` ` Alternatywą jest tak długo, jak długo ludzie pozostają w domu ''