Go down
thewordwatcher
thewordwatcher
Admin
Liczba postów : 4540
Join date : 18/03/2015
Skąd : Perth, Australia
http://zbawienie.com

Prawa Noachickie Empty Prawa Noachickie

on 8th Marzec 2019, 07:37
Message reputation : 100% (1 vote)
Odkryłem coś olbrzymiego. Najprawdopodobniej nie tyle ja odkryłem, ale dano mnie to poznać.

Szatan jest znacznie bardziej przebiegły, niż nam to się wydaje.

Prawa Noachickie

Prawa Noachickie to 7 praw Noego, które obserwują Chabad Lubawicz.

Jest to niezwykle przebiegły trik szatański i wielu naszych braci i sióstr jest w wielkim niebezpieczeństwie.

https://wolna-polska.pl/wiadomosci/rosja-wprowadza-prawa-noachickie-2016-12

Fragment tego artykułu z powyższego linku.

Zakaz jedzenia części żyjącego zwierzęcia (Ewer Min ha-Chai)
Zakaz bluźnierstwa (Birkat Haszem)
Zakaz kradzieży [rabowania] (Gezel)
Zakaz bałwochwalstwa (Awoda zara)
Zakaz niemoralnych stosunków seksualnych (Gilui arajot)
Zakaz mordowania (Szefichat damim)
Zakaz nieuszanowania panującego prawa i porządku społecznego (Dinim)
Kto zakazów tych przestrzega, korzysta na równi z Izraelitami ze wszystkich praw ludzkich i ma udział w przyszłym życiu” /Tora, Izaak Cylkow, Kraków 1895 ss. 38-39/.

W traktacie Sanhedryn 105a Talmud stwierdza, że Ben-Noach (syn Noego), który przestrzega tych praw, ma udział w „świecie, który ma nadejść” i jest uważany za „sprawiedliwego wśród narodów”.

O tych siedmiu „przykazaniach” dla Noachitów czytamy również w Sanhedryn 56 b, gdzie jako pierwsze przykazanie podano: „Poszanowanie Prawa”. Żydzi Strack i Billerbeck w swoim komentarzu do Nowego Testamentu opracowanym na podstawie Talmudu wyjaśniają to jako: „posłuszeństwo dla władzy” — naturalnie dla władzy żydowskiej.

A zatem posłuszeństwo dla władzy żydowskiej jest pierwszym przykazaniem dla Noachitów.

Nie dziwi więc sierpniowa (2014) wypowiedź rabina Chabad Lubawicz Boaz Kelly’ego:

„Ci, którzy nie przestrzegają Prawa Noachickiego nie mają prawa istnieć w tym świecie”.

Boaz już w latach ‘80 wzywał armię izraelską do masakry cywilów w Libanie:

„Śmierć albo przyjęcie Prawa Noachickiego”.

Wikipedia o tych prawach.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Siedem_Praw_Noego

Jeżeli te prawa istnieją, to jest oczywiste dlaczego Chabad chce zniszczyć szatański syjonizm.


Wygląda ładnie, prawda?

Ale przestanie wyglądać, kiedy się pewne rzeczy wyjaśni.

Jedno trzeba podać - owe prawa zostały podpisane w USA od kilkunastu lat!


Co do reszty żydowskich rządów - nie mam informacji ale poniższa interpretacja - nie spotkałem na piśmie ale... jest oczywista.

Chodzi o przykazanie - zakaz bałwochwalstwa.

Biblia zabrania wielbienia jakichkolwiek obrazów czy posągów, w tym także wielbienia Syna Bożego.

Bóg dał nam tylko jedną opcję - nie będziesz miał cudzych bogów przede mną.

A Syn Boży nakazał nam się modlić do Boga!!! A nie do siebie.

Jako król powinien być czczony ale nie jako Bóg.

Dopiero teraz widać perfidię 666 i zwiedzenia szatańskiego.

Za nic innego, ale za bałwochwalstwo i wielbienie Isusa oraz za wzięcie 666 będą ścinać głowy.

Takie najwyraźniej są plany szatana i więcej szczegółów nie znam, ale to już wskazuje nam na olbrzymie niebezpieczeństwo dla wszystkich niemal Chrześcijan na świecie.

Szatan będzie ich mordował za bałwochwalstwo, czyli za złamanie prawa Bożego.

Oczywiście 666 będzie także w użyciu i jak dokładnie to będzie rozgrywane nie wiemy.

Jedno jest pewne. Szatan dwoił się i troił a Bestia będzie urągać i bluźnić publicznie Bogu.

Czy polskie bałwochwalstwo będzie wykorzenione? Raczej nie i Bóg Słowian bałwochwalców najprawdopodobniej wyzwoli z rąk szatana. Ale czy mamy 100% pewność?

Temat trzeba dokładnie zbadać, ponieważ jest to bardzo istotne zagrożenie dla ludzi wielbiących obrazy, Matkę Boską oraz krucyfiksy.

Temat ten jest znany w niewielkich kręgach w USA ale w Polsce nie za bardzo.

Oczywiście nie mówi się szczegółowo o bałwochwalstwie. Ponieważ jest to Prawo dane Noemu czyli Boże, niewielu będzie to widzieć jako zagrożenie.

Niemniej znając postawę Boga do Przykazań możemy natychmiast dostrzec, w czym tkwi wielkie zwiedzenie.

Jest oczywiste, że nie można uwierzyć żadnemu człowiekowi, a zwłaszcza nasieniu węża!

To znaczy, ze intencje nasienia węża są intencjami czysto szatańskimi. To świat szatana i w tym świetle szatan ma pewne podstawy prawne w prześladowaniach Chrześcijan.

Dlatego się do tego właśnie przygotowuje i w USA to prawo już jest zatwierdzone od co najmniej roku 1999.

Z pozoru to wygląda, jak pobożni Żydzi z Chabad Lubawicz chcą 'uczciwie' wielbić Boga i być Mu posłuszni.

Ciekawe co wymyślił szatan z powodu szatańskiego.... mesjasza!?


Wprost z witryny Chabadu... Niewiele mówią o bałwochwalstwie, ponieważ jest to.... ukrywane!!!

https://translate.google.com/translate?sl=en&tl=pl&u=https%3A%2F%2Fwww.chabad.org%2Flibrary%2Farticle_cdo%2Faid%2F62221%2Fjewish%2FThe-7-Noahide-Laws-Universal-Morality.htm


_________________
Ojcze nasz, któryś jest w niebie, Święć się imię twoje, przyjdź Królestwo twoje, bądź wola twoja, jak w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj, i odpuść nam nasze winy, jak i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Albowiem twoje jest Królestwo i moc, i chwała na wieki wieków. Niech się stanie.
----------------------------------------------------------------------------------------------
huberkinky@protonmail.com
http://www.zbawienie.com http://www.proroctwa.com
https://www.youtube.com/thewordwatcher
https://www.youtube.com/HenryKubik
avatar
Cyryl
Liczba postów : 1422
Join date : 21/03/2015
https://cyryl27.wordpress.com/

Prawa Noachickie Empty Re: Prawa Noachickie

on 8th Marzec 2019, 10:21
Mnie ciekawi ten zakaz bałwochwalstwa. Jakiego Boga czci Chabad????

W tym temacie nie ma jasnej deklaracji ze strony Chabadu, najlepiej w telewizji czy innym masowym medium.

Jak wiadomo muzułmanie są bałwochwalcami ponieważ czczą Allaha a nie Boga z Biblii. A to, że islam zakazuje czczenia innych bóstw poza Allahem czyli islam to jest religia monoteistyczna to nie ma znaczenia w definicji bałwochwalstwa.

Czyli jak Chabad czci inne bóstwo niż Bóg Izraela, a zatem ich zakaz bałwochwalstwa to czysta kpina, gdyż ich zakaz to także bałwochwalstwo.

Zresztą po owocach poznamy wilki w owczych skórach a panowie z Cahbad mają ogromne wpływy w polityce. A widząc owoce obecnej polityki widać jakiego Boga oni czcza:

ew. Jana 8 napisał:
(44) Ojcem waszym jest diabeł i chcecie postępować według pożądliwości ojca waszego. On był mężobójcą od początku i w prawdzie nie wytrwał, bo w nim nie ma prawdy. Gdy mówi kłamstwo, mówi od siebie, bo jest kłamcą i ojcem kłamstwa.
Chabad kłamie i ukrywa prawdę, ponadto uczestniczy w zbrodniach wojennych i przez politykę podstępnie morduje Słowian:


Ks. Wyjśc. 21 napisał:(14) Jeżeli ktoś zastawia na bliźniego swego zasadzkę, by go podstępnie zabić, to weźmiesz go nawet od ołtarza mojego, by go ukarać śmiercią.A oto ich plan:

proroctwa.com napisał:
„A SŁOWIAŃSKIE BYDŁO WYPĘDZIMY DALEKO NA PÓŁNOC…” – Słowa rabina Sanhedrynu Rebe Menachema Mendla Schneersona, Chabadskiego przywódcy.(Zmarł w 1994 roku)

Plan „wybrańców Boga”
1. Naszą specjalną taktyką walki z czerwono-brązowymi (wszyscy Słowianie – są czerwono-brązowi), z mocy swojej skrytości jest Tajna Wiedza. Główne ostrze walki skierujemy przeciwko Słowiaństwu, za wyjątkiem odszczepieńców, którzy spokrewnili się z Żydami przez wspólne interesy. Co prawda, tych „spokrewnionych” później, po wykorzystaniu ich w naszych celach, usuniemy z naszego społeczeństwa. Słowianie, a wśród nich Rosjanie – to najbardziej niepokorny naród świata. Niepokorny ze względu na układ ich zdolności psychicznych i umysłowych, założonych przez wiele pokoleń przodków, genów, które nie są podatne na przerabianie. Słowianina, Rosjanina można zabić, ale nigdy nie można zniewolić. Dlatego to nasienie powinno ulec likwidacji, ale na pierwszym etapie należy dokonać nagłego zmniejszenia jego liczebności (co jelcynowsko-putinowska władza pomyślnie realizuje już od prawie 20 lat – uwaga Redakcji).

2. Nasze metody walki nie będą w ogóle wojskowe, lecz ideologiczne i ekonomiczne z wykorzystaniem struktur siłowych, uzbrojonych w najnowocześniejsze rodzaje broni do fizycznego tłumienia buntujących się z jeszcze większą brutalnością, niż to było w 1993 roku przy rozstrzelaniu Dumy Państwowej Rosji. Przede wszystkim, podzielimy wszystkie narody słowiańskie (jest ich 300 milionów, połowę stanowią Rosjanie) na maleńkie osłabione kraje z przerwanymi więzami. Będziemy tu korzystać z naszej starej metody: DZIEL I RZĄDŹ. Postaramy się te kraje skłócić ze sobą. Wciągniemy je we wojny między sobą w celu wzajemnego niszczenia (co również zostało osiągnięte – uwaga Redakcji).

Ukrainiec będzie myślał, że walczy przeciwko ekspansjonistycznej Rosji, walczy o swoją niezależność, będzie myślał, że w końcu uzyskał swoją wolność, podczas gdy całkowicie popadnie w zależność od nas. Tak samo będą myśleć Rosjanie, że bronią swoich własnych interesów narodowych, odzyskują „bezprawnie” zabrane im ziemie, itd. To wszystko będziemy robić pod pozorem różnych suwerenności, walki o swoje ideały narodowe. W tym czasie nie pozwolimy żadnej ze stron na samookreślenie się, oparte o wartości i tradycje narodowe. W tej wojnie głupców słowiańskie bydło będzie osłabiało siebie i wzmacniało nas, głównych reżyserów smuty (pol. – chaosu, zamętu – A.L.), niby stojących z boku i nie tylko nie uczestniczących w krwawych wydarzeniach, ale i nie wtrącających się do nich.

Ponadto zapewnimy sobie całkowite bezpieczeństwo. Do świadomości Słowian – profanów (niewtajemniczonych) zainstalujemy takie stereotypy myślenia, przy których najstraszniejszym słowem będzie “antysemita”. Słowo ‘Żyd” będą wymawiać szeptem.

Kilkoma sprawami sądowymi (podobnymi do procesu antysemity Ostaszwili z późniejszą jego likwidacją) i innymi metodami (radio, telewizja – przerażające filmy, takie jak zemsta izraelskiego super wywiadu Mosadu za zabicie Żydów), tak bardzo wystraszymy bydło, że u żadnego z Żydów z głowy nie spadnie ani jeden włos, podczas gdy Słowianie będą rozstrzeliwani w grupach, zabijani tysiącami – na granicach, gdzie Żydzi nie służą, w siłach pokojowych, w wyniku aktów terroryzmu, zabójstw kryminalnych i na zamówienie. (jeden z takich filmów – to „Haniebne wyrodki”, 2009 rok, uwaga Redakcji).

3. Tępa słowiańska grupa etniczna nie rozumie, że najstraszniejszymi faszystami są ci, którzy nigdy i nigdzie na głos o tym nie mówią, a organizują wszystko jakby według najbardziej demokratycznych standardów (takich jak wybory prezydenckie w marcu). A my odwrotnie, wyraz “faszysta” uczynimy słowem obelżywym. Tej etykietki będzie bał się każdy, na kogo ją powiesimy. Bardzo dobrze wiemy, że nacjonalizm wzmacnia naród, czyni go silnym. Slogan “internacjonalizmu” jest przeżytkiem i już nie działa tak, jak wcześniej, zastąpimy go “wartościami ogólno-ludzkimi”, oznaczającymi to samo.
Prawa Noachickie Lo28z3lxnw22llip6acbyqw23llip6acbyqw3

Nie pozwolimy na podniesienie się ani jednego nacjonalizmu, a te ruchy nacjonalistyczne, które próbują wyprowadzić swoje narody spod naszego dyktatu, zniszczymy ogniem i mieczem tak, jak się to robi w Gruzji, Armenii i Serbii. Ale za to zapewnimy pełen rozkwit naszego nacjonalizmu – syjonizmu, a dokładniej: żydowskiego faszyzmu, który w swojej tajemniczości i potędze jest superfaszyzmem. Nie na próżno Zgromadzenie Ogólne ONZ w 1975 roku przyjęło rezolucję, która określiła syjonizm jako najbardziej rażącą “formę rasizmu i dyskryminacji rasowej”, ale z powodu naszego triumfalnego marszu na całej planecie w roku 1992 rezolucję tę uchyliła. Z tego międzynarodowego organu uczyniliśmy broń naszych aspiracji, dotyczących przejęcia władzy nad “wszystkimi królestwami i narodami”.

4. Liczną populację Słowian pozbawimy elity narodowej, która określa rozwój wydarzeń i postęp kraju. I w końcu cały bieg historii. W tym celu obniżymy poziom ich edukacji – już w następnych 5 latach zamkniemy połowę ich uniwersytetów, a w drugiej połowie będziemy się kształcić my. Wpuścimy tam jeszcze Ormian, Czeczenów, Romów i innych. Będziemy walczyć o to, aby w rządach państw słowiańskich było jak najmniej rdzennych przedstawicieli narodu, którzy zostaną zastąpieni naszą elitą żydowską. W masmediach – radiu, telewizji, prasie, sztuce, literaturze, teatrze i kinie stopniowo będziemy usuwać kadry narodowe i zastępować je naszymi, lub w skrajnych przypadkach, kosmopolitycznymi.

Zostanie przeprowadzona humanizacja edukacji, w wyniku której wszystkie dyscypliny, wpływające na strukturyzację procesu myślowego lewej i prawej półkuli mózgu, będą zmniejszane (zawężane) i degradowane:
а) język i literatura
b) fizyka i matematyka.

O historii nie ma co mówić. Bydłu damy nasze spojrzenie na historię, w którym pokażemy, że cała historia ewolucji ludzkiej szła w kierunku uznania wybranego przez Boga narodu Żydów za panów całego świata. Zamiast wartości narodowych damy wam bałałajkowy patriotyzm i pijane łzy. Tutaj naszym celem jest zastąpienie czerwono-brązowej elity naszą elitą.

W tych krajach nie pozwolimy na rozwój nauki. A centrum uczonych (Akademia Nauk) będzie składać się z naszych ludzi. Nie dopuścimy do żadnych postępowych technologii, co doprowadzi do całkowitego upadku przemysłu, który zawęzimy do produkcji przedmiotów pierwszej potrzeby dla ograniczonego kontyngentu niewolników, wydobywających dla nas surowce.

Wśród mieszkańców miast jest dużo inżynierów, wykwalifikowanych robotników i nauczycieli. Dla nich stworzymy takie warunki życia (żadnych miejsc pracy, wysoki czynsz, wysokie ceny za usługi komunalne, transport), że oni sami będą uciekać, tak jak teraz Rosjanie uciekają z krajów WNP (skrót od: Wspólnoty Niezależnych Państw – A.L.), do głuchych wiosek na północy, gdzie będą myśleć, że tam będzie można łatwiej przeżyć, co w rzeczywistości będzie także oszustwem.Prawa Noachickie Bup95yr80mqqaboc7g7h93mqsaboc7g7h93ms
Zdeprawujcie młodzież, a zdobędziecie naród!To jest nasza dewiza. Społeczeństwo wasze pozbawimy młodzieży, deprawując ją seksem, muzyką rockową, gwałtem, alkoholem, paleniem, narkotykami, tzn. pozbawimy wasze społeczeństwo przyszłości. Uderzymy w rodzinę, niszcząc ją, zmniejszymy rozrodczość. Hitler był głupim chłopcem. Działał bezpośrednio i otwarcie. I musiał wykonywać niezmiernie trudną robotę – miliony spalić, rozstrzelać, pogrzebać itp. Pozostawił po sobie krwawe ślady. My działamy sprytniej: u nas nie będzie żadnych śladów. Zmniejszyć rozrodczość chociażby o połowę – to znaczy zniszczyć 2-3 miliony Rosjan w ciągu jednego roku bez żadnych nakładów fizycznych. Nie potrzeba pieców, amunicji, grobów. I nie ma żadnych śladów. Nie urodził się. I nie ma winnych. Stworzymy lepsze warunki życiowe dla kryminalistów, niż dla pracującego bydła, z więzień będziemy wypuszczać kryminalistów, po to, żeby było więcej morderstw, rabunków i niestabilności. Amnestia będzie dotyczyć tylko złodziei i morderców, krótko mówiąc, wszystkich, oprócz skazanych z artykułu o “podżeganiu do nienawiści etnicznej”, który zastąpi istniejące prawo dotyczące antysemityzmu. Wśród ludzi zasiejemy strach. Strach o życie, które stanie się nic nie warte, strach o miejsce pracy, które w każdej chwili może być zabrane, strach o przyszłość waszych bliskich… Będziemy rządzić strachem.

5. Te ogromne zadania będą realizowane w kilku etapach. Już obecnie 85% szelfu Północnego Oceanu Arktycznego znalazło się w naszych rękach (opinia publiczna na razie jeszcze o tym nie wie), dzięki mętnym i niewyjaśnionym narodowi kontraktom, zawartym przy Gorbaczowie i Jelcynie. Już obecnie na ziemiach południowych Rosji mieszka półtora miliona Ormian – to nasza straż przednia (forpoczta).

Na początku, dla zmylenia, ogłosimy na Kubaniu Republikę Ormiańską, a następnie po przepędzeniu Kozaków, przekształcimy ją w Chazarię – Izrael. Pomoże nam to, że Kozacy są ciągle pijani, kochają władzę i są gotowi do walki między sobą na tym gruncie. Co prawda, jest tam jeszcze jedna zorganizowana organizacja – prawosławne duchowieństwo. Wyślemy tam jako kapłanów naszych żydowskich przedstawicieli, którym według Talmudu pozwala się na zewnętrzne wykonywanie rytuałów innych religii, zachowując w duszy swoją wiarę – judaizm. Wszystkich innych przekupimy. A tych, którzy się nie poddadzą – zlikwidujemy. Więcej u Rosjan już nie ma żadnych mniej lub bardziej zorganizowanych struktur, do tego bydło nie jest zdolne do zjednoczenia i stworzenia tych struktur, ponieważ rosyjskie bydło już się spiło i zdegradowało i nie jest w stanie niczego zorganizować.

Wszystkich Górali zapędzimy tam, gdzie oni powinni być – wysoko w góry. Równocześnie odetniemy Rosjan od Wschodu za pomocą Wielkiego Łuku. Zostanie utworzona Konfederacja wolnych narodów “Itil-Ural”, która odetnie Ural i Syberię od środkowej Rosji (Komi, Republika Komi-Perm, Udmurdia, Wielki Tatarstan, Baszkortostan i tworzona zgodnie z tajnym porozumieniem z Niemcami Republika Niemców Powołża). Następnie Łuk przejdzie niżej przez Kałmucję, Dagestan, Azerbajdżan i połączy się z Turcją. A za Uralem – wszystko jest łatwiejsze: suwerenne, niby wyzwolone spod jarzma Rosji, Sacha (Jakucja – AL.), Czukotka, Buriacja.… Stworzymy tam taką nie do zniesienia sytuację, że mniejszości narodowe same poproszą “społeczeństwo zachodnie” o ochronę ich przed krwawymi kolonizatorami rosyjskimi. Podczas gdy w ubiegłym stuleciu Stany Zjednoczone kupiły od Rosji Alaskę, to w XXI wieku wykupią całą Syberię. Będzie to obszar Syberii między Jenisejem na zachodzie, Północnym Oceanem Arktycznym na północy, Pacyfikiem na wschodzie i granicą z Chinami, Mongolią i Koreą Północną na południu. Te obszary Ziemi są dwa razy większe niż teren Stanów Zjednoczonych. Akr ziemi [4.040 m. kw.] będzie kupowany po 1.000 dolarów, za całą Syberię trzeba będzie zapłacić 3 tryliony dolarów w ciągu 20 lat. Roczne spłaty wyniosą 200 milionów dolarów, z których połowa pójdzie na zakup towarów w USA.

Sybiriacy nigdzie nie pójdą z tego powodu, że będą musieli ulec jakimś zagranicznym wpływom, bo Stany Zjednoczone wyglądają przyjemniej, niż ich azjatyccy sąsiedzi. W końcu, Władywostok jest bliżej Los Angeles niż Moskwy…

6. Dla przeprowadzenia tych wszystkich arcyważnych dla nas przedsięwzięć pod pozorem “transformacji demokratycznych” słowiańskiemu bydłu damy monarchię. Dla każdego – marionetkowego prezydenta. I jak więcej blasku, hałasu i pompy! Monarchia jest dobra tym, że całą energię mas kieruje w gwizdek. Odwraca uwagę od naszej tajnej i aktywnej pracy, dotyczącej organizowania społeczeństwa w sposób, który jest nam potrzebny. Prezydent jest zasłoną, niby wybrany powszechnie (a my sfałszujemy procedury wyborcze w taki sposób, żeby wszystko wydawało się legalne), i przez tę zasłonę będziemy sterować wszystkimi niezbędnymi procesami. Prezydent będzie posiadał nieograniczoną władzę. Poprzez przestawienie kadr na najwyższych stanowiskach struktury władzy, na ich szczytach postawi on naszych ludzi. Armia, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, FSB i wszelkiego rodzaju siły specjalne będą bezpośrednio podległe prezydentowi. A to znaczy – nam. W naszych rękach będziemy mieć tylko sznurki, idące do rąk prezydenta. I my będziemy za nie pociągać w taki sposób, jaki będzie konieczny dla realizacji ogromnego planu podbicia wszystkich plemion i królestw i podporządkowanie ich przez nasz super-naród, wybrany przez Boga Izraela.

7. Ale najważniejsze – pieniądze. One zrobią wszystko. One – to władza. One – to siła. Kto ma pieniądze – ten ma broń. Ultranowoczesną broń. Ten ma armię najemników. Pieniądze władają mediami, bałamucą miliardy ludzkiego bydła. Przekupują potrzebnych nam ludzi. Usuwają niepokornych. Bombardują sprzeciwiających się fanatyków – Irakijczyków, Serbów i w perspektywie – Rosjan. O wszystkim decyduje kapitał i przejęcie władzy. Nad gromadzeniem kapitału i przejmowaniem władzy praktykujemy już od ponad 3.000 lat i nikt w tej kwestii nie może z nami konkurować. Własnych pieniędzy u was nie ma. Władzy również. Nie ma ich u was i nie będzie! Nie damy!

Nienawidzimy was bezgranicznie! Ta nienawiść daje nam siły, by ładnie się do was uśmiechać, zdobywać wasze zaufanie i kierować wami, pokazując wam “troskę” o was i wasze dzieci, przyszłe wnuki i prawnuki, którzy w rzeczywistości się nie pojawią na świecie.

Jesteście straceni.
 I dopóki nie zrozumiecie tej prostej prawdy, dopóki będziecie się szarpać, do tej pory będziecie bici bardziej, niż potrzeba. Jeśli będziecie posłuszni – pozostanie was 65-70 milionów, w przeciwnym wypadku – 40-45.

http://www.proroctwa.com/objawienie/Rabin-Menachem-Mendel-Schneerson.htm
Sprawa zatem jest prosta, te prawa Chabadu są nic nie warte i są kłamstwem.

To Chabad jest odpowiedzialny za:

Bluźnierstwa, Kradzieże, Bałwochwalstwa, niemoralnych stosunków seksualnych, mordowania, nieuszanowania panującego prawa porządku społecznego, szczególnie wobec Słowian.
thewordwatcher
thewordwatcher
Admin
Liczba postów : 4540
Join date : 18/03/2015
Skąd : Perth, Australia
http://zbawienie.com

Prawa Noachickie Empty Re: Prawa Noachickie

on 8th Marzec 2019, 11:52
Message reputation : 100% (1 vote)
Cyrylu... to jest pułapka nasienia węża na Chrześcijaństwo.

NW (nasienie węża) udaje, ze kocha Boga ale syjoniści wielbią szatana.

Syjoniści idą na odstrzał a Chabad będzie nadal udawał, ze wielbi Boga.
Ale Chrześcijanom powie, że im się (Chrześcijanom) Mesjasz pomylił.

Czyli wielbienie Chrystusa, a Chrześcijanie Go wielbią będzie w oczach Chabadu bałwochwalstwem.

W oczach Boga jest to także bałwochwalstwo, ponieważ nam wolno wielbić tylko Boga.

Chabad być może będzie wykonywał wyroki śmierci za czczenie Chrystusa zamiast ich fałszywego Mesjasza.

I według Prawa Boga, czczenie kogokolwiek innego oprócz Boga jest karane śmiercią. Dlatego taki podstęp Chabadu jest bardzo niebezpieczny dla tych, którzy wielbią Jezusa i się do Niego modlą oraz drukują jego obrazki i noszą Jego krzyże.

Chabad może twierdzić, że z ramienia Boga wykonuje wyroki śmierci na bałwochwalcach według Bożego Prawa.

I to jest własnie problem. Bóg będzie najprawdopodobniej dążył do oczyszczenia Narodu Wybranego, ale sataniści będą chcieli zabijać bałwochwalców czyli katolików, bo przecież tak mówi Prawo Boże.

Ale Bóg będzie chciał darować winę z powodu ofiary Chrystusa.

Trudno jest dokładnie przewidzieć jak to się potoczy, ale faltem jest że Chabad takie prawo TEORETYCZNIE stosuje i jest ono już zatwierdzone w USA od roku 1991, anie 1999 jak napisałem wcześniej.

O tym prawie się trochę mówi i jak oni to zastosują dokładnie, tego jeszcze nie wiemy i być może atak na Lud Boży spowoduje jego uprowadzenie na pustynię.

Teraz, przynajmniej w moich oczach to wszystko zaczyna mieć jakąś logikę, ponieważ wcześniej nie było innego powodu, poza głupotą Żydów.

Teraz wiemy, że chcą oni wymusić na Bogu karę śmierci dla bałwochwalców i ofiara Syna Bożego - ich, czy raczej szatana nie interesuje ponieważ dla niego jest to Boże oszustwo.

Ja tak to widzę (nie myślę że to oszustwo Boga!!!) i o to NAJPRAWDOPODOBNIEJ wybuchnie wojna w niebie po porwaniu 144.000.


Szatan wściekł się najbardziej o ofiarę Syna Bożego, którą on sam spowodował uśmiercając Syna Bożego!

Przemyślmy to lepiej, poszukajmy więcej detali ale ten sposób myślenia wyjaśnia wiele rzeczy i wyjaśnia znacznie więcej, o co szatanowi chodzi i dlaczego się aż tak zjadliwie rzuca się na Chrześcijan których on właśnie zwiódł i... sam wprowadził ich w bałwochwalstwo.

Sposób działania szatana jest niezwykle perfidny!

_________________
Ojcze nasz, któryś jest w niebie, Święć się imię twoje, przyjdź Królestwo twoje, bądź wola twoja, jak w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj, i odpuść nam nasze winy, jak i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Albowiem twoje jest Królestwo i moc, i chwała na wieki wieków. Niech się stanie.
----------------------------------------------------------------------------------------------
huberkinky@protonmail.com
http://www.zbawienie.com http://www.proroctwa.com
https://www.youtube.com/thewordwatcher
https://www.youtube.com/HenryKubik
efraimita
efraimita
Liczba postów : 292
Join date : 27/01/2016

Prawa Noachickie Empty Re: Prawa Noachickie

on 8th Marzec 2019, 12:50
Message reputation : 100% (5 votes)
Bóg nas wyposażył niesamowicie w system bezpieczeństwa na czasy końca, więc uważam, że zwiedzenia można uniknąć pamiętając o przykazaniach, a zwłaszcza o drugim przykazaniu czyli o zakazie wykonywania wizerunków i oddawania im czci.

Z apokalipsy wiemy, że jednym z warunków bestii aby przyjąć znamię będzie oddanie czci bestii i jej obrazowi. Mało kto mówi i dokładnie wyjaśnia że bałwochwalstwem jest nie tylko oddawanie czci innym bogom, ale również wykonywanie wizerunku prawdziwego Boga!!!
Nawet jeśli ktoś nas oszuka że jest Bogiem Izraela który stworzył świat, gdy tylko zażąda oddania czci swojemu obrazowi lub posągowi to jest to dla nas informacja że oszukuje.

Prawdziwy Bóg zabronił sporządzać jakiegokolwiek wizerunku NAWET SWOJEGO!!! Więc tym bardziej obraz np Isusa bez względu na to czy jest prawdziwym czy oszukańczym wizerunkiem jest po prostu bałwochwalstwem.

Bestia nie ma możliwości zwiedzenia tych którzy bezwzględnie zastosują się do wypełnienia drugiego przykazania. Gdyż prawdziwe drugie przykazanie zabrania WYKONYWANIA wizerunku i ODDAWANIA MU CZCI.
Bestia będzie żądać czci dla swojego wizerunku, więc będzie łamać drugie przykazanie. Zapamiętajmy to. Dlatego to przykazanie jest usunięte z dekalogu kościoła i jest najzacieklej zwalczane i ośmieszane. Bo w oczywisty sposób chroni nas przed wzięciem znaku bestii w czasach końca.

Trzeba to głosić wszędzie jako przestroga na czasy ostateczne.

Choćby przyszedł ktoś jak Bóg i zatrzymał słońce i księżyc i dokonał jeszcze większych cudów, jeśli tylko poprosi o oddanie czci i chwały swojemu wizerunkowi w postaci obrazu, posągu czy czegokolwiek innego, a w zamian za to obiecywał nawet życie wieczne NALEŻY ODMÓWIĆ, BO NASZ BÓG NIGDY NIE POZWOLIŁ NAWET TWORZYĆ JEGO WIZERUNKU, A CO DOPIERO ODDAWAĆ MU CZEŚĆ, KLĘKAĆ PRZED NIM ITP.


_________________
Iz 45, 22 Do mnie się zwróćcie, wszystkie krańce ziemi, abyście były zbawione, bo Ja jestem Bogiem i nie ma innego.
avatar
Cyryl
Liczba postów : 1422
Join date : 21/03/2015
https://cyryl27.wordpress.com/

Prawa Noachickie Empty Re: Prawa Noachickie

on 8th Marzec 2019, 13:09
Zgadzam się z tym co napisał efraimita:
Bóg zakazał czynienia wizerunków, nawet swojego i oddawani mu czci. 

Zgadzam się też, z Henrykiem, że jest to niebezpieczny podstęp Chabadu. 

Jednak ponownie, czym jest ofiara Isusa:


ew Mat 1 napisał:(20) I gdy nad tym rozmyślał, oto ukazał mu się we śnie anioł Pański i rzekł: Józefie, synu Dawidowy, nie obawiaj się przyjąć Marii, żony swej, albowiem to, co się w niej poczęło jest z Ducha Świętego.
(21) A urodzi syna i nadasz mu imię Isus; albowiem On zbawi naród swój od grzechów jego.
(22) A to wszystko się wydarzyło po to, aby się wypełniło słowo Pana, wypowiedziane przez proroka:
(23) Oto dziewica pocznie i porodzi syna, i nadadzą mu imię jego Emmanuel, co znaczy: Bóg z nami. 


Czyli Isus przez swoje życie i ofiarę zbawił naród wybrany spod grzechu i władzy diabła. 

Ponadto sprawa bałwochwalstwa jest moim zdaniem ciekawa. Anioł powtórzył to prorctwo z Izajasza:


Iz 7 napisał:(14) Dlatego sam Pan da wam znak; oto dziewica pocznie w łonie i urodzi syna, i będziecie go nazywać Emmanuelem.

Czyli ludzie uczynią z Isusa Boga, bowiem nadadzą mu tytuł Boga. Jednak pomimo tego bałwochwalstwa Isus jednak zbawi naród wybrany z jego grzechów.

Tutaj widać jedno. Ten zakaz bałwochwalstwa to prawo jako Bestia szykuje do ostatecznej rozgrywki z Bogiem kiedy Słowianie będą na pustyni.

Bestia będzie zarzucać Bogu, że ten ocalił Słowian pomimo, że ci byli bałwochwalcami i czcili Isusa jako Boga. Bestia wprowadzi zakaz bałwochwalstwa aby pokazać światu ową - z jej punktu widzenia - niekonsekwencje Boga. 

Tak to moim zdaniem wygląda.
Liksar
Liksar
Liczba postów : 1409
Join date : 03/12/2015
Age : 24
Skąd : Białystok
https://liksar.wordpress.com/

Prawa Noachickie Empty Re: Prawa Noachickie

on 9th Marzec 2019, 09:23
Message reputation : 100% (1 vote)
Wstawiam fajny film, wyjaśniającym czym jest bałwochwalstwo w ramach przypomnienia, i jak szerokie jest to pojęcie, dotykające nas na co dzień.

W skrócie,
jeśli nie stawiamy Boga na 1 miejscu, a cokolwiek innego nie ważne czy przedmiot, bóstwo, osobę,  ideę , kraj etc... jest to bałwochwalstwem.


_________________
Nawróćcie się, synowie izraelscy, do tego, od którego tak bardzo się oddaliliście! Izajasza 31:6

https://liksar.wordpress.com/
Bushi
Bushi
Liczba postów : 532
Join date : 21/03/2015
http://arkabushiego.blox.pl/html

Prawa Noachickie Empty Re: Prawa Noachickie

on 9th Marzec 2019, 18:30
Message reputation : 100% (1 vote)
Padło pytanie od Cyryla:

Cyryl napisał:Mnie ciekawi ten zakaz bałwochwalstwa. Jakiego Boga czci Chabad????

Chabad czci oficjalnie tego samego Boga co my (stwórce świata), jednak dla nich miesza się On z gnostyczną wizją świata do tego stopnia, że stworzyli sobie alternatywną wizję owego Stwórcy, opartą o kod gnostyczny. Czyli wszystko co wiemy z o Stwórcy z 5-cio księgu Mojrzesza, jest dla nich nieaktualne. Ponieważ oni jako "naród wybrany" narzucili sobie monopol na odczytywaniu tak zawanego "kodu Tory". W połączeniu z wieloletnią tradycją medytacyjną ich rabinów do całkowitego zboczenia w stronę kodu szatana ( gnozę ). Poprzez liczne channelingi z istotami ciemnej maści narodziły się prawdopodobnie ich fantazje o nadchodzącym mesjaszu. Zresztą nie dziwmy się .
Cały świat gnostyczny czeka na przybycie ich mesjasza od bardzo dawna!

Tak czy inaczej CHabad L. to nic innego jak następna silna sekta gnostyczna. Wąż jest dla nich symbolem rozumu i wiedzy, szatan jest najbardziej pomocnym aniołem Boga, demony słuchają się Żydów itp. Praktykują medytację, wierzą w reinkarnację. Jedyne co ich odróżnia od klasycznych gnostyków, to brak panteonu bóstw nad Demiurgiem ( Stwórca materialnego), czyli tych wszystkich eonów. Tak więc cały ten ich zakaz bałwochwalstwa wydaje się bardziej zrozumiały. Jednak nie wiem do końca czy oni wierzą w istnienie eonów nad Demiurgiem, ale jego uważają jedynie za boga, czy podobnie do nas czy chrześcijan uważają że oprócz Demiurga ( Stwórcy ) nie ma innego.
Tego nie wiem, pamiętajmy że Chabad w zasadzie niczym się nie różni od klasycznego Judaizmu. Z tego co wiem to Chabad jest nawet bardziej otwarty na "Gojów " niż klasyczny Judaizm. Chabad to ruch coś w stylu ( Odnowa Ducha ) w katolicyzmie. Ich zadaniem jest przygotowanie świata na przyjście mesjasza!
thewordwatcher
thewordwatcher
Admin
Liczba postów : 4540
Join date : 18/03/2015
Skąd : Perth, Australia
http://zbawienie.com

Prawa Noachickie Empty Re: Prawa Noachickie

on 10th Marzec 2019, 02:40
No to lepiej napisz ten artykuł o gnozie, Bushi. Napisz!

:-))))

_________________
Ojcze nasz, któryś jest w niebie, Święć się imię twoje, przyjdź Królestwo twoje, bądź wola twoja, jak w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj, i odpuść nam nasze winy, jak i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Albowiem twoje jest Królestwo i moc, i chwała na wieki wieków. Niech się stanie.
----------------------------------------------------------------------------------------------
huberkinky@protonmail.com
http://www.zbawienie.com http://www.proroctwa.com
https://www.youtube.com/thewordwatcher
https://www.youtube.com/HenryKubik
thewordwatcher
thewordwatcher
Admin
Liczba postów : 4540
Join date : 18/03/2015
Skąd : Perth, Australia
http://zbawienie.com

Prawa Noachickie Empty Re: Prawa Noachickie

on 10th Marzec 2019, 16:57
Właśnie obejrzałem kolejny film na temat Prawa Noachickiego. Wklejam dla porządku...Okazuje się, ze na ten temat nagle od około miesiąca czy półtora większość rabinów mówi o tym prawie, o jego konsekwencjach czyli śmierci dla wielbiących Isusa.

Nagle temat stał się nagłośniany z wielu źródeł.

W tym filmie (jutro opiszę to obszerniej) Podano wersety z

Mateusza 24:15 Gdy więc ujrzycie na miejscu świętym ohydę spustoszenia, którą przepowiedział prorok Daniel - kto czyta, niech uważa -
Mat 24:16 Wtedy ci, co są w Judei, niech uciekają w góry;
Mat 24:17 Kto jest na dachu, niech nie schodzi, aby co wziąć z domu swego;
Mat 24:18 A kto jest na roli, niech nie wraca, by zabrać swój płaszcz.
Mat 24:19 Biada też kobietom brzemiennym i karmiącym w owych dniach.
Mat 24:20 Módlcie się tylko, aby ucieczka wasza nie wypadła zimą albo w sabat.
Mat 24:21 Wtedy bowiem nastanie wielki ucisk, jakiego nie było od początku świata aż dotąd, i nie będzie.
Mat 24:22 A gdyby nie były skrócone owe dni, nie ocalałaby żadna istota, lecz ze względu na wybranych będą skrócone owe dni.

Werset 20 może oznaczać coś makabrycznego i jeden z szefów komitetu budowy III świątyni powiedział publicznie 2 groźne rzeczy.

Wielbiący Chrystusa potracą głowy a łamiący sabat także, jeżeli ucieczka wypadnie w sabat.

Ta sytuacja stała się NAGLE bardzo poważna. Moim zdaniem to może się wydarzyć w każdej chwili i w każdym państwie, ponieważ Żydzi rządzą w 140 (chyba) państwach i owe prawa noachickie być może są już podpisane w większości z nich.

To może być właśnie wielki ucisk i w tym samym czasie ma pojawić się fałszywy mesjasz żydowski.

Jutro dokładnie posprawdzam i opiszę ten film, ale jak pisałem chyba tydzień temu, na temat Paschy czy Ostatniej Wieczerzy, wszystko zaczyna nagle się znacznie przyspieszać, zwłaszcza ostatni miesiąc, co także zapowiadają politycy zachodni.

Teraz już jest 24:00 ale jutro dokładnie to sprawdzę i może poszukam w innych źródłach i uzupełnię te informacje.
_________________
Ojcze nasz, któryś jest w niebie, Święć się imię twoje, przyjdź Królestwo twoje, bądź wola twoja, jak w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj, i odpuść nam nasze winy, jak i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Albowiem twoje jest Królestwo i moc, i chwała na wieki wieków. Niech się stanie.
----------------------------------------------------------------------------------------------
huberkinky@protonmail.com
http://www.zbawienie.com http://www.proroctwa.com
https://www.youtube.com/thewordwatcher
https://www.youtube.com/HenryKubik
thewordwatcher
thewordwatcher
Admin
Liczba postów : 4540
Join date : 18/03/2015
Skąd : Perth, Australia
http://zbawienie.com

Prawa Noachickie Empty Re: Prawa Noachickie

on 11th Marzec 2019, 13:44
Ten temat nagle eksplodował na Internecie. Jest wiele materiałów i trwają poważne przygotowania do pojawienia się mesjasza żydowskiego.

ONZ jest w to wmieszany i w jaki sposób i jak to wprowadzą, nie wiadomo, ale wiele państw po cichu to zaakceptowało jako obowiązujące prawo, tylko jeszcze nie jest to wdrażane w życie.

Po bliższym przyjrzeniu się temu widzę w tym niezwykle ważne problemy.

Dla nas nie widzę większego zagrożenia, ponieważ oni oprą się na dwóch czynnikach.

1. Wielbienie Jezusa i wszelkie inne objawy bałwochwalstwa. Za to wszystko będzie kara śmierci.
2. Celebracja sabatu. Jeżeli sabat będzie celebrowany, dla nas nie będzie to problemem ale reszta świata będzie pod groźbą kary śmierci.

Wszystko to ma się zacząć od pojawienia ich mesjasza.

W tym świetle jest możliwe, że Bóg im na to pozwoli i w pewnym okresie czasu niektórzy będą mogli utracić życie za bałwochwalstwo oraz brak poszanowania dla sabatu.

Ale to będzie w jakiś sposób powiązane z mesjaszem.

Praktycznie to oznacza Wielki Ucisk na cały świat.


Oczywiście Bóg wkroczy w akcję ale od razu widać pewne niejasne kwestie i nasze wyobrażenia o Ucisku okazują się błędne.

Staje się także jasne, że W.Ucisk nas zaskoczy, ponieważ nie wiemy co czy kto się pojawi, czy będzie III WŚ, czy nie, nie wiemy więc za wiele ale wiemy, że obserwując sabat i nie wielbiąc Isusa jako Boga oraz za pomocą obrazów będziemy raczej bezpieczni.

Niemniej to wygląda na bardzo poważną akcję światową i ma być postawiona III Świątynia w Jerozolimie, czyli ohyda czyniąca spustoszenie na świętym miejscu.

To wszystko ze strony Chabadu i syjonistów jest bardzo możliwe, z fałszywym mesjaszem włącznie i nie wiemy jak oni to rozegrają i jak i kiedy wkroczy w to Bóg i Syn.

Czyli pozostaje obserwacja oraz trzymanie się prawdy. Z uwagi na stosowanie się do tych praw noachickich nam nic nie grozi, ale większość naszych braci i sióstr może być poważnie zagrożonych.

Wprowadzenie takiego dekretu w każdym państwie może nastąpić w każdej chwili, ponieważ wszędzie są syjonistyczne rządy i jeżeli plan III Wojny Światowej to oszustwo szatana, to wszystko w każdej chwili jest możliwe.

Zacząłem ten temat dokładnie badać i piszę artykuł ujawniający wiele szczegółów.

Jednym z nich jest fakt, ze takiego prawa Bóg nigdy nie nadał Noemu. Wtedy było tylko 8 osób i pierwsze Prawo dla nich mamy w tym rozdziale Rodzaju.

http://www.bibliamesjanska.com/Rdz/9.html

Nigdzie w Biblii czegoś takiego nie ma. Ale to jest w szatańskim Talmudzie. Co jest najgorsze, te 7 praw jest rozwiniętych w podobny sposób, w jaki Bóg rozwinął 10 Przykazań na ponad 600 różnych praw, jak co jeść a czego nie, nie mieć seksu podczas okresu czy wiele innych przepisów, nie jeść wieprzowiny, węży, krewetek itp.

Podobnie robią Żydzi z tymi rzekomymi siedmioma prawami dla Noego i rozszerzają je na ponad tysiąc albo i więcej, które są w Talmudzie 'rozwinięte'.

A my do Talmudu nawet nie mamy dostępu.

Według dotychczasowych poszukiwań widzę wyraźnie, że plan Chabadu to plan Wielkiego Ucisku dla całego świata.

To jest pewne z ich strony ale detale są w większości przez nich ukryte.

Świątynia może być postawiona nawet w tydzień lub dwa. Wszystko jest już gotowe na szybkie jej postawienie.

_________________
Ojcze nasz, któryś jest w niebie, Święć się imię twoje, przyjdź Królestwo twoje, bądź wola twoja, jak w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj, i odpuść nam nasze winy, jak i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Albowiem twoje jest Królestwo i moc, i chwała na wieki wieków. Niech się stanie.
----------------------------------------------------------------------------------------------
huberkinky@protonmail.com
http://www.zbawienie.com http://www.proroctwa.com
https://www.youtube.com/thewordwatcher
https://www.youtube.com/HenryKubik
thewordwatcher
thewordwatcher
Admin
Liczba postów : 4540
Join date : 18/03/2015
Skąd : Perth, Australia
http://zbawienie.com

Prawa Noachickie Empty Re: Prawa Noachickie

on 12th Marzec 2019, 02:26
Jest jeszcze inna możliwość.

Żydowski plan wprowadzenia na świat praw noachickich jest być może celowym instrumentem, który spowoduje trzecią wojnę światową.


Kraje Islamu czekają na swojego mesjasza także, czekają na Mahdiego a my czekamy na powrót Chrystusa.

Kara śmierci z rąk Żydów za czekanie na Chrystusa to wystarczający powód dla wielu Chrześcijan, aby chwycić za broń.

Nie myślę, ze nasienie węża posiada aż taką mocną władzę nad światem, aby móc wprowadzić coś takiego drakońskiego na cały świat bez żadnych wielkich i nieprzyjemnych dla nich konsekwencji.

Zjednoczenie religii świata jest najwyraźniej częścią tego planu, który wystartował ostro w Styczniu tego roku i był on przygotowywany przez lata. 

Oczywiście zbrodniarzem międzynarodowym, skazanym za mordy na dzieciach, 'papież' Franciszek jest głównym organizatorem tego zbrodniczego i bezbożnego planu. 

Za to rzeczywiście świat znienawidzi Wielką Nierządnicę.

Nie myślmy, że większość ludzi wyrzeknie się Zbawiciela i bez oporu pozwoli sobie za to uciąć głowy.

Ów plan ludzi, którzy omijają prawdę jak pies jeża oraz omijają Boga pisząc go przez B-g to najwyraźniej prowokacja w celu wywołania światowej wojny religijnej.


Dzisiaj ukazał się artykuł - epidemia anty-semityzmu. Przypadkowa zbieżność w czasie?

https://translate.google.com/translate?sl=en&tl=pl&u=http%3A%2F%2Fwww.unz.com%2Fchopkins%2Fanti-semitism-pandemic%2F

_________________
Ojcze nasz, któryś jest w niebie, Święć się imię twoje, przyjdź Królestwo twoje, bądź wola twoja, jak w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj, i odpuść nam nasze winy, jak i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Albowiem twoje jest Królestwo i moc, i chwała na wieki wieków. Niech się stanie.
----------------------------------------------------------------------------------------------
huberkinky@protonmail.com
http://www.zbawienie.com http://www.proroctwa.com
https://www.youtube.com/thewordwatcher
https://www.youtube.com/HenryKubik
thewordwatcher
thewordwatcher
Admin
Liczba postów : 4540
Join date : 18/03/2015
Skąd : Perth, Australia
http://zbawienie.com

Prawa Noachickie Empty Re: Prawa Noachickie

on 1st Styczeń 2020, 04:30
Message reputation : 100% (1 vote)
Wpadłem na tę witrynę ponieważ jest tam film, niestety po rosyjsku a tłumacz automatyczny jest na polski beznadziejny.Link do artykułu, który mam po polsku. Artykuł jest potwierdzony przez sąd rosyjski.


W roku 2001 rosyjska gazeta potwierdziła autentyczność tego dokumentu!

Oto link do artykułu w języku polskim.

http://www.proroctwa.com/objawienie/Rabin-Menachem-Mendel-Schneerson.htm

(W tym linku jest angielski tekst tego samego artykułu.

https://www.henrymakow.com/2019/12/putin-chabad.html)

Dlaczego to mnie interesuje i dlaczego uważam, że Polacy, Słowianie i wszyscy ludzie wierzący w Boga powinni o tym wiedzieć?


Ponieważ sataniści zarzucali i nadal zarzucają Bogu rasizm, okrucieństwo, masowe mordy 'niewinnych' ludzi przed potopem oraz po potopie.


Zbliżają się czasy końca i aby zrozumieć Boga musimy już teraz wiedzieć, z jakiego rodzaju zbrodniarzami mamy do czynienia i jakie rzezie oni planują wobec nas oraz co dotychczas zdołali już dokonać.


Czasy końca będą nie tylko publicznym sądem Boga nad światem, ale będzie także wykonywany Boży wyrok na zbrodniarzach nasienia węża. W jednym z wersetów Objawienia mamy werset mówiący o wytraceniu 1/3 ludzkości na ziemi.


To kilka miliardów ludzi


Niestety ilość Słowian po dwóch wojnach światowych, kilku rewolucjach a zwłaszcza w ostatnich latach spadła wręcz dramatycznie. 


Jesteśmy masowo mordowani przez nasienie węża. 


Jesteśmy na tyle naiwni, że ani Boga nie znamy, ani nie znamy naszych zawziętych wrogów. 


Nie zdajemy sobie sprawy z tego, że siły szatana i jego nasienie mogliby już dzisiaj wymordować nas wszystkich. Jedynie Bóg ich w tym powstrzymuje a Jego oni się bardzo boją.


Aby zrozumieć kłamliwe rządy nasienia węża i ich mordercze plany, jak plany praw noachidzkich, musimy nieco o nich wiedzieć, aby zrozumieć miłość Boga do Słowian, Narodu Wybranego przez Boga oraz Jego planowaną egzekucję wszystkich naszych wrogów. 


To z miłości do swego ludu Bóg już niedługo stanie w naszej obronie i krew naszych wrogów będzie płynęła jak rzeka. To Bożą wojna a nie nasza. Naszym zadaniem jest powstrzymanie się od przelewu krwi.


A my, którzy to będziemy widzieć, będziemy się radować, że to nie nasza krew płynie, ale płynie krew naszych śmiertelnych wrogów, którym nigdy niczego złego nie zrobiliśmy i nawet nie planowaliśmy żadnego zła wobec NICH.


Dla Boga będziemy mieli głęboki szacunek i wdzięczność w czasach końca za uwolnienie nas od szatana i jego nasienia.


Rev 14:17  I wyszedł inny anioł ze świątyni, która jest w niebie, mając również ostry sierp. 18  I jeszcze inny anioł wyszedł z ołtarza, a ten miał władzę nad ogniem; i zawołał donośnie na tego, który miał ostry sierp, mówiąc: Zapuść swój ostry sierp i obetnij kiście winogron z winorośli ziemi, gdyż dojrzały jej grona. 19  I zapuścił anioł sierp swój na ziemi, i poobcinał grona winne na ziemi, i wrzucił je do wielkiej tłoczni gniewu Bożego. 20  I deptano tłocznię poza miastem, i popłynęła z tłoczni krew, aż dosięgła wędzideł końskich na przestrzeni tysiąca sześciuset stadiów. 


To będzie wielka rzeź, na którą zbrodniarze w pełni sobie zasłużyli.

_________________
Ojcze nasz, któryś jest w niebie, Święć się imię twoje, przyjdź Królestwo twoje, bądź wola twoja, jak w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj, i odpuść nam nasze winy, jak i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Albowiem twoje jest Królestwo i moc, i chwała na wieki wieków. Niech się stanie.
----------------------------------------------------------------------------------------------
huberkinky@protonmail.com
http://www.zbawienie.com http://www.proroctwa.com
https://www.youtube.com/thewordwatcher
https://www.youtube.com/HenryKubik
thewordwatcher
thewordwatcher
Admin
Liczba postów : 4540
Join date : 18/03/2015
Skąd : Perth, Australia
http://zbawienie.com

Prawa Noachickie Empty Re: Prawa Noachickie

on 13th Marzec 2020, 14:56
Message reputation : 100% (1 vote)
Nie wstydźmy się używać słowa Biblia w rozmowach z ludźmi nawet wykształconymi. Nie obawiajmy się ich ataków na Biblię, ponieważ jest dziecinnie łatwo odeprzeć każdy atak na wiarygodność Biblii. 


Oczywiście wiemy, że każda para małżeńska powinna mieć minimum dwoje dzieci, w przeciwnym wypadku naród będzie ginął.

Jest jeszcze jeden, równie mocny argument. Argument niezwykle logiczny, nie słabszy pod powyższego.

Załóżmy, że ktoś nam sugeruje tolerancję wobec bezbożnego postępowania, jako homoseksualizm, LGBTQ czy transgender lub pedofilii, natychmiast odpowiadajmy.

- Przecież Biblia kategorycznie potępia takie rzeczy - odpowiadamy z przekonaniem.


Natychmiast otrzymamy drwiącą ripostę urzędnika czy jakiegoś innego 'yntelygenta'.


- Jak można wierzyć w XXI wieku w opowieści hebrajskich pastuchów?


Możemy odpowiedzieć na to bardzo logicznie i stanowczo.


- Jak pan (pani) może demonstrować publicznie tak ohydny antysemityzm? Przecież plan Boga dla Narodu Wybranego jest właśnie w Biblii, a pan (pani) podważa istnienie Izraela z Palestynie! To skrajny i ohydny antysemityzm. Powinien być pan(pani) natychmiast zwolniony z pańskiej pracy! To skandal!


Dodajmy jeszcze...


- W jaki sposób taki antysemita ziejący nienawiścią do Żydów otrzymał odpowiedzialną pracę rządową? Czy słyszał pan (pani) o... Prawach noachidzkich? 


- Przecież za taką mowę nienawiści zetną panu (pani) głowę!

_________________
Ojcze nasz, któryś jest w niebie, Święć się imię twoje, przyjdź Królestwo twoje, bądź wola twoja, jak w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj, i odpuść nam nasze winy, jak i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Albowiem twoje jest Królestwo i moc, i chwała na wieki wieków. Niech się stanie.
----------------------------------------------------------------------------------------------
huberkinky@protonmail.com
http://www.zbawienie.com http://www.proroctwa.com
https://www.youtube.com/thewordwatcher
https://www.youtube.com/HenryKubik
avatar
BartekBartosz
Liczba postów : 983
Join date : 01/08/2019
Skąd : Arzareth/Ziemia Lubuska
https://arzareth.home.blog/

Prawa Noachickie Empty Re: Prawa Noachickie

on 15th Marzec 2020, 12:07
Naród wybrany to nawet za tzw "antysemityzm'" nie można karać bo w ogromnej większości  nie zna on całkowitej prawdy o nasieniu węża i z rozmów z ludzmi widzę że nawet jak coś tam wiedzą to i tak nie obarczają winy za wszystko Żydowskiego Edomu nasienia węża. Ciężko im to pojąć i najczęściej uważają polityków "polskich" za Polaków mówiąc że KAŻDY na ich miejscu by kradł itd .W ten sposób powiela się stereotyp że każdy Polak to złodziej . Nieprawda nie każdy Polak by czynił tak samo jak ta banda nasienia węża na Wiejskiej , już nie mówiąc że żaden z nas by tam się nigdy nie dostał .BA! Nawet byśmy się nie starali o to ! Poza tym nie jesteśmy ZGODNI GENETYCZNIE aby zasiadać w wygodnych fotelach wężowego sejmu RP!  Mad  Twisted Evil  Mad

Jedyne za co nasienie węża może PRÓBOWAĆ to karać naród wybrany za bałwochwalstwo i po to myślę powstały te Prawa Noachickie z bluznierczego talmudu .

Lecz ukaranie narodu wybranego należeć będzie tylko i wyłącznie do jego Ojca - Boga Wszechmocnego !

Lecz nim nasz Ojciec ukarze swój lud to NAJPIERW go pouczy czym jest bałwochwalstwo i dopiero wtedy najbardziej zuchwałych buntowników wykluczy z grona swoich synów. Izrael na pustyni będzie musiał zapoznać się z Przykazaniami , może to wydać się trochę niewiarygodne ale większość narodu wybranego nie ma zielonego pojęcia o Przykazaniach i nie traktuje ich poważnie .

Nadchodzi czas że trzeba będzie zacząć traktować je poważnie .

Nasz Stwórca nie będzie tolerował samowoli w tym temacie i dla nieposłusznych w Królestwie Bożym tu na ziemi nie będzie miejsca.

A nasienie węża z tą swoją całą tolerancją i  wolnością nie przetrwa wobec nowej władzy Ojca i Syna i nawet prawa Noachickie ich nie wyratują ponieważ Boga nie da się oszukać !

Ojcze nasz , przyjdz Królestwo Twoje...


‐-----------------

Mała korekta . godzina 20:56

Jesteśmy w niewoli podczas której Bóg karze swój lud , i PRAWDOPODOBNIE nic już nasienie węża nie moze uczynić narodowi wybranemu na taką skalę jak to czynili w przeszłości,  ponieważ to Bóg na pustyni oczyści swój lud z bałwochwalstwa.

Atak na niewiaste nastąpi lecz zostanie on udaremniony ,szatan odda władzę i Wielki Ucisk się zacznie na resztę nasienia(potomstwa) niewiasty ponieważ naród wybrany będzie już poza zasięgiem szatana ....

(17) I zawrzał smok gniewem na niewiastę, i odszedł, aby podjąć walkę z resztą jej potomstwa, które strzeże przykazań Bożych i trwa przy świadectwie o Isusie.(Ap 12 :17)


Ostatnio zmieniony przez BartekBartosz dnia 15th Marzec 2020, 20:58, w całości zmieniany 2 razy

_________________
Ojcze nasz, który jesteś w niebie, Święć się imię twoje,
Przyjdź Królestwo twoje, Bądź wola twoja, jak w niebie, tak i na ziemi.
Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj,
I odpuść nam nasze winy, jak i my odpuszczamy naszym winowajcom;
i nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie, ale nas zachowaj od złego.;
Albowiem twoje jest Królestwo i moc, i chwała na wieki wieków. Niech się tak stanie!  


(13) Proście, a weźmiecie. módlcie się aby dni było niewiele i aby były skrócone. Królestwo jest już przygotowane dla was, czuwajcie!(2 Ezdrasza)

(20) Mówi TEN, który świadczy o tym: Tak, przyjdę wkrótce. Niech się tak stanie, przyjdź , Panie Isusie!(Objawienie Isusa Chrystusa)https://arzareth.home.blog
thewordwatcher
thewordwatcher
Admin
Liczba postów : 4540
Join date : 18/03/2015
Skąd : Perth, Australia
http://zbawienie.com

Prawa Noachickie Empty Re: Prawa Noachickie

on 15th Marzec 2020, 13:00
Message reputation : 100% (1 vote)
Znalazłem przypadkiem ciekawy film z roku 2008 na temat Izraela, w którym znany szeroko badacz nasienia węża, Michael Hoffman omawia przerażające możliwości praw noachidzkich, jeżeli Żydzi syjonistyczni oficjalnie zaczną rządzić całym światem.Film po angielsku. Wstawiam go w celu informowania rodaków, co im grozi z rąk Żydów, jeżeli oni przejmą władzę nad całym światem. Cały pomysł praw noachidzkich z szatańskiego Talmudu to wyjątkowo morderczy plan dla praktycznie całego świata. Prawa noachidzkie są jedynie zasłoną dymną, która ma na celu ukrycie ich planowanych zbrodni dla całego nie żydowskiego świata. 


Nie chodzi tutaj nawet o te prawa, ale chodzi o ich interpretację. A ONI mogą to interpretować w jakikolwiek możliwy a nawet niemożliwy sposób.

Talmud i Mamonides popierają... proszę uważnie to przeczytać... zbiorową odpowiedzialność... Amalekitów.

Bardzo łatwo to zrozumieć, jeżeli spojrzymy na mordercze traktowanie... Palestyńczyków jako, według Żydów Amalekitów, których Bóg rozkazał zniszczyć Izraelowi jeszcze przed królem Dawidem. Izraelici wykonali Boży wyrok i taki naród dzisiaj nie istnieje.


Ale... wszystko zależy od interpretacji. A Żydzi w Izraelu uważają, że Amalekici to Palestyńczycy i zabijają ich według zbiorowej zasady odpowiedzialności. Nieważne kto zawinił, zabijają ich bez dyskryminacji i to od lat. Ale jest jeszcze gorzej! Oni także uważali nazistów na Amalekitów.


Trzeba zwrócić uwagę na to, że do tej pory zważają oni nieco na opinię światową. W przeciwnym przypadku Palestyńczyków już nigdy by nie było!


Proste pytanie. 


Kogo 'ludzie' tego pokroju nazwą Amalekitami oraz będą sobie rościć prawo do masowych egzekucji za rzekome złamanie jakiegoś nic nieznaczącego 'pseudo prawa noachidzkiego' przez jednego Polaka czy Rosjanina i zaczną eksterminować... wszystkich Słowian?


Takie ich wyczyny już są nam znane!!!


Czy to nie przesada? Absolutnie nie. Znając ich prawdomówność, czyli prawników, polityków, sędziów i wszelkiej maści dilerów i ludzi u władzy. Jeżeli oni nas szczepią masowo truciznami, jeżeli oni spowodowali medialną panikę z powodu zwykłego przeziębienia i to na całym świecie, na co ich jeszcze stać?


Na wszystko co złe, ponieważ to oni są za trzema rewolucjami, zagłodzeniem 11 mln Ukraińców, za rewolucją kulturalną Chin oraz za dwiema wojnami światowymi. Razem około 300 mln ludzi!


W tym świetle oni przed niczym się nie cofną, jeżeli otrzymają oficjalnie władzę nad światem.


I to nie jest żaden polityczny post ale ścisła próba zrozumienia niezwykłych proroctw Bożych. 


To są jedyni ludzie na ziemi, którzy są w stanie spowodować taki wielki ucisk, że jeżeli ich Bóg nie powstrzyma, nie ocaleje żadna istota.Mateusza 18:21  Wtedy bowiem nastanie wielki ucisk, jakiego nie było od początku świata aż dotąd, i nie będzie. 22  A gdyby nie były skrócone owe dni, nie ocalałaby żadna istota, lecz ze względu na wybranych będą skrócone owe dni.

Zastanówmy się nad tym na poważnie. 


Czy znamy jakąkolwiek grupę ludzi, która może objąć rządy nad całym światem oraz zagrażać istnieniu człowieka na ziemi?

_________________
Ojcze nasz, któryś jest w niebie, Święć się imię twoje, przyjdź Królestwo twoje, bądź wola twoja, jak w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj, i odpuść nam nasze winy, jak i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Albowiem twoje jest Królestwo i moc, i chwała na wieki wieków. Niech się stanie.
----------------------------------------------------------------------------------------------
huberkinky@protonmail.com
http://www.zbawienie.com http://www.proroctwa.com
https://www.youtube.com/thewordwatcher
https://www.youtube.com/HenryKubik
thewordwatcher
thewordwatcher
Admin
Liczba postów : 4540
Join date : 18/03/2015
Skąd : Perth, Australia
http://zbawienie.com

Prawa Noachickie Empty Re: Prawa Noachickie

on 26th Maj 2020, 07:44
Message reputation : 100% (2 votes)
Wkleiłem ten fil drugi raz, ponieważ dopiero teraz zdałem sobie sprawę z niezwykłej powagi sytuacji.


Oryginalny post.


Film ukazujący broń, jaką już posiadają globaliści.
Film po angielsku ale jest krótki i już wyjaśniam. Ten latający done może cię zabić i jest 100 x szybszy od ciebie. Mając kilkadziesiąt tysięcy takich dronów wypuszczonych na armię do walka nie byłaby długa. Jest to pokazane na filmie.

Taki drone posiada ładunek wybuchowy, który może cię w ułamku sekundy zabić.
Kierowany jest przez SI czyli... może być kontrolowany przez demony!
Film już ma 3 lata więc nie jest całkiem nowy i na pewno ta broń już została poprawiona.Ten gość mówi, że już broń nuklearna jest niepotrzebna bo robi za dużo zniszczeń.
Wystarczy samolotem wyrzucić na jedno miasto kilkadziesiąt tysięcy taki dronów a wybiją w ciągu kilku minut wszystkich tych, którzy nie zgadzają się z władzami!!!!
Mogą oni być zaprogramowani w dronach lub mogą... to już moja opinia - zaszczepieni i mający zmieniony DNA. A te robociki pozabijają tych, którzy się nie dali zaszczepić.

Zwróćmy uwagę na końcu, jak RADOŚNIE reaguje na to NASIENIE WĘŻA.
--------------------------------------------------

Od tego momentu jest nowy post wyjaśniający więcej, znacznie więcej.

Oczywiście tak ten mówca jak i niemal wszyscy na sali to synagoga szatana czyli nasienie węża. Można to łatwo rozpoznać. 


Wklejam to po to, ponieważ duża część czytelników nie rozumie Biblii, nie rozumie Boga i plan zabicia w przyszłości miliardów ludzi przez Boga za popełniane zło i odmowę zmiany 'stylu' życia wydaje się wielu Chrześcijanom, niemożliwy a nawet nieludzki.


Wystarczy poczytać DOKŁADNIEJ Objawienie i postarać się zrozumieć zło nasienia węża jak 350 mln ludzi dotychczas wymordowanych przez nich i to głownie z torturami lub zagłodzenie milionów ludzi na śmierć.


To brzmi jak coś niemożliwego w dzisiejszych czasach. Ale ten film pokazuje nam, co prawda nieostrożnie dla nich ale pokazuje nam ich charaktery oraz ich radość.


Oglądajmy film od 2:50. Facet mówi, że owe drony są programowane i są w stanie odróżnić ludzi mających zginąć od ludzi, którzy przeżyją. On sam jest tym wyraźnie podekscytowany i w poprzednich scenach także jest to widoczne.


Ale od 2:50 mówi on, że "drony pożerają dane."


"Kiedy możesz znaleźć twego wroga używając dane nawet w postaci #hashtag (z Twittera, Facebooka itp) możesz znaleźć cel ze złą ideologią w tym miejscu, w którym pomysł wystartował." (Pokazuje on palcem na głowę.)


Na widowni słychać wręcz dziki zachwyt nasienia węża!


Czy zdajemy sobie sprawę ze znaczenia tego epizodu? Czy wiesz o jaką złą ideologię chodzi?


Że wierzysz w Boga, pokój Boży, życie wieczne przez tysiące lat w pokoju i Bożych błogosławieństwach. Bez chorób, bez pedofilii, w wielkiej sprawiedliwości, gdzie nie będzie limitu dla ludzkich umysłów, pomysłów i wszystko będzie oparte na sprawiedliwości oraz wspomagane Bożą miłością do ludzi miłującymi taki styl życia.


I ten dziki ryk chorej radości zboczonych ludzi drących się w wniebogłosy z wielkiej radości, że będzie możliwe bezkarne zabijanie ludzi, którym podoba się miłość i błogosławieństwa Boga.

I to jest przyczyna, dla której Bóg zniszczył świat przed potopowy, wykona także wyrok na szatanie i upadłych aniołach oraz zlikwiduje na zawsze taki element, który w tym momencie ukazał swoje rzeczywiste zboczone i wyjątkowo ohydne oblicze.


Zwróćmy szczególną uwagę na cel tych dronów. Nie chodzi wcale o uwolnienie ludzi zaatakowanych przez terrorystów, inwazji na całe państwo, które się broni w ten sposób dążąc do uratowania własnego życia przed mordercami. Nie chodzi o nic takiego!!!


Temu mówcy i temu zwyrodniałemu tłumowi chodzi o masowe mordy ludzi miłujących Boga i Jego sprawiedliwe Prawo!!!


A Isus Chrystus tak to zapowiedział.


Mateusza 24:21  Wtedy bowiem nastanie wielki ucisk, jakiego nie było od początku świata aż dotąd, i nie będzie. 22  A gdyby nie były skrócone owe dni, nie ocalałaby żadna istota, lecz ze względu na wybranych będą skrócone owe dni.

Oto, co nam grozi od nasienia węża i ten temat o prawach noachidzkich w pełni potwierdza ich mordercze plany.


Czy teraz jest jasne, skąd biorą się niemal wszystkie nasze problemy? Wszystkie wojny, głody, mory, morderstwa, pedofilia i to masowa. Tacy ludzie są naszymi lekarzami, oficerami wojska i policji, premierami, senatorami, naszymi elitami, które się z takimi zachowaniami jeszcze trochę hamują. Ale z powodu tego wirusa zdołali nas całkowicie opanować i nikt na świecie nie użył ani razu broni a ONI już odnieśli nad nami wielkie zwycięstwo.


Czy myślisz, że rzekome 'Boże' czyli szatańskie prawa noachidzkie będą miały jakąkolwiek ludzką czy Bożą cechę?

Nie bądźmy naiwni. Bóg doskonale zna ich sumienia i wie, o czym oni mówią za zamkniętymi drzwiami, jakie zbrodnie planują przeciwko Bożemu Narodowi Wybranemu.


I to są przyczyny takiej zdecydowanej Bożej interwencji, ponieważ bez pomocy Boga... nie ocalałaby żadna istota!!!


Chcesz żyć wiecznie i bezpiecznie? Wiesz już jak życie wieczne uzyskać!

_________________
Ojcze nasz, któryś jest w niebie, Święć się imię twoje, przyjdź Królestwo twoje, bądź wola twoja, jak w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj, i odpuść nam nasze winy, jak i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Albowiem twoje jest Królestwo i moc, i chwała na wieki wieków. Niech się stanie.
----------------------------------------------------------------------------------------------
huberkinky@protonmail.com
http://www.zbawienie.com http://www.proroctwa.com
https://www.youtube.com/thewordwatcher
https://www.youtube.com/HenryKubik
thewordwatcher
thewordwatcher
Admin
Liczba postów : 4540
Join date : 18/03/2015
Skąd : Perth, Australia
http://zbawienie.com

Prawa Noachickie Empty Re: Prawa Noachickie

on 28th Maj 2020, 16:00
Message reputation : 100% (1 vote)
Dzisiaj dwu lub trzykrotnie zwracano mnie uwagę z ekranu komputera na New World Order. W Australii coraz powszechniej mas media podają, że jest już NWO.


Ale jeden gość podał linka do ONZ, który także ten stan nazywa New Word Order.

https://unnwo.org/

Natychmiast ukazuje się niebieski ekran z napisem.

Odbierzmy naszą planetę z powrotem.


Jeżeli pociągniemy z prawej suwakiem na dół, widzimy w górze po lewej stronie coś takiego.


Prawa Noachickie Unnwo_10Dolna linijka - Nowy Świata Porządek!

Powinni dodać: szatański nowy porządek świata.

Ale co oznacza ten napis?


Odbierzmy naszą planetę z powrotem.


Chyba chodzi im, nasieniu węża czyli szatana, aby powrócić do okresu sprzed potopu, kiedy ziemia była nich mieszkaniem a ludzkość... kobiety gwałcono a resztę ludzi... zjadano.


Nie chodzi o żaden wirus tylko chodzi o NWO, który osiągnięto bez jednego wystrzału!!!


Większość ludzi nawet o tym jeszcze nie ma zielonego pojęcia, ale już to jest i coraz częściej mas media tak to oficjalnie nazywają.


A to oznacza, że możemy się spodziewać coraz większego ucisku, a podczas tego ucisku... grozi nam III Wojna Światowa lub... powrót Chrystusa i Jego znak na niebie.


Nie wiemy na co Bóg im zezwoli ale coraz wyraźniej widać ucisk, jakiego jeszcze w znanych nam czasach nigdy nie było.

_________________
Ojcze nasz, któryś jest w niebie, Święć się imię twoje, przyjdź Królestwo twoje, bądź wola twoja, jak w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj, i odpuść nam nasze winy, jak i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Albowiem twoje jest Królestwo i moc, i chwała na wieki wieków. Niech się stanie.
----------------------------------------------------------------------------------------------
huberkinky@protonmail.com
http://www.zbawienie.com http://www.proroctwa.com
https://www.youtube.com/thewordwatcher
https://www.youtube.com/HenryKubik
Sponsored content

Prawa Noachickie Empty Re: Prawa Noachickie

Powrót do góry
Permissions in this forum:
Nie możesz odpowiadać w tematach