Trzeba także podkreślić, że istnienie Syna Bożego jest równoznaczne z istnieniem Jego Ojca - Stwórcy Wszechświata! To Bóg Ojciec spowodował zmartwychwstanie swego Syna.