Go down
avatar
BartekBartosz
Liczba postów : 983
Join date : 01/08/2019
Skąd : Arzareth/Ziemia Lubuska
https://arzareth.home.blog/

Chwalmy i błogosławmy Ojca Boga naszego ! Empty Chwalmy i błogosławmy Ojca Boga naszego !

on 26th Lipiec 2020, 09:20
Message reputation : 100% (2 votes)
Postanowiłem założyć ten temat aby ...... tak jak w temacie !!
Radujmy się , dziękujmy  i błogosławmy Boga naszego , który tyle uczynił i jeszcze uczyni dając nam sprawiedliwość za którą tak tęsknią nasze serca!


Ksiega Izajasza
Rozdział 40:
(12) Kto zmierzył swoją garścią wody i piędzią wytyczył granice niebiosom? A kto korcem odmierzył glinę? Kto zważył na wadze góry, a pagórki na szalach wagi?
(13) Kto kieruje Duchem Pana, a czyja rada pouczyła go?
(14) Z kim się naradzał, aby nabrać rozumu i nauczyć się właściwej drogi? Kto uczył go poznania i wskazał mu drogę rozumu?
(25) Z kim więc mnie porównacie, że mam mu być równy? - mówi Święty.
(26) Podnieście ku górze wasze oczy i patrzcie: Kto to stworzył? Ten, który wyprowadza ich wojsko w pełnej liczbie, na wszystkich woła po imieniu. Wobec takiego ogromu siły i potężnej mocy nikogo nie brak.
(27) Czemu więc mówisz, Jakubie, i powiadasz, Izraelu: Zakryta jest moja droga przed Panem, a moja sprawa do mojego Boga nie dochodzi?
(28) Czy nie wiesz? Czy nie słyszałeś? Bogiem wiecznym jest Pan, Stwórcą krańców ziemi. On się nie męczy i nie ustaje, niezgłębiona jest jego mądrość.


Księga Jeremiasza
Rozdział 9:
(22) Tak mówi Pan: Niech się nie chlubi mędrzec swoją mądrością i niech się nie chlubi mocarz swoją mocą, niech się nie chlubi bogacz swoim bogactwem!
(23) Lecz kto chce się chlubić, niech się chlubi tym, że jest rozumny i wie o mnie, iż Ja, Pan, czynię miłosierdzie, prawo i sprawiedliwość na ziemi, gdyż w nich mam upodobanie – mówi Pan.


Nasz Bóg jest jedyny i niepowtarzalny – wie to każdy kto czyta Biblię i umie patrzeć na wszystkie dzieła wokół nas , które On stworzył .Nasz Ojciec ma upodobanie w sprawiedliwości tak jak i my dlatego jesteśmy jego dziećmi ponieważ podążamy za tym co Jemu się podoba . On to sprawił że uznaliśmy Jego Syna za Króla i UWIERZYLIŚMY że wyszedł on od Boga.


Psalm 119:
(10) Z całego serca szukam ciebie, Nie daj mi zboczyć od przykazań twoich!
(11) W sercu moim przechowuję słowo twoje, Abym nie zgrzeszył przeciwko tobie.
(12) Błogosławiony Tyś, Panie. Naucz mię ustaw twoich!
(13) Wargami swymi opowiadam Wszystkie wskazania ust twoich.
(14) Raduję się z drogi, którą wskazują mi ustawy twoje, Jak z wielkiego bogactwa.
(15) Rozmyślam o rozkazach twoich I patrzę na drogi twoje.
(16) Mam upodobanie w przykazaniach twoich, Nie zapominam słowa twego.
(17) Okaż dobroć słudze swemu, Abym żył i przestrzegał słowa twego!
(18) Otwórz oczy moje, Abym oglądał cudowność zakonu twego.
(19) Jestem gościem na ziemi, Nie ukrywaj przede mną przykazań swoich!
(20) Dusza moja omdlewa ustawicznie Z tęsknoty za prawami twoimi.
(21) Zgromiłeś pysznych, Przeklętych, którzy zbaczają od przykazań twoich!


http://www.bibliamesjanska.com/Ps/119.html


_________________
Ojcze nasz, który jesteś w niebie, Święć się imię twoje,
Przyjdź Królestwo twoje, Bądź wola twoja, jak w niebie, tak i na ziemi.
Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj,
I odpuść nam nasze winy, jak i my odpuszczamy naszym winowajcom;
i nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie, ale nas zachowaj od złego.;
Albowiem twoje jest Królestwo i moc, i chwała na wieki wieków. Niech się tak stanie!  


(13) Proście, a weźmiecie. módlcie się aby dni było niewiele i aby były skrócone. Królestwo jest już przygotowane dla was, czuwajcie!(2 Ezdrasza)

(20) Mówi TEN, który świadczy o tym: Tak, przyjdę wkrótce. Niech się tak stanie, przyjdź , Panie Isusie!(Objawienie Isusa Chrystusa)https://arzareth.home.blog
avatar
BartekBartosz
Liczba postów : 983
Join date : 01/08/2019
Skąd : Arzareth/Ziemia Lubuska
https://arzareth.home.blog/

Chwalmy i błogosławmy Ojca Boga naszego ! Empty Re: Chwalmy i błogosławmy Ojca Boga naszego !

on 27th Lipiec 2020, 20:21
Message reputation : 100% (1 vote)
Psalm 97:
(1) Pan jest królem. Niech się raduje ziemia, Niech się weselą mnogie wyspy!

(2) Obłok i ciemność wokół niego, Sprawiedliwość i prawo są podstawą tronu jego.

(3) Ogień idzie przed obliczem jego I pożera wokoło nieprzyjaciół jego.

(4) Błyskawice jego oświecają świat, Widzi to ziemia i drży.

(5) Góry jak wosk topnieją przed obliczem Pana, Przed Panem całej ziemi.

(6) Niebiosa głoszą sprawiedliwość jego, A wszystkie ludy widzą chwałę jego.

(7) Niech wszyscy czciciele rytych obrazów będą zawstydzeni, ci którzy chlubią się swoimi idolami; uwielbijcie go wszyscy jego aniołowie.

(Cool Słyszy to Syjon i raduje się, I weselą się córki judzkie Z powodu sądów twoich, Panie!

(9) Ty bowiem, Panie, jesteś Najwyższy na całej ziemi, Bardzoś wywyższony nad wszystkich bogów!

(10) Wy, którzy miłujecie Pana, miejcie w nienawiści zło! On strzeże dusz świętych swoich, Z ręki bezbożnych wyrywa ich.

(11) Światłość wschodzi sprawiedliwemu I radość tym, którzy są prawego serca.

(12) Radujcie się sprawiedliwi w Panu I wysławiajcie święte imię jego!

_________________
Ojcze nasz, który jesteś w niebie, Święć się imię twoje,
Przyjdź Królestwo twoje, Bądź wola twoja, jak w niebie, tak i na ziemi.
Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj,
I odpuść nam nasze winy, jak i my odpuszczamy naszym winowajcom;
i nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie, ale nas zachowaj od złego.;
Albowiem twoje jest Królestwo i moc, i chwała na wieki wieków. Niech się tak stanie!  


(13) Proście, a weźmiecie. módlcie się aby dni było niewiele i aby były skrócone. Królestwo jest już przygotowane dla was, czuwajcie!(2 Ezdrasza)

(20) Mówi TEN, który świadczy o tym: Tak, przyjdę wkrótce. Niech się tak stanie, przyjdź , Panie Isusie!(Objawienie Isusa Chrystusa)https://arzareth.home.blog
avatar
BartekBartosz
Liczba postów : 983
Join date : 01/08/2019
Skąd : Arzareth/Ziemia Lubuska
https://arzareth.home.blog/

Chwalmy i błogosławmy Ojca Boga naszego ! Empty Re: Chwalmy i błogosławmy Ojca Boga naszego !

on 29th Lipiec 2020, 05:20
2 Księga Ezdrasza
Rozdział 16:
(54) Oto Pan zna wszystkie uczynki ludzi, ich wyobraźnię, ich myśli oraz ich serca.

(55) On powiedział, "Niech się ziemia stanie" i została uczyniona; "Niech staną się niebiosa." I zostały uczynione.

(56) Jego słowem gwiazdy zostały umieszczone a on zna liczbę gwiazd.

(57) On, który przeszukuje głębię i jej skarby, który mierzy morze i jego zawartość;

(58) który ogrodził morze w środku wód, a słowem swym zawiesił  ziemię ponad wodą.

(59) który rozciągnął niebo jak łuk i umieścił je na wodach,

(60) który umieścił źródła wody na pustyni i jeziora na szczytach gór, aby posłać rzeki z wysokości żeby nawodnić ziemię,

(61) który uformował człowieka i umieścił serce w środku jego ciała i dał mu oddech, życie i zrozumienie,

(62) i duch Wszechmocnego Boga, który uczynił wszystko i przeszukuje ukryte rzeczy w ukrytych miejscach.

(63) Oczywiście on zna twoją wyobraźnię i wie, co myślisz w sercu swoim. Biada tym, którzy grzeszą i chcą ukrywać swe grzechy.

_________________
Ojcze nasz, który jesteś w niebie, Święć się imię twoje,
Przyjdź Królestwo twoje, Bądź wola twoja, jak w niebie, tak i na ziemi.
Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj,
I odpuść nam nasze winy, jak i my odpuszczamy naszym winowajcom;
i nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie, ale nas zachowaj od złego.;
Albowiem twoje jest Królestwo i moc, i chwała na wieki wieków. Niech się tak stanie!  


(13) Proście, a weźmiecie. módlcie się aby dni było niewiele i aby były skrócone. Królestwo jest już przygotowane dla was, czuwajcie!(2 Ezdrasza)

(20) Mówi TEN, który świadczy o tym: Tak, przyjdę wkrótce. Niech się tak stanie, przyjdź , Panie Isusie!(Objawienie Isusa Chrystusa)https://arzareth.home.blog
avatar
BartekBartosz
Liczba postów : 983
Join date : 01/08/2019
Skąd : Arzareth/Ziemia Lubuska
https://arzareth.home.blog/

Chwalmy i błogosławmy Ojca Boga naszego ! Empty Re: Chwalmy i błogosławmy Ojca Boga naszego !

on 1st Sierpień 2020, 05:22
Psalm 44:
(1) Przewodnikowi chóru. Pieśń pouczająca synów Koracha.

(2) Boże, na własne uszy słyszeliśmy, Ojcowie nasi opowiadali nam O dziele, którego dokonałeś za dni ich, W czasach dawnych.

(3) Tyś ręką swoją wypędził narody, a ich osadziłeś; Wytępiłeś lud, a ich rozkrzewiłeś.

(4) Bo nie mieczem swoim zdobyli ziemię Ani ramię ich pomogło im, Lecz prawica twoja i ramię twoje Oraz światło oblicza twego, gdyż ich sobie upodobałeś.

(5) Tyś sam królem moim, Boże; Dajże Jakubowi wybawienie!

(6) Dzięki tobie porazimy nieprzyjaciół naszych, Przez imię twoje zdepczemy przeciwników naszych.

(7) Bo nie na łuku moim polegam Ani mnie miecz mój nie ocali.

(Cool Aleś nas Ty wybawił od nieprzyjaciół naszych, A nienawidzących nas wstydem okryłeś.

(9) Każdego dnia chlubimy się Bogiem I imię twoje wiecznie wyznawać będziemy. Sela.

(10) A jednak opuściłeś i zawstydziłeś nas, I nie wyruszyłeś z wojskami naszymi.

(11) Sprawiłeś, że cofnęliśmy się przed nieprzyjacielem, A ci, którzy nas nienawidzą, złupili nas.

(12) Wydałeś nas jak owce na żer I rozproszyłeś nas między narodami.

(13) Sprzedałeś lud swój za darmo I nic nie zyskałeś z ich sprzedaży.

(14) Wystawiłeś nas na wzgardę sąsiadom naszym, Na drwiny i na pośmiewisko tym, którzy nas otaczają.

(15) Uczyniłeś nas tematem przysłowia wśród narodów, Ludy kiwają głową nad nami.

(16) Co dzień hańba moja jest przede mną, A wstyd okrywa oblicze moje

(17) Na głos bluźniercy i szydercy, Gdy mam przed sobą mściwego nieprzyjaciela.

(18) To wszystko przyszło na nas, A jednak nie zapomnieliśmy ciebie I nie sprzeniewierzyliśmy się przymierzu twemu.


(19) Serce nasze nie odwróciło się od ciebie, A kroki nasze nie zeszły ze ścieżki twojej.

(20) Rozbiłeś nas tam, gdzie grasują szakale, I okryłeś nas cieniem śmierci.

(21) Gdybyśmy byli zapomnieli imienia Boga naszego, A wyciągnęli ręce nasze do Boga cudzego:

(22) Czyżby Bóg tego nie odkrył? Wszak On zna skrytości serca.

(23) Ale z powodu ciebie co dzień nas zabijają, Uważają nas za owce ofiarne.

(24) Obudź się! Dlaczego śpisz, Panie? Przebudź się, nie odrzucaj nas na wieki!

(25) Dlaczego zakrywasz oblicze twoje, Zapominasz o nędzy i udręce naszej?

(26) Powalona bowiem w proch jest dusza nasza, Przylgnęło do ziemi ciało nasze.

(27) Powstań, przyjdź nam z pomocą I wyzwól nas dla łaski swojej!

_________________
Ojcze nasz, który jesteś w niebie, Święć się imię twoje,
Przyjdź Królestwo twoje, Bądź wola twoja, jak w niebie, tak i na ziemi.
Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj,
I odpuść nam nasze winy, jak i my odpuszczamy naszym winowajcom;
i nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie, ale nas zachowaj od złego.;
Albowiem twoje jest Królestwo i moc, i chwała na wieki wieków. Niech się tak stanie!  


(13) Proście, a weźmiecie. módlcie się aby dni było niewiele i aby były skrócone. Królestwo jest już przygotowane dla was, czuwajcie!(2 Ezdrasza)

(20) Mówi TEN, który świadczy o tym: Tak, przyjdę wkrótce. Niech się tak stanie, przyjdź , Panie Isusie!(Objawienie Isusa Chrystusa)https://arzareth.home.blog
avatar
BartekBartosz
Liczba postów : 983
Join date : 01/08/2019
Skąd : Arzareth/Ziemia Lubuska
https://arzareth.home.blog/

Chwalmy i błogosławmy Ojca Boga naszego ! Empty Re: Chwalmy i błogosławmy Ojca Boga naszego !

on 16th Sierpień 2020, 21:17
Message reputation : 100% (1 vote)
2 Księga Henocha
Rozdział 33:
Otóż Henochu, cokolwiek tobie powiedziałem, cokolwiek zrozumiałeś, cokolwiek widziałeś w niebiosach, cokolwiek widziałeś na ziemi, i cokolwiek napisałem w księgach - poprzez Moją Najwyższą Mądrość to wszystko planowałem osiągnąć. Stworzyłem je od najwyższego fundamentu do najniższego oraz do końca.

Nie ma doradcy i nie ma następcy dla mojego stworzenia. Jestem Wieczny nie uczyniony rękami. Moja myśl jest niezmienna. Moja mądrość jest moim doradcą, a moje dzieło to moje słowo. Moje oczy patrzą na wszystkie rzeczy. Jeśli patrzę na wszystkie rzeczy, stoją spokojnie i drżą z przerażenia; ale gdybym odwrócił moje Oblicze, wszystkie rzeczy by zginęły.

_________________
Ojcze nasz, który jesteś w niebie, Święć się imię twoje,
Przyjdź Królestwo twoje, Bądź wola twoja, jak w niebie, tak i na ziemi.
Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj,
I odpuść nam nasze winy, jak i my odpuszczamy naszym winowajcom;
i nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie, ale nas zachowaj od złego.;
Albowiem twoje jest Królestwo i moc, i chwała na wieki wieków. Niech się tak stanie!  


(13) Proście, a weźmiecie. módlcie się aby dni było niewiele i aby były skrócone. Królestwo jest już przygotowane dla was, czuwajcie!(2 Ezdrasza)

(20) Mówi TEN, który świadczy o tym: Tak, przyjdę wkrótce. Niech się tak stanie, przyjdź , Panie Isusie!(Objawienie Isusa Chrystusa)https://arzareth.home.blog
avatar
BartekBartosz
Liczba postów : 983
Join date : 01/08/2019
Skąd : Arzareth/Ziemia Lubuska
https://arzareth.home.blog/

Chwalmy i błogosławmy Ojca Boga naszego ! Empty Re: Chwalmy i błogosławmy Ojca Boga naszego !

on 22nd Sierpień 2020, 21:31
Księga Ezechiela
Rozdział 1:
(26) A nad sklepieniem, nad ich głowami, było coś z wyglądu jakby kamień szafirowy w kształcie tronu; a nad tym, co wyglądało na tron, u góry nad nim było coś z wyglądu podobnego do człowieka.

(27) A wyżej ponad tym, co wyglądało na jego biodra, widziałem jakby błysk polerowanego kruszcu, z wyglądu jak ogień wewnątrz niego, a w dół od tego, co wyglądało na jego biodra, widziałem coś, co wyglądało na ogień i wokoło niego blask.

(28) Jak wygląda tęcza, która pojawia się na obłoku, gdy pada deszcz, tak wyglądał wokoło blask tego, co pojawiło się jako chwała Pana; gdy ją ujrzałem, upadłem na twarz. I słyszałem głos tego, który przemówił.

_________________
Ojcze nasz, który jesteś w niebie, Święć się imię twoje,
Przyjdź Królestwo twoje, Bądź wola twoja, jak w niebie, tak i na ziemi.
Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj,
I odpuść nam nasze winy, jak i my odpuszczamy naszym winowajcom;
i nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie, ale nas zachowaj od złego.;
Albowiem twoje jest Królestwo i moc, i chwała na wieki wieków. Niech się tak stanie!  


(13) Proście, a weźmiecie. módlcie się aby dni było niewiele i aby były skrócone. Królestwo jest już przygotowane dla was, czuwajcie!(2 Ezdrasza)

(20) Mówi TEN, który świadczy o tym: Tak, przyjdę wkrótce. Niech się tak stanie, przyjdź , Panie Isusie!(Objawienie Isusa Chrystusa)https://arzareth.home.blog
avatar
BartekBartosz
Liczba postów : 983
Join date : 01/08/2019
Skąd : Arzareth/Ziemia Lubuska
https://arzareth.home.blog/

Chwalmy i błogosławmy Ojca Boga naszego ! Empty Re: Chwalmy i błogosławmy Ojca Boga naszego !

on 27th Sierpień 2020, 21:25
Message reputation : 100% (1 vote)
Psalm 103 :
(1) Dawidowy. Błogosław, duszo moja, Panu I wszystko, co we mnie, imieniu jego świętemu!

(2) Błogosław, duszo moja, Panu I nie zapominaj wszystkich dobrodziejstw jego!

(3) On odpuszcza wszystkie winy twoje, Leczy wszystkie choroby twoje.

(4) On ratuje od zguby życie twoje; On wieńczy cię łaską i litością.

(5) On nasyca dobrem życie twoje, Tak iż odnawia się jak u orła młodość twoja.

(6) Pan wymierza sprawiedliwość I przywraca prawo wszystkim uciśnionym.

(7) Objawił Mojżeszowi drogi swoje, Synom Izraela dzieła swoje,

(Cool Miłosierny i łaskawy jest Pan, Cierpliwy i pełen dobroci.

(9) Nie prawuje się ustawicznie, Nie gniewa się na wieki.

(10) Nie postępuje z nami według grzechów naszych Ani nie odpłaca nam według win naszych.

(11) Lecz jak wysoko jest niebo nad ziemią, Tak wielka jest dobroć jego dla tych, którzy się go boją.

(12) Jak daleko jest wschód od zachodu, Tak oddalił od nas występki nasze.

(13) Jak się lituje ojciec nad dziećmi, Tak się lituje Pan nad tymi, którzy się go boją,


(14) Bo On wie, jakim tworem jesteśmy, Pamięta, żeśmy prochem.

(15) Dni człowieka są jak trawa: Tak kwitnie jak kwiat polny.

(16) Gdy wiatr nań powieje, już go nie ma I już go nie ujrzy miejsce jego.

(17) Lecz łaska Pana od wieków na wieki Dla tych, którzy się go boją, A sprawiedliwość jego dla synów ich synów,

(18) Dla tych, którzy strzegą przymierza jego I pamiętają o wypełnianiu przykazań jego.

(19) Pan na niebiosach utwierdził swój tron, A królestwo jego panuje nad wszystkim
.


(20) Błogosławcie Panu, aniołowie jego, Potężni siłą, wykonujący słowo jego, Aby słuchano głosu słowa jego!

(21) Błogosławcie Panu wszystkie zastępy jego, Słudzy jego, pełniący wolę jego!

(22) Błogosławcie Panu, wszystkie dzieła jego Na wszystkich miejscach panowania jego! Błogosław, duszo moja, Panu!


_________________
Ojcze nasz, który jesteś w niebie, Święć się imię twoje,
Przyjdź Królestwo twoje, Bądź wola twoja, jak w niebie, tak i na ziemi.
Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj,
I odpuść nam nasze winy, jak i my odpuszczamy naszym winowajcom;
i nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie, ale nas zachowaj od złego.;
Albowiem twoje jest Królestwo i moc, i chwała na wieki wieków. Niech się tak stanie!  


(13) Proście, a weźmiecie. módlcie się aby dni było niewiele i aby były skrócone. Królestwo jest już przygotowane dla was, czuwajcie!(2 Ezdrasza)

(20) Mówi TEN, który świadczy o tym: Tak, przyjdę wkrótce. Niech się tak stanie, przyjdź , Panie Isusie!(Objawienie Isusa Chrystusa)https://arzareth.home.blog
avatar
BartekBartosz
Liczba postów : 983
Join date : 01/08/2019
Skąd : Arzareth/Ziemia Lubuska
https://arzareth.home.blog/

Chwalmy i błogosławmy Ojca Boga naszego ! Empty Re: Chwalmy i błogosławmy Ojca Boga naszego !

on 30th Sierpień 2020, 23:09
Message reputation : 100% (1 vote)
Psalm 126
(1) Pieśń pielgrzymek. Gdy Pan wywiódł z niewoli uprowadzonych z Syjonu, Byliśmy jak we śnie.

(2) Wtedy usta nasze były pełne śmiechu, A język nasz radości, Wtedy mówiono wśród narodów: Pan dokonał z nimi wielkich rzeczy.

(3) Wielkich rzeczy dokonał Pan z nami, Przeto byliśmy weseli.

(4) Odmień, Panie, losy nasze Jak strumienie w ziemi południowej.

(5) Ci, którzy siali ze łzami, Niech zbierają z radością!

(6) Kto wychodzi z płaczem, niosąc ziarno siewne, Będzie wracał z radością, niosąc snopy swoje.

_________________
Ojcze nasz, który jesteś w niebie, Święć się imię twoje,
Przyjdź Królestwo twoje, Bądź wola twoja, jak w niebie, tak i na ziemi.
Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj,
I odpuść nam nasze winy, jak i my odpuszczamy naszym winowajcom;
i nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie, ale nas zachowaj od złego.;
Albowiem twoje jest Królestwo i moc, i chwała na wieki wieków. Niech się tak stanie!  


(13) Proście, a weźmiecie. módlcie się aby dni było niewiele i aby były skrócone. Królestwo jest już przygotowane dla was, czuwajcie!(2 Ezdrasza)

(20) Mówi TEN, który świadczy o tym: Tak, przyjdę wkrótce. Niech się tak stanie, przyjdź , Panie Isusie!(Objawienie Isusa Chrystusa)https://arzareth.home.blog
avatar
BartekBartosz
Liczba postów : 983
Join date : 01/08/2019
Skąd : Arzareth/Ziemia Lubuska
https://arzareth.home.blog/

Chwalmy i błogosławmy Ojca Boga naszego ! Empty Re: Chwalmy i błogosławmy Ojca Boga naszego !

on 2nd Wrzesień 2020, 23:15
Psalm 118:
(1) Wysławiajcie Pana, albowiem jest dobry, Albowiem łaska jego trwa na wieki!

(2) Niech powie Izrael: Tak, łaska jego trwa na wieki!

(3) Niech powie dom Aarona: Tak, łaska jego trwa na wieki!

(4) Niech mówią ci, którzy się boją Pana: Tak, łaska jego trwa na wieki!

(5) Z ucisku wzywałem Pana, Pan wysłuchał mnie i wyswobodził.

(6) Pan jest ze mną, nie lękam się, Cóż może mi uczynić człowiek?

(7) Pan jest ze mną jako pomocnik mój, Ja zaś spoglądać będę z góry na nieprzyjaciół moich.

(Cool Lepiej ufać Panu Niż polegać na ludziach.

(9) Lepiej ufać Panu Niż polegać na możnych.

(10) Wszystkie narody otoczyły mnie, Lecz wytępiłem je w imię Pana.

(11) Otoczyły mnie, nawet osaczyły mnie, Lecz wytępiłem je w imię Pana.

(12) Opadły mnie jak pszczoły, Zgasły jak ogień z cierni, Bo wytępiłem je w imię Pana.

(13) Potrącili mnie, uderzyli, bym upadł, Ale Pan wspomógł mnie.

(14) Pan jest mocą i siłą moją, On stał się wybawicielem moim.

(15) Okrzyk radości i wybawienia w namiotach sprawiedliwych: Prawica Pana odnosi zwycięstwo,

(16) Prawica Pana podniesiona, Prawica Pana odnosi zwycięstwo.

(17) Nie umrę, ale będę żył I opowiadać będę dzieła Pana.

(18) Pan ukarał mnie surowo, Ale nie wydał mnie na śmierć.

(19) Otwórzcie mi bramy sprawiedliwości, A wejdę w nie i złożę dzięki Panu!

(20) Oto jest brama Pana, Którą wejdą sprawiedliwi.

(21) Dziękuję ci, żeś mnie wysłuchał I stałeś się zbawieniem moim.

(22) Kamień, który odrzucili budowniczowie, ten sam stał się kamieniem węgielnym.

(23) Przez Pana się to stało I to jest cudowne w oczach naszych.

(24) Oto dzień, który Pan uczynił, Weselmy się i radujmy się w nim.

(25) O Panie, wybaw nas, O Panie, daj nam dobrobyt!

(26) Błogosławiony, który przychodzi w imię Pana! Błogosławimy cię z domu Pańskiego.

(27) Pan jest Bogiem, On nas oświeca. Zawiążcie korowód z gałązkami Aż do narożników ołtarza!

(28) Tyś Bogiem moim, przeto dziękować ci będę; Boże mój, będę cię wywyższał.

(29) Dziękujcie Panu, albowiem jest dobry, Albowiem łaska jego trwa na wieki!

_________________
Ojcze nasz, który jesteś w niebie, Święć się imię twoje,
Przyjdź Królestwo twoje, Bądź wola twoja, jak w niebie, tak i na ziemi.
Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj,
I odpuść nam nasze winy, jak i my odpuszczamy naszym winowajcom;
i nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie, ale nas zachowaj od złego.;
Albowiem twoje jest Królestwo i moc, i chwała na wieki wieków. Niech się tak stanie!  


(13) Proście, a weźmiecie. módlcie się aby dni było niewiele i aby były skrócone. Królestwo jest już przygotowane dla was, czuwajcie!(2 Ezdrasza)

(20) Mówi TEN, który świadczy o tym: Tak, przyjdę wkrótce. Niech się tak stanie, przyjdź , Panie Isusie!(Objawienie Isusa Chrystusa)https://arzareth.home.blog
avatar
BartekBartosz
Liczba postów : 983
Join date : 01/08/2019
Skąd : Arzareth/Ziemia Lubuska
https://arzareth.home.blog/

Chwalmy i błogosławmy Ojca Boga naszego ! Empty Re: Chwalmy i błogosławmy Ojca Boga naszego !

on 10th Wrzesień 2020, 18:20
Objawienie Isusa
Rozdział 4:

(1) Potem widziałem, a oto drzwi były otwarte w niebie, i głos poprzedni, który słyszałem, jakby głos trąby rozmawiającej ze mną, rzekł: Wstąp tutaj, a pokażę ci, co się ma stać potem.

(2) I zaraz popadłem w zachwycenie. A oto tron stał w niebie, na tronie zaś siedział ktoś;

(3) A Ten, który na nim siedział, podobny był z wyglądu do kamienia jaspisowego i karneolowego, a wokoło tronu tęcza, podobna z wyglądu do szmaragdu.

(4) A wokoło tronu dwadzieścia cztery trony, a na tych tronach siedzących dwudziestu czterech starców, odzianych w białe szaty, a na głowach ich złote korony.

(5) A z tronu wychodziły błyskawice i głosy, i grzmoty; przed tronem zaś płonęło siedem ognistych pochodni; jest to siedem duchów Bożych.

(6) Przed tronem także jakby morze szkliste podobne do kryształu; a w pośrodku, wokoło tronu cztery postacie pełne oczu z przodu i z tyłu.

(7) Postać pierwsza podobna była do lwa, postać druga podobna była do cielca, postać trzecia miała twarz jakby człowieczą, a postać czwarta podobna była do orła w locie.

(Cool A każda z tych czterech postaci miała po sześć skrzydeł, a wokoło i wewnątrz były pełne oczu; i nie odpoczywając ani w dzień, ani w nocy śpiewały: Święty, święty, święty jest Pan, Bóg Wszechmogący, który był i który jest, i który ma przyjść.

(9) A gdy postacie oddadzą chwałę i cześć, i złożą dziękczynienie temu, który siedzi na tronie, który żyje na wieki wieków,

(10) Upada dwudziestu czterech starców przed tym, który siedzi na tronie, i oddaje pokłon temu, który żyje na wieki wieków i składa korony swoje przed tronem, mówiąc:

(11) Godzien jesteś, Panie i Boże nasz, przyjąć chwałę i cześć, i moc, ponieważ Ty stworzyłeś wszystko, i z woli twojej zostało stworzone, i zaistniało.


Czy w ogóle da się opisać słowami potęgę i ogromną moc Boga?

Czy jest ktoś Mu równy w niebie, na ziemi , pod wodą czy pod ziemią?

NIE MA - NIKT TAKI NIE ISTNIEJE !

Długo już nasz Bóg milczał, powstrzymywał się lecz to się wkrótce już zmieni gdy nadejdzie czas zapłaty dla wszystkich Jego wrogów i tych którzy odrzucą Jego panowanie i Króla którego On ustanowił- swego Syna Isusa Chrystusa Mesjasza .


Czas zapłaty nadejdzie również dla tych którzy polegają na Bogu i szanują Jego Przykazania co odznacza się przestrzeganiem ich ._________________
Ojcze nasz, który jesteś w niebie, Święć się imię twoje,
Przyjdź Królestwo twoje, Bądź wola twoja, jak w niebie, tak i na ziemi.
Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj,
I odpuść nam nasze winy, jak i my odpuszczamy naszym winowajcom;
i nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie, ale nas zachowaj od złego.;
Albowiem twoje jest Królestwo i moc, i chwała na wieki wieków. Niech się tak stanie!  


(13) Proście, a weźmiecie. módlcie się aby dni było niewiele i aby były skrócone. Królestwo jest już przygotowane dla was, czuwajcie!(2 Ezdrasza)

(20) Mówi TEN, który świadczy o tym: Tak, przyjdę wkrótce. Niech się tak stanie, przyjdź , Panie Isusie!(Objawienie Isusa Chrystusa)https://arzareth.home.blog
avatar
BartekBartosz
Liczba postów : 983
Join date : 01/08/2019
Skąd : Arzareth/Ziemia Lubuska
https://arzareth.home.blog/

Chwalmy i błogosławmy Ojca Boga naszego ! Empty Re: Chwalmy i błogosławmy Ojca Boga naszego !

on 27th Wrzesień 2020, 21:48
Message reputation : 100% (2 votes)
Księga Izajasza
Rozdział 2:

(9) I tak poniżył się człowiek, i spodlał rodzaj ludzki: Ty im nie przebaczysz.

(10) Wejdź do jaskiń skalnych i skryj się w prochu ze strachu przed Panem i przed blaskiem jego majestatu, gdy powstanie, aby wstrząsnąć ziemią.

(11) Dumne oczy człowieka opuszczą się, a pycha ludzka zniży się, ale jedynie Pan wywyższy się w owym dniu.

(12) Bo dla Pana Zastępów nastanie dzień sądu nad wszystkim, co pyszne i wysokie, i nad wszystkim, co wyniosłe, aby było poniżone.

(13) Nad wszystkimi wysokimi i sterczącymi cedrami Libanu, i nad wszystkimi dębami Baszanu.

(14) Nad wszystkimi wysokimi górami i nad wszystkimi sterczącymi pagórkami.

(15) I nad każdą wysoką wieżą, i nad każdym murem obronnym.

(16) I nad każdym okrętem na morzu, i nad każdym przeglądzie pięknych statków.

(17) I każdy człowiek będzie uniżony, a duma ludzka upadnie: i tylko Pan będzie wywyższony w owym dniu,

(18) Oni ukryją wszystkie [bożki] rękami uczynione

(19) wnosząc je do jaskiń, do szczelin skał i do jaskiń ziemi, ze strachu przed Panem i ze względu na chwałę mocy jego, gdy powstanie, aby uderzyć strasznie ziemię.


(20) Albowiem w owym dniu człowiek wypuści swoje obrzydliwości srebra i złota, które uczynili [aby] wielbić marności i szaleństwa;

(21) aby wejść do jaskiń litej skały i do szczelin skał, ze strachu przed Panem i ze względu na chwałę jego mocy, kiedy powstanie, aby strasznie uderzyć ziemię.

(22) Dajcie sobie spokój z człowiekiem, który wart tyle, co tchnienie w jego nozdrzach! Bo za co można go uważać?
Objawienie Isusa
Rozdział 6:
(9) A gdy zdjął piątą pieczęć, widziałem poniżej ołtarza dusze zabitych dla Słowa Bożego i dla świadectwa, które złożyli.

(10) I wołały donośnym głosem: Kiedyż, Panie święty i prawdziwy, rozpoczniesz sąd i pomścisz krew naszą na mieszkańcach ziemi?

(11) I dano każdemu z nich szatę białą, i powiedziano im, aby jeszcze odpoczęli przez krótki czas, aż się dopełni liczba współsług i braci ich, którzy mieli podobnie jak oni ponieść śmierć.

(12) I widziałem, gdy zdjął szóstą pieczęć, że powstało trzęsienie ziemi i słońce pociemniało jak czarny wór, a cały księżyc poczerwieniał jak krew,

(13) I gwiazdy spadły z nieba na ziemię, podobnie jak drzewo figowe zrzuca figi swoje, gdy wiatr gwałtowny nim potrząśnie;

(14) I niebo znikło, jak niknie zwój, który się zwija, a wszystkie góry i wyspy ruszone zostały z miejsc swoich.

(15) I wszyscy królowie ziemi i możnowładcy, i wodzowie, i bogacze, i mocarze, i wszyscy niewolnicy, i wolni ukryli się w jaskiniach i w skałach górskich,

(16) I mówili do gór i skał: Padnijcie na nas i zakryjcie nas przed obliczem tego, który siedzi na tronie,

(17) I przed gniewem Baranka, albowiem nastał ów wielki dzień ich gniewu, i któż się może ostać?

Panie Boże nasz niech się stanie zgodnie z Twoimi Słowami.
Prosimy usuń z Twojej ziemi korzeń zła - Ojcze nasz przyjdź Królestwo Twoje !Przeczytajcie poniższe proroctwo BARDZO dokładnie...jak Bóg stawia kawę na ławę mówiąc BEZPOŚREDNIO  do szatana o nim  i upadłych aniołach oraz o ICH dzieciach zarówno  szatana jak i aniołów czyli  nasieniu węża


Księga Izajasza
Rozdział 14:

(20) Jak szata splamiona krwią nie może być czysta, tak i ty nigdy nie będziesz czysty, ponieważ zniszczyłeś moją ziemię, mordowałeś moich ludzi: NIE BĘDZIESZ  trwał na wieki - nasieniu zła!(21) Przygotuj swe dzieci na rzeź za winy ICH ojców, oni nie powstaną i nie odziedziczą ziemi i nie wypełnią ziemi wojnami!(22) A ja powstanę przeciwko nim, powiedział Pan Zastępów, i zniszczę ich imię, ich resztę i nasienie: tak powiedział Pan.

http://www.bibliamesjanska.com/Iz/14.htmlDziękujmy naszemu Bogu bracia i siostry za Słowo które nam dał i którego NIECHYBNIE dotrzyma i prośmy  CODZIENNIE NA KOLANACH w modlitwie błagalnej do Ojca  o skrócenie tych dni!

_________________
Ojcze nasz, który jesteś w niebie, Święć się imię twoje,
Przyjdź Królestwo twoje, Bądź wola twoja, jak w niebie, tak i na ziemi.
Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj,
I odpuść nam nasze winy, jak i my odpuszczamy naszym winowajcom;
i nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie, ale nas zachowaj od złego.;
Albowiem twoje jest Królestwo i moc, i chwała na wieki wieków. Niech się tak stanie!  


(13) Proście, a weźmiecie. módlcie się aby dni było niewiele i aby były skrócone. Królestwo jest już przygotowane dla was, czuwajcie!(2 Ezdrasza)

(20) Mówi TEN, który świadczy o tym: Tak, przyjdę wkrótce. Niech się tak stanie, przyjdź , Panie Isusie!(Objawienie Isusa Chrystusa)https://arzareth.home.blog
avatar
BartekBartosz
Liczba postów : 983
Join date : 01/08/2019
Skąd : Arzareth/Ziemia Lubuska
https://arzareth.home.blog/

Chwalmy i błogosławmy Ojca Boga naszego ! Empty Re: Chwalmy i błogosławmy Ojca Boga naszego !

on 4th Październik 2020, 00:11
Message reputation : 100% (1 vote)
 Księga Henocha
Rozdział 14:

8 Ujrzałem następującą wizję: Oto o bloki zawołały do mnie w widzeniu i mgła do mnie zawołała, i droga gwiazd, i błyski błyskawic ponagliły mnie i popchnęły mnie, i w widzeniu wiatry uniosły mnie i porwały mnie, i uniosły mnie do nieba.

9 Wszedłem, aż zbliżyłem się do muru, który zbudowany był z kamieni gradowych i język ognia otaczał go. Zacząłem czuć lęk.

10 Wszedłem do języka ognia i zbliżyłem się do wielkiego domu, który wybudowany był z kamieni gradowych i ściana tego domu była jak mozaika zrobiona z kamieni gradowych, a jego podłoga ze śniegu.

11 Jego dach był jak droga gwiazd i błyski błyskawic, a wśród nich były ogniste Cherubiny i ich niebo było jak woda.

12 Ogień płonął wokół jego muru, a drzwi jego opływały ogniem.

13 Wszedłem do tego domu. Był gorący jak ogień i zimny jak śnieg. Nie było w nim radości ani życia. Ogarnął mnie strach i przejęło mnie drżenie.

14 I gdy tak drżałem i trząsłem się, padłem na moje oblicze. I ujrzałem w widzeniu,

15 że oto inny dom, większy od poprzedniego, którego wszystkie drzwi były otwarte przede mną, zbudowany był z języka ognia.

16 We wszystkich tak górował chwałą, splendorem i rozmiarem, że nie potrafię wam opisać jego chwały i rozmiaru.

17 Jego podłoga była z ognia, a ponad nim błyskawice. Droga gwiazd i jego dach również był z płonącego ognia.

18 Spojrzałem i zobaczyłem w nim wysoki tron. Wyglądał jak kryształ, otoczenie jego było jak jaśniejące słońce i (słychać było) głos Cherubów.

19 Spod wysokiego tronu wypływały rzeki płonącego ognia, tak że było rzeczą niemożliwą nań patrzeć.

20 A Ten, który jest wielki, w chwale siedział na nim, a jego promieniowanie było jaśniejsze od słońca i bielsze od śniegu.

21 Żaden anioł nie mógł wejść, gdy ukazywało się oblicze Tego, który jest czczony i uwielbiany, żadne cielesne [stworzenie] nie mogło [nań] spoglądać.

22 Morze ognia paliło się wokół Niego i wielki ogień stał przed Nim i nikt z Jego otoczenia nie zbliżał się do Niego. Dziesięć tysięcy razy dziesięć tysięcy stało przed Nim, ale On nie potrzebował żadnejświętej rady.

23 I Święci, którzy byli blisko Niego, nie opuszczali ani nocą, ani dniem i nie odchodzili od Niego.


_________________
Ojcze nasz, który jesteś w niebie, Święć się imię twoje,
Przyjdź Królestwo twoje, Bądź wola twoja, jak w niebie, tak i na ziemi.
Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj,
I odpuść nam nasze winy, jak i my odpuszczamy naszym winowajcom;
i nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie, ale nas zachowaj od złego.;
Albowiem twoje jest Królestwo i moc, i chwała na wieki wieków. Niech się tak stanie!  


(13) Proście, a weźmiecie. módlcie się aby dni było niewiele i aby były skrócone. Królestwo jest już przygotowane dla was, czuwajcie!(2 Ezdrasza)

(20) Mówi TEN, który świadczy o tym: Tak, przyjdę wkrótce. Niech się tak stanie, przyjdź , Panie Isusie!(Objawienie Isusa Chrystusa)https://arzareth.home.blog
avatar
BartekBartosz
Liczba postów : 983
Join date : 01/08/2019
Skąd : Arzareth/Ziemia Lubuska
https://arzareth.home.blog/

Chwalmy i błogosławmy Ojca Boga naszego ! Empty Re: Chwalmy i błogosławmy Ojca Boga naszego !

on 7th Październik 2020, 14:25
Message reputation : 100% (1 vote)
Psalm 100:

(1) Psalm dziękczynny. Wykrzykuj Panu, cała ziemio!

(2) Służcie Panu z radością, Przychodźcie przed oblicze jego z weselem!

(3) Wiedzcie, że Pan jest Bogiem! On nas uczynił i do niego należymy, Myśmy ludem jego i trzodą pastwiska jego.

(4) Wejdźcie w bramy jego z dziękczynieniem, W przedsionki jego z pieśnią chwały! Wysławiajcie go, błogosławcie imieniu jego!

(5) Albowiem dobry jest Pan; Na wieki trwa łaska jego, A wierność jego z pokolenia w pokolenie.

 

_________________
Ojcze nasz, który jesteś w niebie, Święć się imię twoje,
Przyjdź Królestwo twoje, Bądź wola twoja, jak w niebie, tak i na ziemi.
Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj,
I odpuść nam nasze winy, jak i my odpuszczamy naszym winowajcom;
i nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie, ale nas zachowaj od złego.;
Albowiem twoje jest Królestwo i moc, i chwała na wieki wieków. Niech się tak stanie!  


(13) Proście, a weźmiecie. módlcie się aby dni było niewiele i aby były skrócone. Królestwo jest już przygotowane dla was, czuwajcie!(2 Ezdrasza)

(20) Mówi TEN, który świadczy o tym: Tak, przyjdę wkrótce. Niech się tak stanie, przyjdź , Panie Isusie!(Objawienie Isusa Chrystusa)https://arzareth.home.blog
avatar
BartekBartosz
Liczba postów : 983
Join date : 01/08/2019
Skąd : Arzareth/Ziemia Lubuska
https://arzareth.home.blog/

Chwalmy i błogosławmy Ojca Boga naszego ! Empty Re: Chwalmy i błogosławmy Ojca Boga naszego !

on 28th Październik 2020, 22:47
1 Księga Henocha

48.

1 I na tym miejscu ujrzałem niewyczerpalne źródło sprawiedliwości i wiele źródeł mądrości otaczało je i wszyscy spragnieni pili z nich i napełnieni byli mądrością i ich mieszkanie [było] ze sprawiedliwymi i świętymi i wybranymi.

2 I w owej godzinie ów Syn Człowieczy został nazwany w obecności Pana Duchów i jego imię [zostało wspomniane] przed Głową Dni.

3 Zanim słońce i konstelacje zostały stworzone, zanim gwiazdy nieba zostały utworzone, jego imię zostało nazwane przed Pana Duchów.

4 Będzie on łaską dla sprawiedliwych i świętych, aby mogli się oni na nim wesprzeć i nie upaść i [będzie on] światłem narodów i nadzieją tych, którzy smucą się w sercach swoich.

5 Ci wszyscy, którzy mieszkają na suchym lądzie, padną i oddadzą mu pokłon i będą błogosławić, chwalić i sławić psalmami imię Pana Duchów.

6 I z tego powodu został on wybrany i ukryty przed nim, zanim świat został stworzony i na wieki.

7 Lecz mądrość Pana Duchów objawiła go świętym i sprawiedliwym, bo ustrzegł los sprawiedliwych, bo oni znienawidzili i odrzucili ten świat niegodziwości i znienawidzili wszystkie jego czyny i drogi w imię Pana Duchów, ponieważ w jego imieniu są zbawieni i on jest tym, który zażąda ich życia.

8 I w owych dniach królowie ziemi i mocarze, którzy posiadają suchy ląd, będą mieć przygnębione twarze z powodu czynów swoich rąk, gdyż w dzień ich ucisku i niepokoju nie zbawią się.

9 I dam ich w ręce moich wybranych. Jak słoma w ogniu i jak ołów w wodzie tak będą się palić przed sprawiedliwymi i topić przed świętymi i nie znajdzie się żaden po nich ślad.

10 I w dzień ich zmartwienia nastanie odpoczynek na ziemi i upadną przed nim i nie powstaną. I nikt się nie znajdzie, kto ich weźmie swoimi rękami i podniesie ich, bo zaparli się Pana Duchów i Jego Mesjasza. Niech imię Pana Duchów będzie błogosławione!

Imię Pana Duchów to Bóg !

Niech będzie błogosławiony nasz Ojciec Bóg  za wszystkie wspaniałości które dla nas przygotował!!

_________________
Ojcze nasz, który jesteś w niebie, Święć się imię twoje,
Przyjdź Królestwo twoje, Bądź wola twoja, jak w niebie, tak i na ziemi.
Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj,
I odpuść nam nasze winy, jak i my odpuszczamy naszym winowajcom;
i nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie, ale nas zachowaj od złego.;
Albowiem twoje jest Królestwo i moc, i chwała na wieki wieków. Niech się tak stanie!  


(13) Proście, a weźmiecie. módlcie się aby dni było niewiele i aby były skrócone. Królestwo jest już przygotowane dla was, czuwajcie!(2 Ezdrasza)

(20) Mówi TEN, który świadczy o tym: Tak, przyjdę wkrótce. Niech się tak stanie, przyjdź , Panie Isusie!(Objawienie Isusa Chrystusa)https://arzareth.home.blog
avatar
BartekBartosz
Liczba postów : 983
Join date : 01/08/2019
Skąd : Arzareth/Ziemia Lubuska
https://arzareth.home.blog/

Chwalmy i błogosławmy Ojca Boga naszego ! Empty Re: Chwalmy i błogosławmy Ojca Boga naszego !

on 19th Listopad 2020, 05:21
Message reputation : 100% (1 vote)
Psalm 8:
(1) Przewodnikowi chóru. Na nutę: "Tłoczący wino". Psalm Dawidowy.

(2) Panie, Władco nasz, jak wspaniałe jest imię twoje na całej ziemi! Ty, któryś wyniósł majestat swój na niebiosa.

(3) Z ust niemowląt i ssących zgotowałeś sobie chwałę, aby poskromić wroga i mściciela.

(4) Gdy oglądam niebo twoje, dzieło palców twoich, Księżyc i gwiazdy, które Ty ustanowiłeś:

(5) Czymże jest człowiek, że o nim pamiętasz, Lub syn człowieczy, że go nawiedzasz?

(6) Uczyniłeś go niewiele mniejszym od Boga, Chwałą i dostojeństwem uwieńczyłeś go.

(7) Dałeś mu panowanie nad dziełami rąk swoich, Wszystko złożyłeś pod stopy jego:

(Cool Owce i wszelkie bydło, Nadto zwierzęta polne,

(9) Ptactwo spod niebios i ryby morskie, Cokolwiek ciągnie szlakami mórz.

(10) Panie, Władco nasz, jak wspaniałe jest imię twoje na całej ziemi!

_________________
Ojcze nasz, który jesteś w niebie, Święć się imię twoje,
Przyjdź Królestwo twoje, Bądź wola twoja, jak w niebie, tak i na ziemi.
Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj,
I odpuść nam nasze winy, jak i my odpuszczamy naszym winowajcom;
i nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie, ale nas zachowaj od złego.;
Albowiem twoje jest Królestwo i moc, i chwała na wieki wieków. Niech się tak stanie!  


(13) Proście, a weźmiecie. módlcie się aby dni było niewiele i aby były skrócone. Królestwo jest już przygotowane dla was, czuwajcie!(2 Ezdrasza)

(20) Mówi TEN, który świadczy o tym: Tak, przyjdę wkrótce. Niech się tak stanie, przyjdź , Panie Isusie!(Objawienie Isusa Chrystusa)https://arzareth.home.blog
lusia
lusia
Liczba postów : 1388
Join date : 18/03/2015
Skąd : wawa
http://mojaopoka.blogspot.com/

Chwalmy i błogosławmy Ojca Boga naszego ! Empty Re: Chwalmy i błogosławmy Ojca Boga naszego !

on 21st Listopad 2020, 07:12
Neuron jak... galaktyka
Wizerunki ludzkiego neuronu oraz skupiska galaktyk noszą do siebie duże podobieństwo. Kwestii tej postanowili przyjrzeć się dwaj uczeni z uniwersytetów w Bolonii i Veronie, próbując ustalić, czy oprócz wizualnego podobieństwa łączą je także jakieś podobieństwa strukturalne. Okazało się, że... tak, a ewolucja Kosmosu i ludzkiego ciała, choć zarządzane przez zupełnie inne procesy, doprowadziły do powstania dwóch bardzo podobnych struktur. Okazuje się, że neurony i skupisko galaktyk łączy m.in. podobna budowa i poziom dystrybucji materii. Już starożytni mówili: jak na górze, tak i na dole!


https://www.sciencealert.com/wildly-fun-new-paper-compares-the-human-brain-to-the-structure-of-the-universe


Chwalmy Boga

_________________
"Jak łania tęskni do wód strumieni, tak dusza moja tęskni do Ciebie, Boże! "
Psalm 42    Nie pamiętaj nam win naszych przodków, niech rychło przyjdzie ku nam miłosierdzie Twoje: bo bardzo jesteśmy słabi. Wspomóż nas Boże zbawienia naszego, przez wzgląd na chwałę Twojego Imienia i wyzwól nas i odpuść nasze grzechy przez wzgląd na Twoje Imię. (Psalm 79:8-9 .
___________________________________________________________________________________________________________

http://mojaopoka.blogspot.com/
avatar
BartekBartosz
Liczba postów : 983
Join date : 01/08/2019
Skąd : Arzareth/Ziemia Lubuska
https://arzareth.home.blog/

Chwalmy i błogosławmy Ojca Boga naszego ! Empty Re: Chwalmy i błogosławmy Ojca Boga naszego !

on 20th Grudzień 2020, 23:35
Psalm 34:
(1) Dawidowy, gdy udawał obłąkanego przed Abimelechem, a wypędzony przez niego, odszedł.

(2) Będę błogosławił Pana w każdym czasie, Chwała jego niech będzie zawsze na ustach moich!

(3) Dusza moja będzie się chlubić Panem! Niechaj słuchają pokorni i weselą się!

(4) Wysławiajcie Pana ze mną! Wywyższajmy wspólnie imię jego!

(5) Szukałem Pana i odpowiedział mi, I uchronił mnie od wszystkich obaw moich.

(6) Spójrzcie na niego, a zajaśniejecie I oblicza wasze nie okryją się wstydem!

(7) Ten biedak wołał, a Pan słuchał I wybawił go z wszystkich ucisków jego.

(Cool Anioł Pański zakłada obóz Wokół tych, którzy się go boją, i ratuje ich.

(9) Skosztujcie i zobaczcie, że dobry jest Pan: Błogosławiony człowiek, który u niego szuka schronienia!

(10) Bójcie się Pana, święci jego! Bo niczego nie brak tym, którzy się go boją.

(11) Lwięta cierpią niedostatek i głód, Lecz tym, którzy szukają Pana, nie brak żadnego dobra.

(12) Pójdźcie synowie, słuchajcie mnie! Nauczę was bojaźni Pańskiej!

(13) Jakim ma być człowiek, który kocha życie, Lubi oglądać dobre dni?...

(14) Strzeż języka swego od zła, A warg swoich od słów obłudnych!

(15) Odwróć się od zła i czyń dobrze, Szukaj pokoju i ubiegaj się oń!

(16) Oczy Pańskie patrzą na sprawiedliwych, A uszy jego słyszą ich krzyk.

(17) Oblicze Pańskie jest zwrócone przeciwko złoczyńcom, Aby wytracić z ziemi pamięć ich.

(18) Wołają, a Pan wysłuchuje ich I ocala ich ze wszystkich udręk.

(19) Bliski jest Pan tym, których serce jest złamane, A wybawia utrapionych na duchu.

(20) Wiele nieszczęść spotyka sprawiedliwego, Ale Pan wyzwala go ze wszystkich.

(21) Strzeże wszystkich kości jego, Żadna z nich się nie złamie.

(22) Niegodziwego zabija złość, A ci, którzy nienawidzą sprawiedliwego, poniosą karę.

(23) Pan wyzwala duszę sług swoich I nie będą ukarani ci, którzy mu ufają.


_________________
Ojcze nasz, który jesteś w niebie, Święć się imię twoje,
Przyjdź Królestwo twoje, Bądź wola twoja, jak w niebie, tak i na ziemi.
Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj,
I odpuść nam nasze winy, jak i my odpuszczamy naszym winowajcom;
i nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie, ale nas zachowaj od złego.;
Albowiem twoje jest Królestwo i moc, i chwała na wieki wieków. Niech się tak stanie!  


(13) Proście, a weźmiecie. módlcie się aby dni było niewiele i aby były skrócone. Królestwo jest już przygotowane dla was, czuwajcie!(2 Ezdrasza)

(20) Mówi TEN, który świadczy o tym: Tak, przyjdę wkrótce. Niech się tak stanie, przyjdź , Panie Isusie!(Objawienie Isusa Chrystusa)https://arzareth.home.blog
Sponsored content

Chwalmy i błogosławmy Ojca Boga naszego ! Empty Re: Chwalmy i błogosławmy Ojca Boga naszego !

Powrót do góry
Permissions in this forum:
Nie możesz odpowiadać w tematach