Ale zmienia się nasza wiara i nasze pojęcie Boga. W tej księdze On staje się nam znacznie bliższy.