Go down
avatar
Edwedere
Liczba postów : 211
Join date : 21/03/2015

Księgi POZABIBLIJNE - Page 2 Empty Re: Księgi POZABIBLIJNE

on 6th Listopad 2016, 02:21
Message reputation : 100% (1 vote)
Hmmm.. Może macie racje że powinienem ostrożnie podchodzić do tych ksiąg.. Muszę to przemyśleć , wasze argumenty są też trafne co do tego że może być fałsz , Trzeba chyba mocno modlić się do Pana aby nie pozwolił by fałsz się przedarł. Cyrlu i Koźli Wrogu przemyślę to co piszecie ja również nie chciałbym uledz zwiedzeniu i szukam tylko Słowa Bożego
thewordwatcher
thewordwatcher
Admin
Liczba postów : 4551
Join date : 18/03/2015
Skąd : Perth, Australia
http://zbawienie.com

Księgi POZABIBLIJNE - Page 2 Empty Re: Księgi POZABIBLIJNE

on 6th Listopad 2016, 03:13
Message reputation : 100% (1 vote)
Przeczytałem do rozdziału 11 i nie zauważyłem niczego, co mogłoby podważyć tę księgę.

Ezdrasz ubolewał nad Izraelem, nad możliwością, że większość mieszkańców ziemi musi zginąć a mniejszość zostanie zbawiona. Bóg to wytłumaczył w prosty sposób.

Żyć będą tylko ci, którzy będą Go doceniać jak Stwórcę, będą posłuszni Jego Przykazaniom ponieważ po to właśnie się narodzili.

Człowiek narodził się po to, aby ukazać swój charakter poprzez swoje uczynki. A charakter ocenia się według uczynków Prawa.

Bóg wspomniał nieco o nasieniu węża, które nie tylko grzeszy i nienawidzi Go, ale także nieustannie atakuje Jego lud powodując, że nie tylko cierpi z powodu tych ataków ale upada jego wiara w pomoc Boga. Czyli nasienie węża nie tylko grzeszy łamią Boże Przykazania ale prześladuje i morduje Lud Boży i wprowadza bezprawie nawet pośród tych, którzy w Boga wierzą.

Ogólnie jest mowa o przesiewaniu ludzkości, o czym mówią inne księgi, które także mówią o przetapianiu złota w celu jego oczyszczenia.

Dopiero od 11 Rozdziału zaczyna się zapowiedź upadku Babilonu Wielkiego.

Orzeł ma trzy głowy i 12 skrzydeł.

Orzeł sprawował władzę nad całym światem...

Reszta, jak to wszystko przeczytam. Very Happy

Jeszcze odnośnie tekstów talmudycznych i Judaizmu.

I Talmudyzm i Judaizm to satanizm. Rzeczywiści Judejczycy są posłuszni Torze i szukanie opinii u Talmudystów czy Judaistów to jest raczej nieporozumienie, jak szukanie pomocy w zbawieniu od samego szatana.

Jest oczywiste i zrozumiałe a także logiczne, że Ezdrasz miał 'wykłady' talmudystów i Prawo Boże oraz prawo Boga do Sądu było kwestionowane ponieważ większa część Judejczyków była w związkach z kobietami Babilonu i w rezultacie 'przesiąkła' naukami szatańskimi Talmudu a nawet uprawiano czary kabały.

Pytania Ezdrasza do Boga właśnie to ujawniają i Bóg za pomocą swych aniołów daje Ezdraszowi niezwykle mądre odpowiedzi.

Nic dziwnego, że jakiś nadgorliwy satanista pociął tę księgę nożem i nie jest on w żadnym polskim przekładzie.

_________________
Ojcze nasz, któryś jest w niebie, Święć się imię twoje, przyjdź Królestwo twoje, bądź wola twoja, jak w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj, i odpuść nam nasze winy, jak i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Albowiem twoje jest Królestwo i moc, i chwała na wieki wieków. Niech się stanie.
----------------------------------------------------------------------------------------------
huberkinky@protonmail.com
http://www.zbawienie.com http://www.proroctwa.com
https://www.youtube.com/thewordwatcher
https://www.youtube.com/HenryKubik
avatar
Wróg Kozłów
Liczba postów : 156
Join date : 28/09/2016

Księgi POZABIBLIJNE - Page 2 Empty Re: Księgi POZABIBLIJNE

on 6th Listopad 2016, 07:57
Jest w "Biblii Tysiąclecia":

http://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=1333

"Współczesna biblistyka wskazuje na to, że podobnie jak księgi Kronik oraz Nehemiasza, Księgę Ezdrasza stworzył "Kronikarz" - prawdopodobnie lewita z Jerozolimy, który pracował być może na początku epoki hellenistycznej (ok. 300 p.n.e.) i który wykorzystał wcześniejsze dokumenty stworzone przez Ezdrasza i Nehemiasza[2]".

https://pl.wikipedia.org/wiki/Ksi%C4%99ga_Ezdrasza

"Apokalipsa Ezdrasza – jeden z wielu utworów apokryficznych związanych z postacią proroka Ezdrasza. Utwór, napisany w języku greckim, datuje się na IV wiek. Jest to najprawdopodobniej przeróbka wcześniejszego tekstu żydowskiego, jednak w zachowanym do dziś kształcie zawiera liczne elementy chrześcijańskie (jak postać Antychrysta czy wspomnienie rzezi niewiniątek)[1]. Utwór pisany jest słabym językiem, a tok narracji jest chaotyczny. Przypuszcza się, iż tekst ten był prawdopodobnie używany jako czytanie liturgiczne[1].

Treścią Apokalipsy Ezdrasza jest wędrówka proroka po zaświatach. Ezdrasz otrzymuje od Boga znaki zwiastujące koniec świata, następnie zstępuje do piekła, gdzie ogląda katusze grzeszników i spotyka Antychrysta. Stamtąd zostaje zabrany do nieba, gdzie spotyka starotestamentowych patriarchów i proroków oraz ewangelistów. W niebie Ezdrasz toczy z Bogiem spór w sprawie swojej śmierci, po czym odmawia modlitwę i umiera[1].

https://pl.wikipedia.org/wiki/Apokalipsa_Ezdrasza
avatar
Wróg Kozłów
Liczba postów : 156
Join date : 28/09/2016

Księgi POZABIBLIJNE - Page 2 Empty Re: Księgi POZABIBLIJNE

on 6th Listopad 2016, 08:25
Ogólnie wygląda to tak:

"Księgi Ezdrasza – cztery[1] księgi biblijne, uznawane w całości lub częściowo za kanoniczne przez różne kościoły chrześcijańskie.

W polskiej terminologii (katolickiej i protestanckiej) pierwsze dwie księgi Ezdrasza noszą nazwy Księga Ezdrasza oraz Księga Nehemiasza i są zaliczane do kanonu. Dwie pozostałe księgi: 3 Księga Ezdrasza oraz 4 Księga Ezdrasza uznawane są za apokryfy, uznaje je natomiast kanon prawosławny. 5 Księga Ezdrasza i 6 Księga Ezdrasza znane były tylko w Kościele Zachodnim".

"Pozostałe księgi związane z Ezdraszem[edytuj]

Oprócz ksiąg Ezdrasza istnieje jeszcze kilka apokryficznych utworów związanych z jego postacią. Są to:
Apokalipsa Ezdrasza
Apokalipsa Sedracha
Wizja Ezdrasza
Objawienie Ezdrasza o jakości lat
Etiopska Apokalipsa Ezdrasza
Apokalipsa Ezdrasza o królestwie Arabów
Pytania Ezdrasza o duszach
Sen Ezdrasza".

https://pl.wikipedia.org/wiki/Ksi%C4%99gi_Ezdrasza

Wizja Ezdrasza – jeden z licznych chrześcijańskich utworów apokryficznych przekazanych pod imieniem Ezdrasza. Zachowany łaciński tekst datowany jest na okres między IV a VI wiekiem, podejrzewa się jednak iż może on stanowić przeróbkę wcześniejszego utworu judeochrześcijańskiego z II/III wieku[1].

Wizja Ezdrasza zawiera opis wędrówki proroka w towarzystwie siedmiu aniołów po otchłaniach piekielnych, gdzie ogląda on męki potępionych. Z piekła zostaje zabrany przed oblicze Boga, którego prosi o zmiłowanie nad ludźmi. Następnie otrzymuje od niego wizję nadejścia Antychrysta i targuje się z aniołami o swoją duszę. Opowieści zawarte w Wizji Ezdrasza wywarły wpływ na literaturę średniowieczną, zwłaszcza XII-wieczną Wizję Alberyka oraz Boską komedię[1].

https://pl.wikipedia.org/wiki/Wizja_EzdraszaIraeneus
Iraeneus
Liczba postów : 585
Join date : 16/03/2016
Skąd : Lubelskie

Księgi POZABIBLIJNE - Page 2 Empty Re: Księgi POZABIBLIJNE

on 6th Listopad 2016, 09:10
Message reputation : 100% (1 vote)
Bardzo ciekawe komentarze !!!
Zwłaszcza co do księgi Ezdrasza.

Ja mogę co nie co na temat Ze skarbca Midraszy. Ostatecznie przeczytałem całość ... nie wiem czy to jest moje tylko indywidualne odczucie... są tam w większości pozytywy

oprócz oczywistych wpływów talmudu i masoretów Żydowskich ( amen, piekło itp. ) ale one występują szczątkowo... przeważa troska o Prawo Boże!!!

Przytaczane historie są w sposób prosty i zrozumiały przekazywany....

wielokrotnie jest potępiane bałwochwalstwo!!! jest mowa o powrocie do przestrzegania prawa Bożego.

Na koniec zauważyłem że jest wezwanie do studiowania Tory!! to oczywiście skrótowo wiąże się z szkołami rabinicznymi, nasieniem węża ale

Popatrzcie na te forum, co my tu robimy? czyż nie studiujemy Pisma?????

Czy nie tworzymy swego rodzaju szkoły rabinicznej. Nie obraźcie się !! Nie przypisuję tutaj tych złych cech nam tej szkoły. Chcę tylko powiedzieć że jest wielkie podobieństwo.

Prawo studiuje się po to aby poznać Boga i tego co on od nas oczekuje!

Uczonych w piśmie, faryzeuszy  zgubiła władza,bogactwo itp.

My tutaj jesteśmy mali, pokorni, wracający do przestrzegania prawa Bożego. Ale to nie znaczy że jak kiedyś "obrośniemy w piórka" nie spadną na nas pokusy faryzeuszy.

Wszystko się sprowadza do posłuszeństwa, bezwzględnego wobec Boga i jego praw  
lol!  


_________________
Mt 22:37-39 Będziesz miłował Pana, Boga swego, z całego serca swego i z całej duszy swojej, i z całej myśli swojej. To jest największe i pierwsze przykazanie. A drugie podobne temu: Będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego.
thewordwatcher
thewordwatcher
Admin
Liczba postów : 4551
Join date : 18/03/2015
Skąd : Perth, Australia
http://zbawienie.com

Księgi POZABIBLIJNE - Page 2 Empty Re: Księgi POZABIBLIJNE

on 6th Listopad 2016, 11:49
Message reputation : 100% (2 votes)
Ja widzę same pozytywy. To jest praktycznie wszystko, co większość ludzi chciałaby wiedzieć o Bogu i o zbawieniu.

Jedna rzecz jest niemiła. Bóg nie daje nam absolutnie żadnego pola do manewrów wokół Prawa.

Nie ma żadnej taryfy ulgowej i ofiara Chrystusa zmaże nasze obecne grzechy ale po oczyszczeniu nas na pustyni nie będzie, że ja czegoś nie zrozumiałem.

Patrząc na to z innej strony, po osiągnięciu doskonałości jeden grzech pozbawi nas życia. Dlaczego?

Szatan i upadli aniołowie ukazują nam rezultat złamania jednego Prawa, czyli lawina kolejnych praw została złamana i na wybaczenie nie ma żadnych szans, ponieważ spójrzmy do czego doprowadzili szatan i upadli na ziemi.

Tutaj jest jeden element, kt6órzy trzeba wspomnieć. Jako istoty doskonałe będziemy inteligencją równi aniołom i Chrystusowi.

Nie oznacza to równości w uczynkach czy zasługach, ale On sam wspomniał, że apostołowie będą robili większe rzeczy niż On robił na ziemi.

Znalazłem ciekawe materiały na temat płaskiej ziemi i wygląda to na to, że owszem ziemia jest płaska ale jest znacznie większa niż się spodziewamy. W sumie niczego o niej nie wiemy ale są mapy pokazujące na ziemi co najmniej 24 kontynenty więcej.

Zanosi się na wielką pracę poznawczą dzieł Boga oraz na jakieś niezwykłe dzieła przeznaczone dla nas do wykonania. Zmartwychwstaną miliony ludzi i trzeba będzie o nich zadbać. Trudno sobie wyobrazić co będzie do wykonania, ale mamy przykład 2/3 aniołów, którzy nie dali się wmanewrować w machinacje szatana i w niebie wszystko funkcjonuje w sposób doskonały, dzięki stanowczemu stosowania Prawa.

Innej drogi dla nas nie ma.

Albo żyjemy według Bożego planu i Jego Prawa, albo owo prawo do życia jest nam odebrane.


Zdaję sobie sprawę z tego, że wielu z nas może nieco nie przypaść do gustu takie postawienie sprawy z powodu naszej niedoskonałości.

Ale po oczyszczeniu będziemy mieli doskonałość i naturalną rzeczą dla nas będzie przestrzeganie Prawa, ponieważ dopiero wtedy będziemy doskonale rozumieli jego wartość.

Dzisiaj musimy widzieć wypadki drogowe, masowe morderstwa zbrodniarzy wojennych, aby zrozumieć, dlaczego Prawo jest takie ważne.

I dlatego Bóg dla naszego zrozumienia te uciski dopuszcza - ku naszemu zrozumieniu.

Nawet dyskusja Ezdrasza a Bogiem za pośrednictwem aniołów jest bardzo pożyteczna, ponieważ Bóg w oczywisty sposób wyjaśnia, dlaczego takie masy ludzi mają i muszą umrzeć.

Ponieważ dla nich nie ma żadnych szans na poszanowanie Prawa i zawsze będą prześladować ludzi uczciwych.

Przeczytałem całą księgę, co prawda po angielsku i język jest jedna nieco archaiczny ale wcale mnie nie dziwi, że Watykan usuną tą księgę w Biblii a podał nam brednie Pawła.

Zwróćmy także uwagę na kilka interesujących informacji, danych Ezdraszowi. Mojżesz otrzymał od Boga polecenie spisania Pięcioksięgu ale Mojżesz napisał o wiele więcej, ale Bóg nie pozwolił mu tego ujawnić.

W Ezdrasza jest napisane że Mojżesz nie umarł ale został zabrany do nieba. I zwróćmy uwagę na to, że w czasie ucisku plagi na ziemi dotkną 33% ludzkości, która zginie z powodu swej niegodziwości. Oczywiście zdecydowana większość z nich to nasienie węża.Ezdrasz także napisał 17 rozdziałów więcej i to NAJPRAWDOPODOBNIEJ w czasach końca zostanie ujawnione, być może przez dwóch świadków. Podobnie dzieła Mojżesza także będą ujawnione.

I jeszcze jedna ciekawa uwaga. Anioł podający proroctwa Ezdraszowi ujawnił, że Daniel nie otrzymał tyle detali, co otrzymuje właśnie Ezdrasz.

I najciekawsza rzecz - podobno księga Barucha jest równie ważna jak Ezdrasza. Przynajmniej opis pod filmem o Ezdraszu tak mówił ale jeszcze jej nie szukałem. Proroctwa dotyczące USA/Babilonu są detaliczne.


Ale aby je zrozumieć trzeba ten tekst DOBRZE przetłumaczyć.


Treścią Apokalipsy Ezdrasza jest wędrówka proroka po zaświatach. Ezdrasz otrzymuje od Boga znaki zwiastujące koniec świata, następnie zstępuje do piekła, gdzie ogląda katusze grzeszników i spotyka Antychrysta. Stamtąd zostaje zabrany do nieba, gdzie spotyka starotestamentowych patriarchów i proroków oraz ewangelistów. W niebie Ezdrasz toczy z Bogiem spór w sprawie swojej śmierci, po czym odmawia modlitwę i umiera[1].

Czytając to nie znalazłem takich opisów. Jest ich kilka wersji i są te księgi numerowane jako 2 lub 4. Coś tutaj wyraźnie nie pasuje! Chyba że to jakoś przegapiłem! affraid


_________________
Ojcze nasz, któryś jest w niebie, Święć się imię twoje, przyjdź Królestwo twoje, bądź wola twoja, jak w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj, i odpuść nam nasze winy, jak i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Albowiem twoje jest Królestwo i moc, i chwała na wieki wieków. Niech się stanie.
----------------------------------------------------------------------------------------------
huberkinky@protonmail.com
http://www.zbawienie.com http://www.proroctwa.com
https://www.youtube.com/thewordwatcher
https://www.youtube.com/HenryKubik
thewordwatcher
thewordwatcher
Admin
Liczba postów : 4551
Join date : 18/03/2015
Skąd : Perth, Australia
http://zbawienie.com

Księgi POZABIBLIJNE - Page 2 Empty Re: Księgi POZABIBLIJNE

on 6th Listopad 2016, 12:05
Właśnie znalazłem po angielsku księgę Barucha 1 i 2-gą i jeżeli religianci są temu przeciwni, oznacza to, że Baruch ujawnia wiele na temat Nefilimów i zarazem nasienia węża.

Jeszcze nie czytałem ale te informacje zawsze były przed nami ukrywane i są ukrywane nadal, a powody są oczywiste.

Poczytam i sie podzielę informacjami. Very Happy

Jest po polsku...

http://www.biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=699

6 rozdziałów. Baruch był pisarzem Jeremiasza!

Jeżeli to autentyk, to raczej trzeba wiedzieć o tym. Very Happy

Uaktualnienie:

.............................................

W tym linku jest jedynie mała część Barucha, 6 rozdziałów. W II części jest 28 czy 29 rozdziałów i jest list do... Słowian czy też do 9.5 plemion za wielkimi rzekami. Trochę przeczytałem i Baruch mówi o losie Judy, o niewoli babilońskiej i o tym, że Bóg 9.5 pokoleń nie zapomniał.

Tak tylko przebiegłem wzrokiem po tej księdze w poszukiwaniu i Nefilimach, ale nie zauważyłem.


Ostatnio zmieniony przez thewordwatcher dnia 6th Listopad 2016, 12:29, w całości zmieniany 1 raz

_________________
Ojcze nasz, któryś jest w niebie, Święć się imię twoje, przyjdź Królestwo twoje, bądź wola twoja, jak w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj, i odpuść nam nasze winy, jak i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Albowiem twoje jest Królestwo i moc, i chwała na wieki wieków. Niech się stanie.
----------------------------------------------------------------------------------------------
huberkinky@protonmail.com
http://www.zbawienie.com http://www.proroctwa.com
https://www.youtube.com/thewordwatcher
https://www.youtube.com/HenryKubik
avatar
Obserwator
Liczba postów : 1311
Join date : 18/03/2015
http://www.obserwatorczasowkonca.wordpress.com

Księgi POZABIBLIJNE - Page 2 Empty Re: Księgi POZABIBLIJNE

on 6th Listopad 2016, 12:20
Baruch był skrybą świątynnym z tego co kojarzę i przyjaźnił się z Jeremiaszem i wspólnie z nim głosił Boże wyroki oraz spisywał działalność Jeremiasza.

Czytałem nieco Ks.Barucha i proroctwa są w niej zgodne!
Kasia
Kasia
Liczba postów : 1213
Join date : 18/03/2015
Skąd : Tarnów

Księgi POZABIBLIJNE - Page 2 Empty Re: Księgi POZABIBLIJNE

on 6th Listopad 2016, 12:54
Sam czwarty rozdział znów daje nam nadzieję i potwierdzenie że Bóg dotrzyma swojego słowa co do swojego ludu.

Jest tego więcej .
Super lektura np.jak na dzisiaj Very Happy

Barucha 4

1 Tą mądrością jest księga przykazań Boga
i Prawo trwające na wieki.
Wszyscy, którzy się go trzymają, żyć będą.
Którzy je zaniedbują, pomrą.
2 Nawróć się, Jakubie, trzymaj się go,
chodź w blasku jego światła!
3 Nie dawaj chwały swojej obcemu
ani innemu narodowi twych przywilejów!
4 Szczęśliwi jesteśmy, o Izraelu,
że znamy to, co się Bogu podoba.
5 Bądź dobrej myśli, narodzie mój,
pamiątko Izraela!
6 Zostaliście zaprzedani poganom,
ale nie na zatracenie,
dlatego zostaliście wydani nieprzyjaciołom,
iż pobudziliście Boga do gniewu.
7 Rozgniewaliście bowiem Stworzyciela swego
ofiarami składanymi złym duchom, a nie Bogu.
8 Zapomnieliście o waszym Żywicielu,
Bogu wiekuistym,
zasmuciliście też Jerozolimę,
która was wychowała.
9 Widziała bowiem przychodzący na was gniew Boży
i rzekła:
"Słuchajcie, sąsiedzi Syjonu,
Bóg zasmucił mnie bardzo,
10 widzę bowiem niewolę moich synów i córek,
jaką im zesłał Przedwieczny.
11 Wyżywiłam ich z radością,
a odesłałam z płaczem i smutkiem.
12 Niech nikt się nie śmieje,
żem wdowa i opuszczona przez wielu.
Zostałam opuszczona z powodu grzechów dzieci moich,
ponieważ wyłamały się spod prawa Bożego.
13 Nie poznały słusznych rozporządzeń Twoich
ani nie kroczyły drogami przykazań Bożych,
ani nie weszły na ścieżki
wychowania w Twojej sprawiedliwości.
14 Przyjdźcie, sąsiedzi Syjonu!
Przypomnijcie sobie niewolę moich synów i córek,
jaką im zesłał Przedwieczny.
15 Sprowadził na nich naród z daleka,
naród bezczelny, obcego języka,
który nie uszanował starca
ani nie ulitował się nad dzieckiem.
16 Uprowadził umiłowanych Wdowy
i pozbawił córek Opuszczoną.
17 Ja zaś jak wam mogę pomóc?
18 Ten, który zesłał na was to zło,
wybawi was z rąk nieprzyjaciół.
19 Idźcie, dzieci, idźcie,
ja zaś sama i opuszczona zostać muszę.
20 Zdjęłam szatę pokoju,
a przyoblekłam się w wór mojej modlitwy
i wołać będę do Przedwiecznego w czasie dni moich.
21 Miejcie ufność, dzieci, wołajcie do Boga,
a wyrwie was z mocy,
z ręki nieprzyjaciół.
22 Ja zaś z ufnością oddałam Przedwiecznemu wybawienie wasze
i rozradował mię Święty miłosierdziem,
jakie okaże wam prędko Przedwieczny, wasz Zbawca.
23 Wysłałam was ze smutkiem i płaczem,
a Bóg odda mi was z radością i weselem na wieki.
24 Jak bowiem teraz sąsiedzi Syjonu widzieli wasze wygnanie,
tak oglądać będą wasze zbawienie, sprawione przez Boga,
które przyjdzie wam z wielką chwałą i okazałością Przedwiecznego.
25 Dzieci, cierpliwie znieście gniew,
jaki Bóg zesłał na was.
Prześladuje cię twój nieprzyjaciel,
ale wnet ujrzysz zagładę jego
i na karku jego staniesz.
26 Moje dzieci pieszczone szły drogami przykrymi,
zostały uprowadzone
jak stado zagrabione przez nieprzyjaciół.
27 Ufajcie, dzieci, wołajcie do Boga,
a Ten, który dopuścił to na was,
będzie pamiętał o was.
28 Jak bowiem błądząc myśleliście o odstąpieniu od Boga,
tak teraz, nawróciwszy się, szukajcie Go dziesięciokrotnie.
29 Albowiem Ten, co zesłał na was to zło,
przywiedzie radość wieczną wraz z wybawieniem waszym".
30 Nie upadaj na duchu, Jeruzalem,
pocieszy cię Ten, który ci nadał imię.
31 Biada tym, którzy cię skrzywdzili
i cieszą się z twego nieszczęścia.
32 Biada tym miastom, którym służą twe dzieci,
biada temu, które przyjęło twych synów.
33 Jak bowiem cieszyło się twoim zniszczeniem
i radowało się twoim upadkiem,
tak będzie zasmucone własnym spustoszeniem.
34 Odbiorę mu radość z wielkiej liczby mieszkańców,
a pycha jego przemieni się w smutek.
35 Albowiem Przedwieczny ześle na nie ogień przez wiele dni
i długi czas złe duchy zamieszkiwać je będą.
36 Jerozolimo, spojrzyj na Wschód
i zobacz radość, która ci przychodzi od Pana.
37 Oto idą synowie twoi, których wysłałaś,
idą, zebrani ze wschodu i zachodu na słowo Świętego,
ciesząc się chwałą Boga.

1 Tą mądrością jest księga przykazań Boga
i Prawo trwające na wieki.
Wszyscy, którzy się go trzymają, żyć będą.
Którzy je zaniedbują, pomrą.
2 Nawróć się, Jakubie, trzymaj się go,
chodź w blasku jego światła!
3 Nie dawaj chwały swojej obcemu
ani innemu narodowi twych przywilejów!
4 Szczęśliwi jesteśmy, o Izraelu,
że znamy to, co się Bogu podoba.
5 Bądź dobrej myśli, narodzie mój,
pamiątko Izraela!
6 Zostaliście zaprzedani poganom,
ale nie na zatracenie,
dlatego zostaliście wydani nieprzyjaciołom,
iż pobudziliście Boga do gniewu.
7 Rozgniewaliście bowiem Stworzyciela swego
ofiarami składanymi złym duchom, a nie Bogu.
8 Zapomnieliście o waszym Żywicielu,
Bogu wiekuistym,
zasmuciliście też Jerozolimę,
która was wychowała.
9 Widziała bowiem przychodzący na was gniew Boży
i rzekła:
"Słuchajcie, sąsiedzi Syjonu,
Bóg zasmucił mnie bardzo,
10 widzę bowiem niewolę moich synów i córek,
jaką im zesłał Przedwieczny.
11 Wyżywiłam ich z radością,
a odesłałam z płaczem i smutkiem.
12 Niech nikt się nie śmieje,
żem wdowa i opuszczona przez wielu.
Zostałam opuszczona z powodu grzechów dzieci moich,
ponieważ wyłamały się spod prawa Bożego.
13 Nie poznały słusznych rozporządzeń Twoich
ani nie kroczyły drogami przykazań Bożych,
ani nie weszły na ścieżki
wychowania w Twojej sprawiedliwości.
14 Przyjdźcie, sąsiedzi Syjonu!
Przypomnijcie sobie niewolę moich synów i córek,
jaką im zesłał Przedwieczny.
15 Sprowadził na nich naród z daleka,
naród bezczelny, obcego języka,
który nie uszanował starca
ani nie ulitował się nad dzieckiem.
16 Uprowadził umiłowanych Wdowy
i pozbawił córek Opuszczoną.
17 Ja zaś jak wam mogę pomóc?
18 Ten, który zesłał na was to zło,
wybawi was z rąk nieprzyjaciół.
19 Idźcie, dzieci, idźcie,
ja zaś sama i opuszczona zostać muszę.
20 Zdjęłam szatę pokoju,
a przyoblekłam się w wór mojej modlitwy
i wołać będę do Przedwiecznego w czasie dni moich.
21 Miejcie ufność, dzieci, wołajcie do Boga,
a wyrwie was z mocy,
z ręki nieprzyjaciół.
22 Ja zaś z ufnością oddałam Przedwiecznemu wybawienie wasze
i rozradował mię Święty miłosierdziem,
jakie okaże wam prędko Przedwieczny, wasz Zbawca.
23 Wysłałam was ze smutkiem i płaczem,
a Bóg odda mi was z radością i weselem na wieki.
24 Jak bowiem teraz sąsiedzi Syjonu widzieli wasze wygnanie,
tak oglądać będą wasze zbawienie, sprawione przez Boga,
które przyjdzie wam z wielką chwałą i okazałością Przedwiecznego.
25 Dzieci, cierpliwie znieście gniew,
jaki Bóg zesłał na was.
Prześladuje cię twój nieprzyjaciel,
ale wnet ujrzysz zagładę jego
i na karku jego staniesz.
26 Moje dzieci pieszczone szły drogami przykrymi,
zostały uprowadzone
jak stado zagrabione przez nieprzyjaciół.
27 Ufajcie, dzieci, wołajcie do Boga,
a Ten, który dopuścił to na was,
będzie pamiętał o was.
28 Jak bowiem błądząc myśleliście o odstąpieniu od Boga,
tak teraz, nawróciwszy się, szukajcie Go dziesięciokrotnie.
29 Albowiem Ten, co zesłał na was to zło,
przywiedzie radość wieczną wraz z wybawieniem waszym".
30 Nie upadaj na duchu, Jeruzalem,
pocieszy cię Ten, który ci nadał imię.
31 Biada tym, którzy cię skrzywdzili
i cieszą się z twego nieszczęścia.
32 Biada tym miastom, którym służą twe dzieci,
biada temu, które przyjęło twych synów.
33 Jak bowiem cieszyło się twoim zniszczeniem
i radowało się twoim upadkiem,
tak będzie zasmucone własnym spustoszeniem.
34 Odbiorę mu radość z wielkiej liczby mieszkańców,
a pycha jego przemieni się w smutek.
35 Albowiem Przedwieczny ześle na nie ogień przez wiele dni
i długi czas złe duchy zamieszkiwać je będą.
36 Jerozolimo, spojrzyj na Wschód
i zobacz radość, która ci przychodzi od Pana.
37 Oto idą synowie twoi, których wysłałaś,
idą, zebrani ze wschodu i zachodu na słowo Świętego,
ciesząc się chwałą Boga.

_________________
"A więc wszystko, cobyście chcieli, aby wam ludzie czynili, to i wy im czyńcie; taki bowiem jest zakon i prorocy"
avatar
Cyryl
Liczba postów : 1422
Join date : 21/03/2015
https://cyryl27.wordpress.com/

Księgi POZABIBLIJNE - Page 2 Empty Re: Księgi POZABIBLIJNE

on 6th Listopad 2016, 13:26
Message reputation : 50% (2 votes)
Problem z księgami Ezdrasza jest taki, że widać jak na dłoni, że wiele z nich zostało najprawdopodobniej sfałszowanych przez nasienie węża. 

Skoro nasienie węża - masoreci - odważyli się sfałszować Septuagintę i powstał Tanach. To nie sądzę aby Ezdrasz wypowiedział słowa w których by podważał sens powstania człowieka.

Zastanówmy się, jak człowiek znający Torę i całą księgę rodzaju - czyli Ezdrasz - mógł wypowiadać takie słowa???


Ezdrasz napisał:"Rozlega się DRAMATYCZNE WOŁANIE EZDRASZA: „O ZIEMIO, COŚ TY WYDAŁA!” Jak inne stworzone rzeczy jesteśmy przecież, wraz z naszym umysłem, tylko prochem. Lepiej byłoby, gdyby ten proch w ogóle się nie narodził, tak iżby i umysł nie został z niego stworzony. A teraz podlegamy z tego powodu męce, „ponieważ giniemy i o tym wiemy” (because we perish and know it) (7,63-64). Niechże więc rodzaj ludzki podniesie LAMENT! Niech lamentują ci wszyscy, co się narodzili! Niech się radują zwierzęta polne i stada, bo lepiej dzieje się z nimi niż z namiOne nie oczekują sądu, nie znają żadnej męki ani zbawienia obiecanego im po śmierci. I cóż to dla nas za pożytek, że zostaniemy zachowani żywi, ale w okrutnej męczarni? Ciążą na nas nieprawości, jesteśmy pełni grzechów i obarczeni przestępstwami. Chyba byłoby lepiej dla nas, gdyby po śmierci nie czekał na nas sąd (7,65-69).

Zauważyliście coś ciekawego???

W tych słowach Ezdrasz sugeruje, że karą za grzech będą po sądzie nieustające męki!!!!

Mamy więc pochodzącą z Babilonu naukę o piekle jako karze za grzechy!!!!

Natomiast karą za grzech jest śmierć.

Inna sprawa czy wypowiadający te słowa człowiek, mówiący o ciążących na ludziach nieprawościach nie wie, że Bóg Ezechielowi jasno powiedział te słowa:


Ezechiel 28 napisał:(3) Jakom żyw - mówi Wszechmocny Pan - że już nie będziecie wypowiadali w Izraelu tego przysłowia.
(4) Oto wszyscy ludzie są moi, zarówno ojciec, jak syn - są moimi. Każdy, kto grzeszy, umrze.
(5) Lecz jeżeli kto jest sprawiedliwy i wykonuje prawo i sprawiedliwość,
(6) Nie je mięsa ofiarnego na górach i nie podnosi oczu ku bałwanom domu izraelskiego, nie hańbi żony swojego bliźniego, nie obcuje z żoną podczas jej nieczystości,
(7) Nie uciska nikogo i dłużnikowi zwraca jego zastaw, nie dopuszcza się gwałtu, udziela chleba głodnemu, a nagiego przyobleka w szatę,
(Cool Nie pożycza na lichwę i nie bierze odsetek, powstrzymuje swoją rękę od złego, w sporach między ludźmi rozsądza zgodnie ze słusznością,
(9) Postępuje według moich przykazań i przestrzega wiernie moich praw: ten jest sprawiedliwy, on też na pewno będzie żył - mówi Wszechmocny Pan.
(10) Lecz jeżeli spłodził syna - rozbójnika, przelewającego krew, który popełnił jeden z tych grzechów -
(11) Chociaż on sam tego wszystkiego nie popełnił - syna, który bierze udział w ucztach ofiarnych na wzgórzach i hańbi żonę swojego bliźniego,
(12) Uciska ubogiego i biednego, dopuszcza się gwałtu, zastawu nie zwraca i podnosi oczy swoje ku bałwanom, popełnia ohydne czyny,
(13) Pożycza na lichwę i bierze odsetki - na pewno nie będzie żył, ponieważ popełnił wszystkie te ohydne czyny. Na pewno poniesie śmierć; jego krew będzie na nim.
(14) A oto, jeżeli spłodzi syna, a ten widzi wszystkie grzechy, które popełnia jego ojciec, i chociaż je widzi, nie popełnia ich,
(15) Nie bierze udziału w ucztach ofiarnych na wzgórzach i nie podnosi swoich oczu ku bałwanom domu izraelskiego, żony swojego bliźniego nie hańbi,
(16) Nikogo nie uciska, nie bierze zastawu i nie dopuszcza się gwałtu, głodnemu udziela swojego chleba, a nagiego przyobleka w szatę,
(17) Powstrzymuje swoją rękę od złego, nie pożycza na lichwę i nie bierze odsetek, przestrzega moich praw, postępuje według moich przykazań - ten nie umrze za winę swojego ojca, na pewno będzie żył.
(18) A że jego ojciec popełnił gwałt, dopuszczał się rabunku, nad swoim współbratem czynił pośród swojego ludu to, co nie jest dobre, więc umrze za swoją winę.
(19) Lecz wy mówicie: Dlaczego syn nie ponosi kary za winę ojca? Wszak syn wypełniał prawo i czynił sprawiedliwość, przestrzegał wszystkich moich przykazań i wypełniał je, więc na pewno będzie żył.
(20) Człowiek, który grzeszy, umrze. Syn nie poniesie kary za winę ojca ani ojciec nie poniesie kary za winę syna. Sprawiedliwość będzie zaliczona sprawiedliwemu, a bezbożność spadnie na bezbożnego.
(21) Lecz gdy bezbożny odwróci się od wszystkich swoich grzechów, które popełnił, i będzie przestrzegał wszystkich moich przykazań, i będzie wykonywał prawo i sprawiedliwość, na pewno będzie żył, nie umrze.
(22) Nie będzie mu się przypominać żadnych jego przestępstw, które popełnił, będzie żył przez sprawiedliwość, którą się kierował.
(23) Czy rzeczywiście mam upodobanie w śmierci bezbożnego - mówi Wszechmocny Pan - a nie raczej w tym, by się odwrócił od swoich dróg i żył?
(24) A gdy sprawiedliwy odwróci się od swojej sprawiedliwości i popełnia bezprawie, i czyni wszystkie te ohydne rzeczy, których dopuszcza się bezbożny, czy ma żyć? Nie będzie mu się przypominało tych wszystkich sprawiedliwych czynów, które spełnił; z powodu niewierności, której się dopuścił, i z powodu swojego grzechu, który popełnił, umrze!
(25) A wy mówicie: Nie jest słuszne postępowanie Pana. Słuchajcie więc, domu izraelski! Alboż moje postępowanie nie jest słuszne? Czy nie raczej wasze postępowanie jest niesłuszne?
(26) Gdy sprawiedliwy odwraca się od swojej sprawiedliwości i popełnia bezprawie, umrze; z powodu swojego bezprawia, które popełnił, umrze.
(27) A gdy bezbożny odwróci się od swojej bezbożności, której się dopuszczał, spełnia prawo i czyni sprawiedliwość, zachowa przy życiu swoją duszę.
(28) Spostrzegł się i odwrócił od wszystkich swoich przestępstw, które popełnił; na pewno więc będzie żył, nie umrze. 


Prosty i jasny przekaz jaki Bóg dał Ezechielowi dla grzeszników. 

Jeśli człowiek odwróci się od swoich grzechów i zacznie wypełniać prawo to Bóg natychmiast zapomni mu jego winy.

Kasia napisał:
"Istnieje hipoteza, że ktoś świadomie pociął dwunastowieczną księgę, ale dlaczego? "

Problem jest jeszcze głębszy. 

Jak w swoje ręce dostali teksty Ezdrasza masoreci to mogli nieźle te księgi sfałszować.

Zobaczmy Apokalipsę Ezdrasza:


Wróg Kozłów napisał:Treścią Apokalipsy Ezdrasza jest wędrówka proroka po zaświatach. Ezdrasz otrzymuje od Boga znaki zwiastujące koniec świata, następnie zstępuje do piekła, gdzie ogląda katusze grzeszników i spotyka Antychrysta. Stamtąd zostaje zabrany do nieba, gdzie spotyka starotestamentowych patriarchów i proroków oraz ewangelistów. 

Znowu mamy doktrynę Babilońskiego piekła i doktrynę zaświatów.

Spotyka tam ewangelistów ale jakich??? Czy są tam też Łukasz i Marek???
avatar
Cyryl
Liczba postów : 1422
Join date : 21/03/2015
https://cyryl27.wordpress.com/

Księgi POZABIBLIJNE - Page 2 Empty Re: Księgi POZABIBLIJNE

on 6th Listopad 2016, 14:01
Message reputation : 100% (1 vote)
Zastanówmy się jeszcze raz. Które z ksiąg przypisywanych Ezdraszowi są jego autorstwa a które to fałszywki???


wikipedia napisał:Wizja Ezdrasza – jeden z licznych chrześcijańskich  utworów apokryficznych  przekazanych pod imieniem Ezdrasza . Zachowany łaciński  tekst datowany jest na okres między IV  a VI wiekiem , podejrzewa się jednak iż może on stanowić przeróbkę wcześniejszego utworu judeochrześcijańskiego  z II/III wieku[1] .
Wizja Ezdrasza zawiera opis wędrówki proroka w towarzystwie siedmiu aniołów po otchłaniach piekielnych, gdzie ogląda on męki potępionych. Z piekła zostaje zabrany przed oblicze Boga, którego prosi o zmiłowanie nad ludźmi. Następnie otrzymuje od niego wizję nadejścia Antychrysta  i targuje się z aniołami o swoją duszę. Opowieści zawarte w Wizji Ezdrasza wywarły wpływ na literaturę średniowieczną, zwłaszcza XII-wieczną Wizję Alberyka oraz Boską komedię
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wizja_Ezdrasza


Zacytuje te słowa:


prorctwaesdrasz napisał:
62: I odpowiedział i rzekł: "O ziemio, co ty wyprowadzeni, jeśli umysł składa się z
Pył jak inne rzeczy stworzone!
63: Dla byłoby lepiej, gdyby sam kurz nie urodziła, więc, że umysł może
nie zostały wykonane z niego.
64: Ale teraz umysł rośnie wraz z nami, a zatem jesteśmy dręczeni, bo giniemy i
znać to.
65: Niech rasy ludzkiej lament, ale niech zwierzęta polne chętnie; niech wszyscy, którzy zostali
urodzony lament, ale niech czworonożne zwierzęta i stada radujcie się!
66: Bo to jest dużo lepiej z nimi niż z nami; bo nie szukać wyroku, ani nie
wiedzą o wszelkich mąk lub zbawienie obiecane im po śmierci.
67: Cóż bowiem za korzyść nam, że zostaną zachowane przy życiu, ale okrutnie cierpieć katusze?
68: Dla wszystkich, którzy są zaangażowani w ur winy, i są pełne grzechów i obciążeni
o wykroczenia.
69: A jeśli my nie przyjść do sądu po śmierci, być może byłoby lepiej
dla nas."

http://proroctwa.com/2Esdras.htm


Zastanówmy się o czym w tym tekście jest mowa???

Czy o tym, że karą za grzech jest podczas Sądu Ostatecznego śmierć druga, czyli śmierć ciała i duszy człowieka w jeziorze ognia???

Nie tutaj jest mowa o tym, że podczas Sadu Ostatecznego dla grzeszników będą nieustające i wieczne męki po śmierci!!!!

http://www.zbawienie.com/pieklo.htm
http://www.zbawienie.com/pieklo2.htm

Tymczasem karą za grzech jest śmierć i to u ludzi jak i u aniołów.

Zastanówmy się dlaczego w tych słowach przypisanych Ezdraszowi mówi się, że lepiej by było aby człowiek nigdy nie powstał oraz, że w lepszej sytuacji są zwierzęta???


Ponieważ w tych słowach jest mowa, że grzesznicy nie zginą ale będą cierpieć w nieskończoność w piekle.

Tymczasem kara wiecznych mąk godzi w reputację Boga. Oto jaki jest Bóg:


Wyjść 20 napisał:(5) Nie będziesz się im kłaniał i nie będziesz im służył, gdyż Ja, Pan, Bóg twój, jestem Bogiem zazdrosnym, który karze winę ojców na synach do trzeciego i czwartego pokolenia tych, którzy mnie nienawidzą,
(6) A okazuję łaskę do tysiącznego pokolenia tym, którzy mnie miłują i przestrzegają moich przykazań.


Bóg gniewa się krótko a zatem kary jakie daje są potężne ale krótki. Natomiast Bóg jest chętny do długiego nagradzania.

A zatem dla grzeszników jest szybka ale bolesna kara śmierci długiej zaś dla posłusznych jego woli istot czeka życie wieczne z wieloma nagrodami.

Napisze tak, za dziecka jak mi wpajano w kościele doktrynę piekła to rzeczywiście myślałem, że lepiej by mi było się nie narodzić niż po śmierci miałbym cierpieć nieskończone męki. A potem no cóż odeszłam od Boga z powodu doktryny o piekle. 

Natomiast mój powrót do Boga był spowodowany artykułem Henryka który udowodnił, że Bóg nie ma nic do czynienia z piekłem.
avatar
Edwedere
Liczba postów : 211
Join date : 21/03/2015

Księgi POZABIBLIJNE - Page 2 Empty Re: Księgi POZABIBLIJNE

on 6th Listopad 2016, 14:26
Jest ciężka sprawa z tymi księgami , Nie powinniśmy tutaj spierać się o to Czy księga jest prawdziwa czy nie , każdy powinien to przeczytać i potem wnioskować. Wczoraj dużo myślałem na temat zbiorów Mądrości Midraszy - Owszem jest kilka nie pokojących tam fragmentów ale większość to potępianie bałbochwalstwa , mowa o prawie Bożym i wzywanie do przestrzegania go. Rozumiem bo ja sam boje się i obawiam żeby nawet nie przeszedł tu kawałek Kłamstwa i Fałszu ale czy może ten wysyp ksiąg to nie jest plan Pana ?? Henryk dobrze napisał że czytając te rzeczy nagle poznaje się Pana Zastępów bardziej , i wiele rzeczy zaczyna się rozumieć , sprubuje przygotować kilka fragmentów wg mnie ważnych i podziele się z wami przemyśleniami. P.s Nie chcę się kłucić i na siłe swoje zdanie przekazywać po prostu według mnie może w tym być dla nas wiele mądrych rzeczy pochodzących od Ojca w Niebie oczywiście trzeba być ostrożnym i uważać
Iraeneus
Iraeneus
Liczba postów : 585
Join date : 16/03/2016
Skąd : Lubelskie

Księgi POZABIBLIJNE - Page 2 Empty Re: Księgi POZABIBLIJNE

on 6th Listopad 2016, 16:22
Dla mnie w tym wszystkim, przy przestrzeganiu prawa Bożego, jest problem grzechu który ja osobiście mogę popełnić lub popełniam.

Kiedyś nawet założyłem posta jak sobie radzić z grzechem.

Nie wiem czy mnie zrozumiecie. Jest u nas dużo podejmowane grzech innych, kara, śmierć itp.

Nie wiem jak zacząć... wiem doskonale że grzeszę ( znając prawdę o 10 przykazaniach Bożych itp.) ale nie jestem wstanie zaprzestać.

Oczywiście wiele mi się udało, nie jem wieprzowiny, staram się przestrzegać sabatu, odrzuciłem w sercu i na zewnątrz wszelkie bałwochwalstwo i inne... ale i tak popełniam w tym życiu grzechy Sad .

Sytuacja tych grzechów może być różnoraka. Są to np przywiązania, zniewolenia z których trudno wyjść. Przypomina to sytuację narkomana który po pewnym czasie wie że jest źle ale dla tych kilkunastu sekund ekstazy kolejny raz bierze.

Po drugie system otwartych więzień który np każe nam pracować w niedzielę, wzajemny wyzysk pracownik-pracodawca itp.

W końcu nasza po prostu nasza słaba wola?? jak to nazwać ?? po prostu trwasz, walczysz ale w końcu ulegasz i grzeszysz.

Dla mnie jest to prawdziwa męczarnia. Chcieć, móc a jednak nie móc. Nie wiem czy mnie rozumiecie???

Po prostu mam głęboko dość tego systemu, który wymusza, daje pokusę do grzechu.

Często jak zgrzeszę to zaraz z ufnością proszę Boga o wybaczenie, mam głęboką ufność i wiecie co .... jestem wtedy prze szczęśliwy ale ... to właśnie ma zaraz miejsce po grzechu. To jest katusza, życie na tym świecie mając głęboką świadomość i wiedzę na temat przyszłego Królestwa Bożego.CDN. ...

_________________
Mt 22:37-39 Będziesz miłował Pana, Boga swego, z całego serca swego i z całej duszy swojej, i z całej myśli swojej. To jest największe i pierwsze przykazanie. A drugie podobne temu: Będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego.
Liksar
Liksar
Liczba postów : 1409
Join date : 03/12/2015
Age : 24
Skąd : Białystok
https://liksar.wordpress.com/

Księgi POZABIBLIJNE - Page 2 Empty Re: Księgi POZABIBLIJNE

on 6th Listopad 2016, 17:17
Message reputation : 100% (3 votes)
Pamiętaj Iraenus , że żyjemy w niewoli nie mamy szans na 100% przestrzeganie Prawa Bozego, dlaczego ?

Bo jest to przecież Nasza kara za grzechy przodków i dalej ciążąca klątwa !

Można to przyrównać to do uprawy roślin.

Aby roślina prawidłowo się rozwijała, potrzebuje odpowiednich warunków. ( Królestwo Boże )

Wtedy prawidłowo się rozwija i rośnie ( uczynki etc)

Jeśli roślina nie ma odpowiednich warunków, rośnie powoli , jest wątła i słaba.

Brak nam nawozu aby rosnąć... czyli Boga i jego Królestwa.

Dlatego Bóg nazywa nas kośćmi , które dopiero gdy wróci znów zarosną ścięgna i pokryje ciało . Very Happy

Ja też nienawidzę tego że nie mogę wielu rzeczy przestrzegać, dodatkowo mieszkam z rodzicami katolikami więc mam jeszcze większy rodzaj Niewoli od Ciebie Bracie, do dziś Moi właśni Rodzice nie wiedzą o tym że nie jestem katolikiem , że udzielam się w takim miejscu i piszę artykuły.

Przy najbliższej rodzinie nie mogę być w 100% SOBĄ. A w niedzielę zamiast do kościoła idę na spacer, bo jakbym ruszył ten problem w domu wylądowałbym zapewnie w kościele u egzorcysty alb coś w tym stylu, a pewnie i sprawdzenie byłoby skąd mam takie mądrości czyli forum etc etc... to jest dopiero Brzemię,

to są kochani ludzie, bo to moja rodzina, ale wiem ,że to jeszcze nie ich czas. I jest to poniekąd próba Boga który w ten sposób i Nas kształtuje . Czasami przez to na nich się gniewam, ale wiem , że to kwestia czasu jak Bóg im otworzy oczy i innym.

To każdego dnia boli, że tak naprawdę z Naszego otoczenia nikt nie zna Nas w 100 %. Jeśli ma się kochaną żonę która rozumie te rzeczy tak jak My, jest łatwiej.. gorzej jak nawet nasza kochana połówka tego nie rozumie. To wszystko jest właśnie karą, ale i próbą charakteru, która powoli Nas kształtuje i naszą silna wolę. Tak jak dzwiga się ciężary aby móc podnosić coraz więcej i być silniejszym, tak nasza codzienna niewola i jej kajdany robią z nas coraz silniejszych ludzi. W Królestwie takim jak Nam przestrzeganie Praw Bożych będzie jak oddychanie, po prostu naturalne .

Teraz tez zacząłem studia, a Sam wiesz jak wyglądają studia i co najbardziej się na nich liczy %%%, to Wszystko nie jest łatwe. Ale nagroda za to będzie wielka !

Codziennie musimy patrzeć na ten cały syf świata Szatana, ale po to aby gdy przyjdzie Królestwo Ojca.

Docenić je i nigdy nawet nie pomyśleć o małym grzechu.

_________________
Nawróćcie się, synowie izraelscy, do tego, od którego tak bardzo się oddaliliście! Izajasza 31:6

https://liksar.wordpress.com/
Kasia
Kasia
Liczba postów : 1213
Join date : 18/03/2015
Skąd : Tarnów

Księgi POZABIBLIJNE - Page 2 Empty Re: Księgi POZABIBLIJNE

on 6th Listopad 2016, 18:42
Liksar napisał:

to są kochani ludzie, bo to moja rodzina, ale wiem ,że to jeszcze nie ich czas. I jest to poniekąd próba Boga który w ten sposób i Nas kształtuje . Czasami przez to na nich się gniewam, ale wiem , że to kwestia czasu jak Bóg im otworzy oczy i innym.

]


Uwielbiam czytać tego typu posty bo wychodzą prosto z wnętrza człowieka a nie z encyklopedi.Very Happy

Niektórzy z naszych rodziców nie mieli okazji na otwarcie oczów  i z jakichś względów  wiadomych tylko Bogu zostali w nieświadomości zabrani wcześniej.

Jednak ci ludzie katolicy ,żyjący czy już nie zasłużyli sobie na to czymś szczególnym by po troszce ich potomkowie zostali obdarowani błogosławieństwem.

Otwieranie oczów na prawdę jest wielkim darem od Boga i jeżeli ktoś bardziej zasłużył na to niż my to czy nie są właściwie nimi ci którzy sami idąc przez życie "w ciemności "wychowali nas na ludzi godnych w oczach Boga by zwrócił na nas SWE OBLICZE i w ten sposób ukazując prawdę nam blogoslawiľ.

_________________
"A więc wszystko, cobyście chcieli, aby wam ludzie czynili, to i wy im czyńcie; taki bowiem jest zakon i prorocy"
avatar
Wróg Kozłów
Liczba postów : 156
Join date : 28/09/2016

Księgi POZABIBLIJNE - Page 2 Empty Re: Księgi POZABIBLIJNE

on 7th Listopad 2016, 01:10
Message reputation : 100% (1 vote)
W sprawie "Ezdrasza" w 100% zgadzam się z Cyrylem.

Przedstawiliśmy swoje (bardzo poważne) wątpliwości co do tych ksiąg.

Przypominam, że niedawno Liksar użył bardzo trafnego porównania z trutką na szczury: ile jest procent trucizny w całym opakowaniu trutki.

W związku z tym mam proste pytanie:

CO NOWEGO (O CZYM DO TEJ PORY NIE WIEDZIELIŚMY) dowiedzieliśmy się z tych ksiąg?

Bo jeśli nic, to stanowią one wyłącznie zagrożenie zwiedzeniem!

Należy cały czas mieć na uwadze, że spisane były one co najmniej 500 lat po śmierci Ezdrasza!
avatar
Obserwator
Liczba postów : 1311
Join date : 18/03/2015
http://www.obserwatorczasowkonca.wordpress.com

Księgi POZABIBLIJNE - Page 2 Empty Re: Księgi POZABIBLIJNE

on 7th Listopad 2016, 07:20
Notki od Nathaniela...

Kolejna porcja informacji (krótkich)
Chciałbym podzielić się owymi informacjami o 4 Księdze Ezdrasza.

Pamięta ktoś Tekle która ponoć towarzyszyła Pawłowi ?
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Awi%C4%99ta_Tekla

https://satanizm.wordpress.com/2013/10/04/rywale-jezusa/
Oczywiście strona jest wyraźnie wroga Bogu.

• Gnostycka Sofia (czyli Mądrość) oraz postać Isis, Semiramidy, Astarte wykreowała postać krulowej njebijos.

• ‘’ To właśnie Szymon miał być inkarnacją tego Boga, ale nie jedyną. W doktrynie symonian pojawiała się już pewna forma Trójcy świętej – jako Ojciec miał on objawić się Izraelowi na Synaju, jako Syn-Jezus miał nauczać w Palestynie i udać ukrzyżowanie (już tu pojawia się typowo gnostycki motyw śmierci Chrystusa jako ułudy), zaś jako Duch miał nauczać w innych krajach. Jednakże – nie jest wykluczone, że nauka ta pojawiła się u szymonian później, wraz z krystalizowaniem się idei Trójcy w ortodoksji chrześcijańskiej.’’

• ‘’ Helena, sydońska prostytutka, została przez Szymona wykupiona z domu publicznego i podróżowała razem z nim, będąc otaczaną czcią Sofią u boku Boga, który ją odnalazł i zbawił. Para ta stała się archetypiczną syzygią „heretyka i nierządnicy”, jako głównych form działalności diabelskiej. Późniejszym powtórzeniem tego schematu stał się czarownik Faust i upadła Małgorzata z „Fausta” Goethego.’’

Być może Tekla i Helena to sama osoba?

Rzym na pewno ukrywał setki takich czarowników, a nawet niektórych (wielu) wybielał ze śniętych na świętych, a jak wiemy jedynie Bóg jest święty przez duże ‘’Ś’’.

Wikipedia o "Ludach Morza"
Od dłuższego czasu ponawiane są próby identyfikacji znanych z inskrypcji egipskich plemion z późniejszymi nazwami nacji zamieszkujących obszar basenu Morza Śródziemnego. I tak Szardana utożsamiane jest z Sardami (Sardynia), Teresz z Tyrsenami (czyli greckim określeniem Etrusków), a Szekelsz ze znanymi z Sycylii Sykulami (Sikelami)). Jednak ze względu na to, iż głównym kryterium jest wyłącznie podobieństwo brzmienia, mają one charakter czysto hipotetyczny[4].
Na tej podstawie powstał jednak domysł, że niektóre z Ludów Morza wyruszyły na zachód po przegranej z Egipcjanami walce[14].

Etruskowie to niekoniecznie muszą być Eto Ruski a mieszanina Tirasa albo Togarma oraz Gada i Manassesa i Rubena (tak stawiam).

Jak wielu wie Isus Christos nie urodził się 1r. n.e. ale datuje się na 7-4 r. p.n.e. tylko jakim? Według Wikipedii to 17 Kwietnia
https://pl.wikipedia.org/wiki/6_p.n.e.
...a to nawet ciekawe chociaż osobiście stawiam na Wrzesień.

Herod Edomita umarł 4 roku p.n.e. czyli dwa lata przed Chrystusem co jest logiczne.

Cesarz Tyberiusz ‘’zmarł’’ w roku 37. i w tym samym czasie Piłata odwołano od stanowiska. Przypadek? Nie sądzę!
Wikipedia i inne źródła są niezwykle wrogie wobec Piłata i Ewangelii Nikodema (nazywając je fałszerstwem bez dowodów, a to dlatego że zostało to dzieło napisane po Grecku a nie po Judeo-Aramejsku.)

Kościół Koptyjski, Prawosławny I Etiopski mają więcej do czynienia z Septuagintą.

• Chyba byłem początkowo na dobrym tropie co do 4 Ezdrasza. Pomimo szacunku dla prawa:

4 Ezdrasza 7: 27 A wszelki który wybawion iest z przerzeczonego złego, ten ogląda dziwy moie. 28 Bo się okaże syn mój IEZUS z tymi którzy są z nim, y będą się weselić którzy pozostali przez cztérysta lat. 29 Y będźie po tych lećiech, y umrze syn móy CHRISTUS, y wszyscy ludzie którzy dech maią:

Czyli dzieło powstało po Chrystusie i faktycznie autorami mogli być faryzeusze albo inna frakcja działająca w owych czasach. To wyjaśnia dlaczego nie była w Septuagincie, bo nie istaniała!.

Po angielsku:
4 Esd 7:28 For my son Jesus shall be revealed with those that be with him, and they that remain shall rejoice within four hundred years. 29 After these years shall my son Christ die, and all men that have life. 30 And the world shall be turned into the old silence seven days, like as in the former judgments: so that no man shall remain.

Znalazłem po Angielsku 4 Księgi Barucha i 4 Ezdrasza,

Pozdrawiam W Bogu Izraela!
avatar
Obserwator
Liczba postów : 1311
Join date : 18/03/2015
http://www.obserwatorczasowkonca.wordpress.com

Księgi POZABIBLIJNE - Page 2 Empty Re: Księgi POZABIBLIJNE

on 7th Listopad 2016, 07:40
...i jeszcze to...


3 Ezdrasza jak dla można dodać do BM, ale w 4 jest wiele nieścisłości pomimo wyraźnych podobieństw wypowiedzi tak jak w innych księgach prorockich.

Aktualnie próbuje poprawić 4 Ezdrasza w wersji Wujka w oparciu o KJV i translator, amatorsko.

https://pl.wikisource.org/wiki/Biblia_Wujka_(wyd._1839-40)/Ksi%C4%99gi_Czwarte_Esdraszowe

https://pl.wikisource.org/wiki/Biblia_Wujka_(wyd._1839-40)/Ksi%C4%99gi_Trzecie_Esdraszowe

Próbka 1 Rozdziału

4 Ezd:

(1) Druga księga Ezdrasza proroka, syna Sarei, syna Azarei, syna Helciasza, syna Sadaniasza, syna Sadoch, syna Achitob,
(2) Syna Achiasza, syna Phinees, syna Heli, syna Ameriasza, syna Asiel, syna Marimoth, syna Arna, syna Oziaszowego, syna Borith, syna Abisei, syna Phinees, syna Eleazar,
(3) Syna Aarona z pokolenia Lewiego, który był w niewoli w Ziemi Medyjskiej, w za panowania Artakserksesa króla Perskiego.
(4) I stało się słowo Pańskie do mnie, mówiąc:
(5) Idź, a opowiedz ludowi memu złości ich: a synom ich, nieprawości których się przeciwko mnie dopuszczali, aby opowiadali synom synów:
(6) Bo grzechy swych ojców ich rozmnożyły się w nich. Bo zapomnieli mnie, i ofiarowali cudzym Bogom.
(7) Nie jestem nawet ten, który ich wyprowadził z ziemi egipskiej, z domu niewoli? A oni drażnili mię, i wzgardzili rady moje.
(Cool A ty otrząśnij włosy głowy twojej, i oddaj na nie wszystko złe na nich: bo nie byli posłuszni zakonu memu, ale jest to naród buntownicy
(9) Jak długo będę ich zaniechać, do którym tak wielkie dobrodziejstwo pokazał?
(10) Wytraciłem dla nich wiele królów: poraziłem Faraona i z sługami jego, i wszystkie wojsko jego.
(11) Wszystkie narody wygubiłem przed nimi, a na wschodzie ludzi z dwóch ziemi, lud Tyru i Sydonu rozproszyłem, i pozabijałem wszystkich swoich wrogów.
(12) A ty mów do nich, mówiąc: Tak mówi Pan:
(13) Zaprowadziłem was przez morze i na początku dałem wam duże i bezpieczne przejście; Dałem wam Mojżesz dla lidera i Aarona kapłana.
(14) Dałem wam światło w słupie ognia i wielkie cuda mają czyniłem między wami; Wyście mnie jeszcze nie zapomnieli, mówi Pan.
(15) Tak mówi Wszechmocny Pan, przepiórki były jako dowód dla ciebie; Dałem ci namioty dla zabezpieczenia: mimo szemraliście tam,
(16) I nie triumfował w moim imieniu do niszczenia swoich wrogów, ale jeszcze i dotąd szemrali
(17) Gdzie są korzyści, które zrobiłem dla ciebie? gdyście byli głodni i spragnieni na pustyni, nie wy wołajcie mnie
(18) Mówiąc: Czemuś wyprowadził nas na tę pustynię, aby nas zabić? Lepiej bowiem byłoby dla nas, aby służyli Egipcjanom, niż umierać na tej pustyni.
(19) Użaliłem się nad wzdychaniem waszym i dałem wam mannę do jedzenia; tak jedliście chleb anielski.
(20) Gdy byliście spragnieni, nie mogę rozszczepiać skałę i wypłynęły wody do wypełnienia? na ciepło przejechałem cię z liści drzew.
(21) I rozdzieliłem między wami owocnej ziemię, I wypędziłem Kananejczyków, Peryzyjczyków i Filistynów, przed wami, co mam jeszcze zrobić więcej dla ciebie? mówi Pan.
(22) Tak mówi Wszechmocny Pan, gdy byliście na pustyni, w rzece Amorytów, byliście spragnieni, a zbluźniliście moje imię,
(23) Nie przepuściłem na was ognia za bluźnierstwa: ale włożywszy drzewo w wodę, uczyniłem rzekę słodką.
(24) Co mam zrobić tobie Jakubie? ty, Judo, nie chciałeś mnie słuchać: Przeniosę się do innych narodów, i do tych, dam moje imię, aby mogli oni przestrzegać moich ustaw.
(24) Cóż uczynić mam, Jakubie? Niechciałem słuchać Judo. Przeniosę się do innych narodów, i dam im imię moje, aby strzegli praw moich.
(25) Ponieważ mnie opuścili, i ja was opuszczę. Gdy mnie będziecie prosić o miłosierdzie, nie zmiłuję się.
(26) Gdy będziecie wzywać do mnie, ja nie wysłucham was. Albowiem ręce wasze i nogi są skore do mężobójstwa
(27) Nie wyście mię opuścili, ale sami siebie, mówi Pan.
(28) To mówi Pan wszechmocny: Ja was nie prosiłem jako ojciec synów, i jako matka córek, i jako matka dzieci swoich,
(28) Tak mówi Wszechmocny Pan, nie modlił się was jak ojciec z synami, jako matka jej córki, a opiekunka jej młodych dzieci
(29) Abyście byli ludem moim, a Ja będę waszym Bogiem; abyście byli moje dzieci, a ja powinienem być waszym ojcem?
(30) Zebrałem was razem, jak ptak swe pisklęta zbiera pod skrzydła. A teraz cóż z wami czynić mam? Odrzucę was od oblicza mego.
(31) Gdy mi ofiarę przyniesiecie, odwrócę od was oblicze moje. Bo dni święte wasze, i nowie księżyców, i obrzezania odrzuciłem.
(32) Ja posyłałem do was sługi moje proroków, których pojmaliście i pozabijaliście, i ciała ich rozszarpali: których krew szukać będę, mówi Pan.
(33) To mówi Pan wszechmocny: Dom wasz spustoszony jest: rozproszę was jako wiatr plewy,
(34) A synowie waszy potomstwa mieć nie będą, bo zaniedbali przykazania moje, a co złe jest przede mną czynili.
(35) Podam domy wasze ludowi przychodzącemu, którzy mnie nie usłyszawszy wierzą: którym cudów nie pokazałem, uczynią com przykazał.
(36) Proroków nie widzieli będą wspominać nieprawości swoje.
(37) Oświadczam ludu przychodzącego łaskę, którego się dzieci weselą radością, choć mię oczyma cielesnymi nie widzą, ale duchem wierzą com powiedział.
(38) A teraz bracie obacz co za chwała: a oglądaj lud przychodzący od wschodu słońca,
(39) Któremu dam księstwo Abrahama, Izaaka, i Jakuba, i Ozeasza, i Amosa, i Micheasza, i Joela, i Abdiasza, i Jonasza,
(40) I Nahuma, i Habakuka, Sofoniasza, Aggeusza, Zachariasza, i Malachiasza, którego i aniołem Pańskim nazywano.

Nadchodzi chyba czas sądny dla owych ksiąg.

Kto by kiedyś oskarżał Pawła, Łukasza czy Marka o fałszowanie wizerunku Boga Ojca i Syna Bożego???

Jakby co zostały do sprawdzenia jeszcze: Księga Jubileuszów, Listy Piłata, Wniebowzięcie Mojżesza, Pasterz Hermasa, 3 Księgi Barucha i Słowiańska Ks. Henocha...

Septuaginta Popowskiego to jedyne polskie źródło dla niektórych ksiąg jak: Psalmy Salomona czy Księga Pieśni.

Najważniejsze że mamy podstawę czyli fundamentalne słowa Boga jako nasz kierunkowskaz!

Nieważne czy mówimy Pan Zastępów, Wiekuisty czy Wszechmocny. Ważne jest branie Bożej odtrutki od szkodliwych działań religii. Każda religia jest sektą i każda sekta jest religią, nie powinniśmy jednak ludzi oceniać.

Manassesa 1:(15) A ja będę Cię zawsze wysławiał przez wszystkie dni mojego życia. Ciebie opiewa cała potęga niebios, bo Tobie należy się chwale na wieki. Niech tak się stanie.
avatar
Wróg Kozłów
Liczba postów : 156
Join date : 28/09/2016

Księgi POZABIBLIJNE - Page 2 Empty Re: Księgi POZABIBLIJNE

on 7th Listopad 2016, 10:18
Kolejny świetny post Nathaniela.

Może mógłby tu pisać bez pośrednictwa Kamila? Widać, że ma wiedzę i opiera się na wielu źródłach.

"Być może Tekla i Helena to sama osoba?"

Odniosę się do Tekli, bo sam przedstawiłem hipotezę (nie moją, tylko już dawno istniejącą), że Paweł to Szymon Mag.
Jeśli Tekla to Helena to byłby to kolejny "kamyk" do tej hipotezy.

Spójrzmy kto szczególnym uwielbieniem otacza Teklę:

JASNOGÓRSKI ZAKON OD "CZARNEJ MADONNY"!

http://powolania.paulini.pl/83,Sw--Tekla

"Miasto Ikonium w Listrze odwiedzili św. Paweł i św. Barnaba podczas kolejnej podróży misyjnej. Młoda dziewczyna słuchając ich nauki postanowiła stać się uczennicą Chrystusa, odsuwając równocześnie rękę swego narzeczonego".

"Sytuacja ta doprowadziła do tego, że sam Paweł został oskarżony jako główny winowajca całego zajścia i osadzony w więzieniu. Tekli udało się przekupić strażników, którzy umożliwili jej dotarcie do Apostoła, od którego mogła dowiedzieć się jeszcze więcej o Jezusie z Nazaretu. Nazajutrz przyprowadzono Pawła do władz miasta, po czym skazano go na chłostę i wygnanie. Tekla, która stała się gorliwą chrześcijanką rozgłaszała naukę o Jezusie pośród okolicznej ludności".

"kiedy wszyscy się rozbiegli, ona sama wymknęła się z miasta i po pewnym czasie dołączyła do apostołów Pawła i Barnaby i z nimi udała się do Antiochii".

I jeszcze jedna ważna informacja od Paulinów

Potocznie mówi się "Paulini", a okazuje się, że nazwa Zakonu brzmi: Zakon Świętego Pawła Pierwszego Pustelnika.

"Jak rozpoznać z jakim zakonem mamy do czynienia?

Rodzaj wspólnoty życia konsekrowanego najłatwiej poznać po jego oficjalnej nazwie łacińskiej. W przypadku zakonów nazwa ta będzie się zaczynać od słowa „ordo” czyli po prostu „zakon”. Od tych nazw tworzy się skróty umieszczane np. przy nazwisku zakonnika dla określenia z jakiego zakonu pochodzi. A zatem jeśli pierwszą literą tego skrótu jest „o” mamy do czynienia z zakonem.
Kilka przykładów: OCSO - trapiści (Ordo Cisterciensis Strictioris Observantiae - Zakon Cystersów Ściślejszej Obserwancji), OFM - franciszkanie (Ordo Fratrum Minorum - Zakon Braci Mniejszych), OP - dominikanie (Ordo Praedicatorum - Zakon Kaznodziejski), OSB - benedyktyni (Ordo Sancti Benedicti - Zakon Świętego Benedykta), OSA - augustianie (Ordo Sancti Augustini - zakon Świętego Augustyna), OFMCap. - kapucyni (Ordo Fratrum Minorum Capuccinorum - Zakon Braci Mniejszych Kapucynów), no w wreszcie - OSPPE - paulini (Ordo Sancti Pauli Primi Eremitae - Zakon Świętego Pawła Pierwszego Pustelnika)".

http://powolania.paulini.pl/307,Jakim-zakonem-sa-paulini-
thewordwatcher
thewordwatcher
Admin
Liczba postów : 4551
Join date : 18/03/2015
Skąd : Perth, Australia
http://zbawienie.com

Księgi POZABIBLIJNE - Page 2 Empty Re: Księgi POZABIBLIJNE

on 7th Listopad 2016, 14:16
Z tego co widzę, to nikt nie znalazł po polsku 2 (4) księgi Ezdrasza.

Sprawdźcie wartość tych proroctw, które przetłumaczyłem i podałem w tym linku...

https://zbawienie.forumotion.com/t248p25-poczatek-upadku-nierzadnicy-i-babilonu

Co do Nathaniela, niech się zaloguje, wyśle do mnie emaila i go natychmiast aktywuję.

bounce bounce bounce

_________________
Ojcze nasz, któryś jest w niebie, Święć się imię twoje, przyjdź Królestwo twoje, bądź wola twoja, jak w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj, i odpuść nam nasze winy, jak i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Albowiem twoje jest Królestwo i moc, i chwała na wieki wieków. Niech się stanie.
----------------------------------------------------------------------------------------------
huberkinky@protonmail.com
http://www.zbawienie.com http://www.proroctwa.com
https://www.youtube.com/thewordwatcher
https://www.youtube.com/HenryKubik
lusia
lusia
Liczba postów : 1388
Join date : 18/03/2015
Skąd : wawa
http://mojaopoka.blogspot.com/

Księgi POZABIBLIJNE - Page 2 Empty Re: Księgi POZABIBLIJNE

on 7th Listopad 2016, 15:01
Jest Ezdrasza na Opoce Wink

Księgi POZABIBLIJNE - Page 2 Stylowi_pl_podroze-i-miejsca_12389513%255B1%255D_Fotor

_________________
"Jak łania tęskni do wód strumieni, tak dusza moja tęskni do Ciebie, Boże! "
Psalm 42    Nie pamiętaj nam win naszych przodków, niech rychło przyjdzie ku nam miłosierdzie Twoje: bo bardzo jesteśmy słabi. Wspomóż nas Boże zbawienia naszego, przez wzgląd na chwałę Twojego Imienia i wyzwól nas i odpuść nasze grzechy przez wzgląd na Twoje Imię. (Psalm 79:8-9 .
___________________________________________________________________________________________________________

http://mojaopoka.blogspot.com/
thewordwatcher
thewordwatcher
Admin
Liczba postów : 4551
Join date : 18/03/2015
Skąd : Perth, Australia
http://zbawienie.com

Księgi POZABIBLIJNE - Page 2 Empty Re: Księgi POZABIBLIJNE

on 8th Listopad 2016, 09:46
Message reputation : 100% (1 vote)
Ezdrasz był przygnębiony grzechami Judejczyków, z których wielu ponownie zignorowało wyraźny zakaz Boga na mieszane małżeństwa.

On był niemal chory z tego powodu I Bóg udzielił mu odpowiedzi.

Dzisiaj jest to samo, ponieważ jesteśmy w niewoli u nasienia węża i na siłę nas szczepią, i wiele innych ohydnych rzeczy.

Ale... zwróćmy uwagę na pozytywny aspekt tego przykładu. Pożenili się , mieli z nimi dzieci ale kiedy Ezdrasz im powiedział i wielkim niebezpieczeństwie, niemal wszyscy pozostawili swe rodziny, aby wejść z niewoli do Ziemi Obiecanej.

Popełnili wielkie błędy al;e bardzo drogo za nie zapłacili. Nie była to łatwa decyzja pozostawić żony i dzieci na pastwę losu.

Podobnie będzie z nami przed wejściem do Ziemi Obiecanej. Albo wyrzekniemy się bałwochwalstwa i wielu innych grzesznych czynów, albo do Ziemi Obiecanej nie wkroczymy.


_________________
Ojcze nasz, któryś jest w niebie, Święć się imię twoje, przyjdź Królestwo twoje, bądź wola twoja, jak w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj, i odpuść nam nasze winy, jak i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Albowiem twoje jest Królestwo i moc, i chwała na wieki wieków. Niech się stanie.
----------------------------------------------------------------------------------------------
huberkinky@protonmail.com
http://www.zbawienie.com http://www.proroctwa.com
https://www.youtube.com/thewordwatcher
https://www.youtube.com/HenryKubik
avatar
Edwedere
Liczba postów : 211
Join date : 21/03/2015

Księgi POZABIBLIJNE - Page 2 Empty Re: Księgi POZABIBLIJNE

on 25th Grudzień 2016, 09:47
Na FB na naszej grupie Jacek znalazł takie coś
http://pl.aleteia.org/2016/12/17/robotnik-odkryl-starozytny-rekopis-sadzono-ze-to-proroctwo-zniszczenia-izraela/

Staram się podchodzić do takich rewelacji sceptycznie bo wiemy że Szatan może za tym stać jak nagle cudownie się jakaś starożytna księga znajduje ale fragment który został podany jako przetłumaczony jednak jest ciekawy..

1 Kierownikowi chóru. Na wzór z Gat. Synów Koracha. Psalm. 2 Jak miłe są przybytki Twoje, Panie Zastępów! 3 Dusza moja pragnie i tęskni do przedsieni Pańskich. Moje serce i ciało radośnie wołają do Boga żywego. 4 Nawet wróbel dom sobie znajduje i jaskółka gniazdo. gdzie złoży swe pisklęta: przy Twoich ołtarzach, Panie Zastępów, mój Królu i mój Boże! 5 Szczęśliwi, którzy mieszkają w domu Twoim, Panie, nieustannie Cię wychwalają. 6 Szczęśliwi, których moc jest w Tobie, którzy zachowują ufność w swym sercu. 7 Przechodząc doliną Baka, przemieniają ją w źródło, a wczesny deszcz błogosławieństwem ją okryje. 8 Z mocy w moc wzrastać będą: Boga [nad bogami] ujrzą na Syjonie. 9 Panie Zastępów, usłysz moją modlitwę; nakłoń ucha, Boże Jakuba! 10 Spojrzyj, Puklerzu nasz, Boże, i wejrzyj na oblicze Twego Pomazańca! 11 Zaiste jeden dzień w przybytkach Twoich lepszy jest niż innych tysiące; wolę stać w progu domu mojego Boga, niż mieszkać w namiotach grzeszników. 12 Bo Pan Bóg jest słońcem i tarczą: Pan hojnie darzy łaską i chwałą, nie odmawia dobrodziejstw postępującym nienagannie. 13 Panie Zastępów, szczęśliwy człowiek, który ufa Tobie! napisał:

Wstawiam do analizy
thewordwatcher
thewordwatcher
Admin
Liczba postów : 4551
Join date : 18/03/2015
Skąd : Perth, Australia
http://zbawienie.com

Księgi POZABIBLIJNE - Page 2 Empty Re: Księgi POZABIBLIJNE

on 25th Grudzień 2016, 11:31
Psalm 84. Nic nowego i nic dziwnego. Przed wyrzuceniem Izraelitów z Ziemi Obiecanej oraz przed podzieleniem 12 pokoleń na dwa królestwa.

Pomazaniec to... król. Każdy król z wybory Boga musiał być namaszczony olejem czyli pomazany.

Chrystus jest królem i został na króla pomazany.

Sprawdziłem także ten link... i nic nowego.

_________________
Ojcze nasz, któryś jest w niebie, Święć się imię twoje, przyjdź Królestwo twoje, bądź wola twoja, jak w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj, i odpuść nam nasze winy, jak i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Albowiem twoje jest Królestwo i moc, i chwała na wieki wieków. Niech się stanie.
----------------------------------------------------------------------------------------------
huberkinky@protonmail.com
http://www.zbawienie.com http://www.proroctwa.com
https://www.youtube.com/thewordwatcher
https://www.youtube.com/HenryKubik
thewordwatcher
thewordwatcher
Admin
Liczba postów : 4551
Join date : 18/03/2015
Skąd : Perth, Australia
http://zbawienie.com

Księgi POZABIBLIJNE - Page 2 Empty Re: Księgi POZABIBLIJNE

on 31st Grudzień 2016, 15:26
Ponownie dopadła mnie księga Ezdrasza. Przeczytałem przypadkiem, że ta księga była oryginalnie w pierwszym wydaniu w roku 1688 (chyba!) Króla Jakuba. Tam właśnie była druga czy też czwarta księga Ezdrasza.

Co się okazuje, wydanie polskie Wujka także zawierało księgę 4 Ezdrasza, nazywaną także Apokalipsą Ezdrasza, znalazłem całość i porównałem z angielką wersją, to jest dokładnie to samo.

W świetle mojego ostatniego artykułu jeszcze bardziej jestem za tą księgą ponieważ spełnia ona wszystkie warunki bycia księgą natchnioną.

Wszelkie słowa pochodzące z ust Bożych.

Kwestionowane fragmenty pochodziły z ust... Ezdrasza który pewnych kwestii nie rozumiał, ale wypowiedzi Boga nie budzą wątpliwości. Problemem jest staro polski język i zanim to się to poda do głębszej oceny, trzeba to skorygować z angielką kopią ponieważ niektórych słów nie jestem pewien.

Najciekawszy fragment.

Rozdział 9

1: On odpowiedział mi i rzekł: "Zważ dokładnie w swoim umyśle, a kiedy zobaczysz, że pewne części przepowiedzianych znaków należą już do przeszłości,

2: Wtedy poznacie, że jest to ten czas, kiedy Najwyższy zamierza odwiedzić świat który uczynił.

3: A więc gdy się pojawią na całym świecie trzęsienia ziemi, zgiełk narodów, intrygi  narodów, wahania liderów, zmieszanie książąt,

4: Wtedy będziecie wiedzieć, że to są one, o których Najwyższy mówił w czasach przeszłych, od samego początku.5 Wszytko co jest na świecie stworzono, ma początek, także i koniec jest jawny:


Dokładny opis tego, co się teraz dzieje i niewiele wiemy co władcy kombinują.

Popracuję nad tym i wtedy będę mógł i ja, i wy ocenić.

Księga Ezdrasza posiada 3 nazwy. 2 Ezdrasza, 4 Ezdrasza oraz Apokalipsa Ezdrasza.

Link do tłumaczenia Wujka.
Księgi POZABIBLIJNE - Page 2 Bluebar
https://pl.wikisource.org/w/index.php?title=Biblia_Wujka_(wyd._1839-40)/Ksi%C4%99gi_Czwarte_Esdraszowe/Rozdzia%C5%82_XV&oldid=935544

_________________
Ojcze nasz, któryś jest w niebie, Święć się imię twoje, przyjdź Królestwo twoje, bądź wola twoja, jak w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj, i odpuść nam nasze winy, jak i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Albowiem twoje jest Królestwo i moc, i chwała na wieki wieków. Niech się stanie.
----------------------------------------------------------------------------------------------
huberkinky@protonmail.com
http://www.zbawienie.com http://www.proroctwa.com
https://www.youtube.com/thewordwatcher
https://www.youtube.com/HenryKubik
Sponsored content

Księgi POZABIBLIJNE - Page 2 Empty Re: Księgi POZABIBLIJNE

Powrót do góry
Permissions in this forum:
Nie możesz odpowiadać w tematach