A szatan dąży otwarcie do naszej anihilacji, czy to genetycznej czy rękami Boga!