Go down
avatar
BartekBartosz
Liczba postów : 983
Join date : 01/08/2019
Skąd : Arzareth/Ziemia Lubuska
https://arzareth.home.blog/

Absurdy Towarzystwa Strażnica - Page 2 Empty Re: Absurdy Towarzystwa Strażnica

on 27th Lipiec 2020, 05:36
Message reputation : 100% (1 vote)
Duchowy Izrael - odświeżona doktryna Pawła.

https://wol.jw.org/pl/wol/d/r12/lp-p/2014764

Cytat:
"Przymierzem tym miało zostać objętych ogółem 144 000 osób, tworzących nowy naród — duchowy „Izrael Boży” "

Sprytna manipulacja opierając się głównie na Pawle ,którego wplata się wszędzie gdzie się da aby osiągnąć swój cel oraz na błędnej świadomej interpretacji Objawienia .

Tych wersetów użyto między innymi w arrtykule :
Rzymian 10:
(4) Albowiem końcem zakonu jest Chrystus, aby był usprawiedliwiony każdy, kto wierzy.

Że niby Isus anulował przymierze Boga z 12 plemionami Izraela .

I tak masa ludzi daje się oszukać , nic samemu nie sprawdzając .
A wyrzućmy Pawła i Łukasza i wszystko staje się proste .

Towarzystwo Strażnica to bardzo niebezpieczna i zwodnicza organizacja i ostrzegam każdego przed jej naukami tłumaczącymi wszystko faryzeuszem Pawłem.

"Strzeżcie się kwasu faryzeuszy ".

Każdy medal ma dwie strony i tak duchowy naród wybrany - duchowe nasienie węża...

Ale my wiemy i rozumiemy że nie KAŻDY może zostać pedofilem.

Nie KAŻDEGO podniecają seksualnie dzieci.

Takim potworem trzeba się urodzić...

Trzeba mieć ODPOWIEDNIE geny i to ONI sami potwierdzają aby usprawiedliwić to ohydne zboczenie ...


Według Towarzystwa Strażnica po Isusie już geny i czystość genetyczna przestała mieć znaczenie a nawet płeć!

Galatów 3:
(28) Nie masz Żyda ani Greka, nie masz niewolnika ani wolnego, nie masz mężczyzny ani kobiety; albowiem wy wszyscy jedno jesteście w Isusie Chrystusie.

(29) A jeśli jesteście Chrystusowi, tedy jesteście potomkami Abrahama, dziedzicami według obietnicy.

Anulowanie Bożego DNA i sugerowanie że nie ma różnicy między nami a nasieniem węża...

A uczynki?

Nie ma różnicy między naszym życiem w posłuszeństwie do Przykazań oczekując na powrót Króla Isusa a życiem pedofilów ukrytych za zasłoną najwyższych władz tego świata?

Nie ma różnicy między sprawiedliwym a zatwardziałym grzesznikiem ,któremu radość sprawiają gwałty na dzieciach, morderstwa i Bóg jeden wie co jeszcze tam robią w ukryciu ?

Nie ma różnicy między "dobrym drzewem " a " złym drzewem " ?

Cała Biblia mówi nam o tej ogromnej różnicy poza Pawłem....

No właśnie bracia i siostry - my to wiemy i rozumiemy ponieważ zostaliśmy pouczeni przez Ojca .

Towarzystwo Strażnica 'mówi ' jak Paweł posługując się smoczą mową.

O ile inne religie i sekty unikają wielu Biblijnych ksiąg w tym Objawienia to Towarzystwo Strażnica zostało jakby STWORZONE do tego aby wzorem Pawła przekłamywać i zwodzić ludzi błędnie interpretując Slowa Boga i Syna .

Towarzystwo Strażnica wydało nawet książkę interpretującą Objawienie werset po wersecie .

Wiernie podierając się Pawłem i Łukaszem Towarzystwo Strażnica uchodzi w tym świecie za NAJWIĘKSZEGO speca od Biblii .

Szatan miał swój cel tworząc tą organizację i moim zdaniem jest to jeden z ostatnich jego bastionów na linii frontu wojny przeciwko prawdzie trzymający w więzieniu masę ludzi naprawdę miłujacych Boga .
[/b][/b][/b]

_________________
Ojcze nasz, który jesteś w niebie, Święć się imię twoje,
Przyjdź Królestwo twoje, Bądź wola twoja, jak w niebie, tak i na ziemi.
Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj,
I odpuść nam nasze winy, jak i my odpuszczamy naszym winowajcom;
i nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie, ale nas zachowaj od złego.;
Albowiem twoje jest Królestwo i moc, i chwała na wieki wieków. Niech się tak stanie!  


(13) Proście, a weźmiecie. módlcie się aby dni było niewiele i aby były skrócone. Królestwo jest już przygotowane dla was, czuwajcie!(2 Ezdrasza)

(20) Mówi TEN, który świadczy o tym: Tak, przyjdę wkrótce. Niech się tak stanie, przyjdź , Panie Isusie!(Objawienie Isusa Chrystusa)https://arzareth.home.blog
avatar
BartekBartosz
Liczba postów : 983
Join date : 01/08/2019
Skąd : Arzareth/Ziemia Lubuska
https://arzareth.home.blog/

Absurdy Towarzystwa Strażnica - Page 2 Empty Re: Absurdy Towarzystwa Strażnica

on 2nd Sierpień 2020, 22:27
Message reputation : 100% (1 vote)
https://www.jw.org/pl/biblioteka/książki/wola-jehowy/cialo-kierownicze-swiadkow-jehowy/

Wszystko oparte o zmyślone Dzieje Łukasza i oczywiście Pawła.
Zawarto jeden werset z Objawienia 14:4 , który zmanipulowano dla potrzeb Towarzystwa .
Cytat :
"Nie uważają się za przywódców ludu Bożego. Razem ze wszystkimi namaszczonymi chrześcijanami „stale podążają za Barankiem [Jezusem], dokądkolwiek idzie” (Objawienie 14:4). Bardzo sobie cenią, kiedy się za nich modlimy."

Franciszek także prosi o modlitwy za siebie ...https://www.jw.org/pl/świadkowie-jehowy/faq/cialo-kierownicze-pomocnicy/

To samo sam Paweł i Dzieje czyli opowieści wyssane z palca oraz TYLKO JEDEN werset z Mateusza 24:14 który wykorzystują do UPRAWOMOCNIENIA swojego NADZORU nad głoszeniem dobrej nowiny wszystkim narodom .

Oczywiście kłamią w tym temacie ponieważ :

(14) I będzie głoszona ta ewangelia o Królestwie po całej ziemi na świadectwo wszystkim narodom, i wtedy nadejdzie koniec.

I Objawienie Isusa
Rozdział 14 :
(6) I widziałem innego anioła, lecącego przez środek nieba, który miał ewangelię wieczną, aby ją zwiastować mieszkańcom ziemi i wszystkim narodom, i plemionom, i językom, i ludom, który mówił donośnym głosem:

(7) Bójcie się Boga i oddajcie mu chwałę, gdyż nadeszła godzina sądu jego, i oddajcie pokłon Temu, który stworzył niebo i ziemię, i morze, i źródła wód.

Oczywiście Towarzystwo Strażnica nie wspomniało o tym ani słowa .... Ale idąc za głosem swego nauczyciela apostoła szatana Pawła zwiastują swoją ewangelię zwodząc ludzi .

Galacjan 1:

8 .Ale choćbyśmy nawet my albo anioł z nieba zwiastował wam ewangelię odmienną od tej, którą myśmy wam zwiastowali, niech będzie przeklęty!

(9) Jak powiedzieliśmy przedtem, tak i teraz znowu mówię: Jeśli wam ktoś zwiastuje ewangelię odmienną od tej, którą przyjęliście, niech będzie przeklęty!

Co za jadowite słowa!
Jakby sam wąż plujący jadem je napisał ..czyli szatan .

_________________
Ojcze nasz, który jesteś w niebie, Święć się imię twoje,
Przyjdź Królestwo twoje, Bądź wola twoja, jak w niebie, tak i na ziemi.
Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj,
I odpuść nam nasze winy, jak i my odpuszczamy naszym winowajcom;
i nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie, ale nas zachowaj od złego.;
Albowiem twoje jest Królestwo i moc, i chwała na wieki wieków. Niech się tak stanie!  


(13) Proście, a weźmiecie. módlcie się aby dni było niewiele i aby były skrócone. Królestwo jest już przygotowane dla was, czuwajcie!(2 Ezdrasza)

(20) Mówi TEN, który świadczy o tym: Tak, przyjdę wkrótce. Niech się tak stanie, przyjdź , Panie Isusie!(Objawienie Isusa Chrystusa)https://arzareth.home.blog
avatar
BartekBartosz
Liczba postów : 983
Join date : 01/08/2019
Skąd : Arzareth/Ziemia Lubuska
https://arzareth.home.blog/

Absurdy Towarzystwa Strażnica - Page 2 Empty Re: Absurdy Towarzystwa Strażnica

on 29th Październik 2020, 18:46
Message reputation : 100% (1 vote)
 Największym absurdem Towarzystwa Strażnica a właściwie dowodem koronnym przeciwko nim jest zbieranie przez Towarzystwo " dobrowolnych datków na ogólnoświatową działalność teokratyczną "

Objawienie Isusa Syna Bożego
Rozdział 22:

(17) A Duch i oblubienica mówią: Przyjdź! A ten, kto słyszy, niech powie: Przyjdź! A ten, kto pragnie, niech przychodzi, a kto chce, niech darmo weźmie wodę żywota.

Gdyby była to organizacja ciesząca się błogosławieństwem Boga to On sam by zadbał o nią i NIGDY nie prosili by ludzi o DOBROWOLNE datki .

Ciało kierownicze ŚJ nie jest natchnione za sprawą Ducha Świętego i NIGDY nie było . Od samego początku była to i nadal jest organizacja satanistyczna stojąca na straży błędnego tłumaczenia ludziom Słowa Bożego.

Świadkowie są zachęcani do codziennego czytania Biblii - nie tylko Pawła lecz całej....

Jako pierwsi i chyba jedyni stworzyli książkę opisującą Objawienie Isusa werset po wersecie aby zwodzić.

Ciało kierownicze bardzo dba o 'właściwe' zrozumienie Biblii przez trzymanych w niewoli ludzi . Nadzorcy okręgów i obwodów tzw 'bracia podróżujący" kontrolują przebieg tej niewoli i wzmacniają 'autorytety' starszych zboru .


Mamy do czynienia z bardzo dobrze zorganizowaną ogólnoświatową organizacją NIEPODOBNĄ do ŻADNEJ innej.

Czasem myślę że szatan strzelił sobie nieświadomie w kolano tworząc ŚJ .

Tak jakby wystartował za wcześnie do ...tej konkretnej walki o ewentualnych przyszłych zapieczętowanych ....

Ale to moja prywatna opinia .

Nam wystarczy jeden dowód - pobierają pieniądze aby się utrzymać. To nie ważne że książki i czasopisma są za darmo .

Gdyby Bóg to nadzorował to .... w ogóle nie było by mówy o ŻADNYCH PIENIĄDZACH ....za prawdę i jej OPISYWANIE .

Bóg by zadbał o wszystkie domy Betel i sług tam pracujących bez konieczności sponsorowania tego z kieszeni...WIERNYCH.

Co by nie było to Towarzystwo Strażnica to majstersztyk wśród religii lecz przyglądając się bliżej i BEZ Pawła widać prawdziwy cel tej..
O R G A N I Z AC J I ....  

_________________
Ojcze nasz, który jesteś w niebie, Święć się imię twoje,
Przyjdź Królestwo twoje, Bądź wola twoja, jak w niebie, tak i na ziemi.
Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj,
I odpuść nam nasze winy, jak i my odpuszczamy naszym winowajcom;
i nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie, ale nas zachowaj od złego.;
Albowiem twoje jest Królestwo i moc, i chwała na wieki wieków. Niech się tak stanie!  


(13) Proście, a weźmiecie. módlcie się aby dni było niewiele i aby były skrócone. Królestwo jest już przygotowane dla was, czuwajcie!(2 Ezdrasza)

(20) Mówi TEN, który świadczy o tym: Tak, przyjdę wkrótce. Niech się tak stanie, przyjdź , Panie Isusie!(Objawienie Isusa Chrystusa)https://arzareth.home.blog
Sponsored content

Absurdy Towarzystwa Strażnica - Page 2 Empty Re: Absurdy Towarzystwa Strażnica

Powrót do góry
Permissions in this forum:
Nie możesz odpowiadać w tematach