Wyraźnie o tym mówi II Ezdrasza. Bóg wysuszy rzekę Eufrat, jak to zrobił przy ucieczce z Asyrii.