wszystkimi jego ciosami.

(14) Stańcie do boju wokół Babilonu, wszyscy łucznicy, strzelajcie do niego, nie żałujcie strzał, gdyż zgrzeszył przeciwko Panu!

(15) Wznieście wokoło przeciwko niemu okrzyk bojowy! Poddał się, runęły jego narożniki, jego mury rozwalone! Gdyż taka jest zemsta Pana, Mścijcie się nad nim! Jak on czynił, tak wy czyńcie jemu!

(16) Wytępcie z Babilonu tego, kto sieje, i tego, kto chwyta sierp w czasie żniwa; przed mieczem okrutnym zwraca się każdy do swojego ludu i każdy ucieka do swojej ziemi!

(17) Jagnięciem spłoszonym był Izrael, lwy je spłoszyły. Najpierw pożarł je król asyryjski, a teraz, jako ostatni, obgryzł jego kości Nebukadnesar, król babiloński.

(18) Dlatego tak mówi Pan Zastępów, Bóg Izraela: Oto Ja nawiedzę króla babilońskiego i jego kraj, jak nawiedziłem króla asyryjskiego.

(19) I przywrócę Izraela na jego niwę, i będzie się pasł na Karmelu i w Baszanie, i nasycał się na górach Efraima i Gileadu.

(20) W owych dniach i w owym czasie - mówi Pan - będzie się szukać winy Izraela, lecz jej nie będzie, oraz grzechów Judy, ale się ich nie znajdzie, gdyż odpuszczę tym, których pozostawię.

(21) Wypraw się przeciwko ziemi Merataim, wyrusz przeciwko niej i przeciwko mieszkańcom Pekod! Wybij mieczem i wytęp ich doszczętnie jako przeznaczonych na zagładę - mówi Pan - i zrób dokładnie tak, jak ci kazałem!

(22) Wrzawa wojenna jest w kraju i wielkie zniszczenie.

(23) Jakże jest rozbity i strzaskany młot całej ziemi! Jakże stał się Babilon przedmiotem zgrozy wśród narodów!

(24) Zastawiłeś na siebie sidła i sam się złapałeś, Babilonie, a nie wiedziałeś o tym; zostałeś schwytany i pochwycony, gdyż wdałeś się w walkę z Panem.

(25) Pan otworzył swoją zbrojownię i wydostał narzędzia swojego gniewu, gdyż Wszechmocny, Pan Zastępów ma wykonać dzieło w kraju Chaldejczyków.

(26) Ruszcie nań ze wszystkich krańców: Otwórzcie jego spichlerze, zrzućcie wszystko na jedno miejsce jak snopy i zniszczcie go doszczętnie, niech nie zostanie po nim nawet resztka!

(27) Wybijcie wszystkie jego cielce, niech idą na rzeź! Biada im, gdyż nadszedł ich dzień, czas ich kary!

(28) Słuchaj! Uchodźcy i zbiegowie z ziemi babilońskiej zwiastują na Syjonie pomstę Pana, naszego Boga, pomstę za jego świątynię.

(29) Wezwijcie przeciwko Babilonowi strzelców, wy, wszyscy łucznicy, oblegajcie go dokoła! Niech nikt z niego nie ujdzie! Odpłaćcie mu według jego uczynków, tak samo jak on uczynił, jemu uczyńcie, gdyż był zuchwały wobec Pana, wobec Świętego Izraelskiego.

(30) Dlatego padnie jego młódź na jego placach i wszyscy jego wojownicy zginą w owym dniu - mówi Pan.

(31) Oto Ja jestem przeciwko tobie, zuchwalcze - mówi Wszechmocny, Pan Zastępów, gdyż nadszedł twój dzień, czas, kiedy cię ukarzę.

(32) I potknie się zuchwały, i padnie, i nikt go nie podniesie; i rozniecę ogień w jego miastach, i pochłonie wszystko, co jest dokoła niego.

(33) Tak mówi Pan Zastępów: Gnębieni są synowie izraelscy, a wraz z nimi synowie judzcy; wszyscy, którzy wzięli ich do niewoli, trzymają ich, nie chcą ich wypuścić.

(34) Lecz potężny jest ich wybawca, jego imię Pan Zastępów; poprowadzi On gorliwie ich sprawę, aby dać ziemi pokój, a niepokój mieszkańcom Babilonu.

(35) Miecz niech się zwróci przeciwko Chaldejczykom - mówi Pan - i przeciwko mieszkańcom Babilonu, przeciwko jego książętom, i przeciwko jego mędrcom.

(36) Miecz przeciwko wróżbitom, aby zgłupieli, miecz przeciwko jego rycerzom, aby upadli na duchu.

(37) Miecz przeciwko jego rumakom i wozom wojennym, przeciwko całej mieszaninie ludów pośród niego, aby zniewieścieli; miecz przeciwko jego skarbcom, aby były zrabowane.

(38) Posucha na jego wody, aby wyschły, gdyż jest to kraj bałwanów i przez owe straszydła zgłupieli.

(39) Dlatego osiądą tam dzikie zwierzęta z szakalami i zamieszkają w nim strusie; i już nigdy nie będzie zamieszkany ani zaludniony po wszystkie pokolenia.

(40) Jak Bóg zburzył Sodomę i Gomorę, i sąsiednie miasta - mówi Pan - tak nikt tam nie osiądzie i żaden człowiek nie będzie tam przebywał.

(41) Oto lud nadciąga z północy i naród potężny z wieloma królami rusza z krańców ziemi.

(42) Trzymają łuk i włócznię, są srodzy i nie znają litości. Ich wrzawa szumi jak morze, cwałują na rumakach: Każdy gotowy do boju przeciwko tobie, córko babilońska.

(43) Gdy król babiloński usłyszy wieść o nich, opadną mu ręce; ogarnie go trwoga, bóle jak kobietę rodzącą.

(44) Oto jak lew wypada z gęstwiny Jordanu na soczystą niwę, tak Ja w okamgnieniu wypłoszę ich stamtąd i ustanowię nad nimi swojego wybrańca. Bo któż jest mnie równy? I któż mnie wyzwie, i któryż pasterz może się ostać przed moim obliczem?

(45) Dlatego słuchajcie postanowienia Pana, które powziął przeciwko Babilonowi i jego zamysłu, jaki powziął przeciwko ziemi Chaldejczyków: Zaprawdę, nawet najmniejsze owce zostaną wywleczone, zaprawdę, ich niwę przejmie o nie groza!

(46) Na wieść: Babilon wzięty, ziemia zadrży i krzyk rozejdzie się wśród narodów.

Zauważmy jedno, Watykan - Babilon stworzył islam czyli - chadejczyków. W Imperium Osmańskim była mowa o "narodzie islamu"!!!

czyli Babilon sprowadza obecnie islamistów - chadejczyków. Jeremiasz opisuje zdaje się kontrofensywę i zniszczenie Wielkiego Babilonu.
damian
damian
Liczba postów : 111
Join date : 29/06/2015
http://PrawdaNasWyzwoli.com

Czy Habakuk prorokuje o najeździe wyznawców islamu? Empty Re: Czy Habakuk prorokuje o najeździe wyznawców islamu?

on 30th Listopad 2015, 21:17
Message reputation : 100% (1 vote)
Tak, świetna kontynuacja Smile
Dziękuję.

Tworzy się tu taki obraz, gdzie mamy do czynienia z najazdem chaldejczyków (Habakuk) a z kolei Jeremiasz mówi jakby o odwecie i niszczeniu tego Babilonu.

Wydaje mi się jednak, że "Wielki Babilon" czasów końca a odniesienie się do pewnej (nie wiem jak to dobrze okreslić) nacji czy ludów zlokalizowanych w "starym" Babilonie ... to nieco dwie osobne sprawy i dwa osobne twory (Babilony) MIMO, że to ta sama geneza i jakby "jedna z głów" tego większego tworu jakim jest Wielki Babilon.

Skłaniam się do tego co Henryk pisał, że USA wpisują się świetnie w definicję Wielkiego Babilonu ale musimy cały czas pamiętać, że USA są stworzone przez Watykan, są jakby ich córką Babilońską ... częścią (może i dziś większą częścią, a na pewno częścią, że tak to ujmę oficjalnie OPERACYJNĄ). Tak więc Wielki Babilon to zarówno USA, Watykan ... i pewnie coś jeszcze.
avatar
Cyryl
Liczba postów : 1422
Join date : 21/03/2015
https://cyryl27.wordpress.com/

Czy Habakuk prorokuje o najeździe wyznawców islamu? Empty Re: Czy Habakuk prorokuje o najeździe wyznawców islamu?

on 2nd Grudzień 2015, 07:36
Message reputation : 100% (1 vote)
Zauważmy na cechy charakterystyczne. Otóż Chaldejczycy, posługiwali się jezykiem aramejskim... czyli hebrajskim. Otóż zobaczmy z jakiej rodziny wywodzi się język hebrajski:

wikipedia napisał:Rodzina języków semickich obejmuje języki fleksyjne, poświadczone od końca IV tysiąclecia p.n.e. do dziś. W starożytności językami semickimi posługiwano się na obszarze między Morzem Śródziemnym a Tygrysem oraz na północno-wschodnich wybrzeżach Afryki[1]. Współcześnie do najważniejszych języków rodziny semickiej zaliczają się:
język amharski,
język arabski,
język hebrajski,
język maltański
język tigrinia

https://pl.wikipedia.org/wiki/J%C4%99zyki_semickie

Czyli są to języki, czy pisma wywodzące się z Babilonu!!!

Jaką wspólną cechę mają języki hebrajski i arabski???

1. Obydwa są pisane z prawa do lewej:

wikiepdia napisał:Kierunek pisma: od prawej do lewej.
https://pl.wikipedia.org/wiki/Pismo_hebrajskie
wikipedia napisał:Zapisywane jest z prawa na lewo.
https://pl.wikipedia.org/wiki/Alfabet_arabski

2. Obydwa nie posiadają samogłosek:

wikipedia napisał:Alfabet hebrajski, nazywany też pismem żydowskim lub pismem kwadratowym – alfabet spółgłoskowy stosowany do zapisu języka hebrajskiego , jidysz , ladino , judeo-arabskiego i innych języków żydowskich , wywodzący się z alfabetu aramejskiego , a pośrednio z fenickiego [1] i egipskich hieroglifów . Język hebrajski przejął ten rodzaj pisma między IV a II w. p.n.e. (w miejsce wcześniej używanego alfabetu fenickiego)[2] . Składa się z 22 znaków, a w przeciwieństwie do alfabetu łacińskiego nie rozróżnia się w nim liter małych i wielkich[3] .
https://pl.wikipedia.org/wiki/Pismo_hebrajskie

wikipedia napisał: Ma 18 podstawowych znaków, które po uzupełnieniu jedną, dwiema lub trzema kropkami tworzą 28 liter oznaczających spółgłoski oraz samogłoski długie i dyftongi. Samogłoski krótkie są w piśmie arabskim pomijane, dlatego jest ono klasyfikowane jako abdżad. Czasami stosuje się jednak na ich oznaczenie dodatkowe znaki samogłoskowe (w arabskich elementarzach i w Koranie).
https://pl.wikipedia.org/wiki/Alfabet_arabski

Czyli zobaczmy języki semickie, to przykrywka dla dialektów babilońskiego czy dialektów Chaldejczyków!!!

Co ciekawe w Koranie jest cytat z Talmudu!!!

To pokazuje, że Chaldejczycy istnieją dziś.

Ciekawe jest też to, że religie Chaldejczyków czyli islam i Talmud są do siebie podobne!!!

Ich wyznawcy mają podobne zasady, mogą kłamać i mogą dokonywać wszelkich przestępstw aby osiągnąć cele dla swoich kultów!!!
avatar
Cyryl
Liczba postów : 1422
Join date : 21/03/2015
https://cyryl27.wordpress.com/

Czy Habakuk prorokuje o najeździe wyznawców islamu? Empty Re: Czy Habakuk prorokuje o najeździe wyznawców islamu?

on 14th Październik 2018, 22:21
Chciałbym zwrócić na ciekawy aspekty tych dwóch proroctw Boga. 

1. Cała polityka dziejowa USA i Wielkiej Brytanii oraz podległych im państw UE, polega na wspieraniu islamizacji ziem północy i ziem rasy białej przez islamistów. Zauważyłem jedno od kiedy Wielka Brytania i USA stawały się potęgami i mocarstwami to islam powoli wzrastał.
Zauważmy islam pochodzi od żydów:
https://gloria.tv/article/jooERkoFes9r2XFYMCEnLRXwA

Ja dałem dowód na to tutaj:
https://cyryl27.wordpress.com/2015/12/06/konflikt-palestynsko-zydowski-moje-zdanie/

Tak w Koranie nie ma ani jednego cytatu z Biblii natomiast w Koranie jest cytat z Talmudu. 

Czyli Chaldejczycy to żydzi i muzułmanie. Jak wiadomo Wielką Brytanią i USA rządzą żydzi, którzy stopniowo wspierają islamizacje państw rasy białej. Dowodów jest mnóstwo sama Wielka Brytania jej władze jawnie islamizują Brytyjczyków:
https://www.pch24.pl/wielka-brytania-coraz-blizej-kalifatu-islamizacja-postepuje,33046,i.html

W USA pomimo Trumpa u władzy nadal przyjmowani są islamiści, zaś Arabia Saudyjska jest nadal dozbrajana w Amerykański sprzęt wojskowy. Nic się w tej kwestii nie zmieniło, co więcej Pis który jest syjonistyczny i wspiera Trumpa po cichu przyjmuje islamistów do Polski:A sama rodzina Królewska Arabii Saudyjskiej to żydzi, którzy wspierają ekstremizm islamski i islamizacje Europy.

Tak islam i syjonizm to dwie siostry które ze sobą współpracują pomimo nienawiści pomiędzy islamistami i syjonistami.

Jak wiadomo operacje stworzenia islamu nadzorował sam Watykan, czyli Wielka Nierządnica. Watykan to matka wszystkich nierządnic czyli wszystkich religii. Jak wiadomo islam to ulubiona córka Watykanu Matki Wszystkich Nierządnic.

2. Zobaczmy natomiast kim jest owo Królestwo Północy które ma zniszczyć islam i syjonizm.

Otóż Królestwo Północy ma zamieszkiwać Wielka Gromada Narodów Północy.  Ten naród ma mieć wielu Królów. 

Początkowo myślałem, że ten kraj to sama Rosja i Rosjanie.... i tutaj popełniłem błąd.

Ten artykuł pokazał mi coś ciekawego:
http://tygodnik.tvp.pl/39192210/wegrzy-obcy-w-europie-czy-viktor-orbn-jest-uczniem-rosyjskiego-faszysty

Otóż Aleksander Dugin ma ciekawe podglądy, on nie odwołuje się do słowiańskiej tradycji Rosji czy też do tradycji Rusi Kijowskiej.  Ten jeden z najbardziej wpływowych ludzi na świecie, twierdzi, że Rosja ma tradycje Eurazji.

Zauważmy jedno, najlepiej przystosowanym narodem do trudnych warunków północy i zim są Eskimosi czyli rasa żółta czy też Mongołowie znowu rasa żółta. Rosjanie to i ich państwo to mieszanina Słowian i rasy żółtej. Zobaczmy wielu Rosjan i ich polityków ma skośne oczy. Sam Putin ma wygląd nie typowo słowiański ale mieszaninę genów rasy żółtej i białej.

Jak wiadomo rasa żółta jest narodem słynącym z okrucieństwa oraz wielkiej dyscypliny. 

Dugin moim zdaniem mówi o sojuszu Rosji i Chin i nawet innych państw rasy żółtej takich jak Japonia, Korea, Tajwan, zobaczmy Kazachowie, Tadżycy to także rasa żółta, złączoną jedną ideologią jaką???

Ideologią Bestii, w postaci Pawłow ego Chrześcijaństwa które opiera się na znaku krzyża czyli znaku Kaina. 

Zobaczmy jedno, nazizm udało się pokonać ZSRR tylko dlatego, że Stalin wypuścił popów i zlikwidował represje wobec prawosławia, wtedy Rosjanie zaczęli walczyć. Sam komunizm jako ideologia wojenna stał się bezużyteczny i wiedzą o tym sami Chińczycy. 

Zobaczmy na obecną politykę Babilon Wielki w postaci USA i Wielkiej Brytanii obecnie zwalcza Rosję oraz Chiny i wykorzystuje do tego islam czyli Chaldejczyków. Papież chce zniszczyć chrześcijaństwo Pawłowe z prostego faktu. Protestanci już raz spalili Rzym za to, że ten odwrócił się od nauk Pawła (czyli nauk Bestii).  
https://pl.wikipedia.org/wiki/Sacco_di_Roma

Tak owa reformacja Lutra to był w historii Wielkiej Nierządnicy pierwszy przykład jak Bestia dała swój pokaz nienawiści do Watykanu.

Aby w tej wojnie Bestia wygrała i zdobyła władzę niszcząc Wielką Nierządnicę to Rosja i Chiny muszą zniszczyć islam. I zobaczmy na naszych oczach Chiny otwarcie zwalczają islam:
http://wyborcza.pl/7,75399,23416490,w-chinach-trwa-najwieksze-pranie-mozgow-na-swiecie-milion.html

 i nawet się z tym nie kryją:
https://zmianynaziemi.pl/wiadomosc/chiny-przyznaly-sie-ze-przesladuja-muzulmanow-aby-uchronic-kraj-przed-islamizacja

Co jeszcze ciekawsze Chiny i rosja pracują nad sztuczną inteligencją dla swoich armii:

https://businessinsider.com.pl/firmy/strategie/sztuczna-inteligencja-jest-priorytetem-w-rozwoju-chin/y6yc8bq
https://www.cyberdefence24.pl/grozna-sztuczna-inteligencja-nadchodzi-terminator-analiza
http://wyborcza.pl/wiecejswiata/7,163426,23153115,nowy-wyscig-zbrojen.html
https://pl.sputniknews.com/swiat/201712026834355-sputnik-rosja-chiny-usa-sztuczna-inteligencja/

Jak wiadomo sztuczna inteligencja to po nazwa która ukrywa fakt, że owa inteligencja to demony, które nie mają ciał i mózgów. Czyli Rosja i Chiny chcą stworzyć komputery i roboty które by były ciałami dla owych demonów. Dlaczego???

Ponieważ jak wiadomo w Rosji jest wielu islamistów nawet w armii i tutaj tworzy się żołnierzy którzy by z łatwością opanowali bunt owych islamistów. 

Nie trzeba wyobraźni jak drony czy roboty humadoidalne z łatwością będą zabijać nawet najlepiej wyszkolonych islamistów. Strzał takiego robota czy drona zawsze będzie celny. Czyli słowa:


Jer 50 napisał:Ich strzały są jak u wprawnego rycerza, żadna nie wraca bez skutku.

By się wypełniły w 100%, żaden człowiek nie ma takiej skuteczności ale robot w którym jest demon czyli istota która nigdy się nie męczy i ma doskonalsze przyrządy celownicze niż oko, tak. 

Sama populacja Chin, Japonii jest tak duża, że może śmiało rzucić wyzwanie islamowi i syjonizmowi.

Dodatkowo Chiny i Japonia to narody produktywne i zdyscyplinowane w przeciwieństwie do islamistów. 

A teraz zauważmy jedno, co jeśli Chiny jako swoją religie dadzą chrześcijaństwo Pawłowe???

Otóż władze USA stracą kontrolę nad uzbrojonym społeczeństwem tego państwa, które jest chrześcijańskie. Dosłownie wtedy siła Babilonu Wielkiego i Watykanu opierałaby się tylko na islamistach.

W czasie takiej wojny pomiędzy Bestią a Wielką Nierządnicą wg proroctwa Jeremiasza nastąpiło by wyzwolenie i zabranie Izraela na pustynie przez samego Boga, czyli uprowadzenie Niewiasty. 

Co jeszcze ciekawsze wojna z islamem i syjonizmem przez owo super królestwo Północy oznaczał by:

1. Zniszczenie Damaszku czyli wypełnienie proroctwa.
2. Zniszczenie Izraela lub syjonizmu.
3. Zniszczenie islamu poprzez zniszczenie Mekki i Medyny oraz gigantyczną ucieczkę islamistów z półwyspu Arabskiego. Czyli by zostało podczas tej wojny przygotowane miejsce przez samego Boga. Jak wiadomo Bestia ma wykonać wyro Boga na Wielkiej Nierządnicy czyli wywołała by wojnę z Watykanem czego skutkiem było by właśnie miejsce na pustyni Arabskiej.
4. Rzym by został zniszczony przez owych krzyżowców Pawłowych rasy Żółtej już po raz drugi tym razem doszczętny. 
5. USA aby zostało przez ową szybką wojnę zniszczone i zrujnowane i na jej miejscy powstało by królestwo Bestii. 

Zauważmy jedno, narody to jedynie narzędzia polityki upadłych czy Wielkiej Nierządnicy. 

Wiele z obecnej polityki ruchów politycznych jest niezrozumiałych dlatego ponieważ nie bada się je pod kątem proroctw. 

Owa analiza nie jest obowiązującą wykładnią tylko moimi spostrzeżeniami, jak człowiek mogę i mam prawo się mylić. Jednak jak zauważymy to skoro protestanci raz spalili Rzym to czy te wydarzenie nie jest wskazówką od Boga w jaki sposób musimy patrzeć na proroctwa i obecne wydarzenia????

Moja analiza ponadto bazuje na spostrzeżeniach i ciężkiej pracy nie tylko mojej ale wielu braci i sióstr na tym forum.

Ponadto to pokazuje, że tak naprawdę to Bóg ostatecznie kontroluje wszelkie wydarzenia polityczne na tym świecie co doprowadza szatan, upadłych i satanistów do szału.
thewordwatcher
thewordwatcher
Admin
Liczba postów : 4550
Join date : 18/03/2015
Skąd : Perth, Australia
http://zbawienie.com

Czy Habakuk prorokuje o najeździe wyznawców islamu? Empty Re: Czy Habakuk prorokuje o najeździe wyznawców islamu?

on 15th Październik 2018, 03:40
W chwili obecnej jest wielkie napięcie pomiędzy Trumpem USA oraz Arabią Saudyjską z powodu przypuszczalnego morderstwa dziennikarza Jamala Khashoggi.

Szczegóły w tym artykule, przetłumaczonym w Google...

https://translate.google.com/translate?sl=en&tl=pl&js=y&prev=_t&hl=en&ie=UTF-8&u=https%3A%2F%2Fwww.breitbart.com%2Fmiddle-east%2F2018%2F10%2F14%2Ftrump-vows-severe-punishment-if-journalist-was-killed-by-saudi-arabia%2F&edit-text=

Być może ma to coś wspólnego z proroctwami.

Rząd Arabii Saudyjskiej to nasienie węża, współpracujące z Izraelem i Trumpem. Tym razem coś się zepsuło ale szczegółów trudno się dowiedzieć. Najwyraźniej jakieś poza kulisowe działania, być może poważne ale takie szczegóły rzadko są publikowane.

Niemnie, gdyby ten dziennikarz żył, już by się owa sprawa wyjaśniła. Ale on nie daje znaku życia!

_________________
Ojcze nasz, któryś jest w niebie, Święć się imię twoje, przyjdź Królestwo twoje, bądź wola twoja, jak w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj, i odpuść nam nasze winy, jak i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Albowiem twoje jest Królestwo i moc, i chwała na wieki wieków. Niech się stanie.
----------------------------------------------------------------------------------------------
huberkinky@protonmail.com
http://www.zbawienie.com http://www.proroctwa.com
https://www.youtube.com/thewordwatcher
https://www.youtube.com/HenryKubik
avatar
Cyryl
Liczba postów : 1422
Join date : 21/03/2015
https://cyryl27.wordpress.com/

Czy Habakuk prorokuje o najeździe wyznawców islamu? Empty Re: Czy Habakuk prorokuje o najeździe wyznawców islamu?

on 15th Październik 2018, 11:04
Henryku owa sprawa jest nagłaśniana nawet w oficjalnych mass mediach:

https://www.tvn24.pl/wiadomosci-ze-swiata,2/turcja-zaginal-dziennikarz-policja-zabity-w-saudyjskim-konsulacie,874090.html

Dlaczego???

Ponieważ widać jedno, daje się Trumpowi argumenty aby USA nałożyły sankcje czy ograniczyły stosunki dyplomatyczne z Arabią Saudyjską. Ten artykuł pokazuje jedno:
http://annur.pl/wojna-szyicko-sunnicka-prowadzi-do-samounicestwienia-religii-pokoju/

Sami islamiści szyici i sunnici mogą spowodować zniszczenie Mekki i Medyny.

I tutaj dla Arabii i sunnitów pomoc militarna USA jest kluczowa. Natomiast zabicie dziennikarza w konsulacie Arabii nie jest w interesie Saudów. Taka sprawa to skandal w stosunkach międzynarodowych, i jest na rękę szyitom.

Przecież gdyby Saudowie chcieli to mogli by tego dziennikarza zabić wszędzie a nie w konsulacie.

Odkryłem natomiast dwa ciekawe artykuły o islamie. Otóż pamiętam jak na forum niby Biblijnym udowadniałem, że Wg nauk samego islamu Allach to szatan tutaj:
http://biblia.webd.pl/forum/viewtopic.php?t=10879&start=0

Administratorzy tego forum w końcu z braku dowodów nie potrafiąc obronić islamu zamknęli mi ten temat i chcieli mnie zbanować ale chyba się połapali, że sprawa by nabrała zbyt wielkiego rozgłosu chociażby Detektyw Prawdy i inni:
https://www.wykop.pl/wpis/17151637/co-tu-sie-koles-na-forum-biblijnym-biblia-webd-pl-/
http://detektywprawdy.pl/2015/01/20/admin-najwiekszego-forum-biblijnego-w-polsce-broni-koranu/

Ale ja naprawdę nie posiadałem wtedy takich dowodów na to, że islam jasno naucza, że Allach to smok, szatan :
http://annur.pl napisał:
[size=30]Do kogo modli się Allah? Zastanówmy się nad Koranem[/size]

Posted on 15 maja 2016  by admin

Czy Habakuk prorokuje o najeździe wyznawców islamu? Pytanie
Udostępnij to:
Facebook Twitter Google+ [url=https://www.addtoany.com/share#url=http%3A%2F%2Fannur.pl%2Fdo-kogo-modli-sie-allah%2F&title=Do kogo modli si%C4%99 Allah%3F Zastan%C3%B3wmy si%C4%99 nad Koranem]Czy Habakuk prorokuje o najeździe wyznawców islamu? Favicon [/url]
Jest w Koranie ciekawostka, która powinna nas zastanowić, a muzułmanów przerazić (szczególnie tych nowo nawróconych, którym nie mówi się prawdy o islamie ). Mianowicie, Allah modli się za muzułmanów – pytanie tylko, do kogo Allah kieruje swoje modlitwy.
Czytamy w surze Koranu  40 (zatytułowanej po arabsku Ghafir – Przebaczający), wersety 7-9:
7 Ci, którzy niosą tron, i ci, którzy są wokół niego, głoszą chwałę swego Pana; wierzą w Niego i proszą o przebaczenie dla tych, którzy uwierzyli: „Panie nasz! Ty obejmujesz każdą rzecz miłosierdziem i wiedzą. Przebacz tym, którzy się nawrócili i którzy poszli po Twojej drodze; i ochroń ich od kary ognia piekielnego! 8 Panie nasz! Wprowadź ich do Ogrodów Edenu, które im obiecałeś; im i tym, którzy czynią dobro, spośród ich ojców i ich żon, jak też ich potomstwa. Zaprawdę, Ty jesteś Potężny, Mądry! 9 I uchroń ich od złych czynów! A kogo Ty uchronisz od złych czynów,  już tego dnia okazałeś mu swoje miłosierdzie. A to jest osiągnięcie ogromne!”
Wszystko niby jest jasne i proste: Allah jest jedyny, najwyższy, do którego aniołowie (niosący jego tron) kierują modlitwy wstawiennicze. Ale w innym miejscu Koranu (33:43) jest zdanie przetłumaczone na polski następująco:
 On jest Tym, który błogosławi was, jak i Jego aniołowie – aby wyprowadzić was z ciemności ku światłu. On jest litościwy dla wierzących.
Kłopot w tym, że tekst arabski nie mówi „błogosławi” tylko „modli się”, tak samo jak jego aniołowie się modlą. Muzułmanie z Katowic  udostępniają nam oryginał arabski Koranu , więc każdy może zobaczyć na własne oczy:
Czy Habakuk prorokuje o najeździe wyznawców islamu? Koran33-150x150
Jak widać z innych wersetów tworzących kontekst, „On” to Allah, który modli się za muzułmanów. Gdyby jednak ktoś myślał, że salawat nie oznacza modlitwy, niech zobaczy, jak to słowo zostało przetłumaczone w tej samej surze 33 wers 56:
Czy Habakuk prorokuje o najeździe wyznawców islamu? Koran33_56-150x150
Pomyślmy logicznie:


  • skoro Allah się modli za muzułmanów, oznacza to że nie jest Bogiem najwyższym – ktoś jest od niego wyższy, kto zadecyduje o zbawieniu lub potępieniu jego wyznawców;
  • skoro Koran uparcie twierdzi, że Allah jest jedynym bogiem, powstaje sprzeczność dyskwalifikująca cały Koran w myśl wersetu 4:82


Czyż oni nie zastanawiają się nad Koranem? Przecież gdyby on pochodził od kogoś innego niż od Boga, z pewnością znaleźliby w nim liczne sprzeczności (4:82)
Zapraszamy do zapoznania się z innymi  tekstami pokazującymi sprzeczności Koranu.

Zastanówmy się też nad tym, czy Allah jest Bogiem Miłości .


http://annur.pl/do-kogo-modli-sie-allah/

Czyli widać jasno, Allah nawet wg nauk islamu nie jest żadnym Bogiem. Otóż Bóg nie może się modlić gdyż czym jest modlitwa????

Modlitwa jest formą czy słowami jakie stworzenia Boga zwracają się do swojego stwórcy. Czyli diabeł jako stworzenie Boga, cherub jak każdy anioł jeśli się zwraca do Boga to się do niego modli.

Otóż zobaczmy ten wers:


Ap 12 napisał:(10) I usłyszałem donośny głos w niebie, mówiący: Teraz nastało zbawienie i moc, i panowanie Boga naszego, i władztwo Pomazańca jego, gdyż zrzucony został oskarżyciel braci naszych, który dniem i nocą oskarżał ich przed naszym Bogiem.

Zobaczmy szatan jak jest w niebie to w swoich modlitwach do Boga oskarża nas. Czyli Islam mówi jasno, Allah to smok w niebie który oskarża nas przed Bogiem mówiąc do Boga w formie modlitwy, gdyż każde stworzenie jeśli zwraca się do Boga musi się do niego modlic.

Modlitwa przypomina sytuacje w sądzie gdy każda ze stron zwracając się do sędziego mówi wpierw "wysoki Sadzie" czy "panie Sędzio". Tak samo modląc się wpierw kierujemy ową modlitwę do nadawcy w formie "Boże Izraela" czy "Ojcze Nasz"!!!!

Szatan wie, że jest stworzeniem Boga i musi kierując słowa do Stwórcy zwraca się do Niego z należnym Mu szacunkiem i prawdą.

Dlatego każdy kto przechodzi na islam nie różni się od tych satanistów którzy podpisują cyrograf swoją krwią.

Inny równie ciekawy artykuł:

http://annur.pl napisał:Czy modlitwa muzułmanów wyciągnie Mahometa z piekła?
Posted on 22 maja 2016 by admin

Udostępnij to:
FacebookTwitterGoogle+
Jezus Chrystus zmartwychwstając zwyciężył śmierć, “gdyż było rzeczą niemożliwą, aby przez nią był pokonany” (Dz 3,15). Zapowiedział to już król Dawid tysiąc lat wcześniej: “Mówił, przewidziawszy to, o zmartwychwstaniu Chrystusa, że nie pozostanie w otchłani ani ciało jego nie ujrzy skażenia” (Dz 2,31). I rzeczywiście, ciało Chrystusa nie zgniło w grobie, a sam On nie pozostał w otchłani (w piekle). Dokumenty historyczne potwierdzają, że po zmartwychwstaniu widziało Jezusa ponad 500 osób (1Kor 15,6), a po wniebowstąpieniu widział Go św. Szczepan (za to został ukamienowany, Dz 7,55-60) oraz św. Paweł (za to został również skazany na śmierć, Dz 22,18-22).

Tymczasem Mahomet na pewno nie zmartwychwstał, przynajmniej nikomu z muzułmanów nic o tym nie jest wiadome. Mahomet całe życie lękał się śmierci i piekła i zmuszał muzułmanów, by za niego się modlili. Mało tego, według Koranu Mahomet miał znaleźć się właśnie w piekle razem ze wszystkimi innymi, a nie w raju. Allah przemawia do niego tak mówiąc o Gehennie (جَهَنَّمَ):

Nie ma wśród was takiego, kto by tam nie miał przybyć. To jest rozstrzygające postanowienie twojego Pana! (19:71)

وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا ۚ كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا
Potem obiecuje:

Następnie My uratujemy tych, którzy byli bogobojni, a niesprawiedliwych pozostawimy tam [w Gehennie] na kolanach (19:72).

ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوا وَّنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا
Ponieważ jednak Koran nie wyjaśnia, kto będzie uznany za bogobojnego, dlatego nawet sam Mahomet nigdy nie miał pewności, czy wydostanie się z piekła, czy pozostanie tam na zawsze.

Zupełnie inaczej wygląda sprawa z Jezusem: Boga nie trzeba błagać o miłosierdzie nad Jezusem, bo to On po zmartwychwstaniu okazuje nam miłosierdzie. Nie musimy Boga prosić o pozwolenie, by Jezus był naszym orędownikiem, bo On i tak wstawia się za nami zgodnie z wolą Boga. O Mahomecie natomiast nikt nie wie, czy on dostąpił miłosierdzia, dlatego muzułmanie muszą błagać Allaha o miłosierdzie dla Mahometa. Poza tym Mahomet nie otrzymał uprawnień, by wstawiać się za muzułmanów, dlatego oni muszą prosić Allaha, by mu na to pozwolił.

Najciekawsze jest to, że ani sam Mahomet, ani wierzący w niego muzułmanie nie zauważyli błędnego koła: Mahomet kazał im modlić się za niego, i dopiero ich modlitwa za niego umożliwi mu modlitwę za nich!!! Sprawa jest na tyle poważna i powszechnie znana, że Summarized Sahih al-Buchari umieszcza na samym początku (s. 20-21) wśród 13 obowiązkowych wezwań modlitewnych aż dwa z tym związane: (5) prośbę o to, by Mahomet mógł wstawiać się za muzułmanami, (10) prośbę o to, by Allah okazał Mahometowi miłosierdzie.Hadis przekazany przez imama Ahmada od Abdullaha bin Amra bin Al-Asa opowiada, że słyszał on słowa Mahometa:

Kiedy usłyszysz muezzina, powtórz to, co on mówi, a potem odmów modlitwę o miłosierdzie (salah) za mnie. Ten, kto tak uczyni, otrzyma dziesięciokrotne zmiłowanie (salah) od Allaha. Następnie poproś Allaha, by nadał mi status al-wasilah [prawdopodobnie chodzi o grecki wyraz βασιλεύς, czyli król], przeznaczony w raju dla jednego tylko sługi Allaha. Mam nadzieję, że to ja będę tym człowiekiem. Jeśli więc ktoś będzie modlił się o nadanie mi statusu al-wasilah, otrzymam [od Allaha] pozwolenie orędowania za niego.

Jak widać, Mahomet będzie mógł orędować za muzułmanami dopiero po otrzymaniu statusu al-wasilah w raju. Ten hadis powtarzają też inne autorytety, np. Muslim, Abu Dawud, At-Tirmidhi oraz An-Nasai. Wynika z niego, że:

– Mahomet mógł tylko mieć nadzieję, że zostanie kimś ważnym w muzułmańskim raju,

– do osiągnięcia tego celu potrzebował wsparcia modlitewnego wszystkich muzułmanów, najpierw w intencji zmiłowania (czyli dopuszczenia do raju), a potem w intencji nadania mu statusu al-wasilah,

– dopiero po uzyskaniu statusu al-wasilah Mahomet byłby w stanie wskórać coś u Allaha w sprawie zbawienia muzułmanów.

Nasuwa się zasadne pytanie: jaka jest moc modlitwy wstawienniczej muzułmanów za Mahometa, jeśli sam Mahomet nie ma prawa modlić się za nich (o takie prawo musi zabiegać on sam i wszyscy muzułmanie)?

Imam Ahmad przekazał też inny hadis, zasłyszany od Fatimy, córki Mahometa:

Kiedy Wysłannik Allaha wchodził do meczetu, błagał o zmiłowanie (salah) i pokój (salaam) dla siebie mówiąc: „O Allah, przebacz mi moje grzechy i otwórz mi bramę twojego miłosierdzia”.

Hadisy mówią, że Mahomet domagał się, by muzułmanie błagali o zmiłowanie (salah) i pokój (salaam) dla niego podczas każdej modlitwy, a Umar ibn Chattab nawet straszył muzułmanów, że wszystkie ich modlitwy pozostają w zawieszeniu między niebem a ziemią i nie wznoszą się wyżej aż do momentu, kiedy muzułmanie odmówią Salah w intencji Mahometa (przekaz at-Tarmidhiego). Przykładem modlitwy za Mahometa jest sam Allah i jego aniołowie (Koran, sura 33:56), choć nie wiadomo, do kogo modli się Allah, którego przecież Mahomet uważał za jedyne i najwyższe bóstwo.

At-Tarmidhi zapisał też wypowiedź, w której Ubajj bin Kab relacjonuje, że pewnej nocy Mahomet obudził się wystraszony i mówił, że słyszał głos trąby i widział nadejście śmierci. Ubajj zapytał go:

– O Wysłanniku Allaha, modliłem się wiele razy o miłosierdzie (salah) dla ciebie. Jaka część mojej modlitwy ma być Salah w twojej intencji?

– Ile chcesz – odparł.

– Czy jedna czwarta? – zapytałem.

– Ile chcesz, ale jeśli zwiększysz, to będzie lepiej dla ciebie (!!!).

– Czy połowa? – zapytałem.

– Ile chcesz, ale jeśli zwiększysz, to będzie lepiej dla ciebie.

– Czy dwie trzecie? – zapytałem.

– Ile chcesz, ale jeśli zwiększysz, to będzie lepiej dla ciebie.

Zapytałem wtedy:

– Czy mam cała modlitwę poświęcić tobie?

Powiedział:

– To wystarczy, byś otrzymał pocieszenie w strapieniu i przebaczenie twoich grzechów.

Zauważmy, że Mahomet obiecuje przebaczenie grzechów, którego nie jest w stanie nawet sam dostąpić! To niby Ubajj ma coś zyskać, zwiększając udział modlitwy wstawienniczej za Mahometa. W innym hadisie przekazanym przez imama Ahmada ze słów Abu Talhaha Al-Ansariego Mahomet nawet wprowadza rachunki, które mu objawił anioł Allaha:

Ktokolwiek będzie błagał o miłosierdzie (salah) dla ciebie, temu Allah zaliczy 10 dobrych uczynków i skreśli jego 10 złych czynów, i podniesie jego status o 10 stopni, i odpłaci mu podobną modlitwą.

Ta „podobna modlitwa” to zapewne prośba o zmiłowanie (salah), którą wypowie Allah 10 razy w intencji każdego muzułmanina, który pomodli się w intencji Mahometa. Taką obietnicę Mahometa przekazał Abu Huraira, a zanotowali to Muslim, Abu Dawud, At-Tirmidhi oraz An-Nasai. Szkoda, że znowu nikt nie wyjaśnił, do kogo Allah skieruje swoje błagania o zmiłowanie (salah):

صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
Sall allahu alaihi wasallam – zmiłowanie Allaha i pokój nad nim.

Z drugiej strony, oprócz obietnic bez pokrycia dla tych, którzy będą za niego się modlić, Mahomet nie skąpi pogróżek pod adresem tych, którzy za niego się modlić nie będą. Abu Huraira świadczył, że Mahomet odgrażał się, że jeśli ktokolwiek usłyszy jego (Mahometa) imię i nie wypowie natychmiast błagania o zmiłowanie (salah) w jego intencji, to taki człowiek zostanie poniżony.

Jeśli posłuchamy wypowiedzi muzułmanów lub zajrzymy do jakiejkolwiek muzułmańskiej książki lub strony internetowej, zauważymy niezmiennie powtarzaną modlitwę salah o zmiłowanie dla Mahometa zawsze, ilekroć jego imię zostaje wymienione. Nasuwa się pytanie: czy osoba, która potrzebuje modlitwy swoich wyznawców, by wydostać się z piekła, jest w stanie komukolwiek zapewnić zbawienie?
http://annur.pl/czy-modlitwa-muzulmanow-wyciagnie-mahometa-z-piekla/

Znowu sam Mahomet jest w piekle. A czym jest piekło wg Biblii???

Otchłanią w której przebywa uwięziona Bestia. Czyli islam powstał po to aby muzułmanie modlili się do smoka aby ten miał dość energii do tego aby przekonać Boga, że ludzkość jest nic nie warto i Stwórca się pomylił i trzeba uwolnić Bestie. Księga Henocha mówi jasno, szatan zwiódł Bestie i zapewne nadal ją oszukuje, że jeśli ta będzie służyła Wielkiej Nierządnicy, Watykanowi, w zamian za to, że szatan udowodni Stwórcy, że ten się mylił stwarzając ludzi.

Zobaczmy co nakazuje czynić islam swoim wyznawcom???

Modlic się za Mahometa czyli Bestie w otchłani i jednocześnie mordować, gwałcić i łamać wszelkie prawa Boga. W ten sposób szatan ma dowody przez Stwórcą jak, że ludzie przy byle okazji są zwierzętami a nie istotami stworzonymi na obraz i podobieństwo Boga.

Co ciekawe dżiny w islamie czyli demony to nie są koniecznie istoty złe:
wikipedia napisał:Dżinny (arab. جن) – demony i duchy powstałe z czystego ognia bez dymu (w niektórych wersjach wierzeń z czystego płomienia oraz obłoku pary), które posiadają nadnaturalną potęgę i są niewidzialne, mogą jednak przyjmować dowolną postać (człowieka, zwierzęcia lub potwora). Utożsamiały one wrogie człowiekowi siły natury. Uważano ich za mieszkańców pustyni. Wiara w dżinny stanowiła bardzo istotny składnik religii Arabów w okresie przed przyjęciem przez nich islamu.

Jako pozostałość mitologicznych wyobrażeń z przedmuzułmańskiej Arabii pojawiły się także w islamie, gdzie stanowią trzecią kategorię rozumnych istot stworzonych przez Boga (obok aniołów i ludzi). Dżinny w wierzeniach muzułmańskich dzielą się na dobre i złe. Dobre służą Bogu i pomagają ludziom (w szczególności prorokom), zaś złe (ifrity, sile i ghule) szkodzą. Czasem do złych dżinnów zalicza się szatana (szejtana). Podobnie jak ludzie, dżinny dzielą się na plemiona i rody.

Dżinny były bardzo popularne w ludowej tradycji muzułmańskiej. Zgodnie z ludowymi legendami i baśniami, człowiek przy pomocy zaklęć może sobie w pewnych wypadkach dżinna podporządkować (np. zmusić do spełnienia trzech życzeń), a także uwięzić w lampie lub butelce (Księga tysiąca i jednej nocy). Często pełnili w opowieściach funkcję strażników skarbów, byli mieszkańcami ruin, miejsc ponurych i opuszczonych.

Arabowie w czasach przed islamem uważali, że każdy poeta ma swojego dżinna, od którego zależy wielkość jego talentu. Według hadisów, każdy człowiek ma towarzysza dżina (zwanego po arabsku karin), który namawia go do grzechu. Jedynie karin Mahometa był dobrą istotą.

Dżiny nawet przyjęły islam.

Czyli widać, że islam to po prostu religia która daje złudzenie Bestii, że jeśli z islamizuje się świat to szatan udowodni Bogu kim są ludzie i upadli aniołowie wrócą do Nieba. Zobaczmy te słowa:

Ap 17 napisał:(5) A na czole jej wypisane było imię o tajemniczym znaczeniu: Wielki Babilon, matka wszetecznic i obrzydliwości ziemi.

Dlaczego nierządnica Watykan nosi owo tajemnicze imię???

Otóż Babilon oznacza drogę do nieba dla upadłych aniołów z powrotem do nieba. Jeśli Chaldejczycy to muzułmanie którzy modlą się o to by Bestia wróciła do nieba z otchłani i do tego łamią wszelkie przykazania Boga to widać po co Watykan stworzył islam.

Oto inny dowód na to, że Allah to smok:

radek napisał:Odnośnie czarnych sztandarów zapowiadanych przez tradycję Islamu, to Quran mówi o zapadających gwiazdach, podobnie Biblia o gwiazdach spadających na ziemię, co może się wiązać z utratą ich jasności. Tu można znaleźć sens czarnych sztandarów

Quran 53:1-2
Na gwiazde, kiedy ona zapada!
Nie zeszedl z drogi wasz towarzysz ani tez nie bladzi.

Mat 24:29 eib "A zaraz po ucisku tych dni słońce ulegnie zaćmieniu i księżyc straci swój blask, gwiazdy będą spadać z nieba i moce nieba nawiedzi wstrząs."

Rev 12:3-4 eib "(3) Na niebie pojawił się też inny znak. Był to wielki, ognisty smok. Miał siedem głów, dziesięć rogów i siedem diademów na głowach. (4) Jego ogon zmiótł z nieba trzecią część gwiazd i zrzucił je na ziemię. Smok stanął przed kobietą, u której rozpoczął się poród. Chciał pożreć jej dziecko, gdy tylko się urodzi."
http://biblia.webd.pl/forum/viewtopic.php?t=11483

Teraz zobaczmy. Jeśli Bestia dowie się, że smok został wygnany z nieba czy nawet, że toczy wojnę w niebie to czy nadal będzie się jej opłacało popierać islam????

Te wszystkie modlitwy i uczynki muzułmanów będą już na nic warte skoro Allah czyli smoka nie może modlić się czyli oskarżać ludzi przed Bogiem.
Ap 17 napisał:
(Cool Zwierzę, które widziałeś, było i już go nie ma, i znowu wyjdzie z otchłani, i pójdzie na zatracenie. I zdumieją się mieszkańcy ziemi, których imiona nie są zapisane w księdze żywota od założenia świata, gdy ujrzą, że zwierzę to było i że go nie ma, i że znowu będzie.

Czyli Bestia będzie wiedziała że idzie na zatracenie czyli na śmierć drugą. tutaj mordowanie ludzkości nic jej nie da. Gdyż Bóg bez problemu może wskrzesić ludzi. Jedyną opcją dla Bestii jest zwiedzenie ludzi. I tutaj pokazowe zniszczenie islamu i syjonizmu daje taką możliwość Bestii, dlatego Isus ostrzega nas przed zwiedzeniem oraz mówi nam, że nie ci którzy mogą nas zabić są groźni ale ten który może nam odebrać życie wieczne poprzez zachęcenie nas do wzięcia znamienia Bestii.

I tutaj widac, że krzyż jako znak Kaina oraz symbol kojarzonym z uciskanym przez islam i syjonizm chrześcijaństwem jest idealnym narzędziem. Sami islamiści widząc jak nowi krzyżowcy i nowa krucjata niszczy bez problemów islam, przejdą na stronę zwycięzcy. Zresztą ja nie wiedzę jak ludzie mogli by pokonać cyborgi i drony w którymi sterowały by demony o nazwie SI. Zobaczmy ten artykuł:

https://zmianynaziemi.pl/wiadomosc/roboty-do-seksu-z-cieplymi-genitaliami-przyspiesza-depopulacje-ludzkosci

Zadajmy sobie pytanie po co są tworzone roboty z penisami??? Ano po to aby te roboty mogły gwałcić czyli udawać ludzi. Wyobraźmy sobie cyborga o wyglądzie człowieka który zabija bez problemów islamistów niewoli ich i gwałci ich kobiety????

Ich morale spadnie szybko, gdyż w islamie muzułmanie są przygotowani aby poddać się każdemu zwycięzcy. Islam to kult przemocy.

A sam Isus powiedział na czym polega prawo Boga:

Mat 7 napisał:(12) A więc wszystko, co chcielibyście, aby wam ludzie czynili, to i wy im czyńcie; takie bowiem jest prawo i prorocy

Czyli muzułmanie którzy gwałcą cudze kobiety będą na własnych oczach widzieli masowe gwałty własnych kobiet.

Tak działają upadli napuszczają na siebie ludzi. Zapewne owe cyborgi będą zachęcać zwykłych chrześcijan do wzięcia udziału w gwałtach i odwecie na islamistach nie dajmy się na to nabrać. Mamy w razie czego trwać w zakonie Boga i naukach Isusa.
avatar
Cyryl
Liczba postów : 1422
Join date : 21/03/2015
https://cyryl27.wordpress.com/

Czy Habakuk prorokuje o najeździe wyznawców islamu? Empty Re: Czy Habakuk prorokuje o najeździe wyznawców islamu?

on 15th Październik 2018, 11:08
Zobaczmy te słowa Apokalipsy:

Ap 17 napisał:(15) I wyrzucił wąż z paszczy swojej za niewiastą strumień wody, aby ją strumień porwał.

(16) Lecz ziemia przyszła niewieście z pomocą i otworzyła swoją gardziel, i wchłonęła strumień, który smok wyrzucił z swojej paszczy.

Czy Chaldejczycy to nie islamisci czyli woda szykowana po to aby zniszczyć uciekający Izrael???

A czym jest ziemia???

Ap 13 napisał:(11) I widziałem inne zwierzę, wychodzące z ziemi, które miało dwa rogi podobne do baranich, i mówiło jak smok.

Ziemia czyli chrześcijaństwo Pawłowe które w formie nowej wojnie religijnej czyli krucjacie w celu ustanowienia władzy Bestii pomorze przy okazji Izraelowi niszcząc islam.

Samo proroctwo Jeremiasza pokazuje, że Izrael ma zostać uwolnione podczas wojny która ma zniszczyć i spustoszyć Babilon wielki i zniszczyć Chaldejczyków czyli islam.
thewordwatcher
thewordwatcher
Admin
Liczba postów : 4550
Join date : 18/03/2015
Skąd : Perth, Australia
http://zbawienie.com

Czy Habakuk prorokuje o najeździe wyznawców islamu? Empty Re: Czy Habakuk prorokuje o najeździe wyznawców islamu?

on 15th Październik 2018, 13:05
Message reputation : 100% (2 votes)
Cały scenariusz wydaje się prosty, doskonale opracowany przez szatana.

Wybuch wojny domowej w USA, wybuch konfliktu i to wielkiego na Bliskim Wschodzie, wybuch ostrych walk w Niemczech, Szwecji, Francji czy w Anglii = słowem III Wojna Światowa, którą przerwie wyrzucony z nieba szatan wraz z bandą upadłych aniołów i będą początkowo grali komedię dobrych UFO, którzy wyswobodzą ziemię z wielkiego problemu.

Także gra się wojnę pomiędzy Islamem a Izraelem. Arabia Saudyjska rząd to nasienie węża, Żydzi. Mord na dziennikarzu to żaden powód do wielkich pretensji do Arabii Saudyjskiej. To nie powód ale pretekst.

Tym sposobem Bestia uzyska wiarygodność a obecnie są wielkie przygotowania w postaci ostrej cenzury, aby reszta ludzi, która o niczym nie ma pojęcia, czyli 98% nie połapała się za szybko, kto w rzeczywistości jest Bestią i w jakim celu ta rozgrywka.

Zachód praktycznie nic o tym nie wie, a plan III Wojny rzadko jest omawiany.

To właśnie się już zaczyna i owa cenzura to najważniejszy etap, który chroni ich tajemnice i będzie on bardzo skuteczny dla niemal całego świata.

Jedynie my wiemy co w trawie piszczy!

_________________
Ojcze nasz, któryś jest w niebie, Święć się imię twoje, przyjdź Królestwo twoje, bądź wola twoja, jak w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj, i odpuść nam nasze winy, jak i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Albowiem twoje jest Królestwo i moc, i chwała na wieki wieków. Niech się stanie.
----------------------------------------------------------------------------------------------
huberkinky@protonmail.com
http://www.zbawienie.com http://www.proroctwa.com
https://www.youtube.com/thewordwatcher
https://www.youtube.com/HenryKubik
avatar
Cyryl
Liczba postów : 1422
Join date : 21/03/2015
https://cyryl27.wordpress.com/

Czy Habakuk prorokuje o najeździe wyznawców islamu? Empty Re: Czy Habakuk prorokuje o najeździe wyznawców islamu?

on 15th Październik 2018, 17:55
Message reputation : 100% (1 vote)
Henryku scenariusz nie wydaje się prosty dla szatana.

Otóż zobaczmy ten fragment:

Ap 12 napisał:(12) Dlatego weselcie się, niebiosa, i wy, którzy w nich mieszkacie: Lecz biada ziemi i morzu, gdyż zstąpił do was diabeł pałający wielkim gniewem, bo wie, iż czasu ma niewiele.

Dla diabła wyrzucenie z nieba to komplikacja jego planów czy wręcz zniweczenie planu 3 wojen światowych. Dlaczego???

Ponieważ ma mało czasu. Dlaczego ma mało czasu???

Ponieważ Bestia którą kontroluje smok przez Wielką Nierządnicę, straci złudzenia co do tego, ze diabeł u Boga załatwi jej ułaskawienie i powrót do nieba.

Jest takie powiedzenie Kazimierz Górskiego trenera polskich piłkarzy:
"Gra się tak, jak przeciwnik pozwala".

A tutaj smok po wywaleniu z nieba będzie musiał grac szybko i zacznie popełniać błędy.

Czyli Bestia dostanie od smoka całą władzę aby spróbować zwieść ludzi. I tutaj naprawdę nie widzę po stronie szatana niczego silniejszego w zwodzeniu jak chrześcijaństwo Pawłowe.

Tutaj zapewne Bestia przedstawić się może za Chrystusa a Boga będzie przedstawiać jako szatana. Szczególnie gdy Bóg porwie swój naród na pustynie a Paweł głosił, że nie istnieje fizyczny Izrael ale jakiś duchowy.

Dla mnie to nie jest przypadek, że odkryłeś Pawła jako fałszywego Apostoła, dla mnie ta postać jest kluczem do zrozumienia Apokalipsy i roli jaką w nią odegra.

W przypadku udowodnienia całej ludzkości, że ziemia jest płaska cała maskarada UFO nie ma sensu ponieważ ta opcja pasuje tylko do heliocentryzmu. Zauważmy wyznawcy Pawła także wierzą płaską ziemię,
avatar
Cyryl
Liczba postów : 1422
Join date : 21/03/2015
https://cyryl27.wordpress.com/

Czy Habakuk prorokuje o najeździe wyznawców islamu? Empty Re: Czy Habakuk prorokuje o najeździe wyznawców islamu?

on 15th Październik 2018, 22:38
Message reputation : 100% (1 vote)
Kolejny ciekawy artykuł o islamie:

https://www.defence24.pl napisał:Będąc niedawno w Iraku wielokrotnie słyszałem zarzuty (m.in. od ajatollaha al Hakima), że Europejczycy chronią salafitów, którzy są ideologicznym fundamentem, na którym wyrosła Al-Kaida i Państwo Islamskie. Co więcej, doświadczenia wielu krajów (np. jemeńskie) pokazują, jak wahabizacja (narzucenie saudyjskiej wersji islamu) w ciągu jednego pokolenia doprowadziła do wojny domowej między tamtejszymi sunnitami a szyitami (zajdytami), mimo w miarę pokojowego współistnienia obu grup przez ponad 1000 lat. Jeszcze bardziej szokujące i dające do myślenia są doświadczenia Kosowa.

Na łamach New York Times pojawił się niedawno obszerny reportaż pokazujący jak w ciąg 15 lat, pod nosem Amerykanów, za saudyjskie i katarskie pieniądze dokonano całkowitej zmiany charakteru tutejszego islamu. Kosowscy Albańczycy należeli do hanafickiego nurtu w islamie, podobnie jak polscy Tatarzy. Jest to najbardziej umiarkowana, otwarta szkoła muzułmańskiego prawa religijnego. Dodatkowo XX w. przyniósł daleko idącą laicyzację. Jednak obecnie sytuacja uległa totalnej zmianie, co najmniej co czwarty meczet w Kosowie propaguje wahabizm i nawołuje do dżihadu, umiarkowani duchowni dostają pogróżki i zdarzają się ich pobicia, a 314 Kosowian zidentyfikowano jako terrorystów w szeregach Państwa Islamskiego (dwóch dokonało zamachów samobójczych).

Ekstremiści w Polsce

Polski islam jeszcze kilkanaście lat temu niewiele się różnił od bałkańskiego. Zawsze był kojarzony z Tatarami, których przedstawiciel prof. Selim Chazbijewicz kandydował do Sejmu z ramienia PiS. To właśnie on wielokrotnie zwracał uwagę na to, iż niektóre środowiska muzułmańskich imigrantów wnoszą obce zwyczaje do polskiego islamu i pchają go w kierunku ekstremizmu. Obecnie ocenia się, że w Polsce jest około 15-25 tys. muzułmanów, przy czym wg spisu ludności z 2011 r. liczba Tatarów wynosi tylko 2 tys. Co więcej, spośród 90 tys. Czeczenów, którzy uzyskali w Polsce status uchodźcy, zostało ich 8-9 tys. Możliwe zatem, iż to Czeczeni stanowią obecnie największą grupę wśród polskich muzułmanów. A to właśnie pośród tej grupy bardzo popularny jest salafizm, w ostatnich miesiącach pojawiły się również doniesienia z ośrodków dla uchodźców, które mówią, że niemuzułmańscy uchodźcy są terroryzowani przez Czeczenów i zmuszani do przestrzegania szariatu.
https://www.defence24.pl/symbole-terroryzmu-islamskiego-na-ksw35-krok-do-propagandy

Sprawa moim zdaniem jest prosta. Syjoniści czy też żydzi, którzy rządzą rasą białą i którzy współtworzyli islam ponownie tę religie zradykalizowali, poprzez salafizm. Jak wiadomo salafici wywodzą się z Arabii Saudyjskiej którą rządzą syjonistyczna rodzina królewska:
https://pracownia4.wordpress.com/2016/02/03/jak-syjonizm-pomogl-stworzyc-krolestwo-arabii-saudyjskiej/
https://stopsyjonizmowi.wordpress.com/2011/03/21/syjonistyczni-wladcy-arabii-saudyjskiej/

Zauważmy każda religia po jakimś czasie traci swój agresywny potencjał dlaczego??? Ponieważ ludzie są stworzeni do przestrzegania prawa Bożego i każdą religie czy ideologie z czasem przekształcają pod te prawa Boga.

Dlatego co jakiś czas szatan daną religie dzieli i ponownie ją radykalizuje. Tak było z islamem z początku był agresywny potem powoli tracił swój agresywny potencjał wśród wielu narodów ale przez syjonistów podobnie islam zaczął się radykalizować.

Wiedzą o tym sami starsi muzułmanie ale oni są zwalczani przez salafitów.

Tak samo dzieje się w Europie z ostatnią falą uchodźców. Zobaczmy owi "uchodźcy" to radykalni islamiści którzy mają na celu wpierw podporządkować sobie mieszkających tutaj dłużej muzułmanów i są oni wspierani przez syjonistów rządzących w Europie. Ów Ajatollah zauważył słusznie, że władze Europejskie chronią salafitów. Jest to celowa polityka.

Jednak ma ona inny cel. Radykalni islamiści mają zradykalizowac chrześcijaństwo i uczynic ich na powrót kim????

Krzyżowcami!!!!

Historia lubi się powtarzać. Islam powstał po to aby zmusić chrześcijan do agresji. Krucjaty słynęły z ogromnego okrucieństwa. Krzyżowcy zabijali nawet innych chrześcijan podobnie jak teraz zradykalizowani sunnici i szyici przez syjonistów zabijają nie tylko chrześcijan i niemuzułmanów ale sami siebie.

Natomiast skoro krzyż to symbol Kaina i symbol Bestii to logiczne jest, że islam oraz syjonizm to taki przeciwnik którego ma zniszczyć zradykalizowane chrześcijaństwo Pawłowe, gdyż tylko takie chrześcijaństwo - bez prawa Bożego - jest czystą doktryną Lucyfera.

Jak myślicie dlaczego Isus nam nakazywał nadstawiać drugi policzek i miłować nieprzyjaciół??? Przecież Isus sam powiedział, ze wszystko to co mówi polecił mu mówić Ojciec czyli Bóg Izraela!!!!

Tutaj ewidentnie widać, że Bóg ostrzega nas przed zwiedzeniem.

Zauważmy jedno. Proroctwo Jeremiasza rozdz 50 uzupełnia nam rozdział 12 Apokalipsy.

Otóż Izrael zostanie ponownie zebrany podczas zniszczenia Wielkiej Nierządnicy oraz islamu i syjonizmu. To zniszczenie to może być efekt wojny pomiędzy siłami smoka (zapewne islamistami i syjonistami chcącymi zniszczyć Słowian) i siłami Bestii (czyli rasą żółtą i rebeliantami USA, białym chrześcijaństwem połączonych ideologią krzyża i nauk Pawła).

Smok może podać się za Allaha lub jego posłańca (gdyż smok jest spadającą gwiazdą a półksiężyc i spadająca gwiazda jest symbolem islamu) i rozkazać islamistom zaatakować Słowian. Zobaczmy w krajach islamu nawet w Polsce są lokowani islamiści. Jednak znowu, Bestia zorientowała się, że smok walczy w niebie przygotowała sama swój plan i tutaj wykorzysta ona Chiny, Rosje i Trumpa do tego aby wywołać krucjatę i przejąc władzę.

Dla Bestii która zorientuje się, że i tak idzie na zagładę Izrael to nie będzie problem ale raczej smok który ją oszukał. I tak zniszczy ona Wielką Nierządnicę oraz islam i syjonizm tym samym zmuszając smoka do oddania jej władzy.

Zobaczmy co mówi Isus:

Mat 12 napisał:(25) A Isus, znając ich myśli, powiedział im: Każde królestwo, rozdwojone samo w sobie, pustoszeje, i żadne miasto czy dom, rozdwojony sam w sobie, nie utrzyma się.

(26) A jeśli szatan szatana wygania, sam z sobą jest rozdwojony; jak więc utrzyma się królestwo jego?

Isus pokazuje nam jak zostanie zniszczony Wielki Babilon przez Bestie. W wielkiej wojnie pomiędzy niewolnikami smoka i Wielkiej Nierządnicy a Bestią.

Co mówi proroctwo Daniela:
Dan 2 napisał:(42) A to, że palce u nóg były po części z żelaza, a po części z gliny, znaczy, że królestwo będzie po części mocne, a po części kruche.

(43) A że widziałeś żelazo zmieszane z gliną, znaczy: będą się mieszać z nasieniem mężczyzn, ale nie będą się trzymać razem, tak jak żelazo nie miesza się samo z gliną.

(44) Za dni tych królów Bóg niebios stworzy królestwo, które na wieki nie będzie zniszczone, a królestwo to nie przejdzie na inny lud; zniszczy i usunie wszystkie owe królestwa, lecz samo ostoi się na wieki,

(45) Jak to widziałeś, że od góry oderwał się kamień bez udziału rąk, rozbił żelazo i miedź, glinę, srebro, złoto. Wielki Bóg objawił królowi, co potem się stanie. Sen jest prawdziwy, a wykład jego pewny.

Place u nóg to jest 10 króli, którzy co zrobią???

Na wieść o tym, że smok stracił miejsce w niebie oddadzą władze Bestii która zniszczy Wielką Nierządnicę czyli Babilon Wielki a szczególnie islam i syjonizm aby zyskać wiarygodność w wojnie propagandowej z Bogiem.

Czyli sama informacja o zbliżającym się Królestwie Boga sprawi, że upadli sami pogrążą się w konflikcie zbrojnym, który dopiero po uprowadzeniu Izraela zażegnają w obliczu wspólnego wroga czyli powracająca Pomazańca Isusa.

Zauważmy coś ciekawego.

1. Jak smok zostanie zrzucony na ziemię to zapewne gwiazdozbiór zostanie zmieniony wtedy wszyscy się zorientują, że ziemia jest płaska szczególnie jak dwóch świadków będzie głosiło prawdę. Wtedy moim zdaniem opcja Ufo odpada gdyż pasuje ona tylko do heliocentryzmu. Tutaj bardziej zwodnicze są nauki Pawła, które jako jedyne są umieszczone w Biblii obok słów Boga i Pomazańca. A sami wyznawcy Pawła wierzą w płaską ziemię, zresztą sam Paweł pisał o krańcach ziemi i płaskiej ziemi więc dla mnie islam i syjonizm gdzie Koran i Talmud są poza Biblią czy Torą lub nawet Tanachem są skreślone jako opcja zwiedzenia. Dlatego nawet plan 3 wojen zakłada zniszczenie tych religii tylko, że moim zdaniem te religie zostaną zniszczone przez chrześcijaństwo Pawłowe. Potwierdza to fakt, że żydzi wyznający Talmud z pasją nienawidzą Pawła z Tarsu, dlaczego????

Ponieważ Paweł z Tarsu przebija ich skutecznością w zwodzeniu.

Ponadto dla władz Chin, nauki Pawła o tym, że każda władza pochodzi od Boga i należy jej być posłuszną to idealne narzędzie do tego aby wprowadzić władzę totalitarną i cenzurę przy aprobacie samych ludzi. Natomiast czy syjonizm i islam w których każdy stara się zdobyć władzę i spiskować przeciwko władzy to religie skreślone.

Zobaczmy przykład Kadafiego. Dal on swojemu ludowi niezwykłe bogactwo a ci się "odwdzięczyli" mu zabijając go przy pomocy syjonistów. Zresztą oto co mówił Kadaffi o islamie:

"Islam niesie posłannictwo ciągłej kontynuacji i permanentnej rewolucji (…) potępia wszelki zastój i powolną ewolucję (…) jest zgodny z dynamiką życia aż po Sąd Ostateczny."

Czyli islam to nieustanna rewolucja o czym przekonał się na własnej skórze, zresztą Kadaffi to przykład jaka czeka nagroda innych satanistów za służbę szatanowi. Kadaffi nie był świętym, gdyż szatan nie dałby władzy Kadafiemu gdyby ten sam nie dokonał okropnych mordów.

2. Obecnie celowo w internecie (który jest jednym z elementów pentagramu szatańskiego schematu władzy) pokazuje się zbrodnie islamistów, syjonistów i masonów. Szykowani są oni na odstrzał. Co jeszcze ciekawsze, chrześcijaństwo zawsze jak było gnębione to w końcu wzrastało i odpowiadało jeszcze większą agresją. Zauważmy Putin zacieśnia sojusz z Chinami a Trump swoimi działaniami wzmacnia ten sojusz. Trump daje sankcje dla Rosji i wszczyna wojnę handlową z Chinami co powoduje jeszcze ściślejszy sojusz tych mocarstw. Trump tak naprawdę nie działa na rzecz odbudowy potęgi USA, ale raczej działa jako agent nowego supermocarstwa Chin i Rosji. A teraz Trump w zasadzie chce uderzyc ekonomicznie w syjonistów i islamistów :

https://nczas.com/2018/10/15/sekretarz-stanu-usa-pilnie-udaje-sie-do-arabii-saudyjskiej-turcy-przeszukuja-konsulat-kas-w-stambule-maja-nagrania-wskazujace-ze-zostal-tam-zamordowany-dziennikarz/
https://zmianynaziemi.pl/wiadomosc/trump-grozi-arabii-saudyjskiej-konsekwencjami-w-sprawie-zaginiecia-saudyjskiego

Czyli utrata wsparcia USA oznacza ekspansje Chin i Rosji na bliski wschód zaś Arabia Saudyjska będzie zmuszona wywołać konflikt religijny który może zniszczy Damaszek a nawet Mekkę i Medynę.

Wiele się obecnie dzieje i widać tutaj, że wiele wydarzeń ma związek z proroctwami. Co pokazuje, że Bóg realizuje swój plan!!!!
thewordwatcher
thewordwatcher
Admin
Liczba postów : 4550
Join date : 18/03/2015
Skąd : Perth, Australia
http://zbawienie.com

Czy Habakuk prorokuje o najeździe wyznawców islamu? Empty Re: Czy Habakuk prorokuje o najeździe wyznawców islamu?

on 16th Październik 2018, 04:00
Właśnie obejrzałem kolejny film Fulforda i warto podzielić się tymi informacjami.Według jego źródeł trwa ostra walka w syjonizmem na kilku platformach. Prostym dowodem są trzy wydarzenia, które to potwierdzają.

1. Nicki Haley 'zrezygnowała' z pozycji ambasadora do ONZ. Bliska współpracownica Netanyahu.

2. Sara Netanyahu w sądzie za nadużycia.

3. Kwestia Arabii Saudyjskiej w związku z morderstwem dziennikarza.

Te trzy wydarzenia świadczą o ostrym ataku na syjonistów. Żeby postawić przed sądem żonę Bibi Netanyahu... oznacza to nikłe wpływy na owe wydarzenia.

Niekoniecznie jest to związane z Trumpem, ale można wyraźnie zaobserwować poważny ruch anty szatański co oznacza anty syjonistyczny i Trump niedwuznacznie pokazuje, że jest za tym.

Jako reakcja, siły Deep State zaatakowały Putina w Rosji, który musiał być pod ścisłą ochroną eskortowany w bezpieczne miejsce.

Te wydarzenia wskazują na dużą możliwość ruchu radykalnego Islamu, którego twórcy - syjoniści nie są już w stanie kontrolować.

Cała siła syjonistyczna to braterstwo Izraela/Arabii Saudyjskiej/ oraz USA pod berłem Obamy i poprzednich prezydentów.

Najwyraźniej to wszystko zaczyna upadać, czyli możemy uniknąć III WŚ co jeszcze bardziej przybliży nam zbawienie.

A cenzura - pro syjonistyczna czyli lewacka, jak na razie jest bardzo mocna i za wszelką cenę chcą przed nami coś ukryć i nie dopuścić do rozpowszechniania informacji mogących im zaszkodzić.

Moim zdaniem informacje te są wyjątkowo ciekawe.

Co jest najciekawsze, co poruszył także Cyryl - owo zdanie z Apokalipsy. Szatan, który wie, że czasu ma niewiele.

A ile ma czasu?

Czas, czasy i połowę czasu od momentu usunięcia go z nieba. Oznacza to szybkie i wypełnione błędami działania, które przyniosą mu wielką klęskę!


_________________
Ojcze nasz, któryś jest w niebie, Święć się imię twoje, przyjdź Królestwo twoje, bądź wola twoja, jak w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj, i odpuść nam nasze winy, jak i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Albowiem twoje jest Królestwo i moc, i chwała na wieki wieków. Niech się stanie.
----------------------------------------------------------------------------------------------
huberkinky@protonmail.com
http://www.zbawienie.com http://www.proroctwa.com
https://www.youtube.com/thewordwatcher
https://www.youtube.com/HenryKubik
thewordwatcher
thewordwatcher
Admin
Liczba postów : 4550
Join date : 18/03/2015
Skąd : Perth, Australia
http://zbawienie.com

Czy Habakuk prorokuje o najeździe wyznawców islamu? Empty Re: Czy Habakuk prorokuje o najeździe wyznawców islamu?

on 16th Październik 2018, 04:41
Message reputation : 100% (2 votes)
Znalazłem pewien film z Fulfordem i nagle nieco się u mnie pod czapką rozjaśniło. [EN]Istnieją dwie organizacje w Azji. Grupa Czerwonego Smoka oraz grupa Białego Smoka. Są to oczywiście okultystyczne grupy azjatyckie z udziałem Chin i Japonii, których celem jest zwalczanie chazarskiej mafii syjonistycznej.

Co jest celem tych dwóch grup?

Uniemożliwienie wywołania III Wojny Światowej, która ICH zdaniem miała spowodować niemal wyludnienie ziemi!

To jest najwyraźniej celem... upadłych aniołów, z których część na pewno walczy w niebie (chyba jeszcze walczą) ale na pewno jest część tutaj, którzy pozostawili chazarską mafię i ją stopniowo niszczą rękami Trumpa, Putina i Chin.

Oni oczywiście znają proroctwa i najwyraźniej biorą w nich udział i kierują wydarzeniami na ziemi.

I to najwyraźniej jest owa siła po stronie Trumpa i sił konserwatystów USA.

Jeżeli to jest prawda, a bardzo wiele na to wskazuje, to w każdej chwili szatan może zostać wyrzucony z nieba, III WŚ powstrzymana a Bestia kontrolująca Białego i Czerwonego Smoka otrzyma kredyt zaufania za powstrzymanie owej wojny.

Muszę posprawdzać te informacje, ale to już zaczyna wyglądać na wiarygodne wieści.

A one wskazują na bliskie nasze wyzwolenie!

................................................................................

Dodatek wpisany po 3 godzinach.

Obejrzałem z uwagą ten film i znalazłem kilka innych detali, które w sumie to wszystko potwierdzają.

Najciekawsze aspekty z tego filmu.

Uważa się już walkę z syjonizmem za wygraną. Pozostaje wprowadzanie w życie jak najmniej  drastycznych zmian na lepsze.

Czyli:

Umorzenie wszystkich długów ale fortuny bogaczy nie będą zlikwidowane.
Mieszkasz gdziekolwiek, nieważne czy spłacasz, czy cię nie stać, to już będzie twoje.
Bezpłatna edukacja, wszelkie szkolenia i kursy.
Ukaranie surowe czołowych satanistów syjonistycznych, z Bibi Netanyahu na czele.
Nie będzie żadnego wielkiego resetu. Powoli i po kolei państwa będą wprowadzać te zmiany stopniowo, aby nie powodować paniki banków.
Bezpłatna energia, ziemia, opieka lekarska, wynalazki darmowej energii dotychczas przed nami ukrywane.

Czyli ten nowy system ma za zadanie nas wszystkich przekupić. O zniesieniu cenzury nie było ani słowa!

Najprawdopodobniej z czasem wzmoże się zamordyzm i za to wszystko trzeba się będzie podpisać pod cyrografem i wziąć 666!!!

To wszystko ma głęboki sens i nieufność wielu Żydów do Trumpa także to wyjaśnia. Zbyt wielu syjonistów wiedziało o tych planach znacznie wcześniej z powodu uczestnictwa w rytuałach szatańskich i to powodowało wielką nieufność i powoduje nadal w stosunku do Trumpa.

Ale, Fulford ujawnił także, że liczne grupy masonów i Iluminatów przechodzą na ich stronę. Najwyraźniej tylko mała część będzie ukarana, głównie w USA czyli owe kary to dla najbardziej złych i naiwnych, którzy myślą, że są nietykalni.

Jest coraz bardziej oczywiste, że głównie nastąpi przefarbowanie większości satanistów, zmienią ekonomię i dadzą ludziom odetchnąć trochę za cenę 666 na czoło.

Oczywiście trzeba pamiętać, że Bóg, Syn Boży oraz 2 świadków będzie działać podczas całego okresu 3.5 roku, czyli cała ta ferajna szatańska będzie miała wielkie problemy z wiarygodnością i prawdomównością.

Tyle dowiedziałem się z tego arcy ciekawego filmu.

I jeszcze jedna zapomniana a raczej ważna informacja.

Jest realizowany system 555 Misja dla Ludzkości.

Odmówiono wyjaśnienia co oznacza 555.

Mnie od razu przyszło na myśl, że 555 to ostatni etap przed 666!

_________________
Ojcze nasz, któryś jest w niebie, Święć się imię twoje, przyjdź Królestwo twoje, bądź wola twoja, jak w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj, i odpuść nam nasze winy, jak i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Albowiem twoje jest Królestwo i moc, i chwała na wieki wieków. Niech się stanie.
----------------------------------------------------------------------------------------------
huberkinky@protonmail.com
http://www.zbawienie.com http://www.proroctwa.com
https://www.youtube.com/thewordwatcher
https://www.youtube.com/HenryKubik
thewordwatcher
thewordwatcher
Admin
Liczba postów : 4550
Join date : 18/03/2015
Skąd : Perth, Australia
http://zbawienie.com

Czy Habakuk prorokuje o najeździe wyznawców islamu? Empty Re: Czy Habakuk prorokuje o najeździe wyznawców islamu?

on 16th Październik 2018, 14:10
Message reputation : 100% (1 vote)
Zapomniałem o bardzo ważnym szczególe!!!

Fulford  zapytany o Watykan, odparł z niechęcią, że Watykan jest po ich stronie!

Dopiero 10 króli wraz ze Zwierzęciem zniszczą Nierządnicę.

Apokalipsa 17:16  A dziesięć rogów, które widziałeś, i zwierzę, ci znienawidzą wszetecznicę i spustoszą ją, i ogołocą, i ciało jej jeść będą, i spalą ją w ogniu.
17  Bóg bowiem natchnął serca ich, by wykonali jego postanowienie i by działali jednomyślnie, i oddali swoją władzę królewską zwierzęciu, aż wypełnią się wyroki Boże.

Czyli wszystko idzie zgodnie z proroctwami Apokalipsy!


I jeszcze jedno przypomnienie. Pisałem kiedyś o Mr. Sino czy też M1, który spłaci wszystkie długi wszystkich ludzi.

Społeczeństwo Białego Smoka!


_________________
Ojcze nasz, któryś jest w niebie, Święć się imię twoje, przyjdź Królestwo twoje, bądź wola twoja, jak w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj, i odpuść nam nasze winy, jak i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Albowiem twoje jest Królestwo i moc, i chwała na wieki wieków. Niech się stanie.
----------------------------------------------------------------------------------------------
huberkinky@protonmail.com
http://www.zbawienie.com http://www.proroctwa.com
https://www.youtube.com/thewordwatcher
https://www.youtube.com/HenryKubik
avatar
Cyryl
Liczba postów : 1422
Join date : 21/03/2015
https://cyryl27.wordpress.com/

Czy Habakuk prorokuje o najeździe wyznawców islamu? Empty Re: Czy Habakuk prorokuje o najeździe wyznawców islamu?

on 16th Październik 2018, 14:14
Henryku zobaczmy ten film:Od 10 min i 20 sekundy. Otóż Czeczeni uważają, że to oni wygrali 2 wojnę w Czeczenii z Rosją, ponieważ Rosja co roku płaci im ogromne sumy pieniędzy i teraz chrześcijańska Rosja płaci islamskiej Czeczenii dżizje czyli podatek od niemuzułmanów. Wielu Rosjan także tak uważa i dlatego w Rosji rośnie niezadowolenie z tego faktu.

I tutaj moim zdaniem jest kolejny argument, że Putin (czy Dugin lub ktoś stojący wyżej) dogadał się z Chinami w kwestii utworzenia wspólnego państwa supermocarstwa. Tutaj Chiny zrozumiały, ze Rosja da im zasoby naturalne, Chiny dadzą produkcje obydwa państwa wymienią się produkcją. Problemem w utworzeniu takiego państwa no właśnie co jest???

Islam w Rosji na który trzeba corocznie dawać spore sumy zaś samych islamistów syjoniści czy też Wielka Brytania i USA mogą łatwo podburzyć. 

Dlatego podejrzewam, że upadli aniołowie ze strony Bestii owe państwo połączą ideologią chrześcijaństwa Pawłowego.  Zauważmy jedno, Wielka Nierządnica traciła cześć swojej władzy przez chrześcijaństwo Pawłowe. ! Schizma to podział Kościoła Katolickiego na Rzymski i prawosławny. Potem reformacja Lutra to ponowny podział kościoła na katolicki i protestancki. 

Czyli Bestia aby zyskać władzę poprzez namówienie mieszkańców ziemi do stworzenia jej obrazu musi użyc najbardziej zwodniczej religii. 

Jak wspomniałem sankcje wobec Rosji to mniejsze pieniądze Rosji a zatem na Kaukaz też w końcu zacznie płynąc mniej pieniędzy. Czyli islamiści w Rosji mogą podnieść bunt. To kwestia czasu. dodatkowo sponsor Rosji który chroni ją przed skutkami sankcji czyli Chiny także są atakowani przez Trumpa poprzez cła na ich towary, czyli znowu Rosja będzie miała mniej pieniędzy dla islamistów.

Włodarze Rosji i Chin wiedzą, że muszą pokazowo zniszczyć islam inaczej przegrają z Wielką Nierządnicą. Dlatego te państwa zacieśniają współpracę a w Chinach testuje się aparat represji wobec islamistów dodatkowo rozwija się w tych armiach i rozpowszechnia drony, roboty i sztuczną inteligencję (czyli demony). Tylko taka armia może szybko pokonać ludzi nawet najbardziej walecznych. 

Kardyrow jest poklepywany po plecach przez Putina i dawane są Czeczenii jeszcze pieniądze aby uśpić i kupić sobie czas na stworzenie nie tylko armii ale najbardziej represyjnego totalitarnego systemu na świecie.

Zobaczmy ten film:Grupa nielicznych Czeczenów w Polsce sieje już teraz terror. Zatem nie dziwmy się, że Rosja płaci duże sumy aby tych ludzi ugłaskać. Co gorsza sami Czeczenii nie zdają sobie sprawy, że na nich przyjdzie smutny koniec gdyż jeśli oni sami stosują terror to wobec nich pierwszych Bestia użyje terroru. 

Tutaj znowu mamy proroctwo Habakuka. 

Habakuka napisał:
Hab 1:10 Szydzą z królów, śmieją się z książąt, śmieją się z każdej twierdzy; sypią dookoła wały i zdobywają ją.
Hab 1:11 Potem przechodzą jak burza i mkną dalej, jak ten, kto swoją siłę uważa za boga!

Otóż islamiści, Czeczenii i nie tylko uważają siłę za swego Boga. Zobaczmy islamiści w Europie szydzą z Europejczyków którzy płacą na nich podatek, islamiści w Czeczenii szydzą z Rosjan którzy pomimo "wygranej wojny" płacą na nich pieniądze. 

To pokazuje jasno kim są owi Chaldejczycy, to są islamiści. Dlatego proroctwo Jeremiasza mówiące o zniszczeniu Chaldejczyków przez lud Północy mówi nam sporo szczegółów na temat w jaki sposób Bestia zdobędzie władzę i że podczas tej wojny Izrael zostanie porwany na pustynie.
avatar
Cyryl
Liczba postów : 1422
Join date : 21/03/2015
https://cyryl27.wordpress.com/

Czy Habakuk prorokuje o najeździe wyznawców islamu? Empty Re: Czy Habakuk prorokuje o najeździe wyznawców islamu?

on 16th Październik 2018, 14:51
Zobaczmy co mówił Putin o islamistach:


Władimir Putin napisał:Władimir Putin wygłosił przemówienie o napięciach z mniejszościami w Rosji. Powiedział:
„Każdy przedstawiciel mniejszości, pochodzący z dowolnego miejsca na świecie, jeżeli chce żyć i pracować w Rosji, powinien mówić po rosyjsku, i przestrzegać rosyjskiego prawa. Jeśli muzułmanin woli prawo szarijatu, to radzimy mu, aby przeniósł się do tych krajów, gdzie szarijat obowiązuje. Rosja nie potrzebują mniejszości muzułmańskich. To te mniejszości potrzebują Rosji aby je chroniła, ale my nie będziemy tworzyć specjalnych przywilejów, ani zmieniać naszych praw zgodnie z ich życzeniami. Mogą sobie krzyczeć głośno o „dyskryminacji”. Nie będziemy tolerować braku szacunku dla naszej rosyjskiej kultury. Takie samobójstwo kulturowe ma miejsce w Ameryce, Anglii, Holandii i Francji, i muzułmanie przechwycą władzę w tych krajach. Jeśli my mamy przetrwać jako naród, to Rosja nie pójdzie tą drogą. Rosyjskiego prawa i tradycji nie da się pogodzić z brakiem kultury i prymitywnymi zwyczajami szarijatu. A jeśli nasz szanowny ustawodawca (Duma) uważa, że należy stworzyć nowe prawa, musi przede wszystkim mieć na uwadze interes Rosji i pamiętać, że mniejszości muzułmańskie nie są rosyjskie.’’ Słowa prezydenta Putina posłowie do Dumy przyjęli owacją na stojąco.


Dobra i teraz pomyślmy nad głupotę islamistów. Putin wprost mówi Kardyrowi, że nie  potrzebuje on muzułmanów, jednak z jakiegoś powodu musi on jednak płacić im pieniądze.

Kardyrow zyskuje władzę i myśli, że pieniądze z Rosji będą płynęły zawsze inaczej  po prostu Czeczenii wywołają kolejną wojnę. I Putin o tym doskonale wie, Dugin o tym doskonale wie. 

I jakoś nikogo u Kardyrowa nie niepokoi, że największy sojusznik Rosji Chiny oficjalnie przyznają się, że robią wszystko aby zniszczyć islam poprzez system represji wobec muzułmanów. 

Zobaczmy Putin w Dumie otwarcie przyznał się, że chce zniszczyć islam ponieważ po co mu mniejszości których on nie potrzebuje????
avatar
Cyryl
Liczba postów : 1422
Join date : 21/03/2015
https://cyryl27.wordpress.com/

Czy Habakuk prorokuje o najeździe wyznawców islamu? Empty Re: Czy Habakuk prorokuje o najeździe wyznawców islamu?

on 16th Październik 2018, 20:14
Zobaczmy jedno moim zdaniem sprawa z islamem i chaldejczykami wygląda tak. Chaldejczycy to syjoniści i islamiści.

Oni się niby zwalczają jednak tak naprawdę te dwa kulty od wieków ze sobą współpracowały. Punktem łączącym owa nurty jest salafizm:


wikipedia napisał:Salafizm (arab.  سلفية salafijja, od salaf, przodkowie) – ruch reformatorski i religijno-polityczny w łonie islamu sunnickiego  postulujący odrodzenie islamu przez powrót do jego pierwotnych źródeł, czyli religii przodków.
Za pioniera salafizmu uważa się Ibn Tajmijję , który potępił współczesne mu filozoficzne  i sufickie  interpretacje islamu, postulując powrót do jego pierwotnej formy, oczyszczonej z późniejszych naleciałości[1] . Termin salafijja odnosi się jednak przede wszystkim do nurtów reformatorskich wewnątrz islamu sunnickiego powstałych w wieku XIX, które nawiązywały do myśli Ibn Tajmijji. Wcześniej jednak jeszcze, bo w wieku XVIII, narodził się postulujący powrót do pierwotnego islamu wahhabizm [2] . Z salafizmu wywodzi się XX-wieczny sunnicki fundamentalizm  muzułmański.


Czyli islam stworzył Watykan i żydzi i na początku był on agresywny. Potem z czasem ta religia łagodniała, gdyż ludzie zawsze - nawet z genami hybryd - wolą żyć spokojnie a nie ginąc i żyć w ciągłej agresji i stresie. Tak każdy człowiek aby długo żył i cieszył się z życia musi przestrzegać prawa Bożego inaczej sam się wyniszcza. Dlatego każda religia pozostawiona bez szatańskiej kontroli powraca z czasem do normalności. 

Dlatego zauważmy coś ciekawego, żydzi przejęli władzę w Arabii utworzyli dynastie Saudów i stworzyli Salafizm czyli nurt którego celem jest nadanie islamowi ponownie jego pełnego szatańskiego charakteru. Znowu winę za radykalny islam ponoszą ponownie żydzi czyli syjoniści. Tu mamy przykład jak groźny jest salafizm:

https://www.pch24.pl/dlaczego-niemcy-przechodza-na-islam--byly-salafita-tlumaczy-powody-konwersji,41174,i.html

A teraz zobaczmy owi Czeczeni w Polsce obecnie to nie ofiary wojny - jak kiedyś - ale są to ludzie którzy w większości wyznają salafizm. Dlatego uciekają oni przed Kardyrowem któremu zabili ojca i on ich bezwzględnie tępi. Są oni jak podaje Niemiec w artykule ludźmi niewykształconymi agresywnymi podatnymi na manipulacje. 

W planie 3 wojen mają oni właśnie zmusić Polaków i inne narody do obrony przed nimi i wspierającymi ich syjonistycznymi rządami zwykłych ludzi. 

Salafici wywodzą się z różnych narodów islamskich i pamiętajmy nie każdy Czeczen, Arab nawet jeśli jest islamistą jest salafitą. Tutaj mamy przykład Czeczena który pracował w Polsce i dazy Polaków szacunkiem:


Od 7 minuty i 40 sekundy.

Jednak Arabia stworzyła salafizm który na Biskim Wschodzie i w Afryce Północnej oraz Europie Zachodniej zdobył spore wpływy. Zobaczmy ISIS do którego rekrutowani są salafici jest stworzony przez syjonistów i Izrael.

A zatem salafizm to także mniejszości rewolucyjne w planie 3 wojen i zarazem ważna cześć składowa Chaldejczyków. Salafici to syjonistyczna czy raczej upadłych aniołów pułapka na narody muzułmańskie. Wielu imamów salafickich to syjonistyczni agenci dlatego władze ich tak chronią. Tutaj jest przykład:
https://euroislam.pl/panstwo-uwalnia-ekstremiste-i-bedzie-za-to-placic/

Miejmy szeroko oczy i uszy otwarte szykuje się zwiedzenie. Tylko proroctwa Boga wyjaśniają nam sytuacje w której żyjemy.
avatar
Cyryl
Liczba postów : 1422
Join date : 21/03/2015
https://cyryl27.wordpress.com/

Czy Habakuk prorokuje o najeździe wyznawców islamu? Empty Re: Czy Habakuk prorokuje o najeździe wyznawców islamu?

on 20th Październik 2018, 23:03
Zauważmy jedno, mamy kilka opcji zwiedzenia, jednak moim zdaniem one są powiązane z kształtem ziemi. I tutaj:

1. Opcja podania się upadłych za UFO, jest możliwa tylko jeśli ludzie będą dalej wierzyli w heliocentryzm. Jednak ta opcja przy bezpośrednim działaniu Boga odpada, gdyż kiedy smok by stracił miejsce w niebie to zapewne cała ludzkość dowie się, że istnieje Bóg a nie żadne UFO.

2. Opcja jest inna. Otóż szatan już walcząc w niebie powoduje, że Bestia traci do smoka zaufanie i zaczyna powoli zdobywać dla siebie władzę na ziemi a Wielka Nierządnica tą władzę traci. Tutaj moim zdaniem plan 3 wojen jest nadal realizowany ale idzie on opornie. Zobaczmy Bestia została zamknięta przez księcia Michała o czym mówi jasno księga Henocha:


1 Hen 10 napisał:11 A do Michaela (Michała) Pan powiedział: "Idź, powiadom Semiazę i innych, którzy są z nim, którzy połączyli się z kobietami i ulegli z nimi zepsuciu z wszelką ich nieczystością.
12 Kiedy wszyscy ich synowie wzajemnie się pozabijają i kiedy ujrzą zniszczenie swych umiłowanych, zwiąż ich na siedemdziesiąt pokoleń pod wzgórzami ziemi aż do dni sądu i ich spełnienia, aż dopełni się sąd przeznaczony na całą wieczność.
13 W owych dniach zaprowadzą ich do otchłani ognia na męki i zostaną zamknięci w więzieniu na całą wieczność.
14 Wówczas [Szemihaza] zostanie spalony i unicestwiony wraz z nimi. Zostaną razem związani aż do końca wszystkich pokoleń.
15 Zniszcz wszystkie dusze lubieżne i synów czuwających, bo zepsuli oni ludzi.
16 Zniszcz wszelkie zło z powierzchni ziemi, a wszelkie złe dzieło ustanie. Niech pojawi się roślina sprawiedliwości i prawdy, a czyny staną się błogosławieństwem. Sprawiedliwość i prawdę będą sadzić w radości na zawsze. 


A zatem wojna smoka z księciem Michałem w niebie powoduje, że Bestia już zaczyna powoli się buntować przeciwko smokowi i knoć przeciwko niemu intrygę, gdyż ona boi się Boga oraz księcia Michała, który ją uwięził bez problemu.

W tej opcji szatan każe Wielkiej Nierządnicy aby oprócz realizacji planu 3 wojen systematycznie zasiedlać ziemie Słowian islamistami, oraz rozsiewać Słowian do krajów zachodnich gdzie jest coraz więcej islamistów.  Jednak znowu plan idzie opornie gdyż Bestia wiedząc o owej wojnie nie chce zadzierać z księciem Michałem i dlatego nie pozwala na zbyt duże zasiedlanie islamistami ziem szczególnie Polski. Dodatkowo Bestia tworzy własne mocarstwo na czele z Rosją i Chinami które łączy osoba Aleksandra Dugina. Jego poglądy przeanalizuje potem. 

Gdy smok spadnie na ziemie zapewne rozkaże islamistom zaatakować uciekających Słowian.Smok poda się zapewne za Allacha ich bóstwo. Jednak w tym momencie Bestia Druga czyli osoba która była Apostołem Pawłem ogłosi krucjatę i dosłownie przy pomocy owego mocarstwa zniszczy armie islamistów oraz miejsce ich kultu oraz Wielką Nierządnice. 

Z punktu widzenia Bestii ma to sens:

1. Nic ona na razie do Izraela nie ma. Za to zapewne uzyska od Boga prawo do zdobycia władzy nad resztą świata i także jakiś rozejm z księciem Michałem, czyi owe 3,5 roku.

2. Zrobi ze smoka winnego i zyska władzę gdyż Paweł poda, ze ta krucjata pokonała Allacha czyli smoka i jego armie. Zapewne pojawi się Bestia 1 czyli ów Pawłowy Chrystus i da swój znak na Syjonie czyli najprawdopodobniej krzyż. A sam smok będzie zmuszony pójść na warunki zwiedzenia ludzkości jakie zaproponuje Bestia. 

Zauważmy w tej opcji Paweł w swoich naukach celowo mówił o płaskiej ziemi i zwolennicy Pawła także głoszą płaską ziemię. Gdyż, jest to plan B o którym wspomina Apokalipsa.
avatar
Cyryl
Liczba postów : 1422
Join date : 21/03/2015
https://cyryl27.wordpress.com/

Czy Habakuk prorokuje o najeździe wyznawców islamu? Empty Re: Czy Habakuk prorokuje o najeździe wyznawców islamu?

on 21st Październik 2018, 20:00
Znalazłem ciekawą analizę proroctw:

racjonalista napisał:Pewien gościu (niech pozostanie anonimowy) napisał na facebooku następujące słowa:

I wtedy szósty anioł wylał swą czarę za rzekę Eufrat (Eu - Europejska Unia) aby wyschły jej wody i droga dla królów Wschodu (współczesny Cyrus - Chi-Rus - Chiny i Rosja) stanęła otworem.

(Księga Apokalipsy)

Wezwę ze wschodu swojego pomazańca Cyrusa (Chiny i Rosja) i ukorzę przed nim władców narodów odejmując oręż z ich bioder (Zachód wkrótce wywróci się ekonomicznie i stanie się bezbronny) i skruszę przed nim spiżowe bramy (spiżowe wrota to jedno z wejść do Watykanu). 

(Księga Izajasza)

Tak jak starożytny Cyrus bez walki zdobył potężny wydawało się niezwyciężony Babilon wykorzystując lekkomyślność i samozachwyt jego mieszkańców tak samo współczesny Chi-Rus zwycięży wkrótce wydawało się niepokonany Zachód gdyż broń władców Zachodu zostanie "odjęta z ich bioder" i Chi-Rusowi wystarczą przysłowiowe miotły aby zwyciężyć.

Co o tej wizji myślicie?

http://www.racjonalista.pl/forum.php/s,588384

Zauważmy jedno, Bóg jest w księdze Henocha określany Panem Duchów. Bóg zatem w proroctwach szczególnie o Bestiach pokazuje nam mechanizmy władzy jakie są u upadłych aniołów sprawujących władzę nad światem. Bóg zna doskonale przyszłość oraz prawa rządzące całym stworzeniem łącznie z aniołami. 

A zatem nic dziwnego, że pewne proroctwa o Bestiach się mogą powtórzyć kilkukrotnie. Lub jakaś Bestia z przeszłości może obecnie zadziałać. 

Zobaczmy proroctwo o Cyrusie:


Iz 45 napisał:(1) Tak rzekł Pan do swojego pomazańca Cyrusa, którego ująłem za jego prawicę, aby przed nim zdeptać narody i odpiąć pas na biodrach królów, aby przed nim otworzyć podwoje i aby bramy nie były zamknięte:

Otóż Cyrus jest symbolem wyzwolenia Judy spod władzy Babilonu i odbudowy Królestwa Judy. Cyrus był Królem Królestwa Persów i Medów które pokonało Babilon. Te Królestwo jest tak opisane w księdze Daniela jako Bestia:


Dan 7 napisał:(5) Potem pojawiło się inne, drugie zwierzę, podobne do niedźwiedzia; było ono podniesione tylko jedną stroną, a miało w paszczy między zębami trzy żebra, i powiedziano mu: Wstań, jedz dużo mięsa!

Zobaczmy. Bóg zna doskonale jakie w przyszłości powstaną języki a zatem co oznacza słowo Cyrus???

Otóż dwa mocarstwa, Chiny oraz Rusa czyli Rosję. Rosjanie w sporej części to mieszanka rasy żółtej i Słowian zaś Chiny to kolebka rasy żółtej. Czyli najpotężniejsze królestwo Północy które obecnie bez problemu może pokonać Babilon Wielki czyli USA, Wielką Brytanie i islamistów. Rosja jest symbolizowana jako niedźwiedź. Niedźwiedź ten był podniesiony tylko w jedna stronę czyli Chiny zaczną w tym mocarstwie przeważać z powodu ilości ludności oraz możliwości produkcji.  

jak wspomniałem wyżej Rosja w tworzeniu tego mocarstwa sprawi, że Chiny mogą przyjąć prawosławie czyli nauki Pawła. Znowu Bestia Druga czyli Paweł ma mowę smoka i dwa rogi baranka, znowu te rogi mogą oznaczać dwie fałszywe ewangelie (Marka i Łukasza) oraz dwa państwa Rosję i Chiny. Czyli Te mocarstwo wypowiedziało by wojnę Babilonu Wielkiemu jako krucjatę przeciwko islamowi. W tej sytuacji w USA wybuchła by wojna domowa i wojska tego mocarstwa by zajęły USA oraz całą Europę ponadto niszcząc Damaszek oraz zdobywając Jerozolimę przy okazji niszcząc Mekkę i Medynę czyli islam. W tej sytuacji syjonizm polityczny by został zniszczony a żydzi przeszli by na chrześcijaństwo Pawłowe. Oczywiście stało by się to podczas wojny pomiędzy podzielonymi o władzę siłami szatana.  Po tej wojnie Bestia druga - czyli Paweł -  oddałaby władzę Bestii Pierwszej. Podczas tej wojnie Słowianie by uciekając na pustynie mogli by brać udział w niszczeniu Wielkiego Babilonu, np by brali łupy. Jednak znowu są to szczegóły i wiele niewiadomych. Jednak znowu wiele wskazuje, że takie mocarstwo powstaje na naszych oczach. 

Zauważmy jedno, dla Boga posługiwanie się upadłymi aniołami do realizacji Swoich celów i proroctw to nic trudnego. Wszak Bestia ma wykonac wyrok Boga na Wielkiej Nierządnicy.

Zobaczmy postać Dugina:


wikipedia napisał:Aleksandr Gieljewicz Dugin (ros.   Александр Гельевич Дугин, ur. 7 stycznia  1962  w Moskwie ) – rosyjski  polityk, geopolityk i historyk religii. W czasach ZSRR  związany z opozycją, więziony na Łubiance . Od początku lat 90. redaktor naczelny pism „Elemienty”' i „Miłyj Angieł”, redaktor programowy wydawnictwa „Arktogeja”, profesor Moskiewskiego Uniwersytetu Państwowego (MGU).W swojej filozofii łączy elementy tradycjonalizmu integralnego (inspiracja pismami Juliusa Evoli, René Guénona), ale także działaczy radykalnie prawicowych zachodnich organizacji takich jak Nouvelle Droite na czele z Alanem de Benoist, czy z ruchu „tożsamościowców” (fr. mouvement Idenitatire), idei rewolucji konserwatywnej, filozofii prawosławnej (nurt staroobrzędowy ), jak również wschodnich i zachodnich tradycji ezoterycznych oraz licznych nawiązań do klasycznych koncepcji geopolitycznych. Ponadto w swojej myśli filozoficznej i politycznej A. Dugin skupia się szczególnie na koncepcji Rosji jako Eurazji, tj. odrębnej cywilizacji eurazjatyckiej, innej niż cywilizacja zachodnia czy cywilizacje Wschodu. „Obudowuje” więc powyższy rdzeń swojej myśli różnymi ideami, wartościami i wizjami pochodzącymi z całkiem odległych od siebie źródeł religijnych, filozoficznych, geopolitycznych i metapolitycznych, a więc np. zarówno z prawicy, jak i lewicy[1] . Łączy on owe wszystkie koncepcje, które są antyliberalne i antyzachodnie – dla Dugina najważniejszym i jedynym wrogiem Rosji i jej cywilizacji eurazjatyckiej jest liberalizm, który nierozerwalnie związany z cywilizacją zachodnią i USA. W eurazjatyzmie A. Dugina pojęcie "Eurazja" można definiować jako:a) Rosję - tj. Rosja-Eurazja (ta definicja jest najważniejsza i wspólna z eurazjatyzmem międzywojennym, klasycznym);
b) kontynent Eurazji – tj. wspólny ląd Europy i Azji (tutaj A. Dugin proponuje m.in. strategiczny sojusz kontynentalny między Europą a Rosją w oparciu o oś Paryż – Berlin – Moskwa);
c) świat.A. Dugin ewoluuje – od ok. 2008 roku lansuje tzw. Czwartą Teorię Polityczną (tzw. 4TP) jako tradycjonalistyczna odpowiedź na postmodernizm, liberalizm i postliberalizm. Według 4TP Pierwsza Teoria Polityczna to liberalizm, Druga Teoria to marksizm, a Trzecia – faszyzm. Sama Czwarta Teoria Polityczna to światopogląd w oparciu o postulat powrotu do Tradycji, mitu i archaiki w okolicznościach postmodernistycznych[1] .
Autor kilkuset artykułów opublikowanych w prasie rosyjskiej i zagranicznej[2] .
Czołowy rosyjski ideolog tradycjonalizmu integralnegoeurazjatyzmu  i neoimperializmu [3] . Przez pewien czas związany z Partią Nacjonal-Bolszewicką  Eduarda Limonowa , a obecnie główny ideolog Eurazjatyckiego Związku Młodzieży  utworzonego 26 lutego 2005 r., mającego swoje filie w państwach byłego ZSRR , lecz także w Polsce  i Turcji [4] . Został objęty zakazem wjazdu do państw Unii Europejskiej , w ramach sankcji, w związku z rosyjską agresją na Ukrainę [5] .


https://pl.wikipedia.org/wiki/Aleksandr_Dugin

Otóż Dugien jest znowu wyznawcą Pawła z Tarsu gdyż Staroobrzędowcy to prawosłwani nadal czyli odłam Wielkiej Nierządnicy ale ich wierzenia są ciekawe:


wikipedia napisał:Doktryna starowierców nie różni się zasadniczo od nauczania kanonicznych Kościołów prawosławnych. Podstawową cechą wyróżniającą jest stosunek do obrzędów – staroobrzędowcy uznają za ważne jedynie te odprawiane według ksiąg liturgicznych sprzed reformy Nikona i traktują najmniejsze odstępstwo od tradycyjnych zwyczajów jako grzech śmiertelny. W teologii staroobrzędowej kluczowe miejsce zajmuje wiara w świętość ziemi ruskiej  i Moskwę – Trzeci Rzym , co też uzasadnia przekonanie o wyższości rosyjskich tradycji religijnych nad wszystkimi innymi. W XVII–XVIII w. w myśli religijnej starowierców znaczące miejsce zajmowało także oczekiwanie na rychły koniec świata i nadejście Antychrysta. 
https://pl.wikipedia.org/wiki/Staroobrzędowcy


Dugin w swoich publikacjach pisze o Antychryście. Zaś proroctwo Pawła dotyczy Antychrysta a jak wiadomo Isus i Apostołowie oraz Apokalipsa nic nie mówi o antychryście (Jan wspomina tylko o wielu antychrystów którzy się już pojawili). Czyli Dugin i staroobrzędowcy pielęgnują fałszywe proroctwa Pawła o Antychryście który ma pojawić się na koniec świata. 

Co ciekawe Starobrzędowcy głoszą, że Moskwa to trzeci Rzym:


wikipedia napisał:Trzeci Rzym – koncepcja historiozoficzna  stworzona przez mnicha Filoteusza z Pskowa  przypuszczalnie pod koniec XV wieku , głosząca, że pierwszy Rzym  upadł na skutek herezji, drugi Rzym – Konstantynopol  – na skutek zdrady prawdziwej wiary, trzecim Rzymem jest Moskwa , a czwartego już nie będzie. Najstarszym zachowanym dokumentem, w którym teoria trzech Rzymów została zaprezentowana jest list Filoteusza do księcia Wasyla III  z roku 1510 [1] .
Po upadku Rzymu (476 ) i wielkiej schizmie  (V -XIII wiekchrześcijaństwo  rozdzieliło się na dwa główne nurty – wschodnie i zachodnie. W oczach ówczesnych prawosławnych  (chrześcijan wschodnich) chrześcijaństwo zachodnie (katolicyzm ) było herezją . Głównym ośrodkiem prawosławia aż do XV wieku  było Cesarstwo Bizantyńskie  (Bizancjum). Podczas soboru florenckiego  (na którym zasiadali także biskupi Wielkiego Księstwa Moskiewskiego ) prawosławni biskupi bizantyńscy podporządkowali się papieżowi i zgodzili się wejść pod jurysdykcję Rzymu w zamian za pomoc papieską w walce przeciw Turkom, podczas gdy większość biskupów ruskich odmówiła na soborze posłuszeństwa papieżowi. Tym samym głównym ośrodkiem prawosławia stała się Rosja . Po wojnie z Turcją i nie udzieleniu obiecanej pomocy przez papieża, Bizancjum w 1453  upadło. Moskwa  miała stać się kolejnym, nowym centrum świata, czyli „trzecim Rzymem” – czwartego miało już nie być[1] .
Po upadku Konstantynopola  Moskwa chciała zyskać na znaczeniu jako spadkobierczyni Bizancjum, co podkreślić miało małżeństwo Iwana III  z Zofią (Zoe) Paleolog  (1472 ), ostatnią dziedziczką tronu bizantyjskiego i bratanicą ostatniego cesarza Bizancjum Konstantyna XI Dragazesa , a także przejęcie bizantyjskiego dwugłowego orła  jako herbu państwa oraz bizantyjskiego ceremoniału dworskiego[1] . Po zawarciu małżeństwa Iwan III Srogi  jako pierwszy w historii książę moskiewski przyjął w 1478  tytuł „cara Wszechrusi”. Kolejni władcy rosyjscy kontynuowali tę tradycję, a od czasów koronacji Piotra I  w 1721  roku przyjmowali tytuł „imperatora-cesarza”. Z kolei sułtanowie tureccy po zdobyciu Konstantynopola sami używali tytułu „cesarza rzymskiego”. Car Wszechrusi jako spadkobierca tradycji Rzymu i Bizancjum miał, pod sztandarem Cerkwi prawosławnej, pokonać „heretycki” Zachód na czele z papieżem  i Świętym Cesarstwem Rzymskim Narodu Niemieckiego .
Nicholas V. Riasanovsky  i Mark D. Steinberg  podkreślają, że autor doktryny nie zamierzał tworzyć ideologicznej podbudowy rosyjskiej polityki zagranicznej, a jedynie dążył do podkreślenia słuszności wiary prawosławnej[2] . Koncepcja „Trzech Rzymów” nigdy nie stała się oficjalną doktryną polityczną  państwa rosyjskiego. Cieszyła się jednak w Rosji popularnością i używano jej niekiedy w celu wytłumaczenia ekspansywnej polityki  Imperium Rosyjskiego  aż do upadku monarchii w Rosji w roku 1917 .
https://pl.wikipedia.org/wiki/Trzy_Rzymy


Czyli znowu co mówi Biblia o Bestii pierwszej???


Ap 13 napisał:(3) A jedna z głów jego była śmiertelnie raniona, lecz śmiertelna rana jego była wygojona. I cała ziemia szła w podziwie za tym zwierzęciem.

Czyli owa głowa to może być zniszczony Watykan przez owo mocarstwo Rosję i Chiny które potem ogłosi się prawowitym i jedyną stolicą - Moskwa - chrześcijaństwa Pawłowego. Dodatkowo w tej wojnie może zostać zniszczony Stambuł - czyli Konstantynopol, drugi Rzym. 

Znowu Dugin zapewne głosi nauki Pawła z Tarsu aby Bestia Pierwsza przez wypowiedzenie wojny Wielkiej Nierządnicy zdobyła władzę. 

Znowu tocząca się obecnie 3 wojna światowa w której ludzie i państwa są coraz bardziej wyczerpane nie oznacza zwycięstwa doktryny Lucyfera, gdyż jeśli się toczy wojna w niebie to Bestia może szykować się do przejęcia władzy. W tej sytuacji Paweł z Tarsu może "powrócić do życia " i zamiast kultu Lucyfera szykować kult Bestii. Znowu podczas tej krótkiej wojny Bóg wykorzysta ten chwilowy konflikt w świecie upadłych do uwolnienia swojego narodu wybranego, daj pokaz niezwykłej mocy i mądrości. 

Zresztą Bóg zapowiedział, że Babilon upadnie z powodu własnych sideł. A czy nauki Pawła z Tarsu nie są największymi sidłami jakie zastawił Babilon na Słowian????
Jacek86
Jacek86
Liczba postów : 291
Join date : 31/08/2015
Age : 34
Skąd : Bydgoszcz

Czy Habakuk prorokuje o najeździe wyznawców islamu? Empty Re: Czy Habakuk prorokuje o najeździe wyznawców islamu?

on 21st Październik 2018, 23:12
Car Wszechrusi jako spadkobierca tradycji Rzymu i Bizancjum miał, pod sztandarem Cerkwi prawosławnej, pokonać „heretycki” Zachód na czele z papieżem i Świętym Cesarstwem Rzymskim Narodu Niemieckiego.

hm.. można powiedzieć, że to prawosławne "proroctwo" bestia stara się realizować od dawien dawna, I i II wojna światowa, rewolucja komunistyczna na zachód, walka Putina z Unią Europejską (Świętym Cesarstwem Narodu Niemieckiego) obecnie przy pomocy Trumpa (na wielu płaszczyznach, nawet wirtualnej).

Z tym, że zawsze dostawali od Cesarstwa rzymskiego "po łapach" może teraz wreszcie im się uda, gdy szatan straci swoją moc.

Kurcze, czy to zdanie nie jest kluczem do wszystkich wydarzeń które kształtowały Europę, od czasów Isusa...
Jacek86
Jacek86
Liczba postów : 291
Join date : 31/08/2015
Age : 34
Skąd : Bydgoszcz

Czy Habakuk prorokuje o najeździe wyznawców islamu? Empty Re: Czy Habakuk prorokuje o najeździe wyznawców islamu?

on 22nd Październik 2018, 00:10
Tu jeszcze inna ciekawa informacja

IV wyprawa krzyżowa – wyprawa wojenna, wszczęta w roku 1202. Jej celem było wsparcie zbrojne państw łacińskich na Bliskim Wschodzie, jednak zakończyła się zdobyciem i złupieniem Konstantynopola w 1204 r., a następnie utworzeniem Cesarstwa Łacińskiego, które przetrwało do roku 1261.

Czwartą krucjatę zaczęto planować pod koniec 1199 roku z inicjatywy papieża Innocentego III. Papież starał się zapewnić pomoc państwom łacińskim w Palestynie, bowiem poprzednia, III krucjata dała rezultaty w najlepszym razie połowiczne i stawało się jasne, że łacinnicy bez dalszej pomocy nie wytrzymają muzułmańskiego nacisku[1].


Taka to była pomoc papieża, że wyprawa krzyżowa praktycznie przypieczętowała losy Bizancjum, czyli chrześcijan w tamtym regionie, i od roku 1453 po dziś dzień rządzą na tych terenach Turkowie.

Nasze władze od zawsze dbały o swoich obywateli...

Czy to nie są pierwsze "przepychanki" smoka z bestią, a zniszczenie Watykanu to będzie rewanż za Konstantynopol??? Czego papież bał się najbardziej podczas II wojny światowej, że paktował z nazistami? (Cesarstwem Rzymskim) Komunistycznej Rosji!! Shocked
avatar
maklesTeam
Liczba postów : 36
Join date : 14/06/2018

Czy Habakuk prorokuje o najeździe wyznawców islamu? Empty Re: Czy Habakuk prorokuje o najeździe wyznawców islamu?

on 22nd Październik 2018, 09:04
Jest bardzo prawdopodobne, że owa krucjata jak piszesz, była przepychanką pomiędzy szatanem a bestią, takich prób mamy w niestety zakłamanej historii świata jeszcze kilka. Jednym z takich zrywów po władzę była reformacja zapoczątkowana przez Lutra w XVI w, oficjalnie jako opozycja do katolickiej doktryny dogmatycznej, przypominam sobie, swojego czasu ktoś z forum napisał na ten temat ciekawy artykuł. Niby walka z kupczeniem odpustami i oderwaniem od nauk Isusa ale o czym się nie mówi ruchy reformacyjne, miały też zamiar „przeorać” Biblię usuwając m.in. Księgę Objawienia. Skończyła się ta próba jak wiadomo klęską bestii czyli kontrreformacją. Kolejną wg. mnie próbą „przeciągania liny” był bonapartyzm. Po zniszczeniu potęgi państwa francuskiego zgodnym z założeniami NWO, ścięciem Ludwika XVI oraz 20 tyś wpływowych ludzi, moralnie wyniszczona Francja łatwo wpadła w ręce Napoleona (bestii). I tu znowu oprócz światowego przetasowania przynależności gruntów pojawiły się zmiany wprowadzone przez Bonapartego, które „przypadkowo” trwają do dzisiaj, jak choćby legalizacja rozwodów i ślubów cywilnych a także niepodważalność praw własności oraz sławetna równość wszystkich obywateli wobec prawa.
Ta próba jak i poprzednie skończyła się porażką bestii czyli w tym przypadku Waterloo gdzie Watykan czyli Cesarstwo Austro Węgierskie oraz car Rosjii spuścili lanie cesarzowi Francuzów. W 1915 r Kongres Wiedeński „pozamiatał” po Napoleonie i świat wrócił w dawne koleiny.
Możliwe jest, że bitwa pod Grunwaldem była także próbą sił „buldogów walczących pod dywanem”. Po stronie króla polskiego Jagiełły (Litwina) stali Polacy, Litwini, Rusini ale także choć nieliczne wojska tatarskie. Po stronie potęgi zakonu stało rycerstwo zachodnie z Czech, państw stworzonych na Śląsku i Pomorzu Zachodnim oraz Rzeszy Niemieckiej. Czy to nie wojna wschód – zachód czyli gwiazda remfana vs czarne słońce?
Mimo zwycięstwa Jagiełły nie udało się wykorzystać tego faktu ani terytorialnie ani w inny sposób który mógł wpłynąć na historię. Większość najważniejszych wydarzeń światowe łączy się nieodmiennie z naszą częścią świata i nie jest to żaden przypadek.
Halford John Mackinder, jeden z najwybitniejszych brytyjskich geografów, współtwórca pojęcia geopolityka, w swoim dziele pt. „Democratic Ideals and Society”, napisał słynne słowa:

„Kto rządzi Europą Wschodnią, panuje nad sercem kontynentu. Kto rządzi sercem kontynentu, panuje nad największą wyspą świata. Kto rządzi największą wyspą świata, panuje nad światem.”


Jacek86
Jacek86
Liczba postów : 291
Join date : 31/08/2015
Age : 34
Skąd : Bydgoszcz

Czy Habakuk prorokuje o najeździe wyznawców islamu? Empty Re: Czy Habakuk prorokuje o najeździe wyznawców islamu?

on 2nd Listopad 2018, 01:12
Jeszcze mam taki pomysł w kwestii sojuszu Rosji i Chin przeciw Watykanowi...

Paweł jako jedyny "apostoł" zaciekle prześladował i zabijał Chrześcijan w początkowym okresie swojej "kariery", a przynajmniej brał aktywny udział w oskarżaniu i procesach, o czym sam pisze... Dziwne, że po swoim "nawróceniu" stał się "ulubieńcem" wszystkich religii i najważniejszym "apostołem".

Krajem w którym w ostatnim stuleciu najbardziej prześladowano Chrześcijan i inne religie, była stalinowska Rosja. Obecnie Putin były oficer KGB, ogłasza się obrońcą Chrześcijaństwa w Europie.

Chiny, tak jak pisze Henryk, są krajem gdzie chyba najbardziej na świecie prześladuje się Chrześcijan w chwili obecnej. Tak jak pisałem to chyba jedyne takie dwa narody, gdzie szybko wybacza się krzywdy wyrządzone przez własne rządy. Co by było gdyby Cesarz nagle "nawrócił" się niczym Paweł? Czy uciśniony lud nie przyjąłby tego z tym większą euforią?

Wydaje mi się, że od czasów rzymskich, nigdzie nie zwalczano do tej pory wyznawców Isusa, jak w tych dwóch krajach?? Nie mówię tu o walkach np protestantów z katolikami jak to miało miejsce w USA, ale otwartej walce przeciw Chrześcijaństwu jak to czynił Paweł.

Może to nic nie znaczy, ale analogia do Pawła wydaje się dosyć wyraźna... Może to będą w czasach końca "ulubione" kraje chrześcijańskie..
thewordwatcher
thewordwatcher
Admin
Liczba postów : 4550
Join date : 18/03/2015
Skąd : Perth, Australia
http://zbawienie.com

Czy Habakuk prorokuje o najeździe wyznawców islamu? Empty Re: Czy Habakuk prorokuje o najeździe wyznawców islamu?

on 2nd Listopad 2018, 09:38
Niestety Biblia w niczym nie popiera... prześladowań Chrześcijan w Chinach. Po prostu wcale o nich nie wspomina. Po prostu wszyscy inni Chrześcijanie na całym świecie stanowią Wielką Rzeszę i mamy o niej jedynie proroctwo w Objawieniu.

Rev 7:9  Potem widziałem, a oto tłum wielki, którego nikt nie mógł zliczyć, z każdego narodu i ze wszystkich plemion, i ludów, i języków, którzy stali przed tronem i przed Barankiem, odzianych w szaty białe, z palmami w swych rękach.

Jest więc oczywiste, że Chińczycy także wchodzą w skład Wielkiej Rzeszy.

Bóg posiada jeden najważniejszy priorytet, a tym priorytetem jest Jego Naród Wybrany.

Dlaczego?

Ponieważ bezpieczne wyzwolenie tego Narodu Bóg wielokrotnie zaprzysiągł na samego siebie a także na Jego Imię przysięgali aniołowie Boży.


Nie jest to moje pobożne życzenie czy spekulacja. Mogę się mylić co do swojej tożsamości. Może nie jestem Polakiem? Może nie jestem Słowianinem? Tych detali nie znam i w chwili obecnej nie są one mi potrzebne.

Ale Biblia podaje mnóstwo dowodów na to, że najwyższym priorytetem Boga jest wyzwolenie Narodu Wybranego.

Z tej właśnie przyczyny syjonistyczny sataniści spowodowali powstanie FAŁSZYWEGO Izraela jako spełnienie się proroctw dotyczących rzeczywistego Narodu Wybranego.

Czy szatan i upadli aniołowie będą owo oszustwo kontynuować? Uważam, że nie i brak cenzury w mediach niezależnych o Izraelu oraz zbrodniach syjonistów wskazuje na porzucenie tego pomysłu.

Jaki z tego można wyciągnąć wniosek? Bardzo prosty.

Od Słowian WSZYSTKO SIĘ ZACZNIE!!!

Żadne Chiny czy jakiekolwiek inne państwo. Jeżeli się to zacznie gdziekolwiek indziej, np. w Izraelu, będzie to oszustwo.


Rasa biała to najbliżsi krewni Słowian i dlatego Chrześcijaństwo jest prześladowane w niemal wszystkich krajach Europy oraz całej Ameryki z Kanadą włącznie.

Anglia, Kanada, Francja, USA, Niemcy i Szwecja to państwa, w których syjonistyczne władze niezwykle zaciekle prześladują tak rasę białą jak i Chrześcijaństwo.

Wielu prześladowanych Chrześcijan w tych państwach to członkowie 144.000 oraz Słowianie dalszego pochodzenia, nawet często nie wiedzący kim oni w rzeczywistości są!

I te narody są pod szczególną obserwacją Boga z powyższych przyczyn.

Oczywiście, że Paweł jest także używany w celu zwiedzenia Chrześcijan i celem świata szatana jest zmuszenie Chrześcijan do wzięcia znaku 666 i wyparcia się publicznego Boga i Syna.

W Chinach do 250 mln Chrześcijan może dojść nawet za 1000 lat lub nigdy nie dojdzie.

Ale... owe prześladowania mają najprawdopodobniej jeden MOCNY powód!

Jeżeli się zaprzestanie tych prześladowań, Chrześcijanie uwierzą, że to pomoc Boga!!!


Cyryl napisał:
Zresztą Bóg zapowiedział, że Babilon upadnie z powodu własnych sideł. A czy nauki Pawła z Tarsu nie są największymi sidłami jakie zastawił Babilon na Słowian????

Dokładnie i to działa. W samych USA jest ponad 60 mln aborcji. Tyle dzieci zbrodniarki z Chrześcijanami włącznie do tej pory wymordowali.

Według Pawłowej zasady: róbta co chceta, zbawienie dostanieta.

Warto to zdanie często używać, ponieważ z czasem ludzie zaczną to rozumieć.

Zaczynam naśladować Trumpa w jego mowie. On posługuje się najbardziej prostym językiem, jakim można się posługiwać. Po to, aby być dobrze zrozumianym.

Media kpią z niego, że jest prostakiem. Ale Trump ma miliony ludzi stojących za nim jak za papieżem.

Dlatego będę się starał jeszcze bardziej upraszczać wszystko co piszę, aby być dobrze zrozumianym.

I takie niby banalne powiedzenie, ale bardzo dobitne może przynieść bardzo pozytywne rezultaty.

Powiedzmy, ktoś zaczyna komuś tłumaczyć zbawienie z łaski. Nie znając tematu trzeba wiele słów aby to wyjaśnić a nawet trzeba poznać nieco Biblię.

Czyli ktoś zaczyna wyjaśnienie - zbawienie łaską, a ktoś przerywa i mówi:

Róbta co chceta, zbawienie dostanieta.

Chyba dam to zdanie na pierwszej stronie www.zbawienie.com!

Niezwykle dosadne i kpiące, co zdecydowana większość zrozumie i zacznie się zastanawiać.

Trump nie określa zbytnio fałszywych dziennikarzy, nie używa zbyt wielu określeń.

False media, Very bad people. Fałszywe media - bardzo niedobrzy ludzie.

I to zdaje egzamin, ponieważ szkolnictwo upadło niemal na pysk i dzisiejszy poziom wykształcenia to zupełne dno. Niewielu cośkolwiek rozumie.


_________________
Ojcze nasz, któryś jest w niebie, Święć się imię twoje, przyjdź Królestwo twoje, bądź wola twoja, jak w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj, i odpuść nam nasze winy, jak i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Albowiem twoje jest Królestwo i moc, i chwała na wieki wieków. Niech się stanie.
----------------------------------------------------------------------------------------------
huberkinky@protonmail.com
http://www.zbawienie.com http://www.proroctwa.com
https://www.youtube.com/thewordwatcher
https://www.youtube.com/HenryKubik
avatar
Cyryl
Liczba postów : 1422
Join date : 21/03/2015
https://cyryl27.wordpress.com/

Czy Habakuk prorokuje o najeździe wyznawców islamu? Empty Re: Czy Habakuk prorokuje o najeździe wyznawców islamu?

on 2nd Listopad 2018, 21:35
Otóż celem zwiedzenia byli i są chrześcijanie. Co do powodów prześladowań to jest ich kilka.

1. Chiny prześladują te wyznania chrześcijan które nie są podporządkowane władzy w Pekinie.
Tutaj jak papież dogaduje się z Chinami:
https://www.gosc.pl/doc/5042309.Watykan-zawarl-tymczasowa-umowe-z-Chinami
Podobnie Putin niby popiera chrześcijaństwo a prześladuje świadków Jehowych którzy nie są podporządkowani władzy w Moskwie. Czyli owe prześladowania dotyczą głownie walki o władzę nad poszczególnymi wyznaniami chrześcijańskimi w Chinach. Tak wilki w owczych skórach czyli przywódcy chrześcijan żrą się o władzę, tak było i jest obecnie. Jest to logiczne.
Np. kościół baptystów w Chinach jest np finansowany przez USA i pastorzy to także amerykańscy agenci wpływów w Chinach. Chiny także swoich studentów w USA przyuczają aby byli agentami wpływu Chin w USA i zajmowali wysokie stanowiska. Dlatego w Chinach są owe prześladowania.

2. Powód rzeczywiście ustanie prześladowań czy nawet poparcie władz Chin dla chrześcijaństwa byłby traktowany jako znak od Boga. Pytanie jakiego Boga??
Boga Izraela czy tego bóstwo Pawła z Tarsu???? Czyli takie ustanie prześladowań to zapewne może być wielkie zwiedzenie chrześcijan. Pamiętajmy Bóg Izraela działa z rozmachem i celowo on zatwardził serce Faraona aby ten trwał w większym uporze i prześladował bardziej Izraelitów aby pokazowo go upokorzyć i uwolnić swój lud. Bóg tak uczynił aby każdy Izraelita oraz obcy wiedział kto jest odpowiedzialny za wyzwolenie tego narodu, aby nie było wątpliwości żadnych. Tak samo będzie działał Bóg z wyzwoleniem swojego narodu. Tymczasem jak nagle władza przestanie prześladować chrześcijan czy nawet zacznie ie promować chrześcijaństwo to mi to raczej wygląda na zwiedzenie.

Co do możliwości utworzenia owego super państwa Rosji i Chin, które by militarnie obaliło Babilon Wielki czyli USA. To zauważmy jedno, informacje o tworzeniu takiego mocarstwa są w zasadzie jawne. Tylko trzeba odpowiednio interpretować informacje i łączyć fakty.

Zobaczmy to:
sputnik napisał:Rosyjski rząd przygotowuje się do zasadniczej zmiany polityki migracyjnej w celu zwiększenia napływu do kraju ludzi z państw byłego ZSRR i odległej zagranicy.

Rosjanom zarekomenduje, aby byli bardziej otwarci nie tylko dla Rosjan i osób rosyjskojęzycznych, ale także dla każdego, kto jest lojalny wobec Federacji Rosyjskiej i jest gotowy do integracji z rosyjskim społeczeństwem, dowiedzieli się dziennikarze.
https://pl.sputniknews.com/swiat/201810279070945-sputnik-rosja-imigracja/

Czyli władze na Kremlu zaczyna już otwarcie zasiedlać Rosję Chińczykami. To jest oficjalna polityka Kremla i Pekinu. Zobaczmy radykalni islamiści uciekają z Rosji na zachód a do Rosji milionami są sprowadzani Chińczycy. Dlaczego tak się dzieje?? Ponieważ Rosja ma ogromne obszary i potrzebuje rąk do pracy. Putin stwierdził jasno, że Rosja nie potrzebuje muzułmanów zaś współpraca z Chinami pokazuje, że potrzebuje ludności Chin. Muzułmanie nie szanują prawa Rosji ani żadnego prawa nieislamskiego państwa, Chińczycy zaś na odwrót, te prawo potrafią szanować. Jak widać, obydwa mocarstwa się dogadały już dawno a nam daje się informacje które mało kogo interesują a to one są kluczowe, ponieważ owa polityka migracyjna Rosji pokazuje na naszych oczach tworzenie się nowego mocarstwa.

Tutaj inne info:
https://www.tvp.info/39767729/prezes-wei-amerykanskie-sankcje-robia-swoje

Amerykańskie sankcje oraz sankcje innych państw zachodniej UE powodują, że Chiny są zmuszone do wycofywania się z inwestycji w tych państwach. Tak obok USA, także państwa UE jak:
"Własne ograniczenia w handlu z Chinami wprowadzają Niemcy, Francja, Włochy." wprowadzają sankcje.

Czyli Chiny będą zmuszone nie jak nie do handlu z Babilonem Wielkim to do podbicia tego tworu i zniszczenia jego. Dodajmy te sankcje atakują jednocześnie Rosję oraz Chiny a zatem obydwa państwa zaczynają się łączyć w jedno mocarstwo o charakterze militarnym. Gdyż wojna handlowa zawsze przeradza się w wojnę realną.

https://www.tvp.info/38983555/dalajlama-uchodzcy-powinni-wyjechac-z-europy-i-odbudowac-swoje-kraje
https://wpolityce.pl/swiat/294984-dalajlama-o-uchodzcach-jest-ich-zbyt-wielu-niemcy-to-niemcy-nie-moga-stac-sie-panstwem-arabskim

Przedstawiciel buddyzmu sprzeciwia się islamizacji Europy, co pokazuje, że chrześcijaństwo Pawłowe może wejść w sojusz czy synkretyzm z każdą religią.

Zobaczmy Watykan przez Babilon Wielki chce ekonomicznie zadusić gospodarki Rosji i Chin co powoduje tylko jedno obydwa mocarstwa muszą militarnie zdobyć i zniszczyć Babilon Wielki. Jednak do wojny realnej potrzebny jest pretekst. I tym pretekstem nowego super mocarstwa będzie ochrona chrześcijan przez Rosję i Chiny gdy w skutek sankcji powstanie socjalny kataklizm i islamiści zaczną siać większy terror. Szczególnie gdy Chiny przyjmą jakąś mutacje Pawłowego chrześcijaństwo jako swoją doktrynę państwową. Wtedy takowy pretekst do wojny będzie.

W tej sytuacji Bóg uratuje swój naród wybrany pokazowo wypełniając swoje proroctwa.

Znowu skala działań na świecie pokazuje, ze proroctwa zostaną w pełni zrozumiane tylko po ich wypełnieniu. My co najwyżej możemy jedyne snuć domysły i możliwe scenariusze.
Sponsored content

Czy Habakuk prorokuje o najeździe wyznawców islamu? Empty Re: Czy Habakuk prorokuje o najeździe wyznawców islamu?

Powrót do góry
Permissions in this forum:
Nie możesz odpowiadać w tematach